8M Xi5 Langaton versio Käyttöhuoltoasennus- ja. takuuohjekirja. 2017, Mercury Marine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8M Xi5 Langaton versio Käyttöhuoltoasennus- ja. takuuohjekirja. 2017, Mercury Marine"

Transkriptio

1 2017, Mercury Mrine Xi5 Lngton versio Käyttöhuoltosennus- j tkuuohjekirj 8M fin

2 fin

3 OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 WIRELESS FOOT PEDAL FCC ID - MVU09291 Xi5 WIRELESS REMOTE FCC ID - MVU09305 IC: 6094A-09291, 6094A Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto täyttyvät: 1. Tämä lite ei s iheutt hitllisi häiriöitä. 2. Tämän litteen täytyy sietää vstnotetut häiriöt, myös selliset, jotk voivt iheutt epätoivottv toimint. Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen vtimukset. Muutokset, joit vtimustenmukisuudest vstv tho ei ole nimenomn hyväksynyt, voivt mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää litett. Tämä lite täyttää Industry Cndn lisenssiä edellyttämättömät RSS-stndrdit. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto täyttyvät: (1) tämä lite ei s iheutt häiriötä j (2) tämän litteen on vstnotettv häiriötä, mukn lukien häiriöt, jotk sttvt vikeutt litteen toimint. Le présent ppreil est conforme ux CNR d'industrie Cnd pplicles ux ppreils rdio exempts de licence. L'exploittion est utorisée ux deux conditions suivntes: (1) l'ppreil ne doit ps produire de rouillge, et (2) l'utilisteur de l'ppreil doit ccepter tout rouillge rdioélectrique sui, même si le rouillge est susceptile d'en compromettre le fonctionnement. N2523 EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide Xi5 -uistelumoottori täyttää 99/5/EY R&TTE -direktiivin keskeiset j muut sinmukiset vtimukset. CE-julistus Vlmistj: Attwood Corportion Osoite: 1016 N. Monroe Lowell, MI USA Puhelin: Vltuutettu edustj: Brunswick Mrine Prc Industriel de Petit-Rechin B-4800 Verviers, Belgi Puhelin: +32(0) Tuote: MotorGuide Xi5 -srj Mlli: sisältää kikki 12, 24 j 36 voltin tsvirtmllit Neuvoston direktiivi 1999/5/EY rdio- j telepäätelitteet (R&TTE) EN V1.6.1: EMC- j rdiospektrisit; lyhyen kntmn litteet. EN V1.9.2: EMC- j rdiospektrisit; rdiolitteet. Neuvoston direktiivi 2004/40/EY työterveys- j turvllisuusvtimukset EN 62311:2008 Elektronisten j sähkölitteiden rviointi suhteess ihmisen sähkömgneettisille kentille ltistumist koskeviin rjoituksiin. fin i

4 Neuvoston direktiivi 2004/108/EY Sähkömgneettinen yhteensopivuus EN 55012:2008; A1: Ajoneuvot, veneet j polttomoottorikäyttöiset litteet. Neuvoston direktiivi 98/96/EY Veneilylitedirektiivi EN 60945:2002+C1: Merenkulun nvigointi- j rdioviestintälitteisto (moottorijärjestelmät) CISPR16 - Johtuvt j säteilevät päästöt EN :2008 Sähköstttinen vrus EN :2006 Säteilyimmuniteetti EN :2004 Piikkimäiset sähköhäiriöt EN :2005 Syöttöjännitevihtelut EN :2008 Johtuvt häiriöt EN :2001 Mgneettikentän immuniteetti EN :2004 Jännitteen vähenemiset j keskeytykset Neuvoston direktiivi 2006/42/EY Koneet EN ISO Koneturvllisuus Yleiset suunnitteluperitteet, riskirviointi j riskin vähennys Vtimustenmukisuusvkuutuksen virllinen kopio on sivustoss certifictions. Ympäristövtimustenmukisuuslusunto Kikki MotorGuide-tuotteet, joit 2002/96/EY WEEE -direktiivi koskee, täyttävät WEEE-merkintöjen vtimukset. Tälliset tuotteet on merkitty WEEE-symolill ("rsti roskkorin päällä", ks. kuv ll) euroopplisen stndrdin EN50419 mukisesti Tuotteess ti sen pkkuksess olev merkintä osoitt, ettei tuotett s hävittää tvllisen tlousjätteen mukn. Olet vstuuss siitä, että hävität tuotteen viemällä sen sähkö- j elektroniikkromulle trkoitettuun kierrätyspisteeseen. Tuotteesi hävittäminen erikseen keräämällä j kierrättämällä utt säilyttämään luonnonvroj j vrmistmn, että se kierrätetään ihmisten terveyttä j ympäristöä suojelevll tvll. Lisätietoj siitä, minne voit viedä tuotteesi kierrätettäväksi, st piklliselt virnomiselt ti tuotteesi ostopikst. Tärkeitä tietoj käyttäjälle! ISO B Huomutussymoli Lue tämä ops in, kun tämä symoli esiintyy. Tämä symoli ilmoitt sinulle mhdollisest VAARASTA ti toimenpiteistä, jotk vtivt huomiot. Litteen käyttö muull kuin Attwood Corportionin ilmoittmll tvll voi heikentää litteen rkennett j tehdä siitä vrllisen. VAROITUS: Litett ei ole trkoitettu käytettäväksi räjähtävissä ympäristöissä. ADVERTENCIA: Este equipo no está diseñdo pr uso en tmósfers explosivs. AVVERTIMENTO: Quest pprechitur non è inteso per l'uso in mienti esplosivi. WARNUNG: Ds Ausrüstung drf in einer explosiven Umgeung NICHT verwendet werden. ADVERTISSEMENT: Cet équipement n'est ps prévu pour une utilistion ds des environments explosifs. ii fin

5 Kiitämme Kiitämme lngttomn MotorGuide Xi5 -uistelumoottorin ostmisest. Xi5 on suunniteltu j vlmistettu ntmn onkijoiden odottm suorituskykyä: hiljist toimint, luotettvuutt j trkk hllint. Uskomme, että Xi5 prnt klstuskokemustsi, j rvostmme sitä, että vlitsitte MotorGuiden. Rekisteröi uusi Xi5 osoitteess motorguide.com ti täytä j postit tkuurekisteröintikortti. Tkuuilmoitus Ostmsi tuote toimitetn MotorGuiden myöntämällä rjoitetull tkuull. Tkuuehdot ovt nähtävissä tämän ohjekirjn kohdss Tkuutiedot. Tkuuilmoitus sisältää kuvuksen tkuusuojn kestojst, tärkeitä vstuuvpusluseit j korvusrjoituksi sekä muit tkuuseen liittyviä tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset olivt voimss silloin, kun tämä käsikirj hyväksyttiin pinettvksi. MotorGuide, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns, muutt määrityksiä, ominisuuksi, menetelmiä ti toiminttpoj ilmn ennkkoilmoitust j velvoituksett. MotorGuide, Lowell, Michign, USA Mercury Mrine Egle j Lowrnce ovt Nvico Inc:n rekisteröityjä tvrmerkkejä. Grmin on Grmin Ltd:n rekisteröity tvrmerkki. Humminird on Johnson Outdoors Mrine Electronics, Inc:n rekisteröity tvrmerkki. Vexilr on Vexilr, Inc:n rekisteröity tvrmerkki. Tvrmerkkiä j tekijänoikeutt koskevt tiedot MERCURY MARINE. Kikki oikeudet pidätetään. Ohjekirjn ti sen osn kopiointi ilmn lup on kielletty. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, M j llot ympyrässä -logo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury j llot -logo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter j We're Driven to Win ovt Brunswick Corportionin rekisteröityjä tvrmerkkejä. Pro XS on Brunswick Corportionin tvrmerkki. Mercury Product Protection on Brunswick Corportionin rekisteröity plvelumerkki. fin iii

6 fin iv

7 Tkuutiedot MotorGuiden khden vuoden rjoitettu tkuu... 1 Yleisiä tietoj j osien tunnistus Komponenttien yksilöinti... 3 Srjnumeron kirjminen... 4 Tuotteen rekisteröinti... 4 Veneilijän velvollisuudet... 4 Vedessä olevien ihmisten suojminen... 5 Mtkustjien turvllisuusviesti... 5 Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn... 5 Tuotteen sentminen, johdotus j kkutiedot Uistelumoottorin sentminen... 7 Suositeltvt käytännöt j menettelyt Akkusuositukset Akkuj koskevt vrotoimenpiteet Johtojen värikoodien lyhenteet Akkuliitäntä Johtojen j kpeleiden reititys Lngttomn polkimen käynnistys Polkimen kytkeminen päälle ti pois Kädessäpidettävän kukosäätimen käynnistys Sonr näytön liittäminen uistelumoottoriin Kikuluotinnturin häiriöiden vähentäminen Uistelumoottorin toimint Tililmisimen merkkivlo Uistelumoottorin settminen yläsentoon j käyttö Moottorin syvyyden säätö Käyttö polkimell Käyttö kädessäpidettävällä kuko ohjimell Huolto j säilytys Uistelumoottorin hoito Trkstus j huoltoiktulu Säilytyksen vlmistelu Akun trkstus Korroosionsuoj nodi (suolisen veden mllit) Potkurin vihto fin v

8 Omistjn huoltopu Vinetsintä Polkimen j kädessäpidettävän kukosäätimen vinetsintä Kikuluotinnturin häiriöiden vähentäminen Huoltopu Mercury Mrinen huoltotoimistot vi fin

9 MotorGuiden khden vuoden rjoitettu tkuu SÄILYTÄ ALKUPERÄINEN OSTOKUITTI. TAKUUTIEDOT 1. Alkuperäisille vähittäissikkille MotorGuide nt huvivenekäyttöön trkoitetuille sähköisille uistelumoottoreille ostopäivästä lähtien khden (2) vuoden tkuun siitä, ettei tuotteess ole mterilieikä vlmistusvirheitä. 2. Tkuuhuollon smiseksi ostjn on toimitettv ti plutettv yksikkö (vkuutettun j postimksu mksettun) mihin thns MotorGuiden vltuuttmn huoltoliikkeeseen. ÄLÄ PALAUTA OSTOPAIKKAAN, ellei kyseessä ole vltuutettu huoltoliike. Postitse plutetut tuotteet tulee pkt huolellisesti j mukn tulee liittää ilmoitus ongelmn luonteest j/ti pyydetystä huollost sekä sikkn osoite j puhelinnumero. Kopio ostokuitist, todiste rekisteröinnistä ti muu ostotodiste on myös liitettävä plutettvn tuotteen mukn, jott sitä voidn hrkit tkuuhuoltoon. Tkuuvteit ei hyväksytä, ellei uistelumoottorin mukn toimitet venepketin ostokuitti ti muut rekisteröintitodistett. 3. MotorGuide korj ti viht näiden tkuuehtojen kttmt tuotteet omn hrkintns mukn. MotorGuide j MotorGuiden huoltoliikkeet eivät vst MotorGuide-tuotteille iheutuneist vurioist, jotk johtuvt muiden kuin MotorGuiden vltuutetun huoltoliikkeen tekemistä korjuksist. MotorGuide j Attwood eivät vst vioist ti vurioist, joiden syynä on väärä sennus, käyttöönotto ti vlmistelu ti iemmt huolto- ti korjusvirheet. 4. Alkuperäisille vähittäissikkille MotorGuide nt kuplliseen j hllituksen käyttöön trkoitetuille sähköisille uistelumoottoreille yhden (1) vuoden tkuun siitä, ettei tuotteess ole mterili- eikä vlmistusvirheitä. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin, esim. vuokrveneet, oppt, klstusleirit tms. Tkuut ei s siirtää seurvlle ostjlle. Mercuryn tuotesuojohjelm ei ole stviss kuplliseen eikä hllituksen käyttöön. 5. MotorGuiden komposiittikselin rjoitettu elinikäinen tkuu. MotorGuide nt lkuperäiselle ostjlle koko tämän eliniän kestävän, komposiittikseleit koskevn tkuun siitä, ettei kseleiss ole mterili- eikä vlmistusvirheitä. MotorGuide toimitt mksutt uuden komposiittikselin sellisen komposiittikselin tillle, joss on mterili- ti vlmistusvirhe. Ostj joutuu mksmn sennuskulut itse. 6. Tkuukte on stviss sikkille, jotk ostvt jälleenmyyjältä ti myyntiliikkeestä, jok on MotorGuide Mrinen vltuuttm tuotteen myyntimss. Tkuukte j sen kesto vihtelevt sen mukn, missä mss tuotteen omistj suu. Tämä rjoitettu tkuu lk siitä päivästä, jon tuote ensin myytiin ostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. MotorGuiden lisävrusteill on tämän rjoitetun tkuun mukn yhden (1) vuoden tkuu vähittäismyyntipäivästä lähtien. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä ei pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Trjouksiin liittyviä tkuit ei ole sisällytetty tähän lusuntoon j niiden kte stt vihdell trjouksen mukn. Tuotteet, jotk myydään ti otetn käyttöön yli kuuden vuoden kuluttu vlmistuspäivästä, eivät kuulu tkuun piiriin. 7. Tämä tkuu ei koske normlisti kuluneit osi, esimerkiksi kuluneit kpeleit, hllintlitteit ti tuotevurioit, joiden syynä on: 1) liminlyönti, huollon puute, onnettomuus, epänormli käyttö ti väärä sennus ti huolto; 2) väärinkäyttö, esim. tipuneet metllitngot, tipuneet nkkurikselit, rikkinäiset säätökpelit jne., onnettomuudet, muutokset, sopimton käyttö, suuri kulum ti vurio sen seuruksen, ettei omistj ole vrmistnut riittävää sennust ti hoito; 3) muun kuin MotorGuiden ti Attwoodin vlmistmn lisävrusteen ti osn käyttö; 4) osien muuntelu ti poisto; 5) jos joku muu kuin MotorGuiden vltuuttm huoltokeskus v lyksikön (moottorin), tämä tkuu ei ole voimss. 8. Vrmme oikeuden prnt uistelumoottoreiden mllej olemtt velvollisi tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin uistelumoottoreihin. fin 1

10 TAKUUTIEDOT 9. Kikille srjss vlmistetuille "huolto-korjus"-uistelumoottoreille nnetn yhden (1) vuoden tkuu. Muut kuin srjss vlmistetut sähköiset "huolto-korjus"-uistelumoottorit EIVÄT ole tkuun lisi. "Huolto-korjus"-moottori trkoitt MotorGuiden myymää uistelumoottori, jot on ehkä käytetty iemmin mutt jok on trkstettu j johon on stettu tehdä pieniä korjuksi. "Huolto-korjus"- moottorin lkuperäiseksi vähittäismyyntiostjksi ktsotn moottorin ensimmäinen ostj sen jälkeen, kun se on nimetty "huolto-korjus"-tuotteeksi. "Huolto-korjus"-moottoreiss on kkukpeliss j - pkkuksess sininen trr, joss on merkintä "Vlmistjn sertifioim huolto-korjus-moottori". 10. Tämä tkuu ei koske seurvi: 1) vesiltä nosto, vesille lsku, hinus- j säilytysmksuj, kuljetusmksuj j/ti kuljetusik, mitään puhelin- ti vuokruskuluj, iheutunutt viv ti jn ti nsioiden menetystä eikä muit seurnnistppioit; ti 2) veneen rkenteest iheutuv väliseinien ti mterilien irrotust j/ti vihto tuotteeseen käsiksi pääsemiseksi; ti 3) johdotettujen uistelumoottoreiden irrotust j uudelleenliitäntää. 11. TAKUUN LAKKAUTUS: Tkuu voidn lkkutt uudelleen käyttöön otetult tuotteelt ti tuotteelt, jok on hnkittu huutokupst, romuttmolt, pesänselvittäjältä, vkuutusyhtiöltä, vltuuttmttomilt venetrvikemyyjiltä ti veneenrkentjilt ti miltä thns muult tholt. 12. TÄMÄN TAKUUN ULKOPUOLELLE SULJETAAN KAIKKI SATUNNAIS- TAI SEURANNAISVAHINGOT, TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA; KONKLUDENTTISET TAKUUT RAJOITETAAN TÄMÄN TAKUUN KESTOAIKAAN. JOISSAKIN VALTIOISSA EI SALLITA KONKLUDENTTISTEN TAKUIDEN KESTOAJAN RAJOITUKSIA EIKÄ SATUNNAISTEN TAI SEURANNAISVAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAASTA RIIPPUEN. Omi tietojsi vrten: Mllinumero Srjnumero 2 fin

11 YLEISIÄ TIETOJA JA OSIEN TUNNISTUS Komponenttien yksilöinti - Pää - c - Kierrekpeli Jlll ohjttv vputusvipu m d - e - f - Akkukpelit (piiloss) Lngton poljin Kädessäpidettävä lngton kukosäädin g - Knsikiinnitys h - Potkuri k l n c d i - j - k - l - m - Alevä Alyksikkö (moottori) Syvyysholkki Syvyysholkin nuppi Komposiittipylväs n - Ohjusvihteisto j g f e h i fin 3

12 YLEISIÄ TIETOJA JA OSIEN TUNNISTUS Srjnumeron kirjminen On tärkeää kirjoitt srjnumero j mllinumero muistiin vstisen vrlle. Srjnumerokyltit sijitsevt uistelumoottoriss kuvn mukisesti. Kirj srjnumero j mllinumero tämän ohjekirjn kohtn Tkuutiedot Mllin tunnistenumero Srjnumero Tuotteen rekisteröinti Rekisteröi MotorGuide-uistelumoottorisi tkuut vrten täyttämällä oheinen tkuukortti osoitteess Veneilijän velvollisuudet Käyttäjä (veneen kuljettj) on vstuuss veneen oikest j turvllisest käytöstä sekä veneessä olijoiden j muiden ihmisten turvllisuudest. Suosittelemme ehdottomsti, että jokinen käyttäjä (kuljettj) lukee j ymmärtää tämän käyttöohjekirjn koko sisällön ennen uistelumoottorin käyttöä. Vrmist, että kuljettjn lisäksi veneessä on inkin yksi henkilö, jok on snut perusopstust uistelumoottorin peruskäytössä siltä vrlt, että kuljettj ei pysty käyttämään venettä. 4 fin

13 YLEISIÄ TIETOJA JA OSIEN TUNNISTUS Vedessä olevien ihmisten suojminen UISTELTAESSA Vedessä olev ihminen ei välttämättä pysty nopesti väistämään lähestyvää venettä, vikk veneen kulkunopeus olisikin hids Hidst vuhti j ole äärimmäisen vrovinen in veneillessäsi vesillä, joill stt oll ihmisiä. VENEEN OLLESSA PAIKALLAAN! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä uistelumoottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. Smmut uistelumoottori, ennen kuin nnt ihmisten uid ti oll vedessä veneesi lähellä. Mtkustjien turvllisuusviesti Pidä veneen liikkuess silmällä kikkien mtkustjien sijinti. Veneen nopeuden äkillinen hidstuminen, mikä seur esimerkiksi jyrkästä veneen suunnn muutoksest, voi heittää mtkustjt ulos veneestä. Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Jott voit turvllisesti nutti vesistöistä, tutustu pikllisiin j muihin hllituksen veneilysäännöksiin j - rjoituksiin sekä hrkitse seurvi ehdotuksi. Käytä kelluntvälineitä. Lin mukn jokisell veneessä olijll on oltv hyväksytyn mllinen, sopiv koko olev kelluntvrustus, jok on myös helposti stvill. Älä kuormit venettäsi liik. Useimmille veneille ilmoitetn j vhvistetn todisteell mksimikuormn (pinon) kntokyky (ktso veneesi kntokykyä osoittv kilpeä). Jos jokin on epäselvää, ot yhteyttä jälleenmyyjääsi ti veneen vlmistjn. Suorit turvtrkstukset j vdittvt huollot. Noudt säännöllistä iktulu j vrmist, että kikki korjukset tehdään kunnoll. Älä koskn veneile lkoholin ti huumeiden vikutuksen lisen (se on litont). Alkoholin ti huumeiden käyttö heikentää hrkintkykyä j hidst huomttvsti regointikykyä. Mtkustjien tulo veneeseen. Smmut uistelumoottori in, kun mtkustjt stuvt veneeseen ti siitä pois. Ole vlps. Veneen kuljettjll on liss määrätty velvollisuus pitää yllä sinmukist näkö- j kuulotähystystä. Kuljettjll pitää oll esteetön näkyvyys vrsinkin eteenpäin. Mtkustjt, lsti ti klstustuolit eivät s estää kuljettjn näkyvyyttä venettä jettess. Vedenliset vrt. Vähennä nopeutt j etene vrovsti, kun liikut mtlss vedessä. Sulkkeen plmiseen liittyvät vrt. Vältä sulkkeen plmisest johtuvt vrt reitittämällä kikki kpelit j johdot siististi pois tieltä. fin 5

14 YLEISIÄ TIETOJA JA OSIEN TUNNISTUS Ilmoit onnettomuuksist. Veneen kuljettj vditn lin mukn lähettämään veneilyonnettomuusrportti osvltions veneilylin vlvontvirnomisille, kun vene joutuu tietynlisiin onnettomuuksiin. Veneilyonnettomuus on ilmoitettv, jos 1) joku kuolee ti on vrss kuoll, 2) sttunut henkilövhinko vtii ensipu vkvmp lääkintähoito, 3) veneille ti muulle omisuudelle on iheutunut yli 500,00 dollrin vhinkoj ti 4) vene tuhoutuu täysin. Pyydä lisäpu pikllisilt linvlvontvirnomisilt. 6 fin

15 TUOTTEEN ASENTAMINEN, JOHDOTUS JA AKKUTIEDOT Uistelumoottorin sentminen 1. Irrot kksi sivupneeliruuvi knsikiinnityksen kummltkin puolelt. Vedä sivupneelit vrovsti irti knsikiinnityksestä j vro vurioittmst piknnuseviä. Irrot sivupneelit uistelumoottorin kummltkin puolelt Sivupneelin ruuvit Piknnusevä 2. Jos vihdt entisen MotorGuide-moottorin ti kilpilijn uistelumoottorin nykyiseen veneeseesi, trkist ennen pormist, kohdistuvtko nykyiset kiinnitysreiät uuteen knsikiinnitykseen. Vrmist, että kiinnityspikk vst vtimuksi, jotk on minittu viheess Jos uistelumoottorin kiinnittämiseen ei trvit uusi reikiä, siirry viheeseen Vlitse huolellisesti sopiv koht veneen knnelt keskiviivn läheltä uistelumoottorin sentmist vrten. Vrmist, etteivät etukiinnityspultit läpäise runko. Pyydä vustj pitämään uistelumoottori piklln kiinnityskoht vlittess. TÄRKEÄÄ: Yläsento on testttv ylä- j josennoss ennen kiinnitysreikien pormist. TÄRKEÄÄ: Vlitse knnelt lue niin, että veneen keulst jää 10,2 cm:n (4.0 in.) etäisyys knsikiinnitykseen, jott estetään uistelumoottorin j keulrulln välinen häiriö ldttess ti purettess jyrkällä rmpill. TÄRKEÄÄ: Vrmist, ettei pää ulotu veneen suurimmn leveyden ohi yläsennoss. TÄRKEÄÄ: Vähintään 13 mm:n (0.5 in.) etäisyys vditn moottorin rungon j veneen hnkuskiskon välille uistelumoottori käytettäessä Kiinnityssento 10,2 cm:n (4.0 in.) etäisyydellä keulst 5. Aset uistelumoottori veneen knnelle vlittuun kohtn yläsentoon. Käytä knnen sennustelinettä mllin j merkitse kiinnitysreikien sijinti. fin 7

16 TUOTTEEN ASENTAMINEN, JOHDOTUS JA AKKUTIEDOT TÄRKEÄÄ: Neljä kiinnitysreikää (kksi kummllkin puolell) trvitn uistelumoottorin tukevn kiinnittämiseen. Knnen sennustelineen kummllkin puolell on vlittvin seitsemän kiinnitysreiän sijinti. Vlitse kummltkin puolelt kksi reikäsijinti, jotk sopivt prhiten veneen kokoonpnoon. TÄRKEÄÄ: Vlitse kiinnitysreikien sijinnit niin etäältä toisistn, kuin se on käytännöllistä knnen sennustelineen kummllkin puolell mhdollisimmn tukev kiinnitystä vrten Kiinnitysreikien sijinnit smt kummllkin puolell 6. Por kiinnitysreiät 8 mm (5/16 in.) pornterällä. Poist lik. TÄRKEÄÄ: Jott estetään lsikuituknnen hlkemt, upot kiinnitysreiät upotuspornterällä ti suuremmll pornterällä. 7. Kohdist knnen sennusteline knness oleviin reikiin. Jos lsikuituveneessä ei ole mtto kohdss, johon moottori sennetn, senn kumieristimet veneen knnen j knness olevn kiinnitystelineen väliin. Asenn kolme ruostumtont teräspultti kiinnitysreikien läpi sennustelineen toiselle puolelle. Asenn luslevy j Nylock-mutteri kumpnkin pulttiin, mutt älä kiristä niitä vielä. 8 fin

17 TUOTTEEN ASENTAMINEN, JOHDOTUS JA AKKUTIEDOT HUOMAUTUS: Jos uistelumoottori sennetn mtolliselle veneen knnelle, kumieristimiä ei trvit. c g d d e f e f c - d - e - f - g - Knnen sennusteline Kiinnityspultti Kumieristin Knsi Aluslevy Nylock-mutteri Mtto 8. Trtu moottorin runkoon j kohot pulttmton puoli irti knnen sennustelineestä. Asenn pultit knnen kiinnitysreikien läpi pitäen smll knnen sennustelinettä kulmittin. Knnen sennustelineen pitäminen kulmittin mhdollist pulttien sentmisen jlkvputusmeknismin häiritsemättä. Asenn luslevy j Nylock-mutteri kumpnkin pulttiin fin 9

18 TUOTTEEN ASENTAMINEN, JOHDOTUS JA AKKUTIEDOT 9. Kohdist uistelumoottori knness oleviin kiinnitysreikiin. Pitele kiinnityspulttej tukevsti 7/16 tuumn vimell j kiritsä Nylock-mutterit smnikisesti vimell ti hylsyllä knnen sennustelineen kummllkin puolell knnen lt. 10. Asenn sivupneelit uistelumoottoriin vroen vurioittmst piknnuseviä. Asenn sivupneelin ruuvit Sivupneelin ruuvit Piknnusevä Suositeltvt käytännöt j menettelyt TÄRKEÄÄ: Irrot uistelumoottori kust jokisen käytön jälkeen j vruksen ikn. Älä käytä uistelumoottorin pääkku moottorin virroittmiseen. Käytä trkoitukseen soveltuv uistelumoottorikku ti lisäkkuriviä. Akuss on oltv suojv kkukotelo, jok estää kun npojen oikosulut. Reititä uistelumoottorin johdot toiselle puolelle venettä kuin muut veneen johdot. Liitä veneen lisävrusteet suorn moottorin pääkkuun. Älä vr uistelumoottorin kkuj moottorin olless josennoss (lhll). Akkusuositukset Käytä venekäyttöön trkoitettuj 12 V:n syväpurkuskkuj. Trvittvien kkujen määrä vihtelee uistelumoottorin mllin mukn. Ktso tämän oppn koht Akkuliitäntä. Yleissääntönä on, että syväpurkuskut, joill on korkempi mpeeritunti- ti vrkpsiteettirvo, ntvt pitempiä joikoj j premp suorituskykyä. Asenn mnulisesti nollttv virrnktkisin linjn uistelumoottorin plusjohtojen knss enintään 1,8 m:n (6 ft) päähän kuist. Voit ost ne pikllisest MotorGuide-liikkeestä ti osoitteest Älä jtk pkkuksess olevi 10 gugen kkukpeleit yli 1.8 m:n (6 ft), jolloin kpelin kokonispituus on 3 m (10 ft). Jos trvitn pitempiä kkukpeleit, MotorGuidelt on stviss 8 mm²:n (8 gugen) kkukpeleit. Kiinnitä kkukpelit npoihin Nylock-muttereill. Siipimuttereiden käyttö stt iheutt löysiä liitäntöjä. Älä virroit syvyysluotimi ti klojen etsintälitteit uistelumoottorin kust. Elektronisten litteiden liittäminen uistelumoottorien kkuihin stt iheutt sähköhäiriöitä. Syvyysluotimet ti klojen etsintälitteet on virroitettv moottorin käynnistyskust ti lisäkust. 10 fin

19 TUOTTEEN ASENTAMINEN, JOHDOTUS JA AKKUTIEDOT Suositeltvn MotorGuiden lisävrusteen kuvus 8 gugen kkukpeli j nvt sekä 50 A:n mnulisesti nollttv utomttisulke 50 A:n mnulisesti nollttv virtktkisin 60 A:n mnulisesti nollttv virtktkisin Akkuj koskevt vrotoimenpiteet! VAARA Käytössä ti ldttvn olev kku tuott ksu, jok voi syttyä j räjähtää, suihkutten rikkihppo, jok voi iheutt vkvi plovmmoj. Tuulet kun ympärillä olev lue j käytä suojvrusteit kkuj käsitellessäsi ti huoltesssi. Akkuj vrttess kuhunkin kennoon muodostuu räjähtävä ksuseos. Os tästä ksust pkenee ilmustulppien rei'istä j stt muodost räjähtävän ilmkehän kun ympärille, jos tuuletus on huono. Tämä räjähtävä ksu stt jäädä kun sisään ti ympärille useiksi tunneiksi kun vrmisen jälkeen. Kipinät ti liekit voivt sytyttää tämän ksun j iheutt sisäisen räjähdyksen, jok voi rikko kun. Seurvi vrotoimenpiteitä tulee noudtt räjähdyksen estämiseksi: 1. Vrttvien ti vst vrttujen kkujen lähellä ei s tupkoid, j ne on pidettävä loitoll votulest. 2. Akkukpeleit ei s kytkeä irti uistelumoottorin käydessä, kosk jännitteisen piirin rikkomiskohdss esiintyy tvllisesti kipinä. Kpelinkiristimiä ltureihin liitettäessä ti niistä irrotettess on in noudtettv vrovisuutt vstnpisuuden välttämiseksi. Heikot liitännät ovt yleinen syy sähkökriin, jotk iheuttvt räjähdyksiä. 3. Akkunpojen npisuutt kpeliliitäntöihin ei s muutt päinvstiseksi. Johtojen värikoodien lyhenteet Johtojen värilyhenteet MUSTA Must SININEN Sininen RUSKEA Ruske - ti - Hrm VIHREÄ Vihreä ORN ti ORG Ornssi V.PUN Vl.puninen PPL ti PUR Sinipuninen PUNAINEN Puninen VAALEANRUSKEA Vl.ruske WHT. Vlkoinen KELTAINEN Keltinen LT ti LIT Vle DK ti DRK Tumm Akkuliitäntä! VAARA Ennen kuin työskentelet sähköjärjestelmän osien ympärillä, irrot kkukpelit kust, jott estetään vmmt j sähköjärjestelmän vurioituminen thttomn oikosulun seuruksen.! VAROITUS Akkukpelien irrottminen ti liittäminen väärässä järjestyksessä stt iheutt vmmn sähköiskun seuruksen ti vurioitt sähköjärjestelmää. Irrot kun miinus ( ) -kpeli in ensin j liitä se viimeiseksi. fin 11

20 TUOTTEEN ASENTAMINEN, JOHDOTUS JA AKKUTIEDOT HUOMAUTUS Jos uistelumoottori ei käytetä suositeltviss jännitervoiss, seuruksen stt oll tuotteen vurioituminen. Älä ylitä suurint syöttöjännitettä. TÄRKEÄÄ: Ktso uistelumoottorin sylinterinknness olevst trrst lisätietoj moottorin jännitevtimuksist. 12 V:N AKKULIITÄNTÄ 1. Irrot kkukpelit moottorin käynnistyskust ti lisäkust loitten miinusjohdost ( ). 2. Asenn 50 A:n (hyvä) ti 60 mpeerin (prs) mnulisesti nollttv utomttisulke linjn uistelumoottorin virtkpelin plusnvn (+) j uistelumoottorin kun plusnvn (+) knss. 3. Liitä uistelumoottorin plusjohto (+) uistelumoottorin kun plusnpn (+). 4. Liitä uistelumoottorin miinusjohto ( ) uistelumoottorin kun miinusnpn ( ). 5. Liitä yhteinen mdoitus uistelumoottorin kun miinusnvst ( ) moottorin käynnistyskun miinusnpn ( ). 6. Liitä kkukpelit tkisin moottorin käynnistyskkuun ti lisäkkuun loitten plusjohdost (+). e - Virtkpelit uistelumoottoriin BLACK RED RED BLACK - c - Mnulisesti nollttv utomttisulke Uistelumoottorin kku c d d - e - f - Moottorin käynnistyskku ti lisäkku Virtkpelit moottoriin Yhteinen mdoituspiiri f V:N AKKULIITÄNTÄ 1. Irrot kkukpelit moottorin käynnistyskust ti lisäkust loitten miinusjohdost ( ). 2. Asenn 50 A:n (hyvä) ti 60 mpeerin (prs) mnulisesti nollttv utomttisulke linjn uistelumoottorin virtkpelin plusnvn (+) j uistelumoottorin kun B plusnvn (+) knss. 3. Liitä uistelumoottorin plusjohto (+) uistelumoottorin kun plusnpn (+) B. 4. Liitä pukäynnistysjohto (hrm) kun B miinusnvn ( ) j kun Aplusnvn (+) välille. TÄRKEÄÄ: Apukäynnistysjohdon on oltv sm johto kuin miinus ( )- j plus (+) -virtkpelit. 5. Liitä uistelumoottorin miinusjohto ( ) kun A miinusnpn ( ). 12 fin

21 TUOTTEEN ASENTAMINEN, JOHDOTUS JA AKKUTIEDOT 6. Liitä kkukpelit tkisin moottorin käynnistyskkuun ti lisäkkuun loitten plusjohdost (+). d BLACK GRAY Bttery A c RED Bttery B c V:n kkuliitäntä - Virtkpelit uistelumoottoriin - Mnulisesti nollttv utomttisulke c - Apukäynnistyskpeli (ei toimitettu) d - Akun miinusnp ( ) 36 V:N AKKULIITÄNTÄ 1. Irrot kkukpelit moottorin käynnistyskust ti lisäkust loitten miinusjohdost ( ). 2. Asenn 50 A:n (hyvä) ti 60 mpeerin (prs) mnulisesti nollttv utomttisulke linjn uistelumoottorin virtkpelin plusnvn (+) j uistelumoottorin kun C plusnvn (+) knss. 3. Liitä uistelumoottorin plusjohto (+) uistelumoottorin kun plusnpn (+) C. 4. Liitä pukäynnistysjohto (hrm) kun C miinusnvn ( ) j kun Bplusnvn (+) välille. TÄRKEÄÄ: Apukäynnistysjohdon on oltv sm johto kuin miinus ( )- j plus (+) -virtkpelit. 5. Liitä pukäynnistysjohto (hrm) kun B miinusnvn ( ) j kun A plusnvn (+) välille. 6. Liitä uistelumoottorin miinusjohto ( ) kun A miinusnpn ( ). fin 13

22 TUOTTEEN ASENTAMINEN, JOHDOTUS JA AKKUTIEDOT 7. Liitä kkukpelit tkisin moottorin käynnistyskkuun ti lisäkkuun loitten plusjohdost (+). d BLK GRY Bttery A c GRY Bttery B c RED Bttery C c V:n kkuliitäntä - Virtkpelit uistelumoottoriin - Mnulisesti nollttv utomttisulke c - Apukäynnistyskpeli (ei toimitettu) d - Akun miinusnp ( ) Johtojen j kpeleiden reititys Reititä uistelumoottorin johdot toiselle puolelle venettä kuin muut veneen johdot. Uistelumoottori on liitettävä sille vrttuun kkuun. Herkkä elektroniikk, kuten syvyysluodit, tulee liittää erilliseen kkuun. Venemoottoreill tulee oll om, erityinen käynnistyskku. Kikill kuill on oltv yhteinen mliitäntä. Lngttomn polkimen käynnistys TÄRKEÄÄ: Useiden polkimien ti kukosäätimien käynnistämiseksi moottori on irrotettv virtlähteestä j liitettävä sitten tkisin virtlähteeseen kunkin ohjuslitteen käynnistämisen välillä. 1. Asenn kut lngttomn jlkpolkimeen. Ktso ohjeet Jlkpolkimen kun vihto. 2. Vrmist, että uistelumoottori on käyttösennoss. 3. Yhdistä virtjohdot kkuun ti kytke virtjohto kkulähteeseen. Kun virtjohtojen yhdistämisestä on kulunut enintään 10 sekunti, pin j pidä pinettuin smnikisesti lngttomn jlkpolkimen potkuri- j nkkuri pinikkeit. 14 fin

23 TUOTTEEN ASENTAMINEN, JOHDOTUS JA AKKUTIEDOT 4. Kuulet moniäänisen merkkiäänen, jok trkoitt, että jlkpolkin on synkronoitu uistelumoottoriin. - - Ankkuripinike (jlkpoljin päällä/pois) Potkuripinike (potkuri päällä/pois) Voit kytkeä polkimen päälle ti pois pinmll nkkuri pinikett pidempään. Yksi polkimen äänimerkki osoitt, että poljin on kytketty päälle, kksi äänimerkkiä osoittvt, että poljin on kytketty pois päältä. HUOMAUTUS: Jlkpolkimen kolme merkkiääntä trkoittvt, että kut on vihdettv. HUOMAUTUS: Akkujen sentminen kytkee jlkpolkimen utomttisesti päälle. HUOMAUTUS: Akkujen poistminen ei muut päällä/pois-til. Jokinen lngton jlkpoljin j lngton käsikäyttöinen kukosäädin on synkronoitv erikseen uistelumoottorin vstnottimeen. Uistelumoottorin vstnotin voi synkronoid jop 40 lngtont ohjint. Näin vrmistetn, että uistelumoottori vst vin määritetyistä ohjimist tuleviin komentoihin. Ktso ohjelmointi koskevt ohjeet Lngttomn jlkpolkimen ti kukosäätimen uudelleenohjelmointi. Polkimen kytkeminen päälle ti pois Kytke poljin päälle/pois pinmll j pitämällä pinettun nkkuripinikett. Jlkpolkimen yksi lyhyt merkkiääni trkoitt, että jlkpoljin on kytketty päälle; kksi lyhyttä merkkiääntä trkoittvt, että jlkpoljin on kytketty pois päältä. Kädessäpidettävän kukosäätimen käynnistys 1. Jos uistelumoottorin virtjohdot on yhdistetty, irrot virtjohdot uistelumoottorin kust. Aloit negtiivisest (-) johtimest. 2. Käytä moottori, yhdistä sitten virtjohdot kkuun ti kytke virtjohto kkulähteeseen. Kun virtjohtojen yhdistämisestä on kulunut enintään 10 sekunti, pin j pidä pinettuin smnikisesti käsikäyttöisen kukosäätimen vsent j oike nuolipinikett. fin 15

24 TUOTTEEN ASENTAMINEN, JOHDOTUS JA AKKUTIEDOT 3. Kuuntele moniäänistä merkkiääntä, jok osoitt, että vstnotin on tllentnut sähköisen srjnumeron. - - c - d - e - + pinike lisää nopeutt Potkuri pinike potkuri päällä/pois Oike pinike ohj oikelle pinike vähennä nopeutt Vsen pinike ohj vsemmlle c e d Jos kukosäätimen synkronoinniss on ongelmi, loit niin, että moottori on kytketty irti j käytössä. Pidä pohjss smnikisesti vsent nuolipinikett j oike nuolipinikett ennen moottorin kytkemistä. Sonr-näytön liittäminen uistelumoottoriin HUOMAUTUS: Tämä menettely koskee inostn mllej, joiss on kiinteä sonr. Tämä kikuluotinnäytön yhdistämismenettely koskee uistelumoottorimllej, joiss on sisäinen kikuluotin j sisäänrkennetut 200/83 khz:n kikuluotinnturit, jotk ovt yhteensopivi seurvien merkkien kikuluotinnäyttöjen knss: Egle, Grmin, Humminird, Lowrnce j Vexilr. Trkst yhteensopivuus muiden kikuluotinyksiköiden knss osoitteess 16 fin

25 TUOTTEEN ASENTAMINEN, JOHDOTUS JA AKKUTIEDOT Uistelumoottoriss on 7-piikkinen Lowrnce-pistoke. Stviss on sovittimi muunmerkkisten sonrnäyttöjen liittämiseksi uistelumoottoriin. Sovit kpeliliitäntä sonr-näytön tkosss olevn sonr-porttiin. Käynnistä yksikön virt j vrmist, että sonr-kpeli on liitetty tukevsti. - - Johtosrj kärkikrtion sonriin 7-piikkinen Lowrnce-pistoke sonr-näyttöön Anturien dpterijohdot stvill MotorGuidest 7-6-piikkinen Lowrnce-sovitin 3-piikkinen Vexilr-sovitin 6-piikkinen Grmin-sovitin 7-piikkinen Humminird-sovitin Kikuluotinnturin häiriöiden vähentäminen Eriliset häiriöt kuten rdiotjuus- (RFI) ti sähkömgneettiset häiriöt (EMI) voivt vikutt kikuluotinntureiden toimintn. Tälliset häiriöt voivt iheutt epätoivottu toimint nturin näytössä. Seurv list sisältää ohjeit häiriöiden vähentämiseksi. 1. Vähennä kikuluotimen herkkyyttä. Ktso nturinäytön mukn toimitettuj ohjeit.. Säädä herkkyys utomttiseksi.. Jos utomttinen setus ei vähennä kikuluotimen häiriötä, muut herkkyys mnulisesti prosenttiin enimmäissetuksest. 2. Vrmist, ettei nturin johto ole reititetty virtjohtojen läheltä. 3. Vrmist, että plus (+)- j miinus ( )-johdot on sennettu vierekkäin. Tämä utt torjumn mhdollisi sähkömgneettisi häiriöitä. 4. Trkst, onko nturin johdoss vurioit, kolhuj ti nrmuj. Vihd nturin johto, jos se on vioittunut. 5. Liitä nturinäyttö erilliseen lisäkkuun, johon ei ole liitetty muit litteit. Tällöin selviää, tuleeko häiriö virtjohdoist vi nturin johdost.. Jos häiriöt loppuvt, kun nturinäyttö liitetään erilliseen lisäkkuun, trkst veneen johdotus. Ongelm on todennäköisimmin mliitännässä ( ). Kikill litteill tulisi oll yhteinen mdoitus.. Jos häiriöt jtkuvt, ne tulevt todennäköisesti nturist ti nturin johdost. 6. Asenn suurtjuuskuristin (RFC) nturinäytön virtjohtoon. 7. Liitä nturinäyttö toiseen nturiin. fin 17

26 Tililmisimen merkkivlo UISTELUMOOTTORIN TOIMINTA Tässä uistelumoottoriss on vlistu monitoiminen tilnäyttöpneeli. Siinä voidn esittää moottorin j potkurin päällä/pois-til, kun ltus j GPS-til, jott tiedot ovt helposti j nopesti stvill käytön ikn. c - Virrn merkkivlo (päällä/pois) - Potkurin merkkivlo (päällä/pois) c - GPS-nvigoinnin merkkivlo d - Akun tilvlo d Uistelumoottorin settminen yläsentoon j käyttö! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käynnistä ti käytä moottori, ellei se ole vedessä.! VAROITUS Liikkuvt ost, kuten srnt j nivelet, voivt iheutt vkvn vmmn. Pysy loitoll liikkuvist osist, kun moottori joko setetn yläsentoon, käytetään ti kllistetn. 18 fin

27 UISTELUMOOTTORIN TOIMINTA UISTELUMOOTTORIN ASETTAMINEN YLÄASENTOON 1. Pin jlll ohjttv vputusvipu ls yhdellä kädellä ti jlll. Vedä j kllist uistelumoottori jlust kohti. - Jlll ohjttv vputusvipu fin 19

28 UISTELUMOOTTORIN TOIMINTA 2. Nost moottori vedestä j käännä pylvästä niin, että lyksikkö on smnsuuntinen sennuskehdon knss. Suunt lyksikkö niin, että johto ei kierry uistelumoottorin pylvään ympärille. Liu'ut lyksikkö sennuskehtoon j vput jlll ohjttv vputusvipu. Jlust lukitsee uistelumoottorin sisäänvedettyyn sentoon. c e d f c - d - e - f - Alyksikkö (moottori) Syvyysholkki Pylväs Kierrejohto Jlll ohjttv vputusvipu Asennuskehto 3. Liu'ut syvyysholkki tukevsti ohjusvihteisto vsten. Kierrä syvyysholkki, kunnes se kiinnittyy ohjusvihteistoon j kiristä syvyysholkin nuppi. - - c - Ohjusvihteisto Syvyysholkki Syvyysholkin nuppi c HUOMAUTUS: Lisäkiinnityksiä on stviss uistelumoottorin tukemiseksi erittäin hnkliss veneilyolosuhteiss. Suositeltvn MotorGuiden lisävrusteen kuvus Stndrd Rm - kiinnitysvkutin Long Rm - kiinnitysvkutin 20 fin

29 UISTELUMOOTTORIN TOIMINTA UISTELUMOOTTORIN KÄYTTÖ 1. Löysää syvyysholkin nuppi j liu'ut holkki sitten irti ohjusvihteistost. Kiristä syvyysholkin nuppi. 2. Pin jlll ohjttv vputusvipu ls yhdellä kädellä ti jlll. Trtu pylvääseen tiuksti j liu'ut lyksikkö pois sennuskehdost. c e d f c - d - e - f - Alyksikkö (moottori) Syvyysholkki Pylväs Kierrejohto Jlll ohjttv vputusvipu Asennuskehto fin 21

30 UISTELUMOOTTORIN TOIMINTA 3. Kllist moottori pois sisäänvedetystä sennost j lske uistelumoottori ls, kunnes syvyysholkki on ohjuskotelon holkin päällä. Kierrä uistelumoottori niin, että syvyysholkki lukittuu piklleen ohjuskotelon holkkiin, j vput jlll ohjttv vputusvipu. Moottori lukittuu käyttösentoon. Vedä moottori tksepäin vrmistksesi, että se on lukittunut hyvin käyttösentoon. - Syvyysholkin nuppi Moottorin syvyyden säätö! VAROITUS Vältä pinopisteen äkillisen siirtymisen iheuttmt vmmt, kun moottori otetn käyttöön ti kun sen syvyyttä säädetään. Kun kohott ti lsket moottori, trtu lujsti sen runkoon toisell kädellä ennen syvyysholkin nupin löysäämistä. Säädä uistelumoottorin syvyyttä sen suorituskyvyn prntmiseksi veden eri syvyyksissä. TÄRKEÄÄ: Kun säädät moottorin syvyyttä, vrmist, että lyksikkö on täysin upoksiss (vähintään 30 cm / 12 in), jott vältytään potkurin kvittiolt. Alyksikön ihnnesyvyys vihtelee venetyypin, vesiolosuhteiden j vedenpohjn mukn. Jos kuulet, että potkurin siivet osuvt vedenpintn, lske moottori syvemmälle. 22 fin

31 UISTELUMOOTTORIN TOIMINTA 1. Trtu runkoon lujsti toisell kädellä j löysää syvyysholkin nuppi niin, että runko liikkuu vpsti. - - Syvyysholkin nuppi Syvyysholkki 2. Nost ti lske runko hluttuun syvyyteen. Kiinnitä runko piklleen kiristämällä syvyysholkin nuppi. Käyttö polkimell 53461! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käynnistä ti käytä moottori, ellei se ole vedessä.! VAARA Vältä odottmttomn kiihdytyksen j veneen liikkeen iheuttmt mhdolliset vkvt vmmt uistelumoottori käynnistettäessä. Kun käytät poljint, moottori käynnistyy viimeksi vlitull nopeudell j viimeisillä kurssisetuksill. Ennen kuin pint poljint, ot kiinni istuimest ti tukitngost j pyydä mtkustji tekemään smoin. fin 23

32 UISTELUMOOTTORIN TOIMINTA Jos käytät uistelumoottori polkimell, synkronoi poljin moottorin vstnottimeen. Ktso tämän oppn koht Lngttomn polkimen käynnistys kohdst Tuotteiden sennus-, johdotus- j kkutiedot. - Etuos lhll -sento käännös oikelle - Potkurin tilpäistil päällä/pois c - Potkurin jtkuv til päällä/pois f d - e - Tkos lhll -sento käännös vsemmlle Ankkuripinike mllit, joihin on sennettu GPS; myös poljin päällä/ pois f - Nopeuden vlintkytkin e c d POLKIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE TAI POIS Pin nkkuri -pinikett. Yksi lyhyt polkimen äänimerkki osoitt, että poljin on kytketty päälle, kksi lyhyttä äänimerkkiä osoittvt, että poljin on kytketty pois päältä. SUUNNAN HALLINTALAITE Pin jlkpoljin ls vrpill ohjtksesi oikelle ti kntpäällä ohjtksesi vsemmlle. Pysäytä kääntyminen ntmll polkimen plt keskipidätyssentoon pinmtt poljint ls kntpäällä ti vrpill. Käytä moottori vstsuuntn pinmll edelleen jlkpoljint ls jompnkumpn suuntn, kunnes pää osoitt hluttuun kulkusuuntn. Käytettävissä olev ohjuksen toimint-lue mhdollist käyttäjälle uistelumoottorin ohjukseen yli 360 molempiin suuntiin. 24 fin

33 UISTELUMOOTTORIN TOIMINTA TÄRKEÄÄ: Uistelumoottorin ohjminen yli 360 voi vurioitt uistelumoottori j johtoj. c c - Etuos lhll -sento käännös oikelle Keskisento ohjus pois päältä Tkos lhll -sento käännös vsemmlle NOPEUDENSÄÄTÖ! VAARA Vältä odottmttomn kiihdytyksen j veneen liikkeen iheuttmt mhdolliset vkvt vmmt uistelumoottori käynnistettäessä. Kun käytät poljint, moottori käynnistyy viimeksi vlitull nopeudell j viimeisillä kurssisetuksill. Ennen kuin pint poljint, ot kiinni istuimest ti tukitngost j pyydä mtkustji tekemään smoin. fin 25

34 UISTELUMOOTTORIN TOIMINTA Vlvo uistelumoottorin nopeutt säätämällä nopeuden osoitint jlkpolkimess. Käännä osoitint eteenpäin nostksesi moottorin nopeutt j tksepäin vähentääksesi nopeutt. Käytä moottori vlitull nopeudell pinmll j pitämällä pinettun plutuv pinikett. Pysäytä moottori vputtmll plutuv pinike. Käytä moottori vlitull nopeudell pinmll potkurin vkio päällä/pois pinikett kerrn. Uistelumoottorist kuuluu yksi ääneltään nousev merkkiääni, kun potkurin vkio on käynnistetty, j yksi lskev piippus, kun potkurin vkio on smmutettu. Smmut moottori pinmll pinikett uudelleen. Moottorin nopeutt voi säätää, kun moottori on käynnissä. - Nopeuden vlintkytkin kierrä eteenpäin nopeuden lisäämiseksi - Tilpäiskytkin c - Potkurin jtkuv til päällä/pois - kytkin c fin

35 UISTELUMOOTTORIN TOIMINTA Käyttö kädessäpidettävällä kuko-ohjimell! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käynnistä ti käytä moottori, ellei se ole vedessä. Jos käytät uistelumoottori kädessäpidettävällä kukosäätimellä, synkronoi poljin moottorin vstnottimeen. Ktso tämän oppn koht Kädessäpidettävän kukosäätimen käynnistys kohdst Tuotteiden sennus-, johdotus- j kkutiedot. - - c - d - e - Lisää nopeutt Potkuri päällä/pois Käännös oikelle Vähennä nopeutt Käännös vsemmlle c e d KÄDESSÄPIDETTÄVÄN KAUKOSÄÄTIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS Kädessäpidettävä kukosäädin on in päällä, j sitä voidn käyttää heti, kun uistelumoottori käynnistetään j se on josennoss. OHJAUS Käänny vsemmlle pinmll kukosäätimen Käännös vsemmlle -pinikett. Käänny oikelle pinmll Käännös oikelle -pinikett. Käytettävissä olev ohjuslue mhdollist uistelumoottorin kääntämisen yli 360 peruutusjo vrten. NOPEUDENSÄÄTÖ Pin Potkuri päällä/pois -pinikett kertlleen potkurin käynnistämiseksi j pin Potkuri päällä/pois -pinikett uudelleen potkurin pysäyttämiseksi. Järjestelmässä on 20 nopeustso. Nost moottorin nopeutt yhden tson verrn pinmll lisää nopeutt (+) pinikett j vputtmll se. Lske moottorin nopeutt yhden tson verrn pinmll lske nopeutt (-) pinikett j vputtmll se. fin 27

36 UISTELUMOOTTORIN TOIMINTA Jos Lisää nopeutt (+) ti Vähennä nopeutt ( ) -pinikett pinetn pidempään, nopeustso lisääntyy ti vähenee, kunnes nopeustson rj svutetn. Jos Lisää nopeutt (+) ti Vähennä nopeutt ( ) -pinikett pinetn 2,5 sekunti, nopeustso nousee 0 %:st 100 %:iin ti vähenee 100 %:st 0 %:iin siinä järjestyksessä. Uistelumoottorist lähtee kksi äänimerkkiä, kun se svutt 100 %:n ti 0 %:n nopeustson. Uistelumoottorist kuuluu yksi ääneltään nousev merkkiääni, kun potkuri on käynnistetty, j yksi ääneltään lskev merkkiääni, kun potkuri on smmutettu. 28 fin

37 Uistelumoottorin hoito Jott uistelumoottorisi olisi mhdollisimmn hyvässä käyttökunnoss j säilyttäisi luotettvuutens, se on trkstettv j huollettv säännöllisesti. Huoll se kunnoll, jott voit vrmist omn j mtkustjiesi turvllisuuden.! VAARA Jos uistelumoottori ei trkstet, huollet ti korjt, seuruksen voi oll tuotteen vurioituminen ti vkv vmm ti kuolem. Älä huoll uistelumoottorisi, jos et tunne oikeit huolto- j turvllisuusmenettelyjä. Kirj muistiin kikki suoritetut huollot j säilytä huoltotyötilukset j -kuitit. VARAOSIEN VALINTA Käytä vin MotorGuiden lkuperäisiä vrosi. Trkstus- j huoltoiktulu ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ Trkst ovtko johtoliitännät löysiä ti syöpyneitä. Trkist kkukpeleiden liitäntöjen kireys. Nylock-muttereit suositelln kkukpeleiden kiinnittämiseksi npoihin. Trkist potkurimutterin kireys. Trkist, etteivät potkurin lvt ole vhingoittuneet. Trkist, että kiinnitys veneen knteen on riittävän kireä. JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN Irrot kkukpelit virtlähteestä ti irrot moottori veneestä. Trkist potkurin jokiselt puolelt onko potkuriss j potkurikseliss roski, kuten ksvej ti ongensiim. Poist kikki roskt. Trkist potkurimutterin kireys. Pese uistelumoottori puhtll vedellä j miedoll sippull kuten Attwood Premium Bot Wsh pintoj nrmuttvn lin j pölyn poistmiseksi. TÄRKEÄÄ: Älä käytä hnkvi puhdistusineit kuten vlkisuinett ti sitruspohjisi puhdistusineit uistelumoottorin pesemiseen. Ne voivt vurioitt uistelumoottorin pint. TÄRKEÄÄ: Älä pinepese uistelumoottori. HUOLTO JA SÄILYTYS 100 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN TAI VUOSITTAIN (KUMPI SATTUU ENSIN) 1. Levitä PTFE:tä sisältävää 2-4-C:tä syvyysholkin nupin ruuvinkierteisiin. HUOMAUTUS: PTFE:tä sisältävä 2-4-C on veneilykäyttöön trkoitettu rsv, jot on stvill veneilyln myymälöistä j MotorGuide-jälleenmyyjältäsi. Kuvus PTFE:tä sisältävä 2-4-C Käyttökoht Syvyysholkin nupin ruuvinkierteet fin 29

38 HUOLTO JA SÄILYTYS 2. Poist sivupneelit poistmll kksi ruuvi jlustn molemmilt puolilt. Vedä knsi vrovsti pois jlustst jlll ohjttv vputusvipu kohden. c - - c - Syvyysholkin nupin ruuvinkierteet Sivupneelin kiinnitysruuvit Jlll ohjttv vputusvipu Levitä PTFE:tä sisältävää 2-4-C:tä jlll ohjttvn vputusvivun liitännän ukkoon knsijlustn molemmin puolin. Pin jlll ohjttv vputusvipu j levitä lisää PTFE:tä sisältävää 2-4-C:tä ukkoon j huolehdi, että rsv levittyy tsisesti ukon koko pituudelle. 4. Levitä PTFE:tä sisältävää 2-4-C:tä etu- j tkkoukkuihin knsijlustn molemmin puolin. Kuvus PTFE:tä sisältävä 2-4-C Käyttökoht Jlll ohjttvn vputusvivun liitännän ukko j etu- j tkkoukut knsijlustn molemmin puolin c Voitele ukot j koukut knsijlustn molemmin puolin - Aukko - Etukoukku c - Tkkoukku TÄRKEÄÄ: Älä käytä koskn erosoli sisältävää voiteluinett ti liuotinpohjist voiteluinett uistelumoottorin minkään osn rsvmiseen ti öljyämiseen. Moniss erosoli sisältävissä voiteluineiss on hitllisi ponneineit, jotk voivt iheutt vurioit uistelumoottorin eri osille. 5. Asenn sivupneelit knsikiinnitykseen j kiristä ruuvit. 6. Trkist ruuvien, mutterien j muiden kiinnittimien kireys. 30 fin

39 HUOLTO JA SÄILYTYS 7. Trkst kku. Lisätietoj on kohdss Akun trkstus. Säilytyksen vlmistelu Päätrkoituksen uistelumoottorisi säilytysvlmisteluss on suojt sitä korroosiolt j sisälle jääneen veden jäätymisen iheuttmilt vurioilt. On myös suositeltv, että kut irrotetn ennen säilytykseen settmist j että kkuj säilytetään sisätiloiss kuivss pikss pitkäikist säilytystä vrten. Pristot on poistettv myös kädessäpidettävästä kukosäätimestä j lngttomst polkimest pitkäikist säilytystä vrten. Ktso lisätietoj Trkstus- j huoltoiktulu j suorit sinmukiset hoito-ohjeet uistelumoottorin vlmistelemiseksi säilytystä vrten. Säilytä uistelumoottori kuivss pikss, joss se ei kärsi lämpötiln lskiess lle 29 C ( 20 F). TÄRKEÄÄ: Jos uistelumoottoreit säilytetään lle 0 C (32 F) lämpötiloiss, niitä tulee käyttää hitsti vähintään 15 minuutti, ennen kuin ylitetään 30 % ksust. Akun trkstus Akku on trkstettv säännöllisesti, jott vrmistetn uistelumoottorin oike toimint. TÄRKEÄÄ: Lue kun mukn toimitetut turv- j huolto-ohjeet. 1. Vrmist, että kku on kiinnitetty lukseen. 2. Vrmist, että kkukpelin nvt ovt puhtt, tiukt j oikein sennetut. Ktso sennusohjeet kohdst Akkuliitäntä kohdst Tuotteiden sennus-, johdotus- j kkutiedot. 3. Akuss tulee oll kkukotelo, jok estää kun npojen oikosulut. Korroosionsuoj-nodi (suolisen veden mllit) Anodi utt suojmn uistelumoottori glvniselt korroosiolt ntmll omn metllins syöpyä hitsti uistelumoottorin metlliosien semest. Anodi pitää trkst joittin, etenkin suolisess vedessä, joss syöpyminen on nopemp. Korroosiosuojn ylläpitämiseksi nodi pitää viht, jos se on syöpynyt vähintään 50 prosentti. Älä ml ti pinnoit nodi suoj-ineill, sillä tämä vähentää nodin tehokkuutt. TÄRKEÄÄ: Älä ml nodi ti puhdist sitä teräsvillll, hiekkpperill, teräshrjll ti muill hnkvill mterileill. Vihd nodi, jos se on syöpynyt vähintään 50 prosentti. - - Potkuri Anodi (vin suolisen veden mlleiss) c - Aluslevy c d - Potkurin mutteri d fin 31

40 HUOLTO JA SÄILYTYS Potkurin vihto! VAARA Jos korjus ti huolto tehdään irrottmtt ensin kku, seuruksen voi oll tuotevurio, henkilövmm ti kuolem tuliplon, räjähdyksen, sähköiskun ti moottorin odottmttomn käynnistymisen tähden. Irrot kkukpelit kust in ennen moottorin huoltmist, korjmist, sentmist ti irrottmist. POTKURIN IRROTUS 1. Irrot virtjohdot kust. 2. Pitele potkurin terästä toisell kädellä (käytä käsineitä) j irrot potkurimutteri 9/16 tuumn vimell ti hylsyvimell. Irrot potkurimutteri j luslevy (ti nodi suolisen veden mlleiss). TÄRKEÄÄ: Irrot potkurimutteri vimell ti hylsyvimell j hylsyllä. Jonkin muun työklun käyttö stt vurioitt potkurimutteri ti -kseli. Jos potkuri ei void poist helposti, nput vstkkisen terän tkpuolt kumivsrll. Jos potkurin irrottminen ei onnistu, pyydä vltuutettu jälleenmyyjää irrottmn se. HUOMAUTUS: Jos potkurin tppi on vääntynyt, vihd se fin

41 POTKURIN ASENNUS HUOLTO JA SÄILYTYS 1. Kierrä moottorin kseli potkuritpin settmiseksi vk-sentoon. - Potkuritppi Asenn potkuri moottorin kselille kiinnittämällä potkuri potkuritppiin. 3. Asenn luslevy (j nodi suolisen veden mlleiss) potkurin kselille j senn sitten potkurimutteri. Kiristä potkurimutteri vimell ti hylsyvimell j hylsyllä tiukkn j kiristä sitten vielä 1/4 kierrost. TÄRKEÄÄ: Älä kiristä potkurin mutteri liik, sillä potkuri ti potkuritppi voi tällöin vurioitu. c Kuvss suolisen veden mlli - Potkuri - Anodi (vin suolisen veden mlleiss) c - Aluslevy d - Potkurin mutteri d fin 33

42 Vinetsintä HUOMAUTUS: Huoltotietoj st kikist sertifioiduist MotorGuide-huoltokeskuksist. Kttv luettelo MotorGuiden huoltokeskuksist on osoitteess Voit myös ott yhteyttä johonkin Mercury Mrinen huoltotoimistoon. Uistelumoottori ei regoi lngttomiin komentoihin Tehohäviö Liillinen melu ti tärinä Oire Mhdollinen syy Resoluutio Moottorivurio (moottori käy vin osittisell nopeudell) OMISTAJAN HUOLTOAPU Heikot uistelumoottorin kut Heikko kädessäpidettävän kukosäätimen pristo ti polkimen pristo Lngttomi vlvontyksiköitä ei ole synkronoitu Heikot uistelumoottorin kut Löysät ti syöpyneet kkuliitännät Potkuri on löysällä, vurioitunut ti epätspinoss Johdotus ti sähköliitos villinen Mgneetit hljenneet ti säröilleet Vettä pääse lempiin yksiköihin. Potkuri on löysällä, vurioitunut ti epätspinoss Vurioituneet lkerit ti helt Mgneetit häiritsevät nkkuri Mgneetit hljenneet ti säröilleet Löysät sähköliitännät Moottorin lämpörj on svutettu Potkuri on löysällä, vurioitunut ti epätspinoss Trkist uistelumoottorin kun vruksen merkkivlo. Lt ti vihd kut trpeen mukn. Vihd käsikäyttöisen kukosäätimen kku ti jlkpolkimen kut. Ktso tämän oppn koht Lngttomn polkimen käynnistys ti Kädessäpidettävän kukosäätimen käynnistys. Trkist uistelumoottorin kun vruksen merkkivlo. Lt ti vihd kut trpeen mukn. Trkst kkuliitäntöjen puhtus j tiukkuus. Lisätietoj on kohdss Potkurin vihto. Johdon gugelukem kust uistelumoottoriin ei ole riittävä. Kuuden gugen johto on suositeltv. Moottori nrisee ti kirskuu. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Lisätietoj on kohdss Potkurin vihto. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ktkise virt j pyöritä potkuri käsin. Jos potkuri ei pyöri vpsti lievässä mgneettivstuksess, ot yhteys huoltokeskukseen. Moottori nrisee ti kirskuu. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Päässä olevt liitännät voivt oll löysät ti vurioituneet. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Lämpötil ylittää teknisissä tiedoiss ilmoitetun lämpötiln. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Lisätietoj on kohdss Potkurin vihto. 34 fin

43 OMISTAJAN HUOLTOAPU Oire Mhdollinen syy Resoluutio Uistelumoottori vilkutt potkurin LED-vlo j kun LED-vlo j päästää hälytysäänen Moottorivurio (moottori ei käy) Epätrkt lämpötillukemt (mllit, joiss on sisäinen sonr) Moottori on vike käyttää ti plutt yläsentoon Potkurin irrotusvikeus Sisäinen elektroniikkvik Heikot uistelumoottorin kut Jlkpolkimen ti käsikäyttöisen kukosäätimen kut on vihdettv Löysät ti syöpyneet kkuliitännät Johdotus ti sähköliitos villinen Löysät sähköliitännät Lämpösuojus on ylikuormitettu Sulke ti utomttisulke on plnut Mgneetit häiritsevät nkkuri Veneen johdotus on villinen Alyksikkö ei ole täysin upoksiss Villinen kärkikrtio Villinen sonr-kpeli Tkertelev lukitusmeknismi Vääntynyt potkurin tppi Vääntynyt nkkurikseli Irrot kkuteho. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Trkist uistelumoottorin kun vruksen merkkivlo. Lt ti vihd kku trpeen mukn. Ktso ohjeet Jlkpolkimen j käsikäyttöisen kukosäätimen vinetsintä. Trkst kkuliitäntöjen puhtus j tiukkuus. Johdon gugelukem kust uistelumoottoriin ei ole riittävä. Kuuden gugen johto on suositeltv. Trkst liitäntöjen puhtus j tiukkuus. Irrot uistelumoottorin kut j trkist, onko potkurin ympärillä ksvej ti roski. Lämpötil ylittää teknisissä tiedoiss ilmoitetun lämpötiln. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Vihd sulke ti noll virtktkisin vst, kun olet määrittänyt ongelmn syyn. Ktkise virt j pyöritä potkuri käsin. Jos potkuri ei pyöri vpsti lievässä mgneettivstuksess, ot yhteys huoltokeskukseen. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Säädä moottorin syvyyttä. Vrmist, että lyksikkö on täysin upoksiss. Ktso tämän oppn koht Moottorin syvyyden säätö. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Voitele lukitusmeknismi. Ktso tämän oppn koht Trkstus- j huoltoiktulu. Pitele toisest terästä j nput kevyesti vstkkist terää kumivsrll. Käytä kittilst potkurin kummllkin puolell tsisen voimn smiseksi. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Polkimen j kädessäpidettävän kukosäätimen vinetsintä VASTAANOTTIMEN MUISTIN TYHJENTÄMINEN Vstnottimen muistin tyhjentäminen poist kikki elektroniset tunnistenumerot, jotk on tllennettu vstnottimen muistiin. 1. Kytke kkujohto virtlähteeseen. Pin viimeistään 10 sekunnin kuluttu smnikisesti käsikäyttöisen kukosäätimen vsent pinikett, potkuripinikett j oike pinikett. fin 35

44 OMISTAJAN HUOLTOAPU 2. Kuulet pitkän merkkiäänen, jok trkoitt, että vstnotin on poistnut kikki tllennetut elektroniset tunnusnumerot. HUOMAUTUS: Jos kukosäätimen pinikkeit ei pinet smnikisesti 10 sekunnin kuluess ti jos pitkää merkkiääntä ei kuulu, irrot kkujohdot virtlähteestä j ktso ohjeet tämän käyttöohjeen Tuotteen sentminen, johdotus j kkutiedot luvun seurvist kohdist: Lngttomn jlkpolkimen käyttöönotto j Käsikäyttöisen kukosäätimen käyttöönotto. LANGATTOMAN POLKIMEN TAI KAUKOSÄÄTIMEN UUDELLEENOHJELMOINTI HUOMAUTUS: Tämä käynnistysmenettely koskee poljint j kädessäpidettävää kukosäädintä. TÄRKEÄÄ: Useiden polkimien ti kukosäätimien käynnistämiseksi moottori on irrotettv virtlähteestä j liitettävä sitten tkisin virtlähteeseen kunkin ohjuslitteen käynnistämisen välillä. 1. Käytä uistelumoottori. 2. Irrot kkukpelit virtlähteestä. Odot 30 sekunti j yhdistä moottori sitten uudestn virtlähteeseen. 3. Pin j pidä pinettuin viimeistään 10 sekunnin kuluess smnikisesti käsikäyttöisen kukosäätimen vsent nuolipinikett j oike nuolipinikett. Jlkpolkimen ohjin: pidä smnikisesti pinettuin potkuri- j nkkuripinikkeit. POLKIMEN PARISTON VAIHTO Vdittv pristo: kksi AA-lklipristo 1. Irrot priston knsilevyn kksi kiinnitysruuvi. Poist priston knsilevy. - - Priston knsilevy Ruuvit Poist kut kkukotelost. HUOMAUTUS: Akun poistminen ei muut jlkpolkimen päällä/pois-til. 3. Asenn uudet kut oiken suuntn npojen mukisesti. HUOMAUTUS: Jlkpoljin käynnistyy utomttisesti, kun kut on sennettu. 36 fin

45 OMISTAJAN HUOLTOAPU 4. Vrmist, että kumitiiviste on setettu oikein priston knsilevyn ympärille. - - AA-lklipristot Kumitiiviste Aset priston knsilevy tkisin j kiinnitä kksi ruuvi. Kiristä ruuvit tiukkn. - - Priston knsilevy Ruuvit KÄDESSÄPIDETTÄVÄN KAUKOSÄÄTIMEN PARISTON VAIHTO Vdittv pristo: Yksi AAA-lklipristo fin 37

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-KEY FOB, TROLLING MOTR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

90-8M fin. Xi5 langaton versio. 2014, Mercury Marine

90-8M fin. Xi5 langaton versio. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Xi5 lngton versio fin 90-8M0098375 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 WIRELESS FOOT PEDAL FCC ID - MVU09291 Xi5 WIRELESS REMOTE FCC ID - MVU09305

Lisätiedot

*8M * FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme. Takuuilmoitus 90-8M , Mercury Marine Xi5 langaton versio

*8M * FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme. Takuuilmoitus 90-8M , Mercury Marine Xi5 langaton versio FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-KEY FOB, TROLLING MOTR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat tiedot

Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat tiedot EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että Motorguide X3 -uistelumoottori täyttää 99/5/EY R&TTE - direktiivin keskeiset j muut sinmukiset vtimukset. Alkuperäisen CE-vtimustenmukisuusvkuutuksen

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen

Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen 2015, Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 8M0110063 615 fin fin EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide X5 -uistelumoottori täyttää

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja 2017, Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Käyttö Huolto Asennus Tkuu Ohjekirj 8M0127484 1116 fin fin EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide X5 -uistelumoottori

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja 2017, Mercury Mrine X3-40/X3-45/X3-55/X3-70 Käyttö Huolto Asennus Tkuu Ohjekirj 8M0127498 1116 fin fin EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide X3 -uistelumoottori täyttää

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA OPPIMASTA, ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA KEHITTYMÄSTÄ ÄLÄKÄ KOSKAAN LAKKAA KALASTAMASTA.

ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA OPPIMASTA, ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA KEHITTYMÄSTÄ ÄLÄKÄ KOSKAAN LAKKAA KALASTAMASTA. Kiitämme Kiitämme, että olet vlinnut MotorGuiden VriMAX -moottorin. VriMAX on MotorGuiden monen vuoden kokemuksen tulos: moottori, jok on suunniteltu ntmn digitlist nopeudensäätöä j mhdollisimmn pitkää

Lisätiedot

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto

Lisätiedot

Kiitämme. Takuuilmoitus. 2011, Mercury Marine Järvivesi/merivesi 90-8M

Kiitämme. Takuuilmoitus. 2011, Mercury Marine Järvivesi/merivesi 90-8M Kiitämme Kiitos MotorGuiden vlinnst. Se on yksi mrkkinoiden hienoimmist uistelumoottoreist. Useiden vuosien kokemust on käytetty korkeltuisten tuotteiden vlmistmiseen. Tämä on johtnut MotorGuiden mineeseen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

FB00329-EN. OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi

FB00329-EN.  OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi FB00329-EN www.vlrm.fi OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi Yleiset vroitukset Lue ohjeet huolellisesti ennen sennuksen loittmist j noudt vlmistjn ohjeit. Asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton j huollon

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET HUOMAUTUS: Kun sennus on tehty, säilytä näitä ohjeit tuotteen mukn myöhempää käyttöä vrten. TÄRKEÄÄ: Tämä tiedote ohj jälleenmyyjiämme, veneveistämöitä j yhtiön huoltohenkilöstöä tuotteidemme oikess sennuksess

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO MALLIT: Mkevesi, Suolvesi, Tour j Tour ES Tämä MotorGuide sähköinen perämoottori on kokoonpntu merikklisvlmisteisist j tuontiosist, MotorGuide, 835 W. 41st St.,

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue Ominisuudet - SV-9007 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso 4 Yhden () litium-ion-kun säilytyslue 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen nostojrru

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot

Kärryn tekniset tiedot Ominisuudet - SV-9008 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso Elektronisell utomttilukituksell vrustettu nostj 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen

Lisätiedot

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C*

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C* 2008, Mercury Mrine CMD:n SmrtCrft-mlli *CMD-4996459,/,90-879355C* CMD-4996459 / 90-879355C 508 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus...2

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa! S 00 / S 00 P / S 00 Käyttöohje Säilytä utoss! S 00 / S 00 P / S 00 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... Turvllisuusohjeit... Tärkeitä ohjeit... Käyttötrkoitus... Käyttöohje Lämmitys S 00 / S 00 P...

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit 1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimllit Tunnisteet Srjnumerot ovt vlmistjn vimi moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt sinun Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser

Lisätiedot

Lähetin, malli 3500 (9-johtiminen) tai Oheislaite, malli 3300

Lähetin, malli 3500 (9-johtiminen) tai Oheislaite, malli 3300 Pikohje P/N 3300787, trkistus C Huhtikuu 2003 Lähetin, mlli 3500 (9-johtiminen) ti Oheislite, mlli 3300 Asennusohjeet Pneelisennus Mikäli trvitset on-line teknistä pu käytä EXPERT 2 - järjestelmää, osoite:

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 540 Brvo -perävetolitteet 8M0112135 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja 2017, Mercury Marine R5-70/R5-80/R5-105 Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja 8M0127470 1116 fin fin EU-vaatimustenmukaisuuslausunto Attwood Corporation täten vakuuttaa, että MotorGuide R5 -uistelumoottori

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5895CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. 888-SV-21DL-00 rev C. Liikealue Pystysuora säätöalue: 20 (508 mm)

Kärryn tekniset tiedot. 888-SV-21DL-00 rev C. Liikealue Pystysuora säätöalue: 20 (508 mm) Ominisuudet - SV-9075 Nostin LCD-tppi 5 nostin 4 Työtso 5 Lukittv nostj Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 7 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 8 Kpelin hllint 9 Nostimen nostojrru 0 Lukitsevt eturttt

Lisätiedot