Z Fabric Wardrobe. Vaatekaappi. Textilgarderob. Tekstilklædeskab. Textilkleiderschrank. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Z Fabric Wardrobe. Vaatekaappi. Textilgarderob. Tekstilklædeskab. Textilkleiderschrank. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet"

Transkriptio

1 Fabric Wardrobe Assembly and safety advice Vaatekaappi Asennus- a turvaoheet Textilgarderob Monterings- och säkerhetsanvisningar Tekstilklædeskab Montage- og sikkerhedsanvisninger Textilkleiderschrank Montage- und Sicherheitshinweise Z

2 GB / IE Assembly and safety advice Page 3 FI Asennus- a turvaoheet Sivu 5 SE Monterings- och säkerhetsanvisningar Sidan 7 DK Montage- og sikkerhedsanvisninger Side 9 DE / AT / CH Montage- und Sicherheitshinweise Seite 11

3 Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care Fabric Wardrobe Technical data Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and for the specified applications. Store these instructions in a safe place. If passing this product on to a third party also include all documents. Dimensions: approx. 75 x 170 x 50 cm (W x H x D) Material: Frame: Metal Cover: Non-woven fabric Max. load: Clothes rail: 10 kg Top shelf: 8 kg Safety information Intended use PLEASE READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE USE! PLEASE KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! This product is designed for storing clothes and other obects in dry indoor areas. Any use other than the aforementioned or any product modification is prohibited and can lead to inuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than its intended purpose. This product is not intended for commercial use. Description of parts A Connecting element, top and bottom B Connecting element, middle C Horizontal connecting rod (approx. diameter 1.6 x 73.5 cm) D Vertical connecting rod (approx. diameter 1.6 x 32.4 cm) E Vertical connecting rod, bottom (approx. diameter 1.6 x 67 cm) F Vertical connecting rod, top, with borehole (approx. diameter 1.6 x 67 cm) G Vertical connecting rod, top, (approx. diameter 1.6 x 67 cm) H Supporting bar (approx. diameter 1.6 x 45 cm) I Clothes rail (approx. diameter 1.9 x 73.5 cm) Screw (M6 x 26 mm) K Washer L Cover M Shelf N Cross-head screw O Dowel P Shelf support Scope of delivery Immediately after unpacking, check the scope of delivery for completeness and that the product and all its parts are in perfect condition. On no account should you assemble the product if the scope of delivery is not complete. 4 x Connecting element, top and bottom Connecting element, middle 8 x Horizontal connecting rod (approx. diameter 1.6 x 73.5 cm) 4 x Vertical connecting rod (approx. diameter 1.6 x 32.4 cm) 4 x Vertical connecting rod, bottom (approx. diameter 1.6 x 67 cm) Vertical connecting rod, top, with borehole (approx. diameter 1.6 x 67 cm) Vertical connecting rod, top (approx. diameter 1.6 x 67 cm) Supporting bar (approx. diameter 1.6 x 45 cm) 1 x Clothes rail (approx. diameter 1.9 x 73.5 cm) 4 x Screw (M6 x 26 mm) 4 x Washer 1 x Cover 3 x Shelf Cross-head screw Dowel Shelf support 1 x Assembly instructions Warning! Risk of life and accidents in infants and children! Never leave children unattended with the packaging material. Risk of suffocation. Keep children away from the product. m CAUTION! RISK OF INURY! Ensure all parts are undamaged and correctly assembled. Incorrect assembly poses the risk of inury. Damaged parts may affect safety and function. m CAUTION! Do not leave children without supervision. The product is not a climbing frame or toy. Take care that nobody, particularly children, stands on the product or pulls themselves up on it. The product can tip up. This can result in inury and / or damage. Make sure that the product is standing on a solid, even surface. Inury and / or damage to property may otherwise occur. CAUTION! FIRE HAZARD! Do not place the product anywhere near an open fire. Keep the product away from water and moisture. Damage may otherwise occur. Do not expose the product to direct sunlight. The colours can fade. Loads must be applied evenly to the product to prevent it from tipping up. Do not exert any pressure or load any weight from above on the product. Take care that weight is distributed evenly on the clothes rail and in the top shelf. Make sure that the load on the clothes rail does not exceed max. 10 kg and max. 8 kg on the top shelf. The product can otherwise tip up. This can result in inury and / or damage. Do not attach any weight to the underside of the cover. This could damage the cover. m CAUTION! RISK OF INURY! Do not under any circumstances use the wardrobe if it is damaged. m CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Before installation please ensure that there are no concealed wiring where you are intending to drill. m CAUTION! WATER DAMAGE! Before installation please ensure that there are no concealed water pipes where you are intending to drill. Make sure that the wardrobe is only assembled by competent persons. Make sure that all connections are fitted together securely and check all oints for stability. Assembly Assemble the wardrobe as shown in Figures 1-5. Cleaning and Care Use a dry, non-fluffing cloth for cleaning and care of the product. To remove more stubborn dirt, use a slightly dampened cloth and a mild washing-up liquid if necessary. Do not under any circumstances use corrosive cleaning agents. This can damage the material of the product. GB/IE 3

4 Disposal Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. Description of product: Fabric Wardrobe Model no.: Z29776 Version: 06 / GB/IE

5 Vaatekaappi ohdanto / Turvaoheet / Asennus / Puhdistus a hoito Tekniset tiedot ohdanto Tutustu tuotteeseen ennen kuin asennat sen. Lue huolellisesti seuraavat asennus- a turvaoheet. Käytä tuotetta ainoastaan oheiden mukaan a siinä mainittuihin tarkoituksiin. Säilytä nämä oheet huolellisesti. Anna kaikki tätä tuotetta koskevat paperit aina tuotteen mukana eteenpäin. Mitat: n. 75 x 170 x 50 cm (l x k x s) Materiaali: Teline: metallia Suous: vliesiä Enimmäiskuormitus: vaatetanko: 10 kg ylempi säilytyslokero: 8 kg Turvaoheet Käyttötarkoitus LUE ASENNUSOHE LÄPI ENNEN TÖIHIN RYHTYMISTÄ! SÄILYTÄ ASENNUSOHE HUOLELLISESTI VASTAISUUDEN VARALTA! Tuote on tarkoitettu vaatteiden a muiden tavaroiden säilytykseen kuivissa sisätiloissa. Tuotetta ei saa käyttää muulla kuin edellä kuvatulla tavalla eikä sitä saa muuttaa. Se voi aiheuttaa loukkaantumisia a / tai tuotteen vanhinkoitumista. Valmistaa ei vastaa virheellisestä käytöstä ohtuneista vahingoista. Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Osaluettelo A Liitososa, ylhäällä a alhaalla B Liitososa, keskellä C Vaakasuora liitostanko (n. ø 1,6 x 73,5 cm) D Pystysuora liitostanko (n. ø 1,6 x 32,4 cm) E Pystysuora liitostanko, alhaalla (n. ø 1,6 x 67 cm) F Pystysuora liitostanko, ylhäällä, reiällä (n. ø 1,6 x 67 cm) G Pystysuora liitostanko, ylhäällä (n. ø 1,6 x 67 cm) H Pidätinsauva (n. ø 1,6 x 45 cm) I Vaatetanko (n. ø 1,9 x 73,5 cm) Ruuvi (M6 x 26 mm) K Aluslevy L Suous M Hylly N Ristipääruuvi O Tulppa P Hyllytuki Toimituksen sisältö Tarkista heti avattuasi pakkaukset toimituksen täydellisyys sekä tuotteen a osien moitteeton kunto. Älä missään tapauksessa asenna tuotetta, os toimitus ei ole täydellinen. 4 x Liitososa, ylhäällä a alhaalla Liitososa, keskellä 8 x Vaakasuora liitostanko (n. ø 1,6 x 73,5 cm) 4 x Pystysuora liitostanko (n. ø 1,6 x 32,4 cm) 4 x Pystysuora liitostanko, alhaalla (n. ø 1,6 x 67 cm) Pystysuora liitostanko, ylhäällä, reiällä (n. ø 1,6 x 67 cm) Pystysuora liitostanko, ylhäällä (n. ø 1,6 x 67 cm) Pidätinsauva (n. ø 1,6 x 45 cm) 1 x Vaatetanko (n. ø 1,9 x 73,5 cm) 4 x Ruuvi (M6 x 26 mm) 4 x Aluslevy 1 x Suous 3 x Hylly Ristipääruuvi Tulppa Hyllytuki 1 x Asennusohe Varoltus! LAPSILLE HENGEN- A ONNETTO- MUUSVAARA! Älä koskaan ätä lapsia pakkausmateriaalin kanssa ilman aikuisten valvontaa. On olemassa tukehtumisvaara. Pidä lapset pois tuotteen ulottuvilta. m VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA! Varmista että, kaikki osat ovat vahingoitumattomia a asianmukaisesti asennettu. Ei asianmukainen asennus merkitsee loukkaantumisvaaraa. Vanhingoittuneet osat voivat vaikuttaa turvallisuuteen a toimintaan. m VARO! Älä ätä lapsia ilman valvontaa! Tuote ei ole kiipeämistä varten eikä leikkikalu! Huolehdi siitä, ettei kukaan, erityisesti lapset, kiipeä tuotteelle tai riipu siinä. Tuote voi kaatua. Tästä voi olla seurauksena loukkaantumisia a / tai aineellisia vahinkoa. Varmistaudu, että tuote seisoo kiinteällä a tasaisella alustalla. Se voi muuten aiheuttaa loukkaantumisia a / tai aineellisia vahinkoa. VARO! TULIPALOVAARA! Älä milloinkaan aseta tuotetta avoimen tulen läheisyyteen. Pidä tuote loitolla vedestä a kosteudesta. Ne voivat aiheuttaa aineellisia vaurioita. Älä altista tuotetta välittömälle auringonpaisteelle. Värit voivat haalistua. Tuote on kuormitettava tasaisesti a niin, ettei se pääse kaatumaan. Älä kohdista tuotteeseen ylhäältä käsin painetta äläkä kuormita sitä. Huolehdi siitä, että paino akautuu tasaisesti vaatetangolle a vaatehyllyille. Pidä huoli siitä, että vaatetankoa kuormitetaan korkeintaan 10 kilolla a ylempää hyllyä korkeintaan 8 kilolla. Tuote voi muuten kaatua. Tästä voi olla seurauksena loukkaantumisia a / tai aineellisia vahinkoa. Älä ripusta mitään painoa suouksen alapuolelle. Se voi rikkoutua. m VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Älä koskaan käytä vaatekaappia, os se on rikki. m VARO! SÄHKÖISKUVAARA! Varmistaudu ennen porausta, ettei porauskohdassa kule mitään ohtoa. m VARO! VESIVAHINKOVAARA! Varmistaudu ennen porausta, ettei porauskohdassa kule mitään putkia. Muista, että vaatekaapin saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö. Varmistaudu, että kaikki liitokset on kiinnitetty kunnolla toisiinsa a tarkista kaikkien liitoskohtien tukevuus. Asennus Asenna vaatekaappi kuvien 1-5 osoittamalla tavalla. Puhdistus a hoito Käytä puhdistukseen a hoitoon kuivaa nukkautumatonta liinaa. Käytä hieman kostutettua liinaa a tarvittaessa mietoa puhdistusainetta, os tuote on erittäin likainen. Älä missään tapauksessa käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Muuten tuotteen materiaali voi vahingoittua. FI 5

6 ätehuolto ätehuolto Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista a voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin. Voit tiedustella käytettyen tuotteiden ätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista kunnan tai kaupungin virastosta. Tuotenimitys: Vaatekaappi Malli-nro.: Z29776 Versio: 06 / FI

7 Inledning / Säkerhetsinformation / Montering / Rengöring och skötsel Textilgarderob Tekniska data Inledning Informera dig om produkten före monteringen. Läs noga igenom fölande monteringsinstruktion och säkerhetsinformationen. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Förvara denna anvisning väl. Överlämna även dessa handlingar om du överlåter produkten till en trede person. Mått: ca. 75 x 170 x 50 cm (B x H x D) Material: Stativ: Metall Skydd: Fibervlies Max. belastning: Klädstång: 10 kg Övre hylla: 8 kg Säkerhetsinformation Ändamålsenlig användning LÄS MONTERINGSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING. FÖRVARA MONTERINGSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK! Denna produkt är avsedd för förvaring av klädesplagg och övriga föremål inomhus. En annan användning än den som beskrivits eller en förändring av produkten är inte tillåten och kan förorsaka personskador och / eller skador på produkten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas av icke ändamålsenlig användning. Denna produkt är e lämplig för yrkesmässig användning. Beskrivning av delarna A Monteringsdel, övre och undre B Monteringsdel, mitten C Horisontell monteringsstång (ca. ø 1,6 x 73,5 cm) D Vertikal monteringsstång (ca. ø 1,6 x 32,4 cm) E Vertikal monteringsstång, undre (ca. ø 1,6 x 67 cm) F Vertikal monteringsstång, övre, med borrhål (ca. ø 1,6 x 67 cm) G Vertikal monteringsstång, övre (ca. ø 1,6 x 67 cm) H Stödstag (ca. ø 1,6 x 45 cm) I Klädstång (ca. ø 1,9 x 73,5 cm) Skruv (M6 x 26 mm) K Underläggsbricka L Skydd M Hylla N Krysskruv O Plugg P Hyllplansstöd Leveransomfång Kontrollera att leveransomfånget är fullständigt omedelbart efter att du har packat upp produkten. Kontrollera även att produkten och alla dess delar är i felfritt skick. Montera aldrig produkten, om leveransomfånget inte är fullständigt komplett. 4 x Monteringsdel, övre och undre Monteringsdel, mitten 8 x Horisontell monteringsstång (ca. ø 1,6 x 73,5 cm) 4 x Vertikal monteringsstång (ca. ø 1,6 x 32,4 cm) 4 x Vertikal monteringsstång, undre (ca. ø 1,6 x 67 cm) Vertikal monteringsstång, övre, med borrhål (ca. ø 1,6 x 67 cm) Vertikal monteringsstång, övre (ca. ø 1,6 x 67 cm) Stödstag (ca. ø 1,6 x 45 cm) 1 x Klädstång (ca. ø 1,9 x 73,5 cm) 4 x Skruv (M6 x 26 mm) 4 x Underläggsbricka 1 x Skydd 3 x Hylla Krysskruv Plugg Hyllplansstöd 1 x Monteringsanvisning Varning! LIVSFARA OCH RISK FÖR OLYCKS- FALL FÖR SMÅBARN OCH BARN! Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning. Håll barn borta från produkten. m VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR! Säkerställ att alla delar är oskadade och har monterats på ett fackmässigt sätt. Vid e fackmässig montering risk för personskador. Skadade delar kan påverka säkerhet och funktion. m VARNING! Lämna aldrig barn utan uppsikt! Produkten är ingen klätterställning eller leksak! Säkerställ att inte personer, speciellt barn ställer sig på produkten eller dra upp sig sälva. Produkten kan tippa. Risk för personskador och / eller materialskador. Kontrollera att produkten är placerad på fast och ämnt underlag. Risk för personskador och / eller materialskador. VARNING! BRANDRISK! Placera inte produkten i närheten av öppen eld. Håll produkten borta från vatten och fukt. Annars kan materialskador uppstå. Utsätt inte produkten för sollus. Färgen kan blekna. Produkten skall belastas ämnt så att den inte tippar. Utöva inget tryck eller vikt ovanifrån på produkten. Se till att viktfördelningen är ämn på klädstången och i facken. Säkerställ att klädstången endast belastas med max. 10 kg och den övre hyllan med 8 kg. Produkten kan tippa. Risk för personskador och / eller materialskador. Häng inte tungt i skyddets underkant. Skyddet kan skadas. m VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR! Använd inte klädskåpet om det är skadat. m OBSERVERA! RISK FÖR ELSTÖTAR! Kontrollera att inga dolda ledningar ligger bakom borrhålen innan hålen borras upp. m OBSERVERA! VATTENSKADOR! Kontrollera att inga dolda rör ligger bakom borrhålen innan hålen borras upp. Säkerställ att produkten endast monteras av behörig person. Kontrollera att alla förbindelser sitter fast ordentligt och kontrollera stabiliteten i stängernas förbindelser. Montering Montera produkten enligt 1-5. Rengöring och skötsel Använd torr luddfri duk för rengöring. Använd fuktig duk för stark nedsmutsning och och ev. milt rengöringsmedel. Använd aldrig frätande rengöringsmedel. Det kan leda till materialskador på produkten. SE 7

8 Avfallshantering Avfallshantering Förpackningen består av milövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Information om möligheterna för avfallshantering när det gäller kasserade produkter erhåller du hos kommunen. Produktbeteckning: Textilgarderob Modell nr: Z29776 Version: 06 / SE

9 Indledning / Sikkerhedsregler / Montering / Rengøring og plee Tekstilklædeskab Tekniske data Indledning Gør dig fortrolig med produktet inden du begynder at samle det. Hertil bedes du læse den efterfølgende monteringsveledning og sikkerhedsreglerne grundig igennem. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Opbevar denne veledning omhyggelig. Hvis du giver produktet videre til en anden person, bedes du ligeledes videregive alle dokumenter. Formålsbestemt anvendelse Dette skab er beregnet til opbevaring af beklædning og andre genstande i tørre rum inden døre. En anden anvendelse end beskrevet ovenfor eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan føre til personskader og / eller beskadigelser på produktet. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået ved anvendelse i strid med produktets bestemmelse. Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål. Beskrivelse af delene A Forbindelsesdel, oppe og nede B Forbindelsesdel, midt C Horisontal forbindelsesstang (ca. ø 1,6 x 73,5 cm) D Vertikal forbindelsesstang (ca. ø 1,6 x 32,4 cm) E Vertikal forbindelsesstang, nede (ca. ø 1,6 x 67 cm) F Vertikal forbindelsesstang, oppe, med boring (ca. ø 1,6 x 67 cm) G Vertikal forbindelsesstang, oppe (ca. ø 1,6 x 67 cm) H Holdestang (ca. ø 1,6 x 45 cm) I Tøstang (ca. ø 1,9 x 73,5 cm) Skrue (M6 x 26 mm) K Mellemlægsskive L Afdækning M Hylde N Sterneskrue O Rawlplug P Hyldestøtte Leveringensomfang Kontroller umiddelbart efter udpakningen, at alle dele er leveret med og at produktet og alle delene befinder sig i en upåklagelig tilstand. Saml ikke produktet, hvis ikke alle dele er leveret med. 4 x Forbindelsesdel, oppe og nede Forbindelsesdel, midt 8 x Horisontal forbindelsesstang (ca. ø 1,6 x 73,5 cm) 4 x Vertikal forbindelsesstang (ca. ø 1,6 x 32,4 cm) 4 x Vertikal forbindelsesstang, nede (ca. ø 1,6 x 67 cm) Vertikal forbindelsesstang, oppe, med boring (ca. ø 1,6 x 67 cm) Vertikal forbindelsesstang, oppe (ca. ø 1,6 x 67 cm) Holdestang (ca. ø 1,6 x 45 cm) 1 x Tøstang (ca. ø 1,9 x 73,5 cm) 4 x Skrue (M6 x 26 mm) 4 x Mellemlægsskive 1 x Afdækning 3 x Hylde Sterneskrue Rawlplug Hyldestøtte 1 x Montageveledning Mål: ca. 75 x 170 x 50 cm (B x H x D) Materiale: Stativ: metal Afdækning: fibervæv Maks. belastning: tøstang: 10 kg Øvre hylde: 8 kg Sikkerhedsregler FØR BERUGEN SKAL MONTAGEVELEDNINGEN LÆSES IGENNEM! MONTAGEVELEDNINGEN SKAL OPBEVARES OMHYGGELIGT! Advarsel! LIVSFARE OG FARE FOR ULYKKER FOR SMÅ BØRN OG BØRN! Lad aldrig børn lege med emballagen uden voksent opsyn. Der er fare for kvælning. Hold børn borte fra produktet. m FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER! Kontroller at alle dele er ubeskadigede og monteret korrekt. Ved uhensigtsmæssig montering er der fare for personskader. Beskadigede dele kan have indflydelse på sikkerheden og funktionen. m FORSIGTIG! Børn skal være under opsyn! Dette er et skab og ikke noget klatrestativ eller legetø! Sørg for at ingen personer, og især ikke børn, stiller sig på skabet eller klatrer op på det. Skabet kan vælte omkuld. Der er risiko for tilskadekomst og materialle skader. Skabet skal så på en fast, ævn undergrund. Der er risiko for tilskadekomst og materialle skader. FORSIGTIG! BRANDFARE! Skabet må ikke stilles i nærheden af åben ild. Skabet må ikke blive udsat for vand eller fugtighed. Der er risiko for at det tager skade. Skabet må ikke udsættes for direkte sollys. Farverne kan blive bleget ud. Skabet skal fyldes ensartet og på en måde så det ikke kan vælte omkuld. Udøv ingen tryk eller vægt på produktet fra oven. Sørg for en ævn vægtfordeling på tøstangen og tøhylden. Sørg for, at tøstangen maksimalt belastes med 10 kg og den øvre hylde maksimalt belastes med 8 kg. Ellers kan produktet vælte. Det kan resultere i tilskadekomst og / eller materielle skader. Der må ikke hænges noget på undersiden af afdækningen. Afdækningen kan tage skade. m FORSIGTIG! FARE FOR TILSKADEKOMST! Klædeskabet må ikke benyttes hvis det er beskadiget. m OBS! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! Forvis Dem, inden De borer, om, at der ikke befinder sig ledninger på borestedet. m OBS! VANDSKADE! Forvis Dem, inden De borer, om, at der ikke befinder sig rør på borestedet. Klædeskabet må kun opbygges af folk med faglig viden. Sørg for at alle forbindelser er faste og alle forbindelser skal være stabile. Montering Klædeskabet opbygges som vist i illustrationerne 1-5. Rengøring og plee Til rengøring benyttes der en tør klud der ikke fnugger. Til stærkere forureniner anvendes der en let fugtet klud og eventuelt et mildt skyllemiddel. Brug under ingen omstændigheder ætsende rengøringsmidler. I modsat fald kan produktets materiale tage skade. DK 9

10 Bortskaffelse Bortskaffelse Emballagen består af miløvenlige materialer der kan bortskaffes over genbrugsstationen. Du kan høre mere om mulighederne for bortskaffelse af et udtent produkt ved at henvende dig til din kommune eller din bys forvaltning. Produktbetegnelse: Tekstilklædeskab Model nr.: Z29776 Version: 06 / DK

11 Einleitung / Sicherheitshinweise / Montage / Reinigung und Pflege Textilkleiderschrank Technische Daten Einleitung Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Produkt ist zum Aufbewahren von Kleidung und anderen Obekten in trockenen Innenräumen geeignet. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produktes führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Teilebeschreibung A Verbindungsteil, oben und unten B Verbindungsteil, mitte C Horizontale Verbindungsstange (ca. ø 1,6 x 73,5 cm) D Vertikale Verbindungsstange (ca. ø 1,6 x 32,4 cm) E Vertikale Verbindungsstange, unten (ca. ø 1,6 x 67 cm) F Vertikale Verbindungsstange, oben, mit Bohrung (ca. ø 1,6 x 67 cm) G Vertikale Verbindungsstange, oben (ca. ø 1,6 x 67 cm) H Haltestab (ca. ø 1,6 x 45 cm) I Kleiderstange (ca. ø 1,9 x 73,5 cm) Schraube (M6 x 26 mm) K Unterlegscheibe L Abdeckung M Ablage N Kreuzschlitzschraube O Dübel P Regalfach-Stütze Lieferumfang Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist. 4 x Verbindungsteil, oben und unten Verbindungsteil, Mitte 8 x Horizontale Verbindungsstange (ca. ø 1,6 x 73,5 cm) 4 x Vertikale Verbindungsstange (ca. ø 1,6 x 32,4 cm) 4 x Vertikale Verbindungsstange, unten (ca. ø 1,6 x 67 cm) Vertikale Verbindungsstange, oben, mit Bohrung (ca. ø 1,6 x 67 cm) Vertikale Verbindungsstange, oben (ca. ø 1,6 x 67 cm) Haltestab (ca. ø 1,6 x 45 cm) 1 x Kleiderstange (ca. ø 1,9 x 73,5 cm) 4 x Schraube (M6 x 26 mm) 4 x Unterlegscheibe 1 x Abdeckung 3 x Ablage Kreuzschlitzschraube Dübel Regalfach-Stütze 1 x Montageanleitung Maße: ca. 75 x 170 x 50 cm (B x H x T) Material: Gestell: Metall Abdeckung: Faservlies Max. Belastung: Kleiderstange: 10 kg Oberes Ablagefach: 8 kg Sicherheitshinweise VOR GEBRAUCH BITTE DIE MONTAGEANLEITUNG LESEN! MONTAGEANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! Warnung! Lebens - und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern. m VORSICHT! VERLETZUNGSgefahr! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. m VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen oder daran hochziehen. Das Produkt kann umkippen. Verletzungen und / oder Sachschäden können die Folgen sein. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenen Untergrund steht. Andernfalls können Verletzungen und / oder Sachschäden die Folgen sein. VORSICHT! BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf. Halten Sie das Produkt von Wasser und Feuchtigkeit fern. Andernfalls können Sachschäden die Folge sein. Setzen Sie Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus. Die Farben können ausbleichen. Das Produkt ist gleichmäßig so zu belasten, dass es nicht umkippen kann. Üben Sie keinen Druck oder Gewicht von oben auf das Produkt aus. Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung an der Kleiderstange und im Kleiderfach. Stellen Sie sicher, dass die Kleiderstange bis max. 10 kg und das obere Ablagefach bis max. 8 kg belastet wird. Das Produkt kann sonst umfallen. Verletzungen und / oder Sachschäden können die Folgen sein. Hängen Sie kein Gewicht an die Unterseite der Abdeckung. Die Abdeckung könnte beschädigt werden. m VORSICHT! VERLETZUNGSgefahr! Benutzen Sie den Kleiderschrank keinesfalls, wenn dieser beschädigt ist. m VORSICHT! GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Leitungen an der Bohrstelle befinden. m VORSICHT! WASSERSCHADEN! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Rohre an der Bohrstelle befinden. Achten Sie darauf, dass der Kleiderschrank nur von fachkundigen Personen montiert wird. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und überprüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Stabilität. Montage Montieren Sie den Kleiderschrank gemäß den Abbildungen 1-5. Reinigung und Pflege Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein trockenes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein leicht angefeuchtetes Tuch und ggf. ein mildes Spülmittel. DE/AT/CH 11

12 Reinigung und Pflege / Entsorgung Verwenden Sie keinesfalls ätzende Reinigungsmittel. Andernfalls kann das Material des Produktes beschädigt werden. Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Produktbezeichnung: Textilkleiderschrank Modell-Nr.: Z29776 Version: 06 / DE/AT/CH

13 2 7 mm You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 4 x A B F G 3 x M H 8 x 4 x 4 x C D E 1 x 4 x 4 x I K 1 x L N O P 1 C I 2 A D B K E F H 4 x A G C 4 x K 3 L 13

14 4 3 x M 5 N O 14

15 IAN Milomex Ltd. c / o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK45 5HP UK by ORFGEN Marketing Last Information Update Tietoen tila Informationsstatus 3 Tilstand af information Stand der Informationen: 04 / 2010 Ident.-No.: Z

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications Bathroom Storage Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and

Lisätiedot

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar TV Stand Assembly and safety advice TV-taso Asennus- a turvaoheet TV-bord Monterings- och säkerhetsanvisningar TV-bord Montage- og sikkerhedsanvisninger TV-Tisch Montage- und Sicherheitshinweise Z30368

Lisätiedot

Introduction/ Safety information

Introduction/ Safety information Introduction/ Safety information Kids storage shelves Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts Introduction Table with 2 chairs Introduction Before assembling and using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 A 1 B 2 C 3 64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 Introduction / Safety advice Folding chair Introduction Before using the item for the first time, take time to familiarise yourself with

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen:

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 3 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 3 24.06.11 16:25 A 3 4 B 3 1 C D 5 2 6 4 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 4

Lisätiedot

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED Lamps Operation and Safety Notes LED-valosara Käyttö- a turvaoheet LED-lampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lamper Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-Leuchten Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover. ENGLISH Step Counter Art.no. 34-7355 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. Elegant Table Lamp Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 1 2 3 4 3 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 Table of Contents Introduction Intended Use...Page 5 Delivery scope...page 5 Description of parts...page 6 Technical information...page

Lisätiedot

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit LCD/Plasma Screen Cleaning Kit Art.no 38-4373 Model PT-9006 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 A 1 B 3 C 3 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 D E 2 4 5 F 6 8 7 4 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 4 17.06.11 09:11 G ON/OFF H 5 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd

Lisätiedot

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indoor Fountain Assembly, operating and safety instructions Suihkulähde sisätiloihin Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Inomhusfontän Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indendørs kilde Monterings-,

Lisätiedot

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length Art.no 18-2802, 18-2803 Model CS-MT021-UK, CS-FL017-UK Vera Floor/Table Lamp 36-5232, 36-5233 CS-MT021, CS-FL017 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DIGITAL Battery tester Operation and Safety Notes Paristoen testauslaite Käyttö- a turvaoheet BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Batteritester Betenings- og sikkerhetshenvisninger IAN

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LED Lights Operation and Safety Notes LEDvalaisin Käyttö a turvallisuusoheet Mobila LEDlampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LEDlamper Betenings og sikkerhetshenvisninger Z29649

Lisätiedot

TV/Monitor Wall Bracket

TV/Monitor Wall Bracket English TV/Monitor Wall Bracket Art.no 38-5324 Model Wall mount 50/75/100 Read the entire instruction manual before use and then safe it for future reference. We reserve the right to make changes to text,

Lisätiedot

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes LED-KAAPPIVALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BELYSNING INDE I SKABET Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m² Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste VARAOSIEN TILAAMINEN BESTÄLLNING AV RESERVDELAR HOW TO ORDER SPARE PARTS WIE

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED PICTURE LIGHT Operation and Safety Notes LED-VALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BILLEDLAMPE Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-BILDERLEUCHTE

Lisätiedot

TV/Monitor Wall Bracket

TV/Monitor Wall Bracket English TV/Monitor Wall Bracket. Drill holes in the wall using a suitable drill bit.. Screw the wall plate to the wall.. Fasten the bracket using the included bolts. Art.no - Model Wall mount 0//00/00

Lisätiedot

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen How to build a bird house Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen a How to build a bird house: Use 20 thick wood. The kind of

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin - DUO - Liitin 1 et Liitin CASAFLEX - DUO 3 2 6 1 9 4 5 8 10 7 1 Stützring 2 Graphitdichtring 3 Anschlussstück 4 Druckring 5 Pressplatte A 6 Konusplatte B 7 Innen-Sechskantschraube 8 Schutzkappe (2 - teilig)

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Art.no 36-6139 Model A3860 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND BY KOVA

T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND BY KOVA BORSTAGGREGAT HARJA FEJEKOST FEIEBŰRSTE FRONTKEHRMASCHINE STREET BRUSH Instruktion Käyttöohjeet Brugsanvisning Bruksanvisning Bedienungsanleitung Instructions 587 02 46-01 T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

LED ILLUMINATED MAGNIFIER

LED ILLUMINATED MAGNIFIER LED ILLUMINATED MAGNIFIER GB IE User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation AT CH Bedienungsanleitung

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Assembly Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing.

Assembly Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing. Ice crusher Art.no 34-1369 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. Description Simple, easy-to-use hand-powered ice crusher no batteries needed. Crushes ice

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Camping Chair. Safety. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Art.no: 31-1171 ENGLISH

Camping Chair. Safety. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Art.no: 31-1171 ENGLISH ENGLISH Camping Chair Art.no: 31-1171 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Z10601 WOK SET WOKKISETTI WOKSET WOK-SÆT WOK-SET. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z10601 WOK SET WOKKISETTI WOKSET WOK-SÆT WOK-SET. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar WOK SET Operation and Safety Notes WOKKISETTI Käyttö- ja turvallisuusohjeet WOKSET Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar WOK-SÆT Betjenings- og sikkerhetshenvisninger WOK-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Art.no 36-5574, 36-5575 Model 7G1H/1A, 7G6H/1A English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We

Lisätiedot

Preparing for use Placing the electric underblanket...page 9 Switching on / off / Selecting the temperature...page 9

Preparing for use Placing the electric underblanket...page 9 Switching on / off / Selecting the temperature...page 9 Table of Contents Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 7 Included items...page 7 Technical data...page 7 Important safety advice...page 7 Safety system...page 8 Preparing for use

Lisätiedot

18525-1. E x 4. w w w. p l u s. d k. Senest revideret: Feb. 2013. Advarsel. Kun til privat brug. Max 140 kg. H x 2 M12. G x 4 M12.

18525-1. E x 4. w w w. p l u s. d k. Senest revideret: Feb. 2013. Advarsel. Kun til privat brug. Max 140 kg. H x 2 M12. G x 4 M12. 18525-1 Senest revideret: Letzte Änderung: Senast ändrad: Päivitetty viimeksi Helmik Feb. 2013 C B w w w. p l u s. d k AKKU C 18 mm xxv A E x 4 A F x 2 G x 4 H x 2 D D I x 2 J x 4 K x 8 5 x 80 mm Læs denne

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

USB Charger 2. Safety. Charging. Care and maintenance. Troubleshooting guide. Disposal. Specifications

USB Charger 2. Safety. Charging. Care and maintenance. Troubleshooting guide. Disposal. Specifications USB Charger 2 Art.no 36-5757 Model Vanson SP-10USBi English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Reflector strips. Reflektorbänder. Instruction Manual 4. Käyttöohje 10. Bruksanvisning 16. Betjeningsvejledning 22. Bedienungsanleitung 28

Reflector strips. Reflektorbänder. Instruction Manual 4. Käyttöohje 10. Bruksanvisning 16. Betjeningsvejledning 22. Bedienungsanleitung 28 Reflector strips Inverkehrbringer: MONZ Handelsgesellschaft International mbh & Co. KG Metternichstr. 37 54292 Trier / Germany Serviceadresse: Monz Service Center Hotline: 00800 / 68546854 ro +49 (0) 69-9999-2002-228

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

LED Strip Light. Specifications

LED Strip Light. Specifications LED Strip Light Art.no 36-3848 Model XH-B01020 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or

Lisätiedot

TRUE COLOUR LAMP TRUE COLOUR LAMP. PÄIVÄNVALOLAMPPU Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information

TRUE COLOUR LAMP TRUE COLOUR LAMP. PÄIVÄNVALOLAMPPU Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information TRUE COLOUR LAMP GB IE TRUE COLOUR LAMP User manual and service information FI PÄIVÄNVALOLAMPPU Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE DAGSLJUSLAMPA Bruksanvisning och serviceinformation DK DAGSLYSLAMPE Brugervejledning

Lisätiedot

10 40 kg Hand Grippers

10 40 kg Hand Grippers ENGLISH 10 40 kg Hand Grippers Art.no 31-5077 Normal use Exercises From a standing position Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Art.no. 38-4936 Ver. 20150807 2 Wall Bracket Art.no. 38-4936 English Please read the entire instruction manual before use and save it for

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2809 Model EFM700DB Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

ENGLISH. The lighter is leaking gas.

ENGLISH. The lighter is leaking gas. ENGLISH Storm Lighter Art.no 31-1039 Model TF12219 Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER Allgemeines Bei der Systembeschreibung, die bei diesen Fachrichtungen üblich ist, wird wie folgt vorangegangen: 1. Schritt: Das System

Lisätiedot

Pizza Stone. Safety. Product description. Baking pizza in a standard oven. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art.

Pizza Stone. Safety. Product description. Baking pizza in a standard oven. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art. Pizza Stone Art.no 34-3867 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Z30239A Z30239B Z30239C RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA RADIOVÆKKEUR FUNKWECKER

Z30239A Z30239B Z30239C RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA RADIOVÆKKEUR FUNKWECKER RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK Operation and Safety Notes RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO Käyttö- ja turvallisuusohjeet RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOVÆKKEUR Betjenings-

Lisätiedot

ENHANDS VINKELSLIPHÅLLLARE Monterings- bruks- och säkerhetsanvisningar. ENHÅNDS VINKELSLIBER-STATIV Montage-, betjenings- og sikkerhedsinformationer

ENHANDS VINKELSLIPHÅLLLARE Monterings- bruks- och säkerhetsanvisningar. ENHÅNDS VINKELSLIBER-STATIV Montage-, betjenings- og sikkerhedsinformationer ANGLE GRINDER STAND Assembly-, Operation and Safety Notes KULMAHIOMAKONEEN TELINE Asennun-, käyttö- a turvallisuusoheet ENHANDS VINKELSLIPHÅLLLARE Monterings- bruks- och säkerhetsanvisningar ENHÅNDS VINKELSLIBER-STATIV

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

38-2929. TV Table. TV-bänk TV-benk TV-taso. Ver. 200804. www.clasohlson.com

38-2929. TV Table. TV-bänk TV-benk TV-taso. Ver. 200804. www.clasohlson.com 38-22 TV Table TV-bänk TV-benk TV-taso SUOMI NORSK SVENSKA ENGLISH Ver. 200804 www.clasohlson.com TV Table Art. No: 38-22 Please read the entire instruction manual before using the product and save it

Lisätiedot

Känslighet Frånslagsfördröjning Luxtröskel

Känslighet Frånslagsfördröjning Luxtröskel Monteringsanvisning för vägg-/takarmaturer med inbyggd mikrovågssensor funktion TILL FRÅN. Gäller Ifö TYP 8263 och 8263/GX24. Viktigt att tänka på vid installation av armatur: Sensorns känslighet gör att

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi Wollmeisenbad GB F N S FIN USA CDN AUS Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi FIN Hienopesuun Tämän hienopesuaineen tutkittu koostumus

Lisätiedot

Travel Toothbrush. Specifications Batteries: 1 x AAA/LR03 (included).

Travel Toothbrush. Specifications Batteries: 1 x AAA/LR03 (included). Travel Toothbrush Art.no 34-3080-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

Bright Solar Garden Light Art.no 36-6184, -85 Model ST1211 SOLAR BS, -CP

Bright Solar Garden Light Art.no 36-6184, -85 Model ST1211 SOLAR BS, -CP Bright Solar Garden Light Art.no 36-6184, -85 Model ST1211 SOLAR BS, -CP ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the

Lisätiedot