ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 YLEINEN JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 YLEINEN JOHDANTO"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2012) 716 final ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 YLEINEN JOHDANTO FI FI

2 ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 YLEINEN JOHDANTO

3 ESITYS VARAINHOITOVUODEN 2013 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/ ja erityisesti sen 38 artiklan, komission 25 päivänä toukokuuta 2012 esittämän alkuperäisen esityksen 2 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2013 yleiseksi talousarvioksi, oikaisukirjelmän nro 1/2013 3, neuvoston 25 päivänä heinäkuuta 2012 vahvistaman kannan alkuperäiseen esitykseen Euroopan unionin varainhoitovuoden 2013 yleiseksi talousarvioksi, Euroopan parlamentin 23 päivänä lokakuuta 2012 hyväksymät tarkistukset neuvoston kantaan, joka koskee alkuperäistä esitystä Euroopan unionin varainhoitovuoden 2013 yleiseksi talousarvioksi, ja esittää budjettivallan käyttäjälle esityksen varainhoitovuoden 2013 yleiseksi talousarvioksi EUVL L 296, , s. 1. COM(2012) 300. COM(2012)

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO VUODEN 2013 UUDEN TALOUSARVIOESITYKSEN PERUSTANA OLEVA MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS VUODEN 2013 TALOUSARVION PERUSTANA OLEVAN MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN MUKAISET ENIMMÄISMÄÄRÄT YHTEENVETO VUODEN 2013 UUDESTA TALOUSARVIOESITYKSESTÄ UUDEN TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ RAHOITUSKEHYKSEN MENO-OTSAKKEET Suljetut budjettikohdat Otsake 1 a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky Otsake 1 b Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio Otsake 2 Luonnonvarojen suojelu ja hallinta Otsake 3 a Vapaus, turvallisuus ja oikeus Otsake 3 b Kansalaisuus Otsake 4 EU maailmanlaajuisena toimijana Otsake 5 Hallinto HORISONTAALISET NÄKÖKOHDAT Erillisvirastot Toimeenpanovirastot Pilottihankkeet ja valmistelutoimet Talousarvion selvitysosat MAKSUMÄÄRÄRAHOIHIN SOVELLETTAVAT YLEISPERIAATTEET LOPPUHUOMAUTUKSET VARAINHOITOVUODEN 2013 TALOUSARVIOESITYS RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN VUODEN 2013 TALOUSARVIOESITYS RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN (YHTEENVETO) VUODEN 2013 TALOUSARVIOESITYS RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN (ERITTELY) MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä ( Pääluokittaisen tulo- ja menotaulukon muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 3

5 1. JOHDANTO Komissio toimitti varainhoitovuotta 2013 koskevan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle kaikilla virallisilla kielillä 25. toukokuuta Talousarvioesityksen käsittely saatiin päätökseen neuvostossa 25. heinäkuuta 2012 ja Euroopan parlamentissa 23. lokakuuta Euroopan parlamentti teki kuitenkin talousarvioesitykseen tarkistuksia, joita neuvosto ei hyväksynyt, joten koolle kutsuttiin sovittelukomitea Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä SEUT-sopimus, 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti. Sovittelukomitea työskenteli 21 päivän ajan lokakuun 24. päivästä marraskuun 13. päivään Euroopan parlamentin ja neuvoston kantojen yhteensovittaminen ei kuitenkaan lopulta ollut mahdollista käytettävissä olevan ajan puitteissa. Tämä johtui myös Euroopan parlamentin ja neuvoston erilaisesta näkemyksestä siitä, kuinka varainhoitovuoden 2013 talousarviota koskevat neuvottelut käydään, kun samalla on otettava huomioon varainhoitovuoden 2012 jäljellä olevat maksutarpeet. Tämän vuoksi varainhoitovuoden 2013 talousarviosta ja lisätalousarvioesityksestä nro 6/ ei saavutettu yksimielisyyttä. Koska sovittelukomiteassa ei saavutettu yksimielisyyttä, komissio tekee SEUT-sopimuksen 314 artiklan 8 kohdan mukaisesti uuden talousarvioesityksen varainhoitovuodeksi Komissio on arvioinut Euroopan unionin rahoitustarpeet varainhoitovuonna 2013 ja pyrkii tässä uudessa talousarvioesityksessä sovittamaan yhteen budjettivallan kahden käyttäjän kannat, jotta lisäsovittelua ei tarvita. Jos talousarviosta ei päästä yksimielisyyteen, varainhoitovuonna 2013 joudutaan turvautumaan väliaikaisiin kahdestoistaosiin, mikä haittaisi keskeisten toimien ja ohjelmien toteuttamista ja välittäisi Euroopan kansalaisille kielteisen viestin aikana, jota leimaa talouden epävarmuus. Koska varainhoitovuoden 2013 talousarvio olisi ehdottomasti hyväksyttävä määräajassa, komission ehdotus uudeksi talousarvioesitykseksi sisältää maksusitoumusmäärärahojen osalta sovittelukomiteassa käsitellyt kompromissiehdotukset, joissa palataan suurelta osin komission alkuperäiseen talousarvioesitykseen mutta jätetään kohdentamatonta liikkumavaraa kunkin otsakkeen menojen enimmäismäärään. Maksumäärärahojen osalta uusi talousarvioesitys perustuu komission alkuperäiseen talousarvioesitykseen, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2013 6, koska kyseinen esitys vastaa edelleen parasta arviota vuoden 2013 maksutarpeista olettaen, että varainhoitovuoden 2012 maksutarpeet katetaan varainhoitovuoden 2012 talousarviosta COM(2012) 300, COM(2012) 632, COM(2012) 624,

6 2. VUODEN 2013 UUDEN TALOUSARVIOESITYKSEN PERUSTANA OLEVA MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS 2.1. Vuoden 2013 talousarvion perustana olevan monivuotisen rahoituskehyksen mukaiset enimmäismäärät Seuraavassa taulukossa on esitetty monivuotisen rahoituskehyksen mukaiset maksusitoumus- ja maksumäärärahojen enimmäismäärät vuonna Määrissä on otettu huomioon komission hyväksymä rahoituskehyksen vuotuinen tekninen mukauttaminen BKTL:n muutosten mukaisesti. 7 Maksusitoumusmäärärahat Otsake milj. euroa nykyhintoina 1. Kestävä kasvu ,0 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky ,0 1 b. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio ,0 2. Luonnonvarojen suojelu ja hallinta ,0 josta markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet ,0 3. Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus 2 376,0 3 a. Vapaus, turvallisuus ja oikeus 1 661,0 3 b. Kansalaisuus 715,0 4. EU maailmanlaajuisena toimijana 9 595,0 5. Hallinto 9 095,0 6. Korvaukset MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ ,0 MAKSUMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ ,0 Monivuotisen rahoituskehyksen mukainen maksusitoumusmäärärahojen (MSM) yhteenlaskettu enimmäismäärä on miljoonaa euroa. Summa on 1,15 prosenttia suhteessa EU:n bruttokansantuloon (BKTL). Maksumäärärahojen (MM) enimmäismäärä on miljoonaa euroa eli 1,08 prosenttia suhteessa BKTL:oon. 7 COM(2012) 184,

7 2.2. Yhteenveto vuoden 2013 uudesta talousarvioesityksestä milj. euroa Talousarvio 2012 (ml. LTE nro 6/2012) (1) Uusi talousarvioesitys 2013 Muutos Muutos MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM 1. Kestävä kasvu , , , ,8 3,6 % - 0,9 % 2 465,8-578,7 Liikkumavara (2) 33,3 Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky , , , ,5 4,6 % 12,0 % 709, ,2 Liikkumavara (2) 18,0 Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio , , , ,3 3,3 % - 4,0 % 1 756, ,9 Liikkumavara 15,4 2. Luonnonvarojen suojelu ja hallinta , , , ,9 0,7 % - 0,4 % 398,9-256,0 Liikkumavara 1 040,0 3. Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus 2 753, , , ,4-23,5% -27,4% - 647,6-599,1 Ilman Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa 2 065, , , ,4 2,0 % 6,0 % 40,7 89,2 Liikkumavara 270,1 Vapaus, turvallisuus ja oikeus 1 367,8 845, ,7 927,6 2,3 % 9,7 % 30,9 82,0 Liikkumavara 262,3 Kansalaisuus 1 385, ,0 707,2 655,8-49,0 % -50,9 % - 678,5-681,1 Ilman Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa 697,4 648,7 707,2 655,8 1,4 % 1,1 % 9,8 7,1 4. EU maailmanlaajuisena toimijana 9 405, , , ,9 1,9 % 3,6 % 177,2 249,7 7,8 Liikkumavara (3) 276,0 5. Hallinto 8 279, , , ,5 2,7 % 2,8 % 227,2 228,8 Liikkumavara (4) 674,1 Yhteensä , , , ,6 1,8 % - 0,7 % 2 621,6-955,2 Ilman Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa , , , ,6 2,2 % - 0,2 % 3 309,8-267,0 Liikkumavara (5,6) 2 293, ,4 Määrärahat suhteessa BKTL:oon, % 1,15 % 1,08 % 1,13 % 1,03 % (1) Vuoden 2012 talousarvio sisältää lisätalousarviot nro 1 5 ja lisätalousarvioesityksen nro 6. (2) Otsakkeen 1 a liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan globalisaatiorahaston määräraharahoja (500 miljoonaa euroa). (3) Otsakkeen 4 liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (264,1 miljoonaa euroa). (4) Otsakkeen 5 enimmäismäärään nähden jäävää liikkumavaraa laskettaessa on otettu huomioon vuosien rahoituskehykseen sisältyvä alaviite 1, joka koskee henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa). (5) Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan globalisaatiorahaston määrärahoja (500 miljoonaa euroa), hätäapuvarauksen määrärahoja (264,1 miljoonaa euroa) eikä henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja. (6) Maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (110 miljoonaa euroa) eikä henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa). Kokonaismenoja vastaava maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä vuoden 2013 uudessa talousarvioesityksessä (TAE) on ehdotuksen mukaan ,6 miljoonaa euroa. Summa on 1,13 prosenttia suhteessa jäsenvaltioiden yhteenlaskettuun BKTL:oon 8 ja 2 621,6 miljoonaa euroa (1,8 prosenttia) suurempi kuin vuonna Monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriin nähden jää näin yhteensä 2 293,5 miljoonan euron kokonaisliikkumavara. Maksumäärärahat ovat yhteensä ,6 miljoonaa euroa. Summa on 1,03 prosenttia suhteessa BKTL:oon. Se on 955,2 miljoonaa euroa (0,7 prosenttia) pienempi kuin vuoden 2012 talousarviossa, kun huomioon otetaan 8 TAE perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen 21. toukokuuta

8 lisätalousarvioesitys nro 6/2012. Monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuun enimmäismäärään nähden jää näin 6 309,4 miljoonan euron liikkumavara. Otsakkeen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky) maksusitoumusmäärärahat ovat ,0 miljoonaa euroa. Summa on 4,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 talousarviossa. Otsakkeeseen jää näin 18,0 miljoonan euron liikkumavara. 9 Otsakkeen maksumäärärahoja on lisätty 12,0 prosenttia ,5 miljoonaan euroon, kun huomioon otetaan lisätalousarvioesitys nro 6/2012. Tämä merkittävä lisäys johtuu osittain siitä, että tutkimuksen alalla tarvitaan aiempaa enemmän maksumäärärahoja lisääntyviä maksusitoumuksia vastaavien ennakkomaksujen kattamista varten, ja osittain siitä, että maksumäärärahoja tarvitaan samalla myös maksattamatta oleviin sitoumuksiin liittyviä väli- ja loppumaksuja varten. Otsakkeen 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio) maksusitoumusmäärärahat ovat ,6 miljoonaa euroa. Summa on 3,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2012, ja enimmäismäärään nähden jää 15,4 miljoonan euron liikkumavara. Otsakkeen maksumäärärahoja on vähennetty 4,0 prosenttia ,3 miljoonaan euroon, kun huomioon otetaan lisätalousarvioesitys nro 6/2012. Maksumäärärahat ovat vähentyneet vuodesta 2012, koska kauden ohjelmien päättämiseen liittyviä maksuja suoritetaan vuonna 2012 merkittävästi (yhteensä miljoonaa euroa), jolloin niitä varten tarvitaan huomattavasti vähemmän maksumäärärahoja vuonna 2013 (1 923 miljoonaa euroa). Maksumäärärahojen jatkuva suuri määrä otsakkeessa 1 b osoittaa, että koheesiopolitiikan alaan kuuluvien kauden hankkeiden toteuttamisessa on päästy hyvään vauhtiin. Näillä hankkeilla edistetään investointeja, talouskasvua ja uusien työpaikkojen luomista EU:ssa. Otsaketta 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta) varten esitetään ,0 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahoja. Summa on 0,7 prosenttia suurempi kuin vuonna 2012, ja rahoituskehyksessä vahvistettuun otsakkeen 2 enimmäismäärään nähden jää 1 040,0 miljoonan euron liikkumavara. Otsakkeen maksumäärärahoja on vähennetty 0,4 prosenttia ,9 miljoonaan euroon vuodesta 2012, kun huomioon otetaan lisätalousarvioesitys nro 6/2012. Tämä otsake sisältää myös määrärahat markkinoihin liittyviä maatalousmenoja ja suoria tukia varten. Näihin tarkoituksiin on vuodeksi 2013 varattu ,5 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahat ja ,1 miljoonan euron maksumäärärahat. Otsakkeen 3 a (Vapaus, turvallisuus ja oikeus) maksusitoumusmäärärahoihin on tehty 2,3 prosentin lisäys, jonka myötä määrärahat kasvavat 1 398,7 miljoonaan euroon. Enimmäismäärään nähden jää 262,3 miljoonan euron liikkumavara. Otsakkeen maksumäärärahoja on lisätty 9,7 prosenttia 927,6 miljoonaan euroon. Suurin osa lisäyksestä liittyy yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallinnan aloilla toimivaan neljään rahastoon. Näiden rahastojen toiminta on nyt päässyt hyvään vauhtiin, mikä puolestaan edellyttää merkittävien ennakkomaksujen suorittamista jäsenvaltioille. Otsakkeen 3 b (Kansalaisuus) maksusitoumusmäärärahat ovat 707,2 miljoonaa euroa. Summa on 49,0 prosenttia pienempi kuin vuonna 2012, ja enimmäismäärään nähden jää näin 7,8 miljoonan euron liikkumavara. Otsakkeen maksumäärärahoja on vähennetty 50,9 prosenttia 655,8 miljoonaan euroon. Jos laskelmissa ei oteta huomioon EU:n solidaarisuusrahastoa (jonka maksusitoumusmäärärahat ovat 688,3 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat niin ikään 688,3 miljoonaa euroa vuonna 2012), maksusitoumusmäärärahat kasvavat 1,4 prosenttia ja maksumäärärahat 1,1 prosenttia vuodesta Tämän Euroopan kansalaisille suunnattujen toimien toteuttamista tukevan otsakkeen vuotuinen enimmäismäärä säilyy näin lähes ennallaan nykyisessä rahoituskehyksessä. Otsakkeen 4 (EU maailmanlaajuisena toimijana) maksusitoumusmäärärahoja on lisätty 1,9 prosenttia 9 583,1 miljoonaan euroon. Kohdentamaton liikkumavara enimmäismäärään nähden on näin 276,0 miljoonaa euroa. 10 Maksumäärärahat sen sijaan kasvavat 3,6 prosenttia 7 271,9 miljoonaan euroon. Kasvu johtuu pääasiassa 9 10 Otsakkeen 1 a liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan globalisaatiorahaston määrärahoja (500 miljoonaa euroa). Otsakkeen 4 liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (264,1 miljoonaa euroa). 7

9 siitä, että IPA:n, ENPI:n, humanitaarisen avun ja YUTP:n määrärahoja on lisätty, koska monien näiden alojen välineiden toteuttamisessa on päästy hyvään vauhtiin. Kaikkien toimielinten hallintomenot kattavaan otsakkeeseen 5 (Hallinto) sisältyviä maksusitoumus- ja maksumäärärahoja on molempia lisätty 2,7 prosenttia. Maksusitoumusmäärärahat ovat nyt 8 506,9 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat 8 506,5 miljoonaa euroa. Lisäykseen sisältyvät Kroatian EU:hun liittymisestä aiheutuvat ylimääräiset hallintomenot vuoden 2013 alusta lähtien, jotta tarvittava henkilöstö voidaan rekrytoida ajoissa. Otsakkeeseen jää 674,1 miljoonan euron liikkumavara. 11 Jos huomioon ei oteta eläkkeitä ja Eurooppa-kouluja (joista aiheutuvat menot ovat toimielinten yhteisiä menoja), komission hallintomenot kasvavat vain 1,5 prosenttia (mukaan lukien Kroatian liittyminen) eli huomattavasti ennustettua inflaatiota (1,9 prosenttia) vähemmän. Muiden toimielinten hallintomäärärahojen kokonaislisäys on Kroatian liittyminen mukaan lukien 2,2 prosenttia. Useimpien toimielinten hallintomenot (Kroatian liittyminen mukaan lukien) kasvavat ennustettua inflaatiovauhtia hitaammin. Eläkkeitä varten varattujen määrärahojen 6,8 prosentin kasvu johtuu vuotuisista mukautuksista sekä niiden työntekijöiden määrän kasvusta (noin 20 prosentilla), joiden odotetaan jäävän eläkkeelle vuonna Eurooppakoulujen määrärahojen kasvu (6,8 prosenttia) vastaa Eurooppa-koulujen talousarviokomitean hyväksymiä määriä. Kasvu johtuu lähinnä kahden uuden koulun avaamisesta, joista toinen sijaitsee Brysselissä ja toinen Luxemburgissa. 3. UUDEN TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ Kuten johdannossa todetaan, komissio pyrkii tässä uudessa talousarvioesityksessä sovittamaan yhteen budjettivallan kahden käyttäjän kannat, jotta lisäsovittelua ei tarvita. Tämän tavoitteen mukaisesti uudessa talousarvioesityksessä vuodeksi 2013 otetaan huomioon maksusitoumusmäärärahojen osalta sovittelukomiteassa käsitellyt kompromissiehdotukset, joissa palataan suurelta osin komission alkuperäiseen talousarvioesitykseen. Maksumäärärahojen osalta uusi talousarvioesitys perustuu edelleen komission alkuperäiseen talousarvioesitykseen, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2013, koska kyseinen esitys vastaa edelleen parasta arviota varainhoitovuoden 2013 maksutarpeista olettaen, että varainhoitovuoden 2012 maksutarpeet katetaan varainhoitovuoden 2012 talousarviosta. Jäljempänä annetaan yksityiskohtaiset tiedot muutoksista, jotka on tehty alkuperäiseen talousarvioesitykseen, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/ Rahoituskehyksen meno-otsakkeet Maksusitoumusmäärärahojen osalta uudessa talousarvioesityksessä otetaan huomioon sovittelukomiteassa käsitellyt kompromissiehdotukset. Tämä koskee paitsi keskeisiä tukiohjelmia ja hallinnollisia (tuki)menoja myös ns. suljettuja budjettikohtia ja enemmän horisontaalisia kysymyksiä, joita käsitellään jäljempänä 3.2 kohdassa Suljetut budjettikohdat Jollei toisin mainita, hyväksytyiksi katsotaan kaikki budjettikohdat, joita neuvosto tai parlamentti eivät ole muuttaneet tai joiden osalta parlamentti on hyväksynyt neuvoston tekemät muutokset talousarvioesityksen käsittelyjen aikana Otsake 1 a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky Otsakkeessa 1 a maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä. Seuraavassa taulukossa esitetään ohjelmat ja toimet, joiden maksusitoumusmäärärahoja on muutettu. 11 Otsakkeen 5 enimmäismäärään nähden jäävää liikkumavaraa laskettaessa on otettu huomioon vuosien rahoituskehykseen sisältyvä alaviite 1, joka koskee henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa). 8

10 Budjettikohta Otsake Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma 9 Maksusitoumusmäärärahojen lisäys/vähennys Alkup. TAE 2013 Uusi talousarvioesitys 2013 (milj. euroa) Muutos 204, ,950 4, , ,500 5, Työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu 16,500 16,675 0, Työmarkkinajärjestöjä koskevat koulutus- ja tiedotustoimet 17,400 17,600 0, Yritysten edustajille tiedottaminen, heidän kuulemisensa ja osallistumisensa 7,000 7,250 0, Eures (Euroopan työnvälitysverkosto) 20,800 21,300 0, Työllisyys 20,558 20,808 0, Sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen 28,485 28,735 0, Työehdot 7,260 7,893 0, Yhteistyö Terveys 791, ,240 4, Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia 356, ,475 4, Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat 606, ,914 3, Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) 332, ,135 2, Valmiudet Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) hyödyttävä tutkimus 270, ,226 2, Valmiudet Osaavat alueet 26,496 27,231 0, Sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkkoa (Solvit) koskeva ohjelma ja yhtenäismarkkinoihin liittyviä neuvontapalveluja koskeva toimintasuunnitelma p.m. 1,500 1, Erasmus Mundus 108, ,791 2, Elinikäinen oppiminen 1 100, ,276 16, Ihmiset 954, ,252 5, Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma 132, ,250 5,000 Välisumma Lisäykset + 60,966 lisäykset seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 23,658 demonstroinnin puiteohjelmaan lisäykset Elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan ja Erasmus Mundus -ohjelmaan 19,300 lisäykset kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan 14,250 lisäykset Sosiaalipoliittisen ohjelmaan 2, Prince Talous- ja rahaliittoa sekä euroa koskeva tiedotus 5,000 4,000-1, Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen 8,800 7,100-1,700 Välisumma Vähennykset - 2,700 Yhteensä Nettovaikutus + 58,266

11 Budjettikohta Otsake Maksusitoumusmäärärahojen lisäys/vähennys Alkup. TAE 2013 Uusi talousarvioesitys 2013 Liikkumavara otsakkeessa 1 a 90,952 17,986 Muutos Kun vielä otetaan huomioon jäljempänä kohdassa esitetyt pilottihankkeet ja valmistelutoimet, otsakkeen 1 a menojen enimmäismäärään liittyvä liikkumavara on 18,0 miljoonaa euroa Otsake 1 b Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio Otsakkeessa 1 b maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä lukuun ottamatta yhtä poikkeusta, joka koskee uutta budjettikohtaa EU:n Itämeri-strategiaan liittyvä tekninen apu ja tiedotus sekä makroaluestrategiaa koskevan tietämyksen lisääminen. Kyseiseen budjettikohtaan ehdotetaan otettavaksi 2,5 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahat. Kun tämän lisäksi otetaan huomioon pilottihankkeet ja valmistelutoimet, otsakkeen 1 b menojen enimmäismäärään liittyvä liikkumavara on 15,4 miljoonaa euroa Otsake 2 Luonnonvarojen suojelu ja hallinta Otsakkeessa 2 maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2013, ehdotettuja määriä lukuun ottamatta alamomenttia (Edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen), jossa on otettu huomioon Euroopan parlamentin käsittelyssä tehdyt tarkistukset. Kun tämän lisäksi otetaan huomioon pilottihankkeet ja valmistelutoimet, otsakkeen 2 menojen enimmäismäärään liittyvä liikkumavara on 1 040,0 miljoonaa euroa Otsake 3 a Vapaus, turvallisuus ja oikeus Otsakkeessa 3 a maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä. Kun tämän lisäksi otetaan huomioon pilottihankkeet ja valmistelutoimet, otsakkeen 3 a menojen enimmäismäärään liittyvä liikkumavara on 262,3 miljoonaa euroa Otsake 3 b Kansalaisuus Otsakkeessa 3 b maksusitoumusmäärärahat vastaavat Euroopan parlamentin ehdottamia määriä. Kun tämän lisäksi otetaan huomioon pilottihankkeet ja valmistelutoimet, otsakkeen 3 b menojen enimmäismäärään liittyvä liikkumavara on 7,8 miljoonaa euroa Otsake 4 EU maailmanlaajuisena toimijana Otsakkeessa 4 maksusitoumusmäärärahat vastaavat Euroopan parlamentin ehdottamia määriä. Kun tämän lisäksi otetaan huomioon pilottihankkeet ja valmistelutoimet, otsakkeen 4 menojen enimmäismäärään liittyvä liikkumavara on 276,0 miljoonaa euroa Otsake 5 Hallinto Otsakkeessa 5 ehdotus kaikkien toimielinten määrärahoiksi vastaa Euroopan parlamentin kannassa esitettyä määrää. Vuotta 2011 koskevaan palkkojen mukautukseen liittyvät määrärahat on otettu varaukseen. Kun tämän lisäksi 10

12 otetaan huomioon pilottihankkeet ja valmistelutoimet, otsakkeen 5 menojen enimmäismäärään liittyvä liikkumavara on 674,1 miljoonaa euroa. Toimielinten henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien osalta neuvostolle, komissiolle ja talous- ja sosiaalikomitealle ehdotetaan neuvoston kannan mukaista virkojen ja toimen määrää. Muille toimielimille ehdotetaan Euroopan parlamentin kannan mukaista virkojen ja toimien määrää Horisontaaliset näkökohdat Erillisvirastot EU:n erillisvirastoille osoittama rahoitusosuus (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahat) ja erillisvirastojen virkojen ja toimien määrät vastaavat komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä. Alkuperäisestä talousarvioesityksestä poiketen Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle (Frontex) ehdotetaan kuitenkin kuuden henkilöstötaulukkoon sisältyvän viran lisäystä (yksi AD10-virka ja viisi AD7-virkaa). Tämä lisäys ei vaikuta talousarvioon Toimeenpanovirastot EU:n toimeenpanovirastoille osoittama rahoitusosuus (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahat) ja toimeenpanovirastojen virkojen ja toimien määrät vastaavat komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä Pilottihankkeet ja valmistelutoimet Uuteen talousarvioesityksen sisältyy Euroopan parlamentin ja komission ehdottamat 55 pilottihanketta ja valmistelutoimea, joita vastaavat maksusitoumusmäärärahat ovat 72,1 miljoonaa euroa Euroopan parlamentin käsittelyssä saavutetun tuloksen mukaisesti. Jos pilottihanke tai valmistelutoimi näyttää kuuluvan jo voimassa olevan oikeusperustan soveltamisalaan, komissio voi toteuttaa kyseisen hankkeen tai toimen tämän oikeusperustan nojalla ja ehdottaa määrärahojen siirtämistä vastaavaan budjettikohtaan vuoden kuluessa Talousarvion selvitysosat Kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyissään selvitysosiin tekemät muutokset hyväksytään jäljempänä esitettävin muutoksin. Tämä perustuu siihen, että talousarvion selvitysosilla ei voida muuttaa eikä laajentaa voimassa olevan oikeusperustan soveltamisalaa eikä heikentää toimielinten hallinnollista autonomiaa. Toimesta aiheutuvat menot on myös voitava kattaa käytettävissä olevilla resursseilla. a) Alamomentti Kasvinsuojelu uudet toimenpiteet Euroopan parlamentin hyväksymiin talousarvion selvitysosiin verrattuna alamomenttiin on lisätty ennalta ehkäiseviä ja korjaavia toimia. Lisäksi on määritetty uhkatekijöiden tyyppi. b) Alamomentti Kriisivalmius (vakautusväline) Euroopan parlamentin hyväksymää talousarvion selvitysosaa on muutettu seuraavasti (muutos lihavoitu): sellaisen välitys- ja vuoropuheluvalmiuksia ja kokemusten jakamista tarjoavan verkoston ja palvelun käynnistäminen, jota voitaisiin pitää olennaisena osana eurooppalaisen rauhanaloitteen tai Euroopan rauhaninstituutin perustamista. Talousarviota viimeisteltäessä ja valmisteltaessa sen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä siihen sisällytetään tarkistetut viittaukset varainhoitoasetukseen varainhoitoasetuksen 34 artiklan mukaisesti. Viittausten tarkistamisesta vastaavat Euroopan parlamentin juristi-lingvistit, joille komissio tarjoaa teknistä apua. 11

13 3.3. Maksumäärärahoihin sovellettavat yleisperiaatteet Lisätalousarvioesityksessä nro 6/2012 ehdotettu komission arvio maksumäärärahojen kokonaislisäystarpeesta varainhoitovuodeksi 2012 on edelleen kokonaisuudessaan pätevä sekä toimien tähänastisen toteutuksen että vastaanotettujen maksupyyntöjen näkökulmasta. Koska sovittelukomiteassa saavuttamatta jäänyt yksimielisyys ei muodollisesti vaikuta lisätalousarviota nro 6/2012 koskevaan menettelyyn, komission 23. lokakuuta 2012 hyväksymä ehdotus katsotaan toimitetuksi parlamentille ja neuvostolle. Varainhoitovuodeksi 2013 esitettyjen maksumäärärahojen kokonaismäärä perustuu oletukseen, että vuonna 2012 suoritettavat kyseisen varainhoitovuoden maksut katetaan varainhoitovuoden 2012 talousarviosta. Edellä esitetyn perusteella komissio ehdottaa, että jaksotettuja menoja varten varattujen maksumäärärahojen osalta säilytetään kokonaismäärä, joka sisältyy alkuperäiseen talousarvioesitykseen, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2013. Lisäksi joitakin maksumäärärahoja lisätään pilottihankkeisiin ja valmistelutoimiin, kuten jäljempänä c alakohdassa esitetään. Maksumäärärahojen kokonaismäärä on uudessa talousarvioesityksessä 137,8 miljardia euroa. Tämä kokonaismäärä jakautuu uudessa talousarvioesityksessä otsakkeisiin ja budjettikohtiin lähes samoin kuin alkuperäisessä talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2013, kun otetaan huomioon seuraavat seikat: a) edellä kohdassa tarkoitetut suljetut budjettikohdat; b) edellä erityisesti ja kohdassa mainitut jaksottamattomia menoja koskevat maksutarpeet; c) edellä kohdassa esitetyt pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevat maksutarpeet seuraavasti: kaikkia uusia pilottihankkeita ja valmistelutoimia varten varataan maksumäärärahoja määrä, joka on 50 prosenttia vastaavista maksusitoumusmäärärahoista tai ehdotettu määrä, jos se on alempi; jos voimassa olevia pilottihankkeita ja valmistelutoimia jatketaan, maksumäärärahoja varataan alkuperäisessä talousarvioesityksessä esitetty määrä, johon lisätään 50 prosenttia vastaavista uusista maksusitoumusmäärärahoista, tai ehdotettu määrä, jos se on alempi. 4. LOPPUHUOMAUTUKSET Esittämällä uuden varainhoitovuotta 2013 koskevan talousarvioesityksen, jossa yhdistetään alkuperäinen talousarvioesitys ja sovittelukomitealle esitetty kompromissiluonnos, komissio pyrkii luomaan edellytykset sille, että varainhoitovuoden 2013 talousarvio saadaan hyväksyttyä viipymättä ilman lisäsovittelua. Varainhoitovuoden 2013 talousarvion pikainen hyväksyminen ja voimaantulo varmistavat sen, että Euroopan unionin toimintapolitiikka ja ohjelmat voidaan toteuttaa moitteettomasti. Komissio pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että tämä tavoite saavutetaan. 12

14 5. VARAINHOITOVUODEN 2013 TALOUSARVIOESITYS RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN 5.1. Vuoden 2013 talousarvioesitys rahoituskehyksen otsakkeittain (yhteenveto) Talousarvio Rahoituskehys Talousarvioesitys Muutos Muutos 2012 (ml. LTE nro 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) euroa euroa euroa % euroa MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM 1. KESTÄVÄ KASVU ,6% - 0,9% Liikkumavara (2) Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky ,6% 12,0% Liikkumavara (2) Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio ,3% - 4,0% Liikkumavara LUONNONVAROJEN SUOJELU JA HALLINTA ,7% - 0,4% josta: markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet ,3% 0,3% Liikkumavara josta: markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet (3) KANSALAISUUS, VAPAUS, TURVALLISUUS JA ,5% - 27,4% OIKEUS (4) Liikkumavara Vapaus, turvallisuus ja oikeus ,3% 9,7% Liikkumavara Kansalaisuus (5) ,0% - 50,9% (3) 4. EU MAAILMANLAAJUISENA TOIMIJANA ,9% 3,6% Liikkumavara (6) HALLINTO ,7% 2,8% Liikkumavara (7) Yhteensä ,8% - 0,7%

15 Talousarvio Rahoituskehys Talousarvioesitys Muutos Muutos 2012 (ml. LTE nro 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) euroa euroa euroa % euroa MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM Liikkumavara (8, 9) Määrärahat prosentteina suhteessa BKTL:oon (10) 1,15 % 1,08 % 1,14 % 1,08 % 1,13 % 1,03 % (1) Vuoden 2012 talousarvio sisältää lisätalousarviot nro 1 5 ja lisätalousarvioesityksen nro 6. (2) Otsakkeen 1 a liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan globalisaatiorahaston määräraharahoja (500 miljoonaa euroa). (3) Sen jälkeen, kun tukien mukauttamisen seurauksena maaseudun kehittämiseen siirretyt määrät sekä puuvillaa ja viiniä varten varatuista määrärahoista kyseisten alueiden rakenneuudistusta varten siirretyt määrät on otettu huomioon (3 635,0 miljoonaa euroa). (4) Jos laskelmissa ei otsakkeessa 3 oteta huomioon EU:n solidaarisuusrahastoa (jonka maksusitoumusmäärärahat ovat 688,3 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat niin ikään 688,3 miljoonaa euroa vuonna 2012), maksusitoumusmäärärahat kasvavat 2,0 prosenttia ja maksumäärärahat 6,0 prosenttia vuodesta (5) Jos laskelmissa ei otsakkeessa 3 b oteta huomioon EU:n solidaarisuusrahastoa (jonka maksusitoumusmäärärahat ovat 688,3 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat niin ikään 688,3 miljoonaa euroa vuonna 2012), maksusitoumusmäärärahat kasvavat 1,4 prosenttia ja maksumäärärahat 1,1 prosenttia vuodesta (6) Otsakkeen 4 liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (264,1 miljoonaa euroa). (7) Otsakkeen 5 enimmäismäärään nähden jäävää liikkumavaraa laskettaessa on otettu huomioon vuosien rahoituskehykseen sisältyvä alaviite 1, joka koskee henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa). (8) Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan globalisaatiorahaston määrärahoja (500 miljoonaa euroa), hätäapuvarauksen määrärahoja (264,1 miljoonaa euroa) eikä henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa). (9) Maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (110 miljoonaa euroa) eikä henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa). (10) TAE perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen 21. toukokuuta

16 Maksusitoumusmäärärahat rahoituskehyksen otsakkeittain (yhteenveto) Kestävä kasvu 46,8% Hallinto 5,6% Luonnonvarat: markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet 29,2% Luonnonvarat yhteensä 39,9% Luonnonvarat: maaseudun kehittäminen, ympäristö ja kalastus 10,7% EU maailmanlaajuisena toimijana 6,3% Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus 1,4% 15

17 5.2. Vuoden 2013 talousarvioesitys rahoituskehyksen otsakkeittain (erittely) Talousarvio Rahoituskehys Talousarvioesitys Muutos Muutos 2012 (ml. LTE nro 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) euroa euroa euroa % euroa MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM 1. KESTÄVÄ KASVU ,6 % - 0,9 % Liikkumavara (2) a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky ,6 % 12,0 % Liikkumavara (2) Seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma ,4 % 20,8 % Laitosten poistaminen käytöstä ,1 % 21,8 % TEN ,3 % - 3,6 % Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet p.m p.m ,0 % - 36,1 % EGNOS ja Galileo ,4 % - 2,9 % Marco Polo ,4 % 96,4 % Elinikäinen oppiminen ja Erasmus Mundus ,9 % - 1,5 % Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma ,6 % 47,8 % Sosiaalipoliittinen ohjelma ,6 % 5,2 % Tulli 2013 ja Fiscalis ,2 % 22,0 % Ydinvoimaloiden poistaminen käytöstä ,7 % - 8,9 % Euroopan globalisaatiorahasto ,0 % - 26,1 % Muut toimet ja ohjelmat ,9 % 12,7 % Erillisvirastot ,8 % 2,7 % b. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio ,3 % - 4,0% Liikkumavara Rakennerahastot ,9 % - 3,9 % Lähentymistavoite ,3 % - 3,5 % Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoite ,8 % - 3,4 % Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoite ,3 % - 16,1 % Tekninen apu ,7 % 1,2 %

18 Talousarvio Rahoituskehys Talousarvioesitys Muutos Muutos 2012 (ml. LTE nro 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) euroa euroa euroa % euroa MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM Muut toimet ja ohjelmat ,2 % - 38,6 % Koheesiorahasto ,8 % - 4,3 % LUONNONVAROJEN SUOJELU JA HALLINTA ,7 % - 0,4 % josta: markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet ,3 % 0,3 % Liikkumavara josta: markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet (3) Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet ,3 % 0,3 % Maatalousmarkkinat ,3 % 0,4 % Kalataloustuotteiden markkinat ,7 % - 6,6 % Eläinten ja kasvien terveys ,6 % - 4,1 % Maaseudun kehittäminen ,4 % - 3,7 % Euroopan kalatalousrahasto ,2 % 7,3 % Kalastuksen hallinta ja kansainväliset sopimukset ,4 % 28,5 % Life ,3 % 7,5 % Muut toimet ja ohjelmat ,9 % - 42,9 % Erillisvirastot ,0 % 4,8 % KANSALAISUUS, VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS (4) ,5 % - 27,4 % Liikkumavara a. Vapaus, turvallisuus ja oikeus ,3 % 9,7 % Liikkumavara Yhteisvastuu ja maahanmuuttovirtojen hallinta ,1 % 15,3 % Turvallisuus ja vapauksien suojelu ,3 % 1,2 % Perusoikeudet ja oikeusasiat ,4 % 4,4 % Muut toimet ja ohjelmat ,0 % 3,0 % Erillisvirastot ,3 % 4,8 % b. Kansalaisuus (5) ,0 % - 50,9 %

19 Talousarvio Rahoituskehys Talousarvioesitys Muutos Muutos 2012 (ml. LTE nro 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) euroa euroa euroa % euroa MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM Liikkumavara Kansanterveys- ja kuluttajansuojaohjelmat ,8 % - 5,7 % Kulttuuri ,4 % 1,0 % Nuorisotoimintaohjelma ,3 % 5,7 % Media ,8 % 0,0 % Kansalaisten Eurooppa ,6 % 1,8 % Pelastuspalvelun rahoitusväline ,4 % 7,4 % Viestintätoimet ,0 % 3,5 % Euroopan solidaarisuusrahasto p.m. p.m ,0 % - 100,0 % Muut toimet ja ohjelmat ,3 % - 0,8 % Erillisvirastot ,6 % - 0,3 % EU MAAILMANLAAJUISENA TOIMIJANA ,9 % 3,6 % Liikkumavara (6) Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) ,1 % 21,0 % Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline (ENPI) ,2 % 10,6 % Kehitysyhteistyön rahoitusväline ,2 % - 0,6 % Väline teollisuusmaiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten ,6 % - 6,8 % Väline teollisuusmaiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (ICI+) ,0 % 102,7 % Demokratia ja ihmisoikeudet ,5 % - 8,7 % Väline ydinturvallisuusalan yhteistyötä varten ,0 % 0,2 % Vakautusväline ,2 % 7,8 % Humanitaarinen apu ,9 % -0,6 % Makrotaloudellinen apu ,0 % - 27,9 % Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) ,2 % 5,9 % EU:n takaukset lainoille ,2 % - 40,2 %

20 Talousarvio Rahoituskehys Talousarvioesitys Muutos Muutos 2012 (ml. LTE nro 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) euroa euroa euroa % euroa MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM Varaus hätäapua varten ,0 % 22,2 % Muut toimet ja ohjelmat ,3 % - 32,4 % Erillisvirastot ,1 % 2,4 % HALLINTO ,7 % 2,8 % Liikkumavara (7) Komissio ,5 % 1,5 % Muut toimielimet ,2 % 2,2 % Euroopan parlamentti ,9 % 1,9 % Eurooppa-neuvosto ja neuvosto ,3 % 0,3 % Euroopan unionin tuomioistuin ,0 % 3,0 % Tilintarkastustuomioistuin ,6 % 1,6 % Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ,9 % 1,9 % Alueiden komitea ,9 % 1,9 % Euroopan oikeusasiamies ,5 % 3,5 % Euroopan tietosuojavaltuutettu ,9 % 1,9 % Euroopan ulkosuhdehallinto ,9 % 4,9 % Eläkkeet (kaikki toimielimet) ,8 % 6,8 % Eurooppa-koulut ,8 % 6,8 % Yhteensä ,8 % - 0,7 % Liikkumavara (8, 9) Määrärahat prosentteina suhteessa BKTL:oon (10) 1,15 % 1,08 % 1,14 % 1,08 % 1,13 % 1,03 % (1) Vuoden 2012 talousarvio sisältää lisätalousarviot nro 1 5 ja lisätalousarvioesityksen nro 6. (2) Otsakkeen 1 a liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan globalisaatiorahaston määräraharahoja (500 miljoonaa euroa). (3) Sen jälkeen, kun tukien mukauttamisen seurauksena maaseudun kehittämiseen siirretyt määrät sekä puuvillaa ja viiniä varten varatuista määrärahoista kyseisten alueiden rakenneuudistusta varten siirretyt määrät on otettu huomioon (3 635,0 miljoonaa euroa). (4) Jos laskelmissa ei otsakkeessa 3 oteta huomioon EU:n solidaarisuusrahastoa (jonka maksusitoumusmäärärahat ovat 688,3 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat niin ikään 688,3 miljoonaa euroa vuonna 2012), maksusitoumusmäärärahat kasvavat 2,0 prosenttia ja maksumäärärahat 6,0 prosenttia vuodesta (5) Jos laskelmissa ei otsakkeessa 3 b oteta huomioon EU:n solidaarisuusrahastoa (jonka maksusitoumusmäärärahat ovat 688,3 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat niin ikään 688,3 miljoonaa euroa vuonna 2012), maksusitoumusmäärärahat 19

21 Talousarvio Rahoituskehys Talousarvioesitys Muutos Muutos 2012 (ml. LTE nro 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) euroa euroa euroa % euroa MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM kasvavat 1,4 prosenttia ja maksumäärärahat 1,1 prosenttia vuodesta (6) Otsakkeen 4 liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (264,1 miljoonaa euroa). (7) Otsakkeen 5 enimmäismäärään nähden jäävää liikkumavaraa laskettaessa on otettu huomioon vuosien rahoituskehykseen sisältyvä alaviite 1, joka koskee henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa). (8) Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan globalisaatiorahaston määrärahoja (500 miljoonaa euroa), hätäapuvarauksen määrärahoja (264,1 miljoonaa euroa) eikä henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa). (9) Maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (110 miljoonaa euroa) eikä henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa). (10) TAE perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen 21. toukokuuta

11166/16 ADD 1 team/hkd/hmu 1 DG G 2A

11166/16 ADD 1 team/hkd/hmu 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 1 N 472 PE-L 46 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2010

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2010 ISSN 1680-2063 Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2010 Yhteenveto numeroina FI Tammikuu 2010 EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUODEKSI

Lisätiedot

11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A

11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 1 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta

Lisätiedot

10471/15 ADD 1 rir/mmy/pt 1 DG G 2A

10471/15 ADD 1 rir/mmy/pt 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 1 N 479 PE-L 41 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

10939/17 ADD 1 1 DG G 2A

10939/17 ADD 1 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 1 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2011 KOM(2011) 199 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Varainhoitovuotta 2012 koskeva rahoituskehyksen tekninen mukautus BKTL:n muutosten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN YLEINEN

EUROOPAN UNIONIN YLEINEN EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUODEKSI 2007 Yhteenveto numeroina HELMIKUU 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 2. Monivuotinen rahoituskehys nykyhintoina...6 2.1.

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.4.2011 KOM(2011) 226 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2019 COM(2019) 320 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON Määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2013 COM(2013) 156 final C7-0199/13 LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

EU:n vuoden 2012 talousarvioesitys vastaa 500 miljoonan eurooppalaisen tarpeisiin tiukan talouden aikoina

EU:n vuoden 2012 talousarvioesitys vastaa 500 miljoonan eurooppalaisen tarpeisiin tiukan talouden aikoina IP/11/499 Bryssel 20. huhtikuuta 2011 EU:n vuoden 2012 talousarvioesitys vastaa 500 miljoonan eurooppalaisen tarpeisiin tiukan talouden aikoina Komissio on tänään hyväksynyt EU:n vuoden 2012 talousarvioesityksen.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 COM(2014) 649 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 24.10.2014 2014/XXXX(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8014/15 FIN 282 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 15. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 13.1.2015 COM(2015) 11 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OHEISASIAKIRJA EHDOTUKSEEN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

17569/1/10 REV 1 ahl,ip/el,ahl/tia 1 DG G II A

17569/1/10 REV 1 ahl,ip/el,ahl/tia 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2010 (10.12) (OR. en) 17569/1/10 REV 1 FIN 709 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2015 COM(2015) 317 final OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.4.2010 KOM(2010)160 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE varainhoitovuotta 2011 koskevasta rahoituskehyksen teknisestä mukautuksesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2015 COM(2015) 16 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OHEISASIAKIRJA EHDOTUKSEEN NEUVOSTON ASETUKSEKSI VUOSIA 2014 2020 KOSKEVAN MONIVUOTISEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en) 14195/15 FIN 775 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

Suomi pitää tärkeänä, että EU:n talousarviosta vuodelle 2019 saadaan sopu, ja Suomi on valmis toimimaan rakentavasti tämän eteen.

Suomi pitää tärkeänä, että EU:n talousarviosta vuodelle 2019 saadaan sopu, ja Suomi on valmis toimimaan rakentavasti tämän eteen. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2018-00725 BO Hirvi Mikko(VM) 03.12.2018 Asia Komission uusi esitys Euroopan unionin varainhoitovuoden 2019 yleiseksi talousarvioksi Kokous U/E/UTP-tunnus U 39/2018

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 N 675 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 19. syyskuuta 2012 Kom:n asiak. nro: COM(2012) 538 final Asia: Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea)

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea) Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00461 BO Hirvi Mikko(VM) 05.09.2017 JULKINEN Asia Lisätalousarvioesitys nro 5 Euroopan unionin vuoden 2017 yleiseen talousarvioon; Rahoituksen osoittaminen Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2015 COM(2015) 156 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2015/000 TA 2015 komission aloitteesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 681 final. Liite: COM(2016) 681 final /16 akv DG G 2A

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 681 final. Liite: COM(2016) 681 final /16 akv DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2016 (OR. en) 13415/16 N 680 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 19. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS Monivuotisia rahoituskehyksiä on toistaiseksi ollut viisi. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen monivuotinen rahoituskehys ei enää ole ollut toimielinten sopimus vaan oikeudellisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 358 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0253 (NLE) 12934/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta. (komission esittämä)

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta. (komission esittämä) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.3.2011 KOM(2011) 155 lopullinen Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 311 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi 2017

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

U 16/2010 vp. unioni) Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

U 16/2010 vp. unioni) Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi U 16/2010 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission talousarvioesityksestä vuodelle 2011 (budjetti; Euroopan unioni) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle yleisaineisto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14587/17 FIN 738 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Euroopan komission ehdottama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (TAE 2017) on 1

Euroopan komission ehdottama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (TAE 2017) on 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 N 472 PE-L 46 ILMOITUS Lähettäjä: Budjettikomitea Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan unionin

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 461 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka IX

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM BO Anttinen Martti(VM) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM BO Anttinen Martti(VM) Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM2012-00614 BO Anttinen Martti(VM) 11.07.2012 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU-budjetti; neuvoston kanta vuoden 2013 talousarvioesitykseen U/E-tunnus: U37/2012

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en) 16739/14 BUDGET 36 PERUSTELUT Asia: Uusi esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015: Neuvoston kanta 12. joulukuuta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2009 SEK(2009)1635 lopullinen C7-0304/09 OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto FI

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

17635/10 ADD 1 1 DG G II A

17635/10 ADD 1 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17635/10 ADD 1 BUDGET 93 LISÄYS 1 PERUSTELUIHIN Asia: Uusi esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: 10. joulukuuta

Lisätiedot

EU:n vuoden 2012 talousarvio Kasvua ja työllisyyttä 500 miljoonalle kansalaiselle

EU:n vuoden 2012 talousarvio Kasvua ja työllisyyttä 500 miljoonalle kansalaiselle EU:n vuoden 2012 talousarvio Kasvua ja työllisyyttä 500 miljoonalle kansalaiselle 1,4 % Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus 6,4 % EU globaalina toimijana Luonnonvarat: maaseudun kehittäminen,

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2013 COM(2013) 183 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 N 472 PE-L 46 ILOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.9.2012 COM(2012) 536 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2013 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2013 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2012 COM(2012) 624 final OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2013 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI OIKAISUKIRJELMÄ NRO

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 351 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT ULKOISIA TOIMIA KOSKEVAT UNIONIN ERITYISRAHASTOT EUROOPAN SÄHKÖISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Suomi voi hyväksyä komission esityksen lisätalousarvioksi nro 6.

Suomi voi hyväksyä komission esityksen lisätalousarvioksi nro 6. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00534 BO Kukkonen Panu 16.10.2017 JULKINEN Asia EU:n vuotta 2017 koskeva lisätalousarvioesitys nro 6 Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) 5681/17 FIN 45 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 26. tammikuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 340 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 1 DG G 2A

10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en, fr) 10939/1/17 REV 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 447 INST 299 PE-L 32 Asia:

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14153/15 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 61 ECOFIN 855 BUDGET 41 Euroopan unionin neuvoston 3424. istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT: TALOUSARVIO),

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2126(BUD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2126(BUD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 15.7.2015 2015/2126(BUD) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0358/81. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0358/81. Tarkistus 8.11.2018 A8-0358/81 81 Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 49 kohta Muutos 15 a (uusi) 1 luku 2 artikla 3 kohta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menojen kehityksestä. Varojärjestelmä nro 6-7/2015

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menojen kehityksestä. Varojärjestelmä nro 6-7/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.7.2015 COM(2015) 371 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menojen kehityksestä Varojärjestelmä nro 6-7/2015 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 9-10/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 9-10/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.10.2014 COM(2014) 671 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 9-10/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 51/2012

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 51/2012 EUROOPAN KOMISSIO YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta. EUROOPA U IO I EUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2013 (01.07) (OR. en) 11655/13 POLGE 124 CADRE 164 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/11/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 05 02 Maatalousmarkkinoiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2016 COM(2016) 680 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.5.2013 COM(2013) 258 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot