KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45."

Transkriptio

1 Tervetuloa oppimaan! MUISTI JA OPPIMINEN Kouvola TEORIAA JA HARJOITUKSIA Opettajat, erityisopettajat, terapeutit ja psykologit Muistin teoriaa Muisti ja oppimisvaikeudet Muistin arviointi osana opetusta/kuntoutusta Muistia tukevia menetelmiä ja harjoitteita Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus Koulutuksen hinta on 160 euroa. Hinta sisältää KUMMI 6 -julkaisun MUISTAN SIIS OSAAN! Muisti oppimisen työvälineenä, luentomateriaalin, lounaan ja kahdet kahvit. Koulutuksen hinta ilman KUMMI 6 -julkaisua on 140 euroa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on AIKAMATKALLA Kuopio SUJUVAN LUKEMISEN JA OIKEINKIRJOITUKSEN HARJOITUSOHJELMA Erityisopettajat, opettajat, psykologit ja puheterapeutit Luku- ja kirjoitustaidon kehitys Lukivaikeus Lukitaitojen harjoittaminen Ryhmässä toteutettavan harjoitusohjelman rakenne ja harjoitukset Lasten edistymisen eteneminen ja seuranta Aikamatkalla -harjoitusohjelma on suunniteltu 3 5-luokkalaisille. Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti

2 Koulutuksen hinta on 160 euroa. Hinta sisältää KUMMI 5 Aikamatkalla Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma -julkaisun, luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit. Koulutuksen hinta ilman KUMMI 5 -julkaisua on 140 euroa. Koulutuspäivässä käsitellään KUMMI 5 -julkaisua. Viimeinen ilmoittautumispäivä on MINÄKIN LASKEN! Espoo Lastentarhanopettajat ja varhaiserityiskasvatuksen opettajat Koulutuspäivän aikana perehdytään alle kouluikäisten lasten matemaattisten taitojen kehitykseen ja siinä ilmeneviin oppimisen pulmiin. Tämän lisäksi tutustutaan alle kouluikäisten lasten matemaattisten taitojen arviointimenetelmiin ja Minäkin lasken! -materiaalin mahdollisuuksiin tukea niitä lapsia, joilla on heikkoutta matemaattisissa taidoissa. Pirjo Aunio, KT, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto (erityispedagogiikka) Koulutuksen hinta on 150 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit. Minäkin lasken! -materiaali ei kuulu koulutuksen hintaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä on LOIKKIEN KETTERÄKSI MOTORISEN OPPIMISEN HAVAINNOINTI JA TUKEMINEN Turku ja Tampere Lastentarhanopettajat, eltot, psykologit, luokanopettajat, erityisopettajat,

3 fysio- ja toimintaterapeutit, lastenhoitajat sekä muut päivähoito- ja alkuopetusikäisten kanssa työskentelevät. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietämystä motorisesta oppimisesta ja sen vaikeuksista antaen eväitä ongelmien tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen ja kehityksen seurantaan. Mitä ovat motorisen oppimisen vaikeudet? Motorisen kehityksen tukeminen: miten liikuntatilanteen ja liikkeen havainnoiminen auttaa tukemaan kehitystä? Mitä liikkeestä havainnoidaan? Millainen toiminta tukee motorista kehitystä? Helena Viholainen, KT, elto, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos (erityispedagogiikka) Koulutuksen hinta on 160 euroa. Hinta sisältää julkaisun Loikkiksella ketteräksi (Kummi 7), luentomateriaalin ja lounaan sekä kahdet kahvit. Koulutuksen hinta ilman KUMMI 7 -julkaisua on 140 euroa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on Turkuun ja Tampereelle YHTEENLASKUTAIDON TEHOSTETTU TUKEMINEN LUOKILLA Jyväskylä ja Tampere Luokanopettajat, erityisopettajat, psykologit Koulutuspäivän aikana käydään läpi yhteenlaskutaidon kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Tämän lisäksi tutustutaan yhteenlaskutaidon tukemiseen laadittuun harjoitemateriaaliin, joka on suunniteltu käytettäväksi alkuopetuksessa matematiikan yleisen tuen materiaalina tai tehostetun ja erityisen tuen materiaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan erityisen tuen materiaalina niiden oppilaiden kanssa, joilla yhteenlasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa yhteenlaskutaidon kuntoutuksessa. Koulutus liittyy SELKIS! Yhteenlaskua ymmärtämään -harjoitusmateriaaliin. Tuire Koponen, PsT, Niilo Mäki Instituutti

4 Koulutuksen hinta on 150 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit. Hintaan ei sisälly SELKIS! -harjoitusmateriaalia. Viimeinen ilmoittautumispäivä on Jyväskylään ja Tampereelle KUN TUNTEET TEMPAAVAT AIKUISET LASTEN TUKENA TUNTEIDEN KOKEMISESSA JA ILMAISUSSA Turku ja Helsinki Alakoulun opettajat, päivähoidon työntekijät Koulutuksessa tarkastellaan tunteita ja niiden säätelyn ja ilmaisun kehitystä. Keskeisenä teemana otetaan esille aikuisen ja vuorovaikutuksen merkitys lapsen tunnesäätelyn kehityksessä. Aikuisen roolia tarkastellaan sekä yleisen että erityisen tuen näkökulmista. Pääpaino on lapsen tunneilmaisun myönteisen kehityksen tukemisessa ja huolien ilmaantuessa mahdollisimman varhaisessa puuttumisessa. Koulutuksen yksityiskohtaiset sisällöt ovat seuraavat: * Mitä tunteet ovat ja miten niiden säätely kehittyy * Vuorovaikutuksen merkitys lapsen tunnesäätelyn kehityksessä * Lapsen tunnesäätelyn ongelmat * Vuorovaikutussuhteiden merkitys lapsen tunnesäätelyn ongelmissa * Aikuinen lapsen apuna tunteiden kohtaamisessa * Kasvattajien omat tunteet * Yhteistyö perheen ja vanhempien kanssa T Marja-Leena Laakso, PsT, lapsi- ja kehityspsykologian professori, Jyväskylän yliopisto Kaija Lajunen, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, VET-perheterapeutti Koulutuksen hinta on 160 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit.

5 Viimeinen ilmoittautumispäivä on Turkuun ja Helsinkiin SYVENTÄVÄ NÄKÖKULMA MUISTIIN Kuopio ja Oulu Opettajat, erityisopettajat, psykologit ja terapeutit Tarkkaavaisuuden ja muistin yhteistoiminta Työmuisti oppimisen ja ajattelun välineenä Oppiminen ja unohtaminen: miten muistia voi parantaa ja oppimista tehostaa? Oppimisvaikeudet muistin näkökulmasta Muistin kehittyminen lapsuudessa ja aikuisiässä Johanna K. Kaakinen, PsT, Turun yliopisto Koulutuksen hinta on 140 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit. Viimeinen ilmoittautumispäivä on Kuopioon ja Ouluun MITEN OHJEISTAA VANHEMPIA, JOIDEN LAPSILLA ON OPPIMISEN VAIKEUKSIA Helsinki Erityisopettajat, koulupsykologit, opettajat, toiminta- ja puheterapeutit Kognitiivinen vanhemmuus mitä se on Vanhemmat lastensa oppimisympäristönä Vanhemmuuden vaikutus lapsen kehitykseen ja oppimiseen Vanhempi ohjauksessa Vanhempien tukeminen ja yhteistyön rakentaminen Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

6 Koulutuksen hinta on 150 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit. Viimeinen ilmoittautumispäivä on OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN Turku Esi- ja alkuopetuksen opettajat, eltot, alkuopetuksen erityisopettajat ja koulupsykologit työparina Oppimisvaikeuksien kolmikantamalli Aivojen kehitys ja herkkyyskaudet Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen Oppimisvaikeuksien ehkäisy Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus KOULUTUS PÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU Koulutuksen hinta on 150 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN MATEMAATTISET OPPIMISVAIKEUDET ESI- JA ALKUOPETUK- SESSA (Perusopetuksen luokat 1 4) Joensuu Koulutus on tarkoitettu esiopetuksen ja 1 4-luokkien perusopetuksen opettajille, koulunkäyntiavustajille ja koulupsykologeille.

7 Maahanmuuttajaoppilaat Suomessa Johdanto matematiikan oppimisen perusteiden tutkimustietoon " Matemaattisten taitojen kehitys " Matematiikan oppimisen neuropsykologia: kieli ja hahmottaminen " Maahanmuuttajaoppilaan matematiikan oppiminen Arviointi ja diagnostiikka " Matemaattisten taitojen ja valmiuksien arviointi " Arvioinnin menetelmät " Opiskelu- ja toimintakyvyn pedagoginen arviointi Tehostettu opetus " Tehostetun opetuksen keinot ja menetelmät maahanmuuttajaoppilaan opetuksessa " NMI:n erityismenetelmät ja materiaalit Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti Koulutuksen hinta on 140 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin ja lounaan sekä kahdet kahvit. ILMOITTAUTU MINEN Viimeinen ilmoittautumispäivä on HAHMOTUSVAIKEUDET VAIKEUDET Jyväskylä YMMÄRRÄMMEKÖ NÄKEMÄÄMME, HAHMOTTAMISEN SALAT JA Erityisopettajat, psykologit ja terapeutit Hahmottamisen neuropsykologiaa Hahmottamisen vaikeudet Hahmottamisen vaikeudet ja oppiminen Hahmottamisen harjaannuttaminen Koulutuksessa käsitellään pääasiassa lasten ja nuorten hahmotusvaikeuksia. Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

8 Koulutuksen hinta on 140 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on ILMOITTAUTUMISOHJEET: Kaikkiin koulutuksiin ilmoittautuminen viimeistään kolme viikkoa ennen koulutusta. Ilmoittautua voit ensisijaisesti Internet-sivujen kautta fi/koulutus tai sähköpostilla Tarvitsemme ilmoittautuessasi seuraavat tiedot: osallistujan nimi, postitus- ja laskutusosoite (ilmoitathan molemmat, mikäli eivät ole sama), ammatti, puhe linnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollinen erityisruokavalio. Tarkistathan myös, että koulutusilmoittautumisessa näkyvät koulutuksen nimi, päivämäärä ja koulutuspaikkakunta. OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMAT MAKSUTTOMAT KOULUTUKSET Seuraavat koulutukset ovat Opetushallituksen kustantamia ja siten opetustoimessa työskenteleville maksuttomia. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Ilmoittautumiset Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin osoitteessa www. nmi.fi/koulutus. LUKIVAIKEUDET JA TEHOSTETTU TUKI PERUSOPETUKSEN LUOKILLA 1-6 (5 op) I lähijakso ja II lähijakso Jyväskylä Luokanopettajat ja koulunkäyntiavustajat (koulunkäyntiavustajat mielellään yhdessä opettajan tai erityisluokanopettajan kanssa). Samasta työyhteisöstä toivotaan vähintään kahta osallistujaa. Lukitaidon rakentuminen Lukemisvalmiuksien tukeminen ja alkava lukutaito Nimeämisvaikeudet ja niiden kuntoutus Lukemisen ja kirjoittamisen tehostettu tuki Lukemissujuvuuden tehostettu tuki Luetun ymmärtäminen Koulutuksessa käsitellään alkavan lukutaidon, nimeämisen ja lukemisen valmiuksien kehittymistä, lukivaikeuksia sekä niiden syytaustaa. Koulutuksessa perehdytään lukivaikeuksien tehostettuun tukeen. Koulutus koostuu viidestä luentomuotoisesta lähiopetuspäivästä, oppimistehtävän tekemisestä sekä kirjallisuuteen tutstumisesta.

9 T Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, erityisopettaja, tutkija, Niilo Mäki Instituutti KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU Ilmoittautuminen alkaa klo Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15. Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Koulutukseen ei kuulu kahvitusta eikä ruokailuja. Koulutukseen otetaan 28 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMAT KOULULUOKASSA - TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU, YKSILÖLLISTETTY TUKI (2 op) I lähijakso ja II lähijakso Oulu Opettajat, erityisopettajat, koulupsykologit, koulunkäyntiavustajat ja oppilashuollon työryhmän jäsenet Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti Oppilaan toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmien tausta ja tunnistaminen Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa Tarkkaavuushäiriöiselle oppilaalle suunnattujen tukitoimien teoreettinen perusta ja tukitoimien toteuttaminen käytännössä Tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen Tarkkaavuushäiriöoireisen oppilaan tukitoimien syventäminen Koulun ja kodin välinen yhteistyö oppilaan tukena Moniammatillinen yhteistyö oppilaan tukena Koulutukseen liittyy lähipäivien lisäksi etätyöskentelyä (tukitoimien suunnittelu, toteutus ja raportointi) KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU Ilmoittautuminen alkaa klo Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.

10 Koulutus on Opetushallituksen kustantama ja siten opetustoimessa työskenteleville maksuton. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Koulutukseen otetaan 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. PULMANA KIELI, MATEMATIIKKA JA TARKKAAVUUS; TUNNISTA JA HUOMIOI ESI- JA ALKUOPETUKSESSA (5 op) I Lähijakso , II Lähijakso ja III Lähijakso Tampere Esi- ja alkuopetuksen opettajat, erityisopettajat sekä koulupsykologit Kielen kehityksen häiriön keskeiset piirteet ja niiden tunnistaminen Matematiikan pulmat sekä niiden varhainen tunnistaminen ja tukitoimet Kielihäiriöt ja matematiikka, matematiikan ja kielen pulmien päällekkäistyminen Tarkkaavuushäiriön/ylivilkkauden keskeiset piirteet ja niiden tunnistaminen Tarkkaavuushäiriön ja kielihäiriöisen oppilaan huomioiminen ja tukitoimet koululuokassa T Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti Tuire Koponen, PsT, psykologi, tutkija, Niilo Mäki Instituutti Marjatta Mikola, EO, ohjaava opettaja, Haukkarannan koulu Päivi Puura, EO, ohjaava opettaja, Haukkarannan koulu KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU Ilmoittautuminen alkaa klo Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15. Koulutus on Opetushallituksen kustantama ja siten opetustoimessa työskenteleville maksuton. Koulutukseen ei kuulu kahvitusta eikä ruokailuja. Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMIEN TUKEMINEN KOULULUOKAS- SA OPETTAJAN JA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN YHTEISTYÖNÄ (5op) I Lähijakso , II Lähijakso ja III Lähijakso Lahti

11 Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat luokanopettaja - koulunkäyntiavustaja työparit. Koulutukseen voidaan ottaa mukaan myös luokanopettaja-koulunkäyntiavustaja työparien kanssa läheisesti yhteistyössä toimivia erityisopettajia, koulupsykologeja ja koulukuraattoreita. Tarkkaavaisuushäiriön keskeiset piirteet ja tunnistaminen Opetuksen järjestäminen ja yleisen tuen olennaiset piirteet tarkkaavuushäiriöoireisen oppilaan näkökulmasta Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tehostettu tuki koululuokassa Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tehostetun tuen menetelmien teoreettinen perusta ja tukitoimien toteuttaminen käytännössä Luokanopettajien ja koulunkäyntiavustajien roolit tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa Koulutus koostuu viidestä lähiopetuspäivästä, etätyöskentelystä sekä aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen tutustumisesta. T Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti Kristiina Jokinen, KM, erityisopettaja KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU Ilmoittautuminen alkaa klo Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15. Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta, koulutukseen ei kuulu kahvitusta eikä ruokailuja. Koulutukseen otetaan 28 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMIEN TUKEMINEN KOULULUOKAS- SA OPETTAJAN JA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN YHTEISTYÖNÄ (5op) I Lähijakso , II Lähijakso ja III Lähijakso Mikkeli Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat luokanopettaja - koulunkäyntiavustaja työparit. Koulutukseen voidaan ottaa mukaan myös luokanopettaja-koulunkäyntiavustaja työparien kanssa läheisesti yhteistyössä toimivia erityisopettajia, koulupsykologeja ja koulukuraattoreita. Tarkkaavaisuushäiriön keskeiset piirteet ja tunnistaminen Opetuksen järjestäminen ja yleisen tuen olennaiset piirteet tarkkaavuushäiriöoireisen oppilaan näkökulmasta Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tehostettu tuki koululuokassa

12 Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tehostetun tuen menetelmien teoreettinen perusta ja tukitoimien toteuttaminen käytännössä Luokanopettajien ja koulunkäyntiavustajien roolit tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa Koulutus koostuu viidestä lähiopetuspäivästä, etätyöskentelystä sekä aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen tutustumisesta. T Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti Kristiina Jokinen, KM, erityisopettaja KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU Ilmoittautuminen alkaa klo Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15. Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta, koulutukseen ei kuulu kahvitusta eikä ruokailuja. Koulutukseen otetaan 28 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMAT ESI- JA ALKUOPETUKSESSA (5 op) I lähijakso , II lähiajkso , III lähijakso Lahti Esi- ja alkuopetuksen opettajat, erityisopettajat ja koulunkäyntiavustajat Tarkkaavuushäiriön/ylivilkkauden keskeiset piirteet ja niiden tunnistaminen Tarkkaavuushäiriöisen oppilaan huomioiminen ja ryhmässä toteutettavat tukitoimet esi- ja alkuopetuksessa Tarkkaavuushäiriön ilmeneminen samanaikaisesti muiden pulmien kanssa Sosiaalisten taitojen kehittyminen ja tukeminen Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäivien lisäksi työnohjauksellisesta etätyöskentelyä, ohjausta, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävä (Omassa opetusryhmässä toteutetun tehostetun tuen ja arvioinnin, suunnittelu, toteutus ja raportointi). T Johanna Heinonen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän kaupungin perheneuvola Anna-Maija Poikkeus, professori, Jyväskylän yliopisto Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti Satu Peitso, PsM, psykologi, Niilo Mäki Instituutti

13 KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU Ilmoittautuminen alkaa klo Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15. Koulutus on Opetushallituksen kustantama ja siten opetustoimessa työskenteleville maksuton. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja itse. Koulutukseen otetaan 28 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMAT KOULULUOKASSA MINEN JA TEHOSTETTU YKSILÖLLISTETTY TUKI (2op) I lähijakso ja II lähijakso Turku TUNNISTA- Opettajat, erityisopettajat, koulupsykologit, koulunkäyntiavustajat ja oppilashuollon työryhmän jäsenet Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti * Oppilaan toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmien tausta ja tunnistaminen * Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa *Tarkkaavuushäiriöiselle oppilaalle suunnattujen tukitoimien teoreettinen perusta ja tukitoimien toteuttaminen käytännössä * Tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen * Tarkkaavuushäiriöoireisen oppilaan tukitoimien syventäminen * Koulun ja kodin välinen yhteistyö oppilaan tukena * Moniammatillinen yhteistyö oppilaan tukena Koulutukseen liittyy lähipäivien lisäksi etätyöskentelyä (tukitoimien suunnittelu, toteutus ja raportointi) KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU Ilmoittautuminen alkaa klo Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15. Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

14 Koulutukseen otetaan 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. MATEMATIIKAN TEHOSTETTU TUKI YLÄKOULUSSA (1 op) Kajaani ja Vaasa KOHDERYHMÄ Yläkoulun matematiikan opettajat ja erityisopettajat KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ 1. Matemaattiset oppimisvaikeudet 1.1. Uusimmasta tutkimuksesta 1.2. Pedagoginen ja kokonaisvaltainen oppilaan arviointi 2. Matemaattisten oppimisvaikeuksien arviointi yläkoulussa 2.1. Arvioinnin sisällöt 2.2. Arvioinnin menetelmät 3. Heikkojen matemaattisten taitojen tehostettu ja erityinen tuki yläkoulussa 3.1. Tuen tavoitteet 3.2. Tuen menetelmät Pekka Räsänen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti Ilmoittautuminen alkaa klo Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15. Koulutus on Opetushallituksen kustantama ja siten opetustoimessa työskenteleville maksuton, koulutukseen ei kuulu kahvitusta eikä ruokailuja. Koulutukseen otetaan 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. MAKSUTTOMAT LUKIMAT KOULUTUKSET LUKIMAT - TIETOA JA VÄLINEITÄ MATEMATIIKAN TAITOJEN ARVIOINTIIN JA TEHOSTETTUUN TUKEMISEEN LUOKILLA Kouvola KOHDERYHMÄ 3-6 luokkien työntekijät KOULUTUKSEN ALUSTAVA OHJELMA Klo LukiMat-palvelun esittely Matematiikan tietopalvelun sekä Neure ympäristön ja siellä olevien arviointi- ja harjoitemateriaalin esittely. Koulutuksen sisällöissä painopiste on kerto-ja jakolaskutaidon arvioinnissa ja harjoittelussa tauko, koulutus jatkuu.

15 T Tuire Koponen, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti, Johanna Manninen, datanomi, käyttäjätuki, ohjelmat ja tietopalvelu, Niilo Mäki Instituutti LUKIMAT - TIETOA JA VÄLINEITÄ MATEMATIIKAN JA LUKEMISEN TAITOJEN ARVIOINTIIN JA TEHOSTETTUUN TUKEMISEEN LUOKILLA Verkkokoulutus KOHDERYHMÄ 3-4 luokkien työntekijät KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA ALUSTAVA OHJELMA * LukiMat-hankkeen yleisesittely * Sujuva lukutaito ja peruslaskutaito oppimisen työkaluina * Lukemisen ja matematiikan osa-alueiden verkkopalvelu sekä arviointi- ja harjoitusmenetelmät. Koulutus alkaa klo ja päättyy 15. T Juha-Matti Latvala, FT, Niilo Mäki Instituutti; Tuire Koponen, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti; Johanna Manninen, datanomi, käyttäjätuki, ohjelmat ja tietopalvelu, Niilo Mäki Instituutti LUKIMAT PEDAGOGISEN ARVIOINNIN LUENTOSARJA 2.11., ja Verkkokoulutus Esi- ja alkuopetuksen opettajat, erityisopettajat sekä koulupsykologit Pedagoginen arviointi esikoulussa Alustavat sisällöt: " Pedagogisen arvioinnin tietopalvelun esittely Lukimat -ympäristössä " Matematiikan taitojen arviointivälineitä tukea tarvitsevan lapsen varhaiseen tunnistamiseen ja taitojen kehityksen seurantaan esikoulussa Pedagoginen arviointi ensimmäisellä luokalla Alustavat sisällöt: " Pedagogisen arvioinnin tietopalvelu lyhyesti " Lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan taitojen arviointivälineitä tukea tarvitsevan lapsen varhaiseen tunnistamiseen ja taitojen kehityksen seurantaan ensimmäisellä luokalla Pedagoginen arviointi toisella luokalla Alustavat sisällöt: " Pedagogisen arvioinnin tietopalvelu lyhyesti " Lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan taitojen arviointivälineitä

16 tukea tarvitsevan lapsen varhaiseen tunnistamiseen ja taitojen kehityksen seurantaan toisella luokalla KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU Koulutus alkaa klo ja päättyy T Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti Tuire Koponen, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti LUKIMAT koulutukset ovat maksuttomia. Ilmoittautuminen koulutuksiin osoitteessa Lisätideot syksyn 2011 koulutuksista sekä ilmoittautumiset osoitteessa fi/koulutus. Hyvä Alku -tapahtuma järjestetään Jyväskylässä ! Lisätietoja lapsen kehityksen, kasvun ja oppimisen tukemiseen keskittyvästä tapahtumasta löydät alkaen osoitteesta Keväisin terveisin, Niilo Mäki Instituutin koulutustiimi Maria Rintanen Koulutussuunnittelija Niilo Mäki Instituutti

k e v ä t 2 0 1 2 Koulutus- ja julkaisutiedote Niilo Mäki Instituutin

k e v ä t 2 0 1 2 Koulutus- ja julkaisutiedote Niilo Mäki Instituutin Niilo Mäki Instituutin Koulutus- ja julkaisutiedote k e v ä t 2 0 1 2 Koulutuskalenteri, kevät 2012... 2 koulutusten tarkemmat ryhmittelyt... 4 lisätietoja koulutuksiin ilmoittautumisesta ja tilauksista...

Lisätiedot

Niilo Mäki Instituutin. Koulutus- ja julkaisutiedote. Koulutuskalenteri, sisällysluettelo...2

Niilo Mäki Instituutin. Koulutus- ja julkaisutiedote. Koulutuskalenteri, sisällysluettelo...2 Niilo Mäki Instituutin Koulutus- ja julkaisutiedote s y k s y 2 0 1 1 Koulutuskalenteri, sisällysluettelo...2 koulutusten TARKEMMAT RYHMITTELYT...4 lisätietoja koulutuksiin ilmoittautumisesta ja tilauksista...8

Lisätiedot

Syksy 2013. Niilo Mäki Instituutin KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE KOULUTUSKALENTERI, SYKSY 2013... 2 KOULUTUSTEN RYHMITTELYT... 4

Syksy 2013. Niilo Mäki Instituutin KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE KOULUTUSKALENTERI, SYKSY 2013... 2 KOULUTUSTEN RYHMITTELYT... 4 Niilo Mäki Instituutin KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Syksy 2013 KOULUTUSKALENTERI, SYKSY 2013... 2 KOULUTUSTEN RYHMITTELYT... 4 ILMOITTAUTUMIS- JA TILAUSOHJEET... 9 KO U LU T U K S E T... 10 JULKAISUT...

Lisätiedot

NIILO MÄKI INSTITUUTIN. KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2015 sekä katsaus syksyyn 2015

NIILO MÄKI INSTITUUTIN. KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2015 sekä katsaus syksyyn 2015 NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2015 sekä katsaus syksyyn 2015 Koulutuskalenteri Julkaisut KOULUTUSKALENTERI...2 KOULUTUSTEN RYHMITTELYT...4 ILMOITTAUTUMIS- JA TILAUSOHJEET...8

Lisätiedot

S Y K S Y Koulutus- ja julkaisutiedote. Niilo Mäki Instituutin. Koulutuskalenteri, sisällysluettelo...2

S Y K S Y Koulutus- ja julkaisutiedote. Niilo Mäki Instituutin. Koulutuskalenteri, sisällysluettelo...2 Niilo Mäki Instituutin Koulutus- ja julkaisutiedote S Y K S Y 2 0 0 9 Koulutuskalenteri, sisällysluettelo...2 koulutuksien TARKEMMAT RYHMITTELYT...4 hyvä tietää koulutuksistamme... 8 hyvä tietää julkaisutilauksista...

Lisätiedot

s y k s y Koulutus- ja julkaisutiedote Niilo Mäki Instituutin

s y k s y Koulutus- ja julkaisutiedote Niilo Mäki Instituutin Niilo Mäki Instituutin Koulutus- ja julkaisutiedote s y k s y 2 0 1 2 Koulutuskalenteri, syksy 2012... 2 koulutusten tarkemmat ryhmittelyt... 4 lisätietoja koulutuksiin ilmoittautumisesta ja tilauksista...

Lisätiedot

KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2014

KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2014 Niilo Mäki Instituutin KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2014 sekä katsaus syksyyn 2014 KOULUTUSKALENTERI...2 KOULUTUSTEN RYHMITTELYT... 4 LYHYESTI VERKKOKOULUTUKSISTA...6 ILMOITTAUTUMIS- JA TILAUSOHJEET...

Lisätiedot

s y k s y 2 0 0 8 Koulutus- ja julkaisutiedote Niilo Mäki Instituutin

s y k s y 2 0 0 8 Koulutus- ja julkaisutiedote Niilo Mäki Instituutin Niilo Mäki Instituutin Koulutus- ja julkaisutiedote s y k s y 2 0 0 8 Koulutuskalenteri, syksy 2008... 2 hyvä tietää koulutuksistamme... 4 hyvä tietää julkaisutilauksista... 5 hyvä alku -messut 2008...6

Lisätiedot

NIILO MÄKI INSTITUUTIN. KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2016 sekä katsaus syksyyn 2016

NIILO MÄKI INSTITUUTIN. KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2016 sekä katsaus syksyyn 2016 NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Kevät 2016 sekä katsaus syksyyn 2016 Koulutuskalenteri Julkaisut KOULUTUSKALENTERI...2 KOULUTUSTEN RYHMITTELYT...4 ILMOITTAUTUMIS- JA TILAUSOHJEET...10

Lisätiedot

Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI

Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI www.lukimat.fi Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI 1 Valtakunnanlaajuinen käyttäjille ilmainen verkkopalvelu Opettajille, psykologeille ja muille kasvatusalanammatilaisille sekä vanhemmille

Lisätiedot

LukiMat verkkopalvelu www.lukimat.fi. 2014% Niilo%Mäki%Ins0tuu3%

LukiMat verkkopalvelu www.lukimat.fi. 2014% Niilo%Mäki%Ins0tuu3% www.lukimat.fi LukiMat verkkopalvelu www.lukimat.fi 2% Mikä? Kenelle? Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen käyttäjille ilmainen verkkopalvelu. Opettajille, psykologeille ja muille

Lisätiedot

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke ROVANIEMI OULU Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen henkilöstölle

Lisätiedot

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 LUKISIEPPARI Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon vaikeuksia. Tavoitteena on fonologisten ja nopean nimeämisen taitojen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE

KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Syksy 2016 sekä katsaus kevääseen 2017 NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE SYKSY 2016 SEKÄ KATSAUS KEVÄÄSEEN 2017 Niilo Mäki Instituutti

Lisätiedot

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH 2017-2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

Niilo Mäki Instituutti

Niilo Mäki Instituutti Lastenneurologian juhlasymposium 19.5.2017 Niilo Mäki Instituutin ja Lastentutkimusklinikan toimintaa Juha-Matti Latvala FT, toiminnanjohtaja Niilo Mäki Instituutti Monitieteinen oppimisvaikeuksien tutkimus-

Lisätiedot

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH 2017 2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa ensisijassa perusopetuksen

Lisätiedot

www.lukimat.fi ja Ekapeli

www.lukimat.fi ja Ekapeli www.lukimat.fi ja Ekapeli Lukemisen ja matematiikan oppimisen tukeminen tietoverkkovälitteisesti Virtuaaliopetuksen päivät 2011 FT Juha Matti Latvala Niilo Mäki Instituutti LukiMat hanke Opetus ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET. Kevät 2019 KAUPPA.NMI.FI

NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET. Kevät 2019 KAUPPA.NMI.FI NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET Kevät 2019 KAUPPA.NMI.FI NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUSTIEDOTE KEVÄT 2019 Niilo Mäki Instituutti järjestää korkeatasoista, tutkimusperusteista koulutusta varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot

Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot Mikko Aro, prof. Kasvatustieteiden laitos / Erityispedagogiikka, Jyväskylän yliopisto Tuija Aro, tutkija, dos. Niilo Mäki Instituutti Tutkitut oppimisvaikeuksien

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen Oppimisvaikeudet ja tunneelämän ongelmat -yhteyksien ymmärtäminen Nina Kultti-Lavikainen Lastentutkimusklinikka Niilo Mäki Instituutti & Jyväskylän perheneuvola Kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi

Lisätiedot

MATEMAATTISET OPPIMISVAIKEUDET

MATEMAATTISET OPPIMISVAIKEUDET JOHDANTO JOHDANTO Nykyinen yhteiskuntamme vaatii kaikilta matemaattisten taitojen hallintaa, ja näin on todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Jokainen meistä käyttää joitakin matemaattisia perustaitoja

Lisätiedot

Tietoverkkovälitteinen peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö LukiMat

Tietoverkkovälitteinen peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö LukiMat Kokeilut ja käytänteet Juha-Matti Latvala Pekka Räsänen Heikki Lyytinen Tietoverkkovälitteinen peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö LukiMat Viime joulukuussa

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

TYÖPAJA: HYVÄ, HUONO OPPIKIRJA

TYÖPAJA: HYVÄ, HUONO OPPIKIRJA Jakelussa mainituille Miten huomioida oppimisvaikeudet oppikirjatyöskentelyssä? Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään kolmeen samansisältöiseen koulutukseen tiistaina 22.3.2011 klo

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104), KM helena.kurkela@aalto.fi 2. Luento ma 7.9. klo 14.00 15.30 (Otaniemi) ke 7.10. klo 15.00 16.30 (Arabia) * Opiskelukyky * Ajankäytön suunnittelu * Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: Kuinka kauan olet

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Motivaatio ja oppiminen: Eskarista kouluun siirryttäessä Jari-Erik Nurmi & Kaisa Aunola, Ulla Leppänen, Katja Natale,, Jaana Viljaranta, Marja Kristiina Lerkkanen,, Pekka

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Kouluyhteisön kehittämistyön tuloksia eriyttämisessä ja arvioinnissa case Muurame

Kouluyhteisön kehittämistyön tuloksia eriyttämisessä ja arvioinnissa case Muurame Kouluyhteisön kehittämistyön tuloksia eriyttämisessä ja arvioinnissa case Muurame Helsinki, 26.4. 2012 KT, ohjaava opettaja Marjatta Mikola (Haukkarannan ohjauspalvelut) KM, erityisluokanopettaja Tiina

Lisätiedot

NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET. Kevät Jyväskylässä KAUPPA.NMI.FI

NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET. Kevät Jyväskylässä KAUPPA.NMI.FI NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET Kevät 2018 Jyväskylässä 20.-21.9.2018 KAUPPA.NMI.FI NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUSTIEDOTE KEVÄT 2018 Niilo Mäki Instituutti järjestää korkeatasoista, tutkimusperusteista

Lisätiedot

NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET. Syksy 2017 KAUPPA.NMI.FI

NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET. Syksy 2017 KAUPPA.NMI.FI NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET Syksy 2017 KAUPPA.NMI.FI NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUSTIEDOTE SYKSY 2017 Niilo Mäki Instituutti järjestää korkeatasoista, tutkimusperusteista koulutusta varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA pe 28.10 - nauhoite d Pekka Matilainen ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-osan aihepiirit Erityiskasvatus varhaislapsuudessa Erityisopetus perusopetuksessa Erityiskasvatus

Lisätiedot

MAMU UUTISKIRJE. Uusia julkaisuja. Finn Lectura: Suomen mestari 1 CD. Näytekirjapyynnöt

MAMU UUTISKIRJE. Uusia julkaisuja. Finn Lectura: Suomen mestari 1 CD. Näytekirjapyynnöt MAMU UUTISKIRJE 25.5. 20 1 0 nu mero 3 Turun Opetuspalvelukeskus, Käsityöläiskatu 1, 20101, Turku Toimittaja: Edina Bálint-Pesonen Tässä numerossa Uusia julkaisuja 1 Koulutukset 2 Tapahtumat 4 Uusia julkaisuja

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Kielten oppimisen vaikeuksien ja lukivaikeuksien yhteydet

Kielten oppimisen vaikeuksien ja lukivaikeuksien yhteydet Kielten oppimisen vaikeuksien ja lukivaikeuksien yhteydet Leena Holopainen Professori Joensuun yliopisto Mitä ovat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (= lukivaikeudet, dysleksia)? Dysleksia on yksi

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi Hankefoorumi 16.1.2016 Haussa syksylle 2017 OPH:n rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Hakuaika päättyy 31.1.2017 Hakuvaiheessa määritellään toteutettavan koulutushankkeen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET. Kevät 2017 KAUPPA.NMI.FI

NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET. Kevät 2017 KAUPPA.NMI.FI NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET Kevät 2017 KAUPPA.NMI.FI NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUSTIEDOTE KEVÄT 2017 Niilo Mäki Instituutti järjestää korkeatasoista, tutkimusperusteista koulutusta varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Tiina Siiskonen KT, erityisopettaja

Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Tiina Siiskonen KT, erityisopettaja Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa Tiina Siiskonen KT, erityisopettaja Miten kielenkehityksen vaikeudet ilmenevät? Kielenkehityksen vaikeudet näkyvät kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa eri

Lisätiedot

Niilo Mäki Instituutin koulutus- ja julkaisutiedote

Niilo Mäki Instituutin koulutus- ja julkaisutiedote Niilo Mäki Instituutin koulutus- ja julkaisutiedote 17.5.2004 UUTTA! Kummi 3. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja. LUKEMISEN AIKA - LEIKIN TAIKA LUKEMISVALMIUKSIEN ARVIOIMINEN JA HARJOITTAMINEN

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

PALAUTE KOULUSTA 1 (6)

PALAUTE KOULUSTA 1 (6) 1 (6) PALAUTE KOULUSTA Hyvä opettaja, Oppilas on tulossa Satakunnan keskussairaalan lastenneurologian yksikköön tutkimuksiin. Koulutilanteen kartoitus on osa tutkimusta ja yhteistyö opettajan kanssa on

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ohjaus- ja konsultaatiopalvelut

Ohjaus- ja konsultaatiopalvelut Ohjaus- ja konsultaatiopalvelut Rovaniemen kaupunki Esi- ja perusopetus Marja-Leena Karjalainen, KM, varhaiskasvatuksen konsultoiva, ohjaava opettaja Kaija Törmänen, KM,, ohjaava opettaja Hyvä päiväkoti-

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen

Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen 16.9.2010 Helsinki Leila Kairaluoma, Niilo Mäki Instituutti KM, Erityisopettaja, tutkija Motivoimaa-hanke,Jyväskylä Erityisvaikeus Lukivaikeus

Lisätiedot

Turvataitoja erityislapsille. Helsinki 8.2.2013 Pirjo Lahtinen Satu Peitso Elina Ristimäki

Turvataitoja erityislapsille. Helsinki 8.2.2013 Pirjo Lahtinen Satu Peitso Elina Ristimäki Turvataitoja erityislapsille Helsinki 8.2.2013 Pirjo Lahtinen Satu Peitso Elina Ristimäki Onerva Mäen koulu Jyväskylän näkövammaisten koulu ja Haukkarannan koulu yhdistyivät vuoden 2013 alussa Onerva Mäen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014 Helsingin kaupungin koulut Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki Pidennetty oppivelvollisuus Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

Lukuvalmiuksien kehittyminen varhaislapsuudessa

Lukuvalmiuksien kehittyminen varhaislapsuudessa Lukuvalmiuksien kehittyminen varhaislapsuudessa Akatemiatutkija Minna Torppa (minna.p.torppa@jyu.fi) Luetaan yhdessä lapsen kanssa Koulutuspäivä, Aluehallintovirasto Joensuu 4.5.2018 JYU. Since 1863. 3.5.2018

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op Opetussuunnitelma 2017-2018 Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä 1.-2. luokalla Jyväskylän yliopisto Kielellisen kehityksen yhteys lukutaitoon Esikielelliset Sanavarasto Lauseet ja taivutukset Kielellinen tietoisuus

Lisätiedot

Kuka on erilainen oppija

Kuka on erilainen oppija Kuka on erilainen oppija Oppimisvaikeudet Lukivaikeudet Muut kielelliset erityisvaikeudet Matematiikan erityisvaikeudet Tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeudet Motoriset vaikeudet Hahmotusvaikeudet

Lisätiedot

Hahmottamisen kuntoutus -hanke. Mika Minkkinen FM, Projektitutkija Hahmotuksen kuntoutus -hanke Niilo Mäki Instituutti

Hahmottamisen kuntoutus -hanke. Mika Minkkinen FM, Projektitutkija Hahmotuksen kuntoutus -hanke Niilo Mäki Instituutti Ha Hahmottamisen kuntoutus -hanke Mika Minkkinen FM, Projektitutkija Hahmotuksen kuntoutus -hanke Niilo Mäki Instituutti Tavoitteet: Hahmottamisen kuntoutus -hanke (2014-2017) Tietokonevälitteiset kuntouttavat

Lisätiedot

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Minna Sillanpää Porvoo

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Minna Sillanpää Porvoo LAPE Uusimaa Yhdessä olemme enemmän Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 20.11.2018 Minna Sillanpää Porvoo 10.10.2017 Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Niilo Mäki Instituutin koulutus- ja julkaisutiedote

Niilo Mäki Instituutin koulutus- ja julkaisutiedote Niilo Mäki Instituutin koulutus- ja julkaisutiedote 1.12.2003 UUTTA! LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUKSIEN SEULONTAMENETELMÄ NUORILLE JA AIKUISILLE ks. lisätietoja s. 25 Koulutukset...4 Julkaisut...24

Lisätiedot

Kemin kaupungin opetustoimessa on haettavana peruskoulun rehtorin virka 01.08.2016 lukien.

Kemin kaupungin opetustoimessa on haettavana peruskoulun rehtorin virka 01.08.2016 lukien. HAKIJAYHTEENVETO Hepolan koulun rehtori, (Työavain: 107312) Rekrytoiva yksikkö: Peruskoulut Tehtävänimike työpaikkailmoituksessa: Hepolan koulun rehtori Tehtävän kuvaus työpaikkailmoituksessa: Kemin kaupungin

Lisätiedot

INFOA: Matematiikan osaaminen lentoon!

INFOA: Matematiikan osaaminen lentoon! 1(5) INFOA: Matematiikan osaaminen lentoon! Ilmaisia koulutuksia! Opetushallitus on myöntänyt Lapin yliopistolle määrärahan koulutushankkeelle Matematiikan osaaminen lentoon: pedagogista ymmärrystä ja

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET. Syksy 2018 KAUPPA.NMI.FI

NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET. Syksy 2018 KAUPPA.NMI.FI NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUKSET Syksy 2018 KAUPPA.NMI.FI NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUSTIEDOTE SYKSY 2018 Niilo Mäki Instituutti järjestää korkeatasoista, tutkimusperusteista koulutusta varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 30.1.2019 Mikä on parasta eskarissa? Keinuminen 2 Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2019-2020 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Erityisen monipuolista opiskelua HAAPAVESI 6.9.2013 Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan sitä, että oppijalla on vaikeuksia saavuttaa opiskelun tavoitteet, tai tavoitteiden

Lisätiedot

Torstai ja perjantai Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia osoitteessa Linnankatu 54, Turku.

Torstai ja perjantai Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia osoitteessa Linnankatu 54, Turku. Turun Ammattikorkeakoulu Erityistä tukea tarvitsevat oppijat taiteen perusopetuksessa - ammatillinen täydennyskoulutus perusopetuksen opettajille ja lastenkulttuurikeskusten ohjaustyötä tekeville Ajankohta

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Oiva Ikonen ja Pirkko Virtanen (toim.) HOJKS II. Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus. PS-kustannus

Oiva Ikonen ja Pirkko Virtanen (toim.) HOJKS II. Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus. PS-kustannus ja Pirkko Virtanen (toim.) HOJKS II Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus PS-kustannus Kustantajan yhteystiedot PS-kustannus PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin:

Lisätiedot