*8M * FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme. Takuuilmoitus 90-8M , Mercury Marine Xi5 langaton versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "*8M * FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme. Takuuilmoitus 90-8M , Mercury Marine Xi5 langaton versio"

Transkriptio

1 FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-KEY FOB, TROLLING MOTR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto täyttyvät: 1. Tämä lite ei s iheutt hitllisi häiriöitä. 2. Tämän litteen täytyy sietää vstnotetut häiriöt, myös selliset, jotk voivt iheutt epätoivottv toimint. Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen vtimukset. Muutokset, joit MotorGuide ei ole nimenomn hyväksynyt, voi joht litteen käyttökieltoon käyttäjälle. Kiitämme Kiitämme lngttomn MotorGuide Xi5 -uistelumoottorin ostmisest. Xi5 on suunniteltu j vlmistettu ntmn onkijoiden odottm suorituskykyä: hiljist toimint, luotettvuutt j trkk hllint. Uskomme, että Xi5 prnt klstuskokemustsi, j rvostmme sitä, että vlitsitte MotorGuiden. Rekisteröi uusi Xi5 osoitteess motorguide.com ti täytä j postit tkuurekisteröintikortti. Tkuuilmoitus Ostmsi tuote toimitetn MotorGuiden myöntämällä rjoitetull tkuull. Tkuuehdot ovt nähtävissä tämän ohjekirjn kohdss Tkuutiedot. Tkuuilmoitus sisältää kuvuksen tkuusuojn kestojst, tärkeitä vstuuvpusluseit j korvusrjoituksi sekä muit tkuuseen liittyviä tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset olivt voimss silloin, kun tämä käsikirj hyväksyttiin pinettvksi. MotorGuide, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns, muutt määrityksiä, ominisuuksi, menetelmiä ti toiminttpoj ilmn ennkkoilmoitust j velvoituksett. MotorGuide, Lowell, Michign, USA 2013, Mercury Mrine Crdle Lock on Brunswick Corportionin tvrmerkki. Mercury, Mercury Mrine j MotorGuide ovt Brunswick Corportionin rekisteröityjä tvrmerkkejä. Mercury Product Protection -logo on Brunswick Corportionin rekisteröity plvelumerkki. Egle j Lowrnce ovt Nvico Inc:n rekisteröityjä tvrmerkkejä. Grmin on Grmin Ltd:n rekisteröity tvrmerkki. Humminird on Johnson Outdoors Mrine Electronics, Inc:n rekisteröity tvrmerkki. Vexilr on Vexilr, Inc:n rekisteröity tvrmerkki , Mercury Mrine Xi5 lngton versio *8M * 90-8M

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Tkuutiedot MotorGuiden khden vuoden rjoitettu tkuu... 2 Os 2 - Yleistiedot j osien tunnistenumerot Komponenttien yksilöinti... 6 Srjnumeron kirjminen... 6 Tuotteen rekisteröinti... 6 Veneilijän velvollisuudet...6 Vedessä olevien ihmisten suojminen...7 Uisteltess... 7 Veneen olless piklln... 7 Mtkustjien turvllisuusviesti... 7 Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn... 7 Os 3 - Tuotteiden sennus-, johdotus- j kkutiedot Uistelumoottorin sentminen Suositeltvt käytännöt j menettelyt Akkusuositukset Akkuj koskevt vrotoimenpiteet Yhteismdoituksen luominen Elektrolyysi Johtojen värikoodien lyhenteet Akkuliitäntä V:n kkuliitäntä V:n kkuliitäntä V:n kkuliitäntä...14 Lngttomn polkimen käynnistys...14 Kädessäpidettävän kukosäätimen käynnistys Sonr näytön liittäminen uistelumoottoriin Os 4 - Uistelumoottorin käyttäminen Tililmisimen merkkivlo Uistelumoottorin settminen yläsentoon j käyttö Uistelumoottorin settminen yläsentoon Uistelumoottorin käyttö Moottorin syvyyden säätö Käyttö polkimell...20 Polkimen kytkeminen päälle ti pois Suunnn hllintlite...21 Nopeudensäätö...21 Käyttö kädessäpidettävällä kuko ohjimell Kädessäpidettävän kukosäätimen kytkeminen päälle j pois Ohjus...22 Nopeudensäätö...22 Os 5 - Huolto j säilytys Uistelumoottorin hoito Vrosien vlint Trkstus j huoltoiktulu Ennen jokist käyttöä Jokisen käytön jälkeen käyttötunnin välein ti vuosittin (kumpi sttuu ensin) Säilytyksen vlmistelu...27 Akun trkstus Potkurin vihto Potkurin irrotus Potkurin sennus Os 6 - Omistjn huoltopu Vinetsintä Polkimen j kädessäpidettävän kukosäätimen vinetsintä...30 Vstnottimen muistin tyhjentäminen Lngttomn polkimen ti kukosäätimen uudelleenohjelmointi Polkimen priston vihto Kädessäpidettävän kukosäätimen priston vihto Huoltopu Mercury Mrinen huoltotoimistot M fin HEINÄKUU 2013 Sivu i

4 Sivu ii 90-8M fin HEINÄKUU 2013

5 Sisällysluettelo Os 1 - Tkuutiedot Os 1 - Tkuutiedot 1 MotorGuiden khden vuoden rjoitettu tkuu M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 1

6 Os 1 - Tkuutiedot MotorGuiden khden vuoden rjoitettu tkuu SÄILYTÄ ALKUPERÄINEN OSTOKUITTI. 1. Alkuperäisille vähittäissikkille MotorGuide nt huvivenekäyttöön trkoitetuille sähköisille uistelumoottoreille ostopäivästä lähtien khden (2) vuoden tkuun siitä, ettei tuotteess ole mterili- eikä vlmistusvirheitä. 2. Tkuuhuollon smiseksi ostjn on toimitettv ti plutettv yksikkö (vkuutettun j postimksu mksettun) mihin thns MotorGuiden vltuuttmn huoltoliikkeeseen. ÄLÄ PALAUTA OSTOPAIKKAAN, ellei kyseessä ole vltuutettu huoltoliike. Postitse plutetut tuotteet tulee pkt huolellisesti j mukn tulee liittää ilmoitus ongelmn luonteest j/ti pyydetystä huollost sekä sikkn osoite j puhelinnumero. Kopio ostokuitist, todiste rekisteröinnistä ti muu ostotodiste on myös liitettävä plutettvn tuotteen mukn, jott sitä voidn hrkit tkuuhuoltoon. Tkuuvteit ei hyväksytä, ellei uistelumoottorin mukn toimitet venepketin ostokuitti ti muut rekisteröintitodistett. 3. MotorGuide korj ti viht näiden tkuuehtojen kttmt tuotteet omn hrkintns mukn. MotorGuide j MotorGuiden huoltoliikkeet eivät vst MotorGuide-tuotteille iheutuneist vurioist, jotk johtuvt muiden kuin MotorGuiden vltuutetun huoltoliikkeen tekemistä korjuksist. MotorGuide j Attwood eivät vst vioist ti vurioist, joiden syynä on väärä sennus, käyttöönotto ti vlmistelu ti iemmt huolto- ti korjusvirheet. 4. Alkuperäisille vähittäissikkille MotorGuide nt kuplliseen j hllituksen käyttöön trkoitetuille sähköisille uistelumoottoreille yhden (1) vuoden tkuun siitä, ettei tuotteess ole mterili- eikä vlmistusvirheitä. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin, esim. vuokrveneet, oppt, klstusleirit tms. Tkuut ei s siirtää seurvlle ostjlle. Mercuryn tuotesuojohjelm ei ole stviss kuplliseen eikä hllituksen käyttöön. 5. MotorGuiden komposiittikselin rjoitettu elinikäinen tkuu. MotorGuide nt lkuperäiselle ostjlle koko tämän eliniän kestävän, komposiittikseleit koskevn tkuun siitä, ettei kseleiss ole mterili- eikä vlmistusvirheitä. MotorGuide toimitt mksutt uuden komposiittikselin sellisen komposiittikselin tillle, joss on mterili- ti vlmistusvirhe. Ostj joutuu mksmn sennuskulut itse. 6. Tkuukte on stviss sikkille, jotk ostvt jälleenmyyjältä ti myyntiliikkeestä, jok on MotorGuide Mrinen vltuuttm tuotteen myyntimss. Tkuukte j sen kesto vihtelevt sen mukn, missä mss tuotteen omistj suu. Tämä rjoitettu tkuu lk siitä päivästä, jon tuote ensin myytiin ostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. MotorGuiden lisävrusteill on tämän rjoitetun tkuun mukn yhden (1) vuoden tkuu vähittäismyyntipäivästä lähtien. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä ei pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Trjouksiin liittyviä tkuit ei ole sisällytetty tähän lusuntoon j niiden kte stt vihdell trjouksen mukn. Tuotteet, jotk myydään ti otetn käyttöön yli kuuden vuoden kuluttu vlmistuspäivästä, eivät kuulu tkuun piiriin. 7. Tämä tkuu ei koske normlisti kuluneit osi, esimerkiksi kuluneit kpeleit, hllintlitteit ti tuotevurioit, joiden syynä on: 1) liminlyönti, huollon puute, onnettomuus, epänormli käyttö ti väärä sennus ti huolto; 2) väärinkäyttö, esim. tipuneet metllitngot, tipuneet nkkurikselit, rikkinäiset säätökpelit jne., onnettomuudet, muutokset, sopimton käyttö, suuri kulum ti vurio sen seuruksen, ettei omistj ole vrmistnut riittävää sennust ti hoito; 3) muun kuin MotorGuiden ti Attwoodin vlmistmn lisävrusteen ti osn käyttö; 4) osien muuntelu ti poisto; 5) jos joku muu kuin MotorGuiden vltuuttm huoltokeskus v lyksikön (moottorin), tämä tkuu ei ole voimss. 8. Vrmme oikeuden prnt uistelumoottoreiden mllej olemtt velvollisi tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin uistelumoottoreihin. 9. Kikille srjss vlmistetuille "huolto-korjus"-uistelumoottoreille nnetn yhden (1) vuoden tkuu. Muut kuin srjss vlmistetut sähköiset "huolto-korjus"-uistelumoottorit EIVÄT ole tkuun lisi. "Huolto-korjus"-moottori trkoitt MotorGuiden myymää uistelumoottori, jot on ehkä käytetty iemmin mutt jok on trkstettu j johon on stettu tehdä pieniä korjuksi. "Huolto-korjus"-moottorin lkuperäiseksi vähittäismyyntiostjksi ktsotn moottorin ensimmäinen ostj sen jälkeen, kun se on nimetty "huolto-korjus"-tuotteeksi. "Huolto-korjus"- moottoreiss on kkukpeliss j -pkkuksess sininen trr, joss on merkintä "Vlmistjn sertifioim huoltokorjus-moottori". 10. Tämä tkuu ei koske seurvi: 1) vesiltä nosto, vesille lsku, hinus- j säilytysmksuj, kuljetusmksuj j/ti kuljetusik, mitään puhelin- ti vuokruskuluj, iheutunutt viv ti jn ti nsioiden menetystä eikä muit seurnnistppioit; ti 2) veneen rkenteest iheutuv väliseinien ti mterilien irrotust j/ti vihto tuotteeseen käsiksi pääsemiseksi; ti 3) johdotettujen uistelumoottoreiden irrotust j uudelleenliitäntää. 11. TAKUUN LAKKAUTUS: Tkuu voidn lkkutt uudelleen käyttöön otetult tuotteelt ti tuotteelt, jok on hnkittu huutokupst, romuttmolt, pesänselvittäjältä, vkuutusyhtiöltä, vltuuttmttomilt venetrvikemyyjiltä ti veneenrkentjilt ti miltä thns muult tholt. 12. TÄMÄN TAKUUN ULKOPUOLELLE SULJETAAN KAIKKI SATUNNAIS- TAI SEURANNAISVAHINGOT, TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA; KONKLUDENTTISET TAKUUT RAJOITETAAN TÄMÄN TAKUUN KESTOAIKAAN. JOISSAKIN VALTIOISSA EI SALLITA KONKLUDENTTISTEN TAKUIDEN KESTOAJAN RAJOITUKSIA EIKÄ SATUNNAISTEN TAI SEURANNAISVAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAASTA RIIPPUEN. Sivu M fin HEINÄKUU 2013

7 Os 1 - Tkuutiedot Omi tietojsi vrten: Mllinumero Srjnumero 90-8M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 3

8 Os 1 - Tkuutiedot Huomutuksi: Sivu M fin HEINÄKUU 2013

9 Os 2 - Yleistiedot j osien tunnistenumerot Os 2 - Yleistiedot j osien tunnistenumerot Sisällysluettelo Komponenttien yksilöinti... 6 Srjnumeron kirjminen... 6 Tuotteen rekisteröinti... 6 Veneilijän velvollisuudet... 6 Vedessä olevien ihmisten suojminen... 7 Uisteltess... 7 Veneen olless piklln... 7 Mtkustjien turvllisuusviesti... 7 Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 5

10 Os 2 - Yleistiedot j osien tunnistenumerot Komponenttien yksilöinti m l k j n c g h f d e - Pää - Kierrekpeli c - Ylä-/josennon vputusvipu d - Akkukpelit (piiloss) e - Lngton poljin f - Kädessäpidettävä lngton kukosäädin g - Knsikiinnitys h - Potkuri i - Alevä j - Alyksikkö (moottori) k - Syvyysholkki l - Syvyysholkin nuppi m - Komposiittipylväs n - Ohjusvihteisto i Srjnumeron kirjminen On tärkeää kirjoitt srjnumero j mllinumero muistiin vstisen vrlle. Srjnumerokyltit sijitsevt uistelumoottoriss kuvn mukisesti. Kirj srjnumero j mllinumero tämän ohjekirjn kohtn Tkuutiedot. - Mllin tunnistenumero - Srjnumero Tuotteen rekisteröinti Rekisteröi MotorGuide-uistelumoottorisi tkuut vrten täyttämällä oheinen tkuukortti osoitteess Veneilijän velvollisuudet Käyttäjä (veneen kuljettj) on vstuuss veneen oikest j turvllisest käytöstä sekä veneessä olijoiden j muiden ihmisten turvllisuudest. Suosittelemme ehdottomsti, että jokinen käyttäjä (kuljettj) lukee j ymmärtää tämän käyttöohjekirjn koko sisällön ennen uistelumoottorin käyttöä. Sivu M fin HEINÄKUU 2013

11 Os 2 - Yleistiedot j osien tunnistenumerot Vrmist, että kuljettjn lisäksi veneessä on inkin yksi henkilö, jok on snut perusopstust uistelumoottorin peruskäytössä siltä vrlt, että kuljettj ei pysty käyttämään venettä. Vedessä olevien ihmisten suojminen Uisteltess Vedessä olev ihminen ei välttämättä pysty nopesti väistämään lähestyvää venettä, vikk veneen kulkunopeus olisikin hids Hidst vuhti j ole äärimmäisen vrovinen in veneillessäsi vesillä, joill stt oll ihmisiä. Veneen olless piklln! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä uistelumoottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. Smmut uistelumoottori, ennen kuin nnt ihmisten uid ti oll vedessä veneesi lähellä. Mtkustjien turvllisuusviesti Pidä veneen liikkuess silmällä kikkien mtkustjien sijinti. Veneen nopeuden äkillinen hidstuminen, mikä seur esimerkiksi jyrkästä veneen suunnn muutoksest, voi heittää mtkustjt ulos veneestä. Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Jott voit turvllisesti nutti vesistöistä, tutustu pikllisiin j muihin hllituksen veneilysäännöksiin j -rjoituksiin sekä hrkitse seurvi ehdotuksi. Käytä kelluntvälineitä. Lin mukn jokisell veneessä olijll on oltv hyväksytyn mllinen, sopiv koko olev kelluntvrustus, jok on myös helposti stvill. Älä kuormit venettäsi liik. Useimmille veneille ilmoitetn j vhvistetn todisteell mksimikuormn (pinon) kntokyky (ktso veneesi kntokykyä osoittv kilpeä). Jos jokin on epäselvää, ot yhteyttä jälleenmyyjääsi ti veneen vlmistjn. Suorit turvtrkstukset j vdittvt huollot. Noudt säännöllistä iktulu j vrmist, että kikki korjukset tehdään kunnoll. Älä koskn veneile lkoholin ti huumeiden vikutuksen lisen (se on litont). Alkoholin ti huumeiden käyttö heikentää hrkintkykyä j hidst huomttvsti regointikykyä. Mtkustjien tulo veneeseen. Smmut uistelumoottori in, kun mtkustjt stuvt veneeseen ti siitä pois. Ole vlps. Veneen kuljettjll on liss määrätty velvollisuus pitää yllä sinmukist näkö- j kuulotähystystä. Kuljettjll pitää oll esteetön näkyvyys vrsinkin eteenpäin. Mtkustjt, lsti ti klstustuolit eivät s estää kuljettjn näkyvyyttä venettä jettess. Vedenliset vrt. Vähennä nopeutt j etene vrovsti, kun liikut mtlss vedessä. Sulkkeen plmiseen liittyvät vrt. Vältä sulkkeen plmisest johtuvt vrt reitittämällä kikki kpelit j johdot siististi pois tieltä. Ilmoit onnettomuuksist. Veneen kuljettj vditn lin mukn lähettämään veneilyonnettomuusrportti osvltions veneilylin vlvontvirnomisille, kun vene joutuu tietynlisiin onnettomuuksiin. Veneilyonnettomuus on ilmoitettv, jos 1) joku kuolee ti on vrss kuoll, 2) sttunut henkilövhinko vtii ensipu vkvmp lääkintähoito, 3) veneille ti muulle omisuudelle on iheutunut yli 500,00 dollrin vhinkoj ti 4) vene tuhoutuu täysin. Pyydä lisäpu pikllisilt linvlvontvirnomisilt. 90-8M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 7

12 Os 2 - Yleistiedot j osien tunnistenumerot Huomutuksi: Sivu M fin HEINÄKUU 2013

13 Os 3 - Tuotteiden sennus-, johdotus- j kkutiedot Os 3 - Tuotteiden sennus-, johdotus- j kkutiedot Sisällysluettelo Uistelumoottorin sentminen Suositeltvt käytännöt j menettelyt Akkusuositukset Akkuj koskevt vrotoimenpiteet Yhteismdoituksen luominen Elektrolyysi Johtojen värikoodien lyhenteet Akkuliitäntä V:n kkuliitäntä V:n kkuliitäntä V:n kkuliitäntä Lngttomn polkimen käynnistys Kädessäpidettävän kukosäätimen käynnistys Sonr näytön liittäminen uistelumoottoriin M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 9

14 Os 3 - Tuotteiden sennus-, johdotus- j kkutiedot Uistelumoottorin sentminen 1. Irrot kksi sivupneeliruuvi knsikiinnityksen kummltkin puolelt. Vedä sivupneelit vrovsti irti knsikiinnityksestä j vro vurioittmst piknnuseviä. Irrot sivupneelit uistelumoottorin kummltkin puolelt. - Sivupneelin ruuvit - Piknnusevä Jos vihdt entisen MotorGuide-moottorin ti kilpilijn uistelumoottorin nykyiseen veneeseesi, trkist ennen pormist, kohdistuvtko nykyiset kiinnitysreiät uuteen knsikiinnitykseen. Vrmist, että kiinnityspikk vst vtimuksi, jotk on minittu viheess Jos uistelumoottorin kiinnittämiseen ei trvit uusi reikiä, siirry viheeseen Vlitse huolellisesti sopiv koht veneen knnelt keskiviivn läheltä uistelumoottorin sentmist vrten. Vrmist, etteivät etukiinnityspultit läpäise runko. Pyydä vustj pitämään uistelumoottori piklln kiinnityskoht vlittess. TÄRKEÄÄ: Yläsento on testttv ylä- j josennoss ennen kiinnitysreikien pormist. TÄRKEÄÄ: Vlitse knnelt lue niin, että veneen keulst jää 10,2 cm:n (4.0 in.) etäisyys knsikiinnitykseen, jott estetään uistelumoottorin j keulrulln välinen häiriö ldttess ti purettess jyrkällä rmpill. TÄRKEÄÄ: Vrmist, ettei pää ulotu veneen suurimmn leveyden ohi yläsennoss. TÄRKEÄÄ: Vähintään 13 mm:n (0.5 in.) etäisyys vditn moottorin rungon j veneen hnkuskiskon välille uistelumoottori käytettäessä Kiinnityssento 10,2 cm:n (4.0 in.) etäisyydellä keulst 5. Aset uistelumoottori veneen knnelle vlittuun kohtn yläsentoon. Käytä knnen sennustelinettä mllin j merkitse kiinnitysreikien sijinti. TÄRKEÄÄ: Neljä kiinnitysreikää (kksi kummllkin puolell) trvitn uistelumoottorin tukevn kiinnittämiseen. Knnen sennustelineen kummllkin puolell on vlittvin seitsemän kiinnitysreiän sijinti. Vlitse kummltkin puolelt kksi reikäsijinti, jotk sopivt prhiten veneen kokoonpnoon. TÄRKEÄÄ: Vlitse kiinnitysreikien sijinnit niin etäältä toisistn, kuin se on käytännöllistä knnen sennustelineen kummllkin puolell mhdollisimmn tukev kiinnitystä vrten Kiinnitysreikien sijinnit smt kummllkin puolell 6. Por kiinnitysreiät 8 mm (5/16 in.) pornterällä. Poist lik. TÄRKEÄÄ: Jott estetään lsikuituknnen hlkemt, upot kiinnitysreiät upotuspornterällä ti suuremmll pornterällä. 7. Kohdist knnen sennusteline knness oleviin reikiin. Jos lsikuituveneessä ei ole mtto kohdss, johon moottori sennetn, senn kumieristimet veneen knnen j knness olevn kiinnitystelineen väliin. Asenn kolme ruostumtont teräspultti kiinnitysreikien läpi sennustelineen toiselle puolelle. Asenn luslevy j Nylock-mutteri kumpnkin pulttiin, mutt älä kiristä niitä vielä. Sivu M fin HEINÄKUU 2013

15 Os 3 - Tuotteiden sennus-, johdotus- j kkutiedot HUOMAUTUS: Jos uistelumoottori sennetn mtolliselle veneen knnelle, kumieristimiä ei trvit. d c d g - Knnen sennusteline - Kiinnityspultti c - Kumieristin d - Knsi e - Aluslevy f - Nylock-mutteri g - Mtto e f e f 8. Trtu moottorin runkoon j kohot pulttmton puoli irti knnen sennustelineestä. Asenn pultit knnen kiinnitysreikien läpi pitäen smll knnen sennustelinettä kulmittin. Knnen sennustelineen pitäminen kulmittin mhdollist pulttien sentmisen jlkvputusmeknismin häiritsemättä. Asenn luslevy j Nylock-mutteri kumpnkin pulttiin Kohdist uistelumoottori knness oleviin kiinnitysreikiin. Pitele kiinnityspulttej tukevsti 7/16 tuumn vimell j kiritsä Nylock-mutterit smnikisesti vimell ti hylsyllä knnen sennustelineen kummllkin puolell knnen lt. 10. Asenn sivupneelit uistelumoottoriin vroen vurioittmst piknnuseviä. Asenn sivupneelin ruuvit. - Sivupneelin ruuvit - Piknnusevä Suositeltvt käytännöt j menettelyt TÄRKEÄÄ: Irrot uistelumoottori kust jokisen käytön jälkeen j vruksen ikn. Älä käytä uistelumoottorin pääkku moottorin virroittmiseen. Akuss on oltv kkukotelo, jok estää kun npojen oikosulut. Reititä uistelumoottorin johdot toiselle puolelle venettä kuin muut veneen johdot. Liitä veneen lisävrusteet suorn moottorin pääkkuun Älä vr uistelumoottorin kkuj moottorin olless josennoss (lhll). 90-8M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 11

16 Os 3 - Tuotteiden sennus-, johdotus- j kkutiedot Akkusuositukset Käytä venekäyttöön trkoitettuj 12 V:n syväpurkuskkuj. Trvittvien kkujen määrä vihtelee uistelumoottorin mllin mukn. Ktso tämän oppn koht Akkuliitäntä. Yleissääntönä on, että syväpurkuskut, joill on korkempi mpeeritunti- ti vrkpsiteettirvo, ntvt pitempiä joikoj j premp suorituskykyä. Asenn mnulisesti nollttv virrnktkisin linjn uistelumoottorin plusjohtojen knss enintään 180 cm (72 in.) päähän kuist. Voit ost ne piklliselt MotorGuide-liikkeestä ti osoitteest Älä jtk pkkuksess olevi 10 gugen kkukpeleit yli 1,8 m (6 ft), jolloin kpelin kokonispituus on 3 m (10 ft). Jos trvitn pitempiä kkukpeleit, MotorGuidelt on stviss 13 mm (6 gugen) kkukpeleit. Kiinnitä kkukpelit npoihin Nylock-muttereill. Siipimuttereiden käyttö stt iheutt löysiä liitäntöjä. Syvyysluotimet ti klojen etsintälitteet on virroitettv moottorin käynnistyskust. Elektronisten litteiden liittäminen uistelumoottorien kkuihin stt iheutt sähköhäiriöitä j mhdollisen elektrolyysin. Suositeltvn MotorGuiden lisävrusteen kuvus Osnumero 6 gugen kkukpeli j nvt sekä 50 A:n mnulisesti nollttv utomttisulke MM309922T 50 A:n mnulisesti nollttv virtktkisin MM A:n mnulisesti nollttv virtktkisin 8M Akkuj koskevt vrotoimenpiteet! VAARA Käytössä ti ldttvn olev kku tuott ksu, jok voi syttyä j räjähtää, suihkutten rikkihppo, jok voi iheutt vkvi plovmmoj. Tuulet kun ympärillä olev lue j käytä suojvrusteit kkuj käsitellessäsi ti huoltesssi. Akkuj vrttess kuhunkin kennoon muodostuu räjähtävä ksuseos. Os tästä ksust pkenee ilmustulppien rei'istä j stt muodost räjähtävän ilmkehän kun ympärille, jos tuuletus on huono. Tämä räjähtävä ksu stt jäädä kun sisään ti ympärille useiksi tunneiksi kun vrmisen jälkeen. Kipinät ti liekit voivt sytyttää tämän ksun j iheutt sisäisen räjähdyksen, jok voi rikko kun. Seurvi vrotoimenpiteitä tulee noudtt räjähdyksen estämiseksi: 1. Vrttvien ti vst vrttujen kkujen lähellä ei s tupkoid. 2. Akkunpojen jännitteisiä piirejä ei s rikko, kosk jännitteisen piirin rikkomiskohdss esiintyy tvllisesti kipinä. Kpelinkiristimiä ltureihin liitettäessä ti niistä irrotettess on in noudtettv vrovisuutt. Heikot liitännät ovt yleinen syy sähkökriin, jotk iheuttvt räjähdyksiä. 3. Akkunpojen npisuutt kpeliliitäntöihin ei s muutt päinvstiseksi. Yhteismdoituksen luominen Yhteinen mliitäntä ( ) lisää sonr-herkkyyttä, prnt sonr-näyttöä, estää mpiiriä muuttumst korroosiolähteeksi ti iheuttmst elektrolyysiä j vähentää häiriöitä muiden elektronisten litteiden knss. Liitä 12 voltin uistelumoottorisovelluksiss uistelumoottorin kun miinusnp ( ) moottorin käynnistyskun miinusnpn ( ) yhteisellä mkpelill, jott sdn yhteinen mliitäntä. 24 voltin j 36 voltin uistelumoottoreiss ei void muodost yhteistä mliitäntää ( ) veneen 12 voltin sähköjärjestelmällä erilisten piirijännitteiden tähden. Yleissääntönä reititä kikki kkujohdot häiriöiden vähentämiseksi veneesi muun elektroniikn knss loitolle muist veneen johdoist (mhdollisuuksien mukn veneen vstkkiselle puolelle), pidä kkukpeli mhdollisimmn lyhyenä j käytä in oiken kokoisi (guge) kkukpeleit. Elektrolyysi Moottorin pääkun käyttäminen uistelumoottorin virtlähteenä voi iheutt elektrolyysin metlliosiss. Jos moottorin j kun johdot on sennettu oikein mutt elektrolyysiongelmt jtkuvt, erot uistelumoottori veneen muust elektroniikst. Uistelumoottorin pääkun käyttäminen moottorin virtlähteenä ei ole suositeltv. Ktso tämän oppn kohdst Akkuliitäntä tietoj oikest sennuksest. Johtojen värikoodien lyhenteet Johtojen värilyhenteet BLK Must BLU Sininen BRN Ruske GRY Hrm GRN Vihreä ORN ti ORG Ornssi PNK Vl.puninen PPL ti PUR Sinipuninen RED Puninen TAN Vl.ruske WHT Vlkoinen YEL Keltinen Sivu M fin HEINÄKUU 2013

17 Johtojen värilyhenteet Os 3 - Tuotteiden sennus-, johdotus- j kkutiedot LT ti LIT Vle DK ti DRK Tumm Akkuliitäntä! VAARA Ennen kuin työskentelet sähköjärjestelmän osien ympärillä, irrot kkukpelit kust, jott estetään vmmt j sähköjärjestelmän vurioituminen thttomn oikosulun seuruksen.! VAROITUS Akkukpelien irrottminen ti liittäminen väärässä järjestyksessä stt iheutt vmmn sähköiskun seuruksen ti vurioitt sähköjärjestelmää. Irrot kun miinus ( ) -kpeli in ensin j liitä se viimeiseksi. HUOMAUTUS Jos uistelumoottori ei käytetä suositeltviss jännitervoiss, seuruksen stt oll tuotteen vurioituminen. Älä ylitä suurint syöttöjännitettä. TÄRKEÄÄ: Ktso uistelumoottorin sylinterinknness olevst trrst lisätietoj moottorin jännitevtimuksist. 12 V:n kkuliitäntä 1. Irrot kkukpelit moottorin käynnistyskust loitten miinusjohdost ( ). 2. Asenn 50 A:n (hyvä) ti 60 mpeerin (prs) mnulisesti nollttv utomttisulke linjn uistelumoottorin virtkpelin plusnvn (+) j uistelumoottorin kun plusnvn (+) knss. 3. Liitä uistelumoottorin plusjohto (+) uistelumoottorin kun plusnpn (+). 4. Liitä uistelumoottorin miinusjohto ( ) uistelumoottorin kun miinusnpn ( ). 5. Liitä pukäynnistyskpeli (yhteinen mdoitus) uistelumoottorin kun miinusnvst ( ) moottorikun miinusnpn ( ). HUOMAUTUS: Veneissä, joiss on 12 voltin uistelumoottorit j useit kkuj, on oltv yhteinen mdoituspiiri. Jos yhteistä mdoituspiiriä ei setet veneen kuille, seuruksen voi oll vike syöpyminen, elektrolyysi ti sähköisku. HUOMAUTUS: Yhteisen mdoituksen liitäntäkpeli ei s oll enempää kuin yhden kpelikoon (gugen) pienempi kuin kkukpelit eikä pienempi kuin 16 guge (AWG). Yhteisen mdoituksen liitäntäkpelin on oltv eristetty j kiinnitetty kun miinusnpoihin ( ) rengsliittimillä. 6. Liitä kkukpelit tkisin moottorin käynnistyskkuun loitten plusjohdost (+). BLK RED c d RED e BLK 12 voltin kkuliitäntä j yhteinen mdoitus - Virtkpelit uistelumoottoriin - Mnulisesti nollttv utomttisulke c - Uistelumoottorin kku d - Moottorin käynnistyskku e - Virtkpelit moottoriin f - Yhteisen mdoituspiirin miinuskpeli ( ) 24 V:n kkuliitäntä 1. Irrot kkukpelit moottorin käynnistyskust loitten miinusjohdost ( ). 2. Asenn 50 A:n (hyvä) ti 60 mpeerin (prs) mnulisesti nollttv utomttisulke linjn uistelumoottorin virtkpelin plusnvn (+) j uistelumoottorin kun B plusnvn (+) knss. 3. Liitä uistelumoottorin plusjohto (+) uistelumoottorin kun plusnpn (+) B. 4. Liitä pukäynnistysjohto (hrm) kun B miinusnvn ( ) j kun A plusnvn (+) välille. TÄRKEÄÄ: Apukäynnistysjohdon on oltv sm johto kuin miinus ( )- j plus (+) -virtkpelit. 5. Liitä uistelumoottorin miinusjohto ( ) kun A miinusnpn ( ). f M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 13

18 Os 3 - Tuotteiden sennus-, johdotus- j kkutiedot 6. Liitä kkukpelit tkisin moottorin käynnistyskkuun loitten plusjohdost (+). d BLK 24 V:n kkuliitäntä - Virtkpelit uistelumoottoriin - Mnulisesti nollttv utomttisulke c - Apukäynnistyskpeli (ei toimitettu) d - Akun miinusnp ( ) GRY Bttery A c RED TÄRKEÄÄ: Älä liitä yhteisen mn liitäntäkpeli 24 voltin j 12 voltin sähköpiirien välille. 36 V:n kkuliitäntä 1. Irrot kkukpelit moottorin käynnistyskust loitten miinusjohdost ( ). 2. Asenn 50 A:n (hyvä) ti 60 mpeerin (prs) mnulisesti nollttv utomttisulke linjn uistelumoottorin virtkpelin plusnvn (+) j uistelumoottorin kun C plusnvn (+) knss. 3. Liitä uistelumoottorin plusjohto (+) uistelumoottorin kun plusnpn (+) C. 4. Liitä pukäynnistysjohto (hrm) kun C miinusnvn ( ) j kun B plusnvn (+) välille. TÄRKEÄÄ: Apukäynnistysjohdon on oltv sm johto kuin miinus ( )- j plus (+) -virtkpelit. 5. Liitä pukäynnistysjohto (hrm) kun B miinusnvn ( ) j kun A plusnvn (+) välille. 6. Liitä uistelumoottorin miinusjohto ( ) kun A miinusnpn ( ). 7. Liitä kkukpelit tkisin moottorin käynnistyskkuun loitten plusjohdost (+). d Bttery B c BLK 36 V:n kkuliitäntä - Virtkpelit uistelumoottoriin - Mnulisesti nollttv utomttisulke c - Apukäynnistyskpeli (ei toimitettu) d - Akun miinusnp ( ) GRY Bttery A c GRY Bttery B c TÄRKEÄÄ: Älä liitä yhteisen mn liitäntäkpeli 36 voltin j 12 voltin sähköpiirien välille. Lngttomn polkimen käynnistys Bttery C Jokisell lngttomll polkimell j kädessäpidettävällä kukosäätimellä on om srjnumero, j jokinen lngton vlvontyksikkö on synkronoitv yksitellen uistelumoottorin vstnottimeen. Uistelumoottorin vstnotin voi synkronoid enintään 40 lngtont vlvontyksikköä. Tällä vrmistetn, että uistelumoottori vst inostn määritellyistä vlvontyksiköistä tuleviin komentoihin. Käynnistä lngton vlvontyksikkö uistelumoottorill seurvien ohjeiden mukisesti. Ktso tietojen poistmist j uudelleenohjelmointi koskevi lisätietoj kohdst 6 Vstnottimen muistin tyhjennys j kohdst 6 Lngttomn polkimen ti kukosäätimen uudelleenohjelmointi. c Sivu M fin HEINÄKUU 2013

19 Os 3 - Tuotteiden sennus-, johdotus- j kkutiedot TÄRKEÄÄ: Useiden polkimien ti kukosäätimien käynnistämiseksi moottori on irrotettv virtlähteestä j liitettävä sitten tkisin virtlähteeseen kunkin ohjuslitteen käynnistämisen välillä. 1. Liitä kkukpelit kkuun ti kytke kkukpeli virtlähteeseen. Kymmenen sekunnin sisällä kkukpelien liittämisestä niiden npoihin pin lngttomn polkimen potkuri- j nkkuri pinikkeit smnikisesti pidempään. 2. Kuuntele moniäänistä merkkiääntä, jok osoitt, että vstnotin on synkronoinut sähköisen srjnumeron. - Ankkuri pinike (jlkpoljin päällä/pois) - Potkuri -pinike (potkuri päällä/pois) Voit kytkeä polkimen päälle ti pois pinmll nkkuri pinikett pidempään. Yksi polkimen äänimerkki osoitt, että poljin on kytketty päälle, kksi äänimerkkiä osoittvt, että poljin on kytketty pois päältä. Kädessäpidettävän kukosäätimen käynnistys 1. Jos uistelumoottorin kkukpelit on liitetty, irrot kkukpelit uistelumoottorin kust loitten miinusjohdost ( ). 2. Liitä kkukpelit kkuun ti kytke kkukpeli virtlähteeseen. Kymmenen sekunnin sisällä kkukpelien liittämisestä niiden npoihin pin kädessäpidettävän kukosäätimen vsent j oike nuolipinikett smnikisesti. 3. Kuuntele moniäänistä merkkiääntä, jok osoitt, että vstnotin on tllentnut sähköisen srjnumeron. cde- + pinike lisää nopeutt Potkuri pinike potkuri päällä/pois Oike nuolipinike pinike vähennä nopeutt Vsen nuolipinike c e d Sonr-näytön liittäminen uistelumoottoriin HUOMAUTUS: Tämä menettely koskee inostn mllej, joiss on kiinteä sonr. Tämä sonr-näyttöliitäntämenettely koskee uistelumoottorimllej, joiss on sisäinen sonr j jotk ntvt sisäiset 200/83 khz:n sonr-nturit, jotk ovt yhteensopivi Egle-, Grmin-, Humminird-, Lowrnce- j Vexilr-merkkisten sonrnäyttöjen knss. Ktso muiden sonr-yksikköjen yhteensopivuutt koskevi lisätietoj osoitteest M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 15

20 Os 3 - Tuotteiden sennus-, johdotus- j kkutiedot Uistelumoottoriss on 6-piikkinen Lowrnce-pistoke. Stviss on sovittimi muunmerkkisten sonr-näyttöjen liittämiseksi uistelumoottoriin. Sovit kpeliliitäntä sonr-näytön tkosss olevn sonr-porttiin. Käynnistä yksikön virt j vrmist, että sonr-kpeli on liitetty tukevsti. - Johtosrj kärkikrtion sonriin - 6-piikkinen Lowrnce-pistoke sonr-näyttöön MotorGuidelt stviss olevt nturin sovitinkpelit 6 7-piikkinen Lowrnce-sovitin 6-piikkinen Grmin-sovitin 3-piikkinen Vexilr 7-piikkinen Humminird Osnumero 8M M M M Sivu M fin HEINÄKUU 2013

21 Sisällysluettelo Os 4 - Uistelumoottorin käyttäminen Os 4 - Uistelumoottorin käyttäminen Tililmisimen merkkivlo Uistelumoottorin settminen yläsentoon j käyttö Uistelumoottorin settminen yläsentoon Uistelumoottorin käyttö Moottorin syvyyden säätö Käyttö polkimell Polkimen kytkeminen päälle ti pois Suunnn hllintlite Nopeudensäätö Käyttö kädessäpidettävällä kuko ohjimell Kädessäpidettävän kukosäätimen kytkeminen päälle j pois Ohjus Nopeudensäätö M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 17

22 Os 4 - Uistelumoottorin käyttäminen Tililmisimen merkkivlo Tässä uistelumoottoriss on monikäyttöinen tililmisimen merkkivlopneeli. Se voi näyttää moottorin, potkurin, kun vruksen j GPS-tiln nopesti käytön ikn. c d - Virrn merkkivlo (päällä/pois) - Potkurin merkkivlo (päällä/pois) c - GPS-nvigoinnin merkkivlo d - Akun tilvlo Uistelumoottorin settminen yläsentoon j käyttö! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käynnistä ti käytä moottori, ellei se ole vedessä.! VAROITUS Liikkuvt ost, kuten srnt j nivelet, voivt iheutt vkvn vmmn. Pysy loitoll liikkuvist osist, kun moottori joko setetn yläsentoon, käytetään ti kllistetn. Uistelumoottorin settminen yläsentoon 1. Pin ylä-/josennon vputusvipu toisell kädellä ti jlll. Trtu runkoon lujsti toisell kädellä j kllist uistelumoottori kiinnitykseen päin Sivu M fin HEINÄKUU 2013

23 Os 4 - Uistelumoottorin käyttäminen 2. Nost moottori ylös vedestä j käännä sen runko niin, että lyksikkö kohdistuu sennuskehtoon. Suunt lyksikkö niin, että kpeli ei kierry uistelumoottorin rungon ympärille. Liu'ut lyksikkö sennuskehtoon j vput ylä-/ josennon vputusvipu. Kiinnitys lukitsee uistelumoottorin yläsentoon. c - Alyksikkö (moottori) - Syvyysholkki c - Pylväs d - Kierrekpeli e - Ylä-/josennon vputusvipu f - Asennuskehto e d f Liu'ut syvyysholkki tukevsti ohjusvihteisto vsten. Kierrä syvyysholkki, kunnes se kiinnittyy ohjusvihteistoon j kiristä syvyysholkin nuppi. - Ohjusvihteisto - Syvyysholkki c - Syvyysholkin nuppi c HUOMAUTUS: Lisäkiinnityksiä on stviss uistelumoottorin tukemiseksi erittäin hnkliss veneilyolosuhteiss. Suositeltvn MotorGuiden lisävrusteen kuvus Stndrd Rm - kiinnitysvkutin Long Rm - kiinnitysvkutin Osnumero 8M M Uistelumoottorin käyttö 1. Löysää syvyysholkin nuppi j liu'ut holkki sitten irti ohjusvihteistost. Kiristä syvyysholkin nuppi. 2. Pin ylä-/josennon vputusvipu toisell kädellä ti jlll. Trtu runkoon lujsti j liu'ut lyksikkö irti sennuskehdost. c - Alyksikkö (moottori) - Syvyysholkki c - Pylväs d - Kierrekpeli e - Ylä-/josennon vputusvipu f - Asennuskehto e d f M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 19

24 Os 4 - Uistelumoottorin käyttäminen 3. Kllist uistelumoottori pois yläsennost j lske moottori, kunnes syvyysholkki on ohjuskotelon holkin päällä. Käännä uistelumoottori niin, että syvyysholkki lukkiutuu piklleen ohjuskotelon holkin päälle, j vput ylä-/ josennon vputusvipu. Moottori lukkiutuu josentoon. Vedä moottori tksepäin j vrmist, että se on lukkiutunut tiuksti josentoon. - Syvyysholkin nuppi Moottorin syvyyden säätö! VAROITUS Vältä pinopisteen äkillisen siirtymisen iheuttmt vmmt, kun moottori otetn käyttöön ti kun sen syvyyttä säädetään. Kun kohott ti lsket moottori, trtu lujsti sen runkoon toisell kädellä ennen syvyysholkin nupin löysäämistä. Säädä uistelumoottorin syvyyttä sen suorituskyvyn prntmiseksi veden eri syvyyksissä. TÄRKEÄÄ: Kun säädät moottorin syvyyttä, vrmist, että lyksikkö on täysin upoksiss vähintään 30 cm (12 in.) jott vältytään potkurin kvittiolt. 1. Trtu runkoon lujsti toisell kädellä j löysää syvyysholkin nuppi niin, että runko liikkuu vpsti. - Syvyysholkin nuppi - Syvyysholkki 2. Nost ti lske runko hluttuun syvyyteen. Kiinnitä runko piklleen kiristämällä syvyysholkin nuppi. Käyttö polkimell 53461! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käynnistä ti käytä moottori, ellei se ole vedessä. Sivu M fin HEINÄKUU 2013

25 Os 4 - Uistelumoottorin käyttäminen! VAARA Vältä odottmttomn kiihdytyksen j veneen liikkeen iheuttmt mhdolliset vkvt vmmt uistelumoottori käynnistettäessä. Kun käytät poljint, moottori käynnistyy viimeksi vlitull nopeudell j viimeisillä kurssisetuksill. Ennen kuin pint poljint, ot kiinni istuimest ti tukitngost j pyydä mtkustji tekemään smoin. Jos käytät uistelumoottori polkimell, synkronoi poljin moottorin vstnottimeen. Ktso tämän oppn kohti 3 Lngttomn polkimen käynnistys j Kädessäpidettävän kukosäätimen käynnistys. f cde- Etuos lhll -sento käännös oikelle Potkurin tilpäistil päällä/pois Potkurin jtkuv til päällä/pois Tkos lhll -sento käännös vsemmlle Ankkuripinike mllit, joihin on sennettu GPS; myös poljin päällä/pois f - Nopeuden vlintkytkin c e d Polkimen kytkeminen päälle ti pois Pin nkkuripinikett pidempään. Yksi lyhyt polkimen äänimerkki osoitt, että poljin on kytketty päälle, kksi lyhyttä äänimerkkiä osoittvt, että poljin on kytketty pois päältä. Suunnn hllintlite Kierrä poljint etuos lhll oikelle ohjmist vrten ti tkos lhll vsemmlle ohjmist vrten. Voit pysäyttää kääntymisen ntmll polkimen plt keskisentoon pinmtt sitä etu- ti tk-sentoon. Voit peruutt moottorill pinmll poljint ls jommsskummss suunnss, kunnes sen pää osoitt hluttuun josuuntn. Käytettävissä olev ohjuslue mhdollist uistelumoottorin ohjmisen yli 360 kumpnkin suuntn. c - Etuos lhll -sento käännös oikelle - Keskisento ohjus pois päältä c - Tkos lhll -sento käännös vsemmlle Nopeudensäätö! VAARA Vältä odottmttomn kiihdytyksen j veneen liikkeen iheuttmt mhdolliset vkvt vmmt uistelumoottori käynnistettäessä. Kun käytät poljint, moottori käynnistyy viimeksi vlitull nopeudell j viimeisillä kurssisetuksill. Ennen kuin pint poljint, ot kiinni istuimest ti tukitngost j pyydä mtkustji tekemään smoin. 90-8M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 21

26 Os 4 - Uistelumoottorin käyttäminen Säädä uistelumoottorin nopeutt polkimen nopeudenvlintkytkimellä. Kierrä vlitsint eteenpäin nopeuden lisäämiseksi j tksepäin nopeuden vähentämiseksi. Pin tilpäiskytkintä moottorin käyttämiseksi vlitull nopeudell. Vput tilpäiskytkin moottorin pysäyttämiseksi. Pin potkurin jtkuv til päällä/pois -kytkintä kertlleen moottorin käyttämiseksi vlitull nopeudell. Smmut moottori pinmll kytkintä uudelleen. Moottorin nopeutt voidn säätää sen käydessä. - Nopeuden vlintkytkin kierrä eteenpäin nopeuden lisäämisek si - Tilpäiskytkin c - Potkurin jtkuv til päällä/pois -kytkin c Käyttö kädessäpidettävällä kuko-ohjimell! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käynnistä ti käytä moottori, ellei se ole vedessä. Jos käytät uistelumoottori kädessäpidettävällä kukosäätimellä, synkronoi poljin moottorin vstnottimeen. Ktso tämän oppn koht 3 Lngttomn polkimen käynnistys j Kädessäpidettävän kukosäätimen käynnistys. cde- Lisää nopeutt Potkuri päällä/pois Käännös oikelle Vähennä nopeutt Käännös vsemmlle c e d Kädessäpidettävän kukosäätimen kytkeminen päälle j pois Kädessäpidettävä kukosäädin on in päällä, j sitä voidn käyttää heti, kun uistelumoottori käynnistetään j se on josennoss. Ohjus Käänny vsemmlle pinmll kukosäätimen Käännös vsemmlle -pinikett. Käänny oikelle pinmll Käännös oikelle -pinikett. Käytettävissä olev ohjuslue mhdollist uistelumoottorin kääntämisen yli 360 peruutusjo vrten. Nopeudensäätö Pin Potkuri päällä/pois -pinikett kertlleen potkurin käynnistämiseksi j pin Potkuri päällä/pois -pinikett uudelleen potkurin pysäyttämiseksi. Järjestelmässä on 20 nopeustso. Pin Lisää nopeutt (+) -pinikett moottorin nopeuden lisäämiseksi yhden tson verrn j pin Vähennä nopeutt ( ) -pinikett moottorin nopeuden vähentämiseksi yhden tson verrn. Sivu M fin HEINÄKUU 2013

27 Os 4 - Uistelumoottorin käyttäminen Jos Lisää nopeutt (+) ti Vähennä nopeutt ( ) -pinikett pinetn pidempään, nopeustso lisääntyy ti vähenee, kunnes nopeustson rj svutetn. Jos Lisää nopeutt (+) ti Vähennä nopeutt ( ) -pinikett pinetn 2,5 sekunti, nopeustso nousee 0 %:st 100 %:iin ti vähenee 100 %:st 0 %:iin siinä järjestyksessä. Uistelumoottorist lähtee kksi äänimerkkiä, kun se svutt 100 %:n ti 0 %:n nopeustson. 90-8M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 23

28 Os 4 - Uistelumoottorin käyttäminen Huomutuksi: Sivu M fin HEINÄKUU 2013

29 Sisällysluettelo Os 5 - Huolto j säilytys Os 5 - Huolto j säilytys Uistelumoottorin hoito Vrosien vlint Trkstus j huoltoiktulu Ennen jokist käyttöä Jokisen käytön jälkeen käyttötunnin välein ti vuosittin (kumpi sttuu ensin) Säilytyksen vlmistelu Akun trkstus Potkurin vihto Potkurin irrotus Potkurin sennus M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 25

30 Os 5 - Huolto j säilytys Uistelumoottorin hoito Jott uistelumoottorisi olisi mhdollisimmn hyvässä käyttökunnoss j säilyttäisi luotettvuutens, se on trkstettv j huollettv säännöllisesti. Huoll se kunnoll, jott voit vrmist omn j mtkustjiesi turvllisuuden.! VAARA Jos uistelumoottori ei trkstet, huollet ti korjt, seuruksen voi oll tuotteen vurioituminen ti vkv vmm ti kuolem. Älä huoll uistelumoottorisi, jos et tunne oikeit huolto- j turvllisuusmenettelyjä. Kirj muistiin kikki suoritetut huollot j säilytä huoltotyötilukset j -kuitit. Vrosien vlint Käytä vin MotorGuiden lkuperäisiä vrosi. Trkstus- j huoltoiktulu Ennen jokist käyttöä Trkst ovtko johtoliitännät löysiä ti syöpyneitä. Trkist kkukpeleiden liitäntöjen kireys. Nylock-muttereit suositelln kkukpeleiden kiinnittämiseksi npoihin. Trkist potkurimutterin kireys. Trkist, etteivät potkurin lvt ole vhingoittuneet. Trkist, että kiinnitys veneen knteen on riittävän kireä. Jokisen käytön jälkeen Irrot kkukpelit virtlähteestä ti irrot moottori veneestä. Trkist potkurin jokiselt puolelt onko potkuriss j potkurikseliss roski, kuten ksvej ti ongensiim. Poist kikki roskt. Trkist potkurimutterin kireys. Pese uistelumoottori puhtll vedellä j miedoll sippull kuten Attwood Premium Bot Wsh pintoj nrmuttvn lin j pölyn poistmiseksi. TÄRKEÄÄ: Älä käytä hnkvi puhdistusineit kuten vlkisuinett ti sitruspohjisi puhdistusineit uistelumoottorin pesemiseen. Ne voivt vurioitt uistelumoottorin pint. TÄRKEÄÄ: Älä pinepese uistelumoottori. 100 käyttötunnin välein ti vuosittin (kumpi sttuu ensin) 1. Levitä PTFE:tä sisältävää 2-4-C-voiteluinett syvyysholkin nupin ruuvikierteisiin. HUOMAUTUS: PTFE:tä sisältävä 2-4-C on veneilyrsv, jot on stviss veneilytrvikeliikkeistä j MotorGuideliikkeestä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 95 PTFE:tä sisältävä 2-4-C Syvyysholkin nupin ruuvikierteet Q 1 2. Poist sivupneelit irrottmll kiinnityksen kummllkin puolell olevt kksi ruuvi. Vedä knsi vrovsti irti kiinnityksestä polkimen vputusvipuun päin. - Syvyysholkin nupin ruuvikierteet - Sivupneelin kiinnitysruuvit Sivu M fin HEINÄKUU 2013

31 Os 5 - Huolto j säilytys 3. Levitä PTFE:tä sisältävää 2-4-C-voiteluinett knsikiinnityksen kummllkin puolell olevn polkimen vputusvivuston ukkoon. Pin polkimen vputusvipu j levitä lisää PTFE:tä sisältävää 2-4-C-voiteluinett ukkoon tsisesti koko ukon pituudelt. - Aukko TÄRKEÄÄ: Älä käytä erosolivoiteluinett ti liuotinpohjist voiteluinett uistelumoottorin minkään osn rsvmiseen ti voitelemiseen. Moniss erosoli sisältävissä voiteluineiss on hitllisi ponneineit, jotk voivt iheutt vurioit uistelumoottorin eri osille. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 95 PTFE:tä sisältävä 2-4-C Polkimen vputusvivuston ukko Q 1 4. Asenn sivupneelit knsikiinnitykseen j kiristä ruuvit. 5. Trkist ruuvien, mutterien j muiden kiinnittimien kireys. 6. Trkst kku. Lisätietoj on kohdss Akun trkstus. Säilytyksen vlmistelu Päätrkoituksen uistelumoottorisi säilytysvlmisteluss on suojt sitä korroosiolt j sisälle jääneen veden jäätymisen iheuttmilt vurioilt. On myös suositeltv, että kut irrotetn ennen säilytykseen settmist j että kkuj säilytetään sisätiloiss kuivss pikss pitkäikist säilytystä vrten. Pristot on poistettv myös kädessäpidettävästä kukosäätimestä j lngttomst polkimest pitkäikist säilytystä vrten. Ktso lisätietoj Trkstus- j huoltoiktulu j suorit sinmukiset hoito-ohjeet uistelumoottorin vlmistelemiseksi säilytystä vrten. Säilytä uistelumoottori kuivss pikss, joss se ei kärsi lämpötiln lskiess lle 29 C ( 20 F). TÄRKEÄÄ: Jos uistelumoottoreit säilytetään lle 0 C (32 F) lämpötiloiss, niitä tulee käyttää hitsti vähintään 15 minuutti, ennen kuin ylitetään 30 % ksust. Akun trkstus Akku on trkstettv säännöllisesti, jott vrmistetn uistelumoottorin oike toimint. TÄRKEÄÄ: Lue kun mukn toimitetut turv- j huolto-ohjeet. 1. Vrmist, että kku on kiinnitetty lukseen. 2. Vrmist, että kkukpelin nvt ovt puhtt, tiukt j oikein sennetut. Ktso sennusohjeet kohdst 3 Akkuliitäntä. 3. Akuss tulee oll kkukotelo, jok estää kun npojen oikosulut. Potkurin vihto! VAARA Jos korjus ti huolto tehdään irrottmtt ensin kku, seuruksen voi oll tuotevurio, henkilövmm ti kuolem tuliplon, räjähdyksen, sähköiskun ti moottorin odottmttomn käynnistymisen tähden. Irrot kkukpelit kust in ennen moottorin huoltmist, korjmist, sentmist ti irrottmist. Potkurin irrotus 1. Irrot virtjohdot kust. 2. Pitele potkurin terästä toisell kädellä (käytä käsineitä) j irrot potkurimutteri 9/16 tuumn vimell ti hylsyvimell j 9/16 tuumn hylsyllä. Irrot potkurimutteri j luslevy (ti nodi suolisen veden mlleiss). TÄRKEÄÄ: Irrot potkurimutteri vimell ti hylsyvimell j hylsyllä. Jonkin muun työklun käyttö stt vurioitt potkurimutteri ti -kseli. Jos potkuri ei void poist helposti, nput vstkkisen terän tkpuolt kumivsrll. Jos potkurin irrottminen ei onnistu, pyydä vltuutettu jälleenmyyjää irrottmn se. 90-8M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 27

32 Os 5 - Huolto j säilytys HUOMAUTUS: Jos potkurin tppi on vääntynyt, vihd se Potkurin sennus 1. Kierrä moottorin kseli potkuritpin settmiseksi vk-sentoon. - Potkuritppi Asenn potkuri moottorin kselille kiinnittämällä potkuri potkuritppiin Asenn luslevy (ti nodi suolisen veden mlleiss) potkurin kselille j senn sitten potkurimutteri. Kiristä potkurimutteri tiuksti Kiristä potkurimutteri vielä ¼ kierrost. Sivu M fin HEINÄKUU 2013

33 Sisällysluettelo Os 6 - Omistjn huoltopu Os 6 - Omistjn huoltopu Vinetsintä Polkimen j kädessäpidettävän kukosäätimen vinetsintä Vstnottimen muistin tyhjentäminen Lngttomn polkimen ti kukosäätimen uudelleenohjelmointi Polkimen priston vihto Kädessäpidettävän kukosäätimen priston vihto Huoltopu Mercury Mrinen huoltotoimistot M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 29

34 Os 6 - Omistjn huoltopu Vinetsintä HUOMAUTUS: Huoltotietoj st kikist sertifioiduist MotorGuide-huoltokeskuksist. Kttv luettelo MotorGuiden huoltokeskuksist on osoitteess Voit myös ott yhteyttä johonkin Mercury Mrinen huoltotoimistoon. Oire Mhdollinen syy Resoluutio Uistelumoottori ei regoi lngttomiin komentoihin Tehohäviö Liillinen melu ti tärinä Moottorivurio (moottori käy vin osittisell nopeudell) Moottorivurio (moottori ei käy) Epätrkt lämpötillukemt (mllit, joiss on sisäinen sonr) Moottori on vike käyttää ti plutt yläsentoon Potkurin irrotusvikeus Heikot uistelumoottorin kut Heikko kädessäpidettävän kukosäätimen pristo ti polkimen pristo Lngttomi vlvontyksiköitä ei ole synkronoitu Heikot uistelumoottorin kut Löysät ti syöpyneet kkuliitännät Potkuri on löysällä, vurioitunut ti epätspinoss Johdotus ti sähköliitos villinen Mgneetit hljenneet ti säröilleet Vettä pääse lempiin yksiköihin. Potkuri on löysällä, vurioitunut ti epätspinoss Vurioituneet lkerit ti helt Mgneetit häiritsevät nkkuri Mgneetit hljenneet ti säröilleet Löysät sähköliitännät Lämpösuojus on ylikuormitettu Potkuri on löysällä, vurioitunut ti epätspinoss Heikot uistelumoottorin kut Löysät ti syöpyneet kkuliitännät Johdotus ti sähköliitos villinen Löysät sähköliitännät Lämpösuojus on ylikuormitettu Sulke ti utomttisulke on plnut Mgneetit häiritsevät nkkuri Veneen johdotus on villinen Alyksikkö ei ole täysin upoksiss Villinen kärkikrtio Villinen sonr-kpeli Tkertelev lukitusmeknismi Vääntynyt potkurin tppi Vääntynyt nkkurikseli Trkist uistelumoottorin kun vruksen merkkivlo. Lt ti vihd kut trpeen mukn. Vihd kädessäpidettävän kukosäätimen pristo (yksi AAA-koon pristo) ti polkimen pristo (kksi AA-koon pristo). Ktso tämän oppn koht 3 Lngttomn polkimen käynnistys ti Kädessäpidettävän kukosäätimen käynnistys. Trkist uistelumoottorin kun vruksen merkkivlo. Lt ti vihd kut trpeen mukn. Trkst kkuliitäntöjen puhtus j tiukkuus. Ktso tämän oppn koht 5 Potkurin vihto. Johdon gugelukem kust uistelumoottoriin ei ole riittävä. Kuuden gugen johto on suositeltv. Moottori nrisee ti kirskuu. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ktso tämän oppn koht 5 Potkurin vihto. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ktkise virt j pyöritä potkuri käsin. Jos potkuri ei pyöri vpsti lievässä mgneettivstuksess, ot yhteyttä huoltokeskukseen. Moottori nrisee ti kirskuu. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Päässä olevt liitännät voivt oll löysät ti vurioituneet. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Lämpötil ylittää teknisissä tiedoiss ilmoitetun lämpötiln. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ktso tämän oppn koht 5 Potkurin vihto.. Trkist uistelumoottorin kun vruksen merkkivlo. Lt ti vihd kku trpeen mukn. Trkst kkuliitäntöjen puhtus j tiukkuus. Johdon gugelukem kust uistelumoottoriin ei ole riittävä. Kuuden gugen johto on suositeltv. Trkst liitäntöjen puhtus j tiukkuus. Irrot uistelumoottorin kut j trkist, onko potkurin ympärillä ksvej ti roski. Lämpötil ylittää teknisissä tiedoiss ilmoitetun lämpötiln. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Vihd sulke ti noll virtktkisin vst, kun olet määrittänyt ongelmn syyn. Ktkise virt j pyöritä potkuri käsin. Jos potkuri ei pyöri vpsti lievässä mgneettivstuksess, ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Säädä moottorin syvyyttä. Vrmist, että lyksikkö on täysin upoksiss. Ktso tämän oppn koht 4 Moottorin syvyyden säätö. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Voitele lukitusmeknismi. Ktso tämän oppn koht 5 Trkstus- j huoltoiktulut. Pitele toisest terästä j nput kevyesti vstkkist terää kumivsrll. Käytä kittilst potkurin kummllkin puolell tsisen voimn smiseksi. Ot yhteyttä huoltokeskukseen. Polkimen j kädessäpidettävän kukosäätimen vinetsintä Vstnottimen muistin tyhjentäminen Vstnottimen muistin tyhjentäminen poist kikki elektroniset tunnistenumerot, jotk on tllennettu vstnottimen muistiin. Sivu M fin HEINÄKUU 2013

35 Os 6 - Omistjn huoltopu 1. Kytke kkukpeli virtlähteeseen. Pin lle kymmenessä sekunniss kädessäpidettävän kukosäätimen vsent nuolipinikett, oike nuolipinikett, +j pinikkeit smnikisesti. 2. Kuuntele pitkää merkkiääntä, jok osoitt, että vstnotin on poistnut kikki tllennetut elektroniset tunnistenumerot. HUOMAUTUS: Jos kukosäätimen kikki neljää pinikett ei pinet smnikisesti kymmenen sekunnin sisällä ti jos siitä ei kuulu pitkää merkkiääntä, irrot kkukpelit virtlähteestä j ktso koht 3 Lngttomn polkimen käynnistys j Kädessäpidettävän kukosäätimen käynnistys. Lngttomn polkimen ti kukosäätimen uudelleenohjelmointi HUOMAUTUS: Tämä käynnistysmenettely koskee poljint j kädessäpidettävää kukosäädintä. TÄRKEÄÄ: Useiden polkimien ti kukosäätimien käynnistämiseksi moottori on irrotettv virtlähteestä j liitettävä sitten tkisin virtlähteeseen kunkin ohjuslitteen käynnistämisen välillä. 1. Irrot kkukpelit virtlähteestä. Odot 30 sekunti j kytke sitten moottori virtlähteeseen. 2. Pin lle kymmenessä sekunniss kädessäpidettävän kukosäätimen vsent nuolipinikett j oike nuolipinikett pidempään. Pidä poljinohjimen potkuri- j nkkuri -pinikett pinettuin smnikisesti. Polkimen priston vihto Vdittv pristo: kksi AA-lklipristo 1. Irrot priston knsilevyn kksi kiinnitysruuvi. Poist priston knsilevy. - Priston knsilevy - Ruuvit Poist pristot niiden pidikkeestä. 3. Asenn uudet pristot oikein päin. 4. Vrmist, että kumitiiviste on setettu oikein priston knsilevyn ympärille. - AA-lklipristot - Kumitiiviste M fin HEINÄKUU 2013 Sivu 31

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-KEY FOB, TROLLING MOTR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

90-8M fin. Xi5 langaton versio. 2014, Mercury Marine

90-8M fin. Xi5 langaton versio. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Xi5 lngton versio fin 90-8M0098375 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 WIRELESS FOOT PEDAL FCC ID - MVU09291 Xi5 WIRELESS REMOTE FCC ID - MVU09305

Lisätiedot

8M Xi5 Langaton versio Käyttöhuoltoasennus- ja. takuuohjekirja. 2017, Mercury Marine

8M Xi5 Langaton versio Käyttöhuoltoasennus- ja. takuuohjekirja. 2017, Mercury Marine 2017, Mercury Mrine Xi5 Lngton versio Käyttöhuoltosennus- j tkuuohjekirj 8M0129369 117 fin fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 WIRELESS FOOT PEDAL FCC ID - MVU09291 Xi5

Lisätiedot

Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat tiedot

Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat tiedot EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että Motorguide X3 -uistelumoottori täyttää 99/5/EY R&TTE - direktiivin keskeiset j muut sinmukiset vtimukset. Alkuperäisen CE-vtimustenmukisuusvkuutuksen

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen

Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen 2015, Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 8M0110063 615 fin fin EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide X5 -uistelumoottori täyttää

Lisätiedot

ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA OPPIMASTA, ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA KEHITTYMÄSTÄ ÄLÄKÄ KOSKAAN LAKKAA KALASTAMASTA.

ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA OPPIMASTA, ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA KEHITTYMÄSTÄ ÄLÄKÄ KOSKAAN LAKKAA KALASTAMASTA. Kiitämme Kiitämme, että olet vlinnut MotorGuiden VriMAX -moottorin. VriMAX on MotorGuiden monen vuoden kokemuksen tulos: moottori, jok on suunniteltu ntmn digitlist nopeudensäätöä j mhdollisimmn pitkää

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja 2017, Mercury Mrine X3-40/X3-45/X3-55/X3-70 Käyttö Huolto Asennus Tkuu Ohjekirj 8M0127498 1116 fin fin EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide X3 -uistelumoottori täyttää

Lisätiedot

Kiitämme. Takuuilmoitus. 2011, Mercury Marine Järvivesi/merivesi 90-8M

Kiitämme. Takuuilmoitus. 2011, Mercury Marine Järvivesi/merivesi 90-8M Kiitämme Kiitos MotorGuiden vlinnst. Se on yksi mrkkinoiden hienoimmist uistelumoottoreist. Useiden vuosien kokemust on käytetty korkeltuisten tuotteiden vlmistmiseen. Tämä on johtnut MotorGuiden mineeseen

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja

Käyttö Huolto Asennus Takuu Ohjekirja 2017, Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Käyttö Huolto Asennus Tkuu Ohjekirj 8M0127484 1116 fin fin EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide X5 -uistelumoottori

Lisätiedot

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO MALLIT: Mkevesi, Suolvesi, Tour j Tour ES Tämä MotorGuide sähköinen perämoottori on kokoonpntu merikklisvlmisteisist j tuontiosist, MotorGuide, 835 W. 41st St.,

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit 1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimllit Tunnisteet Srjnumerot ovt vlmistjn vimi moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt sinun Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue Ominisuudet - SV-9007 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso 4 Yhden () litium-ion-kun säilytyslue 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen nostojrru

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

FB00329-EN. OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi

FB00329-EN.  OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi FB00329-EN www.vlrm.fi OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi Yleiset vroitukset Lue ohjeet huolellisesti ennen sennuksen loittmist j noudt vlmistjn ohjeit. Asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton j huollon

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 540 Brvo -perävetolitteet 8M0112135 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot

Kärryn tekniset tiedot Ominisuudet - SV-9008 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso Elektronisell utomttilukituksell vrustettu nostj 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Lähetin, malli 3500 (9-johtiminen) tai Oheislaite, malli 3300

Lähetin, malli 3500 (9-johtiminen) tai Oheislaite, malli 3300 Pikohje P/N 3300787, trkistus C Huhtikuu 2003 Lähetin, mlli 3500 (9-johtiminen) ti Oheislite, mlli 3300 Asennusohjeet Pneelisennus Mikäli trvitset on-line teknistä pu käytä EXPERT 2 - järjestelmää, osoite:

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa! S 00 / S 00 P / S 00 Käyttöohje Säilytä utoss! S 00 / S 00 P / S 00 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... Turvllisuusohjeit... Tärkeitä ohjeit... Käyttötrkoitus... Käyttöohje Lämmitys S 00 / S 00 P...

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET HUOMAUTUS: Kun sennus on tehty, säilytä näitä ohjeit tuotteen mukn myöhempää käyttöä vrten. TÄRKEÄÄ: Tämä tiedote ohj jälleenmyyjiämme, veneveistämöitä j yhtiön huoltohenkilöstöä tuotteidemme oikess sennuksess

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT FI.TBV.10929 Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT 1. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee 2(3)-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä,

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. 888-SV-21DL-00 rev C. Liikealue Pystysuora säätöalue: 20 (508 mm)

Kärryn tekniset tiedot. 888-SV-21DL-00 rev C. Liikealue Pystysuora säätöalue: 20 (508 mm) Ominisuudet - SV-9075 Nostin LCD-tppi 5 nostin 4 Työtso 5 Lukittv nostj Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 7 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 8 Kpelin hllint 9 Nostimen nostojrru 0 Lukitsevt eturttt

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus Nelithtiset huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 Pioneer

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot