Todennäköisyys ja tilastot Tehtävien ratkaisut Kertaustehtävät. Kertaustehtävien ratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Todennäköisyys ja tilastot Tehtävien ratkaisut Kertaustehtävät. Kertaustehtävien ratkaisut"

Transkriptio

1 Ratkaisuista Nämä Todennäköisyys ja tilastot -kurssin kertaustehtävien ja -sarjojen ratkaisut perustuvat oppikirjan tietoihin ja menetelmiin. Kustakin tehtävästä on yleensä vain yksi ratkaisu, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ratkaisu olisi ainoa tai edes paras mahdollinen. Valittu ratkaisutapa on toivottavasti kuitenkin mahdollisimman suoraviivainen ja ymmärrettävä. Ratkaisut ovat malliratkaisuja. Niissä ratkaisun eteneminen on esitetty niin tarkasti ja perustellen kuin hyvässä ratkaisussa pitää tehdä. Pelkkä vastaus ei koskaan riitä tehtävän ratkaisuksi. Hyvään ratkaisuun kuuluu ratkaisussa käytetyn menetelmän ja merkintöjen sanallinen selittäminen. Myös mahdolliset kuviot kuuluvat ratkaisuun. Tämän kurssin tehtävien ratkaisuissa käytetään usein erilaisia sääntöjä ja kaavoja. Tällöin pitää selittää, mitä kaavaa tai menetelmää käytetään ja miksi sitä voidaan käyttää. Ratkaisuissa pitää näkyä myös kaavoihin sijoitukset. Lausekkeiden arvot voidaan sitten laskea laskimella. Tätä ei erikseen tarvitse mainita muulloin kuin laskimen tilastotoimintoja käytettäessä. Ratkaisuun kuuluu myös vastauksen ilmoittaminen. Mieluimmin kannattaa kirjoittaa erillinen vastaus, vaikka oheisissa ratkaisuissa ei tilan säästämiseksi ole näin tehtykään. Ratkaisut on kuitenkin laadittu siten, että vastaus on ratkaisun lopussa. Todennäköisyydet voidaan ilmoittaa murtolukuina tai desimaalilukuina. Jos laskuissa käytetyt arvot ovat murtolukuja, saa myös vastauksen lasketuksi murtolukuna, kun käytetään laskimen murtolukutoimintoja. Murtolukuvastaukset saa tällöin myös supistetussa muodossa. Näissä ratkaisuissa vastaukset on annettu supistetussa murtolukumuodossa, jos mahdollista. Lisäksi on laskettu vastauksen likiarvo (yleensä) kahden numeron tarkkuudella. Jos laskussa käytetään välituloksia, niissä on kuitenkin käytettävä tarkempia likiarvoja (tai mieluiten tarkkoja arvoja) pyöristysvirheiden välttämiseksi. Jukka Kangasaho ja Werner Söderström Osakeyhtiö 00

2 Kertaustehtävien ratkaisut 5. Alkeistapaukset ovat pareja (n, k), missä n on nelitahokkaan silmäluku ja k kahdeksantahokkaan. Alkeistapauksia on 8 =. a) Suotuisia alkeistapauksia on. P(Silmälukujen summa ) = = = 0, 5 8 b) Suotuisia alkeistapauksia on. P(Nelitahokkaan silmäluku suurempi) = = 0, Merkitään hiirten lukumäärää a. a) Kahden vuoden kuluttua hiiristä oli elossa % eli 0,a hiirtä. 0,a P(elää ainakin kaksivuotiaaksi) = = 0, a b) Hiiristä % elää ainakin kaksi vuotta ja % kolme vuotta. Siis kaksi- mutta ei kolmevuotiaaksi elää % % = 5 %. 0,5a P(elää kaksi- mutta ei kolmevuotiaaksi) = = 0, 5 a c) Yhden vuoden iän saavuttaneita hiiriä oli 0,a. Kahden vuoden kulutta elossa on 0,a hiirtä. P(elää vielä ainakin kaksi vuotta) = 0,a 0,a = 0, 0, 0, d) Yli viisivuotiaita hiiriä ei ole yhtään elossa, joten yksikään neljän vuoden iän saavuttanut hiiri ei elä enää kahta vuotta. P(elää vielä ainakin kaksi vuotta) = 0 5. Arvonta vastaa pisteen arpomista epäyhtälöiden x ja y määräämästä suorakulmiosta. Suorakulmion pinta-ala on =. Lukujen summa on positiivinen suoran x + y = 0 eli y = x yläpuolelle jäävässä kolmiossa. Kolmion pinta-ala on =. P ( x + y > 0) = = 0, y x

3 5. Riittää tarkastella yhtä neliötä ja sitä ympäröivää sauma-aluetta, jonka leveys on puolet saumavälistä. Koko alueen pinta-ala on 0 mm = mm. Kolikko on kokonaan ruudussa, jos sen keskipisteen etäisyys on vähintään säteen päässä ruudun reunasta. Suotuisa alue on neliö, jonka sivunpituus on 00 mm,8 mm =, mm. Alueen pinta-ala on, mm 5 80 mm. 00 mm mm 580 P(Kolikko ruudussa) = 0, Kaikkia suuntia kuvaa 0 :n sektori. Suotuisa sektori on α, missä 5 cos α = 0 α,. α P(Kohdataan tie) = 0, 0 0 km α 5 km 5

4 5. a) Jakauma: voitto 8 todennäköisyys 5 5 = 5 5 b) E(X) = p i x i = ( ) = (euro) c) Keskihajonta: D ( X ) = p ( x i i E( X )) = ( ) + (8 ) + ( ) = D ( X ) =,8 (euroa) 5. Koko ruudukon pinta-ala on 9 9 = 8. Kunkin pistemäärän saamistodennäköisyys saadaan jakamalla vastaavan alueen pinta-ala 8:llä. Odotusarvo on p i x 8 5 i = =, Tuloperiaatteen mukaan erilaisia ruokalajiviisikoita on = 5 = 80, joista suotuisia on 5 = P(Eri ruoka) = 0, Valitaan alkeistapauksiksi mahdolliset heittosarjat. Erilaisia sarjoja on 5. Suotuisissa sarjoissa ensimmäinen heittotulos voi olla mikä tahansa ja sen jälkeen jokainen tulos on eri kuin edellinen. Suotuisia heittosarjoja on P(Ei peräkkäin samaa silmälukua) = 0, 8 5 Koska todennäköisyys on pienempi kuin, vetoa ei kannata lyödä.

5 0. a) Neljä ensimmäistä korttia voi olla eri maata, mutta tällöin viidennen on oltava samaa maata kuin joku edellinen. Siis joudutaan nostamaan enintään 5 korttia. b) Käytetään alkeistapauksina jonoja. 5 P( korttia) = = 0, P( korttia) = 0, P( korttia) = 0, P(5 korttia) = 0, c) Odotusarvo 0,5 + 0, + 0,9 + 0,05 5, (korttia). Valitaan alkeistapauksiksi seitsemän numeron lottorivit. Rivien lukumäärä on 9. Syntymäpäivänumeroita on joten näistä muodostettuja rivejä on. 955 P(Kaikki syntymäpäivänumeroita) = = 0, (Alkeistapauksiksi voidaan valita myös seitsemän lottonumeron jonot, jolloin todennäköisyys on Voidaan myös käyttää yleistä kertolaskusääntöä, jolloin 0 5 todennäköisyys on....) 9 8. Valitaan alkeistapauksiksi kahden paikan joukot. Näitä on 8 = 8. Suotuisia alkeistapauksia on. Todennäköisyys on = = 0, 5. 8 X X X X... X X

6 . Kissoja on yhteensä 8. Valitaan alkeistapauksiksi kahden pennun joukot. Alkeistapausten lukumäärä on 8 = 8. a) Tyttökissapareja on 5 = 0. 5 P(molemmat tyttökissoja) = = , b) Pareja, joissa kissat ovat eri sukupuolta, on tuloperiaatteen mukaan 5 = 5. 5 P(eri sukupuolta) = 0,5 8. Valitaan alkeistapauksiksi viiden pallon joukot. Alkeistapausten lukumäärä on. 5 5 P( valkoista, mustaa) = 0, 5 5. Valitaan alkeistapauksiksi lottorivit. Rivejä on 8. Suotuisissa alkeistapauksissa on: - oikean lottorivin :sta numerosta: erilaista - numeroa muista numerosta: erilaista Tuloperiaatteen mukaan suotuisia alkeistapauksia on P(Neljä oikein) = 0,

7 . a) Valitaan alkeistapauksiksi kolmen sukan joukot. Alkeistapauksia on, suotuisia. P(Vain ehjiä) = = = = 0, 0 5 b) Tapahtuma ainakin yhdet rikkinäiset on a-kohdan tapahtuman vastatapahtuma. Siis P(ainakin yhdet rikkinäiset) = 0, = 0,8.. Tapahtuman A: ainakin kahdella sama kortti vastatapahtuma on B: kaikilla eri kortti. Erilaisia 5 kortin kymmenikköjä on 5 0, joista vastatapahtumalle suotuisia on Siis P( B ) = 0,9 ja P(A) 0,9 0, Todennäköisyys, että henkilö jää kiinni, on 00 ja 99 todennäköisyys, että ei jää, on. 00 Henkilö tekee vuodessa 0 matkaa. P(Jää kiinni) = P(Ei jää kiinni 0 matkalla) = 99 0 ( ) 0, Jos ryhmässä on n suomalaista, niin todennäköisyys, että ainakin yksi kuuluu B-veriryhmään, on P(kukaan ei kuulu) = 0,8 n. Tulee olla 0,8 n > 0,9 eli 0,8 n < 0,. Lasketaan potenssin 0,8 n arvoja: n 0,8 n 5 0,9 0 0,55 0,0 0,089 Koska 0,8 n pienenee, kun n kasvaa, potenssin arvo on alle 0,, kun n on vähintään. 9

8 0. Todennäköisyys, että kolmen komponentin laite toimii, on 0, = 0,99. Todennäköisyys, että kahden komponentin laite toimii, on 0,l = 0,99. Todennäköisyys, että koko laite toimii, on P(Molemmat osat toimivat) = 0,99 0,99 0,98.. Todennäköisyys, että pajulintu tavataan, on 0,00 ja todennäköisyys, että ei tavata on 0,999. Todennäköisyys, että kanahaukka tavataan, on 0,5 ja todennäköisyys, että ei tavata on 0,85. a) P(ainakin yksi tavataan) = P(yhtään ei tavata) = P(ei yhtään kanahaukkaa) P(ei yhtään pajulintua) = 0,85 0 0, ,8 b) P(ainakin yksi kanahaukka ja ainakin yksi pajulintu) = P(ainakin yksi kanahaukka) P(ainakin yksi pajulintu) = ( P(ei yhtään kanahaukkaa)) ( P(ei yhtään pajulintua)) = ( 0,85 0 ) ( 0,999 0 ) 0,09. Yhteenlaskusäännön mukaan: P(Kuvia tai samaa maata) = P(molemmat kuvia) + P(molemmat samaa maata) P(molemmat saman maan kuvia) 5 = , 5 5. P(. valo vihreä) = 0,0, P(. valo punainen) = 0,0 P(. valo vihreä) = 0,5, P(. valo punainen) = 0,55 P(. valo vihreä) = 0,0, P(. valo punainen) = 0,0 a) Tapahtuma Pysähtyy kerran muodostuu erillisistä tapahtumista. P(Liisa pysähtyy kerran) = P(. valo punainen,. valo vihreä,. valo vihreä) + P(. valo vihreä,. valo punainen,. valo vihreä) + P(. valo vihreä,. valo vihreä,. valo punainen) = 0,0 0,5 0,0 + 0,0 0,55 0,0 + 0,0 0,5 0,0 0, b) P(Pysähtyy ainakin kerran) = P(ei yhtään kertaa) = P(kaikki valot vihreitä) = 0,0 0,5 0,0 0,9 0

9 . Tapahtuma muodostuu erillisistä tapahtumista Puolisot A-ryhmää, Puolisot B-ryhmää, Puolisot O-ryhmää ja Puolisot AB-ryhmää. P(Samaa ryhmää) = P(Puolisot A-ryhmää) + P(Puolisot B-ryhmää) + P(Puolisot O-ryhmää) + P(Puolisot AB-ryhmää) = 0, 0, + 0, 0, + 0,08 0,08 + 0, 0, = 0, + 0, + 0,08 + 0, = 0,5 0, 5. P(samanväriset) = P(molemmat punaiset tai molemmat vihreät) = P(molemmat punaiset) + P(molemmat vihreät) = + = + = 0, P(ylihuomenna pouta) = P(huomenna pouta ja ylihuomenna pouta tai huomenna sataa ja ylihuomenna pouta) = P(huomenna pouta ja ylihuomenna pouta) + P(huomenna sataa ja ylihuomenna pouta) = 0,8 0,8 + 0, 0, = 0, pouta 0,8 pouta 0,8 sataa 0, 0, pouta

10 . Kyseessä on toistokoe, jossa n =, p = P(Oikein) =. Käytetään binomitodennäköisyyden kaavaa n k n k P(Tapahtuma sattuu k kertaa) = p p k ( ). 0 a) P(0 oikein) = 0 0,00 b) P(ainakin 0 oikein) = P(0,, tai oikein) = 0 0, P(vähintään kaksi) = (P(ei yhtään tai yksi) = (P(ei yhtään) + P(yksi)) = ( 0, 0 = (0, 0 0, + 0, 0, + 0, 0, ) 0, ) 9. Ryhmässä on yhtä monta miestä ja naista, kun molempia on 5. Tilanne voidaan tulkita toistokokeeksi. 0 P(Yhtä monta) = P(5 naista) = 0,5 5 0, ,5 80. Tyttöjä ja poikia on vähintään, kun poikia on, tai. Tulkitaan tilanne toistokokeeksi, jossa p = 0,5 ja n =. P(Ainakin ) = P( poikaa) + P( poikaa) + P( poikaa) = 0,5 0,88 + 0,5 0,88 + 0,5 0,88 0,00 + 0,9 + 0,58 0,8

11 8. a) Keskiarvo: x f i x = 0, + 0,8 + 0, ,0 5 =,5 = i Keskihajonta: s = f ( x x) i i = 0, (,5) + 0,8 (,5) + 0,9 (,5) + 0,0 (5,5) = 0,95 s = 0,95 0,9 (Voidaan myös laskea laskimen tilastotoiminnoilla käyttämällä prosenttilukuja frekvensseinä.) b) Sopiva havainnollistus on janadiagrammi. Voidaan myös piirtää pylväsdiagrammi, jonka muodostuu tasaleveistä erillisistä pylväistä. 8. Merkitään pistemäärien summaa ensimmäisessä kokeessa a. Toisen kokeen pistemäärien summa oli a + + = a +. a Ensimmäisen kokeen keskiarvo oli. 0 a Toisen kokeen keskiarvo oli + a = + = a + 0, Keskiarvo nousi 0,:lla. 8. a) Todelliset luokkarajat ovat 5, 5, 0, 0 ja 50. Käytetään luokkakeskuksia eli todellisten rajojen keskiarvoja 0,,5, 5 ja 5 luokkien edustajina. Keskiarvo on = f i x i x = 0, ,,5 + 0, ,05 5 0,0 vuotta. b) Histogrammin pylväiden pinta-alat kuvaavat suhteellisia frekvenssejä. Siis pylvään suhteellinen korkeus on vastaavan luokan frekvenssi jaettuna pylvään leveydellä. Luokan 5 frekvenssi on 9,9 ja leveys on 0, 9,9 joten pylvään korkeus on = 9,9. 0, Luokan 5 9 pylvään korkeus on =,. 5 5, Luokan 0 9 pylvään korkeus on =,5. 0,5 Luokan 0 9 pylvään korkeus on = 0,5. 0, % 9,9 % 5, %,5 % Pylväiden reunat ovat todellisten luokkarajojen 5, 5, 0, 0 ja 50 kohdalla. ikä v

12 8. Histogrammin pylväät ovat suorakulmioita. Pylväiden pinta-alat (ruutuina) ovat = 8, = 9 ja =. Histogrammin koko pinta-ala on =. Koko pinta-ala edustaa kaikkia opiskelijoita. a) Rajan 0 vuotta alapuolella on histogrammista ruutua. P(Alle 0) = 0,5 Rajan 5 v yläpuolella on ruutua. P(Vähintään 5 v) = = 0, b) Histogrammin pylväiden pinta-alat edustavat jakauman frekvenssejä. Suhteelliset frekvenssit saadaan jakamalla pylväiden pinta-alat koko histogrammin pinta-alalla. Ikäjakauman frekvenssitaulukko: ikä (v) ala f % c) Suhteellisten frekvenssien Kertymäkuvaaja: kertymät: ikä/v alle % 00 % % 0 00 Kertymäkuvaajan perusteella 0 % mediaani-ikä on noin 9 vuotta ikä/v

13 9,, 85. a) P(X 9,) = Φ( ) Φ(0,) 0,8, 0,0, b) P(X 0,0) = P(X 0,0) = Φ( ), Φ(,5) = ( Φ(,5)) = Φ(,5) 0,9 c) P(0 X 0) Φ(0,) Φ(,5) = Φ(0,) ( Φ(,5)) 0, x µ x, 8. Rajaa x vastaava normitettu arvo on z = =. σ, a) P(X x) = 0,8, kun Φ(z) = 0,8. Taulukon mukaan z,08, joten x,, =,08 x, =,,08, x =, +,08,,. b) Φ(z) = 0,, kun Φ( z) = Φ(z) = 0,89. Taulukon mukaan z,, joten z,. Siis x,,,,5. 8. a) Olkoon satunnaismuuttuja X satunnaisesti valitun pojan pituus. Tällöin 5,0, P(X < 5,0) = Φ( ) Φ(0,) 0,0, Siis pituus on alle 5,0 cm 0 %:lla pojista. 80,0, b) P(X 80,0) = P(X 80,0) = P(Z ), = Φ(0,9) 0,85 = 0,85 Pituus on yli 80,0 cm %:lla pojista. 88. Olkoon satunnaismuuttuja X satunnaisesti valitun munan paino. Tällöin todennäköisyys, että muna kuuluu L-luokkaan on P( X ) = P(X ) P(X ) 8, 8, = Φ( ) Φ( ) Φ(0,5) Φ( 0,5) 9,8 9,8 = Φ(0,5) ( Φ(0,5)) 0,95 ( 0,985) = 0,9. Siis L-luokkaan kuuluu 9 % munista. 5

14 89. Olkoon satunnaismuuttuja X koulumatkan kesto. On määritettävä aika x niin, että P(X x) = 0,05 eli P(X x) = 0,95. Rajaa x vastaava normitettu arvo on z = x. 5 Taulukon mukaan P(X x) = Φ(z) = 0,95, kun z,. Siis: x =, 5 x = 5, x 0 (minuuttia) Olkoon säädetty massa µ (kg) ja olkoon satunnaismuuttuja X pussin paino. Todennäköisyyden P(X 0) tulee olla 0,95. 0 µ Rajaa 0 kg vastaava normitettu arvo on z =. 0,5 P(X 0) = 0,95, kun Φ( z) = 0,95. Taulukosta saadaan: z =,, joten z =,. Siis: 0,95 0 µ z z =, 0,5 µ = 0 +, 0,5 0,89 (kg) 9. Olkoon keskihajonta σ (mm) ja olkoon satunnaismuuttuja X linssin paksuus. Todennäköisyys, että linssin paksuus ylittää hylkäämisrajan, on P(X,00) = P(X,00) = P(Z Todennäköisyys on enintään 0,0, kun Φ(,00, 000 0,00 ) = Φ( ). σ σ 0,00 0,00 ) 0,0 eli kun Φ( ) 0,99. σ σ Taulukon mukaan Φ(z) = 0,99, kun z,. Siis: 0,00 σ 0,0 σ, σ > 0,σ 0,0, 0,008 Siis keskihajonta on enintään 0,008 mm.

15 Todennäköisyys ja tilastot Tehtävien ratkaisut Tehtäväsarjat Sarja A. Ensimmäisen ystävyksen vaunulle on vaihtoehtoa, samoin toisen jne. Tuloperiaatteen mukaan erilaisia sijoitteluja on =. Tapahtumalle kaikki eri vaunuissa suotuisia sijoitteluja on 5, joten 5 P(kaikki eri vaunuissa) = 0, 5.. Tapahtuman ainakin yksi pari vastatapahtuma on ei yhtään paria. 5 Todennäköisyys, että yhdellä heittokerralla ei saada paria, on. P(neljällä heitolla ainakin yksi pari) = P(ei yhtään paria) = 5 0,5 Todennäköisyys on suurempi kuin, joten vedonlyönti kannattaa.. Valitaan alkeistapauksiksi seitsemän lottonumeron joukot. 9 lottonumerosta 0 on parittomia. Siis: 0 50 P(kaikki parittomia) = = 0, Olkoon satunnaismuuttuja X niitin halkaisija. Rajoja,9 ja, vastaavat normitetut arvot ovat,9,8 0, Siis: 0,8,,8 ja,. 0, P(X,9) Φ( 0,8) = Φ(0,8) 0,99 = 0,0 P(X,) P(X,) = Φ(,) 0,8980 0,00 Siis niiteistä poistetaan 0, %, joten jäljelle jää 9,9 %. Yli, mm niittejä on 0,0 %. Merkitään niittien määrää a. Tällöin poistamisen jälkeen niittejä on jäljellä 0,99a ja 0,00a niittiä on halkaisijaltaan yli, mm. Osuus prosentteina: 0,00a = 0,99a 0,00 0,99 0, = %

16 Todennäköisyys ja tilastot Tehtävien ratkaisut Tehtäväsarjat 5. Olkoon satunnaismuuttuja X Karin voitto yhdellä kierroksella. X:n mahdolliset arvot ovat,,,... ja. Arvon todennäköisyys on P(Saatu kortti eri maata kuin arvattu) =. Muiden arvojen todennäköisyys on P(X = k) = P(Saatu kortti samaa maata kuin arvattu ja arvo k) = =. 5 Voiton odotusarvo: E( X ) = P( X = k) k = ( ) = + ( ) = + 9 = 0,5 5 5 Pelata kannattaa, koska yhden kierroksen voiton odotusarvo on positiivinen. 5. Nauhoitusten alkamiskohdat x ja y ovat väliltä [0, 0] arvottuja satunnaisia lukuja. Nauhoitukset tulevat kokonaan nauhalle, kun 0 x 50 ja 0 y 50. Nauhoitukset eivät mene päällekkäin, jos y < x 0 tai y > x + 0. y Ehdot rajaavat neliöstä 0 x 0, 0 y 0 alueen, joka muodostuu kahdesta kolmiosta. Alueen pinta-ala on = 00. Kysytty todennäköisyys on 00 0, x 8

17 Todennäköisyys ja tilastot Tehtävien ratkaisut Tehtäväsarjat Sarja B. P(saman väriset) = P(molemmat ruskea-, sini-, vihreä tai harmaasilmäisiä) = 0,5 0,5 + 0, 0, + 0, 0, + 0,05 0,05 = 0,8 0,8. Olkoon X kuutosten lukumäärä, kun heitetään kuutta noppaa, ja Y kuutosten lukumäärä, kun heitetään noppaa. Tulkitaan tilanne toistokokeeksi. P(X ) = P(X = 0) = 5 0,5 P(Y ) = (P(Y = 0) + P(Y = )) = ( ) 0,9. Todennäköisempää on, että kuudella nopalla tulee ainakin yksi kuutonen.. Alkeistapaukset ovat lukupareja (, ), (, ) jne. Alkeistapausten lukumäärä on = 9. a) Koska ( a + b) = a + ab + b, yhtälö ( a + b) = a + b toteutuu, kun ab = 0 eli kun a = 0 tai b = 0. Suotuisat alkeistapaukset ovat (0, ), (0, ), (0, ), (0, 0),..., (, 0), (, 0). Suotuisia alkeistapauksia on, joten P (( a + b) = a + b ) = 0,. 9 b) Koska ( a b) = a ab + b toteutuu, kun a ab + b = a b ab = 0 b( b a) = 0 b b = 0 tai b = a. Suotuisia alkeistapauksia on, joten P (( a b) = a b ) = 0,. 9, yhtälö ( a b) = a b 9

18 Todennäköisyys ja tilastot Tehtävien ratkaisut Tehtäväsarjat. Nolla menee oikeana perille, jos se menee molemmissa vaiheissa oikein tai muuttuu ensimmäisessä vaiheessa ykköseksi ja toisessa vaiheessa ykkösestä nollaksi. Siis: P(0 menee oikeana perille) = 0,9 0,9 + 0,0 0.0 = 0,88 Vastaavasti: P( menee oikeana perille) = 0,9 0,9 + 0,0 0,0 = 0,9. Viestissä on 5 nollaa ja ykköstä. P(00000 menee oikein) = P(nollat oikein ja ykköset oikein) = 0,88 5 0,9 0, 5. Valitaan alkeistapauksiksi 0 numeron joukosta valitut seitsemän numeron osajoukot. Alkeistapausten lukumäärä on 0. Suotuisia ovat alkeistapaukset, joissa on - numeroa 0 oikean numeron joukosta: 0 tai mahdollisuutta - numeroa 0 oikean ja numero 50 väärän joukosta: 0 tai 50 mahdollisuutta - 5 numeroa 0 oikean ja numeroa 50 väärän joukosta: mahdollisuutta. Suotuisten alkeistapausten lukumäärä on P(5 oikein) = 0,05 0 0

19 Todennäköisyys ja tilastot Tehtävien ratkaisut Tehtäväsarjat. Olkoon satunnaismuuttuja X pelattavien otteluiden lukumäärä. Mahdolliset arvot ovat, 5, ja. Neljä ottelua tarvitaan, jos jompikumpi joukkue voittaa neljä ensimmäistä ottelua, joten P(X = ) = 0,5 + 0,5 0,9. Viisi ottelua tarvitaan, jos jompikumpi joukkue voittaa neljästä ensimmäisestä ottelusta kolme ottelua ja viidennen ottelun, joten P(X = 5) = ( 0,5 0,5 ) 0,5 + ( 0,5 0,5 ) 0,5 0,89. Kuusi ottelua tarvitaan, jos jompikumpi joukkue voittaa viidestä ensimmäisestä ottelusta kolme ja kuudennen ottelun, joten P(X = ) = 5 ( 0,5 0,5 ) 0,5 + 5 ( 0,5 0,5 ) 0,5 0,8. Seitsemän ottelua tarvitaan, jos kuudessa ensimmäisessä ottelussa voitot menevät tasan, joten P(X = ) = Odotusarvo: 0,5 0,5 0,5 E( X ) = p i x i 0,9 + 0, ,8 + 0,5 5,

20 Todennäköisyys ja tilastot Tehtävien ratkaisut Tehtäväsarjat Sarja C. Todennäköisyys, että meteoriitti osuu Suomen kohdalle, on 0, pinta-alojen suhde. 50 P(ainakin yksi 0:sta törmää) = P(yksikään ei törmää) = 0, ,089. Merkitään puuttuvaa frekvenssiä f. Tunnettujen frekvenssien summa on. Keskiarvo on fi xi f x = = n + f 59 + f =. + f Siis: 59 + f + f 59 + f 59 + f 0,5 f f =,5 ( + f ) =,5( + f ) = 9 +,5 f = 0 = 0 Keskihajonta, saadaan laskimen tilastotoiminnolla.. Kaikkia mahdollisia kaatumissuuntia vastaa 0 :n kulma. Puun tyven etäisyys talon nurkista on,0 + 8,0 m 0, m < m, joten puu osuu taloon aina, kun se kaatuu talon suuntaan. Siis suuntia, joihin kaatumalla puu osuu taloon, vastaa kuvan kulma α. 8 tan α = =,85... α 8,8 α 9, 9, P(Osuu tielle) 0, 0 0, m α 8,0 m,0 m,0 m

21 Todennäköisyys ja tilastot Tehtävien ratkaisut Tehtäväsarjat. Olkoon satunnaismuuttuja X mittausvirhe. Mittaus poikkeaa oikeasta arvosta yli 5,0 g, kun X < 5,0 tai X > 5,0. Rajoja vastaavat normitetut arvot: 5,0 ( 0,8) 5,0 ( 0,8) z =,, z =,,, P(Poikkeama yli 5,0 g) = P(X < 5,0) + P(X > 5,0) Φ(,) + Φ(,) 0,0 5. Tiina joutuu ostamaan yli kymmenen arpaa, jos kymmenellä ensimmäisellä ei tule yhtään voittoa tai tulee yksi voitto. Valitaan alkeistapauksiksi 0 arvan joukot, jolloin 5 0 P(0 voittoa) = 0, Siis: 5 5 ja P( voitto) = 9 0,0 0 0 P(Yli kymmenen arpaa) = P(0 voittoa) + P( voitto) 0,09 + 0,0 0,5. a) Olkoon p todennäköisyys, että A tapahtuu yksittäisessä kokeessa. Tällöin: P( kertaa) = 5 p ( p) = 0p ( p) P(kerran) = 5 p( p) = 5p( p). Siis: 0 p ( p) = 5p( p) : 5p( p) 0 p p p = ( + p = 0 p) = p + p p = + tai p = (Ratkaisukaavalla.) Koska todennäköisyys on aina positiivinen, on p = + 0,. b) Positiivisen luvun neliö on enintään, kun luku on enintään. Todennäköisyys, että väliltä [, ] arvotun luvun neliö on enintään, on välin [, ] pituuden suhde välin [, ] pituuteen, eli. Todennäköisyys on yhtä suuri kuin a-kohdan todennäköisyys, joten a-kohdan perusteella väite pätee.

22 Todennäköisyys ja tilastot Tehtävien ratkaisut Tehtäväsarjat Sarja D. Ensimmäisen lapsen syntymäkuukaudelle on vaihtoehtoa, toisen lapsen jne. Tuloperiaatteen mukaan erilaisia yhdistelmiä on. Suotuisia yhdistelmiä on P(syntyneet eri kuukausina) = 0,. Voiton mahdolliset arvot ovat 500, 00 ja Vastaavat todennäköisyydet: P(A-laatua) = P(Ei kumpaakaan virhettä) = 0,9 0,9 = 0,855 P(B-laatua) = P(Jompikumpi virhe) = 0,08 0,9 + 0,9 0,0 = 0,88 P(C-laatua) = P(Molemmat virheet) = 0,08 0,0 = 0,005 Voiton odotusarvo: 0, , ,005 ( 0 000) 8 (euroa). Jokaisella on kaksi isoisää. P(henkilön kumpikaan isoisä ei ole Veikko) = 0,9 = 0,9 P(henkilön jompikumpi isoisä on Veikko) = P(ei kumpikaan) = 0,9 = 0,08 P(vähintään kahden isoisä on Veikko) = P(ei yhdenkään tai yhden) = (P(ei yhdenkään) + P(yhden)) = (0, ,08 0,9 ) 0,59. Olkoon p todennäköisyys, että satunnaisesti valittu tuote on viallinen. Todennäköisyys, että tuote ei ole viallinen, on p. Todennäköisyys, että tuotteesta ainakin yksi on viallinen, on ( p), joten ( p) = 0,5 ( p) = 0,5 p = 0, 5 (Negatiivinen juuri ei kelpaa.) p = 0, 5 0,. Siis % tuotteista on viallisia.

23 Todennäköisyys ja tilastot Tehtävien ratkaisut Tehtäväsarjat 5. Tapahtuma pallojen joukossa jokaista väriä jakautuu toisensa poissulkeviin tapahtumiin: A: valkoista, punainen, musta tai B: valkoinen, punaista, musta tai C: valkoinen, punainen, mustaa. Valitaan alkeistapauksiksi pallon joukon pallon osajoukot. P(saadaan jokaista väriä) = P(A tai B tai C) = 5 + 0, + 0,8 + 0, 0, Tulos on vähintään, kun tikan etäisyys keskipisteestä on enintään 8. Kaapon heitoille on P(D 8) = P( 8 X 8) = 0,5. Normaalisti jakautuneen satunnaismuuttujan X odotusarvo on 0. Merkitään keskihajontaa σ. Tällöin: P( 8 X 8) = P( σ 8 Z σ 8 ) = Φ( σ 8 ) Φ( σ 8 ) = Φ( σ 8 ) ( Φ( σ 8 )) = Φ( σ 8 ) Siis Φ( σ 8 ) = 0,5, joten Φ( σ 8 ) = 0,85. Taulukon mukaan Φ(z) = 0,85, kun z,5. Siis: 8 =,5 σ 8 =,5σ σ = 8,5,95 σ Tulos on 0 tai 9, kun tikan etäisyys keskipisteestä on enintään. P(0 tai 9) = P(D ) = P( X ) = P( σ Z σ ) = Φ( ) Φ( σ, 95 0,5 0, ) Φ(0,5) 5

24 Todennäköisyys ja tilastot Tehtävien ratkaisut Tehtäväsarjat Sarja E. P(Siemen itää) = P(Siemen on ensimmäistä laatua ja itää) + P(Siemen on toista laatua ja itää) = 0, 0,9 + 0,8 0, = 0,. 0 % 5:stä on, joten ryhmään voi tulla tai naista. Arvonta voidaan tulkita toistokokeeksi. P( tai naista) = P( naista) + P( naista) = 5 0,5 0, ,5 0,9 8 0, + 0,99 0,. Tapahtuman ainakin yksi yhteinen jäsen vastatapahtuma on ei yhteisiä jäseniä eli tapahtuma B: jälkimmäisessä ryhmässä ei ole yhtään ensimmäiseen valittua. Valitaan alkeistapauksiksi kuuden hengen osajoukot; näitä on Tapahtumalle B suotuisia ryhmiä on 0. = Siis: 59 P(B) = = 0, P(ainakin yksi yhteinen jäsen) = P(B) 0, 0.. Olkoon satunnaismuuttuja X yhden lampun kestoaika. Lamppua ei tarvitse vaihtaa, jos se kestää yli 80 5 = 900 tuntia Rajaa 900 vastaava normitettu arvo on = 0,5. 00 P(X > 900) = P(X 900) = Φ( 0,5) = ( Φ(0,5)) = Φ(0,5) 0,95 P(Yhtään neljästä lampusta ei tarvitse vaihtaa) 0,95 0,

25 Todennäköisyys ja tilastot Tehtävien ratkaisut Tehtäväsarjat 5. Tapahtuman ainakin kaksi naimisissa vastatapahtuma on tapahtuma B: korkeintaan yksi naimisissa eli ei yhtään tai yksi naimisissa. P(B) = P(ei yhtään naimisissa) + P(yksi naimisissa) = P(ei yksikään mies eikä nainen naimisissa) + P( mies ja 0 naista naimisissa) + P(0 miestä ja nainen naimisissa) = 0,98 8 0, ( 0,05 0,98 ) 0, , ( 0,9 0,88 ) 0, P(ainakin kaksi naimisissa) = P(B) 0,. Satunnaismuuttujan X = suurin silmäluku mahdolliset arvot ovat,,,, 5 ja. Vastaavat todennäköisyydet: P(X = ) = P(Joka heitolla ) = = = Jos k, niin jokainen silmäluku on enintään k silloin, kun suurin silmäluku on k tai kaikki silmäluvut ovat pienempiä kuin k, eli: P(jokainen silmäluku k) = P(suurin silmäluku = k) + P(jokainen k ), joten P(suurin silmäluku = k) = P(jokainen silmäluku k) P(jokainen k ) Siis: P(X = ) = P(jokainen ) P(jokainen ) = P(X = ) = P(jokainen ) P(jokainen ) = = 9 = P(X = ) = P(jokainen ) P(jokainen ) = = P(X = 5) = P(jokainen 5) P(jokainen ) = 5 = P(X = ) = P(jokainen ) P(jokainen 5) = 5 9 = Odotusarvo: E( X ) = pi x,9 =

Kertaustehtäviä Pakassa on jäljellä 50 korttia, joista 11 on herttoja Alkeistapauksia ovat silmälukuparit, joita on 36 kappaletta.

Kertaustehtäviä Pakassa on jäljellä 50 korttia, joista 11 on herttoja Alkeistapauksia ovat silmälukuparit, joita on 36 kappaletta. 0. Pakassa on jäljellä 50 korttia, joista on herttoja. P(kolmas kortti hertta) 50 0,22 02. Alkeistapauksia ovat silmälukuparit, joita on kappaletta. a) Kuvion perusteella pistesumma 4 saadaan tavalla.

Lisätiedot

Juuri 10 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 10 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Juuri 0 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 9..08 Kertaus K. a) Alapaineiden pienin arvo on ja suurin arvo 74, joten vaihteluväli on [, 74]. b) Alapaineiden keskiarvo on 6676870774

Lisätiedot

ikä (vuosia) on jo muuttanut 7 % 46 % 87 % 96 % 98 % 100 %

ikä (vuosia) on jo muuttanut 7 % 46 % 87 % 96 % 98 % 100 % Testaa taitosi 1 1. Noppaa heitetään kahdesti. Merkitse kaikki alkeistapaukset koordinaatistoon. a) Millä todennäköisyydellä ainakin toinen silmäluvuista on 3? b) Mikä on a-kohdan tapahtuman vastatapahtuma?

Lisätiedot

TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT MAA6 KERTAUS

TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT MAA6 KERTAUS TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT MAA6 KERTAUS Klassinen todennäköisyys P suotuisten alkeistapausten lkm kaikkien alkeistapausten lkm P( mahdoton tapahtuma ) = 0 P( varma tapahtuma ) = 1 0 P(A) 1 Todennäköisyys

Lisätiedot

Kertaustesti Perheessä on neljä lasta, joista valitaan arpomalla kaksi tiskaajaa. Millä todennäköisyydellä nuorin joutuu tiskaamaan?

Kertaustesti Perheessä on neljä lasta, joista valitaan arpomalla kaksi tiskaajaa. Millä todennäköisyydellä nuorin joutuu tiskaamaan? Kertaustesti 1 Nimi: 1. a) Noppaa heitetään kerran. Millä todennäköisyydellä saadaan silmäluku 2? b) Noppaa heitetään kaksi kertaa peräkkäin. Millä todennäköisyydellä molemmilla heitoilla saadaan silmäluku

Lisätiedot

Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko. Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin!

Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko. Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin! MAA6 Kurssikoe 1.11.14 Jussi Tyni ja Juha Käkilehto Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko. Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin! A-OSIO: Laske kaikki

Lisätiedot

A-osio: Ilman laskinta, MAOL:in taulukkokirja saa olla käytössä. Maksimissaan tunti aikaa.

A-osio: Ilman laskinta, MAOL:in taulukkokirja saa olla käytössä. Maksimissaan tunti aikaa. MAA6 koe 26.9.2016 Jussi Tyni Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko. Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin! A-osio: Ilman laskinta, MAOL:in taulukkokirja

Lisätiedot

Kertausosa. 1. a) Muodostetaan taulukon perusteella frekvenssijakaumat. b) Moodi on se muuttujan arvo, jonka frekvenssi on suurin. Mo = 5.

Kertausosa. 1. a) Muodostetaan taulukon perusteella frekvenssijakaumat. b) Moodi on se muuttujan arvo, jonka frekvenssi on suurin. Mo = 5. Kertausosa 1. a) Muodostetaan taulukon perusteella frekvenssijakaumat. Äänimäärä f f % 0 1 1 0,0169... 59 4 4 0,0677... 59 3 7 7 0,1186... 59 4 15 15 0,54... 59 5 18 18 0,3050... 59 6 1 1 0,033... 59 7

Lisätiedot

c) A = pariton, B = ainakin 4. Nyt = silmäluku on5 Koska esim. P( P(A) P(B) =, eivät tapahtumat A ja B ole riippumattomia.

c) A = pariton, B = ainakin 4. Nyt = silmäluku on5 Koska esim. P( P(A) P(B) =, eivät tapahtumat A ja B ole riippumattomia. Tehtävien ratkaisuja 4. Palloja yhteensä 60 kpl. a) P(molemmat vihreitä) = P((1. pallo vihreä) ja (. pallo vihreä)) = P(1. pallo vihreä) P(. pallo vihreä 1. pallo vihreä) = 0.05 (yleinen kertolaskusääntö)

Lisätiedot

Juuri 10 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 10 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Juuri 0 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 9..08 Kertaus K. a) Alapaineiden pienin arvo on ja suurin arvo 74, joten vaihteluväli on [, 74]. b) Alapaineiden keskiarvo on 6676870774

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 6.3.08 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

Todennäköisyyslaskenta - tehtävät

Todennäköisyyslaskenta - tehtävät Todennäköisyyslaskenta - tehtävät Todennäköisyyslaskentaa käsitellään Pitkän matematiikan kertauskirjan sivuilla 253 276. Klassinen todennäköisyys Kombinatoriikka Binomitodennäköisyys Satunnaismuuttuja,

Lisätiedot

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A TKK / Systeemianalyysin laboratorio Nordlund Mat-.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Harjoitus 7 (vko 44/003) (Aihe: odotusarvon ja varianssin ominaisuuksia, satunnaismuuttujien lineaarikombinaatioita,

Lisätiedot

10 Todennäköisyyslaskenta ja tilastot

10 Todennäköisyyslaskenta ja tilastot 0 Todennäköisyyslaskenta ja tilastot 0. Todennäköisyys ja kombinatoriikka LUVUN 0. YDINTEHTÄVÄT 00. a) Ensimmäisen nopan heitossa on kuusi alkeistapausta, joista tapahtumalle suotuisia on yksi. Kysytty

Lisätiedot

A-Osio. Ei saa käyttää laskinta, maksimissaan tunti aikaa. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat:

A-Osio. Ei saa käyttää laskinta, maksimissaan tunti aikaa. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat: MAA6 Loppukoe 26..203 Jussi Tyni Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko. Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin! Lue ohjeet huolella! A-Osio. Ei saa

Lisätiedot

Jatkuvat satunnaismuuttujat

Jatkuvat satunnaismuuttujat Jatkuvat satunnaismuuttujat Satunnaismuuttuja on jatkuva jos se voi ainakin periaatteessa saada kaikkia mahdollisia reaalilukuarvoja ainakin tietyltä väliltä. Täytyy ymmärtää, että tällä ei ole mitään

Lisätiedot

Todennäköisyyslaskenta I, kesä 2017 Helsingin yliopisto/avoin Yliopisto Harjoitus 1, ratkaisuehdotukset

Todennäköisyyslaskenta I, kesä 2017 Helsingin yliopisto/avoin Yliopisto Harjoitus 1, ratkaisuehdotukset Todennäköisyyslaskenta I, kesä 207 Helsingin yliopisto/avoin Yliopisto Harjoitus, ratkaisuehdotukset. Kokeet ja Ω:n hahmottaminen. Mitä tarkoittaa todennäköisyys on? Olkoon satunnaiskokeena yhden nopan

Lisätiedot

(b) Tarkista integroimalla, että kyseessä on todella tiheysfunktio.

(b) Tarkista integroimalla, että kyseessä on todella tiheysfunktio. Todennäköisyyslaskenta I, kesä 7 Harjoitus 4 Ratkaisuehdotuksia. Satunnaismuuttujalla X on ns. kaksipuolinen eksponenttijakauma eli Laplacen jakauma: sen tiheysfunktio on fx = e x. a Piirrä tiheysfunktio.

Lisätiedot

3.7 Todennäköisyysjakaumia

3.7 Todennäköisyysjakaumia MAB5: Todennäköisyyden lähtökohdat 4 Luvussa 3 Tunnusluvut perehdyimme jo jakauman käsitteeseen yleensä ja normaalijakaumaan vähän tarkemmin. Lähdetään nyt tutustumaan binomijakaumaan ja otetaan sen jälkeen

Lisätiedot

9 Yhteenlaskusääntö ja komplementtitapahtuma

9 Yhteenlaskusääntö ja komplementtitapahtuma 9 Yhteenlaskusääntö ja komplementtitapahtuma Kahta joukkoa sanotaan erillisiksi, jos niillä ei ole yhtään yhteistä alkiota. Jos pysytellään edelleen korttipakassa, niin voidaan ilman muuta sanoa, että

Lisätiedot

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

b) Jos Ville kaataisikin karkit samaan pussiin ja valitsisi sieltä sattumanvaraisen karkin, niin millä todennäköisyydellä hän saisi merkkarin?

b) Jos Ville kaataisikin karkit samaan pussiin ja valitsisi sieltä sattumanvaraisen karkin, niin millä todennäköisyydellä hän saisi merkkarin? MAA1-harjoituskoe RATKAISUT 1. Villellä on kaksi karkkipussia. Ensimmäisessä pussissa on 3 salmiakkiufoa, 2 merkkaria ja 5 liitulakua. Toisessa pussissa on 5 merkkaria, 3 liitulakua ja 4 hedelmäkarkkia.

Lisätiedot

A-osa. Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein 0-6. Taulukkokirjaa saa käyttää apuna, laskinta ei.

A-osa. Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein 0-6. Taulukkokirjaa saa käyttää apuna, laskinta ei. PITKÄ MATEMATIIKKA PRELIMINÄÄRIKOE 7..07 NIMI: A-osa. Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein 0-. Taulukkokirjaa saa käyttää apuna, laskinta ei.. Valitse oikea vaihtoehto ja

Lisätiedot

12 TODENNÄKÖISYYSJAKAUMIA

12 TODENNÄKÖISYYSJAKAUMIA 12 TODENNÄKÖISYYSJAKAUMIA ALOITA PERUSTEISTA 493A. a) Vaatekoon mahdollisia havaintoarvoja ovat esimerkiksi S, M, L tai 36, 42, 52. Tällaiset muuttujan arvot ovat diskreettejä. Vastaus: diskreetti b) Lämpötila-asteikko

Lisätiedot

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

&idx=2&uilang=fi&lang=fi&lvv=2015

&idx=2&uilang=fi&lang=fi&lvv=2015 20.10.2015/1 MTTTP5, luento 20.10.2015 1 Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=11585 &idx=2&uilang=fi&lang=fi&lvv=2015 2 Osaamistavoitteet Opiskelija osaa

Lisätiedot

Lisätehtäviä ratkaisuineen luentomonisteen lukuihin 2-4 liittyen

Lisätehtäviä ratkaisuineen luentomonisteen lukuihin 2-4 liittyen MTTTP5, kevät 2016 4.2.2016/RL Lisätehtäviä ratkaisuineen luentomonisteen lukuihin 2-4 liittyen 1. Laitosneuvostoon valitaan 2 professoria, 4 muuta henkilökuntaan kuuluvaa jäsentä sekä 4 opiskelijaa. Laitosneuvostoon

Lisätiedot

Käytetään satunnaismuuttujaa samoin kuin tilastotieteen puolella:

Käytetään satunnaismuuttujaa samoin kuin tilastotieteen puolella: 8.1 Satunnaismuuttuja Käytetään satunnaismuuttujaa samoin kuin tilastotieteen puolella: Esim. Nopanheitossa (d6) satunnaismuuttuja X kertoo silmäluvun arvon. a) listaa kaikki satunnaismuuttujan arvot b)

Lisätiedot

Tilaston esittäminen frekvenssitaulukossa ja graafisesti. Keskiluvut luokittelemattomalle ja luokitellulle aineistolle: moodi, mediaani, keskiarvo.

Tilaston esittäminen frekvenssitaulukossa ja graafisesti. Keskiluvut luokittelemattomalle ja luokitellulle aineistolle: moodi, mediaani, keskiarvo. Kertaus Tilaston esittäminen frekvenssitaulukossa ja graafisesti. Luokiteltu aineisto. Keskiluvut luokittelemattomalle ja luokitellulle aineistolle: moodi, mediaani, keskiarvo. Hajontaluvut luokittelemattomalle

Lisätiedot

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe klo 10 13

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe klo 10 13 Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt. (a) 3 2 x 2 3 2 3 x 1 4, (b) (x + 1)(x 2)

Lisätiedot

Diskreetin satunnaismuuttujan odotusarvo, keskihajonta ja varianssi

Diskreetin satunnaismuuttujan odotusarvo, keskihajonta ja varianssi TOD.NÄK JA TILASTOT, MAA0 Diskreetin satunnaismuuttujan odotusarvo, keskihajonta ja varianssi Kuten tilastojakaumia voitiin esittää tunnuslukujen (keskiarvo, moodi, mediaani, jne.) avulla, niin vastaavasti

Lisätiedot

https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=11585&i dx=2&uilang=fi&lang=fi&lvv=2015

https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=11585&i dx=2&uilang=fi&lang=fi&lvv=2015 12.1.2016/1 MTTTP5, luento 12.1.2016 1 Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=11585&i dx=2&uilang=fi&lang=fi&lvv=2015 2 Osaamistavoitteet Opiskelija osaa

Lisätiedot

c) 22a 21b x + a 2 3a x 1 = a,

c) 22a 21b x + a 2 3a x 1 = a, Tehtäviä on kahdella sivulla; kuusi ensimmäistä tehtävää on monivalintatehtäviä, joissa on 0 4 oikeata vastausta. 1. Lukion A ja lukion B oppilasmäärien suhde oli a/b vuoden 2017 lopussa. Vuoden 2017 aikana

Lisätiedot

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.01 klo 10 13 t ja pisteytysohjeet 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt. (a) 3 x 3 3 x 1 4, (b)

Lisätiedot

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Antti Rasila 21. syyskuuta 2007 Antti Rasila () TodB 21. syyskuuta 2007 1 / 19 1 Satunnaismuuttujien riippumattomuus 2 Jakauman tunnusluvut Odotusarvo Odotusarvon ominaisuuksia

Lisätiedot

2. a- ja b-kohdat selviä, kunhan kutakuinkin tarkka, niin a-kohta 1 p b-kohta 1 p

2. a- ja b-kohdat selviä, kunhan kutakuinkin tarkka, niin a-kohta 1 p b-kohta 1 p LYHYT MATEMATIIKKA PRELIMINÄÄRIKOE 2.2.2018 RATKAISUT 1. a) 3,50 b) 56 c) 43300 km d) 15 e) 21.08 f) 23.9. kukin oikea vastaus a-kohdassa pelkkä 3,50 ilman yksikköä kelpuutetaan, samoin c-kohdassa pelkkä

Lisätiedot

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2018 Insinöörivalinnan matematiikan koe, , Ratkaisut (Sarja A)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2018 Insinöörivalinnan matematiikan koe, , Ratkaisut (Sarja A) Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2018 Insinöörivalinnan matematiikan koe, 2952018, Ratkaisut (Sarja A) 1 Anna kaikissa kohdissa vastaukset tarkkoina arvoina Kohdassa d), anna kulmat

Lisätiedot

Kertausosa. 1. a) Lenkkareiden merkki on laatueroasteikollinen muuttuja. Montako millimetriä on tällöin satanut?

Kertausosa. 1. a) Lenkkareiden merkki on laatueroasteikollinen muuttuja. Montako millimetriä on tällöin satanut? V πr h π 7 0,...(cm,0...(l) Montako millimetriä on tällöin satanut? V,0...l,7...(mm) 8 l 8 l Täytyy sataa vähintään,7 mm, että astia täyttyisi. Lasketaan todennäköisyys, että sataa vähintään,7 mm.,7...

Lisätiedot

A Lausekkeen 1,1 3 arvo on 1,13 3,3 1,331 B Tilavuus 0,5 m 3 on sama kuin 50 l 500 l l C Luvuista 2 3, 6 7

A Lausekkeen 1,1 3 arvo on 1,13 3,3 1,331 B Tilavuus 0,5 m 3 on sama kuin 50 l 500 l l C Luvuista 2 3, 6 7 1 Tuotteen hinta nousee ensin 10 % ja laskee sitten 10 %, joten lopullinen hinta on... alkuperäisestä hinnasta. alkuperäisestä hinnasta. YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA 23.3.2016 MATEMATIIKAN KOE PITKÄ

Lisätiedot

4 Todennäköisyysjakauma

4 Todennäköisyysjakauma Juuri 0 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 8..08 Todennäköisyysjakauma. a) Pistevaihtoehdot ovat,, ja 0. Heittoyritys tuottaa k pistettä silloin, kun kyseessä on k pisteen heitto

Lisätiedot

4.1. Olkoon X mielivaltainen positiivinen satunnaismuuttuja, jonka odotusarvo on

4.1. Olkoon X mielivaltainen positiivinen satunnaismuuttuja, jonka odotusarvo on Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A / Ratkaisut Aiheet: Avainsanat: Otanta Poisson- Jakaumien tunnusluvut Diskreetit jakaumat Binomijakauma, Diskreetti tasainen jakauma, Geometrinen jakauma, Hypergeometrinen

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011 PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9..0 Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.. Sievennä a) 9 x x 6x + 9, b) 5 9 009 a a, c) log 7 + lne 7. Muovailuvahasta tehty säännöllinen tetraedri muovataan

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 1 YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA 25.9.2017 MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ A-osa Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät 1 4. Tehtävät arvostellaan pistein 0 6. Kunkin tehtävän ratkaisu kirjoitetaan tehtävän

Lisätiedot

6. laskuharjoitusten vastaukset (viikot 10 11)

6. laskuharjoitusten vastaukset (viikot 10 11) 6. laskuharjoitusten vastaukset (viikot 10 11) 1. a) Sivun 102 hypergeometrisen jakauman määritelmästä saadaan µ µ 13 39 13! 13 12 11 10 9 µ 0! 8! 1! 2 2! 2 1 0 49 48! 47!! 14440 120 31187200 120 1287

Lisätiedot

b) Laatikossa ei-valkoisia pingispalloja ovat keltaiset ja oranssit pallot, joita on yhteensä = kappaletta.

b) Laatikossa ei-valkoisia pingispalloja ovat keltaiset ja oranssit pallot, joita on yhteensä = kappaletta. K1 a) Laatikossa on oransseja pingispalloja 18 9 4 = 5 kappaletta. n("oranssi pallo") P(oranssi pallo) = n("kaikki pallot") 5 = 0,278 18 b) Laatikossa ei-valkoisia pingispalloja ovat keltaiset ja oranssit

Lisätiedot

7 TODENNÄKÖISYYSLASKENTAA

7 TODENNÄKÖISYYSLASKENTAA 7 TODENNÄKÖISYYSLASKENTAA ALOITA PERUSTEISTA 277A. a) 8! = 40 320 Vastaus: 40 320 5 b) 5005 6 Vastaus: 5005 7 c) 7 Vastaus: 278A. Tuloperiaatteen mukaan asukokonaisuuksia on 4 2 2 = 6. Vastaus: 6 asukokonaisuutta

Lisätiedot

1. Tässä tehtävässä päätellään kaksilapsisen perheen lapsiin liittyviä todennäköisyyksiä.

1. Tässä tehtävässä päätellään kaksilapsisen perheen lapsiin liittyviä todennäköisyyksiä. TODENNÄKÖISYYS Aihepiirejä: Yhden ja kahden tapahtuman tuloksien käsittely ja taulukointi, ovikoodit, joukkueen valinta, bussin odotus, pelejä, urheilijoiden testaus kielletyn piristeen käytöstä, linnun

Lisätiedot

1 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

1 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Ensimmäisen asteen polynomifunktio ENNAKKOTEHTÄVÄT. a) f(x) = x 4 b) Nollakohdassa funktio f saa arvon nolla eli kuvaaja kohtaa x-akselin. Kuvaajan perusteella funktion nollakohta on x,. c) Funktion f

Lisätiedot

2 exp( 2u), kun u > 0 f U (u) = v = 3 + u 3v + uv = u. f V (v) dv = f U (u) du du f V (v) = f U (u) dv = f U (h(v)) h (v) = f U 1 v (1 v) 2

2 exp( 2u), kun u > 0 f U (u) = v = 3 + u 3v + uv = u. f V (v) dv = f U (u) du du f V (v) = f U (u) dv = f U (h(v)) h (v) = f U 1 v (1 v) 2 HY, MTO / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Todennäköisyyslaskenta IIa, syksy 208 Harjoitus 4 Ratkaisuehdotuksia Tehtäväsarja I. Satunnaismuuttuja U Exp(2) ja V = U/(3 + U). Laske f V käyttämällä muuttujanvaihtotekniikkaa.

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 6.3.09 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

MAT Todennäköisyyslaskenta Tentti / Kimmo Vattulainen

MAT Todennäköisyyslaskenta Tentti / Kimmo Vattulainen MAT-5 Todennäköisyyslaskenta Tentti.. / Kimmo Vattulainen Vastaa jokainen tehtävä eri paperille. Funktiolaskin sallittu.. a) P A). ja P A B).6. Mitä on P A B), kun A ja B ovat riippumattomia b) Satunnaismuuttujan

Lisätiedot

MAT Todennäköisyyslaskenta Tentti / Kimmo Vattulainen

MAT Todennäköisyyslaskenta Tentti / Kimmo Vattulainen MAT-200 Todennäköisyyslaskenta Tentti 29.04.20 / Kimmo Vattulainen Funktiolaskin sallittu.. a) Pelaajat A ja B heittävät noppaa vuorotellen ja pelin voittaa se, joka saa ensimmäiseksi kuutosen. A aloittaa

Lisätiedot

Anna jokaisen kohdan vastaus kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella muodossa

Anna jokaisen kohdan vastaus kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella muodossa Preliminäärikoe Tehtävät Pitkä matematiikka / Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään Tähdellä (* merkittyjen tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä on 6 Jos tehtävässä

Lisätiedot

Peruskoulun matematiikkakilpailu

Peruskoulun matematiikkakilpailu Peruskoulun matematiikkakilpailu 6.11.2013 Työskentelyaika 50 minuuttia. Laskinta ei saa käyttää. Muista perustelut! Perustele tehtävät 3-8 laskulausekkeella, piirroksella tai selityksellä. Tehtävät 1-3

Lisätiedot

30A02000 Tilastotieteen perusteet

30A02000 Tilastotieteen perusteet 30A02000 Tilastotieteen perusteet Kertaus 1. välikokeeseen Lauri Viitasaari Tieto- ja palvelujohtamisen laitos Kauppatieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2019 Periodi I-II Sisältö Välikokeesta Joukko-oppi

Lisätiedot

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

riippumattomia ja noudattavat samaa jakaumaa.

riippumattomia ja noudattavat samaa jakaumaa. 12.11.2015/1 MTTTP5, luento 12.11.2015 Luku 4 Satunnaisotos, otossuure ja otosjakauma 4.1. Satunnaisotos X 1, X 2,, X n on satunnaisotos, jos X i :t ovat riippumattomia ja noudattavat samaa jakaumaa. Sanonta

Lisätiedot

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A TKK / Systeemianalyysin laboratorio Nordlund Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Harjoitus 4 (vko 41/2003) (Aihe: diskreettejä satunnaismuuttujia ja jakaumia, Laininen luvut 4.1 4.7) 1. Kone tekee

Lisätiedot

MAT Todennäköisyyslaskenta Tentti / Kimmo Vattulainen

MAT Todennäköisyyslaskenta Tentti / Kimmo Vattulainen MAT-25 Todennäköisyyslaskenta Tentti 12.4.216 / Kimmo Vattulainen Funktiolaskin sallittu. Palauta kaavakokoelma 1. a) Pelaajat A ja B heittävät noppaa vuorotellen ja pelin voittaa se, joka saa ensimmäiseksi

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ ESITYS pisteitykseksi

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ ESITYS pisteitykseksi MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 3.9.05 ESITYS pisteitykseksi Yleisohje tarkkuuksista: Ellei tehtävässä vaadittu tiettyä tarkkuutta, kelpaa numeerisissa vastauksissa ohjeen vastauksen lisäksi yksi merkitsevä

Lisätiedot

HY / Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastollinen päättely II, kevät 2017 Harjoitus 1 Ratkaisuehdotuksia Tehtäväsarja I

HY / Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastollinen päättely II, kevät 2017 Harjoitus 1 Ratkaisuehdotuksia Tehtäväsarja I HY / Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastollinen päättely II, kevät 2017 Harjoitus 1 Ratkaisuehdotuksia Tehtäväsarja I Tehtävä 1 on klassikko. 1. Tässä tehtävässä tapahtumat A ja B eivät välttämättä

Lisätiedot

Matematiikan taito 9, RATKAISUT. , jolloin. . Vast. ]0,2] arvot.

Matematiikan taito 9, RATKAISUT. , jolloin. . Vast. ]0,2] arvot. 7 Sovelluksia 90 a) Koska sin saa kaikki välillä [,] olevat arvot, niin funktion f ( ) = sin pienin arvo on = ja suurin arvo on ( ) = b) Koska sin saa kaikki välillä [0,] olevat arvot, niin funktion f

Lisätiedot

Todennäköisyys (englanniksi probability)

Todennäköisyys (englanniksi probability) Todennäköisyys (englanniksi probability) Todennäköisyyslaskenta sai alkunsa 1600-luvulla uhkapeleistä Ranskassa (Pascal, Fermat). Nykyisin todennäköisyyslaskentaa käytetään hyväksi mm. vakuutustoiminnassa,

Lisätiedot

Ratkaisuja, Tehtävät

Ratkaisuja, Tehtävät ja, Tehtävät 988-97 988 a) Osoita, että lausekkeiden x 2 + + x 4 + 2x 2 ja x 2 + - x 4 + 2x 2 arvot ovat toistensa käänteislukuja kaikilla x:n arvoilla. b) Auton jarrutusmatka on verrannollinen nopeuden

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ YLIOPPILSTUTKINTO- LUTKUNT..7 MTEMTIIKN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ -osa Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein. Kunkin tehtävän ratkaisu kirjoitetaan tehtävän alla olevaan ruudukkoon.

Lisätiedot

4. laskuharjoituskierros, vko 7, ratkaisut

4. laskuharjoituskierros, vko 7, ratkaisut 4. laskuharjoituskierros, vko 7, ratkaisut D1. Kone valmistaa kuulalaakerin kuulia, joiden halkaisija vaihtelee satunnaisesti. Halkaisijan on oltava tiettyjen rajojen sisällä, jotta kuula olisi käyttökelpoinen.

Lisätiedot

4 Yleinen potenssifunktio ja polynomifunktio

4 Yleinen potenssifunktio ja polynomifunktio 4 Yleinen potenssifunktio ja polynomifunktio ENNAKKOTEHTÄVÄT 1. a) Tutkitaan yhtälöiden ratkaisuja piirtämällä funktioiden f(x) = x, f(x) = x 3, f(x) = x 4 ja f(x) = x 5 kuvaajat. Näin nähdään, monessako

Lisätiedot

1. Kuinka monella tavalla joukon kaikki alkiot voidaan järjestää jonoksi? Tähän antaa vastauksen: tuloperiaate ja permutaatio

1. Kuinka monella tavalla joukon kaikki alkiot voidaan järjestää jonoksi? Tähän antaa vastauksen: tuloperiaate ja permutaatio TOD.NÄK JA TILASTOT, MAA10 Kombinatoriikka Todennäköisyyksiä (-laskuja) varten tarvitaan tieto tapahtumille suotuisien alkeistapausten lukumäärästä eli tapahtumaa vastaavan osajoukon alkioiden lukumäärästä.

Lisätiedot

Kaikkiin tehtäviin laskuja, kuvia tai muita perusteluja näkyviin.

Kaikkiin tehtäviin laskuja, kuvia tai muita perusteluja näkyviin. Peruskoulun matematiikkakilpailu Loppukilpailu perjantaina 1.2.2013 OSA 1 Ratkaisuaika 30 min Pistemäärä 20 Tässä osassa ei käytetä laskinta. Kaikkiin tehtäviin laskuja, kuvia tai muita perusteluja näkyviin.

Lisätiedot

1. laskuharjoituskierros, vko 4, ratkaisut

1. laskuharjoituskierros, vko 4, ratkaisut 1. laskuharjoituskierros, vko 4, ratkaisut D1. Heitetään kahta virheetöntä noppaa, joiden kuudella tahkolla on silmäluvut 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Tällöin heittotuloksiin liittyvä otosavaruus on S = {(x, y)

Lisätiedot

MB5 YHTEENVETO. Todennäköisyyslaskenta

MB5 YHTEENVETO. Todennäköisyyslaskenta MB5 YHTEENVETO Todennäköisyyslaskenta Klassinen todennäköisyys Suotuisten tapahtumien lukumäärä Kaikkien mahdollisten tulosten lukumäärä k n Todennäköisyys = P (A) = suotuisat kaikki k n Todennäköisyys

Lisätiedot

OTATKO RISKIN? peli. Heitä noppaa 3 kertaa. Tavoitteena on saada

OTATKO RISKIN? peli. Heitä noppaa 3 kertaa. Tavoitteena on saada OTATKO RISKIN? peli 1. Heitä noppaa 20 kertaa. Tavoitteena on saada vähintään 10 kertaa silmäluku 4, 5 tai 6. Jos onnistut, saat 300 pistettä. Jos et onnistu, menetät 2. Heitä noppaa 10 kertaa. Tavoitteena

Lisätiedot

2. Jatkoa HT 4.5:teen ja edelliseen tehtavään: Määrää X:n kertymäfunktio F (x) ja laske sen avulla todennäköisyydet

2. Jatkoa HT 4.5:teen ja edelliseen tehtavään: Määrää X:n kertymäfunktio F (x) ja laske sen avulla todennäköisyydet Tilastotieteen jatkokurssi Sosiaalitieteiden laitos Harjoitus 5 (viikko 9) Ratkaisuehdotuksia (Laura Tuohilampi). Jatkoa HT 4.5:teen. Määrää E(X) ja D (X). E(X) = 5X p i x i =0.8 0+0.39 +0.4 +0.4 3+0.04

Lisätiedot

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Benjamin, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi,

Lisätiedot

1. Fysiikan ylioppilaskokeessa jaettiin keväällä 2017 oheisen taulukon mukaisesti arvosanoja. Eri arvosanoille annetaan taulukon mukaiset lukuarvot.

1. Fysiikan ylioppilaskokeessa jaettiin keväällä 2017 oheisen taulukon mukaisesti arvosanoja. Eri arvosanoille annetaan taulukon mukaiset lukuarvot. MAB5-Harjoituskoe RATKAISUT 1. Fysiikan ylioppilaskokeessa jaettiin keväällä 2017 oheisen taulukon mukaisesti arvosanoja. Eri arvosanoille annetaan taulukon mukaiset lukuarvot. Fysiikka, kevät 2017, arvosanajakauma

Lisätiedot

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Tehtävät: 1. Tutki derivaatan avulla funktion f kulkua. a) f(x) = x 4x b) f(x) = x + 6x + 11 c) f(x) = x4 4 x3 + 4 d) f(x) = x 3 6x + 1x + 3. Määritä rationaalifunktion

Lisätiedot

MAA6 - HARJOITUSTEN RATKAISUJA

MAA6 - HARJOITUSTEN RATKAISUJA MAA - HARJOITUSTEN RATKAISUJA TEHTÄVÄ arvosana frekvenssi fx 0 7 8 7 9 0 0 summa a) tyyppiarvo Mo 8, koska sitä on eniten. b) Kurssilla oli oppilasta, joten Md on. ja 7. arvosanan keskiarvo. Niitä jotka

Lisätiedot

(x, y) 2. heiton tulos y

(x, y) 2. heiton tulos y Mat-1.2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B / Tehtävät Demo-tehtävät: 1, 2, 4, 6, 8, 11 Pistetehtävät: 3, 5, 9, 12 Ylimääräiset tehtävät: 7, 10, 13 Aiheet: Joukko-oppi Todennäköisyys ja sen määritteleminen

Lisätiedot

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku. Aiheet: Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet Todennäköisyyslaskennan peruslaskusäännöt Avainsanat:

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku. Aiheet: Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet Todennäköisyyslaskennan peruslaskusäännöt Avainsanat: Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku Aiheet: Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet Todennäköisyyslaskennan peruslaskusäännöt Avainsanat: Alkeistapahtuma, Ehdollinen todennäköisyys, Erotustapahtuma,

Lisätiedot

Preliminäärikoe Tehtävät Pitkä matematiikka 4.2.2014 1 / 3

Preliminäärikoe Tehtävät Pitkä matematiikka 4.2.2014 1 / 3 Preliminäärikoe Tehtävät Pitkä matematiikka / Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään Tähdellä (* merkittyjen tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä on 6 Jos tehtävässä

Lisätiedot

Kenguru 2011 Junior (lukion 1. vuosi)

Kenguru 2011 Junior (lukion 1. vuosi) sivu 1 / 8 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

Otosavaruus ja todennäköisyys Otosavaruus Ë on joukko, jonka alkiot ovat kokeen tulokset Tapahtuma on otosavaruuden osajoukko

Otosavaruus ja todennäköisyys Otosavaruus Ë on joukko, jonka alkiot ovat kokeen tulokset Tapahtuma on otosavaruuden osajoukko ÌÓÒÒĐĐÓ ÝÝ ÔÖÙ ØØ Naiiveja määritelmiä Suhteellinen frekvenssi kun ilmiö toistuu Jos tehdas on valmistanut 1000000 kpl erästä tuotetta, joista 5013 ovat viallisia, niin todennäköisyys, että tuote on viallinen

Lisätiedot

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu Ratkaisuita

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu Ratkaisuita Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 22..204 Ratkaisuita. Laske 23 45. a) 4000 b) 4525 c) 4535 d) 5525 e) 5535 Ratkaisu. Lasketaan allekkain: 45 23 35 90 45 5535 2. Yhden maalipurkin sisällöllä

Lisätiedot

(b) Onko hyvä idea laske pinta-alan odotusarvo lähetmällä oletuksesta, että keppi katkeaa katkaisukohdan odotusarvon kohdalla?

(b) Onko hyvä idea laske pinta-alan odotusarvo lähetmällä oletuksesta, että keppi katkeaa katkaisukohdan odotusarvon kohdalla? 6.10.2006 1. Keppi, jonka pituus on m, taitetaan kahtia täysin satunnaisesti valitusta kohdasta ja muodostetaan kolmio, jonka kateetteina ovat syntyneet palaset. Kolmion pinta-ala on satunnaismuuttuja.

Lisätiedot

joissa on 0 4 oikeata vastausta. Laskimet eivät ole sallittuja.

joissa on 0 4 oikeata vastausta. Laskimet eivät ole sallittuja. ÄÙ ÓÒ Ñ Ø Ñ Ø ÐÔ ÐÙÒ Ð Ù ÐÔ ÐÙÒ Ô ÖÙ Ö Tehtäviä on kahdella sivulla; kuusi ensimmäistä tehtävää on monivalintatehtäviä, joissa on 0 4 oikeata vastausta. Laskimet eivät ole sallittuja. 1. Kauppias on ostanut

Lisätiedot

Kenguru 2012 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2012 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 4.9.09 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alustavat hyvän vastauksen piirteet on suuntaa-antava kuvaus kokeen tehtäviin odotetuista vastauksista ja tarkoitettu ensisijaisesti

Lisätiedot

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta Tuloperiaate Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta ja 1. vaiheessa valinta voidaan tehdä n 1 tavalla,. vaiheessa valinta voidaan tehdä n tavalla,

Lisätiedot

Kenguru 2019 Student lukio

Kenguru 2019 Student lukio sivu 0 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Koodi (ope täyttää): Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Oikeasta vastauksesta

Lisätiedot

Preliminäärikoe Tehtävät A-osio Pitkä matematiikka kevät 2016 Sivu 1 / 4

Preliminäärikoe Tehtävät A-osio Pitkä matematiikka kevät 2016 Sivu 1 / 4 Preliminäärikoe Tehtävät A-osio Pitkä matematiikka kevät 06 Sivu / Laske yhteensä enintään 0 tehtävää. Kaikki tehtävät arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä. Osiossa A EI SAA käyttää laskinta. Osiossa A

Lisätiedot

Henkilötunnus Sukunimi Etunimet

Henkilötunnus Sukunimi Etunimet Valintakokeessa on kaksi osaa: Osa 1 sisältää viisi esseetehtävää kansantaloustieteestä. Osasta 1 voi saada 0 30 pistettä. Osa sisältää kuusi matematiikan laskutehtävää. Osasta voi saada 0 30 pistettä.

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ.0.08 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

Pisteytyssuositus. Matematiikka lyhyt oppimäärä Kevät

Pisteytyssuositus. Matematiikka lyhyt oppimäärä Kevät Lyhyen matematiikan pisteitysohjeet kevät 0 ver..0 Pisteytyssuositus Matematiikka lyhyt oppimäärä Kevät 0..0 Hyvästä suorituksesta näkyy, miten vastaukseen on päädytty. Ratkaisussa on oltava tarvittavat

Lisätiedot

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5.

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5. Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 31 Kirjoitetaan yhtälö keskipistemuotoon ( x x ) + ( y y ) = r. 0 0 a) ( x 4) + ( y 1) = 49 Yhtälön vasemmalta puolelta nähdään, että x 0 = 4 ja y 0 = 1, joten ympyrän

Lisätiedot

10, 9, 5, 6, 7, 4, 7, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 6

10, 9, 5, 6, 7, 4, 7, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 6 MAA6.1 Loppukoe 23.11.2012 Jussi Tyni Valitse kuusi tehtävää Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko. Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin! 1. Matikan

Lisätiedot

1. a) Aineistot -osiosta löytyy kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain vuonna 2016 (tehtava1a.ods).

1. a) Aineistot -osiosta löytyy kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain vuonna 2016 (tehtava1a.ods). Matematiikan koe, Maa0 Todennäköisyys ja tilastot RATKAISUT Sievin lukio Maanantai 6.4.208 VASTAA YHTEENSÄ VIITEEN TEHTÄVÄÄN SITEN, ETTÄ OLET VASTANNUT TEHTÄVIIN JA 2. AINEISTOT-OSION TAULUKKOTIETOJA JA

Lisätiedot

14 Jatkuva jakauma. Käsitellään kuitenkin ennen täsmällisiä määritelmiä johdatteleva

14 Jatkuva jakauma. Käsitellään kuitenkin ennen täsmällisiä määritelmiä johdatteleva 4 Jatkuva jakauma Edellä määriteltiin diskreetiksi satunnaismuuttujaksi sellainen, joka voi saada vain (hyppäyksittäin) erillisiä arvoja. Jatkuva satunnaismuuttuja voi saada mitä hyvänsä arvoja yleensä

Lisätiedot

Suotuisien tapahtumien lukumäärä Kaikki alkeistapahtumien lukumäärä

Suotuisien tapahtumien lukumäärä Kaikki alkeistapahtumien lukumäärä Todennäköisyys 1 Klassinen todennäköisyys: p = Suotuisien tapahtumien lukumäärä Kaikki alkeistapahtumien lukumäärä Esimerkkejä: Nopan heitto, kolikon heitto Satunnaismuuttuja Tilastollisesti vaihtelevaa

Lisätiedot