Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä"

Transkriptio

1 Webropol-kyselyn VM 114/00/2008 tulokset Puisto, Sneck (liite 3) Hallinnon tukitehtävien alueellistaminen Selvitettävät tukitoiminnot Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä Ministeriöille ja keskushallinnon viranomaisille (yhteensä noin sata virastoa ja laitosta) toimitettiin webropol - kysely koskien valtionhallinnon kielipalveluiden, yhteisten puhelinpalveluiden, sähköistä asiointia tukevien puhelinpalveluiden sekä muiden tukipalveluiden organisointia. Vastaukset pyydettiin mennessä. Vastausaikaa jatkettiin ensimmäisellä vastauskierroksella olleen alhaisen vastausprosentin vuoksi. Vastauksia tuli 58 kappaletta mennessä. Kyselyyn vastasivat oikeusministeriötä lukuunottamatta kaikki ministeriöt. Vastanneiden virastojen joukossa oli sekä suuria että pieniä virastoja. KIELIPALVELUT Mikä on arvionne organisaationne vuosittaisesta kotimaisten kielten (ruotsi, saamen kielet) ja vieraiden kielten käännöspalveluiden tarpeesta henkilötyövuosina? Ruotsi Vastaajista 50 % arvioi, että ruotsin kielen käännöstarve on alle 1 htv ja 34 % arvioi tarpeen 1-5 henkilötyövuoden välille. Kokonaisuudessaan siis 84 % arvioi henkilötyövuosimääräksi alle 5 htv:tä. Saame Miltei 99 %:a vastaajista arvioi, että tarve on alle yksi henkilötyövuosi. Englanti Englannin kielen osalta 48 % arvioi, että tarve on alle yksi henkilötyövuosi. 30 % arvioi, että tarve on 1-5 henkilötyövuotta. 4% arvioi, että vuosittainen tarve on 5-9 henkilötyövuotta. Venäjä Venäjän osalta 46,7 % vastaajista arvioi, että tarve on alle yksi henkilötyövuosi. 8,9 % vastaajista arvioi vuosittaisen tarpeen 1-5 henkilötyövuoden välille 2,3 % vastaajista arvioi venäjän kielen käännöstarpeen 5-9 henkilötyövuoden suuruiseksi. Muut vieraat kielet 44,2 % arvioi, että muiden vieraiden kielten käännöstarve on alle yksi henkilötyövuosi. VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, Valtioneuvosto Puh tai (vaihde) Faksi Y-tunnus

2 2 (7) Muut vieraat kielet Yleisimmät muut vieraat kielet ovat EU-kielet, kiina, japani sekä erinäinen joukko maahanmuuttoprosesseihin liittyviä kieliä. Mikä on arvionne organisaationne vuosittaisesta kotimaisten kielten (ruotsi, saamen kielet) ja vieraiden kielten tulkkauspalveluiden tarpeesta henkilötyövuosina? Ruotsi Ruotsin kielen osalta 76 % vastaajista arvioi, että tulkkaustarvetta ei ole. 22 % vastaajista arvioi, että tarve on alle yksi henkilötyövuosi. 2 % arvioi, että vuosittainen tulkkaustarve on 1-5 henkilötyövuotta Saame Saamen kielen osalta 14,9 % arvioi, että tarve on 14.9 %. 85,1 % vastaajista arvioi, että tarvetta ei ole. Englanti 80,9 % vastaajista arvioi, että tarvetta ei ole. 17 % vastaajista arvioi, että tarve on alle yksi henkilötyövuosi. 2,1 % arvioi, että tarve on 1-5 henkilötyövuotta. Muut vieraat kielet 64,5 % arvioi, että tarvetta ei ole % arvioi, että tarve on alle 1hnekilötyövuosi. 4.2 % arvioi, että tarve on 1-5 henkilötyövuotta. Kuinka monta kotimaisten kielten kääntäjää, tulkkia, kielentarkastajaa tai terminologia organisaatiossanne työskentelee (htv) ja mitkä ovat heidän työkielensä? (tarkka htv) kääntäjiä keskimäärin 1-2, tulkkeja ei yhtään, varsinaisia kielentarkastajia ei yhtään, kääntäjä tekee kielentarkastustyötä oman toimen ohella, kääntäjä tekee myös terminologin työtä oman työn ohella Kuinka monta vieraiden kielten kääntäjää, tulkkia, kielentarkastajaa tai terminologia organisaatiossanne työskentelee (htv) ja mitkä ovat heidän työkielensä? (tarkka htv) Vieraiden kielten kääntäjiä per organisaatio on noin kaksi, jotka kääntävät pääsääntöisesti EU-kieliä. Tulkkeja ei organisaatioissa ole. Kääntäjät tekevät sekä kielentarkastajan että terminologin työtä. Kuinka paljon kotimaisten kielten ja vieraiden kielten käännöksiä organisaationne teettää ulkopuolisilla kääntäjillä tai käännöstoimistoilla (euroina)? Kotimaiset kielet: 52,1 % vastaajista arvioi kustannuksiksi alle euroa, 29,2 % vastaajista arvioi kustannuksiksi euroa, 16,7 % vastaajista arvioi kustannuksiksi euroa 2,1 % arvioi kustannuksiksi yli euroa.

3 3 (7) Vieraat kielet: 40,8 % arvioi kustannuksiksi alle 5000 euroa, 30,6 % arvioi kustannuksiksi euroa, 24,5 % arvioi kustannuksiksi euroa 4.1 % arvioi kustannuksiksi yli euroa Kuinka paljon organisaationne käyttää ulkopuolisia kotimaisten ja vieraiden kielten tulkkauspalveluja (euroina)? Kotimaiset kielet 90 % vastaajista arvioi, että alle 5000 euroa 4,7 % vastaajista arvioi kustannuksiksi euroa 2,3 % vastaajista arvioi kustannuksiksi euroa Vieraat kielet 77,8 % vastaajista arvioi, että kustannukset ovat alle 5000 euroa. 15,6 % vastaajista arvioi, että kustannukset ovat euroa. 2,3 % arvioi kustannuksiksi euroa 4,4 % arvioi kustannuksiksi yli euroa. Millaisia kielipalveluita (kääntäminen, tulkkaus, terminologiset palvelut, kielenhuolto, kielentarkastus) organisaationne tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa? Kyselyyn vastanneiden mukaan kaikkia kielipalveluiden osa-alueita tarvitaan jatkossa. Tulkkauksen ja kielenhuollon osuuden arvioidaan hieman kasvavan. Miten valtionhallinnon käännös- ja kielipalvelut olisi mielestänne parasta järjestää? Saadut vastaukset jakaantuivat suurin piirtein puoliksi. Puolet toivoo käännöspalveluiden säilyttämistä ministeriöissä nykyisen käytännön mukaisesti, toinen puoli vastaajista toivoo keskitettyä ostopalvelua tai keskitettyä valtionhallinnon palvelukeskusmallia. Myös kääntämisen tukipalveluiden, kuten terminologiset palvelut, käännösmuistipalvelut, kielentarkastus, kilpailuttaminen ja koordinointipalvelut, keskittämistä ehdotetaan. Muita huomioita: - lähtötekstien laadun parantaminen - voitaisiin perustaa viranomaisista ja kielenhuoltajista koostuva ryhmä, joka edistää ministeriöiden ja muun valtionhallinnon kielenhuoltoa (esimerkiksi yhteyshenkilöverkosto EU-kielenhuoltoa varten). PUHELUNVÄLITYS Tehtyyn kyselyyn vastanneista 30% arvioi, että puhelunvälitys hoidetaan itse ja

4 4 (7) 46 % arvioi, että puhelunvälitys on ulkoistettu joko osittain tai kokonaan kaupalliselle palveluntarjoajalle ja 24 % arvioi, että puhelunvälitys on ulkoistettu kokonaan toiselle valtion toimijalle. 80 % vastaajista arvioi, että organisaatiossa puhelunvälitykseen käytetään alle 1 henkilötyövuotta, 14 % arvioi, että organisaatiossa puhelunvälitykseen käytetään 1-4 henkilötyövuotta ja 6 % arvioi, että organisaatiossa puhelunvälitykseen käytetään 71 % vastaajista arvioi, että hallinnonalalla puhelunvälitykseen käytetään alle 1 henkilötyövuotta, 16 % arvioi, että hallinnonalalla puhelunvälitykseen käytetään 1-4 henkilötyövuotta ja 13 % arvioi, että hallinnonalalla puhelunvälitykseen käytetään Ulkoistuksen vuosikustannukset vaihtelivat yleisesti n ja euron välillä. Puhelinten elinkaari-, ylläpito- ja hallintapalvelut Kyselyyn vastanneista 44 % vastaajista arvioi, että palvelu hoidetaan itse, 39 % arvioi, että palvelu on ulkoistettu osittain tai kokonaan kaupalliselle palveluntarjoajalle ja 17 % arvioi, että palvelu on ulkoistettu osittain tai kokonaan toiselle valtion toimijalle. 83 % vastaajista arvioi, että organisaatiossa näihin palveluihin käytetään alle 1 henkilötyövuotta, 15 % arvioi, että organisaatiossa näihin palveluihin käytetään 1-4 henkilötyövuotta ja 2 % arvioi, että organisaatiossa näihin palveluihin käytetään 77 % vastaajista arvioi, että hallinnonalalla näihin palveluihin käytetään alle 1 henkilötyövuotta, 13 % arvioi, että hallinnonalalla näihin palveluihin käytetään 1-4 henkilötyövuotta ja 10 % arvioi, että hallinnonalalla näihin palveluihin käytetään yli 4 henkilötyövuotta. Ulkoistukset on tehty vuosien 2003 ja 2008 välillä ja ulkoistuksen vuosikustannukset vaihtelivat yleisesti n ja euron välillä. Puhelimiin liittyvä käyttötuki Puhelimiin liittyvästä käyttötuesta kyselyyn vastanneiden arvion mukaan 43 % hoidetaan itse, 37 % vastaajista arvioi, että palvelu on ulkoistettu osittain tai kokonaan kaupalliselle palveluntarjoajalle ja 20 % arvioi, että palvelu on ulkoistettu osittain tai kokonaan toiselle valtion toimijalle

5 5 (7) 87 % vastaajista arvioi, että organisaatiossa näihin palveluihin käytetään alle 1 henkilötyövuotta, 11 % arvioi, että organisaatiossa näihin palveluihin käytetään 1-4 henkilötyövuotta, 2 % arvioi, että organisaatiossa näihin palveluihin käytetään 83 % vastaajista arvioi, että hallinnonalalla näihin palveluihin käytetään alle 1 henkilötyövuotta, 10 % arvioi, että hallinnonalalla näihin palveluihin käytetään 1-4 henkilötyövuotta ja 7 % arvioi, että hallinnonalalla näihin palveluihin käytetään Ukoistukset on tehty vuosien 2005 ja 2008 välillä ja ulkoistuksen vuosikustannukset vaihtelivat suuresti, ollen n. 100 ja euron välillä, joissain tapauksissa se sisältyi kokonaispalveluun. Hankintatapa Edellä mainitut puhelinpalvelut on useimmiten hankittu suurimmilta puhelinoperaattoreilta (TeliaSonera, Elisa), jonkin verran myös muilta pienemmiltä alan kaupallisilta toimijoilta (Fujitsu Services Oy, GapGemini, Esecom, 3StepIT jne.), sekä osa myös joltain valtiohallinnon organisaatioilta(oikeushallinnon tietotekniikkakeskus, SM palvelukeskus, Haltik). Puhelinpalveluiden organisointi tulevaisuudessa Kyselystä saadut vastaukset Kyselystä saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että 20 % vastaajista arvioi, että puhelunvälitys tulisi myös tulevaisuudessa hoitaa itse, 56 % arvioi, että puhelunvälitys tulisi ulkoistaa osittain tai kokonaan kaupalliselle palveluntarjoajalle ja 24 % arvioi, että puhelunvälitys tulisi ulkoistaa kokonaan toiselle valtion toimijalle. Puhelinten elinkaari-, ylläpito- ja hallintapalveluiden osalta 10 % vastaajista arvioi, että palvelu tulisi tulevaisuudessa hoitaa itse, 69 % arvioi, että palvelu tulisi ulkoistaa osittain tai kokonaan kaupalliselle palveluntarjoajalle ja 21 % arvioi, että palvelu tulisi ulkoistaa osittain tai kokonaan toiselle valtion toimijalle. Puhelinten käyttötuen osalta 19 % vastaajista arvioi, että palvelu tulisi tulevaisuudessa hoitaa itse, 58 % arvioi, että palvelu tulisi ulkoistaa osittain tai kokonaan kaupalliselle palveluntarjoajalle ja 23 % arvioi, että palvelu tulisi ulkoistaa osittain tai kokonaan toiselle valtion toimijalle. Kyselystä saatujen vastausten perusteella useimmilla kyselyyn vastanneilla organisaatioilla oli olemassa sähköisen asioinnin palveluita sekä usein myös kehitteillä uusia palveluita. Jotkut organisaatiot eivät toiminnan luonteesta johtuen tarjoa lainkaan sähköistä asiointia kansalaisille (esim. KRP). Yleisimpiä olivat mm. seuraavanlaiset palvelut: portaalit verkkosivut

6 6 (7) extranet intranet tiedotus ja viestintä neuvontapalvelut tietojen ilmoittaminen hakemusten vireille pano, maksaminen sekä asian käsittelyvaiheen seuraaminen sähköiset lomakkeet verkkokauppa yhteyshakemisto omien tietojen tarkastus sähköinen rekisteröinti sähköiset rekisterit sähköiset veropalvelut kriisiviestintä sähköinen tilauspalvelu sähköisiä julkaisuja valtionhallinnon internetraportointi karttapalvelut lupapalvelut SÄHKÖISTÄ ASIOINTIA TUKEVAT PUHELIN- TAI MUUT TUKIPALVELUT Kyselystä saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että 40 % vastaajista arvioi, että organisaatiolla on sähköistä asiointia tukevia puhelin- tai muita tukipalveluita ja 60 % arvioi, että organisaatiolla ei ole sähköistä asiointia tukevia puhelin- tai muita tukipalveluita. Sähköistä asiointia tukevat puhelinpalvelut Kyselyyn vastanneista 77 % arvioi, että organisaation sähköistä asiointia tukevat puhelinpalvelut hoidetaan itse, 23 % arvioi, että organisaation sähköistä asiointia tukevat puhelinpalvelut on ulkoistettu osittain tai kokonaan. 58 % vastaajista arvioi, että organisaation sähköistä asiointia tukevissa puhelinpalveluissa tehdään alle 1 henkilötyövuosi, 32 % arvioi, että organisaation sähköistä asiointia tukevissa puhelinpalveluissa tehdään 1-4 henkilötyövuotta ja 10 % arvioi, että organisaation sähköistä asiointia tukevissa puhelinpalveluissa tehdään Ulkoistukset on tehty pääosin vuosien 2003 ja 2008 välillä ja ulkoistuksen vuosikustannukset vaihtelivat ja euron välillä, jossain tapauksessa kustannukset sisältyivät kokonaispalveluun. Palvelut on ostettu lukuisilta eri toimijoilta, joko kaupallisilta IT-palveluyrityksiltä tai hallinnon sisältä. Muut sähköistä asiointia tukevat palvelut Kyselyyn vastanneista 64 % arvioi, että organisaation sähköistä asiointia tukevat muut tukipalvelut hoidetaan itse, 36 % arvioi, että organisaation sähköistä asiointia tukevat muut tukipalvelut on ulkoistettu osittain tai kokonaan. 70 % vastaajista arvioi, että organisaation sähköistä asiointia tukevissa muissa tukipalveluissa tehdään alle 1 henkilötyö-

7 7 (7) vuosi, 27 % arvioi, että organisaation sähköistä asiointia tukevissa muissa tukipalveluissa tehdään 1-4 henkilötyövuotta ja 3 % arvioi, että organisaation sähköistä asiointia tukevissa muissa tukipalveluissa tehdään Ulkoistukset on tehty pääosin vuosien 2001 ja 2008 välillä ja ulkoistuksen vuosikustannukset vaihtelivat ja euron välillä, jossain tapauksessa kustannukset sisältyivät kokonaispalveluun. Sähköistä asiointia tukevat puhelin- tai muut tukipalvelut tulisi vastanneiden arvion mukaan organisoida tulevaisuudessa seuraavasti: 31 % vastaajista arvioi, että palvelut tulisi hoitaa itse, 43 % arvioi, että palvelut tulisi ulkoistaa osittain tai kokonaan kaupalliselle palveluntarjoajalle ja 26 % arvioi, että palvelut tulisi ulkoistaa osittain tai kokonaan toiselle valtion toimijalle TIETOHALLINNON NYKYTILANNE Kyselystä saaduissa vastauksissa on suurta vaihtelua, mutta yhteenvetona voidaan todeta, että tietojärjestelmien kehitys- ylläpito- ja käyttöpalveluita on ulkoistettu runsaasti. IThankkeiden ja -toimintojen ohjaus taas on yleensä oman organisaation sisällä. Oma henkilöstö hallinnoi toimittajia ja keskittyy substanssijärjestelmien kehittämiseen. Usein virastojen palvelut hankitaan myös ministeriöltä tai hallinnonalan IT-palvelukeskuskselta, tulevaisuudessa myös Valtion IT-palvelukeskukselta. Omassa toiminnassa pyritään seuraamaan ValtIT:n ohjeita ja suunnitelmia. TIETOPALVELUIDEN NYKYTILANNE Saatujen vastausten mukaan suurimmalta osin tietopalvelutoiminnot hoidetaan itse, tosin useissa virastoissa se on myös keskitetty ministeriöön. MUUT TUKIPALVELUT (AULA- KULJETUS- JA VIRASTOPALVELUT) Pääosin aulapalvelut on ulkoistettu, joissakin pienemmissä virastoissa niitä hoidetaan itse.

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 9/2012 Hallinnon kehittäminen Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja 9/2012 Hallinnon kehittäminen

Lisätiedot

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3 1.1 Tutkimuksen tiedot 5 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 2.2 Toimintamallit liiketoiminnan ja ICT:n

Lisätiedot

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Kääntäminen ja tulkkaaminen EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Mitä toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea tekee? Toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea on Euroopan unionin toimielinten

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä Tutkimuksen tilaaja, tuottaja ja julkaisija: Kierrätystehdas ry, Helsinki

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

Julkisten hankintojen neuvontayksikön asiakaskysely hankintayksiköille: tulokset ja toimenpiteet

Julkisten hankintojen neuvontayksikön asiakaskysely hankintayksiköille: tulokset ja toimenpiteet RAPORTTI 1 (6) Julkisten hankintojen neuvontayksikön asiakaskysely hankintayksiköille: tulokset ja toimenpiteet 1 Taustatiedot Julkisten hankintojen neuvontayksikkö selvitti asiakkaidensa mielipiteitä

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Taloushallinto- ja oikeusyksikkö Suunnitelma 12.9.2014 Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma 1. Taloushallintostrategian taustaa Valtion taloushallinnon

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Palveluhakemisto-esiselvitys

Palveluhakemisto-esiselvitys 1 Palveluhakemisto-esiselvitys Hyvinvointipalvelusuunnittelu palvelukokonaisuus SADe-SOTE Virve Jokiranta 12/2011 2 Taustaa Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Nykytilan kuvaus... 6 1.1. Internetin käyttö...

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjalta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO Elokuu 2010

TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjalta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO Elokuu 2010 TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjaltaa Kansainvälisen liikkuvuuden jaa yhteistyönn keskuksen CIMO Elokuu 2010 Selvitys tilauskoulutuslainsäädännön toimivuudesta

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN ALUEUUDISTUS KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

PELASTUSTOIMEN ALUEUUDISTUS KUNTIEN NÄKÖKULMASTA PELASTUSTOIMEN ALUEUUDISTUS KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Olavi Kallio Tampereen yliopisto, kunnallistieteiden laitos 0 Tampereen yliopisto Tiivistelmä Pelastustoimen uudistusta koskevassa seurantatutkimuksessa

Lisätiedot

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti 31/2010 Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot