Introduction/ Safety information

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Introduction/ Safety information"

Transkriptio

1 Introduction/ Safety information Kids storage shelves Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the product as described and for the specified applications. Store these instructions in a safe place. If passing this product on to a third party also include all documents. Intended use The storage rack is intended for the keeping of small and lightweight objects in interior domestic environment. Any use other than the aforementioned or any product modification is prohibited and can lead to injuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than its intended purpose. This product is not intended for commercial use. Description of Parts 1 Side 1 2 Side 2 3 Wooden rod without hole 4 Wooden rod with hole 5 Dowel 6 Antiscratch pad 7 Phillips screw (approx. ø 4 mm x 30 mm) 8 Phillips screw (approx. ø 5 mm x 44 mm) 9 Non-woven fabric drawer 10 Wall attachment angle 11 Phillips screw (approx. ø 4 mm x 12 mm) 12 Non-woven fabric drawer board Includes Immediately after unpacking please check the package contents for completeness and if all parts and the product are in good condition. Do not assemble the product if the package contents are incomplete. 1 Side 1 1 Side 2 3 Wooden rods without hole 6 Wooden rods with hole 1 Dowel 1 Antiscratch pad 1 Phillips screw (approx. ø 4 mm x 30 mm) 12 Phillips screws (approx. ø 5 mm x 44 mm) 9 Non-woven fabric drawers 1 Wall attachment angle 1 Phillips screw (approx. ø 4 mm x 12 mm) 9 Non-woven fabric drawers boards 1 Assembly instructions Technical data Dimensions: Material: Approx. 65 x 60 x 30 cm (W x H x D) MDF board, non-woven fabric Safety information PLEASE READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE USE! PLEASE KEEP THE ASSEMBLY IN- STRUCTIONS IN A SAFE PLACE! WARNING! RISK OF LIFE AND ACCIDENTS IN INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unattended with the packaging material. Risk of suffocation. Keep children away from the product. The product is not a toy. CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure all parts are undamaged and correctly assembled. Incorrect assembly poses the risk of injury. Damaged parts may affect safety and function. CAUTION! Do not leave children without supervision! The product is not a climbing frame or toy! Make sure that nobody stands or pulls themselves up on the product; this applies particularly to children. The product may fall GB/IE _liv_Kinderregal_Content_LB3.indd :56

2 Safety information/ Assembly / Cleaning and care / Disposal over. This can result in injury and / or damage to property. CAUTION! RISK OF FIRE! Do not position the product near open flames or radiant fires. Regularly check the stability of all connections and retighten the screws. Make sure that the product is standing on a solid, even surface. Safe use of the product can only be ensured if all the parts are securely fitted together and the connections are securely locked in place. Check that the product is stable before using it for the first time. CAUTION! Watch out for your fingers. One moment of inattention could result in a shearing or crushing injury. CAUTION! Do not lift or move the product if it is supporting any object. Keep the product away from water and moisture. Damage to property may otherwise occur. Note: Ensure that the product is assembled by adults. WARNING! This product is not suitable for children under three years of age. Assembly Note: Assemble the product on a carpet, a sheet or another soft substrate to avoid causing scratches. Note: Check regularly that all the threaded connections are tight and retighten all the screws if necessary. Assemble the storage rack in accordance with Figures A E. Cleaning and care Use a slightly damp, fluff-free cloth for cleaning the product. Use a slightly moist, fluff-free cloth and a mild cleaning agent to remove stubborn dirt. Never use petrol, solvents or corrosive cleaners. CAUTION! RISK OF FIRE! Please be aware that used oily cloths can easily catch fire. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. Description of product: Kids storage shelves Model no.: Z30611 A-B Version: 11 / 2010 Mounting the product on a wall Before attaching the storage rack to a wall, ensure that the wall is suitable for attachment. If you are uncertain, ask a suitable specialist about what has to be considered when attaching the product to a wall and whether the supplied dowel and screws are suitable for your specific wall. Note: You will need an electric drill for attaching the product to the wall. CAUTION! RISK OF INJURY! Refer to the operating instructions for your electric drill. 4 GB/IE 56150_liv_Kinderregal_Content_LB3.indd :56

3 Johdanto/ Turvaohjeet Lasten hylly Johdanto Tutustu tuotteeseen ennen kuin asennat sen. Lue huolellisesti seuraavat asennusja turvaohjeet. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeiden mukaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti. Anna kaikki tätä tuotetta koskevat paperit aina tuotteen mukana eteenpäin. Käyttötarkoitus Hylly on tarkoitettu pienten ja kevyiden esineiden säilytykseen yksityisissä sisätiloissa. Se voi aiheuttaa loukkaantumisia ja / tai tuotteen vanhinkoitumista. Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuneista vahingoista. Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Osaluettelo 1 Sivuseinä 1 2 Sivuseinä 2 3 Reiätön puutanko 4 Reiällinen puutanko 5 Ruuvitulppa 6 Suojapäällyste naarmuuntumista vastaan 7 Ristikantaruuvi (n. ø 4 mm x 30mm) 8 Ristikantaruuvi (n. ø 5 mm x 44mm) 9 Kuitukangaslaatikko 10 Kulma seinäkiinnitykseen 11 Ristikantaruuvi (n. ø 4 mm x 12 mm) 12 Kuitukangaslaatikon pohjalevy Toimituksen sisältö Tarkista heti avattuasi pakkaukset toimituksen täydellisyys sekä tuotteen ja osien moitteeton kunto. Älä missään tapauksessa asenna tuotetta, jos toimitus ei ole täydellinen. 1 Sivuseinä 1 1 Sivuseinä 2 3 Reiättömiä puutankoja 6 Reiällisiä puutankoja 1 Ruuvitulppa 1 Suojapäällyste naarmuuntumista vastaan 1 Ristikantaruuvi (n. ø 4 mm x 30 mm) 12 Ristikantaruuvit (n. ø 5 mm x 44 mm) 9 Kuitukangaslaatikko 1 Kulma seinäkiinnitykseen 1 Ristikantaruuvi (n. ø 4 mm x 12 mm) 9 Kuitukangaslaatikon pohjalevy 1 Kasausohje Tekniset tiedot Mitat: n. 65 x 60 x 30 cm (B x H x T) Materiaali: MDF-levy, kuitukangas, koivupuu Turvaohjeet LUE ASENNUSOHJE LÄPI ENNEN TÖIHIN RYHTYMISTÄ! SÄILYTÄ ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI VASTAISUUDEN VARALTA! VAROLTUS! LAPSILLE HENGEN- JA ONNETTO- MUUSVAARA! Älä koskaan jätä l apsia pakkausmateriaalin kanssa ilman aikuisten valvontaa. On olemassa tukehtumisvaara. Pidä lapset pois tuotteen ulottuvilta. Tuote ei ole lasten leikkikalu. VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Varmista että, kaikki osat ovat vahingoitumattomia ja asianmukaisesti asennettu. Ei asianmukainen asennus merkitsee loukkaantumisvaaraa. Vanhingoittuneet osat voivat vaikuttaa turvallisuuteen ja toimintaan. VARO! Älä jätä lapsia ilman valvontaa! Tuote ei ole kiipeämistä varten eikä leikkikalu! Huolehdi siitä, ettei kukaan, erityisesti lapset, pääse nousemaan tuotteelle tai nojaamaan siihen. Tuote voi kaatua. Tästä voi olla seurauksena loukkaantumisia ja / tai aineellisia vahinkoja. FI _liv_Kinderregal_Content_LB3.indd :56

4 Turvaohjeet/ Kasaaminen/ Puhdistus ja hoito/ Jätehuolto VARO! TULIPALOVAARA! Älä milloinkaan sijoita tuotetta avoimen tulen ja / tai lämpösäteilijöiden läheisyyteen. Tarkista säännöllisesti, että kaikki liitoskohdat ovat kunnossa ja kiristä ruuvit säännöllisesti. Varmistaudu, että tuote seisoo kiinteällä ja tasaisella alustalla. Tuotteen turvallinen käyttö voidaan taata vain, jos kaikki osat on kiinnitetty tiukasti toisiinsa ja liitokset suljettu varmasti. Tarkista ennen tuotteen käyttöönottoa sen vakaus. VAROITUS! Varo sormiasi. Hetkenkin tarkkkaamattomuus voi aiheuttaa ruhjevammoja. VARO! Älä nosta tuotetta äläkä siirrä sitä paikoiltaan, jos sillä on painoa. Pidä tuote loitolla vedestä ja kosteudesta. Ne voivat aiheuttaa aineellisia vaurioita. Huomautus: Varmista, että tuotteen kasaavat aikuiset ihmiset. VAROLTUS! Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle kolmevuotiaille lapsille. Puhdistus ja hoito Käytä puhdistukseen hieman kostutettua nukkautumatonta liinaa. Käytä hieman kostutettua liinaa ja tarvittaessa mietoa puhdistusainetta, jos tuote on erittäin likainen. Älä käytä missään tapauksessa bensiiniä, liuottimia tai syövyttäviä puhdistusaineita. VAROITUS! PALOVAARA! Ota huomioon, että käytetyt, öljyiset liinat syttyvät helposti palamaan. Jätehuolto Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista ja voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin. Voit tiedustella käytettyjen tuotteiden jätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista kunnan tai kaupungin virastosta. Kasaaminen Huomautus: Kasaa tuote maton, huovan tai jonkun muun pehmeän alustan päällä välttääksesi mahdollista naarmuuntumista. Huomautus: Tarkista säännöllisin välein, ovatko kaikki ruuviliitokset kunnolla kiinni ja kiristä kaikki ruuvit säännöllisesti. Tuotenimitys: Lasten hylly Malli-nro.: Z30611 A-B Versio: 11 / 2010 Asennus seinään Varmista ennen seinään asennusta, että seinä soveltuu säilytyshyllykön asennukseen. Jos jokin on epäselvää, kysy asiantuntijalta, mitä sinun on otettava huomioon asentaessasi hyllykköä seinään ja ovatko tuotteeseen liitetyt ruuvitulpat ja ristikantaruuvit sopivia kyseiseen seinään. Huomautus: Tarvitset sähkökäyttöisen porakoneen asentaessasi hyllykön seinään. VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Ota töissäsi avuksi porakoneen käyttöohje. Asenna säilytyshyllykkö kuvien A E mukaisesti 6 FI 56150_liv_Kinderregal_Content_LB3.indd :56

5 Inledning/ Säkerhetsinformation Barnhylla Inledning Informera dig om produkten före monteringen. Läs noga igenom följande monteringsinstruktion och säkerhetsinformationen. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Förvara denna anvisning väl. Överlämna även dessa handlingar om du överlåter produkten till en tredje person. Ändamålsenlig användning Hyllan är avsedd för förvaring av små och lätta föremål i privata utrymmen. En annan användning än den som beskrivits eller en förändring av produkten är inte tillåten och kan förorsaka personskador och/eller skador på produkten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas av icke ändamålsenlig användning. Denna produkt är ej lämplig för yrkesmässig användning. Beskrivning av delarna 1 Sidovägg 1 2 Sidovägg 2 3 Trästång utan hål 4 Trästång med hål 5 Plugg 6 Reptåligt belägg 7 Krysskruv (ca. ø 4mm x 30mm) 8 Krysskruv (ca. ø 5mm x 44mm) 9 Vlieslåda 10 Väggmonteringsvinkel 11 Krysskruv (ca. ø 4mm x 12mm) 12 Vlieslådsplatta Leveransomfång Kontrollera att leveransomfånget är fullständigt omedelbart efter att du har packat upp produkten. Kontrollera även att produkten och alla dess delar är i felfritt skick. Montera aldrig produkten, om leveransomfånget inte är fullständigt komplett. 1 sidovägg 1 1 sidovägg 2 3 trästänger utan hål 6 trästänger med hål 1 plugg 1 reptåligt belägg 1 krysskruv (ca. ø 4mm x 30mm) 12 krysskruvar (ca. ø 5mm x 44mm) 9 Vlieslådor 1 väggmonteringsvinkel 1 krysskruv (ca. ø 4mm x 12mm) 9 vlieslådor 1 monteringsanvisning Tekniska data Mått: ca. 65 x 60 x 30 cm (B x H x D) Material: MDF-platta, vlies, björkträ Säkerhetsinformation LÄS MONTERINGSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING. FÖRVARA MONTERINGSAN- VISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK! VARNING! LIVSFARA OCH RISK FÖR OLYCKSFALL FÖR SMÅBARN OCH BARN! Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning. Håll barn borta från produkten. Produkten är ingen leksak. OBSERVERA! RISK FÖR PERSONSKA- DOR! Säkerställ att alla delar är oskadade och har monterats på ett fackmässigt sätt. Vid ej fackmässig montering risk för personskador. Skadade delar kan påverka säkerhet och funktion. OBSERVERA! Lämna aldrig barn utan uppsikt! Produkten är ingen klätterställning eller leksak! Säkerställ att inte personer, speciellt barn klättrar eller lutar sig mot produkten. Produkten kan tippa. Risk för personskador och / eller materialskador. SE _liv_Kinderregal_Content_LB3.indd :56

6 Säkerhetsinformation/ Montering/ Rengöring och skötsel/ Avfallshantering OBSERVERA! BRANDRISK! Placera inte produkten i närheten av öppen eld och/eller värmestrålare. Kontrollera regelbundet att alla förbindelser är stabila och efterdra skruvarna regelbundet. Kontrollera att produkten är placerad på fast och jämnt underlag. Produktens säkra användning kan endast garanteras om alla delar är fast åtdragna och förbindelserna säkert stängda. Kontrollera produktens stabilitet innan den används. OBSERVERA! Var aktsam om fingrarna. En ögonblicks ouppmärksamhet kan medföra klämskador. OBSERVERA! Lyft inte produkten eller flytta den när den är belastad. Håll produkten borta från vatten och fukt. Annars kan materialskador uppstå. Obs: Se till att produkten monteras av en vuxen person. VARNING! Produkten är inte avsedd för barn under tre år. Montering Rengöring och skötsel Använd lätt fuktad luddfri duk för rengöring. Använd lätt fuktad luddfri duk för stark nedsmutsning och ev. milt rengöringsmedel. Använd inte bensin, lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel. OBSERVERA! BRANDRISK! Observera att förbrukade oljiga trasor kan antändas. Avfallshantering Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Information om möjligheterna för avfallshantering när det gäller kasserade produkter erhåller du hos kommunen. Produktbeteckning: Barnhylla Modell nr: Z30611 A-B Version: 11 / 2010 Obs: Montera produkten på en matta, en filt eller annat mjukt underlag för att undvika repor på produkten. Obs: Kontrollera regelbundet om alla skruvförbindelser är stabila och efterdra alla skruvarna regelbundet. Väggmontering Kontrollera att väggen är lämplig att montera förvaringshyllan på innan väggmonteringen. Informera dig eventuellt hos fackman vad du måste tänka på för produktens väggmontering och om bifogad plugg och bifogad skruvar är lämpliga för väggen. Obs: En elborrmaskin behövs för väggmonteringen. OBSERVERA! RISK FÖR PERSONSKA- DOR! Läs även borrmaskinens driftsinstruktioner. Montera förvaringshyllan enligt bild A E. 8 SE 56150_liv_Kinderregal_Content_LB3.indd :56

7 Indledning/ Sikkerhedsregler Børnereol Indledning Gør dig fortrolig med produktet inden du begynder at samle det. Hertil bedes du læse den efterfølgende monteringsvejledning og sikkerhedsreglerne grundig igennem. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Opbevar denne vejledning omhyggelig. Hvis du giver produktet videre til en anden person, bedes du ligeledes videregive alle dokumenter. Formålsbestemt anvendelse Reolen er beregnet til opbevaring af små og lette objekter i private rum indendørs. En anden anvendelse end beskrevet ovenfor eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan føre til personskader og / eller beskadigelser på produktet. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået ved anvendelse i strid med produktets bestemmelse. Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål. Beskrivelse af delene 1 Sidevæg 1 2 Sidevæg 2 3 Træstang uden hul 4 Træstang med hul 5 Rawlplug 6 Coating for beskyttelses mod ridser 7 Stjerneskrue (ca. 4mm x30mm) 8 Stjerneskrue (ca. 5mm x44mm) 9 Fleece-skuffe 10 Beslag til vægmontering 11 Stjerneskrue (ca. 4mm x12mm) 12 Plade til fleece-skuffe Leveringensomfang Kontroller umiddelbart efter udpakningen, at alle dele er leveret med og at produktet og alle delene befinder sig i en upåklagelig tilstand. Saml ikke produktet, hvis ikke alle dele er leveret med. 1 Sidevæg 1 1 Sidevæg 2 3 Træstænger uden hul 6 Træstænger med hul 1 Rawlplug 1 Coating for beskyttelses mod ridser 1 Stjerneskrue (ca. ø 4mm x 30mm) 12 Stjerneskruer (ca. ø 5mm x 44mm) 9 Fleece-skuffer 1 Beslag til vægmontering 1 Stjerneskrue (ca. ø 4mm x 12mm) 9 Plader til fleece-skuffer 1 Monteringsvejledning Tekniske specifikationer Mål: ca. 65 x 60 x 30 cm (B x H x D) Materiale: MDF-plade, fleece, birketræ Sikkerhedsregler FØR BERUGEN SKAL MONTAGEVEJLEDNIN- GEN LÆSES IGENNEM! MONTAGEVEJLED- NINGEN SKAL OPBEVARES OMHYGGELIGT! ADVARSEL! LIVSFARE OG FARE FOR ULYKKER FOR SMÅ BØRN OG BØRN! Lad aldrig børn lege med emballagen uden voksent opsyn. Der er fare for kvælning. Hold børn borte fra produktet. Produktet er ikke noget legetøj. FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKA- DER! Kontroller at alle dele er ubeskadigede og monteret korrekt. Ved uhensigtsmæssig montering er der fare for personskader. Beskadigede dele kan have indflydelse på sikkerheden og funktionen. FORSIGTIG! Børn skal være under opsyn! Serveringsvognen er ikke noget klatrestativ eller legetøj. Ingen - og heller ikke børn - må stille sig på vognen eller læne sig til den. Serverings DK _liv_Kinderregal_Content_LB3.indd :56

8 Sikkerhedsregler/ Montering/ Rensning og pleje/ Bortskaffelse vognen vælte omkuld hvilket kan resultere i kvæstelse eller materielle skader. OBS! RISIKO FOR BRAND! Stil ikke produktet i nærheden af åben ild og/eller varmestråleapparater. Kontroller regelmæssigt, om alle forbindelsessteder er uskadte og spænd regelmæssigt skruerne efter. Serveringsvognen skal stå på et fast og jævnt underlag. Sikkert brug af produktet kan kun garanteres, hvis alle dele er spændt godt fast og forbindelserne er lukket sikkert. Overbevis Dem om produktets stabilitet inden ibrugtagen. OBS! Pas på fingrene. Et øjebliks uagtsomhed kan resultere i tilskadekomst grundet kvæstelser. OBS! Løft og bevæg ikke produktet, når det er belastet med vægt. Vognen må ikke komme i berøring med vand eller fugtighed da dette kan skade den. Bemærk: Det skal sikres, at produktet udelukkende monteres af voksne. ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til børn under tre år. Montering Bemærk: Monter produktet på et gulvtæppe, et tæppe eller en anden blød undergrund, for at undgå ridser på delene. Bemærk: Kontroller i regelmæssige afstande, om alle skrueforbindelser er faste, og spænd regelmæssigt alle skruer efter. OBS! RISIKO FOR TILSKADEKOMST! Brug betjeningsvejledningen til Deres boremaskine. Opbevaringsreolen monteres i henhold til illustrationerne A E. Rensning og pleje Brug en let fugtet, fnugfri klud til rensning. Ved stærkere tilsmudsninger bruges en let fugtet klud og et mildt rensemiddel. Brug under ingen omstændigheder benzin, løsningsmidler eller ætsende rensemidler. OBS! RISIKO FOR BRAND! Bemærk, at brugte klude, som indeholder olie, er let antændelige. Bortskaffelse Emballagen består af miljøvenlige materialer der kan bortskaffes over genbrugsstationen. Du kan høre mere om mulighederne for bortskaffelse af et udtjent produkt ved at henvende dig til din kommune eller din bys forvaltning. Produktbetegnelse: Børnereol Model nr.: Z30611 A-B Version: 11 / 2010 Vægmontering Inden vægmonteringen skal det sikres, at væggen er egnet til montering af opbevaringsreolen. Spørg en specialist, hvis De er i tvivl om, hvad der skal tages højde for ved vægmontering af produktet og om den medleverede rawlplug og de medleverede skruer er egnede til den pågældende væg. Bemærk: Til vægmontering skal der bruges en elektrisk boremaskine. 10 DK 56150_liv_Kinderregal_Content_LB3.indd :56

9 Kinderregal Einleitung/ Sicherheitshinweise Lieferumfang Einleitung Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Das Kinderregal ist zum Aufbewahren von kleinen und leichten Objekten in privaten Innenräumen bestimmt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produktes führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Teilebeschreibung 1 Seitenwand 1 2 Seitenwand 2 3 Holzstange ohne Loch 4 Holzstange mit Loch 5 Dübel 6 Kratzschutz-Belag 7 Kreuzschlitzschraube (ca. ø 4mm x 30mm) 8 Kreuzschlitzschraube (ca. ø 5mm x 44mm) 9 Vlies-Schublade 10 Wandbefestigungs-Winkel 11 Kreuzschlitzschraube (ca. ø 4mm x 12mm) 12 Vlies-Schubladen-Platte Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist. 1 Seitenwand 1 1 Seitenwand 2 3 Holzstangen ohne Loch 6 Holzstangen mit Loch 1 Dübel 1 Kratzschutz-Belag 1 Kreuzschlitzschraube (ca. ø 4mm x 30mm) 12 Kreuzschlitzschrauben (ca. ø 5mm x 44mm) 9 Vlies-Schubladen 1 Wandbefestigungs-Winkel 1 Kreuzschlitzschraube (ca. ø 4mm x 12mm) 9 Vlies-Schubladen-Platten 1 Montageanleitung Technische Daten Abmessungen: ca. 65 x 60 x 30 cm (B x H x T) Material: MDF-Platte, Vlies, Birkenholz Sicherheitshinweise VOR GEBRAUCH DIE MONTAGEANLEITUNG LESEN! MONTAGEANLEITUNG BITTE SORG- FÄLTIG AUFBEWAHREN! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug. VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. DE/AT/CH _liv_Kinderregal_Content_LB3.indd :56

10 Sicherheitshinweise/ Montage / Reinigung und Pflege / Entsorgung Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht auf das Produkt stellen oder daran hochziehen. Das Produkt kann umfallen. Verletzungen und/oder Sachschäden können die Folge sein. VORSICHT! BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und/oder Heizstrahlern auf. Kontrollieren Sie regelmäßig die Unversehrtheit aller Verbindungsstellen und ziehen Sie regelmäßig die Schrauben nach. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht. Der sichere Gebrauch des Produkts kann nur garantiert werden, wenn alle Teile fest angezogen und die Verbindungen sicher geschlossen sind. Überzeugen Sie sich vor der Ingebrauchnahme des Produkts von seiner Stabilität. VORSICHT! Achten Sie auf Ihre Finger. Ein Moment der Unaufmerksamkeit kann Quetschungen zur Folge haben. VORSICHT! Heben Sie das Produkt nicht an oder bewegen Sie es nicht, wenn es durch Gewicht belastet ist. Halten Sie das Produkt von Wasser und Feuchtigkeit fern. Andernfalls können Sachschäden die Folge sein. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Produkt von Erwachsenen montiert wird. WARNUNG! Dieses Produkt ist für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet. Montage Hinweis: Montieren Sie das Produkt auf einem Teppich, einer Decke oder einer anderen weichen Unterlage, um eventuelle Kratzer zu vermeiden. Hinweis: Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob alle Schraubverbindungen fest sind und ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben nach. Wandmontage Stellen Sie vor der Wandmontage sicher, dass die Wand zur Anbringung des Kinderregals geeignet ist. Fragen Sie bei Unklarheiten einen Fachmann, was Sie bei der Wandmontage des Produktes beachten müssen und ob der beigefügte Dübel und die beigefügten Schrauben für diese Wand geeignet sind. Hinweis: Zur Wandmontage benötigen Sie einen elektrischen Bohrer. VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Bohrmaschine hinzu. Montieren Sie das Kinderregal gemäß den Abbildungen A E. Reinigung und Pflege Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Lösungsoder ätzende Reinigungsmittel. VORSICHT! BRANDGEFAHR! Beachten Sie, dass gebrauchte, ölhaltige Tücher leicht Feuer fangen können. Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Produktbezeichnung: Kinderregal Modell-Nr.: Z30611 A-B Version: 11 / DE/AT/CH 56150_liv_Kinderregal_Content_LB3.indd :56

11 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 ø 6mm 1x 1 1x 2 3x 3 6x 4 1x 5 1x 6 1x 7 12 x 8 9x 9 1x 10 1x 11 9x 12 A _liv_Kinderregal_Content_LB3.indd :56

12 B C _liv_Kinderregal_Content_LB3.indd :56

13 D E _liv_Kinderregal_Content_LB3.indd :56

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications Bathroom Storage Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and

Lisätiedot

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts Introduction Table with 2 chairs Introduction Before assembling and using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar TV Stand Assembly and safety advice TV-taso Asennus- a turvaoheet TV-bord Monterings- och säkerhetsanvisningar TV-bord Montage- og sikkerhedsanvisninger TV-Tisch Montage- und Sicherheitshinweise Z30368

Lisätiedot

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 A 1 B 2 C 3 64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 Introduction / Safety advice Folding chair Introduction Before using the item for the first time, take time to familiarise yourself with

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen:

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 3 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 3 24.06.11 16:25 A 3 4 B 3 1 C D 5 2 6 4 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 4

Lisätiedot

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. Elegant Table Lamp Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 1 2 3 4 3 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 Table of Contents Introduction Intended Use...Page 5 Delivery scope...page 5 Description of parts...page 6 Technical information...page

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 A 1 B 3 C 3 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 D E 2 4 5 F 6 8 7 4 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 4 17.06.11 09:11 G ON/OFF H 5 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd

Lisätiedot

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length Art.no 18-2802, 18-2803 Model CS-MT021-UK, CS-FL017-UK Vera Floor/Table Lamp 36-5232, 36-5233 CS-MT021, CS-FL017 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover. ENGLISH Step Counter Art.no. 34-7355 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED Lamps Operation and Safety Notes LED-valosara Käyttö- a turvaoheet LED-lampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lamper Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-Leuchten Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit LCD/Plasma Screen Cleaning Kit Art.no 38-4373 Model PT-9006 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

TV/Monitor Wall Bracket

TV/Monitor Wall Bracket English TV/Monitor Wall Bracket Art.no 38-5324 Model Wall mount 50/75/100 Read the entire instruction manual before use and then safe it for future reference. We reserve the right to make changes to text,

Lisätiedot

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Art.no. 38-4936 Ver. 20150807 2 Wall Bracket Art.no. 38-4936 English Please read the entire instruction manual before use and save it for

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indoor Fountain Assembly, operating and safety instructions Suihkulähde sisätiloihin Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Inomhusfontän Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indendørs kilde Monterings-,

Lisätiedot

Assembly Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing.

Assembly Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing. Ice crusher Art.no 34-1369 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. Description Simple, easy-to-use hand-powered ice crusher no batteries needed. Crushes ice

Lisätiedot

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED PICTURE LIGHT Operation and Safety Notes LED-VALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BILLEDLAMPE Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-BILDERLEUCHTE

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes LED-KAAPPIVALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BELYSNING INDE I SKABET Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

TV/Monitor Wall Bracket

TV/Monitor Wall Bracket English TV/Monitor Wall Bracket. Drill holes in the wall using a suitable drill bit.. Screw the wall plate to the wall.. Fasten the bracket using the included bolts. Art.no - Model Wall mount 0//00/00

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

Camping Chair. Safety. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Art.no: 31-1171 ENGLISH

Camping Chair. Safety. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Art.no: 31-1171 ENGLISH ENGLISH Camping Chair Art.no: 31-1171 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Art.no 36-6139 Model A3860 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Art.no 36-5574, 36-5575 Model 7G1H/1A, 7G6H/1A English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

10 40 kg Hand Grippers

10 40 kg Hand Grippers ENGLISH 10 40 kg Hand Grippers Art.no 31-5077 Normal use Exercises From a standing position Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

Z10601 WOK SET WOKKISETTI WOKSET WOK-SÆT WOK-SET. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z10601 WOK SET WOKKISETTI WOKSET WOK-SÆT WOK-SET. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar WOK SET Operation and Safety Notes WOKKISETTI Käyttö- ja turvallisuusohjeet WOKSET Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar WOK-SÆT Betjenings- og sikkerhetshenvisninger WOK-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen How to build a bird house Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen a How to build a bird house: Use 20 thick wood. The kind of

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m² Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste VARAOSIEN TILAAMINEN BESTÄLLNING AV RESERVDELAR HOW TO ORDER SPARE PARTS WIE

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DIGITAL Battery tester Operation and Safety Notes Paristoen testauslaite Käyttö- a turvaoheet BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Batteritester Betenings- og sikkerhetshenvisninger IAN

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LED Lights Operation and Safety Notes LEDvalaisin Käyttö a turvallisuusoheet Mobila LEDlampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LEDlamper Betenings og sikkerhetshenvisninger Z29649

Lisätiedot

Travel Toothbrush. Specifications Batteries: 1 x AAA/LR03 (included).

Travel Toothbrush. Specifications Batteries: 1 x AAA/LR03 (included). Travel Toothbrush Art.no 34-3080-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

LED ILLUMINATED MAGNIFIER

LED ILLUMINATED MAGNIFIER LED ILLUMINATED MAGNIFIER GB IE User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation AT CH Bedienungsanleitung

Lisätiedot

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES 41 Erasers Erasers Upptäck ett komplett sortiment av radergummin; från det klassiska GaletTM till små radergummin, roliga och lämpliga för pennfacket.

Lisätiedot

T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND BY KOVA

T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND BY KOVA BORSTAGGREGAT HARJA FEJEKOST FEIEBŰRSTE FRONTKEHRMASCHINE STREET BRUSH Instruktion Käyttöohjeet Brugsanvisning Bruksanvisning Bedienungsanleitung Instructions 587 02 46-01 T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND

Lisätiedot

Känslighet Frånslagsfördröjning Luxtröskel

Känslighet Frånslagsfördröjning Luxtröskel Monteringsanvisning för vägg-/takarmaturer med inbyggd mikrovågssensor funktion TILL FRÅN. Gäller Ifö TYP 8263 och 8263/GX24. Viktigt att tänka på vid installation av armatur: Sensorns känslighet gör att

Lisätiedot

Reflector strips. Reflektorbänder. Instruction Manual 4. Käyttöohje 10. Bruksanvisning 16. Betjeningsvejledning 22. Bedienungsanleitung 28

Reflector strips. Reflektorbänder. Instruction Manual 4. Käyttöohje 10. Bruksanvisning 16. Betjeningsvejledning 22. Bedienungsanleitung 28 Reflector strips Inverkehrbringer: MONZ Handelsgesellschaft International mbh & Co. KG Metternichstr. 37 54292 Trier / Germany Serviceadresse: Monz Service Center Hotline: 00800 / 68546854 ro +49 (0) 69-9999-2002-228

Lisätiedot

18525-1. E x 4. w w w. p l u s. d k. Senest revideret: Feb. 2013. Advarsel. Kun til privat brug. Max 140 kg. H x 2 M12. G x 4 M12.

18525-1. E x 4. w w w. p l u s. d k. Senest revideret: Feb. 2013. Advarsel. Kun til privat brug. Max 140 kg. H x 2 M12. G x 4 M12. 18525-1 Senest revideret: Letzte Änderung: Senast ändrad: Päivitetty viimeksi Helmik Feb. 2013 C B w w w. p l u s. d k AKKU C 18 mm xxv A E x 4 A F x 2 G x 4 H x 2 D D I x 2 J x 4 K x 8 5 x 80 mm Læs denne

Lisätiedot

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS FI SISÄLTÖ YLEISKUVAUS TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA... S. 02 TURVAOHJEET... S. 02 ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA... S. 02 LAITTEEN YLEISKUVAUS ZENEC-JÄRJESTELMÄ... S. 03 MONITOIMIOHJAUSPYÖRÄ...

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER Allgemeines Bei der Systembeschreibung, die bei diesen Fachrichtungen üblich ist, wird wie folgt vorangegangen: 1. Schritt: Das System

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515 ( SE ) Instruktion för byte av ben på Base ( DK ) Instruktion i ombytning af støtteben på Base ( NO ) Instruksjon for bytte av støtteben på Basen. ( DE )Anleitung zum Austausch des Stützbeins an der Base

Lisätiedot

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin - DUO - Liitin 1 et Liitin CASAFLEX - DUO 3 2 6 1 9 4 5 8 10 7 1 Stützring 2 Graphitdichtring 3 Anschlussstück 4 Druckring 5 Pressplatte A 6 Konusplatte B 7 Innen-Sechskantschraube 8 Schutzkappe (2 - teilig)

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

GREAT BRITAIN CUSTOMER SERVICE

GREAT BRITAIN CUSTOMER SERVICE Solar Railing Lights Art.no 36-4789-1, -2, -3 Model 413.360 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

1241/022L + 1242/022L

1241/022L + 1242/022L 1241/022L + 1242/022L Energy-Saving Father & Child Floor Lamp Energy-Saving Father & Child Floor Lamp Operation and Safety Notes Energiaa säästävä lattiavalaisin Käyttö- ja turvaohjeet Lågenergigolvlampa

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

TRUE COLOUR LAMP TRUE COLOUR LAMP. PÄIVÄNVALOLAMPPU Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information

TRUE COLOUR LAMP TRUE COLOUR LAMP. PÄIVÄNVALOLAMPPU Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information TRUE COLOUR LAMP GB IE TRUE COLOUR LAMP User manual and service information FI PÄIVÄNVALOLAMPPU Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE DAGSLJUSLAMPA Bruksanvisning och serviceinformation DK DAGSLYSLAMPE Brugervejledning

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Switches your light on automatically at dusk and off at dawn. Fits most light fittings with DIN connectors. 12 24 V AC/DC. Max 3 A.

Switches your light on automatically at dusk and off at dawn. Fits most light fittings with DIN connectors. 12 24 V AC/DC. Max 3 A. Light Sensor Art.no 36-5514 Model JY-0073A English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

LED Rectangular Downlight/s (LED-spotlight/s)

LED Rectangular Downlight/s (LED-spotlight/s) LED Rectangular Downlight/s (LED-spotlight/s) Art.no. 8-76 Model XH-B00-UK 8-7 XH-B000-UK 6-759 XH-B00 6-86 XH-B000 6-494 XH-B00 Please read the entire instruction manual before using the product and save

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Soldering/Branding Kit

Soldering/Branding Kit Soldering/Branding Kit Art.no 18-3006, 30-9936 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making

Lisätiedot

LED Strip Light. Specifications

LED Strip Light. Specifications LED Strip Light Art.no 36-3848 Model XH-B01020 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or

Lisätiedot

Combination Key Box. Operation The lock is preset to the combination 0-0-0-0. The key box is designed for temporary key storage.

Combination Key Box. Operation The lock is preset to the combination 0-0-0-0. The key box is designed for temporary key storage. Combination Key Box Art.no 40-7714, 40-8727 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for

Lisätiedot

Pizza Stone. Safety. Product description. Baking pizza in a standard oven. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art.

Pizza Stone. Safety. Product description. Baking pizza in a standard oven. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art. Pizza Stone Art.no 34-3867 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2809 Model EFM700DB Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

KH 2222. Surroundsound-System mit Q-Sound. Bedienungsanleitung

KH 2222. Surroundsound-System mit Q-Sound. Bedienungsanleitung KH 2222 Surroundsound-System mit Q-Sound Bedienungsanleitung De KH 2222 IB v. 1.0, 04-12-2003 Kompernaß Handelsgesellschaft mbh Burgstraße 21 D-44867 Bochum, Deutschland www.kompernass.com Index 1. Technische

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

USB Charger 2. Safety. Charging. Care and maintenance. Troubleshooting guide. Disposal. Specifications

USB Charger 2. Safety. Charging. Care and maintenance. Troubleshooting guide. Disposal. Specifications USB Charger 2 Art.no 36-5757 Model Vanson SP-10USBi English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER A T V 1 MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER KÄYTTÖOHJE MANUAL HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. NOTE!

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

LED Downlights. Mounting. Safety

LED Downlights. Mounting. Safety LED Downlights Art.no 36-5610 Model MD-1000 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We cannot be held responsible for any errors

Lisätiedot