NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ"

Transkriptio

1 NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY, JOS KILPAILUKYKY RIITTÄÄ 7 13 KIINTEISTÖMARKKINAT MANAGERILÄHTÖISELLÄ VUOKRAUKSELLA KOHTI TÄYDEMPIÄ TILOJA 17 LISÄTIETOJA NEWSECISTÄ / NEWSEC SUOMESSA Copyright Newsec 2013 Tämä raportti on tarkoitettu yleistä tietoa varten ja se perustuu materiaaliin, joka on Newsec hallussa tai toimitettu Newsec:lle. Kaikki voitava on tehty tietojen varmistamiseksi, mutta tietojen oikeellisuudesta ja kattavuudesta emme voi tarjota mitään takuuta. Newsec ei ota vastuuta vahingosta tai vahingoista raportin epätarkkuuden vuoksi. Voitte käyttää raportin tietoja tekemällä kaikki lainaukset tietojen ja grafiikkaan käytöstä.

3 EXECUTIVE SUMMARY 3 SIJOITUSMARKKINAT ODOTTAVALLA KANNALLA, VUOKRALAISILLA HYVÄT NEUVOTTELUASEMAT Kiinteistömarkkinoita leimaa epävarmojen talousnäkymien varjostama odotus ja päätöksenteon hitaus. Kiinteistökauppa keskittyy kasvavassa määrin hyviin Helsingin ja pääkaupunkiseudun kohteisiin sekä kasvukeskusten parhaisiin liikepaikkoihin. Sijoittajien focus Helsingin ydinkeskustaan on säilynyt vahvana, mutta keskeisillä omistajilla ei ole juurikaan myyntihaluja. Vastaavasti kysytyimpien alueiden ulkopuolella kiinteistökauppa on hidasta, koska riskit nähdään suurina ja kaupan osapuolten hintanäkemyserot ovat kaukana toisistaan. Lisäksi rahoituksen saaminen hyvien alueiden ulkopuolelle on haastavaa. Toimistotilojen vuokramarkkinoilla vuokrauspäätösten syntyminen on tiukassa ja tahtipuikko on vuokralaisilla. Suomen talouden hiljentyminen näkyy myös kiinteistömarkkinoilla. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuolikkaan kiinteistökaupan volyymi jäi alhaiseksi verrattuna kahden viime vuoden vastaaviin lukuihin. Transaktiovolyymi jäi reiluun 340 miljoonaan euroon ensimmäisellä neljänneksellä ja toisella noin 480 miljoonaan euroon. Vuonna 2011 ensimmäisen vuosipuolikkaan volyymi oli noin 1.04 miljardia euroa ja vuonna 2012 noin 1.09 miljardia euroa. Kuluvan vuoden osalta kahden miljardin euron rajapyykki tulee olemaan tiukassa. Suomi kuuluu edelleen luotettavimpiin maihin Euroopassa ja on turvannut oman luotonsaantinsa. Meillä on kansantaloutena paras AAA-luottoluokitus. Samaan sarjaan kuuluvat euromaista myös Luxemburg, Hollanti ja Saksa. Kansainvälisten sijoittajien silmissä Suomi

4 EXECUTIVE SUMMARY 4 sissä ydinkeskustan ja muiden alueiden välillä kasvavat edelleen ydinkeskustan hyväksi. Sijoittajien taloudellisista syistä johtuvat pakkotilanteet ovat todennäköisesti ensi talvena kasvussa. Tästä on esimerkkinä Helsingin Pitäjänmäessä elokuussa toteutunut uudehkon toimistotalon kauppa. Nämä muutokset tulevat näkymään sijoitus- että vuokramarkkinoilla kasvaneena tilatarjontana. Pääkaupunkiseudun toimistomarkkinoilla vajaakäytön odotetaan kasvavan. Yritykset ovat vuokramarkkinoilla varovaisen odottavalla kannalla. Suuria yli 1000 neliön vuokralaisia on tällä hetkellä liikkeellä erittäin niukasti ja pitkät sopimukset ovat harvinaisia. Yritysten trendinä on tehostaa tilankäyttöään ja siten alentaa tilakustannuksia. Uutta tilaa rakennetaan jatkuvasti ja samalla vanha epäajanmukainen toimistotila jää entistä useammin tyhjäksi. Tavatonta ei ole suhteellisen uudenkaan tilan tyhjeneminen. Vaihtoehtoinen käyttö voi löytyä esimerkiksi asumisesta, mikäli kaavamuutos on mahdollista ja taloudellinen yhtälö toimii. Valitettavasti tämä onnistuu kuitenkin vain murto-osassa ongelmakohteista pääasiassa kysytyillä asuntoalueilla. juisia trendejä kuin muissakin toimitiloissa. Toiminnot keskittyvät tiiviimmin hyvien liikenneyhteyksien varteen uusille ja uudehkoille alueille. Vastaavasti sijainniltaan ja tilakannaltaan heikommat alueet eivät kiinnosta vuokralaisia tai käyttäjäomistajia. Näin ollen erot sijoittajia ja loppukäyttäjiä houkuttelevien alueiden ja heikompien alueiden välillä korostuvat entisestään. Asuntosijoittaminen on ollut arvonnousuista johtuen kiinnostava sijoitusvaihtoehto ja markkinoille onkin tullut lisää erikoissijoitusrahastoja. OP-Rahastoyhtiö, Ålandsbanken ja FIM toivat markkinoille vuokra-asuntoihin sijoittavat asuntorahastot. Markkinoiden epävarmuus lisää tiedonsaannin tarvetta ja korostaa oikean tiedon merkitystä. Newsecin tavoitteena on lisätä Suomen kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja toimivuutta. Tarjoamme asiakkaillemme täyden palvelun kiinteistötalon laajaa markkinatuntemusta ja monipuolista osaamista analyyseistä arviointeihin, kaupankäyntiin, vuokraukseen ja kiinteistöomaisuuden hoitoon. mielletään turvalliseksi maaksi. Erityisesti saksalaisten sijoittajien kiinnostus pääkaupunkiseudun kiinteistöihin on pysynyt korkealla tasolla. Toteutuneet kaupat indikoivat sitä, että kysyntä ja hintatasot hyvistä pääkaupunkiseudun kohteista ovat ennallaan ja jopa lievässä kasvussa. Rahoituksen saatavuus on edelleen vaikeaa. Alkuvuoteen verrattuna rahoituskriteerit ovat kuitenkin hieman keventyneet riippuen sijoittajasta. Rahoitusta ei saa juurikaan muihin kuin rahoittajan vähäriskiseksi katsomiin kohteisiin. Keskeisenä pullonkaulana sijoitusmarkkinoilla on edelleen sijoittajien kiinnostuksen rajautuminen pääasiassa Helsingin ytimeen ja valikoiden pääkaupunkiseudun ykköspaikoille. Myyntihaluja Helsingin keskustan prime- kiinteistöjen omistajilta ei kuitenkaan juuri löydy. Heikommille kohteille taas ei kohdistu kysyntää odotetuilla hinnoilla. Erot markkina-arvonäkemyk- Maakunnissa suurimpien kasvavien kaupunkien ydinkeskustat ja erityisesti parhaat liiketilat ovat kiinnostavimpia sijoituskohteita. Useilla paikkakunnilla on käynnissä suuria muutoksia keskusta-alueilla esimerkkeinä Oulu ja Pori. Keskustojen kehittyminen onkin olennainen tekijä lisäämään paikkakunnan vetovoimaa sekä kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien että vuokralaisten keskuudessa. Putoajina ovat paikkakunnat, joissa lomautusten ja irtisanomisten leima lisää epävarmuutta. Logistiikkamarkkinoilla on vastaavia maanlaa- Newsecin viimekeväinen markkinakatsaus sai positiivista palautetta ja ehdotuksia sisällöstä, jotka olemme huomioineet tätä katsausta tehdessämme. Toivomme, että markkinakatsauksesta on Teille hyötyä ja vastaanotamme edelleen mielellämme parannusehdotuksia. Helsinki Hannu Ridell toimitusjohtaja Newsec Valuation Oy

5 KASVU KÄYNNISTYY, JOS KILPAILUKYKY RIITTÄÄ 5 KASVU KÄYNNISTYY, JOS KILPAILUKYKY RIITTÄÄ MAAILMANTALOUS KÄÄNTYMÄSSÄ VÄHÄN PAREMPAAN Maailmantalouden käänteet ovat nopeita. Vielä vuoden alussa lukuisat ennakoivat indikaattorit lupasivat maailmantalouden piristyvän kesään mennessä. Keväällä kuitenkin näkymät viilenivät nopeasti Yhdysvaltojen veronkorotusten ja velkakattovääntöjen sekä Kiinan kasvun hiipumisen myötä. Käänne parempaan näytti siirtyvän myöhemmäksi. Kesän myötä ennakoivat indikaattorit ovat taas piristyneet. Yhdysvaltojen elpyminen näyttää etenevän poliittisista ongelmista huolimatta ja Euroopan taloudet näyttävät piristymisen merkkejä Saksan vetämänä. Tällä hetkellä Suomen talouden kasvu on heikkoa sekä kansainvälisistä että kotimaisista syistä. Suomen kokonaistuotanto supistui melkein 3 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoteen verrattuna. Talous supistuu tänä vuonna viime vuoden tapaan ja kääntyy loivaan kasvuun ensi vuonna sillä edellytyksellä, että vienti lähtee vetämään. VIENTI ALKAA VETÄÄ VASTA VUONNA 2014 Euroalueen luottamusindikaattorit ovat kesän kuluessa piristyneet ja osoittavat tällä hetkellä nollakasvua. Sikäli kun käänne pitää, euroalueen kasvu on käynnistymässä. Rohkaisevaa on se, että Suomen suurimmat vientimaat Ruotsi, Saksa ja Britannia kasvavat jo nyt. Samoin Yhdysvaltojen toipuminen on jatkunut niin vakaasti, että keskuspankki vä-

6 KASVU KÄYNNISTYY, JOS KILPAILUKYKY RIITTÄÄ 6 hentänee velkakirjojen ostotahtia jo syyskuusta alkaen. Kehittyneiden maiden parempia näkymiä vastaan kehittyvät maat ovat menettäneet puhtiaan. Ostopäällikköindeksit ovat kääntyneet heinäkuussa pakkaselle sekä BRIC- että laajemmin kehittyvissä maissa ensi kertaa vuoden 2009 jälkeen. Käänteen taustalla on Kiinan kasvun painopisteen siirtyminen investoinneista kulutukseen ja siihen liittyvä raakaaineiden hintojen lasku. Venäjän näkymiä painaa öljyn hinnan jämähtäminen 100 dollarin tienoille barrelilta, Intiaa hidastaa julkinen ja vaihtotaseen alijäämä sekä sinnikäs inflaatio. Vain Brasiliassa on BRIC-maista odotettavissa viime vuotta parempaa. Kokonaisuudessaan Suomen vientinäkymät paranevat loppuvuotta kohti, mikäli länsimaiden käänne parempaan saa myös kehittyvät maat pitämään pintansa. Euroopassa tosin kasvu jää erittäin vaatimattomaksi kahdesta syystä. Toisaalta luottokanta edelleen pienenee, eikä Etelä-Euroopan pk-yritysten luotonsaannin ongelmia ole vielä ratkaistu. Toisaalta Etelä- Euroopan julkiset taloudet edelleen velkaantuvat, vaikka Euroopan keskuspankin OMTohjelma onkin saanut velkakirjojen korot laskuun. Suomen investointitavaroihin painottuva vienti saa maailmantalouden käänteestä kysynnän lisäystä viiveellä, koska maailmanmarkkinoilla on paljon vapaata kapasiteettia. Investointitavaroiden kauppa piristyy kunnolla vasta, kun lisäkapasiteetin tarvetta syntyy. Kuinka paljon Suomen vienti lopulta kasvaa riippuu kilpailukykymme riittävyydestä. Suomen kauppatase palasi viime vuonna hieman ylijäämäiseksi vuoden 2011 jälkeen. Pieni ylijäämä säilyy toistaiseksi, sillä kotimaisen kysynnän heikkous ja paikallaan junnaava vienti pitävät tavaroiden ja välituotteiden tuonnin kurissa. Pakkaselle painunut vaihtotase pysyy kuitenkin selvästi alijäämäisenä pidempään. Vaihtotaseen palaaminen positiiviseksi edellyttää viennin paranemista ja julkisen alijäämän sulattamista. INVESTOINNIT VÄHENEVÄT JA TYÖLLI- SYYS HEIKKENEE Suomessa investointien alamäki on jatkunut, koska ulkomailta tullut taantuma on aikaa myöten hyydyttänyt myös kotimarkkinoista riippuvaisen rakentamisen. Kone- ja laiteinvestoinnit ovat kääntyneet pieneen nousuun, mutta eivät tarpeeksi kääntääkseen kokonaisinvestoinnit kasvuun. Rakentaminen pysyy alamaissa niin kauan kuin viennin vedon kautta saadaan kotimainen kysyntä kasvuun. Korjausrakentaminen loiventaa rakentamisen alamäkeä. Ensi vuodelle tulossa oleva kotitalousvähennyksen korotus euroon osaltaan tukee korjausrakentamista. Julkiset investoinnit pysynevät vakaina. Vaikka elvytysmieliset haluaisivat niitä tässä suhdannetilanteessa lisätä, kestävyysvaje estää merkittävät elvytysinvestoinnit. Vientiongelmat ja investointien väheneminen ovat vetäneet työttömyyden nousuun. Väestön ikääntyminen on pitänyt työttömyysasteen nousun toistaiseksi melko pienenä, mutta taantuman jatkuessa ja edelleen laajetessa kotimainen kysyntäkään ei pysty enää kasvamaan. Niinpä työttömyys nousee vuoden loppuun mennessä 8,5 prosenttiin. Työttömyys nousee pitkälle ensi vuoteen, kunnes talouskäänne alkaa runsaan puolen vuoden viiveellä pienentää työttömyysastetta. KULUTUKSEN VETO HIIPUU JA KULUT- TAJAHINTOJEN NOUSU HIDASTUU Kulutuksen kasvu pysyy vaimeana useasta syystä. Kotitalouksien ostovoima ei kasva kuluvana vuonna lainkaan, vaikka kuluttajahintojen nousu on rauhoittunut. Inflaatio jää tänä vuonna selvästi 2 prosentin tavoitetason alapuolelle, mutta palaa siihen ensi vuonna talouden elpymisen myötä. Työllisyys heikkenee, ansiotaso kohoaa hädin tuskin inflaation vauhtia, eläkkeet nousevat viimevuotista vähemmän ja verotus kiristyy. Useat kunnat päätyvät korottamaan veroäyriään, ja alustavasti on linjattu, että ensi vuonnakaan ei nosteta tuloveroasteikon tulorajoja, jotka inflaation vuoksi kiristävät verotusta palkankorotuksista huolimatta. Vaikka kotitaloudet kompensoivat ostovoiman heikkenemistä vähentämällä säästämistä, kulutuksen kasvu pysyy vaimeana pitkään. Ostovoimaan ei ole tulossa parannusta ennen kuin kilpailukyky palautuu. Toisaalta palkansaajien ansiotaso on kohonnut reaalisesti 25 % vuodesta 2000, joten Suomella on myös varaa pidättäytyä ostovoiman parantamisesta kilpailukyvyn ja työllisyyden nimissä. JULKISEN TALOUDEN SUUNTA EI KÄÄNNY ILMAN TOIMIA Julkisen talouden alijäämä kaventuu hyvin hitaasti lähivuosina ilman erityistoimia. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaan valtion alijäämä supistuu ensi vuonna 6,6 miljardiin tämän vuoden 7,8 miljardista. Valtion velanottotarve pysyy huomattavana, ja julkisen velan BKT-suhde lähestyy tasaista vauhtia 60 prosentin rajaa. Paras tapa tukea Suomen talouskäännettä on parantaa Suomen kilpailukykyä niin, että pääsemme mukaan kansainvälisen talouden kasvuun ja pystymme hyötymään tärkeimpien vientimaidemme kasvusta. Palkkaratkaisu lähes nollalinjalla olisi nopein tapa palauttaa kilpailukykyä. Se voisi onnistua siten, että valtio tekisi sittenkin tuloverotaulukoihin indeksitarkistukset. Näin kotimaista kysyntää tuettaisiin palkankorotusten sijaan samalla, kun kustannuskilpailukyky suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin kohenee. Aki Kangasharju, Tutkimusjohtaja, Nordea Markets

7 KIINTEISTÖMARKKINAT 7 LISÄTIETOJA KIINTEISTÖMARKKINAT JA LOGIIKKA LUKUJEN TAKANA Newsec jatkaa markkinainformaation tuottamista markkinakatsauksen muodossa ja tarjoaa enemmän läpinäkyvyyttä kiinteistömarkkinoille. Olemme määrittäneet kiinteistömarkkinoiden tunnuslukuja keskeisimmiltä alueilta Suomesta. Markkinaparametrit kuvaavat näkemyksiämme keskimääräisistä vuokra-, vajaakäyttö-, tuottovaatimustasoista ja rakentamisesta. Markkinaparametrit saattavat vaihdella huomattavasti riippuen osamarkkina-alueesta. Olli-Pekka Mustonen Analyytikko Newsec Valuation Oy Tel KÄSITTEET: Vuokra (Bruttovuokra) Vuokra, jolla katetaan kiinteistökustannukset. Bruttovuokra on vuokralaisen tilasta maksama kokonaisvuokra, joka sisältää korvauksen tilaan sidotulle pääomalle (pääomakustannukset ja pääoman erilliskustannukset) ja ylläpidon kustannukset. Bruttovuokra voi myös sisältää tapauskohtaisesti käyttö- ja käyttäjäpalvelukustannuksia. Puhekielessä vuokralla tarkoitetaan Suomessa (yleensä) bruttovuokraa. Vajaakäyttö % (vajaakäyttöaste %) Tunnusluku, joka kertoo vapaana olevien tilojen prosentuaalisen osuuden tilakannasta tietyllä osamarkkinoilla. Vajaakäyttöaste on yksi seuratuimpia kiinteistömarkkinoiden tunnuslukuja. (Vajaakäyttöaste saadaan, kun osamarkkinan tilakannasta vähennetään käytössä olevat tilat (käyttöaste), eli Vacancy Rate = 100 % - Occupation Rate) Yield (tuottovaatimus) Yleistermi tuottovaatimuksesta, jolla tarkoitetaan tarkasteluajankohdan markkinavuokriin perustuvien nettovuokratuottojen suhdetta kiinteistöjen hintoihin. Yleisesti käytetty markkinoiden tunnusluku. Rakentaminen (uudisrakentaminen): Rakentaminen, joka tuottaa uutta tilaa tai uuden rakennelman. Kaikki tunnusluvut on kerätty Newsec:ssä. Käsitteiden lähde: TURKU OULU TAMPERE JYVÄSKYLÄ HELSINKI

8 KIINTEISTÖMARKKINAT 8 PÄÄKAUPUNKI- SEUTU Pääkaupunkiseutu erottautuu transaktiomarkkinoilla selkeästi muista. Lähes 60 prosenttia maamme kiinteistömarkkinoiden kokonaisvolyymistä syntyi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla pääkaupunkiseudulla. Varsinkin kansainvälinen sijoittajakysyntä kohdistuu toimistojen osalta pääkaupunkiseudulle ja erityisesti Helsingin ydinkeskustaan. Myös tietyt business park -alueet ovat houkutelleet kansainvälisiä toimijoita. Merkittävään pääkaupunkiseudun kauppaan, Hartwall Areenan ostoon, sisältyi paljon uutisarvoa. Toinen mielenkiintoinen kiinteistötransaktio oli Hakaniemessä osoitteessa Siltasaarenkatu 14 sijaitsevan uusitun ja modernin hotelli- ja liikekiinteistön kauppa, jonka VVT Kiinteistösijoitus Oy osti kesäkuun lopussa Aberdeenilta. Rakennus uudistettiin vanhasta toimistorakennuksesta toimivaksi liikekokonaisuudeksi. Päävuokralaisia ovat Restel Cumulus -hotelliketju, vaateliike Seppälä sekä Lindex. Skanskan pääkonttorikiinteistö Mannerheimintien päässä sijaitsevassa Manskun Rastissa myytiin saksalaiselle Union Investmentin kiinteistörahastolle noin 32 miljoonan euron kauppahintaan, eli noin eurolla neliöltä. Viimeisimpänä toimistotransaktiona saksalainen TMW Pramerica Property Investment GmbH myi Pitäjänmäessä sijaitsevan Moveres Business Parkin Sampo Oyj:n hallinnoimalle kiinteistösijoitusyhtiö Saka Hallikiinteistöt Oy:lle 12 miljoonalla eurolla, eli noin euron neliöhintaan. Ydinkeskustan ulkopuolella käyttöasteet pysyvät pääosin toimistoissa matalina. Vapaiden tilojen määrä on kehittynyt pääkaupunkiseudulla eri tahtiin alueesta riippuen. Positiivista on, että Pitäjänmäen tyhjien toimistotilojen määrä on lähtenyt pieneen laskuun. Vajaakäyttöaste pysyy silti suhteellisen korkeana ja sen suunta on nouseva. Pääkaupunkiseudun toimistojen vuokrakehityksen odotetaan pysyvän maltillisena. Joillakin heikommilla alueilla, joissa tilakanta on vanhempaa ja vuokralaiskysyntä alhaisempaa, saattaa vuokrissa olla jopa laskupaineita. Pääkaupunkiseudun toimistokannan kasvaessa alueelliset erot vajaakäyttöasteissa kasvavat edelleen. Yksin Espooseen rakennettiin viime vuoden ja tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana noin neliötä toimistotilaa, kun useat business park -hankkeet valmistuivat. Espoon Matinkylään valmistui business park Safiiriin ensimmäinen vaihe vuoden 2012 aikana ja toinen vaihe toukokuussa Helsingin uusien toimistoneliöiden lisäys oli noin neliön luokkaa. Helsinkiin valmistui NCC business park Aitio Vivaldi Ruskeasuon ja Mannerheimintien päähän. Samalle alueelle rakentuu myös Skanskan neljän toimistorakennuksen kokonaisuus Manskun Rasti. Kaksi Manskun Rastin toimistoa valmistui viime vuoden puolella ja kahden muun odotetaan valmistuvan vuoden 2015 aikana. Käpylään nousi uusi Triotto Business Park -toimistorakennus viime vuoden lopulla. Vantaalle valmistui Aviapoliksen alueelle Airport Plaza 3 Tuike ja Loiste business park -toimistot. Liiketilarakentaminen on keskittynyt lähinnä peruskorjauksiin ja laajennuksiin. Teollisuus- ja logistiikkamarkkinat osoittivat lieviä piristymisen merkkejä. Alueellisesti merkittävä transaktio tapahtui kun Spondan hallinnoima Sponda Fund III hankki varasto- ja logistiikkakiinteistön kehittyvältä Vantaan Akselin alueelta. Ensisijaisina logistiikan alueina erottuvat Vantaan Aviapolis ja Kehä III:n varsi. Asuntosegmentissä vuokrien nousu jatkui pääkaupunkiseudulla ja näkemyksemme mukaan vuokra-asuntomarkkinat ovat edelleen likvidejä. LENTOKENTTÄ / AVIAPOLIS VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % TUOTTOVAATIMUS % RAKENTAMINEN m 2 LEPPÄVAARA PITÄJÄNMÄKI KESKUSTA 2 SÖRNÄINEN Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka ,0-11,0 7,0-8, ,0-11,0 6,5-8,0 LÄNSIVÄYLÄ TAPIOLA KEILANIEMI KESKUSTA 2 SÖRNÄINEN PITÄJÄNMÄKI KEILANIEMI TAPIOLA LÄNSIVÄYLÄ ,0-15,0 7,6-9, ,0-15,0 6,1-7, ,0-10,0 0-3,0 6,1-7,2 6,4-7, ,0-15,0 0-2,0 3,0-10,0 7,5-8,5 7,2-7,9 8,5-9, LEPPÄVAARA 16, ,0-15,0 0-3,0 6,1-7,2 5,1-5,7 LENTOKENTTÄ/AVIAPOLIS ,0-14,0 2,0-4,0 1,0-5,0 6,8 7,4 6,4-8,5 7,0-8,

9 KIINTEISTÖMARKKINAT 9 HELSINKI KESKUSTA Helsingin ydinkeskustan asema houkuttelevana sijoitusalueena on korostunut edelleen. Ydinkeskustaan kohdistuvien kiinteistösijoitusten tuottovaateet ovat pitäneet pintansa muuten haastavilla markkinoilla. Sijoituskysynnän ylittäessä tarjonnan hyvissä keskustakohteissa, ovat tuottovaatimukset olleet muuta maata alhaisempia. Oletamme saman trendin jatkuvan myös loppuvuonna. Ydinkeskustan reunalta Sanoma myi kaksi kohdetta yksityiselle kiinteistökehittäjälle osoitteissa Bulevardi 12 ja 14. Rakennukset ovat tällä hetkellä pääosin toimistokäytössä, mutta ne kehitetään jatkossa asunnoiksi. Toinen aivan ydinkeskustassa tehty kiinteistötransaktio on Cordea Savills -rahaston ostama Aleksanterinkatu 11 sijaitseva kiinteistö Nordea Henkivakuutukselta vuonna Helsingin ydinkeskustan rajoja venytetään ja samalla kaupunkikuva kokee merkittävän muutoksen, kun pääradan viereen Töölönlahden rantaan nousee uusia toimisto- ja asuinrakennuksia. Tulevassa toimisto- ja asuinrakennuskorttelissa on rakennusoikeutta yhteensä noin kerrosneliömetriä. Projekti on yksi maan suurimmista rakennushankkeista ja se on tällä hetkellä loppusuoralla. Myös liiketilojen tarjonta kasvaa kun CityCenter ja Forum uudistuvat ja laajenevat. Helsingin keskustan vuokramarkkinoilla on liikettä, kun suuret käyttäjät vaihtavat tilojaan. UPM muuttaa uusiin toimitiloihin Töölönlahdelle ja asianajotoimisto Borenius muuttaa UPM:n tiloihin osoitteeseen Eteläesplanadi 2. Samoin asianajotoimisto Hannes Snellmann muuttaa Eteläesplanadille vanhoihin Kauppalehden tiloihin. Kauppalehti on muuttanut Töölönlahden uusiin tiloihin Alma Median muuton yhteydessä. Keskustan toimistotiloista muutti pois Talentum Ruoholahteen ja niinikään Cargotec muutti Sörnäisistä Ruoholahteen. Ruoholahteen on vuoden 2015 aikana muuttamassa myös aikakausilehtikustantaja Sanoma Magazine ja oppimisratkaisuja tarjoava Sanoma Pro. Ohjelmistotalo Visma muuttaa Elielinaukiolle Ernst & Youngilta vapautuviin toimistotiloihin kesällä Ernst & Young puolestaan siirtyy Töölönlahdelle valmistuviin uusiin tiloihin. Suurista muutoksista huolimatta isojen tilojen vuokraus keskustassa alkaa olla haasteellista, koska kysyntää on vähän ja se suuntautuu myös osittain halvemmille alueille. Tähän haasteeseen omistajat pyrkivät vastaamaan jakamalla tiloja pienempiin kokonaisuuksiin. Ydinkeskustan toimistovuokrakehitys on pysynyt vähintään yleisen hintatason kehityksen mukaisena ja paikoitellen hiukan sen ylläkin. Talouden muutokset sekä uudisrakentaminen saattavat luoda paineita toimistojen vuokratasoja kohtaan myös keskusta-alueella. Tämä korostuu erityisesti yksittäisissä kohteissa, joissa vuokralaiselle voi muodostua huomattava neuvotteluetu. TÖÖLÖNLAHTI KAMPPI VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % TUOTTOVAATIMUS % RAKENTAMINEN m 2 Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka KESKUSTA KAMPPI ,0-5,5 0-3,0 5,0-6,0 4,8-5, ,5-7,0 0-3,0 5,4-6,7 4,7-5, RUOHOLAHTI TÖÖLÖNLAHTI KESKUSTA ,9 5, ,0-8,5 1,0-4,0 6,0-7,2 5,0-6, RUOHOLAHTI ,0-13,0 1,0-5,0 6,1-7,8 6,6-7,1

10 KIINTEISTÖMARKKINAT 10 TAMPERE Kiinnostus Tampereen kiinteistömarkkinoihin on säilynyt ennallaan vuoden 2013 alkupuolen aikana. Kaupunki koetaan sekä sijoittajien että loppukäyttäjien mielessä elinvoimaisena pääkaupunkiseudun ulkopuolisena yliopistokaupunkina. Ongelmana on edelleen sopivien vähäriskisten eri toimijoiden sijoituskriteerit täyttävien kohteiden löytäminen. Merkittävin yksittäinen kiinteistökauppa tehtiin, kun yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö W.P.Carey osti juuri valmistuneen Cargotecin tutkimus- ja kehityskeskuksen Ruskossa. Kohteeseen sovittiin 20 vuoden ns. pääomavuokrasopimus. Lehdistötiedotteen mukaan sijoituspäätökseen liittyi vahvasti luottamus vuokralaiseen ja vuokralaisen toimialaan. Ruskon toimisto- ja teollisuusalue nähtiin vahvana ja luottamus Suomeen oli positiivinen tekijä sijoituspäätökseen. Rakennusliike YIT myi Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiölle Tampellan alueen viimeisen kohteensa KOy Tampellan Keskustornin. Kohteeseen on tarkoitus rakentaa liiketiloja sekä 175 asuinhuoneistoa. Samassa yhteydessä YIT myi Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiölle keskusparkista 98 autopaikkaa. Kauppojen kokonaisarvo oli noin 24 miljoonaa euroa. Rakennustyöt aloitettiin välittömästi ja odotettu valmistumisaika on Keskustornista nousee 16-kerroksinen maamerkki keskustan liepeille Tampellaan. Kysyntää opiskelija-asumiseen on, koska YIT rakentaa parhaillaan Hervantaan noin 130 opiskelijaasuntoa, jotka valmistuvat vaiheittain vuoden 2014 aikana. Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa on yhteensä noin opiskelijaa. Tampereen keskustassa on tapahtunut suuria rakennemuutoksia. Vuoden 2012 aikana valmistunut parkkihalli P-Hämppi tarjoaa noin 970 autopaikkaa Hämeenkadun ja rautatieaseman alle. Keskustan maanalaista parkkitilaa on tarkoitus lisätä rakentamalla Tampereen länsipuolelle parkkihalli Kunkun Parkki, joka olisi yhteydessä P-Hämppiin. Toinen merkittävä kaupunkikuvaa muokkaava projekti on Tampereen Kansi ja Keskusareena -hanke, jonka tarkoituksena on rakentaa kannelle yhteensä neliötä asuntoja, toimistoa sekä liiketilaa. Lisäksi Kannelle on rakentumassa lähes neliön monitoimihalli. Projektin aloitus on lykkääntynyt, mutta NCC:n tavoite on saada ensimmäinen rakennus valmiiksi vuoden 2017 aikana. Eläke-Fennia rakentaa Tampereen rautatieaseman viereen 25-kerroksista tornihotellia, johon aukeaa 2014 lopulla uusi Sokos Hotelli. Hankkeen arvo on lähes 50 miljoonaa euroa. LIELAHTI VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % TUOTTOVAATIMUS % RAKENTAMINEN m 2 Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka MYLLYPURO KESKUSTA / KAUPPI MESSUKYLÄ KESKUSTA LENTOKENTTÄ NEKALA SARANKULMA-PARTOLA ,5-5,5 0-3,0 6,5 7,8 6,3 7, ,5-6,5 1,0-4,0 7,7 9,2 7,2 8, ,6 4,4 7,7 10,3 7,2 9,5 9,0 12, ,5-7,5 2,0-6,0 3,0-3,5 7,5 10 7,1 9,2 7,9 9, ,7-7,7 4,0-9,0 3,1 3,9 7,5 10 8,4 10, LENTOKENTTÄ SARANKULMA- PARTOLA NEKALA HERVANTA HERVANTA MYLLYPURO LIELAHTI KAUPPI ,0-7,0 1,0-4,0 7,0 7,9 6,7 8, ,5 4,5 8,8 11, ,0-8,0 3,0 3,5 7,0 8,2 8,4 10, ,2 5,5 7,0 8,3 MESSUKYLÄ 7, ,2 4,0 8,8 11,5

11 KIINTEISTÖMARKKINAT 11 TURKU Turun kiinteistömarkkinat pysyivät hiljaisina vuoden 2013 alkupuoliskolla. Merkittäviä toimitilakauppoja ei tehty alkuvuonna ainuttakaan. Lähiaikoina valmistuvia sekä suunnitteilla olevia toimitilarakennusprojekteja Turun alueella on kuitenkin muutamia. Merkittävin yksittäinen kiinteistökauppa Turussa tehtiin huhtikuussa, kun STX myi telakka-alueella olevan tontin valtiolle 23,5 miljoonalla eurolla. Kauppa oli osa valtion STX:lle tekemiä merkittäviä tukitoimia, joilla turvataan alueen telakkateollisuutta ja siten myös työllisyyttä. Turun keskusta-alueen ympärille valmistuu vuoden 2013 loppupuolella muutamia toimistotiloja. YIT:n rakentama Intelligate 2 -toimistoja liiketaloon valmistuu noin neliötä vuokrattavaa tilaa. Intelligate koostuu kolmesta toimistorakennuksesta ja sijaitsee Turku Science Parkin ytimessä Kupittaan rautatieaseman vieressä. Rakennuksen käyttäjäksi tulevat muun muassa Lindorff Oy ja Sairaala NEO. Peab rakentaa Pitkämäkeen Nereis Business Gardenia, johon valmistuu vuokrattavaa liike- ja toimitilaa yhteensä noin neliötä. Nereis Business Gardenin on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2014 päävuokralaisen ollessa Deltamarin Oy. Lisäksi kohteeseen tulee sijoittumaan ST1 sekä Peabin aluetoimisto. Hartela kehittää edelleen Logomon kiinteistöä, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2014 aikana. Logomoon, eli keskustan pohjoispuolelle ratapihan lähelle, tulee sekä toimitiloja että kulttuuritiloja yhteensä noin neliötä. Alueen olennainen ajatus on tuoda yhteen luovan talouden toimijoita eri aloilta sekä mahdollistaa entistä suurempien tapahtumien järjestäminen Turussa. Vuoden 2013 maaliskuussa Turussa oli rakenteilla liike- ja toimistotiloja yhteensä noin neliötä. Vuoden 2012 syyskuussa tiloja oli rakenteilla vielä noin neliötä, joten aktiviteetti rakentamisessa on hiljentynyt jonkin verran. Toimistojen käyttöaste on kuitenkin edelleen pysynyt kaupungissa korkeana. Turkuun on suunnitteilla muutamia suurempia rakennushankkeita, mikä kertoo rakentajien luottamuksesta alueen kehittymiseen. YIT suunnittelee sataman läheisyyteen Satamakolmiota, johon on tarkoituksena rakentaa noin neliötä pääkonttoritasoista toimistotilaa. Lisäksi YIT suunnittelee Vahdontien Yrityskeskusta Tampereen valtatien ja Ohitustien tuntumaan. Yrityskeskukseen olisi tarkoitus rakentaa toimisto-, varasto- ja tuotantotiloja yhteensä noin neliötä. NCC puolestaan kaavailee Myllyn kauppa-alueelle Turun ja Raision rajalle Kuninkojan Kauppapuistoa, johon tulisi liiketilaa noin neliön verran. Lisäksi Skanska on Turun Osuuskaupan kanssa suunnitellut Kaarinaan Kaarinanportin ostoskeskusta, jonka rakentamisen aikataulusta ei vielä ole varmuutta. LENTOKENTTÄ ORIKETO- METSÄMÄKI VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % TUOTTOVAATIMUS % RAKENTAMINEN m 2 Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka KESKUSTA / KESKUSTA LENTOKENTTÄ ,0-7,0 2,0-3,5 3,0-10,0 2,5-8,0 2,0-4,0 6,7-7,6 6,0-7, ,2-8,8 7,2-10, ,0-12, PANSIO ORIKETO-METSÄMÄ- KUPITTAA ,0-6,0 1,0-8,0 8,0-12,0 9,0-12,5 6,9-9,0 7,2-10, SATAMA KUPITTAA SKANSSI SKANSSI PANSIO ,0-10 3,0-5,0 1,0-2,0 8,0-9,3 6,8-7,5 8,5-11,5 SATAMA ,0-12,0 1,0-2,0 8,5-12,0 9,0-11,

12 KIINTEISTÖMARKKINAT 12 JYVÄSKYLÄ Jyväskylässä ei tapahtunut merkittäviä kiinteistötransaktioita vuoden 2013 alkupuoliskolla. Keskeneräisiä sekä suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita sen sijaan on meneillään Lutakossa, Keljossa, Keljonkankaan tuntumassa ja Seppälän alueella. Jyväskylän ainoa keskusta-alueen keskeneräinen toimitilarakennusprojekti on Technopoliksen Innova 4, jonka pääurakoitsijana toimii NCC. Jyväsjärven rannalle Lutakkoon valmistuva rakennus sisältää vuokrattavia toimisto- ja liiketiloja yhteensä noin neliötä. Rakennuksen on tarkoitus valmistua tämän vuoden syksyllä. Ankkurivuokralaisena tulee toimimaan Kesko, joka toteuttaa noin neliön suuruisen K-supermarketin katutasoon. Myös Innova 3 on suunnitteilla, mutta päätöstä rakentamisesta ei ole toistaiseksi julkistettu. Lutakosta on muodostunut viime vuosina monimuotoinen asumisen, koulutuksen ja työpaikkojen kaupunginosa, jonka tavoite on liittää kaupungin keskusta Jyväsjärven rantaan. Liikerakentamisen osalta on monta projektia suunnitteilla. Keljon alueelle YIT suunnittelee autoilijoiden palvelukeskus MotorCenteriä. Rakennus koostuu liiketiloista, joita suunnitellaan olevan yhteensä noin neliön verran. MotorCenterin sijainti Keljon kauppakeskittymässä tekee siitä helposti saavutettavan asiakkaiden näkökulmasta. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on kesäkuussa NCC suunnittelee Keljonkankaan tuntumaan noin kahdeksan kilometrin päähän Jyväskylän keskustasta Eteläportin Kauppakeskusta. Tarkoituksena on rakentaa jopa neliötä liiketiloja ja muita toimintoja sisältäen hypermarket-kokoluokan päivittäistavarakaupan. Hanke on toistaiseksi vasta kaavoitusprosessissa, joten rakennusaikataulu on toistaiseksi avoinna. Seppälään on suunnitteilla noin neliön kokoinen kauppakeskus, jonka rakennustöiden arvioidaan käynnistyvän vuoden 2014 alussa. Seppälän uuden Prisman rakentaminen on myös suunnittelupöydällä, joskin rakentaminen alkanee vasta 2 5 vuoden päästä. Suunnitteilla olevat rakennusprojektit viestivät siitä, että Seppälän alueen odotetaan kehittyvän entisestään lähitulevaisuudessa. KIRRI PALOKKA SEPPÄLÄNKANGAS VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % TUOTTOVAATIMUS % RAKENTAMINEN m 2 Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka RAUTPOHJA MATTILANNIEMI KESKUSTA / YLISTÖNRINNE VAAJAKOSKI KESKUSTA KIRRI PALOKKA SEPPÄLÄNKANGAS RAUTPOHJA MATTILANNIEMI ,0-5,5 2,0-4,0 7,0-8,3 7,0-7, ,0-6,5 2,0-4,0 8,5-9,3 7,3-7, ,5 4,4-6,5 10,0-12, ,0-5,0 7,8-8, ,0-7,0 8,0-12, ,0-8,0 2,0-4,0 9,0-9,8 9,0-11, ,0-9,0 7,8-9,3 YLISTÖNRINNE ,0-9,0 7,8-9,3 VAAJAKOSKI ,0-10,0 5,0-7,0 10,0-11,3 9,0-11,0

13 KIINTEISTÖMARKKINAT 13 OULU Oulussa kiinteistökauppojen määrä vuoden 2013 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli alhainen verrattuna vuoden 2012 lukuihin. Merkittävä kiinteistökauppa tapahtui helmikuussa, kun Technopolis osti Nokian toimistokampuksen. Oulun keskustassa on vireillä muutamia rakennusprojekteja. Rakenteilla olevat ja tulevat hankkeet kertovat Oulun kiinteistömarkkinoiden aktiivisuudesta. Technopoliksen ostaman neliön suuruisen Nokian kiinteistön lisäksi kauppaan sisältyi 800 autopaikan pysäköintitalo. Kauppahinta kokonaisuudelle oli 31,7 miljoonaa euroa. Nokia vuokraa tästä tilasta neliötä pitkäaikaisella niin sanotulla sale-and-leaseback -sopimuksella itselleen. Peltolan kampus tulee täydentämään Technopoliksen Kontinkankaan neliön kampusaluetta. Alueella toimii lukuisia ICT- ja mobiilialan yrityksiä sekä myös terveyspalveluiden tuottajia. Peltolan läheisyydessä on muun muassa kaupungin ja Oulun yliopistollinen sairaala sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Technopoliksen mukaan Peltolan kampus sopiikin erinomaisesti palvelemaan alueen kasvuyrityksiä, jotka ovat merkittäviä työllistäjiä Oulun seudulla. SRV rakentaa Ilmariselle uuden liike- ja toimistorakennuksen Oulun ydinkeskustaan Kauppurienkadulle. Paikalla olevan vanhan rakennuksen purkaminen on hyvässä vauhdissa ja tilalle tulee neliömetrin kokoinen nykyaikainen rakennus, johon tulee lääkärikeskus, sairaala sekä liiketiloja. Oulun keskustassa kysyntä uusille ja nykyaikaisille liiketiloille on tarjontaa suurempi, joten hankkeen voidaan odottaa olevan onnistunut sekä omistajan että käyttäjien näkökulmista. Kauppakeskus Aseman rakentaminen Oulun rautatieaseman yhteyteen on viivästynyt sijoittajan puuttuessa. Rautatienkadulle suunniteltu kauppakeskus sisältäisi neliötä liiketiloja ja neliötä toimistoja. Lisäksi kauppakeskuksen torneihin tulisi 59 luksuskotia. Rakentajana toimii Lemminkäinen, jonka mukaan kauppakeskuksen lähettyvillä liikkuu päivittäin noin potentiaalista asiakasta. Lemminkäisen arvion mukaan kauppakeskuksessa tulisi käymään arviolta 2,5 3 miljoonaa asiakasta vuosittain. Oulun keskustan alle rakennettavan pysäköintilaitos Kivisydämen on tarkoitus valmistua vuonna Keskustan alle tulee 900 autopaikkaa, mutta pysäköintitilaa on mahdollista laajentaa jopa 1500 autolle. Lemminkäinen toimii urakoitsijana hankkeessa. Hankkeen myötä keskustan kivijalkaliikkeiden voidaan odottaa saavan lisää asiakkaita, sillä kaduille vapautuu lisää tilaa jalankulkijoille. Lisäksi maanalaisen pysäköinnin vaivattomuuden myötä lähialueiden asukkaiden kynnys asioida keskustassa madaltunee, mikä edelleen lisännee keskusta-alueen liiketilojen haluttavuutta. Osuuskauppa Arina tulee rakennuttamaan noin neliön kauppakeskuksen Oulun keskustaan Galleria-kortteliin. Rakennusprojekti on jo aloitettu purkamalla vanhat rakennukset Isokadulta. Arinan palveluita tulevat olemaan muun muassa Sokostavaratalo sekä Sokos Herkku -ruokakauppa. Osa tiloista vuokrataan muille toimijoille. Tavoitteena avata kauppakeskus 2015 loppuvuodesta. Lisäksi Oulun Vasaraperän kauppakeskittymään on suunnitteilla noin neliön suuruinen autoilijoiden palvelukeskus MotorCenter. LINNANMAA / YLIOPISTO RUSKO VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % TUOTTOVAATIMUS % RAKENTAMINEN m 2 Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka Toimisto Liike Logistiikka ALPPILA KESKUSTA ,0-5,0 2,0-4,0 7,0-8,5 7,9-9, ,0-7,0 2,0-8,0 7,8-9,5 7,9-10, KESKUSTA / KONTINKANGAS ALPPILA ,0-5,0 8,0-9, ,0-10,0 4,0-9,0 8,0-10,0 9,6-12,1 NUOTTASAARI JA SATAMA LIMINGANTULLI KONTINKANGAS LINNANMAA/YLIOPISTO RUSKO LIMINGANTULLI NUOTTASAARI ,0-13,0 3,0-8,0 2,0-6,0 8,0-10, ,0-10,0 4,0-8,0 0-9,0 8,0-10,0 8,1-10,1 9,0-10, ,0-8,0 9,5-11, ,0-5,0 9,0-9,5 SATAMA 5 8 1,0-5,0 9,0-9,5

14 MANAGERILÄHTÖISELLÄ VUOKRAUKSELLA KOHTI TÄYDEMPIÄ TILOJA 15 MANAGERILÄHTÖISELLÄ VUOKRAUKSELLA KOHTI TÄYDEMPIÄ TILOJA VUOKRAUSMARKKINAN HAASTEET JATKUVAT Vuokrausmarkkinan turbulenssi on jatkunut alkuvuoden 2013 aikana. Toimisto- ja logistiikkatilojen haasteet ovat pysyneet vuoden 2012 kaltaisina. Loppukeväästä on alkanut kerääntyä tummenevia pilviä myös retailvuokrauksen ylle. Suomi seuraa monessa asiassa Ruotsia ja valitettavasti tämäkin retail-markkinan heikkous nähtiin Ruotsin puolella jo vuoden 2012 aikana. Toivottavaa on, että tämä on vain väliaikaista kuluttajaluottamuksen edelleen pysytellessä kohtalaisen hyvällä tasolla Suomessa. Helsingin keskusta on säilyttänyt asemansa hyvänä vuokrauskohteena, mutta muuten niin alueelliset kuin kaupunkienkin väliset erot ovat entisestään kärjistyneet. Alkuvuoden aikana Newsecissä on haastavista markkinoista huolimatta onnistuttu vuokrauksessa paikoitellen erinomaisestikin. Kokonaisuudessaan alkuvuoden aikana on tehty sopimuksia jo yli m 2 verran, joka on merkittävästi vuoden 2012 vastaavaa ajankohtaa enemmän. Newsecin panostukset vuokraukseen ja tehokkaiden vuokrausprosessien kehittämiseen ovat tuottaneet tulosta. Vuokrausmarkkinoiden nopeaa, positiivista käännettä ei odoteta vielä tänä eikä ensi vuonnakaan, joten aktiivinen vuokraus ja erilaiset toimenpidemallit korostuvat entisestään menestyksen saavuttamisessa. Ulkomaiset kiinteistösijoittajat näkevät Suomen edelleen turvasatamana sijoittaessaan prime-kohteisiin, mutta uusien, kansainvälisten vuokralaisten rantautuminen Suomeen on äärimmäisen haastavaa nyt ja tulevaisuudessakin. MANAGERILÄHTÖINEN VUOKRAUS Suomessa on perinteisesti totuttu siihen, että vuokrausta tekee kiinteistön omistaja ja tämän valitsemat kiinteistönvälittäjät/brokerit. Ulkomaalaisten kiinteistönomistajien myötä käytännöissä on tapahtunut muutoksia 2000-luvun kuluessa. Manageritoiminnan myötä myös omistajalähtöinen vuokraus on kasvanut merkittävästi ja on tänä päivänä monen kotimaisenkin omistajan käyttämä menetelmä. Omistajalähtöisen vuokrauksen perusajatuksena

15 MANAGERILÄHTÖISELLÄ VUOKRAUKSELLA KOHTI TÄYDEMPIÄ TILOJA 16 on, että kohteiden vuokrauksesta vastaava henkilö/henkilöt ovat manageriyhtiön edustajia, mutta vuokrausneuvotteluissa edustavat aina vain kyseistä nimettyä kiinteistönomistajaa. Tällä tavoin varmistetaan aina omistajan intressien toteutuminen neuvotteluissa ja kohteen aktiivinen ja yksilöllinen vuokraus. Managerilähtöisessä vuokrauksessa palvelu räätälöidään omistajan tarpeiden ja oman organisaation mukaisesti. Palvelun ääripäinä voidaan pitää niin sanottua avoimen valtakirjan kokonaisvaltaista vuokrauspalvelua, jossa lähtökohtaisesti vuokraus toteutetaan itsenäisesti omistajan ennalta hyväksymin reunaehdoin. Toisena ääripäänä voidaan puolestaan pitää lähtökohtaisesti omistajan oman vuokrausorganisaation tukemista ja lisäresurssina toimimista. Managerilähtöinen vuokraus ei tänä päivänä lähtökohtaisesti tarkoita yksinoikeutta vuokraukseen vaan pitää normaalisti sisällään myös välittäjäyhteistyön koordinoinnin ja verkoston aktivoinnin. Toisiaan täydentävät toimijat pystyvät näin kattamaan markkinan mahdollisimman laajasti kuitenkin niin, että tilamarkkinoinnin ja vuokrauksen toimenpiteiden raportoinnin omistajalle hoitaa manageri. Omistajalähtöisellä vuokrauksella omistaja pystyy aina luottamaan, että oma kiinteistö on etusijalla vuokrausneuvotteluissa ja varmistaa näin vakaan asemansa neuvotteluissa. Raportoinnin merkitys korostuu vaikeina aikoina. Tilojen ollessa pitkään tyhjänä on erityisen tärkeää osoittaa tehtyjä toimenpiteitä ja käytyjä neuvotteluita/keskusteluita, jolloin omistaja saa konkreettisesti käsityksen, onko kyse markkinatilanteesta, jos tila ei käy kaupaksi tai onko tarpeen tehdä merkittäviä investointeja tilan kunnostamiseksi tai muuttamiseksi markkinoiden tarpeita vastaavaksi. Aktiivisella seurannalla ja raportoinnilla pystytään perustelemaan esitettyjen toimenpiteiden tarpeellisuutta. Newsec on kehittänyt omien järjestelmien kautta aktiivisen vuokrauksen raportointi ja seurantajärjestelmän, jota tarpeen mukaan voidaan räätälöidä asiakkaan omien raportointitarpeiden mukaisesti. TILAMARKKINOINTIKANAVIEN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN TUO LISÄARVOA Erityisesti toimistopuolella erottautuminen kilpailevista tiloista on hankaloitunut viime vuosien aikana vapaiden tilojen määrän kasvun myötä. Erilaiset tilamarkkinointitoimenpiteet ovat monien käytössä ja innovatiivisten ratkaisuiden löytämiseen panostetaan entistä enemmän. Omistajalähtöisen vuokrauksen yhteydessä erityistä lisäarvoa saadaan tilamarkkinoinnin koko mediakentän hallinnalla ja aktiivisella monitoroinnilla. Printtimedian merkitystä monesti tänä päivänä kyseenalaistetaan, mutta osana kohteen kokonaisvaltaista tilamarkkinointisuunnitelmaa printillä on edelleen paikkansa. Digitaalisen markkinoinnin lisääntyminen ja jatkuva nopea kehitys vaatii erityisosaamista. Esimerkiksi hakukoneoptimointi ja erilaisten 3D-esitystekniikoiden hallitseminen on tätä päivää, mutta edelleen liian vähän käytettyjä työkaluja tilamarkkinoinnin osana. Newsecin laaja tilakanta mahdollistaa erilaisten markkinointikanava-yhdistelmien tuntemuksen ja erityisesti eri toimenpiteiden toimivuuden, vertailun ja analysoinnin. Järjestelmällinen seuranta myös tilamarkkinointitoimenpiteiden toimivuudesta ja tuloksista auttaa kohdentamaan monesti rajallisiakin taloudellisia resursseja aina juuri sillä hetkellä toimivimpiin kanaviin ja kokonaisuuksiin. VUOKRAUSKAMPANJALLA NOPEA KUVA MARKKINATILANTEESTA Nopeasti toteutettavat vuokrauskampanjat ovat yleistyneet äkillisissä muutostilanteissa, kuten esimerkiksi päävuokralaisen valitessa sittenkin toisen kohteen uusintaneuvottelujen loppuvaiheessa tai isojen tilojen tyhjentyessä muista yllättävistä syistä, samoin jos tiloja on pitkään ollut markkinassa tarjolla ilman vuokrausonnistumisia. Kampanja toteutetaan määrittämällä yleensä yrityksen kohderyhmä eri kanavia hyödyntämällä. Potentiaalisten vuokralaisten joukko pyritään jo listaa muodostettaessa mahdollisimman tarkkaan rajaamaan kohteeseen sopivaksi, jolloin tarpeettoman ns. cold callien määrä saadaan minimoitua. Newsec käyttää potentiaalien listan muodostamisessa apuna omien tilanhakijarekistereiden lisäksi muun muassa postinumerohakua, alueellista arviointia, Tehomaxin sekä Citymarkin arkistoja ja rekistereitä sekä Profinderia. Listojen yhteisen läpikäynnin jälkeen potentiaalisille vuokralaisille lähetetään kohteen tiedot yleisimmin ensin sähköpostitse, jonka jälkeen vuokraajat käyvät kaikki potentiaalit läpi soittamalla ja kartoittavat halukkuuden jatkaa keskustelua tilojen vuokrauksesta. Aikaa tälle varataan normaalisti 2 6 viikkoa ja tavoitteena on nopeasti saada aikaan aktiiviset vuokrausneuvottelut. Päätavoite on luonnollisesti saada tila/tilat täyteen, mutta antaa myös omistajalle laaja kuva markkinan näkemyksistä kohteesta. Tämä monesti auttaa omistajaa tekemään tarvittavia toimenpiteitä ja investointeja tilanteen parantamiseksi, jotta sijoitusinstrumentti olisi jälleen tuottava myös haltijalleen. VUOKRAUS VUOKRAUKSEN PALVELUT KOOSTUVAT SEURAAVASTA: Samuli Killström Director, NIMETTY Leasing HENKILÖ & Retail, TOIMISTO- Partner JA Newsec LIIKETILOILLE Asset Management Oy Mob: VÄLITTÄJÄYHTEISTYÖN KOORDINOINTI VUOKRAUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN TILAMARKKINOINNIN SUUNNITTELU JA KOORDINOINTI TILAMARKKINOINTIAINEISTON LAATIMINEN TAI PÄIVITYS VUOKRAUS JA NEUVOTTELUT Citymark Tehomax Profinder Postinumero -ja alueanalyysi Newsecin oma tilanhakijatietokanta VUOKRASOPIMUSTEN PROSESSAUS RAPORTOINTI Aktiivinen raportointi Newsecin oman järjestelmän kautta tai tarvittaessa asiakkaan omia raportointijärjestelmiä käyttäen Samuli Killström Director, Leasing & Retail, Partner Newsec Asset Management Oy Mob:

16 LISÄTIETOJA NEWSECISTÄ 17 LISÄTIETOJA NEWSECISTÄ NEWSEC SUOMESSA Kai Keituri Newsec Finland Oy Tel Hannu Ridell Newsec Valuation Oy Tel LIIKEVAIHTO 16 M 170 ASIANTUNTIJAA ARVIOINTEJA ~ 11 MRD /VUOSI KIINTEISTÖKAUPPOJEN NEUVONANTO ~ M /VUOSI KIINTEISTÖJÄ HALLINNOSSA ~4,2 MM2 TYYTYVÄISET ASIAKKAAT 20 PARHAAN TYÖPAIKAN JOUKOSSA SUOMESSA (GREAT PLACE TO WORK ) Mikko Salla Newsec Asset Management Oy Tel Juhani Reen Newsec Advice Oy Tel ARVIOINNIT JA ANALYYSIT Pohjois-Euroopan johtava neuvonantaja, jolla on 60 asiantuntijaa ja laajin markkinainformaation tietokanta. Arviointeja yli 50 MRD arvosta viimeisten 12 kk aikana. KIINTEISTÖOMAISUUDEN HALLINTA Pohjois-Euroopan johtava kiinteistömanageri, jolla on palveluksessaan yli 500 ammattilaista ja yli 20 toimipaikkaa 8 maassa. Lähes kiinteistöä ja 11 Mm 2 manageerauksessa. OSTO- JA MYYNTINEUVONANTO Tiimissämme on 35 investointien, yritysrahoituksen ja vuokrauksen asiantuntijaa. Tarjoamme räätälöityjä kiinteistörahoituksen ja strategisen neuvonannon palveluita. Johtava tuulivoimainvestointien asiantuntija. STRATEGISEN TOIMITILAJOHDON PALVELUT Strategista toimitilajohtamisen ja kiinteistösalkun hallinnan neuvonantoa 30 asiantuntijan voimin.

17 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE GLOBAL SERVICE FOR YOU NEWSEC IS AN ALLIANCE MEMBER OF BNP PARIBAS REAL ESTATE OVER 6500 PROFESSIONALS IN 36 COUNTRIES NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

NEWSECIN MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015

NEWSECIN MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015 NEWSECIN MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015 TULEVAISUUSSEMINAARI 11.09.2015, KANSALLISSALI, HELSINKI JUHANI REEN, TOIMITUSJOHTAJA NEWSEC ADVICE OY ISO KUVA Sijoituspääomaa lisää kiinteistöallokaatioon, joka on

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI 4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI -!2++)./).4)%3)4% 4ËSSË MARKKINOINTIESITTEESSË ESITETYT TIEDOT PERUSTUVAT LISTALLEOTTOESITTEESEEN JOHON SIJOITUSTA HARKITSEVIA KEHOTETAAN TUTUSTUMAAN ENNEN SIJOITUSPËËTÚKSEN

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

RAKLI KTI Toimitilabarometri

RAKLI KTI Toimitilabarometri RAKLI KTI Toimitilabarometri Syksy 2012 KTI Kiinteistötieto Oy Bruttovuokratasot KTI Kiinteistötieto Oy kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 kevät 1997 syksy 1997 kevät 1998 syksy1998 kevät 1999 syksy 1999

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Toukokuu 2015 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007 PELLERVON TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 6.3.7 klo 9.3 SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/7 Työvoimapulan edessä ei pidä antautua Uusi hallituskausi alkaa suhdannehuipun jälkimainingeissa.

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.09.2008 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS MARKKINATILANNE Sponda Oyj arvioi itse sijoituskiinteistöjensä

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Urakkamuodon vaikutus laatuun ja toteutukseen Seppo Kallio, Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Lv 123,6 milj. euroa Asuntoja 15.011 Asukkaita 30.000 Henkilöstö

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013 Fed kertoo taaperostaan Pasi Sorjonen 16/12/2013 Alkaako Fed taapertaa nyt vai kuukauden kuluttua? Viime viikon antia: Yhdysvalloissa sopu budjetista Tulevaa: Tavallista tärkeämpi keskuspankkien viikko

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Jouni Vihmo, ekonomisti MaRan tiedotustilaisuus, Lasipalatsi 26.6.213 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne jatkuu yhä heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Media-aamiainen 2.11.2016 Turku hakee kasvua ja uudistumista strategialla Turun kaupunkistrategian 2029 mukaan Turku hakee kestävällä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET. Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander

HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET. Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander KANSANTALOUDEN ONGELMAT Suomen BKT on edelleen vuoden 2007 tason alapuolella Modernin historian

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus

Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntojen hinnoista ja varsinkin niiden nousemisesta keskustellaan Suomessa ajoittain vilkkaasti. Asuntojen tilastohintojen nousu herättää välillä epäluuloa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Panorama Tower Espoo - Leppävaara

Panorama Tower Espoo - Leppävaara Panorama Tower Espoo - Leppävaara Loistavia liiketiloja Espoossa Panorama Towerin näyttävät sekä korkeatasoiset toimisto- ja liiketilat palvelevat yrityksesi liiketoimintaa alle 20 minuutin päässä Helsingistä

Lisätiedot

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari 20.10.2016 Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy Suomen Kauppakeskusyhdistys ry PÄÄKAUPUNKISEUTU

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Ei julkisuuteen ennen 26.9.2012 klo 10.00 TIEDOTE SUHDANNE 2012/2: MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Eurokriisin pitkittyminen lykkää maailmantalouden elpymistä,

Lisätiedot