Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO"

Transkriptio

1 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 ( EU:n kansalaista) Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Menetelmä: Tietokoneavusteiset henkilöhaastattelut Tutkimusajankohta: syyskuuta 2015, toteutus: TNS Opinion Johdanto... 2 I. EUROOPPALAISET JA EUROOPAN UNIONI A.YLEINEN KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOITA KOHTAAN B.EUROOPAN UNIONIA KOHTAAN TUNNETTU KIINTYMYS SEKÄ JÄSENYYS JA JÄSENYYDEN EDUT Kiintymys kotikaupunkiin / kotiseutuun / maahan / Euroopan unioniin Euroopan unionin jäsenyys Jäsenyyden hyödyt Maan hyötymisen syyt C.EUROOPAN UNIONISTA LISÄARVOA (VAI EI) D.EUROOPAN KANSALAISTEN ÄÄNI Äänelläni on merkitystä Maamme äänellä on merkitystä E.EUROOPPALAINEN IDENTITEETTI JA KANSALAISUUS Identiteetti Kansalaisuus II. EUROOPAN PARLAMENTTI A.EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Muistikuvat media-altistuksesta Mielikuva Euroopan parlamentista Tietoisuus Euroopan parlamentin toiminnasta B.EUROOPAN PARLAMENTIN IMAGO JA ROOLI SEKÄ LUOTTAMUS EUROOPAN PARLAMENTTIIN Yleinen mielikuva Euroopan parlamentista Euroopan parlamentin rooli Luottamus Euroopan parlamenttiin C.TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Euroopan parlamentin toimintatapa Euroopan parlamentin päätöksentekomenettely Yleiset tiedot Euroopan parlamentista D.POLIITTISESTI ENSISIJAISET ASIAT JA ARVOT Etusijalle asetettavat politiikat Euroopan parlamentin arvot... 90

2

3 Huomautus Lukijoiden on syytä muistaa, että mielipidetutkimuksen tulokset ovat arvioita, joiden tarkkuus määräytyy otoksen ja prosenttiosuuden suuruuden mukaan muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Noin tuhannen haastattelun otoksessa (jäsenvaltioissa tavallisesti käytetty otoksen koko) todelliset prosenttiosuudet toisin sanoen prosenttiosuudet, jotka saataisiin tilanteessa, jossa koko väestöä olisi haastateltu vaihtelevat seuraavien luottamusvälien puitteissa: Prosenttiosuudet 10 % tai 90 % 20 % tai 80 % 30 % tai 70 % 40 % tai 60 % 50 % Virhemarginaali ± 1,9 %- yksikköä ±2,5 %- yksikköä ± 2,7 %- yksikköä ± 3,0 %- yksikköä ± 3,1 %- yksikköä 1

4

5 Johdanto Tämä on toinen osa vuotuisesta Parlametri-tutkimuksesta, joka tehtiin Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa ja jonka kenttätyön teki TNS opinion syyskuuta Eurooppa-neuvoston kokouksen aattona 14. lokakuuta 2015 julkaistussa ensimmäisessä osassa käsiteltiin muuttoliikeongelmia sekä taloudellista ja sosiaalista tilannetta. Tässä osassa käsitellään erityisesti Euroopan parlamenttia, kiinnostusta ja kuulumista Euroopan unioniin sekä identiteettiä, kansalaisuutta, ensisijaisia politiikkoja ja arvoja. Kuten kaikissa tällaisissa tutkimuksissa, tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon Euroopan unionin, jäsenvaltion ja kansainvälinen tilanne, jossa haastattelut tehtiin. EU:n tilannetta ovat hallinneet viime kuukausien muuttoaalto ja sen seuraukset Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa. Huomattavia tapahtumia jäsenvaltioissa ovat olleet muun muassa Kreikan vaalit 20. syyskuuta, vaaleja edeltäneet keskustelut Portugalissa ja Puolassa sekä aluevaalit Espanjassa ja Itävallassa. Maailmanlaajuisesti Lähi-idän tilanne ja varsinkin terrorismin torjunta 1 hallitsevat edelleen otsikoita. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että joillakin tapahtumilla on ollut erittäin suuri vaikutus haastateltujen antamiin vastauksiin. On syytä pitää mielessä, että unionin keskiarvo on painotettu ja että kuuden asukasluvultaan suurimman jäsenvaltion osuus keskiarvosta on noin 70 prosenttia. 1 On muistettava, että tutkimus toteutettiin ennen Pariisissa 13. marraskuuta 2015 tehtyjä tuhoisia iskuja. 2

6 Tärkeimmät tulokset Kiinnostus Euroopan asioihin on selvästi virinnyt uudelleen Eurooppalaisista 54 prosenttia ilmoittaa olevansa yleisesti ottaen kiinnostunut Euroopan asioista. Kiinnostuneiden osuus on noussut 11 prosenttiyksikköä vuodesta Vastaajista 45 prosenttia ( 11 prosenttiyksikköä) puolestaan ei ole kiinnostunut Euroopan asioista. Maakohtaisesti tarkasteltuna kiinnostuksen viriäminen uudelleen on havaittavissa 25 jäsenvaltiossa. Selvimmin kiinnostuksen lisääntyminen kesäkuusta 2013 näkyy Ruotsissa (+27 prosenttiyksikköä), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (+20 prosenttiyksikköä) ja Virossa (+19 prosenttiyksikköä). Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 13 Kiintymyksen tunne Euroopan unionia kohtaan on kasvussa Kiintymyksen tunne kotimaata, kotiseutua ja kotipaikkakuntaa kohtaan on huomattavasti suurempi kuin EU:ta kohtaan tunnettu kiintymys. Tuloksista selviää, että vastaajista 90 prosenttia on kiintynyt kotimaahansa, 88 prosenttia kotikaupunkiinsa tai kotikyläänsä ja 88 prosenttia kotiseutuunsa. Kiintymyksen tunne EU:ta kohtaan on edelleen vähäisempi, mutta nyt jo yli puolet vastaajista ilmoittaa olevansa kiintynyt unioniin (51 prosenttia, +6 prosenttiyksikköä marraskuusta 2014). Maakohtaisesti kiintymys on vuoden aikana lisääntynyt 23 jäsenvaltiossa, erityisesti Liettuassa (+14 prosenttiyksikköä), Suomessa (+13 prosenttiyksikköä), Alankomaissa (+12 prosenttiyksikköä) sekä Belgiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (+10 prosenttiyksikköä). Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 16 Euroopan unionin jäsenyyden kannatus on kasvanut, mutta jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja 55 prosenttia eurooppalaisista (+1 prosenttiyksikkö vuoden 2014 lopusta) pitää EUjäsenyyttä hyvänä asiana. Talous- ja rahoituskriisin ollessa pahimmillaan vuonna 2011 tätä mieltä oli vain 47 prosenttia vastaajista. 28 prosenttia eurooppalaisista ( 1 prosenttiyksikkö) katsoo, että se ei ole hyvä eikä huono asia. ja 15 prosenttia (+1 prosenttiyksikkö) on sitä mieltä, että se on huono asia. Maakohtaisesti jäsenvaltioiden välillä on eroa enimmillään 48 prosenttiyksikköä: Luxemburgissa 82 prosenttia vastaajista pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja Tšekissä vain 34 prosenttia. 3

7 Marras-joulukuussa 2014 tehtyyn Parlametri-tutkimukseen verrattuna myönteisten vastausten osuus on lisääntynyt eniten Kreikassa (+12 prosenttiyksikköä), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (+8 prosenttiyksikköä) ja Suomessa (+6 prosenttiyksikköä). Muutosta kielteisempään suuntaan on havaittavissa 10 maassa: Tšekissä ja Virossa ( 6 prosenttiyksikköä), Itävallassa ja Romaniassa ( 4 prosenttiyksikköä), Bulgariassa ja Belgiassa ( 2 prosenttiyksikköä) sekä Espanjassa, Puolassa, Saksassa ja Luxemburgissa ( 1 prosenttiyksikkö). Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 19 Sama koskee jäsenyyden hyötyjä: EU:n tasolla suunta on ylöspäin, mutta kansalliset erot ovat huomattavat Keskimäärin 60 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että heidän kotimaansa on hyötynyt EU-jäsenyydestä (+6 prosenttiyksikköä kesäkuusta 2013), kun taas lähes kolmasosa katsoo, ettei näin ole asian laita (31 prosenttia, 6 prosenttiyksikköä). Maakohtaisesti tarkasteltuna 24 jäsenvaltiossa vastaajista yli puolet ajattelee, että heidän kotimaansa on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Muissa neljässä maassa (Kyproksessa, Italiassa, Itävallassa ja Bulgariassa) myönteisesti vastanneita on alle 50 prosenttia. Tässäkin kohtaa jäsenvaltioiden väliset erot ovat huomattavat, enimmillään 51 prosenttiyksikköä (Kyproksen 34 prosentista Liettuan ja Luxemburgin 85 prosenttiin). Myönteistä kehitystä on tapahtunut 25 jäsenvaltiossa, eniten Portugalissa ja Unkarissa (+14 prosenttiyksikköä), Luxemburgissa ja Espanjassa (+13 prosenttiyksikköä) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (+10 prosenttiyksikköä). Toisaalta niiden vastaajien määrä, joiden mielestä jäsenyydestä ei ole ollut hyötyä, on noussut kolmessa maassa: Bulgariassa (+9 prosenttiyksikköä), Slovakiassa (+3 prosenttiyksikköä) ja Liettuassa (+1 prosenttiyksikkö). Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 22 Mistä syistä kotimaani on hyötynyt Euroopan unionin jäsenyydestä? Eurooppalaisten mielestä kolme tärkeintä syytä ovat seuraavat: 35 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että heidän kotimaansa on hyötynyt EUjäsenyydestä, koska EU edistää talouskasvua heidän kotimaassaan. Yleisimmin tämä syy mainitaan Alankomaissa (54 prosenttia), Irlannissa (51 prosenttia) sekä Liettuassa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (46 prosenttia). 32 prosenttia mainitsee rauhan ylläpitämisen ja turvallisuuden vahvistamisen. Prosenttiosuudet ovat korkeimmat Kreikassa (51 prosenttia), Kyproksessa (50 prosenttia), Virossa ja Latviassa (42 prosenttia) ja Saksassa (40 prosenttia). 4

8 31 prosentilla vastaajista syynä on oman kotimaan ja muiden EU-jäsenvaltioiden välinen yhteistyö. Alankomaat (60 prosenttia) erottuu muista maista selvästi, samoin kuin kolme Pohjoismaata: Ruotsi (59 prosenttia), Suomi (49 prosenttia) ja Tanska (48 prosenttia). Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 25 Euroopan unioni: lisäarvoa vai ei? Nyt toista kertaa Parlametrissa eurooppalaisilta kysyttiin, millainen heidän maansa tilanne olisi, jos se olisi EU:n ulkopuolella. Heille esitettiin eri aloja, ja heidän oli arvioitava, pärjäisikö heidän kotimaansa kyseisillä aloilla paremmin, huonommin vai ei kumpaakaan. Vuosien 2014 ja 2015 välillä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Eurooppalaisten enemmistö ei katso, että heidän kotimaansa pärjäisi millään ehdotetulla alalla paremmin, jos se olisi EU:n ulkopuolella. Suurin osa eurooppalaisista on sitä mieltä, että heidän kotimaansa ei pärjäisi paremmin ilman EU:ta seuraavilla aloilla: kauppa (51 prosenttia), teollisuus (47 prosenttia), talous (45 prosenttia), ulkopolitiikka (44 prosenttia), tieteellinen tutkimus (44 prosenttia), työllisyys (42 prosenttia), ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta (42 prosenttia), energia (39 prosenttia), maatalous (37 prosenttia), maahanmuutto (34 prosenttia), inflaatio ja elinkustannukset (34 prosenttia). Kolmen alan kohdalla suunnilleen yhtä moni kuitenkin vastaa paremmin ja huonommin, ja joissakin maissa enemmistö katsoo, että heidän kotimaansa pärjäisi paremmin EU:n ulkopuolella. 35 prosenttia vastaajista katsoo, että maatalouden alalla heidän kotimaansa pärjäisi paremmin, kun taas 37 prosenttia katsoo, että heidän kotimaansa pärjäisi tällä alalla huonommin ilman EU:ta. Yhdessätoista jäsenvaltiossa enemmistö on sitä mieltä, että heidän kotimaansa pärjäisi paremmin EU:n ulkopuolella. 32 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että maahanmuuton alalla heidän kotimaansa pärjäisi paremmin EU:n ulkopuolella, kun taas 34 prosenttia katsoo, että se pärjäisi huonommin. Yhdeksässä maassa enemmistö ajattelee, että heidän kotimaansa pärjäisi paremmin ilman EU:ta. 31 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että heidän kotimaansa pärjäisi paremmin inflaation ja elinkustannusten alalla, jos se olisi EU:n ulkopuolella, ja 34 prosenttia, että se pärjäisi huonommin. Paremmin on enemmistön vastaus kahdeksassa jäsenvaltiossa. Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 28 5

9 Unionin kansalaisten mielestä heidän kotimaansa äänellä on EU:n tasolla enemmän merkitystä kuin heidän omalla äänellään Kuusi kymmenestä eurooppalaisesta katsoo, että heidän kotimaansa äänellä on merkitystä EU:ssa (61 prosenttia, 1 prosenttiyksikkö kesäkuusta 2013). 34 prosenttia sen sijaan ei yhdy tähän väittämään. Vastaajista 39 prosenttia ( 2 prosenttiyksikköä vuoden 2014 lopusta) katsoo, että heidän omalla äänellään on merkitystä EU:ssa, kun taas 56 prosenttia (+3 prosenttiyksikköä) on sitä mieltä, että heidän äänellään ei ole merkitystä. Maakohtaisesti tarkasteltuna tunne siitä, että omalla äänellä on merkitystä EU:ssa, on lisääntynyt seitsemässä maassa: Portugalissa (+5 prosenttiyksikköä), Espanjassa ja Italiassa (+4 prosenttiyksikköä), Kreikassa (+3 prosenttiyksikköä), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (+2 prosenttiyksikköä) sekä Irlannissa ja Suomessa (+1 prosenttiyksikkö). Toisaalta tunne siitä, että omalla äänellä on merkitystä EU:ssa, on heikentynyt 19 maassa, varsinkin Belgiassa ( 11 prosenttiyksikköä), Slovakiassa ja Puolassa ( 10 prosenttiyksikköä) sekä Tšekissä ja Ruotsissa ( 9 prosenttiyksikköä). Eurooppalaisista 63 prosenttia (+5 prosenttiyksikköä vuoden 2014 lopusta) on sitä mieltä, että heidän äänellään on merkitystä heidän kotimaassaan, kun taas 35 prosenttia ( 4 prosenttiyksikköä) katsoo, että näin ei ole. Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 29 Eurooppalaisia yhdistävät tekijät ovat tärkeämpiä kuin heitä erottavat tekijät Kaikista EU:n vastaajista 72 prosenttia on samaa mieltä tämän väittämän kanssa (= kesäkuu 2013), mutta jäsenvaltioiden välinen ero on enimmillään 27 prosenttiyksikköä (Espanjan 60 prosentista Ruotsin 87 prosenttiin). Ruotsissa, Liettuassa, Maltassa, Alankomaissa ja Suomessa vastaukset ovat myönteisimmät (84 87 prosenttia on samaa mieltä). Eurooppalaisista 21 prosenttia on eri mieltä tämän väittämän kanssa (+1 prosenttiyksikkö). Näin vastanneiden osuus on noussut 22 jäsenvaltiossa. Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 38 Eurooppalaisen identiteetin tärkein osatekijä: demokratian ja vapauden arvot Tuloksista ilmenee, että EU:n tasolla demokratian ja vapauden arvojen merkitys on kasvanut (49 prosenttia, +2 prosenttiyksikköä vuoden 2014 lopusta). Kyseessä on edelleen vastaajien yleisimmin mainitsema eurooppalaisen identiteetin osatekijä. 6

10 Yhteisvaluutta (39 prosenttia, 1 prosenttiyksikkö) on jälleen toiseksi eniten mainittu osatekijä. Kolmantena on kulttuuri (30 prosenttia, +2 prosenttiyksikköä), ja sen jälkeen tulee historia (27 prosenttia, +3 prosenttiyksikköä). Maantiede (19 prosenttia, +1 prosenttiyksikkö) ja Euroopan talouden onnistumiset (19 prosenttia, 1 prosenttiyksikkö) jakavat seuraavan sijan. Maakohtaisista tuloksista voidaan todeta, että vuoden 2014 loppuun verrattuna demokratian ja vapauden arvot ovat kasvattaneet merkitystään 12 jäsenvaltiossa (enimmillään +7 prosenttiyksikköä) ja niiden merkitys on vähentynyt 13 jäsenvaltiossa (enimmillään 7 prosenttiyksikköä). Yhteisvaluutta euro on laskussa 19 maassa, eniten Kyproksessa ( 8 prosenttiyksikköä), Unkarissa ( 7 prosenttiyksikköä) ja Tšekissä ( 6 prosenttiyksikköä). Muiden mainittujen identiteetin osatekijöiden painoarvo on muuttunut merkittävästi eri jäsenvaltioissa: kulttuuri on noussut listalla 20 jäsenvaltiossa, historia 16 jäsenvaltiossa ja maantiede 18 jäsenvaltiossa. Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 41 Unionin kansalaisuuden tärkein tekijä: yhdenmukainen sosiaaliturvajärjestelmä EU:n tasolla vaihtoehdon yhdenmukainen sosiaaliturvajärjestelmä (terveydenhoito, koulutus, eläkkeet jne.) eri jäsenvaltioissa on valinnut selvästi useampi haastateltu kuin syksyllä 2014 (45 prosenttia, +13 prosenttiyksikköä). Vuoden 2014 tapaan tämä tekijä on listan kärjessä, kun tarkastellaan kaikkien eurooppalaisten vastauksia. Toiseksi useimmin mainitaan eurooppalainen hätäapupalvelu eri puolilla maailmaa tapahtuvien luonnonkatastrofien varalta. Tämänkin tekijän merkitys on kasvussa (28 prosenttia, +6 prosenttiyksikköä). Kolmanneksi tärkein tekijä on mahdollisuus muuttaa eläkkeelle jäämisen jälkeen mihin tahansa EU-maahan ja saada eläke mukaansa (26 prosenttia, 1 prosenttiyksikkö). Seuraavana on kansallisten henkilöllisyystodistusten lisäksi eurooppalainen henkilöllisyystodistus (21 prosenttia, +1 prosenttiyksikkö). Kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten suoralla vaalilla valitsema Euroopan unionin presidentti on noussut 4 prosenttiyksikköä, ja sen on nyt valinnut 20 prosenttia vastaajista. Muutoksia on tapahtunut myös kahden seuraavan vastauksen kohdalla: eurooppalaisten kansalaistaitojen kurssi alakoululaisille (18 prosenttia, +3 prosenttiyksikköä) ja osallistuminen kansallisiin keskusteluihin Euroopan tulevaisuudesta (18 prosenttia, +7 prosenttiyksikköä). Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 44 7

11 Euroopan parlamentti merkittävästi enemmän esillä tiedotusvälineissä Kaikista EU:n vastaajista 66 prosenttia on hiljattain kuullut puhuttavan Euroopan parlamentista (+8 prosenttiyksikköä vuoden 2014 lopusta). On muistettava, että kenttätyö tehtiin syyskuuta muuttovirran ollessa täydessä käynnissä ja pian sen jälkeen, kun Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker oli pitänyt Euroopan parlamentissa puheen unionin tilasta. Parlamentin esilläolo tiedotusvälineissä oli selvässä nousussa jo marras-joulukuussa 2014, jolloin Euroopan parlamentin vaaleista ja uuden komission virkaanastumisesta oli kulunut vain vähän aikaa. Vain 33 prosenttia eurooppalaisista ( 7 prosenttiyksikköä vuoden 2014 lopusta) ilmoittaakin, että he eivät muista kuulleensa viime aikoina Euroopan parlamentista. Maakohtaisesti tarkasteltuna Euroopan parlamentin esilläolo tiedotusvälineissä on lisääntynyt 25 jäsenvaltiossa. Lisäys on suurin Romaniassa (+27 prosenttiyksikköä), Kreikassa (+16 prosenttiyksikköä), Italiassa, Unkarissa ja Itävallassa (kaikissa kolmessa maassa 15 prosenttiyksikön lisäys) sekä Slovakiassa (+14 prosenttiyksikköä). Marrasjoulukuuhun 2014 verrattuna parlamentin esilläolo tiedotusvälineissä on vähentynyt 3 jäsenvaltiossa: Sloveniassa ( 12 prosenttiyksikköä), Bulgariassa ( 7 prosenttiyksikköä) ja Ranskassa ( 2 prosenttiyksikköä). Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 47 Vastaajat, jotka ilmoittivat kuulleensa hiljattain Euroopan parlamentista, ovat hyvin erimielisiä siitä, millaisen kuvan he ovat saaneet Niistä eurooppalaisista, jotka ovat nähneet, kuulleet tai lukeneet jotakin parlamentista tiedotusvälineissä (66 prosenttia), 35 prosenttia on saanut tämän perusteella yleisesti ottaen kielteisen kuvan parlamentista, 33 prosenttia ei ole saanut myönteistä eikä kielteistä kuvaa (spontaani vastaus) ja 30 prosenttia on saanut yleisesti ottaen myönteisen kuvan. Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 50 Eurooppalaisilla ei ole riittävästi tietoa Euroopan parlamentin toiminnasta Niiden eurooppalaisten osuus, jotka katsovat olevansa hyvin tietoisia Euroopan parlamentin toiminnasta, on kasvanut 5 prosenttiyksiköllä 35 prosenttiin vuoden 2014 loppuun verrattuna. Vastaavasti 63 prosenttia ( 4 prosenttiyksikköä) ilmoittaa olevansa huonosti tietoinen sen toiminnasta. 8

12 Maakohtaisesti tarkasteltuna niiden henkilöiden osuus, jotka tuntevat olevansa hyvin tietoisia parlamentin toiminnasta, on noussut 23 jäsenvaltiossa. Eniten se on noussut Ruotsissa (12 prosenttiyksikköä), Alankomaissa (+11 prosenttiyksikköä) sekä Suomessa ja Kreikassa (+10 prosenttiyksikköä). Samaan aikaan niiden osuus, jotka sanovat olevansa huonosti tietoisia parlamentin toiminnasta, on vähentynyt 23 jäsenvaltiossa. Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 53 Eurooppalaisten kuva Euroopan parlamentista on muuttumassa negatiivisempaan suuntaan erityisesti niissä valtioissa, joihin muuttoliikekriisin kärjistyminen on vaikuttanut eniten Parlamentin julkisuuskuva on heikentynyt marras-joulukuusta 2014; 24 prosentilla ( 6 prosenttiyksikköä) on positiivinen kuva ja 46 prosentilla (+3 prosenttiyksikköä) on neutraali kuva parlamentista. Niiden vastaajien osuus, joilla on negatiivinen kuva parlamentista, on noussut 4 prosenttiyksiköllä 27 prosenttiin. Maakohtaisesti tarkasteltuna neutraali kuva vallitsee 27:ssä 28 jäsenvaltiosta niiden vastaajien osuus, joilla on parlamentista positiivinen kuva, on laskenut 25 jäsenvaltiossa, Slovakiassa peräti 16 prosenttiyksikköä negatiivinen kuva on yleistynyt 21 jäsenvaltiossa, Itävallassa ja Tšekissä peräti 13 prosenttiyksikköä. Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 57 Eurooppalaisten mielestä Euroopan parlamentilla on nykyisin tärkeä rooli, mutta näkemykset siitä, millainen rooli sillä pitäisi olla tulevaisuudessa, eroavat toisistaan Kysyttäessä Euroopan parlamentin nykyisestä roolista 72 prosenttia eurooppalaisista ( 4 prosenttiyksikköä kesäkuusta 2013) on sitä mieltä, että sen rooli on tärkeä, kun taas 21 prosenttia on sitä mieltä, että sen rooli ei ole tärkeä (+3 prosenttiyksikköä). Siitä, millainen Euroopan parlamentin roolin pitäisi vastaajien mielestä olla tulevaisuudessa, eurooppalaiset ajattelevat seuraavasti: Enemmistö eurooppalaisista on edelleen tärkeämmän roolin kannalla (44 prosenttia, 3 prosenttiyksikköä vuoden 2014 lopusta), mutta tärkeämpää roolia halunneiden osuus on laskussa 23 jäsenvaltiossa (Puolassa 18 prosenttiyksikköä, Portugalissa ja Bulgariassa 17 prosenttiyksikköä, Slovakiassa 15 prosenttiyksikköä, Liettuassa 14 prosenttiyksikköä ja Unkarissa 13 prosenttiyksikköä). Tärkeämpää roolia haluavien osuus on kasvanut 5 jäsenvaltiossa, eniten Saksassa (46 prosenttia, +11 prosenttiyksikköä). 9

13 Vastaajia, jotka kannattavat spontaanisti samaa roolia, on yhä enemmän (25 prosenttia, +13 prosenttiyksikköä). Eniten näin vastanneiden osuus on kasvanut Puolassa (+28 prosenttiyksikköä), Slovakiassa (+27 prosenttiyksikköä) ja Virossa (+25 prosenttiyksikköä). Niiden vastaajien osuus, jotka haluavat parlamentin roolin olevan vähemmän tärkeä, on 21 prosenttia ( 6 prosenttiyksikköä). Maakohtaisesti tarkasteltuna näin vastanneiden osuus on myös vähentynyt 24 jäsenvaltiossa, Ruotsissa peräti 20 prosenttiyksikköä (29 prosenttiin) vuodesta Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 60 Luottamus Euroopan parlamenttiin Kaikista eurooppalaisista 40 prosenttia on taipuvaisia luottamaan Euroopan parlamenttiin ja 45 prosenttia ilmoittaa, ettei yleisesti ottaen luota siihen. Ne 40 prosenttia eurooppalaisista, jotka luottavat parlamenttiin, ilmoittavat luottamuksen syiksi useimmiten seuraavat: Euroopan parlamentin päätökset tehdään demokraattisesti (32 prosenttia) Europarlamentaarikot ovat parhaita päättämään koko Euroopan unionin asioista (26 prosenttia) Euroopan parlamentti puolustaa hyvin kaikkien unionin kansalaisten etuja (23 prosenttia) Kannatatte yleisesti ottaen EU:ta (spontaani) (23 prosenttia) Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 66 Vastaajat, jotka eivät yleisesti ottaen luota Euroopan parlamenttiin (45 prosenttia kaikista vastaajista), mainitsevat pääasiassa seuraavat syyt: Euroopan parlamentti on liian kaukana tavallisista kansalaisista (39 prosenttia) Ette luota Euroopan parlamentin jäseniin (21 prosenttia) Teillä ei ole riittävästi tietoa Euroopan parlamentista (20 prosenttia) Euroopan parlamentti ei edusta hyvin näkemystänne Euroopasta (17 prosenttia) Euroopan parlamentissa tehdyillä päätöksillä on kielteinen vaikutus kotimaani taloudelliseen kasvuun (17 prosenttia) Lisäksi 17 prosenttia vastasi spontaanisti, etteivät he luota poliittiseen järjestelmään / politiikkoihin. Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 72 10

14 Eurooppalaisilla on edelleen hyvät tiedot Euroopan parlamentista 48 prosenttia (=) vastaajista tietää, että europarlamentaarikot istuvat parlamentissa poliittisen suuntauksensa mukaan; oikein vastanneiden osuus on kasvanut 12 jäsenvaltiossa marras-joulukuusta prosenttia (+3 prosenttiyksikköä) uskoo, että jäsenet istuvat kansallisuutensa mukaisessa järjestyksessä. Niiden vastaajien osuus, jotka eivät osaa sanoa, miten parlamentin jäsenet istuvat, on laskenut 14 prosenttiin ( 3 prosenttiyksikköä). Eurooppalaisista 38 prosenttia ( 2 prosenttiyksikköä vuoden 2014 lopusta) on sitä mieltä, että Euroopan parlamentin päätökset tehdään sen jäsenten poliittisen suuntauksen mukaan. Tämä on enemmistön vastaus 18 jäsenvaltiossa. 32 prosenttia ( 6 prosenttiyksikköä) puolestaan katsoo, että parlamentin päätökset tehdään niiden jäsenvaltioiden etujen mukaan, joista europarlamentaarikot tulevat. Tämä on enemmistön vastaus 7 jäsenvaltiossa. On mielenkiintoista huomata, että spontaani vastaus, jonka mukaan päätökset tehdään sekä europarlamentaarikkojen poliittisen suuntauksen että kansallisten etujen mukaan, on kasvattanut yleisesti suosiotaan: 20 prosenttia (+12 prosenttiyksikköä) vastaa molempien. Tämän vastauksen osuus on noussut 26 jäsenvaltiossa, ja eniten eli 33 prosenttiyksikköä se on noussut Virossa (38 prosenttiin). Eurooppalaisten objektiivinen tietämys Euroopan parlamentista on edelleen korkea. Sitä mitataan neljään kysymykseen annettujen vastausten perusteella. Nämä kysymykset koskevat Euroopan parlamentin suoria vaaleja, kunkin jäsenvaltion edustajien määrää sekä tapaa, jolla Euroopan unionin talousarvio ja unionin lait hyväksytään. EU:n tasolla oikeiden vastausten keskiarvo on 58 prosenttia ( 1 prosenttiyksikkö marras-joulukuusta 2014) ja väärien vastausten keskiarvo puolestaan on 20 prosenttia (+1 prosenttiyksikkö). Niiden vastaajien osuus, jotka ilmoittavat, että eivät osaa vastata näihin kysymyksiin, on pysynyt muuttumattomana 22 prosentissa vuodesta Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 75 Lähtömaiden kanssa neuvotellun maahanmuuttopolitiikan toteuttaminen jatkaa vahvaa nousuaan niiden politiikkojen listalla, jotka Euroopan parlamentin olisi asetettava etusijalle Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta on edelleen vastaajien mielestä selvästi tärkein politiikka, mutta sen osuus on hieman laskenut (51 prosenttia, 3 prosenttiyksikköä marras-joulukuusta 2014). Tapahtumat unionissa ja kansainvälinen tilanne vaikuttavat edelleen merkittävästi siihen, mitä politiikkoja Euroopan parlamentin halutaan asettavan etusijalle, ja siihen, mihin järjestykseen vastaajat nämä politiikat asettavat. Eurooppalaiset asettavatkin lähtömaiden kanssa neuvotellun maahanmuuttopolitiikan toteuttamisen tärkeysjärjestyksessä toiselle sijalle: sen on valinnut 38 prosenttia eurooppalaisista vuonna 2015 (+13 prosenttiyksikköä vuodessa). 11

15 Maahanmuuttopolitiikan valinneiden vastaajien osuuden kasvu on merkittävä Virossa ja Unkarissa (+29 prosenttiyksikköä), Slovakiassa (+26 prosenttiyksikköä), Itävallassa ja Tšekissä (+23 prosenttiyksikköä) sekä Kreikassa ja Latviassa (+20 prosenttiyksikköä). Myös kaksi muuta politiikkaa on noussut listalla: yksilön vapauksia kunnioittava terrorismin torjunta (+5 prosenttiyksikköä) ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, joka antaa EU:lle mahdollisuuden käsitellä kansainvälisiä kriisejä (+1 prosenttiyksikkö). Esimerkiksi talouspolitiikan koordinointi, kuluttajan ja kansanterveyden suojan parantaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat puolestaan laskeneet tärkeysjärjestyksessä. Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 85 Ensisijaisesti puolustettavista arvoista listalla ovat nousseet EU:n jäsenmaiden välinen solidaarisuus, EU:n ja maailman köyhien maiden välinen solidaarisuus sekä kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu Ihmisoikeuksien suojelu (59 prosenttia, 1 prosenttiyksikkö marrasjoulukuusta 2014) on edelleen tärkein arvo unionin tasolla. Toisella sijalla on sananvapaus (edelleen 34 prosenttia). Seuraavina ovat samalla 32 prosentin osuudella miesten ja naisten välinen tasaarvo ( 4 prosenttiyksikköä) ja EU:n jäsenmaiden välinen solidaarisuus (+2 prosenttiyksikköä). Sitten tulevat EU:n ja maailman köyhien maiden välinen solidaarisuus (23 prosenttia, +1 prosenttiyksikkö), kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu (21 prosenttia, +1 prosenttiyksikkö), vähemmistöjen suojeleminen (18 prosenttia, =) ja kuolemanrangaistuksen poistaminen kaikkialla maailmassa (11 prosenttia, 2 prosenttiyksikköä). Ks. taulukot (napsauta sivun numeroa): sivu 90 Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Jacques Nancy

16

17 I. EUROOPPALAISET JA EUROOPAN UNIONI A. YLEINEN KIINNOSTUS EUROOPAN ASIOITA KOHTAAN 1) EU-keskiarvo 13

18 2) Kansalliset tulokset 14

19 3) Kansalliset tapahtumat 15

20

21 B. EUROOPAN UNIONIA KOHTAAN TUNNETTU KIINTYMYS SEKÄ JÄSENYYS JA JÄSENYYDEN EDUT 1. Kiintymys kotikaupunkiin / kotiseutuun / maahan / Euroopan unioniin 1) EU-keskiarvo 16

22 2) Kansalliset tulokset 17

23 3) Kansalliset tapahtumat Hierarkia on luotu (MAAHAMME) -kohdan muutoksen perusteella 18

24 2. Euroopan unionin jäsenyys 1) EU-keskiarvo 19

25 2) Kansalliset tulokset 20

26 3) Kansalliset tapahtumat 21

27 3. Jäsenyyden hyödyt 1) EU-keskiarvo 22

28 2) Kansalliset tulokset 23

29 3) Kansalliset tapahtumat 24

30 4. Maan hyötymisen syyt 1) EU-keskiarvo Vastaajat: ne jotka sanoivat maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä. (60 % koko otoksesta EU-tasolla) 25

31 2) Kansalliset tulokset Vastaajat: ne jotka sanoivat maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä. (60 % koko otoksesta EU-tasolla) 26

32 Vastaajat: ne jotka sanoivat maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä. (60 % koko otoksesta EU-tasolla) 27

33 C. EUROOPAN UNIONISTA LISÄARVOA (VAI EI) 1) EU-keskiarvo 28

34

35 D. EUROOPAN KANSALAISTEN ÄÄNI 1. Äänelläni on merkitystä 1.1. Äänelläni on merkitystä maassamme 1) EU-keskiarvo 29

36 2) Kansalliset tulokset 30

37 3) Kansalliset tapahtumat 31

38 1.2. Äänelläni on merkitystä Euroopan unionissa 1) EU-keskiarvo 32

39 2) Kansalliset tulokset 33

40 3) Kansalliset tapahtumat 34

41 2. Maamme äänellä on merkitystä 1) EU-keskiarvo 35

42 2) Kansalliset tulokset 36

43 3) Kansalliset tapahtumat 37

44

45 E. EUROOPPALAINEN IDENTITEETTI JA KANSALAISUUS 1. Identiteetti 1.1. Eurooppalaisia yhdistävät/erottavat tekijät 1) EU-keskiarvo 38

46 2) Kansalliset tulokset 39

47 3) Kansalliset tapahtumat 40

48 1.2. Eurooppalaisen identiteetin elementit 1) EU-keskiarvo 41

49 2) Kansalliset tulokset 42

50 3) Kansalliset tapahtumat Ensimmäiset neljä kohtaa 43

51 2. Kansalaisuus 2.1. Tunnetta Euroopan kansalaisuudesta vahvistavat tekijät 1) EU-keskiarvo 44

52 2) Kansalliset tulokset 45

53 3) Kansalliset tapahtumat Ensimmäiset neljä kohtaa 46

54

55 II. EUROOPAN PARLAMENTTI A. EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT 1. Muistikuvat media-altistuksesta 1) EU-keskiarvo 47

56 2) Kansalliset tulokset 48

57 3) Kansalliset tapahtumat 49

58 2. Mielikuva Euroopan parlamentista 1) EU-keskiarvo Vastaajat: ne jotka ovat lukeneet, nähneet tai kuulleet jotakin EP:stä (66 % koko otoksesta EU-tasolla) 50

59 2) Kansalliset tulokset Vastaajat: ne jotka ovat lukeneet, nähneet tai kuulleet jotakin EP:stä (66 % koko otoksesta EU-tasolla) 51

60 3) Kansalliset tapahtumat * EK = ei kysytty. Kysymystä ei kysytty tässä maassa aikaisemman kyselyn aikana. Vastaajat: ne jotka ovat lukeneet, nähneet tai kuulleet jotakin EP:stä (66 % koko otoksesta EU-tasolla) 52

61 3. Tietoisuus Euroopan parlamentin toiminnasta 1) EU-keskiarvo 53

62 2) Kansalliset tulokset 54

63 55

64 3) Kansalliset tapahtumat 56

65 B. EUROOPAN PARLAMENTIN IMAGO JA ROOLI SEKÄ LUOTTAMUS EUROOPAN PARLAMENTTIIN 1. Yleinen mielikuva Euroopan parlamentista 1) EU-keskiarvo 57

66 2) Kansalliset tulokset 58

67 3) Kansalliset tapahtumat 59

68 2. Euroopan parlamentin rooli 2.1. Asioiden tila (nyt) 1) EU-keskiarvo 60

69 2) Kansalliset tulokset 61

70 3) Kansalliset tapahtumat 62

71 2.2. Toive (tulevaisuus) 1) EU-keskiarvo 63

72 2) Kansalliset tulokset 64

73 3) Kansalliset tapahtumat 65

74 3. Luottamus Euroopan parlamenttiin 3.1. Luottamus Euroopan parlamenttiin 1) EU-keskiarvo 66

75 2) Kansalliset tulokset 67

76 68

77 3.2. Syyt luottaa Euroopan parlamenttiin 1) EU-keskiarvo Vastaajat: ne jotka luottavat Euroopan parlamenttiin. (40 % koko otoksesta EU-tasolla) 69

78 2) Kansalliset tulokset Vastaajat: ne jotka luottavat Euroopan parlamenttiin. (40 % koko otoksesta EU-tasolla) 70

79 3) Kansalliset tapahtumat * EK = ei kysytty. Kysymystä ei kysytty tässä maassa aikaisemman kyselyn aikana. Vastaajat: ne jotka luottavat Euroopan parlamenttiin. (40 % koko otoksesta EU-tasolla) Ensimmäiset neljä kohtaa 71

80 3.3. Syyt olla luottamatta Euroopan parlamenttiin 1) EU-keskiarvo Vastaajat: ne jotka eivät luota Euroopan parlamenttiin. (45 % koko otoksesta EU-tasolla) 72

81 2) Kansalliset tulokset Vastaajat: ne jotka eivät luota Euroopan parlamenttiin. (45 % koko otoksesta EU-tasolla) 73

82 3) Kansalliset tapahtumat * EK = ei kysytty. Kysymystä ei kysytty tässä maassa aikaisemman kyselyn aikana. Vastaajat: ne jotka eivät luota Euroopan parlamenttiin. (45 % koko otoksesta EU-tasolla) Ensimmäiset viisi kohtaa 74

83 C. TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA 1. Euroopan parlamentin toimintatapa 1) EU-keskiarvo 75

84 2) Kansalliset tulokset 76

85 3) Kansalliset tapahtumat 77

86 2. Euroopan parlamentin päätöksentekomenettely 1) EU-keskiarvo 78

87 2) Kansalliset tulokset 79

88 3) Kansalliset tapahtumat 80

89 3. Yleiset tiedot Euroopan parlamentista 1) EU-keskiarvo 81

90 2) Kansalliset tulokset 82

91 83

92 3) Kansalliset tapahtumat 84

93 D. POLIITTISESTI ENSISIJAISET ASIAT JA ARVOT 1. Etusijalle asetettavat politiikat 1) EU-keskiarvo 85

94 Ensimmäiset kuusi kohtaa 86

95 Viimeiset kuusi kohtaa 87

96 2) Kansalliset tulokset 88

97 3) Kansalliset tapahtumat Ensimmäiset kuusi kohtaa 89

98 2. Euroopan parlamentin arvot 1) EU-keskiarvo 90

99 91

100 2) Kansalliset tulokset 92

101 3) Kansalliset tapahtumat Ensimmäiset kuusi kohtaa 93

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 11.12.2008 Standardi Eurobarometri (EB 70 1 ) syksy 2008 Alustavat tulokset: EU:n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Strasbourg, 12. joulukuuta 2008 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Euroopan oikeusasiamies Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Erityiseurobarometri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA

PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA TUTKIMUS - Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Euroopan parlamentin teettämä eurobarometritutkimus Viestinnän pääosasto

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2150(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2150(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 18.7.2012 2012/2150(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta: vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano (2012/2150(INI))

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus TNS Opinion & Social Avenue Herrmann Debroux, 40

Lisätiedot

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin IP/07/1919 Bryssel 13. joulukuuta 2007 Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän ja kohdentavat sen paremmin Euroopan komission viimeisin valtiontukien tulostaulu osoittaa

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Brysselissä 8. helmikuuta 2010 Naiset ja Euroopan unioni kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: EUROOPAN YHTEISÖÄ, jäljempänä 'yhteisö', ja BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, HELLEENIEN

Lisätiedot

SUOMI MAAKOHTAISEN ANALYYSIN TIIVISTELMÄ

SUOMI MAAKOHTAISEN ANALYYSIN TIIVISTELMÄ Tutkimusmenetelmä: Kasvokkain SUOMI Marraskuu - Joulukuu 2015 MAAKOHTAISEN ANALYYSIN TIIVISTELMÄ Suomessa useampi kuin yhdeksän vastaajaa kymmenestä (91 %) sanoo, että kehitysmaiden ihmisten auttaminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

EUROBAROMETRI. Haastattelujen määrä: Haastattelujen määrä: Tutkimusmenetelmä: Kasvokkain MAAYHTEENVETO

EUROBAROMETRI. Haastattelujen määrä: Haastattelujen määrä: Tutkimusmenetelmä: Kasvokkain MAAYHTEENVETO MAAYHTEENVETO Useampi kuin kahdeksan kymmenestä (85 %) vastaajasta Suomessa on sitä mieltä, että kehitysmaiden ihmisten auttaminen on tärkeää. Tästä mielipiteestä huolimatta, ja verrattaessa vuoteen 2013,

Lisätiedot

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (07.12) (OR. fr,es) 17196/09 POLGEN 232 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten

Lisätiedot

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens Bryssel 24. heinäkuuta 2009 VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. tammikuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ILMOITUS Asia: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o.../20.., annettu...,

Lisätiedot

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2011: "Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa" Erikois-Eurobarometri (EB 75.1)

8. maaliskuuta 2011: Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa Erikois-Eurobarometri (EB 75.1) Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö 8. maaliskuuta 2011: "Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa" Kattavuus: Perusjoukko:

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus EUROOPAN PARLAMENTTI Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus Raportti Tutkimusajankohta: huhti-toukokuu 2011 Julkaisu: lokakuu 2011 Erityiseurobarometri 75.2 TNS Opinion & Social Tutkimus on

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 21/VIII/2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 2007 2013 osana neuvoston päätöksen N:o

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 6. helmikuuta 2013 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Taloudellisen tilanteen kehittyminen

Taloudellisen tilanteen kehittyminen #EURoad2Sibiu Taloudellisen tilanteen kehittyminen Toukokuu 219 KOHTI YHTENÄISEMPÄÄ, VAHVEMPAA JA DEMOKRAATTISEMPAA UNIONIA EU:n kunnianhimoinen työllisyyttä, kasvua ja investointeja koskeva ohjelma ja

Lisätiedot

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA, HELLEENIEN TASAVALTAA,

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-JATKOKIRJE VNEUS VNEUS Haanpää Tiina Eduskunta Suuri valiokunta.

Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-JATKOKIRJE VNEUS VNEUS Haanpää Tiina Eduskunta Suuri valiokunta. Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-JATKOKIRJE VNEUS2010-00366 VNEUS Haanpää Tiina 12.05.2010 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU:n perussopimusten muuttaminen; Eurooppa-neuvostossa sovittujen Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 66 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA

EUROBAROMETRI 66 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRI 66 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2006 Standard Eurobarometri 66 / syksy 2006 TNS Opinion & Social KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämän

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/AL/fi 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9771/15 CDR 45 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Europeans and the crisis

Europeans and the crisis EUROPEAN PARLIAMENT Europeans and the crisis Report Fieldwork: August September 2010 Publication: November 2010 Special Eurobarometer/Wave 74.1 TNS Opinion & Social FI Eurobaromètre spécial / Vague 74.1

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI EXECUTIVE SUMMARY

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI EXECUTIVE SUMMARY Standard Eurobarometer 1 Euroopan komissio EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KEVÄT 2009 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometer 71 / Kevät 2009 TNS Opinion & Social EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/SE/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/SE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/SE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch

Lisätiedot