Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö"

Transkriptio

1 Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Kanta-palveluiden näkökulmasta Tellu+ Sohvi, Jyväskylä Riitta Konttinen Mistä on kysymys?

2 Suostumukset Kanta-palveluissa Suostumus Reseptikeskuksen tietojen katseluun Suostumus potilastietojen luovutukseen potilastiedon arkistosta Informointi ennen suostumusta

3 Informoinnit Informoinnit informointi Kanta-arkistosta informointi sairaanhoitopiirin kunnallisen terveydenhuollon yhteisestä Potilastietorekisteristä informointi sähköisestä lääkemääräyksestä ja Kanta- Reseptikeskuksesta Potilas Potilaan informointi Potilastiedon arkistossa olevien tietojen käyttö ja luovuttaminen edellyttää potilaan informointia Informoinnin jälkeen potilas voi antaa suostumuksen tietojen luovuttamiseen tai tehdä kieltoja Tieto informoinnista merkitään potilastietojärjestelmään, jonka kautta tieto tallentuu Potilastiedon arkiston Tiedonhallintapalveluun. Tieto informaatiosta on kaikkien Kanta-palveluihin liittyneiden organisaatioiden tarkistettavissa. Kansalainen voi itse merkitä informaation saaduksi Omakanta-palvelun kautta. Suositeltavaa on, että potilas informoidaan heti, kun hän asioi terveydenhuollossa ja havaitaan, ettei informointia ole vielä annettu. Asiakirjojen arkistointi ei edellytä informointia, eikä potilas voi kieltää arkistointia

4 Informointitavat Informointi tulee antaa potilaalle henkilökohtaisesti Informointi voidaan antaa ajanvarauksen tai ilmoittautumisen yhteydessä tai vastaanotto- ja kotikäyntien yhteydessä. Informointi annetaan suullisesti tai kirjallisesti (Informoinnin muistilappu) Potilaalle voidaan antaa kirjallinen esite valtakunnallisesta Potilastiedon arkistosta tai lähettää se esimerkiksi ajanvarauskirjeen yhteydessä (Kelan esite) Tieto informoinnista kirjataan potilastietojärjestelmään vasta, kun potilas on paikan päällä ja voidaan todeta hänen vastaanottaneen informoinnin Potilasta voidaan informoida myös puhelimitse tai itsepalveluilmoittautumisen yhteydessä, jolloin potilas voi tulostaa laitteelta kirjallisen informointimateriaalin. Informointi voidaan antaa myös sähköisen asioinnin yhteydessä liittämällä viestiin sähköinen esite tai linkki Kanta.fi -sivuilla olevaan esitteeseen Potilaalle annetaan tarvittaessa myös suullinen informaatio Informoinnista ei voi kieltäytyä. Potilaan informointi sähköisestä lääkemääräyksestä Terveydenhuollon on informoitava potilasta ennen ensimmäisen sähköisen lääkemääräyksen kirjoittamista: suullisesti tai kirjallisesti (Kelan esite) tai sähköisen asiointikanavan kautta Suositeltavin tapa on, että potilaat informoidaan ajanvarauksen tai ilmoittautumisen yhteydessä Jos tämä ei ole mahdollista, vastuu siirtyy muille potilasta hoitaville henkilöille, viime kädessä vastuu on lääkärillä Kotisairaanhoito voi informoida asiakasta kotikäynnin yhteydessä Poikkeustapauksessa suullinen informointi voidaan antaa myös puhelimitse Tieto informoinnista merkitään potilastietojärjestelmään Osa järjestelmistä tallentaa myös reseptin informointitiedon Tiedonhallintapalveluun

5 Informoinnin sisältö Informoinnin sisältö on Kelan tuottaman kirjallisen esitteen mukainen Potilasta informoidaan valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista, arkistointipalveluun tallennetuista tiedoista ja niiden käyttömahdollisuuksista sekä mahdollisuudesta rajoittaa tietojen luovutusta Suomen- ja ruotsinkieliset esitteet tilattavissa osoitteesta ( Muita kieliversioita tulostettavissa Kanta.fi-sivuilta Esim. saame, englanti, venäjä, somali, sorani Linkki Kanta sivujen opastevideoon: Informointi, suostumukset ja kiellot ( LSHP) Informoinnin jälkeen potilas voi antaa suostumukset tietojen luovuttamiseen

6 Informoinnit ja suostumukset Informoinnit Informointiasiakirja - informointi Kanta-arkistosta - informointi sairaanhoitopiirin kunnallisen terveydenhuollon yhteisestä Potilastietorekisteristä) Suullinen, kirjallinen tai sähköisen tiedonvälityksen kautta informointi sähköisestä lääkemääräyksestä ja Kanta- Reseptikeskuksesta Potilas Suostumukset Kirjallinen suostumus Potilastiedon arkistossa olevien tietojen luovutukseen Suullinen suostumus terveydenhuollolle Reseptikeskuksessa olevien tietojen katseluun hoitotilanteessa Suullinen suostumus apteekille reseptien yhteenvedon tulostamista, kokonaislääkityksen selvittämistä, uudistamispyynnön lähettämistä tai lääkemääräyksen mitätöintiä varten Kirjallinen suostumus Reseptikeskuksessa olevien tietojen katseluun ei hoitotilanteessa Potilaan suostumus tietojen luovuttamiseen Potilastiedon arkistoon tallennetut tiedot ovat rekisterinpitäjän käytettävissä ilman suostumusta Potilastiedon arkistoon tallennettujen potilastietojen käyttö toisissa terveydenhuollon toimintayksiköissä edellyttää potilaan suostumusta -> kyseessä asiakirjan luovutus Potilas antaa suostumuksen kirjallisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai kansalainen antaa suostumuksen sähköisesti Omakannan kautta Suostumus kattaa kaikki Potilastiedon arkistossa jo olevat ja myös sinne myöhemmin tallennettavat potilastiedot Suostumus voimassa toistaiseksi Suostumuksen voi tehdä tai peruuttaa milloin tahansa

7 Potilaan suostumus Reseptikeskuksen tietojen katseluun Potilaan suullinen suostumus tarvitaan Reseptikeskuksessa olevien kaikkien tietojen katseluun aina hoitotilanteessa, lukuun ottamatta kiireellisiä tilanteita kun resepti mitätöidään hoidollisesta syystä kun uudistamispyyntö välitetään tekstiviestillä kun tulostetaan yhteenveto Suostumus pyydetään aina palvelutapahtumakohtaisesti. Suullinen suostumus Reseptikeskuksen tietojen katseluun Voidaan pyytää potilaalta joko vastaanotolla, käynnin tai hoitojakson aikana, puhelimitse tai luotettavan sähköisen palvelukanavan avulla Hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja pyytää potilaalta suostumuksen. Terveydenhuolto pyytää potilaalta suostumuksen ja välittää tiedon hoitavalle lääkärille tai sairaanhoitajalle puhelimitse tai potilastietojärjestelmän kautta Apteekki pyytää potilaalta suostumuksen ja välittää tiedon hoitavalle lääkärille ja sairaanhoitajalle uudistamispyynnössä tai puhelimitse Potilas välittää suostumuksen lääkärille tai sairaanhoitajalle luotettavan sähköisen palvelukanavan avulla. Sähköpostia ei voi käyttää tähän tarkoitukseen.

8 Potilaan suostumus Reseptikeskuksen tietojen katseluun Potilaan kirjallinen suostumus tarvitaan Reseptikeskuksen tietojen katseluun hoitoon liittymättömissä tilanteissa Potilaalla on oikeus tehdä kielto tietojen luovuttamisesta

9 Informoinnit, suostumukset ja kiellot Informoinnit Informointiasiakirja - informointi Kanta-arkistosta - informointi sairaanhoitopiirin kunnallisen terveydenhuollon yhteisestä Potilastietorekisteristä) Suullinen, kirjallinen tai sähköisen tiedonvälityksen kautta informointi sähköisestä lääkemääräyksestä ja Kanta- Reseptikeskuksesta Potilas Suostumukset Kiellot Kirjallinen suostumus Potilastiedon arkistossa olevien tietojen luovutukseen Suullinen suostumus terveydenhuollolle Reseptikeskuksessa olevien tietojen katseluun hoitotilanteessa Suullinen suostumus apteekille reseptien yhteenvedon tulostamista, kokonaislääkityksen selvittämistä, uudistamispyynnön lähettämistä tai lääkemääräyksen mitätöintiä varten Kirjallinen suostumus Resepti keskuksessa olevien tietojen katseluun ei hoitotilanteessa Palveluta pahtuma Kielto Potilastiedon arkiston tietojen luovutukseen Hätätila - luovutus Palvelun antaja Rekisterin pitäjä Resepti kohtainen kielto tietojen luovutukses ta Reseptikesk uksesta Tietojen luovutuksen kieltäminen Kansalainen voi rajoittaa potilastietojensa käyttöä kielloilla Kiellon voi tehdä kirjallisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai sähköisesti Omakannan kautta Kielto voi olla Toimintayksikkö- eli palvelunantajakohtainen Rekisterikohtainen Palvelutapahtuma (eli käynti- tai osastojakso) -kohtainen Kiellon voi tehdä tai peruuttaa milloin tahansa Kieltoa tehdessä voi erikseen sallia tietojen käytön hätätilanteissa Potilasta on informoitava, että kielto koskee myös tilanteita, joissa potilas on äkillisen henkeä uhkaavan sairauden tai loukkaantumisen vuoksi tajuton ja sen vuoksi kykenemätön peruuttamaan tekemänsä kiellon Omassa organisaatiossa tiedot näkyvät kiellosta huolimatta

10 Sähköisen lääkemääräyksen tietojen luovuttamisen kieltäminen alkaen kansalainen voi tehdä Omakanta-palvelun kautta kiellon lääkemääräyskohtaisesti, tietojen luovuttamisesta Reseptikeskuksesta Lääkkeen määrääjä voi PKV- ja huumausainelääkemääräystä laatiessaan hakea Reseptikeskuksesta vastaavat kielletyt lääkemääräykset Lääkemääräyksen haku uudistamispyynnön käsittelyä varten Kielto ei kopioidu uudistettuun reseptiin Lääkkeen määrääjällä on hoitosuhteen jatkuessa oikeus saada potilaalle itse määräämiensä reseptien tiedot Viite: Laki sähköisestä lääkemääräyksestä, 13 Sähköisen lääkemääräyksen tietojen luovuttamisen kieltäminen Apteekki voi hakea kielletyt lääkemääräykset Reseptikeskuksesta vain lääkemääräyksen tunnisteen perusteella Potilasohje Omakannasta tulostettu yhteenveto Jos apteekilla on toimituksen jälkeen tarve hakea kielletyn lääkemääräyksen tiedot Reseptikeskuksesta lääketoimituksen korjausta, mitätöintiä tai annosjakelua varten, saa tiedot hakea ilman potilasohjetta tai yhteenvetoa Potilastietojärjestelmälle tai apteekkijärjestelmälle ei välitetä tietoa siitä onko potilaalla kiellettyjä reseptejä vai ei Potilaan lääkitystä Reseptikeskuksesta tarkasteltaessa tulee tämä ottaa huomioon Viite: Laki sähköisestä lääkemääräyksestä, 13

11 Tietojen käyttö hätätilanteessa Potilastietojen käyttö hätätilanteissa Jos potilas on sallinut tietojen käytön hätätilanteissa, Kanta-arkisto luovuttaa myös kielletyt tiedot hätätilahaun perusteella. Tilanteessa, jossa informointia ei ole voitu antaa ja / tai potilastietojen tietojen luovutukseen ei ole potilaan suostumusta, potilastiedot voidaan luovuttaa Kanta-palvelujen kautta hätätilahaun perusteella. Esimerkkeinä mm. potilaan tajuttomuus tai tilanteet, joissa potilas ei esimerkiksi kehitysvammaisuuden tai muistisairauden takia kykene päättämään hoidostaan. Tällöin tietoja voidaan käyttää, jos niitä tarvitaan potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi (potilaslain 13 :n 3 momentin 3 kohdan tarkoittamat tilanteet).

12 Kirjalliset suostumus- ja kieltolomakkeet Suostumuslomakemallit löytyvät KELA:n ekstranetista Mikä tahansa Potilastiedon arkistoon liittynyt terveydenhuollon palvelunantaja voi kirjata suostumuksen ja kiellot Suostumus ja kielto tehdään kirjallisesti Lomake tulostetaan potilastietojärjestelmästä ja kansalainen allekirjoittaa lomakkeen Allekirjoitetut lomakkeet arkistoidaan terveydenhuollon toimintayksiköissä, erillään potilaskertomuksesta Niiden säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä Potilaan puolesta-asiointi

13 Informoinnit, suostumukset ja puolesta-asiointi Informoinnit Informointiasiakirja - informointi Kanta-arkistosta - informointi sairaanhoitopiirin kunnallisen terveydenhuollon yhteisestä Potilastietorekisteristä) Suullinen, kirjallinen tai sähköisen tiedonvälityksen kautta informointi sähköisestä lääkemääräyksestä ja Kanta- Reseptikeskuksesta Suostumukset Potilas Suostumukset puolestaasiointiin henkilölle tai organisaation edustajalle Kiellot Kirjallinen suostumus Potilastiedon arkistossa olevien tietojen luovutukseen Suullinen suostumus terveydenhuollolle Reseptikeskuksessa olevien tietojen katseluun hoitotilanteessa Suullinen suostumus apteekille reseptien yhteenvedon tulostamista, kokonaislääkityksen selvittämistä, uudistamispyynnön lähettämistä tai lääkemääräyksen mitätöintiä varten Kirjallinen suostumus Resepti keskuksessa olevien tietojen katseluun ei hoitotilanteessa Palveluta pahtuma Potilastiedon arkiston kieltoasiakirja Hätätila - luovutus Palvelun antaja Rekisterin pitäjä Resepti kohtainen kielto asiakirja Potilaan kirjallinen suostumus Muut kirjalliset suostumukset (toimintaa helpottava) Potilaan puolesta asioivalle henkilölle, voimassa 3 v. Potilaan puolesta asioivalle organisaatiolle, voimassa toistaiseksi (=terveydenhuollon toimintayksikkö, palveluyksikkö, apteekki Arkistointiaika 12 v. suostumuksen päättymisestä Kirjallisten suostumusten arkistointipaikka Sähköisen lääkemääräyksen edellyttämät suostumuslomakkeet voidaan arkistoida keskitetysti terveydenhuollon keskusarkistoon tai hajautetusti useaan palveluyksikköön. Lomakkeet tulee tuhota asianmukaisella tavalla arkistointivelvoitteen päätyttyä.

14 Informoinnit, Suostumukset, puolesta-asiointi ja kiellot Informoinnit Informointiasiakirja - informointi Kanta-arkistosta - informointi sairaanhoitopiirin kunnallisen terveydenhuollon yhteisestä Potilastietorekisteristä) Suullinen, kirjallinen tai sähköisen tiedonvälityksen kautta informointi sähköisestä lääkemääräyksestä ja Kanta-Reseptikeskuksesta Huoltaja ja laillinen edustaja Potilas Suostumukset Kiellot Kirjallinen suostumus Potilastiedon arkistossa olevien tietojen luovutukseen Suullinen suostumus terveydenhuollolle Reseptikeskuksessa olevien tietojen katseluun hoitotilanteessa Suullinen suostumus apteekille reseptien yhteenvedon tulostamista, kokonaislääkityksen selvittämistä, uudistamispyynnön lähettämistä tai lääkemääräyksen mitätöintiä varten Kirjallinen suostumus Resepti keskuksessa olevien tietojen katseluun ei hoitotilanteessa Palveluta pahtuma Potilastiedon arkiston kieltoasiakirja Hätätila - luovutus Palvelun antaja Rekisterin pitäjä Resepti kohtainen kielto asiakirja Alaikäinen potilas Alaikäiselle lapselle kuuluva informointi annetaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle Huoltaja voi antaa lapsen puolesta suostumuksen, mutta ei voi tehdä kieltoja Tieto väestörekisterikeskukseen merkitystä huoltajasta voidaan kirjata potilastietojärjestelmään Huostaanotto- ja sijoitustilanteissa huoltajuus säilyy vanhemmilla, jollei muuta ole huoltajuustietoihin merkitty Jos alaikäisen informaatio on annettu huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, tulee alaikäinen informoida uudestaan viimeistään tämän täyttäessä 18 vuotta. Jos alaikäinen potilas arvioidaan kykeneväksi päättämään itse omasta hoidostaan, informaatio annetaan suoraan hänelle Hoidostaan vastaava alaikäinen voi itse päättää suostumuksen tai kieltojen tekemisestä Tällöin huoltajalla ei ole oikeutta tehdä suostumusta tai peruuttaa kieltoa

15 Potilaan huoltaja tai laillinen edustaja Laillinen edustaja on huoltaja tai potilaan edunvalvoja, jonka tehtäväksi on määrätty potilaan terveyttä koskevien asioiden hoitaminen Edunvalvojan tehtävän voi osoittaa otteella holhousrekisteristä Jos potilaalle ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä, voi laillinen edustaja antaa suostumuksen Suostumuksen voi antaa vain palvelunantajalle, koska laillisen edustajan antama suostumus edellyttää, että terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi potilaan tilan Laillinen edustaja ei voi tehdä kieltoa potilaan puolesta eikä perua potilaan antamaa suostumusta Laillinen edustaja voi peruuttaa potilaan tekemän kiellon, jos sen voidaan arvioida vastaavan potilaan tahtoa Täysi-ikäinen, hoidostaan päättämään kykenemätön ilman laillista edustajaa Täysi-ikäisen, hoidostaan päättämään kykenemättömän potilaan hoito tulee järjestää tavalla, joka parhaiten vastaa potilaan tahtoa Potilaan tahdon selvittämiseksi tulee kuulla potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä (Potilaslaki 6 ) Henkilö, joka ei ymmärrä informaation sisältöä eikä suostumuksen tai kiellon merkitystä, ei voi ottaa informaatiota vastaan tai antaa pätevää suostumusta tai kieltoa Jos laillista edustajaa ei ole, kukaan ei voi antaa suostumusta tai kieltoa potilaan puolesta Viime kädessä potilaalle voidaan määrätä edunvalvoja

16 Potilasasiakirjojen käyttö ja luovuttaminen Potilastiedon arkistossa olevien asiakirjojen käyttö Potilastiedon arkistosta voi hakea oman organisaation (yksi rekisterinpitäjä) tallentamia asiakirjoja. Potilastiedon arkisto luovuttaa hoitotilanteessa toisen organisaation tallentamat potilasasiakirjat potilaan luvalla. Asiakirjojen hakeminen arkistosta edellyttää aina hoitosuhdetta tai muuta asiallista yhteyttä potilaaseen Teknisesti hoitosuhde todennetaan potilashallinnon merkintöjen perusteella Jos vain yksi henkilö on käsitellyt potilaan tietoja, tietojen käyttö täytyy perustella erikseen (ohjelmaan kirjataan erityinen syy tiedon käytölle) Tavoitteena on estää väärinkäytökset ja helpottaa lokivalvontaa - ei estää tietojen asianmukaista käyttöä Potilastietojärjestelmässä voidaan rajata tiedonhakua esim. aika- tai näkymärajauksella.

17 Erityissuojatut tiedot Erityissuojattuja merkintöjä ovat potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) 4 :n mukaan psykiatrian ja perinnöllisyyslääketieteen päivittäis- ja yhteenvetomerkinnät Erityissuojattujen tietojen käyttö vaatii tietojen käyttäjältä erillisen vahvistuksen ennen tietojen käyttöä Suojaus ei koske tietoja lääkityksestä ja kriittisistä riskeistä Erityissuojakseen valmistellaan muutosta Seksuaaliterapia tulossa erityissuojauksen piiriin Potilasasiakirjojen luovuttaminen potilaalle, viranomaisille ja muille tahoille Kukin toimintayksikkö luovuttaa vain omaan rekisteriinsä kuuluvia asiakirjoja Luovutuksesta tehdään luovutusilmoitus (LILM) potilastietojärjestelmään tai manuaalisesti Jos luovutus tapahtuu sähköisesti esim. aluetietojärjestelmän kautta, potilastietojärjestelmä muodostaa luovutusilmoituksen automaattisesti Jos luovutus tapahtuu paperilla, tulee luovuttavan henkilön tehdä manuaalinen luovutusilmoitus ja kirjata tieto potilastietojärjestelmään, jolloin tieto välittyy potilastiedon arkistoon Kun potilas käsittelee omia potilasasiakirjojaan Omakannan kautta, tästä ei tallennu luovutusilmoitusta arkistoon

18 Lokivalvonta Organisaation omien tietojen ja Potilastietojen arkistosta luovutettujen tietojen käyttöä seurataan lokivalvonnan avulla terveydenhuollon organisaatioissa Erityisesti seurattavia ovat: hätätilahakujen käyttö, erityiseen syyhyn perustuva asiakirjojen käyttö erityissuojattujen tietojen käyttö Tietojen luovutuksista Potilastiedon arkistosta muodostuu erillinen luovutusloki Jos väärinkäytöksiä havaitaan, niistä tulisi ilmoittaa sekä potilaalle että niille rekisterinpitäjille, joiden rekisteriin kuuluvia potilastietoja on käytetty väärin Kelalla on keskeinen rooli arkiston lokivalvonnassa Potilastiedon käyttöä valvovat Kela ylläpitää Potilastiedon arkiston luovutuslokeja Terveydenhuollon toimintayksikkö vastaa säännöllisestä luovutus- ja käyttölokien seurannasta Potilaalla on mahdollisuus Seurata omien terveystietojensa käyttöä Omakanta palvelun luovutuslokien kautta (toimintayksikkötaso) ottaa yhteyttä siihen terveydenhuollon toimintayksikköön, johon hänen tietojaan on luovutettu ja pyytää tarvittaessa tarkemmat lokitiedot potilastietojensa käytöstä (resurssitaso)

19 Kiitos! Kysymykset, kehittämisehdotukset ja muutostoiveet osoitteeseen

ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus

ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Informointi, kielto, suostumus 2.1 Informointi 2.2 Suostumus 2.3 Kielto 1 Johdanto Asiakkaan informointi, suostumus ja kieltomerkintöjä

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Mitä potilasasiamiesten tulee tietää Kanta.fi:stä ja potilasasiakirjoista

Mitä potilasasiamiesten tulee tietää Kanta.fi:stä ja potilasasiakirjoista Mitä potilasasiamiesten tulee tietää Kanta.fi:stä ja potilasasiakirjoista Potilasasiamiestoiminnan peruskurssi 16. 17.2.2017 Helena Eronen kehittämispäällikkö, tietosuojavastaava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/tietohallinto

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2018

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2018 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2018 2 Vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut Kaikille kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön Versio 23.04.2017 2017 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOA LUOVUTUSILMOITUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Asiakkaan reseptit pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kun asiakas saa

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö. Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala

Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö. Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala 11.12.2018 Kanta-palveluiden tavoite Kanta-palvelut edistävät hoidon jatkuvuutta

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Potilastietojen käyttö ja luovutus Henkilötietolaissa (22.4.1999/523) Rekisterinpitäjän velvollisuus suojata henkilörekistereitä riittävin teknisin

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

Postinumero Kela. Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava

Postinumero Kela. Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Kela Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Paasitorni 1.9.2015 Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti) 1.9.2015 Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutokseen liittyvät aikataulut

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Suostumus ja kiellot. Terveydenhuoltolain ja asiakastietolain mukaisesti

Suostumus ja kiellot. Terveydenhuoltolain ja asiakastietolain mukaisesti Suostumus ja kiellot 1 Suostumus ja kiellot Terveydenhuoltolain ja asiakastietolain mukaisesti 0.1 14.6.2011 RV luonnospohja 0.2 17.6.2011 RV Työstöä Kelan palaverin jälkeen: HV, JP, MK, RV 0.3 25.7.2011

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Tutkimus ja tilastointijaos. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto

Tutkimus ja tilastointijaos. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto Tutkimus ja tilastointijaos Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto Tehtävät cc Ehdotus lainsäädännön muutoksesta jotta KanTaan talletettuja tietoja voidaan

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Arkiston käyttöön liittyvät yleiset toimintamallit terveydenhuollon ammattihenkilöille versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä v. 1.0 8.4.2013 Versio 1.0 julkaistavaksi Anna Kärkkäinen

Lisätiedot

Reseptin lakimuutokset

Reseptin lakimuutokset Reseptin lakimuutokset Paasitorni Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti ja Kelain) Product Owner (Kelain) Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutosten toimeenpano Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutospaketti

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston toimintamallit

Potilastiedon arkiston toimintamallit t v.2.0 18.9.2018 [Tekijä] 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2. Mikä on Potilastiedon arkisto... 4 2.1. Tiedonhallintapalvelu... 5 2.2. Vaiheittainen käyttöönotto... 5 3. Potilaan informointi Potilastiedon

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 9.11.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot,

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.8.2015. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.8.2015. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5 Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5 1 Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit sähköistä lääkemääräystä käyttävissä toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen tai Seuraava painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2017 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) 4. Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit

Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköt VERSIOHISTORIA: Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit julkisen ja

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Rekisteriseloste

Naantalin kaupunki Rekisteriseloste Naantalin kaupunki Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Naantalin kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta kirjaamo@naantali.fí 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Susanna Kekkonen Tuulensuunkatu

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09)

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Reseptikeskus

TIETOSUOJASELOSTE Reseptikeskus 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos TIETOSUOJASELOSTE Postiosoite Postinumero Puhelin PL 78 00381 HELSINKI 020 634 11 Käyntiosoite Höyläämötie 1 a B, 00380 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2014 251/2014 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.7

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.7 Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.7 1 Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit sähköistä lääkemääräystä käyttävissä toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Omakannan demonäkymiä

Omakannan demonäkymiä Omakannan demonäkymiä Kirjautuminen Omakantaan: www.omakanta.fi 2 Kirjautuminen Omakantaan 3 Omakannan etusivu: 4 RESEPTIKESKUS Reseptit Yhteenvetotuloste Lääkeostot Lokitiedot OMAKANTA 5 Voit valita,

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

ereseptin toimintamallit

ereseptin toimintamallit ereseptin toimintamallit Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt 23.9.2011 Dokumentin versiohistoria Tässä dokumentissa on kuvattu ereseptin käytön toimintamallit julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

tietoa kansalaisille

tietoa kansalaisille tietoa kansalaisille Kanta-tietoa kansalaisille Kanta-palveluja rakennetaan siksi, että sinun terveytesi, hyvinvointisi ja turvallisuutesi paranisi. Kanta-palveluiden avulla terveydenhuollon ammattilaisilla

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakannassa / lainsäädäntö Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset ei enää rajoitetta täysi-ikäisyydestä

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi. Päivitetty

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi. Päivitetty Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Päivitetty 10.10.2017 Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakannassa / lainsäädäntö Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9. Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa

Lisätiedot

KOKONAISLÄÄKEHOIDON HALLINTA

KOKONAISLÄÄKEHOIDON HALLINTA KOKONAISLÄÄKEHOIDON HALLINTA VAIHE 1: RESEPTIN RAKENTEISUUDEN LAAJENNUS JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Potilastietojärjestelmien prosessit v. 0.8 Luonnos 26.3.2018 1 Lääkkeen määrääminen Ohjaa käsittelyyn

Lisätiedot

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.2 Kanta-sopimusmalli 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Liittymisvelvoitteet ja vastuut... 3 3 Kanta-palveluihin liittyvät

Lisätiedot

Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot. Pirjo Ikävalko

Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot. Pirjo Ikävalko Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot Pirjo Ikävalko 27.02.2018 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Rekisteriseloste

Naantalin kaupunki Rekisteriseloste Naantalin kaupunki Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Naantalin kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta kirjaamo@naantali.fi 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Virpi-Maija Kyrki Tuulensuunkatu

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE. yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Pvm: päivitetty

TIETOSUOJASELOSTE. yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Pvm: päivitetty TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Pvm: päivitetty 28.11.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lempäälän kunnan terveyskeskus Yhteystiedot

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä 20.5.2014 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltopiiri, joka hoitaa alueensa kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Marja Penttilä, erityisasiantuntija/stm YTM,VT Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.-24.5.2017 Finlandia-talo 1

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Kanta 255 10.15 1(11) Sisällys 1 Liittymisvelvoitteiden ja -vastuiden täyttäminen... 3 2 Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 7.10.2016 versio 2.91 LIITE 2: Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti ja voidaan

Lisätiedot

Kela, Kanta-palvelut ja tietointegraatio

Kela, Kanta-palvelut ja tietointegraatio Kela, Kanta-palvelut ja tietointegraatio Maritta Korhonen, Kela tietopalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät Tampere 7.5.2019 Kelan tietopalvelutoiminnan kehittämistä ohjaavat tekijät Sosiaali-

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja turvaa tiedon kohteen yksityisyyden sekä edut ja oikeusturvan. Tietoturva on käytännön toimenpiteet joilla tietosuoja pyritään toteuttamaan.

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Perusturvajohtaja Kirkkojärventie 6 B (PL 202) ESPOON KAUPUNKI. Lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön päällikkö

Perusturvajohtaja Kirkkojärventie 6 B (PL 202) ESPOON KAUPUNKI. Lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön päällikkö TIETOSUOJASELOSTE 1 (7) Päivityspäivä: 25.9.2015 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Espoon lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön asiakasrekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit 26.11.2013 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset ja katseluoikeudet Lääkkeen

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit alkaen

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit alkaen Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit 1.1.2017 alkaen Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 11.11.2015 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset,

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterin nimi Potilasrekisteri 2. Rekisterin pitäjä Nimi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Osoite Mariankatu 16 20 67200 Kokkola Puhelinvaihde (06) 8264111 3. Rekisterin

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Toimintamallit 2014

Potilastiedon arkisto. Toimintamallit 2014 Potilastiedon arkisto Toimintamallit 2014 Kokonaisuuteen kuuluvat asiasisällöt Terveydenhuollon ammattilaisen ja asioijan henkilöllisyyden varmistaminen Potilaalle soveltuva informointitapa Potilastiedon

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava. Jukka Mattila, johtajaylilääkäri. 3. Rekisterin nimi POTILASREKISTERI. 4. Henkilötietojen käsittelyn

2. Rekisteriasioista vastaava. Jukka Mattila, johtajaylilääkäri. 3. Rekisterin nimi POTILASREKISTERI. 4. Henkilötietojen käsittelyn 1. Rekisterinpitäjä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus PL 8041, 96101 Rovaniemi Käyntiosoite: Ounasrinteentie 22 puhelin (vaihde) 016 328 111 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Jukka Mattila,

Lisätiedot