Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes."

Transkriptio

1 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten kiinnstavat. Vit myös ehdttaa pettajille löytämääsi teemaan liittyvää muuta kirjaa. Lähteiden valinnan helpttamiseksi n listaan tettu kuvausta kirjasta/lähteestä. Phdi miten kirjassa esitetyt asiat näkyvät yhteiskunnassa, ssiaali- ja terveysalalla ja varsinkin malla kulutusalallasi. Millaisia asiita sinun mielestäsi pitäisi uudistaa ja millaisia innvaatiita alallasi tulisi kehittää? Vit kerta myös hyvistä j käytössä levista innvaatiista, hyvistä käytänteistä tai kehittämishankkeista. Vit myös phtia mitä luva ja innvatiivinen kehittäminen n ja mitä se vaatii työyhteisöltä. Tarkituksena ei le referida lähteitä vaan ppimistehtävän painpiste n reflektinnissa. Käytä laajan kirjallisen työn hjeita. Tehtävän pituus 4-6 sivua. Oppimistehtävä palautetaan viimeistään , jnka jälkeen Mdle sulkeutuu. Palautus Mdlen työtilaan eli site: ja yläreunasta Mdle. Kirjaudu Mdleen milla käyttäjätunnuksilla (ikealla ylhäällä). Sen jälkeen valitset ssiaali- ja terveysala -> Hyvinvinti ja timintakyky -> Innvaatiprjekti ja työtila: Oppimistehtävä Kirjallisuus (2012). Sivun salasana n bks. Lukemisen ila, Tni Nisula, Heim Lehtimäki ja Matti Kantla LÄHTEET / KIRJAT Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu Kertmuksia ssiaalisista innvaatiista. Stakes. Sumessa n melk vakiintuneet tavat kehittää innvaatiita, mutta niitä rakennetaan yhä tellisen yhteiskunnan keinin eli liian lineaarisesti. Tällöin yksi rganisaati tutkii, tinen kehittää, klmas tuttaa ja neljäs jakaa tai tutteistaa innvaatiita. Avimet, verkstmaiset innvaatiympäristöt, jissa myös asiakkaat ja käyttäjät vat aktiivisia, vat kuitenkin yhä merkittävämpiä. Näin tteavat Vappu Taipale ja Hannu Hämäläinen kirjassaan "Kertmuksia ssiaalisista innvaatiista". Hyysal Sampsa Käyttäjä tutekehityksessä. Tiet, tutkimus, menetelmät. Otava. Onnistunut tutekehitys vaatii syvällistä ymmärtämystä käyttäjien timista, tyyleistä ja haluista. Käyttäjätiedn puute n pulestaan yleisin syy tutekehityksen epännistumiselle. Tes n suunnattu käsikirjaksi tutekehityksen ammattilaisille ja ppikirjaksi insinööri-, kauppa-, mutilu- ja ihmistieteissä. Tes tarjaa: käsityksen siitä, mistä käyttäjätiet kstuu tieta siitä, mitä menetelmiä käyttäjien ja käytön selvittämiseen n lemassa ja perusteet niiden tteuttamisesta

2 2 ymmärrystä eri menetelmien vahvuuksista, heikkuksista ja niissä tarvittavista panstuksista ngelmalähtöisiä case-esimerkkejä, jtka auttavat maan prjektiin spivan työtavan löytämisessä pastusta siihen, miten edetä perusteista eteenpäin. Innsumi INNOSUOMI rhkaisee uusien keksintöjen tutteistamiseen ja kaupallistamiseen sekä kannustaa uuteen yritystimintaan. INNOSUOMI kkaa yhteistyöhön yrittäjät, keksijät, julkishallinnn, rahittajat, neuvntarganisaatit sekä alan järjestöt. INNOSUOMI krstaa erityisesti innvatiivisten pienten ja keskisuurten yritysten merkitystä sekä tu esille maakunnallisia erityispiirteitä. INNOSUOMI jakaa vusittain arvstetut valtakunnalliset, tasavallan presidentin INNOSUOMIpalkinnt, maakunnalliset INNOSUOMI-palkinnt, INNOINT-palkinnt ja INNOKOULU-palkinnt. Innvaatiplitiikan linjaukset ja painpisteet , TEM Innvaati-sast Innvaati-käsite innvaatiplitiikan linjauksia: Innvaati n saamisesta syntynyt ja hyödynnetty kilpailuetu, jka hyödyttää liiketimintaa, yhteiskuntaa ja hyvinvintia. Innvaati vi lla uusi tiet, saaminen, teknlgia uusi tute, tekninen ratkaisu, tutantprsessi uusi asiantuntijapalvelu uusi mutilu tai brändi uusi liiketimintamalli, arvketju tai verkst uusi työtapa, rganisaati- tai jhtamismalli uudella tavalla tteutettu julkinen palvelu. Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innvaatiplitiikka Laaja-alainen innvaatiplitiikka nstaa teknlgian kehittämisen rinnalle innvaatiiden lähteeksi muut kuin teknlgiaan perustuvat innvaatit sekä kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyden. Avimet markkinat ja timiva kilpailu luvat yleiset edellytykset innvaatiille. Kasvava kysyntä n uusien tutteiden, palveluiden ja ratkaisujen kehittämisen keskeinen kannuste. Innvinnille sutuisilla markkinilla markkinatimijat vat valistuneita, vastuullisia ja vaativia, mutta myös kkeilunhaluisia. Markkiniden innvaatimyönteisyyteen ja innvaatiiden kysyntään vidaan vaikuttaa kysyntälähtöisen innvaatiplitiikan välinein, kuten sääntelyllä, julkisilla hankinnilla ja standardisinnilla. Ojasal K., Milanen T. ja Ritalahti J Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista saamista liiketimintaan. WSOYpr.

3 3 Kirjan tarkituksena n antaa piskelijille ja työelämässä j timiville uusia eväitä erilaisten käytännön kehittämistehtävien läpiviemiseen. Kirjaan kttu menetelmällinen paketti auttaa lukijaa hahmttamaan kehittämistyön kknaisuutta ja siihen liittyviä mnia mahdllisuuksia. Kirjan lähtökhta ei le puhtaasti akateeminen vaan tutkimuksellinen, jssa fkuksena n timintjen kehittäminen khderganisaatissa. Kehittämissaamista tarvitaan j pintjen alkuvaiheesta lähtien ja ennen kaikkea pintjen jälkeen työelämässä. Tes n tarkitettu pääasiassa ammattikrkeakuluille, muille krkeakuluille ja ylipistille. Kirja sveltuu kaikkiin pintjaksihin, jissa tehdään prjekti- ja/tai kehittämistöitä, ja erityisesti tutkimus- ja kehittämismenetelmien pintjaksille sekä pinnäytetöiden tekemisen tueksi. Tes n kurssikirja, jka kestää pintjen alusta työelämään.(kustantajan kuvausta kirjasta) Slatie Jim ja Mäkeläinen Mika Ideasta innvaatiksi - Luvuus hyötykäyttöön. Talentum. Kirja näyttää, miten saadaan aikaan timiva innvintiprsessi: kuinka ludaan ideita ja innvaatiita tukeva yrityskulttuuri ja muutetaan perinteinen yritys innvaatitehtaaksi; miten tehdään "tavallisista" ihmisistä lahjakkaita ideijia ja saadaan kaikki mukaan. Tutekehityksen tehstaminen ei enää riitä, vaan innvinti n kk rganisaatin ikeus - ja velvllisuus. Innvinnissa auttavat kirjaan ktut hiljaiset signaalit, jtka antavat vihjeitä siitä, miltä tulevaisuus näyttää. (Kirjan esittelytekstiä) Taatila Vesa ja Sumala Jyrki Innvaattrin työkirja. WSOY. Innvaattrin työkirja n käytännönläheinen tes innvaatiiden maailmaan. Kirja sveltuu ammattikrkeakulupintihin eri kulutusalilla. Työkirjan rakenne tukee piskelijiden mien hankkeiden tteutusta. Tes alkaa lyhyellä katsauksella, jssa valtetaan innvaatiiden merkitystä ja viitekehystä. Kirjassa esitellään seikkaperäisesti kk prsessi alkaen ajasta ennen innvaatiidean keksimistä aina tilanteeseen, jssa innvaati n tteutettu. Prsessia havainnllistetaan sekä knkreettisilla tehtävillä että useilla esimerkeillä tdellisista kehityshankkeista sekä Sumesta että ulkmailta. Vesa Taatila ja Jyrki Sumala vat tutkineet innvaatiprsesseja kansainvälisissä tutkimusprjekteissa ja pettaneet niiden tekemistä ammattikrkeakuluissa eri kulutushjelmissa. Heidän mielestään kk timinnan takana n ihmisen ma plte kehittää jtain uutta. (Kirjan esittelytekstiä netistä Tuulenmäki Anssi Lupa timia tisella tavalla. Miten hyvät ja listavatkin ajatukset saisi muutettua uudenlaiseksi timinnaksi? Lupa timia eri tavalla spii sekä ihmisille, jiden tehtävänä n "jhtaa" rganisaatiita, että ihmisille jiden tehtävänä n "tteuttaa" strategiita. Mlemmat ihmisryhmät vat lähtökhtaisesti uteliaita luntkappaleita, jtka syttyvät enemmän ainutlaatuisesta ja parhaasta kuin keskinkertaisesta kpista. Tämä kirja antaa luvan timia eri tavalla kuin ennen ja eri tavalla kuin muut. Testaa ja nauti! Tuminen Saku ja Lindrs Katja Ravistettava, mskakas. Tisinajattelijan käsikirja. Tammi. Entä js kaikki mitä tiedät nkin väärin? Maailma muuttuu valtavalla vauhdilla. Muuts tarjaa ennennäkemättömän määrän haasteita mutta antaa myös mahdllisuuksia. Kyetäksemme vastaamaan haasteisiin ja pysyäksemme mukana vauhdissa meidän n pittava ravistamaan päästämään irti vanhista tavista

4 4 ja tttumuksista. Ravistettava, mskakas kert, miten se tapahtuu käytännössä. (Kustantajan kuvausta kirjasta) Kpakkala Aku Prukka, jengi, tiimi. Edita. Kirja esittelee uuden tavan kehittää käyttäjälähtöisiä palveluja. Se n ensimmäinen palvelumutilun perusteet esittelevä kirja Sumessa. Kirjassa käsitellään klmea palvelumutilun kannalta keskeistä kknaisuutta: asiakasymmärryksen lumista, palvelun knseptintia ja palvelun prttypintia. Kirjassa esitellään palvelumutilun prsessi ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet. Kirjassa n esitelty käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä ja siinä n runsaasti lisätiedn lähteitä aiheesta. Eri timialilta levien yritysesimerkkien avulla havainnllistetaan palvelumutilua käytännössä. Kirja spii ppikirjaksi aihetta piskeleville sekä työkalupaketiksi palvelujen kehittämisessä ja käyttäjälähtöisessä innvaatitiminnassa Prukka, jengi, tiimi n apuneuv kaikille, jtka haluavat vaikuttaa ryhmän tai tiimin timintaan. "Ihmisen elämän merkitys tteutuu tisten kautta." Kirjassa kuvataan aluksi vurvaikutustapahtumaa: ryhmän mudstumisen eri vaiheita, rleja jne. Sen jälkeen esitetään yleinen malli ryhmän timinnasta. Tämän mallin avulla n mahdllista ennakida tulevaa ja arviida timiemme vaikutusta. Seuraavaksi tarkastellaan eri ryhmätilanteisiin vaikuttavia keinja ja menetelmiä. Lpuksi kirjassa phditaan ryhmään vaikuttamista knsultin näkökulmasta; kuinka hän arvii tilanteen ja valitsee ikean menetelmän. Kirjittajan viesti n, että ihmisten käyttäytyminen ryhmissä n helpsti ymmärrettävää, ennakitavaa ja lainalaista. (kirjan esittelytekstiä netistä) Kski Jussi T. Tuminen Saku Luvan ajattelun käsikirja. Kuinka ideat syntyvät. Tes haastaa phtimaan mtivaatin merkitystä, ajankäytön järkeistämistä, ngelmien määrittelykyä sekä erilaisia ideintitekniikita. Miksi yksi ihminen saa ideita ja tinen ei? Mistä ihmeestä ideinnissa nkaan kysymys? Onk kyseessä perinnöllinen lahja vaik tait, jnka vi ppia? Kuinka ideat syntyvät? n luvan ajattelun käytännöllinen käsikirja, jka riisuu mystiikan turhan verhn vain kvaa työtä vaativan luvuuden yltä. Kirjan tekijöiden mukaan luntainen lahjakkuus jalstuu luvuudeksi ainastaan inthima plttaineenaan käyttävän sitkeyden avulla. He myös kehttavat kuuntelemaan muita, mutta rhkaisevat luttamaan man intuitin ja alitajunnan vimaan. Luvuuden kehittäminen n kuitenkin elinikäinen prsessi, jssa ei le ikteitä. Sen suurin este n kiire tu tunnettu laadun tappaja. (Kirjan esittelytekstiä) Miettinen Satu Palvelumutilu. Teknlgiainf Tenva. Kirja esittelee uuden tavan kehittää käyttäjälähtöisiä palveluja. Se n ensimmäinen palvelumutilun perusteet esittelevä kirja Sumessa. Kirjassa käsitellään klmea palvelumutilun kannalta keskeistä kknaisuutta: asiakasymmärryksen lumista, palvelun knseptintia ja palvelun prttypintia. Kirjassa esitellään palvelumutilun prsessi ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet.

5 5 Kirjassa n esitelty käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä ja siinä n runsaasti lisätiedn lähteitä aiheesta. Eri timialilta levien yritysesimerkkien avulla havainnllistetaan palvelumutilua käytännössä. Kirja spii ppikirjaksi aihetta piskeleville sekä työkalupaketiksi palvelujen kehittämisessä ja käyttäjälähtöisessä innvaatitiminnassa. Seppänen- Järvelä R. ja Vataja K. (2009) Työyhteisö uusille urille. Kehittäminen saksi arjen työtä. Kirjassa esitelty työyhteisölähtöinen prsessikehittäminen spii lähtökhdaksi käytännön työtehtävien ja -menetelmien kehittämiseen ja siten esimerkiksi palvelun laadun lisäämiseen. Jkaisella työyhteisön jäsenellä n masta kulutuksestaan ja kkemuksestaan kumpuavaa tieta, jta tarvitaan jatkuvassa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Parhaimmillaan kehittäminen n lennainen ja lunteva sa jkaisen työntekijän ammatillisuutta ja työyhteisön timivuutta. Selkeä jhtaminen ja töiden järjestely, yhteiset pelisäännöt, avin vurvaikutus sekä mahdllisuus vaikuttaa maan työhön saattavat lla yksilön työkyvyn kannalta jpa kaikkein merkittävimpiä tekijöitä. Kirjassa esitelty työyhteisölähtöinen prsessikehittäminen spii lähtökhdaksi käytännön työtehtävien ja -menetelmien kehittämiseen ja siten esimerkiksi palvelun laadun lisäämiseen. Kehittämiste tarjaa työyhteisöille keinja hallita arkea, vahvistaa yksilön ja yhteisön identiteettiä sekä khdata epävarmuutta. Menetelmän esittelyn lisäksi kirjassa käydään läpi neljä kehittämismenetelmää ja hjataan niiden käyttööntssa ja sveltamisessa. Menetelmiä tarkastellaan erityisesti ssiaalialan rganisaatiiden näkökulmasta, mutta niitä vi sveltaa myös muissa työyhteisöissä, jissa halutaan mudstaa sirpaleisesta, yksilön maisuudeksi jäävästä tiedsta yhteisöllistä tieta, jta jkainen vi hyödyntää massa työssään. (Kirjan kuvausta netistä) Ruuska Kai Pidä prjekti hallinnassa. Talentum Media Oy Prjektin hallinnan ja prjektiviestinnän perusperiaatteet vat samat lipa sitten kyseessä pyramidin pystyttäminen, perhepäivähidn kehittämishanke tai tietjärjestelmän uusiminen. Kirja antaa lukijalle kknaisnäkemyksen prjektimutisesta työskentelystä ja vastaa keskeisimpiin käytännön prjektityössä eteen tuleviin kysymyksiin. Kirjassa käsitellään prjektin hallintaa ja työtapja erityisesti myös viestinnän ja vurvaikutuksen näkökulmasta. Kirjaa tukevaa kulutusta "Kirja spii hulellisesti jäsennellyn rakenteensa vuksi erinmaisesti käsikirjaksi sekä alittelevalle että kkeneelle prjektityötä tekevälle. Kirjaa vi käyttää sekä tarkistuslistan maisesti prjektia tehdessä että prjektin jälkeen prjektin analysintiin ja pitun phdiskeluun. Myös linjarganisaatissa prjektien kanssa ajittain työskentelevä tai isja prjekteja tilaava hyötyy prjektityön timintatapihin perehtymisestä. Kirjittajan teknisen taustan ansista erityisesti kirjan prjektisuunnittelua kskeva si sveltuu hyvin teknisiin prjekteihin, vaikka suurin sa peista nkin hyödynnettävissä missä tahansa prjektissa." (Kirjan esittelytekstiä netistä) Virtanen Petri Prjekti strategian tteuttajana. Tietsanma Prjekti strategian tteuttajana käsittelee prjekteja ttaen humin niiden ainutlaatuisuuden. Tes kuvaa, kuinka rganisaatikulttuurin ymmärtäminen, epävarmuuden sietäminen, luvuus ja rganisaatin muiden prjektien eli prjektisalkun hahmttaminen kknaisvaltaisesti mahdllistavat prjektien

6 6 menestymisen. Prjektien jhtamista tarkastellaan myös muun muassa prjektisalkun arvn kehittämisen ja prjektippimisen näkökulmasta. Tes antaa työkalut hjata prjekteja rganisaatin strategian kannalta tarkituksenmukaisesti ja tulksekkaasti. Se n tarpeellinen apuväline paitsi prjektijhtajille myös rganisaatiiden jhdlle ja muille, jille kknaiskuvan saaminen prjektityöstä n välttämätöntä. Kirjan kirjittaja, dsentti, VTT, FK Petri Virtanen n julkishallinnn knsultintiin erikistuneen Net Effect Oy:n timitusjhtaja. Virtasen erityissaamisen alueita vat mm. rganisaatiiden prjektien hallintaan ja jhtamiseen liittyvät kysymykset, ja hän n knsultinut, arviinut ja kuluttanut yli kymmenen vuden ajan yrityksiä ja julkisia rganisaatiita näissä kysymyksissä. Virtanen n kirjittanut yksin ja työryhmissä lukuisia kirjja erilaisista rganisaatiiden timinnan kehittämiseen liittyvistä teemista, mm. Prjektityö-teksen vunna (Kirjan esittelytekstiä netistä) Antla, Tuula ja Phjla, Jukka Innvatiivisuuden jhtaminen Innvatiivisuus ja luvuus vat kaikkien ihmisten elämää rikastuttava mahdllisuus iästä, tittelistä ja timenkuvasta riippumatta. Suurtenkin läpimurtjen idut versvat pienistä asiista ja ivalluksista, jtka syntyvät yhtä hyvin lenkkiplulla kuin työpöydän takana.innvatiivisuuden jhtaminen n yhdistelmä systematiikkaa, valmistautumista sattumiin ja valmiutta khdata ihmiset ihmisinä eikä resursseina. Siksi kirja rakentuu tariniden ja ihmisten kautta. Tinen avainajatus n khtaamisten ja rajapintjen merkitys: innvaatit syntyvät erilaisuudesta ja kyseenalaistamisesta.kirjan viesti n khdennettu yritysjhdlle ja rganisaatin eri prtailla timiville esimiehille - man tiiminsä tai yksikkönsä innvaatiptentiaalin vapauttajille tai kahlitsijille. Kirja rhkaisee tunnistamaan innvatiivisuutta estäviä ja edistäviä tekijöitä ja tarttumaan kehitystimiin.kirjan tavitteena n herättää keskustelua siitä, miten sumalaisissa yrityksissä ja yhteiskunnassa saadaan innvatiivisuus liikkeelle entistä vimakkaammin. Idean tai ivalluksen tie kaupallisesti hyödynnettäväksi innvaatiksi edellyttää paitsi teknlgista, myös ylivertaista markkinintisaamista, uudenlaista verkttumista ja asenteiden, timintamallien ja tarvittaessa myös vallan uusjaka. Kirja n sa Sitran Innvaati-hjelmaa. Oksanen Juha, Psenen Pekka, Rilla Nina ja Saarinen Jani. Sumalaisia innvaatiita. Sumiknepistlista Habb htelliin, Gummerus Sumalaiset innvaatit vat muuttaneet yhteiskuntaamme ja tulleet sen erttamattmaksi saksi. Kirjan sisältämät yli 150 sumalaista innvaatita heijastelevat paitsi sumalaisten yritysten uudistumiskykyä, myös ihmisten ajatusmaailman ja elämäntavan muutsta. Upeasti kuvitettu tes esittelee sumalaisia innvaatiita kk itsenäisyyden ajalta. Mukana n paitsi tuteinnvaatiita, myös palveluja tai yhteiskunnan järjestelmällisiä uudistuksia kuten neuvlajärjestelmä tai ilmainen kulurukailu. Osa innvaatiista n sumalaisia svelluksia tai kaupallistuksia. Kirja n matka kekseliäisyyteen, jka li Sumen 1900-luvun ennennäkemättömän taludellisen menestyksen perustana. Innvaatit kertvat sumalaisen yhteiskunnan muutksesta ja avaavat ikkunan kunkin aikakauden ihmisten elämään ja arkeen sekä elinkeinelämän kehittymiseen. Taipale Ilkka. (tim.) ssiaalista innvaatita Sumesta. Itämerikeskussäätiö.

7 7 Tes esittelee sata sumalaista ssiaalista innvaatita - yhteiskunnan järjestystä muuttavaa uutta timintatapaa, jtka lisäävät hyvinvintia ja ssiaalista päämaa. Tällaisia innvaatiita löytyy kaikilta yhteiskunnan saalueilta, ssiaali- ja terveysplitiikasta, kulutusplitiikasta, hallinnsta, kansalaisyhteiskunnasta ja ihmisten arjesta. Näitä vat mm. kirjastt, asuntsakeyhtiöt, sauna, talkt, pilkkiminen ja avantuinti. Eduskunnan ssiaalisena innvaatina esittelee entinen puhemies Riitta Usukainen. Tes n julkaistu Sumen EU-puheenjhtajakaudella ja suunnattu kansainväliselle yleisölle. Siitä julkaistaan myös englanninkielinen pains. (Kirjan esittelytekstiä netistä)

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 25.8.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1op Lue ohjeet huolellisesti!

SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1op Lue ohjeet huolellisesti! 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Lue hjeet hulellisesti! Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Välkky-hanke Työvalmennus ja työnetsinta 8.6. Päätösseminaari Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Sari Puurtinen Net Effect Oy Ajatuksia hyvistä käytännöistä Hyvät

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja Tutanttaluden laits Palvelujen tutteistamisen käsikirja Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen Tiina Tuminen, Katriina Järvi, Mikk H. Lehtnen, Jesse Valtanen, Miia Martinsu TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Frssan ammatti-instituutti kulttuuriala Tutteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala Sisältö Käsi- ja taidetellisuusalan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo + Vapaaehtistiminnan jhtaminen Saara Jäämies Sal 14.3.2017 + Kuka len? Saara Jäämies Helsingin kaupunginkansliassa vapaaehtistiminnan mallin prjektisuunnittelija Vapaaehtis- ja kansalaistiminnan kehittäjä

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot