MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?"

Transkriptio

1 MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden odotukset myös tulevaisuudessa sekä menestyä monikanavaisessa liiketoiminnassa?

2 Tämän oppaan tarkoituksena on avata monikanavaisuuden maailmaa ja mahdollisuuksia sekä antaa inspiraatioita ja vinkkejä yrityksille oman kaikkikanavaisen liiketoimintansa rakentamiseksi. Opas on tarkoitettu yritysten verkkokauppavastaaville, jotka hakevat keinoja monikanavaisuuden rakentamiseksi ja kehittämiseksi. Lukuiloa ja oivalluksia toivottaa, Paytrail Oyj

3 Sisällys Mitä monikanavaisuus on? Käytännön askeleet monikanavaisuuteen - mitkä seikat tulisi huomioida? Mitä ottaa huomioon monikanavaisuutta suunnitellessa? Monikanavaisuuden toteutus Tulosten seuranta ja kehittäminen Vinkkejä eri kanavien synergiaetuihin Näin pääset alkuun monikanavaisuuden rakentamisessa Lisää tietoa asiantuntijoilta Paytrail Oppaassa vierailevat asiantuntijat Kimmo Kuurma Toimitusjohtaja Domus Classica Oy Joni Kataja Verkkoliiketoiminnan päällikkö Finlayson Oy Lennu Keinänen Perustaja, Evangelist Paytrail Oyj 2

4 Mitä monikanavaisuus on? Kuluttajat liikkuvat sulavasti kaupan eri kanavien välillä: he hakevat tietoa verkosta, seuraavat ja jakavat arvosteluja yrityksen tuotteista sosiaalisessa mediassa sekä keskustelevat asiakaspalvelijan kanssa verkkokaupan chatissa, myymälässä ja tapahtumissa. 3

5 Asiakkuus voikin syntyä kanavariippumattomasti missä vaan. Tämä aiheuttaa kauppiaille uudenlaisia haasteita: Miten kohdata nykyiset ja tulevat asiakkaat juuri heidän käyttämissään kanavissa ja miten säilyttää sama palvelukokemus kanavasta riippumatta? Monikanavaisuus ei ole terminä uusi. Kaupalla on jo pitkään ollut useita eri kanavia, kuten katalogit, myymälät, puhelin ja televisio. Monikanavaisuuden ajatus kuitenkin kärsii, jos kaupan eri kanavat toimivat täysin erillisinä yksikköinä toisistaan. Samalla kärsii myös asiakaskokemus. Monikanavaisuutta ei pidä rajata pelkästään verkkokaupan ja kivijalkaliikkeen yhdistämiseen, vaan se on tapa hahmottaa kaupankäyntiä ja olla läsnä siellä, missä asiakkaatkin ovat. Monikanavaisuudella ei tulisikaan tähdätä vain yhden tuotteen ostoon, vaan koko asiakkuuden elinkaaren kehittämiseen sen eri vaiheissa. Ideaalitilanteessa monikanavaisuus, omnichannel tai kaikkikanavaisuus tarkoittaakin sitä, että kaikki yrityksen myynti- ja markkinointikanavat nivoutuvat käyttäjän kannalta saumattomaksi kokonaisuudeksi, jolloin asiakas voidaan aidosti tunnistaa ja tarjota hänelle ainutlaatuinen palvelukokemus kanavariippumattomasti. Syvä ymmärrys asiakkaista mahdollistaa oikeissa paikoissa olemisen ja oikeisiin asioihin keskittymisen - ja sitä kautta menestymisen. Konkreettisia esimerkkejä monikanavaisuudesta asiakkaalle ovat verkkokaupan ja kivijalkamyymälän lisäksi esimerkiksi myymäläsaldojen esittäminen verkkokaupassa, pop-up myymälät, erilaiset mobiilisovellukset, bloggaajayhteistyöt sekä mahdollisuus noutaa ja palauttaa verkkokaupasta tilatut tuotteet myymälään tai pienempään noutomyymälään. Monikanavaisuudella pyritäänkin tekemään asiakkaan ostamisesta mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Tässä pikaoppaassa tarkastellaan monikanavaisuutta ja sen rakentamista. Oppaan tavoitteena on avata monikanavaisuuden mahdollisuuksia ja antaa vinkkejä sekä konkreettisia esimerkkejä yrityksille oman monikanavaisuutensa rakentamiseen. Oletko valmis ottamaan askeleen kohti monikanavaista kaupankäyntiä? 4

6 Miksi monikanavaisuus on tärkeää? Monikanavaisessa maailmassa pärjätäkseen, kauppiaan on hyväksyttävä se tosiasia, että asiakkaat ostavat mitä, mistä ja milloin haluavat. Jos et pysty vastaamaan heidän tarpeisiinsa, he löytävät haluamansa kyllä jostain muualta. Vaikka monikanavaisuus asettaa kaupalle vaatimuksia, hyötyvät siitä sekä asiakas että myyjä. Monikanavaisuuden ansiosta kauppiaalla on mahdollisuus näkyvyyden ja myynnin kasvattamiseen sekä tätä kautta kannattavuuden parantamiseen ja kustannussäästöihin asiakkaan saadessa parempaa palvelua ajasta ja paikasta riippumatta. Kustannussäästöt ja tulovirtojen tasaantuminen Monikanavaisuus mahdollistaa myymälöiden tilojen koon järkeistämisen, ja sitä kautta säästöjä kustannuksissa. Kauppias voi esimerkiksi pitää laajemman tuotevalikoiman esillä vain verkossa, jolloin myymäläpuolella on mahdollista keskittyä vain sesonkituotteisiin. Yhtenä vaihtoehtona perinteiselle kivijalkamyymälälle voi myös olla pieni show room, eli tuotteiden esittelyyn tarkoitettu kivijalkaliikkeen tyylinen tila tai pelkkä noutomyymälä, tuotteiden ostamisen tapahtuessa verkossa. Pääasiassa verkossa toimivat liikkeet voivat lisäksi perustaa esimerkiksi tapahtuman ajaksi pop-up myymälän laajentaakseen näkyvyyttään ja tuodakseen tuotteitaan paremmin esille. Useampi kanava auttaa kauppiasta myös tasoittamaan esimerkiksi sesongeista tai myymälän syrjäisestä sijainnista aiheutuvaa tulovirran heittelyä. Ennustettavuus ja varastonkierron nopeutuminen Monikanavaisuus tarjoaa kauppiaalle myös erilaisia synergiaetuja muun muassa jakelukanavien ja varastojen suhteen. Monikanavaisesti toimiessaan, kauppiaan ei enää tarvitse pitää suurta varmuusvarastoa jokaisessa kanavassaan jokaiselle tuotteelle, vaan haluttu tuote on mahdollista tilata hyvinkin nopealla varoitusajalla haluttuun kanavaan esimerkiksi keskusvarastolta tai suoraan toisesta kanavasta tehokkaan varastonhallintajärjestelmän avulla. Samalla myös varastonkierto nopeutuu. 5

7 Kansainvälisen näkyvyyden kasvattaminen Monikanavaisuuden avulla kauppiaan on mahdollista kasvattaa näkyvyyttään sekä asiakkaidensa määrää, ja tätä kautta liikevaihtoaan ja markkinaosuuttaan, myös kansainvälisesti. Uusilla markkinoilla on mahdollista kokeilla erilaisiakin lähestymistapoja, kuten täysin erilaista verkkokauppaa tai myymälämuotoa sekä uudenlaista markkinointia, koska brändin sekä yrityksen tuotteiden tunnettuus on monesti heikompi kuin kotimaassa. Esimerkkejä kansainvälisille markkinoille siirtymisistä: Finlayson: Tom of Finland Fiskars: Functional Form Norwegian: Lanseeraus Suomeen Käytännössä monikanavaisuuden tavoitteena on tehdä ostamisesta mahdollisimman helppoa ja vaivatonta vastaamalla asiakkaan tarpeisiin ja mukautumalla hänen ostokäyttäytymisensä vaativalla tavalla. 6

8 Käytännön askeleet monikanavaisuuteen mitkä seikat tulisi huomioida? Tässä osiossa annetaan käytännön esimerkkejä ja konkreettisia vinkkejä siihen, mitä kauppiaan tulisi huomioida monikanavaisuutta rakentaessaan ja kehittäessään. Läpikäytäviksi monikanavaisuuden osa-alueiksi on valittu seuraavat: Mitä ottaa huomioon monikanavaisuutta suunnitellessa? Monikanavaisuuden toteutus Tulosten seuranta ja kehittäminen Monikanavaisuuden rakentaminen alkaa huolellisella suunnittelulla, jonka jälkeen suunnitelma täytyy saada myös käytäntöön. Koska kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia, on kilpailussa ja kehityksessä mukana pysyäkseen seurattava ja mitattava eri kanavien menestystä säännöllisin väliajoin. Tulosten perusteella kauppiaan on pyrittävä kehittämään omaa liiketoimintaansa, jotta se vastaisi asiakkaiden tarpeita tulevaisuudessakin. 7

9 Mitä ottaa huomioon monikanavaisuutta suunnitellessa? Monelle kauppiaalle monikanavaisuuteen siirtyminen tapahtuu kuin itsestään muun kehityksen ohella, mutta onnistumisen varmistamiseksi sille olisi kuitenkin hyvä luoda oma erillinen suunnitelmansa. 8

10 Huomio asiakkaisiin Kun monikanavaisuutta aletaan suunnitella, on oleellista pitää koko ajan mielessä nykyiset ja tulevat asiakkaat eli haluttu kohderyhmä ja heidän käyttäytymisensä. Kaupalle on tärkeää näkyä ja olla siellä missä asiakkaatkin ovat. Tämä vaatiikin tarkempaa selvitystä asiakkaiden ostokäyttäytymisestä. Verkkokaupassa on käytännössä mahdollista porautua syvälle jokaiseen ostokseen ja asiakkaaseen, mutta kivijalkaliikkeiden puolella asia selviää monesti vain kysymällä. Monikanavaisuuden suunnittelu kannattaakin aloittaa kysymällä: Mitä asiakkaani haluaisivat? Hyötyvätkö he esimerkiksi ostosten tekemiseen tarkoitetusta ja työmatkan varrella sijaitsevasta virtuaalimyymälästä ja tuotteiden kotiinkuljetuksesta vai haluavatko he vierailla ja päästä tunnustelemaan tuotteita sekä noutaa itse tilaamansa tuotteet myymälässä? Kaupalle on myös tärkeää varmistua siitä, että asiakkaalle näytään yhtenäisenä brändinä kanavasta riippumatta. Siksi jokaisen kanavan onkin pelattava saumattomasti yhteen. Jokaisessa kanavassa tulisi myös olla saatavilla yhteneväiset tiedot esimerkiksi tuotteiden saatavuudesta sekä aidosti tuntea ja tunnistaa samat, eri kanavissa liikkuvat asiakkaat. Pohdi ainakin seuraavia kysymyksiä: Missä kanavissa nykyiset ja tulevat asiakkaani viettävät aikaansa? Miten asiakkaat päätyvät kauppaani? Miten asiakkaat käyttäytyvät ostaessaan tuotteitani? Miten asiakkaideni ostoprosessia voisi helpottaa ja mitä he haluaisivat? Miten asiakkaani haluaisivat tutustua tarjontaani? 9

11 Taustaprosessit kuntoon Monikanavaisuus vaatii toteutuakseen tehokkaita taustaprosesseja ja -järjestelmiä, jotta kaikki kanavat toimivat saumattomasti yhteen, eikä esimerkiksi asiakkaan tarvitse tiedottaa verkkokaupassa olevista kampanjoista kivijalkaliikkeen myyjiä. Nämä onkin syytä ottaa huomioon jo monikanavaisuuden suunnitteluvaiheessa. Monikanavaisuus asettaa vaatimuksia myös verkkokaupan tekniselle toteutukselle sekä esimerkiksi rahaliikenteen hallinnalle. Myös tuotteiden jakeluketjun on toimittava tehokkaasti ja joustavasti kohdatakseen asiakkaiden kysynnän jokaisessa eri kanavassa. Ideaalitilanteessa asiakkaan tulisikin pystyä paitsi tilaamaan tuote mistä vain, myös noutamaan tai vastaanottamaan tuote missä tahansa, mahdollisimman pienellä vaivalla. Pohdi ainakin seuraavia kysymyksiä: Miten tieto eri kanavien välillä saadaan liikkumaan saumattomasti? Miten varmistan jakeluketjun ja varastonhallinnan toimivuuden ja tehokkuuden joka kanavassa? Miten varmistan, että myyjillä ja asiakaspalvelijoilla on riittävästi tietoa tuotteista ja asiakkaista? 10

12 Monikanavaisuuden toteutus Kun suunnitelma monikanavaisuuden rakentamiseksi on saatu valmiiksi sekä vastaukset edellisiin kysymyksiin hankittu, täytyy suunnitelma saada myös käytäntöön. Monikanavaisuuden toteutukseen kuuluvat olennaisena osana sen tekninen toteutus sekä monikanavainen markkinointi ja asiakaspalvelu. 11

13 Monikanavaisuuden tekninen toteutus MONIKANAVAISUUS JA KUINKA SE RAKENNETAAN? Jotta tieto yrityksen eri kanavien ja järjestelmien välillä saadaan liikkumaan saumattomasti, vaatii se toteutuakseen tehokasta kaupan eri toimintojen automaatiota ja järjestelmien integrointia keskenään. Näin kaikki tarvittava tieto on mahdollista siirtää eri kanavien välillä mahdollisimman reaaliaikaisesti ilman erillistä ylläpitoa tai muita manuaalisia toimenpiteitä. Ideaalitilanteessa ja täysin monikanavaisesti toimiessaan, kauppias tai muu yrityksen työntekijä pääseekin käsiksi jokaisen myyntikanavan dataan sekä esimerkiksi varastosaldoihin ja asiakastietoihin helposti ja yhdestä järjestelmästä. Kaikkikanavaisuus tuo haasteita myös kaupan logistiikalle ja varastonhallinnalle, sillä tilauksen toimitustapa, - aika ja -varmuus sekä kuluttajaystävällinen asiakaspalautusprosessi ovat kriittisessä asemassa asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi. Vaihtoehtoja monikanavaisen toimitusverkoston rakentamiseen on useita aina perinteisestä keskusvarastosta varastointipalveluihin ja suoratoimituksiin tavarantoimittajalta. Monikanavaisuus asettaa vaatimuksia myös rahaliikenteen hallinnalle. Maksaminen siirtyykin tulevaisuudessa yhä enemmän taustalle ja muuttuu lähes huomaamattomaksi osaksi kaupankäyntiä. Maksupalvelujen tarjoajilla onkin keskeinen rooli tämänkaltaisen kaupankäynnin kehittämisessä. Asiakkaan ostoprosessi voi alkaa esimerkiksi televisiota katsomalla ja päätyä tabletin ja tietokoneen kautta kivijalkaliikkeessä asiointiin sekä lopulta älypuhelimella ostoon. Asiakkaasta kerättävän tiedon tulisikin kulkea mukana ja auttaa asiointia koko matkan ajan. Monikanavainen markkinointi Jotta monikanavainen markkinointi toimisi mahdollisimman tehokkaasti, tulisi kaikkien yrityksen toiminnalle relevanttien markkinointikanavien toimia tehokkaasti yhdessä ja täydentää toinen toisiaan. Liiketoiminnan monikanavaisuus onkin tuonut yrityksille tarpeen suunnitella mahdollisimman saumattomia, monikanavaisia markkinointistrategioita, jotka mahdollistavat asiakkaan kohtaamisen siten, että oikea viesti tavoittaa asiakkaan oikeaan aikaan ja kanavalle sopivaan tyyliin. Monikanavainen markkinointi ja sen suunnittelu on kuitenkin työlästä, koska erityisesti verkossa on oltava jatkuvasti läsnä ja kohdattava potentiaaliset asiakkaat juuri heitä auttavalla sisällöllä. Jotta monikanavainen markkinointisuunnitelma saadaan tehokkaasti käytäntöön, on yrityksen hyvä harkita markkinoinnin automatisointia tehostamaan ja helpottamaan markkinointirutiinien hoitamista. Asiakkaiden siirtyminen digitaalisiin kanaviin osaltaan myös helpottaa markkinoijan työtä, koska erilaisten markkinointitoimenpiteiden teho on oikeasti mitattavissa. Saatavan datan avulla voidaan panostaa toimiviin kanaviin ja tiputtaa pois kannattamattomia. Data mahdollistaa myös kohdennetun ja räätälöidyn markkinointiviestinnän. Tärkeintä on kuitenkin muistaa olla läsnä ja markkinoida niissä kanavissa, joissa haluttu asiakaskin on. Vaikka suurin osa asiakkaista onkin siirtynyt digitaalisiin kanaviin, eivät he kuitenkaan ole täysin immuuneja perinteisemmille medioille. Asiakkaat liikkuvatkin nykyään sujuvasti fyysisen ja digitaalisen maailman välillä ostoprosessinsa aikana. Yrityksestä ja sen tarjoamista tuotteista ja palveluista riippuen, esimerkiksi perinteiset paperiesitteet sekä henkilökohtainen myyntityö voivat edelleen olla tärkeitä markkinointikanavia digitaalisten kanavien lisäksi. 12

14 Monikanavainen asiakaspalvelu Vaikka yrityksen asiakaspalvelu toimisikin nykyisellään hyvin, on monikanavaisuutta rakennettaessa varmistettava asiakaspalvelun tehokas toiminta kaikissa niissä kanavissa, joissa kauppa on läsnä. Erilaisia asiakaspalvelun kanavia ovat perinteisten puhelimen ja sähköpostin lisäksi muun muassa sosiaalisen median eri kanavat sekä yhä enenevissä määrin erilaiset chat-palvelut. Asiakaspalvelua eri kanavissa voidaan myös tehostaa esimerkiksi tikettijärjestelmällä, jossa tulleet palvelupyynnöt kirjautuvat ja ohjautuvat automaattisesti oikeille asiakaspalveluhenkilöille selvitettäväksi. Asiakaspalvelun tehostumisen myötä myös asiakas saa nopeammin vastauksen kysymykseensä. Chat-palvelu taas mahdollistaa kivijalkaliikkeistä tutun henkilökohtaisen ja reaaliaikaisen palvelukokemuksen myös verkkokaupassa. Koska nykyään tietoa osataan etsiä tehokkaasti, monesti asiakkaalla onkin kivijalkamyymälään tullessaan paljon enemmän tietoa tuotteesta kuin myyjällä. Tällaisessa tilanteessa asiakkaalle jää helposti negatiivinen palvelukokemus. Myyjällä onkin oltava runsaasti tietoa paitsi myytävistä tuotteista myös asiakkaista. Näin asiakkaalle voidaan tarjota yksilöllisesti juuri hänelle sopivat tuotteet ja tehdä esimerkiksi kohdennettuja tarjouksia kanavasta riippumatta. Tämä asettaa vaatimuksia paitsi taustateknologialle myös myyjien ja asiakaspalvelijoiden perehdytykseen ja osaamisen kehittämiseen. Ideaalitilanteessa myyjän tulisikin saada esimerkiksi padiinsa ilmoitus aiemmin verkkosivuilla vierailleesta, mutta nyt liikkeeseen saapuvasta asiakkaasta sekä tiedon siitä, mitä tuotteita hän on verkossa selaillut. Tämän tiedon avulla myyjän on mahdollista tarjota välittömästi juuri kyseistä asiakasta kiinnostavaa tuotetta tai jopa paremmin hänen tarpeisiinsa soveltuvaa vaihtoehtoa. Näkymä kyseisen asiakkaan ostohistoriaan mahdollistaa myös muiden häntä mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden tarjoamisen ja lisämyynnin. Mikäli asiakaspalvelu on joissain kanavissa ulkoistettu, on tärkeä pitää huolta siitä, että asiakaspalvelun laatu sekä asiakasviestintä säilyvät yhdenmukaisina asiakkaan valitsemasta yhteydenottokanavasta riippumatta. Jokaisella asiakaspalveluhenkilöllä sekä myyjällä tulisi olla pääsy asiakkaan historiatietoihin esimerkiksi CRM-järjestelmän kautta, jotta häntä osattaisiin myös palvella asiakkaan odotuksia vastaavalla tavalla. 13

15 Tulosten seuranta ja kehittäminen Digitaalisten kanavien etu on siinä, että kaupan eri toimintojen tai esimerkiksi erilaisten markkinointipanostusten teho on oikeasti seurattavissa ja mitattavissa. Saatavan datan avulla saadaan myös selville, mitkä kanavat ovat kannattavia ja mistä voisi mahdollisesti luopua. 14

16 Jotta eri kanavien tehokkuutta olisi mahdollista mitata, tarvitaan jokaiselle kanavalle omat, erilliset mittarit, jotka ovat kuitenkin yhtenevät muiden mittarien kanssa. Näin on mahdollista nähdä sekä kokonaiskuva että jokaisen eri kanavan erilliset tulokset. Kauppiaan kannalta kaupan kokonaisvolyymin seuraaminen on tietenkin tärkeää, mutta kehittämisen kannalta tärkeämpää on seurata erityisesti tuloksissa esiintyviä muutoksia. Näin mahdollisiin muutoksiin esimerkiksi kuluttajien ostokäyttäytymisessä pystytään reagoimaan ajoissa ja tavoittamaan asiakkaat jatkossakin oikeissa kanavissa, oikeaan aikaan. Haasteena onnistumisen seuraamisessa kaikissa eri kanavissa on se, että kaikki kanavat yhdistävä mittaristo on hankala rakentaa. Verkossa jokaisesta ostoksesta jää aina digitaalinen jälki, mutta kauppiaan voi olla vaikea tietää, onko asiakas esimerkiksi käynyt myymälässä tai soittanut asiakaspalveluun ennen ostosten tekoa verkkokaupassa. Tehokas markkinoinnin automatisointi- ja CRM-järjestelmä kuitenkin mahdollistavat tiedonkeruun kanavariippumattomasti. Jatkuva seuranta, mittaaminen ja testaaminen on tärkeää monikanavaisen kaupan menestyksen ja vahvan ROI:n varmistamiseksi. Siksi kauppiaan onkin tärkeä varmistaa, että sen tuloksia seurataan ja mitataan oikeilla mittareilla. 15

17 Lisätietoja verkkokaupan eri toimintojen tehokkuuden mittaamisesta ja kehittämisestä löydät Seuraa, analysoi, kehitä oppaasta. 16

18 Vinkkejä eri kanavien synergiaetuihin Toimenpide Kanava Esimerkkejä eduista Monikanavainen markkinointiviestintä Verkkokauppa Kivijalkamyymälä Pop-up myymälä Show-room Noutomyymälä Esitteet, katalogit Blogit, artikkelit Sosiaalinen media Sisältöä voidaan hyödyntää, soveltaa ja jakaa useammassa eri kanavassa. Viesti tavoittaa kerralla suuremman joukon ihmisiä. Yhtenäinen varastonhallinta Verkkokauppa Kivijalkamyymälä Pop-up myymälä Show-room Noutomyymälä Yhtenäinen varastonäkymä kaikille kanaville Mahdollisuus pienentää jokaisen kanavan omaa varmuusvarastoa Varastosaldojen näkyminen myös asiakkaalle Ilmaisen toimituksen ja palautuksen mahdollistaminen myös myymälään Verkkokauppa Kivijalkamyymälä Noutomyymälä Mahdollisuus tarjota asiakkaalle palautetun tuotteen tilalle toinen sekä myydä lisää Asiakkaalle riskitön tilaus ja asioinnin helppous 17

19 Tiedonkeruu Verkkokauppa Kivijalkamyymälä Pop-up myymälä Show-room Noutomyymälä Sosiaalinen media Tapahtumat, messut Markkinoinnin ja asiakaspalvelun kohdentaminen kuluttajan aiemman ostokäyttäytymisen perusteella Tiedon hyödyntäminen muissa kanavissa Asiakastiedot myyjien, asiakaspalvelijoiden ja markkinoinnin saatavilla Verkkokauppa Kivijalkamyymälä Noutomyymälä Pop-up myymälä Show-room Työskentelyn helpottuminen Asiakaskokemuksen parantaminen. Asiakkaalle on esimerkiksi mahdollista tarjota välittömästi juuri hänelle sopiva tuote. 17 Myyntikanavien lisääminen Kivijalkamyymälä Verkkokauppa Noutomyymälä Pop-up myymälä Show-room Noutomyymälä Tapahtumat, messut Asiakasmäärän kasvattaminen Tuotevalikoiman laajentaminen Luotettavuuden lisääntyminen Tulovirran tasaantuminen esimerkiksi sesongeista tai myymälän syrjäisestä sijainnista johtuen Myymäläkoon ja vuokrakulujen järkeistäminen 18

20 Näin pääset alkuun monikanavaisuuden rakentamisessa 1. Selvitä, missä nykyiset ja tulevat asiakkaasi viettävät aikaansa ja minkälainen heidän ostoprosessinsa on. 2. Ota myös selvää, miten heidän ostoprosessiaan voisi helpottaa ja mitkä ovat heidän usein kysymänsä kysymykset tai tyypillisimmät ongelmat. 3. Laadi suunnitelma siitä, missä eri kanavissa yrityksen ja sen tuotteiden tulisi näkyä ja miten tieto näiden eri kanavien välillä saadaan liikkumaan saumattomasti. 4. Selvitä, mitä teknisiä muutoksia tai ominaisuuksia vaaditaan, jotta suunnitelma monikanavaisuuden rakentamiseksi saadaan käytäntöön. Lue lisää kaikkikanavaisesta myynnistä ja sen mahdollistavasta teknologiasta. 19

21 5. Määritä jokaiselle eri kanavalle omat, erilliset mittarinsa, jotka ovat kuitenkin verrannolliset muiden kanavien mittarien kanssa. 6. Selvitä, minkälaista sisältöä ja missä kanavissa läsnäoloa nykyiset ja tulevat asiakkaasi kaipaisivat tai mistä he mahdollisesti hyötyisivät. 7. Laadi monikanavainen markkinointisuunnitelma ja määritä eri markkinointikanaville omat mittarinsa, jotta eri markkinointitoimenpiteiden ja -kanavien tehokkuutta voidaan myös mitata. 8. Mittaa ja seuraa tuloksia säännöllisesti. Keskity erityisesti tuloksissa mahdollisesti esiintyviin muutoksiin. 9. Analysoi, testaa ja kehitä eri kanavia, asiakaspalvelua sekä markkinointitoimenpiteitä tulosten perusteella. 10. Tärkeintä monikanavaisuuden rakentamisessa on aloittaa se jo tänään, sillä ne yritykset, jotka panostavat monikanavaiseen, persoonalliseen ja aidosti asiakaslähtöiseen ostokokemukseen, tulevat erottumaan ja menestymään myös tulevaisuudessa. Lue lisää kaikkikanavaisesta tulevaisuudesta 20

22 Lisää tietoa asiantuntijoilta Piditkö lukemastasi? Tutustu myös muihin tuottamiimme asiantuntijamateriaaleihin, jotka ovat käytössäsi täysin maksutta! Paytrail blogi Paytrailin blogi käsittelee monipuolisia ja ajankohtaisia aiheita verkkokauppaliiketoimintaan liittyen. Julkaisemme uusia artikkeleita viikoittain. > Tutustu Paytrailin blogiin Paytrail oppaat Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1: Avaintekijät menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset verkkokaupan menestykselle luodaan jo heti verkkokaupan perustamisvaiheessa? Tässä oppaassa tuodaan esille, millaisia asioita verkkokauppiaan on syytä huomioida verkkokauppansa perustamisessa, mikäli hänen tavoitteenaan on rakentaa verkkokaupasta kannattavaa ja menestyvää liiketoimintaa. Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 2: Verkkokaupan menestys syntyy toimivista prosesseista Mitä verkkokaupalle tapahtuu perustamisvaiheen jälkeen? Millainen merkitys verkkokaupan taustaprosesseilla on verkkokaupan menestyksen kannalta? Tämä pikaopas tarjoaa sekä tietoa verkkokaupan taustaprosesseihin liittyen että keinoja prosessien tunnistamista ja lähempää tarkastelua varten. Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 3: Seuraa, analysoi, kehitä menestyvän verkkokaupan kehittäminen Mitkä ovat verkkokaupan tärkeimmät kehityskohteet? Millaisia mittareita sinun tulisi seurata koko ajan verkkokauppasi arjessa? Tämä pikaopas johdattaa sinut verkkokaupan kehitystyön pariin ja tuo esille, miten verkkokaupan kehitystyötä tehdään käytännössä. 21

23 Paytrail Oyj Paytrail on suomalainen verkkomaksuihin erikoistunut asiantuntijayritys, jonka tuottamia maksupalveluita käyttää jo yli puolet suomalaisista verkkokaupoista. Yhtiötä pidetään suomalaisena verkkomaksamisen edelläkävijänä ja se on saanut ensimmäisenä alansa toimijana maksulaitostoimiluvan Suomessa. Meidän tehtävämme Paytrailissa on raivata esteitä verkkoliiketoiminnan tieltä. Teemme sen tarjoamalla toimivia ratkaisuja verkkokaupan maksuliikenteen hoitamiseen huomioimalla aina sekä kauppiaan että kuluttajankin näkökulman. Tavoitteenamme on olla verkko-ostajan ja verkossa kauppaa tekevän yrityksen auttaja ja paras kaveri. Teemme innostavaa työtämme kovalla ammattitaidolla ja suurella sydämellä. 22

24 Paytrail Oyj Perustettu vuonna 2007 (entinen Suomen Verkkomaksut) Liikevaihto 4,5 Meur (2013) Yli 4000 yritysasiakasta yli 10 eri maassa Työllistää yli 40 alan ammattilaista Pääkonttori Suomessa, Jyväskylässä Kehittänyt perinteisten maksutapojen rinnalle täysin uuden verkossa ostamisen palvelun, Paytrail-tilin, jonka avulla verkko-ostokset tehdään yksillä tunnuksilla eri verkkokaupoissa.

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa.

Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa. Verkkokaupan tilanne Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa. 65 %:lla suomalaisista on käytössään älypuhelin. Suomalaisista kuluttajista 45 % tekee verkko-ostoksia. Vuonna

Lisätiedot

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa?

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Toteutimme syksyllä 2013 yhdessä Taloustutkimuksen kanssa laajan selvityksen, jossa kartoitimme palveluun liittyviä odotuksia ja mieli

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

"Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa"

Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa "Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa" Liiketoimintaa verkossa -seminaari 25.11.2010 Visa Palonen SOK / S-Verkkopalvelut Oy 1 Liiketoimintaa verkossa Suomen verkkokauppa 2010 Palvelut 5,444

Lisätiedot

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Ohjelma 8.00 Aamukahvi 8.15 Tervetuloa, Annele Bergman, Inspiratio 8.30 estrategia,

Lisätiedot

Case: Aronet & Huntteri B2B maahantuonti ja tukkukauppa digitalisoituvat vauhdilla.

Case: Aronet & Huntteri B2B maahantuonti ja tukkukauppa digitalisoituvat vauhdilla. WE CARE AND IT MATTERS Case: Aronet & Huntteri B2B maahantuonti ja tukkukauppa digitalisoituvat vauhdilla. Teleforum-seminaari 12.3.2013 Hanna Kivelä ANDERS INNO Sähköisen liiketoiminnan ammattilainen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Levikkimarkkinointi Itellan hoitamana. Jakelun ajankohtaispäivä 26.11.2009 Hanne Bergholm

Levikkimarkkinointi Itellan hoitamana. Jakelun ajankohtaispäivä 26.11.2009 Hanne Bergholm Levikkimarkkinointi Itellan hoitamana Jakelun ajankohtaispäivä 26.11.2009 Hanne Bergholm Postiluukku on mieluinen i media Suoramainonnalla puhuttelet henkilökohtaisesti ja erotut joukosta aktivoit it asiakkaasi

Lisätiedot

Verkkokaupan konversion kasvattaminen

Verkkokaupan konversion kasvattaminen Verkkokaupan konversion kasvattaminen Kai Korhonen Technical support specialist 020 718 18 31 Webinaarin sisältö Yleisiä asioita, joilla asiakkaan ostokokemusta voi parantaa Hyväksihavaittuja käytäntöjä,

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Venäläinen kuluttajana on matkailija Vuoden 2011 ulkomaisista kesämatkailijoista yli 1,7 miljoonaa eli yli 40 %

Lisätiedot

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta?

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? OSA 1 /2 idealmainos.fi Miten verkkosivut toimivat myynnin käynnistäjänä? Miten mittaamme Digitaalisen markkinoinnin tuloksia? Voiko digitaalinen markkinointi

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi emaksut Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä emaksut-palvelusta... 1 Näin emaksut toimii verkkokaupassa... 1 Maksutavat... 2 Liiketoiminnan

Lisätiedot

digitaalisen asiakaskohtaamisen rakentamiseen

digitaalisen asiakaskohtaamisen rakentamiseen Yritysjohdon opas digitaalisen asiakaskohtaamisen rakentamiseen Oppaan avulla saat valjastettua asiakaskohtaamisen prosessit liiketaloudelliseksi tulokseksi. Johdanto Hyödynnä digitalisaatiota ja saavuta

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta).

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). CEO, Teemu Neiglick. Keitä me olemme? 34 92 40 KESKI-IKÄ ~15 000 palaveria

Lisätiedot

Lisää kauppaa. - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Lisää kauppaa. - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Lisää kauppaa - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Aiheet: 1. Mitä kaupassa oikein tapahtuu? 2. Verkkokaupan haasteet ja mahdollisuudet 3. Kuinka onnistut verkkokaupassa?

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

MILGEAR SUOMEN ERIKOISVARUSTE OY. Petri Kostama

MILGEAR SUOMEN ERIKOISVARUSTE OY. Petri Kostama MILGEAR SUOMEN ERIKOISVARUSTE OY Petri Kostama Suomen Erikoisvaruste Oy perustettu keväällä 2006 firma syntyi harrastuksien kautta tuotteet tuttuja nettikaupat, kivijalkamyymälä (Isokatu 56, Oulu) työntekijät;

Lisätiedot

Enemmän kuin maksutavat verkossa

Enemmän kuin maksutavat verkossa Enemmän kuin maksutavat verkossa Petri Itkonen Senior Sales Manager +358 403529919 petri@paytrail.com Meistä Perustettu 2007 (Suomen Verkkomaksut) Liikevaihto 2013: 4,5 m Henkilöstömäärä: 40 Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick.

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick. Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa CEO, Teemu Neiglick. Omnicom MediaGroup Finland: ToinenPHD, OMD Finland & Ainoa Resolution

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Case: Ceestashop. Tarina verkkokaupasta, brändäyksestä ja monikanavaisuudesta

Case: Ceestashop. Tarina verkkokaupasta, brändäyksestä ja monikanavaisuudesta Case: Ceestashop Tarina verkkokaupasta, brändäyksestä ja monikanavaisuudesta Viinin ystävän verkkokauppa Ceesta-nimi tulee esperanton kielestä sanasta ceesto, joka tarkoittaa olla läsnä, be present. Tämän

Lisätiedot

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishanke Aloitusseminaari 1.2.2012 Jyrki Laakso, palvelujohtaja Itella Posti Oy 1 1.2.2012 Itella Oyj Itella lyhyesti

Lisätiedot

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä Timo Häkkinen @HakkinenTimo Timo Häkkinen www.micromedia.fi www.liidijalostamo.fi www.renable.fi/blogi

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Verkkokaupan menestys syntyy toimivista prosesseista

Verkkokaupan menestys syntyy toimivista prosesseista VERKKOKAUPAN MENESTYS SYNTYY TOIMIVISTA PROSESSEISTA Menestyän erkkokaupan jäljillä Osa 2 Verkkokaupan menestys syntyy toimiista prosesseista Mitä erkkokaupan pyörittäminen tarkoittaa käytännössä ja miten

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Kauppa osana monikanavaista verkostoa. Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012

Kauppa osana monikanavaista verkostoa. Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012 Kauppa osana monikanavaista verkostoa Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012 Sähköisen liiketoiminnan muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja kaupan toimintamalleihin 2 Sähköinen vallankumous asioinnissa

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus Yhteenveto medialle 1 Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruu Kohderyhmä Näyte Tiedonkeruu Suomalaiset 15 4-vuotiaat Kohderyhmään kuuluvat vastaajat rekrytoitiin

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. markkinointitoimet ovat nyt omassa hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Juha Laanti Aluepäällikkö Itä-Suomen alue HENKILÖN NIMI Projektin nimi Alkon historiaa 1932 1944 2013 2014 2015 1969 1998 2000 1999 2 Palvelun laadun kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Keitä me olemme? Kotimainen, pitkä 10+v historia Konsernissa yli 100 työntekijää ja kaikki toiminnot saman

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15 Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 PÄÄTEEMAT 1. Organisoituminen ja työnjako käytännössä 2. Johtaminen ja liiketoimintaprosessit 3. Asiakkaat 4.

Lisätiedot

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää.

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Yrityksesi markkinointitoimet ovat nyt hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen työpöydän kautta, myös mobiilisti. Meedion avulla nykyiset ja uudet

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Tekes Tila-ohjelma 2008-2012. Myymäläkonseptien menestystekijät 28.10.2009

Tekes Tila-ohjelma 2008-2012. Myymäläkonseptien menestystekijät 28.10.2009 Tekes Tila-ohjelma 2008-2012 Myymäläkonseptien menestystekijät 28.10.2009 TILABRUNSSIT, syksy 2009 DM 31655 ja 43677 11-2006 Copyright Tekes Myymäläkonseptien menestystekijät-tila-brunssin ohjelma 28.10.2009

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MYYNTIKANAVANA JOHANNA JYLHÄ-OLLILA

TAPAHTUMAT MYYNTIKANAVANA JOHANNA JYLHÄ-OLLILA TAPAHTUMAT MYYNTIKANAVANA JOHANNA JYLHÄ-OLLILA Tapahtumat: kysymyksiä Minkälaisissa tapahtumissa käyvät (tapahtumaprofiili) Kuinka monessa tapahtumassa / vuosi Tapahtumamyyntikanavan merkitys yrityksessä

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tilaa blogi Tilaa blogi osoitteesta www.videomarkkinointi.info Saat tuotekoulutuksen sekä esittelemme Business Planin, jota halutessasi voit hyödyntää omassa liiketoiminnassasi. Tilaamalla blogin olet

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

AXESSION ASIANTUNTIJAMYYNNIN YKKÖNEN

AXESSION ASIANTUNTIJAMYYNNIN YKKÖNEN AXESSION ASIANTUNTIJAMYYNNIN YKKÖNEN WEBINAARI 3.4.2014 10 SYYTÄ MIKSI TARVITSET MARKKINOINTIIN AUTOMATIIKKAA 30 Kysymykset chattiin POLLS huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu 0 25 50 75 100 Jani Aaltonen

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa ammattikeittiöihin seminaari. 13.11.2014. Eero Kananen, LähiPro Oy, Ruokaa Suomesta palvelu eero@lahipro.fi, 040 5862850 1 Esityksen sisältö Lähiruoan

Lisätiedot

Enjoy Online Shopping.

Enjoy Online Shopping. Enjoy Online Shopping. Nosto parantaa verkkokaupan Enjoy Online Shopping. tulosta tuottamalla asiakkaille henkilökohtaisen ostokokemuksen Nosto vaikuttaa positiivisesti Verkkokaupan konversioon Tilauksen

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Webinaari 15.5.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu

Webinaari 15.5.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Webinaari 15.5.2015 Kuinka rakennat Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu WEBINAARI toimivan digitaalisen kivijalan? KIVIJALAN RAKENTAMINEN 1. HYVIN TOIMIVAN VERKKOSIVUSTON

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014 Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014 Esimerkkejä tutkimuksen sisältämästä tiedosta TNS Gallup Päivittäistavarakauppa digitalisoituvan kuluttajan edessä Tutkimus vastaa kysymyksiin: Näkyykö verkkokaupan

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot