Seuraa, analysoi, kehitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuraa, analysoi, kehitä"

Transkriptio

1 Menestyän erkkokaupan jäljillä, osa 3 Seuraa, analysoi, kehitä Menestyän erkkokaupan kehitystyö Tiesithän, että erkkokaupan pitkän tähtäimen menestys luodaan jatkuan kehitystyön aulla? Kuinka sinun erkkokauppaasi kehitetään arjessa? Paytrailin julkaisu 2014

2 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ

3 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Sisällys Verkkokaupan arki on jatkuaa kehitystyötä Verkkokaupan kehittäminen käytännössä Määritä olennaisimmat taoitteet ja mittarit Kehitä erkkokauppaasi myös seuraaien mittareiden pohjalta Muista kehittää myös erkkokaupan taustaprosesseja Käytännön esimerkkejä erkkokaupan kehittämisestä Tilausten hallinta ja maksuliikenne Tuotteiden toimitus Markkinointi Siusto Muistilista arjen kehitystyölle Oppaassa ieraileat asiantuntijat Timo Korenoja Sales Director Vilkas Group Oy Jani Lehtimäki Myyntijohtaja Nethit Mika Myller Liiketoimintajohtaja PiiMega Oy Tämä pikaopas on kolmas osa Paytrailin julkaisemaa Menestyän erkkokaupan jäljillä sarjaa, jossa tarkastellaan erkkokaupan menestystekijöitä niin erkkokaupan perustamisen, arjen toiminnan kuin kehitystyön näkökulmasta. Sarjan muihin osiin löydät linkit oppaan lopussa oleasta Lisää tietoa asiantuntijoilta -osiosta. 2

4 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Verkkokaupan arki on jatkuaa kehitystyötä Verkkokauppa-ala elää jatkuan murroksen alla. Se, mikä toimii erkkokaupassa tänään, ei älttämättä toimikaan enää huomenna. Mikäli erkkokauppias haluaa rakentaa erkkokaupalleen pitkän aikaälin menestystä, on kehitystyön oltaa olennainen osa erkkokaupan arjen toimintaa. Painetta toimialle kehitystyölle lisää erkkokauppa-alan jatkua kasu. Verkkokauppa on arioiden mukaan yksi nopeimmin kasaista aloista Suomessa ja sen uosittainen kasu on noin 20 prosentin luokkaa. Myös kansainälisen erkkokaupan arioidaan jopa iisinkertaistuan uoteen 2020 mennessä. Tällä tulee luonnollisesti olemaan aikutusta myös suomalaisessa erkkokauppakentässä kilpailu asiakkaista tulee jatkossa koenemaan yhä entisestään. Pohja menestykselle rakennetaan jo erkkokaupan perustamisaiheessa, mutta pitkän tähtäimen menestys syntyy jatkuan kehitystyön ansiosta. Kehitystyölle tuleekin olla olemassa selkeät raamit, taoitteet ja toimintamallit. Ideaalitilanteessa erkkokaupan kehitystyölle löytyy selkeä prosessi, jossa huomioidaan niin erkkokaupan taustaprosessit, ulkoasu, markkinointi kuin asiakkaan ostoprosessikin. On tärkeää, että erkkokaupan kehitystyö suunnitellaan ja toteutetaan aina asiakaslähtöisesti: ne muutokset, jotka kenties helpottaat kauppiaan omaa toimintaa, saattaatkin muuttaa asiakaskokemusta huonompaan suuntaan. Verkkokauppiaan onkin syytä olla perillä asiakkaidensa tarpeista ja mieltymyksistä. Tämä edellyttää kauppiaalta jatkuaa uoroaikutusta, kuuntelemista ja läsnäoloa niissä paikoissa, joissa hänen asiakkaansakin oat. Tässä pikaoppaassa tarkastellaan erkkokaupan kehittämistä. Oppaan taoitteena on antaa läpileikkaus siitä, mitä erkkokaupan kehitystyö käytännössä tarkoittaa ja millaisista lähtökohdista sitä tulisi tehdä. Opas tarjoaa myös konkreettisia inkkejä muutamien erkkokaupan olennaisimpien osa-alueiden kehittämiseen. 3

5 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Menestyneimmät erkkokaupat uusiutuat koko ajan ja ne tekeät sen ieläpä hyin nopeasti. Oletko sinä almis aloittamaan erkkokauppasi menestyksekkään kehitystyön? Seuraa kehitystyön ammattilaisia: 4

6 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Mahdollistaako erkkokauppaohjelmistosi tarittaan kehitystyön? Kun erkkokaupan kaupankäynti kehittyy ja tuotemäärät kasaat, on tärkeää, että käytössä olea erkkokauppaohjelmisto mahdollistaa erilaisten kehitystoimenpiteiden toteutuksen - tekniikan pitäisi mahdollistaa, ei rajoittaa. Ohjelmisto ei siis saisi sanella rajoja sille, pystytkö esimerkiksi lisäämään asiakasariointeja erkkokauppaasi tai pystyykö tuotekuiisi lisäämään zoomaus-toiminnon. Ideaalitilanteessa erkkokauppaohjelmistosta oi aluksi käyttää ns. keyempää ersiota ja kaupan kasun ja kehittymisen myötä aihtaa ohjelmiston ammattimaisempaan ersioon. 5

7 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Verkkokaupan kehittäminen käytännössä Verkkokaupan kehitystyö lähtee liikkeelle siitä, että kauppias määrittää ensin selkeät taoitteet ja mittarit omalle erkkokaupalleen ja sen liiketoiminnalle. Tämän jälkeen kauppiaan tehtää on tunnistaa ne mittarit, joiden aulla noiden taoitteiden toteutumista oidaan seurata. Vasta sitten on aika etsiä ne ongelmakohdat ja pullonkaulat erkkokaupan toiminnassa, jotka mahdollisesti estäät tai hidastaat haluttujen taoitteiden saauttamista. Tämä onnistuu parhaiten tarkastelemalla erkkokaupan eri prosesseja ja niiden toteutumista. Kun erkkokaupan kehitystyö pohjautuu liiketoiminnallisiin taoitteisiin ja sille on määritetty selkeät mittarit, ei kehitystyö jää ain yksittäisiksi toimenpiteiksi. Tällöin kehitystyöstä tulee systemaattista kokonaisuudenhallintaa, jolla armistetaan erkkokaupan kannattauus ja menestys. Verkkokaupan käytännön kehittäminen perustuu jatkuaan seurantaan ja analysointiin. Oman erkkokaupan lisäksi kauppiaan on syytä seurata myös kilpailijoiden tekemää kehitystyötä. Keskity olennaiseen! Kehitystyön osalta on tärkeää muistaa se, että erkkokaupan taustaprosessipuoli tulee aina olla kunnossa ennen kuin erkkokauppasiustoon aletaan miettiä mitään hienoja erikoistoiminnallisuuksia. Verkkokaupan kehitystyön ei siis aina taritse näkyä asiakkaalle suoraan, aan kehitys oi kohdistua nimenomaan taustaprosesseihin. 6

8 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Määritä olennaisimmat taoitteet ja mittarit Ensimmäinen tärkeä tehtää erkkokaupan kehitystyön alussa on erkkokaupan liiketoimintataoitteiden määrittäminen. Kauppiaan on siis syytä miettiä mm. seuraaia kysymyksiä: Verkkokaupan liikeaihto ja tulos Käijöiden määrä x konersioprosentti x keskiostos x kateprosentti = erkkokaupan tulos Parantamalla mitä tahansa yllä oleista tekijöistä, parannetaan myös erkkokaupan myyntiä. Missä haluan erkkokauppani olean sen asiakasmäärän ja liikeaihdon suhteen 1-3 uoden päästä? Mitkä oat erkkokaupan myyntitaoitteet asiakaskunnittain ja/tai tuoteryhmittäin? Mikä on asiakkaan keskiostoksen suuruus tällä hetkellä? Mikä sen pitäisi olla 1-3 uoden aikajänteellä? 7

9 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Kun näihin kysymyksiin on olemassa astaukset, on seuraaaksi tunnistettaa, millaisten mittareiden aulla taoitteiden toteutumista on mahdollista seurata. Hyin tyypillisesti erkkokaupan toimintaa seurataan ain euromääräisen myynnin pohjalta, eli kuinka paljon erkkokauppa myy päiässä, iikossa, kuukaudessa tai uodessa. Tämän mittarin pohjalta saadaan laskettua, kuinka paljon erkkokauppa tekee myyntiä sijoitettuun rahamäärään nähden (ROI) ja sitä on syytä seurata säännöllisesti. Euromääräinen myynti ei kuitenkaan ielä kerro, millaista kehitystä erkkokaupalle taritaan. Seuraaat mittarit puolestaan antaat jo paljon selkeämpiä kohteita kehitystyölle: Käijämäärä Jokainen erkkokaupan käijä on myös erkkokaupan potentiaalinen asiakas. Mitä suurempi käijämäärä, sitä enemmän erkkokaupalla on myös potentiaalisia asiakkaita. Mikäli erkkokaupan kuukausittainen käijämäärä on pieni, on kehitystoimenpiteet kohdistettaa ensisijaisesti erkkokaupan markkinointitoimenpiteisiin. Tähän hyiä keinoja oat mm. hakukoneoptimointi, Google Adwords-markkinointi, sähköpostimarkkinointi ja sosiaalisessa mediassa läsnäolo/markkinointi. Konersioprosentti Tämä mittari kertoo, kuinka moni erkkokaupan käijöistä lopulta päätyy tekemään tilauksen/ ostoksen. Mikäli erkkokaupan käijämäärä on suuri, mutta konersioprosentti on pieni, ei erkkokauppa toimi järin tehokkaasti. Tällöin kehitystoimenpiteet on kohdistettaa mm. ostamisen esteiden tunnistamiseen ja niiden poistamiseen sekä ostoprosessin helpottamiseen. Yleisesti ottaen alle 1 % konersio on heikko, 1-2 % konersio on kohtalainen, 2-4 % konersio on hyä ja siitä isompi on erinomainen. 8

10 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Keskiostos Tämä mittari kertoo, mikä on erkkokaupan asiakkaan keskimääräinen oston suuruus. Mitä isompi keskiostos, sitä suurempaa katetta se tarkoittaa kaupalle. Näin ollen keskiostoksen suuruus on lopulta tärkeämpi luku kuin tilausten kappalemäärä. Mikäli asiakkaan keskiostos on pieni, tulisi kehitystoimenpiteiden keskittyä keskiostoksen kasattamiseen. Tähän hyiä keinoja oat mm. tuotteiden lisämyynti (upselling) ja ristiinmyynti (cross-selling). Kehitä erkkokauppaasi myös seuraaien mittareiden pohjalta Siustolla käynnin keskimääräinen kesto ja siulatausten määrä Nämä luut kertoat erkkokaupassa ieraileien käijöiden laadusta, eli siitä, oatko he oikeaa kohderyhmää. Mitä kauemmin yksittäinen käijä iihtyy erkkokaupassa ja mitä useampia siuja hän lataa, sitä laadukkaammasta käijästä on yleensä kyse ja sitä paremmin erkkokauppa palelee hänen tarpeitaan. Lyhyet ierailut ja ähäiset siunlataukset puolestaan iestiät siitä, että asiakas ei pidä erkkokauppaa luotettaana, hän ei ole löytänyt etsimäänsä, kaupan ulkoasu ei ole miellyttänyt häntä tai että kaupan käytettäyydessä on parannettaaa. Käynnin pituuteen oidaan aikuttaa mm. parantamalla tuotekuausten ja -kuien laatua sekä lisäämällä siustolle asiakasariointeja, ideoita, blogiartikkeleita, yritysesittelysiu, yhteydenottomahdollisuuksia sekä selkeä kuaus erkkokaupan palautusprosessista. 9

11 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Käynnin pituutta kannattaa tarkastella aina paitsi koko siuston osalta, myös eri käijälähteiden mukaan. Näin kauppias saa arokasta tietoa siitä, mitkä markkinointikanaat tuoat eniten laadukkaita käijöitä hänen erkkokauppaansa. Välitön poistumisprosentti Tämä luku kertoo, kuinka moni käijöistä poistuu erkkokaupasta miltei älittömästi hänen sinne tultuaan. Korkea poistumisprosentti yleensä iestii siitä, että käijä ei ole ollut oikeaa kohderyhmää, erkkokaupan mainos ei ole astannut todellisuutta tai että erkkokaupan ulkoasussa, luotettauuskuassa tai käytettäyydessä on parannettaaa. Ostoskorin hylkäysprosentti Tämä luku kertoo siitä, kuinka moni käijä jättää ostoprosessinsa kesken. Baymard Instituten mukaan erkkokauppojen tyypillinen ostoskorin hylkäysprosentti on noin 67 % luokkaa. Korkea hylkäysprosentti kertoo yleensä siitä, että ostosprosessia ei ole tehty asiakkaalle riittään helpoksi matkan arrella tulee liian paljon klikkauksia, ostaminen aatii rekisteröitymistä, toimituskulut seliäät liian myöhäisessä aiheessa tai kassalta ei löydy sopiaa maksutapaaihtoehtoa jne. Tarkastelemalla, missä aiheessa ostoskori hylätään, kauppiaan on mahdollista tehdä muutoksia juuri oikeisiin paikkoihin omalla siustollaan. Brändiliikenne Käijämääriä tarkasteltaessa on hyä seurata myös sitä, kuinka moni käijöistä tulee erkkokauppaan joko suoraan tai kirjoittamalla internetin hakukoneisiin erkkokaupan nimen. Tämä luku iestii siitä, kuinka hyin erkkokaupan markkinointi toimii ja kuinka hyin kohderyhmä tiedostaa erkkokaupan olemassaolon. 10

12 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Google Analytics työkalu Google Analytics on ilmainen web-analytiikkatyökalu, jonka aulla edellä mainittujen lukujen seuranta on mahdollista. Analytics-työkalun aulla oi mitata myyntiä ja tuloksia sekä saada tuoreita tietoja siitä, miten käijät käyttäät erkkokauppasiustoa, miten he saapuat siustolle sekä miten heidät saa palaamaan siustolle uudestaan. Muista kehittää myös erkkokaupan taustaprosesseja Myös erkkokaupan taustaprosessien tulee olla iritetty mahdollisimman tehokkaiksi, mikäli kauppias haaeilee pitkästä ja menestyksekkäästä tuleaisuudesta omalle erkkokaupalleen. Jokaisen erkkokauppiaan on esimerkiksi armistettaa, että kaupan tilaus-toimitusprosessi toimii moitteettomasti myös poikkeustilanteissa. Jos tuotteita ei saada toimitettua asiakkaille, ei erkkokaupan toiminta käytännössä ole mahdollista. Tilaus-toimitusprosessi on kuitenkin ain yksi osa erkkokaupan kokonaisuutta. Tämän lisäksi myös seuraaille osa-alueille tulee olla selkeä ja systemaattinen toimintatapa: 11

13 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ erkkokauppasiuston ylläpito ja kehitys tuotealikoiman hallinta markkinointi tilausten hallinta ja maksuliikenne logistiikka arastonhallinta asiakaspalelu kansainälistyminen Prosessien tunnistaminen ja niiden analysointi on tärkeää siitä syystä, että prosessien lähemmän tarkastelun ansiosta kauppiaan on helpompi kohdistaa usein rajalliset resurssinsa juuri niihin paikkoihin, jotka kaipaaat eniten kehittämistä ja jotka lisääät eniten tuotteen/palelun myyntiä. Lue lisää erkkokaupan prosesseista Menestyän erkkokaupan jäljillä -pikaopassarjan toinen osa keskittyy juuri erkkokaupan taustaprosessien tarkasteluun. Opas tarjoaa sekä tietoa erkkokaupan taustaprosesseihin liittyen että keinoja prosessien tunnistamista ja niiden lähempää tarkastelua arten. Lataa maksuton opas klikkaamalla linkkiä: Verkkokaupan menestys syntyy toimiista prosesseista 12

14 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Käytännön esimerkkejä erkkokaupan kehittämisestä Tässä osiossa annetaan käytännön esimerkkejä ja konkreettisia inkkejä erkkokaupan kehittämisestä. Kehitettäiksi osa-alueiksi on alittu erkkokaupan seuraaat osa-alueet: Tilausten hallinta ja maksuliikenne Tuotteiden toimitus Markkinointi Verkkokauppasiusto Yllä mainitut osa-alueet oat erkkokaupan tyypillisimpiä kehityskohteita. On kuitenkin syytä huomata, että erkkokaupassa on edellä mainittujen lisäksi myös muita tärkeitä osa-alueita, jotka aatiat säännöllistä seurantaa ja kehitystä. Jokaisen kauppiaan onkin tärkeää oppia tunnistamaan oman erkkokauppansa olennaisimmat kehityskohteet. Olemme alinneet esimerkeiksi yleisimpiä konkreettisia kehityskohteita kustakin osa-alueesta. 13

15 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Tilausten hallinta ja maksuliikenne Menestyässä erkkokaupassa tilausten hallinta tapahtuu tehokkaasti ja maksuliikenne hoituu huomaamattomana osana erkkokaupan toimintaa. Verkkokaupan tilausten hallinta on hyin usein yksi eniten manuaalista työtä aiheuttaista toimenpiteistä erkkokaupan toiminnassa. Jos kauppias joutuu siirtämään asiakkaiden tietoja yhdestä järjestelmästä toiseen tai tiedottamaan asiakkaitaan tilausten etenemisestä manuaalisesti, ei toimintamalli ole pidemmän päälle järin tehokas. Manuaaliset työaiheet lisääät aina myös erilaisten irheiden riskiä. Manuaalista työtä tilausten hallinnassa on mahdollista ähentää automaation aulla. Esimerkiksi tiedonsiirto eri järjestelmien älillä saadaan automatisoitua joko järjestelmien älisen integraation tai siihen tarkoitettujen paleluiden aulla. Myös erkkokauppaohjelmistossa oleia automaatiota lisääiä työkaluja kannattaa ottaa käyttöön. Maksuliikenteen osalta on puolestaan mietittää erkkokauppaan alittaien maksutapojen lisäksi sitä, miten maksutapahtumien halutaan kulkean ja millaisia raportteja ja tilastoja maksutapahtumista taritaan. Jos kauppiaalle on tärkeää saada esimerkiksi tuotekohtaista tietoa, on tällöin kaikki maksutapahtumat saataa selille tilauskohtaisesti. Ongelma Kehitysehdotus Miten seuraat? Tilausten käsittely aatii paljon manuaalista työtä Tilausten käsittelyssä tulee irheitä Asiakas hylkää ostoskorinsa maksutapaa alitessaan Asiakas hylkää ostoskorinsa ennen maksutaan alintaa Tietojärjestelmien integrointi keskenään (automatisointi) Tietojärjestelmien integrointi keskenään (automatisointi) Lisää useampia maksutapoja erkkokauppaasi, myös nopeamman maksamisen aihtoehtoja Vähennä koko ostoprosessin aiheita, älä aadi rekisteröitymistä Tilausten käsittelyyn kulua työaika Palautusten määrä, asiakastyytyäisyys Ostoskorin hylkäysprosentti maksutaan alintasiulla Ostoskorin hylkäysprosentti ennen maksutaan alintaa 14

16 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Tuotteiden toimitus Nopea toimitus on arsinkin kotimaisten erkkokauppojen kilpailualtti ulkomaisia erkkokauppoja astaan. Siksipä toimitusprosessin pitää olla mahdollisimman sulaa alusta loppuun saakka. Jos ulkomaisesta erkkokaupasta saa saman tuotteen kotimaista erkkokauppaa edullisemmin ja nopeammin, on kotimaisen kaupan tilauksenkäsittely- ja toimitusprosessissa jotain ialla. Yksi tekijä oi olla erkkokauppiaan liian pieni tai jopa olematon arasto. Jos erkkokauppias tilaa tuotteen toimittajalta asta kun asiakas on tehnyt tilauksen, enyy toimitusaika helposti liian pitkäksi. Ripeiden toimitusten takaamiseksi kauppiaalla olisi syytä olla arastossa erityisesti suosituimpia tuotteita. Mikäli mahdollista, arastosaldojen tulisi olla näkyissä siustolla. Jos tuote on tilapäisesti loppu arastosta, tuotteen oi joko piilottaa kokonaan tai pitää näkyillä kuitenkin siten, että asiakas näkee tuotteen olean loppu. Mahdollisuutta lähetyksen seurantaan pidetään nykyään jo melkein itsestäänselyytenä. Epätietoisuus tilauksen ja lähetyksen etenemisestä oi herättää epäluottamusta kauppaa kohtaan, arsinkin jos toimituksessa ilmenee ongelmia. Muista tarjota erkkokaupassasi riittää määrä erilaisia toimitustapoja. Esimerkiksi Postin toimipisteitä on ähennetty iime uosina, joten toimitus pelkästään Postiin oi olla asiakkaille huonompi aihtoehto kuin esimerkiksi Pakettiautomaatti tai Matkahuollon Lähellä-paketti. Myös liian suuret toimituskulut oiat aiheuttaa ostoskorin hylkäämisen toimitustaan alintaaiheessa. Toimituskulut on syytä olla nähtäillä mahdollisimman arhaisessa aiheessa ostoprosessissa. Kannattaa pohtia, oisiko asiakkaille tarjota ilmaisen toimituksen aikkapa kun tilausten aro ylittää tietyn summan, esimerkiksi 50 euroa. Ilmainen toimitus on yleensäkin hyä altti erkkokaupalle. Ongelma Kehitysehdotus Seuraa Pienestä arastosta johtua toimitusten hitaus Asiakas ei tiedä missä tilaus menee, asiakaspaleluun tulee paljon kyselyitä paketin etenemisestä Asiakkaat hylkääät ostoskorin toimitustaan alintaaiheessa Hanki omaan arastoosi erityisesti eniten myytyjä tuotteita, jotta toimitus saadaan lähtemään asiakkaille nopeammin Ota käyttöön erkkokauppaohjelmistosi työkalu, jonka ansiosta asiakkaille lähtee automaattinen sähköposti tilauksen etenemisestä. Laita toimituskulut selkeästi nähtäille siustollesi ja lisää erilaisia toimitustapoja (Perinteisen postipaketin lisäksi esim. Pakettiautomaatti ja Matkahuollon Lähellä paketti) erkkokauppaasi. Pohdi, haluatko tarjota ilmaisen toimituksen Asiakastyytyäisyys, toimitusnopeus Asiakaspaleluun tilauksen etenemistä koskeien kyselyiden määrä Ostoskorin hylkäysprosentti toimitustaan alintaaiheessa 15

17 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Markkinointi Toimia markkinointi on erkkokaupan elinehto. Voidaan sanoa, että menestyät erkkokaupat oat menestyneitä ennen kaikkea aktiiisen markkinoinnin ansiosta. Markkinoinnin ja erkkokaupan laadun tulee toki molempien olla korkealla tasolla aktiiinenkaan markkinointi ei pelasta huonosti toimiaa erkkokauppaa. Ammattimaisuus ja suunnitelmallisuus oat tärkeitä seikkoja markkinoinnissa. Tee markkinoinnista suunnitelma ja seuraa sen etenemistä ja tuloksia säännöllisesti. Kaikki lähtee liikkeelle oman asiakaskunnan ja kohderyhmän tuntemisesta. Kun kohderyhmä ja tyypilliset asiakkaat on tunnistettu, on helpompi kohdistaa markkinointia kanaiin, joissa nämä henkilöt oat. Sosiaalisessa mediassa näkyyys on nykypäiänä merkittää osa menestyien erkkokauppojen markkinointia. Muista kuitenkin, että sosiaaliseen mediaan ei oi suhtautua kuten mainoskirjeisiin, aan potentiaalisille asiakkaille tulee tarjota mielenkiintoista sisältöä. Ihmiset oat sosiaalisessa mediassa iihtymässä ja liiallinen myyntituputus aiheuttaa helposti tykkääjien häiämisen ja sitä kautta haittaa myyntiä. Tuota siis seuraajillesi mielenkiintoista sisältöä esimerkiksi blogiartikkeleiden, ideoiden, ilmaisten oppaiden ja kilpailujen muodossa, niin pysyt paremmin ja positiiisemmin näkyillä. Vaikka sosiaalinen media on pinnalla, ei pidä unohtaa näkyyyttä hakukoneissa. Hakukoneissa oidaan näkyä ns. luonnollisissa hakutuloksissa tai maksetun hakukonemainonnan aulla. Siut, jotka astaaat parhaiten annettua hakutermiä näkyät korkeammalla luonnollisissa hakutuloksissa. Luonnolliseen hakukonenäkyyyteen aikuttaat monet tekijät, mm. siuston tekninen toteutus sekä se, miten paljon siustoon linkitetään muilta siustoilta ja sosiaalisesta mediasta. Kun näitä asioita pyritään kehittämään systemaattisesti, puhutaan hakukoneoptimoinnista. Näkyyyttä hakukoneissa oidaan parantaa myös maksetulla mainonnalla, jossa kaupan mainoksia näytetään, kun käyttäjä hakee tietyllä termillä. Muista huolehtia kanta-asiakkaistasi ja markkinoi myös heille! Tyytyäiset kanta-asiakkaat tuoat parhaimmil- 16

18 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ laan merkittään osan erkkokaupan liikeaihdosta ja suositteleat kauppaa myös muille. Erilaiset kanta-asiakasjärjestelmät, esimerkiksi alennuskoodit, oat toimiia keinoja saada asiakas uudelleen ostoksille kauppaan. Varo kuitenkin, ettet lähetä liikaa markkinointiiestejä myöskään kanta-asiakkaillesi. Ongelma Kehitysehdotus Seuraa Liian ähän käijöitä hakukoneiden kautta. Vähän kanta-asiakkaita, asiakkaat eiät palaa kauppaan uudelleen. Käijämäärät heittelehtiät, käijämäärien ja kauppojen ennustettauus on hankalaa. Hakukonemainonta ja -optimointi. Kanta-asiakasjärjestelmä, asiakastyytyäisyyskysely, sähköpostimarkkinointi. Tee markkinoinnistasi suunnitelmallista ja säännöllistä. Panosta monipuolisesti eri kanaiin ja tuota mielenkiintoista, asiakkaillesi releanttia sisältöä. Varo liiallista tyrkyttämistä! Näkyyytesi hakukoneissa olennaisilla termeillä, hakukoneiden kautta tulleet käijät (esim. Google Analyticsin aulla). Asiakastyytyäisyyskyselyn tulokset, palaaien asiakkaiden määrä, ostosten ja käijöiden määrä sähköpostikampanjoiden jälkeen. Käijämäärät pitkällä aikaälillä taoitteena tasainen kasu ilman suuria heittelyjä, markkinointitoimenpiteiden määrä ja säännöllisyys. 17

19 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Siusto Verkkokauppasiusto on asiakkaalle näkyin osa erkkokaupasta, joten myös sen kehittäminen on olennaista. Monesti kun erkkokaupan muita prosesseja kehitetään, kehittyy myös itse siusto. Siusto-ongelmat näkyät yleensä heikkona konersioprosenttina, eli ain hara käijöistä tekee lopulta ostoksen. Asiakkaan ostoprosessi tulisikin olla tehty mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi aina tuotteen löytämisestä maksamiseen saakka. Mikäli siusto toimii hitaasti ja on hankala käyttää, ei käijä iihdy kaupassa kaupantekoon saakka. Myös luotettauus on tärkeää, eli yhteys- ja yritystiedot olisi syytä olla selkeästi näkyillä. Siuston kehittämisessä ensimmäinen askel on testaaminen. Kokeile etsiä ja ostaa satunnainen tuote ja seuraa miten helppoa tai hankalaa tuotteen löytäminen ja ostaminen on. Usein kuitenkin kauppiaalle itselleen erkkokauppa on jo niin tuttu, että mahdollisille käytettäyysongelmille tulee helposti sokeaksi. Siksi kannattaakin pyytää testaamiseen apua aikka omilta tuttailtaan, jotka eiät ielä ole käyneet kaupassasi. Myös asiakkailta oi kysyä palautetta. Tarittaessa oit ostaa käytettäyystestausta ja -kehitystä ulkopuolisilta paleluntarjoajilta. Muistathan, että siuston käytettäyystestausta tulisi tehdä säännöllisesti, ei ain kertaluontoisena, yksittäisenä toimenpiteenä. Mobiilikäyttäjien määrä kasaa jatkuasti. Nykyaikaisen erkkokaupan tulisi toimia hyin myös erilaisilla mobiililaitteilla, esimerkiksi älypuhelimilla ja tablettitietokoneilla. Testaa siustoasi erilaisilla laitteilla ja armista, että ostosten tekeminen onnistuu myös mobiilisti. Asiakkaat saattaat hylätä ostoskorin, mikäli ostaminen aatii pakollisen rekisteröitymisen. Älä pakota rekisteröintiä, aan mahdollista ostaminen rekisteröitymättä. Ongelma Kehitysehdotus Seuraa Liian pieni osa käijöistä tekee ostoksen, eli matala konersioprosentti Siusto latautuu hitaasti Mobiilikäijät eiät tee ostoksia Asiakas hylkää ostoskorin rekisteröitymissiulla Siuston käytettäyyden testaus ja parantaminen tee ostamisesta helpompaa ja nopeampaa. Tehokkaamman palelimen tai nopeamman yhteyden hankinta, siuston nopeusoptimointi. Testaa, miten siustosi toimii eri mobiililaitteilla (älypuhelimet, tabletit) ja paranna siustosi mobiilioptimointia. Älä tee rekisteröitymisestä pakollista. Konersioprosentti, ostoskorin hylkäysten määrät eri aiheissa Siuston latausnopeus eri työkaluilla testattuna (esimerkiksi Google Page Speed, Pingdom tai GTmetrix). Mobiilikäyttäjien sekä näiden tekemien ostosten määrä. Ostoskorin hylkäysprosentti rekisteröitymissiulla 18

20 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Muistilista arjen kehitystyölle 1. Tutustu entistä paremmin omaan asiakaskohderyhmääsi ja heidän tarpeisiinsa. Lisää mm. sosiaalisen median läsnäoloa, jotta pääset uoroaikutukseen asiakkaidesi kanssa. 2. Tee kilpailija-analyysiä. Seuraa säännöllisesti, miten kilpailijasi tekeät asioita omassa erkkokaupassaan. 3. Määritä jokaiselle uodelle oma kehitystyön budjetti. Muista kuitenkin, että kehitystyö ie sinulta ja työntekijöiltäsi ensisijaisesti aikaa. 4. Määritä olennaisimmat mittarit, joita erkkokauppasi toiminnassa seurataan säännöllisesti. 5. Aloita kehitystoimenpiteet tekemällä ensin sisäinen testaus erkkokaupallesi. Pyydä testikäyttäjiä kiinnittämään huomiota mm. ostoprosessin aiattomuuteen ja siihen, kuinka hyin he löytäät kaipaamansa tiedon erkkokaupastasi. 6. Aloita kehitystoimenpiteet poistamalla ensin testikäyttäjien haaitsemat ostamisen esteet erkkokaupastasi. Seuraa jatkuasti mm. ostoskorin hylkäysprosenttia ja sitä, missä aiheessa ostoskori tyypillisesti hylätään. Kohdista kehitystoimenpiteet jatkossa juuri näihin paikkoihin. Kun ostoprosessi on kunnossa, lisää erkkokauppasi markkinoinnin määrää. Seuraa jatkuasti, mitkä markkinointitoimenpiteet tuoat eniten laadukasta käijäirtaa erkkokauppaasi. 7. Jatka asiakaspalautteen keräämistä siustoltasi. Tarjoa asiakaspalautekyselyihin astanneille esim. ilmainen toimitus tai alennuskoodi seuraaaa ostosta arten. 8. Tee erkkokaupallesi jatkuaa hienosäätöä asiakkailtasi tulleiden palautteiden sekä erkkokaupastasi saadun analytiikan pohjalta. 9. Varo kuitenkin tekemästä liian nopeita johtopäätöksiä kehittämistoimenpiteistäsi: jos jokin asia ei kerran toimi, se ei tarkoita sitä, etteikö se oisi toimia jonkun toisen asiakkaan, tuoteryhmän, tuotteen kohdalla. 19

21 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Lisää tietoa asiantuntijoilta Piditkö lukemastasi? Tutustu myös muihin tuottamiimme asiantuntijamateriaaleihin, jotka oat käytössäsi täysin maksutta! Paytrail blogi Paytrailin blogi käsittelee monipuolisia ja ajankohtaisia aiheita erkkokauppaliiketoimintaan liittyen. Julkaisemme uusia artikkeleita iikoittain. > Tutustu Paytrailin blogiin Paytrail oppaat Menestyän erkkokaupan jäljillä, osa 1: Aaintekijät menestyän erkkokaupan perustamisessa Miten menestyksen edellytykset huomioidaan jo erkkokaupan perustamisaiheessa? Millaisiin asioihin kauppiaan on kiinnitettää huomiota, mikäli hänen taoitteenaan on rakentaa erkkokaupastaan menestyää liiketoimintaa? Tämä pikaopas tarjoaa tietoa erkkokaupan perustamiseen liittyen ja tuo esille, millaiset osa-alueet on syytä laittaa kuntoon jo erkkokaupan perustamisaiheessa. > Tutustu oppaaseen Menestyän erkkokaupan jäljillä, osa 2: Verkkokaupan menestys syntyy toimiista prosesseista Mitä erkkokaupalle tapahtuu perustamisaiheen jälkeen? Millainen merkitys erkkokaupan taustaprosesseilla on erkkokaupan menestyksen kannalta? Tämä pikaopas tarjoaa sekä tietoa erkkokaupan taustaprosesseihin liittyen että keinoja prosessien tunnistamista ja lähempää tarkastelua arten. > Tutustu oppaaseen 20

22 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Paytrail Oyj Paytrail on suomalainen erkkomaksuihin erikoistunut asiantuntijayritys. Yhtiötä pidetään suomalaisena erkkomaksamisen edelläkäijänä ja se on saanut ensimmäisenä alansa toimijana maksulaitostoimiluan Suomessa. Meidän tehtäämme Paytrailissa on raiata esteitä erkkoliiketoiminnan tieltä. Teemme sen tarjoamalla toimiia ratkaisuja erkkokaupan maksuliikenteen hoitamiseen huomioimalla aina sekä kauppiaan että kuluttajankin näkökulman. Taoitteenamme on olla erkko-ostajan ja erkossa kauppaa tekeän yrityksen auttaja ja paras kaeri. Teemme innostaaa työtämme koalla ammattitaidolla ja suurella sydämellä. 21

23 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Paytrail Oyj Perustettu uonna 2007 (entinen Suomen Verkkomaksut) Liikeaihto 4,5 Meur (2013) Käytössä yli erkkopalelussa yli 10 eri maassa Työllistää yli 40 alan ammattilaista Pääkonttori Suomessa, Jyäskylässä Kehittänyt perinteisten maksutapojen rinnalle täysin uuden erkossa ostamisen palelun, Paytrail-tilin, jonka aulla erkko-ostokset tehdään yksillä tunnuksilla eri erkkokaupoissa. 22

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN. Petri Merisaari Suurhankeosaaja-valmennus, OULU, 17.3.2016

YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN. Petri Merisaari Suurhankeosaaja-valmennus, OULU, 17.3.2016 YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN Petri Merisaari Suurhankeosaaja-almennus, OULU, 17.3.2016 Esityksen sisältö Meripohjola hankkeen esittely tausta ja toteuttajat taoitteet palelut yrityksille tuloksia

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA. TeamProg Jarkko Muhonen

VERKKOKAUPPA. TeamProg Jarkko Muhonen 1 VERKKOKAUPPA TeamProg Jarkko Muhonen VERKKOKAUPPAFAKTAA 2 Kaikista 15-79-vuotiaista suomalaisista 75% (eli 3 178 000 henkilöä) on joskus ostanut jonkin tuotteen tai palvelun verkosta. Verkkokaupan arvo

Lisätiedot

Käytä mahdollisuuksia

Käytä mahdollisuuksia Käytä mahdollisuuksia Käytä mahdollisuuksia Tuotteemme päätyvät asiakkaille mitä erilaisempia teitä. Jälleenmyyjämmekin löytävät luoksemme mitä erilaisempia teitä. On tärkeää käyttää hyväkseen kaikki mahdollisuudet

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016 DIGITALISAATION avulla kasvua ja arvon kehitystä Jani Virtanen @Partneripäivä 2016 Kuka Tavoite Ostaminen Brändi Myyminen Case MIKSI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN DIGITALISOINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ? MITÄ SE ON

Lisätiedot

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET 1. Tiedätkö mitä yhteistä on VR:llä ja arabikeväällä? sosiaalinen media tiedottaminen myöhästyminen 6. Mikä seuraavista on tärkein sisältö verkkosivuilla? Miksi yritys

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN 1 GOOGLE ANALYTICS Google Analytics on työkalu sivustosi kävijöiden analysoimiseen. Saat sen avulla helposti tietoja kävijöistäsi, joita muuten joutuisit vain arvailemaan.

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

WEBINAARI 24.11.2015

WEBINAARI 24.11.2015 WEBINAARI 24.11.2015 Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod WEBINAARIN ISÄNNÄT

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

LAPIN ELO JATKUVAN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖ- RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

LAPIN ELO JATKUVAN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖ- RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA LAPIN ELO JATKUVAN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖ- RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimikausi 2014 2016 1. Taustaa Elinikäisen oppimisen edistäminen nähdään keskeisenä älineenä työllisyyden parantamisessa,

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

Näkökulma: Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuurin hyödyt

Näkökulma: Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuurin hyödyt Näkökulma: Kuntasektorin asianhallinnan iitearkkitehtuurin hyödyt Kuntaliitto Jari Ylikoski, arkkitehtuuriasiantuntija, Tuula Seppo, erityisasiantuntija LIITUTAULUmme Merkitys Iso Kua Miten herätellä päättäjiä?

Lisätiedot

6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA MIKSI GOOGLE ADWORDS?

6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA MIKSI GOOGLE ADWORDS? 6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA Google AdWords on loistava mainosalusta, jota käyttävät niin pienet kuin maailmanlaajuisetkin yritykset. Sen menestyksellinen hyödyntäminen voi olla ensikertalaiselle haastavaa,

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon

Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on avata markkinoinnin automaatiota sisällöntuotannon näkökulmasta. Vielä ei ole kehitetty teknistä ratkaisua, joka automatisoisi

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

HANKKEEN ESITTELY. SHY:n vaalikokousseminaari 12.11.2015

HANKKEEN ESITTELY. SHY:n vaalikokousseminaari 12.11.2015 HANKKEEN ESITTELY Ohjelmajohtaja Petri Merisaari Raahen seudun yrityspalelut Tutkimusjohtaja Kari Mäntyjäri - Oulun yliopisto Tuleaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) Yliopettaja Timo Kauppi Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems = Advanced Test Automation for Complex Software- Intensive Systems Pääteemana kompleksisten ja erittäin konfiguroitavien softaintensiivisten

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Terveysteknologia 2014 -infotilaisuus

Terveysteknologia 2014 -infotilaisuus Terveysteknologia 2014 -infotilaisuus 22.10.2013 Faktaa & lukuja Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa 300 % enemmän kävijöitä osastolleen

Lisätiedot

Sähköpalvelujen ostaminen. Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo. Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää

Sähköpalvelujen ostaminen. Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo. Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää Sähköpalvelujen ostaminen Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää 22.4.2010 Sähköpalvelut Kiinnostus Kohtaaminen Kartoitus Tarjous Kauppa Suunnittelu Toteutus

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkkomarkkinointikoulutus 10.12.2015 Kerava Verkosta virtaa bisnekseen! Tuotteiden ja palveluiden markkinointi verkossa Asiakaslähtöinen tuotteistaminen verkossa: oma tuotepalettini Keinot asiakkaiden

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Pro Growth Consulting myynnin ja asiakkuusosaamisen valmentaja, konsultti ja tutkija Myynti Asiakkuudet Henkilöstö Haluamme auttaa kasvuhaluisia yrityksiä menestymään,

Lisätiedot

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan 1. Asiakkaasi voi helposti levittää sanaa ja suositella palveluitasi eteenpäin omassa verkostossaan. Aktiivi-ikäisistä suomalaisista lähes kaikki käyttävät jotakin some-palvelua vähintään viikottain. 2.

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media.

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab yrityksesi oma media YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab parantaa asiakasviihtyvyyttä ja asiakaskokemusta mielenkiintoisen, räätälöidyn, sisällön

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Mobiilimaksu. Palveluesittely

Mobiilimaksu. Palveluesittely Mobiilimaksu Palveluesittely Operaattoreiden yhteinen http://www.mobiilimaksuinfo.fi/ 2 Elisan, TeliaSoneran ja DNA:n yhteinen Mobiilimaksu Selkeä ja muista maksutavoista erottuva maksutapa kuluttaja tietää

Lisätiedot

Hiukan innovaatioista ja verkkokaupastakin. Jani Siivola, Reddo Partners Oy 5.6.2015

Hiukan innovaatioista ja verkkokaupastakin. Jani Siivola, Reddo Partners Oy 5.6.2015 Hiukan innovaatioista ja verkkokaupastakin Jani Siivola, Reddo Partners Oy 5.6.2015 Jani Siivola, KTM toimitusjohtaja, konsultti, kouluttaja, bisnessparraaja markkinointi, myynti, sosiaalinen media, sähköinen

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Välineet tuote- ja rahapalautusten hallintaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Välineet tuote- ja rahapalautusten hallintaan Joustavat tilitykset ja raportointi Maksuturva Gold Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Välineet tuote- ja rahapalautusten hallintaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä Maksuturva-palvelusta... 1 Näin

Lisätiedot

All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu

All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu 13.9.2o16 Joonatan Voltti Myyntijohtaja, perustaja joonatan.voltti@tapin.fi +358 40 7455534 FEEDBACKLY LUKUINA 2012 250k perustamisvuosi palautetta kuukaudessa

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015 Näin teemme ostoksia verkossa 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Helppous on helppoa vai onko? Raportti lyhyesti Faktaa Ruotsi, Tanska, Suomi ja Norja Verkkokaupan vahva asema

Lisätiedot

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta.

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Maailman menestyneimmät verkkokaupat perustuvat malliin, jossa tavara liikkuu valmistajalta suoraan asiakkaalle. Näin valikoimaa voidaan

Lisätiedot

Verkkokaupan rakentaminen ja kansainvälistäminen

Verkkokaupan rakentaminen ja kansainvälistäminen Verkkokaupan rakentaminen ja kansainvälistäminen Mika Tonder 1 Taustaa www.toimelias.fi www.flyinglynx.com 2 + Iltapäivän epistola Verkkokaupan perustaminen, huomioitavat asiat Verkkokaupan kokonaissuunnitelma

Lisätiedot

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus... 4 Asetukset... 4 Päivittäminen versiosta 1.X.X versioon 2.X.X... 4 Toimitustavat... 5 Tilauksen käsittely...6

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

Janne Jääskeläinen VERKKOPALVELUN OSTAJAN OPAS

Janne Jääskeläinen VERKKOPALVELUN OSTAJAN OPAS Janne Jääskeläinen VERKKOPALVELUN OSTAJAN OPAS Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Janne Jääskeläinen Kansi: Janne Jääskeläinen Taitto: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1472-5 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

KAAPELIN ULKOPUOLINEN PE-JOHDIN

KAAPELIN ULKOPUOLINEN PE-JOHDIN Helsinki 29.11 21 KAAPELN LKOPOLNEN PE-JOHDN SSÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Esimerkki. Symmetristen komponenttien kaaat 1. Johdanto PE-johdin on yleensä puolet aihejohtimien poikkipinnasta. Määriteltäessä poiskytkentäehtojen

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot