NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ"

Transkriptio

1 NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 SUOMEN YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 7 14 KIINTEISTÖMARKKINAT KIINTEISTÖVEROT HALLINTAAN UUDELLA OTTEELLA 17 NEWSECIN KIINTEISTÖVEROPALVELUT 17 LISÄTIETOJA NEWSECISTÄ Copyright Newsec 2013 Tämä raportti on tarkoitettu yleistä tietoa varten ja se perustuu materiaalille mitkä on Newsec hallussa tai toimitettu Newsec:lle. Kaikki voitava on tehty tietojen varmistamiseksi, mutta tietojen oikeellisuudesta ja kattavuudesta emme voi tarjota mitään takuuta. Newsec ei ota vastuuta vahingosta tai vahingoista raportin epätarkkuuden vuoksi. Voitte käyttää raportin tietoja tekemällä kaikki lainaukset tietojen ja grafiikkaan käytöstä.

3 EXECUTIVE SUMMARY 3 EXECUTIVE SUMMARY Syksyllä 2012 julkaistu ensimmäinen Newsec Property Outlook Finland on saanut paljon positiivista palautetta sekä kansainvälisiltä että kotimaisilta asiakkailtamme kuin myös muilta yhteistyökumppaneiltamme. Kotimaamme osamarkkinoiden tietoa on selv ä s t i t a r v i t t u, e i p e l k ä s t ä ä n k i i n t e i s t ö - sijoittajapiireissä, vaan myös apuna sijoittumispäätöksenteossa eri yrityksissä. Olemme palautteiden joukossa saaneet mm. toiveita, että tarkastelisimme raportissamme eri osamarkkinoita, ei aina samoja, vaan myös jatkossa joitakin uusia. Kiinteistömarkkinana itärajamme kaupungit ovat lisänneet merkitystään ja olemmekin tähän katsaukseen ottaneet mukaan Lappeenrannan osamarkkinan. Suomi on alkuvuodesta 2013 saanut edelleen kaikilta luototuslaitoksilta kansantaloutena parhaan AAA luottoluokituksen Euroopassa; Suomen lisäksi euromaista Luxemburgilla, Saksalla ja Hollannilla on korkein mahdollinen luottoluokitus kaikilta kolmelta suurelta luokittajalta. Näkymät ovat Standard & Poor sin mukaan Suomessa nyt vakaat, kun aiemmin se oli pitänyt näkymiä vuoden ajan negatiivisina. Heijastukset yllä olevasta yhdessä kansantaloutemme muiden indikaattoreiden ennusteiden kanssa tulevat todennäköisesti pitämään kysynnän edelleen korkeana Helsingin ydinkeskustan kiinteistöissä (CBD) ja tämä edelleen pitää hintatason huippuvuosien tasolla. Suomi on edelleen kansainvälisten

4 EXECUTIVE SUMMARY 4 sijoittajien silmissä Safe Haven ja erityisesti saksalaisten sijoittajien kiinnostus keskustakiinteistöjen markkinasegmenttiin on ollut korkealla tasolla. Loppuvuoden 2012 kiinteistökaupat antavat myös pientä osviittaa siihen, että kysyntä ja hintatasot hyvistä pääkaupunkiseudun Core+ kohteista ovat kasvussa, mutta näiden kauppojen syntymistä rajoittaa kuitenkin edelleen kiristynyt rahoitustilanne. Kulutuksen kasvu heikentynee verokiristysten ja arvonlisäveron korotuksen myötä Tämä tulee jonkin verran heijastumaan kestokulutushyödykkeiden kauppaan mutta päivittäistavarakaupan osalta tilanne pysynee stabiilina. Kun muutokset näyttävät kuitenkin olevan pieniä uskomme, että kysyntä hyvistä liiketiloista ja paikoista säilyy korkeampana kuin tarjonta ja näissä myös vuokratasot nousevat maltillisesti. Tämä koskee erityisesti päivittäistavarakaupan kiinteistöjä. Taloudellinen aktiviteetti keskittyy edelleen suurempiin kasvukeskuksiin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle. Tämä pitää yllä kasvavaa kysyntää hyvistä vuokraasunnoista. Vuokraasuntokysyntää tullee myös lisäämään tiukentuneet rahoitusehdot asuntojen hankinnassa; sekä omarahoitusosuus että lainojen marginaalit ovat nousussa. Kuitenkin huolimatta edellisestä, on asuntovuokrien nousu tasoittunut myös pääkaupunkiseudulla, jossa varsinkin pienempien asuntojen vuokratasot alkavat olla kipurajoilla vuokralaisten maksukykyyn suhteutettuna. Yhteenvetona kiinteistömarkkina vuonna 2013 seuraa pitkälti 2012 linjoja. Epävarmuus erityisesti Euroopassa yhdessä kiristyneen rahoitusmarkkinan kanssa rajoittaa edelleen kiinteistökaupan likviditeettiä Suomessa lähes vain hyviin keskustakohteisiin, v transaktioiden volyymiennusteemme on n. 2,2 mrd, joka on n. 60% normaalimarkkinan likviditeettitasosta. Helsinki Kai Keituri, Toimitusjohtaja, Newsec Finland Oy

5 SUOMEN YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 5 SUOMEN YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE HIDASTA KASVUA KUNNON SUHDANNE- KÄÄNNETTÄ ODOTELLESSA Talouskasvu jäi vuonna 2012 vaatimattomaksi ja talouden tunnelmat synkkenivät vuoden jälkipuoliskolla. Hyvä uutinen viime vuonna oli, että pahimmat karikot vältettiin ja euroalueen velkamarkkinoiden tilanne vakautui vuoden lopulla. Vuoden lopulla näkyi myös alustavia merkkejä käänteestä parempaan. Huonoa puolestaan oli, että talouskehitys heikkeni silti vuoden loppua kohti ja odotukset ovat lievästä kohenemisesta huolimatta vaatimattomat. Vuonna 2013 Suomen talous kasvaa hitaasti, mutta toki eurooppalaisesti verrattuna kohtalaisesti noin prosentin vauhtia. Suhdanteiden lievä paraneminen on vientipainotteista maailmantalouden alkaessa asteittain elpyä. Kotimainen kysyntä eli kulutuksen ja investointien kehitys pysyy vaisuna. Työttömyys nousee hieman, mutta inflaatio jää keskimäärin selvästi vuotta 2012 hitaammaksi. Kunnon suhdannekäännettä joudutaan odottamaan ainakin vuoteen 2014 ja vasta vuodelle 2015 alkaa olla kasassa edellytykset suhdanneluontoisesti hyvällä vuodelle. Kehitys on edelleen riskien sävyttämää. Vuonna 2013 on monta hermoilun paikkaa niin Yhdysvalloissa kuin euroalueella. Riskit tuntuisivat kuitenkin olevan hallinnassa. Näkymät kohenevat edelleen vähitellen vuonna 2014, mutta riskit eivät pienene. Parhaimmassa tapauksessa suhdanne piristyy vuonna 2014 jo varsin ripeästi, mutta huonoimmassa tapauksessa velkakriisi alkaa uudelleen kärjistyä.

6 SUOMEN YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 6 Euroalueen lyhyet markkinakorot säilyvät ennätysmatalalla niin tänä kuin ensi vuonnakin. Vuonna 2014 pidemmät korot alkavat nousta vuoden loppua kohti mentäessä. Tänä vuonna EKP:n päähuomio kohdistuu markkinoiden vakauden varmistamiseen. VIENNISSÄ LOIVA NOUSUKÄÄNNE Tavaravienti polki vuonna 2012 suurin piirtein paikoillaan. Vuoden 2013 aikana vienti kääntyy loivaan nousuun vientimarkkinoiden piristyessä hieman. Vaikka vienti piristyykin lievästi, niin sen kehitys jää vaatimattomaksi. Suomen vienti ei ole muiden kehittyneiden maiden tapaan kyennyt kuromaan umpeen vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttamaa romahdusta, vaan viennin määrä on edelleen lähes viidenneksen pienempi. Keskeisinä syinä ovat olleet elektroniikka- ja metsäteollisuuden rakennemuutokset sekä työvoimakustannusten kilpailijamaita nopeampi nousu. Myös tuonnin kehitys on ollut vaatimatonta. Vaihtotaseen alijäämä on silti syventynyt palvelutaseen sekä tuotannontekijä- ja tulonsiirtojen taseen kasvaneiden alijäämien takia. Vuonna 2013 vaihtotaseen vaje säilyy suurin piirtein vuoden 2012 suuruisena. KULUTUS HITAASSA KASVUSSA Kuluttajien näkemykset Suomen talouden ja työllisyyden kehityksestä ovat varsin synkät, jos kohta luottamus alkoi hieman kohentua vuoden 2012 lopulla. Myös odotukset oman talouden kehityksestä ovat tavanomaista varovaisemmat. Kulutuksen kasvun hidastui vuoden 2012 aikana ja vuonna 2013 edellytykset kulutuksen kasvulle heikkenevät edelleen. Työttömyys nousee aiemmin arvioitua suuremmaksi. Palkankorotukset jäävät vuotta 2012 pienemmiksi. Lisäksi kotitalouksien ostovoimaa nakertavat ansiotuloveron kiristykset ja arvonlisäveron korotus. INVESTOINNIT VAISUINA Investointinäkymät ovat varsin vaisut. Rakennusluvat laskivat vuonna 2012 selvästi. Uudisrakentamisen määrä seuraa alamäessä rakennuslupia. Rakennusinvestointien hiipuminen heijastuu myös kone- ja laitehankintoihin, joten investoinnit jäävät tänä vuonna miinukselle. Vuonna 2013 talouden lievä elpyminen, alhainen korkotaso ja kohtuullinen työllisyyskehitys mahdollistavat asuntoinvestointien kääntymisen pieneen kasvuun. Lisäksi korjausrakentaminen kasvaa varsin vakaasti. Asuntomarkkinoilla tilanne on jatkunut melko normaalina. Työttömyys ei ole lisääntynyt niin paljon, että se olisi neutraloinut matalan korkotason vaikutuksen. Kotitalouksien asunnonostoaikeet olivat syksyllä jopa hieman tavanomaista suuremmat, mutta suhdannetilanteen huonontuminen vähensi asuntokauppojen määriä ja pidensi myyntiaikoja. Asuntojen hinnat olivat loppuvuonna muutaman prosentin nousussa. Asuntohintojen rauhallisen kehityksen odotetaan jatkuvan. INFLAATIO HIDASTUU, TYÖTTÖMYYS NOUSEE Huolimatta vaimeasta talouskehityksestä inflaatio hidastui vasta vuoden 2012 lopulla selvemmin. Kuluttajahintojen nousu on pysynyt edelleen muita EU-maita nopeampana. Inflaatiota on nostanut etenkin elintarvikkeiden ja liikenteen kallistuminen. Tähän ovat olleet merkittävinä syinä toteutetut välillisen verotuksen kuten alkoholi-, auto- ja polttoaineveron kiristämiset. Korkojen lasku on puolestaan hidastanut inflaatiota. Vuonna 2013 inflaatio pysyy keskimäärin vuoden 2012 lopun tasolla, koska arvonlisäveron korotus vuodenvaihteessa nopeuttaa inflaatiota täysimääräisesti hintoihin siirtyessään arviomme mukaan 0,7 %-yksikköä. Vuonna 2014 inflaatio hidastuu edelleen, koska palkkojen nousu jää todennäköisesti aiempaa hitaammaksi. Työmarkkinat kääntyivät vuoden 2012 aikana heikompaan suuntaan. Työttömyysaste alkoi nousta loppukesästä ja oli vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 7,1 % eli 0,3 %-yksikköä vuodentakaista korkeampi. Työllisten lukumäärä kasvoi tosin edelleen, mutta myös työttömien määrä kääntyi nousuun. Työttömyys nousee jatkossa loivasti. Lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden määrä on kasvussa. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on niin ikään lisääntynyt. Avoimet työpaikat ovat puolestaan vähentyneet. Työttömyysasteen nousu on silti maltillista, koska työ-ikäinen väestö on kääntynyt laskuun. Työttömyysaste on noin 8 % vuonna 2013, eli muutaman prosentin kymmenesosan korkeampi kuin vuonna JULKISEN TALOUDEN ALIJÄÄMÄ PYSYY PIENENÄ Julkisen sektorin rahoitusasema on kansainvälisessä vertailussa ollut yksi harvoista, joka on täyttänyt ja täyttää myös vuosina euromaiden alijäämä- ja velkakriteerit. Vuonna 2012 alijäämä tosin kasvoi lievästi edellisvuodesta, kun lähinnä valtiontaloudessa menoenemmyys on lisääntynyt. Vuoden 2013 budjettiesityksen mukaan alijäämä pienenee jälleen hieman. Tulojen menoja suurempi kasvu painottuu kuitenkin veronkorotuksiin menoleikkausten sijaan. Merkittävimmät veronkiristykset ovat ALV:n 1 %-yksikön nosto vuoden 2013 alusta sekä ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistuksista luopuminen vuosina Julkisen sektorin velka suhteessa kokonaistuotantoon nousee lievästi. Vuonna 2013 bruttovelka on 52 % BKT:sta. Verrattain matala velka on yksi keskeinen syy siihen, että Suomen valtion luottoluokitus on säilynyt korkeimpana mahdollisena. Samalla valtion velan korot ovat painuneet historiallisen mataliksi. Reijo Heiskanen, Pääekonomisti, OP-Pohjola -ryhmä

7 KIINTEISTÖMARKKINAT 7 LISÄTIETOJA KIINTEISTÖMARKKINAT JA LOGIIKKA LUKUJEN TAKANA Newsec jatkaa markkinainformaation tuottamista markkinakatsauksen muodossa, ja tarjoaa enemmän läpinäkyvyyttä kiinteistömarkkinoille. Olemme määrittäneet kiinteistömarkkinoiden tunnuslukuja keskeisimmiltä alueilta Suomesta. Markkinaparametrit kuvaavat meidän näkemyksiä keskimääräisistä vuokra-, vajaakäyttö-, tuottovaatimustasoista ja rakentamisesta. Markkinaparametrit saattavat vaihdella huomattavasti riippuen osamarkkina-alueesta. Olli-Pekka Mustonen Newsec Valuation Oy Tel KÄSITTEET: OULU Vuokra (Bruttovuokra) Vuokra, jolla katetaan kiinteistökustannukset. Bruttovuokra on vuokralaisen tilasta maksama kokonaisvuokra, joka sisältää korvauksen tilaan sidotulle pääomalle (pääomakustannukset ja pääoman erilliskustannukset) ja ylläpidon kustannukset Bruttovuokra voi myös sisältää tapauskohtaisesti käyttö- ja käyttäjäpalvelukustannuksia. Puhekielessä vuokralla tarkoitetaan Suomessa (yleensä) bruttovuokraa. Vajaakäyttö % (vajaakäyttöaste %) Tunnusluku, joka kertoo vapaana olevien tilojen prosentuaalisen osuuden tilakannasta tietyllä osamarkkinoilla. Vajaakäyttöaste on yksi seuratuimpia kiinteistömarkkinoiden tunnuslukuja. (Vajaakäyttöaste saadaan, kun osamarkkinan tilakannasta vähennetään käytössä olevat tilat (käyttöaste), eli Vacancy Rate = 100% - Occupation Rate) Yield (tuottovaatimus) Yleistermi tuottovaatimuksesta, jolla tarkoitetaan tarkasteluajankohdan markkinavuokriin perustuvien nettovuokratuottojen suhdetta kiinteistöjen hintoihin. Yleisesti käytetty markkinoiden tunnusluku. Rakentaminen (uudisrakentaminen): Uudisrakentaminen Rakentaminen, joka tuottaa uutta tilaa tai uuden rakennelman. Kaikki tunnusluvut on kerätty Newsec:ssä. Toivottavasti markkinakatsauksesta on apua. Käsitteiden lähde: TURKU TAMPERE JYVÄSKYLÄ HELSINKI LAPPEENRANTA

8 KIINTEISTÖMARKKINAT 8 HELSINKI PÄÄKAUPUNKISEUTU Transaktiomarkkinat toimivat aktiivisesti Suomessa vuonna Kokonaisvolyymiksi muodostui noin 2,1 miljardia euroa vuoden aikana. Miltei neljäsosa Suomen kiinteistökaupoista tapahtui pääkaupunkiseudulla, ja euroina mitattuna volyymista lähes puolet osuu pääkaupunkiseudulle. Suomessa kansainvälisten sijoittajien toimistokysyntä kohdistuu lähinnä Helsingin ydinkeskustan kohteisiin joiden likviditeetti säilyy hyvänä heikommassakin markkinatilanteessa. Kiinnostus toissijaisiin kohteisiin ja alueisiin pääkaupunkiseudulla on lähinnä kotimaisten institutionaalisten sijoittajien tai yksityisten sijoittajien varassa. Kiinteistökaupan ongelmana on, että ostajan ja myyjän näkemys toissijaisten kohteiden hinnoittelusta ei kohtaa pääkaupunkiseudun reuna-alueilla. Lisäksi pankit velkarahan tarjoajana suhtautuvat entistä kriittisemmin toissijaisten kohteiden rahoittamiseen mikä vaikeuttaa kaupankäyntiä entisestään. Vuoden 2012 merkittävin yksittäisen kohteen kiinteistökauppa oli Espoon Keilaniemen Nokian pääkonttorin myynti. Pääkonttorikokonaisuuden osti Exilion Capital Oy:n hallinnoima rahasto 170 miljoonalla eurolla. Kauppa koski kolmea toimistorakennusta pinta-alaltaan yhteensä noin m 2. Kauppaan kuului myös pysäköintitalo, jossa on autopaikkaa. Merkittävä kiinteistösalkku kauppa oli Pohjois-Euroopan johtavan yksityisen pääomayhtiön NIAM:in ostama 17 kiinteistön kokonaisuus pääkaupunkiseudulta. Ostetussa kokonaisuudessa on noin neliötä vuokrattavaa tilaa. Kauppa oli poikkeuksellinen pakkorealisointi Suomen kiinteistömarkkinoilla. Uusista projekteista merkittävimmät ovat varmasti Helsingin Töölönlahden uudet toimistokorttelit, sekä Espoon useat business-park tyyppiset kokonaisuudet, kuten Business Valley Sola, Business park Safiiri, Derby Business park. Vantaalla kiinnostava projekti on Tikkurilan aseman uudistuminen noin neliön kokoiseksi toimisto- ja liikekeskukseksi. Pääkaupunkiseudun toimistojen vuokrakehityksen odotetaan pysyvän heikkoina lähivuosina lukuun ottamatta Helsingin ydinkeskustan vuokria. Ydinkeskustan vuokrakehitys on vähintään yleisen hintatason kehityksen mukaista ja ylikin. Vuokrien reaalikehitystä muilla alueilla ei lyhyellä tähtäimellä tapahdu mutta pitkällä aikavälillä kehitys on kuitenkin positiivista. Toissijaisten alueiden toimistojen vajaakäyttöasteen oletetaan nousevan pääkaupunkiseudulla joissain määrin ja alueelliset erot vajaakäyttöasteen kehityksessä voivat olla huomattavia. Esimerkiksi Ruoholahden alueen vuokralaiskysyntä on heikentynyt huomattavasti ja alueen vajaakäyttö on kasvussa Nokian tilojen tyhjentyessä alueelta. Ruoholahden tilanteeseen on tulossa parannusta, kun Sanoma Magazine ja Sanoma Pro päättivät muuttaa saman katon alle Ruoholahdenkatu 20 Spondan omistamaan toimistokiinteistöön vuoden 2015 keväällä. Vähittäiskaupan kohteille kansainvälinen kiinteistösijoituskysyntä kohdistuu pääasiassa pääkaupunkiseudulle mutta myös Suomen kasvukeskuksiin erinomaisille liiketilasijainneille. Vuokralaisen vakavaraisuus korostuu kaupanalan kohteissa nykyisinä epävarmoina aikoina entisestään sekä sijoittajan että rahoittajan näkökulmasta. Lisäksi päivittäistavarakauppaa pidetään defensiivisenä toimialana kaikkein mielenkiintoisimpana liiketilasektorina. Liiketilakiinteistöjen transaktioita on tehty useita vuoden 2012 aikana ja kauppojen kohteet ovat sijainneet pääosin kasvukeskusten hyvillä liiketilasijainneilla ja kiinnostavin toimiala on ollut päivittäistavarakauppa. Teollisuus- ja logistiikkamarkkinat olivat hiljaisemmat verrattuna muihin segmentteihin. Merkittäviä kauppoja on ollut vähän. Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda perusti uuden kiinteistörahaston, jonka pääasiallisena kohteena on kasvukeskusten logistiikka- ja teollisuuskiinteistöt. Asuntosegmentissä vuokrien kehitys jatkoi kasvua vuoden 2012 aikana. Asuintalojen sijoitusmarkkinoilla kotimainen sijoituskysyntä ylittää selvästi tarjonnan ja hintatasot ovat pitäneet pintansa. LENTOKENTTÄ / AVIAPOLIS VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic , ,9 5,4 KESKUSTA ,5 6 7, LEPPÄVAARA PITÄJÄNMÄKI KESKUSTA 2 RUOHOLAHTI SÖRNÄINEN , ,5 6,6 7, ,5 7, PITÄJÄNMÄKI ,4 8,8 LÄNSIVÄYLÄ TAPIOLA KESKUSTA 2 KEILANIEMI RUOHOLAHTI SÖRNÄINEN KESKUSTA / KEILANIEMI TAPIOLA LÄNSIVÄYLÄ LEPPÄVAARA LENTOKENTTÄ/AVIAPOLIS , ,1 6,6 7, ,5 8,5 7,2 7,7 6-8, , ,2 5, ,8 7,4 6,7 8,

9 KIINTEISTÖMARKKINAT HELSINKI KESKUSTA Helsingin keskustan houkuttelevuus on korostunut entisestään viime vuosina. Kansainvälisten sijoittajien kysyntä kiinteistösijoituksille on keskittynyt lähes kokonaan Helsingin ydinkeskustaan ja ydinkeskustan varmoihin kohteisiin. Vähäriskisten kohteiden niukkuuden takia sijoituskohteiden kysyntä ylittää tarjonnan, mikä on johtanut ydinkeskustan tuottovaatimusten laskupaineisiin. Helsinki on ollut aina turvasatama ja luotettavin alue pääkaupunkiseudulla. Yksi merkittävistä kiinteistökaupoista oli Cordea Savills rahaston ostama Aleksanterinkatu 11 sijaitseva kiinteistö Nordea henkivakuutukselta. Kiinteistö koostuu vähittäiskaupasta ja toimistotiloista. Kohteen myyntihinta kaupassa oli noin 60 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen oli yksi todiste CBD alueen tuottovaatimusten laskupaineista ydinkeskustassa. Alueellisesti ydinkeskusta ja sen lähiympäristö on muuttumassa kun, Töölönlahdelle nousee lähitulevaisuudessa neljä toimistotaloa. Yksi toimistotalo ehti valmistua vuoden 2012 aikana, muiden projektien ollessa hyvässä vauhdissa. Toimistotaloista kolme rakennuttaa keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera ja yhden rakennuttaa UPM. Toimistotalojen suurimpia vuokralaisia ovat Alma Media, Ahlstrom, KPMG ja Ernst & Young. Uusia toimistotiloja nousee tai on noussut Ruskeasuolle ja Käpylään. Lisää kehitystä on tulossa myös keskustan reuna-alueelle Jätkäsaareen. Töölönlahden uusien projektien johdosta vajaakäyttöaste kasvaa lyhyellä aikavälillä keskustassa, mutta tasoittuu luultavasti myös hyvin nopeasti. Kokonaistaloudelliset suhdannevaihtelut eivät ole vaikuttaneet ydinkeskusta vuokralaiskysyntään, missä vuokrakehitys on ollut positiivista toimistoissa ja kauppakohteissa. Alueelliset ja laadulliset erot ovat edelleen huomattavia keskustassa ja korostuvat edelleen esimerkiksi vuokratasojen muutoksessa. Sörnäisissä ja Vallillassa vuokratasot ovat pysyneet lähes ennallaan, kun taas Ruoholahden vuokratasot ovat laskeneet joissain osamarkkinatason kohteissa. 9 TÖÖLÖNLAHTI KAMPPI VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 RUOHOLAHTI KESKUSTA KAMPPI Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic , ,2 4,8 5, , ,4 6,7 4,7 5, TÖÖLÖNLAHTI ,9 5, KESKUSTA , , RUOHOLAHTI ,8 7,3 6,6 7,

10 KIINTEISTÖMARKKINAT 10 TAMPERE Tampereen kiinteistömarkkinat jatkoivat positiivisen aktiivisina vuonna Tamperetta vaivaa sama pullonkaula ongelma, kuin Helsingissä: toimistotarjonnassa niukkuutta sijoituskriteereitä täyttävistä sijoituskohteista. Toimistosegmentissä Technopolis vahvisti asemaansa loppuvuonna ostamalla Tampereen Tohlopin kiinteistön. Yle ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) jäävät kiinteistöön vuokralaisiksi 20 vuoden vuokrasopimuksilla. Kauppahinta oli 23,3 miljoonaa euroa. Myymälätilojen kiinteistösegmentissä loppuvuoden merkittävä transaktio Tampereella oli Lielahtikeskuksen myynti Kuntien eläkevakuutusyhtiölle. Rakennusyhtiö NCC:n omistaman projektin kaupan arvo oli noin 45 miljoonaa, lopullinen kauppasumma riippuu jäljellä olevien tilojen vuokrauksesta. Kauppakeskuksen on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2014, ja se sisältää neliötä vuokrattavaa tilaa. Lielahtikeskuksen on tarkoitus yhdistää yksityisiä ja julkisia palveluita sekä kaupan tiloja ja erikoiskauppaa. Vuoden 2012 Tampereen keskusta-alueen huomattava kiinteistösijoitus oli Pohjolan hallinnoiman rahaston ostama moderni toimistoprojekti Ratinankaari. Myyjänä kaupassa toimi rakennusliike YIT, ja myyntihinta oli noin 37 miljoonaa euroa. Ratinankaaren odotetaan lisäävän noin neliötä toimistotilaa. Nokia on tehostanut toimintojaan ja vapautti viime keväänä noin neliötä toimistotilaa Hermian alueella. Tampereen keskustaan on tulossa lisää tilaa, kun Technopoliksen Yliopistorinteen toinen vaihe ja YIT myymä kiinteistö Ratinankaari valmistuvat. Uusi tuleva projekti on suunniteltu Lahdesjärven Ikano kauppakeskushanke Tampereen eteläpuolella. Tampereen kaupunki myi Ikea konserniin kuuluvalle yhtiölle nykyisen huonekalu ja sisustustavarataloon rajoittuvan 9,6 hehtaarin tontin Lahdesjärveltä. Kauppahinta oli noin 4,6 miljoonaa ja voimassaolevassa asemakaavassa tontilla on rakennusoikeutta noin kerrosneliötä. Toinen erittäin mielenkiintoinen pitkän ajan projekti on tuleva Tampereen kansi ja keskusareena. Hanke käsittäisi toimisto- ja liiketiloja sekä asuntoja Tampereen keskustaan. Institutionaaliset sijoittajat ovat olleet kiinnostuneita Tampereesta ja kaupunki lasketaan toimivaksi ja sijoittajien kriteerit täyttäväksi yliopistokaupungiksi. Ongelmana on sopivien kiinteistösijoituskohteiden löytäminen. LIELAHTI VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic MYLLYPURO KESKUSTA / KAUPPI MESSUKYLÄ KESKUSTA LENTOKENTTÄ NEKALA SARANKULMA-PARTOLA ,5 5, ,5 7,8 6, ,5 6, ,7 9,2 7,2 8, ,6 4,4 7,7 10,3 7,2 9,5 9 12, ,5 7, ,5 7,5 10 7,1 9,2 7,9 9, ,7 7, ,1 3,9 7,5 10 8,4 10, LENTOKENTTÄ SARANKULMA- PARTOLA NEKALA HERVANTA HERVANTA MYLLYPURO LIELAHTI KAUPPI ,9 6,7 8, ,5 4,5 8,8 11, ,5 7 8,2 8,4 10, ,2 5,5 7 8, MESSUKYLÄ 7, ,2 4 8,8 11,5

11 KIINTEISTÖMARKKINAT 11 TURKU Turun kiinteistömarkkinat piristyivät vuonna 2012 kiinteistösijoitusten volyymillä mitattuna verrattuna viimeiseen kahteen vuoteen. Kotimaiset institutionaaliset sijoittajat ja kiinteistörahastot näyttivät kiinnostustaan Turkuun. Toimistosegmentissä YIT solmi kauppasopimuksen lokakuussa Keskinäisen eläkevakuutusyhtiö Tapiolan kanssa Turun Kupittaalle rakennettavasta toimisto- ja liiketalo Intelligate 2. Kaupan arvo oli noin 18 miljoonaa euroa. Keskeisinä sijoituskriteereinä toimivat ainakin kohteen sijainti, hyvät vuokralaiset sekä vaatimukset toiminnalliselle ja teknisesti nykyaikaiselle kiinteistölle. Intelligate-toimistokokonaisuus muodostuu kolmesta toimisto- ja liikerakennuksesta. Ensimmäinen rakennus valmistui vuonna 2006, nyt tuleva Intelligate 2 on määrä valmistua vuonna Myymälätilojen kiinteistösegmentissä Kuntien eläkevakuutus osti keskustan kohteen CapMan RE 2 rahastolta. Kaupan kohde on vuokrattu Stockmannille ja se sijaitsee Turun ydinkeskustassa. Kaupassa korostui sijainnin ja vuokralaisen merkitys kaupassa sekä rakennuksen tekninen kunto. Vuoden 2012 yksi merkittävistä erikoiskiinteistökaupoista oli Lääkäriasema Pulssin kauppa. Auratum osti Turun isoimman yksityisen lääkäriasema- ja sairaalakiinteistön. Toiminta jatkuu kiinteistössä pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Vuoden 2012 syyskuussa Turussa oli rakenteilla noin vuokrattavaa toimisto ja liikekiinteistö neliötä. Näistä neliötä oli toimistoja ja oli liikekiinteistöjä. Vuoden 2012 aikana on valmistunut mm. uusia tilaa vieviä kauppoja Skanssin alueelle ja uusia liiketiloja on tulossa alueelle lisää. Muita kiinteistöjä on rakenteilla noin neliötä. Vuonna 2011 valmistuneet toimistokohteet keskustassa osoitteessa Jokikatu 2 ja Turku High Tech center 3 Kupittaalla ovat nyt täyteen vuokrattuja, mikä saattaa kertoa vahvasta kysynnästä uusiin moderneihin kohteisiin Turussa. Keskustan Hansakorttelin ostoskeskus on peruskorjausten alla ja päävuokralaisiksi on odotettavissa H&M ja Stadium. LENTOKENTTÄ ORIKETO- METSÄMÄKI KESKUSTA / VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic PANSIO ,5 6,7 7, KESKUSTA ,5 8 7,25 8,75 7, SATAMA KUPITTAA LENTOKENTTÄ ORIKETO-METSÄMÄKI ,5 KUPITTAA ,9 9 7, PANSIO ,5 11,5 SATAMA , ,

12 KIINTEISTÖMARKKINAT 12 JYVÄSKYLÄ Jyväskylän investointimarkkinat pysyivät hiljaisina vuonna Vain muutama vähittäiskaupan kohde vaihtoi omistajaa kahden ensimmäisen kvartaalin aikana. Toinen kiinteistötransaktio tehtiin Seppälässä osoitteessa Ahjokatu 8; toinen kauppa tehtiin taas keskustassa kävelykadun varrelta. Nämä transaktiot riittivät silti nostamaan Jyväskylän transaktiovolyymin korkeammaksi, kuin edellisvuonna. Jyväskylän toimistokanta on keskittynyt Ylistön, Mattilanniemen ja Lutakon alueelle. Toimistokanta on kasvanut tasaisesti vuodesta 2000, eikä kehityksellä näytä ainakaan lähitulevaisuudessa tulevan loppua. Kiinteistöyhtiö Technopolis rakennutti alkukesästä uuden toimistorakennuksen Innova 2. Lutakon alueelle valmistui myös uusi hotellirakennus messu- ja kongressikeskus Paviljongin läheisyyteen. Technopolis käynnisti keväällä liikeja toimistoprojektin Innova 4 jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2013 syksyllä. Uusi moderni toimistotila on edelleen kysyttyä vuokralaismarkkinoilla Jyväskylässä ja vajaakäyttöasteet ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Jyväskylän pohjoispuolelle, Seppälän alueelle on suunnitteilla ainakin 3 suurta liikerakennusta. Suunnitelluista liikerakennuksista tulisi noin liikeneliön lisäys Jyväskylän liiketilakantaan. Seppälään valmistui uusi vähittäiskaupan projekti Würth Centre vuoden 2012 aikana. Jyväskylän eteläpuolelle Keljon alueelle on suunniteilla ostoskeskus Etelän portti, johon olisi tarkoitus rakentaa noin neliötä vähittäiskaupan tilaa ja miltei parkkipaikkaa. Alueelle on myös suunnitteilla uusi autoilijoiden palvelukeskus MotorCenter. Seppälän ja Keljon alueiden projektit ovat suurimmaksi osaksi vielä suunnittelupöydällä, mutta kertovat Jyväskylän tulevasta suunnitellusta kehityksestä. Apteekin eläkekassa osti Muurameen 9-tien varteen rakennettavan kauppakeskuksen rakennusyhtiö Skanskalta. Muuramen liikekeskuksen rakennustyöt ovat vielä kesken ja sen odotetaan valmistuvan tämän vuoden aikana. Liikekeskukseen tulee noin neliötä liiketilaa. KIRRI PALOKKA SEPPÄLÄNKANGAS VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic , ,25 7 7, RAUTPOHJA MATTILANNIEMI KESKUSTA / YLISTÖNRINNE VAAJAKOSKI KESKUSTA KIRRI PALOKKA SEPPÄLÄNKANGAS RAUTPOHJA MATTILANNIEMI , ,5 9,25 7,3 7,8 4-5,5 4,4 6, ,8 8, , ,8 9,25 YLISTÖNRINNE ,8 9,25 VAAJAKOSKI ,

13 KIINTEISTÖMARKKINAT 13 OULU Oulun elinkeinorakenne on edelleen muutoksessa, vaikka muutokseen on jo sopeuduttu melko hyvin. Muutoksella on varmasti vaikutusta myös kiinteistömarkkinoille. Aktiviteetti Oulun kiinteistösijoitusmarkkinoilla piristyi hieman vuonna 2012, mutta jäi volyymiltaan silti heikoksi verrattuna edellisvuosiin. Suorat kiinteistösijoitukset kohdistuivat lähinnä liiketiloihin. Kiinteistöyhtiö Citycon osti lokakuussa ostoskeskus Gallerian vierestä kiinteistön nimeltä Citytalo. Pääasiallinen syy kiinteistönhankintaan oli vieressä olevan ostoskeskus Gallerian laajentaminen. Citytalossa on vuokrattavaa tilaa noin neliötä ja sen tilat on täyteen vuokrattuja. Ankkurivuokralaisina on Clas Olhson, Gina Tricot sekä DinSko. Myyjänä kaupassa toimi Seurakuntayhtymä sekä eräät yksityiset henkilöt. Uusi ostoskeskusprojekti Galleriakortteli Oulun kaupungin keskustassa tulee lisäämään noin neliötä lisää liiketilakantaan valmistuttuaan. Toinen merkittävä liiketilakauppa tapahtui Oulun ydinkeskustassa, kun Ilmarinen osti liikeja toimistorakennuksen kiinteistösijoitusyhtiö Redevcolta. Kiinteistössä on noin neliömetriä vuokrattavaa liikehuoneistoja ja toimistotilaa. Molemmissa kaupoissa korostui liiketilojen hyvä sijainti sijoittajan kannalta. Oulun keskusta on rakenteellisessa muutoksessa, kun keskustan alle on tulossa maanalainen pysäköintitila. Lisäparkkipaikat keskusta-alueelle ovat tervetulleita pysäköintipaikkojen niukkuuden vuoksi. Kaupunkiin on myös suunnitteilla matkakeskus lähelle rautatieasemaa. Matkakeskus käsittäisi noin neliötä liiketilaa ja neliötä uutta toimistotilaa keskustaan. Oulun keskustaan kerkesi valmistua uusi Omena-hotelli Uusikadulle aivan ydinkeskustan reunalle. Ruskon teollisuusalueelle valmistui kaksi merkittävää teollisuusrakennusta vuoden 2012 aikana. Toinen oli YIT:n rakentama Kalevan uusi painotalo, joka käsittää noin neliötä. Toinen merkittävä teollisuusrakennushanke oli Oulun energian jätteenpolttolaitos, joka rakennettiin Takalaanilan alueelle. Oulusta tuli vuoden vaihteen jälkeen viidenneksi suurin kaupunki, kun kaupunki yhdistyi Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-iin kanssa kuntaliitossa. Yhdistyneen kunnan väestömäärä kasvaa miltei ihmiseen. Palvelujen järjestäminen ja mahdollisen kulutuskysynnän kasvun tyydyttäminen ovat mielenkiintoisia kysymyksiä tulevaisuudessa. LINNANMAA / YLIOPISTO RUSKO ALPPILA VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic ,5 7,9 9 KESKUSTA ,75 9,5 7,9 10,1 NUOTTASAARI JA SATAMA KESKUSTA / ALPPILA LINNANMAA/YLIOPISTO RUSKO ,6 12, ,1 10,1 9 10,1 LIMINGANTULLI LIMINGANTULLI NUOTTASAARI ,1 9, ,5 SATAMA ,5

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY,

Lisätiedot

NEWSEC. MARkKINA- SUOMI kevät 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC. MARkKINA- SUOMI kevät 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARkKINA- KATSAUS SUOMI kevät 2014 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 SUOMEN TALOUSKATSAUS

Lisätiedot

NEWSEC MARkKINA- SUOMI

NEWSEC MARkKINA- SUOMI THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC MARkKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2014 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2014 3 SISÄLLYS- LUETTELO 4 5 EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJIEN TARPEET

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI SISÄLLYSLUETTELO NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 3

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus kevät

KTI Markkinakatsaus kevät KTI Markkinakatsaus kevät Kiinteistömarkkinoiden näkymät kääntymässä hieman positiivisemmiksi Kiinteistökauppojen määrä edelleen vähäinen Toimistojen vajaakäyttö pääkaupunkiseudun suurin haaste Asuntojen

Lisätiedot

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö-

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2015

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2015 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2015 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2013

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2013 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2013 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI 9. TAMMIKUUTA 2014 Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420 497 www.newsec.fi

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy Kiinteistökauppamarkkinat pysytelleet syksyllä hiljaisina Kysyntä sijoitus- ja vuokramarkkinoilla kohdistuu prime-kohteisiin Toimistojen vajaakäyttö lähdössä nousuun uusien kohteiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus Investointimarkkina 7 CREDI 8 Euroopan toimistomarkkinat TOIMITILAMARKKINAT Pääkaupunkiseutu 12 Tampere

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy KIINTEISTÖTIETOA VUODESTA 1993 Transaktiovolyymi pohjalukemissa Runsaasti uusia kiinteistörahastoja eri sijoittajaryhmille Toimitilavuokramarkkinat haasteelliset Rakentaminen

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Markkinakatsaus 1 2008

Markkinakatsaus 1 2008 Markkinakatsaus 1 28 Markkinakatsaus 1 28 1 Asumisen ympärillä kuohuu - lääkkeeksi on tarjottava lisää tietoa Pelätty luottolama hermostuttaa asuntovelkaisia, uudistuotanto ei käy kaupaksi, pitenevät myyntiajat

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Cityconin kauppakeskukset Suomessa

Cityconin kauppakeskukset Suomessa Vuosikertomus 2008 Sisältö Citycon ja vuosi 2008 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 8 Strategia 12 Kiinteistöomaisuus 14 Liiketoimintayksiköt 22 Suomi 24 Ruotsi 28 Baltia 32 Henkilöstö

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2010

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2010 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2010 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

Citycon lyhyesti KASVAVA LIIKEKIINTEISTÖJEN OSAAJA

Citycon lyhyesti KASVAVA LIIKEKIINTEISTÖJEN OSAAJA Vuosikertomus 06 Sisällys Citycon lyhyesti... 1 Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille... 2 Missio, visio, tavoitteet ja strategia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Arviolausunto 30.6.2009 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7

Arviolausunto 30.6.2009 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7 Arviolausunto 30.6.2009 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7 1. ARVIOINTIKÄYTÄNTÖ Realia Management Oy on määrittänyt Citycon Oyj:n kiinteistökannan markkina-arvon arvopäivän ollessa 30.6.2009. Arviointimenetelmänä

Lisätiedot

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda. Vuosikertomus Sisällys Vuosaaren sataman PortGate-logistiikka-alue Helsingissä sponda oyj:n vuosikertomus 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus 14 Strategia 16 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

Osakkeet ja osakkeenomistajat... 51

Osakkeet ja osakkeenomistajat... 51 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 3 EPRA:n tunnusluvut... 14 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2010...17 Laaja konsernituloslaskelma, IFRS... 17 Konsernitase,

Lisätiedot

Arviolausunto 31.12.2008 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7

Arviolausunto 31.12.2008 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7 Arviolausunto 31.12.2008 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7 1. ARVIOINTIKÄYTÄNTÖ Realia Management on määrittänyt Citycon Oyj:n kiinteistösalkun markkina-arvon (käyvän arvon) 31.12.2008 mukaan. Arviointimenetelmänä

Lisätiedot

Arviointilausunto 31.12.2009 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 9

Arviointilausunto 31.12.2009 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 9 Arviointilausunto 31.12.2009 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 9 1. ARVIOINTIKÄYTÄNTÖ Realia Management Oy on määrittänyt Citycon Oyj:n kiinteistökannan markkina-arvon arvopäivän ollessa 31.12.2009. Arviointimenetelmänä

Lisätiedot