S 3004 / S 3004 P / S Käyttöohje Säilytä autossa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa!"

Transkriptio

1 S 00 / S 00 P / S 00 Käyttöohje Säilytä utoss!

2 S 00 / S 00 P / S 00 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... Turvllisuusohjeit... Tärkeitä ohjeit... Käyttötrkoitus... Käyttöohje Lämmitys S 00 / S 00 P... Lämmitys S Käyttöönotto... S 00 P, joss Piezo-pinesytytin... S 00 / S 00, vrustettu sytytysutomtill... Puhltimen käyttö... Vlistus... Tiltermosttti... Smmutus... Huolto... Puhdistus (vin smmutetun litteen!)... Verhouksen poistminen... Verhouksen pikoilleen settminen... 6 Sytytysutomtin pristojen vihto... 6 Erityisiä huomutuksi... 6 Jätehuolto... 6 Tekniset tiedot... 6 Mitt... 6 Vtimustenmukisuusvkuutus... 7 Vlmistjn tkuuselvitys... 7 Turvllisuusohjeit Pkoksuhormin lähellä olev voin kttoikkun / kttoluukku iheutt vrn, kosk pkoksu stt päästä joneuvon sisätiln. Lämmitystä s käyttää vin kttoikkun / kttoluukku suljettun. Ksusäädinten, ksulitteiden ti -litteistojen käytön yhteydessä on ehdottomsti käytettävä ksupulloj, joist ksu otetn ksumisess muodoss. Ksupulloj, joist ksu otetn nestemäisessä muodoss (esim. trukit), ei s käyttää, kosk ne johtvt ksulitteiston vurioitumiseen. Kun ksulite on epätiivis ti kun hist ksun hju: smmut kikki votulet älä tupkoi kytke ksulitteet pois päältä sulje ksupullo v ikkunt j ovet älä pin sähköktkisij nn mmttihenkilön trkist koko lite! Korjukset s suoritt vin ln mmttilinen! Jokisen poistoksun poiston purkmisen jälkeen on sennettv uusi O-rengs! Tkuun j vlmistjn vstuun rukemiseen johtvt erityisesti seurvt seikt: litteeseen tehdyt muutokset (mukn lukien lisävrusteiden sennus), poistoputkeen j hormiin tehdyt muutokset, muiden kuin lkuperäisten Trum-tuotteiden käyttö vr- j lisäosin, sennus- j käyttöohjeiden noudttmtt jättäminen. Lisäksi litteen käyttöoikeus päättyy j joissin miss smll myös joneuvon käyttöoikeus. Ksuhuollon käyttöpineen 0 mbr tulee vstt litteen käyttöpinett (merkitty tyyppikilpeen). Nesteksulitteiden on oltv käyttömn teknisten j hllinnollisten määräysten mukisi (esim. EN 99 joneuvojen oslt). Knslliset määräykset on otettv huomioon (Sksss esim. DVGW-Arbeitsbltt G 607). Sksss nesteksusintuntijn (DVFG, TÜV, DEKRA) on trkistettv ksulite vuoden välein. Se on vhvistettv DVGW-Arbeitsbltt G 607:n mukisell trkstustodistuksell. Trkstuksen toimeksinnost vst joneuvon hltij. Käytetyt symbolit Symboli vroitt mhdollisest vrst. Plovmmojen vr! Kuumt pinnt. Käytä suojkäsineitä suojmn mhdollisilt meknisilt vmmoilt. Ot huomioon ESD-määräykset! Sähköstttinen vrus voi vioitt elektroniikk. Tee potentilintsus, ennen kuin koskett elektroniikkn. Ohjeit, tieto j käyttövinkkejä. Nesteksulitteit ei s käyttää polttoinett tnktess, pysäköintitloiss eikä lutoill. Uuden litteen (esim. pidemmän seisont-jn jälkeen) käyttöönotoss voi muodostu lyhyen ik svu j hjuj. Siinä tpuksess litteen nnetn pl suurimmll teholl j huolehditn tiln hyvästä tuuletuksest. Polttimen epätvlliset äänet ti liekin suureneminen sttvt johtu villisest säätimestä. Säädin on trkistettv siinä tpuksess. Lämpöherkkiä esineitä (esim. sprypulloj) ei s säilyttää lämmityksen sennustilss, kosk siellä voi muodostu korkeit lämpötiloj. Stndrdin EN 86 mukisesti (joneuvoiss) s käyttää vin sellisi pineensäätimiä, joill on kiinteä 0 mbrin lähtöpine. Pineensäätimen virtusnopeuden on vstttv vähintään kikkien sennettujen litteiden mksimlist kulutust.

3 Ajoneuvoihin suosittelemme ksupineen säätölitett Trum MonoControl CS sekä kksipulloisille ksulitteistoille ksupineen säätölitteit Trum DuoComfort / DuoControl CS. Lämpötiln olless 0 C ti sen lpuolell, ksupineen säätölitett ti vlintventtiiliä tulee käyttää EisEx-säädinlämmityksen knss. S käyttää vin käyttömss sopivi säätimen liitäntäletkuj, jotk ovt mn vtimusten mukisi. Niiden kunto on trkstettv säännöllisesti. Pineensäätölitteistot j letkujohdot on vihdettv uusiin viimeistään 0 vuoden (mmttikäytössä 8 vuoden) kuluttu vlmistuspäivämäärästä. Siitä on vstuuss litteen käyttäjä. Tärkeitä ohjeit Ajoneuvon lustn ll olevss polttoilmn imuss ei s oll lik eikä lunt. Poistoksun hormin on oltv lämmityksen käytön ikn vpn ilmvirtuksess. Kttorkenteet voivt häiritä lämmityksen toimint. Tlvell hormist on poistettv lumi ennen lämmityksen käyttöönotto. Tlvileirintään ti jtkuvn leirintään suosittelemme hormiin ruuvttv pidennyssrj SKV ( x cm tilus-nro ). Jos lämmitys menee jtkuvsti pois päältä hyvin tuulisiss pikoiss ti tlvikäytössä, suosittelemme hormin pidennystä AKV ( cm tilus-nro ) sekä hormin lisäos T (tilus-nro ) ti T (tilus-nro ). Jos käytetään ti pidennystä à cm, ne on otettv pois ennen jo, jott ne eivät irto (tpturmriski). Jäljelle jäävä pidennys on ruuvttv kiinni j vrmistettv ruuvill. Jos suntovunuun sennetn ktos, poistoksun hormi on vietävä tämän ktoksen läpi. Käytä siihen hormin läpivientiä UEK (tilus-nro 060-0)! Lämpimän ilmn ulospääsyä lämmityksestä ei s estää millään tvoin. Sen vuoksi tekstiilejä ti vstv ei s litt kuivumn lämmityksen eteen ti yläpuolelle. Tällisess väärinkäytössä syntyvä ylikuumeneminen voi vhingoitt lämmitystä j tekstiilejä. Älä lit helposti syttyviä esineitä lämmityksen lähelle! Lämmityksen verhous kuumenee käytön ikn rkenteen vuoksi. Käyttäjän vstuull on toimi huolellisesti kolmnnen ospuolen suhteen (ennen kikke pienten lsten). Jos lämmitintä käytetään mtkiluutoiss jon ikn, vditn direktiivin 00/78/EY mukinen vrmistuslukitus. Ksunpineensäädin Trum MonoControl CS täyttää tämän vtimuksen. Jos ei ole sennettu turvktkisint (esim. kuten ksunpineen säätölitteess Trum MonoControl CS), ksupullon on oltv kiinni jon ikn, j pullokppiin j säätöpneelin lähelle on litettv vroituskyltit. Turvllisuussyistä suosittelemme käyttämään vrmistuslukitust myös silloin, kun lämmitintä käytetään suntovunuiss jon ikn. Ennen käyttöä on ehdottomsti tutustuttv käyttöohjeeseen j Tärkeisiin käyttöohjeisiin! Ajoneuvon hltij on vstuuss siitä, että litett voi käyttää sinmukisesti. Asentjn ti joneuvon hltijn on liimttv litteen mukn tulevt trrt joneuvoon niin, että jokinen käyttäjä voi nähdä ne hyvin! Puuttuvi trroj s Trumlt. Käyttötrkoitus Tämä lämmitys on suunniteltu sennettvksi suntovunuihin j muihin perävunuihin. Lämmitys S 00 / S 00 P sopii sennettvksi myös mtkiluutoihin. Asennus veneisiin ei ole sllittu. Muunlinen käyttö mhdollist, kun siitä on sovittu Trumn knss. Ammttihenkilön on trkistettv lämmönvihdin, poistoksun putki j kikki liitännät säännöllisesti, jok tpuksess humhduksen (epäonnistuneen sytytyksen) jälkeen. Poistoksun putki täytyy: liittää lämmitykseen j hormiin tiiviisti j tiuksti koostu yhdestä kppleest (ilmn erotuskohti) sent ilmn poikkileikkuksen pienentymistä j ehdottomsti nousevsti koko pituudelt sent päällysputken knss tiiviisti usemmll kiristimellä. Poistoksun putken päälle ei s litt esineitä, sillä ne voivt vhingoitt sitä. Lämmityksiä, jotk on sennettu väärin ti joiden poistoksun putki ti lämmönvihdin ovt villisi, ei s käyttää enää missään tpuksess!

4 Käyttöohje Lämmitys S 00 / S 00 P d c b e Käyttöönotto S 00 P, joss Piezo-pinesytytin. Av ksupullo j ksun tulojohdoss olev pikventtiili.. Käännä käyttökhv () termostttisentoon j pin ls vsteeseen sti. Pin pinesytytintä smll nopesti peräjälkeen, kunnes liekki pl. 0 O i f h g = käyttökhv (termosttti) b = piezo-pinesytytin (S 00 P) c = tulpp d = Trum-puhltimen TEB- integroitu käyttöos e = nturipint vlistuksen sytytykseen (vlinninen) f = pristokoteloll vrustettu sytytysutomtti (S 00) g = liekin trkstusikkun h = termostttinturi i = tyyppikilpi (poist verhous!) Kuvss näkyy oikenpuoleinen sennus. Vsemmnpuoleisess sennuksess ost ovt toisell puolell (peilikuvn). Lämmitys S 00 d c e b b. Pin käyttökhv () vielä 0 sekunti, jott sytytysvrmistin regoi.. Trkkile vielä 0 sekunti ikkunst, että johdoss olev ilm (syntynyt ksupullon vihdoss) ei smmut liekkiä. Älä missään tpuksess sytytä uudelleen ennen minuutin kulumist, humhdusvr! Sm pätee myös silloin, kun käytössä olev lämmitys smmuu j se täytyy sytyttää uudelleen. Jos ksun tulojohdoss on ilm, stt kestää kksikin minuutti, ennen kuin sdn poltettv ksu. Tänä ikn on pinettv käyttökhv j pinettv pinesytytintä jtkuvsti, kunnes liekki pl.. Suosittelemme, että lämmitystä käytetään yhdessä Trumn lämminilmlitteen knss, jott lämmin ilmn jkntuu tsisesti j nopesti j jott lämpimän ilmn poistoritilän pinnn lämpötil lskee. i Lämmitys S 00 P (vrustettu Piezo-pinesytyttimellä) on suunniteltu niin, että sytytysutomtin (tilus-nro 080-0) myöhempi sennus on mhdollist. S 00 / S 00, vrustettu sytytysutomtill f = käyttökhv (termosttti) b = Trum-puhltimen TEB- integroitu käyttöos c = toisen Trum-puhltimen TEB- integroitu käyttöos d = tulpp e = nturipint vlistuksen sytytykseen (vlinninen) f = pristokoteloll vrustettu sytytysutomtti g = liekin trkstusikkun h = termostttinturi i = tyyppikilpi (poist verhous!) Kuvss näkyy oikenpuoleinen sennus. Vsemmnpuoleisess sennuksess ost ovt toisell puolell (peilikuvn). Yhden ti khden puhltimen sennus on mhdollist. Khden puhltimen sennukseen on stviss erityinen sennusltikko. h g Vrmist ennen ensimmäistä käyttöönotto, että sisällä on pristo (ktso Sytytysutomtin pristojen vihto )!. Av ksupullo j ksun tulojohdoss olev pikventtiili.. Käännä käyttökhv () termostttisentoon j pin ls vsteeseen sti. Sytytys tphtuu utomttisesti (sytytyskipinän voi kuull), kunnes liekki pl. 0 Pin käyttökhv vielä 0 sekunti, jott sytytysvrmistin regoi. O Häiriötpuksiss on odotettv väh. minuutti ennen uutt sytytystä, humhdusvr! Jos liekki smmuu käytön ikn, sytytysvrmistimen sulkeutumisjn sisällä (n. 0 sekunti) tphtuu heti uusi sytytys. Jos liekkiä ei muodostu, sytytysutomtti toimii edelleen, kunnes käyttökhv () setetn sentoon 0.

5 Jos ksun tulojohdoss on ilm, stt kestää kksikin minuutti, ennen kuin sdn poltettv ksu. Tänä ikn on pinettv käyttökhv, kunnes liekki pl.. Suosittelemme, että lämmitystä käytetään yhdessä Trumn lämminilmlitteen knss, jott lämmin ilmn jkntuu tsisesti j nopesti j jott lämpimän ilmn poistoritilän pinnn lämpötil lskee. Puhltimen käyttö A O M = kääntönuppi / puhltimen tehon skl ( ) b b = kääntökytkin / toiminttpojen skl A utomttinen Elektroniikk säätää puhltimen trvittvn tehon j rjoitt kierrosluvun setettuun rvoon. 0 POIS Puhltimen poiskytkentä. M mnulinen Vlistus Booster-tso Puhltimen tehon säätö. Puhltimen tehon säätö suurimpn rvoon (ilmn mksimlinen tilvuusvirt). Käyttöelementtien vlistus (vlinninen) ktivoituu lähestymiskytkimellä. Kosket ylhäältä suojuksen keskios. Näin vlistus kytkeytyy päälle n. 0 sekunniksi. Smmutus Aset lämmityksen käyttökytkin sentoon 0 (sytytysutomtti smmuu smll). Smmut puhllin (set kääntökytkin sentoon 0 ). Sulje ksun tulojohdon pikventtiili j ksupullo, kun et käytä litett pidempään ikn. Huolto Käänny häiriötpuksiss Trumn huoltokeskuksen ti vltuutetun huoltokumppnimme puoleen (ktso Trumn huoltovihko ti Huolellisest vlmistuksest huolimtt lämmityksessä voi oll teräväreunisi osi, minkä vuoksi huolto- j puhdistustöissä on in käytettävä suojkäsineitä! Ot huomioon ESD-määräykset! Stttinen vrus stt vhingoitt elektroniikk. Korjukset s suoritt vin ln mmttilinen! Puhdistus (vin smmutetun litteen!) Trum-lämminilmlitteen lämmönvihtimeen, pohjlevyyn j tuuletinpyörään kerääntynyt pöly on suositeltv poist vähintään kerrn vuodess ennen lämmityskuden lku. Puhdist tuuletinpyörä vrovsti siveltimellä ti pienellä hrjll. Verhouksen poistminen Poist verhous vin silloin, kun lämmitys on pois päältä j kylmä. Verhous poistetn lukituksest pinmll molempi lukkovipuj () ulospäin yhtäikisesti. Sen voi kääntää ulos j nost lemmist kiinnittimistä. Vlistuksen nturielektroniikk klibroituu jok kert V:n jännitesyötön käynnistyksessä. Se voi kestää muutmn sekunnin. Älä koske suojukseen klibroinnin ikn. Tiltermosttti Noin C:n keskilämpötil svutetn ilmn puhllintoiminto, termostttisetuksell. Me suosittelemme toimint puhltimen knss j termostttisetust. Näin lämmin ilm jkntuu miellyttävällä tvll, j kylmille pinnoille ei muodostu kondenstti. Termosttin trkk setus on määritettävä joneuvon mllin j omn lämmöntrpeen mukn. Termosttin nturi on lämmityksen losss. Ot huomioon, että kylmä ilmvirt jääkpin tuuletuksest, ovenroist tms. ti pksu mtto vikuttvt epäedullisesti termostttiin. Tälliset häiriölähteet on poistettv jok tpuksess, kosk lämpötil ei muuten voi säätää tyydyttävästi.

6 Verhouksen pikoilleen settminen Lit verhous lempiin kiinnittimiin (), käännä pikoilleen (), kunnes lukitus npsht kiinni. Trkst tukev sento vetämällä. Sytytysutomtin pristojen vihto Pristo on vihdettv, jos käyttöönotoss ei kuulu sytytyskipinää ti vin yli sekunnin välein. Vihd pristo vin, kun lämmitys on pois päältä. Lit uusi pristo sisään ennen jokisen lämmityskuden lku! Hävitä vnht pristot sinmukisesti! Tekniset tiedot (määritetty stndrdin 6 ti Trumn trkstusehtojen mukisesti) S 00 / S 00 P / S 00 Ksutyyppi Nesteksu (propni / butni) Käyttöpine 0 mbr (ktso tyyppikilpi) Nimellislämpöteho S 00 / S 00 P: 00 W S 00: 6000 W Ksun kulutus S 00 / S 00 P: 0 80 g/h S 00: g/h Stndrdin EN 6 mukiset lisätiedot S 00 / S 00 P: Q n =,0 kw (Hs); 90 g/h; C ; I B/P S 00: Q n = 6,8 kw (Hs); 90 g/h; C ; I B/P Käyttömt BE, BG, RO, DK, DE, EE, FI, FR, GB, GR, UK, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, ES, CZ, HU, CY Käyttöjännite, V (pristokäyttöinen sytytysutomtti) Virrnotto mw (sytytys) Pino S 00 / S 00 P: c. 0, kg (ilmn puhllint) S 00: c. 7, kg (ilmn puhllint) Mitt S 00 / S 00 P 9* 0* Käytä vin korkeit lämpötiloj kestäviä (+70 C), vuotmttomi mignon-pristoj (LR 6, AA, AM tilus-nro ), muut pristot voivt iheutt toiminthäiriöitä! Poist verhous, työnnä pristokotelon knsi ylös j vihd pristo. Ot huomioon plus- j miinusnvt. Sulje pristokotelo. Lit verhous tkisin pikoilleen ** S 00 Erityisiä huomutuksi Jos joneuvon pohjn litetn pohjsuojus, täytyy kikki vunun ll olevt lämmitysost peittää, jott suojuksess syntyvä sumu ei iheut lämmityslitteen toiminthäiriöitä. Poist peitteet töiden päättämisen jälkeen * * 0 Jätehuolto Lite j sytytysutomtiss olev pristo hävitetään erikseen käyttömn hllinnollisten määräysten mukisesti. Knsllisi määräyksiä j lkej (Sksss esimerkiksi käytettyjä joneuvoj koskev määräys) tulee noudtt. 0 0** Muiss miss tulee noudtt sinomisi voimssolevi määräyksiä. * sis. kromilistn ** Trum Ultrhet (vlinninen) 6 Mitt millimetreinä, tolernssi + mm / - mm Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

7 Vtimustenmukisuusvkuutus. Vlmistjn perustiedot Vlmistjn tkuuselvitys. Tkuutpus Nimi: Osoite: Trum Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Brun-Str., D-860 Putzbrunn Vlmistj nt tkuun litteess ilmeneville vioille, jotk on johdettviss mterili- ti vlmistusvirheeseen. Lisäksi voimss on linmukiset myyjän vstuut.. Litteen tunnistetiedot Tyyppi / versio: Nesteksull toimiv lämmityslite / S 00 / S 00 P / S 00 (Ultrhet knss j ilmn)). Täyttää seurvien direktiivien vtimukset. Ksulitedirektiivi (009//EY). Lämmityslitedirektiivi UN ECE R. Sähkömgneettinen yhteensopivuus 00/08/EY. Ajoneuvojen iheuttmt rdiohäiriöt 009/9/EY, UN ECE R0. Pienjännitedirektiivi 006/9/EY.6 Romujoneuvodirektiivi (000//EY) j sen tyyppihyväksyntänumero on E 0R-06 S 00 / S 00 P E R0006 S 00 E R0006 j CE-merkintä CE-tuotetunnusnumeroll S 00 / S 00 P CE-008CM087 S 00 CE-008CM088. Vtimustenmukisuusvkuutuksen perusteet DIN EN 6, DIN EN 7, DIN 6, EN , -6-, --, --, EN 0-, -, EN 6, EN 60-, EN 60--0;. Vlvov virnominen Krftfhrt-Bundesmt, DVGW 6. Tiedot llekirjoittneen toimest Tkuu ei kt kulumisosi eikä luonnollist kulumist, kun litteess käytetään muit kuin Trumn lkuperäisiä osi kun ksuss olevt viert ineet (esim. öljyt, pehmittimet) ovt iheuttneet vikoj ksunpinesäätölitteisiin Trumn sennus- j käyttöohjeiden huomiottjättämisestä iheutuneit vikoj, epäsinmukisest käsittelystä iheutuneit vikoj, epäsinmukisen kuljetuspkkuksen kohdll.. Tkuun kttvuus Tkuu koskee kohdss määriteltyjä vikoj, jotk ilmenevät kuukuden kuluess kupn solmimisest myyjän j käyttäjän välillä. Vlmistj korj kyseiset vit ti puutteet omn vlintns mukn joko korjmll ti vihtmll villisen tuotteen. Vlmistjn suorittmn tkuukorvuksen jälkeen ei korjttujen ti vihdettujen osien tkuuik l uudestn, vn vnh tkuuik jtkuu. Pitemmälle menevät vtimukset, erityisesti ostjn ti kolmnnen ospuolen vhingonkorvusvtimukset on poissuljettu. Tuotevstuulin määräykset ovt kuitenkin voimss. Trumn tehtn siksplvelun käyttökuluist erityisesti kuljetus-, työ- j mterilikuluist vst vlmistj silloin, kun siksplvelu on trvittu tkuuseen sisältyvien vikojen korjmiseen j kun siksplvelu käytetään Sksss. Tkuu ei kt siksplvelun suorittmi töitä muiss miss. Litteen hnklst irrottmisest j sennuksest iheutuneet lisäkulut (esim. huonekluti korin osien purkminen) eivät sisälly tkuuseen.. Litteen toimittminen tkuuhuoltoon Vlmistjn osoite on: Trum Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Brun-Strße 860 Putzbrunn, Sks Käänny häiriötpuksiss Trumn huoltokeskuksen ti vltuutetun huoltokumppnimme puoleen (ktso Trumn huoltovihko ti Kuv vlituksesi yksityiskohtisesti j nn litteesi tehdsnumero sekä ostopäivä. Allekirjoitus: Dr. Andres Schmoll Toimitusjohtj tekniikk Putzbrunn,.09.0 Jott vlmistj voi trkist, onko kyseessä tkuutpus, käyttäjän on tuotv ti lähetettävä lite vlmistjlle / huoltokumppnille omll vstuull. Lämmönvihtimen vikojen kohdll mukn on lähetettävä käytetty ksunpineensäädin. Ilmstointilitteiden kohdll: Litteen s lähettää vin neuvoteltu sist Trum Servicezentrum Deutschlndin ti jonkun vltuutetun huoltokumppnin knss kuljetusvhinkojen välttämiseksi. Muuten lähettäjä knt mhdollisesti syntyvien kuljetusvhinkojen riskin. Lähetä tehtlle rhtitvrn. Jos kyseessä on tkuuehtojen mukinen virhe, tehds mks kuljetuskulut ti lähetyksestä j plutuksest iheutuvt kulut. Jos kyseessä ei ole tkuusi, vlmistj ilmoitt tästä sekä sikkn osksi tulevist korjuskuluist sikklle; tällisess tpuksess siks mks myös lähetyskulut. 7

8 Käänny häiriötpuksiss Trumn huoltokeskuksen ti vltuutetun huoltokumppnimme puoleen (ktso Trumn huoltovihko ti Litetyyppi j vlmistusnumero (merkitty tyyppikilpeen) on hyvä pitää esillä sin käsittelyn nopeuttmiseksi. ATS Tuonti Oy Tiilipojnlenkki Tel. +8 (0) FIN-070 VANTAA Fx +8 (0) /0 Fo Trum Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Brun-Strße 860 Putzbrunn Deutschlnd Service Telefon +9 (0) Telefx +9 (0)

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3. Käyttöohje Säilytä autossa!

TEB-3 / TN-3. Käyttöohje Säilytä autossa! TEB-3 / TN-3 Käyttöohje Säilytä autossa! Puhallin TEB-3 / TN-3 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Käyttötarkoitus... 2 Käyttöohje Käyttöönotto... 3 Sulakkeen vaihto (vain TEB-3

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Valaistus jälkivarustesarja

Valaistus jälkivarustesarja Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu Sivu Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

S 5004 Takkatuliverhous. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

S 5004 Takkatuliverhous. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! S 5004 Takkatuliverhous Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! S 5004 Takkatuliverhous Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohjeen täydennys Turvallisuusohjeet... 2 Tärkeitä käyttöohjeita...

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3. Asennusohje

TEB-3 / TN-3. Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 8 7 26 24 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 11 14 13 14 10 21 22 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Asennusohje

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Asennusohje S 004 / S 004 P / S 004 Asennusohje A S 004 / S 004 P 6 Asennus oikealla 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Asennus vasemmalla 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Asennus oikealla 66 8 0 2 6

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3. Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2

TEB-3 / TN-3. Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2 TEB-3 / TN-3 Käyttöohje Säilytä autossa! Sivu 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Käyttöohje Käyttöönotto... 3 Sulakkeen vaihto

Lisätiedot

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Sivu 2. Säilytä autossa!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Sivu 2. Säilytä autossa! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Käyttöohje Sivu Säilytä autossa! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... Turvallisuusohjeita... Tärkeitä käyttöohjeita... 3 Käyttötarkoitus... 3 Käyttöohje

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

MonoControl CS kaasutankki. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

MonoControl CS kaasutankki. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! MonoControl CS kaasutankki Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! MonoControl CS kaasutankki Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta vaarasta. Ohjeita, tietoa ja käyttövinkkejä. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

Käyttöohjeet LCH (D8 / D8 Plus / C1)

Käyttöohjeet LCH (D8 / D8 Plus / C1) Käyttöohjeet LCH (D8 / D8 Plus / C1) Käyttöohjeet LCH (D8 / B8 Plus / C1) perustuvt GCH-mllien (9400.9000.0) käyttöohjeisiin. Tämä liite on os käyttöohjeit. Mukn ovt vin täydennetyt ti korjtut luvut. 0

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Therme Kuumavesivaraaja

Therme Kuumavesivaraaja Therme Kuumavesivaraaja 230 V ~ Therme Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Kättötarkoitus... 3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin EG 150 Ruostumttomt lttikivot sniteettitiloihin EG 150 kivot Järjestelmäktsus ACO on suunnitellut ljn vlikoimn sniteettitilojen ruostumttomi kivoj. EG 150 järjestelmä on suunniteltu hygieeniseksi, helposti

Lisätiedot

FB00329-EN. OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi

FB00329-EN.  OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi FB00329-EN www.vlrm.fi OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi Yleiset vroitukset Lue ohjeet huolellisesti ennen sennuksen loittmist j noudt vlmistjn ohjeit. Asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton j huollon

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Käyttöohje Säilytä autossa! Komfort på vägen Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Nestekaasulämmitin Trumatic S 2 Palamisilmaputki 3 Palamiskaasujen poistoputki ja

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J450DW MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6 Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6 Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 4 Jätehuolto... 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT FI.TBV.10929 Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT 1. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee 2(3)-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä,

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 29-1 2.2.211 Anni Kallio Erasmus-liikkuvuus 7/8-9/1 Outgoing from Finland 7/8 to 9/1 27-8 28-9 29-1 3265 34363529 687 975 12 112177139 435 656 656 SMS SMP STA STT Opiskelijavaihto

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

HENKILÖN, JOKA KIUKAAN ASENNUKSEN SUORITTAA, TULEE JÄTTÄÄ TÄMÄ OHJE HUONEISTOON ELI TULEVALLE KÄYTTÄJÄLLE.

HENKILÖN, JOKA KIUKAAN ASENNUKSEN SUORITTAA, TULEE JÄTTÄÄ TÄMÄ OHJE HUONEISTOON ELI TULEVALLE KÄYTTÄJÄLLE. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SÄHKÖKIUAS 7-90-78 7-80-78 7-60-78 7-5-78 7-0-78.. Avtn ruuvit Sähköliitäntä Vedetään irti. HENKILÖN, JOKA KIUKAAN ASENNUKSEN SUORITTAA, TULEE JÄTTÄÄ TÄMÄ OHJE HUONEISTOON ELI TULEVALLE

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T. Alumiiniset. valaisinripustuskiskot

V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T. Alumiiniset. valaisinripustuskiskot V A L A I S I N R I P U S T U S K I S K O T Alumiiniset vlisinripustuskiskot XYRV plus vlisinripustuskiskot Vlisinripustuskiskojen käyttökohteit ovt myymälät, toimistot, teollisuushllit j vrstot yms. korket

Lisätiedot

LKM Asennuskanavat, teräs

LKM Asennuskanavat, teräs LKM Asennusknvt, teräs LKM. Luotettv kpelien j johtojen suoj. Teräksisillä sennusknvill LKM on kksi käyttöluett. Kestäviä LKMsennusknvi käytetään koneiden j litteistojen yhteydessä kpelien j johtojen sennukseen

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Therme Kuumavesivaraaja. Käyttöohje Säilytä autossa!

Therme Kuumavesivaraaja. Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Kättötarkoitus... 3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta vaarasta. Käyttöohje

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5895CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot

Kärryn tekniset tiedot Ominisuudet - SV-9008 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso Elektronisell utomttilukituksell vrustettu nostj 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen

Lisätiedot

NORDsmoke Suorakaidesavunhallintajärjestelmä

NORDsmoke Suorakaidesavunhallintajärjestelmä Suorkidesvunhllintjärjestelmä 0 www.etsnord.fi 0 Sisällys Yleistä EKT-T Knv EKP-T Kulmyhde EKPK-T Kulmyhde EKK-T Muuntoyhde EKD-T Muuntoyhde EKN-T S-liitin ESS-T Lähtökulus ESK-T Lähtökulus ESD-T Lähtökulus

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151.

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151. UUDET TUOTTEET Srj 500 Trkt tieot sivull 104. DIGIMATIC-työntömitt, suojluokk IP-67 Srj 573 Trkt tieot sivull 112. Erikoistyöntömitt, suojluokk IP-67 Konepjtyöntömitt hiilikuituvhvisteinen Srj 552 Trkt

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

S 5004 takkatulipaneeli. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 5. Säilytä autossa!

S 5004 takkatulipaneeli. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 5. Säilytä autossa! S 5004 takkatulipaneeli Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 5 Säilytä autossa! S 5004 takkatulipaneeli Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Lisäys käyttöohjeeseen Turvallisuusohjeita... 2 Tärkeitä käyttöohjeita...

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot