NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ"

Transkriptio

1 NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY, JOS KILPAILUKYKY RIITTÄÄ 7 13 KIINTEISTÖMARKKINAT MANAGERILÄHTÖISELLÄ VUOKRAUKSELLA KOHTI TÄYDEMPIÄ TILOJA 17 LISÄTIETOJA NEWSECISTÄ / NEWSEC SUOMESSA Copyright Newsec 2013 Tämä raportti on tarkoitettu yleistä tietoa varten ja se perustuu materiaaliin, joka on Newsec hallussa tai toimitettu Newsec:lle. Kaikki voitava on tehty tietojen varmistamiseksi, mutta tietojen oikeellisuudesta ja kattavuudesta emme voi tarjota mitään takuuta. Newsec ei ota vastuuta vahingosta tai vahingoista raportin epätarkkuuden vuoksi. Voitte käyttää raportin tietoja tekemällä kaikki lainaukset tietojen ja grafiikkaan käytöstä.

3 EXECUTIVE SUMMARY 3 SIJOITUSMARKKINAT ODOTTAVALLA KANNALLA, VUOKRALAISILLA HYVÄT NEUVOTTELUASEMAT Kiinteistömarkkinoita leimaa epävarmojen talousnäkymien varjostama odotus ja päätöksenteon hitaus. Kiinteistökauppa keskittyy kasvavassa määrin hyviin Helsingin ja pääkaupunkiseudun kohteisiin sekä kasvukeskusten parhaisiin liikepaikkoihin. Sijoittajien focus Helsingin ydinkeskustaan on säilynyt vahvana, mutta keskeisillä omistajilla ei ole juurikaan myyntihaluja. Vastaavasti kysytyimpien alueiden ulkopuolella kiinteistökauppa on hidasta, koska riskit nähdään suurina ja kaupan osapuolten hintanäkemyserot ovat kaukana toisistaan. Lisäksi rahoituksen saaminen hyvien alueiden ulkopuolelle on haastavaa. Toimistotilojen vuokramarkkinoilla vuokrauspäätösten syntyminen on tiukassa ja tahtipuikko on vuokralaisilla. Suomen talouden hiljentyminen näkyy myös kiinteistömarkkinoilla. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuolikkaan kiinteistökaupan volyymi jäi alhaiseksi verrattuna kahden viime vuoden vastaaviin lukuihin. Transaktiovolyymi jäi reiluun 340 miljoonaan euroon ensimmäisellä neljänneksellä ja toisella noin 480 miljoonaan euroon. Vuonna 2011 ensimmäisen vuosipuolikkaan volyymi oli noin 1.04 miljardia euroa ja vuonna 2012 noin 1.09 miljardia euroa. Kuluvan vuoden osalta kahden miljardin euron rajapyykki tulee olemaan tiukassa. Suomi kuuluu edelleen luotettavimpiin maihin Euroopassa ja on turvannut oman luotonsaantinsa. Meillä on kansantaloutena paras AAA-luottoluokitus. Samaan sarjaan kuuluvat euromaista myös Luxemburg, Hollanti ja Saksa. Kansainvälisten sijoittajien silmissä Suomi

4 EXECUTIVE SUMMARY 4 sissä ydinkeskustan ja muiden alueiden välillä kasvavat edelleen ydinkeskustan hyväksi. Sijoittajien taloudellisista syistä johtuvat pakkotilanteet ovat todennäköisesti ensi talvena kasvussa. Tästä on esimerkkinä Helsingin Pitäjänmäessä elokuussa toteutunut uudehkon toimistotalon kauppa. Nämä muutokset tulevat näkymään sijoitus- että vuokramarkkinoilla kasvaneena tilatarjontana. Pääkaupunkiseudun toimistomarkkinoilla vajaakäytön odotetaan kasvavan. Yritykset ovat vuokramarkkinoilla varovaisen odottavalla kannalla. Suuria yli 1000 neliön vuokralaisia on tällä hetkellä liikkeellä erittäin niukasti ja pitkät sopimukset ovat harvinaisia. Yritysten trendinä on tehostaa tilankäyttöään ja siten alentaa tilakustannuksia. Uutta tilaa rakennetaan jatkuvasti ja samalla vanha epäajanmukainen toimistotila jää entistä useammin tyhjäksi. Tavatonta ei ole suhteellisen uudenkaan tilan tyhjeneminen. Vaihtoehtoinen käyttö voi löytyä esimerkiksi asumisesta, mikäli kaavamuutos on mahdollista ja taloudellinen yhtälö toimii. Valitettavasti tämä onnistuu kuitenkin vain murto-osassa ongelmakohteista pääasiassa kysytyillä asuntoalueilla. juisia trendejä kuin muissakin toimitiloissa. Toiminnot keskittyvät tiiviimmin hyvien liikenneyhteyksien varteen uusille ja uudehkoille alueille. Vastaavasti sijainniltaan ja tilakannaltaan heikommat alueet eivät kiinnosta vuokralaisia tai käyttäjäomistajia. Näin ollen erot sijoittajia ja loppukäyttäjiä houkuttelevien alueiden ja heikompien alueiden välillä korostuvat entisestään. Asuntosijoittaminen on ollut arvonnousuista johtuen kiinnostava sijoitusvaihtoehto ja markkinoille onkin tullut lisää erikoissijoitusrahastoja. OP-Rahastoyhtiö, Ålandsbanken ja FIM toivat markkinoille vuokra-asuntoihin sijoittavat asuntorahastot. Markkinoiden epävarmuus lisää tiedonsaannin tarvetta ja korostaa oikean tiedon merkitystä. Newsecin tavoitteena on lisätä Suomen kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja toimivuutta. Tarjoamme asiakkaillemme täyden palvelun kiinteistötalon laajaa markkinatuntemusta ja monipuolista osaamista analyyseistä arviointeihin, kaupankäyntiin, vuokraukseen ja kiinteistöomaisuuden hoitoon. mielletään turvalliseksi maaksi. Erityisesti saksalaisten sijoittajien kiinnostus pääkaupunkiseudun kiinteistöihin on pysynyt korkealla tasolla. Toteutuneet kaupat indikoivat sitä, että kysyntä ja hintatasot hyvistä pääkaupunkiseudun kohteista ovat ennallaan ja jopa lievässä kasvussa. Rahoituksen saatavuus on edelleen vaikeaa. Alkuvuoteen verrattuna rahoituskriteerit ovat kuitenkin hieman keventyneet riippuen sijoittajasta. Rahoitusta ei saa juurikaan muihin kuin rahoittajan vähäriskiseksi katsomiin kohteisiin. Keskeisenä pullonkaulana sijoitusmarkkinoilla on edelleen sijoittajien kiinnostuksen rajautuminen pääasiassa Helsingin ytimeen ja valikoiden pääkaupunkiseudun ykköspaikoille. Myyntihaluja Helsingin keskustan prime- kiinteistöjen omistajilta ei kuitenkaan juuri löydy. Heikommille kohteille taas ei kohdistu kysyntää odotetuilla hinnoilla. Erot markkina-arvonäkemyk- Maakunnissa suurimpien kasvavien kaupunkien ydinkeskustat ja erityisesti parhaat liiketilat ovat kiinnostavimpia sijoituskohteita. Useilla paikkakunnilla on käynnissä suuria muutoksia keskusta-alueilla esimerkkeinä Oulu ja Pori. Keskustojen kehittyminen onkin olennainen tekijä lisäämään paikkakunnan vetovoimaa sekä kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien että vuokralaisten keskuudessa. Putoajina ovat paikkakunnat, joissa lomautusten ja irtisanomisten leima lisää epävarmuutta. Logistiikkamarkkinoilla on vastaavia maanlaa- Newsecin viimekeväinen markkinakatsaus sai positiivista palautetta ja ehdotuksia sisällöstä, jotka olemme huomioineet tätä katsausta tehdessämme. Toivomme, että markkinakatsauksesta on Teille hyötyä ja vastaanotamme edelleen mielellämme parannusehdotuksia. Helsinki Hannu Ridell toimitusjohtaja Newsec Valuation Oy

5 KASVU KÄYNNISTYY, JOS KILPAILUKYKY RIITTÄÄ 5 KASVU KÄYNNISTYY, JOS KILPAILUKYKY RIITTÄÄ MAAILMANTALOUS KÄÄNTYMÄSSÄ VÄHÄN PAREMPAAN Maailmantalouden käänteet ovat nopeita. Vielä vuoden alussa lukuisat ennakoivat indikaattorit lupasivat maailmantalouden piristyvän kesään mennessä. Keväällä kuitenkin näkymät viilenivät nopeasti Yhdysvaltojen veronkorotusten ja velkakattovääntöjen sekä Kiinan kasvun hiipumisen myötä. Käänne parempaan näytti siirtyvän myöhemmäksi. Kesän myötä ennakoivat indikaattorit ovat taas piristyneet. Yhdysvaltojen elpyminen näyttää etenevän poliittisista ongelmista huolimatta ja Euroopan taloudet näyttävät piristymisen merkkejä Saksan vetämänä. Tällä hetkellä Suomen talouden kasvu on heikkoa sekä kansainvälisistä että kotimaisista syistä. Suomen kokonaistuotanto supistui melkein 3 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoteen verrattuna. Talous supistuu tänä vuonna viime vuoden tapaan ja kääntyy loivaan kasvuun ensi vuonna sillä edellytyksellä, että vienti lähtee vetämään. VIENTI ALKAA VETÄÄ VASTA VUONNA 2014 Euroalueen luottamusindikaattorit ovat kesän kuluessa piristyneet ja osoittavat tällä hetkellä nollakasvua. Sikäli kun käänne pitää, euroalueen kasvu on käynnistymässä. Rohkaisevaa on se, että Suomen suurimmat vientimaat Ruotsi, Saksa ja Britannia kasvavat jo nyt. Samoin Yhdysvaltojen toipuminen on jatkunut niin vakaasti, että keskuspankki vä-

6 KASVU KÄYNNISTYY, JOS KILPAILUKYKY RIITTÄÄ 6 hentänee velkakirjojen ostotahtia jo syyskuusta alkaen. Kehittyneiden maiden parempia näkymiä vastaan kehittyvät maat ovat menettäneet puhtiaan. Ostopäällikköindeksit ovat kääntyneet heinäkuussa pakkaselle sekä BRIC- että laajemmin kehittyvissä maissa ensi kertaa vuoden 2009 jälkeen. Käänteen taustalla on Kiinan kasvun painopisteen siirtyminen investoinneista kulutukseen ja siihen liittyvä raakaaineiden hintojen lasku. Venäjän näkymiä painaa öljyn hinnan jämähtäminen 100 dollarin tienoille barrelilta, Intiaa hidastaa julkinen ja vaihtotaseen alijäämä sekä sinnikäs inflaatio. Vain Brasiliassa on BRIC-maista odotettavissa viime vuotta parempaa. Kokonaisuudessaan Suomen vientinäkymät paranevat loppuvuotta kohti, mikäli länsimaiden käänne parempaan saa myös kehittyvät maat pitämään pintansa. Euroopassa tosin kasvu jää erittäin vaatimattomaksi kahdesta syystä. Toisaalta luottokanta edelleen pienenee, eikä Etelä-Euroopan pk-yritysten luotonsaannin ongelmia ole vielä ratkaistu. Toisaalta Etelä- Euroopan julkiset taloudet edelleen velkaantuvat, vaikka Euroopan keskuspankin OMTohjelma onkin saanut velkakirjojen korot laskuun. Suomen investointitavaroihin painottuva vienti saa maailmantalouden käänteestä kysynnän lisäystä viiveellä, koska maailmanmarkkinoilla on paljon vapaata kapasiteettia. Investointitavaroiden kauppa piristyy kunnolla vasta, kun lisäkapasiteetin tarvetta syntyy. Kuinka paljon Suomen vienti lopulta kasvaa riippuu kilpailukykymme riittävyydestä. Suomen kauppatase palasi viime vuonna hieman ylijäämäiseksi vuoden 2011 jälkeen. Pieni ylijäämä säilyy toistaiseksi, sillä kotimaisen kysynnän heikkous ja paikallaan junnaava vienti pitävät tavaroiden ja välituotteiden tuonnin kurissa. Pakkaselle painunut vaihtotase pysyy kuitenkin selvästi alijäämäisenä pidempään. Vaihtotaseen palaaminen positiiviseksi edellyttää viennin paranemista ja julkisen alijäämän sulattamista. INVESTOINNIT VÄHENEVÄT JA TYÖLLI- SYYS HEIKKENEE Suomessa investointien alamäki on jatkunut, koska ulkomailta tullut taantuma on aikaa myöten hyydyttänyt myös kotimarkkinoista riippuvaisen rakentamisen. Kone- ja laiteinvestoinnit ovat kääntyneet pieneen nousuun, mutta eivät tarpeeksi kääntääkseen kokonaisinvestoinnit kasvuun. Rakentaminen pysyy alamaissa niin kauan kuin viennin vedon kautta saadaan kotimainen kysyntä kasvuun. Korjausrakentaminen loiventaa rakentamisen alamäkeä. Ensi vuodelle tulossa oleva kotitalousvähennyksen korotus euroon osaltaan tukee korjausrakentamista. Julkiset investoinnit pysynevät vakaina. Vaikka elvytysmieliset haluaisivat niitä tässä suhdannetilanteessa lisätä, kestävyysvaje estää merkittävät elvytysinvestoinnit. Vientiongelmat ja investointien väheneminen ovat vetäneet työttömyyden nousuun. Väestön ikääntyminen on pitänyt työttömyysasteen nousun toistaiseksi melko pienenä, mutta taantuman jatkuessa ja edelleen laajetessa kotimainen kysyntäkään ei pysty enää kasvamaan. Niinpä työttömyys nousee vuoden loppuun mennessä 8,5 prosenttiin. Työttömyys nousee pitkälle ensi vuoteen, kunnes talouskäänne alkaa runsaan puolen vuoden viiveellä pienentää työttömyysastetta. KULUTUKSEN VETO HIIPUU JA KULUT- TAJAHINTOJEN NOUSU HIDASTUU Kulutuksen kasvu pysyy vaimeana useasta syystä. Kotitalouksien ostovoima ei kasva kuluvana vuonna lainkaan, vaikka kuluttajahintojen nousu on rauhoittunut. Inflaatio jää tänä vuonna selvästi 2 prosentin tavoitetason alapuolelle, mutta palaa siihen ensi vuonna talouden elpymisen myötä. Työllisyys heikkenee, ansiotaso kohoaa hädin tuskin inflaation vauhtia, eläkkeet nousevat viimevuotista vähemmän ja verotus kiristyy. Useat kunnat päätyvät korottamaan veroäyriään, ja alustavasti on linjattu, että ensi vuonnakaan ei nosteta tuloveroasteikon tulorajoja, jotka inflaation vuoksi kiristävät verotusta palkankorotuksista huolimatta. Vaikka kotitaloudet kompensoivat ostovoiman heikkenemistä vähentämällä säästämistä, kulutuksen kasvu pysyy vaimeana pitkään. Ostovoimaan ei ole tulossa parannusta ennen kuin kilpailukyky palautuu. Toisaalta palkansaajien ansiotaso on kohonnut reaalisesti 25 % vuodesta 2000, joten Suomella on myös varaa pidättäytyä ostovoiman parantamisesta kilpailukyvyn ja työllisyyden nimissä. JULKISEN TALOUDEN SUUNTA EI KÄÄNNY ILMAN TOIMIA Julkisen talouden alijäämä kaventuu hyvin hitaasti lähivuosina ilman erityistoimia. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaan valtion alijäämä supistuu ensi vuonna 6,6 miljardiin tämän vuoden 7,8 miljardista. Valtion velanottotarve pysyy huomattavana, ja julkisen velan BKT-suhde lähestyy tasaista vauhtia 60 prosentin rajaa. Paras tapa tukea Suomen talouskäännettä on parantaa Suomen kilpailukykyä niin, että pääsemme mukaan kansainvälisen talouden kasvuun ja pystymme hyötymään tärkeimpien vientimaidemme kasvusta. Palkkaratkaisu lähes nollalinjalla olisi nopein tapa palauttaa kilpailukykyä. Se voisi onnistua siten, että valtio tekisi sittenkin tuloverotaulukoihin indeksitarkistukset. Näin kotimaista kysyntää tuettaisiin palkankorotusten sijaan samalla, kun kustannuskilpailukyky suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin kohenee. Aki Kangasharju, Tutkimusjohtaja, Nordea Markets

7 KIINTEISTÖMARKKINAT 7 LISÄTIETOJA KIINTEISTÖMARKKINAT JA LOGIIKKA LUKUJEN TAKANA Newsec jatkaa markkinainformaation tuottamista markkinakatsauksen muodossa ja tarjoaa enemmän läpinäkyvyyttä kiinteistömarkkinoille. Olemme määrittäneet kiinteistömarkkinoiden tunnuslukuja keskeisimmiltä alueilta Suomesta. Markkinaparametrit kuvaavat näkemyksiämme keskimääräisistä vuokra-, vajaakäyttö-, tuottovaatimustasoista ja rakentamisesta. Markkinaparametrit saattavat vaihdella huomattavasti riippuen osamarkkina-alueesta. Olli-Pekka Mustonen Analyytikko Newsec Valuation Oy Tel KÄSITTEET: Vuokra (Bruttovuokra) Vuokra, jolla katetaan kiinteistökustannukset. Bruttovuokra on vuokralaisen tilasta maksama kokonaisvuokra, joka sisältää korvauksen tilaan sidotulle pääomalle (pääomakustannukset ja pääoman erilliskustannukset) ja ylläpidon kustannukset. Bruttovuokra voi myös sisältää tapauskohtaisesti käyttö- ja käyttäjäpalvelukustannuksia. Puhekielessä vuokralla tarkoitetaan Suomessa (yleensä) bruttovuokraa. Vajaakäyttö % (vajaakäyttöaste %) Tunnusluku, joka kertoo vapaana olevien tilojen prosentuaalisen osuuden tilakannasta tietyllä osamarkkinoilla. Vajaakäyttöaste on yksi seuratuimpia kiinteistömarkkinoiden tunnuslukuja. (Vajaakäyttöaste saadaan, kun osamarkkinan tilakannasta vähennetään käytössä olevat tilat (käyttöaste), eli Vacancy Rate = 100 % - Occupation Rate) Yield (tuottovaatimus) Yleistermi tuottovaatimuksesta, jolla tarkoitetaan tarkasteluajankohdan markkinavuokriin perustuvien nettovuokratuottojen suhdetta kiinteistöjen hintoihin. Yleisesti käytetty markkinoiden tunnusluku. Rakentaminen (uudisrakentaminen): Rakentaminen, joka tuottaa uutta tilaa tai uuden rakennelman. Kaikki tunnusluvut on kerätty Newsec:ssä. Käsitteiden lähde: TURKU OULU TAMPERE JYVÄSKYLÄ HELSINKI

8 KIINTEISTÖMARKKINAT 8 PÄÄKAUPUNKI- SEUTU Pääkaupunkiseutu erottautuu transaktiomarkkinoilla selkeästi muista. Lähes 60 prosenttia maamme kiinteistömarkkinoiden kokonaisvolyymistä syntyi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla pääkaupunkiseudulla. Varsinkin kansainvälinen sijoittajakysyntä kohdistuu toimistojen osalta pääkaupunkiseudulle ja erityisesti Helsingin ydinkeskustaan. Myös tietyt business park -alueet ovat houkutelleet kansainvälisiä toimijoita. Merkittävään pääkaupunkiseudun kauppaan, Hartwall Areenan ostoon, sisältyi paljon uutisarvoa. Toinen mielenkiintoinen kiinteistötransaktio oli Hakaniemessä osoitteessa Siltasaarenkatu 14 sijaitsevan uusitun ja modernin hotelli- ja liikekiinteistön kauppa, jonka VVT Kiinteistösijoitus Oy osti kesäkuun lopussa Aberdeenilta. Rakennus uudistettiin vanhasta toimistorakennuksesta toimivaksi liikekokonaisuudeksi. Päävuokralaisia ovat Restel Cumulus -hotelliketju, vaateliike Seppälä sekä Lindex. Skanskan pääkonttorikiinteistö Mannerheimintien päässä sijaitsevassa Manskun Rastissa myytiin saksalaiselle Union Investmentin kiinteistörahastolle noin 32 miljoonan euron kauppahintaan, eli noin eurolla neliöltä. Viimeisimpänä toimistotransaktiona saksalainen TMW Pramerica Property Investment GmbH myi Pitäjänmäessä sijaitsevan Moveres Business Parkin Sampo Oyj:n hallinnoimalle kiinteistösijoitusyhtiö Saka Hallikiinteistöt Oy:lle 12 miljoonalla eurolla, eli noin euron neliöhintaan. Ydinkeskustan ulkopuolella käyttöasteet pysyvät pääosin toimistoissa matalina. Vapaiden tilojen määrä on kehittynyt pääkaupunkiseudulla eri tahtiin alueesta riippuen. Positiivista on, että Pitäjänmäen tyhjien toimistotilojen määrä on lähtenyt pieneen laskuun. Vajaakäyttöaste pysyy silti suhteellisen korkeana ja sen suunta on nouseva. Pääkaupunkiseudun toimistojen vuokrakehityksen odotetaan pysyvän maltillisena. Joillakin heikommilla alueilla, joissa tilakanta on vanhempaa ja vuokralaiskysyntä alhaisempaa, saattaa vuokrissa olla jopa laskupaineita. Pääkaupunkiseudun toimistokannan kasvaessa alueelliset erot vajaakäyttöasteissa kasvavat edelleen. Yksin Espooseen rakennettiin viime vuoden ja tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana noin neliötä toimistotilaa, kun useat business park -hankkeet valmistuivat. Espoon Matinkylään valmistui business park Safiiriin ensimmäinen vaihe vuoden 2012 aikana ja toinen vaihe toukokuussa Helsingin uusien toimistoneliöiden lisäys oli noin neliön luokkaa. Helsinkiin valmistui NCC business park Aitio Vivaldi Ruskeasuon ja Mannerheimintien päähän. Samalle alueelle rakentuu myös Skanskan neljän toimistorakennuksen kokonaisuus Manskun Rasti. Kaksi Manskun Rastin toimistoa valmistui viime vuoden puolella ja kahden muun odotetaan valmistuvan vuoden 2015 aikana. Käpylään nousi uusi Triotto Business Park -toimistorakennus viime vuoden lopulla. Vantaalle valmistui Aviapoliksen alueelle Airport Plaza 3 Tuike ja Loiste business park -toimistot. Liiketilarakentaminen on keskittynyt lähinnä peruskorjauksiin ja laajennuksiin. Teollisuus- ja logistiikkamarkkinat osoittivat lieviä piristymisen merkkejä. Alueellisesti merkittävä transaktio tapahtui kun Spondan hallinnoima Sponda Fund III hankki varasto- ja logistiikkakiinteistön kehittyvältä Vantaan Akselin alueelta. Ensisijaisina logistiikan alueina erottuvat Vantaan Aviapolis ja Kehä III:n varsi. Asuntosegmentissä vuokrien nousu jatkui pääkaupunkiseudulla ja näkemyksemme mukaan vuokra-asuntomarkkinat ovat edelleen likvidejä. LENTOKENTTÄ / AVIAPOLIS VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % TUOTTOVAATIMUS % RAKENTAMINEN m 2 LEPPÄVAARA PITÄJÄNMÄKI KESKUSTA 2 SÖRNÄINEN Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka ,0-11,0 7,0-8, ,0-11,0 6,5-8,0 LÄNSIVÄYLÄ TAPIOLA KEILANIEMI KESKUSTA 2 SÖRNÄINEN PITÄJÄNMÄKI KEILANIEMI TAPIOLA LÄNSIVÄYLÄ ,0-15,0 7,6-9, ,0-15,0 6,1-7, ,0-10,0 0-3,0 6,1-7,2 6,4-7, ,0-15,0 0-2,0 3,0-10,0 7,5-8,5 7,2-7,9 8,5-9, LEPPÄVAARA 16, ,0-15,0 0-3,0 6,1-7,2 5,1-5,7 LENTOKENTTÄ/AVIAPOLIS ,0-14,0 2,0-4,0 1,0-5,0 6,8 7,4 6,4-8,5 7,0-8,

9 KIINTEISTÖMARKKINAT 9 HELSINKI KESKUSTA Helsingin ydinkeskustan asema houkuttelevana sijoitusalueena on korostunut edelleen. Ydinkeskustaan kohdistuvien kiinteistösijoitusten tuottovaateet ovat pitäneet pintansa muuten haastavilla markkinoilla. Sijoituskysynnän ylittäessä tarjonnan hyvissä keskustakohteissa, ovat tuottovaatimukset olleet muuta maata alhaisempia. Oletamme saman trendin jatkuvan myös loppuvuonna. Ydinkeskustan reunalta Sanoma myi kaksi kohdetta yksityiselle kiinteistökehittäjälle osoitteissa Bulevardi 12 ja 14. Rakennukset ovat tällä hetkellä pääosin toimistokäytössä, mutta ne kehitetään jatkossa asunnoiksi. Toinen aivan ydinkeskustassa tehty kiinteistötransaktio on Cordea Savills -rahaston ostama Aleksanterinkatu 11 sijaitseva kiinteistö Nordea Henkivakuutukselta vuonna Helsingin ydinkeskustan rajoja venytetään ja samalla kaupunkikuva kokee merkittävän muutoksen, kun pääradan viereen Töölönlahden rantaan nousee uusia toimisto- ja asuinrakennuksia. Tulevassa toimisto- ja asuinrakennuskorttelissa on rakennusoikeutta yhteensä noin kerrosneliömetriä. Projekti on yksi maan suurimmista rakennushankkeista ja se on tällä hetkellä loppusuoralla. Myös liiketilojen tarjonta kasvaa kun CityCenter ja Forum uudistuvat ja laajenevat. Helsingin keskustan vuokramarkkinoilla on liikettä, kun suuret käyttäjät vaihtavat tilojaan. UPM muuttaa uusiin toimitiloihin Töölönlahdelle ja asianajotoimisto Borenius muuttaa UPM:n tiloihin osoitteeseen Eteläesplanadi 2. Samoin asianajotoimisto Hannes Snellmann muuttaa Eteläesplanadille vanhoihin Kauppalehden tiloihin. Kauppalehti on muuttanut Töölönlahden uusiin tiloihin Alma Median muuton yhteydessä. Keskustan toimistotiloista muutti pois Talentum Ruoholahteen ja niinikään Cargotec muutti Sörnäisistä Ruoholahteen. Ruoholahteen on vuoden 2015 aikana muuttamassa myös aikakausilehtikustantaja Sanoma Magazine ja oppimisratkaisuja tarjoava Sanoma Pro. Ohjelmistotalo Visma muuttaa Elielinaukiolle Ernst & Youngilta vapautuviin toimistotiloihin kesällä Ernst & Young puolestaan siirtyy Töölönlahdelle valmistuviin uusiin tiloihin. Suurista muutoksista huolimatta isojen tilojen vuokraus keskustassa alkaa olla haasteellista, koska kysyntää on vähän ja se suuntautuu myös osittain halvemmille alueille. Tähän haasteeseen omistajat pyrkivät vastaamaan jakamalla tiloja pienempiin kokonaisuuksiin. Ydinkeskustan toimistovuokrakehitys on pysynyt vähintään yleisen hintatason kehityksen mukaisena ja paikoitellen hiukan sen ylläkin. Talouden muutokset sekä uudisrakentaminen saattavat luoda paineita toimistojen vuokratasoja kohtaan myös keskusta-alueella. Tämä korostuu erityisesti yksittäisissä kohteissa, joissa vuokralaiselle voi muodostua huomattava neuvotteluetu. TÖÖLÖNLAHTI KAMPPI VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % TUOTTOVAATIMUS % RAKENTAMINEN m 2 Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka KESKUSTA KAMPPI ,0-5,5 0-3,0 5,0-6,0 4,8-5, ,5-7,0 0-3,0 5,4-6,7 4,7-5, RUOHOLAHTI TÖÖLÖNLAHTI KESKUSTA ,9 5, ,0-8,5 1,0-4,0 6,0-7,2 5,0-6, RUOHOLAHTI ,0-13,0 1,0-5,0 6,1-7,8 6,6-7,1

10 KIINTEISTÖMARKKINAT 10 TAMPERE Kiinnostus Tampereen kiinteistömarkkinoihin on säilynyt ennallaan vuoden 2013 alkupuolen aikana. Kaupunki koetaan sekä sijoittajien että loppukäyttäjien mielessä elinvoimaisena pääkaupunkiseudun ulkopuolisena yliopistokaupunkina. Ongelmana on edelleen sopivien vähäriskisten eri toimijoiden sijoituskriteerit täyttävien kohteiden löytäminen. Merkittävin yksittäinen kiinteistökauppa tehtiin, kun yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö W.P.Carey osti juuri valmistuneen Cargotecin tutkimus- ja kehityskeskuksen Ruskossa. Kohteeseen sovittiin 20 vuoden ns. pääomavuokrasopimus. Lehdistötiedotteen mukaan sijoituspäätökseen liittyi vahvasti luottamus vuokralaiseen ja vuokralaisen toimialaan. Ruskon toimisto- ja teollisuusalue nähtiin vahvana ja luottamus Suomeen oli positiivinen tekijä sijoituspäätökseen. Rakennusliike YIT myi Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiölle Tampellan alueen viimeisen kohteensa KOy Tampellan Keskustornin. Kohteeseen on tarkoitus rakentaa liiketiloja sekä 175 asuinhuoneistoa. Samassa yhteydessä YIT myi Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiölle keskusparkista 98 autopaikkaa. Kauppojen kokonaisarvo oli noin 24 miljoonaa euroa. Rakennustyöt aloitettiin välittömästi ja odotettu valmistumisaika on Keskustornista nousee 16-kerroksinen maamerkki keskustan liepeille Tampellaan. Kysyntää opiskelija-asumiseen on, koska YIT rakentaa parhaillaan Hervantaan noin 130 opiskelijaasuntoa, jotka valmistuvat vaiheittain vuoden 2014 aikana. Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa on yhteensä noin opiskelijaa. Tampereen keskustassa on tapahtunut suuria rakennemuutoksia. Vuoden 2012 aikana valmistunut parkkihalli P-Hämppi tarjoaa noin 970 autopaikkaa Hämeenkadun ja rautatieaseman alle. Keskustan maanalaista parkkitilaa on tarkoitus lisätä rakentamalla Tampereen länsipuolelle parkkihalli Kunkun Parkki, joka olisi yhteydessä P-Hämppiin. Toinen merkittävä kaupunkikuvaa muokkaava projekti on Tampereen Kansi ja Keskusareena -hanke, jonka tarkoituksena on rakentaa kannelle yhteensä neliötä asuntoja, toimistoa sekä liiketilaa. Lisäksi Kannelle on rakentumassa lähes neliön monitoimihalli. Projektin aloitus on lykkääntynyt, mutta NCC:n tavoite on saada ensimmäinen rakennus valmiiksi vuoden 2017 aikana. Eläke-Fennia rakentaa Tampereen rautatieaseman viereen 25-kerroksista tornihotellia, johon aukeaa 2014 lopulla uusi Sokos Hotelli. Hankkeen arvo on lähes 50 miljoonaa euroa. LIELAHTI VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % TUOTTOVAATIMUS % RAKENTAMINEN m 2 Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka MYLLYPURO KESKUSTA / KAUPPI MESSUKYLÄ KESKUSTA LENTOKENTTÄ NEKALA SARANKULMA-PARTOLA ,5-5,5 0-3,0 6,5 7,8 6,3 7, ,5-6,5 1,0-4,0 7,7 9,2 7,2 8, ,6 4,4 7,7 10,3 7,2 9,5 9,0 12, ,5-7,5 2,0-6,0 3,0-3,5 7,5 10 7,1 9,2 7,9 9, ,7-7,7 4,0-9,0 3,1 3,9 7,5 10 8,4 10, LENTOKENTTÄ SARANKULMA- PARTOLA NEKALA HERVANTA HERVANTA MYLLYPURO LIELAHTI KAUPPI ,0-7,0 1,0-4,0 7,0 7,9 6,7 8, ,5 4,5 8,8 11, ,0-8,0 3,0 3,5 7,0 8,2 8,4 10, ,2 5,5 7,0 8,3 MESSUKYLÄ 7, ,2 4,0 8,8 11,5

11 KIINTEISTÖMARKKINAT 11 TURKU Turun kiinteistömarkkinat pysyivät hiljaisina vuoden 2013 alkupuoliskolla. Merkittäviä toimitilakauppoja ei tehty alkuvuonna ainuttakaan. Lähiaikoina valmistuvia sekä suunnitteilla olevia toimitilarakennusprojekteja Turun alueella on kuitenkin muutamia. Merkittävin yksittäinen kiinteistökauppa Turussa tehtiin huhtikuussa, kun STX myi telakka-alueella olevan tontin valtiolle 23,5 miljoonalla eurolla. Kauppa oli osa valtion STX:lle tekemiä merkittäviä tukitoimia, joilla turvataan alueen telakkateollisuutta ja siten myös työllisyyttä. Turun keskusta-alueen ympärille valmistuu vuoden 2013 loppupuolella muutamia toimistotiloja. YIT:n rakentama Intelligate 2 -toimistoja liiketaloon valmistuu noin neliötä vuokrattavaa tilaa. Intelligate koostuu kolmesta toimistorakennuksesta ja sijaitsee Turku Science Parkin ytimessä Kupittaan rautatieaseman vieressä. Rakennuksen käyttäjäksi tulevat muun muassa Lindorff Oy ja Sairaala NEO. Peab rakentaa Pitkämäkeen Nereis Business Gardenia, johon valmistuu vuokrattavaa liike- ja toimitilaa yhteensä noin neliötä. Nereis Business Gardenin on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2014 päävuokralaisen ollessa Deltamarin Oy. Lisäksi kohteeseen tulee sijoittumaan ST1 sekä Peabin aluetoimisto. Hartela kehittää edelleen Logomon kiinteistöä, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2014 aikana. Logomoon, eli keskustan pohjoispuolelle ratapihan lähelle, tulee sekä toimitiloja että kulttuuritiloja yhteensä noin neliötä. Alueen olennainen ajatus on tuoda yhteen luovan talouden toimijoita eri aloilta sekä mahdollistaa entistä suurempien tapahtumien järjestäminen Turussa. Vuoden 2013 maaliskuussa Turussa oli rakenteilla liike- ja toimistotiloja yhteensä noin neliötä. Vuoden 2012 syyskuussa tiloja oli rakenteilla vielä noin neliötä, joten aktiviteetti rakentamisessa on hiljentynyt jonkin verran. Toimistojen käyttöaste on kuitenkin edelleen pysynyt kaupungissa korkeana. Turkuun on suunnitteilla muutamia suurempia rakennushankkeita, mikä kertoo rakentajien luottamuksesta alueen kehittymiseen. YIT suunnittelee sataman läheisyyteen Satamakolmiota, johon on tarkoituksena rakentaa noin neliötä pääkonttoritasoista toimistotilaa. Lisäksi YIT suunnittelee Vahdontien Yrityskeskusta Tampereen valtatien ja Ohitustien tuntumaan. Yrityskeskukseen olisi tarkoitus rakentaa toimisto-, varasto- ja tuotantotiloja yhteensä noin neliötä. NCC puolestaan kaavailee Myllyn kauppa-alueelle Turun ja Raision rajalle Kuninkojan Kauppapuistoa, johon tulisi liiketilaa noin neliön verran. Lisäksi Skanska on Turun Osuuskaupan kanssa suunnitellut Kaarinaan Kaarinanportin ostoskeskusta, jonka rakentamisen aikataulusta ei vielä ole varmuutta. LENTOKENTTÄ ORIKETO- METSÄMÄKI VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % TUOTTOVAATIMUS % RAKENTAMINEN m 2 Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka KESKUSTA / KESKUSTA LENTOKENTTÄ ,0-7,0 2,0-3,5 3,0-10,0 2,5-8,0 2,0-4,0 6,7-7,6 6,0-7, ,2-8,8 7,2-10, ,0-12, PANSIO ORIKETO-METSÄMÄ- KUPITTAA ,0-6,0 1,0-8,0 8,0-12,0 9,0-12,5 6,9-9,0 7,2-10, SATAMA KUPITTAA SKANSSI SKANSSI PANSIO ,0-10 3,0-5,0 1,0-2,0 8,0-9,3 6,8-7,5 8,5-11,5 SATAMA ,0-12,0 1,0-2,0 8,5-12,0 9,0-11,

12 KIINTEISTÖMARKKINAT 12 JYVÄSKYLÄ Jyväskylässä ei tapahtunut merkittäviä kiinteistötransaktioita vuoden 2013 alkupuoliskolla. Keskeneräisiä sekä suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita sen sijaan on meneillään Lutakossa, Keljossa, Keljonkankaan tuntumassa ja Seppälän alueella. Jyväskylän ainoa keskusta-alueen keskeneräinen toimitilarakennusprojekti on Technopoliksen Innova 4, jonka pääurakoitsijana toimii NCC. Jyväsjärven rannalle Lutakkoon valmistuva rakennus sisältää vuokrattavia toimisto- ja liiketiloja yhteensä noin neliötä. Rakennuksen on tarkoitus valmistua tämän vuoden syksyllä. Ankkurivuokralaisena tulee toimimaan Kesko, joka toteuttaa noin neliön suuruisen K-supermarketin katutasoon. Myös Innova 3 on suunnitteilla, mutta päätöstä rakentamisesta ei ole toistaiseksi julkistettu. Lutakosta on muodostunut viime vuosina monimuotoinen asumisen, koulutuksen ja työpaikkojen kaupunginosa, jonka tavoite on liittää kaupungin keskusta Jyväsjärven rantaan. Liikerakentamisen osalta on monta projektia suunnitteilla. Keljon alueelle YIT suunnittelee autoilijoiden palvelukeskus MotorCenteriä. Rakennus koostuu liiketiloista, joita suunnitellaan olevan yhteensä noin neliön verran. MotorCenterin sijainti Keljon kauppakeskittymässä tekee siitä helposti saavutettavan asiakkaiden näkökulmasta. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on kesäkuussa NCC suunnittelee Keljonkankaan tuntumaan noin kahdeksan kilometrin päähän Jyväskylän keskustasta Eteläportin Kauppakeskusta. Tarkoituksena on rakentaa jopa neliötä liiketiloja ja muita toimintoja sisältäen hypermarket-kokoluokan päivittäistavarakaupan. Hanke on toistaiseksi vasta kaavoitusprosessissa, joten rakennusaikataulu on toistaiseksi avoinna. Seppälään on suunnitteilla noin neliön kokoinen kauppakeskus, jonka rakennustöiden arvioidaan käynnistyvän vuoden 2014 alussa. Seppälän uuden Prisman rakentaminen on myös suunnittelupöydällä, joskin rakentaminen alkanee vasta 2 5 vuoden päästä. Suunnitteilla olevat rakennusprojektit viestivät siitä, että Seppälän alueen odotetaan kehittyvän entisestään lähitulevaisuudessa. KIRRI PALOKKA SEPPÄLÄNKANGAS VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % TUOTTOVAATIMUS % RAKENTAMINEN m 2 Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka RAUTPOHJA MATTILANNIEMI KESKUSTA / YLISTÖNRINNE VAAJAKOSKI KESKUSTA KIRRI PALOKKA SEPPÄLÄNKANGAS RAUTPOHJA MATTILANNIEMI ,0-5,5 2,0-4,0 7,0-8,3 7,0-7, ,0-6,5 2,0-4,0 8,5-9,3 7,3-7, ,5 4,4-6,5 10,0-12, ,0-5,0 7,8-8, ,0-7,0 8,0-12, ,0-8,0 2,0-4,0 9,0-9,8 9,0-11, ,0-9,0 7,8-9,3 YLISTÖNRINNE ,0-9,0 7,8-9,3 VAAJAKOSKI ,0-10,0 5,0-7,0 10,0-11,3 9,0-11,0

13 KIINTEISTÖMARKKINAT 13 OULU Oulussa kiinteistökauppojen määrä vuoden 2013 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli alhainen verrattuna vuoden 2012 lukuihin. Merkittävä kiinteistökauppa tapahtui helmikuussa, kun Technopolis osti Nokian toimistokampuksen. Oulun keskustassa on vireillä muutamia rakennusprojekteja. Rakenteilla olevat ja tulevat hankkeet kertovat Oulun kiinteistömarkkinoiden aktiivisuudesta. Technopoliksen ostaman neliön suuruisen Nokian kiinteistön lisäksi kauppaan sisältyi 800 autopaikan pysäköintitalo. Kauppahinta kokonaisuudelle oli 31,7 miljoonaa euroa. Nokia vuokraa tästä tilasta neliötä pitkäaikaisella niin sanotulla sale-and-leaseback -sopimuksella itselleen. Peltolan kampus tulee täydentämään Technopoliksen Kontinkankaan neliön kampusaluetta. Alueella toimii lukuisia ICT- ja mobiilialan yrityksiä sekä myös terveyspalveluiden tuottajia. Peltolan läheisyydessä on muun muassa kaupungin ja Oulun yliopistollinen sairaala sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Technopoliksen mukaan Peltolan kampus sopiikin erinomaisesti palvelemaan alueen kasvuyrityksiä, jotka ovat merkittäviä työllistäjiä Oulun seudulla. SRV rakentaa Ilmariselle uuden liike- ja toimistorakennuksen Oulun ydinkeskustaan Kauppurienkadulle. Paikalla olevan vanhan rakennuksen purkaminen on hyvässä vauhdissa ja tilalle tulee neliömetrin kokoinen nykyaikainen rakennus, johon tulee lääkärikeskus, sairaala sekä liiketiloja. Oulun keskustassa kysyntä uusille ja nykyaikaisille liiketiloille on tarjontaa suurempi, joten hankkeen voidaan odottaa olevan onnistunut sekä omistajan että käyttäjien näkökulmista. Kauppakeskus Aseman rakentaminen Oulun rautatieaseman yhteyteen on viivästynyt sijoittajan puuttuessa. Rautatienkadulle suunniteltu kauppakeskus sisältäisi neliötä liiketiloja ja neliötä toimistoja. Lisäksi kauppakeskuksen torneihin tulisi 59 luksuskotia. Rakentajana toimii Lemminkäinen, jonka mukaan kauppakeskuksen lähettyvillä liikkuu päivittäin noin potentiaalista asiakasta. Lemminkäisen arvion mukaan kauppakeskuksessa tulisi käymään arviolta 2,5 3 miljoonaa asiakasta vuosittain. Oulun keskustan alle rakennettavan pysäköintilaitos Kivisydämen on tarkoitus valmistua vuonna Keskustan alle tulee 900 autopaikkaa, mutta pysäköintitilaa on mahdollista laajentaa jopa 1500 autolle. Lemminkäinen toimii urakoitsijana hankkeessa. Hankkeen myötä keskustan kivijalkaliikkeiden voidaan odottaa saavan lisää asiakkaita, sillä kaduille vapautuu lisää tilaa jalankulkijoille. Lisäksi maanalaisen pysäköinnin vaivattomuuden myötä lähialueiden asukkaiden kynnys asioida keskustassa madaltunee, mikä edelleen lisännee keskusta-alueen liiketilojen haluttavuutta. Osuuskauppa Arina tulee rakennuttamaan noin neliön kauppakeskuksen Oulun keskustaan Galleria-kortteliin. Rakennusprojekti on jo aloitettu purkamalla vanhat rakennukset Isokadulta. Arinan palveluita tulevat olemaan muun muassa Sokostavaratalo sekä Sokos Herkku -ruokakauppa. Osa tiloista vuokrataan muille toimijoille. Tavoitteena avata kauppakeskus 2015 loppuvuodesta. Lisäksi Oulun Vasaraperän kauppakeskittymään on suunnitteilla noin neliön suuruinen autoilijoiden palvelukeskus MotorCenter. LINNANMAA / YLIOPISTO RUSKO VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % TUOTTOVAATIMUS % RAKENTAMINEN m 2 Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka ALPPILA KESKUSTA ,0-5,0 2,0-4,0 7,0-8,5 7,9-9, ,0-7,0 2,0-8,0 7,8-9,5 7,9-10, KESKUSTA / KONTINKANGAS ALPPILA ,0-5,0 8,0-9, ,0-10,0 4,0-9,0 8,0-10,0 9,6-12,1 NUOTTASAARI JA SATAMA LIMINGANTULLI KONTINKANGAS LINNANMAA/YLIOPISTO RUSKO LIMINGANTULLI NUOTTASAARI ,0-13,0 3,0-8,0 2,0-6,0 8,0-10, ,0-10,0 4,0-8,0 0-9,0 8,0-10,0 8,1-10,1 9,0-10, ,0-8,0 9,5-11, ,0-5,0 9,0-9,5 SATAMA 5 8 1,0-5,0 9,0-9,5

14 MANAGERILÄHTÖISELLÄ VUOKRAUKSELLA KOHTI TÄYDEMPIÄ TILOJA 15 MANAGERILÄHTÖISELLÄ VUOKRAUKSELLA KOHTI TÄYDEMPIÄ TILOJA VUOKRAUSMARKKINAN HAASTEET JATKUVAT Vuokrausmarkkinan turbulenssi on jatkunut alkuvuoden 2013 aikana. Toimisto- ja logistiikkatilojen haasteet ovat pysyneet vuoden 2012 kaltaisina. Loppukeväästä on alkanut kerääntyä tummenevia pilviä myös retailvuokrauksen ylle. Suomi seuraa monessa asiassa Ruotsia ja valitettavasti tämäkin retail-markkinan heikkous nähtiin Ruotsin puolella jo vuoden 2012 aikana. Toivottavaa on, että tämä on vain väliaikaista kuluttajaluottamuksen edelleen pysytellessä kohtalaisen hyvällä tasolla Suomessa. Helsingin keskusta on säilyttänyt asemansa hyvänä vuokrauskohteena, mutta muuten niin alueelliset kuin kaupunkienkin väliset erot ovat entisestään kärjistyneet. Alkuvuoden aikana Newsecissä on haastavista markkinoista huolimatta onnistuttu vuokrauksessa paikoitellen erinomaisestikin. Kokonaisuudessaan alkuvuoden aikana on tehty sopimuksia jo yli m 2 verran, joka on merkittävästi vuoden 2012 vastaavaa ajankohtaa enemmän. Newsecin panostukset vuokraukseen ja tehokkaiden vuokrausprosessien kehittämiseen ovat tuottaneet tulosta. Vuokrausmarkkinoiden nopeaa, positiivista käännettä ei odoteta vielä tänä eikä ensi vuonnakaan, joten aktiivinen vuokraus ja erilaiset toimenpidemallit korostuvat entisestään menestyksen saavuttamisessa. Ulkomaiset kiinteistösijoittajat näkevät Suomen edelleen turvasatamana sijoittaessaan prime-kohteisiin, mutta uusien, kansainvälisten vuokralaisten rantautuminen Suomeen on äärimmäisen haastavaa nyt ja tulevaisuudessakin. MANAGERILÄHTÖINEN VUOKRAUS Suomessa on perinteisesti totuttu siihen, että vuokrausta tekee kiinteistön omistaja ja tämän valitsemat kiinteistönvälittäjät/brokerit. Ulkomaalaisten kiinteistönomistajien myötä käytännöissä on tapahtunut muutoksia 2000-luvun kuluessa. Manageritoiminnan myötä myös omistajalähtöinen vuokraus on kasvanut merkittävästi ja on tänä päivänä monen kotimaisenkin omistajan käyttämä menetelmä. Omistajalähtöisen vuokrauksen perusajatuksena

15 MANAGERILÄHTÖISELLÄ VUOKRAUKSELLA KOHTI TÄYDEMPIÄ TILOJA 16 on, että kohteiden vuokrauksesta vastaava henkilö/henkilöt ovat manageriyhtiön edustajia, mutta vuokrausneuvotteluissa edustavat aina vain kyseistä nimettyä kiinteistönomistajaa. Tällä tavoin varmistetaan aina omistajan intressien toteutuminen neuvotteluissa ja kohteen aktiivinen ja yksilöllinen vuokraus. Managerilähtöisessä vuokrauksessa palvelu räätälöidään omistajan tarpeiden ja oman organisaation mukaisesti. Palvelun ääripäinä voidaan pitää niin sanottua avoimen valtakirjan kokonaisvaltaista vuokrauspalvelua, jossa lähtökohtaisesti vuokraus toteutetaan itsenäisesti omistajan ennalta hyväksymin reunaehdoin. Toisena ääripäänä voidaan puolestaan pitää lähtökohtaisesti omistajan oman vuokrausorganisaation tukemista ja lisäresurssina toimimista. Managerilähtöinen vuokraus ei tänä päivänä lähtökohtaisesti tarkoita yksinoikeutta vuokraukseen vaan pitää normaalisti sisällään myös välittäjäyhteistyön koordinoinnin ja verkoston aktivoinnin. Toisiaan täydentävät toimijat pystyvät näin kattamaan markkinan mahdollisimman laajasti kuitenkin niin, että tilamarkkinoinnin ja vuokrauksen toimenpiteiden raportoinnin omistajalle hoitaa manageri. Omistajalähtöisellä vuokrauksella omistaja pystyy aina luottamaan, että oma kiinteistö on etusijalla vuokrausneuvotteluissa ja varmistaa näin vakaan asemansa neuvotteluissa. Raportoinnin merkitys korostuu vaikeina aikoina. Tilojen ollessa pitkään tyhjänä on erityisen tärkeää osoittaa tehtyjä toimenpiteitä ja käytyjä neuvotteluita/keskusteluita, jolloin omistaja saa konkreettisesti käsityksen, onko kyse markkinatilanteesta, jos tila ei käy kaupaksi tai onko tarpeen tehdä merkittäviä investointeja tilan kunnostamiseksi tai muuttamiseksi markkinoiden tarpeita vastaavaksi. Aktiivisella seurannalla ja raportoinnilla pystytään perustelemaan esitettyjen toimenpiteiden tarpeellisuutta. Newsec on kehittänyt omien järjestelmien kautta aktiivisen vuokrauksen raportointi ja seurantajärjestelmän, jota tarpeen mukaan voidaan räätälöidä asiakkaan omien raportointitarpeiden mukaisesti. TILAMARKKINOINTIKANAVIEN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN TUO LISÄARVOA Erityisesti toimistopuolella erottautuminen kilpailevista tiloista on hankaloitunut viime vuosien aikana vapaiden tilojen määrän kasvun myötä. Erilaiset tilamarkkinointitoimenpiteet ovat monien käytössä ja innovatiivisten ratkaisuiden löytämiseen panostetaan entistä enemmän. Omistajalähtöisen vuokrauksen yhteydessä erityistä lisäarvoa saadaan tilamarkkinoinnin koko mediakentän hallinnalla ja aktiivisella monitoroinnilla. Printtimedian merkitystä monesti tänä päivänä kyseenalaistetaan, mutta osana kohteen kokonaisvaltaista tilamarkkinointisuunnitelmaa printillä on edelleen paikkansa. Digitaalisen markkinoinnin lisääntyminen ja jatkuva nopea kehitys vaatii erityisosaamista. Esimerkiksi hakukoneoptimointi ja erilaisten 3D-esitystekniikoiden hallitseminen on tätä päivää, mutta edelleen liian vähän käytettyjä työkaluja tilamarkkinoinnin osana. Newsecin laaja tilakanta mahdollistaa erilaisten markkinointikanava-yhdistelmien tuntemuksen ja erityisesti eri toimenpiteiden toimivuuden, vertailun ja analysoinnin. Järjestelmällinen seuranta myös tilamarkkinointitoimenpiteiden toimivuudesta ja tuloksista auttaa kohdentamaan monesti rajallisiakin taloudellisia resursseja aina juuri sillä hetkellä toimivimpiin kanaviin ja kokonaisuuksiin. VUOKRAUSKAMPANJALLA NOPEA KUVA MARKKINATILANTEESTA Nopeasti toteutettavat vuokrauskampanjat ovat yleistyneet äkillisissä muutostilanteissa, kuten esimerkiksi päävuokralaisen valitessa sittenkin toisen kohteen uusintaneuvottelujen loppuvaiheessa tai isojen tilojen tyhjentyessä muista yllättävistä syistä, samoin jos tiloja on pitkään ollut markkinassa tarjolla ilman vuokrausonnistumisia. Kampanja toteutetaan määrittämällä yleensä yrityksen kohderyhmä eri kanavia hyödyntämällä. Potentiaalisten vuokralaisten joukko pyritään jo listaa muodostettaessa mahdollisimman tarkkaan rajaamaan kohteeseen sopivaksi, jolloin tarpeettoman ns. cold callien määrä saadaan minimoitua. Newsec käyttää potentiaalien listan muodostamisessa apuna omien tilanhakijarekistereiden lisäksi muun muassa postinumerohakua, alueellista arviointia, Tehomaxin sekä Citymarkin arkistoja ja rekistereitä sekä Profinderia. Listojen yhteisen läpikäynnin jälkeen potentiaalisille vuokralaisille lähetetään kohteen tiedot yleisimmin ensin sähköpostitse, jonka jälkeen vuokraajat käyvät kaikki potentiaalit läpi soittamalla ja kartoittavat halukkuuden jatkaa keskustelua tilojen vuokrauksesta. Aikaa tälle varataan normaalisti 2 6 viikkoa ja tavoitteena on nopeasti saada aikaan aktiiviset vuokrausneuvottelut. Päätavoite on luonnollisesti saada tila/tilat täyteen, mutta antaa myös omistajalle laaja kuva markkinan näkemyksistä kohteesta. Tämä monesti auttaa omistajaa tekemään tarvittavia toimenpiteitä ja investointeja tilanteen parantamiseksi, jotta sijoitusinstrumentti olisi jälleen tuottava myös haltijalleen. VUOKRAUS VUOKRAUKSEN PALVELUT KOOSTUVAT SEURAAVASTA: Samuli Killström Director, NIMETTY Leasing HENKILÖ & Retail, TOIMISTO- Partner JA Newsec LIIKETILOILLE Asset Management Oy Mob: VÄLITTÄJÄYHTEISTYÖN KOORDINOINTI VUOKRAUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN TILAMARKKINOINNIN SUUNNITTELU JA KOORDINOINTI TILAMARKKINOINTIAINEISTON LAATIMINEN TAI PÄIVITYS VUOKRAUS JA NEUVOTTELUT Citymark Tehomax Profinder Postinumero -ja alueanalyysi Newsecin oma tilanhakijatietokanta VUOKRASOPIMUSTEN PROSESSAUS RAPORTOINTI Aktiivinen raportointi Newsecin oman järjestelmän kautta tai tarvittaessa asiakkaan omia raportointijärjestelmiä käyttäen Samuli Killström Director, Leasing & Retail, Partner Newsec Asset Management Oy Mob:

16 LISÄTIETOJA NEWSECISTÄ 17 LISÄTIETOJA NEWSECISTÄ NEWSEC SUOMESSA Kai Keituri Newsec Finland Oy Tel Hannu Ridell Newsec Valuation Oy Tel LIIKEVAIHTO 16 M 170 ASIANTUNTIJAA ARVIOINTEJA ~ 11 MRD /VUOSI KIINTEISTÖKAUPPOJEN NEUVONANTO ~ M /VUOSI KIINTEISTÖJÄ HALLINNOSSA ~4,2 MM2 TYYTYVÄISET ASIAKKAAT 20 PARHAAN TYÖPAIKAN JOUKOSSA SUOMESSA (GREAT PLACE TO WORK ) Mikko Salla Newsec Asset Management Oy Tel Juhani Reen Newsec Advice Oy Tel ARVIOINNIT JA ANALYYSIT Pohjois-Euroopan johtava neuvonantaja, jolla on 60 asiantuntijaa ja laajin markkinainformaation tietokanta. Arviointeja yli 50 MRD arvosta viimeisten 12 kk aikana. KIINTEISTÖOMAISUUDEN HALLINTA Pohjois-Euroopan johtava kiinteistömanageri, jolla on palveluksessaan yli 500 ammattilaista ja yli 20 toimipaikkaa 8 maassa. Lähes kiinteistöä ja 11 Mm 2 manageerauksessa. OSTO- JA MYYNTINEUVONANTO Tiimissämme on 35 investointien, yritysrahoituksen ja vuokrauksen asiantuntijaa. Tarjoamme räätälöityjä kiinteistörahoituksen ja strategisen neuvonannon palveluita. Johtava tuulivoimainvestointien asiantuntija. STRATEGISEN TOIMITILAJOHDON PALVELUT Strategista toimitilajohtamisen ja kiinteistösalkun hallinnan neuvonantoa 30 asiantuntijan voimin.

17 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE GLOBAL SERVICE FOR YOU NEWSEC IS AN ALLIANCE MEMBER OF BNP PARIBAS REAL ESTATE OVER 6500 PROFESSIONALS IN 36 COUNTRIES NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARkKINA- SUOMI

NEWSEC MARkKINA- SUOMI THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC MARkKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2014 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2014 3 SISÄLLYS- LUETTELO 4 5 EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI 9. TAMMIKUUTA 2014 Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420 497 www.newsec.fi

Lisätiedot

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö-

Lisätiedot

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus Investointimarkkina 7 CREDI 8 Euroopan toimistomarkkinat TOIMITILAMARKKINAT Pääkaupunkiseutu 12 Tampere

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy KIINTEISTÖTIETOA VUODESTA 1993 Transaktiovolyymi pohjalukemissa Runsaasti uusia kiinteistörahastoja eri sijoittajaryhmille Toimitilavuokramarkkinat haasteelliset Rakentaminen

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen.

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa vuosikertomus 211 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot