Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja"

Transkriptio

1 2017, Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Käyttö Huolto Asennus Tkuu Ohjekirj 8M fin

2 fin

3 EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide X5 -uistelumoottori täyttää 99/5/EY R&TTE -direktiivin keskeiset j muut sinmukiset vtimukset. CE-julistus Vlmistj: Attwood Corportion Osoite: 1016 N. Monroe Lowell, MI USA Puhelin: Vltuutettu edustj: Brunswick Mrine Prc Industriel de Petit-Rechin B-4800 Verviers, Belgi Puhelin: +32(0) Tuote: MotorGuide X5 -srj Mlli: sisältää kikki 12, 24 j 36 voltin tsvirtmllit Neuvoston direktiivi 2004/108/EY Sähkömgneettinen yhteensopivuus EN 55012:2008; A1: Ajoneuvot, veneet j polttomoottorikäyttöiset litteet. Neuvoston direktiivi 98/96/EY Veneilylitedirektiivi EN 60945:2002+C1: Veneiden nvigointi- j rdioviestintälitteet j järjestelmät (moottorijärjestelmät) CISPR16 Johtuvt j säteilevät päästöt EN :2008 ESD EN :2006 Säteilyn sieto EN :2004 EFT EN :2005 Purskeet EN :2008 Johtuvlle päästölle ltistuminen EN :2001 Mgneettikentän sieto EN :2004 Jännitteen lskut j keskeytykset Neuvoston direktiivi 2006/42/EY Koneet EN ISO Koneturvllisuus Yleiset suunnitteluperitteet, riskirviointi j riskin vähennys Vtimustenmukisuusvkuutuksen virllinen kopio on sivustoss certifictions. Kiitämme Kiitos MotorGuiden vlinnst. Se on yksi mrkkinoiden hienoimmist uistelumoottoreist. Useiden vuosien kokemust on käytetty korkeltuisten tuotteiden vlmistmiseen. Tämä on johtnut MotorGuiden mineeseen tiukst ldunvlvonnst, erinomisuudest, kestävyydestä, pitkäkestoisest suorituskyvystä j prhn myynninjälkeisen plvelun j tuen trjomisest. Lue tämä käsikirj huolellisesti ennen moottorin käyttämistä. Tämä käsikirj on ldittu uttmn sinu uistelumoottorin toiminnss, turvllisess käytössä j hoidoss. Kiitos vielä kerrn, että olet luottnut MotorGuideen. Tkuuilmoitus Ostmsi tuotteeseen pätee Khden vuoden rjoitettu tkuu MotorGuidelt, tkuuehdot ovt nähtävissä tämän ohjekirjn Tkuutiedot -kohdss. Tkuuilmoitus sisältää kuvuksen tkuusuojn kestojst, tärkeitä vstuuvpusluseit j korvusrjoituksi sekä muit tkuuseen liittyviä tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot. fin i

4 Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset olivt voimss silloin, kun tämä käsikirj hyväksyttiin pinettvksi. MotorGuide, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns, muutt määrityksiä, ominisuuksi, menetelmiä ti toiminttpoj ilmn ennkkoilmoitust j velvoituksett. MotorGuide, Lowell, Michign, USA Tvrmerkkiä j tekijänoikeutt koskevt tiedot MERCURY MARINE. Kikki oikeudet pidätetään. Ohjekirjn ti sen osn kopiointi ilmn lup on kielletty. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, M j llot ympyrässä -logo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury j llot -logo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter j We're Driven to Win ovt Brunswick Corportionin rekisteröityjä tvrmerkkejä. Pro XS on Brunswick Corportionin tvrmerkki. Mercury Product Protection on Brunswick Corportionin rekisteröity plvelumerkki. ii fin

5 Tkuutiedot MotorGuiden khden vuoden rjoitettu tkuu... 1 Yleistietoj Veneilijän velvollisuudet... 3 Vedessä olevien ihmisten suojminen... 3 Mtkustjien turvllisuusviesti... 3 Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn... 3 Tuotteen yleisktsus X5 55/X5 70/X5 80/X5 105 MotorGuide uistelumoottorit... 5 Tekniset tiedot... 6 Johdotus j kkutiedot Johdotus j kkutiedot... 9 Suositeltvt käytännöt j menettelyt... 9 Akkusuositukset... 9 Akkuj koskevt vrotoimenpiteet Johtojen j kpeleiden reititys Johtojen värikoodien lyhenteet Akkuliitäntä Uistelumoottorin sennus j käyttö Asennustelineen sennus Polkimen pysyvä kiinnitys (vlinninen) Moottorin sennus keuln kiinnikkeeseen Moottorin irrotus keuln kiinnikkeestä Sonr näytön liittäminen uistelumoottoriin Kikuluotinnturin häiriöiden vähentäminen Uistelumoottorin settminen yläsentoon Uistelumoottorin käyttö Uistelumoottorin syvyyden säätö Ohjusvsteen säätäminen vin käsikäyttöiset mllit Suunnn ilmisin kpeliohjusmllit Nopeussäätö kpeliohjusmllit Nopeussäätö käsikäyttöiset mllit Akun merkkivlo fin iii

6 Huolto Uistelumoottorin hoito Trkstus j huoltoiktulu Voitelukohdt Akun trkstus Korroosionsuoj nodi (suolisen veden mllit) Potkurin vihto Ohjuskpelin kiristyksen säätö Etuosn kiinnitystpin vihtminen MotorGuiden lisävrusteit koskevt tiedustelut Vinetsintä Uistelumoottorin suorituskyky Kikuluotinnturin häiriöiden vähentäminen Omistjn huoltopu Mercury Mrinen huoltotoimistot iv fin

7 MotorGuiden khden vuoden rjoitettu tkuu SÄILYTÄ ALKUPERÄINEN OSTOKUITTI TAKUUTIEDOT 1. Tkuuhuollon smiseksi ostjn on toimitettv ti plutettv yksikkö (vkuutettun j postimksu mksettun) mihin thns MotorGuiden vltuuttmn huoltokeskukseen. ÄLÄ PALAUTA OSTOPAIKKAAN, ellei kyseessä ole vltuutettu huoltoliike. Muiss miss ostetut moottorit tulee plutt ostopikkn. Postitse plutetut tuotteet tulee pkt huolellisesti j mukn tulee liittää ilmoitus ongelmn luonteest j/ti pyydetystä huollost sekä sikkn osoite j puhelinnumero. Kopio ostokuitist, todiste rekisteröinnistä ti muu ostotodiste on myös liitettävä plutettvn tuotteen mukn, jott sitä voidn hrkit tkuuhuoltoon. Tkuuvteit ei hyväksytä, ellei uistelumoottorin mukn toimitet venepketin ostokuitti ti muut rekisteröintitodistett. 2. Alkuperäiselle sikklle MotorGuide nt uistelumoottoreille khden (2) vuoden tkuun siitä, ettei tuotteess ole mterili- eikä vlmistusvirheitä. Tkuut EI voi siirtää seurvlle ostjlle. 3. MotorGuide korj ti viht näiden tkuuehtojen kttmt tuotteet omn hrkintns mukn. MotorGuide j MotorGuiden huoltoliikkeet eivät vst MotorGuide-tuotteille iheutuneist vurioist, jotk johtuvt muiden kuin MotorGuide-tehtn huoltokeskuksen tekemistä korjuksist. MotorGuide j Mercury Mrine eivät vst vioist ti vurioist, joiden syynä on väärä sennus, käyttöönotto ti vlmistelu ti iemmt huolto- ti korjusvirheet. 4. Tkuun voivt sd vin selliset sikkt, jotk ostvt tuotteen MotorGuiden/Mercury Mrinen myyntimss tphtuvn jkeluun vltuuttmlt jälleenmyyjältä. Tkuukte j sen kesto vihtelevt sen mukn, missä mss tuotett säilytetään. Tämä tkuu koskee Yhdysvlloiss myytäviä j säilytettäviä MotorGuiden X5-srjn uistelumoottoreit. Tämä rjoitettu tkuu lk siitä päivästä, jon tuote ensin myytiin ostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. MotorGuiden lisävrusteill on tämän rjoitetun tkuun mukn yhden (1) vuoden tkuu vähittäismyyntipäivästä lähtien. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä ei pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Trjouksiin liittyviä tkuit ei ole sisällytetty tähän lusuntoon j niiden kte stt vihdell trjouksen mukn. Tuotteet, jotk myydään ti otetn käyttöön yli kuuden vuoden kuluttu vlmistuspäivästä, eivät kuulu tkuun piiriin. 5. MotorGuiden komposiittikselin rjoitettu elinikäinen tkuu. MotorGuide nt lkuperäiselle ostjlle koko tämän eliniän kestävän, komposiittikseleit koskevn tkuun siitä, ettei kseleiss ole mterili- eikä vlmistusvirheitä. MotorGuide toimitt mksutt uuden komposiittikselin sellisen komposiittikselin tillle, joss on mterili- ti vlmistusvirhe. Ostj joutuu mksmn sennuskulut itse. 6. Tämä tkuu ei koske normlisti kuluneit osi, esimerkiksi kuluneit kpeleit, hllintlitteit ti tuotevurioit, joiden syynä on: 1) liminlyönti, huollon puute, onnettomuus, epänormli käyttö ti väärä sennus ti huolto; 2) väärinkäyttö, esim. tipuneet metllitngot, tipuneet nkkurikselit, rikkinäiset säätökpelit jne., onnettomuudet, muutokset, sopimton käyttö, suuri kulum ti vurio sen seuruksen, ettei omistj ole vrmistnut riittävää sennust ti hoito; 3) muun kuin MotorGuiden/ Mercuryn vlmistmn lisävrusteen ti osn käyttö; 4) osien muuntelu ti poisto; 5) jos joku muu kuin tehtn huoltokeskus v lyksikön (moottorin), tämä tkuu ei ole voimss. 7. Tämä tkuu ei koske vesiltä nosto, vesille lsku, hinus- j säilytysmksuj, kuljetusmksuj j/ti kuljetusik, mitään puhelin- ti vuokruskuluj, iheutunutt viv ti jn ti nsioiden menetystä eikä muit seurnnistppioit. 8. Vrmme oikeuden prnt uistelumoottoreiden mllej olemtt velvollisi tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin uistelumoottoreihin. 9. Srjss vlmistetuill "huolto-korjus"-moottoreill on yhden (1) vuoden tkuu. Muut kuin srjss vlmistetut sähköiset "huolto-korjus"-uistelumoottorit EIVÄT ole tkuun lisi. "Huolto-korjus"- moottori trkoitt MotorGuiden myymää uistelumoottori, jot on ehkä "käytetty" iemmin mutt jok on trkstettu j johon on stettu tehdä pieniä korjuksi. "Huolto-korjus"-moottorin lkuperäiseksi vähittäismyyntiostjksi ktsotn moottorin ensimmäinen ostj sen jälkeen, kun se on nimetty "huolto-korjus"-tuotteeksi. "Huolto-korjus"-moottoreiss on kkukpeliss j -pkkuksess sininen trr, joss on merkintä "Vlmistjn sertifioim huolto-korjus-moottori". 10. TAKUUN LAKKAUTUS: Tkuu voidn lkkutt uudelleen käyttöön otetult tuotteelt ti tuotteelt, jok on hnkittu huutokupst, romuttmolt, pesänselvittäjältä, vkuutusyhtiöltä, vltuuttmttomilt venetrvikemyyjiltä ti veneenrkentjilt ti miltä thns muult tholt. fin 1

8 TAKUUTIEDOT 11. TÄMÄN TAKUUN ULKOPUOLELLE SULJETAAN KAIKKI SATUNNAIS- JA/TAI SEURANNAISVAHINGOT, TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA, KONKLUDENTTISET TAKUUT RAJOITETAAN TÄMÄN TAKUUN KESTOAIKAAN. JOISSAKIN VALTIOISSA EI SALLITA KONKLUDENTTISTEN TAKUIDEN KESTOAJAN RAJOITUKSIA EIKÄ SATUNNAISTEN TAI SEURANNAISVAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAASTA RIIPPUEN. 2 fin

9 Veneilijän velvollisuudet Käyttäjä (veneen kuljettj) on vstuuss veneen oikest j turvllisest käytöstä sekä veneessä olijoiden j muiden ihmisten turvllisuudest. Suosittelemme ehdottomsti, että jokinen käyttäjä (kuljettj) lukee j ymmärtää tämän käyttöohjekirjn koko sisällön ennen uistelumoottorin käyttöä. Vrmist, että kuljettjn lisäksi veneessä on inkin yksi henkilö, jok on snut perusopstust uistelumoottorin peruskäytössä siltä vrlt, että kuljettj ei pysty käyttämään venettä. Vedessä olevien ihmisten suojminen UISTELTAESSA YLEISTIETOJA Vedessä olevn ihmisen on vike väistää nopesti lähestyvää venettä, vikk se liikkuisi hitstikin Hidst j ole äärimmäisen vrovinen in, kun veneilet vesillä, joill stt oll ihmisiä. VENEEN OLLESSA PAIKALLAAN! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä uistelumoottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. Smmut uistelumoottori, ennen kuin nnt ihmisten uid ti oll vedessä veneesi lähellä. Mtkustjien turvllisuusviesti Pidä veneen liikkuess silmällä kikkien mtkustjien sijinti. Veneen nopeuden äkillinen hidstuminen, mikä seur esimerkiksi jyrkästä veneen suunnn muutoksest, voi heittää mtkustjt ulos veneestä. Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Jott voit turvllisesti nutti vesistöistä, tutustu pikllisiin j muihin hllituksen veneilysäännöksiin j - rjoituksiin sekä hrkitse seurvi ehdotuksi. Käytä kelluntvälineitä. Lin mukn jokisell veneessä olijll on oltv hyväksytyn mllinen, sopiv koko olev kelluntvrustus, jok on myös helposti stvill. Älä kuormit venettäsi liik. Useimmille veneille ilmoitetn j vhvistetn todisteell mksimikuormn (pinon) kntokyky (ktso veneesi kntokykyä osoittv kilpeä). Jos jokin on epäselvää, ot yhteyttä jälleenmyyjääsi ti veneen vlmistjn. Suorit turvtrkstukset j vdittvt huollot. Noudt säännöllistä iktulu j vrmist, että kikki korjukset tehdään kunnoll. Älä koskn veneile lkoholin ti huumeiden vikutuksen lisen (se on litont). Alkoholin ti huumeiden käyttö heikentää hrkintkykyä j hidst huomttvsti regointikykyä. Mtkustjien tulo veneeseen. Smmut uistelumoottori in, kun mtkustjt stuvt veneeseen ti siitä pois. fin 3

10 YLEISTIETOJA Ole vlps. Veneen kuljettjll on liss määrätty velvollisuus pitää yllä sinmukist näkö- j kuulotähystystä. Kuljettjll pitää oll esteetön näkyvyys vrsinkin eteenpäin. Mtkustjt, lsti ti klstustuolit eivät s estää kuljettjn näkyvyyttä venettä jettess. Vedenliset vrt. Vähennä nopeutt j etene vrovsti, kun liikut mtlss vedessä. Sulkkeen plmiseen liittyvät vrt. Vältä sulkkeen plmisest johtuvt vrt reitittämällä kikki kpelit j johdot siististi pois tieltä. Ilmoit onnettomuuksist. Veneen kuljettj vditn lin mukn lähettämään veneilyonnettomuusrportti osvltions veneilylin vlvontvirnomisille, kun vene joutuu tietynlisiin onnettomuuksiin. Veneilyonnettomuus on ilmoitettv, jos 1) joku kuolee ti on vrss kuoll, 2) sttunut henkilövhinko vtii ensipu vkvmp lääkintähoito, 3) veneille ti muulle omisuudelle on iheutunut yli 500,00 dollrin vhinkoj ti 4) vene tuhoutuu täysin. Pyydä lisäpu pikllisilt linvlvontvirnomisilt. 4 fin

11 TUOTTEEN YLEISKATSAUS X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 MotorGuide -uistelumoottorit KAAPELIOHJAUSMALLIT m c d l h g e k i f j c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - Yläkopp 53,3 cm (21 in.) sennusteline Slvn vputuskhv Poljin Tilpäiskytkin 3-sentoinen kytkin Nopeudensäätökhv Akkukpelit 61 cm (24 in.) sennusteline (vlinninen) Potkuri Alyksikkö Komposiittipylväs Telineluukun khv fin 5

12 KÄSIKÄYTTÖISET MALLIT TUOTTEEN YLEISKATSAUS c l d k j e g f i h c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - Yläkopp Jtkettv nopeussäätöinen ohjuskhv Srjnumeron trr Akkukpelit Slvn vputuskhv 53,3 cm (21 in.) sennusteline Komposiittipylväs Potkuri Alyksikkö Telineluukun khv Ohjuksen kiristysholkki Syvyyssäätöholkki Tekniset tiedot HUOMAUTUS: Mken veden mllit on merkitty lyhenteellä FW. Suolisen veden mllit on merkitty lyhenteellä SW. 6 fin

13 TUOTTEEN YLEISKATSAUS Mlli Säädin Tyyppi Jännite X5-55 FW Poljin-/kpeliohjus X5-55 FW Poljin-/kpeliohjus X5-70 FW Poljin-/kpeliohjus X5-70 FW Poljin-/kpeliohjus X5-80 FW Poljin-/kpeliohjus X5-80 FW Poljin-/kpeliohjus X5-80 FW Poljin-/kpeliohjus X5-80 FW Poljin-/kpeliohjus X5-80 FW Poljin-/kpeliohjus X5-80 FW Poljin-/kpeliohjus X5-80 FW Poljin-/kpeliohjus X5-80 FW X5-80 SW X5-80 SW X5-105 FW X5-105 FW X5-105 FW X5-105 FW X5-105 FW X5-105 FW X5-105 SW Jtkettv käsi-/kierrettävä ohjin Jtkettv käsi-/kierrettävä ohjin Jtkettv käsi-/kierrettävä ohjin Poljin-/kpeliohjus Poljin-/kpeliohjus Poljin-/kpeliohjus Poljin-/kpeliohjus Poljin-/kpeliohjus Poljin-/kpeliohjus Jtkettv käsi-/kierrettävä ohjin Nopeudet Eteenpäin/ Peruutus Sonr FW 12 V:n Vihtelev Ei FW 12 V:n Vihtelev Kyllä FW 24 V:n Vihtelev Ei FW 24 V:n Vihtelev Kyllä FW 24 V:n Vihtelev Ei FW 24 V:n Vihtelev Ei FW 24 V:n Vihtelev Kyllä FW 24 V:n Vihtelev Ei FW 24 V:n Vihtelev Kyllä FW 24 V:n Vihtelev Ei FW 24 V:n Vihtelev Kyllä FW 24 V Vihtelev Ei SW 24 V Vihtelev Ei SW 24 V Vihtelev Ei FW 36 V Vihtelev Ei FW 36 V Vihtelev Kyllä FW 36 V Vihtelev Ei FW 36 V Vihtelev Kyllä FW 36 V Vihtelev Ei FW 36 V Vihtelev Kyllä SW 36 V Vihtelev Ei Huippu Työntö 24,9 kgf [55 lf] voimll. 24,9 kgf [55 lf] voimll. 31,8 kgf [70 lf] voimll. 31,8 kgf [70 lf] voimll. 36,3 kgf (80 lf) 36,3 kgf (80 lf) 36,3 kgf (80 lf) 36,3 kgf (80 lf) 36,3 kgf (80 lf) 36,3 kgf (80 lf) 36,3 kgf (80 lf) 36,3 kgf (80 lf) 36,3 kgf (80 lf) 36,3 kgf (80 lf) 47,6 kgf (105 lf) 47,6 kgf (105 lf) 47,6 kgf (105 lf) 47,6 kgf (105 lf) 47,6 kgf (105 lf) 47,6 kgf (105 lf) 47,6 kgf (105 lf) Akseli Pituus 114,3 cm:n (45 in.) 114,3 cm:n (45 in.) 114,3 cm:n (45 in.) 114,3 cm:n (45 in.) 91,4 cm (36 in.) 114,3 cm:n (45 in.) 114,3 cm:n (45 in.) 127,0 cm:n (50 in.) 127,0 cm:n (50 in.) 152,4 cm (60 in.) 152,4 cm (60 in.) 127,0 cm:n (50 in.) 127,0 cm:n (50 in.) 152,4 cm (60 in.) 114,3 cm:n (45 in.) 114,3 cm:n (45 in.) 127,0 cm:n (50 in.) 127,0 cm:n (50 in.) 152,4 cm (60 in.) 152,4 cm (60 in.) 127,0 cm:n (50 in.) fin 7

14 TUOTTEEN YLEISKATSAUS Mlli Säädin Tyyppi Jännite X5-105 SW Jtkettv käsi-/kierrettävä ohjin Nopeudet Eteenpäin/ Peruutus Sonr SW 36 V Vihtelev Ei Huippu Työntö 47,6 kgf (105 lf) Akseli Pituus 152,4 cm (60 in.) 8 fin

15 Johdotus- j kkutiedot! VAARA Käytössä ti ldttvn olev kku tuott ksu, jok voi syttyä j räjähtää, suihkutten rikkihppo, jok voi iheutt vkvi plovmmoj. Tuulet kun ympärillä olev lue j käytä suojvrusteit kkuj käsitellessäsi ti huoltesssi.! VAARA Jos korjus ti huolto tehdään irrottmtt ensin kku, seuruksen voi oll tuotevurio, henkilövmm ti kuolem tuliplon, räjähdyksen, sähköiskun ti moottorin odottmttomn käynnistymisen tähden. Irrot kkukpelit kust in ennen moottorin huoltmist, korjmist, sentmist ti irrottmist. Suositeltvt käytännöt j menettelyt TÄRKEÄÄ: Irrot uistelumoottori kust jokisen käytön jälkeen j vruksen ikn. Älä käytä uistelumoottorin pääkku moottorin virroittmiseen. Käytä trkoitukseen soveltuv uistelumoottorikku ti lisäkkuriviä. Akuss on oltv suojv kkukotelo, jok estää kun npojen oikosulut. Reititä uistelumoottorin johdot toiselle puolelle venettä kuin muut veneen johdot. Liitä veneen lisävrusteet suorn moottorin pääkkuun. Älä vr uistelumoottorin kkuj moottorin olless josennoss (lhll). Akkusuositukset JOHDOTUS- JA AKKUTIEDOT Käytä venekäyttöön trkoitettuj 12 V:n syväpurkuskkuj. Trvittvien kkujen määrä vihtelee uistelumoottorin mllin mukn. Ktso tämän oppn koht Akkuliitäntä. Yleissääntönä on, että syväpurkuskut, joill on korkempi mpeeritunti- ti vrkpsiteettirvo, ntvt pitempiä joikoj j premp suorituskykyä. Asenn mnulisesti nollttv virrnktkisin linjn uistelumoottorin plusjohtojen knss enintään 1,8 m:n (6 ft) päähän kuist. Voit ost ne pikllisest MotorGuide-liikkeestä ti osoitteest Älä jtk pkkuksess olevi 10 gugen kkukpeleit yli 1.8 m:n (6 ft), jolloin kpelin kokonispituus on 3 m (10 ft). Jos trvitn pitempiä kkukpeleit, MotorGuidelt on stviss 8 mm²:n (8 gugen) kkukpeleit. Kiinnitä kkukpelit npoihin Nylock-muttereill. Siipimuttereiden käyttö stt iheutt löysiä liitäntöjä. Älä virroit syvyysluotimi ti klojen etsintälitteit uistelumoottorin kust. Elektronisten litteiden liittäminen uistelumoottorien kkuihin stt iheutt sähköhäiriöitä. Syvyysluotimet ti klojen etsintälitteet on virroitettv moottorin käynnistyskust ti lisäkust. Suositeltvn MotorGuiden lisävrusteen kuvus 8 gugen kkukpeli j nvt sekä 50 A:n mnulisesti nollttv utomttisulke 50 A:n mnulisesti nollttv virtktkisin 60 A:n mnulisesti nollttv virtktkisin fin 9

16 Akkuj koskevt vrotoimenpiteet! VAARA Käytössä ti ldttvn olev kku tuott ksu, jok voi syttyä j räjähtää, suihkutten rikkihppo, jok voi iheutt vkvi plovmmoj. Tuulet kun ympärillä olev lue j käytä suojvrusteit kkuj käsitellessäsi ti huoltesssi. Akkuj vrttess kuhunkin kennoon muodostuu räjähtävä ksuseos. Os tästä ksust pkenee ilmustulppien rei'istä j stt muodost räjähtävän ilmkehän kun ympärille, jos tuuletus on huono. Tämä räjähtävä ksu stt jäädä kun sisään ti ympärille useiksi tunneiksi kun vrmisen jälkeen. Kipinät ti liekit voivt sytyttää tämän ksun j iheutt sisäisen räjähdyksen, jok voi rikko kun. Seurvi vrotoimenpiteitä tulee noudtt räjähdyksen estämiseksi: 1. Vrttvien ti vst vrttujen kkujen lähellä ei s tupkoid, j ne on pidettävä loitoll votulest. 2. Akkukpeleit ei s kytkeä irti uistelumoottorin käydessä, kosk jännitteisen piirin rikkomiskohdss esiintyy tvllisesti kipinä. Kpelinkiristimiä ltureihin liitettäessä ti niistä irrotettess on in noudtettv vrovisuutt vstnpisuuden välttämiseksi. Heikot liitännät ovt yleinen syy sähkökriin, jotk iheuttvt räjähdyksiä. 3. Akkunpojen npisuutt kpeliliitäntöihin ei s muutt päinvstiseksi. Johtojen j kpeleiden reititys Reititä uistelumoottorin johdot toiselle puolelle venettä kuin muut veneen johdot. Uistelumoottori on liitettävä sille vrttuun kkuun. Herkkä elektroniikk, kuten syvyysluodit, tulee liittää erilliseen kkuun. Venemoottoreill tulee oll om, erityinen käynnistyskku. Kikill kuill on oltv yhteinen mliitäntä. Johtojen värikoodien lyhenteet JOHDOTUS- JA AKKUTIEDOT Johtojen värilyhenteet MUSTA Must SININEN Sininen RUSKEA Ruske - ti - Hrm VIHREÄ Vihreä ORN ti ORG Ornssi V.PUN Vl.puninen PPL ti PUR Sinipuninen PUNAINEN Puninen VAALEANRUSKEA Vl.ruske WHT. Vlkoinen KELTAINEN Keltinen LT ti LIT Vle DK ti DRK Tumm 10 fin

17 JOHDOTUS- JA AKKUTIEDOT Akkuliitäntä! VAARA Ennen kuin työskentelet sähköjärjestelmän osien ympärillä, irrot kkukpelit kust, jott estetään vmmt j sähköjärjestelmän vurioituminen thttomn oikosulun seuruksen.! VAROITUS Akkukpelien irrottminen ti liittäminen väärässä järjestyksessä stt iheutt vmmn sähköiskun seuruksen ti vurioitt sähköjärjestelmää. Irrot kun miinus ( ) -kpeli in ensin j liitä se viimeiseksi. HUOMAUTUS Jos uistelumoottori ei käytetä suositeltviss jännitervoiss, seuruksen stt oll tuotteen vurioituminen. Älä ylitä suurint syöttöjännitettä. TÄRKEÄÄ: Ktso uistelumoottorin sylinterinknness olevst trrst lisätietoj moottorin jännitevtimuksist. 12 V:N AKKULIITÄNTÄ 1. Irrot kkukpelit moottorin käynnistyskust ti lisäkust loitten miinusjohdost ( ). 2. Asenn 50 A:n (hyvä) ti 60 mpeerin (prs) mnulisesti nollttv utomttisulke linjn uistelumoottorin virtkpelin plusnvn (+) j uistelumoottorin kun plusnvn (+) knss. 3. Liitä uistelumoottorin plusjohto (+) uistelumoottorin kun plusnpn (+). 4. Liitä uistelumoottorin miinusjohto ( ) uistelumoottorin kun miinusnpn ( ). 5. Liitä yhteinen mdoitus uistelumoottorin kun miinusnvst ( ) moottorin käynnistyskun miinusnpn ( ). 6. Liitä kkukpelit tkisin moottorin käynnistyskkuun ti lisäkkuun loitten plusjohdost (+). e - Virtkpelit uistelumoottoriin BLACK RED RED BLACK - c - Mnulisesti nollttv utomttisulke Uistelumoottorin kku c d d - e - f - Moottorin käynnistyskku ti lisäkku Virtkpelit moottoriin Yhteinen mdoituspiiri f V:N AKKULIITÄNTÄ 1. Irrot kkukpelit moottorin käynnistyskust ti lisäkust loitten miinusjohdost ( ). 2. Asenn 50 A:n (hyvä) ti 60 mpeerin (prs) mnulisesti nollttv utomttisulke linjn uistelumoottorin virtkpelin plusnvn (+) j uistelumoottorin kun B plusnvn (+) knss. 3. Liitä uistelumoottorin plusjohto (+) uistelumoottorin kun plusnpn (+) B. 4. Liitä pukäynnistysjohto (hrm) kun B miinusnvn ( ) j kun Aplusnvn (+) välille. TÄRKEÄÄ: Apukäynnistysjohdon on oltv sm johto kuin miinus ( )- j plus (+) -virtkpelit. fin 11

18 JOHDOTUS- JA AKKUTIEDOT 5. Liitä uistelumoottorin miinusjohto ( ) kun A miinusnpn ( ). 6. Liitä kkukpelit tkisin moottorin käynnistyskkuun ti lisäkkuun loitten plusjohdost (+). d BLACK GRAY Bttery A c RED Bttery B c V:n kkuliitäntä - Virtkpelit uistelumoottoriin - Mnulisesti nollttv utomttisulke c - Apukäynnistyskpeli (ei toimitettu) d - Akun miinusnp ( ) 36 V:N AKKULIITÄNTÄ 1. Irrot kkukpelit moottorin käynnistyskust ti lisäkust loitten miinusjohdost ( ). 2. Asenn 50 A:n (hyvä) ti 60 mpeerin (prs) mnulisesti nollttv utomttisulke linjn uistelumoottorin virtkpelin plusnvn (+) j uistelumoottorin kun C plusnvn (+) knss. 3. Liitä uistelumoottorin plusjohto (+) uistelumoottorin kun plusnpn (+) C. 4. Liitä pukäynnistysjohto (hrm) kun C miinusnvn ( ) j kun Bplusnvn (+) välille. TÄRKEÄÄ: Apukäynnistysjohdon on oltv sm johto kuin miinus ( )- j plus (+) -virtkpelit. 5. Liitä pukäynnistysjohto (hrm) kun B miinusnvn ( ) j kun A plusnvn (+) välille. 6. Liitä uistelumoottorin miinusjohto ( ) kun A miinusnpn ( ). 12 fin

19 JOHDOTUS- JA AKKUTIEDOT 7. Liitä kkukpelit tkisin moottorin käynnistyskkuun ti lisäkkuun loitten plusjohdost (+). d BLK GRY Bttery A c GRY Bttery B c RED Bttery C c V:n kkuliitäntä - Virtkpelit uistelumoottoriin - Mnulisesti nollttv utomttisulke c - Apukäynnistyskpeli (ei toimitettu) d - Akun miinusnp ( ) fin 13

20 UISTELUMOOTTORIN ASENNUS JA KÄYTTÖ Asennustelineen sennus c c - X5-keulkiinnike Slvn vputuskhv Telineluukun khv 1. Vlitse sopiv lue veneen knnelt kiinnikkeen sentmist vrten. Vrmist, etteivät etukiinnitysruuvit läpäise runko. TÄRKEÄÄ: Vlitse knnelt lue niin, että uistelumoottorin rungon j veneen keuln välille jää 7,6 cm:n (3 in.) välys Välys 7,6 cm (3,0 in.) 2. Aset keuln kiinnikelust veneen knsipinnlle. Käytä kiinnikelust mllin etu- j tkkiinnitysreikien sijinnin merkitsemiseksi kiinnikelustn. 14 fin

21 UISTELUMOOTTORIN ASENNUS JA KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Uistelumoottorin kiinnittämiseksi veneeseen trvitn vähintään neljä pultti. Kiinnitä pultit mhdollisimmn etäälle toisistn tukevn kiinnityksen tkmiseksi. Asennustelineen kiinnitysreiät (5/puoli) Por kiinnitysreiät 7 mm:n (1/4 in.) läpimittisell pornterällä. Poist lik. TÄRKEÄÄ: Käytä upotuspornterää ti suuremp pornterää j upot lsikuituveneiden reiät hlkeilemisen estämiseksi. 4. Aset kumiset eristimet kiinnikkeen lustn j veneen kiinnityspinnn väliin. Aset trrnuht sennustelineen lle koukku- j silmukkkiinnityspuoli lspäin siten, että solki on veneen ulkoreunn päin. - - Velcro-trrnuh Solki Asenn ruostumttomst teräksestä vlmistetut luslevyt j nilonlukkomutterit kiinnitysruuveille veneen knnen lpuolelle. Kiristä ne tiuksti P3-ruuvimeisselillä j 7/16 tuumn vimell. TÄRKEÄÄ: Säädä trvittess kumisi luslevyjä 25 mm:n (1 in.) ulkoläpimittisill ruostumttomst teräksestä vlmistetuill luslevyillä, jott sdn tsinen kiinnityspint. fin 15

22 UISTELUMOOTTORIN ASENNUS JA KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Kiinnikelustn tulee oll täysin kumieristimiä vsten ennen sen pulttmist knteen, muuten kiinnike tkertelee, jolloin sen vminen on vike ti mhdotont. c - - c - d - e - f - Asennusteline Asennusruuvi Kumieristin Knsi Aluslevy Nilonlukkomutteri d e f Kun teline on sennettu, sen tulee kiinnittyä tiuksti j tsisesti, slptpit ukoiss, j vputu kevyellä, nopell nrukhvn nykäisyllä. Polkimen pysyvä kiinnitys (vlinninen) 1. Määritä sopiv jlkpolkimen sijinti uistelumoottorin olless käyttö- sekä yläsennoss. Vrmist, ettei veneen knnen ll ole esteitä, jotk voivt häiritä ruuvien kiinnittämistä, kuten lipioit ti veneen johdotust. 2. Kun sopiv sijinti on vlittu, merkitse kiinnitysreiät käyttämällä poljint mllin. 3. Käytä 3 mm:n (7/64 in.) pornterää j por reiät veneen knnen läpi. 4. Käytä neljää 8 x 2 tuumn ruostumttomst teräksestä vlmistettu ruuvi j kiinnitä poljin tiuksti veneen knteen fin

23 UISTELUMOOTTORIN ASENNUS JA KÄYTTÖ Moottorin sennus keuln kiinnikkeeseen 1. Käännä telineluukun khv vstpäivään luukun löysäämiseksi j vmiseksi. 2. Aset moottorin runko telineeseen j sulje luukku. 3. Käännä telineluukun khv myötäpäivään moottorin rungon kiristämiseksi telineeseen. 4. Käsikäyttöiset mllit: Säädä syvyyssäätöholkki j ohjuksen kiristysholkki hluttuun setukseen. Kpeliohjusmllit - Telineluukun khv - Telineluukku c Käsikäyttöiset mllit - Syvyyssäätöholkki - Ohjuksen kiristysholkki c - Telineluukun khv d - Telineluukku d Moottorin irrotus keuln kiinnikkeestä 1. Käännä telineluukun khv vstpäivään luukun löysäämiseksi j vmiseksi. 2. Irrot moottorin runko telineestä j sulje luukku. Sonr-näytön liittäminen uistelumoottoriin HUOMAUTUS: Tämä menettely koskee inostn mllej, joiss on kiinteä sonr. Tämä sonr-näyttöliitäntämenettely koskee uistelumoottorimllej, joiss on sisäinen sonr j jotk ntvt sisäiset 200/83 khz:n sonr-nturit, jotk ovt yhteensopivi Egle -, Grmin -, Humminird -, Lowrnce -, j Vexilr - sonrnäyttöjen knss. Ktso muiden sonr-yksikköjen yhteensopivuutt koskevi lisätietoj osoitteest fin 17

24 UISTELUMOOTTORIN ASENNUS JA KÄYTTÖ Uistelumoottoriss on 7-piikkinen Lowrnce-pistoke. Stviss on sovittimi muunmerkkisten sonrnäyttöjen liittämiseksi uistelumoottoriin. Sovit kpeliliitäntä sonr-näytön tkosss olevn sonr-porttiin. Käynnistä yksikön virt j vrmist, että sonr-kpeli on liitetty tukevsti. - Johtosrj kärkikrtion sonriin - 7-piikkinen Lowrnce-pistoke sonr-näyttöön MotorGuidelt stviss olevt nturin sovitinkpelit 7-6-piikkinen Lowrnce-sovitin 3-piikkinen Vexilr-sovitin 6-piikkinen Grmin-sovitin 7-piikkinen Humminird-sovitin Osnumero 8M M M M Kikuluotinnturin häiriöiden vähentäminen Eriliset häiriöt kuten rdiotjuus- (RFI) ti sähkömgneettiset häiriöt (EMI) voivt vikutt kikuluotinntureiden toimintn. Tälliset häiriöt voivt iheutt epätoivottu toimint nturin näytössä. Seurv list sisältää ohjeit häiriöiden vähentämiseksi. 1. Vähennä kikuluotimen herkkyyttä. Ktso nturinäytön mukn toimitettuj ohjeit.. Säädä herkkyys utomttiseksi.. Jos utomttinen setus ei vähennä kikuluotimen häiriötä, muut herkkyys mnulisesti prosenttiin enimmäissetuksest. 2. Vrmist, ettei nturin johto ole reititetty virtjohtojen läheltä. 3. Vrmist, että plus (+)- j miinus ( )-johdot on sennettu vierekkäin. Tämä utt torjumn mhdollisi sähkömgneettisi häiriöitä. 4. Trkst, onko nturin johdoss vurioit, kolhuj ti nrmuj. Vihd nturin johto, jos se on vioittunut. 5. Liitä nturinäyttö erilliseen lisäkkuun, johon ei ole liitetty muit litteit. Tällöin selviää, tuleeko häiriö virtjohdoist vi nturin johdost.. Jos häiriöt loppuvt, kun nturinäyttö liitetään erilliseen lisäkkuun, trkst veneen johdotus. Ongelm on todennäköisimmin mliitännässä ( ). Kikill litteill tulisi oll yhteinen mdoitus.. Jos häiriöt jtkuvt, ne tulevt todennäköisesti nturist ti nturin johdost. 6. Asenn suurtjuuskuristin (RFC) nturinäytön virtjohtoon. 7. Liitä nturinäyttö toiseen nturiin. Uistelumoottorin settminen yläsentoon! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käynnistä ti käytä moottori, ellei se ole vedessä.! VAROITUS Liikkuvt ost, kuten srnt j nivelet, voivt iheutt vkvn vmmn. Pysy loitoll liikkuvist osist, kun moottori joko setetn yläsentoon, käytetään ti kllistetn. 18 fin

25 UISTELUMOOTTORIN ASENNUS JA KÄYTTÖ 1. Trtu lujsti slvn vputuskhvn. 2. Nykäise slvn vputuskhv lukitustpin irrottmiseksi. 3. Jtk slvn vputuskhvn vetämistä lyksikön nostmiseksi kiinnikkeelle. - Slvn vputuskhv TÄRKEÄÄ: Nost uistelumoottori vrovsti vedestä. Älä vput slvn vputuskhv, ennen kuin lukitustppi on kiinnitetty. 4. Kun uistelumoottori on kiinnitetty yläsentoon, lukitustppi kiinnittyy moottorin kiinnittämiseksi piklleen X5 yläsennoss. fin 19

26 UISTELUMOOTTORIN ASENNUS JA KÄYTTÖ 5. Aset trrnuh komposiittipylvään päälle j soljen läpi. Vedä se tiuklle j kiinnitä sitten koukku- j silmukkkiinnitin tkisin yhteen moottorin kiinnittämiseksi sennustelineeseen. - Trrnuh Uistelumoottorin käyttö! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käynnistä ti käytä moottori, ellei se ole vedessä.! VAROITUS Liikkuvt ost, kuten srnt j nivelet, voivt iheutt vkvn vmmn. Pysy loitoll liikkuvist osist, kun moottori joko setetn yläsentoon, käytetään ti kllistetn.! VAROITUS Vältä mhdollinen vkv vmm, jok voi syntyä moottorin pudotess äkkiä moottorin syvyyttä säädettäessä. Trtu moottorin kseliin lujsti toisell kädellä moottori nostettess ti lskettess. 1. Irrot trrnuh, joll uistelumoottori on kiinnitetty sennustelineeseen. 2. Trtu lujsti slvn vputuskhvn. 3. Nykäise slvn vputuskhv lukitustpin irrottmiseksi. 4. Jtk slvn vputuskhvn vetämistä lskiesssi uistelumoottori veteen. 20 fin

27 UISTELUMOOTTORIN ASENNUS JA KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Lske uistelumoottori vrovsti veteen. Älä vput slvn vputuskhv, ennen kuin lukitustppi on kiinnitetty. - Slvn vputuskhv Kun uistelumoottori on käyttösennoss, lukitustppi kiinnittyy moottorin kiinnittämiseksi piklleen. - X5 käyttösennoss Uistelumoottorin syvyyden säätö! VAROITUS Vältä mhdollinen vkv vmm, jok voi syntyä moottorin pudotess moottorin syvyyttä säädettäessä. Trtu moottorin kseliin lujsti toisell kädellä moottori nostettess ti lskettess. KAAPELIOHJAUSMALLIT Säädä uistelumoottorin syvyyttä sen suorituskyvyn prntmiseksi veden eri syvyyksissä j llokoiss. fin 21

28 UISTELUMOOTTORIN ASENNUS JA KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Kun säädät moottorin syvyyttä, vrmist, että potkurin lvt ovt täysin upoksiss cm (6 12 in.) vedenpinnn lpuolell kuplinnn estämiseksi. 1. Trtu runkoon lujsti toisell kädellä. 2. Löysää telineluukun khv, kunnes moottorin runko liukuu vpsti. 3. Nost ti lske moottorin runko, kunnes potkurin lvt uppovt cm (6-12 in.) vedenpinnn lpuolelle, j kiristä sitten telineluukun khv. 4. Säädä kiinnikeen sivuiss olevi joustokhvoj niin, että moottori joust kohdtessn vedenlisi esteitä. - - Telineluukun khv Joustokhvt KÄSIKÄYTTÖISET MALLIT Säädä uistelumoottorin syvyyttä sen suorituskyvyn prntmiseksi veden eri syvyyksissä j llokoiss. TÄRKEÄÄ: Kun säädät moottorin syvyyttä, vrmist, että potkurin lvt ovt täysin upoksiss cm (6 12 in.) vedenpinnn lpuolell kuplinnn estämiseksi. 1. Trtu runkoon lujsti toisell kädellä. 2. Löysää syvyydensäätöholkki, kunnes moottorin runko liukuu vpsti. 3. Nost ti lske moottorin runko, kunnes potkurin lvt uppovt cm (6-12 in.) vedenpinnn lpuolelle, j kiristä sitten syvyysholkki. 4. Säädä kiinnikkeen sivuiss olevi joustokhvoj niin, että moottori joust kohdtessn vedenlisi esteitä. - - c - d - Syvyyssäätöholkki Ohjuksen kiristysholkki Telineluukun khv Telineluukku c d fin

29 UISTELUMOOTTORIN ASENNUS JA KÄYTTÖ Ohjusvsteen säätäminen vin käsikäyttöiset mllit Säädä ohjuksen kiristysholkki moottorin vpseen kääntämiseen trvittvn voimn lisäämiseksi ti vähentämiseksi. 1. Käännä ohjuksen kiristysholkki myötäpäivään ohjukseen trvittvn voimn lisäämiseksi. 2. Käännä ohjuksen kiristysholkki vstpäivään ohjukseen trvittvn voimn vähentämiseksi. - Ohjuksen kiristysholkki fin 23

30 UISTELUMOOTTORIN ASENNUS JA KÄYTTÖ Suunnn ilmisin kpeliohjusmllit Osoitin kertoo kikki suunttiedot. c d c - d - Suuntosoitin Oike käännös - vrvs ls; moottori kiertää venettä oikelle (pinmll pohjn sti vene liikkuu tksepäin) Eteenpäin - poljin keskellä Vsen käännös - kntpää ls; moottori kiertää venettä vsemmlle (pinmll pohjn sti vene liikkuu tksepäin) 24 fin

31 UISTELUMOOTTORIN ASENNUS JA KÄYTTÖ Nopeussäätö kpeliohjusmllit DIGITAALISISSA VAIHTELEVANOPEUKSISISSA MOOTTOREISSA Jlkkäyttöiset moottorit ovt stviss digitlisell nopeudensäädöllä. Nopeutt voidn säätää kääntämällä nopeudensäätökhv kädellä ti jlll, kunnes hluttu nopeus svutetn. c d c - d - Poljin Tilpäiskytkin On/Off/poljin-kytkin Nopeudensäätökhv Nopeudensäätökhv: Digitlisell nopeudensäädöllä vrustettujen moottorien säätökhvss on numerot 0 10, joiden vull voidn vlit mikä thns nopeus väliltä 0 10 j pysäyttää moottori. Tilpäiskytkin Tilpäiskytkin sijitsee polkimen oikess yläkulmss. Tilpäiskytkin toimii yhdessä on/off/poljin-kytkimen knss silloin, kun se on poljintilss. Kun tilpäiskytkintä pinetn, moottori käy vlitull nopeudell, kunnes kytkintä pinetn. On/Off/poljin-kytkin: Kolmisentoinen kytkin trjo kolme vihtoehto moottorin käyttämiseen: päällä, poljin ti pois.. Päällä: Moottori käy jtkuvsti nopeudensäätökhvst vlitull nopeudell ilmn tilpäiskytkimen käyttämistä.. Poljin: Tilpäiskytkin ktivoi moottorin nopeudensäätökhvst vlitull nopeudell. c. Pois: Smmutt uistelumoottorin. Nopeussäätö käsikäyttöiset mllit Säädä nopeussäätö hluttuun sentoon j työnnön määrään. Kierrä käsin kierrettävää ohjuskhv myötäpäivään eteenpäinliikettä vrten ti vstpäivään peruutusliikettä vrten. Khvn off-sento pysäyttää moottorin. fin 25

32 UISTELUMOOTTORIN ASENNUS JA KÄYTTÖ Digitlisell nopeudensäädöllä vrustetuiss mlleiss voidn vlit mikä thns nopeus väliltä 0 10 eteenpäin- ti peruutussentoon. c c - Eteenpäinnopeussäätö Pois Peruutusnopeussäätö Akun merkkivlo Akun merkkivlo (sylinteriknness) nt tietoj kun ltustilst yhdellä silmäyksellä. Akkuvlo syttyy, kun uistelumoottori liitetään kkuun, j pl koko jn, kun moottori on liitettynä kkuun. Akun ltustiln mukn vlo on joko vihreä (ldttu) ti puninen (tyhjä). 26 fin

33 Uistelumoottorin hoito Jott uistelumoottorisi olisi mhdollisimmn hyvässä käyttökunnoss j säilyttäisi luotettvuutens, sen säännöllinen trkstus j huolto ovt tärkeitä. Kehotmme sinu huoltmn sen kunnoll, jott voit vrmist omsi j mtkustjiesi turvllisuuden.! VAARA Jos uistelumoottori ei trkstet, huollet ti korjt, seuruksen voi oll tuotteen vurioituminen ti vkv vmm ti kuolem. Älä huoll uistelumoottorisi, jos et tunne oikeit huolto- j turvllisuusmenettelyjä. VARAOSIEN VALINTA Suosittelemme lkuperäisten MotorGuiden sertifioimien Tough-vrosien käyttöä. Trkstus- j huoltoiktulu ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ Trkist uistelumoottorin knsikiinnityksen kireys. Trkist kkujohtojen liitäntöjen kireys. Trkst silmämääräisesti, ovtko johtoliitännät löysiä ti syöpyneitä. Trkist potkurimutterin kireys. Trkist, etteivät potkurin lvt ole vhingoittuneet. JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN Irrot kkukpelit virtlähteestä. Trkist, onko potkuriss j potkurikseliss roski, kuten ksvej ti ongensiim. Poist kikki roskt. Huuhdo uistelumoottorist puhtll vedellä lik j pöly, jotk voivt nrmutt pint. JOKA 100. KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN TAI VUOSITTAIN Voitele kikki nivelet säännöllisesti. Ktso koht Voitelukohdt. Trkist ruuvien, mutterien j muiden kiinnittimien kireys. Trkst kku. Lisätietoj on kohdss Akun trkstus. SÄILYTYKSEN VALMISTELU Päätrkoituksen uistelumoottorin säilytysvlmisteluss on suojt sitä korroosiolt j sisälle jääneen veden jäätymisen iheuttmilt vurioilt. Suorit sinmukiset hoito-ohjeet uistelumoottorin vlmistelemiseksi säilytystä vrten. Säilytä uistelumoottori kuivss pikss, joss se ei kärsi lämpötiln lskiess lle -29 C:n (-20 F). TÄRKEÄÄ: Jos uistelumoottoreit säilytetään lle 0 C:n (32 F) lämpötiloiss, niitä tulee käyttää hitsti vähintään 15 minuutti ennen kuin ylitetään 30 % käyttötehost. Voitelukohdt HUOMAUTUS: Suositettuj voiteluineit on stviss kikist vltuutetuist MotorGuiden ti Mercury Mrinen huoltokeskuksist. Kitkn j lievän vingunnn vähentämiseksi voitele ilmoitetut kohdt säännöllisesti seurvill voiteluineill: Telineluukun khvn kierteet - PTFE:tä sisältävä 2-4-C Slptpin koukut - PTFE:tä sisältävä 2-4-C Slptpit - PTFE:tä sisältävä 2-4-C HUOLTO fin 27

34 HUOLTO Akselitpit - 4-thtinen 10W-30-perämoottoriöljy TÄRKEÄÄ: Älä koskn käytä erosoli sisältävää voiteluinett litteen minkään osn rsvmiseen ti öljyämiseen. Moniss erosoli sisältävissä voiteluineiss on hitllisi ponneineit, jotk voivt iheutt vurioit uistelumoottorin eri osille. TÄRKEÄÄ: Älä päästä voiteluinett rungon holkkeihin ovitelinepuoliskoihin, kosk se vikutt uistelumoottorin ohjusvsteeseen. c c d c c c - d - Slptpin koukut Akselitpit Slptpit Telineluukun khvn kierteet Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero PTFE:tä sisältävä 2-4- C 4-thtinen 10W-30 - perämoottoriöljy Slptpit, slptpin koukut j telineluukun khvn kierteet Q 1 Akselitpit 92-8M Akun trkstus Akku on trkstettv säännöllisesti, jott vrmistetn uistelumoottorin oike toimint. TÄRKEÄÄ: Lue kun mukn toimitetut turv- j huolto-ohjeet. 1. Vrmist, että kku on kiinnitetty lukseen. 2. Vrmist, että kkukpelin nvt ovt puhtt, tiukt j oikein sennetut. Ktso sennusohjeet kohdst Akkuliitäntä. 3. Akuss tulee oll kkukotelo, jok estää kun npojen oikosulut. Korroosionsuoj-nodi (suolisen veden mllit) Anodi utt suojmn uistelumoottori glvniselt korroosiolt ntmll omn metllins syöpyä hitsti uistelumoottorin metlliosien semest. Anodi pitää trkst joittin, etenkin suolisess vedessä, joss syöpyminen on nopemp. Korroosiosuojn ylläpitämiseksi nodi pitää viht, jos se on syöpynyt vähintään 50 prosentti. Älä ml ti pinnoit nodi suoj-ineill, sillä tämä vähentää nodin tehokkuutt. 28 fin

35 HUOLTO TÄRKEÄÄ: Älä ml nodi ti puhdist sitä teräsvillll, hiekkpperill, teräshrjll ti muill hnkvill mterileill. Vihd nodi, jos se on syöpynyt vähintään 50 prosentti. - - Potkuri Anodi (vin suolisen veden mlleiss) c - Aluslevy c d - Potkurin mutteri d Potkurin vihto! VAARA Jos korjus ti huolto tehdään irrottmtt ensin kku, seuruksen voi oll tuotevurio, henkilövmm ti kuolem tuliplon, räjähdyksen, sähköiskun ti moottorin odottmttomn käynnistymisen tähden. Irrot kkukpelit kust in ennen moottorin huoltmist, korjmist, sentmist ti irrottmist. POTKURIN IRROTUS 1. Irrot virtjohdot kust. 2. Pitele potkurin terästä toisell kädellä (käytä käsineitä) j irrot potkurimutteri 9/16 tuumn vimell ti hylsyvimell. Irrot potkurimutteri j luslevy (ti nodi suolisen veden mlleiss). TÄRKEÄÄ: Irrot potkurimutteri vimell ti hylsyvimell j hylsyllä. Jonkin muun työklun käyttö stt vurioitt potkurimutteri ti -kseli. Jos potkuri ei void poist helposti, nput vstkkisen terän tkpuolt kumivsrll. Jos potkurin irrottminen ei onnistu, pyydä vltuutettu jälleenmyyjää irrottmn se. fin 29

36 HUOLTO HUOMAUTUS: Jos potkurin tppi on vääntynyt, vihd se POTKURIN ASENNUS 1. Kierrä moottorin kseli potkuritpin settmiseksi vk-sentoon. - Potkuritppi Asenn potkuri moottorin kselille kiinnittämällä potkuri potkuritppiin. 3. Asenn luslevy (j nodi suolisen veden mlleiss) potkurin kselille j senn sitten potkurimutteri. Kiristä potkurimutteri vimell ti hylsyvimell j hylsyllä tiukkn j kiristä sitten vielä 1/4 kierrost. 30 fin

37 HUOLTO TÄRKEÄÄ: Älä kiristä potkurin mutteri liik, sillä potkuri ti potkuritppi voi tällöin vurioitu. c Kuvss suolisen veden mlli - Potkuri - Anodi (vin suolisen veden mlleiss) c - Aluslevy d - Potkurin mutteri d Ohjuskpelin kiristyksen säätö! VAARA Jos uistelumoottori ei trkstet, huollet ti korjt, seuruksen voi oll tuotteen vurioituminen ti vkv vmm ti kuolem. Älä huoll uistelumoottorisi, jos et tunne oikeit huolto- j turvllisuusmenettelyjä. X5-uistelumoottorin kpelin kireys on setettu tehtll. Ajn j käytön myötä kpelit sttvt venyä hiemn, jolloin niitä on joskus säädettävä. Seurvss esitetään, kuink ohjuskpelin kireyttä säädetään. Noudt vrovisuutt ohjuskpelin kireyden säädössä. Liillinen kpelin kireys iheutt kpelien j hihnpyörien ennenikist kulumist, kun ts liik löysyys stt sd kpelit pois hihnpyöriltä, mistä on seuruksen ohjuksen hllinnn menetys. 1. Irrot poljin veneen knnest, jos se on kiinnitetty ruuveill. 2. Säädä kpelin kireyttä kiertämällä sen kireydensäätöruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. Säädä kpelin kiristysruuvi ilmoitettuun momenttirvoon. Kuvus Nm l-in. l-ft Kpelin kiristysruuvi Polkimen pohj - Kpelin kiristysruuvi fin 31

38 Etuosn kiinnitystpin vihtminen HUOLTO Vioittuneen etuosn kiinnitystpin vihtminen käy helposti. Lue seurvt ohjeet j noudt niitä huolellisesti.! VAARA Jos korjus ti huolto tehdään irrottmtt ensin kku, seuruksen voi oll tuotevurio, henkilövmm ti kuolem tuliplon, räjähdyksen, sähköiskun ti moottorin odottmttomn käynnistymisen tähden. Irrot kkukpelit kust in ennen moottorin huoltmist, korjmist, sentmist ti irrottmist. 1. Vedä slvn vputuskhv j v kiinnike ylä- j käyttösennon välille. Tue kiinnike tähän sentoon. 2. Vedä j pidä slvn vputuskhv, kunnes tppi on kohdistettu kuvn osoittmll tvll. Pidä slvn vputuskhv tässä sennoss. TÄRKEÄÄ: Älä vput slvn vputuskhv, ennen kuin uusi lukitustppi on kiinnitetty, muutoin kiinnikkeen sisäiset ost vurioituvt. - - Lukitustppi Lukko Kun tppi on kohdistettu kuvn osoittmll tvll, pin lukitustppi kuvn osoittmn suuntn mutt älä irrot sitä kokonn. HUOMAUTUS: Tpin voi trvittess nputt irti ruuvimeisselin khvll ti pienellä vsrll Pidä slvn vputuskhv edelleen kun lukitustppi on osittin irrotettu. 32 fin

39 HUOLTO 5. Suunt uusi lukitustppi niin, että kohdistuskieleke osoitt smn suuntn kuin vnhn lukitustpin kohdistuskieleke. 6. Pin uusi lukitustppi kiinnikkeen vstkkiselle puolelle. Pin uutt lukitustppi kunnes se nksht piklleen. HUOMAUTUS: Uuden lukitustpin sentminen irrott vnhn lukitustpin. - Kohdistuskielekkeet Vput slvn vputuskhv j siirrä uistelumoottori joko ylä- ti käyttösentoon. MotorGuiden lisävrusteit koskevt tiedustelut Ktso sivustost tietoj kikille MotorGuiden uistelumoottoreille suositelluist lisävrusteist. fin 33

40 Uistelumoottorin suorituskyky Oire Mhdollinen syy Resoluutio Tehohäviö Liillinen melu, tärinä Moottorivik (kikki nopeudet) Moottorivik (yksi ti usempi nopeus) Potkurin irrotusvikeus Asennusteline vinkuu Heikko kku Löysät ti syöpyneet kkuliitännät Potkuri on löysällä, vurioitunut ti epätspinoss Johdotus ti sähköliitos villinen Potkuriin on tkertunut ksvej, ongensiim ti roski Moottorin kseli on vääntynyt Potkuri on löysällä, vurioitunut ti epätspinoss Heikko kku Löysät ti syöpyneet kkuliitännät Sähkö- Sulke ti utomttisulke on plnut Potkuri on löysällä, vurioitunut ti epätspinoss Johdotus ti sähköliitos villinen. Vääntynyt potkurin tppi Vääntynyt nkkurikseli Lukitustpit on voideltv Kikuluotinnturin häiriöiden vähentäminen Lisätietoj on kohdss Johdotus- j kkutiedot. Lisätietoj on kohdss Huolto. Johdon gugelukem kust uistelumoottoriin ei ole riittävä. Kuuden gugen johto (13 mm²) on suositeltv. Poist ksvit, ongensiim ti roskt potkurist. Lisätietoj on kohdss Tkuutiedot. Lisätietoj on kohdss Huolto. Lisätietoj on kohdss Johdotus- j kkutiedot. Trkist, ettei liittimessä ole löysää ti vioittunutt liitäntää. Lisätietoj on kohdss Johdotus- j kkutiedot. Piknn j korj ylikuormituksen syy. Vihd sitten sulke ti noll utomttisulke. Lisätietoj on kohdss Huolto. Lisätietoj on kohdss Tkuutiedot. Pitele toisest terästä j nput kevyesti vstkkist terää kumivsrll. Käytä kittilst potkurin kummllkin puolell tsisen voimn smiseksi. Ot yhteys huoltokeskukseen. Voitele sennustelineen lukitustpit PTFE:tä sisältävällä 2-4-Cvoiteluineell. Eriliset häiriöt kuten rdiotjuus- (RFI) ti sähkömgneettiset häiriöt (EMI) voivt vikutt kikuluotinntureiden toimintn. Tälliset häiriöt voivt iheutt epätoivottu toimint nturin näytössä. Seurv list sisältää ohjeit häiriöiden vähentämiseksi. 1. Vähennä kikuluotimen herkkyyttä. Ktso nturinäytön mukn toimitettuj ohjeit.. Säädä herkkyys utomttiseksi. VIANETSINTÄ. Jos utomttinen setus ei vähennä kikuluotimen häiriötä, muut herkkyys mnulisesti prosenttiin enimmäissetuksest. 2. Vrmist, ettei nturin johto ole reititetty virtjohtojen läheltä. 3. Vrmist, että plus (+)- j miinus ( )-johdot on sennettu vierekkäin. Tämä utt torjumn mhdollisi sähkömgneettisi häiriöitä. 4. Trkst, onko nturin johdoss vurioit, kolhuj ti nrmuj. Vihd nturin johto, jos se on vioittunut. 34 fin

41 5. Liitä nturinäyttö erilliseen lisäkkuun, johon ei ole liitetty muit litteit. Tällöin selviää, tuleeko häiriö virtjohdoist vi nturin johdost.. Jos häiriöt loppuvt, kun nturinäyttö liitetään erilliseen lisäkkuun, trkst veneen johdotus. Ongelm on todennäköisimmin mliitännässä ( ). Kikill litteill tulisi oll yhteinen mdoitus.. Jos häiriöt jtkuvt, ne tulevt todennäköisesti nturist ti nturin johdost. 6. Asenn suurtjuuskuristin (RFC) nturinäytön virtjohtoon. 7. Liitä nturinäyttö toiseen nturiin. VIANETSINTÄ fin 35

42 Mercury Mrinen huoltotoimistot OMISTAJAN HUOLTOAPU Jos trvitset pu, soit, fks ti kirjoit meille. Ilmoit päiväpuhelinnumerosi, jos ott yhteyttä postitse ti fksitse. Yhdysvllt, Knd Puhelin Fksi Verkkosivut English Frnçis English Frnçis Mercury Mrine W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Austrli, Tyynenmeren lue Puhelin Fksi Brunswick Asi Pcific Group Bessemer Drive Dndenong South, Victori 3175 Austrli Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk Puhelin Fksi Brunswick Mrine Europe Prc Industriel de Petit-Rechin B-4800 Verviers, Belgi Meksiko, Keski-Amerikk, Etelä-Amerikk, Kriinmeri Puhelin Fksi Mercury Mrine Interchnge Circle North Mirmr, FL Yhdysvllt Asi, Singpore, Jpni Puhelin Fksi Brunswick Asi Pcific Group T/A Mercury Mrine Singpore Pte Ltd 29 Loyng Drive Singpore, fin

Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat tiedot

Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat tiedot EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että Motorguide X3 -uistelumoottori täyttää 99/5/EY R&TTE - direktiivin keskeiset j muut sinmukiset vtimukset. Alkuperäisen CE-vtimustenmukisuusvkuutuksen

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja 2017, Mercury Mrine X3-40/X3-45/X3-55/X3-70 Käyttö Huolto Asennus Tkuu Ohjekirj 8M0127498 1116 fin fin EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide X3 -uistelumoottori täyttää

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen

Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen 2015, Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 8M0110063 615 fin fin EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide X5 -uistelumoottori täyttää

Lisätiedot

ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA OPPIMASTA, ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA KEHITTYMÄSTÄ ÄLÄKÄ KOSKAAN LAKKAA KALASTAMASTA.

ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA OPPIMASTA, ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA KEHITTYMÄSTÄ ÄLÄKÄ KOSKAAN LAKKAA KALASTAMASTA. Kiitämme Kiitämme, että olet vlinnut MotorGuiden VriMAX -moottorin. VriMAX on MotorGuiden monen vuoden kokemuksen tulos: moottori, jok on suunniteltu ntmn digitlist nopeudensäätöä j mhdollisimmn pitkää

Lisätiedot

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-KEY FOB, TROLLING MOTR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

Kiitämme. Takuuilmoitus. 2011, Mercury Marine Järvivesi/merivesi 90-8M

Kiitämme. Takuuilmoitus. 2011, Mercury Marine Järvivesi/merivesi 90-8M Kiitämme Kiitos MotorGuiden vlinnst. Se on yksi mrkkinoiden hienoimmist uistelumoottoreist. Useiden vuosien kokemust on käytetty korkeltuisten tuotteiden vlmistmiseen. Tämä on johtnut MotorGuiden mineeseen

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

8M Xi5 Langaton versio Käyttöhuoltoasennus- ja. takuuohjekirja. 2017, Mercury Marine

8M Xi5 Langaton versio Käyttöhuoltoasennus- ja. takuuohjekirja. 2017, Mercury Marine 2017, Mercury Mrine Xi5 Lngton versio Käyttöhuoltosennus- j tkuuohjekirj 8M0129369 117 fin fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 WIRELESS FOOT PEDAL FCC ID - MVU09291 Xi5

Lisätiedot

90-8M fin. Xi5 langaton versio. 2014, Mercury Marine

90-8M fin. Xi5 langaton versio. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Xi5 lngton versio fin 90-8M0098375 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 WIRELESS FOOT PEDAL FCC ID - MVU09291 Xi5 WIRELESS REMOTE FCC ID - MVU09305

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

*8M * FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme. Takuuilmoitus 90-8M , Mercury Marine Xi5 langaton versio

*8M * FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme. Takuuilmoitus 90-8M , Mercury Marine Xi5 langaton versio FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-KEY FOB, TROLLING MOTR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET HUOMAUTUS: Kun sennus on tehty, säilytä näitä ohjeit tuotteen mukn myöhempää käyttöä vrten. TÄRKEÄÄ: Tämä tiedote ohj jälleenmyyjiämme, veneveistämöitä j yhtiön huoltohenkilöstöä tuotteidemme oikess sennuksess

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO MALLIT: Mkevesi, Suolvesi, Tour j Tour ES Tämä MotorGuide sähköinen perämoottori on kokoonpntu merikklisvlmisteisist j tuontiosist, MotorGuide, 835 W. 41st St.,

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja 2017, Mercury Marine R5-70/R5-80/R5-105 Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja 8M0127470 1116 fin fin EU-vaatimustenmukaisuuslausunto Attwood Corporation täten vakuuttaa, että MotorGuide R5 -uistelumoottori

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT FI.TBV.10929 Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT 1. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee 2(3)-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä,

Lisätiedot

Kiitämme. Takuuilmoitus. 2011, Mercury Marine R3-30/R3-40/R3-45/R3-55 90-8M0057294 710

Kiitämme. Takuuilmoitus. 2011, Mercury Marine R3-30/R3-40/R3-45/R3-55 90-8M0057294 710 Kiitämme Kiitos MotorGuiden valinnasta. Se on yksi markkinoiden hienoimmista uistelumoottoreista. Useiden vuosien kokemusta on käytetty korkealaatuisten tuotteiden valmistamiseen. Tämä on johtanut MotorGuiden

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen

Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen 2014, Mercury Marine R3-30/R3-40/R3-45/R3-55 Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen 8M0099479 914 fin fin EU-vaatimustenmukaisuuslausunto Attwood Corporation täten vakuuttaa, että MotorGuide R3 -uistelumoottori

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit 1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimllit Tunnisteet Srjnumerot ovt vlmistjn vimi moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt sinun Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue Ominisuudet - SV-9007 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso 4 Yhden () litium-ion-kun säilytyslue 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen nostojrru

Lisätiedot

Lähetin, malli 3500 (9-johtiminen) tai Oheislaite, malli 3300

Lähetin, malli 3500 (9-johtiminen) tai Oheislaite, malli 3300 Pikohje P/N 3300787, trkistus C Huhtikuu 2003 Lähetin, mlli 3500 (9-johtiminen) ti Oheislite, mlli 3300 Asennusohjeet Pneelisennus Mikäli trvitset on-line teknistä pu käytä EXPERT 2 - järjestelmää, osoite:

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 540 Brvo -perävetolitteet 8M0112135 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C*

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C* 2008, Mercury Mrine CMD:n SmrtCrft-mlli *CMD-4996459,/,90-879355C* CMD-4996459 / 90-879355C 508 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus...2

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot

Kärryn tekniset tiedot Ominisuudet - SV-9008 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso Elektronisell utomttilukituksell vrustettu nostj 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Asennusopas. Varalämmitin ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Varalämmitin ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Vrlämmitin ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa! S 00 / S 00 P / S 00 Käyttöohje Säilytä utoss! S 00 / S 00 P / S 00 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... Turvllisuusohjeit... Tärkeitä ohjeit... Käyttötrkoitus... Käyttöohje Lämmitys S 00 / S 00 P...

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin 2015, Mercury Mrine VesselView 4 8M0102709 1214 fin SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 4 yleisktsus... 2 Pinikkeet... 2 Näytön kielen vlint... 2 Tkpneeli... 3 VesselView 4 näytön sijinnit

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. 888-SV-21DL-00 rev C. Liikealue Pystysuora säätöalue: 20 (508 mm)

Kärryn tekniset tiedot. 888-SV-21DL-00 rev C. Liikealue Pystysuora säätöalue: 20 (508 mm) Ominisuudet - SV-9075 Nostin LCD-tppi 5 nostin 4 Työtso 5 Lukittv nostj Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 7 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 8 Kpelin hllint 9 Nostimen nostojrru 0 Lukitsevt eturttt

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot