LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)"

Transkriptio

1 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen)

2 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa? 1.4 Liiketimintasuunnitelman frmaatti 1.5 Viisi askelta hyvään liiketimintasuunnitelmaan 1.6 Mitä asiita tulisi ttaa humin uutta liiketimintaa alitettaessa? 1.7 Valmis liiketimintasuunnitelma 2 Kirjanpit ja kassavirta 2.1 Kirjanpit-saaminen 2.2 Kirjanpitäjän valinta 2.3 Tee itse ma kirjanpitsi 2.4 Kirjanpittavat 2.5 Vervelvllisuuden haasteet 2.6 Tärkeimmät talusraprtit 2.7 Kirjanpidn ja kassavirran tarkistuslista 2.8 Metsäkneyritysten talus ja kannattavuus Sumessa 3 Henkilöstöresurssit 4 Yrityksen laajentaminen 4.1 Avainasiat ennen laajentamista 4.2 Laajentavan yrityksen ngelmia, jtka eivät lleet vielä läsnä start-upissa 4.3 Mtivi avaintyöntekijöitäsi: Palkitseminen ja tunnustuksen antaminen 4.4 Menestyvien tulsyksiköiden lunti 4.5 Liiketiminnan laajentaminen: Pitkän ajan talussuunnittelu 4.6 Yritysten tavallisimpia ngelmia 4.7 Perussäännöt yrityksen ngelmien hitamiseen 4.8 Metsäknealan kehittäminen Sumessa 5 Yrityskasvun rahitusvaihtehtja 5.1 Jhdant 5.2 Rahitustermien selitteitä 2

3 3 5.3 Pk-yrityksen rahitusmarkkinat sen elinkaaren eri vaiheissa 5.4 Liiketimintasuunnitelman mukkaaminen sijittajan vaatimusten mukaiseksi 5.5 Velkarahitus 5.6 Päämarahitus Liite 1 Liite 2 Liite 3 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 3

4 4 1 Liiketimintasuunnitelma Liiketimintasuunnitelma n erittäin hyödyllinen yrittäjille niin heidän liiketiminnan tavitteidensa määrittelyssä ja uudelleen fkusinnissa kuin suunnitteluvirheiden löytämisessä ja niiden krjaamisessakin. Liiketimintasuunnitelma n myös tapa viestiä liike-ideasta investijille. Se n luttamuksellinen asiakirja. Sisältö Mikä n liiketimintasuunnitelma? Miksi liiketimintasuunnitelma tulisi tehdä? Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa? Liiketimintasuunnitelman frmaatti Viisi askelta hyvään liiketimintasuunnitelmaan Mitä asiita tulisi sisällyttää liiketimintasuunnitelmaan? Liiketimintasuunnitelman laatiminen ja muuttaminen 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä Liiketimintasuunnitelma n suunnitteluasiakirja, jssa kuvataan yrityksen liiketiminta, sen lähtökhdat ja tavitteet annetulle ajanjakslle. Timiva aikajänne n 2-3 vutta, mutta mnia asiita n visiitava humattavasti pidemmälle. Tämä dkumentti kuvaa liiketiminnan tavitteet, strategiat sekä markkina- ja talusennusteen. Suunnitelma viestii myös liiketiminnan peruselementit lainanantajille sekä muille tahille, antaa phjan liiketiminnan jhtamiselle ja mittapuun, jta pitkin asiiden kehitystä vidaan mitata ja muutksia arviida. Liiketimintasuunnitelman laatimiseen kannattaa ryhtyä erityisesti seuraavissa yrityksen timintaan liittyvissä vaiheissa: Yrityksen perustaminen Strategiaa suunniteltaessa Liiketimintaa kehitettäessä ja uudistettaessa Rahitusta haettaessa Muutsvaiheessa - kriisitilanne - jhtajan vaihds - uutta liiketimintaa hankittaessa - yhtiöitettäessä liiketiminta-alueita 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 4

5 5 Liiketimintasuunnitelma määrittelee ja fkusi yrittäjän tavitteet käyttäen tarkituksenmukaista infrmaatita ja analyysejä. Se pakttaa miettimään tavitteita ja timintaperiaatteita, kysyntää, asiakkaita, kilpailua, tehkkuutta ja taludellisuutta. Yrittäjältä tyypillisesti edellytetään sitä tärkeissä sidsryhmäsuhteissa, mukaan lukien lainanantajat, sijittajat ja pankit. Liiketimintasuunnitelma vi myös paljastaa aukkkhtia ja/tai heikkuksia yrittäjän suunnitteluprsessissa. Yrittäjä vi myös käyttää hyväkseen liiketimintasuunnitelmaansa pyytäessään mielipiteitä tai neuvja muilta henkilöiltä, mukaan lukien henkilöt jtka työskentelevät yrittäjän khdealalla. 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa? Yrittäjän tulisi: asettaa jitakin khtuullisia aikarajja pitkäaikaisillekin tulevaisuuden ennusteille (pitkäaikainen tarkittaa yli vuden mittaista ajanjaksa). On paljn tärkeämpää pysyä lyhyen ajan tavitteissa ja muunnella suunnitelmaa liiketiminnan edetessä. Liian usein pitkän ajan suunnittelu tulee merkityksettömäksi, kska käytössä leva liiketimintaknsepti eraakin suuresti alkuperäisestä knseptista. vara liiallista ptimismia. On syytä lla varvainen ennakitaessa päämatarpeita, aikarajja, myyntiä ja vitta. käyttää yksinkertaista kieltä asiiden selittämisessä. Liiketimintasuunnitelman tulisikin lla helpplukuinen ja helpsti ymmärrettävä. lla luttamatta täysin liiketiminnan ainutlaatuisuuteen, ei edes patentituun keksintöön. Menestyvät yrittäjät vat niitä, jtka alittavat taludellisesti tuttavan liiketiminnan, eivät välttämättä niitä, jiden liiketiminta perustuu suureen keksintöön. 1.4 Liiketimintasuunnitelman frmaatti Liiketimintasuunnitelma n systemaattinen arvi kaikista liiketiminnan kannalta kriittisistä tekijöistä. Ilmaistu visi n tiivis jäsennys liiketiminnan tarkituksesta ja tavitteista. Henkilöstöresurssit: Ylivimaisesti tärkein ainessa yrittäjän menestymiselle n hän itse. Yrittäjän kannattaa kiinnittää humita siihen, miten hänen aikaisemmat kkemuksensa vat svellettavissa uuteen liiketimintaan. Tämän vuksi n syytä laatia ansiluettel itsestä sekä muista henkilöistä, jtka sallistuvat liiketiminnan alittamisprsessiin. 5

6 6 Js yrittäjältä itseltään puuttuu tait hitaa jtakin liiketiminnan avainaluetta, hänen tulisi sisällyttää tämä seikka myös liiketimintasuunnitelmaansa. Hän vi esimerkiksi lisätä partnerin suunnitelmaansa tai suunnitella palkkaavansa henkilöitä, jilta löytyvät yrittäjältä itseltään puuttuvat taidt. Liiketiminnan kuvaus: Strategiavalinta n yritykselle päävalinta. Strategiseen linjavalintaan sisältyy useita taktisia timenpiteitä. Js taktiset timenpiteet epännistuvat, strategia ei välttämättä tuhudu. Js strategia n valittu väärin, eivät hyvätkään taktiset timenpiteet auta pelastamaan kknaisuutta. Yrittäjän tulisi määritellä ja kuvailla aittu liiketimintansa ja miten hän tarkkaan ttaen aik sitä tteuttaa. Tätä kuvausta laatiessaan hänen tulisi yrittää pysyä mahdllisimman fkusituneena aittuihin khdemarkkinihin. Timintaympäristö: Yrittäjän tulisi esittää perinphjainen kuvaus tulevan liiketimintansa timintaympäristöstä: taludelliset, pliittiset, ssiaaliset ja teknlgiset ympäristötekijät. Kska kaikkia mahdllisia tekijöitä ei vida selvittää, n keskityttävä yritystiminnan kannalta keskeisimpiin tekijöihin. Nykyisten ja ptentiaalisten asiakkaiden tunteminen n keskeinen lähtökhta kehittämistiminnalle. Timintaympäristön ymmärtäminen edellyttää lisäksi timialan ja sen kilpailutilanteen tuntemusta. Kilpailutilanteen tarkastelussa vidaan käyttää esimerkiksi ns. viiden kilpailuviman mallia ja selvittää timialalla j levat yritykset, uusien ja krvaavien tutteiden uhka sekä tutantpansten myyjien valta ja stajien vaikutusvalta. Rahitus, talushallint ja seuranta: Lyhytaikainen rahitus ymmärretään alle vuden ja pitkäaikainen yli vuden mittaiseksi. Yrityksen tulisi lla jka hetki likvidi eli selviytyä maksuvelvitteistaan ja lla pitkällä tähtäyksellä vakavarainen eli slidi. Esimerkiksi investinteja suunniteltaessa tai timinnan laajentuessa rahan tarve kasvaa. On leellista selvittää, miten lisääntynyt rahituksen tarve järjestetään. Yrityksen kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius vat keskeisiä menestymiseen vaikuttavia asiita. Liiketimintasuunnitelmaan tulisi sisältyä yhden vuden kassavirta, jka sisältää päämavaatimukset. Liiketimintasuunnitelmaan tulisi sisällyttää myös arvi siitä, mitkä asiat vivat mahdllisesti mennä pieleen ja miten nämä ngelmat hidettaisiin. Yrityksen talusseurannan kannalta n lennainen asia, miten talushallint ja seuranta n rganisitu. Tähän liittyy läheisesti knttritimintjen sekä atk:n järjestäminen. Liiketimintasuunnitelmassa vidaan phtia, miten taluden seurantaa visi parantaa. Yrittäjien ei tulisi myöskään unhtaa sisällyttää sekä markkininti- että laajennussuunnitelmiansa liiketimintasuunnitelmiinsa. 6

7 7 1.5 Viisi askelta hyvään liiketimintasuunnitelmaan Start-up-yrittäjillä n usein vaikeuksia kirjittaa liiketimintasuunnitelmiansa. Seuraavassa n viisi yksinkertaista hjetta: Kirjita auki liiketimintasi perusknsepti. Kerää niin paljn kuin vain mahdllista sekä yleistieta että erityistekijöitä kskevaa tieta liiketimintaympäristöstäsi Fkusi ja jalsta knseptiasi keräämääsi tietn perustuen. Lunnstele liiketimintasi yksityiskhdat. Mitä, missä, miksi, miten lähestymistapa vi lla tässä prsessissa hyödyllinen. Laita liiketimintasuunnitelmasi vakuuttavaan mutn, niin ettei se anna vain sinulle ivalluksia liiketiminnastasi ja auta sinua fkusitumaan, vaan että siitä tulee samaan aikaan myös arvkas työväline sinulle tärkeissä liikesuhteissa. 1.6 Mitä asiita tulisi ttaa humin uutta liiketimintaa alitettaessa? Hyvä liiketimintaknsepti: Kaikkein tavallisin yrittäjien tekemä virhe n väärän liiketiminnan valitseminen. Paras tapa start-up-yrittäjille ppia tulevasta liiketiminnastaan nkin työskentely ennen man yrityksen perustamista jllekin tiselle, jka j harjittaa kyseistä liiketimintaa. Tdellisuuden ja yrittäjällä levan hyvän liiketiminnan käsityksen välillä vi lla suuri er. Markkiniden ymmärtäminen: Hyvä tapa ketella markkiniden ymmärtämistään, n testata tutettaan tai palveluaan markkinilla ennen varsinaisen yrityksen pystyyn pistämistä. Terve, kasvava ja vakaa ala: Humaa, että mnet kaikkien aikjen suurimmista keksinnöistä kuten lentkneet ja autt eivät jhtaneet taludelliseen hyötyyn kvinkaan mnille niistä, jtka yrittivät käyttää hyväkseen näitä suuria edistysaskelia. Ne henkilöt menestyvät, jtka löytävät hyvin taludellisesti tuttavan liiketiminnan riippumatta siitä, vatk he hyödyntäneet suurta keksintöä. Kykenevä ja saava jht: Yrittäjien tulisi etsiä ihmisiä, jista he pitävät, jita he ihailevat, jilla n hyvät eettiset arvt, jilla n täydentäviä taitja ja jtka vat terävämpiä kuin he itse. Heidän tulisi pyrkiä palkkaamaan henkilöitä, jilla n taitja, jita yrittäjältä puuttuu. Yrittäjien tulisikin määritellä mat ainutlaatuiset kyvykkyytensä ja etsiä käsiinsä niitä, jtka pystyvät kääntämään heikkudet vahvuuksiksi. Pätevä talushallint: Useimmilla yrittäjillä ei le kirjanpittaustaa, jllin nämä tehtävät n luntevaa ulkistaa alan ammattilaisille. Jhdnmukainen liiketiminnan fkusinti: Yleensä yrittäjät, jtka erikistuvat jhnkin tutteeseen tai palveluun pärjäävät paremmin kuin yrittäjät, jtka eivät erikistu. Start-up-yrittäjien tulisikin keskittää 7

8 8 vimavaransa jhnkin, jta he vivat tehdä niin hyvin, ettei heidän tarvitse kilpailla pelkästään hinnan perusteella. Muutsvalmius: Yrittäjien ei tulisi situtua liian aikaisin, vaan säilyttää justava ajattelutapa ja tehdä tarmkkaasti muutksia sillin, kun lsuhteet ja laajeneva tietämys niitä vaativat. Sisällytä suunnitelmat verkkliiketiminnasta: Sekä kuluttaja- että B2B-verkkmyynti tulevat laajenemaan ekspnentiaalisesti tulevana vusikymmenenä. Riskien arviinti: Liiketimintasuunnitelman tteutumista vaikeuttavien riskitekijöiden arviiminen n tärkeää, jtta suunnitelma lisi mahdllisimman realistinen. Liiketimintasuunnitelma kannattaa käydä läpi khta khdalta kriittisesti ja arviida tteutumista uhkaavat tekijät. Samalla vidaan phtia, miten mahdllisten riskien tteutumiseen vidaan varautua. Riskejä analysitaessa n humiitava riskien seurannaisvahingt. Välilliset vaikutukset saattavat lla suuremmat kuin itse vahink. Liiketimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä yritys vi analysida riskinsä stmarkkinilla tutantprsessissa myyntimarkkinilla rahitusmarkkinilla kansainvälistysessä Riskien tunnistamisen ja arviinnin jälkeen päätetään, miten riskit hallitaan. Vaihtehtja vat riskin välttäminen riskin pienentäminen riskin kantaminen riskin siirtäminen Riskinhallintakeinn valintaan vaikuttavat eri keinjen aiheuttamat kustannukset verrattuna riskin tteutumisen aiheuttamiin kustannuksiin. Liiketimintasuunnitelmassa pyritään etsimään ptimaalinen riskinhallintakein. 1.7 Valmis liiketimintasuunnitelma Liiketimintasuunnitelman tulisi lla tiivis ja selkeä. Yrityksestä ja liiketiminnasta riippuen se n pituudeltaan yleensä sivua. Hyvä liiketimintasuunnitelma n selkeä lennaiseen keskittyvä lginen ja jhdnmukainen yrityksen jhdn näkemys yrityksen tulevasta kehityksestä tulevaisuutta ennakiva 8

9 9 asiallinen ja kriittinen riskit tunnistava ja niihin varautuva Liiketimintasuunnitelma ei täysin vastaa tarkitustaan, js se tehdään ensisijaisesti rahittajia varten kuvailee ainastaan tätä päivää aliarvii riskejä n ensisijaisesti markkiniva yritysesite Kirjallisuutta: Grön, H. & Viitanen, T Liiketimintasuunnitelma sana yrittäjyyttä. Laureaammattikrkeakulu, pinnäytetyö. Lulasalmi, R Liiketimintasuunnitelma alittavalle yrittäjälle.. Laureaammattikrkeakulu, pinnäytetyö. Ruuska, M., Karjalainen, L. & Jhnssn, R Miten laaditaan hyvä liiketimintasuunnitelma business plan. Työkirja. 5. uudistettu pains. Finnvera Oyj. Suminen, A Riskien hallinta. WSOY. 9

10 10 2 Kirjanpit ja kassavirta Kirjanpidn saaminen n hyvin tärkeää yrittäjille. Heidän täytyy tietää kaikista yrityksensä liiketapahtumista ja ymmärtää talusraprttiensa sisältöä: tasetta, tulslaskelmaa sekä kassavirtalaskelmaa. Jkaisella instrumentilla n erityinen merkitys, ja ne yhdessä määrittelevät yrityksen taludellisen kunnn. Sisältö Kirjanpit-saaminen Kirjanpitäjän valinta Tee itse ma kirjanpitsi Kirjanpittavat Vervelvllisuuden haasteet Tärkeimmät talusraprtit 2.1 Kirjanpit-saaminen Yrittäjältä vaaditaan ymmärrystä talushallinnsta ja sen välineistä. Yritystä tullaan arviimaan nimenmaan klassisten taluden mittarien avulla: tase, tulslaskelma ja kassavirtalaskelma. Nämä klme mittaria määrittelevät yrityksen taludellisen kunnn. Tässä jaksssa kuvataan miten: tase kert yrityksen arvn. tulslaskelma kert nk yritys vitllinen vai ei. kassavirtalaskelma ennustaa kassan salda tulevaisuudessa. Mittarit auttavat yrittäjiä tekemään parempia päätöksiä, jten yrityksen mistajien täytyy tuntea itsensä sinuiksi mittarien tuttamien arvjen kanssa. Yrittäjät tulevat myös tarvitsemaan kirjanpit-saamista vidakseen arviida kilpailijitaan tai yrityksiä, jita he aikvat staa (tai jtka aikvat staa heidän yrityksensä). Vaikka tätä infrmaatita vidaan saada pörssimeklareilta tai haastattelemalla avainjhtajia, paras tapa ppia menestyneimmistä kilpailijista n lukea heidän vusikertmuksensa. 2.2 Kirjanpitäjän valinta Yrittäjien tulisi knsultida kirjanpidn asiantuntijaa ennen alittamistaan. Tämä vi lla jk yksityisyrittäjänä timiva HTM- tai KHT-tilintarkastaja taikka is tilintarkastusyhteisö, jka vi tarjta asiantuntemusta mnilla eri sa-alueilla. Tällä hetkellä kirjanpitäjille ei le vastaavia kansallisia standardeja kuin HTM- ja KHT-tilintarkastajille, jten usein parasta n etsiä susituksia kirjanpitäjää valitessa. Mnet tilintarkastajat susittelevat yrittäjille henkilöitä, jiden he uskvat vivan auttaa yrittäjiä heidän kirjanpittarpeissaan. Kirjanpitäjien ammattitait vaihtelee niistä jtka ainastaan maksavat laskut tai prsessivat kuitit aina täyden palvelun kirjanpitäjiin, jtka vivat tehdä yhteenvedn verilmitusta varten kaikista kirjanpitaktiviteeteista tilintarkastajille. 10

11 11 Js yrittäjät tisaalta haluavat jnkun neuvmaan heitä liiketimintjensa rganisinnissa ja tekemään sekä tulver että ennaknpidätysilmitukset, he tdennäköisesti tarvitsevat HTM:n tai KHT:n apua. Palkkakirjanpidsta ja palkkjen raprtinnista n tulssa kk ajan yhä mnimutkaisempaa. Nämä timinnt vidaan kuitenkin teettää alan yrityksillä khtuullisella hinnalla. Tilintarkastajilla vi usein lla myös jkin susitus spivasta palveluntarjajasta. Tavat jilla tilintarkastajat vivat auttaa neuvtteluissa rahittajien kanssa: Ennemmin tai myöhemmin yrittäjät tulevat tarvitsemaan rahitusta start-uprahituslähteidensä lisäksi. Tämän vuksi nkin tärkeää luda pankkisuhteita j ennen tulevien tarpeiden syntyä. Tilintarkastajat vivat: auttaa tekemään kassavirtalaskelmia, jtka ennustavat yrityksen käteistarpeita tulevien kuukausien salta. auttaa tekemään henkilökhtaisen tilinpäätöksen, mukaan lukien taselaskelman henkilökhtaisista varista ja vastattavista yhdessä sellaisen tulslaskelman kanssa, jka näyttää miten suuren kassavirran yrittäjä saa aikaan kuukausittain. auttaa pankille esittäytymisessä. Tämä vi lla erityisen hyödyllistä, js pankilla n llut aikaisempia vastaavia liiketimia tilintarkastajan kanssa. auttaa liiketimintasuunnitelmien viimeistelyssä pankkeja varten. auttaa infrmaatin, mukaan lukien esimerkiksi tilinpäätösraprtit, rganisimisessa näppärään ja järjestelmälliseen mutn. 2.3 Tee itse ma kirjanpitsi! Aivan yrityksen alkuvaiheessa yrittäjän kannattaa kuitenkin perehtyä kirjanpitn ja myös tehdä sitä itse. Se n arvkasta kirjanpitn liittyvien asiakirjjen ja yksityiskhtien ymmärtämiseksi man yritystiminnan näkökulmasta myös jatkssa. Siten yrittäjä vi paneutua paremmin työnjhdllisiin tehtäviin. Mikäli yrittäjä päättää hitaa kirjanpidn itse, kannattaa kuitenkin harkita palkkakirjanpidn ulkistamista kyseisen palvelun tarjajalle. 2.4 Kirjanpittavat Ennen yrityksen perustamista tulee päättää yrityksen kirjanpittapa. On lemassa kaksi vaihtehta: Kassaperusteinen metdi: Tämä n juuri sitä mitä nimikin antaa ymmärtää. Tul syntyy kun saat rahaa ja men kun maksat laskun. Suurin sa palveluyrityksistä timii kassaperusteisesti, kska sitä n helpmpi ymmärtää. Suriteperusteinen metdi: Tässä metdissa tult ja ment kirjataan myyntipäivälle hulimatta siitä, millin rahat saadaan (tai ei saada). Js asiakas ei maksa 30 päivän sisällä, myynti kirjataan silti ylös myyntipäivänä sattuneeksi. Kun rahat saapuvat, myyntisaamisten tili muutetaan käteiseksi. Sama kskee kuluja: Js aiheutat kulun yhdessä kuussa, mutta et maksa sitä 11

12 12 ennen kuin seuraavassa kuussa, kulu kirjataan silti ylös sen kuukauden kuluna, jna se aiheutettiin. Js timintaasi kuuluu valmistustutanta tai varastn ylläpita, verttaja yleensä vaatii suriteperusteisen metdin nudattamista. Erillisten liiketiminta-arkistjen pit Vaikka kyseessä lisi pienyrityksen perustaminen ja yrittäjä tulisi lemaan aina mistaja, yritykselle tulisi perustaa yritystili ennen liiketimintjensa alittamista, sillä liiketimintatietjen erillään pit henkilökhtaisista tiedista n tärkeää. Yrityksen kirjanpitäjä vi auttaa suunniteltaessa, mitä tilejä yritykselle perustetaan. 2.5 Vervelvllisuuden haasteet Vervelvllisuus saa aikaan paljn haasteita, jtka yrittäjän ja hänen kirjanpitäjänsä tulee pystyä hitamaan. Tulvert Js yrittäjä alittaa ainana mistajana, hän raprti liiketiminta-aktiviteettinsa elinkeinverilmituksessa. Aina mistaja ei maksa ainastaan päämaverja liiketiminnan tulista, vaan hän maksaa myös ssiaaliturvamaksua näistä tulista. Se raprtidaan erillisenä sana tulverilmitusta. Ssiaaliturvamaksu vi lla yllätys uudelle pienyrittäjälle, jka ei dttanut jutuvansa maksamaan nin 15 % netttulistaan ssiaaliturvamaksuina päämaverjen lisäksi. Avimena yhtiönä tai kmmandiittiyhtiönä timiminen ei vapauta vastuunalaisia yhtiömiehiä ansitulverista. Ennaknpidätykset Js yrittäjällä n työntekijöitä, hänen kirjanpitäjänsä vi auttaa arviimaan tarvittavien ennaknpidätysten suuruutta, mikä pulestaan auttaa yrittäjää ennaknpidätysten tilittämisessä verttajalle. Yrittäjä vi jutua maksamaan muitakin verja, jtka liittyvät hänen liiketimintansa erikispiirteeseen. Sisäinen valvnta Sisäinen valvnta viittaa siihen, mitä tarvitaan sellaisten varjen hitn, jssa raha vaihdetaan jk käteisen, shekkien tai luttkrttien mudssa tutteisiin ja palveluihin. Tavitteena n varmistaa, että yritys saa kaiken tuln ilman että mitään siitä n kavallettu pis tuhlaamalla, varmattmuudella, petksilla tai epärehellisten työntekijöiden timesta. Neljännesvusi-ilmitukset Neljännesvusi-ilmitukset kstuvat pääasiassa ennaknpidätysten ja arvnlisäverjen ilmituksista. Start-up-yritysten täytyy jättää neljännesvusittain ilmitus ennaknpidätyksistä, ja lähettää rahat, jita yritys n pidättänyt työntekijöiden palkista sekä työnantajan suuden ssiaaliturvamaksuista valtille. Samin tilitetään tulvert ja työttömyysturvamaksut, jita työnantajat maksavat valtille. On hyvin tavallista, että start-upeilla n puutetta käteisestä. Vervelvtteiden maksua ei kuitenkaan pidä siirtää käteisvarjen turvaamiseksi. Pankkitilin täsmäys Kuten j aikaisemmin neuvttiin yrittäjän n perustettava erillinen yritystili yritykselleen, 12

13 13 jtta liiketiminnan kuluja ja tulja lisi helpmpi seurata. Tämä pankkitili täytyy täsmätä vähintään kerran kuukaudessa, kun yrittäjä saa tilitteen pankiltaan. Yrittäjä vi säästää paljn rahaa tekemällä tämän itse. Täsmäys merkitsee pääkirjanpidn määrittämän pankkitilin saldn vertaamista tilitteen lppusummaan. Humin täytyy myös ttaa mikä tahansa näistä kahdesta saldsta löytyvä eravaisuus, jka jhtuu maksumääräyksistä, jtka yrittäjä n kirjittanut, mutta jita pankki ei le vielä varmistanut. Js tästä n kyse, pääkirjanpidn sald n alempi kuin tilitteen lppusumma, kska pankki ei le vielä nähnyt jitakin maksumääräyksiä. Tämän vuksi nkin tärkeää, että nämä, vielä perimättömät maksumääräykset vähennetään pankkitilin saldsta ja lpputulsta verrataan pääkirjanpidn saldn. Kun nämä kaksi vat yhtä suuria, vidaan sana, että tili n täsmätty. Henkilökuntaetuplitiikka Kun työnantaja palkkaa uusia työntekijöitä, hänen täytyy päättää: Miten mnta tuntia työntekijät tulevat työskentelemään? Mihin lmiin he vat ikeutettuja? Mikä yrityksen lmaplitiikka n? Haluaak työnantaja tarjta työntekijöilleen sairausvakuutuksen? Minkälaisia vakuutuksia yritys tulee tarjamaan. Mikä n yrityksen sairauslmaplitiikka? On lemassa paljn eri lähteitä, jtka auttavat yrittäjiä näiden päätösten tessa. Näitä vat: Kirjanpitäjä ja lakimies Tiset yrittäjät, jilla n j kkemusta alasta, ja vivat siksi auttaa uusia yrittäjiä heidän henkilökuntaetuplitiikkansa määrittelyssä. Mikä n timinut samanlaisissa yrityksissä aiemmin, n tdennäköisesti hyvä tapa edetä, jtta lisit kilpailukykyinen tisten samalla alalla levien yritysten kanssa. Järjestöt, jtka vivat lla avuksi henkilökuntaetuplitiikan määrittelyssä. 2.6 Tärkeimmät talusraprtit Tase Tase n yhteenvet ja tilannekatsaus. Se mittaa yrityksen maisuuden ja velkjen arva tiettynä ajankhtana. Tase n jaettu kahteen pääsin: vastaavaa sekä vastattavaa. Vastaavaa-pulella (aktiivat) esitetään yrityksen maisuus jaettuna pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin. Vastattavaa-puli (passiivat) sittaa rahan lähteet. Taseen rakenne n esitetty alla. Kyseessä kirjanpitasetuksen mukainen lyhennetty tase, jka kskee pieniä kirjanpitvelvllisia. Suurten kirjanpitvelvllisten n esitettävä tase tarkemmin eriteltynä. Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettmat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 13

14 14 Sijitukset Vaihtuvat vastaavat Vaiht-maisuus Saamiset; lyhyt- ja pitkäaikaiset erikseen Rahitusarvpaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastattavaa Oma pääma Osake-, suus- tai muu vastaava pääma Ylikurssirahast Arvnkrtusrahast Käyvän arvn rahast Muut rahastt Edellisten tilikausien vitt (tappi) Tilikauden vitt (tappi) Tilinpäätössiirtjen kertymä Paklliset varaukset Vieras pääma; lyhyt- ja pitkäaikainen erikseen Vastaavien kknaissumma n aina yhtä suuri kuin vastattavien kknaissumma, mitä kutsutaan kaksinkertaiseksi kirjanpidksi. Taseeseen merkityt varallisuusarvt eivät välttämättä vastaa maisuuden käypiä arvja (markkina-arvja). Omaisuuden arv taseessa n tavallisesti pienempi tai krkeintaan yhtä suuri kuin sen käypä arv. Yhtiön vertus ei perustu taseeseen vaan tulkseen. Taseella n kuitenkin merkitystä yhtiön mistajien vertuksessa, sillä yhtiön varallisuus vaikuttaa mm. mistajien sink-, lahja- ja perintövertuksessa. Tase vaikuttaa myös siihen, kuinka paljn varja yhtiö vi jakaa mistajilleen esimerkiksi sinkina. Kun pankit katsvat talusraprttia, ne vat kiinnstuneita erilaisista taluden suhdeluvuista. Suhdeluvut auttavat sittamaan liiketiminnan taludellisen vahvuuden ja sen, miten yritys vi hitaa velkjen takaisinmaksun. Yrityksen ma pääma kiinnstaa tyypillisesti pankkeja. Tulslaskelma Taseen pari n tulslaskelma, jka mittaa yrityksen tuttja, kuluja ja vitta tai tappita tietyn ajanjaksn aikana, tyypillisesti kuukausittain tai neljännesvusittain. TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketiminnan muut tutt 0,00 0,00 Liiketiminnan kulut - 0,00-0,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,00 0,00 Rahitustutt ja -kulut +/- 0,00 +/- 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 0,00 0,00 Satunnaiset erät +/- 0,00 +/- 0,00 14

15 15 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 0,00 0,00 JA VEROJA Tilinpäätössiirrt +/- 0,00 +/- 0,00 Välittömät vert 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 0,00 0,00 Tutt vat tilikaudelle kuuluvia tulja. Suriteperusteisesti laadittavassa tulslaskelmassa tuln katstaan levan tilikaudelle kuuluvaa tutta, js surite n luvutettu asiakkaalle tilikauden aikana. Kulut vat tilikaudelle kuuluvia menja. Men jakstetaan tilikaudelle, js mena vastaava tul katstaan syntyneen tilikauden aikana eikä menn dteta enää tulevaisuudessa kartuttavan tulja. Tätä kutsutaan men tuln khdalle -periaatteeksi. Se sa menista, jiden vastaavat tult vat vielä saamatta, kirjataan taseeseen aktividuksi dttamaan tulevaisuudessa kertyviä tulja. Yleensä esitellään myös kumulatiivisesti alkuvuden luvut liiketiminnan kehittymisen seuraamiseksi. Mikäli liiketiminnan kehitys näyttää heiklta, tulee timenpiteisiin ryhtyä npeasti. Kassavirtalaskelma Kassavirtalaskelma kert yrityksen kassavirran. Kassavirta jakautuu klmeen saan: - peratiivinen / liiketiminnan kassavirta - investintien kassavirta - rahituksen kassavirta Kassavirtalaskelma sittaa yrityksen tdellisen kassavirran eli sen suuden myyntitutista, jka n maksettu kassaan sen suuden liiketiminnan kuluista, jka n maksettu kassasta kassasta maksetut investinnit kassaan saadut ja kassasta maksetut rahituserät Kassavirtalaskelmaa n tärkeä seurata, sillä sen avulla yrittäjä vi ennakida tulevaa kassavirtaa sekä rahantarvetta kuin lentäjä jäljellä levan plttaineen määrää. Tietyllä hetkellä lähdetään liikkeelle tietyllä rahamäärällä. Siihen lisätään sisääntulevat erät ja vähennetään maksuun lähtevät erät. Lpputulksena saadaan rahamäärä tarkastelujaksn, esimerkiksi kuukauden, lpussa. 2.7 Kirjanpidn ja kassavirran tarkistuslista On hyvä muistaa: Valmistele säännölliset talusraprtit, vähintään kuukausittain tai jpa viikttain. Pidä silmällä myytyjen palvelujen aiheuttamien kustannusten suhdetta niistä saatuihin tulihin. Vertaa suhdetta aiempien ajanjaksjen vastaavaan. Säilytä alusta alkaen hyvä sisäinen kntrlli. Älä siirrä itseltäsi ikeutta allekirjittaa esim. sttilauksia. Älä käytä verjen maksuun varattuja varja muihin tarkituksiin. 15

16 16 Muista, että likviditeetti ei le sama kuin rahan hankkiminen. Vit tehdä vitta ja silti jutua vararikkn. Hulehdi kassavirran seurannasta. Ennaki ja tee suunnitelmat taludellisista tarpeista, jtka liittyvät tilihin, laitteisiin, henkilökuntaan ja käyttöpäämaan. Järjestele rahitus hyvissä ajin ennen kuin tarve ilmenee. 2.8 Metsäkneyritysten talus ja kannattavuus Sumessa Npea kneiden tekninen kehitys ja timinnan ptiminti n lisännyt tuttavuutta puunkrjuu- ja kuljetusalalla. Kuitenkin pienillä puunkrjuuyrityksillä tutannn tehkkuus jää helpsti heikmmaksi verrattuna suuriin kilpailijihin, kska investinti tehkkaimpiin mahdllisiin tutantvälineisiin n harvin mahdllista. Alhaisempi tuttavuus heijastuu alhaisempaan hintakilpailukykyyn tai timinnan kannattavuuteen. Tämä heikentää edelleen mahdllisuuksia hankkia rahitusta. Tutkimusten mukaan puunkrjuuyritysten taludellinen tilanne n keskimäärin tiukka mediaaniyrityksen kannattavuuden llessa kahdesta neljään prsenttia. Tappillisten yritysten suus n nin 25 prsenttia. Sen lisäksi yritysten vakavaraisuus eli tappinsietkyky ja kyky selvitä situmuksista pitkällä tähtäimellä vat mnissa tapauksissa heikentyneet. Kneyritysten investintipäätöksiä tehtäessä n aina llut tapana kiinnittää humi pistihin ja sitä kautta verjen minimintiin sen sijaan että plttpisteessä lisivat investinnin sitma lisäpääma ja sille saatu tutt. Lukujen valssa vidaan sana, että alalla tarvitaan tisaalta tarkkuutta niin tutt- ja kustannusrakenteen suunnittelussa kuin urakkaspimusten laatimisessa, tisaalta kannattavuuden seurantajärjestelmien kehittämistä sekä yrittäjän ja työntekijöiden kuluttamista. Metsäkneyrittäjien markkinatilanteelle n tunnusmaista stajien vahvuus (Rummukainen et al. 2006): - asiakkaat pyrkivät tekemään kumppanuusspimuksia metsäkneyrittäjien kanssa, jllin asiakkaat tulevat tuntemaan yrittäjien kustannusrakenteen - mnien asiakkaiden käyttämä tarjusmenettely jhtaa krkeaan markkinapaineeseen - epätasapaininen neuvtteluasema yhden suuren asiakkaan ja mnien pienten krjuuyrittäjien välillä Metsäkneyritysten tuttavuus ja kustannukset riippuvat työmenetelmistä ja kneista, mutta myös puulajeista, niiden ksta, ja leimiklta krjattavasta puumäärästä. Myös jyrkät rinteet, maan heikk kantavuus ja tieverkn pieni tiheys vaikeuttavat timintaa ja lisäävät kustannuksia. Lisäksi teiden heikk kantavuus ja pienet leimikt rajittavat käytettävien kneiden ja rekkjen kka. Tuttavuutta heikentäviä ja resurssitarvetta kasvattavia tekijöitä vat: harvennusten lisääntyminen hehtaarikertymien pieneneminen rutakausien lyheneminen kuljetusmatkjen piteneminen tiestön kunnn heikkeneminen Kustannussäästöjä n mahdllisuus saavuttaa seuraavien prsessien salta: krjuukalustn siirrt 16

17 17 kneiden seiskki (kausivaihtelut/krjuujärjestys, leimikiden merkitsemättömyys) krjuutehn alenemiseen jhtavat tekijät (alikasvustn raivaamattmuus vs. metsurin käyttö, krjuukalustn hun sveltuvuus leimiklle) kuitupuun ristiinkuljetuksen välttäminen puukaupan päällekkäiset timinnt Sumessa keskimääräinen krjuualue n 2-4 hehtaaria. Keskimääräinen puukaupan kk n m3. Valtin ja metsätellisuusyritysten metsissä krjuualat vat yleensä suuremmat, jllin keskimääräinen krjattu puumäärä n m3. Mitä suurempi krjuualue, sitä vähemmän siirtja vutta tai krjattua kuutimetriä khti laskien leimikiden välillä tarvitaan. Tuttavuuden ja kannattavuuden parantamiseen n edelleen varaa tisaalta paremmalla suunnittelulla, tisaalta puunhankinnan paremmalla lgistiikalla (Rummukainen et al. 2006). Lisäksi kustannustehkkuuden ja synergiaetujen saavuttamisen katstaan edellyttävän kk timialan yhteistä tietkantaphjaa sekä standardeja. Useammalle asiakkaalle urakinnissa saavutettavia etuja: riippumattmuus yhdestä asiakkaasta pienentää yrittämisen riskiä pienempi työalue työn tasaisuus, työn kausivaihtelun pieneneminen kalustn käyttöasteen nstaminen knesiirtjen väheneminen Sumessa puunkrjuu perustuu tavaralajimenetelmään, jssa runkjen katknta suritetaan hakkuun yhteydessä metsässä. Yksityismetsien puut myydään pääasiassa pystykauppina. Krjuuyrittäjät neuvttelevat suurten metsätellisuusyritysten ja valtin kanssa enimmäkseen vuden mittaisia krjuuspimuksia. Kneellistuminen lisää työn tuttavuutta ja työturvallisuutta, mutta vaatii suuria päämia ja pienentää työviman kysyntää. Timintakulut vat kasvaneet merkittävästi viime vusina, plttaine etunenässä. Tämä vaikuttaa liiketiminnan kannattavuuteen, ellei le mahdllisuutta speuttaa hintaa tarjuskaudella tai spimuskauden aikana. Niinpä spimuksiin tulisikin liittää yksi tai kaksi kustannusindeksitarkistusta spimuskaudella. Heikk taludellinen tilanne vaikeuttaa vanhan knekannan krvaamista uudella sekä päämien hankkimista yrityksen kehittämiseksi. Tyypillisesti päämakulut vat yli klmanneksen yrityksen kustannuksista. (Rummukainen et al. 2006). Kirjallisuutta: Ikäheim, S., Lunasmeri, S. & Walden, R Yrityksen laskentatimi. WSOY. Karjalainen, L Pienyrityksen taluspas. Finnvera. Kski T. & Virtanen, M Tuls: liiketiminnan suunnittelulla menestykseen. Otava. Laitinen, E.K Yritystiminnan uudet mittarit. Talentum. 17

18 18 Rummukainen, A., Brgt, T. & Kastenhlz, E Challenges fr frestry cntractrs: Varius structures but mutual prblems in Finland, Germany, Pland and Rmania. In: Niskanen (Ed.). Issues affecting enterprise develpment in the frest sectr in Eurpe. Faculty f Frestry, University f Jensuu. Research ntes 169. pp Henkilöstöresurssit Hyvien työntekijöiden rekrytinti, palkkaus ja kuluttaminen Useimmat työnantajat vat samaa mieltä siitä, että vaikeinta työantajana lemisessa n hyvien työntekijöiden löytäminen ja pitäminen. Alita siis hyvien työntekijöiden etsiminen heti kun let päättänyt, että sinusta tulee yrittäjä. Määrittele mitä tarvitset työntekijältä Listaa minaisuudet jita vaadit Verkstidu: pistä viesti liikkeelle, että let etsimässä apua Kehitä ja ylläpidä työvimalähteitäsi Harkitse perheenjäsenten, eläkkeellä levien työntekijöiden ja piskelijiden palkkaamista Asiakkaittesi täytyy lla vakuuttuneita siitä, että he asiivat saavien ja auttavien henkilöiden kanssa. Viisi minaisuutta jista asiakkaat pitävät eniten asiidessaan henkilökunnan kanssa: Palvelusaaminen Khteliaisuus Vilpittömyys Avimuus Muistilista tiimin palkkaamista ja kuluttamista varten: Tiedä, minkälaista saamista tarvitset Pystytä palkkajärjestelmä, jka sisältää palkkarakenteen, kannustimet ja luntaisedut Lu jkaiselle (mukaan lukien sinä itse) työnkuvaukset, jtka sisältävät kultakin työntekijältä vaadittavat erityistaidt Ylläpidä aikataulua henkilökunnan tapaamisista Kehitä tapja ja prseduureja asiakasvalitusten käsittelyyn. Pidä mielessä että saat arvkasta palautetta tyytymättömältä asiakkaalta Kehitä selkeä prtklla puhelimen, faksin tai sähköpstin avulla tapahtuvaan asiimiseen asiakkaiden kanssa Määrittele jatkuvasti uudelleen taidt ja vaatimukset, jita tarvitaan uusilta työntekijöiltä Kehitä ja ylläpidä työntekijöiden pasta Listaa ptentiaaliset ngelmakhdat sekä ptentiaaliset ratkaisut niihin Lähteet ja kirjallisuutta: 18

19 19 Grönrs, C Palvelujen jhtaminen ja markkininti. Prv. WS Bkwell Oy. 4 Yrityksen laajentaminen Yrityksen laajentaminen vaatii suunnittelua ja sen tulisi tapahtua ikeaan aikaan. Liiketimintaa laajentaessaan yrittäjä törmää myös aivan uusiin ngelmiin, jtka eivät lleet vielä läsnä yrityksen start-up-vaiheessa. Sisältö Avainasiat ennen laajentamista Laajentuneen yrityksen ngelmat, jtka eivät lleet vielä läsnä start-upissa Mtivi avaintyöntekijöitäsi: Palkitseminen ja tunnustuksen antaminen Menestyvien tulsyksiköiden lunti Liiketiminnan laajentaminen: Pitkän ajan talussuunnittelu Yritysten tavallisimpia ngelmia Perussäännöt yrityksen ngelmien hitamiseen 4.1 Avainasiat ennen laajentamista Kun liiketiminta yrityksessä n alitettu, yrittäjällä n seuraavana haasteenaan miettiä, miten saada yritys kasvamaan. Ennen kuin yrittäjä edes ajattelee yrityksensä laajentamista, täytyy liiketiminnalla lla vakaa phja, jsta pnnistaa. Timinnan ngelmakhdat n selvitettävä ja ratkaistava. Yrittäjän tulisi välttää henkilökhtaisen takauksen anta vukraspimuksille ja lainasitumuksille. Hänen tulisikin erttaa niin paljn kuin vain mahdllista yrityksen velat henkilökhtaisista varistaan. 4.2 Laajentavan yrityksen ngelmia, jtka eivät lleet vielä läsnä start-upissa Yritystä laajennettaessa tarvitaan hjaimia ja kntrllintia, jllaisia ei llut vielä läsnä start-up-vaiheessa. Tee-se-itse mallin rikkminen vaatii hulellista valmistelua. Yritys tarvitsee esimerkiksi kirjanpidn ja kassavirran hjaimia, jtka mittaavat yksittäisten yksikköjen tulksekkuutta verrattuna kk liiketiminnan tulksekkuuteen. Näitä raprtteja tullaan tarvitsemaan tistuvasti. Mnissa yrityksissä käytetään viikittaisia tulslaskelmia estämään pienten ngelmien kasvamista suuremmiksi, ja mahdllisesti mahdttmiksi hallita. Tilintarkastajat vivat auttaa yksikön talusraprtinnin pystyyn pistämisessä. Vastuun ja timivallan deleginti Yrityksen laajentaminen vaatii vastuun ja timivallan delegintia. Rekrytinnissa tarvitaan uusia kykyjä, arviintia ja kuluttamista. Suurin harppaus tarvitaan laajennettaessa ensimmäisestä yksiköstä tiseen. Kun let suriutunut harppauksesta 19

20 20 yhdestä kahteen, let ketju! Tästä eteenpäin prsessista tulee jatkuvasti paraneva, kpiitava peraati. Timivallan deleginti vidaan surittaa: avaintyöntekijöiden taludellisella mtivinnilla lumalla tulsyksiköitä Jskus alittelevalla yrittäjällä n vaikeuksia timivallan deleginnissa. On kuitenkin lemassa mnia tapja hitaa deleginti ilman että yrittäjä jutuu lupumaan niistä funktiista, jtka hän haluaa pitää itsellään. Yrittäjän tulisi lla esimerkiksi ainut henkilö, jka vi allekirjittaa maksumääräykset ja päättää pääman allkinnista, mutta tämä ei estä häntä delegimasta työntekijöiden kuluttamista esimiehille: Yrittäjä vi nimittäin edelleen mtivida avaintyöntekijöitään kahdella tavalla antamalla tunnustuksia ja palkitsemalla. Tunnustuksen ant merkitsee paljn enemmän kuin vaikuttavan tittelin myöntämistä. Tärkein tunnustus n tehdä selväksi, että avainhenkilöt vat asemassa, jssa heillä n sekä timivaltaa että vastuuta. Vaikka timivallan deleginti tu tyypillisesti mukanaan jitakin jhtajien tekemiä virheitä, heidän virheensä rajittuvat heidän vastuualueidensa piiriin. Myös tiheästi tteutettava talusraprtinti minimi heidän virheidensä epäsutuisat talusvaikutukset. Taludelliset kannustimet Henkilökhtaiseen menestykseen sidtut taludelliset kannustimet mtivivat hyviä jhtajia. Jhtryhmän taludellinen palkitseminen tulisikin lla yksikkökhtaista, jtta jkaisen jhtajan bnus perustuu ainastaan siihen, mitä hän n saavuttanut, eikä sitä le laimennettu sillä, miten muut yrityksen sat vat suriutuneet. Js let epävarma vitnjaksuunnitelman laatimisessa, hyviä ideita vi saada menestyneimmiltä kilpailijilta, jtka vat j läpikäyneet yritys- ja erehdysprsessin tällaisen järjestelmän laadinnassa. 4.3 Mtivi avaintyöntekijöitäsi: Palkitseminen ja tunnustuksen antaminen Tunnustuksen antaminen n sellaisten liiketimintarakenteiden lumista, jssa avaintyöntekijöille annetaan timivaltaa ja vastuuta, ja jka n sidttu yrityksen tulkseen ja tulsvastuullisuuteen. Näin mudstuu tulsyksikkö, jta avaintyöntekijä jhtaa. Jkainen tulsyksikkö n erillisesti vastuussa vitistaan ja tappiistaan, jiden määrää selvitetään tiheästi. Ideana n sellaisen ilmapiirin lunti, että avainhenkilöt tuntevat, että heillä n yrittäjämäistä päätöksentekvaltaa, ja että heille maksetaan heidän man tulsyksikkönsä tulksen perusteella. Mutta heille ei kuitenkaan anneta timivaltaa rleissa, jita heille ei le delegitu. Ne jäävät yrittäjän vastuulle: investinnit maksumääräysten allekirjittaminen Tämä merkitsee sitä, että avainhenkilöille annetaan tarpeeksi liikkumavaraa tulsyksikkönsä perimiseen. He vivat tehdä myös jitakin erehdyksiä. Yrittäjät vivat pienentää riskiään khdata suuria tappiita kahden edellä mainitun rajituksen sekä tiheän talusraprtinnin lisäksi myös rekrytimalla hyvin mtivituneita jhtajia. 20

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen

Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö n helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja justamatn liikennöintispimus estäneet helmen kirkastumista. Päivitetään enemmän yrittäjävetiseksi ja enemmän Phjis-Karjalan

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Osake, rahast, vakuutus vai PS-tili vertuksen kannalta? Juha-Pekka Huvinen Vernmaksajain Keskusliitt + Vertiet Oy Sijituskhteet Hajautus vaatii päämaa. Hajautus tehtävissä pienellä päämalla. Riippuu palveluntarjajasta.

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Hoivamaatalous: huipputasolla

Hoivamaatalous: huipputasolla ECVET yksikkö nr 1 Edellytykset: Hiva -maataluden yrittäjä Hivamaatalus: huipputaslla Tavite: Pystyä tekemään päätös hivamaatalusyrityksen perustamisesta ttaen humin maatilan mahdllisuudet sekä hivamaataluteen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Yhteismetsän verotus

Yhteismetsän verotus LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Kulutusprjekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 3/2014 Yhteismetsän vertus Perehdytysaineist yhteismetsien avainhenkilöille 15.4.2014 Kemijärven, Kuusamn, Psin ja Sallan

Lisätiedot

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki)

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki) TOJ:n hankinta- ja käyttööntt Espn kaupunki 29.11.2012 Hannu Rajala (asiakirjahallinnn suunnittelija, asiakirjahallint, Espn kaupunki) Sisältö Taustaa Espn TOJ:n hankinnasta vaatimusmäärittelyprjektit

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Uusia tapoja arvottaa ja markkinoida metsien ulkoisvaikutuksia (NEWFOREX)

Uusia tapoja arvottaa ja markkinoida metsien ulkoisvaikutuksia (NEWFOREX) Uusia tapja arvttaa ja markkinida metsien ulkisvaikutuksia (NEWFOREX) Art Naskali, Erkki Mäntymaa, Ville Ovaskainen ja Liisa Tyrväinen (METLA) Arvt ja arvttaminen: Arvtiedn tutant LYNET laitksissa 24.5.2012,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet 2015-03-16 1 (6) TeliaSneran eettiset timintaperiaatteet TeliaSnera n hyväksynyt yhteiset periaatteet knsernimme timinnan perustaksi. Odtamme TeliaSneran kaikkien työntekijöiden nudattavan päivittäisessä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo + Vapaaehtistiminnan jhtaminen Saara Jäämies Sal 14.3.2017 + Kuka len? Saara Jäämies Helsingin kaupunginkansliassa vapaaehtistiminnan mallin prjektisuunnittelija Vapaaehtis- ja kansalaistiminnan kehittäjä

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot