Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa"

Transkriptio

1 Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

2 } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja n asukasta Vastaa kansanterveystyöstä, vammaispalveluista, raittiustoimesta, päihdehuollon avopalveluista, katkaisuhoidosta, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjauksesta, tuesta ja kotiuttamisesta sekä asumispalveluista, lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä, puheterapiapalveluista, kasvatus- ja perheneuvontapalveluista lukuun ottamatta Kokemäkeä Lisäksi ky koordinoi esh yhdessä jäsenkuntien kanssa Omana toimintana, Eurajoki ostopalveluna } Muut sosiaalihuollon tehtävät kunnat hoitavat itse Paras-laki edellyttää sote-integraatiot lukien (ei valmisteltu)

3 } Kuntarakenneuudistus Laki voimaan } Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Tavoite: laki voimaan } Kuntalain uudistus Tavoite: laki voimaan osin , kaikilta osin } Valtionosuusuudistus Tavoite: laki voimaan , siirtymäsäännöksiä

4 } Ministeriön työryhmät Ei poliittista hyväksyntää } Kunta- ja sotekoordinaatioryhmän linjaukset (ns. Petteri Orpon työryhmä) Poliittiset linjaukset } Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä, väliraportti Avattiin soten osalta Orpon työryhmän linjaukset } Väliraportista pyydettiin kuntien lausunnot mennessä Webropol-kysely ja/tai avoimet vastaukset Lausuntoja 331 kpl (tilanne )

5 } Väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen } Yhdenvertaisten sote-palvelujen turvaaminen kaikille } Soten peruspalvelujen vahvistaminen } Mahdollisimman laaja integraatio Koko sote saman johdon ja saman budjetin alla Kansalaisten palvelut yhtenä kokonaisuutena } Vaikka järjestämisvastuuta keskitetään, lähipalvelut turvataan

6 } Integrointi: Sosiaali- ja terveydenhuolto Perus- ja erikoistason palvelut } Peruslähtökohta: sote-palvelut järjestetään sote-alueilla Uusi termi Vastaa kaikkien palvelujen järjestämistä (sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito) } Sote-alueiden sisällä voi olla perustason palvelut järjestäviä kuntia ja alueita } Erityisvastuualue (Erva) koordinoi toiminnan järjestämistä } Rahoitusvastuu säilyy kunnilla!

7 } Kunta ei voi itse järjestää mitään lakisääteisiä sote-palveluja, vaan se saa ne joko 1) sote-alueelta tai 2) sote-alueelta ja perustason alueelta } Kunnan tulee kuulua joko sote-alueeseen tai perustason alueeseen Kuntarakennelain 4 d 3 mom tarkoitetun yhdyskuntarakenne- ja työsäkäyntialueen ulkopuolella sijaitsevan kunnan tulee kuulua lähimmän työssäkäyntialueen tai muun toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan alueen keskuskuntaan perustuvaan peruspalvelualueeseen (Kokemäki) Muussa tapauksessa kunnan tulee kuulua suoraan sote-alueeseen (Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila) } Kunnalla on edustus yhteisessä toimielimessä Perustason alue edustus vain perustason vastuukunnan toimielimessä Perustason yhteinen toimielin valitsee edustajan sote-alueen yhteiseen toimielimeen } Kunta rahoittaa sote-palvelut

8 } Sote-alueella on vastuu alueensa kuntien asukkaiden sotepalvelujen järjestämisestä } Järjestämisvastuu sisältää kaikki sote-palvelut Sosiaalipalvelut Kehitysvammaisten erityishuolto Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito } Kunnan on kuuluttava sote-alueeseen } Palvelut järjestetään pääsääntöisesti vastuukuntamallilla (kuntayhtymämalli poistuu) Väestöpohjavaade vähintään noin asukasta } Sote-alueen kunnat osallistuvat hallintoon vastuukunnan yhteisen toimielimen kautta Kaikilla kunnilla ei välttämättä ole edustusta Mahdollisen perustason kuntia edustaa perustason yhteisen toimielimen valitsema edustaja } Kustannuksista vastaavat sote-alueen kunnat } Sote-alueita tullee muodostumaan 20-30

9 } Pääsääntö: Kunnalla, jossa on vähintään noin asukasta on oikeus järjestää perustason sote-palvelut asukkailleen Tällaisia kuntia on 34 kpl + 2 maakunnan keskuskaupunkia Perustason palvelut: nykyiset perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta ympärivuorokautista soten päivystystä, lisäksi peruserikoissairaanhoito, jos tälläkin hetkellä Vähintään noin asukkaan kunta voi toimia toiminnallisen kokonaisuuden vastuukuntana Kunta voi järjestää sote-palvelut myös samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluville alle asukkaan kunnille Perustason alueet säädetään asetuksella

10 } Poikkeus pääsäännöstä: Kuntarakennelain 4 d :ssä tarkoitetulla selvitysalueella oleva yli asukkaan kunta voi saada oikeuden järjestää perustason palveluja vain seuraavilla edellytyksillä Kunnan asukasluku on tällä hetkellä / lain voimaantullessa (eli ) vähintään Valtion erityisen kuntajakoselvityksen perusteella selvitysalueelle syntyy useamman kuin yhden yli asukkaan kokonaisratkaisu Lisäksi yli asukkaan kunnan on sovittava sote-alueen vastuukunnan kanssa palvelujen riittävästä integroinnista } Muilla kuntarakennelain 4 d :ssä tarkoitetulla yhtenäisellä yhdyskunta- ja työssäkäyntialueella olevilla kunnilla ei ole oikeutta järjestää perustason palveluja 4 d :ssä tarkoitettuja kuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Luvia ja Nakkila Edellytys: Uusi Keski-Satakunnan kunta on olemassa ja syntynyt erityisen kuntajakoselvityksen tuloksena

11 } Yhdenvertaisuuden turvaaminen erityisesti sote-alueiden yhteistyötä vaativissa keskitettävissä palveluissa } Päällekkäisyyksien, kilpavarustelun sekä palveluvajeiden välttäminen ja voimavarojen tarkoituksenmukainen ohjaus } Tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen alueellinen koordinaatio } Viranomaistehtävät

12 } Sekä perustason että sote-alueen hallinto edellytetään järjestettäväksi pääsääntöisesti vastuukuntamallilla } Jokaisella perustasoon kuuluvalla jäsenkunnalla on edustus perustason vastuukunnan yhteisessä toimielimessä } Sote-alueeseen kuuluvalla perustasolla on vastuukunnan toimielimessä perustason edustus (=perustason kuntien yhteinen edustus) } Perustason ja sote-alueen yhteisellä toimielimellä on oikeus päättää järjestämisvastuun piiriin kuuluvista asioista } Perustuslaillisia ongelmia?

13 } Kunnat rahoittavat edelleen palvelujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset } Rahoitusmallissa otetaan huomioon asukasluvun lisäksi ikärakenne ja palvelujen käyttö } Rahoitusmallin yksityiskohdat määritellään jatkovalmistelussa } Palvelujen toteuttamiseksi tarvittavan infrastruktuurin kustannukset huomioidaan

14 } Jäsenkunnat voivanevat sopia keskenään, miten kuntayhtymän toiminta rahoitetaan ja millä perusteella jäsenkunnat maksavat palveluista vastuukunnalle } Järjestämislakiin kirjattaneen ns. perälauta, jonka mukaan toiminta rahoitetaan, jos sopimukseen ei päästä - ikärakenteella ja sairastavuudella painotettu kapitaatiomalli - kapitaatioon siirtyminen usean vuoden siirtymäajalla

15 } Valmisteluryhmän loppuraportti lausunnoille HE (=hallituksen esityksen) muodossa joulukuussa 2013 } HE eduskuntaan keväällä 2014 } Laki voimaan } Sote-alueet, perustason alueet ja erityisvastuualueet aloittavat toimintansa viimeistään

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013 Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista 1 (6) Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Ylöjärvi 2. Vastaaja on - Kunta X Kuntanumero 980 3. Jos vastaaja on kunta,

Lisätiedot

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2012 UTSJOKI Vaasa Keski- Pohjanmaa Pohjois- Savo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 PERUSTURVAJOHTAJAN SELVITYS 10.9.2013 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS / JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTI 1. KEURUUN SOSIAALI-

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 1 LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 3. Jos vastaaja on kunta, toimielimen käsittelypäivämäärä ppkkvv 30.9.2013 (valtuusto)

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 423, KH 23.9.2013 15:00 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kh 23.9.2013 Päätösehdotus. Puheenjohtaja: Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM TAUSTATIEDOT. 4. vastaúksen vastuuhenkilön yhteystiedot. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi

Lausuntopyyntö STM TAUSTATIEDOT. 4. vastaúksen vastuuhenkilön yhteystiedot. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi TAUSTATEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 3. Jos vastaaja on kunta, toimielimen kåsitteþpäivämäärä 4. vastaúksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nim KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Lisätiedot

JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI

JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriiin rapoftteja ja muistioita 2013:15 Sosiaali- ja terveydenhuollon JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI I soslaalt - JA TERVEyStvlt N tsterto Helsinki 2013

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turun kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Leena Palmulaakso-Nylund 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Eksoten lausuntoluonnos 28.2.2014 Lausuntopyyntö STM LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Limingan kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Irma Toivanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuollon maakunnallisen järjestämisalueen mahdollisuudet - kuntien lausunnot STMlle - järjestämislain valmistelutilanne

Sosiaali-ja terveydenhuollon maakunnallisen järjestämisalueen mahdollisuudet - kuntien lausunnot STMlle - järjestämislain valmistelutilanne Sosiaali-ja terveydenhuollon maakunnallisen järjestämisalueen mahdollisuudet - kuntien lausunnot STMlle - järjestämislain valmistelutilanne Muutosjohtaja Risto Kortelainen Jyväskylän kaupunki Kuntien yhteistyökokous

Lisätiedot

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230 1(13) TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Pudasjärven kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Pekka Timonen-Nissi, Mirja Moilanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27. 28.11.2012, Helsinki Rauno Ihalainen FT, Sairaanhoitopiirin johtaja 2 Miksi tarvitaan palvelurakenneuudistusta

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuusamon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Vesa Isoviita 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014 varatoimitusjohtaja Muutoksen aika on täällä Kuntarakenneuudistus, kuntalaki, valtionosuusuudistus ja sote-uudistus ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kuntapäivä 14.3.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Varsinais-Suomen kuntapäivä 14.3.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Varsinais-Suomen kuntapäivä 14.3.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och internationella ärenden Tänään

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - hallintopäällikkö Juha Kukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen Sote-uudistus ja ICT Sote-uudistus ja sen vaikutus IT-palveluihin ja tietohallinnon järjestämiseen 9.12.2014 Maritta Korhonen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Inga Minkkinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot