Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme"

Transkriptio

1 Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Tuula Jäppinen: Keskittämisen vaikutukset näkyvät...2 Maija Voutilainen: Kaupungin taloustiedot ja tilinpäätös sujuvasti...3 Elina Tirkkonen: Suuret laskumäärät ripeästi liikkeelle...4 Harri Numminen: Kosti täydentää laskujenkäsittelyä...5 Päivi Turpeinen: Maksuliikenteessä riittää uudistuksia...6 Eija Keränen: Palkanlaskenta sujuu ja sähköistyy...7 Leena Rautakorpi: Myötätuulessa eteenpäin...8 Harri Pirkkalainen: Opetusvirasto Talpan asiakkaana...9 Asiakaskommentteja...9 Toimitilamme Meritalo...10 Talpa netissä...10 Kuin delfiinejä...10 Asiakastiedotteen toimitus...10 Taloushallintopalvelu Talpa lähestyy Teitä nyt ensimmäistä kertaa asiakastiedotteella Saamamme palautteen perusteella pyrimme tehostamaan tiedotustamme. Asiakastiedotteemme on siitä yksi esimerkki. Ensimmäisessä numerossa keskitymme ajankohtaisiin asioihimme. Kerromme, mitä tapahtuu kirjanpidossa, laskutuksessa, maksuliikenteessä, ostolaskuissa, palkanlaskennassa ja koko Talpassa. Kaupungin sisäverkosta Helistä meidät löytää myös kohdasta Palvelukeskukset sekä kohdasta Talous. Tiedotteemme osoitteisto on koottu Talpan tietojärjestelmien käyttäjistä. Muutokset ja lisäykset jakeluun voi tehdä osoitteessa: Odotamme myös palautetta tiedotteestamme ja toivomuksia tulevien numeroiden sisällöstä. Talpan johtoryhmä, istumassa vas. Päivi Turpeinen (maksuliikenne), Tuula Jäppinen (taloushallintopäällikkö) ja Leena Rautakorpi (hallinto), takana vas. Siv Norrman (henkilöstön edustaja), Maija Voutilainen (kirjanpito), Harri Numminen (ostolaskut), Elina Tirkkonen (laskutus), Eija Keränen (palkanlaskenta) ja Pirjo Kivi (controller).

2 Tuula Jäppinen: Keskittämisen vaikutukset näkyvät KTM Tuula Jäppinen veti taloushallintopalvelujen keskittämis- ja uudistamishankkeen ja siirtyi kaupunginkamreerin paikalta johtamaan uutta taloushallinnon palvelukeskusta vuoden 2004 alusta. Talpan visio Luotettava ja kilpailukykyinen kumppani. Pääsemme päämääräämme ammattitaitoisella ja työhönsä sitoutuneella henkilöstöllä, korkealla osaamisella, yhtenäisillä tietojärjestelmillä ja toimintavoilla. Kuluva vuosi on taloushallintopalvelun (Talpa) neljäs toimintavuosi. Olemme reilun kolmen vuoden aikana yhtenäistäneet toimintatapojamme ja tuotteistaneet palvelujamme. Myös tietojärjestelmämme on uudistettu ja yhtenäistetty, ja monia taloushallinnon prosesseja on sähköistetty. Talpan perustaminen ja taloushallinnon työn keskittäminen on parempaa taloushallinnon kokonaishallintaa sekä sitä, ettei meillä enää ole pieniä, haavoittuvia yksiköitä. Keskitetty taloushallintopalvelu vaikuttaa myös muihin prosesseihin. Esimerkiksi tilintarkastusta voidaan hoitaa keskitetymmin. Taloushallinnon uudelleenorganisointi ei ole ollut helppoa eikä kitkatonta; 438 henkilön siirtyminen 28 kaupungin virastoista keskitettyihin taloushallintopalveluihin oli oma prosessinsa. Myös virastoissa on pitänyt pohtia niihin jäävän taloushallintohenkilöstön tehtäviä. Jatkossakin meillä riittää yhteistä kehitettävää, sillä taloushallinnon prosessit ovat virastojen ja Talpan yhteisiä. Kehittäminen on saatu hyvään alkuun, mutta savottaa on vielä paljon jäljellä. Kehittämisessä tarvitaan molempien työpanosta. Kuluva vuosi on ensimmäinen normaali vuosi Talpan toiminnassa. Koko henkilökunta on nyt samassa toimipisteessä ja toiminnan kehittäminen siten tehokkaampaa. Kaikki keskeiset tietojärjestelmät on uudistettu, mutta mittavaa kehittämistyötä tehdään edelleenkin. Käynnissä olevia tietojärjestelmähankkeita ovat mm. sähköinen hankinta (Kosti), matkanhallintajärjestelmä, kuluttajien verkkolaskutus, sähköinen arkistointi ja henkilöstöhallinnon lomakkeiden sähköistäminen. Nyt on tehty yhdessä ja edullisemmin se, mikä jokaisen kaupungin viraston olisi pitänyt tehdä ilman Talpaakin. Meidän haasteenamme on kuluvana vuonna ottaa kaikki hyöty irti tietojärjestelmistä. Laajennamme myös osaamistamme. Jokaisen talpalaisen on hyvä tietää nykyistä enemmän arvonlisäverosta, kirjanpidosta ja kaupungin organisaatiosta. Taloushallintopalvelujen keskittämisen vaikutus on jo alkanut näkyä taloushallinnon kehittämisessä, osaamisessa ja kustannuksissa. Suuret kiitokset tähänastisesta yhteistyöstä. Tuula Jäppinen taloushallintopäällikkö Taloushallintopalvelu tuottaa tehokkaita ja laadukkaita talous- ja palkkahallinnon palveluja yhtenäisin toimintatavoin ja järjestelmin. Talpan tavoitteena on luotettavuus, oikea-aikaisuus, ystävällisyys ja kilpailukykyisyys. Hyvällä talousasioiden hoidolla asiakasvirasto voi keskittyä ydintoimintoihinsa. Taloushallintopalvelu on nettobudjetoitu osasto, jonka talousarvion sitovuus on toimintakate. Toimintakate toteutui viime vuonna euroa suunniteltua suurempana. Toteutuneet tulot olivat 23,4 miljoonaa (tulovajausta euroa) ja menot 22,6 miljoonaa euroa (menosäästöä euroa). Talpa tiedottaa Takaisin etusivulle 2

3 Maija Voutilainen: Kaupungin taloustiedot ja tilinpäätös sujuvasti Ekonomi Maija Voutilainen veti Talpaa perustettaessa laskutusta suunnittelevaa työryhmää, mutta päätyi omaksi yllätyksekseen Talpan kirjanpitoyksikön vetäjäksi. Hän siirtyi Talpaan sosiaali- ja terveydenhuollon keskitetystä taloushallinnosta. Työhistoriaan kuuluu myös taloushallintotehtäviä terveydenhuollon eri yksiköissä ja piipahdus 1980-luvun lopussa talous- ja suunnitteluosastolla. Osaaminen on valttikorttimme, sanoo Talpan kirjanpitoyksikön vetäjä Maija Voutilainen. Tehtävämme on tuottaa luotettavaa ja oikea-aikaista taloustietoa asiakasvirastoille ja kaupungin johdolle. Talpan kirjanpitoyksikössä hoidetaan kirjanpidon lisäksi käyttöomaisuuskirjanpito, raportointi, tilinpäätös, EU-projekteista Urban 2 -ohjelman taloushallinto sekä työllistämistukien hakeminen valtiolta ja niitä koskeva raportointi. Talpan perustamisen jälkeen kirjanpidon ensimmäinen tehtävä oli yhtenäistää AdeEko-kirjanpitojärjestelmä. Lähtötilanteessa oli neljä erilaista kirjanpitojärjestelmää. Yhtenäistäminen sujui hyvässä yhteistyössä asiakasvirastojen kanssa, vaikka projektissa mukana olleet toimivatkin eri puolilla kaupunkia, Maija Voutilainen kertoo. Kirjanpitojärjestelmän uudistaminen tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. Talpassa on meneillään talous- ja palkkahallinnon aineiston sähköiseen arkistointiin tähtäävä TASA-projekti. Sähköinen arkistointi otetaan käyttöön vuoden 2007 aikana. Talpa on mukana myös johdon raportointihankkeessa, sillä suuri osa raportoinnissa käytettävistä talous- ja henkilöstötiedoista tuotetaan Talpassa, Voutilainen sanoo. Yhteydenpito asiakasvirastojen kanssa on tiivistä: tapaamme asiakasvirastojen henkilöitä sopimusneuvottelujen lisäksi myös työkokouksissa tarpeen mukaan. Viime vuonna Talpan toimistot kuvasivat ydinprosessinsa, joiden avulla on mahdollista vielä selkeyttää ja yhtenäistää työnjakoa asiakasvirastojen ja Talpan toimistojen kesken. Kirjanpitoyksikössä prosessikuvauksia syntyi 25. Talpan vastuulla on myös tuottaa kaupungin tilinpäätös. Vuoden 2006 tilinpäätöksen kokoaminen sujui edellisvuotta paremmin, kun Talpan koko henkilöstö oli vihdoinkin saman katon alla. Aika hyvin virastot noudattivat aikataulua, kun tilinpäätöstä varten tietoja koottiin, Maija Voutilainen kiittelee. Kaupunginhallitus käsitteli tilinpäätöstä strategiakokouksessaan Talpan kirjanpidossa työskentelee 28 henkilöä. Kullekin asiakasvirastolle on nimetty oma yhteyshenkilö, johon viraston henkilöstö voi kirjanpitoasioissa ottaa yhteyttä. Talpan toiminnan myötä varsinkin pienten virastojen taloushallintotehtävien hoidon haavoittuvuus on historiaa. Talpa tiedottaa Takaisin etusivulle 3

4 Elina Tirkkonen: Suuret laskumäärät ripeästi liikkeelle Laskutuksen palvelupäällikkö Elina Tirkkonen oli aikanaan vastuussa sosiaali- ja terveysviraston laskutuksen keskittämisestä. Nyt hän vastaa Talpan laskutuksesta. Talpan laskutuksesta lähetettiin viime vuonna lähes 1, 2 miljoonaa laskua. Laskujen kirjo on valtava isoista öljyvahinkolaskuista pieniin kopiolaskuihin. Eniten laskuja lähetetään terveyskeskuksen palveluista, seuraavaksi suurin yksittäinen ryhmä on lasten päivähoidon laskutus. Lisää laskutettavaa tulee, kun osa kiinteistöviraston laskutusta ja kulttuuriasiainkeskuksen laskutus siirtyvät meille, palvelupäällikkö Elina Tirkkonen kertoo. Virastot pyrkivät vähentämään käteiskassapalveluita ja luopumaan asiakkaille käteen annettavista pankkisiirroista. Tavoitteena on, että kaikki laskutus tapahtuu myyntireskontran kautta, jolloin myös perinnän asianmukainen hoitaminen on mahdollista. Pystymme tarjoamaan virastoille laskutuksesta valmiin palvelupaketin: laskutuksen, suoritusten seurannan, maksumuistutusten lähettämisen ja perintäpalvelut. Perinnän osuus laskutuksen työstä onkin melkoinen, koska noin joka kymmenettä laskua pitää karhuta. Maksumuistutuksia lähetettiin viime vuonna kappaletta ja edelleen perintätoimistoon niistä päätyi tapausta. Ulosottoon toimitettiin toimeksiantoa. Lisäksi laskutus valmisteli sosiaali- ja terveydenhuollon tulosidonnaista maksupäätöstä sekä kirjoitti sosiaali- ja terveydenhuollon vapaakorttia. Laskutuksessa työskentelee 77 työntekijää. Sähköistyminen tuo säästöjä Loppukevään aikana Talpa tarjoaa asiakkailleen web-lomakkeen, jolla laskutuspyynnöt voidaan jatkossa tehdä nykyisen excellomakkeen asemasta. Kysymys on toiminnan järkiperäistämisestä, ettei samoja tietoja tallenneta sekä asiakasvirastossa että meillä täällä laskutuksessa. Web-lomakkeelta tiedot pystytään siirtämään päivittäin suoraan laskutusjärjestelmään. Tämä näkyy myös palvelumme hinnassa, joten web-lomaketta odotetaan kuumeisesti sekä meillä että asiakasvirastoissamme, Elina Tirkkonen toteaa. Laskutuksen seuraava suuri harppaus tapahtuu, kun verkkolaskutus laajenee myös yksityishenkilöiden laskutukseen. Yksityishenkilöiden osuus laskunsaajista on Talpassa yli 90 prosenttia. Kuluttajan verkkolasku otetaan käyttöön ensin lasten päivähoidon ja koululaisten iltapäivähoidon laskutuksessa. Verkkolasku on nykyaikaa ja selvästi edullisempi vaihtoehto paperilaskuun verrattuna. Lisäksi verkkolaskutuksen myötä poistuvat inhimilliset virheet, kuten väärät viitenumerot, laskuja ei voi maksaa kahteen kertaan eivätkä vastaanottajat kadota laskujaan, Elina Tirkkonen luettelee. Asiakaspalvelu on tärkeä osa laskutuksen henkilöstön työpäivää, sillä laskukseen tulee päivittäin keskimäärin puhelua. Kaupungin puhelinuudistus tosin on aiheuttanut jonkin verran takkuilua puhelinpalvelussa. Elina Tirkkonen toivookin, että uusi järjestelmä saadaan toimimaan moitteettomasti mahdollisimman pian. Laskutus järjestää asiakkailleen toukokuun lopussa kaksi puolen päivän tilaisuutta laskutuksen ja perinnän ajankohtaisista aiheista. Talpa tiedottaa Takaisin etusivulle 4

5 Harri Numminen: Kosti täydentää laskujenkäsittelyä HM Harri Numminen on vetänyt ostolaskut-yksikköä sen perustamisesta lähtien. Hän tuli Talpaan terveyskeskuksesta, jossa karttui kokemusta erilaisista taloushallinnon tehtävistä. Kosti Prosessin kulku: hankintaehdotus * hyväksyntä * järjestelmä luo tilauksen (estää samannumeroiset tilaukset) * tavaran vastaanotto = kuitataan järjestelmään * laskun vastaanotto = verrataan tilaukseen * laskun maksaminen tai sähköiseen kiertoon lähettäminen (mikäli ei täsmää) Ostolaskuyksikkö keskittyy tilausten ja ostolaskujen käsittelyyn sekä toimittajarekisterin ylläpitoon vajaan 100 hengen voimin. Yksikön vetäjä Harri Numminen sanoo, että vuoden 2007 suurin hanke on Kostijärjestelmän käyttöönotto. Kosti tarkoittaa hankintakeskuksen hallinnoimaa sähköistä tilausjärjestelmää, jonka kehittämisessä Talpa on ollut mukana. Sen seurannaisvaikutukset ovat suuret ja asiakasvirastojen työtapoihin tulee muutoksia. Kosti täydentää jo käytössä olevaa sähköistä ostolaskujärjestelmää BIPiä. Kosti tukee sekä taloushallinnon että hankintatoimen tarpeita. Kun hankintaprosessi sähköistyy, päästään eroon tilausten skannauksesta. Verkkolaskujen osuutta kasvattamalla myös laskujen skannaus vähenee. Historiaan jää vähitellen myös käsityönä tehtävä tilausten ja laskujen täsmääminen. Laskunkäsittely nopeutuu kun tarvittavat tiedot kerätään jo hankintavaiheessa siellä, missä tiedot hankinnasta on. Asiat tehdään jo alusta alkaen oikein. Näin voidaan luopua jälkikäteen tehtävästä laskun kierrättämisestä. Jos lasku vastaa tilausta, ei tarvita enää erillistä laskun tarkastusta tai hyväksyntää, Harri Numminen selvittää. Tilaus tehdään Kostiin aina sähköisesti. Työ helpottuu, kun tuoteluettelot, käyttäjätiedot ja tilaukset löytyvät yhdestä paikasta, Kostista. Kaikki tilaukset kulkevat Kostin kautta. Ohitilaukset aiheuttavat lisätöitä, jolle Talpa saattaa jatkossa määritellä eri hinnan. Kosti on osa taloushallintoprosessin uudistamista. Järjestelmästä on hyötyä koko kaupungille: hankinnat otetaan haltuun ja yhdenmukaistetaan prosessit. Kustannussäästöjä saadaan, kun prosessia osataan käyttää hyväksi. Eri virastojen väliset erot pitää saada pois. Jo nyt ostolaskuissa suuret massat hoidetaan hienosti, mutta epäselvät yksittäiset tapaukset työllistävät ja maksavat, Harri Numminen sanoo. Ostolaskuissa kehitetään myös sopimuksiin perustuvien laskujen kuten vuokrien, kopiokonevuokrien, ja puhelinlaskujen käsittelyä automaattisemmaksi. Muutenkin pyrkimys on mahdollisimman suureen automaatioon ja räätälöidystä palvelusta luopumiseen. Toistuvaislaskujen automatisointi vaatii sekin järjestelmän ja Basware Contract Matchingin käyttöönotto on aloitettu. Suuret muutokset vaikuttavat työhön. Osaaminen fokusoituu eri tavalla. Kuljemme nyt kohti kokonaisuuden hallintaa. Mekaaniset vaiheet vähenevät, mutta työssämme korostuu erityisosaaminen, kuten taloushallinnon, tietojärjestelmien, asiakkuuden ja prosessin osaaminen. Meistä tulee enemmän sisällön asiantuntijoita, vähemmän tallennuksen. Muutos voi pelottaa, mutta Harri Numminen sanoo, että työhön pitää asennoitua eri tavalla, kun rutiinit ja mekaaninen työ vähenee. Harri Numminen luottaa omaan tiimiinsä. Henkilökuntamme on innostuvaa ja osaavaa. Olemme menossa hyvään suuntaan. Talpa tiedottaa Takaisin etusivulle 5

6 Päivi Turpeinen: Maksuliikenteessä riittää uudistuksia Kasvatustieteen maisteri, merkonomi Päivi Turpeinen tuli Talpaan opetusvirastosta. Päivi on nelivuotiaiden kolmospoikien ja seitsenvuotiaan tytön äiti. Taloushallinnon tärkeimpiä päivittäisiä toimintoja on maksuliikenteen pitäminen sujuvana. Talpan maksuliikenteessä hoidetaan kaupungin sisäistä pankkia, tilataan maksujen katteet, hoidetaan ulkomaan maksut, selvitetään epäselvät maksusuoritukset ja tarkastetaan tiedonsiirtojen oikeellisuus ja reskontran ulkopuoliset maksut. Maksuliikenteen tehtäviä ovat myös taloushallintopalvelun asiakasvirastojen pankkitilikirjanpito, käteiskassakirjanpito ja muut maksuliikenteeseen kuuluvat työt. Kehittämishankkeena viedään eteenpäin matkalaskuprojektia. Maksuliikenteessä työskentelee 15 henkilöä. Paremman ja yksilöllisemmän palvelun turvaamiseksi olemme nimenneet jokaiselle virastolle oman vastuuhenkilön, maksuliikenneyksikön vetäjä, palvelupäällikkö Päivi Turpeinen kertoo. Matkanhallintajärjestelmän kilpailutus on takana ja käyttöönotto aloitetaan pilotointiprojektina jo ennen kesää. Järjestelmän avulla yhdenmukaistetaan kaupungin virkamatkojen hallintaa. Järjestelmä on Talpan asiakasvirastojen ja HKR:n käytössä vuoden 2007 loppuun mennessä, Päivi Turpeinen lupaa. Maksuliikenneyksikkö on myös hankkimassa kaupungin käyttöön käteismaksukortin ensi vuoden alkupuolella. Käteismaksukortti on luonnollista jatkoa matkahallintajärjestelmälle. Järjestelmä mahdollistaa kortilla tehtyjen tapahtumien sähköisen tiedonsiirron ja käsittelyn. Käteisrahalippaat korvataan käteiskortilla. Kortti nopeuttaa ja helpottaa asiointia. Se antaa myös aina oikeat alennukset, tallentaa kortin käytön historiat ja ohjaa yleensäkin pois käteisen rahan käsittelystä. Talpan maksuliikenne pyörittää myös kaupungin sisäistä pankkia. Järjestelmä koskee taloushallintopalvelun asiakasvirastojen ja liikelaitosten välisiä sisäisiä laskuja. Niitä ei enää kuljeteta pankkien kautta, vaan maksut kuittaantuvat kaupungin sisällä, maksuliikennejärjestelmässä olevan IHB:n (In-House Banking) avulla. Talpa sekä liikelaitokset lähettävät ja noutavat IHB-palvelimelle omat osto- ja myyntireskontra-aineistonsa. Järjestelmän avulla säästämme pankkipalvelumaksuissa. Lisäksi uusi toimintatapa on nopea ja siitä on hyötyä kaikille. Sisäinen pankki on ollut käytössä vuodesta 2005, joten tiedämme jo mistä on kysymys, Päivi Turpeinen toteaa. EU:n sisällä on meneillään SEPA-hanke (Single Euro Payments Area), jolla yksinkertaistetaan maksamista EU:n sisällä. EU:sta tulee yhtenäinen pankkialue ja kaikki maksut EU:n sisällä ovat tulevaisuudessa kotimaan maksuja. SEPA tuo Talpalle ja virastoille ensimmäiset haasteet jo tämän vuoden aikana, kun nykyisenlaisesta pankkikortista luovutaan. Tämä vaikuttaa mm. kortinlukijoihin. Ne pitää uusia kaikissa kaupungin rahaa vastaanottavissa toimipisteissä. Uutena haasteena on verkkomaksaminen, jonka käyttöönotto tarjoaa suuria etuja ja mahdollisuuksia. Maksut saadaan kaupungin pankkitilille välittömästi, kun asiakas käy internetin avulla varaamassa ja maksamassa haluamansa palvelun. Esimerkkinä tästä voisi mainita liikuntaviraston tennispaikkavaraukset. Vuodesta 2006 alkaen tennispaikan on voinut varata ja maksaa sähköisesti internettiä ja verkkopankkia hyväksikäyttäen. Uusi toimintatapa vaatii virastoilta halua kehittää järjestelmiään ja ottaa käyttöön erillisen asiointisovelluksen, jolla palvelun varaus tehdään. Verkkomaksaminen onnistuu tänä päivänä jo kolmeen eri pankkiin: Nordeaan, Sampoon ja OP-ryhmään, Päivi Turpeinen kertoo. Muutenkin maksuliikenteessä riittää uudistuksia. Tavoitteena on asiakasvirastojen maksuliikenteen yhdenmukaistaminen mm. luopumalla virastojen omista pankkitileistä ja ohjaamalla rahavarat maksuliikenteen hallinnoimille pankkitileille. Käteiskassakirjanpito sähköistettiin laajentamalla varainhankinnan palvelukassajärjestelmää usean asiakasviraston käyttöön. Tulonkantokassojen järjestelmät ovat jo pitkälle yhtenevät ja niistä saadaan esimerkiksi arvonlisäverotilitykset sähköisesti Talpan järjestelmiin. Maksuliikenne huolehtii myös siitä, että kaupungin tileillä on riittävästi katetta kun suuria eriä maksetaan. Kaiken kaikkiaan maksuliikenteessä tehdään monenlaisia töitä. Meidän pitää olla selvillä monista asioista ja pienistä yksityiskohdista. Muutoksia tulee kaiken aikaa, mutta olemme niihin valmiita, Päivi Turpeinen sanoo. Talpa tiedottaa Takaisin etusivulle 6

7 Eija Keränen: Palkanlaskenta sujuu ja sähköistyy YTM Eija Keränen vetää palkanlaskentayksikköä. Hänellä on pitkä kokemus erilaisista henkilöstöhallinnon tehtävistä. Erikoisosaamista vaativa työ lisääntyy, kun rutiinitöitä saadaan sähköistettyä, sanoo palkanlaskentayksikön vetäjä Eija Keränen. Palkanlaskentaa hoitaa 180 henkilöä, jotka ovat jakautuneet kymmeneen palvelualueeseen. Jokaisella palvelualueella on omat vastuuyksikkönsä tai -virastonsa, suurimpien hallintokuntien asioita hoidetaan useammalla palvelualueella. Talpan palkanlaskentayksikkö vastaa siitä, että palkat, palkkiot ja eläkkeet ovat oikeaan aikaan maksussa. Yksikössä hoidetaan niin kuukausi- ja tuntipalkkaisten kuin opettajien palkanlaskenta sekä kaupungin vanhan eläkejärjestelmän mukaisten eläkkeiden maksatus. Yksikkö ylläpitää myös palvelussuhde- ja poissaolotietoja, hakee Kela- ja Pohjola-korvaukset, laatii palkka- ja palvelutodistukset sekä valmistelee henkilökohtaisten lisien vuosisidonnaisten osien ja ammattilisien laskennan. Joidenkin virastojen vakanssirekisterit ylläpidetään Talpassa. Palkanlaskennassa hoidetaan myös palkkakirjanpito ja viranomaistietojen ilmoittaminen. Palvelusopimukset palkanlaskennan työnjaosta vaihtelevat. Hoidamme laajastikin palvelussuhdetietoja ja palkanlaskentaa sekä tuotamme erilaisia raportteja ja tilastoja. Uusia töitä palkanlaskennassa ovat työsuhdematkasetelit, Eija Keränen kertoo. Erikoisosaamista tarvitaan aikaisempaa enemmän niin lainsäädännön kuin sopimusmuutosten, ja myös verotuksen ja palkkakirjanpidon tuntemiseen. Palkanlaskennassa tehdään yhteistyötä myös esimerkiksi Kuntien Eläkevakuutuksen kanssa. Tämä työ ei juurikaan näy suoraan asiakkaillemme. Organisaatiomuutokset työllistävät meitä runsaasti. Muutoksia tapahtuu sen verran paljon, ettemme pääse juuttumaan paikoillemme, Eija Keränen sanoo. Esimiehet ja virastojen henkilöstöhallinnon asiantuntijat sekä yhteyshenkilöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita Talpan palkanlaskennan henkilöstölle. Myös palkkioiden maksaminen kuuluu palkanlaskentayksikölle. Näitä on runsaasti ja erilaisia; parhaillaan ajankohtaisia ovat mm. vaalilautakuntien ja -toimikuntien palkkiot. Palkanlaskennassa hoidetaan myös omaishoidon tukien ja vammaisten henkilökohtaisten avustajien palkkojen maksaminen. Henkilöstöhallinnon lomakkeiden sähköistäminen on suuri kehittämishanke myös palkanlaskennalle. Yhteistyötä tehdään paitsi henkilöstökeskuksen ja Tasken tietotekniikkaosaston, myös naapurikuntien kanssa. Henkilöstöhallinnon lomakkeissa on paljon tekemistä ja perinteistä paperipostia tulee paljon. Joskus posti kulkee hitaasti ja kangerrellen. Tiedoissa on joskus myös puutteita, joita palkanlaskennan henkilökunta joutuu korjaamaan. Sähköisyys vähentää virheiden määrää, kun lomakkeiden täyttämistä voidaan ohjata. Tiedot alkavat liikkua sähköisesti myös yhä useamman ulkopuolisen yhteistyökumppanin ja Talpan välillä. Verkkopalkkalaskelma pilotoidaan Taskessa keväällä 2007 ja sen jälkeen käyttö mahdollistetaan kaikissa virastoissa. Jokainen päättää itse, ottaako verkkopalkkalaskelman käyttöön vai haluaako pitäytyä perinteisessä paperisessa. Tavoitteemme on kuitenkin, että verkkopalkkalaskelma yleistyy, Eija Keränen sanoo. Henkilöstötietojärjestelmät eli hijat-tiimi on yksi osa palkanlaskennan yksikköä. Tämä ryhmä vastaa henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien asiantuntijapalveluista. Hijat-tiimi ylläpitää ja kehittää tietojärjestelmiä, hoitaa käyttöoikeusasiat sekä laatii johdon raportit ja henkilöstöraportin tilastot. Hijat-tiimi tuottaa hyvinkin erilaisia raportteja ja tilastoja niin henkilöstö-, palkka- kuin vakanssitiedoista. Talpa tiedottaa Takaisin etusivulle 7

8 Leena Rautakorpi: Myötätuulessa eteenpäin OTK, hallintopäällikkö Leena Rautakorpi tuli taloushallintopalveluun terveysvirastosta. Asiakasvirastoilta saamamme palautteen perusteella taloushallintopalvelu Talpa on kehittynyt hyvään suuntaan, sanoo hallintopäällikkö Leena Rautakorpi. Vuodesta 2004 eri toimipisteissä toiminut Talpa pääsi muuttamaan Meritaloon vuosi sitten helmi maaliskuussa. Muutto oli kova ponnistus Talpalle. Muutto piti aikatauluttaa niin, että tietojärjestelmät toimivat; laskujen, palkkojen ja palkkioiden maksatus ei saanut häiriintyä, talo piti kalustaa ja ottaa käyttöön remontin jälkeen. Talpan henkilökunta muutti Ilmalasta, Dagmarinkadulta, Pohjoisespalta ja kymmenestä asiakasvirastoista. Ilmassa oli odotusta, mutta osalla myös haikeutta oman viraston jäädessä taakse. Yhteistä Talpaa luotiin koko vuoden kestäneessä tyhy-hankkeessa Loiskinnasta tyynille vesille. Siinä luotiin yhteishenkeä ja yhteisiä toimintatapoja, keskusteltiin Talpan arvoista ja päämääristä. Taloushallintoihmisille tyypilliseen tapaan toiminta Meritalossa käynnistyi ripeästi ja Talpa alkoi nivoutua yhteen. kennettä, ostolaskuja ja palkanlaskentaa tuottamalla tukipalvelut osaston 423 henkilölle. Meritalo itsessään on niin suuri, että siellä on omat nykyaikaiset kulunvalvonta- ja turvajärjestelmät. Hallinto on luonut järjestelmät tarviketilauksille, hoitaa arkistot, atk-asiat, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon sekä puhelinuudistuksen jälkitöineen. Hallinto tuottaa myös kuukausi- ja neljännesvuosiraportit Talpan johtoryhmälle. Talpa pyrkii eroon paperista, ja mahdollisimman laajaan toimintojen sähköistämiseen. Sähköisyyden eteneminen näkyy niin konkreettisessa asiassa kuin saapuvan paperipostin määrässä. Kun sähköiset hankkeet etenevät, perinteinen posti vähenee. Meille tulee päivässä jopa 12 postilaatikkoa. Aikaisemmin sitä tuli vielä enemmän. Myös Leena Rautakorpi oli rakentamassa Talpaa jo valmisteluvaiheessa. Talpa on puskenut hyvin eteenpäin. Vaikka pääsimme saman katon alle vasta viime vuonna, olemme selvinneet toiminnan käynnistämisestä jo hajautettunakin. Olen ylpeä Talpan saavutuksista, Leena Rautakorpi sanoo. Taloushallintopalvelu mittaa asiakastyytyväisyyttä kyselyin. Asiakastyytyväisyys 2006 oli 3,6 (2005= 3,67) Tulosten perusteella Talpa kehittää ohjeistusta, lisää tiedotusta ja parantaa raportoinnin luotettavuutta. Lisäksi kiinnitetään huomiota sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan ja toteutetaan itsearviointi. Talpan henkilömäärä Palkat 195 Ostolaskut 99 Maksuliikenne 15 Laskutus 77 Kirjanpito 28 Hallinto 9 Yhteensä 423 Talpan hallinto toiminnan tukena Talpassa on kuusi toimistoa, joista hallinto on yksi. Hallinnon tehtävänä on tukea muita toimistoja, eli kirjanpitoa, laskutusta, maksulii- Talpa tiedottaa Takaisin etusivulle 8

9 Talpa asiakkaiden silmin Harri Pirkkalainen Opetusviraston talousjohtaja Henkilöstökeskus Henkilöstöjohtajan sihteeri Salme Hämäläinen henkilöstökeskuksessa käyttää Talpan palveluista laskujenkierrätysohjelmaa BIPiä. Minä saan ja olen aina saanut hyvän palvelun Talpalta. Asiantuntemus on kunnossa sillä alueella, jolla minä pyörin. Ehkä minua vaivaa Talpassa sen tuntemattomuus. En tiedä kenelle soittaisin mistäkin asiasta, kun tehtävänkuvat eivät ole arkitasolla tiedossa. Jos Talpa saa tähän parannuksen, niin se jos mikä helpottaa kummasti tällaista tavallisista, talouden ei-ammattilaista asioiden selvittämisessä. Asiakaskommentteja Vuosi 2007 on kolmas opetusviraston ja Talpan yhteinen toimintavuosi. Opetusviraston Talpasta hankittujen taloushallintopalvelujen arvo on tänä vuonna lähes 2,8 miljoonaa euroa. Tällä rahalla hoidetaan koko opetustoimen perustaloushallinto: kaikki ostolaskut (lähes ), laskutus, maksuliikenne ja kirjanpito sekä opetus - ja hallintohenkilöstön palkanmaksu. Mitä mieltä olet Talpan palveluista? Opetusviraston ja Talpan välillä on seurantaryhmä, jossa Maija Voutilaisen sekä palvelupäälliköiden kanssa keskustellaan ja arvioidaan säännöllisesti toimintaan liittyvä palaute ja kehityskohteet. Lisäksi opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluiden ja Talpan ostoreskontran, maksuliikenteen, laskutuksen ja kirjanpidon vastuuhenkilöiden kanssa on säännölliset työkokoukset. Lisäksi pidetään erilliset seurantakokoukset laskutuksesta, Talpahan hoitaa mm. koulujen ilta-ja vapaa-aikakäytön sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutuksen. Näillä kokouksilla varmistetaan yhteistyön sujuminen. Yhteistyöpalaverit pidetään tarvittaessa, jos selvitettäviä ongelmia esiintyy. Opetusviraston talous- ja palkkahallinnosta siirtyi vuonna 2005 Talpaan erittäin kokenut ja osaava joukko. Talpassa on siis hyvä opetustoimen osaaminen. Tärkeätä on, että asiakkaiden toiminnan tuntemus säilyy ja moniosaaminen kehittyy Talpan vahvuutena. Koulujen rehtoreilta on tullut hyvää palautetta mm. ostolaskujen käsittelyjärjestelmästä (BIP) verrattuna viime vuosituhannen järjestelmiin. Mitä odotat Talpalta tulevaisuudessa? Taloushallinnon palvelukeskukset ovat ajan henki niin julkisen alan kuin yritysmaailman tukipalvelujen tuottavuuden edistämisessä. Sähköisen taloushallinnon täytyy tulevaisuudessa olla sisällöntuotannoltaan tavallista toimintaa. Opetusvirasto odottaa Talpalta kustannustehokkaita ja luotettavia palveluita tuotettuna lokaalisesti sopivan lähellä. Jatkuvuus ja osaamisen varmistaminen muutostilanteissa on erityisen tärkeätä. Vuotuiset toiminnan muutokset taloushallinnon järjestelmiin toteutetaan yhteistyössä ennakoiden ja neuvotellen. Merkittävä lähiajan haaste on sähköisen tilausjärjestelmän (Kosti) niveltäminen Talpan järjestelmiin ja osaksi taloushallintokokonaisuutta, siis sujuva prosessi tilauksesta laskuun ja maksamiseen. Terveyskeskus Terveyskeskuksen suunnittelupäällikön Jussi Lindin mukaan Talpan palveluissa on käyttäjän kannalta runsaasti kehittämiskohteita. Suhtaudun oikein positiivisesti tulevaisuuteen. Hän odottaa, että sähköisistä ratkaisuista aletaan saada hyötyjä lähitulevaisuudessa. Näin olen kuullut. Tärkeimmät kysymykset terveyskeskuksen ja Talpan yhteistyössä liittyvät juuri prosessien sujuvuuteen. Asioiden pitää tulla kerralla oikein tehdyiksi. Näen tulevaisuuden valoisana. Talpa tiedottaa Takaisin etusivulle 9

10 Meritalo on taloushallintopalvelun toimitalo Merihaan alueen suunnittelivat arkkitehdit Peter Bieber, Arvi Ilonen ja Sulo Savolainen. Heidän visionsa oli rakentaa tiiviisti, korkealle ja tehokkaasti. Tavoitteena oli saada aikaan teknisesti edistyksellinen ja jalankulkijaystävällinen ratkaisu. Talojen väliin rakennettiin kansirakenne 5,6 metriä maanpinnan yläpuolelle. Sillä sallitaan ainoastaan jalankulku. Autoliikenne jää kansitason alle, jonne sukeltaa myös alueen läpikulkuväylä Haapaniemenkatu. Merihaan alue rakennettiin vuosina Meritalo (Haapaniemenkatu 7 A) valmistui vuonna Kiinteistöjen huollosta vastaa huoltoyhtiö Helsingin Merihaka Oy. Kaupungin omistus Meritaloon tulee sitä kautta, että kaupunki on osakkaana Kiin- Kuin delfiinejä Talpan kehittämishankkeen yhteydessä järjestettiin tunnuskilpailu. Mikä parhaiten kuvaa talpaa, talpalaisten asennetta, Talpan ominaisuuksia pyrkimyksiä? Kilpailun voitti delfiini. Delfiini valittiin, koska delfiini on ominaisuuksiltaan neuvokas, luotettava, älykäs, nopea oppimaan uusia asioita, aggressiivinen teistö Oy Haapaniemenkatu 7 9:ssä (kiinteistövirasto edustaa kaupungin omistajatahoa) omistaen Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7 A hallintaan oikeuttavat osakkeet. Kiinteistöyhtiöön kuuluvat Meritalo, verohallinnon talo sekä ammattiliitojen ja joidenkin pienempien toimijoiden talo, eli kolme kiinteistöä. puolustaessaan omaansa, utelias, rohkea, sopeutuvainen, villi, ennakkoluuloton edelläkävijä, pystyy kaikuluotaamaan, auttamishaluinen, ryhmäsidonnainen, sosiaalinen, ystävällinen ja pystyy kommunikoimaan toisten kanssa. Delfiini esiintyy siksi Talpan tiedotteessa ja verkkosivuillamme. Meritalon valmistuttua siinä toimi Helsingin verovirasto siihen saakka, kun Talpa sijoittui sinne. Meritalossa on erinomainen audiotorio ja samaan tilaan kuuluu vielä iso kokoushuone isoine kokouspöytineen. Talpa vuokraa auditoriota ja käytössään olevia kokouskabinetteja. Talpa netissä Kaupungin intranetissa Heli-intra > Palvelukeskukset > Talpa Heli-intra > Talous Talous- ja suunnittelukeskuksen www-sivuilla / Talous- ja suunnittelukeskus / Viraston esittely / Taloushallintopalvelu Sähköinen julkaisu, ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Julkaisija Taloushallintopalvelu Toimituskunta Julkaisun vastaava Tuula Jäppinen, toimitussihteeri Pirkko Tiainen, Sirpa Jyrkänne, Leena Rautakorpi. Valokuvat Olli Turunen Ulkoasu Tovia Design Oy, Olli Turunen Toimituksen osoite Jakelu Talpan yhteistyökumppanit ja asiakkaat Palaute Talpa tiedottaa Takaisin etusivulle 10

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus 16.6.2010 Tulojen käsittely Taloushallinnon prosessit Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeistä Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE

PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE SISÄLTÖ Hankintojen digitalisointiprojekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon ja hankkeiden tilaaminen Hankintajärjestelmän käyttö ja yhdyshenkilöt Hankinnan

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN TARKASTUS

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN TARKASTUS TILINMUISTIOT 2012 1 (4) Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 22.1.2012 Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN Museo 22.5.2012 Julkinen tilintarkastajan 8.6.2012 Julkinen tilintarkastajan 12.6.2012 Julkinen

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON

MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON Pikaopas MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON Sähköinen vs. digitaalinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien, kuten

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä 2 OPn tavoite - Ei maksua ilman tilausta Hankintojen oikeellisuuden selvittäminen jälkikäteen, laskujen hyväksynnän kautta, muutetaan tilausten hyväksynnäksi etukäteen.

Lisätiedot

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Epäselvien suoritusten käsittely Eija Hiltunen ja Taina Korpi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi

Lisätiedot

Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille. Supplier Enablement

Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille. Supplier Enablement Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille Supplier Enablement OPn tavoite - Ei maksua ilman tilausta 2 Hankintojen oikeellisuuden selvittäminen jälkikäteen, laskujen hyväksynnän kautta, muutetaan

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Seura Johtokunta Toiminnanjohtaja Tomi Reinikainen Kaksi/kolme jaosta Jääkiekko= Limingan kiekko Jalkapallo= Pallokarhut Pesäpallo (ei aktiivinen) Jääkiekko Luistelukoulu

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

PALVELUKESKUS

PALVELUKESKUS - Palvelukeskus vastuualue hoitaa Jyväskylän yliopiston talousja henkilöstöhallinnon, hankehallinnon ja sihteeritoimintojen tehtäväkokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillislaitosten,

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (8) 228 Katsaus hallinto- ja tukipalvelujen resurssien riittävyyteen sosiaalija terveysvirastossa HEL 2013-004547 T 01 00 02 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi seuraavan

Lisätiedot

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Versio 1,0 1.6.2012 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Taha-prosessit Perustiedot Sisäinen laskenta - Sisäinen budjetointi ja valtuuksien seuranta - Vyörytykset

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT

YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT 1 of 5 UUTISKIRJE joulukuu 2014 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: Vuoden 2015 lakimuutokset Asiakastyytyväisyyskysely 2014: Otamme

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Kylläpä aika rientää joutuisasti. Tuntuu

Kylläpä aika rientää joutuisasti. Tuntuu Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu tiedottaa 3 28.9.2012 Lukijalle... 1 Talpan asiakaspäivä keskiviikkona 24.10.... 2 Suosi sähköistä palkkalaskelmaa... 3 Palkanlaskennan prosessivastuuhenkilöt

Lisätiedot

Tulojen käsittely Laskutustietojen käsittelyn uudistaminen

Tulojen käsittely Laskutustietojen käsittelyn uudistaminen Kiekun käyttäjäpäivä 20.9.2016 Tulojen käsittely Laskutustietojen käsittelyn uudistaminen Sisältö: - Alustus keskustelulle diat 2-4 - Tavoitetila ehdotukset diat 5-8 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa 2017 Tytti Räisänen Sähköisen asioinnin edut Asiakkaalle: kuittausilmoitus lähetetystä ilmoituksesta palvelut käytössä ympäri vuorokauden

Lisätiedot

Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0.

Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0. Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0. Yhteenveto Uudistimme käyttäjät ja käyttöoikeudet näkymää ja paransimme sekä näkymän käytettävyyttä, että toiminnallisuutta. Lisäksi paransimme uusien

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Palkeet asiakastyytyväisyys

Palkeet asiakastyytyväisyys Palkeet asiakastyytyväisyys Kieku-info 30.9.2015 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmät Asiakasvirastojen yhteyshenkilöt ja johto

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta

Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta Talous- ja henkilöstöhallinnon substanssit sekä Kiekuprosessit Mikä Heltta-hanke oli? Otimme käyttöön 1.1.2011 Kieku-tietojärjestelmän talousja henkilöstöhallintoon

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015 py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen TOIMINNAN TAVOITTEET linjassa PA10n yhteisten tavoitteiden kanssa 1. henkilötyön tuottavuuden

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Ulkoinen laskenta Kieku-tietojärjestelmässä. OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus

Ulkoinen laskenta Kieku-tietojärjestelmässä. OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus Ulkoinen laskenta Kieku-tietojärjestelmässä OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus Taloushallinnon prosessit 2 Tulojen käsittely: Laskuun perustuvien tulotositteiden käsittely Suoritusten käsittely Saatavien

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) 275 Kj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite koskien kilpailutuksen seurannan järjestämisestä päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Kari Kemppainen Suomen Pankki Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Maksuneuvoston kokous Julkinen 1 Maksaminen digitaalisessa taloudessa - raportti Selvittää ja tunnistaa meneillään olevien

Lisätiedot

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu Jaana Mannonen Valtiokonttori Henkilöstöhallinnon prosessit Ohjaus ja johtaminen: Henkilöstöpolitiikan johtaminen Henkilöstösuunnittelu Muutosjohtaminen Palkkaus- ja

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Mikko Siivola Toimitusjohtaja ProCountor International Oy Esityksen sisältö ProCountor, hyvin lyhyesti Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

Pioneerina maailmalla - Palvelukeskuskonsepti ja verkkolaskut suunnan näyttäjinä. CFO Forum Calling for courage Helsinki

Pioneerina maailmalla - Palvelukeskuskonsepti ja verkkolaskut suunnan näyttäjinä. CFO Forum Calling for courage Helsinki Pioneerina maailmalla - Palvelukeskuskonsepti ja verkkolaskut suunnan näyttäjinä CFO Forum Calling for courage Helsinki 31.5.2011 INTERNAL Metso on kansainvälinen teknologiakonserni Päätoimialueet Kaivosteollisuus

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto Kaija Lappalainen

VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto Kaija Lappalainen VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto 28.7.2015 Kaija Lappalainen 17.8.2015 Määräaikaiset ja TA2015 sijaismäärärahat (tili 4025) MÄÄRÄAIKAISET YHTEENSÄ (AMK JA II ASTE) 2014 JA 2015

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa KIEKU käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tehdyt linjaukset Päätös toimintamallin muutoksesta

Lisätiedot

Töiden organisointi laitoksella

Töiden organisointi laitoksella Töiden organisointi laitoksella Jukka Maalampi Fysiikan laitos KATSE TULEVAISUUTEEN talous-,, henkilöst stö- ja koulutusasioiden muutoksissa. 26.11.2007 Fysiikan laitos Henkilökunta kunta Opetus ja tutkimus

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Mikael Forss, VTT Johtaja Kela Kela Kela perustettiin vuonna 1937 panemaan toimeen ensimmäistä kansaneläkelakia. Kelan

Lisätiedot

Palkkiopisteet/Automaattilähetys Tärkeät Tiedot

Palkkiopisteet/Automaattilähetys Tärkeät Tiedot Palkkiopisteet/Automaattilähetys Tärkeät Tiedot Mitä palkkiopisteillä tarkoitetaan? Palkkiopisteissä on kyse itsenäisille Young Living -jälleenmyyjille tarkoitetusta säännöllisestä tilausohjelmasta, jonka

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot