Z Fabric Wardrobe. Vaatekaappi. Textilgarderob. Tekstilklædeskab. Textilkleiderschrank. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Z Fabric Wardrobe. Vaatekaappi. Textilgarderob. Tekstilklædeskab. Textilkleiderschrank. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet"

Transkriptio

1 Fabric Wardrobe Assembly and safety advice Vaatekaappi Asennus- a turvaoheet Textilgarderob Monterings- och säkerhetsanvisningar Tekstilklædeskab Montage- og sikkerhedsanvisninger Textilkleiderschrank Montage- und Sicherheitshinweise Z

2 GB / IE Assembly and safety advice Page 3 FI Asennus- a turvaoheet Sivu 5 SE Monterings- och säkerhetsanvisningar Sidan 7 DK Montage- og sikkerhedsanvisninger Side 9 DE / AT / CH Montage- und Sicherheitshinweise Seite 11

3 Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care Fabric Wardrobe Technical data Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and for the specified applications. Store these instructions in a safe place. If passing this product on to a third party also include all documents. Dimensions: approx. 75 x 170 x 50 cm (W x H x D) Material: Frame: Metal Cover: Non-woven fabric Max. load: Clothes rail: 10 kg Top shelf: 8 kg Safety information Intended use PLEASE READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE USE! PLEASE KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! This product is designed for storing clothes and other obects in dry indoor areas. Any use other than the aforementioned or any product modification is prohibited and can lead to inuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than its intended purpose. This product is not intended for commercial use. Description of parts A Connecting element, top and bottom B Connecting element, middle C Horizontal connecting rod (approx. diameter 1.6 x 73.5 cm) D Vertical connecting rod (approx. diameter 1.6 x 32.4 cm) E Vertical connecting rod, bottom (approx. diameter 1.6 x 67 cm) F Vertical connecting rod, top, with borehole (approx. diameter 1.6 x 67 cm) G Vertical connecting rod, top, (approx. diameter 1.6 x 67 cm) H Supporting bar (approx. diameter 1.6 x 45 cm) I Clothes rail (approx. diameter 1.9 x 73.5 cm) Screw (M6 x 26 mm) K Washer L Cover M Shelf N Cross-head screw O Dowel P Shelf support Scope of delivery Immediately after unpacking, check the scope of delivery for completeness and that the product and all its parts are in perfect condition. On no account should you assemble the product if the scope of delivery is not complete. 4 x Connecting element, top and bottom Connecting element, middle 8 x Horizontal connecting rod (approx. diameter 1.6 x 73.5 cm) 4 x Vertical connecting rod (approx. diameter 1.6 x 32.4 cm) 4 x Vertical connecting rod, bottom (approx. diameter 1.6 x 67 cm) Vertical connecting rod, top, with borehole (approx. diameter 1.6 x 67 cm) Vertical connecting rod, top (approx. diameter 1.6 x 67 cm) Supporting bar (approx. diameter 1.6 x 45 cm) 1 x Clothes rail (approx. diameter 1.9 x 73.5 cm) 4 x Screw (M6 x 26 mm) 4 x Washer 1 x Cover 3 x Shelf Cross-head screw Dowel Shelf support 1 x Assembly instructions Warning! Risk of life and accidents in infants and children! Never leave children unattended with the packaging material. Risk of suffocation. Keep children away from the product. m CAUTION! RISK OF INURY! Ensure all parts are undamaged and correctly assembled. Incorrect assembly poses the risk of inury. Damaged parts may affect safety and function. m CAUTION! Do not leave children without supervision. The product is not a climbing frame or toy. Take care that nobody, particularly children, stands on the product or pulls themselves up on it. The product can tip up. This can result in inury and / or damage. Make sure that the product is standing on a solid, even surface. Inury and / or damage to property may otherwise occur. CAUTION! FIRE HAZARD! Do not place the product anywhere near an open fire. Keep the product away from water and moisture. Damage may otherwise occur. Do not expose the product to direct sunlight. The colours can fade. Loads must be applied evenly to the product to prevent it from tipping up. Do not exert any pressure or load any weight from above on the product. Take care that weight is distributed evenly on the clothes rail and in the top shelf. Make sure that the load on the clothes rail does not exceed max. 10 kg and max. 8 kg on the top shelf. The product can otherwise tip up. This can result in inury and / or damage. Do not attach any weight to the underside of the cover. This could damage the cover. m CAUTION! RISK OF INURY! Do not under any circumstances use the wardrobe if it is damaged. m CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Before installation please ensure that there are no concealed wiring where you are intending to drill. m CAUTION! WATER DAMAGE! Before installation please ensure that there are no concealed water pipes where you are intending to drill. Make sure that the wardrobe is only assembled by competent persons. Make sure that all connections are fitted together securely and check all oints for stability. Assembly Assemble the wardrobe as shown in Figures 1-5. Cleaning and Care Use a dry, non-fluffing cloth for cleaning and care of the product. To remove more stubborn dirt, use a slightly dampened cloth and a mild washing-up liquid if necessary. Do not under any circumstances use corrosive cleaning agents. This can damage the material of the product. GB/IE 3

4 Disposal Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. Description of product: Fabric Wardrobe Model no.: Z29776 Version: 06 / GB/IE

5 Vaatekaappi ohdanto / Turvaoheet / Asennus / Puhdistus a hoito Tekniset tiedot ohdanto Tutustu tuotteeseen ennen kuin asennat sen. Lue huolellisesti seuraavat asennus- a turvaoheet. Käytä tuotetta ainoastaan oheiden mukaan a siinä mainittuihin tarkoituksiin. Säilytä nämä oheet huolellisesti. Anna kaikki tätä tuotetta koskevat paperit aina tuotteen mukana eteenpäin. Mitat: n. 75 x 170 x 50 cm (l x k x s) Materiaali: Teline: metallia Suous: vliesiä Enimmäiskuormitus: vaatetanko: 10 kg ylempi säilytyslokero: 8 kg Turvaoheet Käyttötarkoitus LUE ASENNUSOHE LÄPI ENNEN TÖIHIN RYHTYMISTÄ! SÄILYTÄ ASENNUSOHE HUOLELLISESTI VASTAISUUDEN VARALTA! Tuote on tarkoitettu vaatteiden a muiden tavaroiden säilytykseen kuivissa sisätiloissa. Tuotetta ei saa käyttää muulla kuin edellä kuvatulla tavalla eikä sitä saa muuttaa. Se voi aiheuttaa loukkaantumisia a / tai tuotteen vanhinkoitumista. Valmistaa ei vastaa virheellisestä käytöstä ohtuneista vahingoista. Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Osaluettelo A Liitososa, ylhäällä a alhaalla B Liitososa, keskellä C Vaakasuora liitostanko (n. ø 1,6 x 73,5 cm) D Pystysuora liitostanko (n. ø 1,6 x 32,4 cm) E Pystysuora liitostanko, alhaalla (n. ø 1,6 x 67 cm) F Pystysuora liitostanko, ylhäällä, reiällä (n. ø 1,6 x 67 cm) G Pystysuora liitostanko, ylhäällä (n. ø 1,6 x 67 cm) H Pidätinsauva (n. ø 1,6 x 45 cm) I Vaatetanko (n. ø 1,9 x 73,5 cm) Ruuvi (M6 x 26 mm) K Aluslevy L Suous M Hylly N Ristipääruuvi O Tulppa P Hyllytuki Toimituksen sisältö Tarkista heti avattuasi pakkaukset toimituksen täydellisyys sekä tuotteen a osien moitteeton kunto. Älä missään tapauksessa asenna tuotetta, os toimitus ei ole täydellinen. 4 x Liitososa, ylhäällä a alhaalla Liitososa, keskellä 8 x Vaakasuora liitostanko (n. ø 1,6 x 73,5 cm) 4 x Pystysuora liitostanko (n. ø 1,6 x 32,4 cm) 4 x Pystysuora liitostanko, alhaalla (n. ø 1,6 x 67 cm) Pystysuora liitostanko, ylhäällä, reiällä (n. ø 1,6 x 67 cm) Pystysuora liitostanko, ylhäällä (n. ø 1,6 x 67 cm) Pidätinsauva (n. ø 1,6 x 45 cm) 1 x Vaatetanko (n. ø 1,9 x 73,5 cm) 4 x Ruuvi (M6 x 26 mm) 4 x Aluslevy 1 x Suous 3 x Hylly Ristipääruuvi Tulppa Hyllytuki 1 x Asennusohe Varoltus! LAPSILLE HENGEN- A ONNETTO- MUUSVAARA! Älä koskaan ätä lapsia pakkausmateriaalin kanssa ilman aikuisten valvontaa. On olemassa tukehtumisvaara. Pidä lapset pois tuotteen ulottuvilta. m VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA! Varmista että, kaikki osat ovat vahingoitumattomia a asianmukaisesti asennettu. Ei asianmukainen asennus merkitsee loukkaantumisvaaraa. Vanhingoittuneet osat voivat vaikuttaa turvallisuuteen a toimintaan. m VARO! Älä ätä lapsia ilman valvontaa! Tuote ei ole kiipeämistä varten eikä leikkikalu! Huolehdi siitä, ettei kukaan, erityisesti lapset, kiipeä tuotteelle tai riipu siinä. Tuote voi kaatua. Tästä voi olla seurauksena loukkaantumisia a / tai aineellisia vahinkoa. Varmistaudu, että tuote seisoo kiinteällä a tasaisella alustalla. Se voi muuten aiheuttaa loukkaantumisia a / tai aineellisia vahinkoa. VARO! TULIPALOVAARA! Älä milloinkaan aseta tuotetta avoimen tulen läheisyyteen. Pidä tuote loitolla vedestä a kosteudesta. Ne voivat aiheuttaa aineellisia vaurioita. Älä altista tuotetta välittömälle auringonpaisteelle. Värit voivat haalistua. Tuote on kuormitettava tasaisesti a niin, ettei se pääse kaatumaan. Älä kohdista tuotteeseen ylhäältä käsin painetta äläkä kuormita sitä. Huolehdi siitä, että paino akautuu tasaisesti vaatetangolle a vaatehyllyille. Pidä huoli siitä, että vaatetankoa kuormitetaan korkeintaan 10 kilolla a ylempää hyllyä korkeintaan 8 kilolla. Tuote voi muuten kaatua. Tästä voi olla seurauksena loukkaantumisia a / tai aineellisia vahinkoa. Älä ripusta mitään painoa suouksen alapuolelle. Se voi rikkoutua. m VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Älä koskaan käytä vaatekaappia, os se on rikki. m VARO! SÄHKÖISKUVAARA! Varmistaudu ennen porausta, ettei porauskohdassa kule mitään ohtoa. m VARO! VESIVAHINKOVAARA! Varmistaudu ennen porausta, ettei porauskohdassa kule mitään putkia. Muista, että vaatekaapin saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö. Varmistaudu, että kaikki liitokset on kiinnitetty kunnolla toisiinsa a tarkista kaikkien liitoskohtien tukevuus. Asennus Asenna vaatekaappi kuvien 1-5 osoittamalla tavalla. Puhdistus a hoito Käytä puhdistukseen a hoitoon kuivaa nukkautumatonta liinaa. Käytä hieman kostutettua liinaa a tarvittaessa mietoa puhdistusainetta, os tuote on erittäin likainen. Älä missään tapauksessa käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Muuten tuotteen materiaali voi vahingoittua. FI 5

6 ätehuolto ätehuolto Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista a voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin. Voit tiedustella käytettyen tuotteiden ätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista kunnan tai kaupungin virastosta. Tuotenimitys: Vaatekaappi Malli-nro.: Z29776 Versio: 06 / FI

7 Inledning / Säkerhetsinformation / Montering / Rengöring och skötsel Textilgarderob Tekniska data Inledning Informera dig om produkten före monteringen. Läs noga igenom fölande monteringsinstruktion och säkerhetsinformationen. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Förvara denna anvisning väl. Överlämna även dessa handlingar om du överlåter produkten till en trede person. Mått: ca. 75 x 170 x 50 cm (B x H x D) Material: Stativ: Metall Skydd: Fibervlies Max. belastning: Klädstång: 10 kg Övre hylla: 8 kg Säkerhetsinformation Ändamålsenlig användning LÄS MONTERINGSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING. FÖRVARA MONTERINGSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK! Denna produkt är avsedd för förvaring av klädesplagg och övriga föremål inomhus. En annan användning än den som beskrivits eller en förändring av produkten är inte tillåten och kan förorsaka personskador och / eller skador på produkten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas av icke ändamålsenlig användning. Denna produkt är e lämplig för yrkesmässig användning. Beskrivning av delarna A Monteringsdel, övre och undre B Monteringsdel, mitten C Horisontell monteringsstång (ca. ø 1,6 x 73,5 cm) D Vertikal monteringsstång (ca. ø 1,6 x 32,4 cm) E Vertikal monteringsstång, undre (ca. ø 1,6 x 67 cm) F Vertikal monteringsstång, övre, med borrhål (ca. ø 1,6 x 67 cm) G Vertikal monteringsstång, övre (ca. ø 1,6 x 67 cm) H Stödstag (ca. ø 1,6 x 45 cm) I Klädstång (ca. ø 1,9 x 73,5 cm) Skruv (M6 x 26 mm) K Underläggsbricka L Skydd M Hylla N Krysskruv O Plugg P Hyllplansstöd Leveransomfång Kontrollera att leveransomfånget är fullständigt omedelbart efter att du har packat upp produkten. Kontrollera även att produkten och alla dess delar är i felfritt skick. Montera aldrig produkten, om leveransomfånget inte är fullständigt komplett. 4 x Monteringsdel, övre och undre Monteringsdel, mitten 8 x Horisontell monteringsstång (ca. ø 1,6 x 73,5 cm) 4 x Vertikal monteringsstång (ca. ø 1,6 x 32,4 cm) 4 x Vertikal monteringsstång, undre (ca. ø 1,6 x 67 cm) Vertikal monteringsstång, övre, med borrhål (ca. ø 1,6 x 67 cm) Vertikal monteringsstång, övre (ca. ø 1,6 x 67 cm) Stödstag (ca. ø 1,6 x 45 cm) 1 x Klädstång (ca. ø 1,9 x 73,5 cm) 4 x Skruv (M6 x 26 mm) 4 x Underläggsbricka 1 x Skydd 3 x Hylla Krysskruv Plugg Hyllplansstöd 1 x Monteringsanvisning Varning! LIVSFARA OCH RISK FÖR OLYCKS- FALL FÖR SMÅBARN OCH BARN! Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning. Håll barn borta från produkten. m VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR! Säkerställ att alla delar är oskadade och har monterats på ett fackmässigt sätt. Vid e fackmässig montering risk för personskador. Skadade delar kan påverka säkerhet och funktion. m VARNING! Lämna aldrig barn utan uppsikt! Produkten är ingen klätterställning eller leksak! Säkerställ att inte personer, speciellt barn ställer sig på produkten eller dra upp sig sälva. Produkten kan tippa. Risk för personskador och / eller materialskador. Kontrollera att produkten är placerad på fast och ämnt underlag. Risk för personskador och / eller materialskador. VARNING! BRANDRISK! Placera inte produkten i närheten av öppen eld. Håll produkten borta från vatten och fukt. Annars kan materialskador uppstå. Utsätt inte produkten för sollus. Färgen kan blekna. Produkten skall belastas ämnt så att den inte tippar. Utöva inget tryck eller vikt ovanifrån på produkten. Se till att viktfördelningen är ämn på klädstången och i facken. Säkerställ att klädstången endast belastas med max. 10 kg och den övre hyllan med 8 kg. Produkten kan tippa. Risk för personskador och / eller materialskador. Häng inte tungt i skyddets underkant. Skyddet kan skadas. m VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR! Använd inte klädskåpet om det är skadat. m OBSERVERA! RISK FÖR ELSTÖTAR! Kontrollera att inga dolda ledningar ligger bakom borrhålen innan hålen borras upp. m OBSERVERA! VATTENSKADOR! Kontrollera att inga dolda rör ligger bakom borrhålen innan hålen borras upp. Säkerställ att produkten endast monteras av behörig person. Kontrollera att alla förbindelser sitter fast ordentligt och kontrollera stabiliteten i stängernas förbindelser. Montering Montera produkten enligt 1-5. Rengöring och skötsel Använd torr luddfri duk för rengöring. Använd fuktig duk för stark nedsmutsning och och ev. milt rengöringsmedel. Använd aldrig frätande rengöringsmedel. Det kan leda till materialskador på produkten. SE 7

8 Avfallshantering Avfallshantering Förpackningen består av milövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Information om möligheterna för avfallshantering när det gäller kasserade produkter erhåller du hos kommunen. Produktbeteckning: Textilgarderob Modell nr: Z29776 Version: 06 / SE

9 Indledning / Sikkerhedsregler / Montering / Rengøring og plee Tekstilklædeskab Tekniske data Indledning Gør dig fortrolig med produktet inden du begynder at samle det. Hertil bedes du læse den efterfølgende monteringsveledning og sikkerhedsreglerne grundig igennem. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Opbevar denne veledning omhyggelig. Hvis du giver produktet videre til en anden person, bedes du ligeledes videregive alle dokumenter. Formålsbestemt anvendelse Dette skab er beregnet til opbevaring af beklædning og andre genstande i tørre rum inden døre. En anden anvendelse end beskrevet ovenfor eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan føre til personskader og / eller beskadigelser på produktet. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået ved anvendelse i strid med produktets bestemmelse. Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål. Beskrivelse af delene A Forbindelsesdel, oppe og nede B Forbindelsesdel, midt C Horisontal forbindelsesstang (ca. ø 1,6 x 73,5 cm) D Vertikal forbindelsesstang (ca. ø 1,6 x 32,4 cm) E Vertikal forbindelsesstang, nede (ca. ø 1,6 x 67 cm) F Vertikal forbindelsesstang, oppe, med boring (ca. ø 1,6 x 67 cm) G Vertikal forbindelsesstang, oppe (ca. ø 1,6 x 67 cm) H Holdestang (ca. ø 1,6 x 45 cm) I Tøstang (ca. ø 1,9 x 73,5 cm) Skrue (M6 x 26 mm) K Mellemlægsskive L Afdækning M Hylde N Sterneskrue O Rawlplug P Hyldestøtte Leveringensomfang Kontroller umiddelbart efter udpakningen, at alle dele er leveret med og at produktet og alle delene befinder sig i en upåklagelig tilstand. Saml ikke produktet, hvis ikke alle dele er leveret med. 4 x Forbindelsesdel, oppe og nede Forbindelsesdel, midt 8 x Horisontal forbindelsesstang (ca. ø 1,6 x 73,5 cm) 4 x Vertikal forbindelsesstang (ca. ø 1,6 x 32,4 cm) 4 x Vertikal forbindelsesstang, nede (ca. ø 1,6 x 67 cm) Vertikal forbindelsesstang, oppe, med boring (ca. ø 1,6 x 67 cm) Vertikal forbindelsesstang, oppe (ca. ø 1,6 x 67 cm) Holdestang (ca. ø 1,6 x 45 cm) 1 x Tøstang (ca. ø 1,9 x 73,5 cm) 4 x Skrue (M6 x 26 mm) 4 x Mellemlægsskive 1 x Afdækning 3 x Hylde Sterneskrue Rawlplug Hyldestøtte 1 x Montageveledning Mål: ca. 75 x 170 x 50 cm (B x H x D) Materiale: Stativ: metal Afdækning: fibervæv Maks. belastning: tøstang: 10 kg Øvre hylde: 8 kg Sikkerhedsregler FØR BERUGEN SKAL MONTAGEVELEDNINGEN LÆSES IGENNEM! MONTAGEVELEDNINGEN SKAL OPBEVARES OMHYGGELIGT! Advarsel! LIVSFARE OG FARE FOR ULYKKER FOR SMÅ BØRN OG BØRN! Lad aldrig børn lege med emballagen uden voksent opsyn. Der er fare for kvælning. Hold børn borte fra produktet. m FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER! Kontroller at alle dele er ubeskadigede og monteret korrekt. Ved uhensigtsmæssig montering er der fare for personskader. Beskadigede dele kan have indflydelse på sikkerheden og funktionen. m FORSIGTIG! Børn skal være under opsyn! Dette er et skab og ikke noget klatrestativ eller legetø! Sørg for at ingen personer, og især ikke børn, stiller sig på skabet eller klatrer op på det. Skabet kan vælte omkuld. Der er risiko for tilskadekomst og materialle skader. Skabet skal så på en fast, ævn undergrund. Der er risiko for tilskadekomst og materialle skader. FORSIGTIG! BRANDFARE! Skabet må ikke stilles i nærheden af åben ild. Skabet må ikke blive udsat for vand eller fugtighed. Der er risiko for at det tager skade. Skabet må ikke udsættes for direkte sollys. Farverne kan blive bleget ud. Skabet skal fyldes ensartet og på en måde så det ikke kan vælte omkuld. Udøv ingen tryk eller vægt på produktet fra oven. Sørg for en ævn vægtfordeling på tøstangen og tøhylden. Sørg for, at tøstangen maksimalt belastes med 10 kg og den øvre hylde maksimalt belastes med 8 kg. Ellers kan produktet vælte. Det kan resultere i tilskadekomst og / eller materielle skader. Der må ikke hænges noget på undersiden af afdækningen. Afdækningen kan tage skade. m FORSIGTIG! FARE FOR TILSKADEKOMST! Klædeskabet må ikke benyttes hvis det er beskadiget. m OBS! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! Forvis Dem, inden De borer, om, at der ikke befinder sig ledninger på borestedet. m OBS! VANDSKADE! Forvis Dem, inden De borer, om, at der ikke befinder sig rør på borestedet. Klædeskabet må kun opbygges af folk med faglig viden. Sørg for at alle forbindelser er faste og alle forbindelser skal være stabile. Montering Klædeskabet opbygges som vist i illustrationerne 1-5. Rengøring og plee Til rengøring benyttes der en tør klud der ikke fnugger. Til stærkere forureniner anvendes der en let fugtet klud og eventuelt et mildt skyllemiddel. Brug under ingen omstændigheder ætsende rengøringsmidler. I modsat fald kan produktets materiale tage skade. DK 9

10 Bortskaffelse Bortskaffelse Emballagen består af miløvenlige materialer der kan bortskaffes over genbrugsstationen. Du kan høre mere om mulighederne for bortskaffelse af et udtent produkt ved at henvende dig til din kommune eller din bys forvaltning. Produktbetegnelse: Tekstilklædeskab Model nr.: Z29776 Version: 06 / DK

11 Einleitung / Sicherheitshinweise / Montage / Reinigung und Pflege Textilkleiderschrank Technische Daten Einleitung Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Produkt ist zum Aufbewahren von Kleidung und anderen Obekten in trockenen Innenräumen geeignet. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produktes führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Teilebeschreibung A Verbindungsteil, oben und unten B Verbindungsteil, mitte C Horizontale Verbindungsstange (ca. ø 1,6 x 73,5 cm) D Vertikale Verbindungsstange (ca. ø 1,6 x 32,4 cm) E Vertikale Verbindungsstange, unten (ca. ø 1,6 x 67 cm) F Vertikale Verbindungsstange, oben, mit Bohrung (ca. ø 1,6 x 67 cm) G Vertikale Verbindungsstange, oben (ca. ø 1,6 x 67 cm) H Haltestab (ca. ø 1,6 x 45 cm) I Kleiderstange (ca. ø 1,9 x 73,5 cm) Schraube (M6 x 26 mm) K Unterlegscheibe L Abdeckung M Ablage N Kreuzschlitzschraube O Dübel P Regalfach-Stütze Lieferumfang Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist. 4 x Verbindungsteil, oben und unten Verbindungsteil, Mitte 8 x Horizontale Verbindungsstange (ca. ø 1,6 x 73,5 cm) 4 x Vertikale Verbindungsstange (ca. ø 1,6 x 32,4 cm) 4 x Vertikale Verbindungsstange, unten (ca. ø 1,6 x 67 cm) Vertikale Verbindungsstange, oben, mit Bohrung (ca. ø 1,6 x 67 cm) Vertikale Verbindungsstange, oben (ca. ø 1,6 x 67 cm) Haltestab (ca. ø 1,6 x 45 cm) 1 x Kleiderstange (ca. ø 1,9 x 73,5 cm) 4 x Schraube (M6 x 26 mm) 4 x Unterlegscheibe 1 x Abdeckung 3 x Ablage Kreuzschlitzschraube Dübel Regalfach-Stütze 1 x Montageanleitung Maße: ca. 75 x 170 x 50 cm (B x H x T) Material: Gestell: Metall Abdeckung: Faservlies Max. Belastung: Kleiderstange: 10 kg Oberes Ablagefach: 8 kg Sicherheitshinweise VOR GEBRAUCH BITTE DIE MONTAGEANLEITUNG LESEN! MONTAGEANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! Warnung! Lebens - und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern. m VORSICHT! VERLETZUNGSgefahr! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. m VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen oder daran hochziehen. Das Produkt kann umkippen. Verletzungen und / oder Sachschäden können die Folgen sein. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenen Untergrund steht. Andernfalls können Verletzungen und / oder Sachschäden die Folgen sein. VORSICHT! BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf. Halten Sie das Produkt von Wasser und Feuchtigkeit fern. Andernfalls können Sachschäden die Folge sein. Setzen Sie Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus. Die Farben können ausbleichen. Das Produkt ist gleichmäßig so zu belasten, dass es nicht umkippen kann. Üben Sie keinen Druck oder Gewicht von oben auf das Produkt aus. Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung an der Kleiderstange und im Kleiderfach. Stellen Sie sicher, dass die Kleiderstange bis max. 10 kg und das obere Ablagefach bis max. 8 kg belastet wird. Das Produkt kann sonst umfallen. Verletzungen und / oder Sachschäden können die Folgen sein. Hängen Sie kein Gewicht an die Unterseite der Abdeckung. Die Abdeckung könnte beschädigt werden. m VORSICHT! VERLETZUNGSgefahr! Benutzen Sie den Kleiderschrank keinesfalls, wenn dieser beschädigt ist. m VORSICHT! GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Leitungen an der Bohrstelle befinden. m VORSICHT! WASSERSCHADEN! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Rohre an der Bohrstelle befinden. Achten Sie darauf, dass der Kleiderschrank nur von fachkundigen Personen montiert wird. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und überprüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Stabilität. Montage Montieren Sie den Kleiderschrank gemäß den Abbildungen 1-5. Reinigung und Pflege Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein trockenes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein leicht angefeuchtetes Tuch und ggf. ein mildes Spülmittel. DE/AT/CH 11

12 Reinigung und Pflege / Entsorgung Verwenden Sie keinesfalls ätzende Reinigungsmittel. Andernfalls kann das Material des Produktes beschädigt werden. Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Produktbezeichnung: Textilkleiderschrank Modell-Nr.: Z29776 Version: 06 / DE/AT/CH

13 2 7 mm You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 4 x A B F G 3 x M H 8 x 4 x 4 x C D E 1 x 4 x 4 x I K 1 x L N O P 1 C I 2 A D B K E F H 4 x A G C 4 x K 3 L 13

14 4 3 x M 5 N O 14

15 IAN Milomex Ltd. c / o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK45 5HP UK by ORFGEN Marketing Last Information Update Tietoen tila Informationsstatus 3 Tilstand af information Stand der Informationen: 04 / 2010 Ident.-No.: Z

Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care

Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care Fabric Wardrobe Technical data Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following

Lisätiedot

done by Mukade Technical Documentation

done by Mukade Technical Documentation BATHROOM STORAGE UNIT Assembly and safety advice KYLPYHUONEEN HYLLY Asennus- ja turvaohjeet BADRUMSHYLLA Monterings- och säkerhetsanvisningar REOL TIL BADEVÆRELSE Montage- og sikkerhedsanvisninger BADREGAL

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Shelf unit Introduction Please familiarise yourself with the pro duct prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the

Lisätiedot

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications Bathroom Storage Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and

Lisätiedot

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Storage stool Introduction Before using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly

Lisätiedot

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar TV Stand Assembly and safety advice TV-taso Asennus- a turvaoheet TV-bord Monterings- och säkerhetsanvisningar TV-bord Montage- og sikkerhedsanvisninger TV-Tisch Montage- und Sicherheitshinweise Z30368

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Storage Bench Introduction / Safety information Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips.

Lisätiedot

Z Greenhouse. Kasvihuone. Växthus. Drivhus. Gewächshaus. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Greenhouse. Kasvihuone. Växthus. Drivhus. Gewächshaus. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Greenhouse Assembly and safety advice Kasvihuone Asennus- a turvaoheet Växthus Monterings- och säkerhetsanvisningar Drivhus Montage- og sikkerhedsanvisninger Gewächshaus Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Introduction/ Safety information

Introduction/ Safety information Introduction/ Safety information Kids storage shelves Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Z Postilaatikko, ruostumatonta terästä. Brevlåda av specialstål. Postkasse i rustfrit stål. Edelstahl-Briefkasten. Assembly and safety advice

Z Postilaatikko, ruostumatonta terästä. Brevlåda av specialstål. Postkasse i rustfrit stål. Edelstahl-Briefkasten. Assembly and safety advice Stainless Steel Letterbox Assembly and safety advice Postilaatikko, ruostumatonta terästä Asennus- a turvaoheet Brevlåda av specialstål Monterings- och säkerhetsanvisningar Postkasse i rustfrit stål Montage-

Lisätiedot

Z29552A Z29552B. WC-Sitz. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar. Montage- og sikkerhedsanvisninger

Z29552A Z29552B. WC-Sitz. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar. Montage- og sikkerhedsanvisninger Toilet Seat Assembly and safety advice WC-istuimen kansi Asennus- a turvaoheet WC-sits Monterings- och säkerhetsanvisningar Toiletbræt Montage- og sikkerhedsanvisninger WC-Sitz Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts Introduction Table with 2 chairs Introduction Before assembling and using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Bathroom Drawer Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Introduction / Safety a dvice

Introduction / Safety a dvice Table Easel Introduction / Safety a dvice Technical data Introduction Familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Family Toilet Seat Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ GB TOILET SEAT FI WC-ISTUIMEN KANSI SE WC-SITS DK IE TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D 3 67114 manual CB3 new.indd 1 6/7/2011 10:57:50 AM Scope of delivery / Toimitus sisältää

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Toy chest Introduction / Safety information Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Technical specifications. Description of parts. Safety information.

Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Technical specifications. Description of parts. Safety information. Under-Sink Bathroom Cabinet Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Introduction / Safety infor ation

Introduction / Safety infor ation Laundry basket Introduction / Safety inforation Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips.

Lisätiedot

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 A 1 B 2 C 3 64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 Introduction / Safety advice Folding chair Introduction Before using the item for the first time, take time to familiarise yourself with

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Introduction. Bedside Table. Introduction. Supply Scope. Proper Use. Description of parts and features

Introduction. Bedside Table. Introduction. Supply Scope. Proper Use. Description of parts and features Introduction Bedside Table Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions and

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 1 2 3 4 3 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 Table of Contents Introduction Intended Use...Page 5 Delivery scope...page 5 Description of parts...page 6 Technical information...page

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. Kitchen Timer Art.no 34-2360-1, -2, -3 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

Introduction. Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Includes. Description of parts

Introduction. Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Includes. Description of parts Introduction Under-Sink Bathroom Cabinet Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover. ENGLISH Step Counter Art.no. 34-7355 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary

Lisätiedot

Introduction / Safety advice

Introduction / Safety advice Introduction / Safety advice Collector s Display Cabinet Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following

Lisätiedot

Introduction. Chest of Drawers. Introduction. Proper Use. Supply Scope. Description of parts and features

Introduction. Chest of Drawers. Introduction. Proper Use. Supply Scope. Description of parts and features Introduction Chest of Drawers Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen:

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 3 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 3 24.06.11 16:25 A 3 4 B 3 1 C D 5 2 6 4 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 4

Lisätiedot

Z29705 KITCHEN TROLLEY PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN KÖKSBÄNK PÅ HJUL RULLEBORD TIL KØKKENET KÜCHENROLLWAGEN. Assembly and safety advice

Z29705 KITCHEN TROLLEY PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN KÖKSBÄNK PÅ HJUL RULLEBORD TIL KØKKENET KÜCHENROLLWAGEN. Assembly and safety advice KITCHEN TROLLEY Assembly and safety advice PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN Asennus- a turvaoheet KÖKSBÄNK PÅ HUL Monterings- och säkerhetsanvisningar RULLEBORD TIL KØKKENET Montage- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED Lamps Operation and Safety Notes LED-valosara Käyttö- a turvaoheet LED-lampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lamper Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-Leuchten Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials Introduction 1 2 3 4 Food Warmer Introduction These operating instructions form a part of this product. They contain important information on safety, use and disposal. Make yourself familiar with all the

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Hand Operated Meat Mincer

Hand Operated Meat Mincer Hand Operated Meat Mincer Art.no 34-178 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. Elegant Table Lamp Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length Art.no 18-2802, 18-2803 Model CS-MT021-UK, CS-FL017-UK Vera Floor/Table Lamp 36-5232, 36-5233 CS-MT021, CS-FL017 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save

Lisätiedot

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 A 1 B 3 C 3 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 D E 2 4 5 F 6 8 7 4 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 4 17.06.11 09:11 G ON/OFF H 5 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

Z30618A Z30618B. Table Lamp. Pöytävalaisin. Bordslampa. Bordlampe. Tischleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z30618A Z30618B. Table Lamp. Pöytävalaisin. Bordslampa. Bordlampe. Tischleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Table Lamp Operation and Safety Notes Pöytävalaisin Käyttö- a turvallisuusoheet Bordslampa Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Bordlampe Betenings- og sikkerhetshenvisninger Tischleuchte Bedienungs-

Lisätiedot

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV.

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV. Art.no 38-4566 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit LCD/Plasma Screen Cleaning Kit Art.no 38-4373 Model PT-9006 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indoor Fountain Assembly, operating and safety instructions Suihkulähde sisätiloihin Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Inomhusfontän Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indendørs kilde Monterings-,

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DIGITAL Battery tester Operation and Safety Notes Paristoen testauslaite Käyttö- a turvaoheet BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Batteritester Betenings- og sikkerhetshenvisninger IAN

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows DOMICET MINI Suitable for mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. Optimized for tilting windows and the spring mechanism is suited also

Lisätiedot

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m² Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste VARAOSIEN TILAAMINEN BESTÄLLNING AV RESERVDELAR HOW TO ORDER SPARE PARTS WIE

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Z Beach Shelter. Rantateltta. Strandtält. Strandtelt. Strandmuschel. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Beach Shelter. Rantateltta. Strandtält. Strandtelt. Strandmuschel. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Beach Shelter Assembly and safety advice Rantateltta Asennus- a turvaoheet Strandtält Monterings- och säkerhetsanvisningar Strandtelt Montage- og sikkerhedsanvisninger Strandmuschel Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

120 cm Decorative LED Tree

120 cm Decorative LED Tree 120 cm Decorative LED Tree Art.no 36-6106 Model WX-LED44-160WW-10-1 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right

Lisätiedot

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH Picture Light Art.no 8-590-, - Model PLED-5ZS-BK 36-4565-, - PLED-5ZS-WH ENGLISH Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output.

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output. HDMI Switch, manual Art.no. 38-2263 Model HD-0411 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes LED-KAAPPIVALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BELYSNING INDE I SKABET Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland GAMMA 34W GAMMA 42W GAMMA 56W GAMMA 69W GAMMA 82W GAMMA 95W GAMMA 114W GLG00034 GLG00042 GLG00056 GLG00069 GLG00082 GLG00095 GLG00115 34 W 42 W 56 W 69 W 82 W 95 W 115W Greenled Oy Tarjusojantie 12-14

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää. SIRIUS FLOOD S SIRIUS FLOOD M SIRIUS FLOOD L GLFS 20W GLFS 40W GLFS 65W GLFM 88W GLFM 110W GLFL 134W GLFL 160W GLFL 182W DIM* 1.8m 2.0m 2.3m 2.8m 2.8m 6.5m 6.5m 6.5m * SIRIUS valaisin on asemoitava siten,

Lisätiedot

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland ECO S 29W ECO S 34W ECO S 40W ECO S 52W ECO S 62W ECO S 70W ECO S 74W GLES000029 GLES000034 GLES000040 GLES000052 GLES000062 GLES000070 GLES000074 29W 34W 40W 52W 62W 70W 74W ECO S 82W ECO S 97W ECO S

Lisätiedot

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LED Lights Operation and Safety Notes LEDvalaisin Käyttö a turvallisuusoheet Mobila LEDlampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LEDlamper Betenings og sikkerhetshenvisninger Z29649

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

TV/Monitor Wall Bracket

TV/Monitor Wall Bracket English TV/Monitor Wall Bracket Art.no 38-5324 Model Wall mount 50/75/100 Read the entire instruction manual before use and then safe it for future reference. We reserve the right to make changes to text,

Lisätiedot

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Alfa Line TW 47W Alfa Line 34W Alfa Line 45W Alfa Line 88W GLALTW00047 GLAL00034 GLAL00045 GLAL00088 47 W 34 W 45 W 88 W 5400 lm 4500 lm 5800 lm 10100 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND

Lisätiedot

IAN 73777 DRAIN CLEANER PPR 4 A1 DRAIN CLEANER PAINEILMAVIEMÄRINAVAAJA TRYCKLUFTSRÖRRENSARE TRYKLUFTS-RØRRENSER PRESSLUFT-ROHRREINIGER

IAN 73777 DRAIN CLEANER PPR 4 A1 DRAIN CLEANER PAINEILMAVIEMÄRINAVAAJA TRYCKLUFTSRÖRRENSARE TRYKLUFTS-RØRRENSER PRESSLUFT-ROHRREINIGER DRAIN CLEANER PPR 4 A1 DRAIN CLEANER Operating instructions PAINEILMAVIEMÄRINAVAAJA Käyttöohje TRYCKLUFTSRÖRRENSARE Bruksanvisning TRYKLUFTS-RØRRENSER Betjeningsvejledning PRESSLUFT-ROHRREINIGER Bedienungsanleitung

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Z Multi-Purpose Detector. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Operation and Safety Notes

Z Multi-Purpose Detector. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Operation and Safety Notes Multi-Purpose Detector Operation and Safety Notes Rakenneilmaisin Käyttö- a turvaoheet Multifunktionsdetektor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Multifunktionsdetektor Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

TV/Monitor Wall Bracket

TV/Monitor Wall Bracket English TV/Monitor Wall Bracket. Drill holes in the wall using a suitable drill bit.. Screw the wall plate to the wall.. Fasten the bracket using the included bolts. Art.no - Model Wall mount 0//00/00

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS L SIRIUS 134L SIRIUS 160L SIRIUS 182L GLS134L GLS160L GLS182L 134 W 160 W 182 W 16800 lm 19800 lm 21800 lm * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa

Lisätiedot

Z30347C. Wall & Ceiling Light. Seinä- ja kattovalaisin. Tak- och väggplafond. Væg- og loftslampe. Wand- und Deckenleuchte. Assembly and safety advice

Z30347C. Wall & Ceiling Light. Seinä- ja kattovalaisin. Tak- och väggplafond. Væg- og loftslampe. Wand- und Deckenleuchte. Assembly and safety advice Wall & Ceiling Light Assembly and safety advice Seinä- a kattovalaisin Asennus- a turvaoheet Tak- och väggplafond Monterings- och säkerhetsanvisningar Væg- og loftslampe Montage- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen How to build a bird house Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen a How to build a bird house: Use 20 thick wood. The kind of

Lisätiedot

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar For Husqvarna Parts Call 606-678-963 or 606-56-4983 ccessories ERVICE 9 I00050 IPL, ozer lade medium T-3034, 953 53 06-0 00-0, 06 4 69-6 ozer lade medium pare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve

Lisätiedot

Z30682A. Air Mattress. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z30682A. Air Mattress. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Air Mattress Operation and Safety Notes Ilmapata Käyttö- a turvallisuusoheet Luftmadrass Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Luftmadras Betenings- og sikkerhetshenvisninger Luftmatratze Bedienungs-

Lisätiedot

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED PICTURE LIGHT Operation and Safety Notes LED-VALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BILLEDLAMPE Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-BILDERLEUCHTE

Lisätiedot

Shower Set. English. Assembly

Shower Set. English. Assembly Shower Set Art.no 40-7348 Model ST-RS06021-GAP10 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in den Dörfern von Virrat Henkilökuljetukset Personentransporte Sivistystoimi Schulverwaltungsamt Koulukuljetukset Asiointiliikenne - Schülertransport

Lisätiedot

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin - DUO - Liitin 1 et Liitin CASAFLEX - DUO 3 2 6 1 9 4 5 8 10 7 1 Stützring 2 Graphitdichtring 3 Anschlussstück 4 Druckring 5 Pressplatte A 6 Konusplatte B 7 Innen-Sechskantschraube 8 Schutzkappe (2 - teilig)

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Z30682B. Inflatable Swim Ring. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z30682B. Inflatable Swim Ring. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Inflatable Swim Ring Operation and Safety Notes Uimarengas Käyttö- a turvallisuusoheet Vattenring Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Badering Betenings- og sikkerhetshenvisninger Wasserring Bedienungs-

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot