Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)"

Transkriptio

1 Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28 ( Euroopan kansalaista) Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Tutkimusmenetelmä: Tietokoneavusteiset henkilöhaastattelut Tutkimusajankohta: 7-23 kesäkuuta 2013, TNS opinion Bryssel, 21. elokuuta 2013 JOHDANTO... 2 A. MITÄ EU EDUSTAA: IHMISTEN VAPAA LIIKKUVUUS, RAUHA JA YHTEISVALUUTTA, EURO... 7 B. EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI C. KUINKA VAHVISTAA TUNNETTA EUROOPAN UNIONIN KANSALAISUUDESTA?57 D. EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS E. ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ F. DEMOKRATIAN TOIMIVUUS G. EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA H. KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA I. EUROOPAN INTEGRAATIO J. EUROOPAN UNIONI VUODEN 2025 PERSPEKTIIVISSÄ Koska Kroatia liittyi EU:hun 1. heinäkuuta 2013 eli kahdeksan päivää tämän tutkimuksen toteuttamisajankohdan päättymisen jälkeen, joitakin mainitun valtion kansalaisille esitettyjä kysymyksiä muutettiin hieman, jotta tulokset olisi mahdollista sisällyttää tähän Eurobarometritutkimukseen. VASTUUVAPAUSLAUSEKE TNS opinion toteutti tutkimuksen haastattelemalla henkilökohtaisesti :ää kansalaista EU:n 28 jäsenvaltiossa. Tulokset on esitetty joko EU28:n laajuisesti uusien kysymyksien kohdalla tai EU27:een liittyvien suuntauksien muodossa. Tätä Euroopan parlamentin tutkimusta on täydennetty kysymyksillä, jotka on julkaistu Euroopan komission 23. heinäkuuta 2013 julkaiseman standardieurobarometrin (EB 79.3) kehyksessä. Public Opinion Monitoring Unit Jacques Nancy

2 Ikä Sukupuoli Ammatti Euroalue / euroalueen ulkopuolinen alue JOHDANTO Tarkasteltaessa tuloksia eurooppalaisten sukupuolen, iän ja ammatin sekä valtioiden ryhmän (euroalue/euroalueen ulkopuolinen alue) perusteella ilmenee tietynlaisia suuntauksia. Sukupuoleen perustuvat erot ovat lähestulkoon samoja kuin aikaisempien tutkimuksien yhteydessä havaitut erot. Eurooppalainen identiteetti, EU:hun sitoutuminen ja EU:n jäsenyyden kannatus ovat voimakkaampia miesten kuin naisten keskuudessa. Ikään perustuva vaihtelu on selvempää, ja suuntauksien tasolla tarkasteltuna nuorimmat eurooppalaiset (15 24-vuotiaat) suhtautuvat myönteisemmin EU:hun kuin ikääntyneimmät (yli 55-vuotiaat). Ammattiryhmiin perustuva jako on merkittävä: yhtäältä toimihenkilöt ja opiskelijat suhtautuvat myönteisesti ja ovat sitoutuneita Euroopan unioniin, ja toisaalta työttömät, eläkeläiset, kotona olevat henkilöt ja työväestö suhtautuvat asiaan kriittisemmin. Merkittäviä eroavuuksia on havaittavissa euroalueen ja sen ulkopuolisen alueen välillä, erityisesti kysymyksissä, jotka liittyvät identiteettiin ja siihen, mitä EU edustaa eurooppalaisille: euroalueen asukkaat yhdistävät selvästi useammin EU:n yhtenäisvaluuttaan ja tuntevat itsensä selvemmin kotivaltionsa ja unionin kansalaisiksi kuin euroalueen ulkopuolella asuvat. Yksityiskohtaista tarkastelua: Se, mitä EU edustaa eurooppalaisille, vaihtelee vain vähän haastateltujen henkilöiden sukupuolesta riippuen; vaihtelu on suurempaa iästä, ammatista sekä siitä riippuen, kuuluuko valtio euroalueeseen vai ei. - Liikkumisen vapaus: EU:n myönteisimmät tulokset alle 55-vuotiaiden ja kaikkien ammattiryhmien keskuudessa, pois lukien eläkeläiset. Yli 55-vuotiaat ja eläkeläiset mainitsevat ensimmäiseksi rauhan. Yhtenäisvaluutan mainitsevat useimmin nuoret, toimihenkilöt ja työntekijät. - Mitä EU edustaa henkilökohtaisesti: ennen kaikkea matkustamisen vapautta nuorille (50 %), opiskelijoille (57 %) ja toimihenkilöille (55 %), enemmän kuin ikääntyneimmille henkilöille (35 %), eläkeläisille (34 %) ja työttömille (36 %). - Erot ovat merkittäviä euroalueen ja sen ulkopuolisten alueiden välillä yhtenäisvaluuttaan nähden: se mainitaan euroalueella useammin EU:n myönteisenä seurauksena (31 %, euroalueen ulkopuolella 12 %) ja EU:ta eniten edustavana tekijänä (42 % ja 17 %). - Rauhan mainitsevat useammin yli 55-vuotiaat (29 %) kuin vuotiaat (22 %). Yli 40-vuotiaat mainitsevat useimmin rahan tuhlaamisen (29 % 40 2

3 54-vuotiaista, 31 % yli 55-vuotiaista) ja byrokratian (28 % vuotiaista, 27 % yli 55-vuotiaista). Eurooppalainen identiteetti on vähiten korostunutta ikääntyneimpien, eläkeläisten ja työttömien keskuudessa sekä euroalueen ulkopuolella. - Enemmistö vastaajista tunsi olevansa kotivaltionsa ja unionin kansalainen sukupuolesta ja iästä riippumatta, ja tämä päti työssä käyvien keskuudessa erityisesti toimihenkilöihin (61 %, kun 23 % tunsi itsensä ainoastaan kotivaltionsa kansalaiseksi). - Tunne siitä, että on ainoastaan kotivaltionsa kansalainen, korostui selvimmin työttömien (44 %), eläkeläisten (46 %) ja euroalueen ulkopuolella asuvien (47 %) kohdalla. - Kaikkien ryhmien edustajat katsovat, että eurooppalaisuuden tunne on voimistunut kansalaisten keskuudessa 10 vuoden aikana. Nuoret, opiskelijat, toimihenkilöt ja euroalueen ulkopuolella asuvat henkilöt ovat useimmin tätä mieltä. - Euro ja demokratian ja vapauden arvot ovat selvästi tärkeimpiä tekijöitä, joihin eurooppalainen identiteetti perustuu. Vaihtelua oli vähäisesti sukupuolesta ja iästä riippuen. Euro mainitaan selvästi useammin euroalueella (51 %) kuin sen ulkopuolella (24 %). Eurooppalaista identiteettiä vahvistavia tekijöitä: euroalueella ja sen ulkopuolella on havaittavissa merkittäviä eroja, kuten yhteensovitetun sosiaaliturvajärjestelmän (43 % euroalueella, 37 % euroalueen ulkopuolella) ja tutkintotodistuksien tunnustamisen yleistymisen (34 % euroalueella, 25 % euroalueen ulkopuolella) tapauksessa. Miehet (50 %), nuoret (51 %), opiskelijat (55 %) ja erityisesti toimihenkilöt (60 %) ovat eniten sitoutuneita EU:hun ja suhtautuvat myönteisesti siihen, että heidän kotivaltionsa on EU:n jäsen (miehet (53 %), nuoret (57 %), opiskelijat (64 %) ja erityisesti toimihenkilöt (67 %)). Euroalueella vastaajat tuntevat olevansa hieman sitoutuneempia EU:hun (50 %, 45 % euroalueen ulkopuolella) ja suhtautuvat myönteisemmin EU:n jäsenyyteen (52 %, 45 % euroalueen ulkopuolella). Harvemmat katsovat sitä vastoin, että heidän kotivaltionsa on hyötynyt EU:n jäsenyydestä (53 %, 57 % euroalueen ulkopuolella). Vähemmistöstä tuntuu, että äänelläni on merkitystä EU:ssa suurimmassa osassa analysoituja ryhmiä. Vaihtelua on vain vähän sukupuolesta, iästä sekä siitä riippuen, asuuko vastaaja euroalueella vai ei. Toimihenkilöt erottuvat joukosta: heistä enemmistö katsoo, että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa (51 % ja 48 %). - Sitä vastoin enemmistöstä kaikissa ryhmissä tuntuu, että kotivaltioni äänellä on merkitystä EU:ssa. - Parlamentin vaaleissa äänestäminen on paras tapa tuoda ääneni esiin ; ei merkittävää vaihtelua sukupuolesta tai iästä riippuen. Toimihenkilöt ja euroalueella asuvat henkilöt ovat useimmin tätä mieltä. Miesten ja naisten enemmistö on tyytyväinen demokratian toimintaan kotivaltiossa; erot ovat hyvin vähäisiä heidän välillään. Sama koskee ikäryhmiä joskin nuoret ovat kaikkein tyytyväisimpiä ja euroalueella ja sen ulkopuolella asuvia. Merkittäviä eroja on kuitenkin havaittavissa toimihenkilöiden (69 %), opiskelijoiden (60 %) ja työntekijöiden (57 %), joiden enemmistö on tyytyväisiä, ja työttömien (38 %) tai kotona olevien henkilöiden (44 %) välillä, joiden vähemmistö on tyytyväisiä. Selvempiä eroja ilmenee, kun tarkastellaan demokratian toimintaa EU:ssa. 3

4 - Vähäistä vaihtelua sukupuolesta riippuen, mutta tyytyväisyys on yleisempää vuotiaiden (55 %) kuin ikääntyneimpien henkilöiden (40 %) keskuudessa. - Ammattiryhmissä ainoastaan opiskelijoiden (59 %), toimihenkilöiden (56 %) ja työntekijöiden (51 %) enemmistö on tyytyväisiä. - Euroalueen ulkopuolella asuvien vastaajien enemmistö on tyytyväinen asiaintilaan (50 % ja 38 % tyytymättömiä). Euroalueella on havaittavissa päinvastainen ilmiö, jossa enemmistö on tyytymättömiä (49 %, kun 42 % on tyytyväisiä). Analysoitujen ryhmien enemmistö suhtautuu myönteisesti siihen, että kansalaiset valitsevat Euroopan komission puheenjohtajan epäsuorilla vaaleilla Lissabonin sopimukseen perustuva uudistus, joka tulee voimaan toukokuussa 2014 järjestettävien parlamentin vaalien yhteydessä. Euroopan komission puheenjohtajan valitseminen tulevaisuudessa suorilla vaaleilla saa vielä enemmän kannatusta. - Kannatus on voimakkainta miesten (72 %), vuotiaiden nuorten (75 %), toimihenkilöiden (72 %), opiskelijoiden (76 %) ja työntekijöiden (74 %) keskuudessa. - Euroalueen (71 %) ja sen ulkopuolisen alueen (68 %) välinen ero on vähäinen. Kiinnostus unionin politiikkaa koskevia kysymyksiä kohtaan on selvästi suurempaa miesten (48 %) kuin naisten (37 %) keskuudessa. - Vaihtelu on vähäistä iästä riippuen sekä euroalueen valtioiden ja muiden kuin euroalueen valtioiden välillä. - Ammattiryhmien väliset erot ovat sitä vastoin merkittäviä. Kiinnostus unionin politiikkaa kohtaan on suurta toimihenkilöiden enemmistön (60 %) keskuudessa, kun taas työväestön (36 %), työttömien (34 %) ja kotona olevien henkilöiden (30 %) vähemmistö tuntee sitä kohtaan kiinnostusta. - Kaikkien mielestä kansalaisten osallistuminen unionin asioihin lisääntyy vuoteen 2025 mennessä, joskin mielipide on selvästi yleisempi euroalueella (44 % ja 37 % euroalueen ulkopuolella), miesten (43 %), kaikkein nuorimpien (46 %), toimihenkilöiden (51 %) ja opiskelijoiden (48 %) keskuudessa. Euroopan yhdentymiseen liittyen tunne siitä, että eurooppalaisia lähentävät tekijät ovat tärkeämpiä kuin heitä erottavat tekijät, on vallalla kaikissa ryhmissä, joskin vielä korostuneempana EU:n perinteisen kannattajakunnan keskuudessa eli miesten, vuotiaiden, toimihenkilöiden ja opiskelijoiden. Tunne on voimakkaampi euroalueella (76 %) kuin sen ulkopuolella (71 %). Euroopan yhdentymisvauhdista todettakoon, että analysoitujen sosiodemografisten ryhmien kannat jakautuvat käytännössä tasan kysyttäessä, onko asiassa aina edettävä yhdessä vai pienempinä ryhminä. - Niiden prosentuaalinen osuus, jotka haluavat edetä yhdessä, on suurempi miesten ja naisten keskuudessa ja kaikissa ikäryhmissä, lukuun ottamatta vuotiaita, joiden kannat jakautuvat tasan. - Toimihenkilöiden (53 %), itsenäisten ammatinharjoittajien (48 %) ja työntekijöiden (47 %) enemmistö kannattaa sitä vastoin etenemistä pienempinä ryhminä. - Euroalueen ulkopuolella enemmistö haluaa odottaa, että kaikki jäsenvaltiot ovat valmiit etenemään (47 %, kun 41 % haluaa edetä asiassa odottamatta muita); euroalueella vastaukset ovat käytännössä jakautuneet tasan (45 % ja 44 %). 4

5 Kaikissa ryhmissä työttömyys on selvästi tärkein haaste, johon EU:n on vastattava tulevaisuutta silmällä pitäen. Näin toteaa vastaajien ehdoton enemmistö (lukuun ottamatta toimihenkilöitä, 45 %). On kuitenkin syytä huomata, että - naiset ja kaikkein nuorimmat ovat hieman huolestuneempia työttömyydestä ja nuorten työllistymisestä - työttömät mainitsevat luonnollisesti laajamittaisesti työttömyyden (68 %). Toimihenkilöt ovat hyvin huolestuneita julkista velkaa koskevasta kysymyksestä (41 %). Lopuksi todettakoon, että nuorten työllistyminen (34 %) on opiskelijoiden toiseksi suurin huolenaihe työttömyyden jälkeen (56 %). 5

6 6

7 A. MITÄ EU EDUSTAA: IHMISTEN VAPAA LIIKKUVUUS, RAUHA JA YHTEISVALUUTTA, EURO 1. Kaikkein myönteisimmät EU:sta aiheutuvat asiat Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

8 Ikäryhmät MITÄ EU EDUSTAA FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset QD5T Mikä seuraavista on mielestänne kaikkein myönteisin EU:sta aiheutuva asia? Entä seuraavaksi? (Useampi vastaus mahdollinen) Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

9 MITÄ EU EDUSTAA Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

10 Vastaajan sukupuoli MITÄ EU EDUSTAA FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset QD5T Mikä seuraavista on mielestänne kaikkein myönteisin EU:sta aiheutuva asia? Entä seuraavaksi? (Useampi vastaus mahdollinen) Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

11 Vastaajan sukupuoli MITÄ EU EDUSTAA Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

12 Ammattiryhmät MITÄ EU EDUSTAA FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset QD5T Mikä seuraavista on mielestänne kaikkein myönteisin EU:sta aiheutuva asia? Entä seuraavaksi? (Useampi vastaus mahdollinen) Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

13 MITÄ EU EDUSTAA Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

14 Euroalue Ei-euroalue MITÄ EU EDUSTAA FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset QD5T Mikä seuraavista on mielestänne kaikkein myönteisin EU:sta aiheutuva asia? Entä seuraavaksi? (Useampi vastaus mahdollinen) Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

15 2. Kansalliset tulokset Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa 2013 MITÄ EU EDUSTAA Euroalue Ei-euroalue 15

16 16

17 2. Mitä EU merkitsee henkilökohtaisesti Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

18 Ikäryhmät MITÄ EU EDUSTAA FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset QA14 Mitä Euroopan unioni merkitsee Teille henkilökohtaisesti? (Useampi vastaus mahdollinen) Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

19 MITÄ EU EDUSTAA Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

20 Vastaajan sukupuoli MITÄ EU EDUSTAA FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset QA14 Mitä Euroopan unioni merkitsee Teille henkilökohtaisesti? (Useampi vastaus mahdollinen) Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

21 Vastaajan sukupuoli What MITÄ the EU EU EDUSTAA represents Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

22 Ammattiryhmät MITÄ EU EDUSTAA FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset QA14 Mitä Euroopan unioni merkitsee Teille henkilökohtaisesti? (Useampi vastaus mahdollinen) Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

23 MITÄ EU EDUSTAA Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

24 Euroalue Ei-euroalue MITÄ EU EDUSTAA FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset QA14 Mitä Euroopan unioni merkitsee Teille henkilökohtaisesti? (Useampi vastaus mahdollinen) Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

25 2. Kansalliset tulokset MITÄ EU EDUSTAA Euroalue Ei-euroalue 25

26 26

27 Euroalue Ei-euroalue B. EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI 1. Eurooppalainen vai kansallinen identiteetti Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

28 Ikäryhmät EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset QD4 Kun ajattelette lähitulevaisuutta, koetteko itsenne? Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

29 EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

30 Vastaajan sukupuoli EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset QD4 Kun ajattelette lähitulevaisuutta, koetteko itsenne? Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

31 EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

32 Ammattiryhmät EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset QD4 Kun ajattelette lähitulevaisuutta, koetteko itsenne? Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

33 EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

34 Euroalue Ei-euroalue EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset QD4 Kun ajattelette lähitulevaisuutta, koetteko itsenne? Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

35 EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset Tämä kysymys on Standard EB79-kyselystä, joka toteutettiin toukokuussa

36 36

37 2. Identiteetin kehittyminen 37

38 Ikäryhmät EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q27 Jos vertaatte nykytilannetta kymmenen vuoden takaiseen, sanoisitteko että (MAAMME KANSALAISET) tuntevat itsensä? 38

39 EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 39

40 Vastaajan sukupuoli EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q27 Jos vertaatte nykytilannetta kymmenen vuoden takaiseen, sanoisitteko että (MAAMME KANSALAISET) tuntevat itsensä? 40

41 EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset 41

42 Ammattiryhmät EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q27 Jos vertaatte nykytilannetta kymmenen vuoden takaiseen, sanoisitteko että (MAAMME KANSALAISET) tuntevat itsensä? 42

43 EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 43

44 Euroalue Ei-euroalue EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q27 Jos vertaatte nykytilannetta kymmenen vuoden takaiseen, sanoisitteko että (MAAMME KANSALAISET) tuntevat itsensä? 44

45 EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset 45

46 46

47 3. Eurooppalaisen identiteetin rakennuselementit 47

48 Ikäryhmät EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q28 Eurooppalainen identiteetti voi koostua useista osioista. Mitkä seuraavista ovat mielestänne eurooppalaisen identiteetin tärkeimpiä rakennuselementtejä? (KORK. 3 VASTAUSTA) 48

49 EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 49

50 Vastaajan sukupuoli EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q28 Eurooppalainen identiteetti voi koostua useista osioista. Mitkä seuraavista ovat mielestänne eurooppalaisen identiteetin tärkeimpiä rakennuselementtejä? (KORK. 3 VASTAUSTA) 50

51 EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset 51

52 Ammattiryhmät EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q28 Eurooppalainen identiteetti voi koostua useista osioista. Mitkä seuraavista ovat mielestänne eurooppalaisen identiteetin tärkeimpiä rakennuselementtejä? (KORK. 3 VASTAUSTA) 52

53 EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 53

54 Euroalue Ei-euroalue EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q28 Eurooppalainen identiteetti voi koostua useista osioista. Mitkä seuraavista ovat mielestänne eurooppalaisen identiteetin tärkeimpiä rakennuselementtejä? (KORK. 3 VASTAUSTA) 54

55 EUROOPPALAISTEN IDENTITEETTI Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset 55

56 56

57 C. KUINKA VAHVISTAA TUNNETTA EUROOPAN UNIONIN KANSALAISUUDESTA? 57

58 Ikäryhmät KUINKA VAHVISTAA TUNNETTA EUROOPAN UNIONIN FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q29T Mikä seuraavista vahvistaisi eniten sitä tunnetta, että olette Euroopan unionin kansalainen? Ensiksi? Entä seuraavaksi? (KORK. 5 VASTAUSTA) 58

59 KUINKA VAHVISTAA TUNNETTA EUROOPAN UNIONIN Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 59

60 Vastaajan KUINKA VAHVISTAA TUNNETTA EUROOPAN UNIONIN Ikäryhmät 1. Euroopan unionin tulokset FOKUS: SUKUPUOLI Q29T Mikä seuraavista vahvistaisi eniten sitä tunnetta, että olette Euroopan unionin kansalainen? Ensiksi? Entä seuraavaksi? (KORK. 5 VASTAUSTA) 60

61 KUINKA VAHVISTAA TUNNETTA EUROOPAN UNIONIN Vastaajan 2. Kansalliset tulokset 61

62 Ammattiryhmät KUINKA VAHVISTAA TUNNETTA EUROOPAN UNIONIN 1. Euroopan unionin tulokset FOKUS: AMMATTI Q29T Mikä seuraavista vahvistaisi eniten sitä tunnetta, että olette Euroopan unionin kansalainen? Ensiksi? Entä seuraavaksi? (KORK. 5 VASTAUSTA) 62

63 KUINKA VAHVISTAA TUNNETTA EUROOPAN UNIONIN Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 63

64 Euroalue Ei-euroalue KUINKA VAHVISTAA TUNNETTA EUROOPAN UNIONIN KANSALAISUUDESTA? FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q29T Mikä seuraavista vahvistaisi eniten sitä tunnetta, että olette Euroopan unionin kansalainen? Ensiksi? Entä seuraavaksi? (KORK. 5 VASTAUSTA) 64

65 2. Kansalliset tulokset KUINKA VAHVISTAA TUNNETTA EUROOPAN UNIONIN KANSALAISUUDESTA? Euroalue Ei-euroalue 65

66 66

67 D. EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS 1. Euroopan unioniin kiintymisen tunne *Kohtaa Kotiseutuunne verrataan kyselyyn EB73 kevät

68 Ikäryhmät EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q21.4 Kertokaa, kuinka kiintynyt olette? Euroopan unioniin 68

69 EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 69

70 Vastaajan sukupuoli EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q21.4 Kertokaa, kuinka kiintynyt olette? Euroopan unioniin 70

71 EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS Vastaajan 2. Kansalliset tulokset 71

72 Ammattiryhmät EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q21.4 Kertokaa, kuinka kiintynyt olette? Euroopan unioniin 72

73 EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 73

74 Euroalue Ei-euroalue EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q21.4 Kertokaa, kuinka kiintynyt olette? Euroopan unioniin 74

75 EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset 75

76 76

77 2. EU-jäsenyys, hyvä vai huono asia? 77

78 Ikäryhmät EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q22 Yleisesti ottaen, onko (MAAMME) jäsenyys Euroopan unionissa mielestänne? 78

79 EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 79

80 EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q22 Yleisesti ottaen, onko (MAAMME) jäsenyys Euroopan unionissa mielestänne? 80

81 Vastaajan EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset 81

82 Ammattiryhmät EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q22 Yleisesti ottaen, onko (MAAMME) jäsenyys Euroopan unionissa mielestänne? 82

83 EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 83

84 Euroalue Ei-euroalue EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q22 Yleisesti ottaen, onko (MAAMME) jäsenyys Euroopan unionissa mielestänne? 84

85 2. Kansalliset tulokset EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS Euroalue Ei-euroalue 85

86 86

87 3. EU-jäsenyydestä hyötyminen vai ei 87

88 Ikäryhmät EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q23 Kaikki näkökohdat huomioon ottaen sanoisitteko, että (MAAMME) on hyötynyt vai ei ole hyötynyt Euroopan unionin jäsenyydestä? 88

89 EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 89

90 Vastaajan sukupuoli EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q23 Kaikki näkökohdat huomioon ottaen sanoisitteko, että (MAAMME) on hyötynyt vai ei ole hyötynyt Euroopan unionin jäsenyydestä? 90

91 2. Kansalliset tulokset EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS Vastaajan sukupuoli 91

92 Ammattiryhmät EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q23 Kaikki näkökohdat huomioon ottaen sanoisitteko, että (MAAMME) on hyötynyt vai ei ole hyötynyt Euroopan unionin jäsenyydestä? 92

93 EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 93

94 Euroalue Ei-euroalue EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q23 Kaikki näkökohdat huomioon ottaen sanoisitteko, että (MAAMME) on hyötynyt vai ei ole hyötynyt Euroopan unionin jäsenyydestä? 94

95 2. Kansalliset tulokset 95 EUROOPPAAN KIINTYMINEN JA JÄSENYYS Euroalue Ei-euroalue

96 96

97 E. ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ 1. ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ 97

98 Ikäryhmät ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q24.1 Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väittämistä? ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ in the EU 98

99 ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 99

100 Vastaajan ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q24.1 Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väittämistä? ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ in the EU 100

101 ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ Vastaajan 2. Kansalliset tulokset 101

102 Ammattiryhmät ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q24.1 Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väittämistä? ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ in the EU 102

103 ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 103

104 Euroalue Ei-euroalue ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q24.1 Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väittämistä? ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ in the EU 104

105 2. Kansalliset tulokset ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ Euroalue Ei-euroalue 105

106 106

107 2. Kuinka varmistaa, että EU:n päätöksentekijät kuulevat ääneni? Ensimmäisenä, äänestämällä 107

108 Ikäryhmät ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q25 Mitkä seuraavista ovat parhaat tavat varmistaa, että EU:n päätöksentekijät kuulevat äänenne? (KORK. 3 VASTAUSTA) 108

109 ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 109

110 Vastaajan ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q25 Mitkä seuraavista ovat parhaat tavat varmistaa, että EU:n päätöksentekijät kuulevat äänenne? (KORK. 3 VASTAUSTA) 110

111 ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ Vastaajan 2. Kansalliset tulokset 111

112 Ammattiryhmät ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q25 Mitkä seuraavista ovat parhaat tavat varmistaa, että EU:n päätöksentekijät kuulevat äänenne? (KORK. 3 VASTAUSTA) 112

113 ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 113

114 Euroalue Ei-euroalue ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q25 Mitkä seuraavista ovat parhaat tavat varmistaa, että EU:n päätöksentekijät kuulevat äänenne? (KORK. 3 VASTAUSTA) 114

115 ÄÄNELLÄNI ON MERKITYSTÄ Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset 115

116 116

117 F. DEMOKRATIAN TOIMIVUUS 1. Demokratian toimivuus jäsenmaissa 117

118 Ikäryhmät DEMOKRATIAN TOIMIVUUS FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q30a Oletteko kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette kovin tyytyväinen vai ette lainkaan tyytyväinen demokratian toimivuuteen (MAASSAMME)? 118

119 2. Kansalliset tulokset DEMOKRATIAN TOIMIVUUS Ikäryhmät 119

120 Vastaajan sukupuoli DEMOKRATIAN TOIMIVUUS FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q30a Oletteko kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette kovin tyytyväinen vai ette lainkaan tyytyväinen demokratian toimivuuteen (MAASSAMME)? 120

121 DEMOKRATIAN TOIMIVUUS Vastaajan 2. Kansalliset tulokset 121

122 Ammattiryhmät DEMOKRATIAN TOIMIVUUS FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q30a Oletteko kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette kovin tyytyväinen vai ette lainkaan tyytyväinen demokratian toimivuuteen (MAASSAMME)? 122

123 DEMOKRATIAN TOIMIVUUS Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 123

124 Euroalue Ei-euroalue DEMOKRATIAN TOIMIVUUS FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q30a Oletteko kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette kovin tyytyväinen vai ette lainkaan tyytyväinen demokratian toimivuuteen (MAASSAMME)? 124

125 DEMOKRATIAN TOIMIVUUS Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset 125

126 126

127 2. Demokratian toimivuus Euroopan unionissa 127

128 Ikäryhmät DEMOKRATIAN TOIMIVUUS FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q30b Entä kuinka tyytyväinen olette demokratian toimivuuteen Euroopan unionissa? 128

129 DEMOKRATIAN TOIMIVUUS Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 129

130 Vastaajan sukupuoli DEMOKRATIAN TOIMIVUUS FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q30b Entä kuinka tyytyväinen olette demokratian toimivuuteen Euroopan unionissa? 130

131 DEMOKRATIAN TOIMIVUUS Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset 131

132 Ammattiryhmät DEMOKRATIAN TOIMIVUUS FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q30b Entä kuinka tyytyväinen olette demokratian toimivuuteen Euroopan unionissa? 132

133 DEMOKRATIAN TOIMIVUUS Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 133

134 Euroalue Ei-euroalue DEMOKRATIAN TOIMIVUUS FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q30b Entä kuinka tyytyväinen olette demokratian toimivuuteen Euroopan unionissa? 134

135 2. Kansalliset tulokset DEMOKRATIAN TOIMIVUUS Euroalue Ei-euroalue 135

136 136

137 G. EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA 1. Eurooppalaisten epäsuora osallistuminen Euroopan komission puheenjohtajan vaaliin 137

138 Ikäryhmät EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q31 Kuvitelkaa, että kullakin Euroopan merkittävimmillä poliittisella ryhmällä olisi seuraavissa eurovaaleissa niiden yhteisen ohjelman pohjalta valittu ehdokas Euroopan komission puheenjohtajaksi. Kukin jäsenvaltioiden kansalainen saisi siten epäsuorasti osallistua Euroopan komission puheenjohtajan vaaliin, mikäli hänen äänestämänsä ehdokkaan poliittinen ryhmä voittaisi vaalit. Kannustaisiko tämä teitä äänestämään nykyistä todennäköisemmin? 138

139 EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 139

140 Vastaajan sukupuoli EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q31 Kuvitelkaa, että kullakin Euroopan merkittävimmillä poliittisella ryhmällä olisi seuraavissa eurovaaleissa niiden yhteisen ohjelman pohjalta valittu ehdokas Euroopan komission puheenjohtajaksi. Kukin jäsenvaltioiden kansalainen saisi siten epäsuorasti osallistua Euroopan komission puheenjohtajan vaaliin, mikäli hänen äänestämänsä ehdokkaan poliittinen ryhmä voittaisi vaalit. Kannustaisiko tämä teitä äänestämään nykyistä todennäköisemmin? 140

141 2. Kansalliset tulokset 141 EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA Vastaajan sukupuoli

142 Ammattiryhmät EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q31 Kuvitelkaa, että kullakin Euroopan merkittävimmillä poliittisella ryhmällä olisi seuraavissa eurovaaleissa niiden yhteisen ohjelman pohjalta valittu ehdokas Euroopan komission puheenjohtajaksi. Kukin jäsenvaltioiden kansalainen saisi siten epäsuorasti osallistua Euroopan komission puheenjohtajan vaaliin, mikäli hänen äänestämänsä ehdokkaan poliittinen ryhmä voittaisi vaalit. Kannustaisiko tämä teitä äänestämään nykyistä todennäköisemmin?? 142

143 EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 143

144 Euroalue Ei-euroalue EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q31 Kuvitelkaa, että kullakin Euroopan merkittävimmillä poliittisella ryhmällä olisi seuraavissa eurovaaleissa niiden yhteisen ohjelman pohjalta valittu ehdokas Euroopan komission puheenjohtajaksi. Kukin jäsenvaltioiden kansalainen saisi siten epäsuorasti osallistua Euroopan komission puheenjohtajan vaaliin, mikäli hänen äänestämänsä ehdokkaan poliittinen ryhmä voittaisi vaalit. Kannustaisiko tämä teitä äänestämään nykyistä todennäköisemmin? 144

145 EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset 145

146 146

147 2. Euroopan komission puheenjohtajan valitseminen suoralla vaalilla? 147

148 Ikäryhmät EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q32 Kannatatteko vai vastustatteko ajatusta, että Euroopan kansalaiset äänestäisivät lähitulevaisuudessa Euroopan komission puheenjohtajan suoralla vaalilla? 148

149 EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 149

150 Vastaajan sukupuoli EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q32 Kannatatteko vai vastustatteko ajatusta, että Euroopan kansalaiset äänestäisivät lähitulevaisuudessa Euroopan komission puheenjohtajan suoralla vaalilla? 150

151 EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset 151

152 Ammattiryhmät EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q32 Kannatatteko vai vastustatteko ajatusta, että Euroopan kansalaiset äänestäisivät lähitulevaisuudessa Euroopan komission puheenjohtajan suoralla vaalilla? 152

153 EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 153

154 Euroalue Ei-euroalue EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q32 Kannatatteko vai vastustatteko ajatusta, että Euroopan kansalaiset äänestäisivät lähitulevaisuudessa Euroopan komission puheenjohtajan suoralla vaalilla? 154

155 EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset 155

156 156

157 3. Syyt kannattaa ajatusta 157

158 Ikäryhmät EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q33 Mitkä ovat tärkeimmät syynne kannattaa ajatusta, että Euroopan kansalaiset äänestäisivät lähitulevaisuudessa Euroopan komission puheenjohtajan suoralla vaalilla? Koska (ENINTÄÄN 2 VASTAUSTA) 158

159 EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 159

160 Vastaajan sukupuoli EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q33 Mitkä ovat tärkeimmät syynne kannattaa ajatusta, että Euroopan kansalaiset äänestäisivät lähitulevaisuudessa Euroopan komission puheenjohtajan suoralla vaalilla? Koska (ENINTÄÄN 2 VASTAUSTA) 160

161 EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset 161

162 Ammattiryhmät EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q33 Mitkä ovat tärkeimmät syynne kannattaa ajatusta, että Euroopan kansalaiset äänestäisivät lähitulevaisuudessa Euroopan komission puheenjohtajan suoralla vaalilla? Koska (ENINTÄÄN 2 VASTAUSTA) 162

163 EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 163

164 Euroalue Ei-euroalue EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q33 Mitkä ovat tärkeimmät syynne kannattaa ajatusta, että Euroopan kansalaiset äänestäisivät lähitulevaisuudessa Euroopan komission puheenjohtajan suoralla vaalilla? Koska (ENINTÄÄN 2 VASTAUSTA) 164

165 2. Kansalliset tulokset EUROOPAN KOMISSION PUHEENJOHTAJAN VAALINTA Euroalue Ei-euroalue 165

166 166

167 H. KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA 1. Vähenevä kiinnostus Euroopan asioihin 167

168 Ikäryhmät KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q10 Sanoisitteko olevanne erittäin kiinnostunut, melko kiinnostunut, ette kovinkaan kiinnostunut vai ette lainkaan kiinnostunut Euroopan asioista? 168

169 KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 169

170 Vastaajan sukupuoli KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q10 Sanoisitteko olevanne erittäin kiinnostunut, melko kiinnostunut, ette kovinkaan kiinnostunut vai ette lainkaan kiinnostunut Euroopan asioista? 170

171 KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Vastaajan 2. Kansalliset tulokset 171

172 Ammattiryhmät KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q10 Sanoisitteko olevanne erittäin kiinnostunut, melko kiinnostunut, ette kovinkaan kiinnostunut vai ette lainkaan kiinnostunut Euroopan asioista? 172

173 KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 173

174 Euroalue Ei-euroalue KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q10 Sanoisitteko olevanne erittäin kiinnostunut, melko kiinnostunut, ette kovinkaan kiinnostunut vai ette lainkaan kiinnostunut Euroopan asioista? 174

175 2. Kansalliset tulokset 175 KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Euroalue Ei-euroalue

176 176

177 2. Eurooppalaiset osallistuvat enemmän vuonna

178 Ikäryhmät KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q26 Kuvitelkaa, millainen EU on kymmenen vuoden kuluttua. Nykyiseen verrattuna, uskotteko, että Euroopan kansalaiset osallistuvat Euroopan asioihin vuonna 2025? 178

179 KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 179

180 Vastaajan sukupuoli KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q26 Kuvitelkaa, millainen EU on kymmenen vuoden kuluttua. Nykyiseen verrattuna, uskotteko, että Euroopan kansalaiset osallistuvat Euroopan asioihin vuonna 2025? 180

181 KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Vastaajan 2. Kansalliset tulokset 181

182 Ammattiryhmät KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q26 Kuvitelkaa, millainen EU on kymmenen vuoden kuluttua. Nykyiseen verrattuna, uskotteko, että Euroopan kansalaiset osallistuvat Euroopan asioihin vuonna 2025? 182

183 KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 183

184 Euroalue Ei-euroalue KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q26 Kuvitelkaa, millainen EU on kymmenen vuoden kuluttua. Nykyiseen verrattuna, uskotteko, että Euroopan kansalaiset osallistuvat Euroopan asioihin vuonna 2025? 184

185 KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOIHIN TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset 185

186 186

187 I. EUROOPAN INTEGRAATIO 1. Eurooppalaisia yhdistävät tekijät ovat tärkeämpiä kuin heitä erottavat tekijät 187

188 Ikäryhmät EUROOPAN INTEGRAATIO FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q19 Kertoisitteko, oletteko seuraavasta väittämästä samaa vai eri mieltä? Eri EU-jäsenvaltioiden kansalaisia yhdistävät tekijät ovat tärkeämpiä kuin heitä erottavat tekijät. 188

189 EUROOPAN INTEGRAATIO Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 189

190 Vastaajan sukupuoli EUROOPAN INTEGRAATIO FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q19 Kertoisitteko, oletteko seuraavasta väittämästä samaa vai eri mieltä? Eri EU-jäsenvaltioiden kansalaisia yhdistävät tekijät ovat tärkeämpiä kuin heitä erottavat tekijät. 190

191 EUROOPAN INTEGRAATIO Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset 191

192 Ammattiryhmät EUROOPAN INTEGRAATIO FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q19 Kertoisitteko, oletteko seuraavasta väittämästä samaa vai eri mieltä? Eri EU-jäsenvaltioiden kansalaisia yhdistävät tekijät ovat tärkeämpiä kuin heitä erottavat tekijät. 192

193 EUROOPAN INTEGRAATIO Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 193

194 Euroalue Ei-euroalue EUROOPAN INTEGRAATIO FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q19 Kertoisitteko, oletteko seuraavasta väittämästä samaa vai eri mieltä? Eri EU-jäsenvaltioiden kansalaisia yhdistävät tekijät ovat tärkeämpiä kuin heitä erottavat tekijät. 194

195 EUROOPAN INTEGRAATIO Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset 195

196 196

197 2. Eurooppalaisten mielipide integraation rytmistä 197

198 Ikäryhmät EUROOPAN INTEGRAATIO FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q20 Jotkin EU-jäsenvaltiot ovat valmiita lisäämään yhteistä poliittista päätöksentekoa tärkeillä EU:n toiminta-alueilla. Pitäisikö näiden maiden...? 198

199 EUROOPAN INTEGRAATIO Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 199

200 Vastaajan sukupuoli EUROOPAN INTEGRAATIO FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q20 Jotkin EU-jäsenvaltiot ovat valmiita lisäämään yhteistä poliittista päätöksentekoa tärkeillä EU:n toiminta-alueilla. Pitäisikö näiden maiden...? 200

201 EUROOPAN INTEGRAATIO Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset 201

202 Ammattiryhmät EUROOPAN INTEGRAATIO FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q20 Jotkin EU-jäsenvaltiot ovat valmiita lisäämään yhteistä poliittista päätöksentekoa tärkeillä EU:n toiminta-alueilla. Pitäisikö näiden maiden...? 202

203 EUROOPAN INTEGRAATIO Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 203

204 Euroalue Ei-euroalue EUROOPAN INTEGRAATIO FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q20 Jotkin EU-jäsenvaltiot ovat valmiita lisäämään yhteistä poliittista päätöksentekoa tärkeillä EU:n toiminta-alueilla. Pitäisikö näiden maiden...? 204

205 EUROOPAN INTEGRAATIO Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset 205

206 206

207 J. EUROOPAN UNIONI VUODEN 2025 PERSPEKTIIVISSÄ 1. Päähaasteet vuoteen 2025 asti 207

208 Ikäryhmät EUROOPAN UNIONI VUODEN 2025 PERSPEKTIIVISSÄ FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q34 Mitkä ovat mielestänne suurimmat EU:n ja sen jäsenvaltioiden tulevaisuutta koskevat haasteet? (ENINTÄÄN 3 VASTAUSTA) 208

209 EUROOPAN UNIONI VUODEN 2025 PERSPEKTIIVISSÄ Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset 209

210 Vastaajan sukupuoli EUROOPAN UNIONI VUODEN 2025 PERSPEKTIIVISSÄ FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q34 Mitkä ovat mielestänne suurimmat EU:n ja sen jäsenvaltioiden tulevaisuutta koskevat haasteet? (ENINTÄÄN 3 VASTAUSTA) 210

211 EUROOPAN UNIONI VUODEN 2025 PERSPEKTIIVISSÄ Vastaajan sukupuoli Kansalliset tulokset 211

212 Ammattiryhmät EUROOPAN UNIONI VUODEN 2025 PERSPEKTIIVISSÄ FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q34 Mitkä ovat mielestänne suurimmat EU:n ja sen jäsenvaltioiden tulevaisuutta koskevat haasteet? (ENINTÄÄN 3 VASTAUSTA) 212

213 EUROOPAN UNIONI VUODEN 2025 PERSPEKTIIVISSÄ Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset 213

214 Euroalue Ei-euroalue EUROOPAN UNIONI VUODEN 2025 PERSPEKTIIVISSÄ FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q34 Mitkä ovat mielestänne suurimmat EU:n ja sen jäsenvaltioiden tulevaisuutta koskevat haasteet? (ENINTÄÄN 3 VASTAUSTA) 214

215 2. Kansalliset tulokset EUROOPAN UNIONI VUODEN 2025 PERSPEKTIIVISSÄ Euroalue Ei-euroalue 215

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens Bryssel 24. heinäkuuta 2009 VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Strasbourg, 12. joulukuuta 2008 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer 0 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - The Europeans and the EU Charter of Fundamental Rights - FIF D

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA686 Flash Eurobarometer 6 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL6 Charter of Fundamental Rights of the EU - FIF D Minkä ikäinen olette?

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 6. helmikuuta 2013 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

EUROOPPALAISET JA KRIISI

EUROOPPALAISET JA KRIISI Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 21. lokakuuta 2011 EUROOPPALAISET JA KRIISI Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB-parlametri 76.1)

Lisätiedot

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014. Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN

Lisätiedot

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 11.12.2008 Standardi Eurobarometri (EB 70 1 ) syksy 2008 Alustavat tulokset: EU:n

Lisätiedot

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL European Youth - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö ( %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2011: "Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa" Erikois-Eurobarometri (EB 75.1)

8. maaliskuuta 2011: Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa Erikois-Eurobarometri (EB 75.1) Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö 8. maaliskuuta 2011: "Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa" Kattavuus: Perusjoukko:

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI EXECUTIVE SUMMARY

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI EXECUTIVE SUMMARY Standard Eurobarometer 1 Euroopan komissio EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KEVÄT 2009 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometer 71 / Kevät 2009 TNS Opinion & Social EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

ZA5443. Flash Eurobarometer 294 (European Union Citizenship) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5443. Flash Eurobarometer 294 (European Union Citizenship) Country Specific Questionnaire Finland ZA5443 Flash Eurobarometer 294 (European Union Citizenship) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER ON CITIZENSHIP OF THE EUROPEAN UNION Q1. Tämä tutkimus koskee Euroopan unionin kansalaisuutta.

Lisätiedot

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Euroopan oikeusasiamies Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Erityiseurobarometri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Finland ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Finland Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large Hyvää huomenta/iltapäivää,

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 66 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA

EUROBAROMETRI 66 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRI 66 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2006 Standard Eurobarometri 66 / syksy 2006 TNS Opinion & Social KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämän

Lisätiedot

Symposiumi 2. maaliskuuta "Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin?"

Symposiumi 2. maaliskuuta Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin? Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 5.3.2010 Symposiumi 2. maaliskuuta 2010 "Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin?"

Lisätiedot

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA79 Flash Eurobarometer 6 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 6 - Perceptions of Europeans about general issues at regional level - FIF D Minkä

Lisätiedot

Kirjoituskilpailu. "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia."

Kirjoituskilpailu. Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia. Kirjoituskilpailu "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia." Tiesitkö, että Euroopan unioni (EU) on peräkkäisten laajentumisten ansiosta maailman suurin talousalue, jossa on yli 500 miljoonaa

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kaksi kolmesta ( %) arvioi, että hänen äänellään on merkitystä kuntavaalien lopputuloksen kannalta. Prosenttiluku on samaa luokkaa

Lisätiedot

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SYKSY 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

ZA5879. Flash Eurobarometer 361 (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5879. Flash Eurobarometer 361 (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA879 Flash Eurobarometer (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - Chemicals - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%).

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%). Suomi/Nyt-kysely Osa Demokratian kohtalo -hanketta, jota johtaa ajatushautomo Magma Taloustutkimus Oy kokosi 7.2. 8.3.207 kaksi valtakunnallisesti edustavaa kyselyaineistoa 8 79 -vuotiaista suomalaisista.

Lisätiedot

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA78 Flash Eurobarometer 8 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 8 - Energy for All - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Women in the European Union - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA577 Flash Eurobarometer 9 (The European Emergency Number, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL9 - - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN TIEDOTE KANSALAISET: YKSILÖ ITSE TUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN Valtaosa ( %) suomalaisista ilmoittaa, että yksilön tulisi olla vastuussa itse erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan, käy ilmi

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuudet. Sirpa Pietikäinen 2017

EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuudet. Sirpa Pietikäinen 2017 EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuudet Sirpa Pietikäinen 2017 Euroopan unionin kansalaisuus Unionin kansalaisuus luotiin Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 Unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET Tapio Manni Saarnilaakson koulu Espoo tapio.manni@gmail.com Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Politiikka on yhteisten

Lisätiedot

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 16.12.2009 EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 20. elokuuta 2012 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA88 Flash Eurobarometer (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - CSR - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa

Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa Flash Eurobarometri 407 Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa RAPORTTI Kenttätyön ajankohta: marraskuu-joulukuu 2014 Julkaisu: tammikuu 2015 Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston

Lisätiedot

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa Nelli Ruotsalainen, hankesuunnittelija nelli.ruotsalainen@espoo.fi Kaksivuotinen Euroopan Sosiaalirahasto

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Finland ZA5212 Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 272 SPACE SURVEY 2009 Q1. Ajatteletteko avaruuden tutkimisen ja muun avaruustoiminnan

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 8 - Regional Policy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 1 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 MITKÄ ASIAT HUOLESTUTTAVAT,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulosten yhteenveto

Kansalaiskyselyn tulosten yhteenveto Kansalaiskyselyn tulosten yhteenveto Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tuki (SMUUTO) 5.6.2017 Valtteri Laasonen, Samuli Manu, Susanna Haanpää ja Tommi Ranta Aineiston hankinta Kansalaiskysely on

Lisätiedot

Eurooppavaalien lähtölaskenta: seitsemän poliittista ryhmää

Eurooppavaalien lähtölaskenta: seitsemän poliittista ryhmää Eurooppavaalien lähtölaskenta: seitsemän poliittista ryhmää Euroopan parlamentin jäsenet eivät istu ja seiso lähtökohtaisesti maanmiestensä ja -naistensa joukoissa, vaan järjestäytyvät poliittisiin ryhmiin

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus

Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus Esitys lehdistötilaisuuteen Ravintola Pääposti 5.5.2014 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti ammattiliittojen jäsenten parissa tutkimuksen Europarlamenttivaaleihin

Lisätiedot

KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V

KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V Viestinnän pääosasto Osasto C Kansalaissuhteet YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Brysselissä 21. toukokuuta 2012 KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB 77.2) Tiivistelmä

Lisätiedot