Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu"

Transkriptio

1 Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu 1

2 SISÄLTÖ HYVINVOINTI ON OSAAMISTA 4 ACTPRO-KONSEPTIN TUOTTEET 5 ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY 6 Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus 7 Esimiehen hyvinvointi valmennuskokonaisuus 7 ActPRO Navigaattori malli 8 Tavoite- ja kehityskeskustelu Varhainen välittäminen Hyvinvoinnin johtaminen HENKILÖSTÖN KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI 10 ActPRO Mind Training mielen hyvinvointi 12 ActPRO Physical Training fyysinen hyvinvointi 14 ActPRO Nutrition Training ravitsemus 16 ActPRO Rest & Recovery Training lepo, palautuminen ja stressinhallinta 18 Firstbeat hyvinvointikartoitus/stressianalyysi 20 ActPRO Career Training työssä onnistuminen 22 TYÖKALUT Organisaation strateginen toimintakyky suunnittelutyökalu 24 Henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvointi suunnittelutyökalu 26 ASIAKKAAT JA KUMPPANIT & YHTEYSTIEDOT 28 Hyvä lukija, Tuemme tavoitteidenne toteuttamista lisäämällä osaamista sekä motivaatiota saavuttaa kestävää hyvinvointia ja vahvaa toimintakykyä työssä. Toimitamme organisaatioille strategisia hyvinvointiohjelmia sekä koulutus- ja coachingpalveluita. Asiantuntemuksemme perustuu eri ammattilaisten vahvaan poikkitieteelliseen yhteistyöhön sekä työelämän tuntemukseen. Asiakkaitamme ovat erikokoiset suomalaiset ja kansainväliset organisaatiot. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen on ydinosaamista, jota työelämässä tarvitaan. Asiakkaillamme käytössä olevat ja pidetyt ActPRO konseptin mallit sekä työkalut rakentavat tätä osaamista. Ne selkiyttävät tulokseen johtavat tavoitteet, voimavarat ja toiminnan. Konkretisointi sekä rohkeus ja kyky yksinkertaistaa ovat mielestämme tulosten saavuttamisen kannalta keskeiset tekijät. Konsepti rakentuu osaamisen kehittämisen kannalta kolmen tärkeän kysymyksen ympärille: Miksi? Mitä? Miten? Tavoite Motivaatio Valinnat, päätökset ja toiminta Tie tavoitteeseen Voimavarat Taidot, keinot ja energia Hyödynnä tätä suunnittelutyökalua ja ideoi sekä kiteytä organisaationne tavoitteita tukevia toimenpiteitä. Tai ota yhteyttä ja varaa sitoumukseton konsultaatio kanssamme. Tuomme mielellämme kokemuksemme ja asiantuntemuksemme avuksenne. Tomi Leskinen Hanna-Maria Hult Sari Mikkola Toimitusjohtaja Kehityspäällikkö Palvelupäällikkö 2011 ActPro Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina Luonua 2 3

3 HYVINVOINTI ON OSAAMISTA Hyvinvointi ja toimintakyvyn ylläpitäminen ei ole itsestään selvää ja helppoa. Se on vaativa taito, joka tarvitsee onnistuakseen tietoa, työkaluja, tukea ja ennen kaikkea usein sinnikästä harjoittelua. Se on vahvaa osaamista, jota työelämässä tarvitaan entistä enemmän. Osaamista voidaan tarkastella yksilön tai organisaation ominaisuutena. Organisaation keskeinen osaaminen erottaa sen kilpailijoista ja luo pohjan erinomaisuudelle. Taito ylläpitää muuttuvissa tilanteissa organisaation kestävää toimintakykyä on varmasti kilpailuetu, jota sellaisenaan on mahdotonta kopioida. Yksilötasolla osaaminen kulminoituu usein kykyyn soveltaa opittua tietoa tarkoituksenmukaisesti ja saada aikaan tavoiteltu tulos. Osaaminen myös rakentaa luottamusta itseen ja tuottaa hallinnan tunnetta. Se on aina hiottavissa oleva timantti, joka tietoisella toiminnalla pysyy kantajansa omistuksessa tilanteista riippumatta. Investointi osaamiseen kannattaa aina ActPRO konsepti antaa työkaluja motivaation ja osaamisen rakentamiseksi organisaatioiden kestävään toimintakykyyn. Konkretisoivia malleja sekä aktivoivia valmennuksia sisältävä konsepti rakentuu tulosten saavuttamisen kannalta kolmen keskeisen kysymyksen ympärille. MITEN? VOIMAVARAT TAIDOT, KEINOT JA ENERGIA Näiden kolmen osatekijän hallinnasta muodostuu hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tarvittava osaaminen. Tämä osaaminen on työelämän merkittävää ydinosaamista niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Kehittäessä yksilön hyvinvointia tai kokonaisen organisaation toimintakykyä keskitytään usein pelkästään kysymykseen MITEN? Monesti suoritetaan toimenpiteitä miettimättä sen tarkemmin, mitä niillä tavoitellaan ja minkä konkreettisen asian kehittäminen olisi oikeasti merkityksellistä hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn kannalta. Tämä saattaa johtaa siihen, että aidon motivaation puutteessa kehitysinnostus lopahtaa. Usein myös tehdyt toimenpiteet eivät kohdistu osaalueelle, jonka kehittäminen olisi organisaation toimintakyvyn kannalta tuloksellista tai eniten vaikuttaisi yksilön kokemaan hyvinvointiin ja sitä kautta myös organisaation tuloksiin. ActPRO Strateginen toimintakyky malli rakentaa organisaatiotasolla kestävän toimintakyvyn mahdollistavaa osaamista. Yksilötasolla osaaminen varmistetaan ActPRO Kokonaisvaltainen hyvinvointi mallin avulla. MIKSI? TAVOITE MOTIVAATIO MITÄ? VALINNAT, PÄÄTÖKSET JA TOIMINTA TIE 4 5 MIKSI? Tavoite MITÄ? Valinnat, päätökset & toiminta MITEN? Voimavarat ACTPRO KONSEPTIN TUOTTEET Tuotekokonaisuutemme muodostaa toimintakyvyn ylläpitämiseen tarvittavan osaamisen. Osaamisen kehittymistä tukeva prosessi lähtee liikkeelle motivaation herättämisestä MIKSI? edeten orientoitumisen ja toiminnan fokusoinnin MITÄ? kautta tietojen sekä taitojen lisäämiseen ja sisäistämiseen MITEN?. Konseptin rakenne, valmennustuotteet ja valmentajien työskentelytavat antavat mahdollisuuden päättää, missä määrin tukea ja ohjausta tarvitaan. Valistamisen sijaan valmentajamme tekevät yhdessä työtä yksilöiden ja organisaatioiden kanssa tarjoten menetelmien tukemana mahdollisuuden oman toiminnan reflektointiin, arviointiin ja kehittämiseen. ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY ACTPRO NAVIGAATTORI Tavoite- ja kehityskeskustelu Varhainen välittäminen Hyvinvoinnin johtaminen HENKILÖSTÖN KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI MOTIVAATIO VASTUU YHTEINEN KIELI SITOUTUMINEN Organisaation toimintakyvyn johtaminen valmennus Johtoryhmä- ja esimiesvalmennukset Hyvinvointiohjelmat Ohjausryhmätyöskentely & konsultointi Hyvinvoinnin johtaminen Henkilöstön hyvinvointiohjelma Avainhenkilöiden hyvinvointiohjelma Johdon hyvinvointiohjelma ActPRO Personal Planner -yksilöcoaching Oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin johtaminen valmennus ecoach sähköinen valmentaja KRISTALLISOINTI MISTÄ LIIKKEELLE JA MIKÄ ON ENSIMMÄINEN TAVOITE JA ASKEL TAIDOT, KEINOT & ENERGIA Yksilö- ja ryhmäcoaching Valmennusluennot ActPRO Mind Training ActPRO Physical Training ActPRO Nutrition Training ActPRO Rest & Recovery Training ActPRO Career Training

4 MIKSI? Tavoite MITÄ? Valinnat, päätökset & toiminta MITEN? Voimavarat Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus (17060) Mitä hyvinvoinnin johtamisella organisaatiossa tavoitellaan? Esimiehen rooli hyvinvoinnin johtajana ja mahdollistajana Hyvinvoinnin johtaminen työsuhteen elinkaaressa suhteessa organisaation toimintakyvyn tavoitteisiin. Hyvinvointi esimiehen roolissa valmennuskokonaisuus (17054) 1. Oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin johtaminen valmennusluento 2. ActPRO Personal Planner yksilöcoaching á 50 minuuttia 3. Hyvinvointi esimiehen roolissa valmennus ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY Organisaation toimintakyvyn johtaminen valmennus (15014) Liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen edellyttää organisaatiolta vahvaa suorituskykyä. valmennus antaa johdolle näkökulmia ja osaamista organisaation hyvinvoinnin johtamiseen. Valmennuksen aiheita ovat mm. Mitä on organisaation strateginen hyvinvointi ja toimintakyky? Mitä strategisella toimintakyvyllä tavoitellaan? Miten rakennamme tahtotilan sekä toimintamallit ylläpitää ja kehittää strategista toimintakykyä? Mikä on organisaation strategisen toimintakyvyn nykytila? Mitä tulisi ensisijaisesti kehittää organisaation toimintakyvyn turvaamiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi? Konkretisoidaan organisaation toimintakyvyn turvaavat tavoitteet osa-alueille Johtaminen ja esimiestyö Hyvinvoinnin johtaminen Organisaatio Henkilöstö Toimintakulttuuri Tavoitteet luovat pohjan Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennukselle, jossa konkretisoidaan toimintakyvylle asetettuja tavoitteita esimiestyötä ohjaaviksi toimintamalleiksi työsuhteen elinkaaressa. Kesto 3 tuntia 6 7 Valmennuskokonaisuus antaa eväitä esimiehen henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Valmennusosuus toimii myös vertaisforumina ja antaa mahdollisuuden rakentaa esimiesten hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria. Valmennuskokonaisuus voidaan räätälöidä kunkin organisaation omien tarpeiden ja aikataulujen mukaiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi valmennukseen voidaan liittää hyvinvoinnin johtamisosaamista kehittäviä esimieskoulutuksia kuten Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus. ActPRO Navigaattori työkalut ja koulutukset Tavoite- ja kehityskeskustelu (16011) Varhainen välittäminen (16012) Hyvinvoinnin johtaminen (16013)

5 ACTPRO NAVIGAATTORI Tavoite- ja kehityskeskustelu (16011) Varhainen välittäminen (16012) Hyvinvoinnin johtaminen (16013) Navigaattori malli auttaa rakentamaan mielekästä ja tuloksellista työtä. Mielekkyys on henkilökohtainen kokemus työstä ja se muodostuu kokonaisvaltaisesti monesta eri osatekijästä. Työntekijää ja yritystä palkitseva tuloksellisuus syntyy, kun tekeminen kohdistuu oikeisiin asioihin. Mielekkyys ja tuloksellisuus ovat usein yhteydessä toisiinsa. Mielekkyyden kokeminen auttaa tekemään tuloksellista työtä ja tulosten saavuttaminen sekä onnistuminen auttavat osaltaan kokemaan tekemisen mielekkääksi. Niin mielekkyyden kuin tuloksellisuuden saavuttamisen avainsana on konkreettisuus. Kyky konkretisoida työn mielekkyys ja merkityksellisyys luovat pohjan asettaa sopivia tavoitteita työlle ja omalle kehittymiselle. Se auttaa määrittelemään tarvittavan ohjauksen ja tuen sekä tunnistamaan ja esittämään työn epäkohtia siten, että niihin voidaan vaikuttaa. Tuloksellisuuden saavuttaminen edellyttää konkreettisia tavoitteita. Näkyväksi ja ymmärrettäviksi tehdyt tavoitteet auttavat ohjaamaan omaa toimintaa, tunnistamaan edistymisen ja näin kokemaan myös matkan kohti tavoitetta mielekkääksi. Organisaation toimintaa ohjaavat tavoitteet pohjautuvat liiketoiminnan visioon ja strategiaan. Henkilökohtaisella tasolla nämä tavoitteet konkretisoidaan arjen toimintaa ohjaaviksi tavoitteiksi yhteistyössä esimiehen ja työntekijän kesken. Asetettavat tavoitteet liittyvät omaan tehtävään ja tarvittaessa henkilökohtaisen toimintakyvyn kehittämiseen tarkoittaen osaamista, oman käyttäytymisen ohjausta ja voimavaroja. ActPRO Navigaattori tavoite- ja kehityskeskustelumallin mukaisesti esimiehen ja työntekijän työskentelyote on asioita yhdessä pohtiva, tutkiva sekä päättävä. Alkuun muodostetaan kuva niistä yksilö- ja organisaatiotason lähtökohdista, joiden kautta uudet työtä sekä toimintaa ohjaavat, motivoivat tavoitteet muodostetaan. Tämän jälkeen asetetaan yhteistyössä seuraavan kauden tavoitteet ja pohditaan tavat sekä voimavarat niiden saavuttamiseksi. TAVOITTEET VALINNAT, TOIMINTA VOIMAVARAT 8 9 NAVIGATTORI-MALLIN RAKENNE Esimies työ Organisaatio Yksikkö Tehtävä/rooli Tehtävän/roolin vaatimat valinnat, päätökset ja toiminta Osaaminen Tuki Toimintakyky Yhteinen työskentely mielekäs ja tuloksekas työ Ura-, rooli- ja tehtäväkohtaiset tavoitteet Työaika Tapa suorittaa tehtävät Tapa toimia ja käyttäytyä Osaamisen kehittäminen Tuki ja ohjaus Toimintakykyä tukevat toimenpiteet TYÖNTEKIJÄ yksilö Henkilökohtaiset tavoitteet ja motivaattorit Odotukset ja motivaatio työlle Yksityiselämän valinnat ja päätökset Oman toiminnan hallinta Henkilökohtaiset voimavarat ja kokonaisvaltainen hyvinvointi

6 MIKSI? Motivaatio MITÄ? Tie tavoitteeseen HENKILÖSTÖN KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI Oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin johtaminen valmennus (10014) Mitä oma hyvinvointi on ja miten sitä johdetaan? Kuka on vastuussa hyvinvoinnistani? Miten rakentaa osaaminen ja kestävä motivaatio oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen? Konkreettisia harjoituksia ja malleja oman hyvinvoinnin johtamiseen. Kesto 1,5 tuntia ActPRO Personal Planner yksilöcoaching (10024) Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kartoitus- ja suunnittelutapaaminen. Luottamuksellinen keskustelu kunkin omista hyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpitämisen haasteista, tarpeista sekä tavoitteista. Tapaamisista voidaan tehdä organisaatiolle kooste, jossa kuvataan ryhmän keskiarvolukuina sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin nykytilaa ja kehittämistarpeita osa-alueittain. Coaching tapaamisen kesto á 50 minuuttia ecoach organisaation ja yksilön (16021) hyvinvoinnin johtamisen sähköinen työkalu Henkilöstölle ecoach konkretisoi mieleenpainuvasti ja innostavasti Mitä oma hyvinvointi on ja mitä sen johtamisella saavutetaan. Miten muodostaa kestävä motivaatio oman hyvinvoinnin kehittämiseen. Opettaa ja antaa välitöntä palautetta omista hyvinvointiin liittyvistä toimintatavoista. Auttaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osaalueiden analyysin ja tulosten vertailun kautta kristallisoimaan, mitkä kehittämistoimenpiteet juuri tällä hetkellä lisäävät henkilökohtaista hyvinvointia. Organisaatioille ecoach Mahdollistaa vuositasolla tiedon keruun ja vertailun Henkilöstön subjektiivisesta arviosta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tilasta sen viidellä eri osa-alueella. Riskitekijöiden määrästä (mm. henkinen kuormittuneisuus, ylipaino, univaikeudet, sitoutuneisuus). Mahdollistaa suuntaamaan toimenpiteitä juuri niille osa-alueille, joilla on henkilöstön näkökulmasta vahvin kehittämisen tarve ja joita he ovat motivoituneita aidosti kehittämään. Mahdollistaa sekä kehittämisen kustannustehokkuuden että tuloksellisuuden. Sovi demotilaisuus ja tutustu tarkemmin! HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIOHJELMA Henkilöstön hyvinvointiohjelmaan valitaan tarjottavat palvelut ja tuotteet organisaation omien tavoitteiden mukaisesti. Tuloksellinen, henkilöstön tavoittava hyvinvointiohjelma huomioi yksilöllisyyden sekä hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuuden. Toimittamissamme hyvinvointiohjelmassa on usein tietyt kaikille tarjottavat yhteiset osuudet tai luennot, kaikille tarjottavat yksilövalmennustapaamiset, kartoitukset tai analyysit sekä etukäteen sovitun budjetin mukaiset vapaasti valittavat elementit. Hyvinvointiohjelmaa voidaan painottaa eri tavoin eri henkilöstöryhmien osalta. Ohjelmaa täydennetään tarpeen mukaan hyvinvoinnin johtamisen työkaluilla ja esimiesvalmennuksilla. Lisäksi ActPRO:n asiantuntijat ovat organisaation käytettävissä sopimuksen mukaan ohjausryhmä- ja kehitystyössä. Varaa sitoumukseton suunnittelutapaaminen kanssamme. Esimerkki: Hyvinvointiohjelma 12 kk 60 hlöä 100 hlöä 1500 hlöä ActPRO Navigaattori malli, sisältäen 3 tunnin valmennuksen esimiehille n. 30 hlön ryhmissä*) ecoach -sähköinen hyvinvoinnin valmentaja + raportointi, 12 kk:n lisenssi koko organisaatiolle ActPRO Personal Planner -yksilövalmennustapaamiset á 50 min/hlö Valinnainen jatkoelementti, esim. ActPRO Mind-, Physical-, Nutrition- tai Rest & Recovery Training -yksilövalmennustapaaminen á 50 min/hlö tai valinnainen testi, analyysi tai kartoitus*) Valmennusluennot henkilöstölle eri osa-alueilta á 1,5 tuntia x 10 kpl Taulukon hinnat ovat esimerkkejä hyvinvointiohjelman investoinnista. Lopullinen investointi määräytyy aina organisaatiokohtaisen toteutuksen ja/tai palveluiden käytön mukaisesti. Hintoihin lisätään valmennuksen matkakulut sekä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. *) rajoituksia toteutuksessa tai valikoimassa Projektinhallinta ja raportointikoosteiden laadinta Ohjausryhmätyöskentely ja/tai konsultointi yht. 1 henkilötyöpäivä Investointi yhteensä (12 kk) Esimerkki investoinnista hlö/kk

7 MITEN? Taidot, keinot & energia ACTPRO MIND TRAINING Mielen hyvinvoinnin konkretisointi oman toiminnan jäsentäminen ja ohjaus Mielen hyvinvointi on valtava, ja usein käyttämättä jätetty voimavara. Sen avulla luomme merkityksellisyyttä ja palkitsevuutta elämäämme. Se antaa elämälle suunnan ja tukee päätöksiä sekä valintoja. Se myös mahdollistaa taidot tavoitella merkityksellisiä asioita, toimia yhteistyössä toisten kanssa, kyvyn nauttia elämästä ja rohkeuden tunnistaa sekä ratkoa haasteita. Mind Training on ActPRO:n psykologien ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden kehittämä mielen hyvinvoinnin valmennuskonsepti. Mind Training konseptin tavoitteena on lisätä itsetuntemusta ja tietoisuutta omaan käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä. Sana training viittaa aktiiviseen tietojen ja taitojen kehittämiseen. Osana kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallia Mind Training antaa valmiuksia oman käyttäytymisen ja hyvinvoinnin johtamiselle. Mielen hyvinvoinnin kehittäminen on kiinteässä yhteydessä hyvinvoinnin muihin osa-alueisiin kuten liikuntaan, lepoon, ravitsemukseen ja työssä onnistumiseen. Mind Training konseptin kohderyhmänä ovat työkykyiset aikuiset, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään osaamistaan oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä oppimaan menetelmiä, malleja ja työkaluja omakohtaisen työskentelyn tueksi. Mind Training malli antaa raamit kaikkien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueiden kehittämistyölle. Omaa tilannetta tarkastellaan yksilöllisesti valmentajan ohjaamana tai valmennusluennoilla selkeän ja helposti omaksuttavan kolmiomallin avulla. Malli rakentuu tavoitteesta, joka luo motivaation ja merkityksellisyyden sekä ohjaa toimintaa. Toinen osa mallia on voimavarat, joiden avulla luodaan rohkeus, energia ja itseluottamus kulkea kohti omia tavoitteita. Kolmas mallin osa on oman toiminnan tarkastelu: mikä edesauttaa ja mikä estää tavoitetta kohti vievää käyttäytymistä. MOTIVAATIO KÄYTTÄYTYMINEN VOIMAVARAT ActPRO Mind Training Yksilöcoaching (11024) Ryhmäcoaching kartoitus (11031) Mind Training malli auttaa jäsentämään omia ajatuksia ja käyttäytymistä sekä osoittaa mielen hyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta mahdollisen kehittämisalueen. Yksilöcoachingissa mallin käyttö opetellaan valmentavan kartoitustyökalun avulla. Ryhmäcoaching toimii konseptin yleisluentona. Valmennustuotteet edellyttävät osallistujilta aktiivista työskentelyotetta. Valmennusluennot á 1,5 tuntia Mielen hyvinvointi merkityksellisyyden ja hallinnan tunnetta (11104) Mikä on minulle mahdollista? Mikä elämässäni ohjaa toimintaani ja valintojani? Kenen tavoitteet ohjaavat elämääni? Miten rakennan motivaatiota? Oivalluksia ja työkaluja oman mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Mielen hyvinvointi valintoja ja toimintaa vai noidankehiä (11108) Miten ja miksi saatamme arjessa toimia hyvinvointia heikentävällä tavalla? Suojaanko itseni onnistumiselta? Miten tunteet ohjaavat toimintaa? Oivalluksia ja työkaluja oman käyttäytymisen hallintaan. Mielen hyvinvoinnin voimavarat rohkeutta ja itseluottamusta (11112) Miten rakentaa ja tukea itseluottamusta? Miten tunnistan voimavaroja ja mistä energia tavoitella itselleni tärkeitä asioita? Sabotoinko omaa onnistumistani? Työkaluja voimavarojen tunnistamiseen ja rakentamiseen. Yksilöcoaching Yksilöohjaustapaamisen tarkoituksena on tarjota näkökulma ja konkreettinen malli sekä työkaluja oman toiminnan mallintamiseen. Malliin tutustutaan valmentajan ohjaamana omakohtaisen asian työstämisen kautta. Mikäli coachingtapaamisia on useampia tai malli on osallistujalle tuttu, voidaan yksilöohjausta syventää mallin opettelusta tavoitteelliseen ja sparraavaan työskentelyyn yhdessä sovitun asian parissa. Ryhmäcoaching Kuten yksilöohjaustapaamisen on myös ryhmävalmennuksen tarkoituksena tarjota näkökulma ja konkreettinen malli sekä työkaluja oman toiminnan mallintamiseen. Ryhmäcoaching käsittelee lyhyesti mallin kaikki osa-alueet kuten toimintaa ohjaavan tavoitteen, käyttäytymisen hallinnan ja itseluottamusta rakentavat voimavarat. Ryhmäcoaching toimii Henkinen hyvinvointi osa-alueesta yleiskuvan antavana valmennusluentona. Valmennusluennot Valmennusluennoilla käsitellään syventävästi mallin osa-alueet siten, että yhdellä valmennusluennolla keskitytään mallin tiettyyn osatekijään. Valmennusluentoja voidaan tarpeen mukaan räätälöidä kestoltaan ja niitä voidaan yhdistellä. Jokaisella valmennusluennolla esitellään lyhyesti koko malli, joten osallistuminen ei vaadi edeltävää yksilö- tai ryhmäcoachingvalmennusta. Esimiesvalmennukset Mind Training malli sopii erinomaisesti osaksi esimiesten koulutusta. Se antaa konkreettisia työvälineitä ja malleja oman itsetuntemuksen lisäämiseen sekä muiden käyttäytymisen ymmärtämiseen. Esimiesvalmennuksessa valmennusluennot voidaan pitää intensiivisenä puolen päivän koulutuksena. Koulutusta voidaan tehostaa siihen liitettävällä Mind Training yksilöcoachingilla.

8 MITEN? Taidot, keinot & energia ACTPRO PHYSICAL TRAINING Tietoa ja oivalluksia fyysisen hyvinvoinnin merkityksellisyydestä terveydelle ja toimintakyvylle motivoiva ja palkitseva liikunta Fyysinen hyvinvointi pitää sisällään fyysisen kunnon ja terveyden. Näistä muodostuu yksilön fyysinen toimintakyky, jota tarvitaan niin työssä kuin vapaaaikana. Merkittävä tekijä fyysisen toimintakyvyn ja terveyden edistäjänä on liikunta. Liikunnasta on paljon määritelmiä ja laajana käsitteenä se voikin tarkoittaa kaikkea fyysistä aktiivisuutta hyötyliikunnasta aina kilpaurheiluun. Työelämässä liikuntaan voidaan ajatella kuuluvan myös kaikki ne pienet päivittäin toteutettavat toiminnot, jotka ylläpitävät fyysistä liikkuvuutta ja toimintakykyä. Physical Training on ActPRO:n liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden kehittämä valmennuskonsepti. Physical Training konseptin tavoitteena on lisätä motivaatiota ja palkitsevuutta oman fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Sana training viittaa aktiiviseen tietojen ja taitojen kehittämiseen. Osana kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallia Physical Training antaa valmiuksia omasta fyysisestä hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimiseen. Fyysisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittäminen on kiinteässä yhteydessä hyvinvoinnin muihin osa-alueisiin, kuten taitoihin johtaa omaa toimintaa, lepoon, ravitsemukseen ja työssä onnistumiseen. Physical Training konseptin kohderyhmänä ovat työkykyiset aikuiset, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään osaamistaan oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä oppimaan menetelmiä, malleja ja työkaluja omakohtaisen työskentelyn tueksi. Hyvinvointiohjelmaa tukevat elementit TESTIT, ANALYYSIT JA KARTOITUKSET Kävelytesti (12304) Cooper testi (12308) Muut hapenottokykyä ja aerobista kuntoa mittaavat testit (12312) Liikuntakäyttäytyminen ja motivaatio (12316) Lihaskunto- ja liikkuvuustestit (12320) KURSSIT JA RYHMÄT Pilateskurssi (12504) Liikkumaan aloittelevien ryhmä (12510) Askeltekniikka- ja juoksukoulu (12520) KAMPANJAT Askelkampanja ja askelmittari (12604) Tyhy päivä (12900) MOTIVAATIO KÄYTTÄYTYMINEN VOIMAVARAT ActPRO Physical Training Yksilöcoaching (12024) Ryhmäcoaching kartoitus (12031) Physical Training malli auttaa jäsentämään omia asenteita ja liikuntakäyttäytymistä henkilökohtaisesti palkitsevan ja motivoivan liikunnan aloittamiseksi ja ylläpitämiseksi. Yksilöcoachingissa mallin käyttö opetellaan valmentavan kartoitustyökalun avulla. Ryhmäcoaching toimii konseptin yleisluentona. Valmennustuotteet edellyttävät osallistujilta aktiivista työskentelyotetta. Valmennusluennot á 1,5 tuntia Fyysinen hyvinvointi miten teen liikuntatavoitteestani motivoivan? (12104) Mikä tekee fyysisestä toimintakyvystä minulle merkityksellistä? Miten motivoitua asiasta, joka ei heti palkitse? Mahdollistavatko asenteeni ja uskomukseni mielekkään tavoitteen? Oivalluksia ja työkaluja aidon sekä motivoivan tavoitteen rakentamiseen. Fyysinen hyvinvointi tavoitteeseen johtava palkitseva toiminta (12108) Miksi luovutamme ja epäonnistumme? Miten tunnistan omat sudenkuopat? Miten rakentaa palkitsevat toimintatavat? Oivalluksia ja vinkkejä tavoitteeseen vievän toiminnan ylläpitämiseen. Fyysinen hyvinvointi osaaminen ja työkalut oman tavoitteen saavuttamiseen (12112) Miten tunnistan ja rakennan tarvitsemani voimavarat? Miten mahdollistan riittävän energian tavoitteeni saavuttamiseen? Tiedot ja taidot motivaation tukena Tietoa ja työkaluja oman fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Syventäviä valmennusluentoja á 1,5 tuntia Tuki- ja liikuntaelimistön vahvistaminen sekä liikkuvuus (12116) Miksi lihaskuntoharjoittelu ja liikkuvuudesta huolehtiminen on tärkeää? Aloittaessani harjoittelun, mitä tulee tietää, jotta osaan tehdä sen oikein ja turvallisesti? Mikä on tarpeeksi, mikä ehkä jo liikaakin? Kuinka harjoittelu tulee rytmittää, jotta säilytetään harjoittelumotivaatio ja nousujohteisuus? Aerobisen harjoittelun perusteet (12120) Miksi aerobinen harjoittelu eli hapenkuljetuselimistön kunnon kehittäminen on tärkeää? Laadukkaan harjoittelun tunnuspiirteet. Kuinka harjoittelu tulee rytmittää, jotta säilytetään harjoittelumotivaatio ja nousujohteisuus? Mitä minun tulee tietää harjoittelusta, jotta osaan tehdä sen oikein ja turvallisesti? Uusi harrastus kävely tai juoksu (12124) Oikea tekniikka tekee kävelystä ja juoksusta nautinnollisempaa. Kun askel on teknisesti puhtaampi, on mm. juoksukin kevyempää. Hyvä motivaattori itsenäisen kuntoilun aloittamiseen tai yhteisen haasteen tueksi. Sopii kaikille riippumatta siitä, onko harrastanut kävelyä tai juoksua. Tarkoitettu kuitenkin vasta harrastusta aloittaville. Fyysisen hyvinvoinnin ylläpitäminen työssä kehonhallinnan ja ryhdin ABC (12128) Miten voimme ennaltaehkäistä niska- ja selkäoireita huolehtimalla ryhdistä, asennonhallinnasta ja työergonomiasta? Seiso, istu, nosta ja kanna oikein. Mitkä työasennot ja -liikkeet vaikuttavat yleiseen vireyteen työaikana sekä sen ulkopuolella? Valmennus antaa tietoa, missä tärkeät tukilihakset sijaitsevat ja kuinka niitä käytetään.

9 MITEN? Taidot, keinot & energia ACTPRO NUTRITION TRAINING Tietoa ja oivalluksia ravinnosta sekä syömiskäyttäytymisestä Ravitsemus on päivittäisen jaksamisemme perustekijä ja elimistön polttoaine. Oikealla ravinnon määrällä ja koostumuksella ylläpidämme elimistön energiatasoja ja mahdollistamme elimistön tehokkaan toiminnan. Vireyden lisäksi monipuolisella ruokavaliolla tarjoamme kehollemme tärkeitä suojaravintoaineita ja nestettä sekä lisäämme vastustuskykyä ja ehkäisemme terveysriskejä. Nutrition Training on ActPRO:n ravitsemuksen ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden kehittämä ravitsemuksen valmennuskonsepti. Konseptin tavoitteena on lisätä osaamista laadukkaan ja yksilöllisen ravitsemuksen kehittämiseen sekä vahvistaa ravitsemustietoa. Nutrition Training konseptin avulla tarkastellaan laadukkaan ravitsemuksen toteutuksen osatekijöitä. Sana training viittaa aktiiviseen tietojen ja taitojen kehittämiseen. Osana kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallia Nutrition Training antaa eväitä oman ravitsemuksen kehittämiselle. Onnistunut ravitsemus on vahvasti yhteydessä taitoihin johtaa omaa toimintaa sekä hyvinvoinnin muihin osa-alueisiin kuten liikuntaan, lepoon ja työssä onnistumiseen. Nutrition Training valmennuksen kohderyhmänä ovat työkykyiset aikuiset, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään osaamistaan oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä oppimaan menetelmiä, malleja ja työkaluja omakohtaisen työskentelyn tueksi. TESTIT, ANALYYSIT JA KARTOITUKSET Ravitsemuskartoitus (13510) Ravitsemuksen seurantatyökalut (13600) KURSSIT JA RYHMÄT Painonhallintaryhmä (13504) MOTIVAATIO KÄYTTÄYTYMINEN VOIMAVARAT ActPRO Nutrition Training Yksilöcoaching (13024) Ryhmäcoaching kartoitus (13031) Malli auttaa kartoittamaan omaa ravitsemusta ja syömiskäyttäytymistä sekä osoittaa hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseen tarvittavan kehittämisalueen. Yksilöcoachingissa mallin käyttö opetellaan valmentavan kartoitustyökalun avulla. Ryhmäcoaching toimii konseptin yleisluentona. Valmennustuotteet edellyttävät osallistujilta aktiivista työskentelyotetta. Valmennusluennot á 1,5 tuntia Ravitsemus energiaa ja iloa vai ikäviä valintoja ja taistelua (13104) Miten ravitsemuksesta rakennetaan aidosti terveyttä ja iloa tuottava energian lähde? Minkälainen tavoite auttaa hallitsemaan ja ohjaamaan syömiskäyttäytymistä? Oivalluksia ja työkaluja motivoivan tavoitteen rakentamiseen. Syömisen hallinta tiedän miten pitäisi syödä miksi en sitten toimi niin? (13108) Mitkä tekijät vaikuttavat syömiskäyttäytymiseeni? Miten hallita syömistä? Miten toteutan onnistuneesti ravitsemustietoutta arjen valinnoissa? Oivalluksia ja konkretisointia omasta ravitsemukseen liittyvästä käyttäytymisestä? Ravitsemustietous voimavara ja perusta oman käyttäytymisen hallinnalle (13112) Mitä tulee tietää, jotta hyvä ravitsemus toteutuu arjen erilaisissa tilanteissa? Mitä tarvitsen onnistuakseni mielekkäällä tavalla sisällyttämään energiaa antavan ravitsemuksen osaksi arkeani? Tietoa ja työkaluja oman ravitsemuksen kehittämiseen. Syventäviä valmennusluentoja á 1,5 tuntia Viisaat valinnat kaupassa (13116) Miten tehdä ravitsemussuosituksia tukevia valintoja kaupassa? Miten pakkausmerkintöjä luetaan? Sydänmerkki, suola-, sokeri-, rasva- ja kuitupitoisuudet Tuotteiden terveysväittämät Suojaravintoaineet (13120) Mihin suojaravintoaineita tarvitaan? Vitamiinit Kivennäis- ja hivenaineet Suojaravintoaineiden lähteet Miten koostan ruokavalion, jolla varmistan erilaisten suojaravintoaineiden riittävän saannin? Ongelmista onnistumisiin käytännönläheistä tietoa ravitsemuksen yleisimmistä haasteista (13124) Miten rytmittää ruokailu oikeaoppisesti? Miten koostan ravitsevan välipalat? Ruokavalion sudenkuopat Mistä kertyy helposti liikaa energiaa? Arjen pienten muutosten merkitys terveellisen ruokavalion luomisessa. Valmennuselementtejä voidaan käyttää joko erillisinä tai niistä voidaan muodostaa laajempia kokonaisuuksia organisaation tarpeista ja mahdollisuuksista riippuen.

10 MITEN? Taidot, keinot & energia ACTPRO REST & RECOVERY TRAINING Konkretisoi levon ja palautumisen osa-alueita sekä keinoja voimavaroiksi omien rajojen hyväksyminen ja kestävä, vahva toimintakyky Henkisen ja fyysisen rasituksen vastapainoksi tarvitsemme lepoa ja palautumista. Lepo ja palautuminen ei ole kuitenkaan pelkästään rentoutumista, laadukasta unta ja stressin hallintaa. Olennainen osa lepoa ja palautumista on myös oman suorituskyvyn optimoiminen. Yhtälailla omien rajojen hyväksyminen levon mahdollistajana kuin huippusuoritusten saavuttaminen edellyttää usein myös ymmärrystä oman kehon ja aivojen toiminnasta. Rest and Recovery Training on ActPRO:n hyvinvoinnin asiantuntijoiden kehittämä levon ja palautumisen valmennuskonsepti. Rest and Recovery konseptin tavoitteena on lisätä tietoisuutta levon ja palautumisen tarpeesta sekä keinoista samoin kuin tehokkaan ja mielekkään työskentelyn menetelmistä. Sana training viittaa aktiiviseen tietojen ja taitojen kehittämiseen. Osana kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallia Rest and Recovery konsepti antaa valmiuksia oman toiminta- ja suorituskyvyn ylläpitämiselle. Lepo- ja palautumistaidot ovat kiinteässä yhteydessä taitoihin johtaa omaa toimintaa ja hyvinvoinnin muihin osa-alueisiin kuten liikuntaan, ravitsemukseen ja työssä onnistumiseen. Rest and Recovery konseptin kohderyhmänä ovat työkykyiset aikuiset, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään osaamistaan oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä oppimaan menetelmiä, malleja ja työkaluja omakohtaisen työskentelyn tueksi. Konsepti ja harjoitukset eivät kartoita stressiä tai uupumusta. Mikäli Rest and Recovery harjoitusten avulla ei saa riittävää lepoa ja palautumista toteutumaan, on hyvä ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai muuhun sopivaan asiantuntijatahoon. Pitkittyneet univaikeudet, häiritsevä kuormittuneisuuden tunne ja omaa elämää rajoittavat muutokset mm. mielialassa, toimintakyvyssä, tunne-elämässä ja ihmissuhteiden hallinnassa ovat aina syy keskustella asiasta terveydenhuollon asiantuntijan kanssa. TESTIT, ANALYYSIT JA KARTOITUKSET Firstbeat hyvinvointikartoitus ja stressianalyysi ja ActPRO Rest & Recovery Training -yksilöcoaching (14308) 18 MOTIVAATIO KÄYTTÄYTYMINEN VOIMAVARAT 19 ActPRO Rest and Recovery Training Yksilöcoaching (14024) Ryhmäcoaching kartoitus (14031) Rest and Recovery malli auttaa oivaltamaan levon ja palautumisen tärkeyden sekä antaa työkaluja ja malleja kestäväntoimintakyvyn rakentamiseen. Yksilöcoachingissa mallin käyttö opetellaan valmentavan kartoitustyökalun avulla. Ryhmäcoaching toimii konseptin yleisluentona. Valmennustuotteet edellyttävät osallistujilta aktiivista työskentelyotetta. Valmennusluennot á 1,5 tuntia Lepo ja palautuminen rentoutumista vai suorituskyvyn optimointia? (14104) Mitä lepo ja palautuminen ovat? Miten rakennetaan tavoite, joka auttaa tarvittavan levon ja palautumisen saavuttamisessa? Hyväksyntä, merkityksellisyys ja motivaatio omasta levosta ja palautumisesta huolehtimiseen. Lepo ja palautuminen toiminko arjessa itseäni vastaan? (14108) Miten arjen käyttäytymiseni tukee riittävää lepoa ja palautumista? Miten asetan itselleni rajat? Konkreettisia harjoituksia ja malleja oman toiminnan tarkasteluun ja hallintaan. Lepo ja palautuminen harjoittelua vaativa taito (14112) Mikä on riittävästi lepoa? Miten mahdollistan levon ja palautumisen ja rakennan oikeat olosuhteet? Miten harjoitan kehoa ja aivoja palautumaan? Tietoa ja harjoituksia omasta levosta ja palautumisesta huolehtimiseen. Syventäviä valmennusluentoja á 1,5 tuntia Rentoutuminen ja palautuminen osa arjen toimintaa (14116) Tietoa ja harjoituksia eri rentoutusmenetelmistä ja oikeasta hengitystekniikasta. Tietoa ja keinoja palautumiseen myös työpäivän aikana. Menetelmiä arjessa toteutettaviin harjoituksiin niin kotona kuin työssä. Työstressi ja uupumus tunnusmerkkejä ja tapoja selviytyä (14120) Miksi koemme stressiä? Avaimia stressinhallintaan. Mistä tunnistaa työuupumuksen? Hoidammeko tehottomasti oireita vai tavoitammeko uupumuksen syyt? Mitä on jaksaminen ja miten sitä voi kehittää? Uni terveyden ja toimintakyvyn perusta (14124) Miksi uni on meille niin tärkeää? Mitkä ovat laadukkaan ja riittävän unen tekijät? Mikä on riittävä määrä unta? Unihygienia hyvän unen mahdollistaminen. Työkaluja paremman yöunen saavuttamiseksi. Aivot rajallinen resurssi. Käytä niitä viisaasti. (14128) Ymmärtämällä perusteita aivojen toiminnasta voi kehittää merkittävästi keskittymiskykyä ja tuloksellisuutta. Miten itse voit vaikuttaa aivojen suoriutumiseen erilaisista tilanteista ja siten omaan jaksamiseesi sekä toimintakykyysi? Miten välttyä aivojen ylikuormitustilanteilta, jotka turhauttavat, kuormittavat tai jopa lamauttavat toimintaamme? Konkreettisia malleja ja harjoituksia oman toiminta- ja suorituskyvyn optimoimiseen.

11 MITEN? Taidot, keinot & energia ESIMERKKEJÄ TOTEUTUSVAIHTOEHDOISTA FIRSTBEAT HYVINVOINTIKARTOITUS JA ACTPRO REST & RECOVERY TRAINING Stressi, unenlaatu, elämäntavat - konkretisoi yksilöllisellä mittauksella omat vahvuudet ja kehityskohteet motivoiviksi tavoitteiksi Sähköinen infopaketti + Firstbeat hyvinvointikartoitus 2 vrk mittaus + henkilökohtaiset palauteraportit + ActPRO Rest & Recovery Training ryhmäpalaute á 1,5 h = 120 /hlö (esim. 20 hengen ryhmä) (14305) Sykevälimittaukseen perustuvassa hyvinvointikartoituksessa tarkastellaan arkikäyttäytymisen vaikutuksia kestävään toimintakykyyn. Laite mittaa koettua stressiä, palautumisen riittävyyttä, unen laatua sekä liikunnan terveys- ja kuntovaikutuksia. Kartoitus koostuu henkilökohtaisesta esim. 2 vrk:n pituisesta sykemittauksesta, henkilökohtaisista raporteista mittausten ja omien päiväkirjamerkintöjen pohjalta sekä palautevalmennuksesta ryhmänä tai yksilötasolla. Mittauksen tulokset hyödynnetään parhaiten yhdistämällä mittaus ActPRO Rest & Recovery Training yksilötapaamiseen. Tulosten purkamisen lisäksi tapaamisessa konkretisoidaan oman toiminnan kehityskohtia ja mahdollisia toimenpiteitä. Seurantamittauksella todennetaan saavutetut muutokset ja motivoidaan opitun arkikäyttäytymisen ylläpitämisessä. Ryhmäpalautteessa opetetaan osallistujia itse tulkitsemaan omaa henkilökohtaista raporttiaan ja paikallistamaan oleellisia kehityskohteita ja mahdollisuuksia. Organisaatiotasolla osaamista voidaan lisäksi kehittää ryhmille tarjottavin valmennusluennoin. Kartoitus sekä yksilö- ja ryhmävalmennukset voidaan toteuttaa valitulle henkilöstöryhmälle tai koko organisaatiolle. Suunnittele omalle organisaatiolle sopivin vaihtoehto kanssamme tai sovi pienemmän ryhmän pilottiprojektista. TUOTTEET Firstbeat hyvinvointikartoitus/stressianalyysi (14304) Firstbeat hyvinvointikartoitus + ryhmäpalaute (14305) Firstbeat hyvinvointikartoitus + yksilövalmennus (14308) Sähköinen infopaketti + ActPRO Personal Planner yksilövalmennus á 50 min ja sähköinen infopaketti + Firstbeat hyvinvointikartoitus 2 vrk mittaus + henkilökohtaiset palauteraportit Firstbeat hyvinvointikartoitus 2 vrk mittaus + henkilökohtaiset palauteraportit + + ActPRO Rest & Recovery Training yksilövalmennus á 50 min. ActPRO Rest & Recovery Training yksilövalmennus á 50 min. = 190 /hlö (14304) = 285 /hlö (14310) Hintoihin lisätään mittareiden toimituskulut ja valmentajien mahdolliset matkakustannukset todellisten toteutuneiden kustannusten mukaisesti sekä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hintaesimerkit voimassa sitoumuksetta toistaiseksi.

12 MITEN? Taidot, keinot & energia ACTPRO CAREER TRAINING Mielekäs työ kokonaisvaltainen näkemys työhön ja uraan Työ on olennainen voimavara kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Toisille työ itsessään on hyvin merkityksellinen ja mielekkyyttä tarjoava asia elämässä. Toisille taas oma työ sinänsä ei ole niin merkityksellistä, jolloin elämän tärkeät asiat löytyvät työn ulkopuolelta. Tässä tapauksessa työ voimavarana on enemmänkin mahdollistajan roolissa. Jotta työ voisi toimia kaikille voimavarana, tulee kehittämistoimenpiteissä huomioida työelämän hyvinvoinnin kolme tärkeää osatekijää minä itse, työnantaja ja työyhteisö. Career Training malli tarjoaa työkaluja tunnistaa henkilökohtaisella tasolla niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat omakohtaisen kokemuksen onnistumisesta ja työn mielekkyydestä. Malli on ActPRO:n työelämän ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden kehittämä valmennuskonsepti. Sana training viittaa aktiiviseen tietojen ja taitojen kehittämiseen. Työssä onnistuminen ja työn mielekkääksi kokeminen ovat vahvasti yhteydessä taitoihin johtaa omaa toimintaa sekä hyvinvoinnin muihin osa-alueisiin kuten liikuntaan, ravitsemukseen, lepoon ja palautumiseen. Career Training valmennuksen kohderyhmänä ovat työkykyiset aikuiset, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään osaamistaan oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä oppimaan menetelmiä, malleja ja työkaluja omakohtaisen työskentelyn tueksi Career Training konsepti Career Training valmennuskonsepti sisältää tuotteita, jotka auttavat avaamaan näkökulmia omaan työhön ja selkeyttävät työuraan liittyviä valintoja sekä päätöksiä. Yksilöcoaching, valmennusluento ja työpajatyöskentely edellyttävät osallistujilta aktiivista työskentelyotetta. Yksilöcoaching/kartoitustyökalu (15024) Mikä minusta tulee isona näkökulma omaan työuraan Mitä työlläni tavoittelen? Tukevatko tapani toimia tavoitteen saavuttamista? Mitä tarvitsen saavuttaakseni tavoitteeni? Malli auttaa kartoittamaan omaa työkäyttäytymistä sekä osoittaa oman tavoitteen saavuttamisen tarvittavan kehittämisalueen. Konkreettisia kehityskohteita tavoitellun työuran rakentamiseen. Kehityskeskustelu työpaja (15124) Kokonaisvaltainen näkemys työhön ja tavoitteisiin HR:lle tai kehitystyöryhmälle suunnattu työpaja toimii alustuksena organisaation kehityskeskustelua ohjaavan toimintamallin kehittämistyölle. Työpajassa esitellään Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallin mukainen näkemys työhön ja sen tavoitteiden asetantaan. Mallia tukevat Navigaattorin konkreettiset työkalut ja toteutustavat. Valmennusluentoja á 1,5 tuntia Mielekäs työ miksi tulin töihin? (15104) Mikä tekee työstäni mielekkään? Miten voin itse kehittää ja ylläpitää kokemusta työn mielekkyydestä? Mitkä ovat mielekkään työn voimavarat ja miten niitä voi kehittää? Oivalluksia ja konkreettisia kehityskohteita mielekkään työn rakentamiseen. Varhainen välittämisen toimintakulttuuri vaikeiden asioiden puheeksiottaminen (15108) Luento toimii alustuksena organisaation oman varhaisen välittämisen toimintamallin kehittämistyölle ja henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Mitä on varhainen välittäminen ja miten rakentaa yhteinen tahtotila varhaiselle välittämiselle? Mikä on työyhteisössä kunkin vastuu varhaisessa välittämisessä? Miten valmistautua vaikeisiin keskustelutilanteisiin? Työkalu: Miten lähestyä ja ottaa esille vaikeita asioita? Työmotivaatio mikä meitä liikuttaa... (15112) Kuinka kukaan voisi meitä motivoida tai mahdollistaa motivoitumisen, jos emme aina itsekään tiedä, mikä meitä liikuttaa? Kaipaammeko motivointia vai motivaation mahdollistamista? Mikä on motivaation perustana? Miten organisaatio mahdollistaa motivoitumisen? Miten kartoitan omia motivaattoreita? Mielekäs työ näkökulma työtehtäviin ja rooliin (15116) Mikäli olemme roolissamme jatkuvasti epämukavuusalueella ja suorituskykymme rajalla, on vaikeata saavuttaa työssä onnistumisen kokemuksia. Minkä tyyppisissä työtehtävissä olen parhaimmillani? Miten voi itse pohtia, minkä tyyppinen työ on mielekästä? Mitkä tekijät saattavat tuntua työssä kuormittavilta? Työkäyttäytymisen keskeiset tekijät ja kuinka niitä tarkastellaan.

13 MIKSI? MITÄ? MITEN? Suunnittelutyökalu Strateginen toimintakyky Minkälaisia toimenpiteitä organisaatioissanne tarvitaan tuloksellisen hyvinvointiohjelman eli kestävän ja vahvan toimintakyvyn saavuttamiseksi? MIKSI? Organisaation toimintakykyä tarkastellaan suhteessa sen tavoitteet mahdollistavaan strategiaan. Keskeinen kysymys on, mikä henkilöstöön liittyvä tekijä mahdollistaa valitun strategian toteutumisen. Vastauksesta tähän kysymykseen muodostetaan hyvinvointiohjelman tavoite. Kirjaa pohdintanne organisaationne toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävästä tavoitteesta ja sen selkeydestä. Muista, että yksikertainen ja uskottava tavoite mahdollistaa konkreettiset ja arjessa toteutettavat toimenpiteet. Tavoite Yritysjohdolle on selvää, mikä henkilöstöön liittyvä tekijä on strategian toteutumisen kannalta kriittinen ylläpito- ja/tai kehityskohde vetovoimaisuus/imago henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen avainhenkilöiden pitäminen talossa työkyky ja energiataso sairauspoissaolojen vähentäminen henkilöstön johdettavuus henkilöstön kyky ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista työyhteisötaidot muutoksiin sopeutuminen muu, mikä? Valinnat, päätökset & toiminta Organisaatiossa on edellä valittuun tavoitteeseen liittyen selvä näkemys mitä toimenpiteitä tarvitaan mitkä toimenpiteet ovat juuri nyt mahdollisia miten kehitystoimenpiteet kohdistetaan, priorisoidaan ja resursoidaan Voimavarat JOHTAMINEN & ESIMIESTYÖ OHJAUS organisaation ja henkilöstön johtaminen hyvinvoinnin johtaminen ORGANISAATIO MAHDOLLISTAMINEN roolit osaaminen toimintamallit prosessit HENKILÖSTÖ JOHDETTAVUUS henkilökohtaisen toimintakyvyn lähtökohdat kyky johtaa toimintakykyään MITÄ? Seuraavaksi voit arvioida, ovatko nykyiset toimenpiteet kohdistettu, priorisoitu ja resursoitu tavoitteen mukaisesti. MITEN? Analysoimalla mitä kysymystä voit tarkentaa toimintakyvyn kannalta keskeisten tekijöiden nykytilaa suhteessa tavoitteeseen. Ohjaako johtaminen ja esimiestyö kohti tavoitetta, mahdollistaako organisaation roolit, osaaminen ja prosessit onnistumisen, onko henkilöstö johdettavissa tavoitteeseen ottamalla vastuuta omasta toimintakyvystä ja luoko toimintakulttuuri pohjan tavoitteen mukaiselle yhteistoiminnalle. Kirjaa näkemyksesi edellä mainittujen tekijöiden nykytilasta suhteessa tavoitteeseen. Hyvinvointiohjelman tuottavuus & tuloksellisuus 24 Toimenpiteiden kustannustehokkuus & vaikuttavuus TOIMINTAKULTTUURI YHTEISTOIMINTA vuorovaikutus viestintä tapa toimia arvot Organisaation hallittu toimintakyky, ohjattavuus & ketteryys Copyright ActPRO, Finland

14 MIKSI? MITÄ? MITEN? Motivaatio Tie tavoitteeseen Taidot, keinot & energia Suunnittelutyökalu Kokonaisvaltainen hyvinvointi Henkilöstölle on selvää mistä tekijöistä oma hyvinvointi koostuu mikä tekee omasta hyvinvoinnista merkityksellistä kuka on vastuussa yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnista Henkilöstöllä on henkilökohtainen oivallus siitä, mitä asiaa olisi aidosti sitoutunut kehittämään oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi riittävät tiedot ja taidot hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä kehittämiseen HENKINEN HYVINVOINTI oman toiminnan jäsentäminen ja ohjaus hallinnan tunne ja mielekkyyden kokeminen Fyysinen hyvinvointi motivaatio, tietoa ja taitoja liikuntaan sekä fyysiseen toimintakykyyn Organisaation toimintakyvyn merkittävin osatekijä on henkilöstö ja sen johdettavuus kohti kulloinkin asetettuja tavoitteita. Minkälaisia henkilöstön osaamista kehittäviä toimenpiteitä organisaatioissanne tarvitaan tuloksellisen hyvinvointiohjelman saavuttamiseksi? Ravitsemus ravinto ja ravitsemuskäyttäytyminen ravinto polttoaineena MIKSI? Motivaatio, sitoutuminen kehittämiseen ja vastuunotto omasta toimintakyvystä edellyttää yksilötasolla useimmiten oivallusta siitä, mitä oma hyvinvointi on, mistä tekijöistä se kulloisessakin elämäntilanteessa koostuu ja mitä sillä henkilökohtaisesti saavutetaan. Kirjaa arviosi henkilöstön tietoisuudesta oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tekijöistä sekä motivaattoreista. MITÄ? Yksilötasolla kehitämme ja ylläpidämme hyvinvointiamme usein toimenpiteillä, jotka ovat tuttuja, helppoja tai joita kaikki muutkin tekevät. Arvioi, onko henkilöstöllä keinoja ja taitoja kohdentaa henkilökohtaiset toimenpiteet osa-alueille, jotka todellisuudessa edesauttavat hyvinvointia ja joiden kehittämiseen he ovat aidosti sitoutuneita. Yhteisvastuu toimintakyvystä & sitoutuminen kehittämiseen Tuloksellisten toimenpiteiden valinta ja onnistuminen Lepo & palautuminen tiedot ja taidot palautua sekä työskennellä tehokkaasti ja mielekkäästi Työssä onnistuminen työ voimavarana mielekkään työn tietoinen rakentaminen Oman hyvinvoinnin johtaminen ja työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ydinosaamisena MITEN? Kirjaa vielä arviosi henkilöstön tiedoista ja taidoista Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin viidellä eri osa-alueella. 26

15 ActPRO Oy Vattuniemenkuja 4 E Helsinki ActPRO Keskus

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

Kannusta työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista.!

Kannusta työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista.! Yrityksemme liikunta- ja hyvinvointipalvelut toteutamme Studiollamme, yrityksen omissa tiloissa tai yhteistyökumppanimme tiloissa. Kustannustehokkaat ratkaisut suunnittelemme avaimet käteen periaatteella,

Lisätiedot

WPI MODUULIPOHJAINEN KOULUTUS

WPI MODUULIPOHJAINEN KOULUTUS WPI MDUULIPHJAINEN KULUTUS Rakenna oma koulutusohjelma ja aikataulu Koulutus on rakennettu siten, että sen voi joustavasti suorittaa jaksoissa itselle sopivassa aikataulussa. Yksilöllistä koulutusohjelmaa

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

LÄHIOPETUSMODUULI - 1 PVÄ - VALMENTAVA TYÖSKENTELY LÄHIOPETUSMODUULI - 1 PVÄ - STRATEGINEN HYVINVOINTI ORGANISAATIOISSA HYVINVOINTIVALMENNUS LIIKUNTA

LÄHIOPETUSMODUULI - 1 PVÄ - VALMENTAVA TYÖSKENTELY LÄHIOPETUSMODUULI - 1 PVÄ - STRATEGINEN HYVINVOINTI ORGANISAATIOISSA HYVINVOINTIVALMENNUS LIIKUNTA WPI MODUUIPOJINEN KOUUUS WPI ealth & Wellness Coach asiantuntijakoulutukset - rakenna oma koulutusohjelma ja aikataulu Yksittäisille koulutusjaksoille voi osallistua täydentämään omaa osaamistaan, vaikka

Lisätiedot

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015 Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen Työkykyjohtaminen Ilmiöitä Tiedolla johtaminen 2 Ilmiöitä ja huolia yritysten arjessa Kannattavuus, tehokkuus, kasvu "Liikevaihto jää alle budjetin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Johanna Ahonen Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Mari Keränen Varmasti esimiehenä 6.6.2017

Lisätiedot

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Risto Hietala 10.11.2009 Miksi Valio Olo? Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Valio-konsernin visio 2015 määrittää vahvasti Valion tahtotilaa Valio on alansa johtava brändi Suomessa

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SAVONLINNASSA

TYÖHYVINVOINTIA SAVONLINNASSA PAREMPIIN HETKIIN. TYÖHYVINVOINTIA SAVONLINNASSA Kyyhkylän Savonlinnan toimipiste tarjoaa kokonaisvaltaisia työhyvinvointipalveluita Saimaan upeissa maisemissa, Best Western Spahotel Casinon toisessa kerroksessa.

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Case Moventas: Avainhenkilöiden hyvinvoinnin hallinta Maarit Herranen

Case Moventas: Avainhenkilöiden hyvinvoinnin hallinta Maarit Herranen Case Moventas: Avainhenkilöiden hyvinvoinnin hallinta Maarit Herranen Avainhenkilöiden hyvinvoinnin hallinta Taustaa Hyvinvointi- ja kuntokartoitukset Seurantamittaus ja kuormituksen sekä palautumisen

Lisätiedot

SPORTNESS CORPORATE. INTRO Hyvä työvire heti aamusta. Maksimoidaan iskukyky. Fokus

SPORTNESS CORPORATE. INTRO Hyvä työvire heti aamusta. Maksimoidaan iskukyky. Fokus Maksimoidaan iskukyky Valmennusformaatti tähtää hyvinvoinnin ja suorituskyvyn maksimoimiseen. Hyvä työvire ja tasapaino elämän kaikilla osa-alueilla ovat kestävän johtajuuden Fokus INTRO Hyvä työvire heti

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Terveystietoa ja fysiikkaa 3h/vko Terveystiedon osaamiskokonaisuus ja ammattipätevyystunnit. Taulukon jälkeisessä osiossa on tummennettu ne ammattipätevyysosat,

Lisätiedot

4eventin palvelut Långvikissa

4eventin palvelut Långvikissa 4eventin palvelut Långvikissa Fyysinen hyvinvointi Kehon ikä -kartoitus Lähtölaukaus elämänpituiselle hyvinvointimatkalle Kehon ikä -kartoitus on kokemuksemme mukaan motivoivin yksilötason terveyskunnon

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

JAKSAMISEN EVÄÄT. Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö

JAKSAMISEN EVÄÄT. Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö JAKSAMISEN EVÄÄT Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö TYÖHYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS (PLUS) Hyväkuntoinen henkilöstö Hyvä osaaminen, kehittämisinto Henkilöstön korkea

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Firstbeatin Hyvinvointianalyysi

Firstbeatin Hyvinvointianalyysi Firstbeatin Hyvinvointianalyysi Tuottaa ymmärrettäviä ja yksilöllisiä raportteja, jotka mitattava henkilö saa mukaansa palautetilaisuudessa Erittäin helppo mitattavalle henkilölle vaatii vain sykemittauksen

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009. JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT

Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009. JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009 JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT Johtajan toiminnan ja käyttäytymisen yhteys stressiin, palautumiseen ja

Lisätiedot

Konkreettiset toimenpiteet palautetilaisuuden punaisena lankana Satu Tuominen, hyvinvointiasiantuntija, LitM

Konkreettiset toimenpiteet palautetilaisuuden punaisena lankana Satu Tuominen, hyvinvointiasiantuntija, LitM Konkreettiset toimenpiteet palautetilaisuuden punaisena lankana Satu Tuominen, hyvinvointiasiantuntija, LitM Hyvinvointianalyysin toteutus Onnistunut hyvinvoinnin edistäminen Nykytilanteen kartoitus/ MOTIVAATION

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Minun työhyvinvointini

Minun työhyvinvointini Minun työhyvinvointini Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä Tuottavuuden mahdollistaja Hyvinvointi

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia

Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia Liikuntalääketieteenpäivät 5.11.2015 Ville Vesterinen, LitM Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Mitä biohakkerointi on? Biohakkerointi ymmärretään

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot

Tie kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 23.09.2015 Uy, Laurea Lohja

Tie kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 23.09.2015 Uy, Laurea Lohja Tie kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 23.09.2015 Uy, Laurea Lohja Minna Vainio Psykoterapeutti, Coach, ft Yrittäjä, yrityksesi tärkein voimavara! Miten huolehdit siitä? SITKUN MUTKUN NYTKUN Pitääkö Flyygeli

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen: mikä auttaa jaksamaan jatkuvassa muutoksessa? Erikoistutkija Marjo Wallin TTL:n määritelmä työhyvinvoinnille Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

Kuntotestissä mittaamme hapenotto- ja verenkiertoelimistön kunnon, lihaksiston toiminta- tai suorituskyvyn ja tarvittaessa kehonkoostumuksen.

Kuntotestissä mittaamme hapenotto- ja verenkiertoelimistön kunnon, lihaksiston toiminta- tai suorituskyvyn ja tarvittaessa kehonkoostumuksen. Kuntotestistä saat arvokasta tietoa tämänpäivän kunnostasi. Olit sitten aloittelija tai huippu-urheilija. Kuntotesti voidaan räätälöidä juuri sinulle sopivaksi kokokonaisuudeksi aikaisemman liikuntahistorian

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Case Insinööri. Hyvinvointianalyysi

Case Insinööri. Hyvinvointianalyysi Case Insinööri Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Case Insinööri Kartoituksen alkupäivämäärä 03.09.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Painonhallintaluotsi Pienryhmävalmennus

Painonhallintaluotsi Pienryhmävalmennus Painonhallintaluotsi Pienryhmävalmennus Miten Painonhallintaluotsi eroaa perinteisistä painonhallintaryhmistä? Kilojen, kaloreiden ja liikuntasuoritusten vahtimisen sijasta keskitymme konkreettisiin keinoihin,

Lisätiedot

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen tauoton liikkumaton tupakkapitoinen kahvipitoinen runsasrasvainen alkoholipitoinen heikkouninen? Miten sinä voit? Onko elämäsi Mitä siitä voi olla seurauksena

Lisätiedot

FIRSTBEATIN 11.5.2010

FIRSTBEATIN 11.5.2010 FIRSTBEATIN VI Stressipäivä Jyväskylässä 11.5.2010 MH-valmennus ja Siuntion Hyvinvointikeskus VIISAAT VALINNAT 2008-2010 Siuntion Hyvinvointikeskuksen kokemukset hyvinvointianalyysin käytöstä työkykyvalmennuksessa

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään

KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään 4event - vireämmän elämän puolesta vuodesta 2001 2 3 Löydä energinen ja vireä elämä Hyvinvointi ja energinen elämä ovat kaikkialla. Mutta ne pitää

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti Terveydenhuoltoalan l siirtoergonomian i asiantuntija ij ja työseminaari 10.6.2010 Kannattavaa kumppanuuttakuntouttavallakuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväkikoti Kartanonväki kodit kdit

Lisätiedot

Kipinä- hyvinvoin+valmennus

Kipinä- hyvinvoin+valmennus Kipinä- hyvinvoin+valmennus John Deere, Joensuu / 28.9, 8.10 MOBRA FINLAND OY Terveyden ja toimintakyvyn valmennustalo MitaBavia, tuloksellisia ja rehellisiä työhyvinvoine- palveluja yrityksille, joille

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen Hyvinvointianalyysi Essi Salminen ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Essi Salminen Kartoituksen alkupäivämäärä 11.10.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho

Lisätiedot

Firstbeat esimerkki Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Firstbeat esimerkki Firstbeat Hyvinvointianalyysi Firstbeat esimerkki 2017 Firstbeat Hyvinvointianalyysi FIRSTBEAT HYVINVOINTIANALYYSI SYKEVÄLIMITTAUS HENKILÖKOHTAINEN RAPORTTI ASIANTUNTIJAN PALAUTE TOIMENPITEET JATKUVUUS 68 henkilöä osallistui palveluun

Lisätiedot

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Hyvinvointia työstä Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Mikko Nykänen, tutkija 30.1.2017 2 Työkyky Työkyky on työn kuormitustekijöiden ja vaatimusten sekä ihmisen toimintakyvyn/voimavarojen

Lisätiedot

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos ASLAK ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kohderyhmä: työntekijät,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen?

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Pirkko-Liisa Vesterinen Paikallisjohtaja, dosentti Management Institute of Finland, MIF Itsetuntemus lähtökohtana Vastaa itsellesi Kuka minä olen itselleni?

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mielenterveys voimavarana Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mitä mielenterveys tarkoittaa Mielen terveys vs. mielen sairaus? Mielen kokemus hyvinvoinnista ja tasapainosta Sisäisiä,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Roihu- työhyvinvoin,valmennus

Roihu- työhyvinvoin,valmennus Roihu- työhyvinvoin,valmennus Purso Oy / 2014 MOBRA FINLAND OY Terveyden ja toimintakyvyn valmennustalo Mita?avia, tuloksellisia ja rehellisiä työhyvinvoind- palveluja yrityksille, joille henkilöstön työpanos

Lisätiedot

TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT

TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT Oikeat ruokailutottumukset Riittävä lepo Monipuolinen liikunta Miksi pitäisi liikkua? Liikunta pitää kuntoa yllä Liikkuminen on terveyden antaa mielihyvää ja toimintakyvyn kannalta ehkäisee sairauksia

Lisätiedot

2016 Case. Hyvinvointianalyysi

2016 Case. Hyvinvointianalyysi 2016 Case Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili 2016 Case Kartoituksen alkupäivämäärä 08.10.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho on mielestäni

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Firstbeat Hyvinvointianalyysi Firstbeat Hyvinvointianalyysi Mihin Firstbeat -mittaus perustuu? Mittaus perustuu sykevälivaihtelun muutoksiin. Alla on kuvattuna mitä sykevälivaihtelu tarkoittaa. Mitä tietoa Firstbeat mittauksella saadaan?

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Oma jaksaminen työpaineiden keskellä. Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Oma jaksaminen työpaineiden keskellä. Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Oma jaksaminen työpaineiden keskellä Oma jaksaminen työpaineiden keskellä Stressin ja henkisen kuormituksen hallinnasta (Lähde: Kaikkea stressistä, Salla Toppinen-Tanner & Kirsi Ahola

Lisätiedot

Case CrossFit-urheilija. Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Case CrossFit-urheilija. Firstbeat Hyvinvointianalyysi Case CrossFit-urheilija Firstbeat Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Crossfit urheilija Case Kartoituksen alkupäivämäärä 14.07.2014 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot