Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen"

Transkriptio

1 Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö n helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja justamatn liikennöintispimus estäneet helmen kirkastumista. Päivitetään enemmän yrittäjävetiseksi ja enemmän Phjis-Karjalan maksi näyteikkunaksi.

2 Päivittäisyhteys Ilman timivia liikennepalveluita ja ilman päivittäisyhteyttä Jensuusta, n Klin kasvutavitteita vaikea saavuttaa. Timiva jukkliikenneyhteys n myös merkittävä imagtekijä. Päivittäisyhteys tarvitsee tämän perustellun ehdtuksen mukaan investintirahitusta vusille , jnka jälkeen liikenne siirtyy valtasin markkinaehtiselle phjalle. Tämän jälkeenkin Lieksan kaupungin tavitteena n turvata vähimmäisyhteystarpeet Klin kylän ja Jensuun välillä täydentävillä stilla, mikäli riittävää markkinaehtista kysyntää ei synny. Tässä esityksessä nykyisen päärahittajan Phjis-Savn ELY-keskuksen rahitustarve n humattavasti alempi kuin aikaisempina vusina, laskien asteittain 0 eurn. Klin alueen timijat näkevät, että ELYkeskuksen rahitus ei vi lakata leikkurilla kerralla, vaan uuden liiketimintamallin sisäänaj kestää enimmillään neljä vutta, jnka aikana liikenneyrittäjät, Lieksan kaupunki, Klin alueen yrittäjät, Jsek ja Phjis-Karjalan maakuntaliitt situtuvat hankkimaan vähintään Phjis-Savn ELY-keskuksen rahitussuutta vastaavan rahitussuuden ensisijaisesti avimelta sektrilta uusilla liiketiminta- ja spnsrispimusmalleilla. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa jatkuu myös jatkssa erityisesti liikenteen hankinnan ja liikennelupa-asiiden salta.

3 Päivittäisyhteys: nykytila Klia kehitetään erityisesti kestävänä luntmatkailukhteena, jllin autttmien asiakkaiden palveleminen n katsttava merkittäväksi strategiseksi investinniksi. Etelä-Sumen kasvukeskusten autttmat matkailijat vat Klin tärkeimpiä khderyhmiä. Näiden autttmien ktitaluksien määrä kasvaa erityisesti Sumen kuudessa suurimmassa kaupungissa. Timivat jukkliikenneyhteydet mahdllistavat myös Klin kylän kehittymisen asuinpaikkana. Timivat jukkliikenneyhteydet helpttavat työviman rekrytintia ja antavat investreille psitiivisen viestin. Klin Kimppataksi n elkuusta 2013 alkaen liikennöinyt maanantaisin, keskiviikkisin, perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin enintään kahdella edestakaisella päivittäisellä vurlla. Tuettu Kimppataksi tarjaa vakitaksin kanssa ainan henkilöliikennepalvelun Klin matkailualueelle. Kimppataksin vutuinen käyttäjämäärä n nin 3500 matkustajan taslla, jka vastaa nin 2,6 prsenttia Klin alueella vierailleista henkilöistä. Kimppataksi yhdistää Klin alueen Jensuun keskustaan, rautatieasemaan (erityisesti Helsingin juniin) ja lentasemaan. Yhdellä palvelulla saadaan tutettua lähiliikennepalvelua ja kaukliikenteen liityntöjä. Kimppataksin pääkäyttäjäryhminä vat tistuvasti lleet paikalliset matkailijat (sisältäen piskelijat ja sesnkiaikana turistit) ja kyläläiset. Nykytilanteessa Kimppataksi tarjaa nykyisille käyttäjille riittävät yhteydet, mutta ngelmiksi n kettu viikkvurjen puutteet, riittävät liityntäyhteydet erityisesti junille, tunnettuuden ja Klin alueen sisällä timivien paikallisten liikennepalvelujen puutteet. Erityisesti trstaiyhteyden puuttuminen n haitannut viiknlpun majitusmyyntiä, kska pitkien viiknlppujen viettäminen ei le llut mahdllista liikennepalveluja hyödyntämällä. Paikallisliikennepalveluiden vuksi lman viettäminen ilman henkilöauta ei alueen hajanaisuuden vuksi (klminapaisuus) le llut kvin hukutteleva.

4 Päivittäisyhteys: Muutstarpeet Klin kävijämäärät vat kasvussa ja kasvun vidaan lettaa jatkuvan vahvana uuden kylpylän valmistuessa ja Master Planin investintien asteittain tteutuessa. Tässä kknaisuudessa päivittäisyhteydellä Jensuusta n suuri merkitys ei pelkästään Klin, vaan kk Phjis-Karjalan matkailun kehittymisen kannalta. Olemme tunnistaneet seuraavat muutstarpeet päivittäisyhteyden jatkn turvaamisessa ja asiakkaalle näkyvässä palvelutasssa: Klin päivittäisyhteyttä ei le aktiivisesti markkinitu talusalueen yrityksille näkyvyyden ja menekinedistämisen työvälineenä. Jensuun talusalueella n tdennäköisesti useita rganisaatiita, jtka lisivat halukkaita yhteyttä rahittamaan näkyvyyttä ja hyödyntämismahdllisuutta vastaan. Nykyisten rahittajien ja liikennöitsijöiden tulisi aktivitua hankkimaan näitä kumppanuuksia Lipputult vat alhaisia nykyisellä käyttäjämäärällä. Lipputuljen kasvattamista lähdetään hakemaan heti keskimääräistä lipunhintaa nstamalla. Tämä tteutetaan pääsin alennustaksja tarkistamalla, mutta myös peruslipun hinnitteluun puuttumisella. Asiakasmäärien kasvun tavitteet nudattelevat kk Klin matkailualueen kasvulukuja Puutteet palvelupäivissä (erityisesti trstai) ja vurjen puuttuminen pääsesnkeina. Asiakas- ja lipputulanalyysiin njaten päivittäisyhteyden tarjntaa ei kannatta pitää edes nykyisellä taslla vuden hiljaisimpina aikina, vaan panstaa vurtarjnnalla rhkeasti sesnkeihin. Hiljaisina aikina turvataan viikkyhteydet Jensuun ja Klin välillä. Kävijämäärät vat kasvussa, mutta nykyisen liikennemallin justamattmuus n haitannut palvelumuutksia ja asiakasphjan laajentamista. Edellytykset paranisivat, mikäli matkailutimijat ja liikenneyrittäjät saisivat enemmän vapauksia liikennetarjnnan järjestelyihin ja vurjen khdentamiseen Klin alueen yrittäjien sallistuminen päivittäisyhteyden hyödyntämiseen ja investinteihin n llut vähäistä. Jatkssa yrittäjille n kyettävä tarjamaan parempaa khdennettua palvelua ja esimerkiksi avata täysin uusi palvelu käynnistämällä kesällä 2014 paikallisliikennepalvelu, jnka aikataulut lisi sidttu Kimppataksiin Päivittäisyhteyden tarjnta n llut heikka erityisesti sellaisille turisteille, jtka vat halunneet vierailla Klin matkailun ydinalueen ulkpulella Lieksan, Juuan ja Jensuun keskustan khteissa. Riittävän palvelutasn saavuttaminen tulee tehdä markkinarahituksen phjalta ja vie useita vusia tällä vusikymmenellä Julkinen tuki ja lipputult. Jatkssa lipputuljen tulisi jäädä liikennöitsijälle. Tämä keventäisi maksatusbyrkratiaa ja kannustaisi liikennöitsijöitä aktiivisemmin etsimään uusia markkinita

5 Julkisen rahituksen suus päivittäisyhteyden tulrahituksesta liian suuri Erityisesti Phjis-Savn ELY-keskuksen rahitussuus ei kestävällä taslla Nykyinen rahitus- ja spimusmalli hidastaa liiketiminnan kehittämistä Lipputuljen tilityskysymykset ja kyytipaketinnin puutteet esim. majitus- ja ravintlayrittäjille Timijilla halu ja taht parantaa Klin liikenneyhteyksien palveltutasa

6 Päivittäisyhteys khti markkinaehtisuutta: Ehdtus jatkpluksi Julkisen rahituksen suus päivittäisyhteyden (Kimppataksi) nykyisestä tulrahituksesta nähdään liian suureksi. Samalla yhteystyökumppaneiden yhteisesti rahittama liikenne sulkee pis useita ptentiaalisia avimen sektrin rahituskeinja. Ehdtamme Phjis-Savn ELY-keskukselle, Lieksan kaupungille, Phjis-Karjalan maakuntaliitlle, Jensuun seudun kehittämisyhtiölle ja Phjis-Karjalan Osuuskaupalle seuraavaa: Päivittäisyhteyden jatk varmistetaan ylimenkauden rahituksella spimusten päättyessä alkaen. Tämä turvaa matkailukhteen saavutettavuuden ja kyläläisten minimiyhteyden Jensuuhun. Päivittäisyhteyden liikennöinnistä järjestetään uusi kilpailutus, jnka phjana n ns. kknaiskrvaus (nettspimusmalli), jssa liikennöitsijä saa pitää kaikki lipputult. Liikennöitsijältä edellytetään uskttavaa suunnitelmaa / valmista ratkaisua sille, kuinka esimerkiksi kaukliikenneyhteyksien timivuus ja yhteistyö valtakunnallisten peraattrien kanssa tiivistyy heti uuden spimuskauden alussa. Liikenteen kehittämiseksi laaditaan suunnitelma, jka kattaa vudet Tämän kauden aikana ELY-keskuksen rahitus alenee asteittain 0 eurn ja muiden rahittajien jukkn liittyy useita eurn yritysinvestreita. Yritysrahituksen suus pysyy vakina. Päivittäisyhteyden asiakastuttihin haetaan 30 % kasvua (100=2014). ELY-keskuksen rahitussuuden alkuvaiheen supistumisen kmpensisi Lieksan kaupunki nykyisen liikenteelle haetun rahituskehyksen puitteissa. Ylimenkauden rahituksen ensimmäisenä pulivutiskautena liikennöitsijät, Karelia Expert ja rahittajat situtuvat sallistumaan kehittämishankkeeseen, jssa tavitellaan hinta- ja kysyntäjustn lisäksi täysin uudenlaista matkjen välityspalvelua, maakuntien Kutsuplussaa. Kehittämishankkeen sisällöstä laaditaan työhjelma yhteistyössä Phjis-Savn ELY-keskuksen ja Liikennevirastn kanssa. Maakunnalliset timijat hakevat hankkeelle EU-tukirahitusta.

7 Päivittäisyhteys khti markkinaehtisuutta: Ehdtus jatkpluksi Päivittäisyhteyden jatk varmistetaan ylimenkauden rahituksella spimusten päättyessä alkaen (kts. seuraava dia) Matkailukhteen saavutettavuuden ja Klin kyläläisten minimiyhteyden turvaaminen Jensuuhun Liikenne kilpailutetaan huhtikuussa 2014 ns. kknaiskrvausmallilla vähintään vudeksi (mieluiten 1,5 vutta, jtta liikenne saadaan svitettua kalenterivuden rytmiikkaan) Liikennöitsijöiltä edellytetään tarjuskilpailun yhteydessä ratkaisua sille, kuinka kaukliikenneyhteydet ja yhteistyö valtakunnallisten peraattrien kanssa tiivistyy uuden spimuskauden alkaessa Liikenteen kehittämiseksi laaditaan suunnitelma, jka kattaa vudet Tämän kauden aikana ELY-keskuksen rahitus alenee asteittain 0 eurn, llen j 2016 nin pulet nykytassta Lieksan suus perusrahituksesta krstuu, muutin paintus avimen sektrin rahituksessa Asiakasrahituksella kmpensidaan ELY-keskuksen rahitus, yritysrahituksen suudella krvataan asteittain maakuntaliitn ja Jsekin suudet Asiakastuttihin 30 % kasvutavite Ylimenkauden aikana liikennöitsijät, Karelia Expert ja rahittajat situtuvat sallistumaan kehittämishankkeeseen, jssa tavitellaan hinta- ja kysyntäjustn lisäksi uudenlaista matkjen välityspalvelua maakuntien kutsuplussaa. Yhteinen työhjelma laaditaan Phjis-Savn ELY-keskuksen ja esim. Liikennevirastn kanssa. Phjis-Karjalan maakuntaliitt hakee hankkeelle EU-tukirahitusta

8 2014 (6kk) Päivittäisyhteyden rahitusehdtus Ely-keskus Lieksa Muut (nyt maakuntaliitt ja Jsek, jatkssa pääsin yritykset) Uusi paikallisliikenne (asiakkaat ja spimukset) ** Kimppataksin lippututt Yhteensä * *Ely-suuden kmpensaati /v tistaiseksi jatkuvana ** Maltillinen arvi

9 Timijiden rlit ja vastuut Suunnitelma perustuu siihen, että erityisesti Phjis-Savn ELY-keskuksen, Phjis-Karjalan maakuntaliitn ja Jsekin rahituspans n asteittain laskeva. Tämä tarkittaa, että asiakasrahituksen lisäksi suurin sa liikennepalvelun rahituksesta haetaan avimilta markkinilta spnsrispimusten kautta, jiden sisällön suunnittelu etenee liikennöitsijän ja valittujen avainasiakkaiden keskinäisissä neuvtteluissa. Phjis-Karjalan maakuntaliitt n mukana malla työpanksellaan hakemassa näitä kumppanuuksia. Phjis-Savn ELY-keskus hankkii rahituspanksensa asteittaisen vetäytymisen vuksi kehittämisrahitusta innvatiiviselle matkjen tilaus-, varaus- ja välitysjärjestelmälle. Klin alueen matkailutimijat ja kilpailutuksen kautta valitut liikennöitsijät situtuvat ttamaan järjestelmän käyttöönsä. Uusi matkjen tilaus- ja varausjärjestelmä llaan valmiina ttamaan käyttöön vuden 2015 alusta. Phjis-Karjalan maakuntaliitt hakee hankkeelle EU-tukirahitusta Phjis-Karjalan Maakuntaliitt, Jsek ja Pikes tahillaan edesauttavat, että paikallisliikennepalvelu syntyy Klille ja yrittäjät hyötyvät ja vat mukana yhteistyökumppaneina Jensuun ja Pielisen Karjalan alueilla. Paikallisliikenneyhteyden rahituksesta neuvtellaan erikseen mm. Phjis-Karjalan Osuuskaupan ja Zander Prt Oy:n kanssa. Lieksan kaupunki vastaa jatkssa Klin ja Jensuun välisen päivittäisyhteyden hankinnasta ja timii liikennepalvelun tilaajana. Kaupunki situtuu jatkssa turvaamaan minimitasisen yhteyden enintään eurn vusirahituksella. Liikennöitsijät situtuvat kehittämään Klin ja Jensuun matkailutimijille sellaisia markkinaehtisia liikennepalvelupaketteja, jtka mahdllistavat runkyhteyden täydentämisen. Myyntitavitteena vudelle 2015 n 20 edestakaista Klin matkaa.

10 I. Ylimenkausi kehittämisspimus Ja Exit-tavitteet II. Lieksan bstirahitus, yritysspimukset, paikallisliikenne, Kutsuplus-piltti. Tapahtumaviiknlppuja kkeillaan, ensimmäiset kesän ja hiihtlman kaukliikennecharterit ELY Lieksa Muut (pääsin yritykset) Uusi paikallisliikenne Asiakasrahitus 0,5 vuden lisärahitustarve 2014 III. Asiakas- ja yritysspimustul krvaamassa pääsan ELY-keskuksen, Jsekin ja maakuntaliitn tukirahituksesta. Tapahtumakyydit ja charterit vakiintumassa. IIII. Lieksan kaupunki aina merkittävä julkinen rahittaja Klin päivittäisyhteydessä. Palvelun rinnalla timii sesnkeihin ja tapahtumaviiknlppuihin painttuva täydentävä seudullinen ja kaukliikenteen liikennekknaisuus

11 Markkinatalus Markkinatalus 120 k liikevaihttavitteeksi 2019, saa ylittää 0

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti Maantieselvitys HAMK Maantieselvitys Lppuraprtti 1 COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki ikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai saa siitä ei saa kpiida tai jäljentää missään mudssa ilman Pöyry Finland Oy:n

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Pirkanmaan maankäyttövaihtehdt ja vaikutusten arviinti Kste raprtista saadusta palautteesta MKH 7.4.2014 PIKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Teemme muutsta yhdessä 1. JOHDANTO 6 2. KUNNAT 7 2.1. Ydinkaupunkiseutu

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä О Т Ч Е Т Sumi kesälmakhteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä Sumen matkailunedistämiskeskuksen Venäjän vastuualueen timeksiannsta FMC Grup 21 lkakuuta 2002 Sisällysluettel 1. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Sivu 98 ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 99 ESIPUHE Pirkanmaan maakuntastrategia tähtää mittaviin, jissakin asiissa järjestelmätasisiin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Takon Soutajat ry Toimintasuunnitelma 2014

Takon Soutajat ry Toimintasuunnitelma 2014 Takn Sutajat ry Timintasuunnitelma 2014 1 Takn Sutajat ry Timintasuunnitelma 2014 1.YLEISTÄ... 2 2.SEURAN JOHTO... 3 3.VALMENNUSTOIMINTA... 4 4.JUNIORI- JA NUORISOTOIMINTA... 5 5.KALUSTOTOIMINTA... 6 5.1

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja 10.9.2013

YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja 10.9.2013 1 (8) YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja 10.9.2013 Jhanna Särkijärvi 1), Saara Jääskeläinen 1), Tm Warras 2), Nils-Olf Nylund 3), Päivi Aakk-Saksa 3) 1) LVM, 2) Tekes, 3) VTT 2 (8) Tausta ja tehta va

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselstus Maakuntakaavalunns 26.5.2014 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Kaavajärjestelmä 3 1.1.1 Vimassa levat maakuntakaavat 3 1.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. 22.5.2008 Hotelli Pellonhovi, Pello

TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. 22.5.2008 Hotelli Pellonhovi, Pello TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhidn yhteistyöfrumi Trninjen kansainvälisellä vesienhitalueella. 22.5.2008 Htelli Pellnhvi, Pell Osallistujat: Kts. erillinen lista Puheenjhtaja: Jari Pasanen, vesistöpäällikkö,

Lisätiedot