LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A"

Transkriptio

1 LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE SÄILIÖYKSIKKÖ MALLI ULKOYKSIKKÖ TAW-270NH2A / RAW-25NH2A SÄILIÖYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ RAW-25NH2A TAW-270NH2A Käyttöohjeet Sivut 1~26 Saavuttaaksesi parhaan mahdoisen hyödyn aitteistosta pyydämme, että uet nämä ohjeet kokonaisuudessaan ja säiytät ne huoeisesti. 1

2 Kiitos että vaitsit Hitachi ima-vesiämpöpumpun käyttövedee. Saadaksesi parhaan mahdoisimman hyödyn ja monen vuoden vaivattoman käytön, oe hyvä ja ue tämä ohjekirja kokonaisuudessaan. Säiytä käyttöohje huoeisesti. Lämpöpumpun virran voi kytkeä normaaia sähköiitännää sekä yösähköä. Saatavuus riippuu sähkösopimuksestasi. Lisätietoa aa. A: Kokoaikainen sähköiitäntä B: Yösähkö Sisätö vaohjeet TURVAOHJEET 3-5 Vamisteu Osien nimet... 6 Ohjauspaneei... 7 Vamistautuminen käyttöön... 8 Keon asettaminen (vain jatkuvaa sähkönsyötöä)... 9 Kuuman käyttöveden ämpötian asettaminen Käyttö Normaai käyttö Toimintojen ohjeet Ajastintoiminta Aseta sama tia jokaisee päiväe...12, 13 Aseta eri tia eri päivie...14, 15 ECO-tian toiminta Antibakteeri-toiminta Boost-toiminta Hätätia Huoto Huotoon iittyvät varoitukset Säännöiset tarkastukset ja huototoimenpiteet Kuukausittainen tarkastus ja huoto Vuosittainen tarkastus ja huoto Sähkökatkokset Vesikatkokset Jos aitetta ei käytetä pitkään aikaan Asennus...23, 24 Vianetsintä Äänet Käyttö Asiakaspaveu Ota yhteyttä jäeenmyyjään, jos jokin seuraavista imenee Tekniset tiedot

3 TURVAOHJEET Oppiaksesi käyttämään käyttöveden ämpöpumppua oikein ja turvaisesti pyydämme, että uet turvaohjeet ennen pumpun käyttöä. VAROITUS- ja VAARA-symboeia varustettuja kohtiin tuee kiinnittää erityistä huomiota. Varoitukset näissä käyttöohjeissa: Näissä ohjeissa käytetään seuraavia sanoja ja symboeita, jotka ovat uokitetu sen mukaan kuinka aajoja henkiö- tai muita vahinkoja saattaa seurata väärinkäytöstä tai jos varoituksia ei noudateta. Henkiö- tai aineeisen vahingon mahdoisuus Kuvaesimerkkejä VAARA VAROITUS Tämä symboi varoittaa mahdoisesta vaaratianteesta joka saattaa johtaa oukkaantumiseen tai kuoemaan. Tämä symboi varoittaa mahdoisesta tianteesta joka saattaa johtaa oukkaantumiseen tai materiaaivahinkoihin. Varmista maadoituksen kytkentä Tarkoittaa kieettyä toimenpidettä Tarkoittaa pakoista toimenpidettä Luettuasi turvaohjeet säiytä nämä käyttöohjeet seaisessa paikassa, että jokainen aitteen käyttäjä voi tarvittaessa käyttää niitä. ASENNUKSEEN LIITTYVÄT VAROITUKSET Laitteen saa asentaa vain jäeenmyyjä tai muu vatuutettu asentaja. Jos asennuksen tekee joku muu kuin pätevä ammattiainen syntyy suurempi vesivuodon, sähköiskun tai tuipaon riski. Laitteen täytyy oa maadoitettu. VAARA Asentajan tuee varmistaa, että aite on maadoitettu määräysten mukaisesti. Laitetta ei saa maadoittaa kaasuputkiin, ukkosenjohtimeen tai puheininjan maadoitukseen. Huono maadoitus saattaa aiheuttaa vaurioita tai oikosukuja sekä mahdoisesti sähköiskuja tai tuipaon. Laiteeseen ei saa tehdä muutoksia. Laitteen muutokset saattavat aiheuttaa vesivahinkoja, käyttöhäiriöitä, sähköiskuja tai tuipaon. Sähköasennukset saa tehdä vain vatuutettu sähköasentaja, paikaisten määräyksien mukaisesti. Säiiöyksikköön täytyy asentaa varoventtiii. Säiiö saattaa vaurioitua jos varoventtiiiä ei oe asennettu. Varmista sopiva viemäröinti kondenssivedee. Vääränainen viemäröinti saattaa aiheuttaa vesivahingon. VAROITUS Vedensyötön tuee oa verkostosta (ranskaainen kovuusaste (Th) F, PH7). Laitteessa ei saa käyttää kaivovettä, kuuman ähteen vettä tai ioninvaihdoa käsitetyä vettä. Jos vesi on kovempaa kuin (TH) 25 F se täytyy demineraisoida jotta sen kovuus tuisi F vyöhykkeee. Laitteen sähkösyöttöä ei saa kytkeä muutoin kuin tarkoitukseen sovetuvaan syöttöön. Vääränaiseen syöttöön kytkeminen saattaa aiheuttaa yikuumenemisen ja mahdoisesti tuipaon. 3

4 VAROITUS ASENNUKSEEN LIITTYVÄT VAROITUKSET Varmista, että säiiö asennetaan tukevae austae. Muuten se voi kaatua ja aiheuttaa vaaran. Ota yhteyttä myyjään jos säiiö ei oe turvaisesti asennettu. Varmista, että tiassa johon säiiö asennetaan on asiainen vesieristys sekä attiakaivo. Mahdoinen vuototianne saattaa muuten vaurioittaa rakenteita tai aa oevia tioja. Pyydä tarvittaessa isätietoja jäeenmyyjätä. Säiiöyksikköä ei saa asentaa tiaan jossa on putkien tai säiiön jäätymisvaara. Puutteeinen ämpöeristys voi vahingoittaa putkia tai säiiötä aiheuttaen vuotoja sekä mahdoisesti paovammoja. Säiiöyksikköä ei saa asentaa tiaan jossa on paavien kaasujen vuotomahdoisuus. Paavat kaasut aitteen äheisyydessä saattavat aiheuttaa tuipaon. Käsittey ja huoto Jos havaitset jotakin outoa (esimerkiksi paaneen käryä) opeta aitteen käyttö väittömästi, sammuta virta syötötä ja ota yhteyttä jäeenmyyjään. Käytön jatkaminen näissä oosuhteissa saattaa aiheuttaa vahinkoa, sähköiskun tai tuipaon. Lopeta aitteen käyttö ukonimaa ja katkaise virta syötötä. Ukkonen saattaa vaurioittaa aitetta. VAARA Jos vesi ei ämpene tai kestää iian kauan ämmetä on mahdoista, että on sattunut kymäainevuoto. Ota yhteyttä jäeenmyyjään. Tässä veden ämmittimessä käytetty kymäaine ei oe vaaraista. Vuodon sattuessa kymäaine voi kuitenkin kukeutua toisen ämmitysaitteen, ieden, takan tai muun iekkiin ja paaessaan vapauttaa myrkyistä kaasua. Jos havaitset oudon hajun sammuta aite väittömästi, avaa ikkunat jotta ima vaihtuu ennen kuin otat yhteyttä jäeenmyyjään. Laitteen ämmittämä vesi tuee sekoittaa kymän veden kanssa. Vesi on sekoittamatta iian kuumaa ja voi aiheuttaa paovammoja. Sekoitinhanojen käyttöä suositeaan. Ukoyksikön ritiöitä ei saa tukkia, eikä niihin saa työntää mitään. Nopeasti pyörivä tuuetin saattaa aiheuttaa henkiövahingon ja/tai aite voi vaurioitua. Laitteen toiminta saattaa myös kärsiä ja hyöty heikentyä. Automaattisuakkeiden sijaan ei saa käyttää johtoa tai muuta vastaavaa. Tämä saattaa johtaa aitteen vaurioitumiseen tai tuipaoon. Laitetta ei saa purkaa eikä suojakansia avata. Laitteen purkaminen isää sähköiskun riskiä. 4

5 VAROITUS Käsittey ja huoto Ennen aitteen puhdistamista sammuta se ja suje virran syöttö. Käydessään aitteen sisäinen tuuetin pyörii nopeasti ja aiheuttaa vaaran, jos siihen vahingossa koskee. Täytä säiiö vedeä ennen kuin aite otetaan käyttöön. Jos aite käynnistetään ennen kuin säiiö on täynnä aite yikuumenee ja vaurioituu. Tyhjennä vesi säiiöstä jos aite aiotaan jättää käyttämättä pidemmäksi ajaksi. Veden aatu saattaa huonontua jos se jätetään seisomaan säiiöön yi kuukaudeksi. Tarkista, että säiiön varoventtiii toimii. Jos varoventtiii ei toimi säiiö saattaa vaurioitua tai akaa vuotamaan. Jos varoventtiii on viainen ota yhteyttä jäeenmyyjään. Ää käytä vääränaista tai huonokuntoista ukoyksikön teinettä. Ukoyksikkö saattaa kaatua ja aiheuttaa vahinkoa tai oukkantumisen. Säiiön vettä ei saa juoda suoraan säiiöstä. Ää tyhjennä säiiön vettä sekoittamatta. Kuuma vesi saattaa aiheuttaa paovammoja ja vaurioittaa tyhjennysputkia. Sekoita kuumaan veteen kymää vettä ennen tyhjennystä. Ää koske katkaisijaan märiä käsiä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. Ää pese aitetta vedeä ääkä aseta esim. vaasia, jossa on vettä, sen pääe. Mahdoinen sähkövuoto saattaa aiheuttaa sähköiskun. Ää koske vettä tai putkia kun tyhjennät säiiötä. Paovamman riski. Ää kosketa sekoitinhanaan sioin kun täytät säiiötä kuumaa vedeä. Kuuma vesi saattaa aiheuttaa paovamman. Ää koske varoventtiiiin tai tyhjennysputkeen sioin kun tarkistat varoventtiiiä. Kuuma vesi saattaa aiheuttaa paovamman. 5

6 VALMISTELU OSIEN NIMET SÄILIÖYKSIKKÖ Kuuman veden ähtö (G 3/4"B) Ohjauspaneei Mg-anodi Kymän veden tuo (G 3/4") Tippaveden kerääjä Huom: Mg-anodi pitäisi vaihtaa tämän tästä, jotta sen korroosiosuoja säiyisi. Mg-anodin vaihtoa suositeaan n. vuoden väein, riippuen veden aadusta. Mg-anodin tyyppinumero on <SPX-WTA1>. Käytä tätä numeroa tiatessasi uutta anodia. ULKOYKSIKKÖ Imuiman otto (takaa ja vasemmata sivuta) Kymäaineputket VAROITUS Lämmityksessä ukoyksiköstä vauu kondenssivettä. Ää tuki kondenssiveden putkea tai reikiä, muuten ukoyksikkö jäätyy ja aite akkaa toimimasta. Puhausiman ähtö Kondenssivesiputki 6

7 OHJAUSPANEELI 7-osainen LED-näyttö: Osoittaa veden ämpötian, ajan ja muita tietoja (Katso sivut 9-19) Ajastimen merkkivao: Syttyy kun ajastin on käytössä (Katso sivut 12-15) ECO-näppäin: Asettaa/kumoaa ECO toiminnan (Katso sivu 16) ECO LED-merkkivao: Syttyy kun aite on ECOtiassa (Katso sivu 16) Lämmityksen LED merkkivao: Paaa ämmitystiassa Vikkuu boost-tiassa (Katso sivu 11, 18) START/STOP -näppäin: Käynnistää ja sammuttaa aitteen (Katso sivu11) Käytön LED merkkivao: Paaa aitteen käydessä (Katso sivu 11) Vikkuu suatuksen aikana (Katso sivu 11) Anti-bakteeri LED.merkkivao: Paaa antibakteeri-tiassa Vikkuu antibakteeri-toiminnan aikana (Katso sivu 17) Toiminta-näppäin: Vaitsee toiminnan (Katso sivut 9-10, 12-17, 19) Toiminta-näppäimen painaminen toistamiseen seaa toimintojen äpi seuraavassa järjestyksessä: Tämänhetkinen veden ämpötia Boost -näppäin: Käyttää pumppua täydeä tehoa tarvittaessa, jotta veden ämpötia nousee nopeasti (Katso sivu 18) Aseta -näppäin: Vahvistaa veden ämpötiaan, aikaan ja muihin asetuksiin tehdyt muutokset (Katso sivut 9-10, 12-17) Yos- ja aasnäppäimet: Muuttaa ämpötian ja muiden asetuksien parametrejä (Katso sivut 9-10, 12-17, 19) Aika Viikonpäivä -näppäimien painaminen muuttaa asetukset aa osoitetua tavaa. Ajastin 1 asetus: päivä/toimintatia Kuuman veden ämpötia-asetus Ajastimen asetus Antibakteeri-toiminnan asetus Ajastin 1 asetus: aoitusaika Ajastin 2 asetus: päivä/toimintatia Ajastin 2 asetus: aoitusaika 7

8 VALMISTAUTUMINEN KÄYTTÖÖNTur KÄYTÄ NÄITÄ OHJEITA OTTAESSASI LÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖÖN ENSIMMÄISTÄ KERTAA TAI JOS SE ON OLLUT PITKÄÄN KÄYTTÄMÄTTÄ. SÄILIÖN TÄYTTÄMINEN Avaa vesihana ja suje tyhjennysventtiii. Avaa kaikki aitteeseen iitetyt sekoitinhanat kuumae puoee. Säiiön täyttö vedeä kestää noin minuuttia. Pidä kaikki hanat auki jonkin aikaa, jotta säiiö ja putket huuhtoutuisivat. Suje kuumaan injaan iitetyt hanat ja avaa kymän veden hanat. Anna kymän veden juosta hetki, jotta asennuksen aikana putkiin kertynyt ima pääsee putkistosta pois. Suje kaikki hanat. Tarkistus 1 Säiiön täytön jäkeen tarkista sekä säiiö että putkiiitokset vuotojen varata. 2 Tarkista varoventtiiin toiminta. 3 Veden kuumentamisen jäkeen tarkista säiiö ja putkiiitokset uudestaan. VIRRAN KYTKEMINEN 1 Kytke virta pääkatkaisijata tai suakkeeta. Säiiöyksikön ohjauspaneeissa akaa vikkua -- : --. VAROITUS Täytä säiiö kokonaan ennen kuin kytket virran pääe. Jos virran kytkee säiiön oessa tyhjä säiiö yikuumeee ja vaurioituu. Jos sisä- ja ukoyksiköä on eriiset sähkön syötöt, kytke virta ukoyksiköe aina ensin, sitten vasta sisäyksiköe. Jos sisäyksikkö (säiiö) kytketään ensin pääe, aite saattaa imoittaa vikakoodin E0 03 eikä toimi. 8

9 KELLON ASETTAMINEN (VAIN SILLOIN, KUN KYTKETTY JATKUVAAN SÄHKÖNSYÖTTÖÖN) Huom: Ajastintoimintaa voi käyttää ainoastaan jos oikea viikonpäivä ja keonaika on asetettu. Pidemmän sähkökatkoksen (yi 30 minuuttia) jäkeen keon muisti tyhjenee ja se täytyy asettaa uudestaan Paina -näppäintä, niin aika tuee esie. Aika vikkuu hitaasti. Aika vikkuu nopeasti. Paina -näppäimiä ja aseta aika. Pitämää näppäintä pohjassa numerot vaihtuvat nopeammin. Aika on nyt asetettu. Paina -näppäintä asettaaksesi viikonpäivä. Viikonpäivää osoittava numero akaa vikkua. Paina -näppäimiä ja aseta viikonpäivä. d1: ma; d2: ti; d3: ke; d4: to; d5: pe; d6: a; d7: su Viikonpäivä on nyt asetettu. Noin 10 sekunnin ajan näyttössä näkyy vuoroteen veden tämänhetkinen ämpötia sekä keonaika. 9

10 KUUMAN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN Veden ämpötian voi asettaa 40 C ja 65 C väie. Aseta ämpötia ämpimän veden kuutuksen tarpeen mukaan. Suositetu ämpötia on 40 C ja 55 C väiä; tehtaan oetusarvo on 55 C. Ahaisempi ämpötia parantaa energiatehokkuutta. Korkeampi ämpötia voi aiheuttaa enemmän kakkeutumista. Kuuman veden tiavuus 40 C sekoitettuna Kuuman veden ämpötia 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C 40 C käyttöveden määrä sekoitettuna 240L 295L 345L 395L 430L 465L Toimintatia vaihtuu automaattisesti veden ämpötian mukaan. Veden ämpötia ~ 55 C 55 ~ 65 C Lämpöpumpun toiminta PÄÄLLÄ ( 1) POIS Sähkövastuksen toiminta POIS/PÄÄLLÄ ( 2) PÄÄLLÄ ( 1): Lämpöpumppu ei aina käy, riippuen ukoiman sekä säiiön veden ämpötiasta. Jotta kompressori ei vaurioituisi, ämpöpumppu ei käy jos ukona on ae -15 C tai yi 37 C. ( 2): Mikäi ämpöpumpun ämmityskapasiteetti ei oe riittävä saavuttamaan asetettua ämpötiaa, sähkövastus kytkeytyy pääe. 1 Paina -näppäintä, niin veden ämpötian asetus tuee esie. 2 3 Veden ämpötia-asetus akaa vikkumaan. Paina -näppäimiä muuttaaksesi ämpötian asetusta. Pitämää näppäintä pohjassa numerot vaihtuvat nopeammin. 4 Paina -näppäintä. Tämä vahvistaa vaitun veden ämpötian. Noin 10 sekunnin ajan näyttössä näkyy vuoroteen veden tämänhetkinen ämpötia sekä keonaika. 10

11 KÄYTTÖ NORMAALI KÄYTTÖ Käyttövedee asetetun ämpötian saavuttaminen riippuu mm. veden ämpötiasta, ukoämpötiasta sekä muista tekijöistä. Veden ämpötian ja ukoämpötian oessa ahaisia veden ämmittäminen kestää kauan; säiiön sähkövastus kytkeytyy automaattisesti pääe jos vesi ei ämpene 8 tunnin sisää. Oosuhteista riippuen veden ämmitys saattaa kestää pidempään kuin 8 tuntia (veden ämpötia <5 C, asetettu ämpötia >55 C). Veden ämmitys ECO-tiassa ei oe nopeampaa kuin normaaisti. 1 -merkkivao syttyy ja aite käynnistyy. TOIMINTA (1) Lämmitystoiminta käynnistyy, kun veden ämpötia on ahaisempi kuin asetettu ämpötia. -merkkivao paaa ämmitystoiminnan oessa käynnissä. -merkkivao paaa suatustoiminnan oessa käynnissä. Suatus tapahtuu noin kerran tunnissa sioin, kun jäätä muodostuu ukoyksikön ämmönsiirtimeen. Suatus kestää noin 5-10 minuuttia kerraa. (2) Lämmitystoiminta pysähtyy, kun veden ämpötia saavuttaa sie asetetun ämpötian. -merkkivao sammuu. SAMMUTUS Paina -näppäintä -merkkivaon paaessa. Lämmitystoiminta pysähtyy ja merkkivao sammuu. 11

12 TOIMINNAT AJASTINTOIMINTA (ASETTAA SAMAN TOIMINNAN JOKA PÄIVÄ) Tämä toiminta on käytettävissä vain aitteen oessa kytkettynä jatkuvaan sähkösyöttöön. Kaksi ajastimen asetusta voidaan asettaa joka päiväe. Maanantaie (d.1) tehty asetus tuee käyttöön myös tiistaista (d.2) sunnuntaihin (d.7) samaa tavaa. Laite muistaa asetetut ajat. Antibakteeri-toiminta akaa ko 22:00 joka sunnuntai, muista asetuksista huoimatta. Käyttöesimerkki Maanantai (d.1) Tiistai (d.2) Lauantai (d.6) Sunnuntai (d.7) 1 d.* ** tuee näytöe. Laite näyttää tämän päivän asetusta.. d1: ma; d2: ti; d3: ke; d4: to; d5: pe; d6: a; d7: su 2 3 d. * akaa vikkua. Paina -näppäimiä ja aseta d.1. d.1 tehtyä asetusta käytetään myös d2" - "d.7. 12

13 Ensimmäisen aika-asetuksen toiminnan ja ajan asettaminen 4 d.1 on nyt asetettu ja vikkuu Paina -näppäimiä ja vaitse toimintatia. ON : Normaai käyttö EC : ECO-tia OF : Sammuta : Ei ajastettua toimintaa (pysyy samassa tiassa) Viikonpäivä on asetettu ja aika akaa vikkua. Paina -näppäimiä ja muuta aikaa. (Aikaa voidaan muuttaa 10 minuutin tarkkuudea.) Ensimmäinen asetus on nyt vamis ja toinen asetus tuee näytöe. Toisen aika-asetuksen toiminnan ja ajan asettaminen 9 Paina -näppäimiä ja vaitse toimintatia. ON : Normaai käyttö EC : ECO-tia OF : Sammuta Toiminta on nyt asetettu ja aika akaa vikkua näytöä. Paina -näppäimiä ja muuta aikaa. (Aikaa voidaan muuttaa 10 minuutin tarkkuudea.) 12 Toinen asetus on nyt tehty ja -merkkivao syttyy. Noin 10 sekunnin kuuttua näyttö näyttää vuoroteen veden ämpötiaa ja aikaa. Huom: Jos toisen ajastintoiminnan aika on aikaisemmin kuin ensimmäisen, ensimmäinen asetus tyrmää toisen asetuksen ja toinen peruuntuu. 13

14 AJASTINTOIMINTA (ASETTAA ERI TILAN JOKA PÄIVÄLLE) Tämä toiminta on käytettävissä vain aitteen oessa kytkettynä jatkuvaan sähkösyöttöön. Kaksi ajastimen asetusta voidaan asettaa joka päiväe. Maanantaie (d.1) tehty asetus tuee käyttöön myös tiistaista (d.2) sunnuntaihin (d.7) samaa tavaa. Kun ensin otat toiminnan käyttöön, tee asetus maanantaie (d.1), sitten noaa muut päivät johon hauat eri asetukset. (Katso sivu 12) Kun teet asetuksen auantaie (d.6), sama asetus kopioituu sunnuntaihin (d.7). Laite muistaa asetetut ajat. Antibakteeri-toiminta akaa ko 22:00 joka sunnuntai, muista asetuksista huoimatta. Käyttöesimerkki Maanantai (d.1) Tiistai (d.2) Keskiviikko (d.3) Torstai (d.4) Perjantai (d.5) Lauantai (d.6) Sunnuntai (d.7) Näytöe tuee d. * ** Tämän päivän asetus tuee näkyvie. d1: ma; d2: ti; d3: ke; d4: to; d5: pe; d6: a; d7: su d. * akaa vikkua. Painamaa -näppäimiä voit vaita päivän, jonka asetuksia hauat vaihtaa. 14

15 Ensimmäisen asetuksen toimintatian ja ajan asettaminen 4 Viikonpäivä on nyt asetettu ja toimintatia akaa vikkumaan Paina -näppäimiä ja vaitse toimintatia. ON : Normaai käyttö EC : ECO-tia OF : Sammuta : Ei ajastettua toimintaa (pysyy samassa tiassa) Toimintatia on nyt asetettu ja aika akaa vikkumaan. Paina -näppäimiä ja muuta aikaa. (Aikaa voidaan muuttaa 10 minuutin tarkkuudea.) Ensimmäinen asetus on nyt vamis ja toinen toimintatian asetus tuee näytöe. Toisen toimintatia-asetuksen toiminnan ja ajan asettaminen Paina -näppäimiä ja vaitse toimintatia. ON : Normaai käyttö EC : ECO-tia OF : Sammuta : Ei ajastettua toimintaa (pysyy samassa tiassa) Toimintatia on nyt asetettu ja aika akaa vikkumaan. Paina -näppäimiä ja muuta aikaa. (Aikaa voidaan muuttaa 10 minuutin tarkkuudea.) Toinen asetus on nyt vamis ja -merkkivao syttyy. Noin 10 sekunnin ajan näyttössä näkyy vuoroteen veden tämänhetkinen ämpötia sekä keonaika. 15

16 ECO-TILAN TOIMINTA ECO-tiassa ämpöpumppu ämmittää käyttöveden täysin, iman sähkövastusta. ECO-tia mahdoistaa aemman ämpötian asetuksen kuin normaaissa tiassa on mahdoista. ECO-tia on kätevä apu sähkönkuutuksen aentamiseen sioin, kun kuuman veden tarve ei oe niin suuri. Huom: 1. Veden ämpötia, ukoämpötia ja muut tekijät saattavat nostaa ämmitykseen tarvittavaa aikaa niin, että käytännössä hauttu ämpötia on mahdoton saavuttaa ECO-tiassa. 2. Antibakteeri-tia käyttää sähkövastusta. Jos hauat vättää sähkövastuksen käyttöä, kytke antibakteeri-tia pois päätä. 3. Sähkövastus tuee kuitenkin käyttöön mikäi sitä tarvitaan suojeemaan kompressoria. Veden ämpötian voi asettaa 40 ja 55 C asteen väiin. On suositetavaa asettaa noin 5 C ahaisempi ämpötia kuin normaaisti. Tehtaaa asetettu oetusarvo on 50 C. Ahaisempi ämpötia parantaa energiatehokkuutta. Kuuman veden tiavuus 40 C sekoitettuna Kuuman veden ämpötia 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C 40 C käyttöveden määrä sekoitettuna 240L 295L 345L 395L 430L 465L ECO-tiaa on myös mahdoista käyttää ajastetun toiminnan yhteydessä. (Katso sivut 12-15) ECO-TILAN KYTKEMINEN 1 Paina -näppäintä aitteen oessa käynnissä. -merkkivao syttyy ja ECO-tia kytkeytyy pääe. ECO-tian voi kytkeä pääe ja pois ainoastaan aitteen oessa käynnissä ( -merkkivaon paaessa) ECO-TILAN PERUUTTAMINEN Paina -näppäintä -merkkivaon paaessa. -merkkivao sammuu ja ECO-tia kytkeytyy pois päätä. KUUMAN VEDEN LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN ECO-TILASSA Asetettu ämpötia taentuu, joten se täytyy asettaa vain kerran. 2 Kuuman veden ämpötia-asetus tuee näytöe. 3 Kuuman veden ämpötia-asetus akaa vikkua. 4 5 Paina -näppäimiä ja muuta asetusta hauamaasi ämpötiaan. Pitämää näppäintä pohjassa numerot vaihtuvat nopeammin. Kuuman veden ämpötia on nyt asetettu. 16

17 ANTIBAKTEERI-TILA Kun antibakteeri-tia on päää aite sterioi veden nostamaa säiiön ämpötian 65 C:een kerran viikossa. (1) Laitteen oessa kytketty jatkuvaan sähköverkkoon antibakteeri-tia käynnistyy joka sunnuntaina ko 22:00. (2) Yösähköä tai muua sähkönsyötöä antibakteeri-tia käynnistyy joka seitsemäs kerta, kun aite käy. Antibakteeri-tiaa ei voi ajastaa eri päiväe. Antibakteeri-tia käyttää sähkövastusta. 1 Paina -näppäintä jotta LE ** tuee näytöe. 2 ON tai OF akaa vikkua. 3 Vaitse -näppäimiä ON (päää) tai OF (pois päätä). 4 Paina -näppäintä. -merkkivao näyttää että antibakteeri-tia on asetettu. Noin 10 sekunnin ajan näyttössä näkyy vuoroteen veden tämänhetkinen ämpötia sekä keonaika. -merkkivao vikkuu antibakteeri-tian oessa kytketty pääe. 17

18 BOOST-TILA Boost-tia käyttää ämpöpumppua täysiä sekä sähkövastusta, jotta vesi ämpenisi mahdoisimman nopeasti. Huom: Boost-tia ei oe käytettävissä antibakteeri-tiassa. 1 Paina -näppäintä -merkkivaon oessa päää. -merkkivao vikkuu osoittaen, että boost-tia on kytketty pääe. -merkkivaon oessa pois päätä aite ei oe toiminnassa, joten boosttiakaan ei oe käytettävissä. BOOST-TILAN PERUUTTAMINEN Paina -näppäintä -merkkivaon vikkuessa. -merkkivao akkaa vikkumasta ja paaa tasaisesti aitteen vaihtaessa normaaiin ämmitystiaan. 18

19 HÄTÄTILA Jos ukoyksikköön tuee häiriö (vikakoodi E1 ** vikkuu) ja ämpöpumppu ei oe toiminnassa, väiaikainen käyttö hätätiassa on mahdoista. Hätätiassa ämmitys tapahtuu ainoastaan sähkövastuksea. Hätätia ei oe käytettävissä jos häiriö on säiiöyksikössä (vikakoodi E0 ** vikkuu). Hätätiassa veden ämpötia-asetus on 55 C. ECO-tian, boost-tian tai antibakteeri-tian käyttö ei oe mahdoista. Huom: Imoita väittömästi jäeenmyyjäe häiriöstä, jotta vian korjaaminen voidaan järjestää. Käytä hätätiaa sioin, kun ukoyksikköön on tuut häiriö ja vikakoodi E1 ** vikkuu. 1 Paina sekä -näppäintä samanaikaisesti ja pidä moempia pohjassa 5 sekunnin ajan. Kun aite asetetaan hätätiaan nykyinen veden ämpötia sekä vikakoodi (E1 **) näkyvät näytöä vuoroteen. Hätätian asetus taentuu, joten sitä ei tarvitse toistaa. HÄTÄTILAN PERUUTTAMINEN Laitteen oessa hätätiassa, paina sekä -näppäimiä ja pidä niitä pohjassa 5 sekuntia. 2 -merkkivao syttyy ja toiminta käynnistyy. LÄMMITYKSEN TOIMINTAPERIAATE (1) Lämmitys käynnistyy veden ämpötian oessa ahaisempi kuin kuumae vedee asetettu ämpötia. -merkkivao syttyy ämmitystoiminnan oessa päää. (2) Lämmitystoiminta pysähtyy hautun ämpötian saavutettuaan. -merkkivao sammuu. LAITTEEN SAMMUTTAMINEN Paina -näppäintä aitteen oessa käynnissä. Lämmitystoiminta pysähtyy ja -merkkivao sammuu. 19

20 HUOLTO HUOLTOON LIITTYVÄT VAROITUKSET! VAROITUS Ennen huototoimenpiteitä, sammuta aite ja sen sähkösyöttö vättääksesi mahdoisen sähköiskun vaaraa. Ää anna aitteen kastua. Laitteen kastuminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ää seiso epävakaaa austaa kun hoidat huototoimenpiteitä. Käytä tukevia tikapuita tms, muuten on kaatumisen ja oukkaantumisen vaara. Käytä huototoimenpiteiden aikana hanskoja, muuten saatat pottaa tai muuten satuttaa itsesi aitteen sisää oeviin putkiin tai komponentteihin. Tyhjennä säiiö jos tiedät, että aitetta ei käytetä pidempään aikaan. Veden aatu kärsii jos se jää seisomaan säiiöön yi kuukaudeksi. Täytä säiiö kokonaan ennen kuin kytket virran pääe. Jos aite kytketään pääe säiiön oessa tyhjä se saattaa yikuumentua ja vaurioitua. Ää koske tyhjennysputkiin tai niistä tuevaan veteen säiiön tyhjennyksen aikana. Vesi voi oa erittäin kuumaa ja voi aiheuttaa pottovammoja. Ää koske sekoitinhanaan sioin, kun säiiötä täytetään. Hana saattaa oa erittäin kuuma ja aiheuttaa pottovammoja. Ää koske varoventtiiiin tai tyhjennysputkiin sioin, kun tarkistat varoventtiiiä. Venttiii on erittäin kuuma ja saattaa aiheuttaa pottovammoja. SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET JA HUOLTOTOIMENPITEET LAITTEEN HUOLTO Pidä aite puhtaana kuivaa pyyhkeeä tai pyyhkeeä, joka on kosteutettu veden ja normaaiin kotikäyttöön tarkoitetun puhdistusaineen iuoksea. Huom: Puhdistukseen ei saa käyttää tärpättiä, tinneriä, hankaavia aineita tms. jotka voivat vahingoittaa muovia tai maaipintaa. VEDEN VUOTOJEN TARKASTUS Säiiön täytön jäkeen tarkista, onko tippaveden kerääjä täynnä tai vuotaako jostain muuata vettä. KUUKAUSITTAINEN TARKISTUS JA HUOLTO VAROVENTTIILIN TOIMINNAN TARKISTUS Kokeie varoventtiiiä ja varmista, että tyhjennysputkesta tuee vettä. VIRRANKATKAISIMEN TOIMINNAN TARKISTUS Kokeie virrankatkaisijaa ja varmista, että se toimii oikein. AJAN TARKISTUS Tarkista aitteen aika-asetus kerran kuussa ja korjaa, mikäi tarpeeista. 20

21 VUOSITTAINEN TARKISTUS JA HUOLTO VEDEN PEHMENTIMEN TARKISTUS Mikäi käytössä on veden pehmentäjä tarkista, että se on asetettu (Th) F kovuudee.! VAROITUS Varmista, että aite on kunnoa maadoitettu. KALKIN POISTO (VAIN AMMATTI- LAISTEN TEHTÄVÄ) Poista säiiöstä sinne mahdoisesti muodostunut kakki. Huonosti kytketty tai vaurioitunut maadoitus aiheuttaa toimintahäiriön sekä sähköiskun vaaran. MAADOITUKSEN TARKISTUS Tarkista, että aitteen maadoitus on ehjä ja kunnoa kytketty. ULKOYKSIKÖN TELINEEN TARKISTUS Tarkista, että ukoyksikön teine on ehjä ja että aite on siinä tukevasti. VESISÄILIÖN SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO JA TARKISTUS! VAROITUS Tarkista, että ukoyksikön teine ei oe kovasti ruostunut tai heikentynyt, ja että se seisoo suorassa. Heikentynyt tai iikkunut teine (esim. maan routimisen seurauksena) saattaa aiheuttaa ukoteineen kaatumisen ja ihmisie oukkaantumisen vaaran. Tarkistus Säännöinen tarkistus- ja huototoimenpide Asennuksen tarkistus Toiminnan tarkistus Puhdistus ja huoto Tarkista ettei vettä vuoda putkien iitoksista Tarkista sähköjohtojen ja -iitosten eristykset Tarkista putkien ämpöeristeet Tarkista varoventtiiin ympäritä vesivuotojen varata Tarkista sähkövastuksen toiminta Tarkista paineenaennusventtiiit ja automaattinen imanpoistin Tyhjennä säiiö ja poista kakkeutuminen ämmönvaihtimesta ja säiiön pohjata Vaihto-osat Eriaiset venttiiit ja muut osat saattavat kuua käytössä. Veden aatu vaikuttaa niiden kuntoon, joten veden aadusta riippuen osia voi joutua vaihtamaan. Vaihda kaikki osat jotka tarkistuksen yhteydessä näyttävät sitä, että ne tuisi vaihtaa. Vesiputkien paineenaennusventtiiien sekä varoventtiiien vaatimukset Säiiö täytyy varustaa asiaisesti varoventtiiiä ja paineenaennusventtiiiä, hakaisija 3/4". Käänny LVIammattiaisen puoeen jotta asennus tehdään turvaisesti ja määräysten mukaisesti. Paineenaennusventtiieitä tuee käyttää säännöisesti jotta niiden toiminta varmistetaan, ja mahdoinen kakkeutuma tms. ei tuki niitä. LUMI JA JÄÄ Tavea tuee varmistaa, että ukoyksikön imanvirtaus on riittävä eikä umi tai jää pääse tukkimaan ukoyksikön ritiöitä, muuten ämmityskapasiteetti heikkenee ja aite saattaa oputa hajota. 21

22 SÄHKÖKATKOKSET Sähkökatkoksen jäkeen ämmitystoiminto jatkuu heti kun sähkö kytkeytyy taas pääe. Yi 30 minuuttia kestäneen sähkökatkoksen jäkeen ohjauspaneein aika pitää asettaa uudeeen. Ajastintoiminta ei oe mahdoista eei aika oe asetettu. (Katso sivut 12-15) VESIKATKOKSET Jos veden syöttö katkaistaan jostain syystä (esim. putkitöiden takia) aitteen vesiventtiii tuee sukea. Jos aitteen käyttöä jatketaan normaaisti, putkitöiden jäkeen imenevä sakka voi tukkia sihdit, haitaten veden virtausta ja tekien vedestä ikaista. Ää avaa kuumaa hanaa vesikatkoksen aikana. Putkitöiden oputtua ja vesisyötön paauduttua ennaeen, avaa kymä hana ja päästä vettä niin kauan että juokseva vesi on puhdasta. Vasta sitten avaa aitteee tueva syöttö uudeeen. JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN JOS LAITETTA EI TULLA KÄYT- TÄMÄÄN YLI KUUKAUTEEN 1 2 Sammuta sähkönsyöttö katkaisijata. Tyhjennä kuumavesisäiiö. Kun myöhemmin otat aitteen takaisin käyttöön, seuraa ohjeita "Vamistautuminen käyttöön. JOS LAITE POISTETAAN KÄYTÖSTÄ LYHYEMMÄKSI AJAKSI 1 2 Sammuta sähkönsyöttö katkaisijata. Suje aitteen vesiventtiii. Kun aite otetaan taas käyttöön täytä säiiö. SÄILIÖN TYHJENNYS Sammuta sähkönsyöttö katkaisijata. Suje aitteee tueva vesisyöttö. Avaa kaikki järjestemään kytketyt kuumavesihanat. Avaa tyhjennysventtiii. Vesi vauu pois poistoputkesta. Säiiön tyhjeneminen kestää noin minuuttia. Suje tyhjennysventtiii sekä kaikki hanat. 22

23 ASENNUS! VAROITUS Asennus ja siihen iittyvät sähkötyöt vaativat ammattiaisen osaamista, joten jäeenmyyjän on hoidettava asennus. Lisätietoa asennuksesta ja siihen iittyvistä kustannuksista saat jäeenmyyjätä. Laitteen asennuspaikka tuee sopia yhdessä jäeenmyyjän kanssa. Laitteen täytyy oa kunnoa maadoitettu. Kunnon maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa sekä staattisen sähkön aiheuttamia haittoja. Asennuspaikka Laite täytyy asentaa yi metrin päähän TV:stä, radiosta tai radioantenneista. Pidempi etäisyys aitteesta on suositetava mikäi aueea on heikko signaai, jotta aite ei vaikuta vastaanottoon. Mikäi asut äheä meren rantaa, kuumaa ähdettä tai muua tavaa poikkevassa imastossa, keskustee jäeenmyyjän kanssa ennen ostopäätöstä. Laitetta ei saa asentaa keittiöön, konehuoneeseen tai muuhun paikkaan jossa saattaa esiintyä öjyä tai savua; tehtaaseen tai muuhun paikkaan jossa sähkön jännite saattaa vaihdea aajasti; sairaaatioihin tai verstaae jossa saattaa esiintyä sähkömagneettisia häiriöitä; tai paikkoihin jossa imassa on pajon pöyä tai hiukkasia.! VAROITUS Ukoyksikön pohjasta tippuu ämmittäessä kondenssivettä. Tämä tuee huomioida aitteen asennuksessa. Laitetta ei saa käyttää paikoissa joissa on paavien kaasujen vuotomahdoisuus, höyryä, öjyistä savua tms. Laitteen asentaminen täaiseen paikkaan saattaa johtaa tuipaoon, räjähdykseen, aitteen vaurioitumiseen tms. Varmista, että säiiöyksiköe vaittu paikka on tukeva ja kestää hyvin aitteen painon. Säiiön oessa täynnä vettä se on erittäin painava. SÄHKÖN SYÖTTÖ Laitteee tuee asentaa oma sähkön syöttö sähkötauuta. Laitteee tue asentaa oma katkaisija - sen syöttöä ei saa jakaa muie aitteie. Sähkötyöt kuuuvat aina aan ammattiaisee ja tuee tehdä paikaisten määräysten mukaisesti. ÄÄNIHAITAT Ukoyksikkö tuee asentaa paikkaan, jossa se on tukevasti teineeä sekä äänihaittoja minimoiden niin, että ääni ja tärinä ei pääse mekaanisesti siirtymään rakenteisiin. Vaitse sijainti, jossa ukoyksikön äpi virtaava kymä ima tai sen pitämä ääni ja tärinä ei häiritse naapureita tai muita ihmisiä. Ää aita mitään ukoyksikön ähee joka voi haitata sen äpi virtaavan iman iikkumista. Liian äheä imavirtaa oevat esineet saattavat isätä ääntä ja/tai heikentää aitteen toimintaa. Ota yhteyttä jääeenmyyjään jos huomaat, että aite pitää enemmän tai eriaista ääntä kuin normaaisti. 23

24 VIANETSINTÄ Ennen kuin soitat jäeenmyyjäe tai huotoon, tarkista öytyykö ratkaisu mahdoiseen ongemaan aaoevasta tauukosta. ÄÄNET Laite pitää eriaisia ääniä normaaissa toiminnassa. Seuraavat äänet eivät aiheuta syytä huoeen. Käyttövaihe Käynnistysvaiheessa Käytössä Ääni Naksutus Soenoidiventtiiien ääni Rapiseva ääni, virtauksen ääni, kupiva ääni, nesteen äänet. Kymäaineet pitävät ääniä putkissa, venttiiit pitävät ääntä kun ne vaihtavat kymäaineen virtaussuuntaa. Käyttöäänen tasossa muutos: aite vaihtaa toiminnan intensiteettiä ämpötiojen muuttuessa. KÄYTTÖ Laite ei toimi Tianne Tarkista seuraavat: Tarkista onko tapahtunut sähkökatkos, suake paanut tai automaattisuake sukenut virran. Tarkista, että aika on oikein asetettu ja että ajastin on oikein asetettu. Tarkista, että veden ämpötia on asetettu oikein. Vesi ei ämpene tai ämpenee iian hitaasti Tarkista, ettei ukoyksikön imanvirtausta häiritse mikään. Tarkista onko ECO-tia kytketty pääe. Tarkista vuotaako aitteesta vettä. Ukoyksiköstä tuee vettä Ukoyksiköstä tippuu normaaisti vettä suatuksessa. Tarkista, että veden poistoputket tai aukot eivät oe tukossa tai jäätyneet. Jos ukoyksikkö on asennettu korkeae, järjestä tippaveden viemäröinti putken kautta jotta se ei tiputa vettä ihmisten pääe. Säiiöyksiköstä tuee vettä Jos tueva vesi on erittäin kymää ja säiiön ympäriä on kosteaa imaa, kondenssivettä voi kerääntyä metaisie pinnoie tai putkien pinnoie ja tippua. Ukoyksiköstä höyryä nousee Höyryä saattaa nousta ukoyksikön suatuksen yhteydessä ja on normaaia. Laite ei anna ainkaan vettä Tarkista onko tapahtunut vesikatkos. Vesikatkoksen aikana suje tuoveden venttiii sekä aitteen sähkön syöttö (tarkemmat ohjeet sivua 22). Varoventtiiistä tuee vettä Lämmityksen oessa käynnissä ( -merkkivaon paaessa tai vikkuessa) veden tippuminen venttiiistä on normaaia. Kun -merkkivao paaa tai vikkuu säiiössä oeva vesi paisuu ämmetessään ja noin 3% säiiön kapasiteetista tippuu pois. Muuoin kuin ämmittäessä venttiiistä tippuva vesi tarkoittaa, että venttiii on viainen. Ajastinta ei voi asettaa Tarkista onko aite asennettu käyttämään muuta kuin jatkuvaa sähköä, esimerkiksi yösähköä. Ajastin ei toimi jos aite ei oe kytketty jatkuvaan syöttöön. 24

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Ennen kuin ryhdyt päivittämään

Ennen kuin ryhdyt päivittämään Johdanto Tämä CD-ROM-evy sisätää Phiipsin ensimmäisen sukupoven DVD-taentimen vamisohjemapäivityksen, joka isää soittimeen DVD+R-evyjen taennusmahdoisuuden sekä useita muita kiinnostavia toimintoja. Päivitystä

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Aurinkokeräin vakuumiputkella

Aurinkokeräin vakuumiputkella Aurinkokeräin vakuumiputkea VTK 570 Auringonämpöä keräten saa auringosta Vaiant uonnoinen vainta Vaiant on saavuttanut aurinkoäityksen teknoogian osata hyvän aseman: yritykseä on yi 130 vuoden kokemus

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Ainutlaatuiset maalämpöpumput

Ainutlaatuiset maalämpöpumput ALPHA-INNOTEC Ainutaatuiset maaämpöpumput Yksi tuote monia etuja Yksinkertaista ja kätevää. Yksi aite kaikkeen Lämmitys ja ämmin käyttövesi samassa yksikössä. Lämpöpumppu tarjoaa mukavaa ämmitystä ja ämmintä

Lisätiedot

MOBILEYE C2-270 TM KÄYTTÖOHJE

MOBILEYE C2-270 TM KÄYTTÖOHJE MOBILEYE C2-270 TM KÄYTTÖOHJE MOBILEYE C2-270 Turvaisempia tuevaisuuden näkymiä KÄYTTÖOHJE Turvaohjeet ENNEN MOBILEYE -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA, LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI SEKÄ TUTUSTU TURVAOHJEISIIN

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

IMPRESSA J5 Pikaohjeet

IMPRESSA J5 Pikaohjeet IMPRESSA J5 Pikahjeet Pääekytkentä Cappuccin Nämä pikahjeet eivät krvaa varsinaista IMPRESSA J5 Käyttöhjetta. Oe hyvä ue ensin, ja humii turvaisuus ja varitus kehitukset, vättääksesi vaarja. Kun IMPRESSA

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

IMPRESSA C5 Pikaohje

IMPRESSA C5 Pikaohje IMPRESSA C5 Pikahje Nämä pikahjeet eivät krvaa varsinaista 'IMPRESSA C5 Käyttöhjetta'. Oe hyvä ja ue ensin ja humii turvaisuus ja varitus kehitukset, vättääksesi vaarja. Pääe kytkentä Kun IMPRESSA kytketään

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

} Käsiajo ~ Varoitusnappi

} Käsiajo ~ Varoitusnappi Ohjauspaneeli: Käyttöohje u v w x y z { Virrankytkin Näytönsuoja } Käsiajo ~ Varoitusnappi Höyry Valonkytkin Etähälytyksen vastaanottaminen Kytkin FM/CD Otsonigeneraattori Puhelin Korotusnappi FM Sulkunappi

Lisätiedot

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE Sisältö 1 Tekniset tiedot... 3 2 Ominaisuudet... 3 3 Käyttötarkoitus... 3 4 Näppäimet... 3 5 Käyttö... 4 5.1 Tavallinen täyttö... 4 5.2 Ylitäyttö... 4 5.3

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764191_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 3 Johdanto...3 Varoitukset...3 Varotoimenpiteet...3 Käyttötarkoitus...3 Tiedot & paino...4 YLEISKUVA OSISTA... 5 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Kiitos kun valitsitte Mobileyen!

Kiitos kun valitsitte Mobileyen! Käyttöohje Kiitos kun vaitsitte Mobieyen! Oet iittynyt tuhansien asiakkaidemme joukkoon maaimassa, jotka ovat myös vainneet Mobieye 5-Series järjestemän. Oet nyt mukana muuttamassa ympäristöämme turvaisemmaksi

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

ECO-JET-O ja HYDRO-JET-OS rasvanerottimet

ECO-JET-O ja HYDRO-JET-OS rasvanerottimet ECO-JET ja HYDRO-JET Rasvanerottimet Rakenne Varusteet Tarkastus- ja huotoaukot Ø 0 mm Hajutiiviit ukittavat kannet pikasavaa ACO ALARM DUO -häytin rasvakerroksen ja padotuksen mittaamiseen Hajutiiviit

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE

RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE IV/1989 RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE HUOM.! ENNEN KELLONKYTKIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA TULEE VARMISTAA ETTÄ LAITTEEN SUOJAMAADOITUS ON KYTKETTY ASIANMUKAISESTI. 1 KELLON KÄYTTÖÖNOTTO sivu 1.1 Kellonaika

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Kiitos että valitsit tämän tuotteen. Ole hyvä ja lue ohjeet huolella ennen käyttöönottoa ja säästä ne tulevaa tarvetta varten, jotta laitetta voitaisiin aina käyttää

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja Simppeli 4HK Simppeli 6HK Ohjekirja Arvoisa asiakkaamme, Kiitos, kun valitsitte tuotteemme. Tutustuttehan tähän ohjekirjaan huolella ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta käyttökokemuksenne olisi mahdollisimman

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot K Öjynerottimet REK Rasvanerottimet EuroHUK Huotokaivot NOK Näytteenottokaivot Haittu Ympäristöhuoto Labk tuotteiden avua voidaan toteuttaa Haittua Ympäristöhuotoa, jossa kiinteistökohtainen esikäsittey

Lisätiedot

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille. Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä.

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot