NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ"

Transkriptio

1 NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 SUOMEN YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 7 14 KIINTEISTÖMARKKINAT KIINTEISTÖVEROT HALLINTAAN UUDELLA OTTEELLA 17 NEWSECIN KIINTEISTÖVEROPALVELUT 17 LISÄTIETOJA NEWSECISTÄ Copyright Newsec 2013 Tämä raportti on tarkoitettu yleistä tietoa varten ja se perustuu materiaalille mitkä on Newsec hallussa tai toimitettu Newsec:lle. Kaikki voitava on tehty tietojen varmistamiseksi, mutta tietojen oikeellisuudesta ja kattavuudesta emme voi tarjota mitään takuuta. Newsec ei ota vastuuta vahingosta tai vahingoista raportin epätarkkuuden vuoksi. Voitte käyttää raportin tietoja tekemällä kaikki lainaukset tietojen ja grafiikkaan käytöstä.

3 EXECUTIVE SUMMARY 3 EXECUTIVE SUMMARY Syksyllä 2012 julkaistu ensimmäinen Newsec Property Outlook Finland on saanut paljon positiivista palautetta sekä kansainvälisiltä että kotimaisilta asiakkailtamme kuin myös muilta yhteistyökumppaneiltamme. Kotimaamme osamarkkinoiden tietoa on selv ä s t i t a r v i t t u, e i p e l k ä s t ä ä n k i i n t e i s t ö - sijoittajapiireissä, vaan myös apuna sijoittumispäätöksenteossa eri yrityksissä. Olemme palautteiden joukossa saaneet mm. toiveita, että tarkastelisimme raportissamme eri osamarkkinoita, ei aina samoja, vaan myös jatkossa joitakin uusia. Kiinteistömarkkinana itärajamme kaupungit ovat lisänneet merkitystään ja olemmekin tähän katsaukseen ottaneet mukaan Lappeenrannan osamarkkinan. Suomi on alkuvuodesta 2013 saanut edelleen kaikilta luototuslaitoksilta kansantaloutena parhaan AAA luottoluokituksen Euroopassa; Suomen lisäksi euromaista Luxemburgilla, Saksalla ja Hollannilla on korkein mahdollinen luottoluokitus kaikilta kolmelta suurelta luokittajalta. Näkymät ovat Standard & Poor sin mukaan Suomessa nyt vakaat, kun aiemmin se oli pitänyt näkymiä vuoden ajan negatiivisina. Heijastukset yllä olevasta yhdessä kansantaloutemme muiden indikaattoreiden ennusteiden kanssa tulevat todennäköisesti pitämään kysynnän edelleen korkeana Helsingin ydinkeskustan kiinteistöissä (CBD) ja tämä edelleen pitää hintatason huippuvuosien tasolla. Suomi on edelleen kansainvälisten

4 EXECUTIVE SUMMARY 4 sijoittajien silmissä Safe Haven ja erityisesti saksalaisten sijoittajien kiinnostus keskustakiinteistöjen markkinasegmenttiin on ollut korkealla tasolla. Loppuvuoden 2012 kiinteistökaupat antavat myös pientä osviittaa siihen, että kysyntä ja hintatasot hyvistä pääkaupunkiseudun Core+ kohteista ovat kasvussa, mutta näiden kauppojen syntymistä rajoittaa kuitenkin edelleen kiristynyt rahoitustilanne. Kulutuksen kasvu heikentynee verokiristysten ja arvonlisäveron korotuksen myötä Tämä tulee jonkin verran heijastumaan kestokulutushyödykkeiden kauppaan mutta päivittäistavarakaupan osalta tilanne pysynee stabiilina. Kun muutokset näyttävät kuitenkin olevan pieniä uskomme, että kysyntä hyvistä liiketiloista ja paikoista säilyy korkeampana kuin tarjonta ja näissä myös vuokratasot nousevat maltillisesti. Tämä koskee erityisesti päivittäistavarakaupan kiinteistöjä. Taloudellinen aktiviteetti keskittyy edelleen suurempiin kasvukeskuksiin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle. Tämä pitää yllä kasvavaa kysyntää hyvistä vuokraasunnoista. Vuokraasuntokysyntää tullee myös lisäämään tiukentuneet rahoitusehdot asuntojen hankinnassa; sekä omarahoitusosuus että lainojen marginaalit ovat nousussa. Kuitenkin huolimatta edellisestä, on asuntovuokrien nousu tasoittunut myös pääkaupunkiseudulla, jossa varsinkin pienempien asuntojen vuokratasot alkavat olla kipurajoilla vuokralaisten maksukykyyn suhteutettuna. Yhteenvetona kiinteistömarkkina vuonna 2013 seuraa pitkälti 2012 linjoja. Epävarmuus erityisesti Euroopassa yhdessä kiristyneen rahoitusmarkkinan kanssa rajoittaa edelleen kiinteistökaupan likviditeettiä Suomessa lähes vain hyviin keskustakohteisiin, v transaktioiden volyymiennusteemme on n. 2,2 mrd, joka on n. 60% normaalimarkkinan likviditeettitasosta. Helsinki Kai Keituri, Toimitusjohtaja, Newsec Finland Oy

5 SUOMEN YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 5 SUOMEN YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE HIDASTA KASVUA KUNNON SUHDANNE- KÄÄNNETTÄ ODOTELLESSA Talouskasvu jäi vuonna 2012 vaatimattomaksi ja talouden tunnelmat synkkenivät vuoden jälkipuoliskolla. Hyvä uutinen viime vuonna oli, että pahimmat karikot vältettiin ja euroalueen velkamarkkinoiden tilanne vakautui vuoden lopulla. Vuoden lopulla näkyi myös alustavia merkkejä käänteestä parempaan. Huonoa puolestaan oli, että talouskehitys heikkeni silti vuoden loppua kohti ja odotukset ovat lievästä kohenemisesta huolimatta vaatimattomat. Vuonna 2013 Suomen talous kasvaa hitaasti, mutta toki eurooppalaisesti verrattuna kohtalaisesti noin prosentin vauhtia. Suhdanteiden lievä paraneminen on vientipainotteista maailmantalouden alkaessa asteittain elpyä. Kotimainen kysyntä eli kulutuksen ja investointien kehitys pysyy vaisuna. Työttömyys nousee hieman, mutta inflaatio jää keskimäärin selvästi vuotta 2012 hitaammaksi. Kunnon suhdannekäännettä joudutaan odottamaan ainakin vuoteen 2014 ja vasta vuodelle 2015 alkaa olla kasassa edellytykset suhdanneluontoisesti hyvällä vuodelle. Kehitys on edelleen riskien sävyttämää. Vuonna 2013 on monta hermoilun paikkaa niin Yhdysvalloissa kuin euroalueella. Riskit tuntuisivat kuitenkin olevan hallinnassa. Näkymät kohenevat edelleen vähitellen vuonna 2014, mutta riskit eivät pienene. Parhaimmassa tapauksessa suhdanne piristyy vuonna 2014 jo varsin ripeästi, mutta huonoimmassa tapauksessa velkakriisi alkaa uudelleen kärjistyä.

6 SUOMEN YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 6 Euroalueen lyhyet markkinakorot säilyvät ennätysmatalalla niin tänä kuin ensi vuonnakin. Vuonna 2014 pidemmät korot alkavat nousta vuoden loppua kohti mentäessä. Tänä vuonna EKP:n päähuomio kohdistuu markkinoiden vakauden varmistamiseen. VIENNISSÄ LOIVA NOUSUKÄÄNNE Tavaravienti polki vuonna 2012 suurin piirtein paikoillaan. Vuoden 2013 aikana vienti kääntyy loivaan nousuun vientimarkkinoiden piristyessä hieman. Vaikka vienti piristyykin lievästi, niin sen kehitys jää vaatimattomaksi. Suomen vienti ei ole muiden kehittyneiden maiden tapaan kyennyt kuromaan umpeen vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttamaa romahdusta, vaan viennin määrä on edelleen lähes viidenneksen pienempi. Keskeisinä syinä ovat olleet elektroniikka- ja metsäteollisuuden rakennemuutokset sekä työvoimakustannusten kilpailijamaita nopeampi nousu. Myös tuonnin kehitys on ollut vaatimatonta. Vaihtotaseen alijäämä on silti syventynyt palvelutaseen sekä tuotannontekijä- ja tulonsiirtojen taseen kasvaneiden alijäämien takia. Vuonna 2013 vaihtotaseen vaje säilyy suurin piirtein vuoden 2012 suuruisena. KULUTUS HITAASSA KASVUSSA Kuluttajien näkemykset Suomen talouden ja työllisyyden kehityksestä ovat varsin synkät, jos kohta luottamus alkoi hieman kohentua vuoden 2012 lopulla. Myös odotukset oman talouden kehityksestä ovat tavanomaista varovaisemmat. Kulutuksen kasvun hidastui vuoden 2012 aikana ja vuonna 2013 edellytykset kulutuksen kasvulle heikkenevät edelleen. Työttömyys nousee aiemmin arvioitua suuremmaksi. Palkankorotukset jäävät vuotta 2012 pienemmiksi. Lisäksi kotitalouksien ostovoimaa nakertavat ansiotuloveron kiristykset ja arvonlisäveron korotus. INVESTOINNIT VAISUINA Investointinäkymät ovat varsin vaisut. Rakennusluvat laskivat vuonna 2012 selvästi. Uudisrakentamisen määrä seuraa alamäessä rakennuslupia. Rakennusinvestointien hiipuminen heijastuu myös kone- ja laitehankintoihin, joten investoinnit jäävät tänä vuonna miinukselle. Vuonna 2013 talouden lievä elpyminen, alhainen korkotaso ja kohtuullinen työllisyyskehitys mahdollistavat asuntoinvestointien kääntymisen pieneen kasvuun. Lisäksi korjausrakentaminen kasvaa varsin vakaasti. Asuntomarkkinoilla tilanne on jatkunut melko normaalina. Työttömyys ei ole lisääntynyt niin paljon, että se olisi neutraloinut matalan korkotason vaikutuksen. Kotitalouksien asunnonostoaikeet olivat syksyllä jopa hieman tavanomaista suuremmat, mutta suhdannetilanteen huonontuminen vähensi asuntokauppojen määriä ja pidensi myyntiaikoja. Asuntojen hinnat olivat loppuvuonna muutaman prosentin nousussa. Asuntohintojen rauhallisen kehityksen odotetaan jatkuvan. INFLAATIO HIDASTUU, TYÖTTÖMYYS NOUSEE Huolimatta vaimeasta talouskehityksestä inflaatio hidastui vasta vuoden 2012 lopulla selvemmin. Kuluttajahintojen nousu on pysynyt edelleen muita EU-maita nopeampana. Inflaatiota on nostanut etenkin elintarvikkeiden ja liikenteen kallistuminen. Tähän ovat olleet merkittävinä syinä toteutetut välillisen verotuksen kuten alkoholi-, auto- ja polttoaineveron kiristämiset. Korkojen lasku on puolestaan hidastanut inflaatiota. Vuonna 2013 inflaatio pysyy keskimäärin vuoden 2012 lopun tasolla, koska arvonlisäveron korotus vuodenvaihteessa nopeuttaa inflaatiota täysimääräisesti hintoihin siirtyessään arviomme mukaan 0,7 %-yksikköä. Vuonna 2014 inflaatio hidastuu edelleen, koska palkkojen nousu jää todennäköisesti aiempaa hitaammaksi. Työmarkkinat kääntyivät vuoden 2012 aikana heikompaan suuntaan. Työttömyysaste alkoi nousta loppukesästä ja oli vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 7,1 % eli 0,3 %-yksikköä vuodentakaista korkeampi. Työllisten lukumäärä kasvoi tosin edelleen, mutta myös työttömien määrä kääntyi nousuun. Työttömyys nousee jatkossa loivasti. Lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden määrä on kasvussa. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on niin ikään lisääntynyt. Avoimet työpaikat ovat puolestaan vähentyneet. Työttömyysasteen nousu on silti maltillista, koska työ-ikäinen väestö on kääntynyt laskuun. Työttömyysaste on noin 8 % vuonna 2013, eli muutaman prosentin kymmenesosan korkeampi kuin vuonna JULKISEN TALOUDEN ALIJÄÄMÄ PYSYY PIENENÄ Julkisen sektorin rahoitusasema on kansainvälisessä vertailussa ollut yksi harvoista, joka on täyttänyt ja täyttää myös vuosina euromaiden alijäämä- ja velkakriteerit. Vuonna 2012 alijäämä tosin kasvoi lievästi edellisvuodesta, kun lähinnä valtiontaloudessa menoenemmyys on lisääntynyt. Vuoden 2013 budjettiesityksen mukaan alijäämä pienenee jälleen hieman. Tulojen menoja suurempi kasvu painottuu kuitenkin veronkorotuksiin menoleikkausten sijaan. Merkittävimmät veronkiristykset ovat ALV:n 1 %-yksikön nosto vuoden 2013 alusta sekä ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistuksista luopuminen vuosina Julkisen sektorin velka suhteessa kokonaistuotantoon nousee lievästi. Vuonna 2013 bruttovelka on 52 % BKT:sta. Verrattain matala velka on yksi keskeinen syy siihen, että Suomen valtion luottoluokitus on säilynyt korkeimpana mahdollisena. Samalla valtion velan korot ovat painuneet historiallisen mataliksi. Reijo Heiskanen, Pääekonomisti, OP-Pohjola -ryhmä

7 KIINTEISTÖMARKKINAT 7 LISÄTIETOJA KIINTEISTÖMARKKINAT JA LOGIIKKA LUKUJEN TAKANA Newsec jatkaa markkinainformaation tuottamista markkinakatsauksen muodossa, ja tarjoaa enemmän läpinäkyvyyttä kiinteistömarkkinoille. Olemme määrittäneet kiinteistömarkkinoiden tunnuslukuja keskeisimmiltä alueilta Suomesta. Markkinaparametrit kuvaavat meidän näkemyksiä keskimääräisistä vuokra-, vajaakäyttö-, tuottovaatimustasoista ja rakentamisesta. Markkinaparametrit saattavat vaihdella huomattavasti riippuen osamarkkina-alueesta. Olli-Pekka Mustonen Newsec Valuation Oy Tel KÄSITTEET: OULU Vuokra (Bruttovuokra) Vuokra, jolla katetaan kiinteistökustannukset. Bruttovuokra on vuokralaisen tilasta maksama kokonaisvuokra, joka sisältää korvauksen tilaan sidotulle pääomalle (pääomakustannukset ja pääoman erilliskustannukset) ja ylläpidon kustannukset Bruttovuokra voi myös sisältää tapauskohtaisesti käyttö- ja käyttäjäpalvelukustannuksia. Puhekielessä vuokralla tarkoitetaan Suomessa (yleensä) bruttovuokraa. Vajaakäyttö % (vajaakäyttöaste %) Tunnusluku, joka kertoo vapaana olevien tilojen prosentuaalisen osuuden tilakannasta tietyllä osamarkkinoilla. Vajaakäyttöaste on yksi seuratuimpia kiinteistömarkkinoiden tunnuslukuja. (Vajaakäyttöaste saadaan, kun osamarkkinan tilakannasta vähennetään käytössä olevat tilat (käyttöaste), eli Vacancy Rate = 100% - Occupation Rate) Yield (tuottovaatimus) Yleistermi tuottovaatimuksesta, jolla tarkoitetaan tarkasteluajankohdan markkinavuokriin perustuvien nettovuokratuottojen suhdetta kiinteistöjen hintoihin. Yleisesti käytetty markkinoiden tunnusluku. Rakentaminen (uudisrakentaminen): Uudisrakentaminen Rakentaminen, joka tuottaa uutta tilaa tai uuden rakennelman. Kaikki tunnusluvut on kerätty Newsec:ssä. Toivottavasti markkinakatsauksesta on apua. Käsitteiden lähde: TURKU TAMPERE JYVÄSKYLÄ HELSINKI LAPPEENRANTA

8 KIINTEISTÖMARKKINAT 8 HELSINKI PÄÄKAUPUNKISEUTU Transaktiomarkkinat toimivat aktiivisesti Suomessa vuonna Kokonaisvolyymiksi muodostui noin 2,1 miljardia euroa vuoden aikana. Miltei neljäsosa Suomen kiinteistökaupoista tapahtui pääkaupunkiseudulla, ja euroina mitattuna volyymista lähes puolet osuu pääkaupunkiseudulle. Suomessa kansainvälisten sijoittajien toimistokysyntä kohdistuu lähinnä Helsingin ydinkeskustan kohteisiin joiden likviditeetti säilyy hyvänä heikommassakin markkinatilanteessa. Kiinnostus toissijaisiin kohteisiin ja alueisiin pääkaupunkiseudulla on lähinnä kotimaisten institutionaalisten sijoittajien tai yksityisten sijoittajien varassa. Kiinteistökaupan ongelmana on, että ostajan ja myyjän näkemys toissijaisten kohteiden hinnoittelusta ei kohtaa pääkaupunkiseudun reuna-alueilla. Lisäksi pankit velkarahan tarjoajana suhtautuvat entistä kriittisemmin toissijaisten kohteiden rahoittamiseen mikä vaikeuttaa kaupankäyntiä entisestään. Vuoden 2012 merkittävin yksittäisen kohteen kiinteistökauppa oli Espoon Keilaniemen Nokian pääkonttorin myynti. Pääkonttorikokonaisuuden osti Exilion Capital Oy:n hallinnoima rahasto 170 miljoonalla eurolla. Kauppa koski kolmea toimistorakennusta pinta-alaltaan yhteensä noin m 2. Kauppaan kuului myös pysäköintitalo, jossa on autopaikkaa. Merkittävä kiinteistösalkku kauppa oli Pohjois-Euroopan johtavan yksityisen pääomayhtiön NIAM:in ostama 17 kiinteistön kokonaisuus pääkaupunkiseudulta. Ostetussa kokonaisuudessa on noin neliötä vuokrattavaa tilaa. Kauppa oli poikkeuksellinen pakkorealisointi Suomen kiinteistömarkkinoilla. Uusista projekteista merkittävimmät ovat varmasti Helsingin Töölönlahden uudet toimistokorttelit, sekä Espoon useat business-park tyyppiset kokonaisuudet, kuten Business Valley Sola, Business park Safiiri, Derby Business park. Vantaalla kiinnostava projekti on Tikkurilan aseman uudistuminen noin neliön kokoiseksi toimisto- ja liikekeskukseksi. Pääkaupunkiseudun toimistojen vuokrakehityksen odotetaan pysyvän heikkoina lähivuosina lukuun ottamatta Helsingin ydinkeskustan vuokria. Ydinkeskustan vuokrakehitys on vähintään yleisen hintatason kehityksen mukaista ja ylikin. Vuokrien reaalikehitystä muilla alueilla ei lyhyellä tähtäimellä tapahdu mutta pitkällä aikavälillä kehitys on kuitenkin positiivista. Toissijaisten alueiden toimistojen vajaakäyttöasteen oletetaan nousevan pääkaupunkiseudulla joissain määrin ja alueelliset erot vajaakäyttöasteen kehityksessä voivat olla huomattavia. Esimerkiksi Ruoholahden alueen vuokralaiskysyntä on heikentynyt huomattavasti ja alueen vajaakäyttö on kasvussa Nokian tilojen tyhjentyessä alueelta. Ruoholahden tilanteeseen on tulossa parannusta, kun Sanoma Magazine ja Sanoma Pro päättivät muuttaa saman katon alle Ruoholahdenkatu 20 Spondan omistamaan toimistokiinteistöön vuoden 2015 keväällä. Vähittäiskaupan kohteille kansainvälinen kiinteistösijoituskysyntä kohdistuu pääasiassa pääkaupunkiseudulle mutta myös Suomen kasvukeskuksiin erinomaisille liiketilasijainneille. Vuokralaisen vakavaraisuus korostuu kaupanalan kohteissa nykyisinä epävarmoina aikoina entisestään sekä sijoittajan että rahoittajan näkökulmasta. Lisäksi päivittäistavarakauppaa pidetään defensiivisenä toimialana kaikkein mielenkiintoisimpana liiketilasektorina. Liiketilakiinteistöjen transaktioita on tehty useita vuoden 2012 aikana ja kauppojen kohteet ovat sijainneet pääosin kasvukeskusten hyvillä liiketilasijainneilla ja kiinnostavin toimiala on ollut päivittäistavarakauppa. Teollisuus- ja logistiikkamarkkinat olivat hiljaisemmat verrattuna muihin segmentteihin. Merkittäviä kauppoja on ollut vähän. Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda perusti uuden kiinteistörahaston, jonka pääasiallisena kohteena on kasvukeskusten logistiikka- ja teollisuuskiinteistöt. Asuntosegmentissä vuokrien kehitys jatkoi kasvua vuoden 2012 aikana. Asuintalojen sijoitusmarkkinoilla kotimainen sijoituskysyntä ylittää selvästi tarjonnan ja hintatasot ovat pitäneet pintansa. LENTOKENTTÄ / AVIAPOLIS VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic , ,9 5,4 KESKUSTA ,5 6 7, LEPPÄVAARA PITÄJÄNMÄKI KESKUSTA 2 RUOHOLAHTI SÖRNÄINEN , ,5 6,6 7, ,5 7, PITÄJÄNMÄKI ,4 8,8 LÄNSIVÄYLÄ TAPIOLA KESKUSTA 2 KEILANIEMI RUOHOLAHTI SÖRNÄINEN KESKUSTA / KEILANIEMI TAPIOLA LÄNSIVÄYLÄ LEPPÄVAARA LENTOKENTTÄ/AVIAPOLIS , ,1 6,6 7, ,5 8,5 7,2 7,7 6-8, , ,2 5, ,8 7,4 6,7 8,

9 KIINTEISTÖMARKKINAT HELSINKI KESKUSTA Helsingin keskustan houkuttelevuus on korostunut entisestään viime vuosina. Kansainvälisten sijoittajien kysyntä kiinteistösijoituksille on keskittynyt lähes kokonaan Helsingin ydinkeskustaan ja ydinkeskustan varmoihin kohteisiin. Vähäriskisten kohteiden niukkuuden takia sijoituskohteiden kysyntä ylittää tarjonnan, mikä on johtanut ydinkeskustan tuottovaatimusten laskupaineisiin. Helsinki on ollut aina turvasatama ja luotettavin alue pääkaupunkiseudulla. Yksi merkittävistä kiinteistökaupoista oli Cordea Savills rahaston ostama Aleksanterinkatu 11 sijaitseva kiinteistö Nordea henkivakuutukselta. Kiinteistö koostuu vähittäiskaupasta ja toimistotiloista. Kohteen myyntihinta kaupassa oli noin 60 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen oli yksi todiste CBD alueen tuottovaatimusten laskupaineista ydinkeskustassa. Alueellisesti ydinkeskusta ja sen lähiympäristö on muuttumassa kun, Töölönlahdelle nousee lähitulevaisuudessa neljä toimistotaloa. Yksi toimistotalo ehti valmistua vuoden 2012 aikana, muiden projektien ollessa hyvässä vauhdissa. Toimistotaloista kolme rakennuttaa keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera ja yhden rakennuttaa UPM. Toimistotalojen suurimpia vuokralaisia ovat Alma Media, Ahlstrom, KPMG ja Ernst & Young. Uusia toimistotiloja nousee tai on noussut Ruskeasuolle ja Käpylään. Lisää kehitystä on tulossa myös keskustan reuna-alueelle Jätkäsaareen. Töölönlahden uusien projektien johdosta vajaakäyttöaste kasvaa lyhyellä aikavälillä keskustassa, mutta tasoittuu luultavasti myös hyvin nopeasti. Kokonaistaloudelliset suhdannevaihtelut eivät ole vaikuttaneet ydinkeskusta vuokralaiskysyntään, missä vuokrakehitys on ollut positiivista toimistoissa ja kauppakohteissa. Alueelliset ja laadulliset erot ovat edelleen huomattavia keskustassa ja korostuvat edelleen esimerkiksi vuokratasojen muutoksessa. Sörnäisissä ja Vallillassa vuokratasot ovat pysyneet lähes ennallaan, kun taas Ruoholahden vuokratasot ovat laskeneet joissain osamarkkinatason kohteissa. 9 TÖÖLÖNLAHTI KAMPPI VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 RUOHOLAHTI KESKUSTA KAMPPI Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic , ,2 4,8 5, , ,4 6,7 4,7 5, TÖÖLÖNLAHTI ,9 5, KESKUSTA , , RUOHOLAHTI ,8 7,3 6,6 7,

10 KIINTEISTÖMARKKINAT 10 TAMPERE Tampereen kiinteistömarkkinat jatkoivat positiivisen aktiivisina vuonna Tamperetta vaivaa sama pullonkaula ongelma, kuin Helsingissä: toimistotarjonnassa niukkuutta sijoituskriteereitä täyttävistä sijoituskohteista. Toimistosegmentissä Technopolis vahvisti asemaansa loppuvuonna ostamalla Tampereen Tohlopin kiinteistön. Yle ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) jäävät kiinteistöön vuokralaisiksi 20 vuoden vuokrasopimuksilla. Kauppahinta oli 23,3 miljoonaa euroa. Myymälätilojen kiinteistösegmentissä loppuvuoden merkittävä transaktio Tampereella oli Lielahtikeskuksen myynti Kuntien eläkevakuutusyhtiölle. Rakennusyhtiö NCC:n omistaman projektin kaupan arvo oli noin 45 miljoonaa, lopullinen kauppasumma riippuu jäljellä olevien tilojen vuokrauksesta. Kauppakeskuksen on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2014, ja se sisältää neliötä vuokrattavaa tilaa. Lielahtikeskuksen on tarkoitus yhdistää yksityisiä ja julkisia palveluita sekä kaupan tiloja ja erikoiskauppaa. Vuoden 2012 Tampereen keskusta-alueen huomattava kiinteistösijoitus oli Pohjolan hallinnoiman rahaston ostama moderni toimistoprojekti Ratinankaari. Myyjänä kaupassa toimi rakennusliike YIT, ja myyntihinta oli noin 37 miljoonaa euroa. Ratinankaaren odotetaan lisäävän noin neliötä toimistotilaa. Nokia on tehostanut toimintojaan ja vapautti viime keväänä noin neliötä toimistotilaa Hermian alueella. Tampereen keskustaan on tulossa lisää tilaa, kun Technopoliksen Yliopistorinteen toinen vaihe ja YIT myymä kiinteistö Ratinankaari valmistuvat. Uusi tuleva projekti on suunniteltu Lahdesjärven Ikano kauppakeskushanke Tampereen eteläpuolella. Tampereen kaupunki myi Ikea konserniin kuuluvalle yhtiölle nykyisen huonekalu ja sisustustavarataloon rajoittuvan 9,6 hehtaarin tontin Lahdesjärveltä. Kauppahinta oli noin 4,6 miljoonaa ja voimassaolevassa asemakaavassa tontilla on rakennusoikeutta noin kerrosneliötä. Toinen erittäin mielenkiintoinen pitkän ajan projekti on tuleva Tampereen kansi ja keskusareena. Hanke käsittäisi toimisto- ja liiketiloja sekä asuntoja Tampereen keskustaan. Institutionaaliset sijoittajat ovat olleet kiinnostuneita Tampereesta ja kaupunki lasketaan toimivaksi ja sijoittajien kriteerit täyttäväksi yliopistokaupungiksi. Ongelmana on sopivien kiinteistösijoituskohteiden löytäminen. LIELAHTI VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic MYLLYPURO KESKUSTA / KAUPPI MESSUKYLÄ KESKUSTA LENTOKENTTÄ NEKALA SARANKULMA-PARTOLA ,5 5, ,5 7,8 6, ,5 6, ,7 9,2 7,2 8, ,6 4,4 7,7 10,3 7,2 9,5 9 12, ,5 7, ,5 7,5 10 7,1 9,2 7,9 9, ,7 7, ,1 3,9 7,5 10 8,4 10, LENTOKENTTÄ SARANKULMA- PARTOLA NEKALA HERVANTA HERVANTA MYLLYPURO LIELAHTI KAUPPI ,9 6,7 8, ,5 4,5 8,8 11, ,5 7 8,2 8,4 10, ,2 5,5 7 8, MESSUKYLÄ 7, ,2 4 8,8 11,5

11 KIINTEISTÖMARKKINAT 11 TURKU Turun kiinteistömarkkinat piristyivät vuonna 2012 kiinteistösijoitusten volyymillä mitattuna verrattuna viimeiseen kahteen vuoteen. Kotimaiset institutionaaliset sijoittajat ja kiinteistörahastot näyttivät kiinnostustaan Turkuun. Toimistosegmentissä YIT solmi kauppasopimuksen lokakuussa Keskinäisen eläkevakuutusyhtiö Tapiolan kanssa Turun Kupittaalle rakennettavasta toimisto- ja liiketalo Intelligate 2. Kaupan arvo oli noin 18 miljoonaa euroa. Keskeisinä sijoituskriteereinä toimivat ainakin kohteen sijainti, hyvät vuokralaiset sekä vaatimukset toiminnalliselle ja teknisesti nykyaikaiselle kiinteistölle. Intelligate-toimistokokonaisuus muodostuu kolmesta toimisto- ja liikerakennuksesta. Ensimmäinen rakennus valmistui vuonna 2006, nyt tuleva Intelligate 2 on määrä valmistua vuonna Myymälätilojen kiinteistösegmentissä Kuntien eläkevakuutus osti keskustan kohteen CapMan RE 2 rahastolta. Kaupan kohde on vuokrattu Stockmannille ja se sijaitsee Turun ydinkeskustassa. Kaupassa korostui sijainnin ja vuokralaisen merkitys kaupassa sekä rakennuksen tekninen kunto. Vuoden 2012 yksi merkittävistä erikoiskiinteistökaupoista oli Lääkäriasema Pulssin kauppa. Auratum osti Turun isoimman yksityisen lääkäriasema- ja sairaalakiinteistön. Toiminta jatkuu kiinteistössä pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Vuoden 2012 syyskuussa Turussa oli rakenteilla noin vuokrattavaa toimisto ja liikekiinteistö neliötä. Näistä neliötä oli toimistoja ja oli liikekiinteistöjä. Vuoden 2012 aikana on valmistunut mm. uusia tilaa vieviä kauppoja Skanssin alueelle ja uusia liiketiloja on tulossa alueelle lisää. Muita kiinteistöjä on rakenteilla noin neliötä. Vuonna 2011 valmistuneet toimistokohteet keskustassa osoitteessa Jokikatu 2 ja Turku High Tech center 3 Kupittaalla ovat nyt täyteen vuokrattuja, mikä saattaa kertoa vahvasta kysynnästä uusiin moderneihin kohteisiin Turussa. Keskustan Hansakorttelin ostoskeskus on peruskorjausten alla ja päävuokralaisiksi on odotettavissa H&M ja Stadium. LENTOKENTTÄ ORIKETO- METSÄMÄKI KESKUSTA / VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic PANSIO ,5 6,7 7, KESKUSTA ,5 8 7,25 8,75 7, SATAMA KUPITTAA LENTOKENTTÄ ORIKETO-METSÄMÄKI ,5 KUPITTAA ,9 9 7, PANSIO ,5 11,5 SATAMA , ,

12 KIINTEISTÖMARKKINAT 12 JYVÄSKYLÄ Jyväskylän investointimarkkinat pysyivät hiljaisina vuonna Vain muutama vähittäiskaupan kohde vaihtoi omistajaa kahden ensimmäisen kvartaalin aikana. Toinen kiinteistötransaktio tehtiin Seppälässä osoitteessa Ahjokatu 8; toinen kauppa tehtiin taas keskustassa kävelykadun varrelta. Nämä transaktiot riittivät silti nostamaan Jyväskylän transaktiovolyymin korkeammaksi, kuin edellisvuonna. Jyväskylän toimistokanta on keskittynyt Ylistön, Mattilanniemen ja Lutakon alueelle. Toimistokanta on kasvanut tasaisesti vuodesta 2000, eikä kehityksellä näytä ainakaan lähitulevaisuudessa tulevan loppua. Kiinteistöyhtiö Technopolis rakennutti alkukesästä uuden toimistorakennuksen Innova 2. Lutakon alueelle valmistui myös uusi hotellirakennus messu- ja kongressikeskus Paviljongin läheisyyteen. Technopolis käynnisti keväällä liikeja toimistoprojektin Innova 4 jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2013 syksyllä. Uusi moderni toimistotila on edelleen kysyttyä vuokralaismarkkinoilla Jyväskylässä ja vajaakäyttöasteet ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Jyväskylän pohjoispuolelle, Seppälän alueelle on suunnitteilla ainakin 3 suurta liikerakennusta. Suunnitelluista liikerakennuksista tulisi noin liikeneliön lisäys Jyväskylän liiketilakantaan. Seppälään valmistui uusi vähittäiskaupan projekti Würth Centre vuoden 2012 aikana. Jyväskylän eteläpuolelle Keljon alueelle on suunniteilla ostoskeskus Etelän portti, johon olisi tarkoitus rakentaa noin neliötä vähittäiskaupan tilaa ja miltei parkkipaikkaa. Alueelle on myös suunnitteilla uusi autoilijoiden palvelukeskus MotorCenter. Seppälän ja Keljon alueiden projektit ovat suurimmaksi osaksi vielä suunnittelupöydällä, mutta kertovat Jyväskylän tulevasta suunnitellusta kehityksestä. Apteekin eläkekassa osti Muurameen 9-tien varteen rakennettavan kauppakeskuksen rakennusyhtiö Skanskalta. Muuramen liikekeskuksen rakennustyöt ovat vielä kesken ja sen odotetaan valmistuvan tämän vuoden aikana. Liikekeskukseen tulee noin neliötä liiketilaa. KIRRI PALOKKA SEPPÄLÄNKANGAS VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic , ,25 7 7, RAUTPOHJA MATTILANNIEMI KESKUSTA / YLISTÖNRINNE VAAJAKOSKI KESKUSTA KIRRI PALOKKA SEPPÄLÄNKANGAS RAUTPOHJA MATTILANNIEMI , ,5 9,25 7,3 7,8 4-5,5 4,4 6, ,8 8, , ,8 9,25 YLISTÖNRINNE ,8 9,25 VAAJAKOSKI ,

13 KIINTEISTÖMARKKINAT 13 OULU Oulun elinkeinorakenne on edelleen muutoksessa, vaikka muutokseen on jo sopeuduttu melko hyvin. Muutoksella on varmasti vaikutusta myös kiinteistömarkkinoille. Aktiviteetti Oulun kiinteistösijoitusmarkkinoilla piristyi hieman vuonna 2012, mutta jäi volyymiltaan silti heikoksi verrattuna edellisvuosiin. Suorat kiinteistösijoitukset kohdistuivat lähinnä liiketiloihin. Kiinteistöyhtiö Citycon osti lokakuussa ostoskeskus Gallerian vierestä kiinteistön nimeltä Citytalo. Pääasiallinen syy kiinteistönhankintaan oli vieressä olevan ostoskeskus Gallerian laajentaminen. Citytalossa on vuokrattavaa tilaa noin neliötä ja sen tilat on täyteen vuokrattuja. Ankkurivuokralaisina on Clas Olhson, Gina Tricot sekä DinSko. Myyjänä kaupassa toimi Seurakuntayhtymä sekä eräät yksityiset henkilöt. Uusi ostoskeskusprojekti Galleriakortteli Oulun kaupungin keskustassa tulee lisäämään noin neliötä lisää liiketilakantaan valmistuttuaan. Toinen merkittävä liiketilakauppa tapahtui Oulun ydinkeskustassa, kun Ilmarinen osti liikeja toimistorakennuksen kiinteistösijoitusyhtiö Redevcolta. Kiinteistössä on noin neliömetriä vuokrattavaa liikehuoneistoja ja toimistotilaa. Molemmissa kaupoissa korostui liiketilojen hyvä sijainti sijoittajan kannalta. Oulun keskusta on rakenteellisessa muutoksessa, kun keskustan alle on tulossa maanalainen pysäköintitila. Lisäparkkipaikat keskusta-alueelle ovat tervetulleita pysäköintipaikkojen niukkuuden vuoksi. Kaupunkiin on myös suunnitteilla matkakeskus lähelle rautatieasemaa. Matkakeskus käsittäisi noin neliötä liiketilaa ja neliötä uutta toimistotilaa keskustaan. Oulun keskustaan kerkesi valmistua uusi Omena-hotelli Uusikadulle aivan ydinkeskustan reunalle. Ruskon teollisuusalueelle valmistui kaksi merkittävää teollisuusrakennusta vuoden 2012 aikana. Toinen oli YIT:n rakentama Kalevan uusi painotalo, joka käsittää noin neliötä. Toinen merkittävä teollisuusrakennushanke oli Oulun energian jätteenpolttolaitos, joka rakennettiin Takalaanilan alueelle. Oulusta tuli vuoden vaihteen jälkeen viidenneksi suurin kaupunki, kun kaupunki yhdistyi Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-iin kanssa kuntaliitossa. Yhdistyneen kunnan väestömäärä kasvaa miltei ihmiseen. Palvelujen järjestäminen ja mahdollisen kulutuskysynnän kasvun tyydyttäminen ovat mielenkiintoisia kysymyksiä tulevaisuudessa. LINNANMAA / YLIOPISTO RUSKO ALPPILA VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic ,5 7,9 9 KESKUSTA ,75 9,5 7,9 10,1 NUOTTASAARI JA SATAMA KESKUSTA / ALPPILA LINNANMAA/YLIOPISTO RUSKO ,6 12, ,1 10,1 9 10,1 LIMINGANTULLI LIMINGANTULLI NUOTTASAARI ,1 9, ,5 SATAMA ,5

14 KIINTEISTÖMARKKINAT 14 LAPPEEN- RANTA Lappeenrannan kiinteistömarkkinoihin vaikuttaa merkittävästi Venäjän lähei syys ja matkailu. Matkailu Etelä-Kar jalan maakunnassa, johon Lappeen ranta kuuluu, on kasvanut merkittävästi viimeisen 5 vuoden aikana. Lappeenrannan kiinteistösijoitusmarkkinat olivat yllättävän aktiiviset alkuvuonna Maaliskuussa Aberdeen ilmoitti ostaneensa NCC:n liikekiinteistön ensimmäisen vaiheen Lappeenrannan Myllymäen kauppapuistonalueelta. Liikerakennus valmistui vuonna 2011 ja se on täyteen vuokrattu Gigantti Superstorelle ja puhdistustuotteita valmistavalle Kärcher yhtiölle. Kaupassa korostuivat kiinteistön näkyvä sijainti ja hyvät vuokralaiset. NCC kehittää kauppapuistoa edelleen rakentamalla sinne noin neliötä liiketilaa 3 5 toimijalle. Toinen merkittävä liikekiinteistökauppa tapahtui myös Myllymäen läheisyydessä. Amplion Asset Management Oy myi ns. Myllykeskuksen kiinteistön Etelä-Karjalan Osuuskaupalle. Myllykeskus on vuonna 1986 rakennettu liikekeskus, jossa toimii Suomen suurin S-Market sekä pienempiä myymälöitä. Etelä-Karjalan osuuskauppa on toiminut kohteessa vuokralaisena ja tunsi kohteen hyvin. Myllymäen alue tunnetaan 2000 luvulla rakennetuista liiketiloista niin sanotuista `big boxeista. Se sijaitsee noin 3,5 kilometriä Lappeenrannan keskustasta. Alueen länsiosaan on keskittynyt teollisuuteen ja teknisiin palveluihin erikoistuneita liikkeitä. Lappeenrannalla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa noin 70 kilometriä ja etäisyys noin viiden miljoonan ihmisen kaupunkiin Pietariin on vain noin 250 kilometriä. Ilmeistä on, että Venäjän läheisyydellä on vaikusta Lappeenrantaan ja sen lähialueisiin, kuten Imatraan. Viime vuonna venäläismatkailijat kuluttivat lähes miljardi euroa Suomessa, ja suurin volyymi kulutuksesta tehdään Lappeenrannassa. Kaupan liiton lukujen mukaan vuoden 2012 tammi-syyskuussa venäläisten tekemien tax-free ostosten rahallinen määrä oli noin 66 miljoonaa euroa. Muutosta edelliseen vuoteen oli 26 %. Kaupan liiton ja tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy:n tammi-elokuussa 2012 tekemän rajahaastattelututkimuksen mukaan venäläiset ostavat Suomessa eniten elintarvikkeita, aikuisten vaatteita sekä astioita ja muita taloustavaroita. Kiinteistömarkkinat ovat vastanneet ostovoiman tarjontaan rakentamalla kulutuskysyntään vastaavia toimitiloja Lappeenrannassa. Lappeenrantaan aiotaan rakentaa Suomen toinen Ikano-kauppakeskus. Ikano tulisi Ikeatavaratalon viereen, joka rakennetaan valtatie 6:n laitaan vuoden 2015 lopulla. Ikanosta tulee kooltaan noin kerrosneliömetriä ja se työllistää runsaat 300 ihmistä. Vastaavanlainen Ikano projekti on menestynyt hyvin Kuopiossa. VOISALMI LAURITSALA YLIOPISTO KESKUSTA REIJOLA KESKUSTA VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic ,0 9,5 6,75 7,5 REIJOLA , MYLLYMÄKI YLIOPISTO VOISALMI ,25 9, ,8 10 MYLLYMÄKI LAURITSALA ,5 10,75

15 KIINTEISTÖVEROT HALLINTAAN UUDELLA OTTEELLA 15 KIINTEISTÖVEROT HALLINTAAN UUDELLA OTTEELLA KIINTEISTÖVEROTUS SUOMESSA Kiinteistöverolaki on ollut voimassa Suomessa 20 vuotta. Ensimmäisen kerran nykyisenmuotoista kiinteistöveroa maksettiin vuonna Kiinteistöverosta vastaa kiinteistön omistaja ja vero maksetaan kiinteistön sijaintikunnalle. Kunnat saavat määritellä yleisen kiinteistöveroprosentin vapaasti kiinteistöverolaissa määritellyn vaihteluvälin - 0,60-1,35 % - puitteissa. Lisäksi kunnilla on oikeus asettaa erilliset kiinteistöveroprosentit muun muassa voimalaitoksille ja vapaa-ajan asunnoille. Vakituisille asuinrakennuksille on määritelty oma kiinteistöveroprosentin vaihteluväli ja niiden veroprosentit ovat yleensä noin puolet yleisestä kiinteistöveroprosentista. Kiinteistöverotus perustuu maapohjan ja rakennusten erikseen määriteltyihin, laskennallisiin verotusarvoihin. Maapohjan verotusarvo lasketaan VTT:n laatiman aluehintakartan ja tontin pinta-alan tai rakennusoikeuden määrän perusteella. Aluehintakartta pyrkii kuvaamaan maapohjan käypää arvoa, josta kiinteistöverotuksessa huomioidaan 73,5 prosenttia. Aluehinnat eli pinta-alan tai rakennusoikeuden neliöhinnat vaihtelevat haja-asutusalueiden alle yhdestä eurosta Helsingin keskustan lähes euroon. Rakennuksen verotusarvo määritetään laskemalla sille valtiovarainministeriön asetuksen perusteella rakennustyypistä riippuen joko neliö- tai kuutiohinta, joka kerrotaan rakennuksen bruttoalalla tai tilavuudella. Näin saatuun jälleenhankintahintaan tehdään rakennuksen käyttötarkoituksesta, runkomateriaalista, valmistumisvuodesta ja laajoista peruskorjauksista riippuva ikäalennus. Tämän laskennan lopputuloksena on rakennuksen verotusarvo. Vaikka kiinteistövero on yleensä yksi suurimmista kiinteistön ylläpitokulueristä, on sen muodostumista vaikea hahmottaa monimutkaisten laskentaperusteiden vuoksi. Vuosien varrella on rakennukseen saatettu tehdä muutoksia, jotka on jätetty huomioimatta kiinteistöverotuksessa tai verottaja on alunperin käyttänyt virheellisiä tietoja verotusarvon määrittämiseen. Oman ongelmansa muodostavat kolmansien osapuolien - kuten kaupunkien

16 KIINTEISTÖVEROT HALLINTAAN UUDELLA OTTEELLA 16 rakennus- ja kaavoitusviranomaisten - verottajalle toimittamat tiedot, joita joissain tapauksissa käytetään verotusarvojen määritykseen. Edellä mainituista syistä johtuen olemme havainneet, että suuri osa suomalaisista kiinteistöistä on verotettu virheellisin veroperustein. LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Kiinteistöverolakia muutettiin keväällä 2012 siten, että kiinteistöverotuksessa tullaan vuoden 2013 alusta siirtymään tuloverotuksen kaltaiseen ilmoitusmenettelyyn. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että verovelvollisen on varmistettava kiinteistöverotuksessa käytettävien rakennusten ja maapohjien ominaisuustietojen oikeellisuus ja ilmoitettava verottajalle mahdollisista poikkeamista veronkorotuksen uhalla. Verotulot Suomessa ovat yleisestä talouden heikkoudesta johtuen olleet viime vuosina laskusuunnassa ja tätä kehitystä on kunnissa pyritty hillitsemään veroprosentteja nostamalla. Kiinteistöt muodostavat kunnille vaakata ja helposti ennustettavaa verotuottoa. Tämän vuoksi julkishallinnon tavoitteena on ollut kiinteistöveron osuuden kasvattaminen kuntien kokonaisveropotista. Historiallisesti kiinteistöverotuotot ovat muodostaneet vain noin viisi prosenttia kuntien kokonaisverotuloista, mikä veroprosenteksi muutettuna vastaa keskimäärin hieman yli yhtä veroprosenttia. Vaikka valtiovarainministeriön avaukset kiinteistöverotuottojen moninkertaistamisesta ovatkin kiinteistönomistajien kannalta täysin epärealistisia on selvää, että kiinteistöverotus tulee kiristymään tulevaisuudessakin. Kuntaliiton keräämien ennakkotietojen perustella 22 prosenttia Suomen kunnista on nostamassa kiinteistöveroprosenttejaan vuodelle Tämä on kuitenkin mahdollista vain niissä kunnissa, joissa verokannat eivät ole jo lain sallimilla ylärajoilla. Yhdessäkään kunnassa ei kiinteistöveroprosentti ole ennakkotietojen mukaan pienenemässä. KIINTEISTÖVEROJEN HALLINTAPALVELU Newsec on kehittänyt asiakkaidensa tarpeisiin uuden SaaS (Software as a Service)-mallisen kiinteistöverohallintapalvelun. Järjestelmään kerätään kaikki kiinteistöveroon vaikuttava yksityiskohtainen informaatio, jota asiakas voi tarkastella verkon yli tarjottavassa selkeässä käyttöliittymässä. Perinteisesti omistajien ongelmana on ollut kiinteistöverotietojen hajanaisuus veroliput on arkistoitu mappeihin tai ne on skannattu ja tallennettu kovalevyille ilman, että rakennusten ja maapohjien tietoja olisi erikseen kerätty yhteiseen tietovarastoon, josta veroon vaikuttavat tiedot olisivat helposti tarkastettavissa. Tämä on johtanut siihen, että yleensä ainoastaan kiinteistöveron suuruutta on verrattu edellisen vuoden maksettuun veroon, koska muiden tietojen tarkistaminen on liian työlästä. Hallintapalvelun avulla kiinteistöverotiedot ja verotukseen liittyvät asiakirjat, kuten veroliput ja 3A-lomakkeet, ovat aina helposti ja nopeasti saatavilla sekä myös jaettavissa esimerkiksi taloushallinnolle, tilintarkastajalle tai kiinteistöpäällikölle. Järjestelmään tallennetaan myös pohja- ja leikkauspirrokset sellaisista kohteista, joista Newsec on tehnyt tarkemman kiinteistöveroselvityksen. Verohallintapalvelu koostuu useista näkymä- tasoista, joiden kautta tietojen suodattaminen on yksinkertaista muun muassa rakennustyypeittäin tai sijaintikunnittain. Järjestelmä myös mahdollistaa selkeiden raporttien luomisen ja tietojen tarkastelun joko tiivistettynä tai kohdekohtaisesti. Koska kiinteistöveroliput sisältävät lähes aina rakennusten pinta-ala- ja tilavuustiedot, voidaan järjestelmästä saatavia tietoja hyväksikäyttää myös muihin kuin kiinteistöveroon liittyviin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi energiankulutuslaskennan lähtötietoina. Kiinteistöverotuksessa oman haasteensa muodostavat rakennusten laajat peruskorjaukset sekä laajennukset ja näihin liittyvien tietojen oikea ilmoittaminen verottajalle kiinteistöveron päivittämiseksi. Verohallintapalvelun käyttäjät voivat tarvittaessa käyttää Newsecin kiinteistöverotiimin asiantuntemusta päivitettyjen kiinteistöverojen laskennassa, 3A-lomakkeiden täyttämisessä ja tietojen ilmoittamisessa. Proaktiivisesti toimimalla pystytään välttämään veroriskit ja varmistamaan, että kohteiden kiinteistöverot ovat aina oikeudenmukaisella tasolla. Lainsäädännön kiristyessä kiinteistöverohallintapalvelu tarjoaa suurten kiinteistömassojen omistajille keinot vastuulliseen toimintaan samalla varmistaen, että omistajat eivät maksa ylisuuria kiinteistöveroja. Newsecin kiinteistöverotiimin useiden vuosien kokemus verokonsultoinnista tarjoaa omistajille parhaan asiantuntemuksen kiinteistöveroasioissa. Todisteena tästä toimii miljoonien eurojen verosäästöt, jotka olemme onnistuneet tietotaitomme ansiosta asiakkaillemme luomaan. VEROHALLINNAN VUOSIKELLO

17 NEWSECIN PALVELUT KIINTEISTÖVEROIHIN LIITTYEN 17 NEWSECIN KIINTEISTÖVEROPALVELUT LISÄTIETOJA NEWSECISTÄ KIINTEISTÖVEROJEN OPTIMOINNIT Newsec on toiminut ulkoisena konsulttina useissa sadoissa kiinteistöverojen optimointiprojekteissa. Projektin aluksi tehdään ilmainen esianalyysi verottajan käyttämistä veroperusteista asiakkaan omistamissa kiinteistöissä. Esianalyysin perusteella valitaan tarkemmin selvitettävät kiinteistöt, joiden kiinteistöveroon vaikuttavat tekijät Newsec määrittelee niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Newsec tekee projektit avaimet käteen periaatteella lähtötietojen hankinnasta aina mahdollisiin oikaisuvaatimuksiin saakka. KIINTEISTÖVEROTIETOJEN PÄIVITYS PERUSKORJAUKSEN JÄLKEEN Onko omistamassasi kiinteistössä tehty merkittävä peruskorjaus? Ovatko kiinteistöveroon vaikuttavat tiedot päivittyneet verolipulle oikein? Newsec määrittää peruskorjauksen jälkeiset veroperusteet ja kiinteistöveron suuruuden siten, että verot ovat oikeudenmukaisella tasolla. Tietoja voi käyttää kulubudjetoinnin perustana jo ennen kuin verottaja päivittää tiedot kiinteistöverolippuun. UUDISKOHTEEN KIINTEISTÖVERON MÄÄRITYS On erittäin tärkeää, että uudisrakennuksen veroperusteet ovat oikeat jo rakennusvaiheessa. Näin saadaan oikea kuva tulevaisuuden kustannustasosta ja vältytään hitaalta oikaisuvaatimusprosessilta. Newsec tekee tarvittavat laskelmat ja hoitaa ilmoitukset verottajalle uudiskohteen kiinteistöveron määrittämiseksi. LISÄTIETOJA: Antti Huhta Advisory, Corporate Real Estate Kai Keituri Newsec Finland Oy Tel Mikko Salla Newsec Asset Management Oy Tel Hannu Ridell Newsec Valuation Oy Tel Juhani Reen Newsec Advice Oy Tel

18 NEWSEC SUOMESSA THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE LIIKEVAIHTO 16 M 150 AMMATTILAISTA ARVIOINTEJA ~ 10 MRD /VUOSI KIINTEISTÖKAUPPOJEN NEUVONANTO ~ M /VUOSI KIINTEISTÖJÄ HALLINNOSSA ~4 Mm 2 JOHTAVA CORPORATE REAL ESTATE ASIANTUNTIJA SUOMESSA TYYTYVÄISET ASIAKKAAT 20 PARHAAN TYÖPAIKAN JOUKOSSA SUOMESSA (GREAT PLACE TO WORK ) POHJOISMAISSA JA BALTIASSA ARVIOINNIT JA ANALYYSIT Pohjois-Euroopan johtava neuvonantaja, jolla on 70 asiantuntijaa ja laajin markkinainformaatio tietokanta. Arviointeja yli 50 MRD arvosta viimeisten 12 kk aikana. KIINTEISTÖOMAISUUDEN HALLINTA Pohjois-Euroopan johtava kiinteistömanageri, jolla on palveluksessaan yli 400 ammattilaista ja yli 20 toimipaikkaa 8 maassa. Yli kiinteistöä ja 7 Mm 2 manageerauksessa. OSTO- JA MYYNTINEUVONANTO Tiimissämme on 35 investointien, yritysrahoituksen ja vuokrauksen asiantuntijaa. Tarjoamme räätälöityjä kiinteistörahoituksen ja strategisen neuvonannon palveluita. Johtava tuulivoimainvestointien asiantuntija. STRATEGISEN TOIMITILAJOHDON PALVELUT Strategista toimitilajohtamisen ja kiinteistösalkun hallinnan neuvonantoa 20 asiantuntijan voimin. GLOBAL SERVICE FOR YOU NEWSEC IS AN ALLIANCE MEMBER OF BNP PARIBAS REAL ESTATE THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE - NOW ALSO GLOBALLY OVER 6500 PROFESSIONALS IN 36 COUNTRIES

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Betonipäivät 3.11.2016, Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 3 vuosimuutos, % Suomessa

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.09.2008 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS MARKKINATILANNE Sponda Oyj arvioi itse sijoituskiinteistöjensä

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Toukokuu 2015 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Koulurahasto. Reijo Tuori Rahoitusjohtaja

Koulurahasto. Reijo Tuori Rahoitusjohtaja Koulurahasto Reijo Tuori Rahoitusjohtaja 26.03.2015 Lähtökohta Espoo ollut yhteydessä 12 eri palveluntarjoajaan, joista tavattu yksi eläkelaitos, neljä varainhoitoyhtiötä, kaksi pankkia, yksi kiinteistösijoitusyhtiö

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus Paaluseminaari 2016 17.11.2016, Viking XPRS Sami Pakarinen Suomen talous Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

RAKLI KTI Toimitilabarometri

RAKLI KTI Toimitilabarometri RAKLI KTI Toimitilabarometri Syksy 2012 KTI Kiinteistötieto Oy Bruttovuokratasot KTI Kiinteistötieto Oy kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 kevät 1997 syksy 1997 kevät 1998 syksy1998 kevät 1999 syksy 1999

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne jatkuu yhä heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI 4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI -!2++)./).4)%3)4% 4ËSSË MARKKINOINTIESITTEESSË ESITETYT TIEDOT PERUSTUVAT LISTALLEOTTOESITTEESEEN JOHON SIJOITUSTA HARKITSEVIA KEHOTETAAN TUTUSTUMAAN ENNEN SIJOITUSPËËTÚKSEN

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2016

Keski-Suomen Aikajana 2/2016 Keski-Suomen Aikajana 2/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomen talouskasvu on vielä haurasta, kasvu keikkuen tulee. Palveluissa ja rakentamisessa kasvu on jatkunut. Metsäteollisuudessa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia Management

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot