Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012"

Transkriptio

1 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009 järjestetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa TÄRKEIMMÄT TULOKSET Tämä yhteenveto perustuu äänestämättä jättämisestä ja äänestyskäyttäytymisestä kesäkuussa 2009 tehtyyn aineistotutkimukseen. Tämä on viestinnän pääosan sosiaalisen markkinoinnin strategian ensimmäinen vaihe valmistauduttaessa vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleihin. Tiedot ovat peräisin TNS Opinionin vuoden 2009 vaalien jälkeen tekemästä Eurobarometritutkimuksesta. Kenttätyö tehtiin 12. kesäkuuta ja 6. heinäkuuta 2009 välisenä aikana, ja tutkimukseen osallistui äänestysikäistä Euroopan unionin kansalaista (18-vuotiaat tai sitä vanhemmat, Itävallassa 16-vuotiaat tai sitä vanhemmat). I. ÄÄNESTYSPROSENTTI EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISSA : Äänestysprosentin kehitys Euroopan parlamentin vaaleissa : Äänestysprosentin kehitys jäsenvaltioryhmittäin : Äänestysprosentti Euroopan parlamentin vaaleissa jäsenvaltioittain Vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaalien ja kansallisten parlamenttivaalien äänestysprosenttien erot...4 II. ÄÄNESTÄNEIDEN JA ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEIDEN SOSIODEMOGRAFINEN PROFIILI...6 III. ÄÄNESTÄJÄT JA ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEET VUODEN 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISSA ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMINEN ERI SOSIODEMOGRAFISISSA RYHMISSÄ Äänestäneiden käyttäytyminen (43 prosenttia): 71 prosenttia oli päättänyt äänestää jo kauan ennen vaaleja Äänestämättä jättäneiden käyttäytyminen (57 prosenttia): 32 prosenttia päätti jättää äänestämättä viime hetkellä...8 IV. VUONNA 2009 ÄÄNESTÄNEIDEN LÄHEMPI TARKASTELU Äänestäneiden ryhmät Äänestämisen syyt Äänestämisen syyt: ikä- ja ammattiryhmittäin...10 V. VUONNA 2009 ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEIDEN LÄHEMPI TARKASTELU Äänestämättä jättäneiden ryhmät Äänestämättä jättämisen syyt Äänestämättä jättämisen syyt: ikä- ja ammattiryhmittäin...12 Taulukko 1: Neljän äänestämättä jättäneiden ryhmän yksityiskohtaiset profiilit...13 Taulukko 2: Äänestämättä jättämisen syyt ryhmittäin...14 VI. LIITTEET...15

2 I. ÄÄNESTYSPROSENTTI EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISSA : Äänestysprosentin kehitys Euroopan parlamentin vaaleissa Osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin on vähentynyt 30 vuoden aikana lähes 19 prosenttiyksikköä 61,99 prosentista vuonna 1979 vuonna 2009 mitattuun 43 prosenttiin. Äänestämättä jättäminen lisääntyi lähes 27 prosenttiyksikköä 30,08 prosentista vuonna 1979 vuonna 2009 mitattuun 57 prosenttiin : Äänestysprosentin kehitys jäsenvaltioryhmittäin Äänestysprosentin kehitys 27 jäsenvaltiossa voidaan jakaa neljään ryhmään: Äänestysprosentin merkittävä kasvu 8 jäsenvaltiossa Vakaa äänestysprosentti 8 jäsenvaltiossa Äänestysprosentti laskenut alle 4 prosenttiyksikköä 7 jäsenvaltiossa Äänestysprosentti laskenut 6 27 prosenttiyksikköä 4 jäsenvaltiossa Viro +17,07 Suomi +0,87 Yhdistynyt kuningaskunta -3,82 Liettua -27,40 Latvia +12,36 Saksa +0,30 Malta -3,60 Kypros -13,10 Tanska +11,65 Irlanti +0,06 Alankomaat -2,51 Kreikka -10,61 Bulgaria +9,77 Luxemburg -0,59 Unkari -2,19 Italia -6,67 Ruotsi +7,68 Belgia -0,42 Ranska -2,13 Puola +3,66 Espanja -0,27 Portugali -1,82 Itävalta +3,54 Tšekki -0,10 Romania -1,80 Slovakia +2,67 Slovenia -0,02

3 : Äänestysprosentti Euroopan parlamentin vaaleissa jäsenvaltioittain Jäsenvaltiot Ero Belgia 91,36 % 92,09 % 90,73 % 90,66 % 91,05 % 90,81 % 90,39 % 0,42 Tanska 47,82 % 52,38 % 46,17 % 52,92 % 50,46 % 47,89 % 59,54 % +11,65 Saksa 65,73 % 56,76 % 62,28 % 60,02 % 45,19 % 43,00 % 43,30 % +0,3 Irlanti 63,61 % 47,56 % 68,28 % 43,98 % 50,21 % 58,58 % 58,64 % +0,06 Ranska 60,71 % 56,72 % 48,80 % 52,71 % 46,76 % 42,76 % 40,63 % 2,13 Italia 85,65 % 82,47 % 81,07 % 73,60 % 69,76 % 71,72 % 65,05 % 6,67 Luxemburg 88,91 % 88,79 % 87,39 % 88,55 % 87,27 % 91,35 % 90,75 % 0,6 Alankomaat 58,12 % 50,88 % 47,48 % 35,69 % 30,02 % 39,26 % 36,75 % 2,51 Yhdistynyt kuningaskunta 32,35 % 32,57 % 36,37 % 36,43 % 24,00 % 38,52 % 34,70 % 3,82 Kreikka 80,59 % 80,03 % 73,18 % 70,25 % 63,22 % 52,61 % 10,61 Espanja 54,71 % 59,14 % 63,05 % 45,14 % 44,90 % 0,24 Portugali 51,10 % 35,54 % 39,93 % 38,60 % 36,78 % 1,82 Ruotsi 38,84 % 37,85 % 45,53 % +7,68 Itävalta 49,40 % 42,43 % 45,97 % +3,54 Suomi 30,14 % 39,43 % 40,30 % +0,87 Tšekki 28,30 % 28,20 % 0,1 Viro 26,83 % 43,90 % +17,07 Kypros 72,50 % 59,40 % 13,1 Liettua 48,38 % 20,98 % 27,4 Latvia 41,34 % 53,70 % +12,36 Unkari 38,50 % 36,31 % 2,19 Malta 82,39 % 78,79 % 3,6 Puola 20,87 % 24,53 % +3,66 Slovenia 28,35 % 28,33 % 0,02 Slovakia 16,97 % 19,64 % +2,67 Bulgaria 38,99 % Romania 27,67 % KESKIARVO 61,99 % 58,98 % 58,41 % 56,67 % 49,51 % 45,47 % 43,00 % 2,47 Lukuun ottamatta niitä kolmea valtiota, joissa äänestäminen on pakollista, äänestysprosentti on korkein Maltassa (78,8 prosenttia), Italiassa (65 prosenttia) ja Tanskassa (59,5 prosenttia). Äänestämättä jättäneiden osuus on suurin Slovakiassa (80,4 prosenttia), Liettuassa (79 prosenttia) ja Puolassa (75,5 prosenttia).

4 4. Vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaalien ja kansallisten parlamenttivaalien äänestysprosenttien erot Seuraava taulukko osoittaa Euroopan parlamentin vaalien ja kansallisten parlamenttivaalien äänestysprosenttien erot. Kunkin jäsenvaltion osalta kesäkuussa 2009 järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien äänestysprosenttia verrattiin viimeisimpien kansallisten parlamenttivaalien äänestysprosenttiin. Vertailussa korostuivat seuraavat seikat: - Vuoden 2009 jälkeen 23 jäsenvaltiossa on pidetty kansalliset parlamenttivaalit. 20 jäsenvaltiossa äänestysvilkkaus kansallisissa vaaleissa oli suurempi kuin Euroopan parlamentin vaaleissa, ja erot vaihtelevat 6,80 prosenttiyksiköstä (Latvia, syyskuu 2011) 39,47 prosenttiyksikköön (Slovakia, maaliskuu 2012). - Neljässä jäsenvaltiossa ei ole pidetty kansallisia vaaleja vuoden 2009 jälkeen. Tästä syystä laskelmissa käytettiin viimeisimpien vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleja edeltäneiden kansallisten parlamenttivaalien tuloksia. Myös tämä osoittaa, että äänestysvilkkaus oli suurempi kansallisissa vaaleissa kuin Euroopan parlamentin vaaleissa, ja ero oli jopa 32,84 prosenttiyksikköä (Itävalta, syyskuu 2008).

5 Vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaalien ja viimeisimpien kansallisten parlamenttivaalien äänestysprosenttien erot Valtio Kansalliset vaalit 2008 Euroopan parlamentin vaalit kesäkuu 2009 Kansalliset vaalit Äänestysprosenttien ero Ajankohta Äänestysprosentti Ajankohta Äänestysprosentti Ajankohta Äänestysprosentti Äänestysprosentti Ajankohta Äänestysprosentti Ajankohta Äänestysprosentti BE 90,39 % BG 38,99 % CZ 28,22 % Heinä-kuu- 09 Kesäkuu ,28 % +1,11 60,20 % 21,21 Toukokuu ,60 % 34,38 DK 59,54 % Syyskuu-11 87,70 % 28,16 DE 43,27 % Syyskuu-09 70,80 % 27,53 EE 43,90 % IE 58,64 % EL 52,61 % ES 44,87 % FR* 40,63 % Maaliskuu- 11 Helmikuu- 11 Marraskuu ,50 % 19,60 69,19 % 10,55 Kesäkuu ,47 % 9,86 71,69 % 26,82 Kesäkuu ,4 % 14,77 IT Huhtikuu-08 80,51 % 65,05 % 15,46 CY 59,40 % LT* 20,98 % Toukokuu ,70 % 19,30 Lokakuu ,91 % 14,93 LV 53,70 % Syyskuu-11 60,50 % 6,80 LU 90,76 % Kesäkuu-09 89,15 % +1,61 HU* 36,31 % MT Maaliskuu- 08 Huhtikuu ,17 % 7,86 93,30 % 78,79 % 14,51 NL 36,75 % Syys-kuu ,6 % 37,85 AT Syyskuu-08 78,81 % 45,97 % 32,84 PL 24,53 % Lokakuu-11 48,90 % 24,37 PT 36,77 % Kesäkuu ,07 % 21,30 RO Marraskuu ,20 % 27,67 % 11,53 SI 28,37 % Joulukuu-11 65,60 % 37,23 SK 19,64 % Maaliskuu ,11 % 39,47 FI 38,60 % Huhtikuu-11 70,50 % 31,90 SE 45,53 % Syyskuu-10 84,63 % 39,10 UK 34,70 % * Ranska, Liettua ja Unkari: toisen äänestyskierroksen tulos. Toukokuu ,10 % 30,40

6 II. ÄÄNESTÄNEIDEN JA ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEIDEN SOSIODEMOGRAFINEN PROFIILI SUKUPUOLI Äänestysprosentti Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 ÄÄNESTI EI ÄÄNESTÄNYT Mies 43,9 % 56,1 % Nainen 42,1 % 57,9 % IKÄ vuotta 29,1 % 70,9 % vuotta 35,7 % 64,3 % vuotta 43,7 % 56,3 % 55-vuotiaana tai vanhempana 50,0 % 50,0 % OPINNOT (PÄÄTTÄMISAJANKOHTA) 15-vuotiaana tai nuorempana 42,6 % 57,4 % vuotiaana 39,9 % 60,1 % 20-vuotiaana tai vanhempana 51,9 % 48,1 % Opiskelee edelleen 33,9 % 66,1 % AMMATTI Itsenäinen ammatinharjoittaja 51,2 % 48,8 % Johtaja 53,5 % 46,5 % Muu toimihenkilö 44,4 % 55,6 % Ruumiillisen työn tekijä 35,9 % 64,1 % Kotona 41,7 % 58,3 % Työttömänä 28,0 % 72,0 % Eläkkeellä 49,0 % 51,0 % Opiskelija 33,9 % 66,1 % ASUINPAIKKA Maaseutukylä 44,1 % 55,9 % Pieni/keskikokoinen kaupunki 43,0 % 57,0 % Suuri kaupunki 41,4 % 58,6 % ITSE MÄÄRITELTY ASEMA SOSIAALISESSA ASTEIKOSSA Matala (1 4) 33,2 % 66,8 % Keskitaso (5 6) 44,3 % 55,7 % Korkea (7 10) 53,5 % 46,5 % INTERNETIN KÄYTTÖ Päivittäin 44,7 % 55,3 % Usein/Joskus 44,0 % 56,0 % Ei koskaan 42,9 % 57,1 % TUNTEE YHTEENKUULUVUUTTA EUROOPAN UNIONIIN Kyllä 49 % 51 % Ei 33,5 % 66,5 % TUNTEE YHTEENKUULUVUUTTA OMAAN MAAHANSA Kyllä 44,1 % 55,9 % Ei 33,6 % 66,4 % TUNTEE OLEVANSA EU:N KANSALAINEN Kyllä 49,1 % 50,9 % Ei 33,0 % 67,0 %

7 III. ÄÄNESTÄJÄT JA ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEET VUODEN 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISSA ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMINEN ERI SOSIODEMOGRAFISISSA RYHMISSÄ 1. Äänestäneiden käyttäytyminen (43 prosenttia): 71 prosenttia oli päättänyt äänestää jo kauan ennen vaaleja. Milloin he päättivät äänestää? - 50 prosenttia äänestäneistä sanoi äänestävänsä aina samaa poliittista puoluetta tai samaa ehdokasta. 21 prosenttia oli tehnyt päätöksensä useita kuukausia ennen vaaleja. - Äänestäneiden vähemmistö teki päätöksensä viikkoja (13 prosenttia) ja päiviä (9 prosenttia) ennen vaaleja tai itse vaalipäivänä (6 prosenttia). Voidaan olettaa, että ne 28 prosenttia äänestäneistä, jotka tekivät päätöksensä vaaleja edeltävinä viikkoina tai päivinä, ovat todennäköisesti vaalikampanjoiden kannalta vastaanottavaisin ryhmä, kun vaalien näkyvyys tiedotusvälineissä lisääntyy vaaleja edeltävinä päivinä. ÄÄNESTI On aina äänestänyt tällä tavalla muutama kuukausi sitten muutama viikko sitten muutamaa päivää ennen vaaleja vaalipäivänä Ei osaa sanoa IKÄ AMMATTI Itsenäinen ammatinharjoittaja % 28 % 17 % 17 % 8 % % 26 % 14 % 9 % 8 % 2 % % 22 % 13 % 9 % 8 % 1 % % 17 % 12 % 8 % 4 % 1 % 52 % 24 % 13 % 5 % 4 % 2 % Johtaja 41 % 23 % 15 % 12 % 8 % 1 % Muu toimihenkilö Ruumiillisen työn tekijä 47 % 24 % 11 % 10 % 7 % 1 % 43 % 23 % 14 % 10 % 9 % 1 % Kotona 57 % 17 % 14 % 6 % 4 % 2 % Työttömänä 41 % 25 % 12 % 10 % 12 % - Eläkkeellä 60 % 16 % 11 % 8 % 4 % 1 % Opiskelija 28 % 26 % 20 % 18 % 7 % 1 %

8 2. Äänestämättä jättäneiden käyttäytyminen (57 prosenttia): 32 prosenttia päätti jättää äänestämättä viime hetkellä. Milloin he päättivät jättää äänestämättä? - 22 prosenttia äänestämättä jättäneistä sanoi, etteivät he äänestä koskaan prosenttia äänestämättä jättäneistä sanoi päättäneensä jättää äänestämättä joko useita päiviä ennen vaaleja (16 prosenttia) tai itse vaalipäivänä (16 prosenttia). Tästä voidaan kohtuudella päätellä, että jälkimmäinen ryhmä ei ole vielä päättänyt mitään ennen vaaleja edeltävää viikkoa, mikä tekee siitä potentiaalisesti äänestämään mobilisoitavissa olevan ryhmän. EI ÄÄNESTÄNYT Ei äänestä koskaan muutama kuukausi sitten muutama viikko sitten muutamaa päivää ennen vaaleja vaalipäivänä Ei osaa sanoa IKÄ % 11 % 8 % 17 % 14 % 17 % % 14 % 12 % 14 % 18 % 14 % % 20 % 18 % 16 % 18 % 10 % % 23 % 18 % 18 % 13 % 12 % AMMATTI Itsenäinen ammatinharjoittaja 18 % 19 % 14 % 18 % 20 % 11 % Johtaja 9 % 15 % 15 % 18 % 28 % 15 % Muu toimihenkilö Ruumiillisen työn tekijä 19 % 18 % 13 % 17 % 20 % 13 % 24 % 18 % 15 % 15 % 15 % 13 % Kotona 25 % 16 % 16 % 14 % 16 % 13 % Työttömänä 38 % 17 % 12 % 12 % 11 % 10 % Eläkkeellä 15 % 23 % 18 % 18 % 13 % 13 % Opiskelija 26 % 9 % 8 % 21 % 16 % 20 %

9 IV. VUONNA 2009 ÄÄNESTÄNEIDEN LÄHEMPI TARKASTELU 1. Äänestäneiden ryhmät Vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleissa äänestäneistä (43 prosenttia äänioikeutetuista) 50 prosenttia sanoi äänestävänsä aina samalla tavalla. Kysymys: Milloin päätitte äänestää? 2. Äänestämisen syyt Kysymys: Mitkä olivat pääsyynne äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa? (enintään 3 vastausta) EU27 (43 % äänestäjistä) Syyluokat Äänestäminen on pakollista 2 % äänestyspakko Se on kansalaisvelvollisuus 47 % Äänestätte aina 40 % Tukeaksenne poliittista puoluetta, jota kannatatte 24 % Tukeaksenne maanne hallitusta 9 % Ilmaistaksenne sen, että olette eri mieltä 11 % Rangaistaksenne maanne hallitusta 5 % Rangaistaksenne EU:ta 2 % Voitte saada aikaan muutoksia äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleissa 19 % äänestäminen kansalaisvelvollisuutena kannatusääni protestiääni Kannatatte EU:ta 16 % Tunnette olevanne eurooppalainen / EU:n kansalainen 13 % EU:hun liittyvä syy EU näyttelee tärkeää osaa jokapäiväisessä elämässänne 6 % Olette erittäin kiinnostunut eurooppalaisista asioista 5 % Vaalikampanjan aikana saamanne tiedot saivat teidät äänestämään 5 % kampanjan vaikutus Muut syyt (spontaani) 1 % Ei osaa sanoa 1 %

10 3. Äänestämisen syyt: ikä- ja ammattiryhmittäin IKÄ AMMATTI Se on kansalaisvelvollisuus EU Itsenäinen ammatinharjoittaja Johtaja Muu toimihenkilö Ruumiillisen työn tekijä Kotona Työttömänä Eläkkeellä Opiskelija 47 % 46 % 42 % 48 % 49 % 40 % 50 % 48 % 46 % 45 % 47 % 50 % 44 % Äänestätte aina 40 % 28 % 39 % 39 % 43 % 37 % 43 % 37 % 43 % 40 % 30 % 43 % 27 % Tukeaksenne poliittista puoluetta, jota kannatatte Voitte saada aikaan muutoksia äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleissa 24 % 23 % 24 % 24 % 25 % 22 % 21 % 25 % 24 % 23 % 25 % 26 % 25 % 19 % 22 % 20 % 21 % 17 % 24 % 23 % 20 % 20 % 19 % 18 % 15 % 23 % Kannatatte EU:ta 16 % 16 % 16 % 18 % 16 % 18 % 22 % 16 % 15 % 15 % 11 % 15 % 18 % Tunnette olevanne eurooppalainen / EU:n kansalainen Ilmaistaksenne sen, että olette eri mieltä Tukeaksenne maanne hallitusta EU näyttelee tärkeää osaa jokapäiväisessä elämässänne Rangaistaksenne maanne hallitusta Olette erittäin kiinnostunut eurooppalaisista asioista Vaalikampanjan aikana saamanne tiedot saivat teidät äänestämään 13 % 18 % 15 % 13 % 12 % 9 % 21 % 13 % 15 % 10 % 9 % 11 % 23 % 11 % 12 % 12 % 12 % 9 % 11 % 10 % 11 % 14 % 7 % 12 % 10 % 12 % 9 % 9 % 9 % 8 % 9 % 9 % 8 % 8 % 9 % 11 % 7 % 9 % 10 % 6 % 8 % 8 % 7 % 5 % 6 % 11 % 10 % 5 % 5 % 5 % 4 % 8 % 5 % 6 % 5 % 7 % 5 % 7 % 4 % 6 % 6 % 5 % 9 % 5 % 5 % 5 % 3 % 8 % 5 % 5 % 5 % 7 % 6 % 6 % 3 % 4 % 5 % 7 % 5 % 7 % 5 % 4 % 4 % 5 % 2 % 5 % 5 % 6 % 5 % 4 % 8 % Rangaistaksenne EU:ta 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 3 % 3 % 2 % 3 % 1 % 3 % 2 % 1 % Äänestäminen on pakollista 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 4 % 2 % 3 % Muut syyt (spontaani) 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % Ei osaa sanoa 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 %

11 V. VUONNA 2009 ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEIDEN LÄHEMPI TARKASTELU 1. Äänestämättä jättäneiden ryhmät Vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleissa 57 prosenttia äänioikeutetuista jätti äänestämättä. Äänestämättä jättäneet voidaan jakaa neljään ryhmään. Kysymys: Milloin päätitte jättää äänestämättä? 2. Äänestämättä jättämisen syyt Vuonna 2009 äänestämättä jättämisen syyt liittyivät lähinnä politiikkaan yleensä. Kysymys: Mitkä olivat pääsyynne jättää äänestämättä äskeisissä Euroopan parlamentin vaaleissa?

12 3. Äänestämättä jättämisen syyt: ikä- ja ammattiryhmittäin IKÄ AMMATTI EU Itsenäinen ammatinharjoittaja Johtaja Muu toimihenkilö Ruumiillisen työn tekijä Kotona Työttömänä Eläkkeellä Opiskelija Luottamuksen puute / tyytymättömyys politiikkaan yleensä Ei ole ylipäänsä kiinnostunut politiikasta Äänellä ei ole vaikutusta / ääni ei muuta mitään 28 % 19 % 26 % 32 % 31 % 26 % 25 % 28 % 31 % 29 % 30 % 29 % 16 % 17 % 20 % 17 % 15 % 15 % 13 % 9 % 16 % 19 % 17 % 25 % 15 % 12 % 17 % 12 % 17 % 17 % 18 % 12 % 10 % 14 % 18 % 16 % 24 % 18 % 7 % Matkoilla / poissa kotoa 10 % 11 % 11 % 10 % 9 % 13 % 19 % 11 % 9 % 12 % 7 % 9 % 14 % Liian kiire / ei aikaa / työ 10 % 16 % 14 % 11 % 5 % 17 % 16 % 14 % 15 % 6 % 5 % 3 % 19 % Ei tiedä paljoakaan EU:sta, Euroopan parlamentista tai Euroopan parlamentin vaaleista 10 % 9 % 12 % 8 % 12 % 7 % 6 % 8 % 13 % 13 % 9 % 12 % 10 % Äänestää harvoin tai ei koskaan 10 % 14 % 12 % 9 % 6 % 8 % 4 % 11 % 11 % 10 % 17 % 5 % 9 % Ei ole kiinnostunut Euroopan asioista Ei ole täysin tyytyväinen Euroopan parlamenttiin instituutiona Sairaus / terveydellinen ongelma äänestysaikana Julkisen keskustelun / vaalikampanjoinnin puute Perhesyistä/harrastuksista johtuen 9 % 7 % 7 % 10 % 9 % 4 % 3 % 6 % 9 % 10 % 12 % 11 % 4 % 8 % 5 % 7 % 9 % 10 % 6 % 12 % 7 % 9 % 8 % 7 % 10 % 4 % 7 % 2 % 4 % 5 % 14 % 3 % 3 % 2 % 3 % 11 % 4 % 18 % 2 % 6 % 5 % 5 % 6 % 6 % 6 % 7 % 5 % 6 % 5 % 6 % 6 % 4 % 5 % 5 % 7 % 5 % 5 % 8 % 7 % 7 % 6 % 7 % 4 % 3 % 6 % Vastustaa Euroopan unionia 4 % 2 % 2 % 6 % 5 % 3 % 2 % 4 % 4 % 4 % 3 % 5 % 2 % Rekisteröitymis- tai äänestyskorttiongelmat Ei tiennyt vaalien olemassaolosta 3 % 5 % 4 % 3 % 2 % 4 % 7 % 2 % 3 % 2 % 6 % 2 % 4 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % Muut syyt (spontaani) 6 % 9 % 5 % 6 % 6 % 5 % 9 % 8 % 6 % 3 % 4 % 7 % 12 % Ei osaa sanoa 3 % 5 % 3 % 2 % 3 % 4 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 4 % 7 %

13 Taulukko 1: Neljän äänestämättä jättäneiden ryhmän yksityiskohtaiset profiilit HETKEN MIELIJOHTEESTA ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEET 26 % Määritelmä - vät jättää äänestämättä vain joitakin päiviä ennen vaaleja tai joskus jopa vaalipäivänä. Sosiodemografiset piirteet - useimmiten naisia - hieman keskimääräistä nuorempia (3 prosenttiyksikköä enemmän ikäryhmässä kuin kaikkien äänestämättä jättäneiden keskuudessa) - koulutetumpia - yleisimmin työssäkäyviä, hieman vähemmän työttömiä ja eläkkeellä olevia, korkeamman tason ammatteja, etenkin johtajia, suhteellisen paljon - hieman keskimääräistä yleisempi maaseudulla (3 prosenttiyksikköä enemmän maaseudun äänestämättä jättäneistä kuin kaikista äänestämättä jättäneistä) - käyttävät eniten internetiä: kaksi kolmasosaa käyttää sitä, 44 prosenttia lähes päivittäin - 68 prosenttia äänesti edellisissä kansallisissa vaaleissa MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSTÄ SYYSTÄ ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEET 30 % Määritelmä - Eivät vastanneet kysymykseen siitä, milloin he päättivät jättää äänestämättä. Sosiodemografiset piirteet - hieman useammin miehiä - hieman keskimääräistä vanhempia (6 prosenttiyksikköä enemmän ikäryhmässä 55+ kuin kaikkien äänestämättä jättäneiden keskuudessa) - pienempi osuus niistä, jotka lopettivat koulunkäynnin vuotiaana - hieman enemmän eläkkeellä olevia - vähemmän työttömiä ja ruumiillisen työn tekijöitä - hieman keskimääräistä yleisempi kaupunkialueilla (3 prosenttiyksikköä enemmän pienten ja keskikokoisten kaupunkien äänestämättä jättäneistä kuin kaikista äänestämättä jättäneistä) - internetin käyttö samalla tasolla kuin kaikkien äänestämättä jättäneiden keskuudessa - 73 prosenttia äänesti edellisissä kansallisissa vaaleissa Äänestämättä jättämisen syyt Poliittiset syyt laajassa mielessä (53 % kaikista äänestämättä jättäneistä) Henkilökohtaiset syyt (34 % kaikista äänestämättä jättäneistä) Suorasti EU:hun liittyvät syyt (30 % kaikista äänestämättä jättäneistä) Äänestämättä jättämisen syyt 38 % Poliittiset syyt laajassa mielessä (53 % 53 % 27 % HARKITUSTI ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEET 26 % Määritelmä - vät jättää äänestämättä viikkoja tai jopa kuukausia ennen vaaleja. Sosiodemografiset piirteet - hieman useammin miehiä - vanhin ryhmä (9 prosenttiyksikköä enemmän ikäryhmässä 40+ kuin kaikkien äänestämättä jättäneiden keskuudessa) - koulutuksessa vain vähän eroja, joskin koulutuksensa alle 20-vuotiaana päättäneiden vastaajien osuus hieman korkeampi - enemmän eläkkeellä olevia - hieman keskimääräistä yleisempi maaseudulla (3 prosenttiyksikköä enemmän maaseudun äänestämättä jättäneistä kuin kaikista äänestämättä jättäneistä) - käyttävät vähiten internetiä - 58 prosenttia äänesti edellisissä kansallisissa vaaleissa Äänestämättä jättämisen syyt Poliittiset syyt laajassa mielessä (53 % kaikista äänestämättä jättäneistä) Henkilökohtaiset syyt (34 % kaikista äänestämättä jättäneistä) Suorasti EU:hun liittyvät syyt (30 % kaikista äänestämättä jättäneistä) 64 % 23 % 41 % kaikista äänestämättä jättäneistä) Henkilökohtaiset syyt (34 % kaikista äänestämättä jättäneistä) Suorasti EU:hun liittyvät syyt (30 % kaikista äänestämättä jättäneistä) 25 % 50 % 12 % AINA ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄVÄT 18 % Määritelmä - Eivät äänestä koskaan: Sosiodemografiset piirteet - useimmiten miehiä - nuorin ryhmä (17 prosenttiyksikköä enemmän ikäryhmässä kuin kaikkien äänestämättä jättäneiden keskuudessa) - kouluttamattomimpia - enemmän ruumiillisen työn tekijöitä ja etenkin enemmän työttömiä - kaupunkilaisin ryhmä (6 prosenttiyksikköä enemmän pienten, keskikokoisten ja suurten kaupunkien äänestämättä jättäneistä kuin kaikista äänestämättä jättäneistä) - internetin käyttö vain vähän keskimääräistä suurempaa (yllättävää näin nuoressa ryhmässä) - 14 prosenttia äänesti edellisissä kansallisissa vaaleissa Äänestämättä jättämisen syyt Poliittiset syyt laajassa mielessä (53 % kaikista äänestämättä jättäneistä) Henkilökohtaiset syyt (34 % kaikista äänestämättä jättäneistä) Suorasti EU:hun liittyvät syyt (30 % kaikista äänestämättä jättäneistä) 74 % 14 % 29 %

14 Taulukko 2: Äänestämättä jättämisen syyt ryhmittäin YHTEENSÄ Äänestämättä jättäneet EU27 Hetken mielijohteesta äänestämättä jättäneet Harkitusti äänestämättä jättäneet Aina äänestämättä jättävät Määrittelemättö mästä syystä äänestämättä jättäneet Laaja-alaiset syyt 100 % 26 % 26 % 18 % 30 % Laajassa mielessä poliittiset syyt* 53 % 38 % 64 % 74 % 25 % Suorasti EU:hun liittyvät syyt** 30 % 27 % 41 % 29 % 12 % Henkilökohtaiset syyt*** 34 % 53 % 23 % 14 % 50 % Yksityiskohtaiset syyt Luottamuksen puute / tyytymättömyys politiikkaan yleensä* 28 % 23 % 43 % 23 % 12 % Äänellä ei ole vaikutusta / ääni ei muuta mitään* 17 % 13 % 23 % 18 % 6 % Ei ole ylipäänsä kiinnostunut politiikasta* 17 % 11 % 17 % 29 % 9 % Ei tiedä paljoakaan EU:sta, Euroopan parlamentista tai Euroopan parlamentin vaaleista** 10 % 10 % 13 % 11 % 6 % Liian kiire / ei aikaa / työ*** 10 % 18 % 6 % 5 % 12 % Matkoilla / poissa kotoa*** 10 % 15 % 8 % 2 % 20 % Äänestää harvoin tai ei koskaan* 9 % 3 % 4 % 31 % 4 % Ei ole kiinnostunut Euroopan asioista** 9 % 6 % 11 % 12 % 4 % Ei ole täysin tyytyväinen Euroopan parlamenttiin instituutiona** 8 % 7 % 14 % 5 % 1 % Sairaus / terveydellinen ongelma äänestysaikana*** 7 % 11 % 6 % 3 % 7 % Julkisen keskustelun / vaalikampanjoinnin puute** 6 % 8 % 7 % 2 % 3 % Perhesyistä/harrastuksista johtuen*** 5 % 11 % 3 % 1 % 4 % Vastustaa Euroopan unionia** 4 % 2 % 7 % 3 % 1 % Rekisteröitymis- tai äänestyskorttiongelmat*** 3 % 3 % 1 % 3 % 10 % Ei tiennyt vaalien olemassaolosta 2 % 1 % 1 % 2 % 6 % Muut syyt (spontaani) 6 % 6 % 5 % 4 % 13 % Ei osaa sanoa 3 % 1 % 2 % 3 % 11 % Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

15 VI. LIITTEET 1) 27 jäsenvaltiota kattava tietosivu "Äänestämättä jättäminen" 2) 27 jäsenvaltiota kattava tietosivu "Äänestäneiden profiili" Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Jacques Nancy

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens Bryssel 24. heinäkuuta 2009 VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009

Lisätiedot

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 16.12.2009 EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta 2014-2017 Erasmus+ lähtevän liikkuvuuden kehitys 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4239 4580 4772 1360 1322 1442 1052 1027 985 925 977 970 Opiskelijaliikkuvuus

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/ / / / / / / / / 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE - Belgia 88 102 109

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen kysely 2009

Vaalien jälkeinen kysely 2009 Eurobarometrierityistutkimus EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan komissio 2009 Raportti Tutkimus tehty kesä-heinäkuussa 2009 Julkaistaan marraskuussa 2009 Special Eurobarometer 320/ Wave 71.3 TNS opinion & social

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä PYYTÄVÄN VIRANOMAISEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU (VAPAAEHTOINEN) LOMAKE I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä Palvelujen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla

Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla 01/06/2004-30/09/2004 Osa I. Taustatiedot Valtio AT - Itävalta 9 (4.5) BE - Belgia 13 (6.5)

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.2. COM() 85 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan sisältyvien ensisijaisten

Lisätiedot

A8-0321/78

A8-0321/78 17.10.2018 A8-0321/78 Tarkistus 78 Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö A8-0321/2018 Andrzej Grzyb Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (COM(2017)0653

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 SÄÄDÖKSET Asia: LUONNOS EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) (LUKUUN OTTAMATTA MUKAUTUKSIA)

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) (LUKUUN OTTAMATTA MUKAUTUKSIA) YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA LUKUINA Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti 28.3.2013 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013 2020 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 207 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hainevien irrottamisesta aluksella annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28)

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA LUKUINA Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28)

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28) EUROOPAN UNIONIN KALASTUSALA LUKUINA Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2014 (taulukko

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65 Tilastoliite osaan 1 65 A1.1 Työllisyys nykyisen EUn alueella, 1996 ja 2002 Työllisyysaste (% työikäisestä väestöstä) 1996 2002 EU15 59,9 64,2 Muut jäsenvaltiot 61,7 65,1 Koheesiomaat 51,5 60,2 Kreikka

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT A. VAPAAEHTOISTOIMINTA, HARJOITTELU JA TYÖ 1. Matkatuki Matkaetäisyydellä tarkoitetaan yhdensuuntaista etäisyyttä lähtöpaikan ja kohdepaikan välillä, kun taas korvaus kattaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (07.12) (OR. fr,es) 17196/09 POLGEN 232 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT A. VAPAAEHTOISTOIMINTA, HARJOITTELU JA TYÖ 1. Matkatuki Seuraavat korvausmäärät koskevat vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua ja työtä: Taulukko 1 - matkatuki Matkaetäisyys Korvaus

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2015 COM(2015) 523 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): maksusitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.9.2018 COM(2018) 651 final ANNEX LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE potilaan oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa EMCS-prosessit ja aikataulu ja -vaiheissa Hankepäällikkö Christina Lassenius-Bergström emcs@tulli.fi EMCS lyhyesti Valmisteverottomuusjärjestelmässä valmisteveron alaisia tuotteita siirretään verotta Nykyään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät ja haasteet

Suomen talouden näkymät ja haasteet Suomen talouden näkymät ja haasteet Vesa Vihriälä 11.1.2013 Sisältö Kasvu jäänyt heikoksi, tuottavuus notkahtanut Suomella lyhyen ajan kilpailukykyongelma, vaikka rakenteellinen kilpailukyky hyvä Julkinen

Lisätiedot