Suomen IAP:n lasiseminaari Majvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen IAP:n lasiseminaari Majvik 18.4. 2008"

Transkriptio

1 Suomen IAP:n lasiseminaari Majvik Tapaus (Jouko Lohi) PAD: Mola hydatidosa, tetraploid Esitiedot: 23v nainen, jolla I uä seulassa H11 todettu vahvasti mola suspekti löydös. Kaavittu, runsas saalis ja kohtu tyhjenee hyvin. Makroskopia: Runsas kaavintasaalis, käynnistetty materiaalia kolmeen näytekasettiin. Mikroskopia: Paljon laajentuneita hydrooppisia villusrakenteita, jotka ovat keskeltä kavitoituvia ja joiden reunat poimuilevat osin vuonomaisesti. Villusten reunoilla on vain hyvin niukalti sormimaisia ulokkeita muodostavaa proliferoivaa trofoblastisolukkoa, normaalia polarisoitumista ei todeta. Lisäksi nähdään joitakin pienempiä, normaalin paksuisia villusrakenteita. Ekstravillöösissä trofoblastisolukossa on vain lievää atypiaa. Ongelma: Onko mola, partielli vai täydellinen? Vai ainoastaan hydrooppinen alkuraskauden keskenmeno? Vuonomaiset rakenteet ja sekä pienten että kookkaiden hydrooppisten villusten esiintyminen sopivat partielliin molaankin. Lisätutkimukset: Paraffiiniblokista eristettyjen tumien virtaussytometrisessa tutkimuksessa tulee esiin huomattava tetraploidi solukomponentti. Immunohistokemiallisessa p57kip2 värjäyksessä villusten stroomasolukko on negatiivista ja ainoastaan yksittäiset sytotrofoblastit ovat positiivisia. Lisäksi todetaan vahvaa positiviteettia ekstravillööseissä trofoblasteissa. Kommentti: Rypäleraskauden diagnoosi perustuu tyypilliseen histologiseen löydökseen: kookkaisiin hydrooppisiin villuksiin joihin liittyy huonosti polarisoitunutta trofoblastihyperplasiaa. Ekstravillöösissä trofoblastisolukossa on usein huomattavankin runsasta atypiaa. Apuna voidaan käyttää virtaussytometristä tutkimusta sekä p57kip2 immunohistokemiallista värjäystä, joka complete molassa on negatiivinen sytotrofoblasteissa ja villusten mesenkyymissä, mutta kylläkin positiivinen ekstravillöösissä trofoblastisolukossa. Tapauksessamme histologinen löydös oli epätyypillinen ja siinä oli myös partiellin molan piirteitä. p57 negatiivisuus sopii kuitenkin paremmin complete molaan, samoin kuin todettu tetraploidia. Partielli mola on triploidi. Tetraploidiin molaan on kirjallisuudessa kuvattu liittyvän tavanomaisesta poikkeava histologinen löydös.

2 Tapaus 2 (Riitta Karikoski ) PAD: Dysplasia mesenchymalis placentae Esitiedot: H31, vuodellut välillä, kiireellinen sektio 32 vuotiaalle asfyksian ja verenvuodon vuoksi. Poikkeavan suuri istukka PAD:ksi, kliinisesti epäily partiellista molasta. Makroskopia: kookas istukka 1510 g kokonaispainoltaan. Poikkeavia, kookkaita verisuonia pinnalla ja parenkyymissä. Villuksissa kystoja ja paksuuntumista. Ei normaalia cotyledonrakennetta. Mikroskopia: Kookaita fibroottisia verisuonettomia villuksia, paikoin kystisiä villuksia. Pieniä fibroottisia villuksia, myös normaaleita villusrakenteita. Trofoblastisolukossa ei ole atypiaa eikä poikkeavaa proliferaatiota. Ongelma: Onko kyseessä partielli mola poikeavan villusrakenteen taustalla? Elävä sikiö sulkee pois komplettimolan.differentiaalidiagnooseja? Lisätutkimukset: Flowsytometria osoittaa muutoksen olevan diploidi. P57KIP2 värjäys on villusten trofoblastisolukossa positiivinen kauttaltaan, joten PM ei ole kyseessä. Stroomasolukko on usein negatiivista. Kommentti: Fibroottiset kookkaat villusrakenteet ovat tyypillisiä istukan mesenkymaaliselle dysplasialle, jossa fibroblastien liikakasvu on muutoksen takana. Trofoblastisolukko ei ole atyyppistä. Normaaliakin istukkaa nähdään joukossa samoin kuin kystoja. Tämä on harvinainen istukkamuutos, johon liittyy usein lapsen intrauteriininen kasvuretardaatio. Paradoksaalisesti n. 30% näistä muutoksista liittyy Beckwith Wiedemannin syndroomaan, jossa kyseessä on kookas lapsi, jolla on liian suuret sisäelimet ja kasvainalttius myöhemmin.geneettisenä syynä pidetään androgeneettistä biparentaalista mosaikismia, mutta myös BWS geenivirheen 11p15.5 alueen geenien kuten CDKN1C/p57kip2 imprinting virhettä.

3 Tapaus No 4 (Kalle Alanen) Kliiniset esitiedot: Elektiivinen sektio, sikiön raskausaikana todetun kookkaan päänvuoksi, ensimmäinen raskaus. Sattumalöydöksenä todetaan kohdun takana. 6 cm pehmeähkö tuumori, lähtee sigman mesosta. Kirurgi poistanut tuumorin, halkaistuna siinä lähinnä rasvan näköistä. MAKRO: :28 Näytteenä on 9 x 7 cm:n hemorraginen osin vaaleampi löyhä hajautuva kudoskappale. MIKRO (katkelmia lausunnosta): laajoja veritiloja. hyaliinimaisen kollageenin muodostamia pallosia tai papilloita.. solukko yhtenäisempänä mattona.. muistuttaa selvästi desiduaa. Vaikka selviä rauhasrakenteita ei tule näkyviin, kyseessä lienee endometrioosiin syntynyt raskauteen liittyvä desiduaalinen reaktio. Muutokseen liittyy myös tulehdussolukkoa EKA PAD: ABDOMEN: DECIDUAL CHANGE Ja sitten IMMUNOA kehään: Calretiniini +++, CK AE1/AE3 +++, CK5/6 +, EMA ei membraanimyötäisenä, HCG, a SMA + pitkänomaiset, CEA, WT 1 ++ (tumat), EMA + focal sytoplasm, CK5/6 + focal, ER (jokunen tuma +), PR (jokunen tuma +), Inhibin, Ki ( 15) %, p % tumissa, CD15, CD10 + focal, C Kit TOKA PAD: PERITONEUM: DIAGNOSIS DEFERRED Immunohistokemiallinen tutkimus ei varmenna mesoteelin malignisuutta. Näytemateriaalia on toimitettu HUSLAB:iin molekyyligenetiikan laboratorioon mesoteeliperäisten translokaatioiden ja muiden geenipoikkeavuuksien tutkimiseksi. HUS labissa tehty muutoksen molekyylikaryotyyppaus. Tutkimusta varten parafiiniblokeista eristetyn DNA:n laatu on ollut huono, jonka tekee karyotyyppauksen luotettavuus on epävarma. DNA:sta tehdyssä analyysissä ei ole kuitenkaan saatu tuloksia, jotka tukisivat muutoksen malignia alkuperää. Erotusdiagnostisesti siis kyseeseen tulee maligni deciduoidi mesoteliooma tai vatsaontelon poikkeuksellinen deciduoidi reaktio soluissa, jotka immunoprofiilin mukaan ovat mesoteliaalista alkuperää. Loppulause: Mikään tutkimuksista ei yksiselitteisesti puhu jommankumman erotusdiagnostisen vaihtoehdon puolesta, tukee molekyylikaryotyyppianalyysi, solukon vähäinen CK5/6 reaktiivisuus, vähäinen soluatypia sekä muutoksen ilmaantuminen raskauden aikana reaktiivista vaihtoehtoa. Yllä mainituista syistä löydöstä on päädytty pitämään reaktiivisena. NYKYINEN PAD: PERITONEUM: DIAGNOSIS: SEE TEXT (Reactive changes) Mesotheliomas With Deciduoid Morphology A Morphologic Spectrum and a Variant Not Confined to Young Females. The American Journal of Surgical Pathology 24(2): , 2000 Jonathan H. Shanks, M.D., M.R.C.Path, Martin Harris, M.D., F.R.C.Path, S. Sankar Banerjee, M.D., F.R.C.Path, Brian P. Eyden, Ph.D.,Vijay M. Joglekar, F.R.C.Path, Anne Nicol, F.R.C.Path, Philip S. Hasleton, M.D., F.R.C.Path, and Andrew G. Nicholson, M.R.C.Path, D.M. 'Deciduoid Mesothelioma: A Report of 5 Cases and Literature Review', Ultrastructural Pathology, 26:6, Shia, Jinru, Erlandson, Robert A. and Klimstra, David S. (2002)

4 Malignant Peritoneal Mesothelioma in Women, A Study of 75 Cases With Emphasis on Their Morphologic Spectrum and Differential Diagnosis, Am J Clin Pathol 2005;123: Patricia M. Baker, MD,1 Philip B. Clement, MD,2 and Robert H. Young, MD3 Cytogenetic and molecular genetic changes in malignant mesothelioma Cancer Genetics and Cytogenetics 170 (2006) 9 15., Marina Musti, Eeva Kettunen, Silvano Dragonieri, Pamela Lindholm, Domenica Cavone, Gabriella Serio, Sakari Knuutila 5. Tapaus (Ralf Bützow) PAD: Leiomyosarcoma, low grade Esitiedot: 53 v. postmenopausaalinen nainen, joka ei ollut käyttänyt hormonihoitoa, ei esim. myoma anamneesia. Akuuttien alavatsaoireiden vuoksi laparotomia, jossa poistettu napaan ulottuva veren täyttämä 1,5 kg painava kohtu. Makroskopia: Kohdun seinämä oli paksu (3 4 cm) ja sen sisäpinnalla oli kellertävää pehmeää tuumorimassaa, josta näyte. Muilta osin kohdun, adneksien ja vatsaontelon status oli iänmukainen. Mikroskopia: Runsassoluinen diffuusisti ympäristöön suhtautuva mesenkymaalinen kasvain, jossa kahdentyyppisiä piirteitä. Ensinnäkin pienikokoista, niukkasytoplasmaista solukkoa, joka kasvaa mattomaisesti. Toisaalta kasvainsolujen tumat ovat venyttyneitä, solut ovat sukkulamaisia ja hieman kimppumaisesti järjestyviä. Kasvaimessa on sekä leiomyotuumoreille tyypillisiä paksuseinämäisiä verisuonia että tiheä kapillaariverkosto. Tuma atypia on vähäistä, mitoosikuvioiden määrä on <5/10HPF, mutta kasvaimesta löytyy tarkkarajaisia karttamaisia nekroosialueita. Ongelma: Sileälihas vai stroomadifferentiaatio, molemmista piirteitä. Tuma atypian ja mitoosikuvioiden määrä vähäisyys sopisivat benigniin, mutta tuumorinekroosi maligniin muutokseen. Diff.dg: stromal nodule; sarcoma stromale, low grade; cellular leiomyoma; leiomyosarcoma; mixed endometrial stromal and smooth muscle tumor. IHC: desmiini +, CD10 (täysin), AE1/AE3, MIB1 < 10 %. Kommentti: Strooma ja leiomyotuumoreiden maligniteettikriteerit ovat erilaisia (stroomatuumoreissa lievemmät ). Siksi kohdun mesenkymaalisissa kasvaimissa, ennen maligniteettiarviota, differentiaatiosuunta on ensin määriteltävä. Pelkän morfologian perusteella erityisesti sellulaarisen leiomyoman ja low grade stroomasarkooman erottaminen voi olla vaikeaa. Myös immunoprofiilissa on päällekkäisyyttä: sellulaarinen leiomyoma voi olla fokaalisesti ad ++ CD10 positiivista ja vastaavasti stroomasarkooma, low grade, voi olla fokaalisesti ad ++ desmiinipositiivista. Leiomyo (paksuseinämäiset arteriolit) ja stroomatuumoreilla (pleksiformiset kapillaarit) on ominainen verisuonitus, joka toisinaan voi olla paras erottelukriteeri. Stroomatuumoreissa nähdään toisinaan sileälihasmetaplasiaa, mutta todellisia sekatuumoreitakin on olemassa (mixed endometrial stromal and smooth muscle tumor) on olemassa. Ko. dg edellyttää, että vähemmistökomponentin osuus on yli 30 %. Tämän kasvaimen morfologia (solut, verisuonitus) sopisi paremmin strooma kuin sileälihasdifferentiaatioon. Vahva ja kattava desmiinipositiivisuus ja täydellinen CD10 negatiivisuus eivät kuitenkaan sovi stroomatuumoriin. Kasvaimessa on tyypillistä tuumorinekroosia, joka on dominantti maligniteettikriteeri.

5 6. tapaus (Ralf Bützow) PAD: Sarcoma stromale, fibromyxoid variant Esitiedot: 27 v naisella todettiin submukoottinen 6x4 cm tuumori, joka resekoitiin hysteroskooppisesti, PAD: leiomyoma (näyte on tästä tuumorista). Viisi vuotta myöhemmin todettiin keuhkon alalohkossa 10 cm läpimittainen tuumori, josta löytyi tapausnäytteen kaltaista kudosta ja toisaalta astetta solurikkaampia ja atyyppisempiä alueita. Keuhkotuumori oli IHCnegatiivinen: S100, SMA, desmiini, MART1, AE1/AE3, CD99, CD34, synaptofysiini, chromograniini, ER, PR. CD10 oli vahvasti positiivinen ja MIB1+ >50 %:ssa. Lisäksi luustossa on todettu metastaasisuspekteja pesäkkeitä. Makroskopia: Tässä vaiheessa (potilas 33 v) poistettiin 95 g kohtu, jossa parin tavallisen myoman lisäksi oli 55 mm läpimittainen pehmeä, kellertävä sentraalisesti nekrotisoitunut tuumori, jonka morfologia oli kuten tapausnäytteessä joskin mitoosikuvioiden määrä oli suurempi (>20/10HPF). Mikroskopia: Runsaudeltaan vaihtelevan myksoidisen strooman keskellä on aaltomaisesti ja sahalaitamaisesti järjestynyttä sukkulamaista solukkoa, jonka tumissa on yleisesti lievää mutta yksittäisten solujen osalta keskivaikeaa atypiaa. Mitoosikuvioita löytyy helposti ja kasvain näyttäisi rajoittuvan epätarkasti ympäröivään kudokseen. Kasvaimesta puuttuu sileälihastuumorille ominaiset paksuseinämäiset verisuonet, mutta koko tuumori alueella on tiheä kapillaariverkosto. Ongelma: Erilaistumissuunta? Sileälihas vai muu, mikä? Klassisessa sileälihaskategoriassa maligniteettikriteerit eivät täyttyisi. Diff.dg: atypical myxoid leiomyoma; myxoid leiomyosarcoma; schwannoma; neurofibroma; solitary fibrous tumor; hemangiopericytoma. IHC: desmiini, CD Kommentti: Morfologian ei sovi degeneroituneeseen klassiseen leiomyomaan. Mikäli tuumoria pidettäisiin myksoidisena sileälihaskasvaimena tulisi se luokitella vähintäänkin maligniteettiasteeltaan epävarmaksi mitoosikuvioiden määrä perusteella (ad 5/10HPF). Silmiinpistävä piirre on runsas kapillaariverkosto, mikä on tyypillistä stroomasarkoomalle ja sen varianteille. CD10 on lähes aina positiivinen stroomasarkoomassa. N. puolet SFT/hemangiopericytomista on CD10 ja PR positiivisia, mutta stroomasarkoomasolut ovat D34 negatiivisia. Fibromyksoidisten piirteiden lisäksi stroomasarkoomassa voi olla epiteloidista (endometrioidinen), sileälihasmaista ja sex cord differentiaatiota. Outo kohdun mesenkymaalinen kasvain on stroomatuumori kunnes muuta on osoitettu. 7. Tapaus (Ralf Bützow) PAD: Epitheloid leiomyoma Esitiedot: 54 v. postmenopausaalinen nainen, jolta poistettiin kohtu 6 ja 4 cm läpimittaisten myomamaisten muutosten vuoksi. Näyte on kookkaamasta tuumorista. Makroskopia: 200g painava kohtupreparaatti, jossa konsistenssiltaan kiinteät homogeenisiltä vaikuttavat myomaiset muutokset. Mikroskopia: Ympäröivään myometriumiin tarkasti rajoittuva heterogeeninen tuumori: 1. sileälihasmaista solukkoa, 2. pieniä kulmikkaita epiteloidisia soluja, joissa lieväasteista atypiaa ja

6 yksittäisiä keskiatyyppisiä soluja. 3. pieniä niukkasytoplasmaisia soluja. Mitoosikuvioiden määrä < 5/10 HPF, ei tuumorinekroosia. Ongelma: Heterogeenisyyden vuoksi differentiaatiosuunta ei ole ilmiselvä. Diff.dg: Smooth muscle tumor with uncertain malignant potential (STUMP); mixed endometrial stromal and smooth muscle tumor; pecoma. IHC: AE1/AE3, sileälihasmainen ja epiteloidinen solukkoa desmiini +, CD10, stroomasolukkoa muistuttava solukko päinvastoin. MIB %, MART1. Kommentti: Valtaosin löydös sopii epiteloidiseen leiomyomaan. Vähemmistönä (<30 %) stroomadifferentoitunut solukkoa, joka ei invasoi eikä kasva suonten sisällä. Epiteloidisen leiomyosarkooman kriteerit ovat löyhemmät kuin klassisessa sileälihasdifferentiaatiossa: mitoosikuvioiden määrä > 5/10HPF riittää. Myös jo keskivaikea tuma atypia ilman merkittävää mitoosikuvioiden määrää ja tuumorinekroosia merkitsee lisääntynyttä residiiviriskiä > STUMP = pt:n seuranta. Tässä tapauksessa tuma atypia ei ole erityisen prominenttia, mutta yhdessä mitoosikuviofrekvenssin kanssa STUMP diagnoosiakin olisi voinut perustella. 8. Tapaus (Ralf Bützow) PAD: Adenomatoid tumor Esitiedot: 63 v. nainen, jolle on monimyomaisen kohdun vuoksi tehty hysterectomia ja salpingooophorectomia. Makroskopia: 150 g kohtu, jonka korpusosassa 3 ad 22 mm kiistattomasti hyvänlaatuista leiomyomaa. Toisen kornun seudussa seulamainen, osin nekroottiselta vaikuttava epätarkkarajainen tuumori, josta näyte. Mikroskopia: Sileälihassolukon lomassa esiintyy keskikokoisia niukasti atyyppisiä kasvainsoluja, jotka muodostava mikroskooppisia kystamaisia ja toisaalta duktaalisia/suonimaisia rakenteita (veri ) Tumat ovat vesikulaarisia, kromatiini on karkeistuvaa, mutta polymorfian aste on vähäinen ja mitoosikuvioita ei todeta. Sytoplasma on eosinofiilistä ja sen määrä vaihtelee. Paikoitellen sytoplasma on vakuolisoituvaa, jopa sinettisormusmaista. Ongelma: Muistaa tämän entiteetin olemassaolo. Diff.dg:. IHC: AE1/AE3+, EMA, calretinin+, MIB1 1 5 %, CD34, (vimentiini+). Kommentti: Adenomatoidituumori on mesoteeli alkuinen benigni tuumori, jota kliinisesti ja makroskooppistesti yleensä pidetään myomana. Kornun seutu ja munatorvi ovat tyyppipaikkoja, mutta tuumori voi esiintyä myös ovariossa. Tämä lokalisaatio ja jääleiketilanne voivat muodostaa sudenkuopan (adenokarsinooma), mutta tuma atypian vähäisyys ja mitoosikuvioiden puuttuminen auttavat oikeille jäljille. 9. Tapaus (Ralf Bützow) PAD: Pecoma (Perivascular epitheloid cell tumor)

7 Esitiedot: 75 v. nainen, jolta on kohtu poistettu yli 25 vuotta aikaisemmin myoma dg:lla. Sittemmin toistuvasti pikkulantiossa ja omentin seudussa tuumoreita, jollaisesta näyte. Mikroskopia: Kasvain koostuu sukkulamaisesta toisinaan hieman epiteloidisesta solukosta, jonka sytoplasma on kirkasta tai hennosti eosinofiilistä. Tuma ovat pienehköjä, homogeenisiä, melko vahvasti värjäytyviä, mutta mitoosikuvioita on harvassa. Solukko järjestyy juostemaisesti tiiviin kollageenirikkaan matriksin keskellä, ei tuumorinekroosia. Ongelma: Kliinisen käyttäytymisen ja benigniltä vaikuttavan morfologian välillä on ristiriitaa. Morfologia ei ole tyypillinen millekään heti mieleen tulevalle diff.dg:lle: epitheloid leiomyoma; disseminated peritoneal leiomyomatosis; stromal sarcoma; epitheloid sarcoma; GIST. IHC: ER+, PR+, vimentiini+, MelanA+ (kaikki vahvoja), SMA ollut aikaisemmin (v.88) positiivinen, sittemmin negatiivinen. Desmiini, CD34, S100, calretinin, inhibiini a, CKIT, CD10. Kommentti: Morfologia ja IHC sopivat pecomaan, jonka lähtökohta voi olla kohtu, lantion pehmytkudokset, omentti tai mesenterium. Pecomien maligniteettiaste on vaihteleva. Suuri koko (> 5 cm), mitoosikuvioiden määrä ja tuumorinekroosi ovat negatiivisia ennustetekijöitä. Nykykasvaimen morfologia on rauhallinen, mutta kliininen käyttäytyminen verifioi sen malignia potentiaalia. 10. Tapaus (Ralf Bützow) PAD: Solitary fibrous tumor Esitiedot: 59 v. nainen, jolta on 5 vuotta aikaisemmin poistettu kohtu: sellulaarinen leiomyoma. Nyt pikkulantiossa > 10 cm verekäs kasvain ja tuumorikylvöä myös mesenteriumin pinnalla. Makroskopia: Noin 600 g painava verekäs ja hauras tuumori. Mikroskopia: Kasvain koostuu pyörteisesti järjestyvästä sukkulamaisesta solukosta, jonka lomaan jää runsaasti pieniä kapillaaritason suonia sekä kookkaampia paksuseinämäisiä hyaliinisia haaroittuva suonirakenteita. Mitooskuvioiden määrä on ad 4/10HPF. Kasvaimessa on myksomatoottista degeneraatiota, mutta kiistatonta tuumorinekroosia ei todeta. 5 vuotta aiemmin kohdussa olleen tuumorin morfologia oli identtinen nykytuumorin kanssa. Ongelma: Kohtuperäisenä pidettävä malignisti käyttäytyvä mesenkymaalinen tuumori, jonka morfologia sopii huonosti leiomyo ja stroomatuumoreihin ja niiden variantteihin. Diff.dg: stromal sarcoma; GIST. IHC: CD34+, CD99+, MIB1 10 %, AE1/AE3, EMA, SMA, desmiini, S100, HMB45, CD10, CD117. Kommentti: Valtaosa SFT:sta on benignejä ja muu käyttäytyminen (10 15%) on histologisen löydöksen perusteella vaikeasti ennakoitavissa. Erityisesti abdomenin, pelviksen ja retroperitoneumin muutoksialla on taipumus käyttäytyä aggressiivisemmin kuin raajojen tuumoreilla ja metastasointi keuhkoihin, luuhun tai maksaan voi esiintyä. Potilaalla todettiin omentissa n. 6 cm läpimittainen residiivi 9 kk edellä kuvatun leikkauksen jälkeen.

IAP, Majvik 17 18.04.2008 (ka)

IAP, Majvik 17 18.04.2008 (ka) Kliiniset esitiedot: 22v Elektiivinen sektio, sikiön raskausaikana todetun kookkaan päänvuoksi, ensimmäinen raskaus. Sattumalöydöksenä todetaan kohdun takana. 6 cm pehmeähkö tuumori, lähtee sigman mesosta.

Lisätiedot

Kohdun sileälihaskasvaimet. Molekylaariset mekanismit ja histologiset kriteerit. Tom Böhling Haartman-instituutti, HY HUSLAB

Kohdun sileälihaskasvaimet. Molekylaariset mekanismit ja histologiset kriteerit. Tom Böhling Haartman-instituutti, HY HUSLAB Kohdun sileälihaskasvaimet. Molekylaariset mekanismit ja histologiset kriteerit Tom Böhling Haartman-instituutti, HY HUSLAB Lääketieteellinen tiedekunta / Tom Böhling 20.9.2013 1 Sileälihaskasvaimet Leiomyooma

Lisätiedot

IAP kevätkokous 2013, Naantali. Annukka Pasanen, LL HUSLAB

IAP kevätkokous 2013, Naantali. Annukka Pasanen, LL HUSLAB IAP kevätkokous 2013, Naantali Annukka Pasanen, LL HUSLAB Esitiedot: 53v nainen, tupakoitsija v. 2005 poistettu 200g painava kohtu myoomamaisten muutosten takia (4cm ja 6cm) v. 2012 flunssaoireiden vuoksi

Lisätiedot

IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari

IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari Tapaus 1 45 vuotias mies, ei aiempia sairauksia. Oikean kiveksen 3,5 cm läpimittainen tuumori. 14.11.2008 CD99 Inhibin Ki67 AE1/AE3 14.11.2008 Muita immunovärjäyksiä

Lisätiedot

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB IAP Kuopio 27.9.2007 Mesenkymaalisia kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB Pehmytkudoskasvainten patologiaa Valtaosa pehmytkudoskasvaimista benignejä, malignit harvinaisia,

Lisätiedot

Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa. Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto

Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa. Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto Gynekopatologian tavallisia ongelmia HPV-muutosten vaikeusasteen

Lisätiedot

Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS

Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Mitä tehdä oireettomalle gynekologiselle sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Naistentautien ja gyn.sädehoidon

Lisätiedot

Bifaasiset rintatuumorit. IAP Ruka 2 4.4.2009 Vesa Kärjä

Bifaasiset rintatuumorit. IAP Ruka 2 4.4.2009 Vesa Kärjä Bifaasiset rintatuumorit IAP Ruka 2 4.4.2009 Vesa Kärjä Fibroepiteliaaliset tuumorit Epiteliaalinen ja mesenkymaalinen komponentti WHO: Fibroadenooma (FA) Phylloidituumori (PT) Periduktaalinen stromaalinen

Lisätiedot

Tapaus vuotias mies, jolla nenän iholla laaja alainen tuumori

Tapaus vuotias mies, jolla nenän iholla laaja alainen tuumori Tapaus 1 52 vuotias mies, jolla nenän iholla laaja alainen tuumori Tapaus 1 PAD: Acral myxoinflammatory fibroblastic sarcoma Hitaasti kasvava kivuton leesio raajojen distaaliosassa v sormet ja kämmenalue

Lisätiedot

Rustotuumorit. IAP Turku 13.5.2016 Mikko Rönty Fimlab, Tampere

Rustotuumorit. IAP Turku 13.5.2016 Mikko Rönty Fimlab, Tampere Rustotuumorit IAP Turku 13.5.2016 Mikko Rönty Fimlab, Tampere Rustotuumorit yleistä Suurimpia primäärien luutuumoreiden ryhmiä Tyyppipiirre on kasvainsolujen tuottama kondroidi matriksi (soluväliaine)

Lisätiedot

Kivestuumorit. Anna Sankila HUSLAB

Kivestuumorit. Anna Sankila HUSLAB Kivestuumorit Anna Sankila HUSLAB Kivessyöpä Harvinainen, vain 1 % kaikista miesten syövistä Insidenssi korkeimmillaan 25 35 vuotiailla miehillä, joilla yleisin pahanlaatuinen kasvain Insidenssi nousee

Lisätiedot

Meeri Apaja-Sarkkinen. Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta.

Meeri Apaja-Sarkkinen. Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta. Meeri Apaja-Sarkkinen Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta. HODGKININ LYMFOOMA IAP Tampere 4.-5.5.2006 Dosentti Meeri Apaja-Sarkkinen OYS/Patologian osasto Hodgkinin lymfooma/alatyypit

Lisätiedot

Kohdunkaulan PAPA:n look alikes. Marita Laurila Fimlab Laboratoriot OY Turku

Kohdunkaulan PAPA:n look alikes. Marita Laurila Fimlab Laboratoriot OY Turku Kohdunkaulan PAPA:n look alikes Marita Laurila Fimlab Laboratoriot OY Turku 8.4.2016 1 LSIL Perinukleaarinen halo (tarkkarajainen) Tumakoon suureneminen Tumamembraani poimuttuu Binuklaatio 2 LSIL Solu

Lisätiedot

COPYRIGHT MARTINE VORNANEN. Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty!

COPYRIGHT MARTINE VORNANEN. Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty! COPYRIGHT MARTINE VORNANEN Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty! PAPILLAN JA ULKOISTEN SAPPITEIDEN KASVAIMET MARTINE VORNANEN PSHP LABORATORIOKESKUS ULKOISTEN SAPPITEIDEN

Lisätiedot

LASTEN SUKKULASOLUISET PEHMYTOSATUUMORIT IAP TURKU Jukka Laine Lastenpatologi TYKS

LASTEN SUKKULASOLUISET PEHMYTOSATUUMORIT IAP TURKU Jukka Laine Lastenpatologi TYKS SUKKULASOLUISET IAP 2016 Jukka Laine Lastenpatologi TYKS LAPSILLA I Pediatriset blastoomat/small Round Cell Tumors (SRCT) II Lipomatoottiset tuumorit III Sukkulasolutuumorit IV Muut pediatriset tuumorit

Lisätiedot

Yleinen histologinen diagnoosi patologi etiologisen haasteen edessä

Yleinen histologinen diagnoosi patologi etiologisen haasteen edessä PAD: INFLAMMATIO GRANULOMATOSA (KEUHKO) Yleinen histologinen diagnoosi patologi etiologisen haasteen edessä Risto Pirinen PKSSK patologia GRANULOMATOOTTINEN TULEHDUS KEUHKOSSA Infektio (tbc ~ mykobakteerit,

Lisätiedot

Sarkoomaresekaatin käsittely. Maria Laari HUSLAB

Sarkoomaresekaatin käsittely. Maria Laari HUSLAB Sarkoomaresekaatin käsittely Maria Laari HUSLAB Sarkoomaresekaatin käsittely preoperatiiviset biopsiat leikkauspreparaatti tuorenäyttenä formaliinifiksoidun näytteen käynnistys PAD lausunto Preoperatiiviset

Lisätiedot

LOBULAARISET NEOPLASIAT

LOBULAARISET NEOPLASIAT LOBULAARISET NEOPLASIAT IAP 2. 4.4.2009 Ruka, Kuusamo Meeri Apaja Sarkkinen OYS Patologian osasto LOBULAARISET NEOPLASIAT/YLEISTÄ lobulaariset ja duktaaliset neoplasiat saavat alkunsa terminaalisesta duktolobulaarisesta

Lisätiedot

Ovarion Borderline tuumorit. Ralf Bützow, HUSLAB/HYKS

Ovarion Borderline tuumorit. Ralf Bützow, HUSLAB/HYKS Ovarion Borderline tuumorit Ralf Bützow, HUSLAB/HYKS Käypä Hoito + PAD: Cysta/ Cystadenoma > cystectomia/oophorectomia + PAD: Cystadenoma mucinosum jos cystectomia seuranta + PAD: S BOT (classic)/m BOT

Lisätiedot

Johtaako rintaleesioiden tutkimus ohutneulanäyteillä kaaokseen? Pia Boström Tyks-Sapa

Johtaako rintaleesioiden tutkimus ohutneulanäyteillä kaaokseen? Pia Boström Tyks-Sapa Johtaako rintaleesioiden tutkimus ohutneulanäyteillä kaaokseen? Pia Boström Tyks-Sapa Ohutneulabiopsia on sopiva potilaille, joilla on verenohennuslääkitys leesio lähellä ihoa tai suuria suonia implantti

Lisätiedot

IAP:n tapausseminaari Helsinki 100920004. Miksi nikama romahtaa, miksi tulee parapareesi?

IAP:n tapausseminaari Helsinki 100920004. Miksi nikama romahtaa, miksi tulee parapareesi? IAP:n tapausseminaari Helsinki 100920004 Miksi nikama romahtaa, miksi tulee parapareesi? Tapausseminaari välidiat: 2 Kilpisjärvi Saana 12 Tunturimittarin toukka (Epirrita autumnata) 43 Kiirunankello (campanula

Lisätiedot

Endometriumin metaplasiat. Annikki Liakka, OYS, patologian osasto

Endometriumin metaplasiat. Annikki Liakka, OYS, patologian osasto Endometriumin metaplasiat Annikki Liakka, OYS, patologian osasto Metaplasiat ovat muutoksia, joissa normaali endometriumin epiteeli on korvautunut toisentyyppisellä erilaistuneella epiteelillä. Termi muutos

Lisätiedot

Luutuumorit IAP Turku Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY

Luutuumorit IAP Turku Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY Luutuumorit IAP Turku 7.5.2010 Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY Luutuumori tiimi älä tee diagnoosia yksin Ortopedi Radiologi Onkologi Geneetikko ja Patologi -kliiniset tiedot/löydökset -natiivi-rtg,

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

etiologialtaan tuntematon autoimmuunisairaus, joka vaurioittaa pieniä ja keskisuuria intrahepaattisia sappiteitä ja vaihtelevasti hepatosyytteja

etiologialtaan tuntematon autoimmuunisairaus, joka vaurioittaa pieniä ja keskisuuria intrahepaattisia sappiteitä ja vaihtelevasti hepatosyytteja Kyösti Nuorva 2011 etiologialtaan tuntematon autoimmuunisairaus, joka vaurioittaa pieniä ja keskisuuria intrahepaattisia sappiteitä ja vaihtelevasti hepatosyytteja infektiot voivat laukaista (keuhkoklamydia)

Lisätiedot

Tapausseminaarin HAND OUT

Tapausseminaarin HAND OUT Suomen IAP:n syyskokous Jyväskylässä 10.-11.11.2011 Tapausseminaarin HAND OUT TAPAUS 1. Vesa Kärjä, Kuopio Formaliinifiksoiduissa HE-leikkeissä nähdään histiosyyteistä ja jättisoluista koostuva vierassolutyyppinen

Lisätiedot

MALIGNI MESOTELIOOMA: Sisko Anttila Jorvin patologian laboratorio Huslab

MALIGNI MESOTELIOOMA: Sisko Anttila Jorvin patologian laboratorio Huslab MALIGNI MESOTELIOOMA: Sisko Anttila Jorvin patologian laboratorio Huslab 11/24/2015 IAP, Tampere, 12.-13.11.2015 1 MM epiteloidin mesoteliooman erotusdiagnostiikkaa benigni vai maligni mesoteeliproliferaatio

Lisätiedot

LIERIÖSOLUATYPIAT GYNEKOLOGISESSA PAPA- NÄYTTEESSÄ

LIERIÖSOLUATYPIAT GYNEKOLOGISESSA PAPA- NÄYTTEESSÄ Leena Krogerus, patologian dosentti Helsingin Yliopistossa Apulaisylilääkäri Jorvin sairaalan patologian osastolla Suomen Kliinisen Sytologian Yhdistyksen puheenjohtaja..ei muita sidonnaisuuksia LIERIÖSOLUATYPIAT

Lisätiedot

Immunohistokemia pehmytosakasvainten diagnostiikassa mitä uutta? IAP kevätkokous Turku Markku Kallajoki Tyks-Sapa / patologia

Immunohistokemia pehmytosakasvainten diagnostiikassa mitä uutta? IAP kevätkokous Turku Markku Kallajoki Tyks-Sapa / patologia Immunohistokemia pehmytosakasvainten diagnostiikassa mitä uutta? IAP kevätkokous Turku 12.5. 2016 Markku Kallajoki Tyks-Sapa / patologia WHO:n pehmytosakasvainten luokitus vuodelta 2013 Keratiineja ilmentaviä

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Uusi IAC rintanäytteiden ONB-luokitus Pia Boström LT, patologian erikoislääkäri Tyks-Sapa

Uusi IAC rintanäytteiden ONB-luokitus Pia Boström LT, patologian erikoislääkäri Tyks-Sapa Uusi IAC rintanäytteiden ONB-luokitus 9.10.2017 Pia Boström LT, patologian erikoislääkäri Tyks-Sapa Paksuneulanäytteet (PNB) ovat pitkälti korvanneet ohutneulanäytteet, koska seulonnassa otetaan useasti

Lisätiedot

IHON APUELINTUUMORIT. IAP, Suomen osasto Matti Kallioinen

IHON APUELINTUUMORIT. IAP, Suomen osasto Matti Kallioinen IHON APUELINTUUMORIT IAP, Suomen osasto 9.11.-10.11.2017 Matti Kallioinen Ihon apuelintuumorit Perinteisesti luokitellaan erilaistumissuunnan ja erilaistumisasteen mukaan vähintään 80 entiteettiä Karvafollikkelituumorit

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ?

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? Riitta Huotari-Orava Patologian erikoislääkäri Iho-ja sukupuolitautien erikoislääkäri 9.1.2007 Löydöksenä on basaliooma. Kasvain yltää reunaan.

Lisätiedot

Uroteelineoplasiat. Paula Kujala 13.11.2008

Uroteelineoplasiat. Paula Kujala 13.11.2008 Uroteelineoplasiat Paula Kujala 13.11.2008 UROTEELI Virtsarakon kasvaimista suurin osa on lähtöisin virtsateitä verhoavasta spesialisoituneesta epiteelistä, uroteelista. Uroteeli peittää virtsateitä munuaisaltaasta

Lisätiedot

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO Dosentti Johanna Mäenpää Naistenklinikka TAYS JM 05 KÄSITELTÄVÄT KASVAIMET Itusolukasvaimet Stroomaperäiset kasvaimet Kasvaimet epäspesifisestä

Lisätiedot

Mitä onkologi toivoo patologilta?

Mitä onkologi toivoo patologilta? Mitä onkologi toivoo patologilta? Mikä PAD-lausunnossa vaikuttaa kilpirauhassyövän hoitoon Hanna Mäenpää, dos HUS, Syöpätautien klinikka Onkologian trendejä Entiteetit pirstoutuvat pienemmiksi: lisää tietoa

Lisätiedot

Sarkoomien syto- ja molekyyligenetiikkaa Iina Tuominen, FT Erikoistuva sairaalasolubiologi Tyks-Sapa-liikelaitos IAP:n kevätkokous 12.5.

Sarkoomien syto- ja molekyyligenetiikkaa Iina Tuominen, FT Erikoistuva sairaalasolubiologi Tyks-Sapa-liikelaitos IAP:n kevätkokous 12.5. Sarkoomien syto- ja molekyyligenetiikkaa Iina Tuominen, FT Erikoistuva sairaalasolubiologi Tyks-Sapa-liikelaitos IAP:n kevätkokous 12.5.2016 Iina.Tuominen@tyks.fi Genetiikan tutkimukset sarkoomien diagnostiikassa

Lisätiedot

Abdominaalinen raskaus. Gynekologisen Kirurgian Seura, 27.9.2012 Päivi Vuolo-Merilä el

Abdominaalinen raskaus. Gynekologisen Kirurgian Seura, 27.9.2012 Päivi Vuolo-Merilä el Abdominaalinen raskaus Gynekologisen Kirurgian Seura, 27.9.2012 Päivi Vuolo-Merilä el LK s. 1967 v. 1993 Dg: cysta dermoidea ovari l. sin. (halk. 10 cm) Tmp: s-o-ectomia via l-scopiam v. 2000 G0 Dg: endometrioma

Lisätiedot

Akuutti kohtutorsio loppuraskaudessa. Ayl, vye Kirsi Kuismanen Tays Nasy GKS 27.9.2012

Akuutti kohtutorsio loppuraskaudessa. Ayl, vye Kirsi Kuismanen Tays Nasy GKS 27.9.2012 Akuutti kohtutorsio loppuraskaudessa Ayl, vye Kirsi Kuismanen Tays Nasy GKS 27.9.2012 2 potilastapausta 2 -76 Reuma, Prednisolon 8/07 säännöllinen synnytys H42+2 22.3.2009 herää klo 7.45 kovaan alavatsakipuun,

Lisätiedot

ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas

ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas TIIVISTELMÄ Esmya -hoidon kesto on rajoitettu kolmeen kuukauteen. Varmistakaa ennen Esmya -hoidon määräämistä, ettei potilas ole raskaana eikä imetä.

Lisätiedot

Mesotelioomadiagnostiikan osuvuus ja ammattisyövän toteamisen käytännöt Suomessa. 1 Loppuraportti 31.8.2011 Sisko Anttila

Mesotelioomadiagnostiikan osuvuus ja ammattisyövän toteamisen käytännöt Suomessa. 1 Loppuraportti 31.8.2011 Sisko Anttila 1 Mesotelioomadiagnostiikan osuvuus ja ammattisyövän toteamisen käytännöt Suomessa Vastuututkija: Muut osallistujat:, HUSLAB ja TTL Henrik Wolff, TTL Eeva Kettunen, TTL Tom Böhling, HUSLAB Aija Knuuttila,

Lisätiedot

NAISEN AKUUTTI VATSA Syynä ekstra, torsio tai ruptuura! Pia Suvitie, el Naistenklinikka TYKS

NAISEN AKUUTTI VATSA Syynä ekstra, torsio tai ruptuura! Pia Suvitie, el Naistenklinikka TYKS NAISEN AKUUTTI VATSA Syynä ekstra, torsio tai ruptuura! Pia Suvitie, el Naistenklinikka TYKS GKS-päivät 28.-29.9.2006 Potilastapaus 40v terve nainen, 3 x ss, km x 1 ei ehkäisyä, eroamassa syönyt illan

Lisätiedot

ENDOMETRIOOSI JA SYÖPÄRISKI 24.9.2015. Ralf Bützow

ENDOMETRIOOSI JA SYÖPÄRISKI 24.9.2015. Ralf Bützow ENDOMETRIOOSI JA SYÖPÄRISKI 24.9.2015 Ralf Bützow HUSLAB/Naistensairaalan tutkimuslaboratorio Karsinoomat Itusolukasvaimet Sex cordstroomatuumorit ENDOMETRIOOSI 6 % (2-22%) OVARIOKARSINOOMA 1,5 % ENDOMETRIOOSI

Lisätiedot

Kilpirauhasen kasvaimet NYKYLUOKITUS 21.11.2012

Kilpirauhasen kasvaimet NYKYLUOKITUS 21.11.2012 Kilpirauhasen kasvaimet NYKYLUOKITUS 21.11.2012 Johanna Arola Aikakauskirja Duodecim Patologian osasto Haartman-instituutti ja HUSLAB Sidonnaisuudet Kirjoituspalkkiot Kustannus OY Duodecim Aikakauskirja

Lisätiedot

TAPAUSSEMINAARI Keuhkopatologiaa täysin palkein Oulu 25.-26.11. 2010

TAPAUSSEMINAARI Keuhkopatologiaa täysin palkein Oulu 25.-26.11. 2010 International Academy of Pathology Suomen osasto TAPAUSSEMINAARI Keuhkopatologiaa täysin palkein Oulu 25.-26.11. 2010 1. YP07-11096 Jouko Lohi Vas. keuhko: Congenital pulmonary airway malformation, type

Lisätiedot

NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT. Tampere 4. 5. 2006 derström

NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT. Tampere 4. 5. 2006 derström NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT Tampere 4. 5. 2006 Karl Ove SöderstrS derström B solujen erilaistuminen Nopeakasvuiset B solub lymfoomat Diffuusi suurisoluinen B solub lymfooma Manttelisolu

Lisätiedot

Maksasiirteiden patologiaa Suomen IAP:n kevätkokous, Tampere

Maksasiirteiden patologiaa Suomen IAP:n kevätkokous, Tampere Maksasiirteiden patologiaa Suomen IAP:n kevätkokous, Tampere Anne Räisänen-Sokolowski dosentti, oyl HUSLAB, Transplantaatiopatologian laboratorio Esityksen sisält ltö Maksan siirrot Suomessa ja maailmalla

Lisätiedot

Akuutti maha raskaana olevalla potilaalla Tapausselostus. GEK 22.9.2005 Jutta Sikkinen TAYS

Akuutti maha raskaana olevalla potilaalla Tapausselostus. GEK 22.9.2005 Jutta Sikkinen TAYS Akuutti maha raskaana olevalla potilaalla Tapausselostus GEK 22.9.2005 Jutta Sikkinen TAYS 42-v. G3P2 ICSI-raskaus, H8 verinen vuoto, H15 LVP : norm. 3-4 v. aiemmin mahakipujen takia gastroskopia ja helikobakteerihäätöhoito

Lisätiedot

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit Gks 22.9.2016 Pia Heinonen Tyks nkl Sidonnaisuudet Bayer Upviser Olympus Yksityisvastaanotto : Mehiläinen ja Terveystalo Endometriumpolyypit Ovat tavallisia

Lisätiedot

Nuoren naisen lantiotuumori. GKS-päivät 28.9.07 Biomedicum Sari Koivurova OYS

Nuoren naisen lantiotuumori. GKS-päivät 28.9.07 Biomedicum Sari Koivurova OYS Nuoren naisen lantiotuumori GKS-päivät 28.9.07 Biomedicum Sari Koivurova OYS Yleisyydestä teini-iässä alle 6% lantiotuumoripotilasta teini-ikäisiä toiminnalliset ei-neoplastiset muutokset selvästi yleisimpiä

Lisätiedot

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka 1 HE4 Human epididyminis protein 4 Yksiketjuinen, WFDC (whey acidic four-disulfide)- ryhmän glukosyloitunut

Lisätiedot

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Roche Oy (koulutusmatka, luentopalkkio) Kuvantamisen rooli diagnostiikassa ja seurannassa (EUS, ERCP ei käsitellä) Kuvantamismenetelmän

Lisätiedot

Glioomien molekyylidiagnostiikkaa Maria Gardberg TYKS-Sapa Patologia / Turun Yliopisto

Glioomien molekyylidiagnostiikkaa Maria Gardberg TYKS-Sapa Patologia / Turun Yliopisto Glioomien molekyylidiagnostiikkaa 30.8.2013 Maria Gardberg TYKS-Sapa Patologia / Turun Yliopisto Glioomien WHO-luokitus on morfologinen Gradusten I-IV ryhmittelyn perustana on toiminut ennusteen huononeminen

Lisätiedot

Hyvä leikkauskertomus. Sari Koivurova OYS

Hyvä leikkauskertomus. Sari Koivurova OYS Hyvä leikkauskertomus GKS-päivät 23.9.2010 Sari Koivurova OYS Potilasasiakirjalainsäädäntö Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/1994) - velvollisuus laatia ja säilyttää potilasasiakirjat

Lisätiedot

Pölykeuhkosairaudet. IAP, Oulu 25.11.2010 Sisko Anttila, HUSLAB

Pölykeuhkosairaudet. IAP, Oulu 25.11.2010 Sisko Anttila, HUSLAB Pölykeuhkosairaudet IAP, Oulu 25.11.2010 Sisko Anttila, HUSLAB Pölykeuhkosairaudet Keuhkon reaktiomalli Pölymakulat (mineral dust small airway disease) Obliteroiva bronkioliitti Diffuusi alveolivaurio

Lisätiedot

Uudet WHO-luokitukset: Virtsatiet. Marita Laurila Fimlab Laboratoriot OY

Uudet WHO-luokitukset: Virtsatiet. Marita Laurila Fimlab Laboratoriot OY Uudet WHO-luokitukset: Virtsatiet Marita Laurila Fimlab Laboratoriot OY 10.2.2017 WHO 2016 Munuaistuumorit Uusi klassifikaatio perustuu Vancouverin konsensukseen (International Society of Urological Pathology

Lisätiedot

Sappiteiden sytologiaa Murikka-opisto 20.5.2011. Leena Krogerus HY ja HUSLAB

Sappiteiden sytologiaa Murikka-opisto 20.5.2011. Leena Krogerus HY ja HUSLAB Sappiteiden sytologiaa Murikka-opisto 20.5.2011 Leena Krogerus HY ja HUSLAB Taustaa PSC-preneoplastinen tila nuorilla ihmisillä Hoito: Maksansiirto Muita neoplasialle altistavia tekijöitä Kongenitaaliset

Lisätiedot

Mikroskopia 2: Verisively, sidekudos Solubiologia ja peruskudokset 2013 Heikki Hervonen/MA, Biolääketieteen laitos /Anatomia.

Mikroskopia 2: Verisively, sidekudos Solubiologia ja peruskudokset 2013 Heikki Hervonen/MA, Biolääketieteen laitos /Anatomia. Mikroskopia 2: Verisively, sidekudos Solubiologia ja peruskudokset 2013 Heikki Hervonen/MA, Biolääketieteen laitos /Anatomia Tavoitteet: - tunnistaa eri sidekudostyyppejä ja niissä esiintyviä soluja histologisessa

Lisätiedot

PLACENTA PERCRETA. Mika Nuutila GKS Biomedicum, Helsinki 22.9.2005

PLACENTA PERCRETA. Mika Nuutila GKS Biomedicum, Helsinki 22.9.2005 PLACENTA PERCRETA Mika Nuutila GKS Biomedicum, Helsinki 22.9.2005 Epänormaalin plasentaation muotoja Alkuraskauden epäonnistunut implantaatio, plasentaatio: pre-eklampsia, ovum abortivum... Ablatio placentae

Lisätiedot

Intra-abdominaalinen raskaus. Gynekologisen Kirurgian Seura, Päivi Vuolo-Merilä

Intra-abdominaalinen raskaus. Gynekologisen Kirurgian Seura, Päivi Vuolo-Merilä Intra-abdominaalinen raskaus Gynekologisen Kirurgian Seura, 22.9.2005 Päivi Vuolo-Merilä LK, s. 1967 11/1993: dg: cysta dermoidea ov l sin (halk 10 cm) tmp: s-o-ectomia via l-scopiam 6/2000: G0 dg: endometriosis

Lisätiedot

International Academy of Pathology Finnish Division Suomen osasto

International Academy of Pathology Finnish Division Suomen osasto International Academy of Pathology Finnish Division Suomen osasto Sokos-hotelli Tahko 23. 3. 2007 Ongelmatapausseminaari»Immunohistokemia patologisessa diagnostiikassa» Ojenne Tapaukset Helsinki Johanna

Lisätiedot

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71 Endometrioosi LK Heikkilä Maija, LK Jutila Topi, LK Myllylä Hanna, LK Pietarinen Johanna, LK Puumala Pasi, LK Vallasto Inari, LK Visuri Sofia, Prof Ryynänen Markku Johdanto Yleistä tarkoittaa endometriumin

Lisätiedot

HEMOKROMATOOSI JA MUUT KERTYMÄSAIRAUDET

HEMOKROMATOOSI JA MUUT KERTYMÄSAIRAUDET HEMOKROMATOOSI JA MUUT KERTYMÄSAIRAUDET Maksan ja sappiteiden patologia Murikka-opisto, 19-20.05.2011 Martine Vornanen PSHP Tamperen Yliopistollinen sairaala AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET Valtaosa maksan periytyvistä

Lisätiedot

Histopatologian. Pirkko Hirsimäki. patologian palvelualue

Histopatologian. Pirkko Hirsimäki. patologian palvelualue Histopatologian värjäystekniikka: äjä tk kierrospalaute Pirkko Hirsimäki TYKS-SAPA SAPA liikelaitos l i patologian palvelualue 5.2.2010 2010 1 Ulkoinen laadunarviointikierros: Histopatologia 4/2008 Osallistujat

Lisätiedot

ANTIGEENIEN PAIKANTAMINEN SOLUBLOKEISTA

ANTIGEENIEN PAIKANTAMINEN SOLUBLOKEISTA ANTIGEENIEN PAIKANTAMINEN SOLUBLOKEISTA LabQuality-päivät 8.2.2007 Antero Laasonen, Johanna Varpula, Tarja Ylimäki Seinäjoen keskussairaala Patologian osasto YLEISTÄ Solublokkeja (histoblokkeja) valmistetaan

Lisätiedot

Lisäkilpirauhasen patologiaa. Juha Näpänkangas OYS

Lisäkilpirauhasen patologiaa. Juha Näpänkangas OYS Lisäkilpirauhasen patologiaa Juha Näpänkangas OYS IV IV < 9 mm < 40 mg 0-4-12 kpl III III Onkosytääriset/ oksyfiiliset solut Pääsolut Normaali histologia Runsas verisuonitus Ohut fibroottinen kapseli Pieniä

Lisätiedot

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Tiina Jahkola HYKS Plastiikkakirurgian klinikka Malignit ihokasvaimet - tavalliset insidenssi Suomessa v. 2004 Levyepiteelikarsinooma = okasolusyöpä = ca spinocellulare

Lisätiedot

Rintasyövän reseptori- ja HER-2 tutkimusten laadunhallinta. Jorma Isola Tampereen yliopisto Biolääketieteellisen teknologian yksikkö

Rintasyövän reseptori- ja HER-2 tutkimusten laadunhallinta. Jorma Isola Tampereen yliopisto Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Rintasyövän reseptori- ja HER-2 tutkimusten laadunhallinta Jorma Isola Tampereen yliopisto Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Reseptori- ja HER2-tutkimusten erityispiirteitä i ii i Tutkittavia näytteitä

Lisätiedot

Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito

Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito kesto? verinen vuoto, hyytymät, kudoskappaleet o myös raskaushormonien paksuntama decidua voi muistuttaa raskausmateriaalia (PAD!) alavatsakipu Diagnostiikka Raskauden

Lisätiedot

Endometriumbiopsian indikaatiot 1/2

Endometriumbiopsian indikaatiot 1/2 Menometrorragia 1/3 1/2 40 55 naisista >40 v naisilla 10 %:lla on endometriumpolyyppi myomat naisten yleisimpiä kasvaimia (40 70 %) n. 40 % 50 60 v. naisista käyttää jossakin vaiheessa hormonikorvaushoitoa

Lisätiedot

PATOLOGIA PATOLOGIAN TUTKIMUSNIMIKKEET

PATOLOGIA PATOLOGIAN TUTKIMUSNIMIKKEET PATOLOGIA Patologian nimikkeistön tarkoituksena on varmistaa, että näytettä lähetettäessä yksikäsitteisesti pyritään määrittelemään haluttu tutkimus. Nimikkeen tulee perustua näin ollen pyyntöön. Tällä

Lisätiedot

Munasarjakystat. Gynekologisen kirurgisen seuran koulutuspäivät 19.9.2014 Maarit An;la, KYS

Munasarjakystat. Gynekologisen kirurgisen seuran koulutuspäivät 19.9.2014 Maarit An;la, KYS Munasarjakystat Gynekologisen kirurgisen seuran koulutuspäivät 19.9.2014 Maarit An;la, KYS Sidonnaisuudet Dos., synnytys- ja naistentau0en erikoislääkäri, gynekologisen onkologian lisäkoulutus Päätoimi

Lisätiedot

Kasvainsairauksien kirurginen hoito

Kasvainsairauksien kirurginen hoito Kasvainsairauksien kirurginen hoito Sari Mölsä Diplomate of European College of Veterinary Surgeons Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eläintenhoitajaseminaari 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

23.9.2010 GKS 2010 Reita Nyberg

23.9.2010 GKS 2010 Reita Nyberg Laparoskopia raskauden aikana el Reita Nyberg Naistentautien ja synnytysten vastuualue, TAYS Taustaa 1 odottaja / 500-635 tarvitsee vatsan alueen kirurgiaa muusta kuin obstetrisesta syystä appendisiitti,

Lisätiedot

Gynekologisten syöpien leikkaushoito K-SKS:ssa

Gynekologisten syöpien leikkaushoito K-SKS:ssa Gynekologisten syöpien leikkaushoito K-SKS:ssa Naistentautien alueellinen koulutus 18.11.2016 Mika Helste Sisältö Taustaa Mitä? Kuka Miten ja miksi? Miten on mennyt? Mitä jatkossa? 1 Syövät Keski-Suomessa

Lisätiedot

Sarkoomien WHO luokitus ja gradeeraus Blokkikoulutus Helsinki Tom Böhling

Sarkoomien WHO luokitus ja gradeeraus Blokkikoulutus Helsinki Tom Böhling Sarkoomien WHO luokitus ja gradeeraus Blokkikoulutus Helsinki 10.4.2015 Tom Böhling Patologian professori, johtaja, Medicum, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, HUSLAB Sidonnaisuudet: Yhtyneet Medix Laboratoriot

Lisätiedot

SYTOLOGIAN LABORATORION LAADUNOHJAUS JA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT

SYTOLOGIAN LABORATORION LAADUNOHJAUS JA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT SYTOLOGIAN LABORATORION LAADUNOHJAUS JA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT Heikki Aho TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia MÄÄRITELMIÄ Laatukontrolli (quality control) Menettelyt toivotun laatutason todentamiseksi

Lisätiedot

NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING

NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING NIPT perustuu äidin veressä olevan sikiöperäisen soluvapaan DNA:n tutkimiseen ja seulonta kattaa sikiön 21-trisomian (Downin syndrooma), 18-trisomian, 13-trisomian

Lisätiedot

BENIGNIN JA MALIGNIN LYMFAATTISEN PROLIFERAATION EROTUSDIAGNOSTIIKKA

BENIGNIN JA MALIGNIN LYMFAATTISEN PROLIFERAATION EROTUSDIAGNOSTIIKKA BENIGNIN JA MALIGNIN LYMFAATTISEN PROLIFERAATION EROTUSDIAGNOSTIIKKA MARTINE VORNANEN LABORATORIOKESKUS PSHP 04.05.2006 IMUSOLMUKKEEN ANATOMIA perinteisesti imusolmuke jaetaan 3 alueeseen korteksi; joka

Lisätiedot

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE 5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE RO-GNE: RASKAUDEN ILMOITUSLOMAKE ILMOITTAJAN TIEDOT Ensimmäinen Seuranta Ilmoittajan nimi: Tyyppi: Lääkäri (erikoisala) Farmaseutti/proviisori Kuluttaja Muu (mikä) Yhteydenotto-osoite:

Lisätiedot

Luuydinbiopsian valmistus ja tulkinta. Kaarle Franssila

Luuydinbiopsian valmistus ja tulkinta. Kaarle Franssila Luuydinbiopsian valmistus ja tulkinta Kaarle Franssila Kristabiopsia, biopsiatyypit Core-biopsia Kirurginen biopsia Aspiraatiobiopsia - Aspiraatti suoraan fiksatiiviin - Aspiraatti fiksoidaan koagulaation

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET Kiireellisyysluokitus! (päivystys/ei-päivystys). Sovi päivystytutkimuksesta/ajankohdasta tutkimuksen tekevän yksikön kanssa

Lisätiedot

Sidekudos. Sidekudos. Makrofagi. Makrofagit (mononukleaarinen syöjäsolujärjestelmä)

Sidekudos. Sidekudos. Makrofagi. Makrofagit (mononukleaarinen syöjäsolujärjestelmä) Luento III Sidekudos Makrofagit (mononukleaarinen syöjäsolujärjestelmä) j j Maksan Kuppferin soluja Syntyvät luuytimessä promonosyyteistä Kulkeutuvat veren mukana eri kudoksiin Saadaan näkyviin vitaaliväreillä

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

Anti-Müllerian hormoni (AMH) munasarjan toiminnan merkkiaineena

Anti-Müllerian hormoni (AMH) munasarjan toiminnan merkkiaineena Anti-Müllerian hormoni (AMH) munasarjan toiminnan merkkiaineena Mikko Anttonen, dosentti, erikoistuva lääkäri, Hy ja HUS Potilas A. Müller 43v, jolla kaksi synnytystä. Noin 2v ajan epäsäännölliset, pikku

Lisätiedot

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa SIKIÖSEULONNAT SUOMESSA Seulonta-asetus annettiin v 2007 (1339/2006 päivitys 339/2011), jolloin annettiin kolmen vuoden siirtymäaika. Seulonta Seulonta on osa ehkäisevää

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY LYMFOOMADIAGNOSTIIKAN JA HOIDON KULMAKIVI. K Franssila & E Jantunen

TIIMITYÖSKENTELY LYMFOOMADIAGNOSTIIKAN JA HOIDON KULMAKIVI. K Franssila & E Jantunen TIIMITYÖSKENTELY LYMFOOMADIAGNOSTIIKAN JA HOIDON KULMAKIVI K Franssila & E Jantunen KLIINIKON PERSPEKTIIVI DIAGNOSTIIKKAAN ilman diagnoosia rationaalinen, tavoitteellinen hoito mahdotonta diagnostiikkaan

Lisätiedot

Lasten luuydinpatologiaa. Jouko Lohi HUSLAB, Patologian keskuslaboratorio ja Helsingin yliopisto

Lasten luuydinpatologiaa. Jouko Lohi HUSLAB, Patologian keskuslaboratorio ja Helsingin yliopisto Lasten luuydinpatologiaa Jouko Lohi HUSLAB, Patologian keskuslaboratorio ja Helsingin yliopisto Päivän prikalta 3 v 11 kk tyttö Ontuminen, jalkakipu Osteomyeliitti? Cristabiopsiat molemmin puolin Leder

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Kirurgisen leikkauspreparaatin raportointikäyt

Kirurgisen leikkauspreparaatin raportointikäyt Kirurgisen leikkauspreparaatin raportointikäyt ytännöt Heikki Aho TYKS patologia Labqualityn laaduntarkkailupäiv ivät Helsinki 5.2.2008 Raportoinnin vaatimukset Lausunnon tulee sisält ltää sellaiset tiedot,

Lisätiedot

Kohtukirurgia ja synnytys. Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003

Kohtukirurgia ja synnytys. Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003 Kohtukirurgia ja synnytys Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003 Arpi kohdussa Istukan muodostuminen? verenkierto istukan toiminnanvajaus placenta accreta Kohdun repeämän riski? raskauden seuranta,

Lisätiedot

Hannu Tuominen Tapaus 1 (SB-08-9949) Nodulaarifaskiitti PAD

Hannu Tuominen Tapaus 1 (SB-08-9949) Nodulaarifaskiitti PAD Hannu Tuominen Tapaus 1 (SB-08-9949) Esitiedot. 30-vuotiaalla naisella vasemmassa soliskuopassa 4 cm läpimittainen, ympäristöönsä kiinnittynyt tuumori, joka poistettu. Näyte. Soikea, tarkkarajainen, kapseloitumaton

Lisätiedot

Eila Lantto HUS-Kuvantaminen

Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Eila Lantto HUS-Kuvantaminen } Mitä sattumalöydöksellä tarkoitetaan? } Sattumalöydösten esiintyminen ja merkitys } Miten sattumalöydökseen tulisi suhtautua, jos se löytyy Maksasta Sappirakosta Pernasta

Lisätiedot

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus 12.11.2015 IAP Tampere Airi Jartti Elisa Lappi-Blanco Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Oy

Lisätiedot

Istukkagonadotropiini (hcg) - enemmän kuin raskaushormoni. Kristina Hotakainen, LT. Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB

Istukkagonadotropiini (hcg) - enemmän kuin raskaushormoni. Kristina Hotakainen, LT. Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB Istukkagonadotropiini (hcg) - enemmän kuin raskaushormoni Kristina Hotakainen, LT. Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB Istukkagonadotropiini (Human Chorionic Gonadotropin, hcg) Kuuluu

Lisätiedot

SEULONNAN JATKOTUTKIMUSTEN LAATUVAATIMUKSET JA KESKITTÄMINEN

SEULONNAN JATKOTUTKIMUSTEN LAATUVAATIMUKSET JA KESKITTÄMINEN SEULONNAN JATKOTUTKIMUSTEN LAATUVAATIMUKSET JA KESKITTÄMINEN Dos. Jaana Leipälä Finohta 19.3.2009 19.3.2009 Sikiön poikkeavuuksien seulonta/ Jaana Leipälä 1 Seulonnassa on kaksi vaihetta Tarjotaan kaikille:

Lisätiedot

Laparoskooppinen kohdunpoisto

Laparoskooppinen kohdunpoisto Gynekologinen peruskirurgia tänään Laparoskooppinen kohdunpoisto GKS 19.9.2014 Marjaleena Setälä PHKS marjaleena.setala@phsotey.fi Sidonnaisuudet Ylilääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti Laparoskooppisen

Lisätiedot