Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013"

Transkriptio

1 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu

2 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna ( ) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia 136, vastausprosentti oli 42,5. Aiemmin on toteutettu kuntien verkkoviestintäkysely (viimeksi 2007) ja sosiaalisen median käytön kysely ()» Tuloksia verrataan aiempiin kyselyihin niissä kysymyksissä kuin se on mahdollista» * merkitsee sitä, että kysymys on (hieman) muuttunut, mutta vertailukelpoinen Jatkossa kysely toteutetaan vuosittain aina alkuvuodesta Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

3 Vastanneiden kuntien kuntakoko (%, n=136, kuntia yhteensä 320) alle yli vastanneet kaikki Suomen kunnat Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

4 Verkkoviestintää koskevat kysymykset

5 "Millä kielillä kuntanne tarjoaa verkkosisältöjä? % ( n=136, 2007 n=206) Suomi Ruotsi Englanti Saksa Ranska Venäjä Muu, mikä? Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

6 Muina kielinä mainitaan mm.: Saame Puola Espanja Viro Somali Ym. Muilla kielillä löytyy useimmiten suppeahko perusesittely Edellisiä tietoja vertaillessa huomioikaa ero vastaajamäärissä Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

7 Onko kuntanne asuinalueilla (esim. kylillä tai kaupunginosilla) omia verkkosivustoja? ( n=136, 2007 n=206) Kyllä Ei Omia sivustoja on kunnan sivujen alla (*uusi) En osaa sanoa Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

8 Mille seuraaville ryhmille suunniteltuja erillissivustoja tai -palveluita kuntanne verkkopalvelussa on?( n=136, 2007 n=206) Matkailijat Nuoret Yrittäjät Koululaiset ja opiskelijat Perheet ja lapsiperheet Vanhukset, eläkeläiset, ikäihmiset Lapset Kuntaan muuttajat / muuttaneet Maahanmuuttajat Ei millekään näistä ryhmistä Työssäkäyvät Muu ryhmä; mikä Työttömät Erityisryhmät Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

9 Mitä seuraavista osallistumis- tai vaikuttamismahdollisuuksista kuntanne tarjoaa verkossa? ( n=136, 2007 n=206) Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjoja Mahdollisuus jättää palautetta Valtuuston ja hallituksen esityslistat ennen kokousta Lauta- ja johtokuntien esityslistoja ennen kokousta Kokousasiakirjojen liitteitä Kaavoja valmisteluvaiheessa kommentoitavaksi Mahdollisuuden jättää kuntalaisaloite Mielipidekysely (Mielipide- ja muut kyselyt) Tärkeimmät asiat valmisteluvaiheessa kommentoitavana Kysymys-vastaus -palvelu Päätösyhteenvedot Muu; mikä? Keskustelupalsta Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

10 Onko kunnallanne käytössä intranetpalvelu tai intranettiä vastaava sähköinen työpöytä? ( n=135, 2007 n=207) Kyllä Ei, mutta on suunnitteilla Ei ole, eikä ole suunnitteilla En osaa sanoa Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

11 Onko kunnallanne käytössä henkilöstöä laajemmalle joukolle tarkoitettu intra- tai ekstranetpalvelu? ( n=134, 2007 n=207) Kyllä Ei, mutta on suunnitteilla Ei ole, eikä ole suunnitteilla En osaa sanoa Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

12 Onko kunnallanne käytössä mobiilitai tablettisovelluksia? (%, n=131, 2007 n=207) Kyllä Ei, mutta on suunnitteilla Ei ole, eikä ole suunnitteilla En osaa sanoa Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

13 Onko responsiivisuus huomioon suunnitteluvaiheessa? (%, n=131) Kyllä Ei, mutta on suunnitteilla Ei ole, eikä ole suunnitteilla En osaa sanoa Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

14 Onko teillä käynnissä tai oletteko käynnistämässä joitain seuraavista verkkopalveluprojekteista seuraavan vuoden aikana? (%, n=115, 2007 n=125) Intranet Julkinen verkkopalvelu Ekstranet Seudullinen verkkopalveluprojekti Jokin muu, mikä Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

15 Onko kuntanne verkkopalvelulle nimetty sisällöstä vastaava henkilö tai henkilöt? (%, n=135, 2007 n=207) Kyllä Ei En osaa sanoa Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

16 Kuka vastaa kuntanne verkkopalvelun sisällön kokonaisuudesta? Johto Viestintä Ei ole sovittu Tietotekniikka Muu, mikä? Elinkeinotoimi Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

17 Sosiaalista mediaa koskevat kysymykset

18 Mitkä kuntanne organisaatiot käyttävät sosiaalisen median kanavia? (%, n=119, n=106) Nuorisotoimi Kirjasto Kulttuuritoimi Keskushallinto Koulut (peruskoulu, lukio) Liikuntatoimi Kansalais- tai työväenopisto Matkailu Museo Elinkeinotoimi Teatteri Sosiaali- ja terveystoimi Muu Orkesteri Kunnanvaltuusto Muut luottamushenkilöryhmät Kunnanhallitus Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

19 Mitä sosiaalisen median kanavia kuntanne virallisesti käyttää?* (%, n=105, n=77) Facebook Twitter YouTube Blogit Muu LinkedIn Slideshare Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

20 Minkälaisissa asiayhteyksissä ja kuinka usein käytätte sosiaalisen median kanavia? ½ (%, n=125, n=122) Kerromme tulevista tapahtumista Jaamme kuntalaisille muuta tietoa Vastaanotamme palautteita ja vastaamme niihin Jaamme valokuvia ja videoita Käytämme yhteydenpitokanavana valituille kohderyhmille 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Säännöllisesti Satunnaisesti Suunnitteilla Emme lainkaan Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

21 Minkälaisissa asiayhteyksissä ja kuinka usein käytätte sosiaalisen median kanavia? 2/2 (%, n=125, n =122) Tarjoamme mahdollisuuksia osallistua * Jaamme kunnan tiedotteet Kerromme valmisteilla olevista asioista Käytämme asiakaspalvelukanavana Kuntamme asioita käsitellään sosiaalisessa mediassa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Säännöllisesti Satunnaisesti Suunnitteilla Emme lainkaan Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

22 Käytättekö sosiaalisen median kanavia kuntanne markkinointiin? (% n=135, n= ) Tapahtumamarkkinointiin Matkailumarkkinointiin Rekrytointimarkkinointiin Asukashankintaan Kansainväliseen markkinointiin 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Säännöllisesti Satunnaisesti Suunnitteilla Emme lainkaan Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

23 Millä kielillä kuntanne toimii sosiaalisessa mediassa? (%, n=114, n=100) Suomi Ruotsi Englanti Ranska Saksa Venäjä Muu, mikä? Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

24 Onko kunnanjohtajanne työroolissaan esillä sosiaalisen median palveluissa? (%, n=131, n=130) Kyllä Ei Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

25 Onko kuntanne laatinut työntekijöille kirjalliset ohjeet sosiaalisen median käytöstä ja sosiaalisessa mediassa toimimisesta? (%, n=128, n=130) Kyllä Ei, mutta suunnitteilla * (ei ollut vaihtoehto ) Ei Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

26 Onko kuntanne laatinut luottamushenkilöille kirjalliset ohjeet sosiaalisen median käytöstä ja sosiaalisessa mediassa toimimisesta? (%, n=130, =127) Kyllä Ei, mutta suunnitteilla * (ei ollut vaihtoehto ) Ei Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

27 Onko kuntanne järjestänyt koulutusta sosiaalisen median palvelujen käytöstä? (%, n=131, n=130) Kyllä, henkilöstölle Kyllä, johdolle Kyllä, luottamushenkilöille Ei Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

28 Miten kunnan toiminta sosiaalisessa mediassa on organisoitu? (%, n=122, =114) Keskushallinnon viestintä hallinnoi ja ohjeistaa kokonaisuutta Kukin toimiala vastaa omasta toiminnastaan Elinkeinoyhtiöt vastaavat omasta toiminnastaan Sosiaalisessa mediassa toimimista ei koordinoida Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

29 Kuka tekee käytännön työn sosiaalisessa mediassa? (%, n=110) Sosiaalisen median parissa työskentelevä verkkotiedottaja tai muu viestinnän työntekijä Sosiaalisen median parissa työskentelevä tietotekniikan asiantuntija Ostamme osaamista tapauskohtaisesti esim. mainostoimistoilta Muu Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

30 Muissa tahoissa mainitaan mm. Kunnanjohtaja Kukin toimiala itsenäisesti Sihteerit Hajautettu oman toimen oheen lukuisille eri henkilöille Asiakaspalvelukeskus Markkinointia tekevät Kulttuuritoimen työntekijät Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

31 Onko kuntanne laatinut sosiaalisen median strategian tai toimintasuunnitelman? (%, n=125, n=131) Ei, emme ole huomioineet sosiaalisen median kanavia toiminnan suunnittelussa Kyllä, sosiaalisen median kanavat ovat sisällytetty muihin suunnitelmiin Kyllä, olemme laatineet erillisen suunnitelman Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

32 Kuinka tärkeäksi koette sosiaalisen median käytön? (%, n= , n=121) Yhteisöllisyyden luomisessa Markkinoinnissa Palautteen hallinnassa Asiakaspalvelussa Yhteydenpitoon sidosryhmien kanssa Kunnan tiedottamisessa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

33 Minkälaisia mittareita organisaationne on asettanut sosiaalisen median käytölle? (%, n=65, n=53) Käytettyjen sosiaalisen Kuntapalvelujen kasvanut median palvelujen kiinnostus tarjottuja kävijämäärät / tykkääjät palveluja kohtaan Kuntalaisten kasvanut tyytyväisyys tarjottuun palveluun Muu, mikä Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

34 Kuinka kuntanne on mielestäsi onnistunut sosiaalisen median parissa toimiessaan? (%, n=115, n=113) Erinomaisesti Hyvin Keskinkertaisesti Huonosti En tiedä Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

35 Lisää tietoa Kunnat.netissä Tämän selvityksen toteuttivat» Tony Hagerlund, verkkoviestintäpäällikkö, Kuntaliitto» Kirsi Luomanpää, tiedottaja, Kuntaliitto Tietoa Kuntien viestinnästä» Tilaa Kuntaliiton viestinnän ja markkinoinnin uutiskirje» Tutustu uusiin tilastovisualisointeihin» Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto 8.11.2011. Julkaistu 8.11.2011 Suomen Kuntaliitto 2011

Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto 8.11.2011. Julkaistu 8.11.2011 Suomen Kuntaliitto 2011 Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto 8.11.2011 Julkaistu 8.11.2011 Suomen Kuntaliitto 2011 Kyselystä Kaikille Suomen kunnille (ml. Ahvenanmaa) osoitettu kyselytutkimus Kuntien

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Kunta-alan markkinointitutkimus 2012

Kunta-alan markkinointitutkimus 2012 Kunta-alan markkinointitutkimus 2012 Yleistä tutkimuksesta Suomen Kuntaliitto toteutti kuntien ja kuntaalan markkinointitutkimuksen nyt kolmatta kertaa. Edellinen markkinointitutkimus toteutettiin vuonna

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 1 Lempäälän viestinnän yleiset periaatteet Tuemme viestinnän keinoin kuntastrategian tavoitteiden ja pitkän aikavälin vision

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje Sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Lempäälän kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti ja kunnan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Culture Finland. kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Laatutesteri. kulttuurikohteille ja matkailuyrityksille

Culture Finland. kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Laatutesteri. kulttuurikohteille ja matkailuyrityksille Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Laatutesteri kulttuurikohteille ja matkailuyrityksille 2013 CULTURE FINLAND Culture Finland Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Laatutesteri KULTTUURIKOHTEILLE

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki Viestintäohjelma Porvoon kaupunki 1. Viestintäohjelman valmistelu ja työryhmä... 3 2. Viestintäohjelman lähtökohdat... 3 2.1 Kaupunkistrategia ja tasapainotetun mittariston menetelmä... 3 2.2 Kuntaviestintää

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... Vies nnänkehi ämisuunnitelmaja vies ntäsuunnitelma2012 SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager SISÄLTÖMARKKINOINTI Hypestä hallintaan? Mari Maunu KTM, FM, Marketing Coordinator Johanna Lammassaari KTM, Marketing Manager SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimus... 3 3. Sisältökanavat ja -taktiikat...4

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2 Viestinnän nykytila ja resurssit... 2 Kanavat ja käytännöt

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille WP3.1 Raportti : Kyselytutkimus koulutuksen tarjoajille Maaraportti

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

Suomen IR-yhdistyksen jäsenkysely 2014

Suomen IR-yhdistyksen jäsenkysely 2014 Suomen IR-yhdistyksen jäsenkysely 2014 Yleistä tietoa Suomen IR-yhdistys ry:ssä on tällä hetkellä noin 200 jäsentä Vuoden 2014 jäsenkyselyyn vastasi 69 henkilöä Kysely toteutettiin marras-joulukuun aikana

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA

PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA Viestinnän ja osallistumisen kehittämisryhmä, Pietarsaaren seudun aluekeskusohjelma 2008 1. Johdanto Tehokas, suunnattu viestintä on tärkeä työväline, jotta seudun

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö

Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö KUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMISEN NYKYTILANNE VIRKAMIESNÄKÖKULMASTA Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Kuntalaisten osallistumisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje LUONNOS Sosiaalisen median ohje pvm ja käsittelyelin www.nurmijarvi.fi 1 Nurmijärven kunnan sosiaalisen median ohje Sisällys sivu 1. Johdanto 1 2. Mitä on sosiaalinen media? 2 3. Miten kunta voi hyödyntää

Lisätiedot