Seuraa, analysoi, kehitä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuraa, analysoi, kehitä"

Transkriptio

1 Menestyän erkkokaupan jäljillä, osa 3 Seuraa, analysoi, kehitä Menestyän erkkokaupan kehitystyö Tiesithän, että erkkokaupan pitkän tähtäimen menestys luodaan jatkuan kehitystyön aulla? Kuinka sinun erkkokauppaasi kehitetään arjessa? Paytrailin julkaisu 2014

2 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ

3 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Sisällys Verkkokaupan arki on jatkuaa kehitystyötä Verkkokaupan kehittäminen käytännössä Määritä olennaisimmat taoitteet ja mittarit Kehitä erkkokauppaasi myös seuraaien mittareiden pohjalta Muista kehittää myös erkkokaupan taustaprosesseja Käytännön esimerkkejä erkkokaupan kehittämisestä Tilausten hallinta ja maksuliikenne Tuotteiden toimitus Markkinointi Siusto Muistilista arjen kehitystyölle Oppaassa ieraileat asiantuntijat Timo Korenoja Sales Director Vilkas Group Oy Jani Lehtimäki Myyntijohtaja Nethit Mika Myller Liiketoimintajohtaja PiiMega Oy Tämä pikaopas on kolmas osa Paytrailin julkaisemaa Menestyän erkkokaupan jäljillä sarjaa, jossa tarkastellaan erkkokaupan menestystekijöitä niin erkkokaupan perustamisen, arjen toiminnan kuin kehitystyön näkökulmasta. Sarjan muihin osiin löydät linkit oppaan lopussa oleasta Lisää tietoa asiantuntijoilta -osiosta. 2

4 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Verkkokaupan arki on jatkuaa kehitystyötä Verkkokauppa-ala elää jatkuan murroksen alla. Se, mikä toimii erkkokaupassa tänään, ei älttämättä toimikaan enää huomenna. Mikäli erkkokauppias haluaa rakentaa erkkokaupalleen pitkän aikaälin menestystä, on kehitystyön oltaa olennainen osa erkkokaupan arjen toimintaa. Painetta toimialle kehitystyölle lisää erkkokauppa-alan jatkua kasu. Verkkokauppa on arioiden mukaan yksi nopeimmin kasaista aloista Suomessa ja sen uosittainen kasu on noin 20 prosentin luokkaa. Myös kansainälisen erkkokaupan arioidaan jopa iisinkertaistuan uoteen 2020 mennessä. Tällä tulee luonnollisesti olemaan aikutusta myös suomalaisessa erkkokauppakentässä kilpailu asiakkaista tulee jatkossa koenemaan yhä entisestään. Pohja menestykselle rakennetaan jo erkkokaupan perustamisaiheessa, mutta pitkän tähtäimen menestys syntyy jatkuan kehitystyön ansiosta. Kehitystyölle tuleekin olla olemassa selkeät raamit, taoitteet ja toimintamallit. Ideaalitilanteessa erkkokaupan kehitystyölle löytyy selkeä prosessi, jossa huomioidaan niin erkkokaupan taustaprosessit, ulkoasu, markkinointi kuin asiakkaan ostoprosessikin. On tärkeää, että erkkokaupan kehitystyö suunnitellaan ja toteutetaan aina asiakaslähtöisesti: ne muutokset, jotka kenties helpottaat kauppiaan omaa toimintaa, saattaatkin muuttaa asiakaskokemusta huonompaan suuntaan. Verkkokauppiaan onkin syytä olla perillä asiakkaidensa tarpeista ja mieltymyksistä. Tämä edellyttää kauppiaalta jatkuaa uoroaikutusta, kuuntelemista ja läsnäoloa niissä paikoissa, joissa hänen asiakkaansakin oat. Tässä pikaoppaassa tarkastellaan erkkokaupan kehittämistä. Oppaan taoitteena on antaa läpileikkaus siitä, mitä erkkokaupan kehitystyö käytännössä tarkoittaa ja millaisista lähtökohdista sitä tulisi tehdä. Opas tarjoaa myös konkreettisia inkkejä muutamien erkkokaupan olennaisimpien osa-alueiden kehittämiseen. 3

5 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Menestyneimmät erkkokaupat uusiutuat koko ajan ja ne tekeät sen ieläpä hyin nopeasti. Oletko sinä almis aloittamaan erkkokauppasi menestyksekkään kehitystyön? Seuraa kehitystyön ammattilaisia: 4

6 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Mahdollistaako erkkokauppaohjelmistosi tarittaan kehitystyön? Kun erkkokaupan kaupankäynti kehittyy ja tuotemäärät kasaat, on tärkeää, että käytössä olea erkkokauppaohjelmisto mahdollistaa erilaisten kehitystoimenpiteiden toteutuksen - tekniikan pitäisi mahdollistaa, ei rajoittaa. Ohjelmisto ei siis saisi sanella rajoja sille, pystytkö esimerkiksi lisäämään asiakasariointeja erkkokauppaasi tai pystyykö tuotekuiisi lisäämään zoomaus-toiminnon. Ideaalitilanteessa erkkokauppaohjelmistosta oi aluksi käyttää ns. keyempää ersiota ja kaupan kasun ja kehittymisen myötä aihtaa ohjelmiston ammattimaisempaan ersioon. 5

7 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Verkkokaupan kehittäminen käytännössä Verkkokaupan kehitystyö lähtee liikkeelle siitä, että kauppias määrittää ensin selkeät taoitteet ja mittarit omalle erkkokaupalleen ja sen liiketoiminnalle. Tämän jälkeen kauppiaan tehtää on tunnistaa ne mittarit, joiden aulla noiden taoitteiden toteutumista oidaan seurata. Vasta sitten on aika etsiä ne ongelmakohdat ja pullonkaulat erkkokaupan toiminnassa, jotka mahdollisesti estäät tai hidastaat haluttujen taoitteiden saauttamista. Tämä onnistuu parhaiten tarkastelemalla erkkokaupan eri prosesseja ja niiden toteutumista. Kun erkkokaupan kehitystyö pohjautuu liiketoiminnallisiin taoitteisiin ja sille on määritetty selkeät mittarit, ei kehitystyö jää ain yksittäisiksi toimenpiteiksi. Tällöin kehitystyöstä tulee systemaattista kokonaisuudenhallintaa, jolla armistetaan erkkokaupan kannattauus ja menestys. Verkkokaupan käytännön kehittäminen perustuu jatkuaan seurantaan ja analysointiin. Oman erkkokaupan lisäksi kauppiaan on syytä seurata myös kilpailijoiden tekemää kehitystyötä. Keskity olennaiseen! Kehitystyön osalta on tärkeää muistaa se, että erkkokaupan taustaprosessipuoli tulee aina olla kunnossa ennen kuin erkkokauppasiustoon aletaan miettiä mitään hienoja erikoistoiminnallisuuksia. Verkkokaupan kehitystyön ei siis aina taritse näkyä asiakkaalle suoraan, aan kehitys oi kohdistua nimenomaan taustaprosesseihin. 6

8 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Määritä olennaisimmat taoitteet ja mittarit Ensimmäinen tärkeä tehtää erkkokaupan kehitystyön alussa on erkkokaupan liiketoimintataoitteiden määrittäminen. Kauppiaan on siis syytä miettiä mm. seuraaia kysymyksiä: Verkkokaupan liikeaihto ja tulos Käijöiden määrä x konersioprosentti x keskiostos x kateprosentti = erkkokaupan tulos Parantamalla mitä tahansa yllä oleista tekijöistä, parannetaan myös erkkokaupan myyntiä. Missä haluan erkkokauppani olean sen asiakasmäärän ja liikeaihdon suhteen 1-3 uoden päästä? Mitkä oat erkkokaupan myyntitaoitteet asiakaskunnittain ja/tai tuoteryhmittäin? Mikä on asiakkaan keskiostoksen suuruus tällä hetkellä? Mikä sen pitäisi olla 1-3 uoden aikajänteellä? 7

9 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Kun näihin kysymyksiin on olemassa astaukset, on seuraaaksi tunnistettaa, millaisten mittareiden aulla taoitteiden toteutumista on mahdollista seurata. Hyin tyypillisesti erkkokaupan toimintaa seurataan ain euromääräisen myynnin pohjalta, eli kuinka paljon erkkokauppa myy päiässä, iikossa, kuukaudessa tai uodessa. Tämän mittarin pohjalta saadaan laskettua, kuinka paljon erkkokauppa tekee myyntiä sijoitettuun rahamäärään nähden (ROI) ja sitä on syytä seurata säännöllisesti. Euromääräinen myynti ei kuitenkaan ielä kerro, millaista kehitystä erkkokaupalle taritaan. Seuraaat mittarit puolestaan antaat jo paljon selkeämpiä kohteita kehitystyölle: Käijämäärä Jokainen erkkokaupan käijä on myös erkkokaupan potentiaalinen asiakas. Mitä suurempi käijämäärä, sitä enemmän erkkokaupalla on myös potentiaalisia asiakkaita. Mikäli erkkokaupan kuukausittainen käijämäärä on pieni, on kehitystoimenpiteet kohdistettaa ensisijaisesti erkkokaupan markkinointitoimenpiteisiin. Tähän hyiä keinoja oat mm. hakukoneoptimointi, Google Adwords-markkinointi, sähköpostimarkkinointi ja sosiaalisessa mediassa läsnäolo/markkinointi. Konersioprosentti Tämä mittari kertoo, kuinka moni erkkokaupan käijöistä lopulta päätyy tekemään tilauksen/ ostoksen. Mikäli erkkokaupan käijämäärä on suuri, mutta konersioprosentti on pieni, ei erkkokauppa toimi järin tehokkaasti. Tällöin kehitystoimenpiteet on kohdistettaa mm. ostamisen esteiden tunnistamiseen ja niiden poistamiseen sekä ostoprosessin helpottamiseen. Yleisesti ottaen alle 1 % konersio on heikko, 1-2 % konersio on kohtalainen, 2-4 % konersio on hyä ja siitä isompi on erinomainen. 8

10 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Keskiostos Tämä mittari kertoo, mikä on erkkokaupan asiakkaan keskimääräinen oston suuruus. Mitä isompi keskiostos, sitä suurempaa katetta se tarkoittaa kaupalle. Näin ollen keskiostoksen suuruus on lopulta tärkeämpi luku kuin tilausten kappalemäärä. Mikäli asiakkaan keskiostos on pieni, tulisi kehitystoimenpiteiden keskittyä keskiostoksen kasattamiseen. Tähän hyiä keinoja oat mm. tuotteiden lisämyynti (upselling) ja ristiinmyynti (cross-selling). Kehitä erkkokauppaasi myös seuraaien mittareiden pohjalta Siustolla käynnin keskimääräinen kesto ja siulatausten määrä Nämä luut kertoat erkkokaupassa ieraileien käijöiden laadusta, eli siitä, oatko he oikeaa kohderyhmää. Mitä kauemmin yksittäinen käijä iihtyy erkkokaupassa ja mitä useampia siuja hän lataa, sitä laadukkaammasta käijästä on yleensä kyse ja sitä paremmin erkkokauppa palelee hänen tarpeitaan. Lyhyet ierailut ja ähäiset siunlataukset puolestaan iestiät siitä, että asiakas ei pidä erkkokauppaa luotettaana, hän ei ole löytänyt etsimäänsä, kaupan ulkoasu ei ole miellyttänyt häntä tai että kaupan käytettäyydessä on parannettaaa. Käynnin pituuteen oidaan aikuttaa mm. parantamalla tuotekuausten ja -kuien laatua sekä lisäämällä siustolle asiakasariointeja, ideoita, blogiartikkeleita, yritysesittelysiu, yhteydenottomahdollisuuksia sekä selkeä kuaus erkkokaupan palautusprosessista. 9

11 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Käynnin pituutta kannattaa tarkastella aina paitsi koko siuston osalta, myös eri käijälähteiden mukaan. Näin kauppias saa arokasta tietoa siitä, mitkä markkinointikanaat tuoat eniten laadukkaita käijöitä hänen erkkokauppaansa. Välitön poistumisprosentti Tämä luku kertoo, kuinka moni käijöistä poistuu erkkokaupasta miltei älittömästi hänen sinne tultuaan. Korkea poistumisprosentti yleensä iestii siitä, että käijä ei ole ollut oikeaa kohderyhmää, erkkokaupan mainos ei ole astannut todellisuutta tai että erkkokaupan ulkoasussa, luotettauuskuassa tai käytettäyydessä on parannettaaa. Ostoskorin hylkäysprosentti Tämä luku kertoo siitä, kuinka moni käijä jättää ostoprosessinsa kesken. Baymard Instituten mukaan erkkokauppojen tyypillinen ostoskorin hylkäysprosentti on noin 67 % luokkaa. Korkea hylkäysprosentti kertoo yleensä siitä, että ostosprosessia ei ole tehty asiakkaalle riittään helpoksi matkan arrella tulee liian paljon klikkauksia, ostaminen aatii rekisteröitymistä, toimituskulut seliäät liian myöhäisessä aiheessa tai kassalta ei löydy sopiaa maksutapaaihtoehtoa jne. Tarkastelemalla, missä aiheessa ostoskori hylätään, kauppiaan on mahdollista tehdä muutoksia juuri oikeisiin paikkoihin omalla siustollaan. Brändiliikenne Käijämääriä tarkasteltaessa on hyä seurata myös sitä, kuinka moni käijöistä tulee erkkokauppaan joko suoraan tai kirjoittamalla internetin hakukoneisiin erkkokaupan nimen. Tämä luku iestii siitä, kuinka hyin erkkokaupan markkinointi toimii ja kuinka hyin kohderyhmä tiedostaa erkkokaupan olemassaolon. 10

12 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Google Analytics työkalu Google Analytics on ilmainen web-analytiikkatyökalu, jonka aulla edellä mainittujen lukujen seuranta on mahdollista. Analytics-työkalun aulla oi mitata myyntiä ja tuloksia sekä saada tuoreita tietoja siitä, miten käijät käyttäät erkkokauppasiustoa, miten he saapuat siustolle sekä miten heidät saa palaamaan siustolle uudestaan. Muista kehittää myös erkkokaupan taustaprosesseja Myös erkkokaupan taustaprosessien tulee olla iritetty mahdollisimman tehokkaiksi, mikäli kauppias haaeilee pitkästä ja menestyksekkäästä tuleaisuudesta omalle erkkokaupalleen. Jokaisen erkkokauppiaan on esimerkiksi armistettaa, että kaupan tilaus-toimitusprosessi toimii moitteettomasti myös poikkeustilanteissa. Jos tuotteita ei saada toimitettua asiakkaille, ei erkkokaupan toiminta käytännössä ole mahdollista. Tilaus-toimitusprosessi on kuitenkin ain yksi osa erkkokaupan kokonaisuutta. Tämän lisäksi myös seuraaille osa-alueille tulee olla selkeä ja systemaattinen toimintatapa: 11

13 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ erkkokauppasiuston ylläpito ja kehitys tuotealikoiman hallinta markkinointi tilausten hallinta ja maksuliikenne logistiikka arastonhallinta asiakaspalelu kansainälistyminen Prosessien tunnistaminen ja niiden analysointi on tärkeää siitä syystä, että prosessien lähemmän tarkastelun ansiosta kauppiaan on helpompi kohdistaa usein rajalliset resurssinsa juuri niihin paikkoihin, jotka kaipaaat eniten kehittämistä ja jotka lisääät eniten tuotteen/palelun myyntiä. Lue lisää erkkokaupan prosesseista Menestyän erkkokaupan jäljillä -pikaopassarjan toinen osa keskittyy juuri erkkokaupan taustaprosessien tarkasteluun. Opas tarjoaa sekä tietoa erkkokaupan taustaprosesseihin liittyen että keinoja prosessien tunnistamista ja niiden lähempää tarkastelua arten. Lataa maksuton opas klikkaamalla linkkiä: Verkkokaupan menestys syntyy toimiista prosesseista 12

14 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Käytännön esimerkkejä erkkokaupan kehittämisestä Tässä osiossa annetaan käytännön esimerkkejä ja konkreettisia inkkejä erkkokaupan kehittämisestä. Kehitettäiksi osa-alueiksi on alittu erkkokaupan seuraaat osa-alueet: Tilausten hallinta ja maksuliikenne Tuotteiden toimitus Markkinointi Verkkokauppasiusto Yllä mainitut osa-alueet oat erkkokaupan tyypillisimpiä kehityskohteita. On kuitenkin syytä huomata, että erkkokaupassa on edellä mainittujen lisäksi myös muita tärkeitä osa-alueita, jotka aatiat säännöllistä seurantaa ja kehitystä. Jokaisen kauppiaan onkin tärkeää oppia tunnistamaan oman erkkokauppansa olennaisimmat kehityskohteet. Olemme alinneet esimerkeiksi yleisimpiä konkreettisia kehityskohteita kustakin osa-alueesta. 13

15 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Tilausten hallinta ja maksuliikenne Menestyässä erkkokaupassa tilausten hallinta tapahtuu tehokkaasti ja maksuliikenne hoituu huomaamattomana osana erkkokaupan toimintaa. Verkkokaupan tilausten hallinta on hyin usein yksi eniten manuaalista työtä aiheuttaista toimenpiteistä erkkokaupan toiminnassa. Jos kauppias joutuu siirtämään asiakkaiden tietoja yhdestä järjestelmästä toiseen tai tiedottamaan asiakkaitaan tilausten etenemisestä manuaalisesti, ei toimintamalli ole pidemmän päälle järin tehokas. Manuaaliset työaiheet lisääät aina myös erilaisten irheiden riskiä. Manuaalista työtä tilausten hallinnassa on mahdollista ähentää automaation aulla. Esimerkiksi tiedonsiirto eri järjestelmien älillä saadaan automatisoitua joko järjestelmien älisen integraation tai siihen tarkoitettujen paleluiden aulla. Myös erkkokauppaohjelmistossa oleia automaatiota lisääiä työkaluja kannattaa ottaa käyttöön. Maksuliikenteen osalta on puolestaan mietittää erkkokauppaan alittaien maksutapojen lisäksi sitä, miten maksutapahtumien halutaan kulkean ja millaisia raportteja ja tilastoja maksutapahtumista taritaan. Jos kauppiaalle on tärkeää saada esimerkiksi tuotekohtaista tietoa, on tällöin kaikki maksutapahtumat saataa selille tilauskohtaisesti. Ongelma Kehitysehdotus Miten seuraat? Tilausten käsittely aatii paljon manuaalista työtä Tilausten käsittelyssä tulee irheitä Asiakas hylkää ostoskorinsa maksutapaa alitessaan Asiakas hylkää ostoskorinsa ennen maksutaan alintaa Tietojärjestelmien integrointi keskenään (automatisointi) Tietojärjestelmien integrointi keskenään (automatisointi) Lisää useampia maksutapoja erkkokauppaasi, myös nopeamman maksamisen aihtoehtoja Vähennä koko ostoprosessin aiheita, älä aadi rekisteröitymistä Tilausten käsittelyyn kulua työaika Palautusten määrä, asiakastyytyäisyys Ostoskorin hylkäysprosentti maksutaan alintasiulla Ostoskorin hylkäysprosentti ennen maksutaan alintaa 14

16 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Tuotteiden toimitus Nopea toimitus on arsinkin kotimaisten erkkokauppojen kilpailualtti ulkomaisia erkkokauppoja astaan. Siksipä toimitusprosessin pitää olla mahdollisimman sulaa alusta loppuun saakka. Jos ulkomaisesta erkkokaupasta saa saman tuotteen kotimaista erkkokauppaa edullisemmin ja nopeammin, on kotimaisen kaupan tilauksenkäsittely- ja toimitusprosessissa jotain ialla. Yksi tekijä oi olla erkkokauppiaan liian pieni tai jopa olematon arasto. Jos erkkokauppias tilaa tuotteen toimittajalta asta kun asiakas on tehnyt tilauksen, enyy toimitusaika helposti liian pitkäksi. Ripeiden toimitusten takaamiseksi kauppiaalla olisi syytä olla arastossa erityisesti suosituimpia tuotteita. Mikäli mahdollista, arastosaldojen tulisi olla näkyissä siustolla. Jos tuote on tilapäisesti loppu arastosta, tuotteen oi joko piilottaa kokonaan tai pitää näkyillä kuitenkin siten, että asiakas näkee tuotteen olean loppu. Mahdollisuutta lähetyksen seurantaan pidetään nykyään jo melkein itsestäänselyytenä. Epätietoisuus tilauksen ja lähetyksen etenemisestä oi herättää epäluottamusta kauppaa kohtaan, arsinkin jos toimituksessa ilmenee ongelmia. Muista tarjota erkkokaupassasi riittää määrä erilaisia toimitustapoja. Esimerkiksi Postin toimipisteitä on ähennetty iime uosina, joten toimitus pelkästään Postiin oi olla asiakkaille huonompi aihtoehto kuin esimerkiksi Pakettiautomaatti tai Matkahuollon Lähellä-paketti. Myös liian suuret toimituskulut oiat aiheuttaa ostoskorin hylkäämisen toimitustaan alintaaiheessa. Toimituskulut on syytä olla nähtäillä mahdollisimman arhaisessa aiheessa ostoprosessissa. Kannattaa pohtia, oisiko asiakkaille tarjota ilmaisen toimituksen aikkapa kun tilausten aro ylittää tietyn summan, esimerkiksi 50 euroa. Ilmainen toimitus on yleensäkin hyä altti erkkokaupalle. Ongelma Kehitysehdotus Seuraa Pienestä arastosta johtua toimitusten hitaus Asiakas ei tiedä missä tilaus menee, asiakaspaleluun tulee paljon kyselyitä paketin etenemisestä Asiakkaat hylkääät ostoskorin toimitustaan alintaaiheessa Hanki omaan arastoosi erityisesti eniten myytyjä tuotteita, jotta toimitus saadaan lähtemään asiakkaille nopeammin Ota käyttöön erkkokauppaohjelmistosi työkalu, jonka ansiosta asiakkaille lähtee automaattinen sähköposti tilauksen etenemisestä. Laita toimituskulut selkeästi nähtäille siustollesi ja lisää erilaisia toimitustapoja (Perinteisen postipaketin lisäksi esim. Pakettiautomaatti ja Matkahuollon Lähellä paketti) erkkokauppaasi. Pohdi, haluatko tarjota ilmaisen toimituksen Asiakastyytyäisyys, toimitusnopeus Asiakaspaleluun tilauksen etenemistä koskeien kyselyiden määrä Ostoskorin hylkäysprosentti toimitustaan alintaaiheessa 15

17 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Markkinointi Toimia markkinointi on erkkokaupan elinehto. Voidaan sanoa, että menestyät erkkokaupat oat menestyneitä ennen kaikkea aktiiisen markkinoinnin ansiosta. Markkinoinnin ja erkkokaupan laadun tulee toki molempien olla korkealla tasolla aktiiinenkaan markkinointi ei pelasta huonosti toimiaa erkkokauppaa. Ammattimaisuus ja suunnitelmallisuus oat tärkeitä seikkoja markkinoinnissa. Tee markkinoinnista suunnitelma ja seuraa sen etenemistä ja tuloksia säännöllisesti. Kaikki lähtee liikkeelle oman asiakaskunnan ja kohderyhmän tuntemisesta. Kun kohderyhmä ja tyypilliset asiakkaat on tunnistettu, on helpompi kohdistaa markkinointia kanaiin, joissa nämä henkilöt oat. Sosiaalisessa mediassa näkyyys on nykypäiänä merkittää osa menestyien erkkokauppojen markkinointia. Muista kuitenkin, että sosiaaliseen mediaan ei oi suhtautua kuten mainoskirjeisiin, aan potentiaalisille asiakkaille tulee tarjota mielenkiintoista sisältöä. Ihmiset oat sosiaalisessa mediassa iihtymässä ja liiallinen myyntituputus aiheuttaa helposti tykkääjien häiämisen ja sitä kautta haittaa myyntiä. Tuota siis seuraajillesi mielenkiintoista sisältöä esimerkiksi blogiartikkeleiden, ideoiden, ilmaisten oppaiden ja kilpailujen muodossa, niin pysyt paremmin ja positiiisemmin näkyillä. Vaikka sosiaalinen media on pinnalla, ei pidä unohtaa näkyyyttä hakukoneissa. Hakukoneissa oidaan näkyä ns. luonnollisissa hakutuloksissa tai maksetun hakukonemainonnan aulla. Siut, jotka astaaat parhaiten annettua hakutermiä näkyät korkeammalla luonnollisissa hakutuloksissa. Luonnolliseen hakukonenäkyyyteen aikuttaat monet tekijät, mm. siuston tekninen toteutus sekä se, miten paljon siustoon linkitetään muilta siustoilta ja sosiaalisesta mediasta. Kun näitä asioita pyritään kehittämään systemaattisesti, puhutaan hakukoneoptimoinnista. Näkyyyttä hakukoneissa oidaan parantaa myös maksetulla mainonnalla, jossa kaupan mainoksia näytetään, kun käyttäjä hakee tietyllä termillä. Muista huolehtia kanta-asiakkaistasi ja markkinoi myös heille! Tyytyäiset kanta-asiakkaat tuoat parhaimmil- 16

18 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ laan merkittään osan erkkokaupan liikeaihdosta ja suositteleat kauppaa myös muille. Erilaiset kanta-asiakasjärjestelmät, esimerkiksi alennuskoodit, oat toimiia keinoja saada asiakas uudelleen ostoksille kauppaan. Varo kuitenkin, ettet lähetä liikaa markkinointiiestejä myöskään kanta-asiakkaillesi. Ongelma Kehitysehdotus Seuraa Liian ähän käijöitä hakukoneiden kautta. Vähän kanta-asiakkaita, asiakkaat eiät palaa kauppaan uudelleen. Käijämäärät heittelehtiät, käijämäärien ja kauppojen ennustettauus on hankalaa. Hakukonemainonta ja -optimointi. Kanta-asiakasjärjestelmä, asiakastyytyäisyyskysely, sähköpostimarkkinointi. Tee markkinoinnistasi suunnitelmallista ja säännöllistä. Panosta monipuolisesti eri kanaiin ja tuota mielenkiintoista, asiakkaillesi releanttia sisältöä. Varo liiallista tyrkyttämistä! Näkyyytesi hakukoneissa olennaisilla termeillä, hakukoneiden kautta tulleet käijät (esim. Google Analyticsin aulla). Asiakastyytyäisyyskyselyn tulokset, palaaien asiakkaiden määrä, ostosten ja käijöiden määrä sähköpostikampanjoiden jälkeen. Käijämäärät pitkällä aikaälillä taoitteena tasainen kasu ilman suuria heittelyjä, markkinointitoimenpiteiden määrä ja säännöllisyys. 17

19 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Siusto Verkkokauppasiusto on asiakkaalle näkyin osa erkkokaupasta, joten myös sen kehittäminen on olennaista. Monesti kun erkkokaupan muita prosesseja kehitetään, kehittyy myös itse siusto. Siusto-ongelmat näkyät yleensä heikkona konersioprosenttina, eli ain hara käijöistä tekee lopulta ostoksen. Asiakkaan ostoprosessi tulisikin olla tehty mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi aina tuotteen löytämisestä maksamiseen saakka. Mikäli siusto toimii hitaasti ja on hankala käyttää, ei käijä iihdy kaupassa kaupantekoon saakka. Myös luotettauus on tärkeää, eli yhteys- ja yritystiedot olisi syytä olla selkeästi näkyillä. Siuston kehittämisessä ensimmäinen askel on testaaminen. Kokeile etsiä ja ostaa satunnainen tuote ja seuraa miten helppoa tai hankalaa tuotteen löytäminen ja ostaminen on. Usein kuitenkin kauppiaalle itselleen erkkokauppa on jo niin tuttu, että mahdollisille käytettäyysongelmille tulee helposti sokeaksi. Siksi kannattaakin pyytää testaamiseen apua aikka omilta tuttailtaan, jotka eiät ielä ole käyneet kaupassasi. Myös asiakkailta oi kysyä palautetta. Tarittaessa oit ostaa käytettäyystestausta ja -kehitystä ulkopuolisilta paleluntarjoajilta. Muistathan, että siuston käytettäyystestausta tulisi tehdä säännöllisesti, ei ain kertaluontoisena, yksittäisenä toimenpiteenä. Mobiilikäyttäjien määrä kasaa jatkuasti. Nykyaikaisen erkkokaupan tulisi toimia hyin myös erilaisilla mobiililaitteilla, esimerkiksi älypuhelimilla ja tablettitietokoneilla. Testaa siustoasi erilaisilla laitteilla ja armista, että ostosten tekeminen onnistuu myös mobiilisti. Asiakkaat saattaat hylätä ostoskorin, mikäli ostaminen aatii pakollisen rekisteröitymisen. Älä pakota rekisteröintiä, aan mahdollista ostaminen rekisteröitymättä. Ongelma Kehitysehdotus Seuraa Liian pieni osa käijöistä tekee ostoksen, eli matala konersioprosentti Siusto latautuu hitaasti Mobiilikäijät eiät tee ostoksia Asiakas hylkää ostoskorin rekisteröitymissiulla Siuston käytettäyyden testaus ja parantaminen tee ostamisesta helpompaa ja nopeampaa. Tehokkaamman palelimen tai nopeamman yhteyden hankinta, siuston nopeusoptimointi. Testaa, miten siustosi toimii eri mobiililaitteilla (älypuhelimet, tabletit) ja paranna siustosi mobiilioptimointia. Älä tee rekisteröitymisestä pakollista. Konersioprosentti, ostoskorin hylkäysten määrät eri aiheissa Siuston latausnopeus eri työkaluilla testattuna (esimerkiksi Google Page Speed, Pingdom tai GTmetrix). Mobiilikäyttäjien sekä näiden tekemien ostosten määrä. Ostoskorin hylkäysprosentti rekisteröitymissiulla 18

20 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Muistilista arjen kehitystyölle 1. Tutustu entistä paremmin omaan asiakaskohderyhmääsi ja heidän tarpeisiinsa. Lisää mm. sosiaalisen median läsnäoloa, jotta pääset uoroaikutukseen asiakkaidesi kanssa. 2. Tee kilpailija-analyysiä. Seuraa säännöllisesti, miten kilpailijasi tekeät asioita omassa erkkokaupassaan. 3. Määritä jokaiselle uodelle oma kehitystyön budjetti. Muista kuitenkin, että kehitystyö ie sinulta ja työntekijöiltäsi ensisijaisesti aikaa. 4. Määritä olennaisimmat mittarit, joita erkkokauppasi toiminnassa seurataan säännöllisesti. 5. Aloita kehitystoimenpiteet tekemällä ensin sisäinen testaus erkkokaupallesi. Pyydä testikäyttäjiä kiinnittämään huomiota mm. ostoprosessin aiattomuuteen ja siihen, kuinka hyin he löytäät kaipaamansa tiedon erkkokaupastasi. 6. Aloita kehitystoimenpiteet poistamalla ensin testikäyttäjien haaitsemat ostamisen esteet erkkokaupastasi. Seuraa jatkuasti mm. ostoskorin hylkäysprosenttia ja sitä, missä aiheessa ostoskori tyypillisesti hylätään. Kohdista kehitystoimenpiteet jatkossa juuri näihin paikkoihin. Kun ostoprosessi on kunnossa, lisää erkkokauppasi markkinoinnin määrää. Seuraa jatkuasti, mitkä markkinointitoimenpiteet tuoat eniten laadukasta käijäirtaa erkkokauppaasi. 7. Jatka asiakaspalautteen keräämistä siustoltasi. Tarjoa asiakaspalautekyselyihin astanneille esim. ilmainen toimitus tai alennuskoodi seuraaaa ostosta arten. 8. Tee erkkokaupallesi jatkuaa hienosäätöä asiakkailtasi tulleiden palautteiden sekä erkkokaupastasi saadun analytiikan pohjalta. 9. Varo kuitenkin tekemästä liian nopeita johtopäätöksiä kehittämistoimenpiteistäsi: jos jokin asia ei kerran toimi, se ei tarkoita sitä, etteikö se oisi toimia jonkun toisen asiakkaan, tuoteryhmän, tuotteen kohdalla. 19

21 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Lisää tietoa asiantuntijoilta Piditkö lukemastasi? Tutustu myös muihin tuottamiimme asiantuntijamateriaaleihin, jotka oat käytössäsi täysin maksutta! Paytrail blogi Paytrailin blogi käsittelee monipuolisia ja ajankohtaisia aiheita erkkokauppaliiketoimintaan liittyen. Julkaisemme uusia artikkeleita iikoittain. > Tutustu Paytrailin blogiin Paytrail oppaat Menestyän erkkokaupan jäljillä, osa 1: Aaintekijät menestyän erkkokaupan perustamisessa Miten menestyksen edellytykset huomioidaan jo erkkokaupan perustamisaiheessa? Millaisiin asioihin kauppiaan on kiinnitettää huomiota, mikäli hänen taoitteenaan on rakentaa erkkokaupastaan menestyää liiketoimintaa? Tämä pikaopas tarjoaa tietoa erkkokaupan perustamiseen liittyen ja tuo esille, millaiset osa-alueet on syytä laittaa kuntoon jo erkkokaupan perustamisaiheessa. > Tutustu oppaaseen Menestyän erkkokaupan jäljillä, osa 2: Verkkokaupan menestys syntyy toimiista prosesseista Mitä erkkokaupalle tapahtuu perustamisaiheen jälkeen? Millainen merkitys erkkokaupan taustaprosesseilla on erkkokaupan menestyksen kannalta? Tämä pikaopas tarjoaa sekä tietoa erkkokaupan taustaprosesseihin liittyen että keinoja prosessien tunnistamista ja lähempää tarkastelua arten. > Tutustu oppaaseen 20

22 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Paytrail Oyj Paytrail on suomalainen erkkomaksuihin erikoistunut asiantuntijayritys. Yhtiötä pidetään suomalaisena erkkomaksamisen edelläkäijänä ja se on saanut ensimmäisenä alansa toimijana maksulaitostoimiluan Suomessa. Meidän tehtäämme Paytrailissa on raiata esteitä erkkoliiketoiminnan tieltä. Teemme sen tarjoamalla toimiia ratkaisuja erkkokaupan maksuliikenteen hoitamiseen huomioimalla aina sekä kauppiaan että kuluttajankin näkökulman. Taoitteenamme on olla erkko-ostajan ja erkossa kauppaa tekeän yrityksen auttaja ja paras kaeri. Teemme innostaaa työtämme koalla ammattitaidolla ja suurella sydämellä. 21

23 SEURAA, ANALYSOI, KEHITÄ MENESTYVÄN VERKKOKAUPAN KEHITYSTYÖ Paytrail Oyj Perustettu uonna 2007 (entinen Suomen Verkkomaksut) Liikeaihto 4,5 Meur (2013) Käytössä yli erkkopalelussa yli 10 eri maassa Työllistää yli 40 alan ammattilaista Pääkonttori Suomessa, Jyäskylässä Kehittänyt perinteisten maksutapojen rinnalle täysin uuden erkossa ostamisen palelun, Paytrail-tilin, jonka aulla erkko-ostokset tehdään yksillä tunnuksilla eri erkkokaupoissa. 22

Verkkokaupan menestys syntyy toimivista prosesseista

Verkkokaupan menestys syntyy toimivista prosesseista VERKKOKAUPAN MENESTYS SYNTYY TOIMIVISTA PROSESSEISTA Menestyän erkkokaupan jäljillä Osa 2 Verkkokaupan menestys syntyy toimiista prosesseista Mitä erkkokaupan pyörittäminen tarkoittaa käytännössä ja miten

Lisätiedot

Opas verkkomaksupalvelun valintaan

Opas verkkomaksupalvelun valintaan Opas erkkomaksupalelun alintaan Verkkomaksupalelun alinta ei älttämättä ole helppoa, sillä tarpeet ja paleluiden sisällöt aihteleat. Tässä opas ja muistilista, jonka aulla osaat huomioida omat tarpeesi

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely. Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy

Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely. Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy CEO at LumoLink Verkkokaupan ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Yli 13 vuoden kokemus webkehityksestä Yli 10 vuoden

Lisätiedot

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa?

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Kohti Kesää -tietopäivä 10.5.2016 Patrik Cederberg, Myynti- ja markkinointijohtaja, Nethit Oy 27.5.2016 1 Me = & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN. Petri Merisaari Suurhankeosaaja-valmennus, OULU, 17.3.2016

YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN. Petri Merisaari Suurhankeosaaja-valmennus, OULU, 17.3.2016 YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN Petri Merisaari Suurhankeosaaja-almennus, OULU, 17.3.2016 Esityksen sisältö Meripohjola hankkeen esittely tausta ja toteuttajat taoitteet palelut yrityksille tuloksia

Lisätiedot

Ostokorin hintasäännöt

Ostokorin hintasäännöt Ostokorin hintasäännöt Tilaussumman ylittyessä ilmainen toimitus Ensimmäisessä esimerkissä ei asikkaan tarvitse lisätä ostoskorissa alennuskoodia vaan se lasketaan automaattisesti, kun sääntö astuu voimaan

Lisätiedot

Enjoy Online Shopping.

Enjoy Online Shopping. Enjoy Online Shopping. Nosto parantaa verkkokaupan Enjoy Online Shopping. tulosta tuottamalla asiakkaille henkilökohtaisen ostokokemuksen Nosto vaikuttaa positiivisesti Verkkokaupan konversioon Tilauksen

Lisätiedot

Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla. Anton Luhtala, Digisome

Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla. Anton Luhtala, Digisome Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla 1 Kannattavan lisämyynnin resepti 1. Hyvä kampanjarakenne 2. Hyvät hakusanat 3. Datan kerääminen 4. Datan seuranta ja tavoitteiden määrittäminen 5.

Lisätiedot

Verkkosivut ja hakukoneoptimointi. Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä

Verkkosivut ja hakukoneoptimointi. Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä Verkkosivut ja hakukoneoptimointi Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä Digipolku tukee Keski-Suomen digitalisoitumista. Kuva: http://thinkoutloudclub.com/digital-transformation-machine/ 2 Verkkosivut

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi herättää ristiriitaisia tunteita. Jotkut väittävät, että PDF:illä ei ole mitään arvoa hakukoneoptimointimielessä, toiset taas puhuvat

Lisätiedot

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Pasi Ketonen, pasi.ketonen@posti.com Linked: fi.linkedin.com/pub/pasi-ketonen/0/40a/590/en @ KetonenPasi 1 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Google Adwords pikaohje

Google Adwords pikaohje Google Adwords pikaohje Suunnittele loistava verkkokaupan mainoskampanja Perustaomaverkkokauppa.fi Ville Kinanen 1 1. Avainsanojen valinta Verkkomainonnan suunnittelu aloitetaan avainsanojen kartoittamisella,

Lisätiedot

Vinkkejä yrityksen löydettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Jukka Kumpusalo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Vinkkejä yrityksen löydettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Jukka Kumpusalo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy Vinkkejä yrityksen löydettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseen Jukka Kumpusalo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy Suomessa tehdään joka päivä 30 yli miljoonaa Google-hakua KILPAILUETU Sen pitää olla

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa?

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Toteutimme syksyllä 2013 yhdessä Taloustutkimuksen kanssa laajan selvityksen, jossa kartoitimme palveluun liittyviä odotuksia ja mieli

Lisätiedot

Verkkokaupan konversion kasvattaminen

Verkkokaupan konversion kasvattaminen Verkkokaupan konversion kasvattaminen Kai Korhonen Technical support specialist 020 718 18 31 Webinaarin sisältö Yleisiä asioita, joilla asiakkaan ostokokemusta voi parantaa Hyväksihavaittuja käytäntöjä,

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O

SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O SEO = Hakukoneoptimointi = search engine optimization blogin sijoituksen nostaminen hakukoneiden hakutuloksissa blogipostausten

Lisätiedot

VERKKOKAUPPASUUNNITELMA ESIMERKKI MUOKATAAN TARVITTAESSA YRITYS: tekijä pvm versio

VERKKOKAUPPASUUNNITELMA ESIMERKKI MUOKATAAN TARVITTAESSA YRITYS: tekijä pvm versio SIVU 1 / 15 VERKKOKAUPPASUUNNITELMA ESIMERKKI MUOKATAAN TARVITTAESSA YRITYS: tekijä pvm versio SIVU 2 / 15 Sisällysluettelo 1 Perustiedot yrityksestä... 4 2 Verkkokaupan perustamisen aikataulu pääkohdat...

Lisätiedot

Kannattava verkkokauppa

Kannattava verkkokauppa Kannattava verkkokauppa Digi-ABC-koulu kaupan ja palvelualan yrityksille 28.5.2015 Olli Miettinen, Vilkas Group @ollimiettinen #digiabckoulu Agenda Miksi perustaisin verkkokaupan? Mitä riskejä verkkokaupan

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

YRITTÄJÄ, TEE NYT V**TU EDES JOTAIN, MARKKINOI ÄLÄ MARISE

YRITTÄJÄ, TEE NYT V**TU EDES JOTAIN, MARKKINOI ÄLÄ MARISE YRITTÄJÄ, TEE NYT V**TU EDES JOTAIN, MARKKINOI ÄLÄ MARISE #MARILTA #PASIONKINGI #YRITTÄJÄT EI AIKA RIITÄ SITKU EMMÄ VIITTI EMMÄ OSAA NÄÄ KOULUTUKSET ON IHAN HYVIÄ, MUTKU PELKO,KOKEILLA UUTTA PAHINTA

Lisätiedot

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!!

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Riikka Räisänen Projektipäällikkö, digitaalinen markkinointi Google AdWords Qualified riikka.raisanen@verkkoasema.fi +358 40 195 8650 Valitse sinun yrityksellesi

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin.

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää.

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Yrityksesi markkinointitoimet ovat nyt hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen työpöydän kautta, myös mobiilisti. Meedion avulla nykyiset ja uudet

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Agenda. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Kertaus: näin myyt (melkein) mitä tahansa internetin avulla Suositeltavia työvälineitä Automaattisen sähköpostikampanjan luominen MailChimp-järjestelmässä Laskeutumissivun luominen

Lisätiedot

MILGEAR SUOMEN ERIKOISVARUSTE OY. Petri Kostama

MILGEAR SUOMEN ERIKOISVARUSTE OY. Petri Kostama MILGEAR SUOMEN ERIKOISVARUSTE OY Petri Kostama Suomen Erikoisvaruste Oy perustettu keväällä 2006 firma syntyi harrastuksien kautta tuotteet tuttuja nettikaupat, kivijalkamyymälä (Isokatu 56, Oulu) työntekijät;

Lisätiedot

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan.

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki muodostuu loppukäyttäjälle

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Hyvin pidettyä - pahnoilta pöytään Ismo Eerola 27.04.2015v

Hyvin pidettyä - pahnoilta pöytään Ismo Eerola 27.04.2015v Hyin pidettyä - pahnoilta pöytään Ismo Eerola 27.04.2015 Jo isoisä Benjam Eerola oli kaukaa iisas mies, osti auton ennen kuin oli taloon johtaaa tietä. Kasatti, palasi ja myi toreilla. Työtä ja iljaa säästämättä.

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA. TeamProg Jarkko Muhonen

VERKKOKAUPPA. TeamProg Jarkko Muhonen 1 VERKKOKAUPPA TeamProg Jarkko Muhonen VERKKOKAUPPAFAKTAA 2 Kaikista 15-79-vuotiaista suomalaisista 75% (eli 3 178 000 henkilöä) on joskus ostanut jonkin tuotteen tai palvelun verkosta. Verkkokaupan arvo

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa.

Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa. Verkkokaupan tilanne Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa. 65 %:lla suomalaisista on käytössään älypuhelin. Suomalaisista kuluttajista 45 % tekee verkko-ostoksia. Vuonna

Lisätiedot

Webinaari 31.3.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu

Webinaari 31.3.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Webinaari 31.3.2015 Kuinka rakennat Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu WEBINAARI Webinaari 31.3.2013: Miten rakennat KIVIJALAN RAKENTAMINEN 1. HYVIN TOIMIVAN

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön Google AdWords mainonta tehokäyttöön Opi tekemään hakukonemainontaa kuin ammattilaiset. Opas antaa sinulle vinkkejä, kuinka vältät sudenkuopat ja säästät mainoseurojasi sekä kuinka tavoitat asiakkaasi

Lisätiedot

Opiskeluintoa ja menestystä tuleviin valintakokeisiin!

Opiskeluintoa ja menestystä tuleviin valintakokeisiin! RATKAISUT TESTIKYSYMYKSIIN Tästä löydät astaukset lääketieteen alintakoetyyppisiin testikysymyksiin. Jos osa kysymyksistä tuotti sinulle paljon päänaiaa, älä masennu, keään alintakokeeseen on ielä pitkä

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Web Data Collector TIETO LISÄÄ TULOSTA.

Web Data Collector TIETO LISÄÄ TULOSTA. . Hei Sinä! Meiltä löytyy lähes kaikkea. Toivottavasti sinulla on kärsivällisyyttä etsiä, mikä sopii sinulle parhaiten. Tällaista on usein asiakaspalvelu verkkokaupoissa. Yksi suurimmista eroista kivijalkakaupan

Lisätiedot

LAPIN ELO JATKUVAN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖ- RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

LAPIN ELO JATKUVAN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖ- RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA LAPIN ELO JATKUVAN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖ- RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimikausi 2014 2016 1. Taustaa Elinikäisen oppimisen edistäminen nähdään keskeisenä älineenä työllisyyden parantamisessa,

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

Webinaari 15.5.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu

Webinaari 15.5.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Webinaari 15.5.2015 Kuinka rakennat Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu WEBINAARI toimivan digitaalisen kivijalan? KIVIJALAN RAKENTAMINEN 1. HYVIN TOIMIVAN VERKKOSIVUSTON

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi emaksut Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä emaksut-palvelusta... 1 Näin emaksut toimii verkkokaupassa... 1 Maksutavat... 2 Liiketoiminnan

Lisätiedot

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu julkaisuun

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena Business Forum Ruka 23.11. Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Jonna Muurinen Kuulu Oy perustaja, toimitusjohtaja Tutkintoja ja taustaa:

Lisätiedot

10 helppoa SEO-ohjetta

10 helppoa SEO-ohjetta 10 helppoa SEO-ohjetta 10 helppoa SEO-ohjetta On-page SEO tarkoittaa sivuston sisällölle tehtäviä muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus siihen kuinka korkealla sivusto hakukoneiden tuloksissa näkyy.

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Digitaalinen saavutettavuus kuntoon! markkinoinnin automatisointi

Digitaalinen saavutettavuus kuntoon! markkinoinnin automatisointi 28.9.2016 Digitaalinen saavutettavuus kuntoon! markkinoinnin automatisointi Ilkka Kauppinen 28.9.2016 Rovaniemi Kouluttajan lyhyt esittely 30.4.2017 SIVU 2 Ilkka Kauppinen on Rovaniemeläinen matkailun

Lisätiedot

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen Digimarkkinointi Ari Tenhunen Sosiaalinen media 2 Myyntisykli digimarkkinoinnin kehyksenä Ei tietoa Tietoinen Kiinnostunut Käyttö Omistautuminen Ostoaikomus Sisäänajo Muistuttaminen Tutustuminen Suostuttelu

Lisätiedot

HANKKEEN ESITTELY. SHY:n vaalikokousseminaari 12.11.2015

HANKKEEN ESITTELY. SHY:n vaalikokousseminaari 12.11.2015 HANKKEEN ESITTELY Ohjelmajohtaja Petri Merisaari Raahen seudun yrityspalelut Tutkimusjohtaja Kari Mäntyjäri - Oulun yliopisto Tuleaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) Yliopettaja Timo Kauppi Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Pääset kirjautumaan Mediqin kotijakeluportaaliin osoitteesta www.mediq.fi. Klikkaa keltaista kotijakelu-nappia sivun oikeassa laidassa. KIRJAUDU SISÄÄN. Olet

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15 Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 PÄÄTEEMAT 1. Organisoituminen ja työnjako käytännössä 2. Johtaminen ja liiketoimintaprosessit 3. Asiakkaat 4.

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Teemu Leppänen Puhujan esittely Verkkosivuja vuodesta 1999 Tietoliikennealan koulutus Kouluttajana noin 10 vuotta Asunut Englannissa ja Australiassa Oma yritys vuodesta

Lisätiedot

Tavallista fiksumpaa markkinointia

Tavallista fiksumpaa markkinointia Tavallista fiksumpaa markkinointia Päivän agenda Hakukonemarkkinoinnin koulutus Ainoastaan hakukone- ja mobiilioptimoitu www-sivu toimii ja tehoaa Hakukonemarkkinointi: miksi ja miten? Mobiilimarkkinoinnin

Lisätiedot

Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii. 17.3.2015 Julkinen - Public

Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii. 17.3.2015 Julkinen - Public Kasvua verkkokauppaan kansainvälisyydestä Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii 1 17.3.2015 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta idässä Faktoja ja trendejä Venäjästä 146 M ihmistä,

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Pirkanmaalta maailmalle 15.5.2013. Heikki Halme Toiminnanjohtaja 040-590 1741 heikki.halme@verkkoteollisuus.fi

Pirkanmaalta maailmalle 15.5.2013. Heikki Halme Toiminnanjohtaja 040-590 1741 heikki.halme@verkkoteollisuus.fi Pirkanmaalta maailmalle 15.5.2013 Heikki Halme Toiminnanjohtaja 040-590 1741 heikki.halme@verkkoteollisuus.fi Heikki Halme 50v. Espoosta Aikaisempi työura IT-alalla: Myynti ja markkinointi Tuotteistaminen

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot