Taulukko 2. Regressioanalyysi, Työntekijän persoonaan kohdistuvat työn vaatimukset, k16b-i ja l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taulukko 2. Regressioanalyysi, Työntekijän persoonaan kohdistuvat työn vaatimukset, k16b-i ja l"

Transkriptio

1 Taulukko 1. Faktorianalyysi työssä vaadittavista tekijöistä (k16). Muuttujia, joiden kommunaliteetti on alle 0, 3 ei ole otettu mukaan faktorianalyysiin. Kommunaliteetti Faktori 1 Korkea ammattitaito,200 Uusien asioiden oppimisvalmius,400,607 Useiden työtehtävien hallitseminen,351,587 Oma-aloitteisuus,463,674 Yhteistyökyky,493,706 Vastuunotto,550,731 Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen,402,644 Kokonaisuuksien hallinta,458,681 Atk-taidot,760,384 Kielitaito,288 Hyvä fyysinen kunto,148 Paineensietokyky,347,570 Selitysosuus 46 % Taulukko 2. Regressioanalyysi, Työntekijän persoonaan kohdistuvat työn vaatimukset, k16b-i ja l (Vakio) 41,296,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,173 6,270,000 Ikä,023,935,350 Työpaikan johdon asenteet k24a-c,256 10,427,000 sektori julkinen=1, muut=0 -,012 -,400,689 sektori teollisuus =1, muut 0 -,131-4,371,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0,063 2,444,015 tai enemmän=1,122 4,866,000 R 2 0,162 Taulukko 3. Faktorianalyysi (varimax-rotaatio) vaikutusmahdollisuudet k18 Faktori Kommunaliteetti 1 2 Työtehtäviin,493,458,532 Siihen, missä järjestyksessä työn tekee,608,246,740 Työtahtiin,658,157,796 Työmenetelmiin,569,210,724 Työn jakamiseen ihmisten kesken,417,440,473 Siihen, kenen kanssa työskentelee,439,484,452 Projektien, tavarantoimitusten, palveluiden aikatauluihin,456,563,373 Työaikoihin,389,547,299 Laitehankintoihin,617,752,226 Muihin investointipäätöksiin,519,713,106 Työpisteen suunnitteluun,489,638,285 Tuotteen/palvelun suunnitteluun/kehittämiseen,547,706,220 Työssä kehittymiseen,360,565,200 Faktori 1 selitysosuus 42,4 %, Faktori 2 selitysosuus 8,1 % Yhteensä 50,5 %

2 Taulukko 4. Regressioanalyysi vaikutusmahdollisuudet omaan työhön liittyviin asioihin, k18 a-e (Vakio) 10,213,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,065-2,333,020 Ikä,019,764,445 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0,103 4,030,000 sektori teollisuus =1, muut 0,123 4,101,000 sektori julkinen=1, muut=0,122 4,252,000 työpaikan koko, alle 20 työntekijää=0 20 tai yli=1 -,114-4,564,000 Työpaikan johdon asenteet k24a-c,304 11,896,000 tai enemmän=1,009,363,717 Työn vaativamukset k16 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,168 6,355,000 R 2 0,190 Taulukko 5. Regressioanalyysi vaikutusmahdollisuudet työn puitteisiin, k 18f-m Standardoitu t Sig. (Vakio) 2,480,013 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,075-2,662,008 Ikä -,012 -,470,638 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0,135 5,185,000 sektori teollisuus =1, muut 0,071 2,334,020 sektori julkinen=1, muut=0,084 2,895,004 työpaikan koko, alle 20 työntekijää=0 20 tai yli=1 -,062-2,462,014 Työpaikan johdon asenteet k24a-c,392 15,169,000,059 2,336,020 Työn vaativamukset k16 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,191 7,135,000 R 2 0,260 Taulukko 6. Regressioanalyysi, Huolet tulevisuudesta k25 a,b,c,e (Vakio) 20,162,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,100 3,186,001 Ikä,174 6,556,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,021 -,742,458 Bruttotulot 0=alle 2000 kk 1= 2000 tai yli * -,154-4,977,000 sektori julkinen=1, muut=0,009,291,771 sektori teollisuus =1, muut 0,130 4,087,000 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,137-4,078,000 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m -,098-2,908,004 R 2 0,125 * muodostettu kysymyksestä 52. Noin puolet vastaajista tienaa alle 1999 kuussa

3 Taulukko 7. Regressioanalyysi, Kiinnostus osallistua ay-toimintaan, k34 a-i (vakio) 22,410,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,004,132,895 Ikä -,171-6,702,000 sektori julkinen=1, muut=0 -,036-1,194,233 sektori teollisuus =1, muut 0,004,142,887 työpaikan koko, alle 20 työntekijää=0 20 tai yli=1,030 1,166,244 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m,090 2,742,006 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,037-1,117,264 Bruttotulot 0=alle 2000 kk 1= 2000 tai yli,050 1,765,078 R 2 0,04 Taulukko 8. Regressioanalyysi, Jäsenyydellä halutaan olla edistämässä palkansaajien asemaa, kysymykset 29 a,d,g (vakio) 17,901,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,030 -,953,341 Ikä,244 9,072,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,052-1,786,074 sektori julkinen=1, muut=0 -,033-1,052,293 sektori teollisuus =1, muut 0,064 1,982,048 työpaikan koko, alle 20 työntekijää=0 20 tai yli=1,096 3,574,000 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m,104 2,992,003 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,031 -,907,365 Bruttotulot 0=alle 2000 kk 1= 2000 tai yli* -,001 -,026,980 R 2 0,081 Taulukko 9. Regressioanalyysi, Jäsenyydellä halutaan varmistaa oma turva, k29 b,c (vakio) 32,133,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,198 6,355,000 Ikä,066 2,508,012 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,113-3,943,000 sektori julkinen=1, muut=0 -,028 -,907,365 sektori teollisuus =1, muut 0,095 3,005,003 työpaikan koko, alle 20 työntekijää=0 20 tai yli=1 -,020 -,758,449 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m,059 1,740,082 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,017 -,506,613 Bruttotulot 0=alle 2000 kk 1= 2000 tai yli*,010,338,735 R 2 0,053

4 Taulukko 10. Regressioanalyysi, Työnantajan kustantamat ammatilliset koulutuspäivät vuonna 2009, k15 (Vakio) -,447,655 Ikä -,119-4,435,000 sektori julkinen=1, muut=0,083 2,587,010 sektori teollisuus =1, muut 0,029,970,332 Työn vaativamukset k16 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,053 1,839,066 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,065-2,145,032 työpaikan koko, alle 20 työntekijää=0 20 tai yli=1,066 2,450,014 Työpaikan johdon asenteet k24a-c,100 3,600,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0,074 2,646,008,070 2,543,011 R 2 0,047 Taulukko 11. Regressioanalyysi, Huoli omasta työllistyvyydestä, k25 a,b (Vakio) 17,284,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,027,800,424 Ikä,060 2,145,032 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,125-4,063,000 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,031 -,864,388 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m -,091-2,404,016 Bruttotulot 0=alle 2000 kk 1= 2000 tai yli -,154-4,676,000 -,003 -,121,903 Työpaikan johdon asenteet k24a-c -,100-3,198,001 sektori julkinen=1, muut=0 -,041-1,270,204 sektori teollisuus =1, muut 0,171 5,073,000 R 2 0,113 Taulukko 12. Regressioanalyysi, Huoli työssä selviytymisestä, k25 c,e (Vakio) 16,744,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,113 3,422,001 Ikä,208 7,572,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0,030,996,319 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,159-4,456,000 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m,026,709,479 Bruttotulot 0=alle 2000 kk 1= 2000 tai yli -,120-3,726,000 vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto -,020 -,730,466 Työpaikan johdon asenteet k24a-c -,167-5,443,000 sektori julkinen=1, muut=0,061 1,894,059 sektori teollisuus =1, muut 0 -,008 -,237,813 R 2 0,147

5 Taulukko 13. Regressioanalyysi, Universalismi, k51 b, f Muuttuja on muodostettu vähentämällä arvoulottuvuuksien keskiarvo ko. muuttujien keskiarvosta. (Vakio) -,490,624 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,095 3,195,001 Ikä,129 4,977,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,032-1,203,229 Bruttotulot 0=alle 2000 kk 1= 2000 tai yli -,028 -,944,345 sektori julkinen=1, muut=0,030 1,058,290 sektori teollisuus =1, muut 0 -,008 -,271,787 -,014 -,562,574 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä -,026-1,031,303 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä,013,519,604 R 2 0,034 Taulukko 14. Regressioanalyysi, Itseohjautuvuus, k51 a,g Muuttuja on muodostettu vähentämällä arvoulottuvuuksien keskiarvo ko. muuttujien keskiarvosta. (Vakio) 4,370,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,099-3,340,001 Ikä -,108-4,191,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0,006,238,812 Bruttotulot 0=alle 2000 kk 1= 2000 tai yli,074 2,555,011 sektori julkinen=1, muut=0 -,005 -,191,849 sektori teollisuus =1, muut 0 -,018 -,594,552 tai enemmän=1,063 2,519,012 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä -,089-3,550,000 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä -,014 -,535,593 R 2 0,043 Taulukko 15. Regressioanalyysi, Virikkeisyys, k51d Muuttuja on muodostettu vähentämällä arvoulottuvuuksien keskiarvo ko. muuttujan arvosta. (Vakio) 3,399,001 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,037 1,248,212 Ikä -,195-7,530,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,015 -,555,579 Bruttotulot 0=alle 2000 kk 1= 2000 tai yli,069 2,382,017 sektori julkinen=1, muut=0 -,035-1,215,225 sektori teollisuus =1, muut 0,005,162,872,037 1,496,135 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä -,002 -,080,936 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä -,034-1,334,182 R 2 0,042

6 Taulukko 16. Regressioanalyysi, Turvallisuus, k51c Muuttuja on muodostettu vähentämällä arvoulottuvuuksien keskiarvo ko. muuttujan arvosta. (Vakio) -2,431,015 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,018,590,555 Ikä,132 5,083,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,013 -,495,620 Bruttotulot 0=alle 2000 kk 1= 2000 tai yli -,065-2,236,026 sektori julkinen=1, muut=0,003,106,915 sektori teollisuus =1, muut 0,050 1,668,096 -,065-2,596,010 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä,061 2,411,016 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä,049 1,895,058 R 2 0,032 Taulukko 17. Regressioanalyysi, Yhdenmukaisuus, k51e Muuttuja on muodostettu vähentämällä arvoulottuvuuksien keskiarvo ko. muuttujan arvosta. (Vakio) -5,484,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,032-1,067,286 Ikä,043 1,624,105 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0,051 1,870,062 Bruttotulot 0=alle 2000 kk 1= 2000 tai yli -,061-2,083,037 sektori julkinen=1, muut=0,000 -,003,997 sektori teollisuus =1, muut 0 -,017 -,551,582 -,038-1,493,136 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä,086 3,364,001 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä -,010 -,368,713 R 2 0,016

7 Taulukko 18. Regressioanalyysi, Suhde työhön, k 48a Muuttuja on muodostettu vähentämällä elämänalueiden keskiarvo ko. muuttujan arvosta. (Vakio) -6,618,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,034 1,054,292 Ikä,132 4,567,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0,052 1,780,075 Bruttotulot 0=alle 2000 kk 1= 2000 tai yli,032 1,002,316 sektori julkinen=1, muut=0 -,050-1,594,111 sektori teollisuus =1, muut 0 -,031 -,962,336 -,057-2,076,038 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä -,118-4,296,000 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä,011,377,707 k51yhdenmukaisuus,124 3,848,000 k51turvallisuus -,021 -,644,520 k51itseohjautuvuus -,063-1,899,058 k51virikkeisyys -,037-1,113,266 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e,102 3,002,003 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m,004,110,913 R 2 0,078 Taulukko 19. Regressioanalyysi, Suhde vapaa-aikaan, k48c Muuttuja on muodostettu vähentämällä elämänalueiden keskiarvo ko. muuttujan arvosta. (Vakio) 2,429,015 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,129-4,036,000 Ikä -,088-3,030,002 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,022 -,764,445 Bruttotulot 0=alle 2000 kk 1= 2000 tai yli -,034-1,073,283 sektori julkinen=1, muut=0,022,704,482 sektori teollisuus =1, muut 0,029,897,370,076 2,781,005 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä -,003 -,121,903 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä -,177-6,308,000 k51yhdenmukaisuus -,047-1,470,142 k51turvallisuus,024,730,465 k51itseohjautuvuus,069 2,084,037 k51virikkeisyys,112 3,421,001 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,058-1,723,085 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m,020,581,562 R 2 0,084

8 Taulukko 20. Logistinen regressioanalyysi Jos saisit lottovoiton mitä tekisit? Vaihtoehto lopettaisin työnteon kokonaan =1, muut = 0, k26 Sig. Exp(B) Sukupuoli mies= 0, nainen=1,000 1,854 ika,000 1,069 k51itseohjautuvuus,046 1,505 k51virikkeisyys,553 1,090 k51yhdenmukaisuus,923 1,012 k51turvallisuus,000 1,700 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e,014,635 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m,129,730 Työpaikan johdon asenteet k24a-c,138,832 vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto,802,960 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0,011,603 (vakio),000,093 % oikein ennustettu k26= ei lopettaisi töitä kokonaan 0 96,6 k26= lopettaisi työt 1 14,9 Yhteensä ennustettu oikein 77,7 Malli ennustaa varsin heikosti lopettamishalukkuutta. Iän ja turvallisuushakuisuuden vaikutus voidaan kuitenkin todeta muillakin menetelmillä, kuten ristiintaulukoinnilla ja Pearsonin korrelaatiokertoimella (jos tulkitaan muuttuja k26 välimatka-asteikolliseksi). Taulukko 21. Faktorianalyysi edunvalvontatehtävistä, k39 0,3 kommunaliteetit on poistettu analyysistä Kommunaliteetti Turva Työn kehittäminen Tasa-arvo k39c. Tasoittaa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja,310,319,175,421 k39d. Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja,335,272,214,464 k39f. Parantaa työoloja ja työsuojelua,316,252,328,381 k39g. Parantaa määräaikaisten työntekijöiden asemaa,699,163,182,799 k39h. Parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa,520,061,139,705 k39i. Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoisemmaksi,482,212,632,193 k39j. Parantaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia,475,168,633,216 k39k. Lisätä työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia työn suunnittelussa,842,181,887,148 k39l. Lisätä työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia työyhteisön kehittämisessä,756,169,830,197 k39m. Turvata työllisyys,446,638,141,136 k39n. Turvata työpaikan toimialan tulevaisuus Suomessa,430,623,166,117 k39o. Pitää huolta työttömyysturvan riittävästä tasosta,708,816,089,183 k39p. Pitää huolta eläke-etujen ja sosiaaliturvan riittävästä tasosta,737,834,109,172 k39q. Pitää huolta lapsiperheiden toimeentulosta ja palveluista,476,645,176,170 k39r. Huolehtia siitä, että palkansaajien verotus pysyy kohtuullisella tasolla,519,681,202,119 k39s. Puolustaa kunnan ja valtion palveluita,305,466,239,176 Faktorin 1 selitysosuus 34,9 % Faktorin 2 selitysosuus 10,8 % Faktorin 3 selitysosuus 6, 5 % Yhteensä 52,2 %

9 Taulukko 22. Regressioanalyysi, Edunvalvontatehtävät: tasa-arvo (Vakio) 35,468,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,224 7,083,000 Ikä,105 3,901,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,091-3,160,002 k52bruttotulotmediaaniluokitus -,056-1,797,073 sektori julkinen=1, muut=0,028,934,351 sektori teollisuus =1, muut 0,074 2,346,019 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e,010,379,704 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m,021,785,432 k51 itseohjautuvuus -,026 -,623,533 k51 universalismi,125 3,043,002 k51virikkeisyys -,059-1,839,066 k51yhdenmukaisuus -,068-1,644,100 R 2 0,135 Taulukko 23. Edunvalvontatehtävät: turva (Vakio) 49,482,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,112 3,571,000 Ikä,083 3,104,002 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,043-1,516,130 k52bruttotulotmediaaniluokitus -,005 -,170,865 sektori julkinen=1, muut=0,103 3,358,001 sektori teollisuus =1, muut 0,150 4,799,000 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,028-1,096,273 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m -,026 -,961,337 k51 itseohjautuvuus -,064-1,412,158 k51 universalismi -,009 -,232,817 k51 yhdenmukaisuus -,050-1,377,169 k51 turvallisuus,032 1,017,309 Taulukko 24. Edunvalvontatehtävät: kehittäminen R 2 0,045 (Vakio) 13,758,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,014 -,433,665 Ikä,107 3,898,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,015 -,510,610 k52bruttotulotmediaaniluokitus -,076-2,400,017 sektori julkinen=1, muut=0,034 1,082,279 sektori teollisuus =1, muut 0,090 2,806,005 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,084-3,087,002 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m -,009 -,311,756 k51 itseohjautuvuus -,040 -,859,390 k51 universalismi,003,065,948 k51 yhdenmukaisuus -,100-2,655,008 k51 turvallisuus -,070-2,159,031 Työn vaativamukset k16 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,238 8,381,000 R 2 0,076

10 Taulukko 25. Regressiomalli, Syy järjestäytyä ay-liikkeen tavoitteiden tukeminen yhteiskunnassa ja työelämässä, k29 a,d,g (Vakio) 33,964,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,065-2,887,004 Ikä,251 10,975,000 k51 itseohjautuvuus -,021 -,585,558 k51 universalismi,183 5,223,000 k51 virikkeisyys,055 1,971,049 k51 yhdenmukaisuus,032,903,367 R 2 0,106 Taulukko 26. Regressiomalli, Syy järjestäytyä oman turvallisuuden takaaminen, k29b,c (Vakio) 58,963,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,175 7,894,000 Ikä,048 2,126,034 k51 itseohjautuvuus,033 1,300,194 k51 universalismi -,004 -,142,887 k51 yhdenmukaisuus,031 1,258,209 k51 turvallisuus,117 4,597,000 R 2 0,052 Taulukko 27. Regressiomalli, Kiinnostus osallistua ay-toimintaan, k34 a-i (Vakio) 42,108,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,032-1,457,145 Ikä -,150-6,831,000 k51 universalismi,243 7,199,000 k51 virikkeisyys,190 7,060,000 k51 itseohjautuvuus,178 5,102,000 k51 yhdenmukaisuus,041 1,207,228 R 2 0,085

11 Taulukko 28. Regressiomalli, Toimintavalmius konfliktitilanteissa, työelämää koskevat tilanteet kotimaassa, k42 a,b,c,e (Vakio) 15,902,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1,146 1,111,267 Ikä -,051-1,066,287 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,034-1,100,272 sektori julkinen=1, muut=0 -,027 -,753,452 sektori teollisuus =1, muut 0,043 1,194,233 k51 universalismi,090 2,683,007 k51 virikkeisyys,009,235,814 k51 yhdenmukaisuus -,042-1,242,215 k51 turvallisuus -,007 -,194,846 huoli tulevaisuudesta k25 a,b,c,e,061 1,946,052 k31 toimii tai on toiminut luottamustehtävissä,080 2,621,009 k48 työn tärkeys -,055-1,841,066 ikääntyneet miehet,336 2,469,014 Työpaikan johdon asenteet k24a-c -,092-2,972,003 R 2 0,09 R 2 =9,0 Taulukko 29. Regressioanalyysi, Toimintavalmius konflitkitilanteissa, jotka koskevat työelämää ulkomailla, k 42 d,f (Vakio) 9,864,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,008 -,067,946 Ikä,013,284,776 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,001 -,019,985 sektori julkinen=1, muut=0 -,005 -,146,884 sektori teollisuus =1, muut 0 -,023 -,653,514 k51 universalismi,178 5,441,000 k51 virikkeisyys,030,798,425 k51 yhdenmukaisuus -,007 -,199,842 k51 turvallisuus -,039-1,160,246 huoli tulevaisuudesta k25 a,b,c,e,061 2,062,039 k31 toimii tai on toiminut luottamustehtävissä,100 3,368,001 k48 työn tärkeys -,022 -,743,457 ikääntyneet miehet,110,838,402 R 2 0,067

k1. Ammattiliitto, % 2,2 0,3 0,2 2,1 0,4 1 0,2 3,1 0,3 0,7 9,2 4,2 2,5 3 19,2 17,2 0,5 4,6 22,4 0,4 0,2 5,9

k1. Ammattiliitto, % 2,2 0,3 0,2 2,1 0,4 1 0,2 3,1 0,3 0,7 9,2 4,2 2,5 3 19,2 17,2 0,5 4,6 22,4 0,4 0,2 5,9 k1. Ammattiliitto, % Viestintäalan ammattiliitto (Team) Veturimiesten liitto VML Vankilavirkailijain Liitto (JHL) Tulliliitto (JHL) Teatteri- ja mediatyöntekijät TeMe Sähköalojen ammattiliitto Suomen Muusikkojen

Lisätiedot

Liite teokseen Semi Purhonen ym., Suomalainen maku: Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen (Gaudeamus 2014)

Liite teokseen Semi Purhonen ym., Suomalainen maku: Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen (Gaudeamus 2014) Liite teokseen Semi Purhonen ym., Suomalainen maku: Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen (Gaudeamus 2014) Liitetaulukko 13.2 Järjestötoiminnan aktiivisuutta viimeisen 12 kuukauden

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Artikkeleita työolotutkimuksesta Tilastokeskus

Artikkeleita työolotutkimuksesta Tilastokeskus Artikkeleita työolotutkimuksesta Tilastokeskus Julkistamisseminaari 2.6.26 Työelämän tutkija Ulla Aitta AKAVA Artikkelissa käytetyt vertailuasetelmat Ylemmät toimihenkilönaiset 1) ylemmät ylemmät toimihenkilönaiset

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

SAK:n JäSentutKimuS 2015. Kiinni LiiKKeessä

SAK:n JäSentutKimuS 2015. Kiinni LiiKKeessä SAK:n JäSentutKimuS Kiinni LiiKKeessä SAK:n Jäsentutkimus Kiinni liikkeessä ISBN 7-51-7-2-4 Painokarelia Oy Kannen kuva: Katarina Löfgren/ Gorilla Kirjan tilaukset SAK:n postituksesta, puhelin 0 774 000.

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Työolotutkimus 2003. Tiedotustilaisuus 5.10.2004

Työolotutkimus 2003. Tiedotustilaisuus 5.10.2004 Työolotutkimus 3 Tiedotustilaisuus 5..4 13..4 Työolotutkimukset Työolosuhdetiedustelu 1972 - postikysely - koetutkimus Työolosuhdetiedustelu 1977 - käynti, otos 75 työllistä - vastausprosentti 91 % - palkansaajia

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

SAK:n Hyvän työn mittari 2014. Hyvät työt Harvassa

SAK:n Hyvän työn mittari 2014. Hyvät työt Harvassa SAK:n Hyvän työn mittari 2014 Hyvät työt Harvassa 1 SAK:n Hyvän työn mittari 2014 Hyvät työt harvassa ISBN 978-951-714-292-2 Painokarelia Oy 2014 Kannen kuva: Ingimage 2 SAK:n Hyvän työn mittari Uusi

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 79% 6 4 2 21% nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 3% 27-36 37-46 47-56 25% 28% 29% 57-62 16% 63 vuotta tai yli 2 4 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi postinumeroalue

Lisätiedot

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla 1 SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla ISBN 978-951-714-281-6

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 6 65 % 35 % 2 nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 4 % 27-36 37-46 47-56 57-62 22 % 27 % 29 % 17 % 63 vuotta tai yli 1 % 2 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi

Lisätiedot

Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi

Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi Valtakunnalliset neuvolapäivät, Helsinki 21..214 Johanna Lammi-Taskula 3..214 Esityksen nimi / Tekijä 1 Lammi-Taskula Johanna, Karvonen Sakari

Lisätiedot

Työelämä Toimintaympäristön seuranta Innovointi & tuottavuus

Työelämä Toimintaympäristön seuranta Innovointi & tuottavuus Työelämä 2020 Toimintaympäristön seuranta 2012-2016 Innovointi & tuottavuus Maija Lyly-Yrjänäinen & Erno Mähönen & Päivi Järviniemi 1.1 Kehittämistoimet työpaikalla (1/3) Töiden jako, sekä uusien työmenetelmien

Lisätiedot

SAK:n Hyvän työn mittari Hyvässä työssä voi vaikuttaa

SAK:n Hyvän työn mittari Hyvässä työssä voi vaikuttaa SAK:n Hyvän työn mittari 2016 Hyvässä työssä voi vaikuttaa SAK:n Hyvän työn mittari 2016 Hyvässä työssä voi vaikuttaa 1 ISBN 978-951-714-301-1 Painokarelia Oy 2016 Kannen kuva: Reijo Nenonen / Vastavalo.fi

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Tältä näyttää suomalaisten mielestä tulevaisuuden työelämä

Tältä näyttää suomalaisten mielestä tulevaisuuden työelämä Tältä näyttää suomalaisten mielestä tulevaisuuden työelämä Selvityksen tausta Aula Research Oy toteutti selvityksen Suomessa tehtävään työhön liitettävistä mielikuvista Selvityksen toimeksiantajina ovat

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio. Kaupan päivä 2014 KESKO

Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio. Kaupan päivä 2014 KESKO Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio Kaupan päivä 2014 KESKO Puheenjohtaja Ann Selin 20.1.2014 PAM lukuina Jäseniä 230 000 Ammattiosastoja 182 Luottamushenkilöitä noin 5 000 42 työehtosopimusta ja

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta kyselytutkimukset työikäisten

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot.

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot. 28 työmarkkinaedunvalvonta Teksti: Teuvo Muhonen TEKin työmarkkinatutkimus Tulospalkkiot lievässä laskussa Tulospalkkioiden osuus kokonaisvuosiansioista oli viime vuonna 7,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden palveluissa /Peruskartoitus työntekijöille. Nurmijärvi 11/2006

Varhainen puuttuminen ja yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden palveluissa /Peruskartoitus työntekijöille. Nurmijärvi 11/2006 Varhainen puuttuminen ja yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden palveluissa /Peruskartoitus työntekijöille Nurmijärvi 11/2006 Työpaikka? Äitiys- tai lastenneuvola 4,7 Päivähoito 63,3 Perheneuvola 2, 1

Lisätiedot

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Women in the European Union - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset)

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) LIITE Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) 1. Johdanto Kerro johdannossa lukijalle, mitä jatkossa

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä Palkkatasa-arvon edistäminen samapalkkaisuusohjelmassa Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö Ansaitset enemmän! UNI Naiset Finland 1.9.2012 Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

OSAAMISEN TULEVAISUUS

OSAAMISEN TULEVAISUUS OSAAMISEN TULEVAISUUS SKOL konsulttipäivä 10.4.2017 Markku Moilanen, SKOL ry hallituksen puheenjohtaja, Ramboll Finland Oy hallituksen puheenjohtaja 1 OSAAMINEN VANHENEE, ELLEI SITÄ UUDISTETA JATKUVASTI

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa Suomessa olevan henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Palkitseminen, yhdenvertaisuus ja koulutusmahdollisuudet SAK:laisilla työpaikoilla

Palkitseminen, yhdenvertaisuus ja koulutusmahdollisuudet SAK:laisilla työpaikoilla SAK:n työolobarometri 2012 Palkitseminen, yhdenvertaisuus ja koulutusmahdollisuudet SAK:laisilla työpaikoilla 1 SAK:n työolobarometri 2012 Palkitseminen, yhdenvertaisuus ja koulutusmahdollisuudet SAK:laisilla

Lisätiedot

Työelämävalmiuksien itsearviointi

Työelämävalmiuksien itsearviointi Työelämävalmiuksien itsearviointi Päivämäärä: / / Uudelleen arvioidaan: / / Nimi: Osoite: Missä alkuarvio tehdään: Syntymäaika: Puhelinnumero: Työhönvalmentaja/ ohjaaja: Palvelu alkoi: Palvelun suunniteltu

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

työkyvyttömyyseläkkeistä

työkyvyttömyyseläkkeistä FINNISH CENTRE FOR PENSIONS KANSAINVÄLINEN VAMMAISNAISSEMINAARI 12.3.2008 Kuvitettua Naisten tietoa työkyky ja työkyvyttömyyseläkkeistä työkyvyttömyyseläkkeet Raija Gould Raija Gould Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla

Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla VTT, dosentti Pauli Forma Keva Työelämän tutkimuspäivät 7.11.2014 7.11.2014 1 Tutkimuksen lähtökohdat Keskustelu työurien pidentämisestä ja tukemisesta jatkuu,

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Lasse Ahtiainen JÄRJESTÖTUTKIMUS 2015 JÄRJESTÖ- TUTKIMUS. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Lasse Ahtiainen

Lasse Ahtiainen JÄRJESTÖTUTKIMUS 2015 JÄRJESTÖ- TUTKIMUS. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Lasse Ahtiainen Lasse Ahtiainen JÄRJESTÖTUTKIMUS 2015 JÄRJESTÖ- TUTKIMUS 2015 Palvelualojen ammattiliitto PAM Lasse Ahtiainen Palvelualojen ammattiliitto PAM Palvelualojen ammattiliitto PAM, julkaisuja 2/2015 ISSN 2242-5462

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet VAASAN YLIOPISTO/AVOIN YLIOPISTO TILASTOTIETEEN PERUSTEET Harjoituksia 1 KURSSIKYSELYAINEISTO: 1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet Nimi Ikä v. Asema Palkka

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely Koneurakointi S.Kuittinen Oy. Paula Syväniemi

Työhyvinvointikysely Koneurakointi S.Kuittinen Oy. Paula Syväniemi Työhyvinvointikysely Koneurakointi S.Kuittinen Oy Paula Syväniemi 12.6.21 Työhyvinvoinnin kokonaisuus Rakenteet työkyvyn tukemiseksi Perehdytyksen rakentaminen Kehityskeskustelujen systemaattisuus Puheeksiottaminen

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Aliurakointia ja ammattiyhdistystoimintaa

Aliurakointia ja ammattiyhdistystoimintaa Aliurakointia ja ammattiyhdistystoimintaa 1) Vastaajan ikä * nmlkj alle 25v nmlkj 25-35v nmlkj 35-45v nmlkj 45-55v nmlkj yli 55v 2) Vastaajan sukupuoli * nmlkj Mies nmlkj Nainen 3) Vastaajan työnantajayrityksen

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä Katoavat työpaikat Pekka Myrskylä 13-14.06.2017 Työpaikkamuutos 1987-2014 1987 % 2014 % Erotus Uudenmaan maakunta 675242 29,1 771293 33,9 96051 14,2 Pohjois-Pohjanmaan maakunt 142326 6,1 155246 6,8 12920

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Eija Leinonen ja Marja-Leena Haataja 12.9.2017 Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli selvitellä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä

Lisätiedot

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006 Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkistamisseminaari 2.6.2006 Esityksen rakenne! Mitä työolotutkimukset ovat?! Artikkelijulkaisun syntyhistoria! Sisältöalueet! Seminaarista puuttuvat

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot