NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ"

Transkriptio

1 NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 SUOMEN YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 7 14 KIINTEISTÖMARKKINAT KIINTEISTÖVEROT HALLINTAAN UUDELLA OTTEELLA 17 NEWSECIN KIINTEISTÖVEROPALVELUT 17 LISÄTIETOJA NEWSECISTÄ Copyright Newsec 2013 Tämä raportti on tarkoitettu yleistä tietoa varten ja se perustuu materiaalille mitkä on Newsec hallussa tai toimitettu Newsec:lle. Kaikki voitava on tehty tietojen varmistamiseksi, mutta tietojen oikeellisuudesta ja kattavuudesta emme voi tarjota mitään takuuta. Newsec ei ota vastuuta vahingosta tai vahingoista raportin epätarkkuuden vuoksi. Voitte käyttää raportin tietoja tekemällä kaikki lainaukset tietojen ja grafiikkaan käytöstä.

3 EXECUTIVE SUMMARY 3 EXECUTIVE SUMMARY Syksyllä 2012 julkaistu ensimmäinen Newsec Property Outlook Finland on saanut paljon positiivista palautetta sekä kansainvälisiltä että kotimaisilta asiakkailtamme kuin myös muilta yhteistyökumppaneiltamme. Kotimaamme osamarkkinoiden tietoa on selv ä s t i t a r v i t t u, e i p e l k ä s t ä ä n k i i n t e i s t ö - sijoittajapiireissä, vaan myös apuna sijoittumispäätöksenteossa eri yrityksissä. Olemme palautteiden joukossa saaneet mm. toiveita, että tarkastelisimme raportissamme eri osamarkkinoita, ei aina samoja, vaan myös jatkossa joitakin uusia. Kiinteistömarkkinana itärajamme kaupungit ovat lisänneet merkitystään ja olemmekin tähän katsaukseen ottaneet mukaan Lappeenrannan osamarkkinan. Suomi on alkuvuodesta 2013 saanut edelleen kaikilta luototuslaitoksilta kansantaloutena parhaan AAA luottoluokituksen Euroopassa; Suomen lisäksi euromaista Luxemburgilla, Saksalla ja Hollannilla on korkein mahdollinen luottoluokitus kaikilta kolmelta suurelta luokittajalta. Näkymät ovat Standard & Poor sin mukaan Suomessa nyt vakaat, kun aiemmin se oli pitänyt näkymiä vuoden ajan negatiivisina. Heijastukset yllä olevasta yhdessä kansantaloutemme muiden indikaattoreiden ennusteiden kanssa tulevat todennäköisesti pitämään kysynnän edelleen korkeana Helsingin ydinkeskustan kiinteistöissä (CBD) ja tämä edelleen pitää hintatason huippuvuosien tasolla. Suomi on edelleen kansainvälisten

4 EXECUTIVE SUMMARY 4 sijoittajien silmissä Safe Haven ja erityisesti saksalaisten sijoittajien kiinnostus keskustakiinteistöjen markkinasegmenttiin on ollut korkealla tasolla. Loppuvuoden 2012 kiinteistökaupat antavat myös pientä osviittaa siihen, että kysyntä ja hintatasot hyvistä pääkaupunkiseudun Core+ kohteista ovat kasvussa, mutta näiden kauppojen syntymistä rajoittaa kuitenkin edelleen kiristynyt rahoitustilanne. Kulutuksen kasvu heikentynee verokiristysten ja arvonlisäveron korotuksen myötä Tämä tulee jonkin verran heijastumaan kestokulutushyödykkeiden kauppaan mutta päivittäistavarakaupan osalta tilanne pysynee stabiilina. Kun muutokset näyttävät kuitenkin olevan pieniä uskomme, että kysyntä hyvistä liiketiloista ja paikoista säilyy korkeampana kuin tarjonta ja näissä myös vuokratasot nousevat maltillisesti. Tämä koskee erityisesti päivittäistavarakaupan kiinteistöjä. Taloudellinen aktiviteetti keskittyy edelleen suurempiin kasvukeskuksiin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle. Tämä pitää yllä kasvavaa kysyntää hyvistä vuokraasunnoista. Vuokraasuntokysyntää tullee myös lisäämään tiukentuneet rahoitusehdot asuntojen hankinnassa; sekä omarahoitusosuus että lainojen marginaalit ovat nousussa. Kuitenkin huolimatta edellisestä, on asuntovuokrien nousu tasoittunut myös pääkaupunkiseudulla, jossa varsinkin pienempien asuntojen vuokratasot alkavat olla kipurajoilla vuokralaisten maksukykyyn suhteutettuna. Yhteenvetona kiinteistömarkkina vuonna 2013 seuraa pitkälti 2012 linjoja. Epävarmuus erityisesti Euroopassa yhdessä kiristyneen rahoitusmarkkinan kanssa rajoittaa edelleen kiinteistökaupan likviditeettiä Suomessa lähes vain hyviin keskustakohteisiin, v transaktioiden volyymiennusteemme on n. 2,2 mrd, joka on n. 60% normaalimarkkinan likviditeettitasosta. Helsinki Kai Keituri, Toimitusjohtaja, Newsec Finland Oy

5 SUOMEN YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 5 SUOMEN YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE HIDASTA KASVUA KUNNON SUHDANNE- KÄÄNNETTÄ ODOTELLESSA Talouskasvu jäi vuonna 2012 vaatimattomaksi ja talouden tunnelmat synkkenivät vuoden jälkipuoliskolla. Hyvä uutinen viime vuonna oli, että pahimmat karikot vältettiin ja euroalueen velkamarkkinoiden tilanne vakautui vuoden lopulla. Vuoden lopulla näkyi myös alustavia merkkejä käänteestä parempaan. Huonoa puolestaan oli, että talouskehitys heikkeni silti vuoden loppua kohti ja odotukset ovat lievästä kohenemisesta huolimatta vaatimattomat. Vuonna 2013 Suomen talous kasvaa hitaasti, mutta toki eurooppalaisesti verrattuna kohtalaisesti noin prosentin vauhtia. Suhdanteiden lievä paraneminen on vientipainotteista maailmantalouden alkaessa asteittain elpyä. Kotimainen kysyntä eli kulutuksen ja investointien kehitys pysyy vaisuna. Työttömyys nousee hieman, mutta inflaatio jää keskimäärin selvästi vuotta 2012 hitaammaksi. Kunnon suhdannekäännettä joudutaan odottamaan ainakin vuoteen 2014 ja vasta vuodelle 2015 alkaa olla kasassa edellytykset suhdanneluontoisesti hyvällä vuodelle. Kehitys on edelleen riskien sävyttämää. Vuonna 2013 on monta hermoilun paikkaa niin Yhdysvalloissa kuin euroalueella. Riskit tuntuisivat kuitenkin olevan hallinnassa. Näkymät kohenevat edelleen vähitellen vuonna 2014, mutta riskit eivät pienene. Parhaimmassa tapauksessa suhdanne piristyy vuonna 2014 jo varsin ripeästi, mutta huonoimmassa tapauksessa velkakriisi alkaa uudelleen kärjistyä.

6 SUOMEN YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 6 Euroalueen lyhyet markkinakorot säilyvät ennätysmatalalla niin tänä kuin ensi vuonnakin. Vuonna 2014 pidemmät korot alkavat nousta vuoden loppua kohti mentäessä. Tänä vuonna EKP:n päähuomio kohdistuu markkinoiden vakauden varmistamiseen. VIENNISSÄ LOIVA NOUSUKÄÄNNE Tavaravienti polki vuonna 2012 suurin piirtein paikoillaan. Vuoden 2013 aikana vienti kääntyy loivaan nousuun vientimarkkinoiden piristyessä hieman. Vaikka vienti piristyykin lievästi, niin sen kehitys jää vaatimattomaksi. Suomen vienti ei ole muiden kehittyneiden maiden tapaan kyennyt kuromaan umpeen vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttamaa romahdusta, vaan viennin määrä on edelleen lähes viidenneksen pienempi. Keskeisinä syinä ovat olleet elektroniikka- ja metsäteollisuuden rakennemuutokset sekä työvoimakustannusten kilpailijamaita nopeampi nousu. Myös tuonnin kehitys on ollut vaatimatonta. Vaihtotaseen alijäämä on silti syventynyt palvelutaseen sekä tuotannontekijä- ja tulonsiirtojen taseen kasvaneiden alijäämien takia. Vuonna 2013 vaihtotaseen vaje säilyy suurin piirtein vuoden 2012 suuruisena. KULUTUS HITAASSA KASVUSSA Kuluttajien näkemykset Suomen talouden ja työllisyyden kehityksestä ovat varsin synkät, jos kohta luottamus alkoi hieman kohentua vuoden 2012 lopulla. Myös odotukset oman talouden kehityksestä ovat tavanomaista varovaisemmat. Kulutuksen kasvun hidastui vuoden 2012 aikana ja vuonna 2013 edellytykset kulutuksen kasvulle heikkenevät edelleen. Työttömyys nousee aiemmin arvioitua suuremmaksi. Palkankorotukset jäävät vuotta 2012 pienemmiksi. Lisäksi kotitalouksien ostovoimaa nakertavat ansiotuloveron kiristykset ja arvonlisäveron korotus. INVESTOINNIT VAISUINA Investointinäkymät ovat varsin vaisut. Rakennusluvat laskivat vuonna 2012 selvästi. Uudisrakentamisen määrä seuraa alamäessä rakennuslupia. Rakennusinvestointien hiipuminen heijastuu myös kone- ja laitehankintoihin, joten investoinnit jäävät tänä vuonna miinukselle. Vuonna 2013 talouden lievä elpyminen, alhainen korkotaso ja kohtuullinen työllisyyskehitys mahdollistavat asuntoinvestointien kääntymisen pieneen kasvuun. Lisäksi korjausrakentaminen kasvaa varsin vakaasti. Asuntomarkkinoilla tilanne on jatkunut melko normaalina. Työttömyys ei ole lisääntynyt niin paljon, että se olisi neutraloinut matalan korkotason vaikutuksen. Kotitalouksien asunnonostoaikeet olivat syksyllä jopa hieman tavanomaista suuremmat, mutta suhdannetilanteen huonontuminen vähensi asuntokauppojen määriä ja pidensi myyntiaikoja. Asuntojen hinnat olivat loppuvuonna muutaman prosentin nousussa. Asuntohintojen rauhallisen kehityksen odotetaan jatkuvan. INFLAATIO HIDASTUU, TYÖTTÖMYYS NOUSEE Huolimatta vaimeasta talouskehityksestä inflaatio hidastui vasta vuoden 2012 lopulla selvemmin. Kuluttajahintojen nousu on pysynyt edelleen muita EU-maita nopeampana. Inflaatiota on nostanut etenkin elintarvikkeiden ja liikenteen kallistuminen. Tähän ovat olleet merkittävinä syinä toteutetut välillisen verotuksen kuten alkoholi-, auto- ja polttoaineveron kiristämiset. Korkojen lasku on puolestaan hidastanut inflaatiota. Vuonna 2013 inflaatio pysyy keskimäärin vuoden 2012 lopun tasolla, koska arvonlisäveron korotus vuodenvaihteessa nopeuttaa inflaatiota täysimääräisesti hintoihin siirtyessään arviomme mukaan 0,7 %-yksikköä. Vuonna 2014 inflaatio hidastuu edelleen, koska palkkojen nousu jää todennäköisesti aiempaa hitaammaksi. Työmarkkinat kääntyivät vuoden 2012 aikana heikompaan suuntaan. Työttömyysaste alkoi nousta loppukesästä ja oli vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 7,1 % eli 0,3 %-yksikköä vuodentakaista korkeampi. Työllisten lukumäärä kasvoi tosin edelleen, mutta myös työttömien määrä kääntyi nousuun. Työttömyys nousee jatkossa loivasti. Lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden määrä on kasvussa. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on niin ikään lisääntynyt. Avoimet työpaikat ovat puolestaan vähentyneet. Työttömyysasteen nousu on silti maltillista, koska työ-ikäinen väestö on kääntynyt laskuun. Työttömyysaste on noin 8 % vuonna 2013, eli muutaman prosentin kymmenesosan korkeampi kuin vuonna JULKISEN TALOUDEN ALIJÄÄMÄ PYSYY PIENENÄ Julkisen sektorin rahoitusasema on kansainvälisessä vertailussa ollut yksi harvoista, joka on täyttänyt ja täyttää myös vuosina euromaiden alijäämä- ja velkakriteerit. Vuonna 2012 alijäämä tosin kasvoi lievästi edellisvuodesta, kun lähinnä valtiontaloudessa menoenemmyys on lisääntynyt. Vuoden 2013 budjettiesityksen mukaan alijäämä pienenee jälleen hieman. Tulojen menoja suurempi kasvu painottuu kuitenkin veronkorotuksiin menoleikkausten sijaan. Merkittävimmät veronkiristykset ovat ALV:n 1 %-yksikön nosto vuoden 2013 alusta sekä ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistuksista luopuminen vuosina Julkisen sektorin velka suhteessa kokonaistuotantoon nousee lievästi. Vuonna 2013 bruttovelka on 52 % BKT:sta. Verrattain matala velka on yksi keskeinen syy siihen, että Suomen valtion luottoluokitus on säilynyt korkeimpana mahdollisena. Samalla valtion velan korot ovat painuneet historiallisen mataliksi. Reijo Heiskanen, Pääekonomisti, OP-Pohjola -ryhmä

7 KIINTEISTÖMARKKINAT 7 LISÄTIETOJA KIINTEISTÖMARKKINAT JA LOGIIKKA LUKUJEN TAKANA Newsec jatkaa markkinainformaation tuottamista markkinakatsauksen muodossa, ja tarjoaa enemmän läpinäkyvyyttä kiinteistömarkkinoille. Olemme määrittäneet kiinteistömarkkinoiden tunnuslukuja keskeisimmiltä alueilta Suomesta. Markkinaparametrit kuvaavat meidän näkemyksiä keskimääräisistä vuokra-, vajaakäyttö-, tuottovaatimustasoista ja rakentamisesta. Markkinaparametrit saattavat vaihdella huomattavasti riippuen osamarkkina-alueesta. Olli-Pekka Mustonen Newsec Valuation Oy Tel KÄSITTEET: OULU Vuokra (Bruttovuokra) Vuokra, jolla katetaan kiinteistökustannukset. Bruttovuokra on vuokralaisen tilasta maksama kokonaisvuokra, joka sisältää korvauksen tilaan sidotulle pääomalle (pääomakustannukset ja pääoman erilliskustannukset) ja ylläpidon kustannukset Bruttovuokra voi myös sisältää tapauskohtaisesti käyttö- ja käyttäjäpalvelukustannuksia. Puhekielessä vuokralla tarkoitetaan Suomessa (yleensä) bruttovuokraa. Vajaakäyttö % (vajaakäyttöaste %) Tunnusluku, joka kertoo vapaana olevien tilojen prosentuaalisen osuuden tilakannasta tietyllä osamarkkinoilla. Vajaakäyttöaste on yksi seuratuimpia kiinteistömarkkinoiden tunnuslukuja. (Vajaakäyttöaste saadaan, kun osamarkkinan tilakannasta vähennetään käytössä olevat tilat (käyttöaste), eli Vacancy Rate = 100% - Occupation Rate) Yield (tuottovaatimus) Yleistermi tuottovaatimuksesta, jolla tarkoitetaan tarkasteluajankohdan markkinavuokriin perustuvien nettovuokratuottojen suhdetta kiinteistöjen hintoihin. Yleisesti käytetty markkinoiden tunnusluku. Rakentaminen (uudisrakentaminen): Uudisrakentaminen Rakentaminen, joka tuottaa uutta tilaa tai uuden rakennelman. Kaikki tunnusluvut on kerätty Newsec:ssä. Toivottavasti markkinakatsauksesta on apua. Käsitteiden lähde: TURKU TAMPERE JYVÄSKYLÄ HELSINKI LAPPEENRANTA

8 KIINTEISTÖMARKKINAT 8 HELSINKI PÄÄKAUPUNKISEUTU Transaktiomarkkinat toimivat aktiivisesti Suomessa vuonna Kokonaisvolyymiksi muodostui noin 2,1 miljardia euroa vuoden aikana. Miltei neljäsosa Suomen kiinteistökaupoista tapahtui pääkaupunkiseudulla, ja euroina mitattuna volyymista lähes puolet osuu pääkaupunkiseudulle. Suomessa kansainvälisten sijoittajien toimistokysyntä kohdistuu lähinnä Helsingin ydinkeskustan kohteisiin joiden likviditeetti säilyy hyvänä heikommassakin markkinatilanteessa. Kiinnostus toissijaisiin kohteisiin ja alueisiin pääkaupunkiseudulla on lähinnä kotimaisten institutionaalisten sijoittajien tai yksityisten sijoittajien varassa. Kiinteistökaupan ongelmana on, että ostajan ja myyjän näkemys toissijaisten kohteiden hinnoittelusta ei kohtaa pääkaupunkiseudun reuna-alueilla. Lisäksi pankit velkarahan tarjoajana suhtautuvat entistä kriittisemmin toissijaisten kohteiden rahoittamiseen mikä vaikeuttaa kaupankäyntiä entisestään. Vuoden 2012 merkittävin yksittäisen kohteen kiinteistökauppa oli Espoon Keilaniemen Nokian pääkonttorin myynti. Pääkonttorikokonaisuuden osti Exilion Capital Oy:n hallinnoima rahasto 170 miljoonalla eurolla. Kauppa koski kolmea toimistorakennusta pinta-alaltaan yhteensä noin m 2. Kauppaan kuului myös pysäköintitalo, jossa on autopaikkaa. Merkittävä kiinteistösalkku kauppa oli Pohjois-Euroopan johtavan yksityisen pääomayhtiön NIAM:in ostama 17 kiinteistön kokonaisuus pääkaupunkiseudulta. Ostetussa kokonaisuudessa on noin neliötä vuokrattavaa tilaa. Kauppa oli poikkeuksellinen pakkorealisointi Suomen kiinteistömarkkinoilla. Uusista projekteista merkittävimmät ovat varmasti Helsingin Töölönlahden uudet toimistokorttelit, sekä Espoon useat business-park tyyppiset kokonaisuudet, kuten Business Valley Sola, Business park Safiiri, Derby Business park. Vantaalla kiinnostava projekti on Tikkurilan aseman uudistuminen noin neliön kokoiseksi toimisto- ja liikekeskukseksi. Pääkaupunkiseudun toimistojen vuokrakehityksen odotetaan pysyvän heikkoina lähivuosina lukuun ottamatta Helsingin ydinkeskustan vuokria. Ydinkeskustan vuokrakehitys on vähintään yleisen hintatason kehityksen mukaista ja ylikin. Vuokrien reaalikehitystä muilla alueilla ei lyhyellä tähtäimellä tapahdu mutta pitkällä aikavälillä kehitys on kuitenkin positiivista. Toissijaisten alueiden toimistojen vajaakäyttöasteen oletetaan nousevan pääkaupunkiseudulla joissain määrin ja alueelliset erot vajaakäyttöasteen kehityksessä voivat olla huomattavia. Esimerkiksi Ruoholahden alueen vuokralaiskysyntä on heikentynyt huomattavasti ja alueen vajaakäyttö on kasvussa Nokian tilojen tyhjentyessä alueelta. Ruoholahden tilanteeseen on tulossa parannusta, kun Sanoma Magazine ja Sanoma Pro päättivät muuttaa saman katon alle Ruoholahdenkatu 20 Spondan omistamaan toimistokiinteistöön vuoden 2015 keväällä. Vähittäiskaupan kohteille kansainvälinen kiinteistösijoituskysyntä kohdistuu pääasiassa pääkaupunkiseudulle mutta myös Suomen kasvukeskuksiin erinomaisille liiketilasijainneille. Vuokralaisen vakavaraisuus korostuu kaupanalan kohteissa nykyisinä epävarmoina aikoina entisestään sekä sijoittajan että rahoittajan näkökulmasta. Lisäksi päivittäistavarakauppaa pidetään defensiivisenä toimialana kaikkein mielenkiintoisimpana liiketilasektorina. Liiketilakiinteistöjen transaktioita on tehty useita vuoden 2012 aikana ja kauppojen kohteet ovat sijainneet pääosin kasvukeskusten hyvillä liiketilasijainneilla ja kiinnostavin toimiala on ollut päivittäistavarakauppa. Teollisuus- ja logistiikkamarkkinat olivat hiljaisemmat verrattuna muihin segmentteihin. Merkittäviä kauppoja on ollut vähän. Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda perusti uuden kiinteistörahaston, jonka pääasiallisena kohteena on kasvukeskusten logistiikka- ja teollisuuskiinteistöt. Asuntosegmentissä vuokrien kehitys jatkoi kasvua vuoden 2012 aikana. Asuintalojen sijoitusmarkkinoilla kotimainen sijoituskysyntä ylittää selvästi tarjonnan ja hintatasot ovat pitäneet pintansa. LENTOKENTTÄ / AVIAPOLIS VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic , ,9 5,4 KESKUSTA ,5 6 7, LEPPÄVAARA PITÄJÄNMÄKI KESKUSTA 2 RUOHOLAHTI SÖRNÄINEN , ,5 6,6 7, ,5 7, PITÄJÄNMÄKI ,4 8,8 LÄNSIVÄYLÄ TAPIOLA KESKUSTA 2 KEILANIEMI RUOHOLAHTI SÖRNÄINEN KESKUSTA / KEILANIEMI TAPIOLA LÄNSIVÄYLÄ LEPPÄVAARA LENTOKENTTÄ/AVIAPOLIS , ,1 6,6 7, ,5 8,5 7,2 7,7 6-8, , ,2 5, ,8 7,4 6,7 8,

9 KIINTEISTÖMARKKINAT HELSINKI KESKUSTA Helsingin keskustan houkuttelevuus on korostunut entisestään viime vuosina. Kansainvälisten sijoittajien kysyntä kiinteistösijoituksille on keskittynyt lähes kokonaan Helsingin ydinkeskustaan ja ydinkeskustan varmoihin kohteisiin. Vähäriskisten kohteiden niukkuuden takia sijoituskohteiden kysyntä ylittää tarjonnan, mikä on johtanut ydinkeskustan tuottovaatimusten laskupaineisiin. Helsinki on ollut aina turvasatama ja luotettavin alue pääkaupunkiseudulla. Yksi merkittävistä kiinteistökaupoista oli Cordea Savills rahaston ostama Aleksanterinkatu 11 sijaitseva kiinteistö Nordea henkivakuutukselta. Kiinteistö koostuu vähittäiskaupasta ja toimistotiloista. Kohteen myyntihinta kaupassa oli noin 60 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen oli yksi todiste CBD alueen tuottovaatimusten laskupaineista ydinkeskustassa. Alueellisesti ydinkeskusta ja sen lähiympäristö on muuttumassa kun, Töölönlahdelle nousee lähitulevaisuudessa neljä toimistotaloa. Yksi toimistotalo ehti valmistua vuoden 2012 aikana, muiden projektien ollessa hyvässä vauhdissa. Toimistotaloista kolme rakennuttaa keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera ja yhden rakennuttaa UPM. Toimistotalojen suurimpia vuokralaisia ovat Alma Media, Ahlstrom, KPMG ja Ernst & Young. Uusia toimistotiloja nousee tai on noussut Ruskeasuolle ja Käpylään. Lisää kehitystä on tulossa myös keskustan reuna-alueelle Jätkäsaareen. Töölönlahden uusien projektien johdosta vajaakäyttöaste kasvaa lyhyellä aikavälillä keskustassa, mutta tasoittuu luultavasti myös hyvin nopeasti. Kokonaistaloudelliset suhdannevaihtelut eivät ole vaikuttaneet ydinkeskusta vuokralaiskysyntään, missä vuokrakehitys on ollut positiivista toimistoissa ja kauppakohteissa. Alueelliset ja laadulliset erot ovat edelleen huomattavia keskustassa ja korostuvat edelleen esimerkiksi vuokratasojen muutoksessa. Sörnäisissä ja Vallillassa vuokratasot ovat pysyneet lähes ennallaan, kun taas Ruoholahden vuokratasot ovat laskeneet joissain osamarkkinatason kohteissa. 9 TÖÖLÖNLAHTI KAMPPI VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 RUOHOLAHTI KESKUSTA KAMPPI Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic , ,2 4,8 5, , ,4 6,7 4,7 5, TÖÖLÖNLAHTI ,9 5, KESKUSTA , , RUOHOLAHTI ,8 7,3 6,6 7,

10 KIINTEISTÖMARKKINAT 10 TAMPERE Tampereen kiinteistömarkkinat jatkoivat positiivisen aktiivisina vuonna Tamperetta vaivaa sama pullonkaula ongelma, kuin Helsingissä: toimistotarjonnassa niukkuutta sijoituskriteereitä täyttävistä sijoituskohteista. Toimistosegmentissä Technopolis vahvisti asemaansa loppuvuonna ostamalla Tampereen Tohlopin kiinteistön. Yle ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) jäävät kiinteistöön vuokralaisiksi 20 vuoden vuokrasopimuksilla. Kauppahinta oli 23,3 miljoonaa euroa. Myymälätilojen kiinteistösegmentissä loppuvuoden merkittävä transaktio Tampereella oli Lielahtikeskuksen myynti Kuntien eläkevakuutusyhtiölle. Rakennusyhtiö NCC:n omistaman projektin kaupan arvo oli noin 45 miljoonaa, lopullinen kauppasumma riippuu jäljellä olevien tilojen vuokrauksesta. Kauppakeskuksen on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2014, ja se sisältää neliötä vuokrattavaa tilaa. Lielahtikeskuksen on tarkoitus yhdistää yksityisiä ja julkisia palveluita sekä kaupan tiloja ja erikoiskauppaa. Vuoden 2012 Tampereen keskusta-alueen huomattava kiinteistösijoitus oli Pohjolan hallinnoiman rahaston ostama moderni toimistoprojekti Ratinankaari. Myyjänä kaupassa toimi rakennusliike YIT, ja myyntihinta oli noin 37 miljoonaa euroa. Ratinankaaren odotetaan lisäävän noin neliötä toimistotilaa. Nokia on tehostanut toimintojaan ja vapautti viime keväänä noin neliötä toimistotilaa Hermian alueella. Tampereen keskustaan on tulossa lisää tilaa, kun Technopoliksen Yliopistorinteen toinen vaihe ja YIT myymä kiinteistö Ratinankaari valmistuvat. Uusi tuleva projekti on suunniteltu Lahdesjärven Ikano kauppakeskushanke Tampereen eteläpuolella. Tampereen kaupunki myi Ikea konserniin kuuluvalle yhtiölle nykyisen huonekalu ja sisustustavarataloon rajoittuvan 9,6 hehtaarin tontin Lahdesjärveltä. Kauppahinta oli noin 4,6 miljoonaa ja voimassaolevassa asemakaavassa tontilla on rakennusoikeutta noin kerrosneliötä. Toinen erittäin mielenkiintoinen pitkän ajan projekti on tuleva Tampereen kansi ja keskusareena. Hanke käsittäisi toimisto- ja liiketiloja sekä asuntoja Tampereen keskustaan. Institutionaaliset sijoittajat ovat olleet kiinnostuneita Tampereesta ja kaupunki lasketaan toimivaksi ja sijoittajien kriteerit täyttäväksi yliopistokaupungiksi. Ongelmana on sopivien kiinteistösijoituskohteiden löytäminen. LIELAHTI VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic MYLLYPURO KESKUSTA / KAUPPI MESSUKYLÄ KESKUSTA LENTOKENTTÄ NEKALA SARANKULMA-PARTOLA ,5 5, ,5 7,8 6, ,5 6, ,7 9,2 7,2 8, ,6 4,4 7,7 10,3 7,2 9,5 9 12, ,5 7, ,5 7,5 10 7,1 9,2 7,9 9, ,7 7, ,1 3,9 7,5 10 8,4 10, LENTOKENTTÄ SARANKULMA- PARTOLA NEKALA HERVANTA HERVANTA MYLLYPURO LIELAHTI KAUPPI ,9 6,7 8, ,5 4,5 8,8 11, ,5 7 8,2 8,4 10, ,2 5,5 7 8, MESSUKYLÄ 7, ,2 4 8,8 11,5

11 KIINTEISTÖMARKKINAT 11 TURKU Turun kiinteistömarkkinat piristyivät vuonna 2012 kiinteistösijoitusten volyymillä mitattuna verrattuna viimeiseen kahteen vuoteen. Kotimaiset institutionaaliset sijoittajat ja kiinteistörahastot näyttivät kiinnostustaan Turkuun. Toimistosegmentissä YIT solmi kauppasopimuksen lokakuussa Keskinäisen eläkevakuutusyhtiö Tapiolan kanssa Turun Kupittaalle rakennettavasta toimisto- ja liiketalo Intelligate 2. Kaupan arvo oli noin 18 miljoonaa euroa. Keskeisinä sijoituskriteereinä toimivat ainakin kohteen sijainti, hyvät vuokralaiset sekä vaatimukset toiminnalliselle ja teknisesti nykyaikaiselle kiinteistölle. Intelligate-toimistokokonaisuus muodostuu kolmesta toimisto- ja liikerakennuksesta. Ensimmäinen rakennus valmistui vuonna 2006, nyt tuleva Intelligate 2 on määrä valmistua vuonna Myymälätilojen kiinteistösegmentissä Kuntien eläkevakuutus osti keskustan kohteen CapMan RE 2 rahastolta. Kaupan kohde on vuokrattu Stockmannille ja se sijaitsee Turun ydinkeskustassa. Kaupassa korostui sijainnin ja vuokralaisen merkitys kaupassa sekä rakennuksen tekninen kunto. Vuoden 2012 yksi merkittävistä erikoiskiinteistökaupoista oli Lääkäriasema Pulssin kauppa. Auratum osti Turun isoimman yksityisen lääkäriasema- ja sairaalakiinteistön. Toiminta jatkuu kiinteistössä pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Vuoden 2012 syyskuussa Turussa oli rakenteilla noin vuokrattavaa toimisto ja liikekiinteistö neliötä. Näistä neliötä oli toimistoja ja oli liikekiinteistöjä. Vuoden 2012 aikana on valmistunut mm. uusia tilaa vieviä kauppoja Skanssin alueelle ja uusia liiketiloja on tulossa alueelle lisää. Muita kiinteistöjä on rakenteilla noin neliötä. Vuonna 2011 valmistuneet toimistokohteet keskustassa osoitteessa Jokikatu 2 ja Turku High Tech center 3 Kupittaalla ovat nyt täyteen vuokrattuja, mikä saattaa kertoa vahvasta kysynnästä uusiin moderneihin kohteisiin Turussa. Keskustan Hansakorttelin ostoskeskus on peruskorjausten alla ja päävuokralaisiksi on odotettavissa H&M ja Stadium. LENTOKENTTÄ ORIKETO- METSÄMÄKI KESKUSTA / VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic PANSIO ,5 6,7 7, KESKUSTA ,5 8 7,25 8,75 7, SATAMA KUPITTAA LENTOKENTTÄ ORIKETO-METSÄMÄKI ,5 KUPITTAA ,9 9 7, PANSIO ,5 11,5 SATAMA , ,

12 KIINTEISTÖMARKKINAT 12 JYVÄSKYLÄ Jyväskylän investointimarkkinat pysyivät hiljaisina vuonna Vain muutama vähittäiskaupan kohde vaihtoi omistajaa kahden ensimmäisen kvartaalin aikana. Toinen kiinteistötransaktio tehtiin Seppälässä osoitteessa Ahjokatu 8; toinen kauppa tehtiin taas keskustassa kävelykadun varrelta. Nämä transaktiot riittivät silti nostamaan Jyväskylän transaktiovolyymin korkeammaksi, kuin edellisvuonna. Jyväskylän toimistokanta on keskittynyt Ylistön, Mattilanniemen ja Lutakon alueelle. Toimistokanta on kasvanut tasaisesti vuodesta 2000, eikä kehityksellä näytä ainakaan lähitulevaisuudessa tulevan loppua. Kiinteistöyhtiö Technopolis rakennutti alkukesästä uuden toimistorakennuksen Innova 2. Lutakon alueelle valmistui myös uusi hotellirakennus messu- ja kongressikeskus Paviljongin läheisyyteen. Technopolis käynnisti keväällä liikeja toimistoprojektin Innova 4 jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2013 syksyllä. Uusi moderni toimistotila on edelleen kysyttyä vuokralaismarkkinoilla Jyväskylässä ja vajaakäyttöasteet ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Jyväskylän pohjoispuolelle, Seppälän alueelle on suunnitteilla ainakin 3 suurta liikerakennusta. Suunnitelluista liikerakennuksista tulisi noin liikeneliön lisäys Jyväskylän liiketilakantaan. Seppälään valmistui uusi vähittäiskaupan projekti Würth Centre vuoden 2012 aikana. Jyväskylän eteläpuolelle Keljon alueelle on suunniteilla ostoskeskus Etelän portti, johon olisi tarkoitus rakentaa noin neliötä vähittäiskaupan tilaa ja miltei parkkipaikkaa. Alueelle on myös suunnitteilla uusi autoilijoiden palvelukeskus MotorCenter. Seppälän ja Keljon alueiden projektit ovat suurimmaksi osaksi vielä suunnittelupöydällä, mutta kertovat Jyväskylän tulevasta suunnitellusta kehityksestä. Apteekin eläkekassa osti Muurameen 9-tien varteen rakennettavan kauppakeskuksen rakennusyhtiö Skanskalta. Muuramen liikekeskuksen rakennustyöt ovat vielä kesken ja sen odotetaan valmistuvan tämän vuoden aikana. Liikekeskukseen tulee noin neliötä liiketilaa. KIRRI PALOKKA SEPPÄLÄNKANGAS VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic , ,25 7 7, RAUTPOHJA MATTILANNIEMI KESKUSTA / YLISTÖNRINNE VAAJAKOSKI KESKUSTA KIRRI PALOKKA SEPPÄLÄNKANGAS RAUTPOHJA MATTILANNIEMI , ,5 9,25 7,3 7,8 4-5,5 4,4 6, ,8 8, , ,8 9,25 YLISTÖNRINNE ,8 9,25 VAAJAKOSKI ,

13 KIINTEISTÖMARKKINAT 13 OULU Oulun elinkeinorakenne on edelleen muutoksessa, vaikka muutokseen on jo sopeuduttu melko hyvin. Muutoksella on varmasti vaikutusta myös kiinteistömarkkinoille. Aktiviteetti Oulun kiinteistösijoitusmarkkinoilla piristyi hieman vuonna 2012, mutta jäi volyymiltaan silti heikoksi verrattuna edellisvuosiin. Suorat kiinteistösijoitukset kohdistuivat lähinnä liiketiloihin. Kiinteistöyhtiö Citycon osti lokakuussa ostoskeskus Gallerian vierestä kiinteistön nimeltä Citytalo. Pääasiallinen syy kiinteistönhankintaan oli vieressä olevan ostoskeskus Gallerian laajentaminen. Citytalossa on vuokrattavaa tilaa noin neliötä ja sen tilat on täyteen vuokrattuja. Ankkurivuokralaisina on Clas Olhson, Gina Tricot sekä DinSko. Myyjänä kaupassa toimi Seurakuntayhtymä sekä eräät yksityiset henkilöt. Uusi ostoskeskusprojekti Galleriakortteli Oulun kaupungin keskustassa tulee lisäämään noin neliötä lisää liiketilakantaan valmistuttuaan. Toinen merkittävä liiketilakauppa tapahtui Oulun ydinkeskustassa, kun Ilmarinen osti liikeja toimistorakennuksen kiinteistösijoitusyhtiö Redevcolta. Kiinteistössä on noin neliömetriä vuokrattavaa liikehuoneistoja ja toimistotilaa. Molemmissa kaupoissa korostui liiketilojen hyvä sijainti sijoittajan kannalta. Oulun keskusta on rakenteellisessa muutoksessa, kun keskustan alle on tulossa maanalainen pysäköintitila. Lisäparkkipaikat keskusta-alueelle ovat tervetulleita pysäköintipaikkojen niukkuuden vuoksi. Kaupunkiin on myös suunnitteilla matkakeskus lähelle rautatieasemaa. Matkakeskus käsittäisi noin neliötä liiketilaa ja neliötä uutta toimistotilaa keskustaan. Oulun keskustaan kerkesi valmistua uusi Omena-hotelli Uusikadulle aivan ydinkeskustan reunalle. Ruskon teollisuusalueelle valmistui kaksi merkittävää teollisuusrakennusta vuoden 2012 aikana. Toinen oli YIT:n rakentama Kalevan uusi painotalo, joka käsittää noin neliötä. Toinen merkittävä teollisuusrakennushanke oli Oulun energian jätteenpolttolaitos, joka rakennettiin Takalaanilan alueelle. Oulusta tuli vuoden vaihteen jälkeen viidenneksi suurin kaupunki, kun kaupunki yhdistyi Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-iin kanssa kuntaliitossa. Yhdistyneen kunnan väestömäärä kasvaa miltei ihmiseen. Palvelujen järjestäminen ja mahdollisen kulutuskysynnän kasvun tyydyttäminen ovat mielenkiintoisia kysymyksiä tulevaisuudessa. LINNANMAA / YLIOPISTO RUSKO ALPPILA VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic ,5 7,9 9 KESKUSTA ,75 9,5 7,9 10,1 NUOTTASAARI JA SATAMA KESKUSTA / ALPPILA LINNANMAA/YLIOPISTO RUSKO ,6 12, ,1 10,1 9 10,1 LIMINGANTULLI LIMINGANTULLI NUOTTASAARI ,1 9, ,5 SATAMA ,5

14 KIINTEISTÖMARKKINAT 14 LAPPEEN- RANTA Lappeenrannan kiinteistömarkkinoihin vaikuttaa merkittävästi Venäjän lähei syys ja matkailu. Matkailu Etelä-Kar jalan maakunnassa, johon Lappeen ranta kuuluu, on kasvanut merkittävästi viimeisen 5 vuoden aikana. Lappeenrannan kiinteistösijoitusmarkkinat olivat yllättävän aktiiviset alkuvuonna Maaliskuussa Aberdeen ilmoitti ostaneensa NCC:n liikekiinteistön ensimmäisen vaiheen Lappeenrannan Myllymäen kauppapuistonalueelta. Liikerakennus valmistui vuonna 2011 ja se on täyteen vuokrattu Gigantti Superstorelle ja puhdistustuotteita valmistavalle Kärcher yhtiölle. Kaupassa korostuivat kiinteistön näkyvä sijainti ja hyvät vuokralaiset. NCC kehittää kauppapuistoa edelleen rakentamalla sinne noin neliötä liiketilaa 3 5 toimijalle. Toinen merkittävä liikekiinteistökauppa tapahtui myös Myllymäen läheisyydessä. Amplion Asset Management Oy myi ns. Myllykeskuksen kiinteistön Etelä-Karjalan Osuuskaupalle. Myllykeskus on vuonna 1986 rakennettu liikekeskus, jossa toimii Suomen suurin S-Market sekä pienempiä myymälöitä. Etelä-Karjalan osuuskauppa on toiminut kohteessa vuokralaisena ja tunsi kohteen hyvin. Myllymäen alue tunnetaan 2000 luvulla rakennetuista liiketiloista niin sanotuista `big boxeista. Se sijaitsee noin 3,5 kilometriä Lappeenrannan keskustasta. Alueen länsiosaan on keskittynyt teollisuuteen ja teknisiin palveluihin erikoistuneita liikkeitä. Lappeenrannalla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa noin 70 kilometriä ja etäisyys noin viiden miljoonan ihmisen kaupunkiin Pietariin on vain noin 250 kilometriä. Ilmeistä on, että Venäjän läheisyydellä on vaikusta Lappeenrantaan ja sen lähialueisiin, kuten Imatraan. Viime vuonna venäläismatkailijat kuluttivat lähes miljardi euroa Suomessa, ja suurin volyymi kulutuksesta tehdään Lappeenrannassa. Kaupan liiton lukujen mukaan vuoden 2012 tammi-syyskuussa venäläisten tekemien tax-free ostosten rahallinen määrä oli noin 66 miljoonaa euroa. Muutosta edelliseen vuoteen oli 26 %. Kaupan liiton ja tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy:n tammi-elokuussa 2012 tekemän rajahaastattelututkimuksen mukaan venäläiset ostavat Suomessa eniten elintarvikkeita, aikuisten vaatteita sekä astioita ja muita taloustavaroita. Kiinteistömarkkinat ovat vastanneet ostovoiman tarjontaan rakentamalla kulutuskysyntään vastaavia toimitiloja Lappeenrannassa. Lappeenrantaan aiotaan rakentaa Suomen toinen Ikano-kauppakeskus. Ikano tulisi Ikeatavaratalon viereen, joka rakennetaan valtatie 6:n laitaan vuoden 2015 lopulla. Ikanosta tulee kooltaan noin kerrosneliömetriä ja se työllistää runsaat 300 ihmistä. Vastaavanlainen Ikano projekti on menestynyt hyvin Kuopiossa. VOISALMI LAURITSALA YLIOPISTO KESKUSTA REIJOLA KESKUSTA VUOKRA /m 2 /kk VAJAAKÄYTTÖ % YIELD % RAKENTAMINEN m 2 Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic Office Retail Logistic ,0 9,5 6,75 7,5 REIJOLA , MYLLYMÄKI YLIOPISTO VOISALMI ,25 9, ,8 10 MYLLYMÄKI LAURITSALA ,5 10,75

15 KIINTEISTÖVEROT HALLINTAAN UUDELLA OTTEELLA 15 KIINTEISTÖVEROT HALLINTAAN UUDELLA OTTEELLA KIINTEISTÖVEROTUS SUOMESSA Kiinteistöverolaki on ollut voimassa Suomessa 20 vuotta. Ensimmäisen kerran nykyisenmuotoista kiinteistöveroa maksettiin vuonna Kiinteistöverosta vastaa kiinteistön omistaja ja vero maksetaan kiinteistön sijaintikunnalle. Kunnat saavat määritellä yleisen kiinteistöveroprosentin vapaasti kiinteistöverolaissa määritellyn vaihteluvälin - 0,60-1,35 % - puitteissa. Lisäksi kunnilla on oikeus asettaa erilliset kiinteistöveroprosentit muun muassa voimalaitoksille ja vapaa-ajan asunnoille. Vakituisille asuinrakennuksille on määritelty oma kiinteistöveroprosentin vaihteluväli ja niiden veroprosentit ovat yleensä noin puolet yleisestä kiinteistöveroprosentista. Kiinteistöverotus perustuu maapohjan ja rakennusten erikseen määriteltyihin, laskennallisiin verotusarvoihin. Maapohjan verotusarvo lasketaan VTT:n laatiman aluehintakartan ja tontin pinta-alan tai rakennusoikeuden määrän perusteella. Aluehintakartta pyrkii kuvaamaan maapohjan käypää arvoa, josta kiinteistöverotuksessa huomioidaan 73,5 prosenttia. Aluehinnat eli pinta-alan tai rakennusoikeuden neliöhinnat vaihtelevat haja-asutusalueiden alle yhdestä eurosta Helsingin keskustan lähes euroon. Rakennuksen verotusarvo määritetään laskemalla sille valtiovarainministeriön asetuksen perusteella rakennustyypistä riippuen joko neliö- tai kuutiohinta, joka kerrotaan rakennuksen bruttoalalla tai tilavuudella. Näin saatuun jälleenhankintahintaan tehdään rakennuksen käyttötarkoituksesta, runkomateriaalista, valmistumisvuodesta ja laajoista peruskorjauksista riippuva ikäalennus. Tämän laskennan lopputuloksena on rakennuksen verotusarvo. Vaikka kiinteistövero on yleensä yksi suurimmista kiinteistön ylläpitokulueristä, on sen muodostumista vaikea hahmottaa monimutkaisten laskentaperusteiden vuoksi. Vuosien varrella on rakennukseen saatettu tehdä muutoksia, jotka on jätetty huomioimatta kiinteistöverotuksessa tai verottaja on alunperin käyttänyt virheellisiä tietoja verotusarvon määrittämiseen. Oman ongelmansa muodostavat kolmansien osapuolien - kuten kaupunkien

16 KIINTEISTÖVEROT HALLINTAAN UUDELLA OTTEELLA 16 rakennus- ja kaavoitusviranomaisten - verottajalle toimittamat tiedot, joita joissain tapauksissa käytetään verotusarvojen määritykseen. Edellä mainituista syistä johtuen olemme havainneet, että suuri osa suomalaisista kiinteistöistä on verotettu virheellisin veroperustein. LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Kiinteistöverolakia muutettiin keväällä 2012 siten, että kiinteistöverotuksessa tullaan vuoden 2013 alusta siirtymään tuloverotuksen kaltaiseen ilmoitusmenettelyyn. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että verovelvollisen on varmistettava kiinteistöverotuksessa käytettävien rakennusten ja maapohjien ominaisuustietojen oikeellisuus ja ilmoitettava verottajalle mahdollisista poikkeamista veronkorotuksen uhalla. Verotulot Suomessa ovat yleisestä talouden heikkoudesta johtuen olleet viime vuosina laskusuunnassa ja tätä kehitystä on kunnissa pyritty hillitsemään veroprosentteja nostamalla. Kiinteistöt muodostavat kunnille vaakata ja helposti ennustettavaa verotuottoa. Tämän vuoksi julkishallinnon tavoitteena on ollut kiinteistöveron osuuden kasvattaminen kuntien kokonaisveropotista. Historiallisesti kiinteistöverotuotot ovat muodostaneet vain noin viisi prosenttia kuntien kokonaisverotuloista, mikä veroprosenteksi muutettuna vastaa keskimäärin hieman yli yhtä veroprosenttia. Vaikka valtiovarainministeriön avaukset kiinteistöverotuottojen moninkertaistamisesta ovatkin kiinteistönomistajien kannalta täysin epärealistisia on selvää, että kiinteistöverotus tulee kiristymään tulevaisuudessakin. Kuntaliiton keräämien ennakkotietojen perustella 22 prosenttia Suomen kunnista on nostamassa kiinteistöveroprosenttejaan vuodelle Tämä on kuitenkin mahdollista vain niissä kunnissa, joissa verokannat eivät ole jo lain sallimilla ylärajoilla. Yhdessäkään kunnassa ei kiinteistöveroprosentti ole ennakkotietojen mukaan pienenemässä. KIINTEISTÖVEROJEN HALLINTAPALVELU Newsec on kehittänyt asiakkaidensa tarpeisiin uuden SaaS (Software as a Service)-mallisen kiinteistöverohallintapalvelun. Järjestelmään kerätään kaikki kiinteistöveroon vaikuttava yksityiskohtainen informaatio, jota asiakas voi tarkastella verkon yli tarjottavassa selkeässä käyttöliittymässä. Perinteisesti omistajien ongelmana on ollut kiinteistöverotietojen hajanaisuus veroliput on arkistoitu mappeihin tai ne on skannattu ja tallennettu kovalevyille ilman, että rakennusten ja maapohjien tietoja olisi erikseen kerätty yhteiseen tietovarastoon, josta veroon vaikuttavat tiedot olisivat helposti tarkastettavissa. Tämä on johtanut siihen, että yleensä ainoastaan kiinteistöveron suuruutta on verrattu edellisen vuoden maksettuun veroon, koska muiden tietojen tarkistaminen on liian työlästä. Hallintapalvelun avulla kiinteistöverotiedot ja verotukseen liittyvät asiakirjat, kuten veroliput ja 3A-lomakkeet, ovat aina helposti ja nopeasti saatavilla sekä myös jaettavissa esimerkiksi taloushallinnolle, tilintarkastajalle tai kiinteistöpäällikölle. Järjestelmään tallennetaan myös pohja- ja leikkauspirrokset sellaisista kohteista, joista Newsec on tehnyt tarkemman kiinteistöveroselvityksen. Verohallintapalvelu koostuu useista näkymä- tasoista, joiden kautta tietojen suodattaminen on yksinkertaista muun muassa rakennustyypeittäin tai sijaintikunnittain. Järjestelmä myös mahdollistaa selkeiden raporttien luomisen ja tietojen tarkastelun joko tiivistettynä tai kohdekohtaisesti. Koska kiinteistöveroliput sisältävät lähes aina rakennusten pinta-ala- ja tilavuustiedot, voidaan järjestelmästä saatavia tietoja hyväksikäyttää myös muihin kuin kiinteistöveroon liittyviin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi energiankulutuslaskennan lähtötietoina. Kiinteistöverotuksessa oman haasteensa muodostavat rakennusten laajat peruskorjaukset sekä laajennukset ja näihin liittyvien tietojen oikea ilmoittaminen verottajalle kiinteistöveron päivittämiseksi. Verohallintapalvelun käyttäjät voivat tarvittaessa käyttää Newsecin kiinteistöverotiimin asiantuntemusta päivitettyjen kiinteistöverojen laskennassa, 3A-lomakkeiden täyttämisessä ja tietojen ilmoittamisessa. Proaktiivisesti toimimalla pystytään välttämään veroriskit ja varmistamaan, että kohteiden kiinteistöverot ovat aina oikeudenmukaisella tasolla. Lainsäädännön kiristyessä kiinteistöverohallintapalvelu tarjoaa suurten kiinteistömassojen omistajille keinot vastuulliseen toimintaan samalla varmistaen, että omistajat eivät maksa ylisuuria kiinteistöveroja. Newsecin kiinteistöverotiimin useiden vuosien kokemus verokonsultoinnista tarjoaa omistajille parhaan asiantuntemuksen kiinteistöveroasioissa. Todisteena tästä toimii miljoonien eurojen verosäästöt, jotka olemme onnistuneet tietotaitomme ansiosta asiakkaillemme luomaan. VEROHALLINNAN VUOSIKELLO

17 NEWSECIN PALVELUT KIINTEISTÖVEROIHIN LIITTYEN 17 NEWSECIN KIINTEISTÖVEROPALVELUT LISÄTIETOJA NEWSECISTÄ KIINTEISTÖVEROJEN OPTIMOINNIT Newsec on toiminut ulkoisena konsulttina useissa sadoissa kiinteistöverojen optimointiprojekteissa. Projektin aluksi tehdään ilmainen esianalyysi verottajan käyttämistä veroperusteista asiakkaan omistamissa kiinteistöissä. Esianalyysin perusteella valitaan tarkemmin selvitettävät kiinteistöt, joiden kiinteistöveroon vaikuttavat tekijät Newsec määrittelee niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Newsec tekee projektit avaimet käteen periaatteella lähtötietojen hankinnasta aina mahdollisiin oikaisuvaatimuksiin saakka. KIINTEISTÖVEROTIETOJEN PÄIVITYS PERUSKORJAUKSEN JÄLKEEN Onko omistamassasi kiinteistössä tehty merkittävä peruskorjaus? Ovatko kiinteistöveroon vaikuttavat tiedot päivittyneet verolipulle oikein? Newsec määrittää peruskorjauksen jälkeiset veroperusteet ja kiinteistöveron suuruuden siten, että verot ovat oikeudenmukaisella tasolla. Tietoja voi käyttää kulubudjetoinnin perustana jo ennen kuin verottaja päivittää tiedot kiinteistöverolippuun. UUDISKOHTEEN KIINTEISTÖVERON MÄÄRITYS On erittäin tärkeää, että uudisrakennuksen veroperusteet ovat oikeat jo rakennusvaiheessa. Näin saadaan oikea kuva tulevaisuuden kustannustasosta ja vältytään hitaalta oikaisuvaatimusprosessilta. Newsec tekee tarvittavat laskelmat ja hoitaa ilmoitukset verottajalle uudiskohteen kiinteistöveron määrittämiseksi. LISÄTIETOJA: Antti Huhta Advisory, Corporate Real Estate Kai Keituri Newsec Finland Oy Tel Mikko Salla Newsec Asset Management Oy Tel Hannu Ridell Newsec Valuation Oy Tel Juhani Reen Newsec Advice Oy Tel

18 NEWSEC SUOMESSA THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE LIIKEVAIHTO 16 M 150 AMMATTILAISTA ARVIOINTEJA ~ 10 MRD /VUOSI KIINTEISTÖKAUPPOJEN NEUVONANTO ~ M /VUOSI KIINTEISTÖJÄ HALLINNOSSA ~4 Mm 2 JOHTAVA CORPORATE REAL ESTATE ASIANTUNTIJA SUOMESSA TYYTYVÄISET ASIAKKAAT 20 PARHAAN TYÖPAIKAN JOUKOSSA SUOMESSA (GREAT PLACE TO WORK ) POHJOISMAISSA JA BALTIASSA ARVIOINNIT JA ANALYYSIT Pohjois-Euroopan johtava neuvonantaja, jolla on 70 asiantuntijaa ja laajin markkinainformaatio tietokanta. Arviointeja yli 50 MRD arvosta viimeisten 12 kk aikana. KIINTEISTÖOMAISUUDEN HALLINTA Pohjois-Euroopan johtava kiinteistömanageri, jolla on palveluksessaan yli 400 ammattilaista ja yli 20 toimipaikkaa 8 maassa. Yli kiinteistöä ja 7 Mm 2 manageerauksessa. OSTO- JA MYYNTINEUVONANTO Tiimissämme on 35 investointien, yritysrahoituksen ja vuokrauksen asiantuntijaa. Tarjoamme räätälöityjä kiinteistörahoituksen ja strategisen neuvonannon palveluita. Johtava tuulivoimainvestointien asiantuntija. STRATEGISEN TOIMITILAJOHDON PALVELUT Strategista toimitilajohtamisen ja kiinteistösalkun hallinnan neuvonantoa 20 asiantuntijan voimin. GLOBAL SERVICE FOR YOU NEWSEC IS AN ALLIANCE MEMBER OF BNP PARIBAS REAL ESTATE THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE - NOW ALSO GLOBALLY OVER 6500 PROFESSIONALS IN 36 COUNTRIES

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla. Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314

Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla. Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314 Suomen kiinteistömarkkinat Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus edelleen korkealla tasolla Toukokuu 2007 Svante Krokfors +358-9-4766 9314 Hyvä talouskasvu tukee kiinteistömarkkinoita BKT kasvuennusteita

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY,

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012 Kari Inkinen, toimitusjohtaja 1. Sponda lyhyesti 2 Spondan kiinteistösalkku Käypä arvo 1 % salkusta 2 Laskennallinen tuottovaatimus 3 Toimisto & liiketila Toimisto-

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Keski-Suomen suhdannekuva: Kiinteistösijoitus- ja vuokramarkkinoiden näkymiä

Keski-Suomen suhdannekuva: Kiinteistösijoitus- ja vuokramarkkinoiden näkymiä Keski-Suomen suhdannekuva: Kiinteistösijoitus- ja vuokramarkkinoiden näkymiä Rakennusteollisuus RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Mikko Soutamo Agenda Kiinteistösijoitusmarkkinoiden näkymiä

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö

Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö 1 Technopolis Erilainen kiinteistöyhtiö Kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 17.1.2013 An International Associate of Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis

Lisätiedot

Esimerkkejä KTI:n barometrien viimeisimmistä tuloksista

Esimerkkejä KTI:n barometrien viimeisimmistä tuloksista Esimerkkejä KTI:n barometrien viimeisimmistä tuloksista RAKLI-KTI Toimitilabarometri 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (kevät

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2017 22.3.2017 2 Orava Asuntorahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 22.3.2017 3 Sisältö Strategian taustaa Sijoitusstrategian päivitykset Keskeiset

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus Technopolis Oyj Q3 Katsaus Technopolis-konserni OULU KUOPIO JYVÄSKYLÄ LAPPEENRANTA TAMPERE PIETARI PÄÄKAUPUNKISEUTU erikoistunut teknologiayritysten toimintaympäristöihin Euroopan ainoa alallaan nopea

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

NEWSEC. MARkKINA- SUOMI kevät 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC. MARkKINA- SUOMI kevät 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARkKINA- KATSAUS SUOMI kevät 2014 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 SUOMEN TALOUSKATSAUS

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 8.11.2016 OPn Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat ja vuokrat 3. Asuntolainojen korot ja lainakannan kehitys 4. Asuntotuotanto

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

NEWSEC MARkKINA- SUOMI

NEWSEC MARkKINA- SUOMI THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC MARkKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2014 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2014 3 SISÄLLYS- LUETTELO 4 5 EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Kiinteistöliiketoiminta rahastonäkökulmasta

Kiinteistöliiketoiminta rahastonäkökulmasta Helsinki Malmö Helsinki Kööpenhamina Helsinki Espoo Turku Jyväskylä Mäntsälä Tukholma Helsinki Hyvinkää Tukholma Tukholma Helsinki Helsinki Kiinteistöliiketoiminta rahastonäkökulmasta 10.1.2014 Juhani

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne 30.9.2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 2/2017 julkaistaan huhtikuun alussa, tilanne 31.12.2016 Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.09.2008 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS MARKKINATILANNE Sponda Oyj arvioi itse sijoituskiinteistöjensä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Lokakuu 2015 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on heikentynyt

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU

RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU 1 RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU Suomessa pilvipoutakin jo piristäisi 2015 Talven talouskehitys jäi odotettua heikommaksi Verkkainen käänne parempaan näköpiirissä Vielä ensi vuonnakin elämme hitaan

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin

5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin 5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin 5.12.2012 Pekka Pajakkala, Markku Riihimäki & Erkki Lehtinen,VTT Talous

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Talouden näkymät Hallituksen talousarvioesityksessä Suomen talouskasvun arvioidaan olevan tänä vuonna 2,9 prosenttia.

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta HE 29/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kiinteistöverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1.2014 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Rakentaminen Suomessa

Rakentaminen Suomessa Rakennusteollisuuden suhdannejulkistus Syksy 2017 4.10.2017 Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus Itä Suomi Rakentaminen Suomessa 1 Rakentamisen kasvu jatkuu tänä vuonna arviolta 4 prosentin

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2014 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus ja asunto sijoituskohteena 11.5.2010

Asuntomarkkinakatsaus ja asunto sijoituskohteena 11.5.2010 Asuntomarkkinakatsaus ja asunto sijoituskohteena 11.5.2010 Merja Siivonen 5/10/10 I 1 Realia-konserni Realia Group perustettiin vuonna 2006 fuusioimalla SKV-yhtiöiden noin 70 alueyhtiötä Huoneistokeskuksen

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Betonipäivät 3.11.2016, Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 3 vuosimuutos, % Suomessa

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015 pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti 9.9.15 Kohti neljättä taantumavuotta kulutusvetoinen kasvu ei tartu investointituotteita vievään Suomeen Päätoimialojen

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015 Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen MAAILMAN JA SUOMEN TALOUS Halventuneet öljy ja euro vauhdittavat taloutta Rakennusteollisuus RT 5.5.2015 3 Euroalueen

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ Q2/2010

TECHNOPOLIS OYJ Q2/2010 TECHNOPOLIS OYJ Q2/2010 Technopolis-konserni Kannattava kasvuyritys Kiinteistöpalvelu-hybridi Liiketoimintaympäristöjä tietointensiivisille yrityksille ja yhteisöille Ydinosaamistamme on innovatiivisten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJIEN TARPEET

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotitalouksien taantuma syvenee Mara-alan ahdinko jatkuu MaRan tiedotustilaisuus 25.6.214 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Käänne hitaaseen kasvuun loppuvuonna

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT

ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT 2017 2.5.2017 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Julkistus keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: BKT:n kasvu Työllisyyden kehitys (palkansaajat, yrittäjät) Palkkasumma,

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2017

Asuntotuotantokysely 2/2017 Asuntotuotantokysely 2/2017 Sami Pakarinen Kesäkuu 2017 1 (2) Kesäkuun 2017 asuntokatsaus Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa ennätys, omistusasuntojen kysyntä paikkaa kovan rahan vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot