TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

2 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat Yleistä Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp , talousarvio 2013 ja 2015 ja arviot Tehtäväalueiden talous menolajeittain sekä resurssit Vuoden 2014 talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain Virkojen ja toimien muutokset Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista Avohoito Terveyskeskussairaala Psykososiaaliset palvelut Sosiaalipalvelut Talousarvion 2014 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto Yhteenvedot tehtäväalueittain Luottamuselinhallinto Hallinnon ja talouden tehtäväalue Avohuollon tehtäväalue Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue Erityispalvelujen tehtäväalue Investoinnit Rahoitus Yksikköhintalaskelmat.. 24

3 2 1. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat 1.1 Yleistä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta perusterveydenhuollon sekä suppeassa mittakaavassa terveydenhuoltolaissa mainittua peruserikoissairaanhoitoa. Lisäksi kuntayhtymälle on siirretty osa jäsenkuntien sosiaalitoimen palveluista (vammaispalvelut pois lukien kehitysvammahuolto, päihde- ja mielenterveystyön avopalvelut, lastenvalvonta). Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen, Luvian ja Nakkilan kunnat. Kuntayhtymän asukasmäärä on asukasta. Kokemäen kaupunki ei ole mukana päihde- ja perheneuvolapalvelujen osalta. Kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma perustuvat valtuustokaudelle hyväksyttyyn palvelutasosuunnitelmaan. Yhtymähallitukselle ja -valtuustolle tuodaan erikseen perussopimuksen edellyttämä vuosisuunnitelma (sopimus), jota on käyty jäsenkuntien edustajien kanssa lävitse koko alkuvuoden. 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on valtakunnallisesti sovittu maaliskuussa Toimeenpano on toistaiseksi avoimena. Tarkemmat lainsäädännölliset järjestämisperusteet selviävät vasta myöhemmin valtioneuvoston antaessa kuntien lausuntojen jälkeen lopullisen lakiehdotuksensa. Kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelu kaudelle painottuu pääsääntöisesti vuosiin Talousarvio vuodelle 2015 on tehty erittäin kireäksi huomioiden kuntatalouden kiristynyt taloustilanne. Talousarvioehdotus turvaa kuitenkin lainsäädännön edellyttämät perusterveydenhuollon palvelut. Talousarvion sisältämien toimintojen muutoksissa on huomioitu erityisesti vaikutukset koko sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä. Talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa painopistettä siirretään edelleen avopalveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairaalapalveluissa Kokemäen vuodeosastotoiminta on loppunut kesällä 2014, ja toiminta on keskitetty talousarviovuonna yhteen terveyskeskussairaalaosastoon Harjavallan pääterveysasemalla. Sairaansijamäärän arvioidaan putoavan vuoden 2015 aikana 49:ään. Suunnitelmakauden aikana terveyskeskussairaalan sairaansijamäärä asettunee noin 45 sairaansijaan. Sairaalatoimintaa tukee vuoden 2013 aikana aloitettu ja 2014 vakiintunut kotisairaalatoiminta. Sairaansijojen vähentäminen edellyttää aktiivista kotiutustoimintaa hoitoneuvotteluineen sekä jäsenkuntien omaa aktiivista panostusta hoivapalveluihin. Lisäksi henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä eri-ikäisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden tukeminen tulee olemaan erityisen tärkeää. Varhaisen tuen mallin mukaan kuntayhtymä pyrkii alentamaan poissaoloja. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan myös hyvällä ja oikea-aikaisella työterveyshuollolla. Kuntayhtymän kokonaismenot tulevat arvion mukaan laskemaan vuoden 2013 toteutuneista menoista -3,0 prosenttia. Kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna käyttötalouden menot kasvavat vain 1.2 prosenttia. Kuntien maksuosuuksien muutos vuodesta 2013 on keskimää-

4 rin -0.4 % vaihdellen kunnittain -12,6 prosentista +3,9 prosenttiin. 3 Sosiaalipalveluissa asumispalvelujen tarve on kasvanut olennaisesti sekä vammaispalveluissa että psykososiaalisissa palveluissa vuoden 2014 aikana. Muissa palveluissa palvelujen tarve on tasaantunut. Kuntayhtymään on vakinaistettu alkaen henkilökohtainen avustaja ja henkilökohtaisen avun järjestämistavoissa painopistettä siirretään edelleen työnantajamallilla toteutettavaksi. Samalla ostopalvelua pyritään vähentämään.. Yhteistyötä Avustajakeskuksen kanssa kehitetään edelleen. Kuntayhtymä suunnittelee yhdessä jäsenkuntien kanssa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen järjestämistä osaksi omana toimintana. Perheneuvola- ja psykologipalveluissa viimeisinä vuosina on ollut selkeästi nouseva kysyntä. Luvian liittyminen kuntayhtymään 2013 on lisännyt kysyntää entisestään. Tämän vuoksi kuluvana vuonna on täytetty perheneuvolaan toinen työpari (psykologi ja sosiaalityöntekijä), jonka kustannusvaikutukset 2015 ovat koko vuodelta noin Kuntalain yhtiöittämistä koskeva muutos ei tällä hetkellä näyttäisi koskevan sen enempää työterveyshuoltoa kuin ateriapalvelujakaan. Kuntalain 2a :n mukaanhan kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Yhtiöittämisvelvoite ei koske työterveyshuoltolain 12 :ssä tarkoitettuja lakisääteisiä palveluja (ns. ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut). Kunnan hoidettaviin lakisääteisiin työterveyspalveluihin ollaan lisäämässä myös työterveyshuollossa annettavat sairaanhoitopalvelut. Näin työterveyshuolto muuttuu kokonaisuudessaan kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi, jota yhtiöittämisvelvoite ei koske. Ravintohuoltopalvelujen osalta kuntayhtymän ja yksityisen tehostetun asumisen palveluja myyvän yksityisen palveluntuottajan välillä oleva sopimus ateriapalveluista päättyy Tämän jälkeen kuntayhtymä tuottaa ateriapalvelut vain yhden jäsenkunnan vanhainkodille sekä kotipalveluasiakkaille ja palvelukeskukselle sekä väliaikaisesti ( ) myös Harjavallassa sijaitseville Satakunnan sairaanhoitopiirin laitoksille (Harjavallan ja Satalinnan sairaala). Kuluvana vuonna sairaanhoitopiirille on tuotettu vain viikonlopun ateriapalvelut. Vuoden 2015 alusta palvelu on tarkoitus laajentaa myös arkipäiviin. Tuotettavien ateriapalvelujen kokonaismäärä tuolloin on noin ateriasuoritetta. Kyseinen toiminta toteutetaan palvelusopimuksella. Kyseiset ateriapalvelut voidaan tuottaa ilman yhtiöittämisvelvoitteita. Vuoden 2015 talousarvio sisältää tehtäväalueiden välillä jonkin verran muutoksia. Koti- ja sairaalapalveluiden sisäistä työnjakoa kehitetään entisestään. Sairaalaosaston toiminta turvataan sairaalapaikkojen supistumisen jälkeenkin kehittämällä voimakkaasti kotisairaalatoimintaa sekä integroimalla kotisairaanhoito, kotisairaala ja terveyskeskuksen sairaalaosaston toiminta yhdeksi kiinteäksi tehtäväalueeksi. Tehtäväalueen toimintaa koordinoidaan sairaalaosaston vastuullisen lääkärin toimesta. Sairaalaosastolla toteutetaan kahteen potilashuoneeseen myös erilliset sulkutilat yksittäisiä tartuntatautitapauksia varten. Laajempia epidemioita (10 potilasta) varten voidaan eristää kokonaisuudessaan yksi osastosiipi. Pääterveysaseman toimitilat ovat käyneet ahtaiksi, minkä vuoksi 2014 kuntayhtymä on vuokrannut Harjavallan kaupungilta noin 550 m2:n lisätilat, johon ovat sijoittuneet sosiaalipalvelut sekä toimisto- ja talouspalvelut. Vuokrakustannuksia muutos aiheuttaa vuositasolla noin Sairaalaosastojen keskittyminen ja siitä johtuva vuokratilojen piene-

5 4 neminen Kokemäen terveysasemalla puolestaan vähentää vuokrakustannuksia vuositasolla vastaavan määrän. Investointeihin kuntayhtymä varaa noin Suurin investointi on tyhjilleen jääneiden toimistotilojen saneeraus neuvolatiloiksi. Neuvolatilojen siirtymisen myötä lääkäritoiminnan tila-ahtautta voidaan olennaisesti helpottaa. Samalla pääterveysasemalla voidaan kehittää lääkäri/hoitaja työparitoimintaa. Muut investointikohteet 2015 ovat sairaalan sulkutilojen toteuttaminen sekä tarkkailutilojen muutos. Tilojen tarvitsema kalustus sekä tietojärjestelmähankinnat toteutetaan pääsääntöisesti aikaisempien vuosien tapaan 3stepvuokraussopimuksella. Hankkeet on esitetty tarkemmin kohdassa 4.6 investoinnit. 1.3 Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp , talousarvio 2014 ja 2015 ja arviot Kuntayhtymä yhteensä TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Mu % TA 2016 Ta 2017 Muutos % tarkista! 2014/2015 suun.kaudella TOIMINTATUOTOT My-tuotot jäs.kunnilta , ,1 Muut my-tuotot , ,6 My-tuotot yht , ,0 Maksutuotot yht , ,2 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toim. Tuotot yht , ,6 Toimintatuotot yht , ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,0 Palvelujen ostot , ,0 Aineet tarv. Ja tavarat , ,9 Avustukset , ,8 Muut toimintakulut , ,5 Toimintakulut yht , ,0 TOIMINTAKATE , ,3 Rahoitustuotot ja -kulut , ,6 VUOSIKATE , ,6 Poistot , ,3 TILIKAUDEN TULOS Luvia mukaan kuntayhtymään 2013 alusta

6 5 2. Tehtäväalueiden talous menolajeittain sekä resurssit Seuraavassa on esitetty tehtäväalueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset sekä henkilötyövuosien muutokset vastaavalta ajalta. Henkilötyövuosien määrään vaikuttaa toiminnan laajentuminen sekä mahdolliset siirtymät oman toiminnan ja ostopalvelujen välillä. Henkilöitä siirtyy myös eri tehtäväalueiden ja toimintayksiköiden välillä. 2.1 Vuoden 2015 talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain Kuntayhtymä tehtäväalueittain Luottamus- Hallinto ja Avo- Laitos Erityis Yhteensä elin hallinto talous hoito hoito palvelut TOIMINTATUOTOT My-tuotot jäs.kunnilta *) Muut my-tuotot My-tuotot yhteensä Maksutuotot yht Tuet ja avustukset Muut toim. Tuotot yht Toimintatuotot yht TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet tarv. Ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS *) Luottamuselinhallinnon ja hallinnon ja talouden kustannukset vyörytetään muille tehtäväaloille käytön mukaisessa suhteessa

7 2.2 Virkojen ja toimien muutokset Vakanssit Virkojen ja toimien muutokset suunnittelukaudella yht Lähiesimies Yleishallinto ja talous 1 1 KYJ Toimisto henkilöstöpäällikkö Atk kyj Inf./puhelinpalvelu 3 3 henkilöstöpäällikkö Tekninen huolto 2 2 huoltomestari Varasto 2 2 huoltomestari Ravintohuolto 16 1*) 17 ruokapalvelun esimies Siivouspalvelut siivoustyön ohjaaja Huom! osastoavustajat siirtyneet 2013 aikana henkilöstöpäällikön alaisuuteen *) varahenkilöstö atk-palveluja ostetaan toistaiseksi 0.20%:n verran Kokemäen kaupungilta varaston toinen vakanssi täyttämättä siivouspalveluissa vähentyy toimet Kokemäen vo:n toiminnan siirtyessä kaup. Avohoito Eurajoen terveysasema täysin ulkoistettu johtava ylilääkäri Lvo 41, ,5 avohoidon ylilääkäri/os.hoitaja Hammashuolto vast.hl; ylihammasl.täyttämättä Neuvola johtava hoitaja Kotisairaanhoito/-sairaala osastonhoitaja Työterveyshuolto 8 8 työterveyslääkäri/os.hoitaja Fysioterapia osastonhoitaja Laboratorio 7 7 vastuuhoitaja Röntgen 2 2 lvo:n osastonhoitaja Tk-sairaala 53, ,5 ylilääkäri/osastonhoitaja 2014 sairaalaosastot yhdistetty tk-sairalaan paikkaluku 2015 lasketaan paikkalukutavoite 45 Sosiaalipalvelut johtava sosiaalityöntekijä henk.koht. avustaja Erityispalvelut johtava ylilääkäri Perheneuvola psykologi Puheterapeutit 3 3 vastuupuheterapeutti Kunt.suunnittelija 1 1 jyl Kuntoutusohjaaja 1 1 jyl sos.ohj./pot.asiamies 1 1 jyl ktt-psykologit 2 2 psykologi Perustason erikoishoito (sis.geriatrian,sisätaudit,knk,neurologian,psykiatrian yms. erikoisalat) 0 johtava ylilääkäri lääkärityöpanos 2,5 1,5 4 hoitajatyöpanos 6, ,5 Kuntayhtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti toiminnan painopiste tulee edelleen siirtymään avopalveluiden suuntaan, Laitospalveluissa hoitopaikkojen supistumisen myötä myös henkilöstö tulee vähenemään luonnollisten poistumien kautta. Mitoitus terveyskeskussairaalassa on suositusten mukainen eli 0,7. Sijaisten saatavuusongelmiin ratkaisuna nähdään varahenkilöstön käyttöönotto, jota voidaan tarvittaessa käyttää myös kotisairaanhoidossa ja kotisairaalassa. Varahenkilöstön määrä suunnittelukaudella on noin viisi henkilötyövuotta. Laboratorio- tai röntgentoiminnan keskittämistä erikoissairaanhoitoon ei tässä vaiheessa esitetä. Perusteluna on nykyinen kustannustehokas oma toiminta sekä terveydenhuollon muuttumassa oleva tilanne.

8 7 Uuden sote-organisoinnin myötä koko terveydenhuollon organisointijärjestelmä tulee uudelleen tarkasteltavaksi Henkilöstökulut muodostavat noin 55 prosenttia kuntayhtymän toimintakuluista. 3. Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista Avohoito Suoritteet 2013 lopulliset LVO HH KSH Muu avohoito Yhteensä Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä arvio LVO HH KSH Muu avoh. Yht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä *) tilannearvio kahdeksan kuukauden toteuman perusteella Suoritearviot 2015 LVO E-lääk. Puh.kons. HH KSH Kotisair. Ast.hoitajat Muu av.hoito Avohoito yht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Lyhenteiden selitteet: LVO = lääkärikäynnit kaikilla suorituspaikoilla(ei e-lääk.käy) E-lääk. = peruserikoissairaanhoidon lääkärikäynnit HH = hammashuollon vastaanottokäynnit (sis. oik.hoidon) Puh.kons. = lääk. käynnin korvaavat puhelinkonsultaatiot KSH = kotisairaanhoidon hoitajakäynnit Muu avohoito = sisältää sekä ennaltaehkäisevän hoidon että hoitajavastaanoton käynnit kaikilla suorituspaikoilla Ast-hoitajat = asiantuntijahoitajakäynnit P-neuvola = perheneuvolakäynnit Puheterapia jakaantuu peruskäyntiin (60 min) ja laajaan käyntiin (yli 60 minuuttia) VO-hoitopäivät = terveyskeskussairaalan hoitopäivät

9 3.2 Terveyskeskussairaala Sairaalakäyttö Tp 2012 SS Tp 2013 SS Ta 2014 *) SS Ta 2015 SS Ta 2016 SS Eurajoki 702 1, , , , ,8 Harjavalta , , , , ,0 Kokemäki , , , , ,6 Luvia 0 0, , , , ,0 Nakkila , , , , ,1 Yhteensä *) Tarkennettu arvio, elokuu 2014 Luvia tullut mukaan kuntayhtymään 2013 Eurajoen sairaalakäyttö nk. ylivuotoa (oma vuodeosasto vanhainkoti Jokisimpukassa) Suunnittelukauden hoitopäiväarviot esitetty tarkemmin palvelutasosuunnitelmassa Psykososiaaliset palvelut Perheneuvolapalvelut Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Eurajoki Harjavalta Kokemäki *) Luvia Nakkila Yhteensä *) Kokemäen kaupunki järjestää itse perheneuvolapalvelunsa Toinen työpari perheneuvolaan (psykologi ja sos.työntekijä) vuoden 2014 aikana Puheterapiapalvelut Tp 2012 Tp 2103 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä

10 3.4 Sosiaalipalvelut Kuntakohtaiset kustannukset: Sos.palvelut Tp2012 Tp 2013 Nou % Ta 2014 Nou % Ta 2015 Nou % Eurajoki , , ,6 Harjavalta , , ,8 Kokemäki , , ,9 Luvia ,2 Nakkila , , ,6 Yhteensä , , ,2 Sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrän kehitys : Päätökset: Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Muutos vuoteen ,1 10,3 36,4 102,6 26,7 0,0 23, Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Muutos vuoteen ,3 20,5 90,9 197,4 133,3 45, Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Muutos vuoteen ,0 33,3 109,1 207,7 126,7 37,0 Lainsäädännön muutoksen myötä henkilökohtaisen avun määrät ovat kasvaneet vuosittain.

11 TALOUSARVION 2015 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO ( :na) *) vuosikatetasolla (ei poistoja) sitovuus Br-menot Tuloarvio Nettomenot KÄYTTÖTALOUSOSA Luottamuselinhallinto N Yleishallinto- ja talous N Avohoito N Laitoshoito N Erityispalvelut: 0 Päihde- ja mielenterveyspalv Lastenvalvonta Vammaispalvelut Muut erityispalvelut Erityispalvelut yht. N Kuntien kustannusosuudet YHTEENSÄ TULOSLASKELMAOSA Korkotulot B Muut rahoitustulot B Korkomenot B Muut rahoituskulut B Poistot B Satunnaiset erät B 0 0 YHTEENSÄ INVESTOINTIOSA Asfaltointi B Vuosikorjaukset B Muut investoinnit B Pääomahankinnat B (SUMU-poistoilla rahoitettavat) 0 YHTEENSÄ RAHOITUSOSA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. B Pitkäaikaisten lainojen väh. B Lyhytaikaisten lainojen muutos B Oman pääoman muutokset *) B 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen TALOUSARVION LOPPUSUMMA

12 4. YHTEENVEDOT TEHTÄVÄALUEITTAIN LUOTTAMUSELINHALLINTO Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin. Toiminnan ja tavoitteiden toteutumista seuraa valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta. Peruskunnat ovat hyväksyneet 2012 uuden perussopimuksen, jossa määritellään mm. eri luottamuselinten miehitykset Luvian kunnan mukaantulon jälkeen. Uusi yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaelin on valittu valtuustokautta varten. Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä määrittelee valtuustokauden kattavan palvelutason yhdessä jäsenkuntien kanssa, tarvittaessa priorisoi perusterveydenhuollon toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. KUSTANNUKSET: TP 2012 TP 2013**) TA 2014 TA 2015 Ta 2016 Ta 2017 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden tulos as.luku /as 2,3 2,8 3,2 3,1 3,4 3,4 Nousu% 33,2 16,7-4,5 3,4 3,4 Kok. lkm /kokous *) Eurajoki mukaan kuntayhtymään. Lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät lakisääteiset tehtävät sekä päihdehuollon avopalvelut, katkaisuhoito, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjaus ja tuki sekä kotiuttaminen sekä asumispalvelut siirtyvät jäsenkunnista kuntayhtymään **) Talousarvio sisältää Luvian mukaantulon kuntayhtymään

13 HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - huollon palvelut (ravintohuolto, kiinteistöhuolto, siivouspalvelut lukuun ottamatta vuodeosastoja, varastotoiminta), toimistopalvelut (mukaan lukien atk-palvelut) ja muut hallinnon palvelut (tutkimus- ja kehittämistoiminta ja työllistämistuki) TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu Tehokkaat ja joustavat tukipalvelut Kustannuslaskentaa kehitetään edelleen. Kehitetään pdrg -pohjaista laskutusta jäsenkuntien laskutuksen läpinäkyvyys pa- suunnittelukauden aikana. ranee - toimintakustannukset kohdistuvat nykyistä Kehitetään DRG -monitoroinnin ja raportoinnin paremmin järjestelmää. - PTH:n mahdollisuus seurata koko terveydenhuollon kustannuskehitystä ja kustannustehokkuutta paranee Sähköisen ostolaskujärjestelmän vakiinnuttaminen Asiakirjahallinnan kehittäminen Sähköisen arkiston hyödyntäminen Päivityskoulutukset Sähköinen AMS sekä sähköinen allekirjoitus Pöytäkirjat sähköiseen tallennusarkistoon. Palkkahallinnon asiakirjat ja listaukset sähköiseen tallennusarkistoon Tietotekniikan yhteensovittaminen ja hyödyntäminen - kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien yhteiset ohjelmat vähentävät kustannuksia ja parantavat asiakkaiden palvelua ProConsona-ohjelmiston hyödyntäminen jäsenkunnissa. Mobiilipegasoksen käyttöönotto kuntayhtymässä sekä sen jäsenkuntien kotipalveluissa. Sähköisen tiedonkeruujärjestelmän käyttöönotto varastotoiminnassa Tietoteknisten perusvalmiuksien lisääminen erityisesti Pegasos-ohjelmissa. Kotipalvelun ja osasto-ohjelman käyttöönotto Nakkilan sosiaalitoimessa, mobiilijärjestelmän hankkiminen ky:n sekä peruskuntien sos.toimiin Henkilöstöhallinnon ohjeistuksen uusiminen Henkilöstöhallinnon käsikirja 2015 Kannustavan palkkapolitiikan edistäminen - kuntayhtymä kilpailukykyinen työmarkkinoilla - osaamista tuetaan myös palkkapoliittisin keinoin Valmistellaan tuloksellisuuspalkkiojärjestelmän kriteerit

14 13 Työhyvinvoinnin kehittäminen Ravintopalvelujen toiminnan turvaaminen Kehityskeskustelujen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Yhteistoiminnan kehittäminen työterveyshuollon kanssa Työturvallisuuden kehittäminen Työhyvinvoinnin kehittämissuunitelmien toteuttaminen ja seuranta Laajennetaan ateriapalvelutoimintaa määräajaksi myymällä vapautuvaa keittiökapasiteettia Satakunnan sairaanhoitopiirille (HS ja Satalinnan sairaalan ateriapalvelut kokonaisuudessaan) Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen, käytyjen kehityskeskustelujen seuranta Koulutussuunnitelmat koko henkilöstölle: yhteiset / yleiset koulutukset, sisäiset / ulkoiset yksilöllisten koulutustarpeiden määrittely kehityskeskustelujen kautta Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen (mm. kuntotukset/aslak) Päihdeohjelman laatiminen Raportoinnin kehittäminen (sairauspoissaolot) Työpaikkaselvitysten toteuttaminen ja läpikäynti Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko henkilökunnalle (aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen, liikenneturvallisuus, kemikaalimerkinnät), esimieskoulutukset KUSTANNUKSET: Tp 2012 Tp 2013 ') Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos As.luku /asukas 92,2 126,4 113,7 116,8 116,5 119,4 Nousu % 50,1-5,1 0,2 2,3 2,5 *) Luvia mukaan kuntayhtymään Vuoden 2014 talousarviossa henkilöstöä siirretty muilta tehtäväalueilta yleishallintoon (JYL, JH, osastoavustajat) Toteutettavat atk- ohjelmisto- ja järjestelmähankkeet 2014: Sähköinen asiointi ja -allekirjoitus sekä asiahallinta ostolaskujen sähköinen kierrätys sähköinen tiedonkeruu varastotoimintaan

15 AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri Mika Kallio Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - alueellinen avohuolto (lääkärinvastaanottotoiminta, neuvolatoiminta, hammashuolto), laboratoriotoiminta, välinehuolto), keskitetty avohuolto (päivystys, röntgen, fysioterapia, työterveyshuolto, peruserikoissairaanhoito) TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu 1. Tärkeimpien terveysongelmien 1. Laatuverkostoyhteistyön aktivoiminen toteamisen ja hoidon edelleen tehostaminen ja tulosten sekä tuotettujen toimintamallien hyödyntäminen käytännössä 2. Kehitetään edelleen varhaisen puuttumisen - seulontatutkimuksiin osallistutaan aktiivisesti toimintamalleja koko tehtävä- - tupakoivien ja ylipainoisten määrä vähenee - päihteiden käyttö vähenee - jokaisella potilaalla on päivitetty hoitosuunnitelma - ydinprosessit on kuvattu alueella. 3. Jatketaan asiantuntijatiimien toiminnan kehittämistä peruserikoissairaanhoidossa 4. Kehitetään ja monipuolistetaan potilasohjausmenetelmiä ja uudistetaan ohjauksen sisältöä. - toiminta on Käypä hoito -suositusten 5. Jokainen palvelutapahtuma kirjataan ja mukaista ja näyttöön perustuvaa tilastoidaan yhdenmukaisesti ja kattavasti. - väestö ymmärtää omahoidon sekä oman Rekisterin tietoja palvelujen sisällöstä, terveyden ylläpidon merkityksen (= terveydenlukutaito ) saatavuudesta ja palvelun käytön syistä hyödynnetään toiminnan seurannassa ja arvioinnissa. 6. Valtakunnallisesti hyväksyttyjen toimintamallien ja -menetelmien hyödyntäminen (erilaiset käypähoitosuositukset, verkko/mobiilipohjaiset menetelmät ) -verkko -painonhallintaryhmä - Lapset puheeksi -tupakasta vieroitusryhmät 7. Kehitetään pdrg-pohjaista ajattelua 8. Aikuisneuvolassa toteutetaan terveystarkastuksia hyväksytyn seulontamallin mukaisesti 9. Moniammatillisten arviointimallien kehittäminen/käyttö vanhusten ongelmien varhaisen toteamisen tueksi 2. Jatketaan virka-ajan vastaanottotoiminnan tehostamista - terveydenhuollon kokonaiskustannukset sovittujen erikoislääkäripalvelujen osalta vähenevät - hoitotakuu toteutuu - uusintakäyntien määrä vähenee - kuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluun - kuntien vanhainkotien ja vanhusten 1. Laajennetaan konsultaatiotoimintaa erikoislääkäripalveluissa 2. Muokataan tarvittaessa joustavasti vastaanottojen päiväohjelmia. Erityisesti Kokemäen terveysaseman lääkärin vastaanoton toimintaa lisätään kaupungin vaatimuksesta niin, että se entistä paremmin turvaa kokemäkeläisten lääkäritarpeen omalla terveysasemalla. 3. Tulevat palvelutarpeet ennakoidaan 2015-

16 palvelukotien asiakkaiden lääkäri/päivystyskäynnit vähenevät tehostetun kotisairaanhoidon/kotisairaalatoiminnan johdosta tilasto- ja tietovarantojen avulla. 4. Kehitetään edelleen hoitajavastaanottoja, sairaanhoitajien ja lääkärien yhteistyötä sekä työnjakoa. Lisätään tiimityöskentelyä tilojen niin mahdollistaessa. 5. Monisairaiden ja paljon terveyskeskuspalveluja käyttävien asiakkaiden vastuuhoitaja-palvelumalli 6. Selvitellään palvelusetelien käyttömahdollisuuksia Hammashuollon palvelujen turvaaminen Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystystä jatketaan alueellisena yhteishankkeena. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiirellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä astunee voimaan Alueellisia neuvotteluja iltapäivystyksen järjestämisestä käydään syksyn kuluessa. Vastaanottopalvelut turvataan tarvittaessa ostopalveluin. Useamman hammaslääkärin siirtyminen eläkkeelle tulee aiheuttamaan ongelmia hoidon järjestämisessä. Toimiin on edelleen vaikea löytää tekijöitä, joten ostopalveluihin jouduttaneen turvautumaan entistä enemmän. Hammashoitajia on myös jäämässä eläkkeelle lähitulevaisuudessa ja useampia pitkiä sairauslomia on jo ollut. Oppisopimuskoulutuksen kautta ollaan saamassa yksi uusi hammashoitaja kuntayhtymään. Hyvien kokemusten perusteella oppisopimus-koulutusta tullaan mahdollisuuksien mukaan jatkamaan. 4. Hyvinvoinnin edistäminen neuvolatyössä - lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointi lisääntyy - terveydenedistämisaktiivisuus on alueen huippua - ylisukupolvisten ongelmien periytyminen ja syrjäytyminen vähenee - perhekeskeisyyttä ja vanhemmuutta tuetaan/ korostetaan neuvolatoiminnassa - palvelujen tavoitettavuus, joustavuus ja tehokkuus lisääntyvät -asiakastyytyväisyyden seuranta tehostuu ja sitä ylläpidetään korkealla tasolla 1. Aktivoidaan poikkihallinnollista yhteistyötä kuntien kanssa. 2. Lapselle ja nuorelle sekä lapsen ja nuoren kehitysympäristöön tarjotaan oikea-aikaista ja riittävää apua moniammatillisessa yhteistyössä. 3. Vahvistetaan edelleen väestöterveyden edistämisessä tarvittavaa osaamista. 4. Yhtenäistetään edelleen toimintamalleja eri terveysasemilla, toimintaohjelmien tavoitteiden arviointi 5. Otetaan käyttöön valtakunnallisesti hyväksytyt ja näyttöön perustuvat mallit esim. Vahvuutta vanhemmuuteen, Neuvokas perhe 6. Sähköisten palvelujen ja ajanvarauksen mahdollistaminen. 7. Osallistuminen valtakunnalliseen THL:n neuvolatoiminnan asiakastyytyväisyyskyselyyn 2016-

17 16 5. Kuntoutustoiminnassa laadun ja yhteistyömuotojen edelleen kehittäminen - palvelujen saavutettavuus ja tuloksellisuus paranevat ja ne saadaan näkyviksi - toimintaprosessien kehittyminen jatkuvan arviointiprosessin kautta - terveyskeskussairaalan kuntoutusprosessien tehostuminen 6. Työterveyshuollon kehittäminen - työpaikkojen kanssa suunniteltu toiminta toteutuu sovittujen aikataulujen mukaan - sairauspoissaolot vähenevät ja sairauslomien pituudet lyhenevät - työnkevennykset ja uudelleensijoitukset onnistuvat 7. Laboratorio- ja röntgentoimintaa kehitetään edelleen - kuvanlaatu pysyy erinomaisen hyvänä - säteilyn käyttö on turvallista - tutkimukset ovat oikeutettuja ja lähetteet sisällöltään ensiluokkaisia - palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan olemassa olevilla resursseilla - kalliiden laitteiden käyttö on maksimoitu -toimintaa jatketaan omana toimintana taloudellisesti ja tehokkaasti 1. Selkiytetään edelleen työn- ja vastuunjakoa sekä eri toimijoiden kesken että omassa organisaatiossa. 2. Toimintamallien luominen ja fysioterapian tehokas hyödyntäminen osana tk-sairaalapotilaan hoito- ja kotiutusprosessia 3. Yhteistyömuotojen kehittäminen peruskuntien liikunta- ja sosiaalitoimen kanssa 4. Sovitaan arvioinnista ja käyttöönotettavista mittareista yhteistyössä Satakunnan sh-piirin kanssa. 1.Valtioneuvoston asetuksen vaatiman, hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen kirjallisen laatujärjestelmän laatiminen 2. Yhteistyön kehittäminen muuhun terveydenhuoltoon (esh/pth). Molemminpuolisten konsultaatioiden kehittäminen. 1. Kuvantamistoiminnan edelleen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 2. Laboratorionäytteiden otto toteutetaan lähipalveluna, näytteiden analysoinnissa jatketaan toimipisteiden yhteistyön lisäämistä. 3. Marevan-potilaiden näytteenotto toteutetaan osana vastaanottotoimintaa INR-poliklinikoilla 4. Sähköistä ajanvarauksen käyttöönottoa selvitetään Peruserikoissairaanhoito - tuottaa laadukasta polikliinistä erikoissai - raanhoitoa lähellä asiakasta - tuotetaan yleislääkäritoiminnan tueksi kysytyimpien erikoisalojen konsultaatio- ja vastaanottopalveluja lähipalveluna. - useampien sairauksien kokonaisvaltainen hoito - vähentää potilaiden tarpeetonta juoksutusta 1. Laadukas erikoistasoinen diagnostiikka mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 2. Hoidon varhainen aloittaminen vähentää lähetteiden määrää erikoissairaanhoitoon. 3. Karsitaan päällekkäistä työtä hoidon eri tasoilla. 4. Jäsenkuntien kanssa käytävällä jatkuvalla yhteistyöllä potilas saadaan mahdollisimman nopeasti oikeaan jatkokuntoutuspaikkaan. 5. Hyödynnetään erikoislääkäritasoista osaamista lakisääteisissä asiakastyöryhmissä

18 17 9. Päivystys- ja ensihoidossa tiivistetään paikallista sekä alueellista yhteistyötä - päivystyksen painopiste siirtyy elektiiviseen toimintaan - potilasturvallisuus on varmistettu - Kanta-arkiston käyttöönoton myötä tiedonsiirto, potilaan hoidon jatkuvuus ja potilasturvallisuus paranevat Tehostetaan edelleen hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointia ja tarkennetaan välitöntä hoitoa tarvitsevan potilaan hoitoketjua yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. 10. Henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen - vapautuviin toimiin ja virkoihin saadaan tarvittava määrä ammattitaitoista henkilökuntaa. Henkilöstörakennetta muutetaan koulutetumpaan suuntaan hoidon vaativuuden lisääntyessä. - henkilöstö on pysyvää - työmotivaatio on korkea - henkilöstön terveys on hyvä - henkilöstöhallinnollisin toimenpitein vaikutetaan kuntayhtymän hyvään ja houkuttelevaan imagoon 1. Tehostetaan rekrytointia kehittämällä työnantajakuvaa ja oppilaitosyhteistyötä. 2. Koottua tutkimusaineistoa hyödynnetään väitöskirjatöihin ja syventävien opintojen suorittamiseen. 3. Suunnitelmallinen ja monimuotoinen osaamisen kehittäminen 4. Työterveyshuollon painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön Toimintamittarit: * asiakaspalautteet ja laatumittaukset, asiakastyytyväisyysmittaukset * haipro-palautteet * TEA-viisari * Audit * kouluterveyskyselyt * hoitotakuun toteutuminen/jonotilanne * hyvinvointi-indikaattori * DMF-indeksi * asiakasmäärät * /käynti KUSTANNUKSET: Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Toimintakulut Toimintatuotot Jäs.kuntien mo Toimintakate Poistot Tilikauden tulos As.luku /asukas 23,2 87,3 77,9 117,1 Nousu % 261,0-6,9 32,3

19 KOTI- JA SAIRAALAPALVELUIDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: vt. ylilääkäri Mirva Lehtopolku Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää terveyskeskussairaalatoiminnan, kotisairaanhoidon ja kotissairaalatoiminnan. Tavoitteena akuuttisairaansijapaikkojen supistaminen suunnittelukaudella alle 45 ss:an. TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu 1. Hoidon porrastuksen kehittäminen - terveyskeskussairaalassa hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita ja siirtyminen jatkohoitoon tapahtuu viiveet minimoiden potilaan turvallisuutta laiminlyömättä - terveyskeskussairaala ja kotisairaala toimivat toisiaan tukien - keskimääräisen hoitojakson pituus laskee - potilasvaihtuvuus lisääntyy hoitotulosten vaarantumatta 1. Terveyskeskussairaalatoiminnan keskittäminen, turvataan sairaalapaikkojen riittävyys 2. Sairaalapaikkojen edelleen vähentäminen 3. Yhteistyö ja rajapintojen poistaminen terveyskeskussairaalan, kotisairaalan ja kotisairaanhoidon välillä 4. Yhteistyön parantaminen jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa 5. Terveyskeskussairaalan, kotisairaanhoidon ja kotisairaalan tarvitsemien erikoislääkärikonsultaatioiden turvaaminen 2. Rajapintakäytäntöjen kehittäminen - kotiutusprosessien yhtenäistyminen kuntayhtymän alueella - jatkohoitopaikan valintaa ohjaavat potilaan toimintakyky ja sovitut kriteerit 3. Potilaslähtöisen hoitotyön syventäminen - potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy - moniammatilliset hoitosuunnitelmat yhtenäistyvät kuntayhtymän alueella 4. Hoidon laadun parantaminen - saattohoidon ja päihdevieroitushoitojen laatu paranee - terveyskeskussairaalatasoinen hoito jalkautuu potilaan kotiin kotisairaalatoimin- 1. Sovittujen kotiutuskäytäntöjen edelleen juurruttaminen, tavoitteena onnistuneet kotiutukset ja asiakastyytyväisyys 2. Moniammatillisten ja yhtenäisten arviointimallien kehittäminen potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen sekä kotona asumisen turvaamiseksi sairaalajakson jälkeen 3. Kuntoutustoiminnan integroiminen potilaan hoitojaksoon nopean kotiutumisen ja kotona selviytymisen tukemiseksi 1. Yksilöllinen, voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus 2. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen 3. Omaisten mukaanotto potilaan hoidon suunnitteluun 4. Organisaation sisäinen ja ulkoinen koulutus 1. Yhteistyön rakentaminen koti- ja tksairaalahoidon sekä yksityisiä palveluja tuottavan geriatrin kanssa 2. Organisaation sisäinen ja ulkoinen koulutus

20 nan tehostuminen - terveyskeskussairaala ja kotisairaala turvaavat reaaliaikaisen tuen alueen hoivalaitoksille -terveyskeskussairaalan toiminnat ja hoitokäytännöt yhtenäistyvät (Kokemäen vuodeosasto lopetettiin 6/2014 ) 3. Tele-yhteyksien ja suoran konsultaatiokanavan rakentaminen terveyskeskussairaalan, kotisairaanhoidon, kotisairaalan sekä alueen hoivalaitoksien välille (palvelutalot / vanhainkodit) 4. Uusien toimintamallien ja raportointimenetelmien käyttöönotto työpäivien optimoimiseksi Vanhuspalveluiden kehittäminen - kotona asuvien yli 70-vuotiaiden toimintakyky säilyy tai paranee - vanhuspalvelujen laatu ja saatavuus paranevat - palvelurakenne on suositusten mukainen - vanhuspalvelulain velvoitteet ja periaatteet toteutuvat toiminnassa 6. Kotihoidon laajentaminen - kotihoito on ennakoivaa - potilaille on nimetty vastuuhoitaja ja - lääkäri, jotka koordinoivat kotihoitoa - potilaat hoidetaan heidän toimintakykyään vastaavassa paikassa - kotisairaalatoiminnalla korvataan tksairaalahoitoa myös ilta- ja viikonloppuaikaan - vanhuspalvelulain periaatteet näkyvät toiminnassa - hyödynnetään audiovisuaalista teknologiaa - ensisijainen hoitopaikka on aina koti, jos kotisairaalatoiminnalle asetetut kriteerit täyttyvät; Hoito liikkuu, ei asiakas 1. Jatketaan vastaanotto/neuvontapalvelujen lisäämistä eri toimipisteissä palvelutarpeen mukaisesti yhteistyössä alueen sos.toimen kanssa. 2. Priorisoidaan toiminnassa kotiin vietäviä palveluja laitoshoitoa korvaavina vaihtoehtoina. 3. Vahvistetaan alueellista yhteistyötä hoidon koordinoinnin avulla. 4. Tehostetaan hoidon turvallisuutta ja jatkuvuutta vastuuhoitajamallin käyttöönotolla 5. Kehitetään ennaltaehkäiseviä moniammatilliseen asiantuntemukseen perustuvia arviointimalleja vanhusten kotona asumisen turvaamiseksi, Yhteisvoimin kotona hankkeen myötä saatavan toimintamallin hyödyntäminen 6. Kunnioitetaan vanhusten osallisuutta ja itsehoitoa. 1. Jatketaan kotisairaanhoitopalvelujen sisällön kehittämistä yhteistyössä terveyskeskussairaalan ja alueen vanhustenhuollon kunnallisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Kotisairaala mielletään osana tksairaalatoimintaa. 2. Otetaan käyttöön vastuuhoitajamalli yhteistyössä kuntien kotipalvelun kanssa. 3. Kotisairaalan toimintamallia ja arviointia tarkennetaan; kohdentaminen mahdollisesti myös yöaikaan. 4. Kotihoidon toiminnassa hyödynnetään Pegasos-järjestelmän mobiilimahdollisuutta yhdessä jäsenkuntien kotipalvelutoiminnan kanssa. 5. Nykyisen etäkonsultaatiomallin lisäksi mahdollistetaan hoitoon liittyvät erikoislääkärikonsultaatiot myös asiakkaan kotona etäteknologian avulla Henkilöstön työkyvyn ylläpito - Perehdytys toteutuu suunnitelmallisesti - Täydennyskoulutus on lain ja suosituksen mukaista 1. Uuden työnjakomallin kehittäminen ja verkostoituminen 2. Toimintaohjeiden päivittäminen ja tarkentaminen henkilöstön työn mielek

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 YH 17.11.2014 / 149 YV 26.11.2014/ 18 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Sisällysluettelo 2 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 YH 17.09.2015 / 117 YV / Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat...

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Eurajoen kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Eurajoen kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 /5 Organisaatiot Eurajoen kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2013 2015 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä 65 75 -vuotiaiden määrä kasvaa, huoltosuhde heikkenee

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosisuunnitelma 2015 versio 2 09.09.2014 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 1. Tausta 1.1 Muutokset kuntayhtymässä Uudessa 1.1.2013 voimaan tulevassa perussopimuksessa kuntayhtymän ja sen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

PALVELUJEN KUSTANNUSLASKENTA 2015

PALVELUJEN KUSTANNUSLASKENTA 2015 PALVELUJEN KUSTANNUSLASKENTA 215 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 8.6.216 DI Nina Rajainmäki INNOSATA OY SISÄLLYSLUETTELO 1. KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTI... 3 1.1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA OSA-ALUEET...

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

PALVELUJEN KUSTANNUSLASKENTA 216 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2.6.216 DI Nina Rajainmäki INNOSATA OY SISÄLLYSLUETTELO 1. KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTI... 3 1.1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA OSA-ALUEET...

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut?

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Antti Turunen toimialuejohtaja 16.11.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Vastaanottopalvelut (kiireellinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot