Kiitämme. Takuuilmoitus. 2011, Mercury Marine Järvivesi/merivesi 90-8M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiitämme. Takuuilmoitus. 2011, Mercury Marine Järvivesi/merivesi 90-8M"

Transkriptio

1 Kiitämme Kiitos MotorGuiden vlinnst. Se on yksi mrkkinoiden hienoimmist uistelumoottoreist. Useiden vuosien kokemust on käytetty korkeltuisten tuotteiden vlmistmiseen. Tämä on johtnut MotorGuiden mineeseen tiukst ldunvlvonnst, erinomisuudest, kestävyydestä, pitkäkestoisest suorituskyvystä j prhn myynninjälkeisen plvelun j tuen trjomisest. Lue tämä käsikirj huolellisesti ennen moottorin käyttämistä. Tämä käsikirj on ldittu uttmn sinu uistelumoottorin toiminnss, turvllisess käytössä j hoidoss. Kiitos vielä kerrn, että olet luottnut MotorGuideen. ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA OPPIMASTA, ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA KEHITTYMÄSTÄ ÄLÄKÄ KOSKAAN LAKKAA KALASTAMASTA. Tkuuilmoitus Ostmsi tuotteeseen pätee Khden vuoden rjoitettu tkuu MotorGuidelt, tkuuehdot ovt nähtävissä tämän ohjekirjn Tkuutiedot -kohdss. Tkuuilmoitus sisältää kuvuksen tkuusuojn kestojst, tärkeitä vstuuvpusluseit j korvusrjoituksi sekä muit tkuuseen liittyviä tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset olivt voimss silloin, kun tämä käsikirj hyväksyttiin pinettvksi. Merury Mrine, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns, muutt määrityksiä, ominisuuksi, menetelmiä ti toiminttpoj ilmn ennkkovroitust j velvoituksett. MotorGuide, Lowell, Mihign, USA Pinettu Yhdysvlloiss 2010, MotorGuide Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, MotorGuide, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Brvo Two, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Totl Commnd, VesselView, Zero Effort, Zeus, M j llot -logo, Merury j llot -logo j SmrtCrft-logo ovt kikki Brunswik Corportion -yhtiön rekisteröityjä tvrmerkkejä. Merury Produt Protetion -logo on Brunswik Corportionin rekisteröity plvelumerkki. 2011, Merury Mrine Järvivesi/merivesi 90-8M fin i

2 ii fin

3 Yleistietoj MotorGuiden rjoitettu tkuu... 1 Yleistietoj... 2 Srjnumeron kirjminen... 3 Veneilijän velvollisuudet... 4 Mtkustjien turvllisuusviesti... 4 Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn... 4 Komponenttien yksilöinti... 6 Khvn ojennus j tkisinveto... 8 Potkurin sennus... 8 Johdotus j kku Akkuj koskevt vrotoimenpiteet Vkiokäytännöt j menettelyt Akkusuositukset Johtojen värikoodien lyhenteet Johtojen j kpeleiden reititys Kiinnikkeen sennus Peräpeilikiinnikkeen sennus Ponttonikiinnikkeen sennus Kiinnikkeen kiinnittäminen keuln Keulkiinnitteisen moottorin käyttö Moottorin sennus kiinnikkeeseen Moottorin irrotus kiinnikkeestä Uistelumoottorin nostminen j lskeminen Ohjusvsteen säätäminen (käsikäyttöiset moottorit) Moottorin syvyyden säätö Uistelumoottorin käyttäminen Suuntosoitin Nopeudensäätö Jtkuv/tilpäinen/nope ohitus Nopeudenhllint kääntökhvll Polkimen pysyvä kiinnitys fin iii

4 Huolto Uistelumoottorin hoito Trkstus j huoltoiktulu Säilytyksen vlmistelu Akun trkstus Potkurin vihto Vin Gret White Sltwter mllit Omistjn huoltopu Vinetsintä Huoltopu Merury Mrinen huoltotoimistot iv fin

5 MotorGuiden rjoitettu tkuu SÄILYTÄ ALKUPERÄINEN OSTOKUITTI. YLEISTIETOJA 1. Alkuperäisille vähittäissikkille MotorGuide nt huvivenekäyttöön trkoitetuille sähköisille uistelumoottoreille khden (2) vuoden tkuun siitä, ettei tuotteess ole mterili- eikä vlmistusvirheitä. 2. Tkuuhuollon smiseksi ostjn on toimitettv ti plutettv yksikkö (vkuutettun j postimksu mksettun) mihin thns MotorGuiden vltuuttmn huoltoliikkeeseen. ÄLÄ PALAUTA OSTOPAIKKAAN, ellei kyseessä ole vltuutettu huoltoliike. Postitse plutetut tuotteet tulee pkt huolellisesti j mukn tulee liittää ilmoitus ongelmn luonteest j/ti pyydetystä huollost sekä sikkn osoite j puhelinnumero. Kopio ostokuitist, todiste rekisteröinnistä ti muu ostotodiste on myös liitettävä plutettvn tuotteen mukn, jott sitä voidn hrkit tkuuhuoltoon. Tkuuvteit ei hyväksytä, ellei uistelumoottorin mukn toimitet venepketin ostokuitti ti muut rekisteröintitodistett. 3. MotorGuide korj ti viht näiden tkuuehtojen kttmt tuotteet omn hrkintns mukn. MotorGuide j MotorGuiden huoltoliikkeet eivät vst MotorGuide-tuotteille iheutuneist vurioist, jotk johtuvt muiden kuin MotorGuiden vltuutetun huoltoliikkeen tekemistä korjuksist. MotorGuide j Merury Mrine eivät vst vioist ti vurioist, joiden syynä on väärä sennus, käyttöönotto ti vlmistelu ti iemmt huolto- ti korjusvirheet. 4. Alkuperäisille vähittäissikkille MotorGuide nt kuplliseen j hllituksen käyttöön trkoitetuille sähköisille uistelumoottoreille yhden (1) vuoden tkuun siitä, ettei tuotteess ole mterili- eikä vlmistusvirheitä. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin, esim. vuokrveneet, oppt, klstusleirit tms. Tkuut ei s siirtää seurvlle ostjlle. Meruryn tuotesuojohjelm ei ole stviss kuplliseen eikä hllituksen käyttöön. 5. Tkuukte on stviss sikkille, jotk ostvt jälleenmyyjältä ti myyntiliikkeestä, jok on MotorGuide Mrinen vltuuttm tuotteen myyntimss. Tkuukte j sen kesto vihtelevt sen mukn, missä mss tuotteen omistj suu. Tämä tkuu koskee Yhdysvlloiss myytäviä j käytettäviä MotorGuiden uistelumoottoreit. Tämä rjoitettu tkuu lk siitä päivästä, jon tuote ensin myytiin ostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. MotorGuiden lisävrusteill on tämän rjoitetun tkuun mukn yhden (1) vuoden tkuu vähittäismyyntipäivästä lähtien. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä ei pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Trjouksiin liittyviä tkuit ei ole sisällytetty tähän lusuntoon j niiden kte stt vihdell trjouksen mukn. Tuotteet, jotk myydään ti otetn käyttöön yli kuuden vuoden kuluttu vlmistuspäivästä, eivät kuulu tkuun piiriin. 6. Tämä tkuu ei koske normlisti kuluneit osi, esimerkiksi kuluneit kpeleit, hllintlitteit ti tuotevurioit, joiden syynä on: 1) liminlyönti, huollon puute, onnettomuus, epänormli käyttö ti väärä sennus ti huolto; 2) väärinkäyttö, esim. tipuneet metllitngot, tipuneet nkkurikselit, rikkinäiset säätökpelit jne., onnettomuudet, muutokset, sopimton käyttö, suuri kulum ti vurio sen seuruksen, ettei omistj ole vrmistnut riittävää sennust ti hoito; 3) muun kuin MotorGuiden ti Meruryn vlmistmn lisävrusteen ti osn käyttö; 4) osien muuntelu ti poisto; 5) jos joku muu kuin MotorGuiden vltuuttm huoltokeskus v lyksikön (moottorin), tämä tkuu ei ole voimss. 7. Vrmme oikeuden prnt uistelumoottoreiden mllej olemtt velvollisi tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin uistelumoottoreihin. 8. Kikille srjss vlmistetuille "huolto-korjus"-uistelumoottoreille nnetn yhden (1) vuoden tkuu. Muut kuin srjss vlmistetut sähköiset "huolto-korjus"-uistelumoottorit EIVÄT ole tkuun lisi. "Huolto-korjus"-moottori trkoitt MotorGuiden myymää uistelumoottori, jot on ehkä käytetty iemmin mutt jok on trkstettu j johon on stettu tehdä pieniä korjuksi. "Huolto-korjus"- moottorin lkuperäiseksi vähittäismyyntiostjksi ktsotn moottorin ensimmäinen ostj sen jälkeen, kun se on nimetty "huolto-korjus"-tuotteeksi. "Huolto-korjus"-moottoreiss on kkukpeliss j - pkkuksess sininen trr, joss on merkintä "Vlmistjn sertifioim huolto-korjus-moottori". fin 1

6 YLEISTIETOJA 9. Tämä tkuu ei koske 1) vesiltä nosto, vesille lsku, hinus- j säilytysmksuj, kuljetusmksuj j/ti kuljetusik, mitään puhelin- ti vuokruskuluj, iheutunutt viv ti jn ti nsioiden menetystä eikä muit seurnnistppioit; ti 2) veneen rkenteest iheutuv väliseinien ti mterilien irrotust j/ti vihto tuotteeseen käsiksi pääsemiseksi; ti 3) johdotettujen uistelumoottoreiden irrotust j uudelleenliitäntää. 10. TAKUUN LAKKAUTUS: Tkuu voidn lkkutt uudelleen käyttöön otetult tuotteelt ti tuotteelt, jok on hnkittu huutokupst, romuttmolt, pesänselvittäjältä, vkuutusyhtiöltä, vltuuttmttomilt venetrvikemyyjiltä ti veneenrkentjilt ti miltä thns muult tholt. 11. TÄMÄN TAKUUN ULKOPUOLELLE SULJETAAN KAIKKI SATUNNAIS- TAI SEURANNAISVAHINGOT, TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA; KONKLUDENTTISET TAKUUT RAJOITETAAN TÄMÄN TAKUUN KESTOAIKAAN. JOISSAKIN VALTIOISSA EI SALLITA KONKLUDENTTISTEN TAKUIDEN KESTOAJAN RAJOITUKSIA EIKÄ SATUNNAISTEN TAI SEURANNAISVAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAASTA RIIPPUEN. Omi tietojsi vrten: Mllinumero Srjnumero Yleistietoj Lue j säilytä tämä käsikirj. Käsikirjss esitetään oiket toimenpiteet moottorin turvlliseksi sentmiseksi, käyttämiseksi j huoltmiseksi. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset olivt voimss silloin, kun tämä käsikirj hyväksyttiin pinettvksi. MotorGuide, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns, muutt määrityksiä, ominisuuksi, menetelmiä ti toiminttpoj ilmn ennkkoilmoitust j velvoituksett. Turvllisuus- j käyttöohjeiden noudttminen sekä niiden ohell terveen järjen käyttö voi utt estämään henkilövmmoj j tuotevurioit. TURVALLISUUSOHJEITA Älä nn lsten käyttää uistelumoottori ilmn ikuisten vlvont. Älä tee yksikköön minkäänlisi muutoksi, ti lisää muit kuin MotorGuiden hyväksymiä lisälitteit. Älä pinepese uistelumoottori. Kytke moottorist virt pois päältä kun vihdt potkuri, puhdistt roski potkurin ympäriltä, vihdt kkuj, siirrät venettä peräkärryyn ti kun moottori ei käytetä. Vrmist, että poljin on kiinnitetty j moottori on lukittu yläsentoon käyttäessäsi ensiinimoottori toiseen pikkn siirtymiseen ti siirtäessäsi venettä peräkärryyn. Kiinnitä irtimet tvrt veneeseen ennen kovill nopeuksill liikkumist. TÄMÄN OPPAAN KÄYTTÖ Tutustu seurviin tietoihin huolellisesti. Nämä huomutukset ilmoittvt mhdollisist vrtilnteist j tärkeistä tiedoist. Pelkkä VAROITUSTEN j HUOMAUTUSTEN huomioiminen ei riitä poistmn loukkntumisen ti tuotevurion mhdollisuutt. Suositeltujen huoltotoimenpiteiden noudttminen j vstuulliset turvtoimet ovt tärkeimmät onnettomuuksi ehkäisevät tekijät.! VAARA TURVAVAROITUSTEN liminlyöminen voi joht loukkntumiseen. 2 fin

7 Srjnumeron kirjminen YLEISTIETOJA Kirj srjnumero muistiin myöhempää trvett vrten. Tkuut vrten täytä oheinen tkuukortti ti rekisteröi uistelumoottorisi osoitteess PERÄLAUTAAN KIINNITETTÄVÄ JALKAOHJAUSMALLI Peräpeilin kiinnityksen srjnumerotrr sijitsee pohjlevyn ll Srjnumero Mllin tunnistenumero Jännite fin 3

8 YLEISTIETOJA KEULAAN KIINNITETTÄVÄ KÄSIOHJAUSMALLI Keulkiinnityksen srjnumerotrr sijitsee pohjlevyn ll Srjnumero Mllin tunnistenumero Jännite Veneilijän velvollisuudet Käyttäjä (veneen kuljettj) on vstuuss veneen oikest j turvllisest käytöstä sekä veneessä olijoiden j muiden ihmisten turvllisuudest. Suosittelemme ehdottomsti, että jokinen käyttäjä (kuljettj) lukee j ymmärtää tämän käyttöohjekirjn koko sisällön ennen uistelumoottorin käyttöä. Vrmist, että kuljettjn lisäksi veneessä on inkin yksi henkilö, jok on snut perusopstust uistelumoottorin peruskäytössä siltä vrlt, että kuljettj ei pysty käyttämään venettä. Mtkustjien turvllisuusviesti Pidä veneen liikkuess silmällä kikkien mtkustjien sijinti. Veneen nopeuden äkillinen hidstuminen, mikä seur esimerkiksi jyrkästä veneen suunnn muutoksest, voi heittää mtkustjt ulos veneestä. Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Jott voit turvllisesti nutti vesistöistä, tutustu pikllisiin j muihin hllituksen veneilysäännöksiin j - rjoituksiin sekä hrkitse seurvi ehdotuksi. Käytä kelluntvälineitä. Lin mukn jokisell veneessä olijll on oltv hyväksytyn mllinen, sopiv koko olev kelluntvrustus, jok on myös helposti stvill. Älä kuormit venettäsi liik. Useimmille veneille ilmoitetn j vhvistetn todisteell mksimikuormn (pinon) kntokyky (ktso veneesi kntokykyä osoittv kilpeä). Jos jokin on epäselvää, ot yhteyttä jälleenmyyjääsi ti veneen vlmistjn. Suorit turvtrkstukset j vdittvt huollot. Noudt säännöllistä iktulu j vrmist, että kikki korjukset tehdään kunnoll. Älä koskn veneile lkoholin ti huumeiden vikutuksen lisen (se on litont). Alkoholin ti huumeiden käyttö heikentää hrkintkykyä j hidst huomttvsti regointikykyä. 4 fin

9 YLEISTIETOJA Mtkustjien tulo veneeseen. Smmut uistelumoottori in, kun mtkustjt stuvt veneeseen ti siitä pois. Ole vlps. Veneen kuljettjll on liss määrätty velvollisuus pitää yllä sinmukist näkö- j kuulotähystystä. Kuljettjll pitää oll esteetön näkyvyys vrsinkin eteenpäin. Mtkustjt, lsti ti klstustuolit eivät s estää kuljettjn näkyvyyttä venettä jettess. Vedenliset vrt. Vähennä nopeutt j etene vrovsti, kun liikut mtlss vedessä. Sulkkeen plmiseen liittyvät vrt. Vältä sulkkeen plmisest johtuvt vrt reitittämällä kikki kpelit j johdot siististi pois tieltä. Ilmoit onnettomuuksist. Veneen kuljettj vditn lin mukn lähettämään veneilyonnettomuusrportti osvltions veneilylin vlvontvirnomisille, kun vene joutuu tietynlisiin onnettomuuksiin. Veneilyonnettomuus on ilmoitettv, jos 1) joku kuolee ti on vrss kuoll, 2) sttunut henkilövhinko vtii ensipu vkvmp lääkintähoito, 3) veneille ti muulle omisuudelle on iheutunut yli 500,00 dollrin vhinkoj ti 4) vene tuhoutuu täysin. Pyydä lisäpu pikllisilt linvlvontvirnomisilt. fin 5

10 YLEISTIETOJA Komponenttien yksilöinti PERÄLAUTAAN KIINNITETTÄVÄ JALKAOHJAUS l d e f g h k i j d - e - f - g - h - i - j - k - l - Suuntosoitin Srjnumeron trr Kllistusslp Puristuskiinnitin (Bulldog-mlli) Poljin Kolmisentoinen kytkin Nopeudensäätö Akkukpelit Tilpäiskytkin Alyksikkö Potkuri Ohjusvsteen khv 6 fin

11 YLEISTIETOJA KEULAAN KIINNITETTÄVÄ KÄSIOHJAUS j l k f e d d - e - f - g - h - i - Jtkettv nopeudensäätökhv Srjnumeron trr On/Off-kytkin Akkukpelit Kiinnike Jouston säätökhv Potkuri Alyksikkö Anodi j - Telineluukun khv k - Ohjusvsteen khv l - Syvyyssäätöholkki h i g KEULAAN KIINNITETTÄVÄ JALKAOHJAUS - Suuntosoitin - Srjnumeron trr d - d - e - f - Liukulukon vputuskhv Kiinnike Kolmisentoinen kytkin Nopeudensäätö g - Poljin h - Tilpäiskytkin l e f i - j - k - Akkukpelit Potkuri Alyksikkö l - Telineluukun khv g k i h j fin 7

12 Khvn ojennus j tkisinveto YLEISTIETOJA 1. Perälut- j keulkiinnitteisten käsiohjttvien mllien nopeuden j suunnn säätäminen tphtuu ohjuskhvll. - Ohjuskhv 2. Ojenn ti vedä khv hluttuun pituuteen Nopeuden j suunnn säätökhv Potkurin sennus 46270! VAARA Jos korjus ti huolto tehdään irrottmtt ensin kku, seuruksen voi oll tuotevurio, henkilövmm ti kuolem tuliplon, räjähdyksen, sähköiskun ti moottorin odottmttomn käynnistymisen tähden. Irrot kkukpelit kust in ennen moottorin huoltmist, korjmist, sentmist ti irrottmist. 1. Kierrä moottorin kseli potkuritpin settmiseksi vk-sentoon. - Potkuritppi Asenn potkuri moottorin kselille kiinnittämällä potkuri potkuritppiin. 8 fin

13 3. Asenn potkurin mutteri. Kiristä tiukkn. YLEISTIETOJA d Potkuritppi Potkuri Potkurin mutteri d - Potkurivin Kiristä MotorGuiden potkurivimell ti pihdeillä potkurin mutteri vielä ¼ kierrost. Suositeltvn MotorGuiden lisävrusteen kuvus MotorGuiden potkurivinsrj Osnumero MGA050B6 fin 9

14 Akkuj koskevt vrotoimenpiteet JOHDOTUS JA AKKU! VAARA Käytössä ti ldttvn olev kku tuott ksu, jok voi syttyä j räjähtää, suihkutten rikkihppo, jok voi iheutt vkvi plovmmoj. Tuulet kun ympärillä olev lue j käytä suojvrusteit kkuj käsitellessäsi ti huoltesssi. Akkuj vrttess kuhunkin kennoon muodostuu räjähtävä ksuseos. Os tästä ksust pkenee ilmustulppien rei'istä j stt muodost räjähtävän ilmkehän kun ympärille, jos tuuletus on huono. Tämä räjähtävä ksu stt jäädä kun sisään ti ympärille useiksi tunneiksi kun vrmisen jälkeen. Kipinät ti liekit voivt sytyttää tämän ksun j iheutt sisäisen räjähdyksen, jok voi rikko kun. Seurvi vrotoimenpiteitä tulee noudtt räjähdyksen estämiseksi: 1. Vrttvien ti vst vrttujen kkujen lähellä ei s tupkoid. 2. Akkunpojen jännitteisiä piirejä ei s rikko, kosk jännitteisen piirin rikkomiskohdss esiintyy tvllisesti kipinä. Kpelinkiristimiä ltureihin liitettäessä ti niistä irrotettess on in noudtettv vrovisuutt. Heikot liitännät ovt yleinen syy sähkökriin, jotk iheuttvt räjähdyksiä. 3. Akkunpojen npisuutt kpeliliitäntöihin ei s muutt päinvstiseksi. Vkiokäytännöt j -menettelyt Älä käytä uistelumoottorin pääkku moottorin virroittmiseen. Irrot uistelumoottori kust vruksen ikn j jokisen käytön jälkeen. Reititä uistelumoottorin johdot toiselle puolelle venettä kuin muut veneen johdot. Liitä veneen lisävrusteet suorn moottorin pääkkuun. Akkusuositukset Käytä venekäyttöön trkoitettu 12 V:n syväpurkuskku. Asenn 50 A:n mnulisesti nollttv virrnktkisin linjn uistelumoottorin plusjohtojen knss enintään 180 m (72 in.) päähän kuist. Käytä 13 mm (6 gugen) kkukpeleit, jos käytettävää johto hlutn jtk vkiot kkukpeli pitemmälle. Suositeltvn MotorGuiden lisävrusteen kuvus Uistelumoottorin virtpistoke Uistelumoottorin SP (vstke) Osnumero 8M M A:n huenleukkiinnittimet 8M gugen kkukpeli j nvt sekä 50 A:n mnulisesti nollttv virtktkisin MM309922T 50 A:n mnulisesti nollttv virtktkisin MM5870 Johtojen värikoodien lyhenteet Johtojen värilyhenteet BLK Must BLU Sininen BRN Ruske GRY Hrm GRN Vihreä ORN ti ORG Ornssi PNK Vl.puninen PPL ti PUR Sinipuninen RED Puninen TAN Vl.ruske 10 fin

15 JOHDOTUS JA AKKU Johtojen värilyhenteet WHT Vlkoinen YEL Keltinen LT ti LIT Vle DK ti DRK Tumm Johtojen j kpeleiden reititys Reititä uistelumoottorin johdot toiselt puolelt venettä kuin muut veneen johdot (keulvlon johdot, vlonheittimen johdot jne.) Anturin sennuksess tulee noudtt vlmistjn ntmi ohjeit. Häiriöiden välttämiseksi nturin johdot tulee reitittää erilleen uistelumoottorin virtjohdoist. TÄRKEÄÄ: Älä reititä nturin johto uistelumoottorin virtjohto ti polkimen johto pitkin. Reititä nturin johto kiinnikkeen vrtt pitkin keulkonsoliin. Herkkä elektroniikk, erityisesti syvyysluodit, tulee liittää suorn moottorin pääkkuun. Jos käytössä on vin yksi kkujärjestelmä, käytä erillisiä johtoj. YHTEISMAADOITUKSEN LUOMINEN MotorGuide suosittelee eristämään uistelumoottorin kun/kut moottorin pääkust. Huomioitv elektrolyysistä: Moottorin käynnistyskun käyttäminen uistelumoottorin virtlähteenä voi iheutt elektrolyysin metlliosiss. Jos olet noudttnut tässä oppss esitettyjä kun johdotuksen j sennuksen ohjeit, mutt veneessä esiintyy siitä huolimtt elektrolyysiä, sinun täytyy erott uistelumoottori veneen muust elektroniikst. Irrot moottorin käynnistyskku veneen johdotuskokoonpnost j eristä uistelumoottorin virtpiiri. Yhteismdoituksen luominen: Yhteismdoitus trkoitt sitä, että päämoottorin lisälitteen mdoitus j uistelumoottori on kytketty smn negtiiviseen mdoitusnpn. Yhteismdoituksen puuttuminen voi iheutt voimkst syöpymistä j elektrolyysiä. Näiden ongelmien liminlyöminen voi joht uistelumoottorin j veneen vurioitumiseen. Yhteismdoituksen luominen prnt herkkyyttä j lisää kikuluotimen trkkuutt. SUOSITUKSIA Akkutyyppi: Suositeltv kku on 12-voltin syväpurkuskku Virtpiirien suojus: MotorGuide suosittelee sentmn 50 A:n mnulisesti nollttvn virrnktkisimenn linjn uistelumoottorin plusjohtojen knss enintään180 m (72 in.) päähän kuist. Voit tilt virrnktkisinsrjn ottmll yhteyttä piklliseen huoltokeskukseen, pyydä srjnumeromm5870. Johtokoko: Optimlisen suorituskyvyn svuttmiseksi MotorGuide suosittelee käytettäväksi 13 mm:n johto, jos johto täytyy jtk tuotteen mukn toimitettu vkiomllist kkukpeli pidemmälle. Keultulpt: Uistelumoottorin tilpäiseen sennukseen MotorGuide suosittelee venekäyttöön trkoitetun korkeltuisten tulpn käyttämistä. fin 11

16 JOHDOTUS JA AKKU Kytke puninen kkujohto kun positiiviseen (+) npn j must kkujohto kun negtiiviseen ( ) npn. Asenn 50 A:n virrnktkisin linjn plusjohdon knss kuvn osoittmll tvll. d 12 voltin kun liitäntä - Virtkpeli - 50 A:n mnulisesti nollttv virtktkisin - Apukäynnistysjohto d - Yhteismdoitus BLK RED fin

17 JOHDOTUS JA AKKU Liitä must kkukpeli virtjohdost kku A:n negtiiviseen ( ) npn j puninen kkukpeli kku B:n positiiviseen (+) npn. Liitä pukäynnistysjohto kku B:n negtiivisen ( ) nvn j kku A:n positiivisen (+) nvn välille. Asenn 50 A:n virrnktkisin linjn kku B:hen menevän plusjohdon knss kuvn osoittmll tvll. d BLK GRY Bttery A RED Bttery B voltin kun liitäntä - Virtkpeli - 50 A:n mnulisesti nollttv virtktkisin - Apukäynnistysjohto d - Yhteismdoitus fin 13

18 JOHDOTUS JA AKKU Liitä must kkukpeli virtjohdost kku A:n negtiiviseen ( ) npn j puninen kkukpeli kku C:n positiiviseen (+) npn. Liitä pukäynnistysjohto kku A:n positiivisen (+) nvn j kku B:n negtiivisen ( ) nvn välille. Liitä toinen pukäynnistysjohto kku B:n positiivisen (+) nvn j kku C:n negtiivisen ( ) nvn välille. Asenn 50 A:n virrnktkisin linjn pluskkukpelin knss. d BLK GRY Bttery A GRY Bttery B RED Bttery C voltin kun liitäntä - Virtkpeli - 50 A:n mnulisesti nollttv virtktkisin - Apukäynnistysjohto d - Yhteismdoitus 14 fin

19 Peräpeilikiinnikkeen sennus KIERTOKAHVALLISET MALLIT KIINNIKKEEN ASENNUS 1. Kiristysruuvit: Moottori voidn kiinnittää j irrott helposti kiristysruuvien vull. Kiinnitä moottori perälevyyn j kiristä kiristysruuvit tiuklle. 2. Kllistussennon tppi: Tämän tpin vull voidn säätää moottorin kllistust. 3. Syvyysholkin säätäminen: Moottorin syvyyttä voidn säätää ylös- j lspäin löysäämällä syvyysholkin khv. Syvyysholkki sijitsee rungoss heti kiinnikkeen lpuolell. Kiristä khv hlutun sennon j syvyyden svuttmisen jälkeen. 4. Ohjusvsteen säätäminen: Kiristä ti löysää ohjuskitkn khv ohjusvsteen säätämiseksi. Ponttonikiinnikkeen sennus 1. Vlitse knnelt huolellisesti sopiv pikk kiinnikkeen sentmiseksi. Vlitse kiinnikkeelle pikk niin, että moottorin jokiselle sennolle, muknlukien käynti- j yläsennot, on riittävästi til. 2. Aset kiinnikkelust veneen knnelle siihen pikkn, johon se kiinnitetään. Käytä pohj mllin reikien pikkojen merkitsemiseksi. 3. Por kiinnitysreiät6,5 mm (0.25 in.) terällä j poist rei'istä kikki lik. Senkk reiät (inostn lsikuituveneet) j poist jälleen kikki lit rei'istä. 4. Aset neljä ruostumttomst teräksestä vlmistettu kiinnityspultti telineen kiinnitysreikien läpi. 5. Aset knnen lpuolelle neljä ruostumttomst teräksestä vlmistettu luslevyä j mutteri j kiristä tiuklle. 6. Uistelumoottori voidn nyt sent kiinnikkeeseen. Kiinnikkeen kiinnittäminen keuln TÄRKEÄÄ: Vlitse knnelt lue niin, että moottorin eri sentojen, muknlukien käyttö- j yläsento, j veneen keuln välille jää7,6 m (3 in.) välys. 1. Vlitse sopiv lue veneen knnelt kiinnikkeen sentmist vrten. Vrmist, etteivät etukiinnitysruuvit läpäise runko. Kiinnitä knnelle 7,6 m:n (3 in.) välyksellä Kiinnitä tuki kiinnikelustn ristipääruuvimeisselillä j kiinnitysosien mukn toimitetuill tukiruuveill. (Rskst kuormitust kestävien jousikiinnikkeiden tuki voidn sent viimeiseksi.) fin 15

20 KIINNIKKEEN ASENNUS 3. Käytä kiinnikelust mllin etukiinnitysreikien sijinnin merkitsemiseksi muoviseen tukeen j tkkiinnitysreikien sijinnin merkitsemiseksi kiinnikelustn Por kiinnitysreiät6,5 mm (0.25 in.) läpimittisell pornterällä. Poist lik. 5. Jos käytetään muovisi sennuseristimiä, por trvittvt reiät13 mm (0.5 in.) läpimittisell pornterällä HUOMAUTUS: Kiinnikelustn j veneen kiinnityspinnn välissä tulee käyttää kumist lus- ti välilevyä, ellei käytössä ole muovisi sennuseristimiä. 6. Aset kumiset sennuseristimet porttuihin reikiin. Aset eristimen leveämpi puoli kohti kiinnitystelineen ulkopint. 7. Aset kiinnitysteline eristimille j kohdist reiät. Asenn kksi pitempää ruuvi etureikiin j kksi lyhyempää ruuvi tkreikiin. Kiristä kikki kiinnitysruuvit ristipääruuvimeisselillä. Älä kiristä kiinnitysruuvej sähköruuvimeisselillä. HUOMAUTUS: Ennen tellineen pulttmist knteen on tärkeää vrmist, että teline on tsisesti eristimiä vsten. Jos kiinnike ei ole tsinen, se kntt kiinnittämisen ikn j tällöin vminen on vike ti mhdotont. Kun kiinnike on sennettu, slptppien tulee kiinnittyä tiuksti piklleen j vputu helposti nopell rnneliikkeellä j kevyellä nrukhvn nykäisyllä. 8. Kun teline on sennettu, sen tulee kiinnittyä tiuksti j tsisesti slptpeill, j vputu kevyellä, nopell nrukhvn nykäisyllä. 16 fin

21 KEULAKIINNITTEISEN MOOTTORIN KÄYTTÖ Moottorin sennus kiinnikkeeseen 1. Käännä telineluukun khv vstpäivään j v luukku. 2. Aset moottorin runko telineeseen j sulje luukku. 3. Käännä telineluukun khv myötäpäivään moottorin rungon kiristämiseksi telineeseen Moottorin runko Telineluukku Telineluukun khv Moottorin irrotus kiinnikkeestä 1. Käännä telineluukun khv vstpäivään luukun löysäämiseksi j vmiseksi. 2. Irrot moottorin runko telineestä j sulje luukku Moottorin runko Telineluukku Telineluukun khv Uistelumoottorin nostminen j lskeminen! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käynnistä ti käytä moottori, ellei se ole vedessä. fin 17

22 KEULAKIINNITTEISEN MOOTTORIN KÄYTTÖ! VAROITUS Liikkuvt ost, kuten srnt j nivelet, voivt iheutt vkvn vmmn. Pysy loitoll liikkuvist osist, kun moottori joko setetn yläsentoon, käytetään ti kllistetn. MOOTTORIN NOSTAMINEN 1. Nost moottori vetämällä kiinnitysnrun khvst. Älä nn moottorin pudot Kiinnitysnru 2. Vedä nrukhvst kunnes moottori voidn lske kiinnikkeelle yläsentoon. 3. Lukitse moottori yläsentoon pinmll kotelon yläos j kseli lspäin. MOOTTORIN LASKEMINEN 1. Nost moottori ylös vetämällä nrukhvst. 2. Älä nn moottorin pudot. 3. Lske moottori vrovisesti veteen Moottori yläsennoss. 18 fin

23 KEULAKIINNITTEISEN MOOTTORIN KÄYTTÖ Ohjusvsteen säätäminen (käsikäyttöiset moottorit) Löysää ohjusvsteen khv kunnes moottorin runko kääntyy vpsti ympäri. Kiristä ohjusvsteen khv niin, että moottorin runko on tiuksti piklln. - Ohjusvsteen khv Moottorin syvyyden säätö Käsikäyttöiset moottorit: Löysää syvyysholkki kunnes moottorin runko liikkuu vpsti ylös j ls. Nost ti lske moottorin runko kunnes potkurin lvt uppovt15-30 m (6 12 in.) vedenpinnn lpuolelle j kiristä holkki. - - Syvyyssäätöholkki Joustokhv fin 19

24 KEULAKIINNITTEISEN MOOTTORIN KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Säädä kiinnikeen sivuss olev joustokhv niin, että moottori joust kohdtessn vedenlisi esteitä. Älä voitele joustokhv ti kiristä sitä liin tiuklle Jlkkäyttöiset moottorit: Löysää telineluukun khv kunnes moottorin runko liikkuu vpsti ylös j ls. Nost ti lske moottorin runko kunnes potkurin lvt uppovt15-30 m (6 12 in.) vedenpinnn lpuolelle j kiristä luukku. - Telineluukun khv fin

25 UISTELUMOOTTORIN KÄYTTÄMINEN Suuntosoitin Osoitin kertoo kikki suunttiedot. e d d - e - Eteenpäin - poljin keskellä Oike käännös - vrvs ls; moottori kiertää venettä oikelle (pinmll pohjn sti vene liikkuu tksepäin) Vsen käännös - kntpää ls; moottori kiertää venettä vsemmlle (pinmll pohjn sti vene liikkuu tksepäin) Suuntosoittimen nuolet Suuntosoitin fin 21

26 Nopeudensäätö UISTELUMOOTTORIN KÄYTTÄMINEN VIISI- TAI VAIHTELEVANOPEUKSISET MOOTTORIT Jlkkäyttöiset moottorit ovt joko viisi- ti vihtelevnopeuksisi mllej. Nopeutt voidn säätää kääntämällä nopeudensäätökhv kädellä ti jlll, kunnes hluttu nopeus svutetn. Viisinopeuksinen moottori: Viisinopeuksisen moottorin nopeudensäätökhvss on numerot 1 5, joiden vull voidn vlit yksi esisetetuist nopeuksist. Vihtelevnopeuksinen moottori: Vihtelevnopeuksisen moottorin nopeudensäätökhvll nopeutt voidn säädellä vihteluvälillä off (pois päältä) - high (korkein nopeus). - Poljin - Nopeuden vlintikkun (1 5) - Nopeudensäätökhv Jtkuv/tilpäinen/nope-ohitus Tilpäiskytkin Tilpäiskytkin sijitsee polkimen oikess yläreunss. Tilpäiskytkin toimii yhdessä kolmisentoisen kytkimen knss silloin, kun se on tilpäis- ti nope-ohitus -tilss. Kolmisentoinen kytkin: Kolmisentoinen kytkin trjo kolme vihtoehto moottorin käyttämiseen: Jtkuvsti päällä, tilpäinen, nope-ohitus Jtkuvsti päällä: Moottori käy jtkuvsti nopeudensäätökhvst vlitull nopeudell ilmn tilpäiskytkimen käyttämistä. Tilpäinen: Tilpäiskytkin ktivoi moottorin nopeudensäätökhvst vlitull nopeudell. Nope-ohitus: Käynnistää utomttisesti täyden työnnön silloin, kun tilpäiskytkin on ktivoitu. f - Jtkuvsti päällä - - d - e - Tilpäinen Nope-ohitus Kolmisentoinen kytkin Nopeudensäätökhv f - Tilpäiskytkin e d Nopeudenhllint kääntökhvll Kääntökhv: Käännä khv myötäpäivään nopeuksille eteenpäin j vstpäivään nopeuksille tksepäin. 22 fin

27 UISTELUMOOTTORIN KÄYTTÄMINEN Vihtokytkin: Käynnistä moottori siirtämällä vihtokytkin sentoon " ", ti smmut moottori siirtämällä vihtokytkin sentoon "O". Kytkin on käytettävissä vin vihtelevnopeuksiss moottoreiss. - Kääntökhv d - - d - e - Vihtokytkin Nopeus eteenpäin Nopeus tksepäin Vihtelevn nopeuden trr e f - Viisinopeuksisen trr f Polkimen pysyvä kiinnitys d Aset poljin hluttuun pikkn veneen knnell. 2. Käytä3 mm (7/64 in.) pornterää j por reiät poljinlustn läpi veneen knteen. 3. Käytä neljää 8 x 2 tuumn ruostumttomst teräksestä vlmistettu ruuvi j ruuv poljinlust tiuksti kiinni veneen knteen fin 23

28 Uistelumoottorin hoito HUOLTO Jott uistelumoottorisi olisi mhdollisimmn hyvässä käyttökunnoss j säilyttäisi luotettvuutens, se on trkstettv j huollettv säännöllisesti. Huoll se kunnoll, jott voit vrmist omn j mtkustjiesi turvllisuuden.! VAARA Jos uistelumoottori ei trkstet, huollet ti korjt, seuruksen voi oll tuotteen vurioituminen ti vkv vmm ti kuolem. Älä huoll uistelumoottorisi, jos et tunne oikeit huolto- j turvllisuusmenettelyjä. Kirj muistiin kikki suoritetut huollot j säilytä huoltotyötilukset j -kuitit. VARAOSIEN VALINTA Käytä vin MotorGuiden lkuperäisiä vrosi. Trkstus- j huoltoiktulu ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ Trkst ovtko johtoliitännät löysiä ti syöpyneitä. Trkist kkujohtojen liitäntöjen kireys. Trkist potkurimutterin kireys. Trkist, etteivät potkurin lvt ole vhingoittuneet. JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN Irrot kkukpelit virtlähteestä ti irrot moottori veneestä. Trkist potkurin jokiselt puolelt onko potkuriss j potkurikseliss roski, kuten ksvej ti ongensiim. Poist kikki roskt. Trkist potkurimutterin kireys. Huuhdo uistelumoottorist puhtll vedellä lik j pöly, jotk voivt nrmutt pint. JOKA 100. KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN TAI VUOSITTAIN Voitele kikki nivelet säännöllisesti erosoli j liuottimi sisältämättömällä voiteluineell. 24 fin

29 HUOLTO TÄRKEÄÄ: Älä koskn käytä erosoli sisältävää voiteluinett litteen minkään osn rsvmiseen ti öljyämiseen. Moniss erosoli sisältävissä voiteluineiss on hitllisi ponneineit, jotk voivt iheutt vurioit uistelumoottorin eri osille. d Voitelukohdt - Tkknnen knvurt - Liukulukon tppi - Luukun khv-kseli d - Etuknnen knvurt Putkilon viitenro 95 Kuvus Käyttökoht Osnumero Tefloni sisältävä 2-4-C Trkist ruuvien, mutterien j muiden kiinnittimien kireys. Trkst kku. Lisätietoj on kohdss Akun trkstus. Säilytyksen vlmistelu Kääntöpisteet Q 1 Päätrkoituksen uistelumoottorisi säilytysvlmisteluss on suojt sitä korroosiolt j sisälle jääneen veden jäätymisen iheuttmilt vurioilt. Ktso lisätietoj Huolto Trkstus- j huoltoiktulu -kohdst j suorit sinmukiset hoito-ohjeet uistelumoottorin vlmistelemiseksi säilytystä vrten. Säilytä uistelumoottori kuivss pikss, joss se ei kärsi lämpötiln lskiess lle -29 C (-20 F). TÄRKEÄÄ: Jos uistelumoottoreit säilytetään lle 0 C:n (32 F) lämpötiloiss, niitä tulee käyttää hitsti vähintään 15 minuutti ennen kuin ylitetään 30 % käyttötehost. Akun trkstus Akku on trkstettv säännöllisesti, jott vrmistetn uistelumoottorin oike toimint. TÄRKEÄÄ: Lue kun mukn toimitetut turv- j huolto-ohjeet. 1. Vrmist, että kku on kiinnitetty lukseen. 2. Vrmist, että kkukpelin nvt ovt puhtt, tiukt j oikein sennetut. Ktso sennusohjeet kohdstjohdotus j kku. 3. Akuss tulee oll kkukotelo, jok estää kun npojen oikosulut. fin 25

30 HUOLTO Potkurin vihto! VAARA Jos korjus ti huolto tehdään irrottmtt ensin kku, seuruksen voi oll tuotevurio, henkilövmm ti kuolem tuliplon, räjähdyksen, sähköiskun ti moottorin odottmttomn käynnistymisen tähden. Irrot kkukpelit kust in ennen moottorin huoltmist, korjmist, sentmist ti irrottmist. POTKURIN IRROTUS 1. Irrot kkukpelit virtlähteestä. 2. Pitele potkurin terästä toisell kädellä j irrot potkurimutteri potkurivimell ti pihdeillä. TÄRKEÄÄ: Jos potkuri ei void poist helposti, pitele toisest terästä j nput vstkkisen terän tkpuolt kumivsrll. Jos potkuri ei void poist, lue vinetsintätiedot. HUOMAUTUS: Jos potkurin tppi on vääntynyt, vihd se. d Potkuritppi Potkuri Potkurin mutteri d - Potkurivin Suositeltvn MotorGuiden lisävrusteen kuvus MotorGuiden potkurivinsrj Osnumero MGA050B6 POTKURIN ASENNUS 1. Kierrä moottorin kseli potkuritpin settmiseksi vk-sentoon. 2. Asenn potkuri moottorin kselille kiinnittämällä potkuri potkuritppiin. 3. Asenn potkurin mutteri. Kiristä tiukkn. 4. Kiristä MotorGuiden potkurivimell ti pihdeillä potkurin mutteri vielä ¼ kierrost. Vin Gret White Sltwter -mllit Uistelumoottorin metlliosien syöpymistä ilmenee silloin, kun vähintään khden erilisen metllin välillä on vedenlinen sähkökontkti. Uhrutuvn nodin käytön myötä uistelumoottorin muist metlleist tulee ktodej. Anodi syöpyy j uistelumoottori ei syövy. Huolto: Jos syöpymistä esiintyy pljon, vihd nodi. Suositeltvn MotorGuiden lisävrusteen kuvus Uhrutuvn nodin srj Osnumero MAR fin

31 Vinetsintä OMISTAJAN HUOLTOAPU HUOMAUTUS: Huoltotietoj st kikist sertifioiduist MotorGuide-huoltokeskuksist. Kttv luettelo MotorGuiden huoltokeskuksist on osoitteess Voit myös ott yhteyttä johonkin Merury Mrinen huoltotoimistoon. Oire Mhdollinen syy Resoluutio Tehohäviö Liillinen melu, tärinä Moottorivurio (moottori käy vin osittisell nopeudell) Moottorivurio (moottori ei käy) Heikko 12 V:n uistelumoottorikku Löysät ti syöpyneet kkuliitännät Potkuri on löysällä, vurioitunut ti epätspinoss Johdotus ti sähköliitos villinen Mgneetit hljenneet ti säröilleet Vettä pääse lempiin yksiköihin. Moottorin kseli on vääntynyt Potkuri on löysällä, vurioitunut ti epätspinoss Vurioituneet lkerit ti helt Mgneetit häiritsevät nkkuri Mgneetit hljenneet ti säröilleet Sähkö- Lämpösuojus Vurioitunut nopeuden potentiometri Potkuri on löysällä, vurioitunut ti epätspinoss Heikko 12 V:n uistelumoottorikku Löysät ti syöpyneet kkuliitännät Trkist 12 V:n kun ltus. Lt ti vihd kku trpeen mukn. Trkst kkuliitäntöjen puhtus j tiukkuus. Ktso lisätietoj kohdstpotkurin irrotus. Johdon gugelukem kust uistelumoottoriin ei ole riittävä. Kuuden gugen johto on suositeltv. Moottori nrisee ti kirskuu. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ktso lisätietoj kohdstpotkurin irrotus. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ktkise virt j pyöritä potkuri käsin. Jos potkuri ei pyöri vpsti lievässä mgneettivstuksess, ot yhteys huoltokeskukseen. Moottori nrisee ti kirskuu. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Yläkotelon liitännät voivt oll löysät ti vurioituneet. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Lämpötil ylittää teknisissä tiedoiss ilmoitetun lämpötiln. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ktso lisätietoj kohdstpotkurin irrotus. Trkist 12 V:n kun ltus. Lt ti vihd kku trpeen mukn. Trkst kkuliitäntöjen puhtus j tiukkuus. fin 27

32 OMISTAJAN HUOLTOAPU Oire Mhdollinen syy Resoluutio Moottori ei käy smn suuntn suuntosoittimen knss Kiinnikettä vike vt nrukhvst vetämällä Potkurin irrotusvikeus Johdotus ti sähköliitos villinen Sähkö- Lämpösuojus Kolmisentoinen kytkin on vurioitunut Virtktkisimen sulke on plnut Mgneetit häiritsevät nkkuri Veneen johdot Suuntosoitint ei ole kohdistettu Kiinnitysteline ei ole suorss ti se on vääntynyt Vääntynyt potkurin tppi Vääntynyt nkkurikseli Johdon gugelukem kust uistelumoottoriin ei ole riittävä. Kuuden gugen johto on suositeltv. Trkist, ettei liittimessä ole löysää ti vioittunutt liitäntää. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Lämpötil ylittää teknisissä tiedoiss ilmoitetun lämpötiln. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Vihd sulke ti noll virtktkisin vst, kun olet määrittänyt ongelmn syyn. Ktkise virt j pyöritä potkuri käsin. Jos potkuri ei pyöri vpsti lievässä mgneettivstuksess, ot yhteys huoltokeskukseen. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Löysää ti käännä kht etutelineen ruuvi kevyesti j lukitse teline. Löysää telineen ruuvej edelleen kunnes teline vputuu helposti. Asenn trvittess säätölevykkeet (ei toimitettu) j kiristä sitten ruuvit. Ktso lisätietoj kohdstkiinnikkeen sennus. Pitele toisest terästä j nput kevyesti vstkkist terää kumivsrll. Käytä kittilst potkurin kummllkin puolell tsisen voimn smiseksi. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Huoltopu Meille on erittäin tärkeää, että olet tyytyväinen tuotteeseesi. Jos sinull on ongelm ti kysyttävää moottoristsi, ot yhteyttä jälleenmyyjään ti johonkin sertifioituun MotorGuide-huoltokeskukseen. Muit huoltoputietoj on kohdss Tkuutiedot. Huoltotoimisto trvitsee seurvt tiedot: Nimesi j osoitteesi Puhelinnumeron päiväsikn Uistelumoottorin mlli- j srjnumero Ostokuitti ti rekisteröintitodiste Mitä ongelm koskee Merury Mrinen huoltotoimistot Jos trvitset pu, soit, fks ti kirjoit meille. Ilmoit päiväpuhelinnumerosi, jos ott yhteyttä postitse ti fksitse. 28 fin

33 OMISTAJAN HUOLTOAPU Yhdysvllt, Knd Puhelin Fksi Verkkosivut English - (920) Frnçis - (905) English - (920) Frnçis - (905) Merury Mrine W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du L, WI Austrli, Tyynenmeren lue Puhelin (61) (3) Brunswik Asi Pifi Group Frnkston Rod Fksi (61) (3) Dndenong, Vitori 3164 Austrli Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk Puhelin (32) (87) Brunswik Mrine Europe Pr Industriel de Petit-Rehin Fksi (32) (87) B-4800 Verviers, Belgi Meksiko, Keski-Amerikk, Etelä-Amerikk, Kriinmeri Puhelin (954) Merury Mrine Interhnge Cirle North Fksi (954) Mirmr, FL Yhdysvllt Brunswik Asi Pifi Group Puhelin (65) T/A Merury Mrine Singpore Pte Ltd 29 Loyng Drive Fksi (65) Singpore, fin 29

Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat tiedot

Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat tiedot EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että Motorguide X3 -uistelumoottori täyttää 99/5/EY R&TTE - direktiivin keskeiset j muut sinmukiset vtimukset. Alkuperäisen CE-vtimustenmukisuusvkuutuksen

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen

Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen 2015, Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 8M0110063 615 fin fin EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide X5 -uistelumoottori täyttää

Lisätiedot

ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA OPPIMASTA, ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA KEHITTYMÄSTÄ ÄLÄKÄ KOSKAAN LAKKAA KALASTAMASTA.

ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA OPPIMASTA, ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA KEHITTYMÄSTÄ ÄLÄKÄ KOSKAAN LAKKAA KALASTAMASTA. Kiitämme Kiitämme, että olet vlinnut MotorGuiden VriMAX -moottorin. VriMAX on MotorGuiden monen vuoden kokemuksen tulos: moottori, jok on suunniteltu ntmn digitlist nopeudensäätöä j mhdollisimmn pitkää

Lisätiedot

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-KEY FOB, TROLLING MOTR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja 2017, Mercury Mrine X3-40/X3-45/X3-55/X3-70 Käyttö Huolto Asennus Tkuu Ohjekirj 8M0127498 1116 fin fin EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide X3 -uistelumoottori täyttää

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja 2017, Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Käyttö Huolto Asennus Tkuu Ohjekirj 8M0127484 1116 fin fin EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide X5 -uistelumoottori

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

*8M * FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme. Takuuilmoitus 90-8M , Mercury Marine Xi5 langaton versio

*8M * FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme. Takuuilmoitus 90-8M , Mercury Marine Xi5 langaton versio FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-KEY FOB, TROLLING MOTR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

90-8M fin. Xi5 langaton versio. 2014, Mercury Marine

90-8M fin. Xi5 langaton versio. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Xi5 lngton versio fin 90-8M0098375 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 WIRELESS FOOT PEDAL FCC ID - MVU09291 Xi5 WIRELESS REMOTE FCC ID - MVU09305

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

8M Xi5 Langaton versio Käyttöhuoltoasennus- ja. takuuohjekirja. 2017, Mercury Marine

8M Xi5 Langaton versio Käyttöhuoltoasennus- ja. takuuohjekirja. 2017, Mercury Marine 2017, Mercury Mrine Xi5 Lngton versio Käyttöhuoltosennus- j tkuuohjekirj 8M0129369 117 fin fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 WIRELESS FOOT PEDAL FCC ID - MVU09291 Xi5

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO MALLIT: Mkevesi, Suolvesi, Tour j Tour ES Tämä MotorGuide sähköinen perämoottori on kokoonpntu merikklisvlmisteisist j tuontiosist, MotorGuide, 835 W. 41st St.,

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit 1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimllit Tunnisteet Srjnumerot ovt vlmistjn vimi moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt sinun Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET HUOMAUTUS: Kun sennus on tehty, säilytä näitä ohjeit tuotteen mukn myöhempää käyttöä vrten. TÄRKEÄÄ: Tämä tiedote ohj jälleenmyyjiämme, veneveistämöitä j yhtiön huoltohenkilöstöä tuotteidemme oikess sennuksess

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue Ominisuudet - SV-9007 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso 4 Yhden () litium-ion-kun säilytyslue 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen nostojrru

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 540 Brvo -perävetolitteet 8M0112135 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT FI.TBV.10929 Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT 1. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee 2(3)-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä,

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot

Kärryn tekniset tiedot Ominisuudet - SV-9008 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso Elektronisell utomttilukituksell vrustettu nostj 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen

Lisätiedot

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä.

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä. Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Tämän tuotteen hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

Kiitämme. Takuuilmoitus. 2011, Mercury Marine R3-30/R3-40/R3-45/R3-55 90-8M0057294 710

Kiitämme. Takuuilmoitus. 2011, Mercury Marine R3-30/R3-40/R3-45/R3-55 90-8M0057294 710 Kiitämme Kiitos MotorGuiden valinnasta. Se on yksi markkinoiden hienoimmista uistelumoottoreista. Useiden vuosien kokemusta on käytetty korkealaatuisten tuotteiden valmistamiseen. Tämä on johtanut MotorGuiden

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. 888-SV-21DL-00 rev C. Liikealue Pystysuora säätöalue: 20 (508 mm)

Kärryn tekniset tiedot. 888-SV-21DL-00 rev C. Liikealue Pystysuora säätöalue: 20 (508 mm) Ominisuudet - SV-9075 Nostin LCD-tppi 5 nostin 4 Työtso 5 Lukittv nostj Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 7 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 8 Kpelin hllint 9 Nostimen nostojrru 0 Lukitsevt eturttt

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Lähetin, malli 3500 (9-johtiminen) tai Oheislaite, malli 3300

Lähetin, malli 3500 (9-johtiminen) tai Oheislaite, malli 3300 Pikohje P/N 3300787, trkistus C Huhtikuu 2003 Lähetin, mlli 3500 (9-johtiminen) ti Oheislite, mlli 3300 Asennusohjeet Pneelisennus Mikäli trvitset on-line teknistä pu käytä EXPERT 2 - järjestelmää, osoite:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA ti Mrine Power Europe In. Prk Industriel,

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94 Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen 2015, Mercury Mrine Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 25/30 EFI nelithtinen 8M0112163 815 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

*8M * Kiitämme. Takuuilmoitus 90-8M , Mercury Marine VariMAX

*8M * Kiitämme. Takuuilmoitus 90-8M , Mercury Marine VariMAX Kiitämme Kiitämme, että olet valinnut MotorGuiden VariMAX -moottorin. VariMAX on MotorGuiden monen vuoden kokemuksen tulos: moottori, joka on suunniteltu antamaan digitaalista nopeudensäätöä ja mahdollisimman

Lisätiedot