Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014"

Transkriptio

1 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä: Tutkimusajankohta: EU:n 28 jäsenvaltiota äänioikeusiässä olevaa unionin kansalaista(18 ikävuodesta alkaen / Itävallassa 16 ikävuodesta alkaen) Tietokoneavusteiset henkilöhaastattelut 30. toukokuuta 27. kesäkuuta 2014, TNS Opinion -verkoston toteuttama JOHDANTO... 3 I. ÄÄNESTYSAKTIIVISUUS II. ÄÄNESTÄJIEN PROFIILI III. ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEIDEN PROFIILI IV. EUROOPPALAISTEN ASENTEET VAALEJA KOHTAAN V. YLEINEN KIINNOSTUS POLITIIKKAA KOHTAAN VI. TIEDONSAANTI JA MIELIKUVAT VAALIKAMPANJASTA Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Jacques Nancy

2 Huomautus Tämä tutkimus tehtiin äänestyspäivän iltana 2014 (tutkimuksessa käytettiin perinteistä haastattelumenetelmää, jota käytettiin myös vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen tehdyssä tutkimuksessa). Tässä vaalien jälkeen toteutetussa tutkimuksessa on käytetty muuttujina sukupuolta, ikää, asuinaluetta sekä Euroopan parlamentin vaaleihin osallistumista ja äänestyspäätöstä. 2

3 JOHDANTO Tausta TNS Opinion toteutti tämän tutkimuksen toukokuussa 2014 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä selvittämään, mistä syistä eurooppalaiset äänestäjät äänestävät tai jättävät äänestämättä. Tämäntyyppisissä tutkimuksissa on aina otettava huomioon jäsenvaltioiden ja EU:n tilanne sekä kansainvälinen tilanne tutkimuksen tekohetkellä. Euroopan tilannetta ovat jo kuuden vuoden ajan leimanneet ennen kaikkea valuutta-, rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisin seuraukset, ja tämä tutkimus on tehty tässä tilanteessa. Lisäksi verrattuna vuoden 2009 parlamenttivaaleihin EU:n poliittinen tilanne on muuttunut huomattavasti: Kroatia on liittynyt Euroopan unionin jäseneksi. Lissabonin sopimuksen uudistusten myötä Euroopan parlamentin jäsenmäärä on nykyään 766 aikaisemman 751:n sijaan. Eurooppa-neuvosto esitti ensimmäistä kertaa ehdokasta komission puheenjohtajaksi Euroopan parlamentin vaalien tuloksen pohjalta. Parlamentti käytti uutta valtaansa ja valitsi Jean-Claude Junckerin komission puheenjohtajaksi 15. heinäkuuta Monissa jäsenvaltioissa Euroopan parlamentin vaalit yhdistettiin valtiovaaleihin: Belgiassa (liittovaltio- ja aluevaalit), Liettuassa (presidentinvaalit), Kreikassa (paikallisvaalit), Saksassa (paikallisvaalit), Irlannissa (paikallisvaalit), Italiassa (maakunta- ja kunnallisvaalit), Maltassa (paikallisvaalit) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (paikallisvaalit). 3

4 TÄRKEIMMÄT TULOKSET 1. Osallistuminen Euroopan parlamentin vaalien äänestysprosentti oli 42,54 prosenttia (43 prosenttia vuonna 2009). Keskiarvo tasoittaa huomattavia eroja 28 jäsenvaltion välillä: Belgian (89,6 prosenttia) ja Slovakian (13,1 prosenttia) välillä ero oli 76, 5 prosenttiyksikköä. Seitsemässä valtiossa äänestysprosentti nousi huomattavasti, kuudessa se pysyi lähes muuttumattomana ja viidessätoista äänestysprosentti laski (useimmissa erityisesti vuonna 2004, 2007 ja vuonna 2013 EU:hun liittyneissä jäsenvaltioissa). 2. Syyt äänestämiseen tai äänestämättä jättämiseen Tärkeimmät syyt kansalaisten äänestämiseen ovat samat kuin vuonna 2009: kansalaisvelvollisuuden täyttäminen, äänioikeuden käyttäminen kaikissa vaaleissa, itselle läheiseksi koetun puolueen kannattaminen. Seuraavaksi yleisimmät syyt liittyivät erityisesti EU:hun: EU:n kannattaminen, itsensä tunteminen eurooppalaiseksi tai EU:n kansalaiseksi ja näkemys siitä, että voi saada aikaan muutoksia äänestämällä europarlamenttivaaleissa. Lissabonin sopimuksen myötä voimaantulleiden toimielimiin liittyvien määräysten johdosta 25. toukokuuta 2014 äänioikeuttaan käyttäneille vastaajille annettuun vastausvaihtoehtojen luetteloon oli lisätty uusi vaihtoehto: Halusitte vaikuttaa Euroopan komission puheenjohtajan valintaan. Keskimäärin viisi prosenttia vastaajista valitsi komission puheenjohtajaa koskevan vaihtoehdon kolmesta äänestämisen syitä kartoittavasta vastausvaihtoehdosta. Kiinnostavaa on, että kolmessa maassa tämän vaihtoehdon valitsi yli 10 prosenttia vastaajista: Itävallassa (12 prosenttia), Saksassa (10 prosenttia) ja Luxemburgissa (10 prosenttia). Äänestämättä jättäneiden vastauksissa syiksi mainittiin, kuten vuonna 2009, luottamuksen ja kiinnostuksen puute politiikkaan yleensä. Yleisimmin vastausvaihtoehdoksi valittiin: luottamuksen puute tai tyytymättömyys politiikkaan yleensä, ei ole ylipäänsä kiinnostunut politiikasta, äänellä ei ole vaikutusta tai ääni ei muuta mitään. On syytä korostaa, että ensisijaiset syyt äänestämättä jättämiseen eivät liittyneet EU:ta kohtaan tunnettuun paheksuntaan, johon viittasivat vastausvaihtoehdot: ei ole kiinnostunut Euroopan asioista, ei ole täysin tyytyväinen Euroopan parlamenttiin 4

5 instituutiona, ei tiedä paljoakaan EU:sta, vastustaa Euroopan unionia ja julkisen keskustelun puute. 3. Äänestysperusteet Työttömyys on tärkein Euroopan parlamentin vaaleihin osallistuneiden kansalaisten äänestysperuste. Toiseksi tärkein äänestysperuste on talouskasvu. Kolmanneksi tärkeimmäksi noussut maahanmuutto on nyt selvästi merkittävämpi äänestysperuste EU:ssa kuin vuonna Asenne Euroopan unionia kohtaan Ylivoimainen enemmistö pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. EU:n kansalaisten laaja enemmistö, olipa kyse äänestäneistä tai äänestämättä jättäneistä, tuntee edelleen kiintymystä EU:hun. Ylivoimainen enemmistö eurooppalaisista tuntee olevansa EU:n kansalaisia, vaikka tunne on heikentynyt huomattavasti kriisin ankarimmin koettelemissa maissa. Suurin osa eurooppalaisista sitä vastoin katsoo, että Euroopan parlamentti ei ota riittävästi huomioon heidän huolenaiheitaan, ja näkemys on yleistynyt vuodesta Luottamus toimielimiin on heikentynyt huomattavasti. Itse asiassa luottamus on heikentynyt viidessätoista jäsenvaltiossa vuoteen 2009 verrattuna. Näin on erityisesti kriisin ankarimmin koettelemissa jäsenvaltioissa, kuten Kreikassa, Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa samoin kuin Ranskassa. 5. Vaaleihin kohdistuva mielenkiinto Vastaajien ehdoton enemmistö katsoo, että sillä oli käytössään kaikki tarvittava tieto valinnan tekemiseksi vaaleissa. 6. Vaalikampanjaa koskevat mielikuvat Vuoden 2009 tapaan eurooppalaisilta kysyttiin, oliko heillä muistikuvaa kampanjasta, jossa ihmisiä oli kehotettu äänestämään. Yli kuudella kymmenestä vastaajasta oli muistikuva kampanjasta. 5

6 Keskiarvo tasoittaa huomattavia eroja 28 jäsenvaltion välillä, sillä jäsenvaltioiden tulokset saattavat poiketa jopa 45 prosenttiyksikön verran (Ruotsin 89 prosentin ja Belgia 44 prosentin ero). 7. Sosiodemografiset suuntaukset Tämän yhteenvedon liitteenä on lukijalle tarkoitettu yksityiskohtainen sosiodemografinen analyysi, joka koskee tiettyjä tutkimuksen kysymyksiä. Keskeisiä kehityssuuntauksia ovat: Ero naisten ja miesten äänestysaktiivisuudessa on kasvanut ja on nyt neljä prosenttiyksikköä. Vuonna 2009 ero oli 2 prosenttiyksikköä. Vuoden 2009 tapaan johtavassa asemassa olevat toimihenkilöt ja itsenäiset ammatinharjoittajat ovat kaikkein aktiivisimpia. Kuitenkin myös opiskelijoiden ja työttömien äänestysaktiivisuus on lisääntynyt. Jälleen kerran nuoret (18 24-vuotiaat) ovat suurin äänestämättä jättäneiden ryhmä, vaikka nimenomaan nuoret suhtautuvat EU:hun kaikkein myönteisimmin. Heikoimmat mielikuvat vaalikampanjasta oli naisilla, vähemmän koulutetuilla sekä kotiäideillä ja -isillä. 6

7 I. ÄÄNESTYSAKTIIVISUUS A. Äänestysaktiivisuus on pysynyt ennallaan EU:n 28 jäsenvaltiossa Äänestäneiden osuus Euroopan parlamentin vaaleissa 2014 oli 42,54 prosenttia. B. Vaihtelu äänestysaktiivisuudessa jäsenvaltioiden välillä 1 Ero niiden valtioiden välillä, joissa äänestysaktiivisuus oli suurinta (Belgia 89,6 prosenttia, äänestyspakko ja samaan aikaan pidetyt parlamenttivaalit) ja pienintä (Slovakia 13,1 prosenttia), on 76,5 prosenttiyksikköä. C. Äänestysaktiivisuuden kehitys jäsenvaltioittain 2 Vuoteen 2009 verrattuna äänestysaktiivisuus on lisääntynyt huomattavasti seitsemässä maassa: Liettuassa (47,3 prosenttia; +26,3), Kreikassa (60 prosenttia; +7,4), Ruotsissa (51,1 prosenttia; +5,6), Saksassa (48,1 prosenttia; +4,8), Romaniassa (32,4 prosenttia; +4,7), Kroatiassa (25,24 prosenttia; +4,4 3 ) ja Ranskassa (42,4 prosenttia, +1,8). Äänestysaktiivisuus on pysynyt ennallaan (+/ 1 prosenttia) kuudessa jäsenvaltiossa: Belgiassa, Itävallassa, Suomessa, Alankomaissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Puolassa. Muissa jäsenvaltioissa äänestysaktiivisuus on laskenut ja eniten se on laskenut Latviassa, jossa äänestysaktiivisuus on laskenut 23,5 prosenttiyksiköllä (äänestysprosentti 30,2 prosenttia). 1 Äänestäminen on pakollista Belgiassa, Kreikassa, Kyproksessa ja Luxemburgissa. 2 Laskelmien tekohetkellä Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan lopullisia tuloksia ei ollut vielä saatavilla. 3 Kroatian kohdalla lukua on verrattu vuoteen

8 II. ÄÄNESTÄJIEN PROFIILI A. Äänestäjät päättivät lähteä vaaliuurnille myöhemmin kuin vuonna 2009 Äänestysajankohdan päättäminen on siirtynyt lähemmäksi vaalipäivää. Valtaosa (45 prosenttia) äänioikeutetuista ilmoittaa äänestäneensä aina samalla tavalla. Tämän vastauksen osuus on kuitenkin vähentynyt viidellä prosenttiyksiköllä (50 prosenttia vuonna 2009). Äänestysajankohdaksi valittiin nyt aiempaa useammin lähempänä vaaleja oleva ajankohta. Äänestäjien osuus, jotka ilmoittivat tehneensä päätöksen vaaleja edeltävän kuukauden (23 prosenttia, +2), viikkojen (14 prosenttia, +1) tai päivien (10 prosenttia, +1), aikana tai vaalipäivänä (7 prosenttia, +1), on noussut hieman. Kansallisella tasolla: Muutamia kuukausia tai muutamia viikkoja ennen vaaleja päätöksensä tehneitä äänestäjiä oli eniten Kreikassa (48 prosenttia), Italiassa (47 prosenttia), Irlannissa ja Ruotsissa (molemmissa 43 prosenttia). Muutamia päiviä ennen vaaleja päätöksensä tehneitä äänestäjiä oli eniten Tšekin tasavallassa (19 prosenttia), Tanskassa ja Alankomaissa (molemmissa 18 prosenttia) sekä Ruotsissa (17 prosenttia). B. Äänestämisen syyt Ilmoitettujen syiden järjestys on pysynyt ennallaan vuodesta Suuri osa äänestäjistä ilmoittaa äänestäneensä, koska se on kansalaisvelvollisuus (41 prosenttia, -6) ja koska he ovat aina äänestäneet tällä tavoin (41 prosenttia, +1). Seuraavaksi yleisimpänä syynä mainittiin äänestyksen olevan keino tukea kannattamaansa poliittista puoluetta (22 prosenttia, -2). Seuraavaksi ilmoitetut syyt liittyivät välittömästi EU:hun: kannatan Euroopan unionia (14 prosenttia, -2) tunnen olevani EU:n kansalainen (13 prosenttia, =); voin saada aikaan muutoksia äänestämällä europarlamenttivaaleissa (12 prosenttia, -7). Seuraavaksi yleisimmin mainituista syistä on syytä panna merkille seuraavat kolme kehityssuuntausta: peruste, jonka mukaan äänestäminen on keino saada aikaan muutoksia, mainittiin harvemmin (12 prosenttia, -7). Sitä vastoin äänestys keinona osoittaa paheksuntaa EU:ta kohtaan (7 prosenttia, +5) tai kansallista hallitusta kohtaan (10 prosenttia, +5) ilmoitettiin perusteeksi aikaisempaa yleisemmin. 8

9 C. Äänestysperusteet Nykyisessä kriisitilanteessa työttömyyttä (45 prosenttia, +8) pidettiin tärkeimpänä äänestysperusteena. Seuraavaksi useimmin mainittu syy oli talouskasvu (40 prosenttia, -1). On syytä panna merkille, että myös vuonna 2009 nämä ilmoitettiin tärkeimmiksi perusteiksi, joskin ne ovat vaihtaneet tärkeysjärjestyksessä keskenään paikkaa. Maahanmuuton (23 prosenttia, +7) osuus äänestysperusteena on kasvanut huomattavasti vuodesta Eläkkeiden tulevaisuuden 22 prosentin osuus on sen sijaan pysynyt ennallaan. Euroopan unionin rooli maailmassa on menettänyt hieman merkitystään (20 prosenttia, -2). Huomattavaa on, että yhtenäisvaluutan osuus nousi viidellä prosentilla ja on nyt 17 prosenttia. Terrorismi (7 prosenttia, -4) sekä ilmastonmuutoksen torjunta (12 prosenttia, -4).menettivät edelleen asemiaan verrattuna vuoteen Kansallisella tasolla: Työttömyys mainittiin perusteena yleisimmin Kreikassa (73 prosenttia, +13), Kyproksessa (67 prosenttia, +28), Espanjassa (66 prosenttia, +1) ja Italiassa (65 prosenttia, +29) eli maissa, joita kriisi on koetellut ankarimmin. Talouskasvu oli yleisin peruste Portugalissa (55 prosenttia, +12), Latviassa (50 prosenttia, -7) ja Liettuassa (49 prosenttia, -5). Maahanmuuton osuus äänestysperusteena nousi 19 jäsenvaltiossa, ja sen osuus kaksinkertaistui esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa (42 prosenttia, +21 prosenttiyksikköä vuodesta 2009) ja Ranskassa (21 prosenttia, +11). 9

10 III. ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEIDEN PROFIILI Äänestämättä jättäneiden osuus Euroopan parlamentin vaaleissa 2014 oli 57,46 prosenttia. A. Äänestämättä jättäneiden profiili on pysynyt samana kuin vuonna 2009 Tämän analyysin perusteella voidaan osoittaa, että lähes 20 prosenttia äänestämättä jättäneistä päätti toimia näin vaalipäivänä. Tätä kysymystä koskevien tulosten analysoimiseksi on käytetty vuoden 2009 vaalien jälkeen tehdyn aineistotutkimuksen pohjalta laadittua luokitusta. Vertailu vuoden 2009 tutkimukseen osoittaa, että äänestämättä jättäneiden profiili ei ole muuttunut merkittävästi. 1. Ehdottomasti äänestämättä jättäneet Tähän ryhmään kuuluvat eivät äänestä koskaan. Heidän osuutensa äänestämättä jättäneistä on 24 prosenttia, joka on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna Harkitusti äänestämättä jättäneet Tähän ryhmään kuuluvat ne, jotka ilmoittivat tehneensä päätöksen joitakin kuukausia (18 prosenttia, kuten vuonna 2009) tai joitakin viikkoja (13 prosenttia, -2) ennen vaalipäivää. Näiden osuus äänestämättä jättäneistä on kaikkiaan 31 prosenttia (-2). 3. Impulsiivisesti äänestämättä jättäneet Näiden osuus äänestämättä jättäneistä on kaikkiaan 34 prosenttia: tähän ryhmään kuluvat ne, jotka tekivät päätöksen äänestämättä jättämisestä vaaleja edeltävien päivien aikana (15 prosenttia, -1) tai vaalipäivänä (19 prosenttia, +3). 4. Määrittelemättömät äänestämättä jättäneet Määrittelemättömien ryhmään kuuluvien osuus on 11 prosenttia (-2) äänestämättä jättäneistä, eivätkä he osaa sanoa, milloin he olivat päättäneet olla äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa. Heidän osuutensa on laskenut kahdella prosenttiyksiköllä vuodesta Kansallisella tasolla: Impulsiivisesti äänestämättä jättäneitä on eniten Tanskassa (57 prosenttia, +15), Alankomaissa (56 prosenttia, +12) ja Ruotsissa (43 prosenttia, -1). 10

11 Merkille pantavaa on, että määrittelemättömiä äänestämättä jättäviä on eniten Yhdistyneessä kuningaskunnassa (23 prosenttia, +6). B. Äänestämättä jättämisen syyt Vaikka tärkein syy jättää äänestämättä on ilmaista luottamuksen puutetta politiikkaan yleensä, kuten vuonna 2009, sen osuus on silti pienentynyt (23 prosenttia, -5). Kansallisella tasolla tämä mainitaan useimmiten syyksi Kyproksessa (56 prosenttia, +12), Espanjassa (41 prosenttia, +17) ja Bulgariassa (38 prosenttia, -7). Sitä vastoin Tanskassa (7 prosenttia), Belgiassa (8 prosenttia) ja Luxemburgissa (9 prosenttia) se mainitaan vain harvoin syyksi. Toiseksi yleisemmäksi syyksi mainitaan kiinnostuksen puute politiikkaan (19 prosenttia, +2) Kansallisella tasolla tämä on yleisin syy Unkarissa (32 prosenttia, +3), Espanjassa (30 prosenttia, +4) ja Portugalissa (27 prosenttia, +4). Tämän jälkeen yleisimpänä syynä mainittiin se, että äänellä ei ole vaikutusta tai ääni ei muuta mitään (14 prosenttia, -3). Kansallisella tasolla vastaus, jonka mukaan äänellä ei ole vaikutusta on yleisin Bulgariassa (29 prosenttia, -2), Kyproksessa (25, +4) ja Latviassa (22%, -16). Sitä vastoin Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kummassakin 6 prosenttia) sekä Irlannissa (8 prosenttia) se mainittiin syyksi kaikkein harvimmin. On tärkeää huomata, että EU:ta, Euroopan parlamenttia tai parlamentin vaaleja koskevan tiedon puute on vasta yhdeksännellä sijalla, ja sen osuus on 7 prosenttia (-3). Kansallisella tasolla tämä ilmoitettiin yleisimmin syyksi Ruotsissa (22 prosenttia) ja Alankomaissa (15 prosenttia). 11

12 IV. EUROOPPALAISTEN ASENTEET VAALEJA KOHTAAN 1. EU-jäsenyys EU-jäsenyyttä koskeva kysymys ei sisältynyt vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen tehtyyn tutkimukseen, ja vertailu toteutettiin erilaisten kevään 2009 jälkeen tehtyjen Eurobarometri-tutkimusten pohjalta. Vastaukset vahvistavat, että tunne kuulumisesta Euroopan unioniin on pysynyt ennallaan: ehdoton enemmistö vastaajista katsoo, että EU:hun kuuluminen on hyvä asia (51 prosenttia). Äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden välillä on kuitenkin eroja: äänestäjistä 65 prosenttia pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana, kun taas äänestämättä jättäneistä näin kokee 42 prosenttia. Eurooppalaisista 29 prosenttia katsoo, että jäsenyys Euroopan unionissa ei ole hyvä eikä huono asia. Näin ajattelee 22 prosenttia äänestäneistä ja 34 prosenttia äänestämättä jättäneistä. Kansallisella tasolla: EU:hun kuulumista pidettiin hyvänä asiana erityisesti Luxembourgissa (78 prosenttia), Belgiassa (69 prosenttia) ja Maltassa (68 prosenttia). Vähiten hyväksyntää se sai Tšekin tasavallassa (27 prosenttia), Italiassa (35 prosenttia) ja Kyproksessa (37 prosenttia). 2. Kiintymys omaan maahan ja Euroopan unioniin Yhdeksän kymmenestä vastaajasta tuntee kiintymystä omaan maahansa (90 prosenttia, -1 prosenttia verrattuna vuoteen 2009). Vastaavasti 62 prosenttia (-2) tuntee olevansa kiintynyt Eurooppaan. On tärkeää huomata, että suurin osa sekä äänestäneistä että äänestämättä jättäneistä tuntee kiintymystä Eurooppaan, joskin suhdeluvut ovat varsin erilaisia näiden kahden ryhmän kesken (72 prosenttia ja 56 prosenttia). Kansallisella tasolla: Kiintymys Eurooppaan on heikointa Kreikassa (41 prosenttia, -12), Kyproksessa (41 prosenttia, -15) ja Italiassa (45 prosenttia, -14). Myös Yhdistynyt kuningaskunta on niiden maiden joukossa, joissa kiintymyksen tunne Eurooppaan on heikointa (47 prosenttia). Tästä huolimatta 12

13 Eurooppaan kiintymystä tuntevien osuus on kasvanut 13 prosentilla vuodesta Tunne Euroopan kansalaisuudesta Vastanneista 63,1 prosenttia (-1) tuntee olevansa Euroopan unionin kansalaisia. Enemmistö vastaajista jakaa tämän näkemyksen, joskin äänestäneiden (72 prosenttia) ja äänestämättä jättäneiden (56 prosenttia) luvut eroavat jonkin verran toisistaan. Kansallisella tasolla: Jäsenvaltioista 24:ssä vastaajien ehdoton enemmistö tuntee olevansa EU:n kansalaisia. Jälleen kerran maissa, joissa kriisi on vaikuttanut voimakkaimmin, lasku on huomattavinta: Kyproksessa (52 prosenttia, -19), Kreikassa (46 prosenttia, -17) ja Italiassa (45 prosenttia, -16). 4. Luottamus EU:n toimielimiin Luottamusta koskevissa vastauksissa on havaittavissa sama laskusuuntaus kuin muissa viime vuosina tehdyissä Eurobarometri-tutkimuksissa. Vastaajista 43 prosenttia ilmoittaa luottavansa toimielimiin. Vuoden 2009 vaalien jälkeen tehdyssä tutkimuksessa heidän osuutensa oli 50 prosenttia. Äänestäneistä 55 prosenttia ja äänestämättä jättäneistä 35 prosenttia ilmoittaa luottavansa toimielimiin. EU:n kansalaisista 52 prosenttia (+12) ilmoittaa, etteivät he luota EU:n toimielimiin. Kansallisella tasolla: Vuodesta 2009 luottamus EU:n toimielimiin on heikentynyt 15 jäsenvaltiossa 27:sta 4. Luottamuksen heikkeneminen on erityisen huomattavaa maissa, joissa kriisin vaikutuksen ovat olleet voimakkaimpia: Italiassa (35 prosenttia, -25), Portugalissa (34 prosenttia, -24), Espanjassa (38 prosenttia, -21), Kyproksessa (48 prosenttia, -18), Kreikassa (39 prosenttia, -12) ja Ranskassa (36 prosenttia, -10). 4 Vuonna 2009 Kroatia ei ollut EU:n jäsenvaltio. 13

14 On merkillepantavaa, että huomattava osuus Puolan (13 prosenttia), Yhdistyneen kuningaskunnan (10 prosenttia) ja Viron (9 prosenttia) kansalaisista ei osaa vastata kysymykseen. 5. Ottaako Euroopan parlamentti kansalaisten huolenaiheet huomioon? Kansalaisten huolenaiheet, jotka kriisin myötä ovat epäilemättä lisääntyneet, ovat sen verran voimakkaita, että ne ilmenevät myös kansalaisten EU:n toimielimiä koskevissa vastauksissa. Vastaajista 54 prosenttia katsoo, että Euroopan parlamentti ei ota riittävästi huomioon Euroopan kansalaisten huolenaiheita. Vuonna 2009 vastaajien osuus oli 41 prosenttia. Äänestäneistä 47 prosenttia katsoo, että Euroopan parlamentti ei ota riittävästi huomioon heidän huolenaiheitaan. Äänestämättä jättäneiden osuus on vastaavasti 59 prosenttia. Sitä vastoin 38 prosenttia on sitä mieltä, että Euroopan parlamentti ottaa riittävästi huomioon heidän huolenaiheensa: 48 prosenttia äänestäneistä ja 31 prosenttia äänestämättä jättäneistä. Kansallisella tasolla: Tunne siitä, että Euroopan parlamentti ei ota riittävästi huomioon kansalaisten huolenaiheita, on laskussa 19 jäsenvaltiossa. Vuodesta 2009 lasku on ollut voimakkainta Espanjassa (27 prosenttia, -26), Kyproksessa (35 prosenttia, -25) ja Slovakiassa (35 prosenttia, -22). Luottamuksen tunne on nousussa kahdeksassa jäsenvaltiossa ja ennen kaikkea Maltassa (63 prosenttia, +5), Saksassa (48 prosenttia, +5) ja Bulgariassa (39 prosenttia, +4). 14

15 V. YLEINEN KIINNOSTUS POLITIIKKAA KOHTAAN Tänä päivänä EU:n kansalaisten ehdoton enemmistö ilmoittaa, että politiikka ei kiinnosta heitä (54 prosenttia). Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin erittäin merkittäviä eroja, jotka voivat olla jopa 43 prosenttiyksikköä. Tästä huolimatta on syytä huomata, että kiinnostuksen puute koskee 37 prosenttia äänestäneistä ja 68 prosenttia äänestämättä jättäneistä. Kansallisella tasolla: Välinpitämättömyys politiikkaa kohtaan on voimakkainta Kroatiassa (75 prosenttia), Tšekin tasavallassa ja Portugalissa (molemmissa 71 prosenttia) ja Romaniassa (70 prosenttia) Vähiten välinpitämättömyyttä politiikkaa kohtaan esiintyy Tanskassa (32 prosenttia) sekä Luxemburgissa ja Saksassa (molemmissa 33 prosenttia). 15

16 VI. TIEDONSAANTI JA MIELIKUVAT VAALIKAMPANJASTA A. Äänestämisen edellyttämä riittävä tiedonsaanti EU:n kansalaisista 57 prosenttia (+4) on sitä mieltä, että heillä oli kaikki tarvittava tieto, jotta he pystyivät päättämään, ketä äänestää vaaleissa. Tätä mieltä on 75 prosenttia äänestäneistä ja 44 prosenttia äänestämättä jättäneistä. Kansallisella tasolla: Ehdoton enemmistö 26 jäsenvaltiossa 28:sta ilmoittaa, ettei heillä oli kaikki äänestämiseen tarvittava tieto. Myönteistä kehitystä on havaittavissa 16 jäsenvaltiossa, joiden etunenässä ovat Bulgaria (65 prosenttia, +16), Liettua (71 prosenttia, +14) ja Yhdistynyt kuningaskunta (55 prosenttia, +13). Ainoastaan kahdessa maassa, Portugalissa (54 prosenttia, +4) ja Tšekin tasavallassa (53 prosenttia, +5), vastanneiden ehdoton enemmistö ilmoittaa, että heillä ei ollut kaikkea tarvittavaa tietoa. B. Vaalikampanjaa koskevat mielikuvat Kun vastaajilta kysyttiin, oliko heillä muistikuvaa kampanjasta, jossa ihmisiä oli kehotettu äänestämään, 65 prosenttia (-2) vastasi myöntävästi. Sekä äänestäneiden (73 prosenttia) että äänestämättä jättäneiden (58 prosenttia) ehdoton enemmistö vastasi myöntävästi mielikuvia kartoittavaan kysymykseen. Kansallisella tasolla: Keskiarvosta huolimatta jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja, kuten Ruotsin (89 prosenttia) ja Belgian (44 prosenttia) välillä, jossa vaalikampanjan muistavien määrässä oli 45 prosenttiyksikön ero. 16

17 17

18 I. OSALLISTUMINEN 1. Osallistuminen 1) Euroopan keskiarvo Äänestysprosentti eurovaaleissa (% EU) 18

19 2) Kansalliset tulokset Äänestysprosentti eurovaaleissa toukokuuta 2014 (28 jäsenmaassa) 19

20 3) Kansalliset tapahtumat Äänestysprosentti eurovaaleissa toukokuuta 2014 (28 jäsenmaassa) verrattuna edellisiin vaaleihin (%) Kroatian edellisten eurovaalien tulokset ovat vuodelta

21 II. ÄÄNESTYS 1. Äänestämispäätöksen ajankohta 1) Euroopan keskiarvo Vastaajat : kaikki äänestäneet 21

22 Vastaajat : kaikki äänestäneet 22

23 2) Kansalliset tulokset Vastaajat : kaikki äänestäneet 23

24 3) Kansalliset tapahtumat Vastaajat : kaikki äänestäneet 24

25 2. Äänestämisen syyt 1) Euroopan keskiarvo Vastaajat : kaikki äänestäneet 25

26 2) Kansalliset tulokset Vastaajat : kaikki äänestäneet 26

27 3) Kansalliset tapahtumat Vastaajat : kaikki äänestäneet 27

28 3. Mitä äänestäessä on pelissä 1) Euroopan keskiarvo Vastaajat : kaikki äänestäneet 28

29 2) Kansalliset tulokset Vastaajat : kaikki äänestäneet 29

30 3) Kansalliset tapahtumat Vastaajat : kaikki äänestäneet 30

31 III. ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 1. Äänestämättä jättämispäätöksen ajankohta 1) Euroopan keskiarvo Vastaajat : kaikki äänestämättä jättäneet 31

32 Vastaajat : kaikki äänestämättä jättäneet 32

33 2) Kansalliset tulokset Vastaajat : kaikki äänestämättä jättäneet 33

34 3) Kansalliset tapahtumat Vastaajat : kaikki äänestämättä jättäneet 34

35 2. Äänestämättä jättämisen syyt 1) Euroopan keskiarvo Vastaajat : kaikki äänestämättä jättäneet 35

36 2) Kansalliset tulokset Vastaajat : kaikki äänestämättä jättäneet 36

37 3) Kansalliset tapahtumat Vastaajat : kaikki äänestämättä jättäneet 37

38 IV. EUROOPPAA KOSKEVAT ASENTEET 1. EU-jäsenyys: hyvä vai huono asia? 1) Euroopan keskiarvo 38

39 2) Eurovaaleissa äänestäneet / äänestämättä jättäneet 39

40 3) Kansalliset tulokset 40

41 41

42 2. Kiintymys Eurooppaa kohtaan 1) Euroopan keskiarvo 42

43 2) Eurovaaleissa äänestäneet / äänestämättä jättäneet 43

44 3) Kansalliset tulokset 44

45 4) Kansalliset tapahtumat 45

46 3. Kiintymys omaa maata kohtaan 1) Euroopan keskiarvo 46

47 2) Eurovaaleissa äänestäneet / äänestämättä jättäneet 47

48 3) Kansalliset tulokset 48

49 4) Kansalliset tapahtumat 49

50 4. Tunne Euroopan kansalaisuudesta 1) Euroopan keskiarvo 50

51 2) Eurovaaleissa äänestäneet / äänestämättä jättäneet 51

52 3) Kansalliset tulokset 52

53 4) Kansalliset tapahtumat 53

54 5. Luottamus EU-toimielimiin 1) Euroopan keskiarvo 54

55 2) Eurovaaleissa äänestäneet / äänestämättä jättäneet 55

56 3) Kansalliset tulokset 56

57 4) Kansalliset tapahtumat 57

58 6. Euroopan kansalaisten huolenaiheiden huomioiminen Euroopan parlamentissa 1) Euroopan keskiarvo 58

59 2) Eurovaaleissa äänestäneet / äänestämättä jättäneet 59

60 3) Kansalliset tulokset 60

61 61

62 4) Kansalliset tapahtumat 62

63 V. KIINNOSTUS EUROVAALEJA JA POLITIIKKAA KOHTAAN 1. Kiinnostus politiikkaa kohtaan 1) Euroopan keskiarvo 63

64 2) Eurovaaleissa äänestäneet / äänestämättä jättäneet 64

65 3) Kansalliset tulokset 65

66 4) Kansalliset tapahtumat 66

67 2. Eurokansanedustajiksi valittujen ehdokkaiden tietämisen merkitys 1) Euroopan keskiarvo 67

68 2) Eurovaaleissa äänestäneet / äänestämättä jättäneet 68

69 3) Kansalliset tulokset 69

70 4) Kansalliset tapahtumat 70

71 3. Eurovaaleissa eniten eurokansanedustajia saaneen puolueen tietämisen merkitys 1) Euroopan keskiarvo 71

72 2) Eurovaaleissa äänestäneet / äänestämättä jättäneet 72

73 3) Kansalliset tulokset 73

74 4) Kansalliset tapahtumat 74

75 VI. TIEDOT JA ALTISTUMINEN KAMPANJAVIESTEILLE 1. Tietämystaso ennen vaalipäivää 1) Euroopan keskiarvo 75

76 2) Eurovaaleissa äänestäneet / äänestämättä jättäneet 76

77 3) Kansalliset tulokset 77

78 4) Kansalliset tapahtumat 78

79 2. Äänestämään kannustavan kampanjan muistaminen 1) Euroopan keskiarvo 79

80 2) Eurovaaleissa äänestäneet / äänestämättä jättäneet 80

81 3) Kansalliset tulokset 81

82 4) Kansalliset tapahtumat 82

83 83

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008

Lisätiedot

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens Bryssel 24. heinäkuuta 2009 VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 16.12.2009 EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen kysely 2009

Vaalien jälkeinen kysely 2009 Eurobarometrierityistutkimus EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan komissio 2009 Raportti Tutkimus tehty kesä-heinäkuussa 2009 Julkaistaan marraskuussa 2009 Special Eurobarometer 320/ Wave 71.3 TNS opinion & social

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 11.12.2008 Standardi Eurobarometri (EB 70 1 ) syksy 2008 Alustavat tulokset: EU:n

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014. Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: EUROOPAN YHTEISÖÄ, jäljempänä 'yhteisö', ja BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, HELLEENIEN

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Euroopan oikeusasiamies Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Erityiseurobarometri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

OIKEUSPERUSTA YHTEISET SÄÄNNÖT

OIKEUSPERUSTA YHTEISET SÄÄNNÖT EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIMENETTELYT Euroopan parlamentin vaalimenettelyjä ohjaavat yhtäältä unionin lainsäädännössä vahvistetut kaikkia jäsenvaltioita koskevat säännöt ja toisaalta maasta toiseen vaihtelevat

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin IP/07/1919 Bryssel 13. joulukuuta 2007 Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän ja kohdentavat sen paremmin Euroopan komission viimeisin valtiontukien tulostaulu osoittaa

Lisätiedot

OIKEUSPERUSTA YHTEISET SÄÄNNÖT

OIKEUSPERUSTA YHTEISET SÄÄNNÖT EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIMENETTELYT Euroopan parlamentin vaalimenettelyjä ohjaavat yhtäältä unionin lainsäädännössä vahvistetut kaikkia jäsenvaltioita koskevat säännöt ja toisaalta maasta toiseen vaihtelevat

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA Tärkein äänestämään ajava tekijä kuntavaaleissa oli velvollisuuden tunne, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Enemmän kuin neljä

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Brysselissä 8. helmikuuta 2010 Naiset ja Euroopan unioni kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Strasbourg, 12. joulukuuta 2008 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi

Lisätiedot

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (07.12) (OR. fr,es) 17196/09 POLGEN 232 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 SÄÄDÖKSET Asia: LUONNOS EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan

Lisätiedot

PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA

PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA TUTKIMUS - Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Euroopan parlamentin teettämä eurobarometritutkimus Viestinnän pääosasto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-JATKOKIRJE VNEUS VNEUS Haanpää Tiina Eduskunta Suuri valiokunta.

Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-JATKOKIRJE VNEUS VNEUS Haanpää Tiina Eduskunta Suuri valiokunta. Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-JATKOKIRJE VNEUS2010-00366 VNEUS Haanpää Tiina 12.05.2010 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU:n perussopimusten muuttaminen; Eurooppa-neuvostossa sovittujen Euroopan

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

DEMOKRATIA LIIKKEELLÄ VUOSI ENNEN EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA

DEMOKRATIA LIIKKEELLÄ VUOSI ENNEN EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA DEMOKRATIA LIIKKEELLÄ VUOSI ENNEN EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Euroopan parlamentin Eurobarometri 89.2 Yleisen mielipiteen seuranta -sarjan tutkimus DEMOKRATIA LIIKKEELLÄ VUOSI ENNEN EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö ( %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROBAROMETRI. Haastattelujen määrä: Haastattelujen määrä: Tutkimusmenetelmä: Kasvokkain MAAYHTEENVETO

EUROBAROMETRI. Haastattelujen määrä: Haastattelujen määrä: Tutkimusmenetelmä: Kasvokkain MAAYHTEENVETO MAAYHTEENVETO Useampi kuin kahdeksan kymmenestä (85 %) vastaajasta Suomessa on sitä mieltä, että kehitysmaiden ihmisten auttaminen on tärkeää. Tästä mielipiteestä huolimatta, ja verrattaessa vuoteen 2013,

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/ACP/CE/2005/fi 1 AF/ACP/CE/2005/fi 2 Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI, HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2012 COM(2012) 99 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE niiden unionin kansalaisten kunnallista äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus TNS Opinion & Social Avenue Herrmann Debroux, 40

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot