Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla."

Transkriptio

1 Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät stndrdit muutoksineen: Huvivenedirektiivi 94/25/EY; 2003/44/EY Soveltuv vtimus Käsittelyominisuudet (A.4) ISO 8665 Sovelletut stndrdit Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO Ohjusjärjestelmä (A.5.4) Seurvien stndrdien soveltuvt ost: ISO 10592, ISO 8848 j ABYC P-17 Pkoksupäästöjen vtimukset (B.2) ISO 8178 Omistjn käsikirj (B.4) ISO 8665 Melupäästötsot (C.1) (vin CE-merkityt tuotteet) ISO Cummins MerCruiser Diesel vkuutt, että sisäperämoottorimme ti sisämoottorimme, joiss ei ole kiinteää pkojärjestelmää, sennettuin huviveneeseen vlmistjn toimittmien ohjeiden mukn täyttävät edellä minitun direktiivin pkoksupäästöjä koskevt vtimukset. Moottori ei s ott käyttöön, ennen kuin huvivene, johon se sennetn, on vkuutettu, mikäli niin vditn, direktiivin sinkuuluvn säädöksen vtimusten mukiseksi. Sähkömgneettisen yhteensopivuuden direktiivi 89/336/EY, 92/31/ETY j 93/68/ETY Tunnisteet Häiriönpäästöstndrdi EN Häiriönsietostndrdi EN Ajoneuvot, veneet j polttomoottorikäyttöiset litteet rdiohäiriöominisuudet SAE J551 (CISPR 12) Sähköstttisen purkuksen testus EN ; EN ; EN Ktso Cummins MerCruiser Diesel -moottorien mukn toimitettvst vtimustenmukisuusvkuutuksest trkempi tietoj pkoksu- ti melupäästöistä sekä tehokkuusvkuutuksest. Tämä vkuutus on nnettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomisell vstuull. Konesuunnittelujohtj Cummins MerCruiser Diesel, Chrleston, South Crolin, USA Säädösyhteyshenkilö: Engineering Mrine Emissions Cummins MerCruiser Diesel 4500 Leeds Avenue Chrleston, South Crolin USA (843) Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j teho Jim Khleneck Moottorin srjnumero 2007 Mercury Mrine QSD 2.8 j 4.2 dieselkäyttöiset sisämoottorit C60 207

2 Peräpeilisrjn srjnumero (perävetolite) Välityssuhde Perävetolitteen srjnumero Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde Vihteiston srjnumero Potkurin numero Nousu Läpimitt Rungon tunnistenumero (HIN) Ostopäivä Veneen vlmistj Venemlli Pituus Pkoksupäästöjen todistusnumero Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel (CMD ) -huoltoon, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset ovt olleet voimss silloin, kun tämä ops on hyväksytty pinettvksi. Cummins MerCruiser Diesel, jonk toimintperitteet perustuvt jtkuvlle tuotekehitykselle, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns sekä muutt määrityksiä ti ominisuuksi ilmn ennkkovroitust j velvoituksett. Cummins MerCruiser Diesel, Chrleston, South Crolin, USA. Pinettu USA:ss. Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, M j llot -logo, Mercury j llot -logo, j SmrtCrft-logo ovt kikki Brunswick Corportion -yhtiön rekisteröityjä tvrmerkkejä. Mercury Product Protection -logo on Brunswick Corportion -yhtiön rekisteröity plvelumerkki. Tervetulo Tkuuilmoitus Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull nutit kunnoll tämän tuotteen käytöstä mont veneilykutt. Prhn suorituskyvyn j huolettomn käytön vrmistmiseksi pyydämme sinu lukemn tämän oppn läpikotisin. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj sisältää erityisiä tuotteen käyttöä j huolto koskevi ohjeit. Ehdotmme, että tämä ohjekirj pidetään trpeen vrlt tuotteen mukn, kun olet vesillä. Kiitos, että olet ostnut yhden Cummins MerCruiser Diesel -tuotteistmme. Toivomme vilpittömästi, että veneilystäsi tulee miellyttävää! Cummins MerCruiser Diesel Ostmsi tuotteeseen pätee rjoitettu tkuu Cummins MerCruiser Dieseliltä. Tkuuehdot esitetään tämän käsikirjn tkuut koskeviss luvuiss. Tkuuilmoitus sisältää kuvuksen siitä, mitä tkuull suojtn, mitä sillä ei suojt, tkuun keston, miten tkuusuojn s prhiten, tärkeitä vstuuvpusluseit j korvusrjoituksi sekä muit sinkuuluvi tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot. Lue tämä ops perusteellisesti TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotin tämän käsikirjn os, pyydä jälleenmyyjältä käynnistysj käyttötoimenpiteiden hvintoesitystä.

3 Huomutus Tässä julkisuss sekä moottorisssi VAROITUKSILLA j HUOMAUTUS-merkinnöillä, joihin liittyy knsinvälinen vrsymoli,! kiinnitetään sentjn j käyttäjän huomio erityisohjeisiin niistä huolloist ti toimenpiteistä, jotk voivt oll vrllisi, jos ne suoritetn väärin ti huolimttomsti. Noudt niitä huolellisesti. Näiden turvllisuusohjeiden noudttminen ei voi poist niiden ilmoittm vr kokonn. Näiden erikoisohjeiden trkk noudttminen j terveen järjen käyttö ovt prhit keinoj onnettomuuksien estämiseksi huolto suoritettess.! VAARA VAROITUS osoitt mhdollisesti vrllisen tilnteen, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS HUOMAUTUS osoitt mhdollisesti vrllisen tilnteen, jok voi joht lievään ti kohtliseen vmmn ti omisuusvhinkoon, jos sitä ei vältetä. Sillä voidn myös huomutt epäturvllisist menetelmistä. TÄRKEÄÄ: Osoitt tietoj ti neuvoj, jotk ovt välttämättömiä oike käyttöä j/ti huolto vrten.! VAARA Käyttäjä (kuljettj) on vstuuss oikest j turvllisest veneen käytöstä, veneessä olevst litteistost j kikkien mtkustjien turvllisuudest. Suositmme vkvsti, että käyttäjä lukee tämän Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjn j ymmärtää täysin moottorin j kikkien sen lisälitteiden toimint koskevt ohjeet ennen veneen käyttöä.! VAARA Tämän tuotteen moottorin pkoksut sisältävät kemiklej, joiden Klifornin osvltioss tiedetään iheuttvn syöpää, syntymävikoj j muit suvunjtkmiseen liittyviä vurioit.

4

5 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Tkuu Tkuutiedot...2 Tkuurekisteröinti USA j Knd...2 Tkuurekisteröinti USA:n j Kndn ukopuolell...2 Tkuuperitteet...3 Milmnljuinen rjoitettu tkuu High Output huvivenekäyttöön...3 Tkuun siirto...4 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tunnistus...8 Srjnumeron trr...8 Moottorin tietokilpi...8 Päästötiedot...9 Pkoksupäästöjen todistus...9 Omistjn vstuu...9 ZF Mrine vihteistot...10 Technodrive vihteistot...10 Mittristo...10 VesselView...10 Digitlimittrit...11 Mittrit sisämoottorimllit...12 Kytkimet...12 Moottorin vlvontominisuudet...13 Äänihälytin...13 Järjestelmän kierrosluku ti nopeusmittri..13 Ominisuudet j hllintlitteet...14 Nrullinen hätäktkisin...14 Kukosäätimet...15 Kojelutn sennettvn mllin toiminnot..15 Konsoliin sennettvn mllin ominisuudet...16 Moottorin sähköjärjestelmän ylivirtsuojus...16 Aluksen integrointitulun (VIP) ylikuormitussuojus...18 Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn...20 Vro häkämyrkytystä...21 Hyvä tuuletus...21 Huono tuuletus...22 Veneen käytön perusteet...22 Vesillelsku j veneen kunnosspito...22 Toimintjkson ohjervot...22 High Output (HO) rvot...23 Käyttötulukko...23 Käynnistys, vihteenvihto j pysäytys...23 Ennen moottorin käynnistystä...23 Kylmän moottorin käynnistys...24 Moottorin lämmitys...24 Lämpimän moottorin käynnistys...25 Vihteen vihto...25 Moottorin smmutus (Pysäytys)...25 Käyttö jäätymislämpötilss j kylmällä säällä...26 Uisteluventtiilin käyttö Technodrive vihteistoiss 26 Tyhjennystulpp j pilssipumppu...27 Vedessä olevien ihmisten suojminen...27 Veneillessä...27 Veneen olless piklln...27 Pikvene j suuritehoinen vene...28 Mtkustjien turvllisuus ponttoni j knsiveneissä...28 Veneet, joiss on voin etuknsi...28 Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit...28 Perältojen j vnvesien yli hyppiminen...29 Vedenlisiin esteisiin osuminen...29 Toimintn vikuttvt seikt...30 Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä...30 Veneen pohj...30 Korkeus merenpinnst j ilmsto...30 Potkurin vlint...31 Alkuvlmistelut...31 Alkuviheen totutuskäyttö...31 Moottorin totutusjo tunnin totutusjo...32 Ensimmäisen 20 tunnin jälkeen (totutusjokusi)...32 Trkstus ensimmäisen kuden lopuss C60 HELMIKUU 2007 Sivu i

6 Os 4 - Tekniset tiedot Polttoinevtimukset Suositeltvt polttoineet Dieselpolttoine kylmällä säällä Jäähdytysneste (pkksneste)...35 Moottoriöljy...36 Moottorin tekniset tiedot Nesteiden ohjervot Moottori QSD QSD Vihteisto Hyväksytyt mlit Os 5 - Huolto Omistjn j käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet...40 Huolto...40 Tee se itse huoltoehdotuksi...41 Trkstus...41 Huoltoiktulu Sisämoottorit...42 Rutiinihuolto Jokisen päivän luksi...42 Jokisen päivän päätteeksi...42 Viikoittin...42 Jok toinen kuukusi Määräikishuolto...43 Ensimmäisten 25 tunnin jälkeen (ei ylitä 30 tunti)...43 Vuosittin tunnin välein ti vuosittin (kumpi tulee ensin) vuoden välein tunnin välein ti 5 vuoden välein (kumpi tulee ensin) tunnin välein ti 5 vuoden välein (kumpi tulee ensin) Alkuperäisvlmistjn mukn Huoltoloki Moottoriöljy...44 Trkstus Täyttö Öljyn j suodttimen vihto...46 ZF Mrine vihteistoneste...49 Trkstus Täyttö Vihto...50 Technodrive vihteistoneste Trkstus Täyttö Vihto...53 Moottorin jäähdytysneste Trkstus Täyttö Vihto ilmnsuodtin...58 Irrotus...58 Trkstus Asennus ilmnsuodtin...59 Irrotus...59 Trkstus Asennus Veden erottv polttoineensuodtin...62 Tyhjennys...62 Vihto...63 Täyttö Polttoinejärjestelmä...68 Rikstus Täyttö (ilmus) Polttoinesäiliön puhdistus j huuhtelu...68 Merivesijärjestelmä...68 Merivesijärjestelmän tyhjennys Meriveden sivuvedenoton trkistminen...71 Merivesisiivilän (jos vrusteen) puhdistus...71 Merivesijärjestelmän huuhtelu sisämoottorimllit Veneen olless poiss vedestä Vene vedessä Moottorin merivesipumpun trkstus Jäähdytysnesteen vihtminen suljetuss jäähdytysjärjestelmässä Suljetun jäähdytysjärjestelmän tyhjennys Suljetun jäähdytysjärjestelmän täyttö...77 Korroosiosuoj Yleistietoj...78 Moottorin korroosiosuojost...78 Irrotus...78 Puhdistus j trkstus...79 Asennus...80 Ksvillisuuden estomli...81 Voitelu Ksukpeli...82 Sivu ii C60 HELMIKUU 2007

7 Vihdekpeli...82 Vetohihnt...82 Vetohihn...82 Apulitehihn...83 Trkstus...83 Vihto...84 Akku...85 Akkuj koskevt vrotoimet monimoottorisovelluksille...85 Os 6 - Säilytys Kylmällä ilmll (pkkssäällä) tphtuv, kusittinen j pitkäikinen säilytys...88 Kylmän sään (pkkslämpötil) säilytys Moottorin vlmistelu kusi ti pitkäikiseen säilytykseen...89 Kusittiset säilytysohjeet...89 Pitkäikisen säilytyksen ohjeet...90 Akku...91 Uudelleen käyttöönotto...91 Os 7 - Vinetsintä Elektronisesti hllittvn polttoinejärjestelmän ongelmien määritys...94 Vinetsintätulukot...94 Käynnistysmoottori ei pyöritä moottori ti pyörittää hitsti...94 Moottori ei käynnisty ti sitä on vike käynnistää...94 Moottori käy epätsisesti, pätkii ti jälkisytyttää...94 Huono suorituskyky...94 Liillinen moottorin lämpötil...95 Riittämätön moottorin lämpötil...95 Alhinen moottoriöljynpine...95 Akku ei ltudu...95 Kukosäätimen käyttö vike, tkeltelu, liillist välystä ti epätvllisi ääniä...95 Os 8 - Asiksplvelutiedot Omistjn huoltopu...98 Pikllinen korjusplvelu...98 Huolto poiss koto...98 Vrstettu moottori...98 Trvittvt toimet uppomisen jälkeen...98 Huoltovrost...98 Osi j lisävrusteit koskevt kyselyt...99 Ongelmien rtkisu...99 Asikkn huolto oppt...99 Englnninkieliset...99 Muunkieliset...99 Andre sprog Andere tlen Muut kielet Autres lngues Andere Sprchen Altre lingue Andre språk Outros Idioms Otros idioms Andr språk Allej glþssej Oppiden tilus Yhdysvllt j Knd Yhdysvltin j Kndn ulkopuolell C60 HELMIKUU 2007 Sivu iii

8 Sivu iv C60 HELMIKUU 2007

9 Sisällysluettelo Os 1 - Tkuu Os 1 - Tkuu 1 Tkuutiedot... 2 Tkuurekisteröinti - USA j Knd...2 Tkuurekisteröinti - USA:n j Kndn ukopuolell...2 Tkuuperitteet... 3 Milmnljuinen rjoitettu tkuu High Output -huvivenekäyttöön...3 Tkuun siirto C60 HELMIKUU 2007 Sivu 1

10 Os 1 - Tkuu Tkuutiedot Tkuurekisteröinti - USA j Knd 1. On tärkeää, että myyjäliike täyttää kokonisuudessn tkuurekisteröintikortin j lähettää sen tehtlle välittömästi uuden tuotteen myynnin yhteydessä. 2. Siinä todetn lkuperäisen ostjn nimi j osoite, tuotteen mlli- j srjnumero(t), myyntipäivä, käyttötrkoitus j myyntiliikkeen koodi, nimi j osoite. Jälleenmyyjä vhvist myös, että sinä olet tuotteen lkuperäinen ostj j käyttäjä. 3. Tehtn otettu tkuurekisteröintikortin vstn sinulle lähetetään omistjn opsmterili, jok sisältää tkuurekisteröintivrmistuksen. 4. Sinulle nnetn tilpäinen omistjn tkuurekisteröintikortti, kun ostt tuotteen. 5. Kosk myyjäliikettä kiinnost jtkuvsti sinun tyytyväisyytesi, tuote pitäisi tuod sinne tkuuhuoltoon. 6. Jos et s omistjn opsmterili 60 päivän kuluess uuden tuotteen ostost, ot yhteys myyntiliikkeeseen. 7. Tuotteen tkuu stuu voimn vst, kun tuote rekisteröidään tehtll. HUOMAUTUS: Tehtn j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisteröintilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion veneturvllisuuslkien perusteell. 8. Voit tehdä osoitteenmuutoksen milloin thns, myös tkuuvteen yhteydessä, soittmll Mercury MerCruiserin tkuunrekisteröintiosstolle ti lähettämällä kirjeen ti fksin, joss on nimesi, vnh osoitteesi j uusi osoitteesi sekä moottorin srjnumero. Myyntiliike voi myös välittää nämä muuttuneet tiedot. Yhdysvlloiss sikkt ti jälleenmyyjät voivt ott yhteyttä seurvn osoitteeseen: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Kndss sikkt ti jälleenmyyjät voivt ott yhteyttä seurvn osoitteeseen: Mercury Mrine Cnd Limited 2395 Medowpine Blvd. Mississug, Päällä. Cnd, L5N 7W6 Fksi Tkuurekisteröinti - USA:n j Kndn ukopuolell 1. On tärkeää, että myyntiliike täyttää tkuurekisteröintikortin kokonn j lähettää sen mhntuojlle ti Mrine Power huoltokeskukseen, jok vst tkuurekisteröinnistä j korvusvteist lueellsi. 2. Tkuurekisteröintikortti yksilöi nimesi j osoitteesi, tuotteen mlli- j srjnumerot, myyntipäivän, käyttötyypin j myyvän mhntuojn j jälleenmyyjän koodinumeron, nimen j osoitteen. Mhntuoj ti jälleenmyyjä vhvist myös, että sinä olet tuotteen lkuperäinen ostj j käyttäjä. Sivu C60 HELMIKUU 2007

11 Tkuuperitteet Os 1 - Tkuu 3. Tkuurekisteröintikortin kpple, jok merkitään ostjn kppleeksi, TÄYTYY nt sinulle välittömästi mhntuojn/jälleenmyyjän täytettyä kortin. Tämä kortti ilmoitt, että olet tehnyt tehdsrekisteröinnin, j sinun pitää säilyttää se mhdollist tulev käyttöä vrten. Jos trvitset tälle tuotteelle tkuuhuolto, jälleenmyyjä voi pyytää sinult tkuurekisteröintikortti ostopäivän vrmistmiseksi j käyttääkseen kortiss olevi tietoj tkuukorvushkemusten vlmisteluun. 4. Eräissä miss Mrine Power Service Center lähettää sinulle kestävän (muovisen) tkuurekisteröintikortin 30 päivän kuluess siitä, kun olet snut mhntuojlt ti jälleenmyyjältä tkuurekisteröintikortin tehdskppleen. Jos st muovisen tkuurekisteröintikortin, voit hävittää ostjn kppleen, jonk sit mhntuojlt ti jälleenmyyjältä ostesssi tuotteen. Kysy mhntuojlt ti jälleenmyyjältä, koskeeko tämä muovikortti sinu. 5. Lisätietoj tkuurekisteröintikortist j sen suhteest tkuukorvushkemusten käsittelyyn on kohdss Knsinvälinen tkuu. Ktso sisällysluettelost. TÄRKEÄÄ: Eräiden miden lki vtii, että tehds j jälleenmyyjä pitävät yllä rekisteröintilistoj. Me hlumme, että KAIKKI tuotteet rekisteröidään tehtll siltä vrlt, että meidän täytyy ott omistjiin yhteyttä. Vrmist, että Cummins MerCruiser Diesel Distriutor -jälleenmyyjä ti Cummins MerCruiser Dieselin vltuutettu mhntuoj täyttää tkuurekisteröintikortin välittömästi j lähettää tehtn kppleen lueesi Mrine Powerin knsinväliseen huoltokeskukseen. Milmnljuinen rjoitettu tkuu High Output -huvivenekäyttöön MITÄ TAKUU KATTAA Tkuun kttmt tuotteet QSD 2.0L ES EI EJ QSD 2.8L ES EI EJ QSD 4.2L ES EI EJ Cummins MerCruiser Diesel tk, että sen uusiss tuotteiss ei ole mterili- ti vlmistusvirheitä seurvss ilmoitettun ikn. Tkuun kestoik Tämä rjoitettu tkuu nt tkuusuojn khden (2) vuoden jksi tuotteen myyntipäivästä lukien tuotett vp-jn käyttöön käyttävälle vähittäisostjlle ti siitä päivästä lukien, jolloin tuote otetn ensimmäistä kert käyttöön, ti kun tuotett on käytetty 50 tunti (näistä ensin tphtuvst päivämäärästä lukien). High Output -rvoj käytetään vihteleviss kuormitussovelluksiss, joiss täysteho rjoittuu yhteen (1) tuntiin jokisest khdeksst (8) käyttötunnist. Lisäksi moottori on käytettävä pienemmällä teholl enintään 200 1/min kierroksill, jos moottorin mksimi kierrosnopeus on enintään /min j enintään 400 1/min kierroksill, jos moottorin mksimi kierrosnopeus on yli /min. Nämä nimellisrvot on trkoitettu (tuloj tuottmttomiin) vp-jn sovelluksiin, joiss lust käytetään enintään 500 tunti vuodess. Tuotteen kupllinen käyttö mitätöi tkuun. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Tkuuikn suoritettu osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Vp-jn käytössä olevn tuotteen jäljellä olev tkuuik voidn siirtää sikklt toiselle, kun tuote rekisteröidään sinmukisesti uudelleen. Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Tkuusuoj on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt Cummins MerCruiser Dieselin vltuuttmst myyntiliikkeestä mss, joss myyntiliikkeellä on vltuutus, j silloinkin vst sen jälkeen kun Cummins MerCruiser Dieselin määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Epätrkt virkistyskäyttöä koskevt tkuurekisteröintitiedot ti myöhemmin tphtuv virkistyskäytön muuttuminen kuplliseksi (jos ei tehdä sinmukist uudelleenrekisteröintiä) voivt mitätöidä tkuun, mikäli Cummins MerCruiser Diesel niin päättää. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss selostettu rutiinihuolto on suoritettv jlln tkuuktteen smiseksi. Cummins MerCruiser Diesel vr itselleen oikeuden vti, että tkuusuojn sminen riippuu sinmukisen huollon todistettvst suorittmisest. Mitä Cummins Mercruiser Diesel tekee Cummins MerCruiser Dieselin yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, vlintmme mukn, korjt villiset ost, viht villiset ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin, ti korvt Cummins MerCruiser Diesel -tuotteest mksettu hint. Cummins MerCruiser Diesel vr oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Silloin kun tkuunlinen korjus joudutn tekemään pikn päällä, Cummins MerCruiser Diesel mks meknikkojen kohtuulliset mtkkulut. Cummins MerCruiser Diesel mks moottorin j vetolitteen poistmisest j uudelleensentmisest iheutuneet kohtuulliset työkustnnukset, kun tkuunlinen vik joudutn korjmn. Miten tkuusuojn s Asikkn pitää järjestää Cummins MerCruiser Dieselille kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää Cummins MerCruiser Dieselin vltuutetulle korjusliikkeelle tuotteen huolto vrten. Ellei Cummins MerCruiser Diesel niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Cummins MerCruiser Dieselille. Tkuun rekisteröintikortti on ino pätevä rekisteröinnin tunnus j se pitää esittää myyjälle silloin, kun tkuuhuolto pyydetään, jott tkuukte on stviss. Mitä tkuu ei kt C60 HELMIKUU 2007 Sivu 3

12 Os 1 - Tkuu Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Rutiinihuoltokohteet Pienet säädöt ti trkistukset, joihin kuuluu polttoineen ruiskutuspumpun joituksen trkistus, polttoineen ruiskuttimien puhdistus, suodttimien trkistus, hihnojen ti hllintlitteiden säätö sekä voitelun trkistus, jotk tehdään normlihuoltojen yhteydessä. Öljyt, voiteluineet ti nesteet, ellei näiden hukk ti likntuminen ole iheutunut tuotevist, jot voidn hrkit tkuukorvukseen. Normli kuluminen Moottorin melun korjus, ellei vinmäärittely viitt siihen, että melu synnyttävä vik on vkv sisäinen moottorivik, jok voi iheutt rikkoutumisen Kulumisest johtuv venttiilien ti venttiiliukkojen hnkutuminen Vuriot, joiden syynä on väärinkäyttö, epänormli käyttö, liminlyönti, onnettomuus, uppominen, siton huolto, pkknen, muuntelu ti osien poistminen Vurio, jonk syynä on sellisen potkurin ti välityssuhteen käyttö, jok ei slli moottorin käyntiä sen suurimmll nimelliskierrosnopeudell (ktso käyttö-, huoltoj tkuuops) Tuotteen käyttö tvll, jok ei vst käyttö-, huolto- j tkuuoppn toimint- j käyttöjkso-osn suosituksi Moottorin lyksikön ti potkurin vurio, jonk syynä on veneilyvrn, esim. vedenliseen esineeseen, osuminen Väärä sennus (sinmukiset sennusmääräykset j -menetelmät on selitetty tuotteen sennusohjeiss) Asikkn pyytämät lisähuoltotyöt, jotk ylittävät tkuuvelvollisuuden täyttämiselle välttämättömät työt Cummins MerCruiser Diesel -tuotteen vurio, jonk syynä on muun kuin Cummins MerCruiser Dieselin ti Mercury Mrinen vlmistmn ti myymän lisävrusteen ti osn käyttö Suihkupumpun siipipyörät j sisäkkeet Käyttö sellisten polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss, jotk eivät sovellu käytettäviksi tuotteen knss (ktso käyttö-, huolto- j tkuuops) Vurio, jonk syynä on veden pääsy moottoriin ilmnsuodttimen ti pkojärjestelmän kutt Vurio, jok johtuu käynnistysmoottoriss olevst vedestä Käynnistysmoottorit, nkkurit ti kenttäkäämisennelmt, jotk ovt plneet ti joiden johto on irronnut kommutttorist liin pitkän pyörityksen tki. Tuotteen vurio, jonk syynä on riittämätön jäähdytysvesi jäähdytysjärjestelmän ti vedenottoukkojen tukoksen seuruksen Vurio, jonk syynä on moottorin käyttäminen poiss vedestä Vurio, jok johtuu moottorin sentmisest liin korkelle peräpeiliin Vurio, jok johtuu veneen käyttämisestä moottori ylitrimmttun Vurio, jonk syynä ovt moottorit, jotk eivät svut suurint kierrosluku luksen ylikuormituksen tki Muun kuin Cummins MerCruiser Dieselin suorittm työ, pitsi silloin, kun tehds on ntnut tämän liikkeen suorittmille töille etukäteen hyväksynnän ti kun työ suoritetn hätätilnteess, sillä ehdoll, ettei lueell ole vltuutettu myyjää, jok voi suoritt trvittvn työn ti jok pystyy nostmn veneen vesiltä, hinmn sitä jne. Vesiltä pois ottmiseen, vesille lskuun ti hinukseen liittyvät kulut Veneen rkenteiden ti muiden mterilien poisto ti vihto, jott tuotteeseen päästäisiin käsiksi Tuotteen toimittmiseen Cummins MerCruiser Dieselin vltuutetulle jälleenmyyjälle liittyvät kulut, kun tuotteeseen ei päästä kohtuullisesti käsiksi tkuuhuollon suorittmiseksi Kulut, jotk liittyvät säilytykseen, puheluihin, vuokriin, vivn, luiskmksuihin, vkuutussuojn, linn mksuihin, jnhukkn, tulonmenetykseen ti mihinkään muihin stunnisiin ti välillisiin kustnnuksiin Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn, ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss missään viheess, jop edellisen omistjn toimest, mitätöi tkuun. Cummins MerCruiser Diesel ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Cummins MerCruiser Dieselin vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen, j jos sellisi on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Cummins MerCruiser Dieseliä vstn. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN NIITÄ EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, OLETETUT TAKUUT RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAJAKSI. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. ERÄISSÄ OSAVALTIOISSA/MAISSA EI SALLITA YLLÄ YKSILÖITYJÄ VASTUUVAPAUS-, RAJOITUS- JA POISSULKEMISLAUSEKKEITA. NE EIVÄT SITEN EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN JA OSAVALTION MUKAISESTI. Tkuun siirto Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jäänyt os. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. Voit siirtää tkuun seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopion ostokuitist ti -sopimuksest, uuden omistjn nimen j osoitteen sekä moottorin srjnumeron Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Lähetä nämä Yhdysvlloiss osoitteeseen: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Sivu C60 HELMIKUU 2007

13 Lähetä nämä Kndss osoitteeseen: Mercury Mrine Cnd Limited 2395 Medowpine Blvd. Mississug, Päällä. Cnd, L5N 7W6 Fksi Os 1 - Tkuu Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine lähettää rekisteröintivhvistuksen postitse tuotteen uudelle omistjlle. Tästä plvelust ei veloitet. Jos olet ostnut tuotteen Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin C60 HELMIKUU 2007 Sivu 5

14 Os 1 - Tkuu Huomutuksi: Sivu C60 HELMIKUU 2007

15 Sisällysluettelo Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tunnistus... 8 Srjnumeron trr...8 Moottorin tietokilpi...8 Päästötiedot...9 Pkoksupäästöjen todistus... 9 Omistjn vstuu... 9 ZF Mrine -vihteistot...10 Technodrive-vihteistot...10 Mittristo VesselView...10 Digitlimittrit...11 Mittrit sisämoottorimllit...12 Kytkimet...12 Moottorin vlvontominisuudet...13 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Äänihälytin Järjestelmän kierrosluku- ti nopeusmittri Ominisuudet j hllintlitteet Nrullinen hätäktkisin...14 Kukosäätimet...15 Kojelutn sennettvn mllin toiminnot Konsoliin sennettvn mllin ominisuudet Moottorin sähköjärjestelmän ylivirtsuojus...16 Aluksen integrointitulun (VIP) ylikuormitussuojus C60 HELMIKUU 2007 Sivu 7

16 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tunnistus Srjnumerot ovt vlmistjn vimi moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel (CMD) -huoltoon, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Srjnumeron trr Srjnumeron trr sijitsee moottorin päällä välijäähdyttimen peräpäässä kuvss 2.8, 4.2 on smnlinen - Srjnumeroiden j huoltokohteiden värien trr Moottorin tietokilpi Cummins MerCruiser Diesel kiinnittää tehtll moottoriin väärinkäyttöä kestävän moottorin tietokilven. Siinä on tärkeää pkoksupäästöjä koskev tieto. Moottorin tietokilpi ei vikut moottorin sennukseen, toimintn eikä suorituskykyyn, eivätkä veneveistämöt ti jälleenmyyjät s poist ennen myyntiä tätä tietokilpeä ti moottorin os, johon se on kiinnitetty. Jos muutokset ovt trpeen ti moottorin tietokilpi on vurioitunut, kysy Cummins MerCruiser Dieselistä vihtokilven stvuudest. Sivu C60 HELMIKUU 2007

17 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen d e f g Omistj/käyttäjä ei s tehdä moottoriin mitään muutoksi, jotk voivt muutt teho ti iheutt sen, että pkoksupäästöt ylittävät moottorin tehdssetuksien tson. c h i j k Tyypillinen moottorin tietokilpi - Moottorin srjnumero - Cummins MerCruiser Dieselin mllitiedot c - Päästöjen todistustiedot d - Polttoineen nimellisrvo e - Moottorin nimellinen toimintnopeus f - Moottorin säädetty nopeus g - Pienin tyhjäkäyntinopeus h - Moottorin nimellisteho i - Moottorin pino j - Päästöjen tiedot k - Vlmistjn mllinumero, IMO-tyyppi, litr/sylinteri Päästötiedot PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN TODISTUS Cummins MerCruiser Diesel kiinnittää tehtll moottorin kiinteään pkosrjn j pisuntsäiliöön väärinkäyttöä kestävän pkoksupäästöjen trrn. Pkoksupäästöjen todistus ei vikut moottorin sennukseen, toimintn eikä suorituskykyyn. Veneveistämöt j jälleenmyyjät eivät s poist ennen myyntiä pkoksupäästöjen trr eikä os, johon se on kiinnitetty. Jos muutokset vtivt pkoksupäästöjen trrn poistmist ti vurioittvt sitä, kysy Cummins MerCruiser Dieselistä vihtotrrn stvuutt ennen kuin jtkt. IN THE UNITED STATES, THIS ENGINE IS CATEGORIZED AS A RECREATIONAL ENGINE UNDER 40 CFR PART 94. INSTALLATION OF THIS ENGINE IN ANY NON-RECREATIONAL VESSEL IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW SUBJECT TO PENALTY OMISTAJAN VASTUU Pkoksupäästöjen trr Omistj/käyttäjä ei s tehdä moottoriin mitään muutoksi, jotk voivt muutt teho ti iheutt sen, että pkoksupäästöt ylittävät moottorin tehdssetuksien tson C60 HELMIKUU 2007 Sivu 9

18 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen ZF Mrine -vihteistot ZF Mrine 63A 8 -lskulmvihteistoiss j 63IV V-Drive -vihteistoiss tunnistuskilvessä näkyvät välityssuhde, srjnumero j mlli Tyypillinen ZF Mrine -lskulmvihteisto (V-drive on smntyyppinen) - Vihteiston tunnistuskilpi Technodrive-vihteistot Technodrive TM 485-A -vihteistoiss tunnistuskilvessä näkyvät välityssuhde, srjnumero j mlli. Tyypillinen Technodrive -vihteisto Mittristo VesselView Moottorisssi stt oll seurv järjestelmänäyttö. Sivu C60 HELMIKUU 2007

19 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Moottori stt oll liitetty SmrtCrft VesselView -näyttöön. Tämä näyttö on helppokäyttöinen lähde luksen eri järjestelmäien reliikisten tietojen trksteluun. Interktiivinen VesselView-näyttö vlvoo j rportoi jtkuvsti nopeus-, suorituskyky-, jokulm-, veden lämpötil-, syvyys- ym. käyttötietoj. Kun VesselView hvitsee ongelmn josskin siihen liitetyssä järjestelmässä, se ilmoitt veneen käyttäjälle ongelmst näyttämällä hälytysviestin. Digitlimittrit Tyypillinen VesselView-sovellus VesselView voidn liittää myös muihin luksen järjestelmiin, kuten GPS, generttorit j hytin ympäristösäädöt. Näin kttv luksen integrointi nt käyttäjälle mhdollisuuden vlvo j ohjt useit luksen järjestelmiä kätevästi yhdestä näytöstä. Cummins MerCruiser Dieselin SmrtCrft-mittrijärjestelmä on stettu toimitt tämän tuotteen mukn. Mittrijärjestelmän toiminnot näyttävät mm. moottorin kierrosluvun, jäähdytysineen lämpötiln, öljynpineen, kkujännitteen, polttoineen kulutuksen j moottorin käyttötunnit c - Kierroslukumittri - Nopeusmittri Tyypilliset SmrtCrft-mittrit c - Järjestelmän LCD-näyttö SmrtCrft-mittrijärjestelmä utt myös tunnistmn äänihälyttimen äänimerkkeihin liittyvät vikkoodit. SmrtCrft-mittrijärjestelmä näyttää tärkeitä moottorin hälytystietoj sekä muit mhdollisi ongelm-lueit LCD-näytössä C60 HELMIKUU 2007 Sivu 11

20 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Ktso mittripkettisi ohjekirjst mitä vroitustoimintoj SmrtCrft-mittrijärjestelmä vlvoo j miten sitä käytetään. Mittrit sisämoottorimllit Seurvss on lyhyt kuvus joistkin veneissä olevist tyypillisistä mittreist. Omistjn/ käyttäjän tulee tunte kikki veneessä olevt mittrit j niiden toiminnot. Kosk erilisi mittreit j niiden vlmistji on pljon, pyydä veneen myyntiliikettä selittämään sinulle veneesi mittrit j normlilukemt. Moottorin mukn stetn toimitt seurvntyyppisiä mittreit. c d Tyypilliset mittrit Viite Mittri Toiminto Öljynpinemittri Osoitt moottoriöljyn pineen. Akkumittri Osoitt kun jännitteen. c Jäähdytysnesteen lämpötilmittri Osoitt moottorin käyntilämpötiln. d Polttoinemittri Osoitt säiliössä olevn polttoinemäärän. Kytkimet - Virtlukko Pilssituulettimen kytkin, jos vrusteen: Viite Kytkin Toiminto Virtlukko sisältää neljä sento. 1. OFF. OFF (POIS) -sennoss kikki sähköpiirit ovt pois päältä eikä moottori voi käynnistää. Moottori pysähtyy, kun virt-vin käännetään sentoon OFF. 2. ACC. ACC-sennoss voidn käyttää mitä thns lisälitteiden sähköpiirikytkentöjä. Moottori ei toimi, kun virtlukko on ACC-sennoss. 3. ON. On-sennoss kikki sähköpiirit j mittrit ovt käytettävissä. Pilssituulettimen kytkin, jos vrusteen: Käyttää pilssituuletint, jos vrusteen 4. START. START (KÄYNNISTYS) -sennoss moottori voidn käynnistää. HUOMAUTUS: Avin voidn poist virtlukost vin kun se on OFF (POIS) -sennoss. Sivu C60 HELMIKUU 2007

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostanut yhden markkinoiden parhaista perämoottoreista. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi valmistaja on Mercury Marine, maailman johtava veneteknologian

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

MERKITSE SEURAAVAT TIEDOT. Välityssuhde. Nousukulma. Veneen malli. Valmistenumerot

MERKITSE SEURAAVAT TIEDOT. Välityssuhde. Nousukulma. Veneen malli. Valmistenumerot 1 SF CAc940 Koneen tunnistuskortti MERKITSE SEURAAVAT TIEDOT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Moottorin malli ja hevosvoimaluku Peräpeilisarjan sarjanumero (perävetolaite) Vaihteiston malli (sisämoottori) Potkurin

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 87- EVC Asennus- j hoito-ohjeet EVC 8 br 4 Art.nr.XXXXXX Sisältö Yleistä Lht tuotekuvus... Säätötulukko... Järjestelmän kuvus Yleistä... Toimintperite... Kättötulu Kättötulu... 4 Asetukset Lämpöutomtiikk...

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console

42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console 1 (64) 42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (64) ESIPUHE Arvoisa Yamarin -veneen omistaja!

Lisätiedot