KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V"

Transkriptio

1 Viestinnän pääosasto Osasto C Kansalaissuhteet YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Brysselissä 21. toukokuuta 2012 KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB 77.2) Tiivistelmä Otos: Perusjoukko: Menetelmä: EU-27 ( EU:n kansalaista) 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Kasvotusten tehty haastattelu (tietokoneavusteinen henkilöhaastattelu) Tutkimusajankohta: maaliskuuta 2012, tekijä TNS Opinion JOHDANTO...3 I. Jäsenvaltioiden vastaukset kriisiin...8 A. Onko asetettava etusijalle julkisten menojen vähentäminen, toimenpiteet talouden vahvistamiseksi vai molemmat yhtä aikaa?...8 B. Miten jäsenvaltioiden pitäisi toimia eurooppalaisten mielestä?...10 II. Kriisistä selviytyminen...12 A. Toimenpiteet kriisistä selviytymiseksi...12 B. Kohti budjettipolitiikkojen lähentämistä...16 C. Yhteisten sääntöjen noudattaminen...18 D. Velan jakaminen jäsenvaltioiden kesken...19 E. Rahansiirtovero...20 F. Eurobondit: tietoisuus ja mielipide...24 III. Luottoluokituslaitokset...27 A. Tietoisuus luottoluokituslaitoksista...27 B. Luottoluokituslaitosten rooli...30 LIITTEET...35 Eurostatin tilastot

2 Jäljempänä olevat taulukot on otettu seuraavista Eurobarometri-tutkimuksista: EB 77 Tutkimusajankohta: maaliskuuta 2012 Otos: henkilöä (haastateltu kasvotusten) Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset TNS Opinion -tutkimuskeskuksen tekemä tutkimus Euroopan parlamentille EB 76 Tutkimusajankohta: syyskuuta 2011 Otos: henkilöä (haastateltu kasvotusten) Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset TNS Opinion -tutkimuskeskuksen tekemä tutkimus Euroopan parlamentille EB 75 Tutkimusajankohta: 13. huhtikuuta 2. toukokuuta 2011 Otos: henkilöä (haastateltu kasvotusten) Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset TNS Opinion -tutkimuskeskuksen tekemä tutkimus Euroopan parlamentille Huom. Lukijoille muistutetaan, että tutkimuksen tulokset ovat arvioita, joiden tarkkuus muiden asioiden pysyessä muuttumattomina riippuu otoksen koosta ja noudatetusta prosenttiosuudesta. Kun otokset käsittävät noin tuhat haastattelua (jäsenvaltioiden mittakaavassa tavallisesti käytetyn otoksen koko), todelliset prosenttiosuudet (jotka olisi saatu haastattelemalla koko väestöä) vaihtelevat seuraavien luotettavuusvälien puitteissa: Noudatetut prosenttiosuudet Virhemarginaali 10 % tai 90 % 20 % tai 80 % 30 % tai 70 % 40 % tai 60 % 50 % ± 1,9 prosentti -yksikköä ± 2,5 prosentti -yksikköä ± 2,7 prosentti -yksikköä ± 3,0 prosentti -yksikköä ± 3,1 prosentti -yksikköä 2

3 JOHDANTO Tämä on viides 1 Euroopan parlamentin teettämä Eurobarometri-tutkimus aiheesta "Kriisi ja talouden ohjaus ja hallinta Euroopassa". TNS Opinion toteutti tutkimuksen maaliskuuta 2012 haastattelemalla henkilökohtaisesti :a vähintään 15- vuotiasta eurooppalaista. Edellisten kuuden kuukauden aikana tapahtui huomattavan paljon poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia tapahtumia, jotka ovat epäilemättä vaikuttaneet ihmisten vastauksiin. Kuuden kuukauden aikana järjestettiin kuudet parlamenttivaalit ja kolmet presidentinvaalit. Luottoluokituslaitokset laskivat 13 valtion luokitusta suurinta osaa laskettiin useaan kertaan. Samaan aikaan Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot jatkoivat kriisin torjumista. Syyskuussa vuonna 2011 komissio esitti Euroopan parlamentin pyynnöstä ehdotuksen rahansiirtoverosta. Jäsenvaltiot sopivat 21. heinäkuuta 2011 vahvistavansa Euroopan rahoitusvakausvälinettä, ja 17 euroalueen jäsenvaltiota vahvisti päätöksen myöhemmin. Eurooppa-neuvosto kokoontui kolmasti tutkimusajankohtana. Kolmannessa, 2. maaliskuuta 2012 pidetyssä kokouksessa 25 jäsenvaltiota hyväksyi sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta. Kuten kaikissa Eurobarometri-tutkimuksissa on syytä muistuttaa, että EU:n keskiarvo on painotettu ja että kuuden asukasluvultaan suurimman jäsenvaltion osuus EU:n keskiarvosta on noin 70 prosenttia. Ennen yksityiskohtaista analyysiä tarkastellaan tutkimuksessa paljastuneita keskeisimpiä suuntauksia. 1 Neljä edellistä tutkimusta tehtiin tammi helmikuussa 2009, syyskuussa 2010, huhti toukokuussa 2011 ja syyskuussa

4 Pääsuuntaukset - Ennen valtion ja hallitusten päämiesten kriisiä koskevia tärkeimpiä kokouksia useimpien eurooppalaisten mielestä EU:n olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla vähennetään julkisia menoja ja vahvistetaan taloutta yhtä aikaa. - Tutkimuksen tulokset vahvistavat tiedossa olevan suuntauksen, jossa yleinen mielipide on polarisoitunut. Niiden ihmisten määrä, joilla ei ole mielipidettä asiasta, vähenee tutkimuksesta toiseen. Kriisin vaikutuksilla eurooppalaisten ihmisten jokapäiväiseen elämään on varmasti ollut suuri merkitys tässä kehityssuunnassa. - Vaikka nykyinen jäsenvaltioiden välinen keskustelu keskittyy ensisijaisesti siihen, pitäisikö niiden ryhtyä toimiin yhdessä, suurin osa eurooppalaisista kannattaa yhteisiä koordinoituja toimia. Kun on kyse keinoista puuttua kriisiin, mielipiteet eroavat selvästi euroalueen vastaajien ja euroalueen ulkopuolisten vastaajien välillä. Euroalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaiset kannattavat yhteisiä toimia selvästi enemmän kuin euroalueen ulkopuolisten valtioiden kansalaiset. Sen vuoksi on varottava, etteivät näillä kahdella alueella asuvien Euroopan kansalaisten käsitykset EU:sta erkane enempää toisistaan. - Vaikka suurin osa eurooppalaisista kannattaa solidaarisuutta, heidän mielestään taloudellisissa vaikeuksissa tai rahoitusvaikeuksissa oleville jäsenvaltioille annettavan taloudellisen tuen ehtona on oltava yhteisten sääntöjen noudattaminen. Heidän mielestään on myös määrättävä seuraamuksia, jos kyseisiä sääntöjä rikotaan. - Tietoisuus eurobondeista, rahansiirtoverosta ja luottoluokituslaitoksista kasvoi jatkuvasti kuusi kuukautta kestäneen tutkimuksen aikana. - Sosiodemografisesta analyysistä voidaan tehdä useita havaintoja: Merkittävimmät mielipide-erot liittyvät vastaajien ikään ja koulutustasoon: nuorimmat ja vähintään 20-vuotiaaksi asti opiskelleet vastaajat kannattivat eniten yhteisiä ja solidaarisia toimenpiteitä. Toimenpiteiden yhdistämisen osalta on havaittavissa todellisia eroavaisuuksia esimiesten (63 %) ja työttömien (51 %) välillä. Työttömät ja ruumiillisen työn tekijät kannattavat enemmän sitä, että jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin itsenäisesti. Naisten ja miesten vastaukset eivät eronneet paljon toisistaan lukuun ottamatta tiettyihin puolueetonta tietoa koskeviin kysymyksiin annettuja vastauksia, joiden mukaan miehillä oli naisia enemmän tietoa. 4

5 Selviytyminen kriisistä vähentämällä julkisia menoja ja vahvistamalla taloutta yhtä aikaa - Vastaukset kriisistä selviytymisen keinoista olivat erittäin selvät: 47 % on sitä mieltä, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on toimittava julkisten menojen vähentämiseksi ja talouden vahvistamiseksi yhtä aikaa. Enemmistö 27 jäsenvaltion vastaajista on tätä mieltä. - Kuitenkin 25 % eurooppalaisista katsoo, että taloutta vahvistavat toimenpiteet on asetettava etusijalle, ja 23 % kannattaa toimenpiteitä julkisten menojen vähentämiseksi. Kriisin edessä suurin osa eurooppalaisista kannattaa yhteisiä toimenpiteitä - Nykyisessä kriisissä 55 % eurooppalaisista (=) tuntisi olevansa paremmin suojassa, jos toimenpiteisiin ryhdyttäisiin yhdessä muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Toisaalta niiden vastaajien osuus, joiden mielestä he olisivat paremmin suojassa, jos heidän jäsenvaltionsa ottaisi käyttöön toimenpiteitä ja soveltaisi niitä yksin, on hieman kasvanut (38 %, +3). - On syytä huomata, että taipumus suosia yhteisiä toimenpiteitä on suurempi euroalueella (61 %) kuin sen ulkopuolella (43 %). Selvä kannatus EU:n ja jäsenvaltioiden välisille kansallisia budjetteja koskeville neuvotteluille Kuten vastaukset kaikkiin muihinkin kysymyksiin osoittavat, selvä enemmistö kannattaa yhteisiä toimia, mutta kyseisiä toimia vastustavien vastaajien määrä on kasvanut hieman. - Noin 65 % (-2) vastaajista kannattaa eurooppalaisten ja kansallisten instituutioiden välisiä alustavia neuvotteluja kansallisten budjettien luonnosteluvaiheessa. - Euroalueen ja euroalueen ulkopuolisten vastaajien välillä on jälleen erittäin suuri ero. Noin 70 % euroalueen vastaajista kannattaa alustavia neuvotteluja, kun taas euroalueen ulkopuolisten vastaajien osuus on 56 %. 5

6 Rahoitus- tai taloudellisissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden tuen ehtona on oltava yhteisten sääntöjen noudattaminen Euroopan rahoitusvakausväline hyväksyttiin toukokuussa 2010, ja kaksi vuotta sen jälkeen keskustelujen keskeisenä aiheena on edelleen se, pitäisikö taloudelliselle tuelle asettaa ehtoja. - Eurooppalaisista 80 % on sitä mieltä, että taloudellisen tuen ehtona on oltava yhteisten sääntöjen noudattaminen. Kymmenen prosenttiyksikköä erottaa euroalueen (83 %) ja euroalueen ulkopuoliset (73 %) vastaajat toisistaan tässä asiassa. - Eurooppalaisista 72 % (+4) hyväksyy ajatuksen, että lisäkeinona sääntöjen noudattamisen takaamiseksi sovellettaisiin automaattisia, asteittain nousevia taloudellisia pakotteita. Euroalueen (76 %) ja euroalueen ulkopuolisten (66 %) vastaajien välillä on jälleen kymmenen prosenttiyksikön ero. Julkisen velan osittaista jakamista kannatetaan, mutta sen vaikutuksista on erilaisia näkemyksiä - 66 % (=) eurooppalaisista on sitä mieltä, että julkisen velan osittainen jakaminen hyödyttäisi vain pahimmissa vaikeuksissa olevia jäsenvaltioita - 64 % (+3) katsoo, että se olisi välttämätöntä jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden nimissä - 61 % (+4) uskoo, että velan osittainen jakaminen lujittaisi jäsenvaltioiden taloudellista vakautta - 61 % (-1) arvelee sen rankaisevan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vaikeuksissa - 57 % (+7) katsoo, että se mahdollistaisi kriisin kustannusten pienentämisen. Eurooppalaiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita rahansiirtoveron periaatteesta - Eurooppalaisista 66 % (+5) kannattaa periaatetta rahansiirtoveron luomisesta. - Tässä asiassa euroalueen (73 %) ja euroalueen ulkopuoliset (53 %) vastaajat jakaantuvat jälleen heidän välillään on 20 prosenttiyksikön ero. - Kansalliset tulokset eroavat toisistaan jopa 46 prosenttiyksiköllä. Tällaista veroa kannatetaan eniten maissa, joihin kriisi on iskenyt ankarimmin (Kreikka, Kypros, Italia, Portugali ja Espanja). 6

7 Parempi tietämys eurobondeista Nyt lähes joka toinen eurooppalainen (49 %, +7) on kuullut eurobondeista. Eurobondeista on kuultu enemmän euroalueella (53 %) kuin sen ulkopuolella (42 %). Noin 53 prosentilta euroalueen vastaajista, jotka olivat kuulleet eurobondeista, kysyttiin, kannattavatko he eurobondeja: 44 % (+6) kannattaa ja 25 % (-8) vastustaa niitä. Tietoisuus luottoluokituslaitoksista on lisääntynyt huomattavasti, ja riippumattoman eurooppalaisen luottoluokituslaitoksen perustamista kannatetaan - Kuten edellä todettiin, luottoluokituslaitokset olivat laskeneet 13 valtion luokitusta kuuden kuukauden aikana edellisen tutkimuksen jälkeen. - Sen vuoksi ei ole yllättävää, että 61 % (+11) eurooppalaisista on kuullut luottoluokituslaitoksista. Heistä 32 % sanoo tietävänsä, mitä luottoluokituslaitokset ovat, ja 29 % kertoo, etteivät oikeastaan tiedä, mitä ne ovat. - Esimerkiksi eniten kasvua on tapahtunut Unkarissa, Sloveniassa (+22) ja Italiassa (+20): kolmessa valtiossa, joiden luokitusta luottoluokituslaitokset laskivat vuoden 2012 alussa. - Kun kysyttiin, pitäisikö perustaa eurooppalainen luottoluokituslaitos tasapainottamaan nykyisten laitosten valtaa, 67 % (+2) eurooppalaisista kannatti tätä ajatusta. - Lisäksi 54 % eurooppalaisista on sitä mieltä, että vakavassa kriisissä luottoluokituslaitosten ei pitäisi arvioida EU:n jäsenvaltioita, jotka ovat saaneet apua muilta EU:n jäsenvaltioilta. Lisätietoja: Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Jacques Nancy Tutkimus ja kansalliset tiedot ovat saatavilla Euroopan parlamentin Eurobarometri-sivustolla: 7

8 I. Jäsenvaltioiden vastaukset kriisiin A. Onko asetettava etusijalle julkisten menojen vähentäminen, toimenpiteet talouden vahvistamiseksi vai molemmat yhtä aikaa? Q: Sanoisitteko, että selvitäkseen kriisistä nopeasti, EU:n jäsenvaltioiden pitäisi...? 1) EU:n keskiarvo Julkisten menojen vähentäminen Toimenpiteet talouden vahvistamiseksi Molemmat yhtä aikaa EOS EU27 23 % 25 % 47 % 5 % Euroalue 25 % 24 % 47 % 4 % Euroalueen ulkopuolinen alue 18 % 29 % 45 % 8 % * maaliskuu 2012 Julkisten menojen vähentämistä kannattavien vastaajien osuus euroalueella on suunnilleen sama kuin toimenpiteitä talouden vahvistamiseksi kannattavien osuus (25 % ja 24 %). Euroalueen ulkopuolisella alueella on kuitenkin 11 prosenttiyksikön ero (29 % kannattaa toimenpiteitä talouden vahvistamiseksi ja 18 % kannattaa julkisten menojen vähentämistä). 8

9 2) Kansalliset erot Julkisten menojen vähentäminen / talouden vahvistaminen Toimenpiteet talouden vahvistamiseksi: Taloutta vahvistavat toimenpiteet asetettiin julkisten menojen vähentämisen edelle 19 jäsenvaltiossa ja etenkin Liettuassa, Irlannissa, Romaniassa ja Kreikassa. Julkisten menojen vähentäminen: Säästötoimenpiteet asetettiin ensisijaiseksi tavoitteeksi Ranskassa, Saksassa ja Itävallassa. Molemmat yhtä aikaa: Kaikissa 27 jäsenvaltiossa kansalaiset kannattavat talouden vahvistamista ja julkisten menojen vähentämistä yhtä aikaa. 9

10 B. Miten jäsenvaltioiden pitäisi toimia eurooppalaisten mielestä? Q: Olisitteko kansalaisena paremmin suojassa tämänhetkisen kriisin vaikutuksilta jos...? 1) EU:n keskiarvo Yhteiset toimenpiteet Yksittäiset toimenpiteet EOS EU27 55 % (=) 38 % (+3) 7 % (-3) Euroalue 61 % (-1) 32 % (+3) 7 % (-2) Euroalueen 43 % (=) 48 % (+2) 9 % (-2) ulkopuolinen alue *( ) Ero vuoden 2011 syyskuun ja vuoden 2012 maaliskuun välillä Huom. Euroalueen ja euroalueen ulkopuolisten valtioiden välillä on 18 prosenttiyksikön ero. 10

11 2) Kansalliset erot Yhteiset toimenpiteet / yksittäiset toimenpiteet Valtaosassa maita (22) kansalaiset tuntisivat olevansa "paremmin suojassa", jos heidän kotivaltionsa "ottaisi käyttöön toimenpiteitä, ja soveltaisi niitä yhteistyössä muiden Euroopan unionin valtioiden kanssa". Valtioissa, joihin kriisi on iskenyt ankarimmin, kannatetaan useammin jäsenvaltioiden yhteisiä toimia. Vastaajat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa, Latviassa ja Kyproksessa kannattavat yksin toteutettavia toimenpiteitä. 11

12 II. Kriisistä selviytyminen A. Toimenpiteet kriisistä selviytymiseksi Q: Euroopan parlamentti tukee Euroopan unionin selviämistä kriisistä eri tavoin (parantamalla työllistymistä ja tukemalla kestävää kasvua). Mikä seuraavista keinoista pitäisi mielestänne asettaa etusijalle? (enintään 4 vastausta) 1) EU:n keskiarvo Pk-yritysten tukeminen Koulutus ja tutkimus Nuorisotyöttömyyde n torjunta EU27 49 % 47 % 44 % Euroalue 51 % 49 % 44 % Euroalueen ulkopuolinen alue 45 % 42 % 46 % * maaliskuu 2012 Kuusi prosenttiyksikköä erottaa euroalueen valtiot (51 %) euroalueen ulkopuolisista valtioista (47 %), kun on kyse pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tukemisesta. Molempien alueiden valtioiden välillä on lisäksi seitsemän prosenttiyksikön ero, kun on kyse investoinneista koulutukseen ja tutkimukseen (49 % euroalueella ja 42 % sen ulkopuolella). 12

13 2) Kansalliset erot Seitsemän jäsenvaltion vastaajat valitsivat ensimmäiseksi vaihtoehdoksi pienten ja keskisuurten yritysten tukemisen: CY (63 %), ES (62 %), FR (60 %), PT (49 %), BE (47 %), IT (47 %, RO (46 %), AT (45 %). Kahdeksan jäsenvaltion vastaajat valitsivat ensimmäiseksi vaihtoehdoksi investoimisen koulutukseen ja tutkimukseen: DE (69 %), IE (62 %), MT (61 %), LU (58 %), NL (57 %), DK (57 %), UK (56 %), EE (49 %). Kahdeksassa jäsenvaltiossa vastaajat valitsivat ensimmäiseksi vaihtoehdoksi "rohkaista taistelua nuorisotyöttömyyttä vastaan": EL (64 %), HU (64 %), BG (59 %), SI (56 %), LT (55 %), SK (55 %), PL (54 %), FI (50 %). Itävallassa vaihtoehdot pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen ja investoinnit koulutukseen ja tutkimukseen saivat molemmat 45 % vastauksista. Tšekin tasavalta oli ainoa maa, jossa byrokratian vähentämistä kannatettiin eniten (53 %). Latviassa kannatetaan kannustamista yrittäjyyteen (55 %), ja Ruotsissa etusijalla ovat investoinnit uudistuksiin, tutkimukseen ja kehitykseen (48 %). 13

14 Taistelu nuorisotyöttömyyttä vastaan: tilastojen ristiinanalyysi (Eurostat) Measures to be promoted by the EP: encourage the fight against youth unemployment EB/EP % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DE AT NL MT DK SI LU BE Youth Unemployment FR FI CZ SE UE27 UK RO EE HU CY PL LV BG SK LT 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Unemployment rate- less than 25 years (Eurostat) IE PT IT EL ES Eurostatin tiedot ovat maaliskuulta 2012 kaikkien jäsenvaltioiden osalta lukuun ottamatta seuraavia valtioita: EL, UK (tammikuu 2012), RO, EE, LV, LT (Q4:n tiedot vuonna 2011) Maissa, joissa on suhteellisen pieni nuorisotyöttömyysaste (alle 10 % Itävallassa, Saksassa ja Alankomaissa), vastaajat valitsivat epätodennäköisemmin taistelun nuorisotyöttömyyttä vastaan toimenpiteeksi, jota Euroopan parlamentin pitää ensisijaisesti tukea. Toisaalta Kreikassa, jossa nuorisotyöttömyysaste on yli 50 %, ihmiset tuntevat ongelman erittäin hyvin ja 64 % valitsi nuorisotyöttömyyden torjumisen toimenpiteeksi, jota Euroopan parlamentin pitää ensisijaisesti tukea. 14

15 Nuoriso keskipisteessä: nuorten (15 24-vuotiaiden) kolme suosituinta vastausta Q: Euroopan parlamentti tukee Euroopan unionin selviämistä kriisistä eri tavoin (parantamalla työllistymistä ja tukemalla kestävää kasvua). Mikä seuraavista keinoista pitäisi mielestänne asettaa etusijalle? (enintään 4 vastausta) Invest in education, training, and research Encourage the fight against youth unemployment Support small and mediumsized businesses (SMEs) MT 85% 26% 17% DE 78% 37% 29% NL 72% 45% 31% DK 63% 48% 33% EE 63% 42% 32% UK 62% 43% 38% LU 58% 54% 38% IE 57% 47% 46% EL 55% 70% 36% EU27 52% 49% 41% CY 52% 75% 48% PT 52% 55% 49% SE 52% 50% 38% LT 51% 55% 35% FR 50% 64% 51% BG 49% 65% 40% LV 49% 53% 36% ES 48% 49% 65% AT 48% 43% 44% BE 46% 46% 34% CZ 46% 45% 35% RO 43% 43% 44% SK 39% 62% 33% FI 36% 54% 43% IT 35% 37% 44% HU 33% 70% 49% SI 33% 63% 42% PL 28% 56% 36% Yhteensä 12 maassa vaihtoehto "Rohkaista taistelua nuorisotyöttömyyttä vastaan" sai eniten vastauksia vuotiailta: CY, EL, HU, BG, FR, SI, SK, PL, LT, PT, FI ja LV. Kymmenessä maassa nuorten eniten suosima vastaus oli "Investoinnit koulutukseen ja tutkimukseen": LU, SE, DK, IE, NL, AT, UK, EE, DE ja MT. Belgian nuorten keskuudessa kyseinen toimenpide oli samalla sijalla kuin vaihtoehto "Rohkaista taistelua nuorisotyöttömyyttä vastaan" (46 %). Nuoret Espanjassa, Italiassa ja Romaniassa olivat sitä mieltä, että Euroopan parlamentin pitää edistää ensisijaisesti pienten ja keskisuurten yritysten tukemista. Tšekin tasavalta oli ainoa maa, jossa nuorison suosituin vastaus oli byrokratian vähentäminen. 15

16 B. Kohti budjettipolitiikkojen lähentämistä 1) EU:n keskiarvo Q: Kun tarkoituksena on lähentää EU:n jäsenvaltioiden budjettipolitiikkoja, niin kannatatteko vai vastustatteko eurooppalaisten ja kansallisten poliittisten instituutioiden välisiä alustavia neuvotteluja kansallisten budjettien luonnosteluvaiheessa? Total Opposed : 21% (+3) Total In favour : 65% (-2) *( ) Ero vuoden 2011 syyskuun ja vuoden 2012 maaliskuun välillä Kannatanvastauksia yhteensä Vastustanvastauksia yhteensä EOS EU27 65 % (-2) 21 % (+3) 14 % (-1) Euroalue 70 % (-2) 17 % (+2) 13 % (=) Euroalueen ulkopuolinen alue 56 % (-2) 28 % (+5) 16 % (-3) Euroalueen (70 %) ja euroalueen ulkopuolisten (56 %) vastaajien välillä on erittäin selvä ero: 16 prosenttiyksikköä. 16

17 2) Kansalliset erot EB76.1 Sep 2011 Total 'In Favour' Total 'Opposed' DK EB77.2 March 2012 Diff. EB77,2 - EB 76,1 EB76.1 Sep 2011 EB77.2 March 2012 Diff. EB77,2 - EB 76,1 EB76.1 Sep 2011 EB77.2 March 2012 Diff. EB77,2 - EB 76,1 BE 74% 81% +7 22% 15% -7 4% 4% = DE 78% 78% = 17% 16% -1 5% 6% +1 SK 73% 75% +2 17% 16% -1 10% 9% -1 HU 73% 74% +1 16% 17% +1 11% 9% -2 EL 70% 72% +2 17% 16% -1 13% 12% -1 IT 75% 72% -3 9% 11% +2 16% 17% +1 BG 66% 71% +5 12% 12% = 22% 17% -5 CY 80% 71% -9 8% 16% +8 12% 13% +1 NL 82% 70% % 23% +10 5% 7% +2 PT 73% 69% -4 12% 12% 0 15% 19% +4 LU 66% 67% +1 19% 24% +5 15% 9% -6 FI 74% 66% -8 20% 26% +6 6% 8% +2 EU27 67% 65% -2 18% 21% +3 15% 14% -1 MT 51% 65% +14 7% 17% % 18% -24 AT 67% 65% -2 25% 26% +1 8% 9% +1 SE 61% 65% +4 33% 30% -3 6% 5% -1 ES 64% 64% = 14% 17% +3 22% 19% -3 LT 66% 64% -2 15% 14% -1 19% 22% +3 SI 77% 63% % 28% % 9% -2 CZ 65% 62% -3 27% 31% +4 8% 7% -1 DK 58% 61% +3 35% 33% -2 7% 6% -1 FR 65% 61% -4 18% 21% +3 17% 18% +1 PL 62% 60% -2 15% 22% +7 23% 18% -5 EE 56% 59% +3 19% 21% +2 25% 20% -5 LV 57% 52% -5 28% 29% +1 15% 19% +4 RO 66% 52% -14 9% 23% % 25% = IE 49% 47% -2 19% 29% % 24% -8 UK 46% 47% +1 33% 36% +3 21% 17% -4 Romaniassa (-14), Sloveniassa (-14) ja Alankomaissa (-12) on selvästi vähemmän vastaajia, jotka kannattavat alustavia neuvotteluja, kun taas Maltassa (+14) tilanne on päinvastainen. Neuvotteluja eniten kannattavan jäsenvaltion (Belgia, 81 %) ja vähiten kannattavan jäsenvaltion (Yhdistynyt kuningaskunta, 47 %) välillä on 34 prosenttiyksikön ero. 17

18 C. Yhteisten sääntöjen noudattaminen Q: Kun ajatellaan yhteisten sääntöjen toimeenpanoa valtioiden veloille ja alijäämille, niin kannatatteko vai vastustatteko seuraavia toimenpiteitä. 1) EU:n keskiarvo Taloudellisissa vaikeuksissa olevia jäsenvaltioita tuetaan vain, jos ne noudattavat yhteisiä sääntöjä EOS EU27 80 % 12 % 8 % Euroalue 83 % 11 % 6 % Euroalueen ulkopuolinen alue 73 % 16 % 11 % *( ) Ero vuoden 2011 syyskuun ja vuoden 2012 maaliskuun välillä Euroalueen (83 %) ja euroalueen ulkopuolisten (73 %) vastaajien välillä on kymmenen prosenttiyksikön ero. Automaattiset, asteittain nousevat taloudelliset pakotteet niille EU:n jäsenvaltioille, jotka eivät noudata yhdessä sovittuja, velkaa ja alijäämää koskevia sääntöjä Kannatanvastauksia yhteensä Vastustanvastauksia yhteensä Kannatanvastauksia yhteensä Vastustanvastauksia yhteensä EOS 72 % (+4) 19 % (=) 9 % (- EU27 4) Euroalue 76 % (+4) 17 % (-1) 7 % (-3) Euroalueen ulkopuolinen alue 66 % (+5) 21 % (=) 13 % (-5) *( ) Ero vuoden 2011 syyskuun ja vuoden 2012 maaliskuun välillä Euroalueen (76 %) ja euroalueen ulkopuolisten (66 %) vastaajien välillä on jälleen kymmenen prosenttiyksikön ero. 18

19 D. Velan jakaminen jäsenvaltioiden kesken Q: Kertokaa kuinka samaa tai eri mieltä olette seuraavista tätä aihetta koskevista väittämistä. Kaikkien EU-jäsenvaltioiden julkisen velan osittainen muuntaminen yhteiseksi velaksi Euroopan kansalaisten mielipiteet ovat jakautuneet: heidän mielestään velan jakaminen voisi olla keino selviytyä kriisistä mutta samalla he tietävät mahdollisten seurausten eduista ja haitoista. 19

20 E. Rahansiirtovero Rahansiirtoveron kannatus? Q: Missä määrin kannatatte tai vastustatte seuraavia tähän veroon liittyviä asioita. Rahansiirtoveron periaate 1) EU:n keskiarvo Total Opposed : 22% (-4) Total In favour : 66% (+5) Kannatanvastauksia yhteensä Vastustanvastauksia yhteensä EOS EU27 66 % (+5) 22 % (-4) 12 % (-1) Euroalue 73 % (+10) 18 % (-7) 9 % (-3) Euroalueen ulkopuolinen alue 53 % (-1) 30 % (=) 17 % (+1) * Ero vuoden 2011 huhti toukokuun ja vuoden 2012 maaliskuun välillä Euroalueen jäsenvaltioiden vastaajat kannattavat selvästi enemmän (73 %) rahansiirtoveron periaatetta kuin euroalueen ulkopuolisten maiden vastaajat (53 %): heidän välillään on 20 prosenttiyksikön ero. 20

21 2) Kansalliset erot Q: Rahansiirtoveron periaate EB75.2 April-May 2011 Total 'In Favour' Total 'Opposed' DK EB77.2 March 2012 Diff. EB77,2 - EB 75,2 EB75.2 April-May 2011 EB77.2 March 2012 Diff. EB77,2 - EB 75,2 EB75.2 April-May 2011 EB77.2 March 2012 Diff. EB77,2 - EB 75,2 EL 61% 81% % 14% -19 6% 5% -1 FR 69% 79% % 13% -9 9% 8% -1 DE 71% 78% +7 20% 15% -5 9% 7% -2 SK 69% 78% +9 24% 16% -8 7% 6% -1 AT 80% 74% -6 17% 22% +5 3% 4% +1 CY 54% 73% % 21% % 6% -6 LU 65% 73% +8 26% 20% -6 9% 7% -2 BE 67% 72% +5 30% 25% -5 3% 3% = IT 61% 72% % 17% -5 17% 11% -6 HU 66% 70% +4 28% 26% -2 6% 4% -2 SE 67% 70% +3 27% 25% -2 6% 5% -1 PT 66% 68% +2 17% 16% -1 17% 16% -1 EU27 61% 66% +5 26% 22% -4 13% 12% -1 ES 50% 66% % 20% % 14% -4 CZ 60% 64% +4 33% 29% -4 7% 7% = FI 63% 64% +1 28% 25% -3 9% 11% +2 DK 63% 63% = 31% 29% -2 6% 8% +2 LT 49% 62% % 18% % 20% -2 SI 44% 61% % 30% -9 17% 9% -8 NL 58% 60% +2 35% 33% -2 7% 7% = EE 47% 53% +6 33% 28% -5 20% 19% -1 LV 56% 53% -3 34% 33% -1 10% 14% +4 UK 65% 53% % 31% +6 10% 16% +6 BG 34% 52% % 18% -5 43% 30% -13 PL 45% 52% +7 36% 31% -5 19% 17% -2 IE 55% 47% -8 19% 33% % 20% -6 RO 38% 35% -3 32% 32% = 30% 33% +3 MT 30% 33% +3 44% 47% +3 26% 20% -6 Eniten ja vähiten rahansiirtoveroa kannattavien jäsenvaltioiden välinen ero on lähes 50 prosenttiyksikköä: kannattajia on 81 % (+20) Espanjassa ja 33 % (+3) Maltassa. Kolmessa maassa (Irlannissa, Maltassa ja Romaniassa) rahansiirtovero ei saa 50 prosentin enemmistön kannatusta. Malta on ainoa maa, jossa enemmistö vastaajista vastustaa rahansiirtoveroa (47 %). Mielipiteen muutosten osalta rahansiirtoveron kannatus on lisääntynyt selvästi Kreikassa (+20), Kyproksessa (+19), Bulgariassa (+18), Sloveniassa (+17) ja Espanjassa (+16). 21

22 1) EU:n keskiarvo Syyt rahansiirtoveron tukemiselle Perusta: Rahansiirtoveroa kannattaville vastaajille (66 %) esitetty kysymys Q: Mikä on tärkein syy sille, että kannatatte rahansiirtoveron periaatetta? Rahansiirtoverolla 1) EU:n keskiarvo 22

23 Syyt rahansiirtoveron vastustamiselle Perusta: Rahansiirtoveron käyttöönottoa EU:ssa vastustaville vastaajille (22 %) esitetty kysymys Q: Mikä on tärkein syy sille, että vastustatte rahansiirtoveroa EU:ssa? Rahansiirtovero EU:ssa 1) EU:n keskiarvo Rahansiirtoveron periaatetta vastustavat vastaajat (22 %) ovat erittäin jakaantuneita eikä heillä ole selkeää käsitystä mielipiteensä perusteista. 23

24 F. Eurobondit: tietoisuus ja mielipide Q: Oletteko kuullut eurobondeista? 1) EU:n keskiarvo Total YES': 49% (+7) No: (-7) Eurobondit Kyllä, ja tiedätte mitä ne ovat Kyllä, mutta ette oikeastaan tiedä mitä ne ovat Ei EOS EU27 15 % (=) 34 % (+7) 50 % (-7) 1 % (=) Euroalue 17 % (=) 36 % (+7) 46 % (-7) 1 % (=) Euroalueen ulkopuolinen alue 13 % (=) 29 % (+7) 57 % (-7) 1 % (=) *( ) Ero vuoden 2011 syyskuun ja vuoden 2012 maaliskuun välillä 24

25 2) Kansalliset erot Q: Oletteko kuullut eurobondeista? EB76.1 Sep 2011 NO Total 'Yes' DK EB77.2 March 2012 Diff. EB77,2 - EB 76,1 EB76.1 Sep 2011 EB77.2 March 2012 Diff. EB77,2 - EB 76,1 EB76.1 Sep 2011 EB77.2 March 2012 Diff. EB77,2 - EB 76,1 DK 80% 77% -3 20% 22% +2 0% 1% +1 FR 73% 69% -4 27% 31% +4 0% 0% = LV 68% 69% +1 32% 31% -1 0% 0% = PT 75% 69% -6 24% 30% +6 1% 1% = RO 77% 68% -9 19% 27% +8 4% 5% +1 SE 68% 63% -5 31% 36% +5 1% 1% = LT 68% 58% % 41% +9 0% 1% +1 UK 62% 58% -4 38% 42% +4 0% 0% = HU 66% 57% -9 33% 42% +9 1% 1% = PL 63% 54% -9 36% 44% +8 1% 2% +1 LU 49% 53% +4 50% 46% -4 1% 1% = MT 58% 53% -5 42% 46% +4 0% 1% +1 BE 62% 52% % 48% +10 0% 0% = EU27 57% 50% -7 42% 49% +7 1% 1% = ES 57% 50% -7 42% 48% +6 1% 2% +1 EE 57% 49% -8 43% 51% +8 0% 0% = CY 59% 47% % 52% +11 0% 1% +1 SI 51% 45% -6 49% 55% +6 0% 0% = IT 55% 43% % 55% +12 2% 2% = FI 52% 42% % 58% +10 0% 0% = BG 61% 40% % 59% +21 1% 1% = AT 55% 39% % 60% +17 2% 1% -1 SK 56% 39% % 60% +16 0% 1% +1 NL 36% 38% +2 64% 61% -3 0% 1% +1 IE 42% 34% -8 57% 64% +7 1% 2% +1 CZ 46% 33% % 67% +14 1% 0% -1 DE 37% 32% -5 62% 67% +5 1% 1% = EL 28% 19% -9 72% 81% +9 0% 0% = Kreikkalaiset (81 %) ovat todennäköisimmin kuulleet eurobondeista, ja heidän jälkeensä ovat tšekkiläiset ja saksalaiset (67 %) ja irlantilaiset (64 %). Tanskalaiset (77 %) vastasivat todennäköisimmin, etteivät ole koskaan kuulleet eurobondeista, ja heidän jälkeensä näin vastasivat ranskalaiset, latvialaiset ja portugalilaiset (kaikki 69 %) sekä romanialaiset (68 %). Tietämys eurobondeista lisääntyi 24:ssä 27 jäsenvaltiosta. Suurimmat kasvut tapahtuivat Bulgariassa (+21 prosenttiyksikköä), Itävallassa (+17) ja Slovakiassa (+16). Vain kolmessa jäsenvaltiossa tietämys väheni: Latvia (-1), Alankomaat (-3) ja Luxembourg (-4). 25

26 3) Sosiodemografiset erot Sosiodemografisella tasolla miehet olivat kuulleet paljon useammin eurobondeista kuin naiset: 57 % verrattuna 42 %:iin. Myös ikä, jolloin opiskelu on lopetettu, on erittäin tärkeä vertailuperuste (eurobondit ovat tuttuja 62 prosentille vastaajista, jotka olivat opiskelleet vähintään 20 ikävuoteen asti, mutta alle 15-vuotiaina koulunsa lopettaneiden vastaajien osalta vastaava osuus on vain 37 %). Sama ilmiö koskee ihmisten ammattitasoa (68 % johtajista ja 65 % itsensä työllistävistä vastaajista ovat kuulleet eurobondeista, kun taas työttömistä vain 38 % on kuullut niistä.) Eurobondi-järjestelmän luomisen kannatus 1) EU:n keskiarvo Q: Kannatatteko vai vastustatteko eurobondi-järjestelmän luomista aiheesta tietämänne perusteella? Perusta: Vain eurobondeista kuulleille, euroalueella haastatelluille esitetty kysymys Yli kolmasosalla vastaajista ei ole mielipidettä eurobondi-järjestelmän luomisesta (31 %, +2). 2) Sosiodemografiset erot Useampi mies (48 %) kuin nainen (39 %) kannattaa eurobondi-järjestelmän luomista. Sama koskee vastaajia, jotka lopettivat opiskelun yli 20-vuotiaina (50 %) verrattuna koulunkäynnin alle 15-vuotiaina lopettaneisiin vastaajiin (38 %). 26

27 III. Luottoluokituslaitokset A. Tietoisuus luottoluokituslaitoksista Q: Oletteko kuullut luottoluokittajista? 1) EU:n keskiarvo (=) (+5) (+5) (-11) Total Yes : 61% (+11) (+6) Toisin kuin tietoisuutta eurobondeista koskevissa vastauksissa, todellinen tietämys luottoluokituslaitoksista ("Kyllä, ja tiedätte mitä ne ovat") on kasvanut viidellä prosenttiyksiköllä (27 prosentista 32 prosenttiin). Luottoluokituslaitokset Kyllä, ja tiedätte mitä ne ovat Kyllä, mutta ette oikeastaan tiedä mitä ne ovat Ei EOS EU27 32 % (+5) 29 % (+6) 38 % (-11) 1 % (=) Euroalue 32 % (+7) 31 % (+7) 36 % (-14) 1 % (=) Euroalueen ulkopuolinen alue 31 % (+2) 26 % (+5) 41 % (-8) 2 % (+1) *( ) Ero vuoden 2011 syyskuun ja vuoden 2012 maaliskuun välillä 27

28 2) Kansalliset erot Q: Oletteko kuullut luottoluokittajista? Total 'YES' NO DK EB76.1 Sep 2011 EB77.2 Diff. EB77.2 March EB 76.1 EB76.1 Sep 2011 EB77.2 Diff. EB77.2 March EB 76.1 EB76.1 Sep 2011 EB77.2 Diff. EB77.2 March EB 76.1 HU 47% 69% % 30% -22 1% 1% = SI 38% 60% % 39% -23 0% 1% +1 AT 55% 76% % 23% -21 1% 1% = IT 36% 56% % 41% -20 3% 3% = FR 40% 60% % 40% -20 0% 0% = SK 46% 64% % 35% -19 0% 1% +1 CY 33% 50% % 49% -17 1% 1% = DE 63% 79% % 21% -16 0% 0% = BE 41% 55% % 44% -15 0% 1% +1 EL 49% 63% % 36% -15 0% 1% +1 BG 34% 48% % 48% -15 3% 4% +1 FI 62% 73% % 27% -11 0% 0% = UE27 50% 61% % 38% -11 1% 1% = MT 27% 38% % 60% -12 1% 2% +1 RO 27% 36% +9 69% 59% -10 4% 5% +1 PL 26% 35% +9 73% 63% -10 1% 2% +1 LU 47% 54% +7 52% 45% -7 1% 1% = CZ 42% 49% +7 58% 51% -7 0% 0% = LT 22% 27% +5 78% 72% -6 0% 1% +1 UK 74% 78% +4 26% 22% -4 0% 0% = DK 68% 72% +4 32% 27% -5 0% 1% +1 EE 28% 31% +3 72% 69% -3 0% 0% = SE 77% 79% +2 23% 21% -2 0% 0% = NL 77% 78% +1 22% 22% = 1% 0% -1 PT 51% 52% +1 48% 47% -1 1% 1% = ES 45% 46% +1 54% 52% -2 1% 2% +1 LV 44% 44% = 56% 55% -1 0% 1% +1 IE 69% 68% -1 30% 30% = 1% 2% +1 Kansalaisten osuus, joka on jo kuullut eurobondeista, on kasvanut 25:ssä 27 jäsenvaltiosta. Ruotsi, Saksa (79 %), Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat (78 %) ja Itävalta (76 %) ovat maita, joissa on kuultu eniten luottoluokituslaitoksista. Latvia (27 %), Viro (31 %) ja Puola (35 %) ovat maita, joissa on kuultu vähiten luottoluokituslaitoksista. Tuntuvin lisäys on 22 prosenttiyksikköä Unkarissa ja Sloveniassa, joissa luottoluokituksista kuulleiden osuus oli 69 % ja 60 %. Itävallassa (76 %) osuus kasvoi 21 prosenttiyksikköä ja Italiassa (56 %) ja Ranskassa (60 %) 20 prosenttiyksikköä. Luottoluokituslaitoksista kuulleiden osuus pieneni vain yhdellä prosenttiyksiköllä ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa (Irlannissa) (69 prosentista 68 prosenttiin). 28

29 3) Sosiodemografiset erot Kuten eurobondien tapauksessa, myös luottoluokituslaitoksia koskevan tietämyksen osalta sosiodemografiset erot ovat erittäin merkittäviä. Miehet ovat kuulleet paljon useammin luottoluokituslaitoksista kuin naiset: 68 % verrattuna 55 %:iin. Ikä, jolloin opinnot on saatu päätökseen, vaikuttaa myös vastaajien vastauksiin: 76 % vähintään 20-vuotiaiksi asti opiskelleista vastaajista on kuullut luottoluokituslaitoksista, kun taas alle 15-vuotiaana koulun lopettaneista vastaajilla vastaava osuus on vain 44 %. Vastaukset vaihtelivat lisäksi vastaajien ammattitason mukaan: (85 % esimiehistä ja 75 % itsensä työllistävistä vastaajista ovat kuulleet luottoluokituslaitoksista verrattuna työttömien 52 %:n osuuteen). 29

30 B. Luottoluokituslaitosten rooli 1) EU:n keskiarvo Q: Kertokaa kuinka samaa tai eri mieltä olette luottoluokittajista tietämänne perusteella. Perusta: Luottoluokituslaitoksista kuulleille vastaajille (61 %) esitetty kysymys Epävarmuus luottoluokituslaitosten roolista ja tarkoituksesta Vastaajat ovat ristiriitaisia luottoluokituslaitosten osalta sekä laitosten roolista kriisin kehittymisessä että tavassa, jolla laitosten tarkoitus mielletään. 30

31 Q: Kertokaa kuinka samaa tai eri mieltä olette luottoluokittajista tietämänne perusteella. Perusta: Luottoluokituslaitoksista kuulleille vastaajille (61 %) esitetty kysymys Luottoluokituslaitosten rooli Luottoluokittajilla on ollut merkittävä rooli talouskriisin kehittymisessä Samaa mieltä -vastauksia yhteensä EURO- ALUEEN EURO- ULKOPUO- ALUE LINEN ALUE Eri mieltä -vastauksia yhteensä EURO- ALUEEN EURO- ULKOPUO- ALUE LINEN ALUE EURO- ALUE EOS EURO- ALUEEN ULKOPUO- LINEN ALUE 70 % (-1) 58 % (+1) 17 % (=) 19 % (-3) 13 % (-1) 23 % (+2) Luottoluokittajien tarjoamat tiedot hyödyttävät taloudellisten toimijoiden päätöksentekoa 61 % (-1) 63 % (-3) 26 % (+2) 18 % (+4) 13 % (-1) 19 % (+1) *( ) Ero vuoden 2011 syyskuun ja vuoden 2012 maaliskuun välillä 31

32 1) EU:n keskiarvo Q: Vakavassa kriisissä luottoluokittajien ei pitäisi arvioida EU-jäsenvaltioita, jotka saavat taloudellista tukea muilta jäsenvaltioilta Perusta: Luottoluokituslaitoksista kuulleille vastaajille (61 %) esitetty kysymys Total Agree : 54% Total Disagree : 29% Luottoluokituslaitosten rooli Samaa mieltä -vastauksia yhteensä Eri mieltä -vastauksia yhteensä EOS EU27 54 % 29 % 17 % Euroalue 58 % 27 % 15 % Euroalueen ulkopuolinen alue 45 % 33 % 22 % 32

33 2) Kansalliset erot Q: Vakavassa kriisissä luottoluokittajien ei pitäisi arvioida EU-jäsenvaltioita, jotka saavat taloudellista tukea muilta jäsenvaltioilta Perusta: Luottoluokituslaitoksista kuulleille vastaajille (61 %) esitetty kysymys Kaikista 27 jäsenvaltiosta 24 jäsenvaltiossa suurin osa vastaajista, jotka olivat kuulleet luottoluokituslaitoksista, olivat sitä mieltä, että luottoluokituslaitosten ei pitäisi arvioida EU:n jäsenvaltioita, jotka saavat taloudellista apua muilta jäsenvaltioilta. Eniten tätä toimenpidettä kannattavat eurooppalaiset, joihin kriisi on iskenyt ankarimmin, eli Kreikan (76 %), Kyproksen (74 %) ja Portugalin (66 %) sekä Espanjan ja Italian (62 % molemmissa) kansalaiset. 33

34 1) EU:n keskiarvo Q: Riippumattoman eurooppalaisen luottoluokittajan perustaminen tasapainottaisi nykyisten luottoluokittajien valtaa Perusta: Luottoluokituslaitoksista kuulleille vastaajille (61 %) esitetty kysymys Total Agree : 67% (+2) Total Disagree : 17% (=) Luottoluokituslaitosten rooli Riippumattoman eurooppalaisen luottoluokittajan perustaminen tasapainottaisi nykyisten luottoluokittajien valtaa Samaa mieltä -vastauksia yhteensä EURO- ALUEEN EURO- ULKOPUO- ALUE LINEN ALUE Eri mieltä -vastauksia yhteensä EURO- ALUEEN EURO- ULKOPUO- ALUE LINEN ALUE EURO- ALUE EOS EURO- ALUEEN ULKOPUO- LINEN ALUE 72 % (+1) 56 % (+2) 15 % (+1) 22 % (-3) 13 % (-2) 22 % (+1) *( ) Ero vuoden 2011 syyskuun ja vuoden 2012 maaliskuun välillä 34

35 LIITTEET Eurostatin tilastot Seuraavissa kolmessa taulukossa esitetään erilaisten keskeisten, EU:n taloudelliseen ja sosiaaliseen asiayhteyteen liittyvien lukujen ajallinen kehitys. Yleisen mielipiteen seurantayksikkö on saanut tiedot Eurostatin päivitetyistä tiedoista, ja se on myös piirtänyt taulukot. Ensimmäinen taulukko: Julkisen velan, julkisen talouden alijäämän ja bruttokansantuotteen kehitys Toinen taulukko: Työttömyysasteen kehitys Kolmas taulukko: Ikäryhmien mukaisen työttömyysasteen kehitys 35

36 Julkisen velan, julkisen talouden alijäämän ja bruttokansantuotteen kehitys Evolution of the public debt Evolution of the budgetary deficit Gross Domestic Product (GDP) Forecast* Public debt (% of the GDP) Difference of the public debt (% of the GDP) Budgetary deficit (% of the GDP) Difference of the budgetary deficit (% of the GDP) Percentage change compared with the previous year Countries 2011 variation in percentage points ( ) 2011 variation in percentage points ( ) variation % ( ) variation % ( ) European Union 82,5 +2,5 4,5-2,00-0,03% +1,27% Belgium 98,2 +2,30 3,7-0,10-0,02% +1,24% Bulgaria 16,3 = 2,1-1,00 +0,50% : Czech Republic 41,2 +3,10 3,1-1,70 +2,81% -0,46% Denmark 46,5 +3,60 1,8-0,70 +1,09% +1,62% Germany 81,2-1,8 1,0-3,30 +0,68% +1,67% Estonia 6-0,7-1 +0,8 +1,62% +3,79% Ireland 108,2 +15,70 13,1-18,10 +0,53% +1,91% Greece 165,3 +20,30 9,1-1,20-4,74% = Spain 68,5 +7,30 8,5-0,80-1,76% -0,33% France 86,4 +3,90 5,2-1,90 +0,47% +1,34% Italy 120,1 +1,50 3,9-0,70-1,41% +0,44% Cyprus 71,6 +10,10 6,3-1,00 : : Latvia 42,6-2,1 3,5-4,70 +2,59% +4,74% Lithuania 38,5 +0,50-5,5-1,70 +2,40% +3,51% Luxembourg 18,2-0,9 0,6-0,30 +1,06% +2,10% Hungary 80,6-0,8-4,3-8,50-1,66% -3,41% Malta 72 +2,60 2,7-1,00 +1,22% +1,90% Netherlands 65,2 +2,30 4,7-0,40-0,89% +0,71% Austria 72,2 +0,30 2,6-1,90 +0,78% +1,67% Poland 56,3 +1,50 5,1-2,70-0,41% +0,65% Portugal 107,8 +14,50 4,2-5,60-3,26% +0,25% Romania 33,3 +2,80 5,2-1,60 +0,72% +0,24% Slovenia 47,6 +8,80 6,4 +0,4-1,40% +0,66% Slovakia 43,3 +2,20 4,8-2,90 +1,81% +2,87% Finland 48,6 +0,20 0,5-2,00 +0,76% +1,60% Sweden 38,4-1 -0,3 = +5,92% +4,49% United Kingdom 85,7 +6,10 8,3-1,90-0,66% +5,55% EUROSTATIN tilastot, keräyspäivä: 16. toukokuuta 2012; = ei saatavilla; * ennuste 36

37 Työttömyysasteen kehitys Evolution of the unemployment Unemployment rate Percentage change compared with the previous quarter Percentage change compared with the same quarter of the previous year Countries March 2012 variation in percentage points (2011 Q Q1) variation in percentage points (2011 Q Q1) European Union 10,20% +0,20 +0,70 Euro area 10,90% +0,30 +0,90 Belgium 7,30% +0,10 +0,20 Bulgaria 12,60% +0,80 +1,20 Czech Republic 6,70% +0,10-0,20 Denmark 8,10% +0,10 +0,40 Germany 5,60% = -0,40 Estonia : : : Ireland 14,50% -0,1 +0,40 Greece : : : Spain 24,10% +0,80 +2,80 France 10,00% +0,20 +0,40 Italy 9,80% : : Cyprus 10,00% +0,50 +2,50 Latvia : : : Lithuania : : : Luxembourg 5,20% +0,30 +0,40 Hungary 11,20% +0,30 +0,30 Malta 6,80% +0,20 +0,10 Netherlands 5,00% +0,10 +0,80 Austria 4,00% : : Poland 10,10% +0,10 +0,50 Portugal 15,30% +0,90 +2,40 Romania 7,50% -0,2-0,20 Slovenia 8,50% -0,1 +0,60 Slovakia 13,90% = +0,70 Finland 7,50% -0,1-0,30 Sweden 7,30% = = United Kingdom : : : EUROSTATIN tilastot, keräyspäivä: 10. toukokuuta 2012; : = ei saatavilla 37

38 Ikäryhmien mukaisen työttömyysasteen kehitys Less than 25 years old Total Population COUNTRIES Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Greece 47,0 51,2 : : 19,7 21,7 : : Spain 48,4 50,3 50,9 51,1 22,7 23,5 23,8 24,1 Portugal 32,9 35,1 35,4 36,1 13,6 14,8 15,0 15,3 Italy 30,6 32,9 33,9 35,9 8,8 9,5 9,6 9,8 Lithuania 34,3 : : : 14,3 : : : Slovakia 33,8 34,0 34,1 33,9 13,9 14,0 14,0 13,9 Bulgaria 26,9 31,1 32,3 32,8 11,3 12,2 12,5 12,6 Ireland 30,0 31,4 31,3 30,3 14,7 14,7 14,7 14,5 Chyprus 26,9 28,8 28,8 28,8 9,0 9,6 9,8 10,0 Hungary 26,6 28,4 28,1 28,4 10,9 11,3 11,1 11,2 Latvia 27,3 : : : 14,6 : : : Poland 26,7 27,2 27,2 26,7 9,9 10,1 10,1 10,1 Estonia 24,9 : : : 11,7 : : : Romania 24,8 : : : 7,3 7,2 7,1 7,5 Sweden 22,3 22,4 23,5 22,8 7,5 7,6 7,5 7,3 European Union 22,0 22,4 22,5 22,6 9,9 10,1 10,2 10,2 United Kingdom 22,0 21,9 : : 8,3 8,2 : : France 22,8 22,2 21,9 21,8 9,8 10,0 10,0 10,0 Finland 19,9 19,7 19,6 19,4 7,6 7,5 7,5 7,5 Czech Republic 18,1 18,8 19,1 19,0 6,5 6,7 6,8 6,7 Luxembourg 15,7 16,6 16,9 17,4 4,9 5,1 5,2 5,2 Belgium 18,2 17,0 17,0 17,1 7,2 7,3 7,3 7,3 Slovania 16,4 16,5 16,5 16,5 8,6 8,7 8,7 8,5 Denmark 14,4 14,6 14,7 15,1 7,7 7,9 7,9 8,1 Malta 13,8 14,7 14,4 13,6 6,4 6,8 6,8 6,8 Netherlands 8,2 9,0 9,4 9,3 4,8 5,0 4,9 5,0 Austria 9,0 8,9 8,7 8,6 4,3 4,1 4,1 4,0 Germany 8,4 8,1 8,0 7,9 5,7 5,6 5,6 5,6 EUROSTATIN tilastot,keräyspäivä:10. toukokuuta 2012;= ei saatavilla 38

EUROOPPALAISET JA KRIISI

EUROOPPALAISET JA KRIISI Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 21. lokakuuta 2011 EUROOPPALAISET JA KRIISI Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB-parlametri 76.1)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

*) %-yks. % 2018*)

*) %-yks. % 2018*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2017 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2017: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2017*)

muutos *) %-yks. % 2017*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2016 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2016: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta 2014-2017 Erasmus+ lähtevän liikkuvuuden kehitys 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4239 4580 4772 1360 1322 1442 1052 1027 985 925 977 970 Opiskelijaliikkuvuus

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

IP/09/1064. Bryssel 1. heinäkuuta 2009

IP/09/1064. Bryssel 1. heinäkuuta 2009 IP/09/1064 Bryssel 1. heinäkuuta 2009 Verkkovierailujen ryöstöhinnat tiensä päässä: EU:n ansiosta tekstiviestien lähettäminen, puhelujen soittaminen ja verkossa surffaaminen on ulkomailla huomattavasti

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/ / / / / / / / / 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE - Belgia 88 102 109

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa

Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa IP/08/40 Bryssel, 19. maaliskuuta 2008 Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa Tanska, Suomi, Alankomaat ja Ruotsi ovat

Lisätiedot

Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet

Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari, Seinäjoki 9.3.212 Jari Tarkoma Esityksen sisältö Väestönkehitys

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä?

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä? Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus VANHUUS JA SUKUPUOLI Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n, Ikäinstituutin ja Gerontologian tutkimuskeskuksen yhteisseminaari 2.1.215, Tieteiden

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Eduskunnan tarkastusvaliokunta

Eduskunnan tarkastusvaliokunta Eduskunnan tarkastusvaliokunta 20.3.2018 lausunto asiakirjoista Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017 Valtioneuvoston selvitys: Euroopan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65 Tilastoliite osaan 1 65 A1.1 Työllisyys nykyisen EUn alueella, 1996 ja 2002 Työllisyysaste (% työikäisestä väestöstä) 1996 2002 EU15 59,9 64,2 Muut jäsenvaltiot 61,7 65,1 Koheesiomaat 51,5 60,2 Kreikka

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Kuolleiden lukumaara 7.5.2010 H1N1 pandemic 2009 Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Pasi Penttinen, European Centre for Disease Prevention and Control 22 April 2010, Helsinki, Suomi Virallisesti ilmoitetut

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus EUROOPAN PARLAMENTTI Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus Raportti Tutkimusajankohta: huhti-toukokuu 2011 Julkaisu: lokakuu 2011 Erityiseurobarometri 75.2 TNS Opinion & Social Tutkimus on

Lisätiedot

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä PYYTÄVÄN VIRANOMAISEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU (VAPAAEHTOINEN) LOMAKE I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä Palvelujen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 6. helmikuuta 2013 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Tuottavuusyhteistyöseminaari seminaari Helsinki, 16. maaliskuuta 2010 Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Jorma Karppinen, Johtaja Eurofound 16/03/2010 1 Esityksen rakenne Miksi kestävästi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 15.6.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Omien varojen järjestelmän tulevaisuus CM\672306.doc PE 390.718v01-00 Tiivistelmä Sen jälkeen kun unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

MITEN KÄY KUSTANNUSTEN EHDOTETUSSA SOTE MALLISSA

MITEN KÄY KUSTANNUSTEN EHDOTETUSSA SOTE MALLISSA MITEN KÄY KUSTANNUSTEN EHDOTETUSSA SOTE MALLISSA Kysymykset Paljonko rahaa tarvitaan hyvin toimivassa sotessa Miten rahat pitäisi allokoida Miten käy kustannusten hallituksen ehdottamassa sote-mallissa

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28)

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28) EUROOPAN UNIONIN KALASTUSALA LUKUINA Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2014 (taulukko

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus TNS Opinion & Social Avenue Herrmann Debroux, 40

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

EU:n koulutusraportti: Koulutustavoitteisiin pääseminen edellyttää vieläkin lisätoimia

EU:n koulutusraportti: Koulutustavoitteisiin pääseminen edellyttää vieläkin lisätoimia IP/11/488 Bryssel 19. huhtikuuta 2011 EU:n koulutusraportti: Koulutustavoitteisiin pääseminen edellyttää vieläkin lisätoimia EU-maat ovat viime vuosikymmenen aikana kehittäneet koulutusjärjestelmiään keskeisillä

Lisätiedot

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin IP/07/1919 Bryssel 13. joulukuuta 2007 Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän ja kohdentavat sen paremmin Euroopan komission viimeisin valtiontukien tulostaulu osoittaa

Lisätiedot

Eurobarometri 74.3 EUROOPAN UNIONI JA ENERGIA. Toteuttanut TNS Opinion & Social -verkosto Euroopan parlamentin puolesta

Eurobarometri 74.3 EUROOPAN UNIONI JA ENERGIA. Toteuttanut TNS Opinion & Social -verkosto Euroopan parlamentin puolesta 1 Eurobarometri 74.3 EUROOPAN UNIONI JA ENERGIA Toteuttanut TNS Opinion & Social -verkosto Euroopan parlamentin puolesta Tiedotuksen pääosaston koordinoima tutkimus TNS Opinion & Social 40 Hermann Debroux

Lisätiedot