Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL"

Transkriptio

1 Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL

2 Käsiteltävät asiat Arkiston käyttöönottoa edeltävät toiminnot Edellytykset liittymiselle Liittymisprojektin vaiheet ja tehtävät Arkiston käyttöönotossa ja toimintaprosesseissa huomioitavia asioita Rekisterinpitäjyys Informointi, suostumukset ja kiellot Rakenteinen kirjaaminen Arkistoon liittyminen Tekninen käyttöönottovaihe Kela Loppuyhteenveto THL / OPER 2

3 Edellytykset Potilastiedon arkiston käyttöönotolle 1. Potilastietojärjestelmän hyväksyminen Kantakelpoiseksi - Yhteentoimivuuden todennus Kelan koordinoimassa yhteistestauksessa - Tietoturvasertifiointi (ent. ulkoinen auditointi) 2. Terveydenhuollon toimintayksikön valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöön - Mm. omavalvontasuunnitelman päivittäminen - Tietoturvakäytäntöjen laadunhallinnan varmistaminen - Seuranta ja valvonta - Henkilökunnan koulutus - Liittymishakemus THL / OPER 3

4 Mitä on jo tehty eresepti-palvelun käyttöönoton yhteydessä? Paljon arkistoon liittymistä edistävää työtä tehty jo ereseptipalveluun liityttäessä Tekninen ympäristö: liittymispiste voi olla sama kuin reseptissä Myös tietoliikenneyhteydet (kapasiteetti?) Henkilöstövarmenteet: henkilöstöä kortitettu jatketaan kortittamista Varmennekortti tarvitaan aina kun haetaan Kanta-palvelusta jotain Myös informointi-, kielto- ja suostumuslomakkeiden sekä tahdonilmaisujen kirjaaminen muokkaaminen edellyttää korttia Aiemmat auditointivaatimukset: tietoturva- ja tietosuojavaatimuksissa paljon kaikki terveydenhuollon palvelunantajia koskevaa: mm. lokivalvonta, käyttövaltuushallinta, tietosuojavastaava, tietoturvapolitiikka THL / OPER 4

5 Mitä vielä tehtävä Potilastiedon arkistoon liittymiseksi? Hallinnolliset päätökset ja käyttöönottoprojektien käynnistäminen Teknisen ympäristön/ potilastietojärjestelmien päivitys Järjestelmäallekirjoitusvarmenne SOTE-organisaatiorekisterin / IAH-koodiston päivitys Kansalliset vaatimukset varmistettava, että täyttyvät myös arkiston osalta Toimintamallit kansallisten toimintamallien ottaminen käyttöön organisaatioissa Henkilöstön koulutuksen suunnittelu uusiin toimintamalleihin Viestinnän suunnittelu Häiriötilanneohjeistus ja jatkuvuussuunnitelmat Liittymishakemus-sitoumus ja käyttöönottokoe THL / OPER 5

6 Järjestelmäallekirjoitusvarmenteet yksityisessä terveydenhuollossa -ohje Palvelunantajat, jotka vastaavat itse omasta järjestelmästään ja lääkäriasemat, jotka vastaavat asemiensa potilastietojärjestelmistä, hankkivat järjestelmiensä allekirjoitusvarmenteen Yhteisliittymistilanteessa yhteistä potilastietojärjestelmää käyttävät voivat käyttää yhteistä järjestelmäallekirjoitusvarmennetta yksi palvelunantaja voi hakea varmennetta muiden samaa järjestelmää käyttävien puolesta Tätä järjestelmäallekirjoitusvarmennetta voidaan käyttää lääkäriaseman ja sen tiloissa toimivien yritysten ja ammatinharjoittajien tuottamien potilasasiakirjojen allekirjoitukseen. Tämä edellyttää, että toimijoiden väliset vastuut sovitaan toimijoiden keskinäisessä sopimuksessa Tietojärjestelmäpalveluntuottajat, jotka tarjoavat järjestelmän käyttöön palveluna, hankkivat järjestelmäallekirjoitusvarmenteen ko. palveluna tarjottavaan järjestelmäänsä. Vastuut ja velvollisuudet kirjataan toimittajan ja asiakasorganisaation väliseen sopimukseen THL / OPER 6

7 SOTE organisaatiorekisterin (THL) tietojen tarkistaminen Tiedot siirtyvät Valvirasta suoraan THL:n koodistopalveluun Rekisteriin tarvitaan tiedot kaikista Kanta-palveluihin liittyvistä toimintayksiköistä ja toimintayksiköiden palveluyksiköistä SOTE-organisaatiorekisteri Itsenäiset ammatinharjoittajat (vain ne joiden y-tunnus on ilmoitettu Valviraan) OID-koodi tunniste jota tarvitaan liittymisessä Virheellisten tietojen korjaukset tehdään oman alueen Aviin tai Valviraan (valtakunnalliset luvat) Kanta-palvelut ja rekisteritiedot Valvira THL / OPER 7

8 SOTE organisaatiorekisterin (THL) tietojen tarkistaminen Ohje rekisterin käytöstä: Hae yrityksen nimellä, valitse tulevasta listasta organisaation päätaso Listalla näkyvät myös mahdolliset organisaation tiloissa toimivat muut yritykset Tunniste = OID-koodi, jota tarvitaan mm. liittymisen yhteydessä Tarkista, että päätason Terv.toimintayksikkö = T ja Hierarkiataso = 0 (Liittyjä) Tarkista muut mahdolliset toimipisteet linkistä Aliorganisaatiot ja näpäytä tulevassa taulukossa nuolta, niin saat aliorganisaatiot näkyville Toimipisteen tiedot saat nimen kohdalta, tarkista Terv.toimintayksikkö = F ja Hierarkiataso=1 Liittyy edellisen tason mukana, y-tunnus on sama Jos ensimmäisellä listalla on muita toimipaikkoja (Hierarkiataso = 1), joilla Eri Y-Tunnus ja Terv.toimintayksikkö = F, se tarkoittaa Tällä toimipaikalla on oma 0-tason tuottaja / päätaso, joka löytyy hakemalla yrityksen nimellä kuten oman yrityksen haku Kukin yritys on vastuussa omien tietojensa oikeellisuudesta, myös muiden yritysten tiloissa toimivien toimipisteidensä THL / OPER 8

9 Omavalvontasuunnitelman sisältö Jaettu kokonaisuuksiin, joihin kootaan esim. linkkeinä kuhunkin kokonaisuuteen kuuluvat dokumentit: 1. Johdanto 2. Suunnitelman kohde: Ketkä kuuluvat suunnitelman piiriin: palvelunantajat, järjestelmät, käyttäjät kuvattuna 3. Yleiset tietoturvakäytännöt: Kuvaukset tietoturvapolitiikasta, tietosuojaan ja valvontaan liittyvistä vastuista, koulutus, ohjeistus, toimintamalleihin perehdytys, tietojärjestelmien ja potilastietojen käsittelyyn ohjeistus ja koulutus 4. Käyttöympäristön ja useiden järjestelmien yhteiset tietoturvakäytännöt: Menettelyt virhe- ja ongelmatilanteissa, järjestelmien käyttöohjeiden hallinnointi ja saatavuus, järjestelmien asennus ja ylläpito, tilojen työasemien, tallennusvälineiden ja tulosteiden turvallisuus, muut käyttöympäristön käytännöt 5. Käyttövaltuuksien, pääsynhallinnan ja käytön seurannan yleiset käytännöt: Käyttäjäryhmät, käyttövaltuushallinnan ja käytön seuraamisen käytännöt 6. Kanta-palvelujen käytön tietoturvakäytännöt 7. Tietojärjestelmät: Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät (A), muut asiakas- tai potilastietoja käsittelevät järjestelmät (B), muut tietojärjestelmät jotka on otettava huomioon arkaluonteisten asiakas- ja potilastietojen suojaamisen kannalta 8. Tietojärjestelmäkohtaiset ohjeet ja suunnitelmat: Järjestelmien osalta joilla on vaikutusta asiakas- tai potilastietojen käsittelyyn, tietoturvaan tai tietosuojaan THL / OPER 9

10 Luku 6 Kanta-palvelujen käytön tietoturvakäytännöt Voidaan kuvata myös aiempien lukujen vastaavien kohtien yhteydessä Kuvataan Kanta-palvelujen edellyttämien Tunnistamis- ja todentamisratkaisujen toteuttaminen Varmenneratkaisujen toteuttaminen (eri tyyppiset varmenteet) Käyttövaltuuksien hallinta ja kytkentä työntekijöiden työrooleihin Kantapalvelujen käytön seuranta ja valvonta Kanta-palvelujen pääsynhallinnan toteuttaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon dokumenttien ja rekisterien erottaminen Vaatimuksenmukaisuustodistuksen edellyttäminen ja vastuut Kansallisten mallien hallinta Häiriötoimenpiteet huomioiden kansallinen häiriö- ja muutosohjeet THL / OPER 10

11 Liittymismallit Suoraliittyminen ns. perusmalli Palveluntuottajat, joiden henkilöstö työsuhteessa Ammatinharjoittajat Yhteisliittyminen Lääkäriasemat ja vastaavat toimijat, joissa yksi päävastuullinen toimija (isäntä), jonka tiloissa toimii muita yrityksiä ja/tai ammatinharjoittajia (vuokralainen) Päävastuullinen vastaa käytettävästä potilastietojärjestelmästä Päävastuullinen toimija (=liittyjä) tekee liittymishakemuksen ja liittää muut mukanaan: lista mukanaliittyjistä Keskinäiset sopimukset liittyjän ja mukana liittyvien välillä vastuista ja velvollisuuksista on oltava kunnossa sopimusmalli Mm. tietosuojavastaava, arkistonhoitaja Kela ohjeistaa hallinnollisen liittymisen prosessin ml hakemus-sitoumus, käyttöönottokoe Konserniyrityksissä voi olla useita terveydenhuollon toimintayksiköitä, joilla on oma y-tunnus. Tällaisissa tilanteissa konsernissa voi olla useampi liittyjä, joka tekee oman liittymishakemus-sitoumuksen Kelaan THL / OPER 11

12 Liittymisprojektin kulku tiivistetysti: 1. Varmista, että käytössä on ajantasainen omavalvontasuunnitelma ja päivitä se hyvissä ajoin ennen liittymistä, jotta voit osoittaa vaatimusten täyttymisen liittymisvaiheessa. 2. Selvitä ja varmista tietojärjestelmän valmiudet Kanta-palveluihin liittymiseksi. Tietojärjestelmän täytyy olla sertifioitu. 3. Varmista, että tietoliikenne, välittäjäpalvelut ja muu laitteisto, joita tarvitaan Potilastiedon arkiston käyttämiseen, ovat vaatimusten mukaisia ja liittymisaikataulun mukaisesti käytettävissä. 4. Tee hallinnollinen liittymispäätös ja nimeä vastuuhenkilö. 5. Varmista, että järjestelmätoimittaja ja välittäjä ovat toimittaneet selvityksen sertifiointivaatimusten täyttymisestä. 6. Tee ajoissa hakemukset erilaisista varmenteista VRK:lle (varmennekortit sekä palvelin- ja järjestelmäallekirjoitusvarmenteet). 7. Varmista, että SOTE-organisaatiorekisterin ja IAH-koodiston tiedot ovat oikein ja riittävät. 8. Kouluttaudu Potilastiedon arkiston toimintamalleihin ja varmista tietoturvan- ja tietosuojaosaamisen tasot. (Verkkokoulut) 9. Tiedota muutoksista henkilöstölle ja asiakkaille. 10. Varmista Katso-tunnisteet Kanta Ekstranetiin. 11. Varmista liittyminen Potilastiedon arkistoon (allekirjoitusoikeuden omaava edustaja allekirjoittaa hakemussitoumuksen). 12. Valmistaudu tekniseen käyttöönottovaiheeseen; tee käyttöönottokoe ja ota käyttöön Arkistonhoitajan käyttöliittymä. 13. Varmista tuotannon aikainen toiminta (tietoturva- ja tietosuojatasoa ylläpidetään ja seurataan aktiivisesti omavalvontasuunnitelman vaatimusten mukaisesti). 14. Muutoksenhallintasuunnitelma (mm. organisaatiomuutokset, ulkoistukset, yrityskaupat jne.) THL / OPER 12

13 Käyttöönoton prosessi 3 6 kuukautta n. 1 kuukausi Käynnistys ja perehtyminen Suunnittelu Liittymisen toimenpiteet Liittyminen ja käyttöönotto Ylläpito ja seuranta Käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä ja vaiheiden tehtävistä on koottu runko, joita voi hyödyntää käyttöönoton kokonaisaikataulun suunnittelussa ja läpiviennissä. Ohjeet ovat vapaasti muokattavissa. Vaiheiden ja tehtävien taulukko ohjeineen (xls) Tiivistetty vaiheiden ja tehtävien taulukko (xls) Ohjeistusta kannattaa käydä läpi tehtävä tehtävältä, katsoa linkit ja miettiä omaa toteutusta ja aikataulua. Apuna voit käyttää edellisen taulukon lisäksi myös Käyttöönoton käsikirjan materiaaleja ja mallilomakkeita. THL / OPER 13

14 Käyttöönoton tehtäväkokonaisuudet Varmenteet Päätös liittymisestä Hankinnat Rekisteritiedot Potilastiedon arkiston vaatimukset Yhteistyö PTJ, muut Kanta-palvelun sopimukset Kokonaisaikataulu Projektointi Nykytila-analyysi Viestintä Käyttöönottosuunnitelma Koulutussuunnitelma Omavalvontasuunnitelma Henkilöstön koulutus Tekninen ympäristö PTJ käyttöönotto Arkiston hallinta Katso- tunnus Liittymishakemussitoumus Käyttöönottokoe Tukikuvaukset ja koulutus Tuotantokäyttö Käytön seuranta ja valvonta Jatkuvuuden varmistaminen Muutosten hallinta Käynnistys ja perehtyminen Suunnittelu Liittymisen toimenpiteet Liittyminen ja käyttöönotto Ylläpito ja seuranta Perustiedot Potilastiedon arkiston toimintaympäristöstä THL / OPER 14

15 Yhteydenotot käyttöönottoprosessin aikana 3-6 kk 3 kk 1,5 kk n. 1 kk n.1 vko Julkiset rekisteröinti -pisteet VRK Järjestelmätoimittajat Järjestelmätoimittajat >THL ja Kela Kela Kela Kela Järjestelmätoimittaja Suunniteltu liittyminen Ammattikortit Tarvittaessa: Asiakassopimus ja Valtuutus tai rekisteröintisopimus Henkilöstökortit Toimijakortit Aikataulusta Sopiminen, Laitevaatimukset, IT-tuen hankinta Järjestelmätoimittaja ilmoittaa keskitetysti aiotuista asiakkaiden liittymisajankohdista ja osoitteisiin. Viestikenttään otsikko PTA yksityisten liittymisaikataulu suunnitelma Liittymishakemussitoumus, Kaupparekisteriote Yhteystestaus Käyttöönottokoe tuotantoympäristössä THL / OPER 15

16 Käsiteltävät asiat Arkiston käyttöönottoa edeltävät toiminnot Edellytykset liittymiselle Liittymisprojektin vaiheet ja tehtävät Arkiston käyttöönotossa ja toimintaprosesseissa huomioitavia asioita Rakenteinen kirjaaminen Rekisterinpitäjyys Informointi, suostumukset ja kiellot Arkistoon liittyminen Tekninen käyttöönottovaihe Kela Loppuyhteenveto THL / OPER 16

17 Mikä työssä muuttuu? Potilaskertomustiedon rakenne ja kirjaaminen yhtenäistyvät Potilastietojärjestelmien sähköiset potilaskertomukset ja niiden tietosisällöt muodostuvat kansallisesti yhtenäisestä jäsennystä käyttäen erikoisalakohtaisia näkymiä, kansallisia otsikoita, luokituksia ja koodistoja Organisaatiokohtaisten näkymien ja otsikoiden käyttö loppuu / vähenee Potilastiedon arkiston tiedot tallennetaan kansallisille näkymille, jolloin toinen organisaatio voi käyttää niitä omassa potilastietojärjestelmässään Omien näkymiä tai otsikoiden käyttö, muunnettava vastaavaan kansalliseen näkymään ja/tai otsikkoon ennen tallennusta potilastiedon arkistoon Hoitoprosessin vaihe tulee huomioiduksi aiempaa paremmin Potilaan keskeiset hoitotiedot kirjataan kansallisesti sovituilla luokituksilla sekä tarvittaessa tietoa täydennetään omin sanoin, kuvailevasti, täydentäen jne. turhaa toistoa välttäen keskeisistä tiedoista koosteita THP:n avulla Merkintöjen palvelutapahtumakohtaisuus Potilasasiakirjamerkinnät kiinnitetään aina johonkin palvelutapahtumaan Tietojen käyttäjien todentaminen luotettavasti ja asiakirjojen allekirjoittaminen käyttäen kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta Merkintöjen näkyminen Omakannassa huomioitava Informointikäytäntöjen yhtenäistäminen THL / OPER 17

18 Keskeisiä käsitteitä Palvelutapahtuma, johon merkinnät kiinnitetään tarkoitetaan terveydenhuollon palvelujen antajan ja potilaan välistä yksittäisen palvelun järjestämistä tai toteuttamista esim. avohoidon vastaanottokäynti, laitoshoitojakso tai sarjahoito Näkymä, jotka kattavat potilaskertomuksen vaiheistusasetuksen potilasasiakirjat tarkoitetaan terveydenhuollon tietokokonaisuutta tai asiayhteyttä, joka sitoo tiedon tiettyyn tieto- ja hoitokokonaisuuteen kuten lääketieteen erikoisalaan, ammattialaan tai palveluun. näkymien ryhmittelystä Henkilötietonäkymä, Luovutusasiakirjat, Tekniset näkymät Yleiset näkymät, Koosteet Todistukset, lausunnot ja lomakkeet Jatkuvan potilaskertomuksen näkymät Erikoissalakohtaiset - Palvelukohtaiset - Ammatilliset THL / OPER 18

19 Rekisterinpitäjyys yksityisessä terveydenhuollossa Jokainen yksityinen terveydenhuollon palvelunantaja on rekisterinpitäjä omien potilasasiakirjojensa osalta. Rekisterinpitäjiä ovat myös lääkäriasemien tiloissa toimivat yritykset ja ammatinharjoittajat, lääkäriasemat sekä itsenäisesti omissa tiloissaan toimivat yritykset ja ammatinharjoittajat. Potilastietojen luovuttaminen rekisterinpitäjien välillä edellyttää potilaan suostumusta. Esimerkiksi yhden ison terveyspalveluyrityksen sisällä samoissa tiloissa voi olla kolmen tyyppisiä palvelunantajia: yrityksen oma henkilöstö, lääkäripalvelu- tai vastaava yritys sekä yksittäinen ammatinharjoittaja. Tietojen rekisterinpitäjä on yritys silloin, kun palvelun tuottaa oma henkilöstö. Terveyspalveluyrityksen lukuun toimivat lääkäripalvelu- tai vastaavat yritykset tai itsenäiset ammatinharjoittajat ovat rekisteripitäjiä omien käyntiensä osalta, vaikkakin käyttävät yleensä yrityksen potilastietojärjestelmää. Rekisterinpitäjä voi olla ainoastaan sellainen terveydenhuollon palvelunantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja, jolla on Valviran myöntämä toimilupa Työterveyshuollossa sopimuksen tehnyt yritys on rekisterinpitäjä THL / OPER 19

20 Potilaan informointi Potilastiedon arkistossa olevien tietojen käyttö ja luovuttaminen edellyttää potilaan informointia Asiakirjojen arkistointi ei edellytä informointia, eikä potilas voi kieltää arkistointia Informoinnin jälkeen potilas voi antaa suostumuksen tietojen luovuttamiseen tai tehdä kieltoja Tieto informoinnista merkitään potilastietojärjestelmään, jonka kautta tieto tallentuu välittömästi Tiedonhallintapalveluun Osa järjestelmistä tallentaa myös reseptin informointitiedon Tiedonhallintapalveluun Tieto on tästä eteenpäin kaikkien Kanta-palveluihin liittyneiden organisaatioiden tarkistettavissa Kansalainen voi itse merkitä informaation saaduksi Omakannan kautta Informointi terveydenhuollon toimintayksikössä aloitetaan, kun toimintayksikkö on liittynyt arkiston käyttäjäksi ja potilastietojärjestelmä mahdollistaa informointimerkintöjen tekemisen Suositeltavaa on, että potilas informoidaan heti, kun hän asioi terveydenhuollossa ja havaitaan, ettei informointia ole vielä annettu THL / OPER 20

21 Potilaan suostumus tietojen luovuttamiseen Potilastiedon arkistoon tallennettujen potilastietojen käyttö toisissa terveydenhuollon toimintayksiköissä edellyttää potilaan suostumusta Suostumus tehdään kirjallisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai kansalainen tekee suostumuksen sähköisesti Omakannan kautta Voimassa toistaiseksi Suostumuksen voi tehdä tai peruuttaa milloin tahansa Suostumus käsittää kaikki Potilastiedon arkistossa jo olevat ja myös sinne myöhemmin tallennettavat potilastiedot Kanta-suostumus<-> lääkäriaseman sisäinen suostumus THL / OPER 21

22 Tietojen luovutuksen kieltäminen Kansalainen voi rajoittaa potilastietojensa käyttöä kielloilla Kiellon voi tehdä kirjallisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai sähköisesti Omakannan kautta Kielto voi olla vain palvelutapahtumakohtainen (eli käynti- tai osastojakso) yksityisessä terveydenhuollossa Kiellon voi tehdä tai peruuttaa milloin tahansa Kieltoa tehdessä voi erikseen sallia tietojen käytön hätätilanteissa Potilasta on informoitava, että kielto koskee myös tilanteita, joissa potilas on äkillisen henkeä uhkaavan sairauden tai loukkaantumisen vuoksi tajuton ja sen vuoksi kykenemätön peruuttamaan tekemänsä kiellon Omassa organisaatiossa tiedot näkyvät kuten ennenkin kiellosta huolimatta THL / OPER 22

23 Potilastiedon arkistossa olevien asiakirjojen käyttö tietojen luovuttaminen Toisen organisaation tallentamat potilasasiakirjat voidaan luovuttaa Potilastiedon arkistosta potilaan luvalla edellyttää hoitosuhdetta Kukin toimintayksikkö luovuttaa vain omaan rekisteriinsä kuuluvia asiakirjoja sähköisestä luovutuksesta tulee luovutusilmoitus potilastietojärjestelmään automaattisesti Jos luovutus paperilla, niin manuaalinen luovutusilmoitus luovutuksia seurataan lokivalvonnalla (luovutusloki) THL / OPER 23

24 Viestintä ja tukimateriaalit Ammattilaisviestinnästä vastaa THL/OPER: Hyödynnä Kanta.fi sivut ammattilaisille Potilastiedon arkiston toimintamallit - Potilastiedon arkiston verkkokoulu - Potilastiedon arkiston esittelyvideo Yksityisen terveydenhuollon Käyttöönoton käsikirja: Hankkeiden tuottama materiaali Kanta.fi-sivuilla: mm. elappihanke tuottanut hyvää mallimateriaalia: Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely STM 2012:4 Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas 1 Kansalaisviestinnästä vastaa KELA: Potilastiedon arkiston materiaalien tilaukset (esitteet, julisteet, rollupit): Thl.fi/tapahtumakalenteri: Toimintamallikoulutusten päivämäärät ja ilmoittautuminen (syksy 2015) THL / OPER 24

25 Käsiteltävät asiat Arkiston käyttöönottoa edeltävät toiminnot Edellytykset liittymiselle Liittymisprojektin vaiheet ja tehtävät Arkiston käyttöönotossa ja toimintaprosesseissa huomioitavia asioita Rekisterinpitäjyys Informointi, suostumukset ja kiellot Rakenteinen kirjaaminen Arkistoon liittyminen Tekninen käyttöönottovaihe Kela Loppuyhteenveto THL / OPER 25

26 Arkistoon liittyminen - Kela Käynnistys ja perehtyminen Suunnittelu Liittymisen toimenpiteet Liittyminen ja Käyttöönotto Ylläpito ja seuranta THL / OPER 26

27 Käsiteltävät asiat Arkiston käyttöönottoa edeltävät toiminnot Edellytykset liittymiselle Liittymisprojektin vaiheet ja tehtävät Arkiston käyttöönotossa ja toimintaprosesseissa huomioitavia asioita Rekisterinpitäjyys Informointi, suostumukset ja kiellot Rakenteinen kirjaaminen Arkistoon liittyminen Tekninen käyttöönottovaihe Kela Loppuyhteenveto THL / OPER 27

28 Kiitos! THL / OPER 28

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL Käsiteltävät asiat Valmistelujen tilannekatsaus Liittyjä - järjestelmätoimittaja Yleistä Kanta-palveluista Edellytykset Kanta-palvelujen käyttöönotolle Liittymisvalmistelut

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut,

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut, Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto Kela, Kanta-palvelut, 7.9.2016 Käsiteltävät asiat Liittymismallit Potilastiedon arkistoon liittyminen Hakemus-sitoumus Käyttöönottokoe ja tuotantokäytön

Lisätiedot

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun. Potilastiedon arkisto THL

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun. Potilastiedon arkisto THL Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun Potilastiedon arkisto THL Edellytykset käyttöönotolle 1. Käytössä oleva potilastietojärjestelmä on sertifioitu Toiminnalliset vaatimukset, toimittaja todentaa ennen

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut,

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 6.9.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö,

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Tilaisuuden avaus (Kela)

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 2.9.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Potilastiedon

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 7.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kansalaisviestintä Liittyminen

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut 28.9.2017 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Palvelujen käyttöönoton aikataulut Sähköinen resepti käytössä Apteekeissa ja sivuapteekeissa

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Hakemus on sitoumus Edellytykset vaiheeseen siirtymiselle

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9. Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa työsuhteisina ja ammatinharjoittajina

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut,

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut, Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut, 2.12.2016 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Miten liitytään Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Kanta-palvelut... 1 1.2 Kanta-palveluun liittyjät... 1 1.3 Kanta-liittyjä... 1 2 Liittymisen valtakunnallinen ja alueellinen

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Kanta-palveluiden näkökulmasta Tellu+ Sohvi, Jyväskylä Riitta Konttinen Mistä on kysymys? Suostumukset Kanta-palveluissa Suostumus Reseptikeskuksen

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä 8.2.2013 Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön Versio 23.04.2017 2017 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOA LUOVUTUSILMOITUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(9) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 09, 7.7.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin ja päivättävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki,

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin. Ohjeessa on käsitelty kaikki, kohdat, joita sitoumuksen

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

erespa viitoittaa tietä ereseptiin

erespa viitoittaa tietä ereseptiin erespa viitoittaa tietä ereseptiin Miksi yhteistä tekemistä? Useimmille pienille ja keskisuurille yksityisille palveluntuottajille, joilla ei ole omaa tietohallintoa, liittymisen toimenpiteet ja auditointivaatimukset

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä Yksityisen sektorin Kanta-liityntä 1.9.2014 Maritta Korhonen Rekisterinpitäjyys ja arkistointipalvelu Huhti-kesäkuussa yhteistyö viranomaisten ja yksityisen sektorin edustajien välillä STM, THL, Kela,

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys Käyttöönottoon valmistautuminen 07.06.2013 4.6.2013 Sähköinen lääkemääräys 1 Esityksen sisältö Kansalliset

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Toiminnallisuus yleisellä tasolla Palvelun käyttöönotto Tekniset määrittelyt Merkitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen

Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen 5.6. 2017 THL Päivi Achté Kanta-palvelut sote -digitalisaation peruselementti VRK varmennepalvelut Apteekki Reseptikeskus Valveri-rekisteri Terveyskeskus

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 16.11.2015 Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Arkistonhoitajan käyttöliittymä Käyttöönottokoe

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden, tietosuojan ja tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma

Tietoturvallisuuden, tietosuojan ja tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma Tietoturvallisuuden, tietosuojan ja tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma SohviTellu 2015 11.11.2015 Jyväskylä Kehittämispäällikkö Juha Mykkänen, FT THL / Oper 1 Tässä esityksessä Johdanto Omavalvonta:

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta.

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta. Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, 19.3.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Liittyminen Potilastiedon

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta.

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta. Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkistoon

Lisätiedot

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela Soteuudistuksen toimeenpano Kantapalveluissa (Soutuhanke) Erja Vornanen Kela 7.11.2017 Soutu hankkeen sisältö Sote ja maakuntauudistuksen aiheuttamien muutosten toimeenpano Kantapalveluissa Hankkeessa

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin

Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin Liittymisohje 1 (16) Kanta Liittymisohje Kanta-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla Kanta-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin tai päivittävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta.

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta. Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, 17.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Liittyminen Potilastiedon

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kanta-palveluiden kokonaistilanne Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Esityksen sisältö Kanta-palveluiden hyödyntäminen terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto Eksotessa SosKanta-hanke

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto Eksotessa SosKanta-hanke Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto Eksotessa SosKanta-hanke soskanta@eksote.fi Twitter: @SosKanta TEHTÄVÄTAULUKKO V0.6 19.5.2017 Päivämäärä Versio TP =SosKanta-hankesuunnitelman työpaketti,

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 22.6.2016 Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Tutustu Potilastiedon arkiston verkkokoulun Arkistonhallinta

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston 2. vaihe

Potilastiedon arkiston 2. vaihe Potilastiedon arkiston 2. vaihe THL, Operatiivisen toiminnan yksikkö 24.8.2015 Potilas arkiston 2.vaihe / Paasitorni 26.8.15 1 Potilastiedon arkisto:julkinen terveydenhuolto 15.08.2015 7 Potilastietojärjestelmää

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Arkiston käyttöön liittyvät yleiset toimintamallit terveydenhuollon ammattihenkilöille versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä v. 1.0 8.4.2013 Versio 1.0 julkaistavaksi Anna Kärkkäinen

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

Auditoinnista omavalvontaan - omavalvontasuunnitelma ja sen laatiminen

Auditoinnista omavalvontaan - omavalvontasuunnitelma ja sen laatiminen Auditoinnista omavalvontaan - omavalvontasuunnitelma ja sen laatiminen Terveydenhuollon ATK-päivät 12.-13.5.2015 Tampere Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 13.5.2015 THL/OPER 1 Esityksen sisältö Vastuut

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 1 (21) Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 2 (21) Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 3.9.2009 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ Vantaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / OPER 8.9.2017 Seija Viljamaa Seija Viljamaa THL/OPER Kanta- palvelut (lainsäädäntöön perustuva palvelukokonaisuus)

Lisätiedot

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönoton myötä kohti sote tietointegraatiota

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönoton myötä kohti sote tietointegraatiota Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönoton myötä kohti sote tietointegraatiota Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 23.-24.5.2018 Helsinki Maarit Rötsä, THL/OPER 23.5.2017 Maarit Rötsä / THL 1 Mitä

Lisätiedot

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Kanta 255 10.15 1(11) Sisällys 1 Liittymisvelvoitteiden ja -vastuiden täyttäminen... 3 2 Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Rakenteinen kirjaaminen mikä muuttuu arkiston käytön myötä? Potilaskertomustiedon rakenne ja kirjaaminen yhtenäistyvät Sähköiset

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus Kanta-palvelut Omakanta 1 (7) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Omakannan hyödyntämät potilastiedot... 4 3 Ympäristövaatimukset... 4 4 Palvelun käynnistäminen... 5 5 Palveluaika ja käyttökatkot... 5 6 Toiminnallisuudet...

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset Potilastiedon arkisto Käyttöönotto ja laajennukset 2.9.2016 Tarja Räty 1 Kantapalvelut Potilastiedon arkisto on käytössä laajasti julkisessa terveydenhuollossa (viimeisenä liittyi Pohjois-Suomi 01.12.2015)

Lisätiedot

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelujen tilannekatsaus Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelut 25.5.2010 2 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille:

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä 20.5.2014 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltopiiri, joka hoitaa alueensa kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Vanhojen potilastietojen arkistointi palvelun käyttöönotto

Vanhojen potilastietojen arkistointi palvelun käyttöönotto Vanhojen potilastietojen arkistointi palvelun käyttöönotto 30.3.2017 Sisältö Palvelun kuvaus Julkaistu materiaali Palvelun käyttöönotto Rekisterinpitäjän vastuut Katselimen käyttöönotto Toiminta tuotannossa

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016 Riitta Konttinen, Juha Mykkänen THL/OPER 1 Tässä esityksessä

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot