Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot"

Transkriptio

1 Eläketurakeskus (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo Täyttöohje Yleistä Muutokset uodelle Aikataulut Vakuutuskantatiedoston nimeäminen Allekirjoitus Osoitteita Lähetettyjen tietojen korjaaminen Taulukkokohtaiset täyttöohjeet... 4 Taulukko A... 4 Taulukko B... 5 Taulukko C... 5 Taulukko D... 5 Kohta E... 6 Kohta F Tietuekuaus Yleistä Muutokset tiedostoon YEL-MYEL-akuutuskantatiedoston tietuekuaus Tiedoston tunnistetiedot ja niiden tietosisältö Kustannustenjakoa koskeien tietojen tietosisältö... 8

2 Eläketurakeskus (8) 1 Täyttöohje 1.1 Yleistä YEL-MYEL-akuutuskantatiedot oat eläkelaitosten uosittain tekemä ilmoitus Eläketurakeskukseen (ETK) kustannustenjakoja arten. Tiedot koskeat yksinomaan YEL:n ja MYEL:n mukaista toimintaa. Tiedostosta, jolla nämä tiedot lähetetään ETK:lle, käytetään nimeä YEL-MYEL-akuutuskantatiedosto (tässä ohjeessa akuutuskantatiedosto). 1.2 Muutokset uodelle Aikataulut Uudet tiedot: - oistetut tiedot: A. VI. Rekisteröidyn YEL-lisäeläketuran maksetut eläkkeet ja hautausaustukset A. VI.1. Eläkelaitoksen itsensä astuulla oleat osat A. VI. 2. Rahastoidut osat Viimeistään YEL-MYEL-akuutuskantatiedot uodelta 2014 lähetetään Eläketurakeskukselle peräkkäistiedostona (ks. ohjeet tietuekuauksessa) iimeistään Korjaukset iimeistään Mahdolliset korjaukset toimitetaan ETK:lle iimeistään (ks. kohta 1.7). 1.4 Vakuutuskantatiedoston nimeäminen 1.5 Allekirjoitus ETK:lle lähetettää peräkkäistiedosto nimetään 3_eläkelaitosnumero.txt. Kustannustenjakoa arten akuutuskantatiedostolla toimitetut tiedot allekirjoitetaan erillisellä allekirjoituslomakkeella. Allekirjoituslomakkeella ilmoitetaan lähetetyn tiedoston nimi, päiäys ja tiedoston ersionumero. Lisäksi allekirjoituslomakkeella ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, johon oi ottaa yhteyttä laskelmaan liittyen. Allekirjoituslomakkeen allekirjoittaa eläkelaitoksen astuullinen akuutusmatemaatikko. Allekirjoituslomake lähetetään ETK:n postiosoitteeseen tai sähköpostilla pdf-muodossa suojatun yhteyden älityksellä ETK:n sähköpostiosoitteeseen. Jos ETK:lle toimitetun tiedoston tietoja korjataan YEL-MYEL-akuutuskantatiedot -lomakkeella, korjaukset allekirjoitetaan lomakkeen kohdassa F Allekirjoitus.

3 Eläketurakeskus (8) 1.6 Osoitteita aperiset lomakkeet lähetetään osoitteeseen: Eläketurakeskus Kustannustenjako ELÄKETURVAKESKUS Tiedostot lähetetään sähköpostiosoitteeseen: 1.7 Lähetettyjen tietojen korjaaminen Mahdolliset korjaukset toimitetaan ETK:lle iimeistään Yksittäiset korjaukset oidaan tehdä lähettämällä koko akuutuskantatiedosto uudestaan, jolloin jokainen uusi uudella ersionumerolla arustettu lähetys allekirjoitetaan uudelleen allekirjoituslomakkeella. Lisäksi allekirjoituslomakkeen huomautuksia kohtaan ilmoitetaan korjatut tiedot ja niiden L-kentät. Jos koko akuutuskantatiedosto lähetetään uudelleen, korjauslähetyksestä on soittaa erikseen ETK:n kanssa. Yhteyshenkilöinä toimiat Juha-Matti Kallinen puh ja Jarno Varis puh Vaihtoehtoisesti yksittäiset korjaukset oidaan tehdä täyttämällä YEL-MYEL-akuutuskantatiedot -lomakkeelle ain korjatut tiedot. Tällöin korjatut tiedot allekirjoitetaan lomakkeen kohdassa F. Allekirjoitettu lomake oidaan lähettää ETK:n postiosoitteeseen tai pdfmuodossa sähköpostilla suojatun yhteyden älityksellä ETK:n sähköpostiosoitteeseen. Aikaisempien uosien kustannustenjakoihin kohdistuat korjaukset ilmoitetaan ja allekirjoitetaan kustannustenjaon korjauslomakkeella. Korkouttamattoman korjauksen rajamäärä korjauksen tekemiseksi kustannustenjaon korjauslomakkeella on ähintään euroa muiden tietojen kuin työtulojen summan osalta. Työtulojen summan osalta korkouttamattoman korjauksen rajamäärä on euroa. Rajamäärää pienemmät korjaukset oidaan tehdä suoraan seuraaaksi lähetettäiin YEL-MYEL-akuutuskantatietoihin. Tarkemmat ohjeet tietojen korjaamisesta löytyät muistiosta Aikaisempien uosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjaaminen, joka löytyy ETK:n erkkosiuilta: Työeläkepalelut Vakuutusmatemaattiset palelut Kustannustenjako käytännössä Tiedostot ja ohjeet.

4 Eläketurakeskus (8) 1.8 Taulukkokohtaiset täyttöohjeet Kaikki tiedot annetaan kokonaislukuina. Taulukko A I YEL-eläketuran mukaiseksi maksutuloksi merkitään YEL:n mukaisen eläkeakuutuksen laskuperusteissa määritelty astuun perusteena olea maksutulo (L1). MYEL-eläketuran mukainen maksutulo merkitään sen suuruisena kuin se on kirjattu. II YEL:n mukaisen eläkeakuutuksen laskuperusteiden mukainen, kustannustenjaon perusteena olea YEL-eläketuran akuutusmaksuastuu tiliuotta edeltään uoden lopussa (L3). III YEL:n ahistettujen työtulojen summa täyttää tähän kenttään nollan. t S 360 (L28). Maatalousyrittäjien eläkelaitos IV V VI y S MYEL:n ahistettujen työtulojen summa t (L27). YEL-eläkelaitokset täyttäät tähän kenttään 360 nollan. YEL:n mukaisen eläkeakuutuksen laskuperusteiden mukainen suure a = aoinna oleat maksut, jotka on jätetty ulosottotoimin perittäiksi tai alottu konkurssissa tai jotka on ahistettu maksettaiksi YEL:n mukaisen eläkeakuutuksen laskuperusteissa tarkoitetuissa saneeraus- tai maksuohjelmissa. Aoimet maksut korkoutetaan eräpäiästä hetkelle 1.7. (L5). H (L6). = YEL:n mukaisen eläkeakuutuksen laskuperusteiden mukainen teoreettinen hoitokulu Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella MYEL:n mukaisen akuutuksen perusteiden mukainen teoreettinen hoitokulu. VI 1 E N = niiden edunsaajien lukumäärä, joille on uonna maksettu YEL 95 :n nojalla myönnettyjä eläkkeitä tai kuntoutusrahoja; perhe-eläkkeiden osalta kuitenkin korkeintaan yksi eläkkeensaaja edunjättäjää kohti (YEL:n mukaisen eläkeakuutuksen laskuperusteiden mukainen) (L7). Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella MYEL:n mukaisen akuutuksen perusteiden mukainen MYEL- ja LUEL-eläkkeiden yhteislukumäärä per VI 2 N = niiden yrittäjien lukumäärä, joilla oli eläkelaitoksessa uonna YEL:n alainen akuutus. Sellaisen akuutuksen osalta, joka on otettu uonna, lisätään lukuun N niiden uosien lukumäärä, joilta akuutusmaksua peritään takautuasti (YEL:n mukaisen eläkeakuutuksen laskuperusteiden mukainen) (L8).

5 Eläketurakeskus (8) Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella MYEL-akuutettujen lukumäärä per VI 3 Niiden lukuun N sisältyien uosien lukumäärä, joilta akuutusmaksua peritään takautuasti (YEL:n mukaisen eläkeakuutuksen laskuperusteiden mukainen) (L9). Taulukko B I 1 I 2 II 1 eruseläketuran mukainen akuutusmaksuastuu (tilinpäätösastuu) (L10). Lisäeläketuran mukainen akuutusmaksuastuu (astaiset eläkkeet) (L11). MYEL-lisäeläketuran mukainen korausastuu: alkaneet eläkkeet (L12). II 2 YEL- / MYEL-lisäeläketuran mukainen korausastuu: tasausastuu T V (L13). II 3 YEL:n tai MYEL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen perusteissa määritellyn suureen laskennallinen aro ilmoitetaan etumerkin kanssa eli negatiiisena, jos T V = 0 (L14). T V Taulukko C I Voimassaoleat YEL-/MYEL-eläketuran mukaiset akuutukset. Jatkuan akuutuksen katsotaan päättyän 68 uoden iässä päättyä akuutus katsotaan jatkuaksi Muuten kuin akuutuksen ottajan 68 uoden iän täyttämisestä johtuen päättyä akuutus on mukana akuutettujen työtulosummassa ja lukumäärässä hetkellä Vakuutettujen lukumäärä (L15). Yrittäjien työtulosumma /kk (L16). II Niiden yrittäjien lukumäärä, joilla on YEL 113 :n 1 tai 2 momentin tai MYEL 13 :n 1, 2 tai 3 momentin mukainen akuutus (L17). Taulukko D I II YEL-osaston uonna maksamien kaikkien lakisääteisten eläkkeiden ja kuntoutuskulujen määrä. Ei sisällä palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia eikä VEKL:n mukaan karttuneita etuuksia. (L23). YEL U on eläkekassan laskuperusteiden mukaisesti eläkekassan YEL-osaston osuus suureesta (K R ) 3 (L24). K = kustannustenjakoperusteiden kohdassa 2 määritelty suure 3 R = kustannustenjakoperusteiden kohdassa 5.1 määritelty suure VJ K (i).

6 Eläketurakeskus (8) III Jos suure (1 r ) (U 0,5 YEL saadut ennakot + maksetut ennakot) on positiiinen, merkitään se tähän eläkekassan YEL-osaston saataaksi (L25) astuunjaosta, ja jos se on negatiiinen, merkitään sen itseisaro tähän eläkekassan YEL-osaston elaksi astuunjakoon (L26). Kohta E Vakuutuskantatiedoston tapauksessa kohdan E tiedot annetaan allekirjoituslomakkeella. Jos akuutuskantatiedoston tietoja korjataan YEL-MYEL-akuutuskantatiedot -lomakkeella, lomakkeen kohtaan E ilmoitetaan korjattu tieto ja sen L-kenttä. Tähän kohtaan lisätään myös tarittaessa matemaatikon käsitys eläkelaitoksen rekisteristä ja muista astuuelan ariointiin aikuttaista seikoista. Kohta F YEL-MYEL-akuutuskantatiedot -lomakkeella korjatut tiedot allekirjoitetaan kohdassa F. Lisää ohjeita on kohdassa 1.5 Allekirjoitus.

7 Eläketurakeskus (8) 2 Tietuekuaus 2.1 Yleistä YEL-MYEL-akuutuskantatiedot siirretään eläke-/palelulaitoksen ja Eläketurakeskuksen älillä koneellisessa muodossa peräkkäistiedostona, jota kutsutaan YEL-MYEL-akuutuskantatiedostoksi. Vakuutuskantatiedosto sisältää yhden tietueen. Tietueen alussa esiintyy tunnistetietoja, joiden aulla tietosisältö oidaan tunnistaa. Tunnistetietojen jälkeen seuraaat YEL-MYELakuutuskantatiedot -lomakkeen mukaiset lukuarot L1 L31. Tunnistetiedot ja L-kentät on esitetty tarkemmin kohdan 2.3 tietuekuauksessa. eräkkäistiedosto nimetään muotoon 3_eläkelaitosnumero.txt. Vakuutuskantatiedoston allekirjoittaa akuutusmatemaatikko allekirjoituslomakkeella, jossa annetaan tiedoston nimi (muodossa, jossa se on lähetetty ETK:lle) sekä tiedostossa oleat tiedoston päiämäärä (tietuekuauksella positiot 18-23) ja ersionumero (tietuekuauksella positiot 24-25). Yhteyshenkilöinä Eläketurakeskuksessa koneellista tiedonsiirtoa koskeissa asioissa toimiat Helena Rapanen puh ja Juha-Matti Kallinen puh Sähköpostiosoitteet oat muotoa 2.2 Muutokset tiedostoon Kun tiedostoon tulee muutoksia, uudet tiedot lisätään tiedoston loppuun. Lisättäille tiedoille annetaan seuraaat uudet apaat L-alkuiset kentät numerojärjestyksessä. Vanhojen L- kenttien paikat eiät muutu tiedostossa. Käytöstä poistettujen kenttien aroiksi annetaan 0. Muutokset uodelle 2014: Uudet kentät: - Käytöstä poistettaat kentät: L30,L31

8 Eläketurakeskus (8) 2.3 YEL-MYEL-akuutuskantatiedoston tietuekuaus Tietueen kaikki tiedot oat merkkimuodossa. Tietojen tallentaminen aloitetaan kentän asemmasta reunasta ja kentän loppuosa täytetään tarittaessa tyhjällä. Negatiiiset luut esitetään miinusmerkkisenä. Tiedon puuttuessa kentän arona annetaan 0. Tietueen alussa esiintyy tunnistetietoja, joiden aulla tietosisältö oidaan tunnistaa. Tunnistetietojen jälkeen seuraaat YEL-MYEL-akuutuskantatiedot -lomakkeen mukaiset lukuarot L1 L31. Koko tietueen pituus on 552 merkkiä Tiedoston tunnistetiedot ja niiden tietosisältö ositio ituus Tietokenttä ja tiedon muoto akollisuus (=pakollinen tieto) Eläkelaitoksen tunnusnumero Kaksi muotoa: nn, jos aloittaa numero ei ole 7 eikä 8 nnnnn, jos aloittaa numero on 7 tai Tiedostotunnus 3 Ohjaustieto, jolla määritetään tiedostotunnus Laitostyyppi kassa yhtio mela Ohjaustieto, jolla määritetään laitostyyppi Tiliuosi muodossa Tiedoston päiämäärä muodossa ppkk Tiedoston ersionumero muodossa nn Kustannustenjakoa koskeien tietojen tietosisältö Tunnistetietojen jälkeen seuraaat kentät L1 L31 oat numerojärjestyksessä, kukin 17 merkin mittaisena. Kaikissa L-kentissä tieto on kokonaislukuna. L-kentät on merkitty YEL-MYEL-akuutuskantatiedot -lomakkeeseen. Tarkemmat ohjeet tiedoston tietosisällöstä löytyät luussa 1 oleasta lomakkeen täyttöohjeesta.

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Valitse joko 3b tai 3c. Ks. ohje. b) Yritystoiminta lopetettu. Kyllä, pvm: / / Ei

Valitse joko 3b tai 3c. Ks. ohje. b) Yritystoiminta lopetettu. Kyllä, pvm: / / Ei MYYNTIVOITTOLASKELMA (Yritystoiminnan taloudellinen tilanne yrittäjyyden lopettamishetkellä) Toimita tämä lomake täytettynä ensimmäisen päivärahahakemuksesi mukana omaan työttömyyskassaasi tai Kelan toimistoon

Lisätiedot

Portable40GBUSB2.0HardDrive -asema ja Rapid Restore -ohjelma. Käyttöopas

Portable40GBUSB2.0HardDrive -asema ja Rapid Restore -ohjelma. Käyttöopas Portable40GBUSB2.0HardDrie -asema ja Rapid Restore -ohjelma Käyttöopas Portable40GBUSB2.0HardDrie -asema ja Rapid Restore -ohjelma Käyttöopas Huomautus: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuattujen tuotteiden

Lisätiedot

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Asiakastiedote 4.11.2014 Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty koulutuskorvauksen

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: OSAPROJEKTIN SEURANTATIETOJEN ILMOITTAMINEN (Yhteishankkeen

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje. www.tulli.fi. Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö. versio 3.0, 30.4.2015

Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje. www.tulli.fi. Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö. versio 3.0, 30.4.2015 Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 3.0, 30.4.2015 Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö Nettiliitu-palvelu... 2 Tarvittavat laitteet ja ohjelmistot... 2 Rajaukset Nettiliitu-palvelun

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ Puhemiesneuvosto antaa eduskunnan työjärjestyksen 6 :n 1 momentin 11

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2003 ESIPUHE Kansanedustajien eläkkeet

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 7 1 LISENSSIEHDOT... 8 2 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Kela/Työeläkejärjestelmä Toukokuu 2008 ET/VE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Miten tukea haetaan? Voitte hakea pitkäaikaistyöttömien eläketukea ja samoin edellytyksin myönnettävää

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Gothia

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys Omakoirapalveluun

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys Omakoirapalveluun Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys Omakoirapalveluun Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(10) Pikaperehdytys Omakoira-palveluun Sisältö: Sähköisestä Omakoira-palvelusta nopeutta

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot