TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

2 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat Yleistä Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp , talousarvio 2013 ja 2015 ja arviot Tehtäväalueiden talous menolajeittain sekä resurssit Vuoden 2014 talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain Virkojen ja toimien muutokset Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista Avohoito Terveyskeskussairaala Psykososiaaliset palvelut Sosiaalipalvelut Talousarvion 2014 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto Yhteenvedot tehtäväalueittain Luottamuselinhallinto Hallinnon ja talouden tehtäväalue Avohuollon tehtäväalue Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue Erityispalvelujen tehtäväalue Investoinnit Rahoitus Yksikköhintalaskelmat.. 24

3 2 1. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat 1.1 Yleistä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta perusterveydenhuollon sekä suppeassa mittakaavassa terveydenhuoltolaissa mainittua peruserikoissairaanhoitoa. Lisäksi kuntayhtymälle on siirretty osa jäsenkuntien sosiaalitoimen palveluista (vammaispalvelut pois lukien kehitysvammahuolto, päihde- ja mielenterveystyön avopalvelut, lastenvalvonta). Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen, Luvian ja Nakkilan kunnat. Kuntayhtymän asukasmäärä on asukasta. Kokemäen kaupunki ei ole mukana päihde- ja perheneuvolapalvelujen osalta. Kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma perustuvat valtuustokaudelle hyväksyttyyn palvelutasosuunnitelmaan. Yhtymähallitukselle ja -valtuustolle tuodaan erikseen perussopimuksen edellyttämä vuosisuunnitelma (sopimus), jota on käyty jäsenkuntien edustajien kanssa lävitse koko alkuvuoden. 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on valtakunnallisesti sovittu maaliskuussa Toimeenpano on toistaiseksi avoimena. Tarkemmat lainsäädännölliset järjestämisperusteet selviävät vasta myöhemmin valtioneuvoston antaessa kuntien lausuntojen jälkeen lopullisen lakiehdotuksensa. Kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelu kaudelle painottuu pääsääntöisesti vuosiin Talousarvio vuodelle 2015 on tehty erittäin kireäksi huomioiden kuntatalouden kiristynyt taloustilanne. Talousarvioehdotus turvaa kuitenkin lainsäädännön edellyttämät perusterveydenhuollon palvelut. Talousarvion sisältämien toimintojen muutoksissa on huomioitu erityisesti vaikutukset koko sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä. Talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa painopistettä siirretään edelleen avopalveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairaalapalveluissa Kokemäen vuodeosastotoiminta on loppunut kesällä 2014, ja toiminta on keskitetty talousarviovuonna yhteen terveyskeskussairaalaosastoon Harjavallan pääterveysasemalla. Sairaansijamäärän arvioidaan putoavan vuoden 2015 aikana 49:ään. Suunnitelmakauden aikana terveyskeskussairaalan sairaansijamäärä asettunee noin 45 sairaansijaan. Sairaalatoimintaa tukee vuoden 2013 aikana aloitettu ja 2014 vakiintunut kotisairaalatoiminta. Sairaansijojen vähentäminen edellyttää aktiivista kotiutustoimintaa hoitoneuvotteluineen sekä jäsenkuntien omaa aktiivista panostusta hoivapalveluihin. Lisäksi henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä eri-ikäisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden tukeminen tulee olemaan erityisen tärkeää. Varhaisen tuen mallin mukaan kuntayhtymä pyrkii alentamaan poissaoloja. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan myös hyvällä ja oikea-aikaisella työterveyshuollolla. Kuntayhtymän kokonaismenot tulevat arvion mukaan laskemaan vuoden 2013 toteutuneista menoista -3,0 prosenttia. Kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna käyttötalouden menot kasvavat vain 1.2 prosenttia. Kuntien maksuosuuksien muutos vuodesta 2013 on keskimää-

4 rin -0.4 % vaihdellen kunnittain -12,6 prosentista +3,9 prosenttiin. 3 Sosiaalipalveluissa asumispalvelujen tarve on kasvanut olennaisesti sekä vammaispalveluissa että psykososiaalisissa palveluissa vuoden 2014 aikana. Muissa palveluissa palvelujen tarve on tasaantunut. Kuntayhtymään on vakinaistettu alkaen henkilökohtainen avustaja ja henkilökohtaisen avun järjestämistavoissa painopistettä siirretään edelleen työnantajamallilla toteutettavaksi. Samalla ostopalvelua pyritään vähentämään.. Yhteistyötä Avustajakeskuksen kanssa kehitetään edelleen. Kuntayhtymä suunnittelee yhdessä jäsenkuntien kanssa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen järjestämistä osaksi omana toimintana. Perheneuvola- ja psykologipalveluissa viimeisinä vuosina on ollut selkeästi nouseva kysyntä. Luvian liittyminen kuntayhtymään 2013 on lisännyt kysyntää entisestään. Tämän vuoksi kuluvana vuonna on täytetty perheneuvolaan toinen työpari (psykologi ja sosiaalityöntekijä), jonka kustannusvaikutukset 2015 ovat koko vuodelta noin Kuntalain yhtiöittämistä koskeva muutos ei tällä hetkellä näyttäisi koskevan sen enempää työterveyshuoltoa kuin ateriapalvelujakaan. Kuntalain 2a :n mukaanhan kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Yhtiöittämisvelvoite ei koske työterveyshuoltolain 12 :ssä tarkoitettuja lakisääteisiä palveluja (ns. ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut). Kunnan hoidettaviin lakisääteisiin työterveyspalveluihin ollaan lisäämässä myös työterveyshuollossa annettavat sairaanhoitopalvelut. Näin työterveyshuolto muuttuu kokonaisuudessaan kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi, jota yhtiöittämisvelvoite ei koske. Ravintohuoltopalvelujen osalta kuntayhtymän ja yksityisen tehostetun asumisen palveluja myyvän yksityisen palveluntuottajan välillä oleva sopimus ateriapalveluista päättyy Tämän jälkeen kuntayhtymä tuottaa ateriapalvelut vain yhden jäsenkunnan vanhainkodille sekä kotipalveluasiakkaille ja palvelukeskukselle sekä väliaikaisesti ( ) myös Harjavallassa sijaitseville Satakunnan sairaanhoitopiirin laitoksille (Harjavallan ja Satalinnan sairaala). Kuluvana vuonna sairaanhoitopiirille on tuotettu vain viikonlopun ateriapalvelut. Vuoden 2015 alusta palvelu on tarkoitus laajentaa myös arkipäiviin. Tuotettavien ateriapalvelujen kokonaismäärä tuolloin on noin ateriasuoritetta. Kyseinen toiminta toteutetaan palvelusopimuksella. Kyseiset ateriapalvelut voidaan tuottaa ilman yhtiöittämisvelvoitteita. Vuoden 2015 talousarvio sisältää tehtäväalueiden välillä jonkin verran muutoksia. Koti- ja sairaalapalveluiden sisäistä työnjakoa kehitetään entisestään. Sairaalaosaston toiminta turvataan sairaalapaikkojen supistumisen jälkeenkin kehittämällä voimakkaasti kotisairaalatoimintaa sekä integroimalla kotisairaanhoito, kotisairaala ja terveyskeskuksen sairaalaosaston toiminta yhdeksi kiinteäksi tehtäväalueeksi. Tehtäväalueen toimintaa koordinoidaan sairaalaosaston vastuullisen lääkärin toimesta. Sairaalaosastolla toteutetaan kahteen potilashuoneeseen myös erilliset sulkutilat yksittäisiä tartuntatautitapauksia varten. Laajempia epidemioita (10 potilasta) varten voidaan eristää kokonaisuudessaan yksi osastosiipi. Pääterveysaseman toimitilat ovat käyneet ahtaiksi, minkä vuoksi 2014 kuntayhtymä on vuokrannut Harjavallan kaupungilta noin 550 m2:n lisätilat, johon ovat sijoittuneet sosiaalipalvelut sekä toimisto- ja talouspalvelut. Vuokrakustannuksia muutos aiheuttaa vuositasolla noin Sairaalaosastojen keskittyminen ja siitä johtuva vuokratilojen piene-

5 4 neminen Kokemäen terveysasemalla puolestaan vähentää vuokrakustannuksia vuositasolla vastaavan määrän. Investointeihin kuntayhtymä varaa noin Suurin investointi on tyhjilleen jääneiden toimistotilojen saneeraus neuvolatiloiksi. Neuvolatilojen siirtymisen myötä lääkäritoiminnan tila-ahtautta voidaan olennaisesti helpottaa. Samalla pääterveysasemalla voidaan kehittää lääkäri/hoitaja työparitoimintaa. Muut investointikohteet 2015 ovat sairaalan sulkutilojen toteuttaminen sekä tarkkailutilojen muutos. Tilojen tarvitsema kalustus sekä tietojärjestelmähankinnat toteutetaan pääsääntöisesti aikaisempien vuosien tapaan 3stepvuokraussopimuksella. Hankkeet on esitetty tarkemmin kohdassa 4.6 investoinnit. 1.3 Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp , talousarvio 2014 ja 2015 ja arviot Kuntayhtymä yhteensä TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Mu % TA 2016 Ta 2017 Muutos % tarkista! 2014/2015 suun.kaudella TOIMINTATUOTOT My-tuotot jäs.kunnilta , ,1 Muut my-tuotot , ,6 My-tuotot yht , ,0 Maksutuotot yht , ,2 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toim. Tuotot yht , ,6 Toimintatuotot yht , ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,0 Palvelujen ostot , ,0 Aineet tarv. Ja tavarat , ,9 Avustukset , ,8 Muut toimintakulut , ,5 Toimintakulut yht , ,0 TOIMINTAKATE , ,3 Rahoitustuotot ja -kulut , ,6 VUOSIKATE , ,6 Poistot , ,3 TILIKAUDEN TULOS Luvia mukaan kuntayhtymään 2013 alusta

6 5 2. Tehtäväalueiden talous menolajeittain sekä resurssit Seuraavassa on esitetty tehtäväalueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset sekä henkilötyövuosien muutokset vastaavalta ajalta. Henkilötyövuosien määrään vaikuttaa toiminnan laajentuminen sekä mahdolliset siirtymät oman toiminnan ja ostopalvelujen välillä. Henkilöitä siirtyy myös eri tehtäväalueiden ja toimintayksiköiden välillä. 2.1 Vuoden 2015 talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain Kuntayhtymä tehtäväalueittain Luottamus- Hallinto ja Avo- Laitos Erityis Yhteensä elin hallinto talous hoito hoito palvelut TOIMINTATUOTOT My-tuotot jäs.kunnilta *) Muut my-tuotot My-tuotot yhteensä Maksutuotot yht Tuet ja avustukset Muut toim. Tuotot yht Toimintatuotot yht TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet tarv. Ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS *) Luottamuselinhallinnon ja hallinnon ja talouden kustannukset vyörytetään muille tehtäväaloille käytön mukaisessa suhteessa

7 2.2 Virkojen ja toimien muutokset Vakanssit Virkojen ja toimien muutokset suunnittelukaudella yht Lähiesimies Yleishallinto ja talous 1 1 KYJ Toimisto henkilöstöpäällikkö Atk kyj Inf./puhelinpalvelu 3 3 henkilöstöpäällikkö Tekninen huolto 2 2 huoltomestari Varasto 2 2 huoltomestari Ravintohuolto 16 1*) 17 ruokapalvelun esimies Siivouspalvelut siivoustyön ohjaaja Huom! osastoavustajat siirtyneet 2013 aikana henkilöstöpäällikön alaisuuteen *) varahenkilöstö atk-palveluja ostetaan toistaiseksi 0.20%:n verran Kokemäen kaupungilta varaston toinen vakanssi täyttämättä siivouspalveluissa vähentyy toimet Kokemäen vo:n toiminnan siirtyessä kaup. Avohoito Eurajoen terveysasema täysin ulkoistettu johtava ylilääkäri Lvo 41, ,5 avohoidon ylilääkäri/os.hoitaja Hammashuolto vast.hl; ylihammasl.täyttämättä Neuvola johtava hoitaja Kotisairaanhoito/-sairaala osastonhoitaja Työterveyshuolto 8 8 työterveyslääkäri/os.hoitaja Fysioterapia osastonhoitaja Laboratorio 7 7 vastuuhoitaja Röntgen 2 2 lvo:n osastonhoitaja Tk-sairaala 53, ,5 ylilääkäri/osastonhoitaja 2014 sairaalaosastot yhdistetty tk-sairalaan paikkaluku 2015 lasketaan paikkalukutavoite 45 Sosiaalipalvelut johtava sosiaalityöntekijä henk.koht. avustaja Erityispalvelut johtava ylilääkäri Perheneuvola psykologi Puheterapeutit 3 3 vastuupuheterapeutti Kunt.suunnittelija 1 1 jyl Kuntoutusohjaaja 1 1 jyl sos.ohj./pot.asiamies 1 1 jyl ktt-psykologit 2 2 psykologi Perustason erikoishoito (sis.geriatrian,sisätaudit,knk,neurologian,psykiatrian yms. erikoisalat) 0 johtava ylilääkäri lääkärityöpanos 2,5 1,5 4 hoitajatyöpanos 6, ,5 Kuntayhtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti toiminnan painopiste tulee edelleen siirtymään avopalveluiden suuntaan, Laitospalveluissa hoitopaikkojen supistumisen myötä myös henkilöstö tulee vähenemään luonnollisten poistumien kautta. Mitoitus terveyskeskussairaalassa on suositusten mukainen eli 0,7. Sijaisten saatavuusongelmiin ratkaisuna nähdään varahenkilöstön käyttöönotto, jota voidaan tarvittaessa käyttää myös kotisairaanhoidossa ja kotisairaalassa. Varahenkilöstön määrä suunnittelukaudella on noin viisi henkilötyövuotta. Laboratorio- tai röntgentoiminnan keskittämistä erikoissairaanhoitoon ei tässä vaiheessa esitetä. Perusteluna on nykyinen kustannustehokas oma toiminta sekä terveydenhuollon muuttumassa oleva tilanne.

8 7 Uuden sote-organisoinnin myötä koko terveydenhuollon organisointijärjestelmä tulee uudelleen tarkasteltavaksi Henkilöstökulut muodostavat noin 55 prosenttia kuntayhtymän toimintakuluista. 3. Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista Avohoito Suoritteet 2013 lopulliset LVO HH KSH Muu avohoito Yhteensä Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä arvio LVO HH KSH Muu avoh. Yht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä *) tilannearvio kahdeksan kuukauden toteuman perusteella Suoritearviot 2015 LVO E-lääk. Puh.kons. HH KSH Kotisair. Ast.hoitajat Muu av.hoito Avohoito yht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Lyhenteiden selitteet: LVO = lääkärikäynnit kaikilla suorituspaikoilla(ei e-lääk.käy) E-lääk. = peruserikoissairaanhoidon lääkärikäynnit HH = hammashuollon vastaanottokäynnit (sis. oik.hoidon) Puh.kons. = lääk. käynnin korvaavat puhelinkonsultaatiot KSH = kotisairaanhoidon hoitajakäynnit Muu avohoito = sisältää sekä ennaltaehkäisevän hoidon että hoitajavastaanoton käynnit kaikilla suorituspaikoilla Ast-hoitajat = asiantuntijahoitajakäynnit P-neuvola = perheneuvolakäynnit Puheterapia jakaantuu peruskäyntiin (60 min) ja laajaan käyntiin (yli 60 minuuttia) VO-hoitopäivät = terveyskeskussairaalan hoitopäivät

9 3.2 Terveyskeskussairaala Sairaalakäyttö Tp 2012 SS Tp 2013 SS Ta 2014 *) SS Ta 2015 SS Ta 2016 SS Eurajoki 702 1, , , , ,8 Harjavalta , , , , ,0 Kokemäki , , , , ,6 Luvia 0 0, , , , ,0 Nakkila , , , , ,1 Yhteensä *) Tarkennettu arvio, elokuu 2014 Luvia tullut mukaan kuntayhtymään 2013 Eurajoen sairaalakäyttö nk. ylivuotoa (oma vuodeosasto vanhainkoti Jokisimpukassa) Suunnittelukauden hoitopäiväarviot esitetty tarkemmin palvelutasosuunnitelmassa Psykososiaaliset palvelut Perheneuvolapalvelut Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Eurajoki Harjavalta Kokemäki *) Luvia Nakkila Yhteensä *) Kokemäen kaupunki järjestää itse perheneuvolapalvelunsa Toinen työpari perheneuvolaan (psykologi ja sos.työntekijä) vuoden 2014 aikana Puheterapiapalvelut Tp 2012 Tp 2103 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä

10 3.4 Sosiaalipalvelut Kuntakohtaiset kustannukset: Sos.palvelut Tp2012 Tp 2013 Nou % Ta 2014 Nou % Ta 2015 Nou % Eurajoki , , ,6 Harjavalta , , ,8 Kokemäki , , ,9 Luvia ,2 Nakkila , , ,6 Yhteensä , , ,2 Sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrän kehitys : Päätökset: Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Muutos vuoteen ,1 10,3 36,4 102,6 26,7 0,0 23, Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Muutos vuoteen ,3 20,5 90,9 197,4 133,3 45, Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Muutos vuoteen ,0 33,3 109,1 207,7 126,7 37,0 Lainsäädännön muutoksen myötä henkilökohtaisen avun määrät ovat kasvaneet vuosittain.

11 TALOUSARVION 2015 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO ( :na) *) vuosikatetasolla (ei poistoja) sitovuus Br-menot Tuloarvio Nettomenot KÄYTTÖTALOUSOSA Luottamuselinhallinto N Yleishallinto- ja talous N Avohoito N Laitoshoito N Erityispalvelut: 0 Päihde- ja mielenterveyspalv Lastenvalvonta Vammaispalvelut Muut erityispalvelut Erityispalvelut yht. N Kuntien kustannusosuudet YHTEENSÄ TULOSLASKELMAOSA Korkotulot B Muut rahoitustulot B Korkomenot B Muut rahoituskulut B Poistot B Satunnaiset erät B 0 0 YHTEENSÄ INVESTOINTIOSA Asfaltointi B Vuosikorjaukset B Muut investoinnit B Pääomahankinnat B (SUMU-poistoilla rahoitettavat) 0 YHTEENSÄ RAHOITUSOSA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. B Pitkäaikaisten lainojen väh. B Lyhytaikaisten lainojen muutos B Oman pääoman muutokset *) B 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen TALOUSARVION LOPPUSUMMA

12 4. YHTEENVEDOT TEHTÄVÄALUEITTAIN LUOTTAMUSELINHALLINTO Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin. Toiminnan ja tavoitteiden toteutumista seuraa valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta. Peruskunnat ovat hyväksyneet 2012 uuden perussopimuksen, jossa määritellään mm. eri luottamuselinten miehitykset Luvian kunnan mukaantulon jälkeen. Uusi yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaelin on valittu valtuustokautta varten. Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä määrittelee valtuustokauden kattavan palvelutason yhdessä jäsenkuntien kanssa, tarvittaessa priorisoi perusterveydenhuollon toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. KUSTANNUKSET: TP 2012 TP 2013**) TA 2014 TA 2015 Ta 2016 Ta 2017 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden tulos as.luku /as 2,3 2,8 3,2 3,1 3,4 3,4 Nousu% 33,2 16,7-4,5 3,4 3,4 Kok. lkm /kokous *) Eurajoki mukaan kuntayhtymään. Lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät lakisääteiset tehtävät sekä päihdehuollon avopalvelut, katkaisuhoito, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjaus ja tuki sekä kotiuttaminen sekä asumispalvelut siirtyvät jäsenkunnista kuntayhtymään **) Talousarvio sisältää Luvian mukaantulon kuntayhtymään

13 HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - huollon palvelut (ravintohuolto, kiinteistöhuolto, siivouspalvelut lukuun ottamatta vuodeosastoja, varastotoiminta), toimistopalvelut (mukaan lukien atk-palvelut) ja muut hallinnon palvelut (tutkimus- ja kehittämistoiminta ja työllistämistuki) TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu Tehokkaat ja joustavat tukipalvelut Kustannuslaskentaa kehitetään edelleen. Kehitetään pdrg -pohjaista laskutusta jäsenkuntien laskutuksen läpinäkyvyys pa- suunnittelukauden aikana. ranee - toimintakustannukset kohdistuvat nykyistä Kehitetään DRG -monitoroinnin ja raportoinnin paremmin järjestelmää. - PTH:n mahdollisuus seurata koko terveydenhuollon kustannuskehitystä ja kustannustehokkuutta paranee Sähköisen ostolaskujärjestelmän vakiinnuttaminen Asiakirjahallinnan kehittäminen Sähköisen arkiston hyödyntäminen Päivityskoulutukset Sähköinen AMS sekä sähköinen allekirjoitus Pöytäkirjat sähköiseen tallennusarkistoon. Palkkahallinnon asiakirjat ja listaukset sähköiseen tallennusarkistoon Tietotekniikan yhteensovittaminen ja hyödyntäminen - kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien yhteiset ohjelmat vähentävät kustannuksia ja parantavat asiakkaiden palvelua ProConsona-ohjelmiston hyödyntäminen jäsenkunnissa. Mobiilipegasoksen käyttöönotto kuntayhtymässä sekä sen jäsenkuntien kotipalveluissa. Sähköisen tiedonkeruujärjestelmän käyttöönotto varastotoiminnassa Tietoteknisten perusvalmiuksien lisääminen erityisesti Pegasos-ohjelmissa. Kotipalvelun ja osasto-ohjelman käyttöönotto Nakkilan sosiaalitoimessa, mobiilijärjestelmän hankkiminen ky:n sekä peruskuntien sos.toimiin Henkilöstöhallinnon ohjeistuksen uusiminen Henkilöstöhallinnon käsikirja 2015 Kannustavan palkkapolitiikan edistäminen - kuntayhtymä kilpailukykyinen työmarkkinoilla - osaamista tuetaan myös palkkapoliittisin keinoin Valmistellaan tuloksellisuuspalkkiojärjestelmän kriteerit

14 13 Työhyvinvoinnin kehittäminen Ravintopalvelujen toiminnan turvaaminen Kehityskeskustelujen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Yhteistoiminnan kehittäminen työterveyshuollon kanssa Työturvallisuuden kehittäminen Työhyvinvoinnin kehittämissuunitelmien toteuttaminen ja seuranta Laajennetaan ateriapalvelutoimintaa määräajaksi myymällä vapautuvaa keittiökapasiteettia Satakunnan sairaanhoitopiirille (HS ja Satalinnan sairaalan ateriapalvelut kokonaisuudessaan) Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen, käytyjen kehityskeskustelujen seuranta Koulutussuunnitelmat koko henkilöstölle: yhteiset / yleiset koulutukset, sisäiset / ulkoiset yksilöllisten koulutustarpeiden määrittely kehityskeskustelujen kautta Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen (mm. kuntotukset/aslak) Päihdeohjelman laatiminen Raportoinnin kehittäminen (sairauspoissaolot) Työpaikkaselvitysten toteuttaminen ja läpikäynti Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko henkilökunnalle (aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen, liikenneturvallisuus, kemikaalimerkinnät), esimieskoulutukset KUSTANNUKSET: Tp 2012 Tp 2013 ') Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos As.luku /asukas 92,2 126,4 113,7 116,8 116,5 119,4 Nousu % 50,1-5,1 0,2 2,3 2,5 *) Luvia mukaan kuntayhtymään Vuoden 2014 talousarviossa henkilöstöä siirretty muilta tehtäväalueilta yleishallintoon (JYL, JH, osastoavustajat) Toteutettavat atk- ohjelmisto- ja järjestelmähankkeet 2014: Sähköinen asiointi ja -allekirjoitus sekä asiahallinta ostolaskujen sähköinen kierrätys sähköinen tiedonkeruu varastotoimintaan

15 AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri Mika Kallio Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - alueellinen avohuolto (lääkärinvastaanottotoiminta, neuvolatoiminta, hammashuolto), laboratoriotoiminta, välinehuolto), keskitetty avohuolto (päivystys, röntgen, fysioterapia, työterveyshuolto, peruserikoissairaanhoito) TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu 1. Tärkeimpien terveysongelmien 1. Laatuverkostoyhteistyön aktivoiminen toteamisen ja hoidon edelleen tehostaminen ja tulosten sekä tuotettujen toimintamallien hyödyntäminen käytännössä 2. Kehitetään edelleen varhaisen puuttumisen - seulontatutkimuksiin osallistutaan aktiivisesti toimintamalleja koko tehtävä- - tupakoivien ja ylipainoisten määrä vähenee - päihteiden käyttö vähenee - jokaisella potilaalla on päivitetty hoitosuunnitelma - ydinprosessit on kuvattu alueella. 3. Jatketaan asiantuntijatiimien toiminnan kehittämistä peruserikoissairaanhoidossa 4. Kehitetään ja monipuolistetaan potilasohjausmenetelmiä ja uudistetaan ohjauksen sisältöä. - toiminta on Käypä hoito -suositusten 5. Jokainen palvelutapahtuma kirjataan ja mukaista ja näyttöön perustuvaa tilastoidaan yhdenmukaisesti ja kattavasti. - väestö ymmärtää omahoidon sekä oman Rekisterin tietoja palvelujen sisällöstä, terveyden ylläpidon merkityksen (= terveydenlukutaito ) saatavuudesta ja palvelun käytön syistä hyödynnetään toiminnan seurannassa ja arvioinnissa. 6. Valtakunnallisesti hyväksyttyjen toimintamallien ja -menetelmien hyödyntäminen (erilaiset käypähoitosuositukset, verkko/mobiilipohjaiset menetelmät ) -verkko -painonhallintaryhmä - Lapset puheeksi -tupakasta vieroitusryhmät 7. Kehitetään pdrg-pohjaista ajattelua 8. Aikuisneuvolassa toteutetaan terveystarkastuksia hyväksytyn seulontamallin mukaisesti 9. Moniammatillisten arviointimallien kehittäminen/käyttö vanhusten ongelmien varhaisen toteamisen tueksi 2. Jatketaan virka-ajan vastaanottotoiminnan tehostamista - terveydenhuollon kokonaiskustannukset sovittujen erikoislääkäripalvelujen osalta vähenevät - hoitotakuu toteutuu - uusintakäyntien määrä vähenee - kuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluun - kuntien vanhainkotien ja vanhusten 1. Laajennetaan konsultaatiotoimintaa erikoislääkäripalveluissa 2. Muokataan tarvittaessa joustavasti vastaanottojen päiväohjelmia. Erityisesti Kokemäen terveysaseman lääkärin vastaanoton toimintaa lisätään kaupungin vaatimuksesta niin, että se entistä paremmin turvaa kokemäkeläisten lääkäritarpeen omalla terveysasemalla. 3. Tulevat palvelutarpeet ennakoidaan 2015-

16 palvelukotien asiakkaiden lääkäri/päivystyskäynnit vähenevät tehostetun kotisairaanhoidon/kotisairaalatoiminnan johdosta tilasto- ja tietovarantojen avulla. 4. Kehitetään edelleen hoitajavastaanottoja, sairaanhoitajien ja lääkärien yhteistyötä sekä työnjakoa. Lisätään tiimityöskentelyä tilojen niin mahdollistaessa. 5. Monisairaiden ja paljon terveyskeskuspalveluja käyttävien asiakkaiden vastuuhoitaja-palvelumalli 6. Selvitellään palvelusetelien käyttömahdollisuuksia Hammashuollon palvelujen turvaaminen Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystystä jatketaan alueellisena yhteishankkeena. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiirellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä astunee voimaan Alueellisia neuvotteluja iltapäivystyksen järjestämisestä käydään syksyn kuluessa. Vastaanottopalvelut turvataan tarvittaessa ostopalveluin. Useamman hammaslääkärin siirtyminen eläkkeelle tulee aiheuttamaan ongelmia hoidon järjestämisessä. Toimiin on edelleen vaikea löytää tekijöitä, joten ostopalveluihin jouduttaneen turvautumaan entistä enemmän. Hammashoitajia on myös jäämässä eläkkeelle lähitulevaisuudessa ja useampia pitkiä sairauslomia on jo ollut. Oppisopimuskoulutuksen kautta ollaan saamassa yksi uusi hammashoitaja kuntayhtymään. Hyvien kokemusten perusteella oppisopimus-koulutusta tullaan mahdollisuuksien mukaan jatkamaan. 4. Hyvinvoinnin edistäminen neuvolatyössä - lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointi lisääntyy - terveydenedistämisaktiivisuus on alueen huippua - ylisukupolvisten ongelmien periytyminen ja syrjäytyminen vähenee - perhekeskeisyyttä ja vanhemmuutta tuetaan/ korostetaan neuvolatoiminnassa - palvelujen tavoitettavuus, joustavuus ja tehokkuus lisääntyvät -asiakastyytyväisyyden seuranta tehostuu ja sitä ylläpidetään korkealla tasolla 1. Aktivoidaan poikkihallinnollista yhteistyötä kuntien kanssa. 2. Lapselle ja nuorelle sekä lapsen ja nuoren kehitysympäristöön tarjotaan oikea-aikaista ja riittävää apua moniammatillisessa yhteistyössä. 3. Vahvistetaan edelleen väestöterveyden edistämisessä tarvittavaa osaamista. 4. Yhtenäistetään edelleen toimintamalleja eri terveysasemilla, toimintaohjelmien tavoitteiden arviointi 5. Otetaan käyttöön valtakunnallisesti hyväksytyt ja näyttöön perustuvat mallit esim. Vahvuutta vanhemmuuteen, Neuvokas perhe 6. Sähköisten palvelujen ja ajanvarauksen mahdollistaminen. 7. Osallistuminen valtakunnalliseen THL:n neuvolatoiminnan asiakastyytyväisyyskyselyyn 2016-

17 16 5. Kuntoutustoiminnassa laadun ja yhteistyömuotojen edelleen kehittäminen - palvelujen saavutettavuus ja tuloksellisuus paranevat ja ne saadaan näkyviksi - toimintaprosessien kehittyminen jatkuvan arviointiprosessin kautta - terveyskeskussairaalan kuntoutusprosessien tehostuminen 6. Työterveyshuollon kehittäminen - työpaikkojen kanssa suunniteltu toiminta toteutuu sovittujen aikataulujen mukaan - sairauspoissaolot vähenevät ja sairauslomien pituudet lyhenevät - työnkevennykset ja uudelleensijoitukset onnistuvat 7. Laboratorio- ja röntgentoimintaa kehitetään edelleen - kuvanlaatu pysyy erinomaisen hyvänä - säteilyn käyttö on turvallista - tutkimukset ovat oikeutettuja ja lähetteet sisällöltään ensiluokkaisia - palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan olemassa olevilla resursseilla - kalliiden laitteiden käyttö on maksimoitu -toimintaa jatketaan omana toimintana taloudellisesti ja tehokkaasti 1. Selkiytetään edelleen työn- ja vastuunjakoa sekä eri toimijoiden kesken että omassa organisaatiossa. 2. Toimintamallien luominen ja fysioterapian tehokas hyödyntäminen osana tk-sairaalapotilaan hoito- ja kotiutusprosessia 3. Yhteistyömuotojen kehittäminen peruskuntien liikunta- ja sosiaalitoimen kanssa 4. Sovitaan arvioinnista ja käyttöönotettavista mittareista yhteistyössä Satakunnan sh-piirin kanssa. 1.Valtioneuvoston asetuksen vaatiman, hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen kirjallisen laatujärjestelmän laatiminen 2. Yhteistyön kehittäminen muuhun terveydenhuoltoon (esh/pth). Molemminpuolisten konsultaatioiden kehittäminen. 1. Kuvantamistoiminnan edelleen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 2. Laboratorionäytteiden otto toteutetaan lähipalveluna, näytteiden analysoinnissa jatketaan toimipisteiden yhteistyön lisäämistä. 3. Marevan-potilaiden näytteenotto toteutetaan osana vastaanottotoimintaa INR-poliklinikoilla 4. Sähköistä ajanvarauksen käyttöönottoa selvitetään Peruserikoissairaanhoito - tuottaa laadukasta polikliinistä erikoissai - raanhoitoa lähellä asiakasta - tuotetaan yleislääkäritoiminnan tueksi kysytyimpien erikoisalojen konsultaatio- ja vastaanottopalveluja lähipalveluna. - useampien sairauksien kokonaisvaltainen hoito - vähentää potilaiden tarpeetonta juoksutusta 1. Laadukas erikoistasoinen diagnostiikka mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 2. Hoidon varhainen aloittaminen vähentää lähetteiden määrää erikoissairaanhoitoon. 3. Karsitaan päällekkäistä työtä hoidon eri tasoilla. 4. Jäsenkuntien kanssa käytävällä jatkuvalla yhteistyöllä potilas saadaan mahdollisimman nopeasti oikeaan jatkokuntoutuspaikkaan. 5. Hyödynnetään erikoislääkäritasoista osaamista lakisääteisissä asiakastyöryhmissä

18 17 9. Päivystys- ja ensihoidossa tiivistetään paikallista sekä alueellista yhteistyötä - päivystyksen painopiste siirtyy elektiiviseen toimintaan - potilasturvallisuus on varmistettu - Kanta-arkiston käyttöönoton myötä tiedonsiirto, potilaan hoidon jatkuvuus ja potilasturvallisuus paranevat Tehostetaan edelleen hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointia ja tarkennetaan välitöntä hoitoa tarvitsevan potilaan hoitoketjua yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. 10. Henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen - vapautuviin toimiin ja virkoihin saadaan tarvittava määrä ammattitaitoista henkilökuntaa. Henkilöstörakennetta muutetaan koulutetumpaan suuntaan hoidon vaativuuden lisääntyessä. - henkilöstö on pysyvää - työmotivaatio on korkea - henkilöstön terveys on hyvä - henkilöstöhallinnollisin toimenpitein vaikutetaan kuntayhtymän hyvään ja houkuttelevaan imagoon 1. Tehostetaan rekrytointia kehittämällä työnantajakuvaa ja oppilaitosyhteistyötä. 2. Koottua tutkimusaineistoa hyödynnetään väitöskirjatöihin ja syventävien opintojen suorittamiseen. 3. Suunnitelmallinen ja monimuotoinen osaamisen kehittäminen 4. Työterveyshuollon painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön Toimintamittarit: * asiakaspalautteet ja laatumittaukset, asiakastyytyväisyysmittaukset * haipro-palautteet * TEA-viisari * Audit * kouluterveyskyselyt * hoitotakuun toteutuminen/jonotilanne * hyvinvointi-indikaattori * DMF-indeksi * asiakasmäärät * /käynti KUSTANNUKSET: Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Toimintakulut Toimintatuotot Jäs.kuntien mo Toimintakate Poistot Tilikauden tulos As.luku /asukas 23,2 87,3 77,9 117,1 Nousu % 261,0-6,9 32,3

19 KOTI- JA SAIRAALAPALVELUIDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: vt. ylilääkäri Mirva Lehtopolku Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää terveyskeskussairaalatoiminnan, kotisairaanhoidon ja kotissairaalatoiminnan. Tavoitteena akuuttisairaansijapaikkojen supistaminen suunnittelukaudella alle 45 ss:an. TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu 1. Hoidon porrastuksen kehittäminen - terveyskeskussairaalassa hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita ja siirtyminen jatkohoitoon tapahtuu viiveet minimoiden potilaan turvallisuutta laiminlyömättä - terveyskeskussairaala ja kotisairaala toimivat toisiaan tukien - keskimääräisen hoitojakson pituus laskee - potilasvaihtuvuus lisääntyy hoitotulosten vaarantumatta 1. Terveyskeskussairaalatoiminnan keskittäminen, turvataan sairaalapaikkojen riittävyys 2. Sairaalapaikkojen edelleen vähentäminen 3. Yhteistyö ja rajapintojen poistaminen terveyskeskussairaalan, kotisairaalan ja kotisairaanhoidon välillä 4. Yhteistyön parantaminen jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa 5. Terveyskeskussairaalan, kotisairaanhoidon ja kotisairaalan tarvitsemien erikoislääkärikonsultaatioiden turvaaminen 2. Rajapintakäytäntöjen kehittäminen - kotiutusprosessien yhtenäistyminen kuntayhtymän alueella - jatkohoitopaikan valintaa ohjaavat potilaan toimintakyky ja sovitut kriteerit 3. Potilaslähtöisen hoitotyön syventäminen - potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy - moniammatilliset hoitosuunnitelmat yhtenäistyvät kuntayhtymän alueella 4. Hoidon laadun parantaminen - saattohoidon ja päihdevieroitushoitojen laatu paranee - terveyskeskussairaalatasoinen hoito jalkautuu potilaan kotiin kotisairaalatoimin- 1. Sovittujen kotiutuskäytäntöjen edelleen juurruttaminen, tavoitteena onnistuneet kotiutukset ja asiakastyytyväisyys 2. Moniammatillisten ja yhtenäisten arviointimallien kehittäminen potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen sekä kotona asumisen turvaamiseksi sairaalajakson jälkeen 3. Kuntoutustoiminnan integroiminen potilaan hoitojaksoon nopean kotiutumisen ja kotona selviytymisen tukemiseksi 1. Yksilöllinen, voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus 2. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen 3. Omaisten mukaanotto potilaan hoidon suunnitteluun 4. Organisaation sisäinen ja ulkoinen koulutus 1. Yhteistyön rakentaminen koti- ja tksairaalahoidon sekä yksityisiä palveluja tuottavan geriatrin kanssa 2. Organisaation sisäinen ja ulkoinen koulutus

20 nan tehostuminen - terveyskeskussairaala ja kotisairaala turvaavat reaaliaikaisen tuen alueen hoivalaitoksille -terveyskeskussairaalan toiminnat ja hoitokäytännöt yhtenäistyvät (Kokemäen vuodeosasto lopetettiin 6/2014 ) 3. Tele-yhteyksien ja suoran konsultaatiokanavan rakentaminen terveyskeskussairaalan, kotisairaanhoidon, kotisairaalan sekä alueen hoivalaitoksien välille (palvelutalot / vanhainkodit) 4. Uusien toimintamallien ja raportointimenetelmien käyttöönotto työpäivien optimoimiseksi Vanhuspalveluiden kehittäminen - kotona asuvien yli 70-vuotiaiden toimintakyky säilyy tai paranee - vanhuspalvelujen laatu ja saatavuus paranevat - palvelurakenne on suositusten mukainen - vanhuspalvelulain velvoitteet ja periaatteet toteutuvat toiminnassa 6. Kotihoidon laajentaminen - kotihoito on ennakoivaa - potilaille on nimetty vastuuhoitaja ja - lääkäri, jotka koordinoivat kotihoitoa - potilaat hoidetaan heidän toimintakykyään vastaavassa paikassa - kotisairaalatoiminnalla korvataan tksairaalahoitoa myös ilta- ja viikonloppuaikaan - vanhuspalvelulain periaatteet näkyvät toiminnassa - hyödynnetään audiovisuaalista teknologiaa - ensisijainen hoitopaikka on aina koti, jos kotisairaalatoiminnalle asetetut kriteerit täyttyvät; Hoito liikkuu, ei asiakas 1. Jatketaan vastaanotto/neuvontapalvelujen lisäämistä eri toimipisteissä palvelutarpeen mukaisesti yhteistyössä alueen sos.toimen kanssa. 2. Priorisoidaan toiminnassa kotiin vietäviä palveluja laitoshoitoa korvaavina vaihtoehtoina. 3. Vahvistetaan alueellista yhteistyötä hoidon koordinoinnin avulla. 4. Tehostetaan hoidon turvallisuutta ja jatkuvuutta vastuuhoitajamallin käyttöönotolla 5. Kehitetään ennaltaehkäiseviä moniammatilliseen asiantuntemukseen perustuvia arviointimalleja vanhusten kotona asumisen turvaamiseksi, Yhteisvoimin kotona hankkeen myötä saatavan toimintamallin hyödyntäminen 6. Kunnioitetaan vanhusten osallisuutta ja itsehoitoa. 1. Jatketaan kotisairaanhoitopalvelujen sisällön kehittämistä yhteistyössä terveyskeskussairaalan ja alueen vanhustenhuollon kunnallisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Kotisairaala mielletään osana tksairaalatoimintaa. 2. Otetaan käyttöön vastuuhoitajamalli yhteistyössä kuntien kotipalvelun kanssa. 3. Kotisairaalan toimintamallia ja arviointia tarkennetaan; kohdentaminen mahdollisesti myös yöaikaan. 4. Kotihoidon toiminnassa hyödynnetään Pegasos-järjestelmän mobiilimahdollisuutta yhdessä jäsenkuntien kotipalvelutoiminnan kanssa. 5. Nykyisen etäkonsultaatiomallin lisäksi mahdollistetaan hoitoon liittyvät erikoislääkärikonsultaatiot myös asiakkaan kotona etäteknologian avulla Henkilöstön työkyvyn ylläpito - Perehdytys toteutuu suunnitelmallisesti - Täydennyskoulutus on lain ja suosituksen mukaista 1. Uuden työnjakomallin kehittäminen ja verkostoituminen 2. Toimintaohjeiden päivittäminen ja tarkentaminen henkilöstön työn mielek

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

PALVELUJEN KUSTANNUSLASKENTA 2015

PALVELUJEN KUSTANNUSLASKENTA 2015 PALVELUJEN KUSTANNUSLASKENTA 215 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 8.6.216 DI Nina Rajainmäki INNOSATA OY SISÄLLYSLUETTELO 1. KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTI... 3 1.1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA OSA-ALUEET...

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus 31.3.2016 Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvajohtaja Liisa Ståhle ja vt. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot