Introduction / Safety infor ation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Introduction / Safety infor ation"

Transkriptio

1 Laundry basket Introduction / Safety inforation Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and for the specified applications. Store these instructions in a safe place. If passing this product on to a third party also include all documents. Intended use This product is designed for the storage of laundry in dry, private, indoor rooms. Any use other than the aforementioned or any product modification is prohibited and can lead to injuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than its intended purpose. This product is not intended for commercial use. Immediately after unpacking please check the package contents for completeness and if all parts and the product are in good condition. Do not assemble the product if the package contents are incomplete. 1 Front panel 1 Back panel 1 Side panel 1 1 Side panel 2 1 Base panel 1 Cover panel 8 screws (diameter approx. 5 x 40 mm) 1 key 2 Hinges 11 Cross-head screws (diameter approx. 3 x 12 mm) 1 Locking arm 1 Laundry bag with wooden handles 8 Cross-head screws (diameter approx. 3 x 19 mm) 2 Supporting blocks 1 Assembly instructions Description of parts 1 Front panel 2 Back panel 3 Side panel 1 4 Side panel 2 5 Base panel 6 Cover panel 7 screw (diameter approx. 5 x 40 mm) 8 key 9 Hinge 10 Cross-head screw (diameter approx. 3 x 12 mm) 11 Locking arm 12 Laundry bag with wooden handles 13 Cross-head screw (diameter approx. 3 x 19 mm) 14 Supporting block Technical data Dimensions: Approx. 52 x 39 x 55 cm (W x D x H) 15 kg Max. load: Material of laundry box: Walnut wood Material of laundry bag: Cotton Safety information PLEASE READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE USE! PLEASE KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! WARNING! RISK OF LIFE AND ACCIDENTS IN INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unattended with the packaging material. Risk of suffocation. Keep children away from the product. GB/IE _liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

2 Safety inforation / Assembly / Cleaning ad Cae / Disposal CAUTION! RISK OF INJURY! Keep children away from the work area when the product is being assembled. The scope of delivery contains some screws and other small parts. They could pose a lethal hazard if they are swallowed or inhaled. CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure all parts are undamaged and correctly assembled. Incorrect assembly poses the risk of injury. Damaged parts may affect safety and function. CAUTION! Do not leave children without supervision! The product is not a climbing frame or toy! Make sure that nobody stands or pulls themselves up on the product; this applies particularly to children. The product may fall over. This can result in injury and / or damage to property. Make sure that not more than 15 kg is 15 kg loaded onto the product. Otherwise the product may be damaged. Make sure that the product is standing on a solid, even surface. Injury and / or damage to property may otherwise occur. CAUTION! FIRE HAZARD! Do not place the product anywhere near an open fire. Keep the product away from water. Damage to property may otherwise occur. Make sure that the product is only assembled by competent persons. Make sure that all connections are fitted together securely and check all joints for stability. Do not lift the product up and carry it when it is full. This might result in injuries and the product might get damaged. CAUTION! RISK OF INJURY! Wood is a natural product. Despite careful treatment and assessment of the surface, the possibility of splinters cannot be ruled out. Do not expose the product to direct sunlight. Otherwise the product may fade. Assembly Note: Assemble the product on a scratch-resistant floor that is sufficiently large for the purpose. You may have to cover the floor in order to avoid making any scratches. Assemble the product in line with Figures A - F. Adjust the screw of the braked stay on the positioning arm so that the lid 6 is prevented from closing itself (see Fig. E). If necessary, screw the adjustment screw into the required position. Note: At regular intervals, check that all connections are tight and tighten all screws regularly. Cleaning and Care Use a dry, non-fluffing cloth for cleaning and care of the product. Never use caustic cleaners. The product material may otherwise be damaged. The washing bag 12 can be machine-washed at up to 0 C on a 60 delicates program. Remove the wooden carrying rods before washing. Do not bleach or have the washing bag 12 dry cleaned. Do not dry it in a tumble dryer and do not iron it. The product has been pre-treated with linseed oil. Re-oil the product at regular intervals. You may have to ask a specialist dealer for advice. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. Description of product: Laundry basket Model no.: Z30337 Version: 06 / GB/IE 54566_liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

3 Johdanto / Turvaohjeet Pyykkikori Johdanto Tutustu tuotteeseen ennen kuin asennat sen. Lue huolellisesti seuraavat asennusja turvaohjeet. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeiden mukaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti. Anna kaikki tätä tuotetta koskevat paperit aina tuotteen mukana eteenpäin. Käyttötarkoitus 1 etuseinä 1 takaseinä 1 sivuseinä 1 1 sivuseinä 2 1 pohjalevy 1 kansilevy 8 kuusioruuvia (ø n. 5 x 40 mm) 1 kuusiokoloavain 2 saranaa 11 ristipääruuvia (ø n. 3 x 12 mm) 1 säätövipu 1 pyykkipussi puisin kantokahvoin 8 ristipääruuvia (ø n. 3 x 19 mm) 2 tukisalpaa 1 asennusohje Tuote on tarkoitettu pyykin säilytykseen kuivissa, yksityisissä sisätiloissa. Se voi aiheuttaa loukkaantumisia ja / tai tuotteen vanhinkoitumista. Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuneista vahingoista. Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Osaluettelo Tekniset tiedot Mitat: Maksimi kuormitus: Materiaali pyykkilaatikko: Pyykkipussin materiaali: n. 52 x 39 x 55 cm (l x s x k) 15 kg saksanpähkinäpuu puuvilla 1 Etuseinä 2 Takaseinä 3 Sivuseinä 1 4 Sivuseinä 2 5 Pohjalevy 6 Kansilevy 7 Kuusioruuvi (ø n. 5 x 40 mm) 8 Kuusiokoloavain 9 Sarana 10 Ristipääruuvi (ø n. 3 x 12 mm) 11 Säätövipu 12 Pyykkipussi puisin kantokahvoin 13 Ristipääruuvi (ø n. 3 x 19 mm) 14 Tukisalpa Toimituksen sisältö Tarkista heti avattuasi pakkaukset toimituksen täydellisyys sekä tuotteen ja osien moitteeton kunto. Älä missään tapauksessa asenna tuotetta, jos toimitus ei ole täydellinen. Turvaohjeet LUE ASENNUSOHJE LÄPI ENNEN TÖIHIN RYHTYMISTÄ! SÄILYTÄ ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI VASTAISUUDEN VARALTA! VAROLTUS! LAPSILLE HENGEN- JA ONNETTOMUUS- VAARA! Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalin kanssa ilman aikuisten valvontaa. On olemassa tukehtumisvaara. Pidä lapset pois tuotteen ulottuvilta. VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Pidä lapset tuotteen asennuksen aikana loitolla työskentelyalueelta. Toimitukseen kuuluu muutamia ruuveja ja muita pienosia. Nämä voivat olla hengenvaarallisia, jos ne niellään tai ne joutuvat henkitorveen. VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Varmista että, kaikki osat ovat vahingoitumattomia ja asianmukaisesti asennettu. Ei asianmukainen FI _liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

4 Turvaohjeet / Asennus / Puhdistus ja hoit / Jätehuolto asennus merkitsee loukkaantumisvaaraa. Vanhingoittuneet osat voivat vaikuttaa turvallisuuteen ja toimintaan. VARO! Älä jätä lapsia ilman valvontaa! Tuote ei ole kiipeämistä varten eikä leikkikalu! Huolehdi siitä, ettei kukaan, erityisesti lapset, pääse nousemaan tuotteelle tai nojaamaan siihen. Tuote voi kaatua. Tästä voi olla seurauksena loukkaantumisia ja / tai aineellisia vahinkoja. Varmistaudu, ettei tuotetta kuormiteta 15 kg yli 15 kilolla. Tuote voi muuten vahingoittua. Varmistaudu, että tuote seisoo kiinteällä ja tasaisella alustalla. Siitä voi muuten aiheutua loukkaantumisia ja / tai aineellisia vahinkoja. VARO! TULIPALOVAARA! Älä milloinkaan sijoita tuotetta avoimen tulen läheisyyteen. Pidä tuote loitolla vedestä. Ne voivat aiheuttaa aineellisia vaurioita. Muista, että tuotteen saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö. Varmistaudu, että kaikki liitokset on kiinnitetty kunnolla toisiinsa ja tarkista kaikkien liitoskohtien tukevuus. Älä nosta tuotetta äläkä kanna sitä, jos se on täynnä. Siitä voi aiheutua loukkaantumisia ja tuote voi vaurioitua. VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Puu on luonnontuote. Huolimatta huolellisesta pinnan käsittelystä ja tarkastuksesta, tikkuja ei voida sulkea kokonaan pois. Älä altista tuotetta välittömälle auringonpaisteelle. Tuote voi haalistua. Asennus Huomautus: Asenna tuote riittävän suurelle, naarmuuntumattomalle pinnalle. Suojaa lattia tarvittaessa, jotta vältät mahdolliset naarmut. Huomautus: Tarkista säännöllisin välein, ovatko kaikki liitokset kunnossa ja kiristä kaikki ruuvit säännöllisesti. Puhdistus ja hoito Käytä puhdistuksessa ja hoitamisessa kuivaa, nukatonta kangasta. Älä missään tapauksessa käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Muuten tuotteen materiaali voi vahingoittua. Pyykkipussi 12 voidaan pestä maksimi 0 C lämpötilassa pesukoneen 60 hienopesuohjelmalla. Poista sitä ennen puiset kantokahvat. Älä valkaise pyykkipussia 12, pesetä sitä kemiallisesti, kuivaa rumpukuivaimessa äläkä silitä. Tuote on esikäsitelty pellavaöljyllä. Öljyä tuote säännöllisin välein uudestaan. Kysy tarvittaessa alan liikkeestä neuvoa sopivista hoitotuotteista. Jätehuolto Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista ja voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin. Voit tiedustella käytettyjen tuotteiden jätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista kunnan tai kaupungin virastosta. Tuotenimitys: Pyykkikori Malli-nro.: Z30337 Versio: 06 / 201 Asenna tuote kuvien A - F osoittamalla tavalla. Aseta jarru-luukunpitimen ruuvi säätövivulla niin, ettei kansi 6 pääse itsenäisesti sulkeutumaan (katso kuva E). Tästä syystä säätöruuvi tulisi tarvittaessa kiertää tarvittavaan asentoon. 6 FI 54566_liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

5 Tvättbox Inledning / Säkerhetsinformation Leveransomfång Inledning Informera dig om produkten före monteringen. Läs noga igenom följande monteringsinstruktion och säkerhetsinformationen. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Förvara denna anvisning väl. Överlämna även dessa handlingar om du överlåter produkten till en tredje person. Ändamålsenlig användning Produkten är avsedd för att förvara tvätt i torra utrymmen för privat bruk. En annan användning än den som beskrivits eller en förändring av produkten är inte tillåten och kan förorsaka personskador och / eller skador på produkten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas av icke ändamålsenlig användning. Denna produkt är ej lämplig för yrkesmässig användning. Beskrivning av delarna 1 Frontvägg 2 Bakre vägg 3 Sidovägg 1 4 Sidovägg 2 5 Bottenplatta 6 Täckplatta 7 Inre insexskruv (ø ca. 5 x 40 mm) 8 Insexnyckel 9 Gångjärn 10 Krysskruv (ø ca. 3 x 12 mm) 11 Låsarm 12 Tvättpåse med trähandtag 13 Krysskruv (ø ca. 3 x 19 mm) 14 Stödregel Kontrollera att leveransomfånget är fullständigt omedelbart efter att du har packat upp produkten. Kontrollera även att produkten och alla dess delar är i felfritt skick. Montera aldrig produkten, om leveransomfånget inte är fullständigt komplett. 1 frontvägg 1 bakre vägg 1 sidovägg 1 1 sidovägg 2 1 bottenplatta 1 täckplatta 8 inre insexskruvar (ø ca. 5 x 40 mm) 1 insexnyckel 2 gångjärn 11 krysskruvar (ø ca. 3 x 12 mm) 1 låsarm 1 tvättpåse med trähandtag 8 krysskruvar (ø ca. 3 x 19 mm) 2 stödreglar 1 monteringsanvisning Mått: Tekniska data Max. belastning: Material tvättkorg: Material tvättpåse: ca. 52 x 39 x 55 cm (B x D x H) 15 kg Valnötsträ Bomull Säkerhetsinformation LÄS MONTERINGSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING. FÖRVARA MONTERINGS- ANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK! VARNING! LIVSFARA OCH RISK FÖR OLYCKSFALL FÖR SMÅBARN OCH BARN! Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning. Håll barn borta från produkten. SE _liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

6 Säkerhetsinformation / Montering / Rengöring oc skösel / Avfallshantering OBSERVERA! RISK FÖR PERSONSKADOR! Håll alltid mindre barn på avstånd när produkten monteras. Leveransen innehåller ett flertal skruvar och andra smådelar. Dessa kan vara livsfarliga om de sväljs eller andas in. OBSERVERA! RISK FÖR PERSONSKADOR! Säkerställ att alla delar är oskadade och har monterats på ett fackmässigt sätt. Vid ej fackmässig montering risk för personskador. Skadade delar kan påverka säkerhet och funktion. OBSERVERA! Lämna aldrig barn utan uppsikt! Produkten är ingen klätterställning eller leksak! Säkerställ att inte personer, speciellt barn klättrar eller lutar sig mot produkten. Produkten kan tippa. Risk för personskador och / eller materialskador. Se till att produkten endast belastas 15 kg till max. 15 kg. Risk för skadad produkt föreligger. Kontrollera att produkten är placerad på fast och jämnt underlag. Risk för personskador och / eller materialskador. OBSERVERA! BRANDRISK! Placera inte produkten i närheten av öppen eld. Håll produkten borta från vatten. Annars kan materialskador uppstå. Säkerställ att produkten endast monteras av behörig person. Kontrollera att alla förbindelser sitter fast ordentligt och kontrollera stabiliteten i stängernas förbindelser. Lyft inte produkten eller bär den när den är full. Du kan skada dig själv eller produkten. OBSERVERA! RISK FÖR PERSONSKADOR! Trä är en naturprodukt. Splitter kan inte uteslutas trots omsorgsfull ytbehandling och kontroll. Utsätt inte produkten för direkt solljus. Produkten kan blekna. Montering Montera produkten enligt bild A - F. Ställ in luckans bromsgångjärn på låsarmen så att täckplattan 6 inte kan stänga sig av sig själv (se bild E). Vrid inställningsskruven till nödvändigt läge. Obs: Kontrollera regelbundet om alla förbindelser är stabila och efterdra alla skruvarna regelbundet. Rengöring och skötsel Använd torr luddfri duk för rengöring. Använd aldrig frätande rengöringsmedel. Det kan leda till materialskador på produkten. Tvättpåsen 12 kan tvättas i upp till 60 0 C fintvätt i tvättmaskin. Ta bort trähandtagen. Lägg inte tvättpåsen 12 i blekmedel eller Klorin, kemtvätta inte, torka inte i torktumlare, stryk den inte. Produkten är förbehandlad med linolja. Smörj in produkten med jämna mellanrum. Informera dig eventuellt om lämplig skötselprodukt i fackhandeln. Avfallshantering Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Information om möjligheterna för avfallshantering när det gäller kasserade produkter erhåller du hos kommunen. Produktbeteckning: Tvättbox Modell nr: Z30337 Version: 06 / 201 Obs: Montera produkten på tillräckligt stor och tålig yta. Skydda golvet för att undvika eventuella repor. 8 SE 54566_liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

7 Vasketøjskurv Indledning / Sikkerhedsregler Leveringensomfang Indledning Gør dig fortrolig med produktet inden du begynder at samle det. Hertil bedes du læse den efterfølgende monteringsvejledning og sikkerhedsreglerne grundig igennem. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Opbevar denne vejledning omhyggelig. Hvis du giver produktet videre til en anden person, bedes du ligeledes videregive alle dokumenter. Formålsbestemt anvendelse Dette produkt er beregnet til opbevaring af tøj i tørre, private rum indendørs. En anden anvendelse end beskrevet ovenfor eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan føre til personskader og / eller beskadigelser på produktet. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået ved anvendelse i strid med produktets bestemmelse. Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål. Beskrivelse af delene 1 Frontvæg 2 Bagvæg 3 Sidevæg 1 4 Sidevæg 2 5 Bundplade 6 Dækplade 7 Unbrakoskrue (ø ca. 5 x 40 mm) 8 Unbrakonøgle 9 Hængsel 10 Stjerneskrue (ø ca. 3 x 12 mm) 11 Låsearm 12 Tøjpose med træhåndtag 13 Stjerneskrue (ø ca. 3 x 19 mm) 14 Støtteskyder Kontroller umiddelbart efter udpakningen, at alle dele er leveret med og at produktet og alle delene befinder sig i en upåklagelig tilstand. Saml ikke produktet, hvis ikke alle dele er leveret med. 1 Frontvæg 1 Bagvæg 1 Sidevæg 1 1 Sidevæg 2 1 Bundplade 1 Dækplade 8 Unbrakoskruer (ø ca. 5 x 40 mm) 1 Unbrakonøgle 2 Hængsler 11 Stjerneskruer (ø ca. 3 x 12 mm) 1 Låsearm 1 Tøjpose med træhåndtag 8 Stjerneskruer (ø ca. 3 x 19 mm) 2 Støtteskydere 1 Monteringsvejledning Mål: Tekniske specifikationer Maks. belastning: Materiale tøjkasse: Materiale tøjpose: ca. 52 x 39 x 55 cm (B x D x H) 15 kg valnøddetræ bomuld Sikkerhedsregler FØR BERUGEN SKAL MONTAGEVEJLEDNINGEN LÆSES IGENNEM! MONTAGEVEJLEDNINGEN SKAL OPBEVARES OMHYGGELIGT! ADVARSEL! LIVSFARE OG FARE FOR ULYKKER FOR SMÅ BØRN OG BØRN! Lad aldrig børn lege med emballagen uden voksent opsyn. Der er fare for kvælning. Hold børn borte fra produktet. DK _liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

8 Sikkerhedsregler / Montering / Rengøring og peje / Bortskaffelse OBS! RISIKO FOR TILSKADEKOMST! Hold børn væk fra monteringspladsen mens produktet monteres. Leveringsomfanget indeholder nogle skruer og andre smådele. Disse kan være livsfarlige, hvis de sluges eller indåndes. OBS! RISIKO FOR TILSKADEKOMST! Kontroller at alle dele er ubeskadigede og monteret korrekt. Ved uhensigtsmæssig montering er der fare for personskader. Beskadigede dele kan have indflydelse på sikkerheden og funktionen. OBS! Børn skal være under opsyn! Serveringsvognen er ikke noget klatrestativ eller legetøj. Ingen - og heller ikke børn - må stille sig på vognen eller læne sig til den. Serveringsvognen vælte omkuld hvilket kan resultere i kvæstelse eller materielle skader. Det skal sikres, at produktet ikke 15 kg belastet med mere end 15 kg. Ellers kan produktet blive beskadiget. Serveringsvognen skal stå på et fast og jævnt underlag. Ellers kan det komme til kvæstelse eller materielle skader. OBS! BRANDFARE! Serveringsvognen må ikke stilles i nærheden af åben ild. Hold produktet væk fra væde. Ellers kan det resultere i materiel skade. Serveringsvognen skal sættes sammen af sagkyndige personer. Alle forbindelsessteder på vognen skal være faste og jævnligt kontrolleres for stabilitet. Løft og bær ikke produktet, når det er fyldt. Det kan resultere i tilskadekomst og produktet kan blive beskadiget ved dette. OBS! RISIKO FOR TILSKADEKOMST! Træ er et naturprodukt. På trods af omhyggelig overfladebehandling og kontrol kan splinter ikke udelukkes. Udsæt ikke produktet for direkte sollys. Ellers kan produktet falme. Montering Bemærk: Monter produktet på en tilstrækkelig stor, ridsefast overflade. Dæk gulvet i givet fald af, for at undgå eventuelle ridser. Monter produktet i henhold til illustrationerne A - F. Skruen på bremse-klapholderens fastsættelsesarm indstilles, så selvstændig lukning af dækpladen 6 forhindres (se illust. E). Derfor drejes indstillingsskruen efter behov i den nødvendige position. Bemærk: Kontroller i regelmæssige tidsafstande, om alle forbindelser er faste, og spænd regelmæssigt alle skruer efter. Rengøring og pleje Anvend til rensning og pleje en tør, fnugfri klud. Brug under ingen omstændigheder ætsende rengøringsmidler. I modsat fald kan produktets materiale tage skade. Tøjposen 12 kan vaskes ved op til 60 0 C i vaskemaskinens skåneprogram. Fjern til dette formål træ-håndtagene. Tøjposen 12 må ikke bleges, renses kemisk, tørres i tørre-tumbleren eller stryges. Produktet er forud behandlet med linolie. Olier produktet regelmæssigt på ny. Spørg i givet fald i faghandelen efter egnede plejeprodukter. Bortskaffelse Emballagen består af miljøvenlige materialer der kan bortskaffes over genbrugsstationen. Du kan høre mere om mulighederne for bortskaffelse af et udtjent produkt ved at henvende dig til din kommune eller din bys forvaltning. Produktbetegnelse: Vasketøjskurv Model nr.: Z30337 Version: 06 / DK 54566_liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

9 Wäschebox Einleitung / Sicherheitshinweise Lieferumfang Einleitung Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Produkt ist zum Aufbewahren von Wäsche in trockenen, privaten Innenräumen bestimmt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produktes führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Teilebeschreibung 1 Vorderwand 2 Rückwand 3 Seitenwand 1 4 Seitenwand 2 5 Bodenplatte 6 Abdeckplatte 7 Innen-Sechskantschraube (ø ca. 5 x 40 mm) 8 Sechskantschlüssel 9 Scharnier 10 Kreuzschlitzschraube (ø ca. 3 x 12 mm) 11 Feststellarm 12 Wäschebeutel mit Holz-Tragegriffen 13 Kreuzschlitzschraube (ø ca. 3 x 19 mm) 14 Stützriegel Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist. 1 Vorderwand 1 Rückwand 1 Seitenwand 1 1 Seitenwand 2 1 Bodenplatte 1 Abdeckplatte 8 Innen-Sechskantschrauben (ø ca. 5 x 40 mm) 1 Sechskantschlüssel 2 Scharniere 11 Kreuzschlitzschrauben (ø ca. 3 x 12 mm) 1 Feststellarm 1 Wäschebeutel mit Holz-Tragegriffen 8 Kreuzschlitzschrauben (ø ca. 3 x 19 mm) 2 Stützriegel 1 Montageanleitung Technische Daten Abmessungen: ca. 52 x 39 x 55 cm (B x T x H) Max. Belastung: 15 kg Material Wäschebox: Walnuss-Holz Material Wäschebeutel: Baumwolle Sicherheitshinweise VOR GEBRAUCH BITTE DIE MONTAGE- ANLEITUNG LESEN! MONTAGEANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! WARNUNG! LEBENS - UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern. DE/AT/CH _liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

10 Sicherheitshinweise / Montage / Reinigung ud Plege VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält einige Schrauben und andere Kleinteile. Diese können lebensgefährlich sein, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden. VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen oder daran hochziehen. Das Produkt kann umfallen. Verletzungen und / oder Sachschäden können die Folgen sein. Stellen Sie sicher, dass das Produkt 15 kg nicht mit mehr als 15 kg beladen wird. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenen Untergrund steht. Andernfalls können Verletzungen und / oder Sachschäden die Folgen sein. VORSICHT! BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf. Halten Sie das Produkt von Wasser fern. Andernfalls können Sachschäden die Folge sein. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und überprüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Stabilität. Heben Sie das Produkt nicht hoch und tragen Sie es nicht, wenn es voll ist. Es könnte dabei zu Verletzungen kommen und das Produkt könnte beschädigt werden. VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Oberflächenbehandlung und Begutachtung können Splitter nicht ausgeschlossen werden. Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonnenbestrahlung aus. Das Produkt könnte sonst ausbleichen. Montage Hinweis: Montieren Sie das Produkt auf einer ausreichend großen, kratzfesten Fläche. Decken Sie den Boden ggf. ab, um eventuelle Kratzer zu vermeiden. Montieren Sie das Produkt gemäß Abbildungen A - F. Stellen Sie die Schraube des Brems-Klappenhalters am Feststellarm so ein, dass ein selbstständiges Schließen der Abdeckplatte 6 verhindert wird (siehe Abb. E). Bei Bedarf sollte die Einstellschraube deshalb in die notwendige Position gedreht werden. Hinweis: Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob alle Verbindungen fest sind, und ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben nach. Reinigung und Pflege Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein trockenes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keinesfalls ätzende Reinigungsmittel. Andernfalls kann das Material des Produktes beschädigt werden. Der Wäschbeutel 12 kann bei bis 60 zu 0 C im Schonwaschgang der Waschmaschine gewaschen werden. Entfernen Sie dazu die Holz-Tragegriffe. Bleichen Sie den Wäschebeutel 12 nicht, lassen Sie ihn nicht chemisch reinigen, trocknen Sie ihn nicht im Trommeltrockner und bügeln Sie ihn nicht. Das Produkt ist mit Leinöl vorbehandelt. Ölen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen neu ein. Erkundigen Sie sich ggf. im Fachhandel nach geeigneten Pflegeprodukten. 12 DE/AT/CH 54566_liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

11 Entsorgung Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Produktbezeichnung: Wäschebox Modell-Nr.: Z30337 Version: 06 / 201 DE/AT/CH _liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

12 1 You need Tarvitset Du behöver De skal bruge Sie benötigen: x x ø ca. / approx. 5 x 40 mm ø ca. / approx. 3 x 12 mm x 13 2 x 14 ø ca. / approx. 3 x 19 mm _liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

13 A x 13 2 x B x _liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

14 C 5 5 D x x _liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

15 E F _liv_Waeschebox_Content_LB3.indd :09

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Art.no. 38-4936 Ver. 20150807 2 Wall Bracket Art.no. 38-4936 English Please read the entire instruction manual before use and save it for

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m² Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste VARAOSIEN TILAAMINEN BESTÄLLNING AV RESERVDELAR HOW TO ORDER SPARE PARTS WIE

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER A T V 1 MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER KÄYTTÖOHJE MANUAL HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. NOTE!

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND BY KOVA

T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND BY KOVA BORSTAGGREGAT HARJA FEJEKOST FEIEBŰRSTE FRONTKEHRMASCHINE STREET BRUSH Instruktion Käyttöohjeet Brugsanvisning Bruksanvisning Bedienungsanleitung Instructions 587 02 46-01 T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2809 Model EFM700DB Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Digital Timer. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art.no 34-2361. Battery. Using the timer as a timer/egg timer

Digital Timer. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art.no 34-2361. Battery. Using the timer as a timer/egg timer Digital Timer Art.no 34-2361 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Z30239A Z30239B Z30239C RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA RADIOVÆKKEUR FUNKWECKER

Z30239A Z30239B Z30239C RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA RADIOVÆKKEUR FUNKWECKER RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK Operation and Safety Notes RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO Käyttö- ja turvallisuusohjeet RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOVÆKKEUR Betjenings-

Lisätiedot

Reflect Grip 1, 2 & 3

Reflect Grip 1, 2 & 3 81-15 Asennus- ja hoito-ohje Monterings- och skötselanvisning Reflect Grip 1, 2 & 3 Peilikaapit Spegelskåp 97660 93427 93428 Reflect Grip -peilikaapit / spegelskåp 93427, 93428, 97660 260 560 220 560 220

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Esittäytyminen Vorstellungen

Esittäytyminen Vorstellungen Esittäytyminen Vorstellungen Tehtävän kohderyhmä saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Tehtävän konteksti Suomalainen ja saksalainen oppilas tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa oltuaan sähköpostiyhteydessä.

Lisätiedot

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op Markus Norrena Kotitehtävä 6, toteuttakaa alla olevan luokka ja attribuutit (muuttujat) Kotitehtävä 6, toteuttakaa alla olevan luokka ja attribuutit (muuttujat) Huom!

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED Modell/Malli/Model: YGT213-60W/93W/139W 90 770 25-27 SE BRUKSANVISNING Strålkastare Mega LED FI KÄYTTÖOHJEET Valonheitin Mega LED EN INSTRUCTION MANUAL Flood Light Mega LED Innehåll / Sisältö / Contents

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi LIITE I Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema ILMOITUS Hankkijan

Lisätiedot

Halogen Flood Light. Art.no. Model 18-2160 ECLC-HALO-0206D-UK 36-3814 ECLC-HALO-0206D

Halogen Flood Light. Art.no. Model 18-2160 ECLC-HALO-0206D-UK 36-3814 ECLC-HALO-0206D Halogen Flood Light Halogenbelysning Halogenbelysning Halogeenivalaisin Halogenbeleuchtung Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Lisätiedot

Docking Station, 3.5 /2.5 HDD SATA

Docking Station, 3.5 /2.5 HDD SATA Docking Station, 3.5 /2.5 HDD SATA Art.no 38-4121 Model ZH3519 Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in

Lisätiedot

LED Rechargeable Front Bicycle Light

LED Rechargeable Front Bicycle Light ENGLISH LED Rechargeable Front Bicycle Light Art.no 31-5526 Model FF-240 Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any

Lisätiedot

GreyCAM nettihinnasto 2013

GreyCAM nettihinnasto 2013 Hinnaston viimeisin päivitys Päivitetty 22.8.2013 Toimitusehdot Toimitustavat Arvonlisävero Toimitusaika Takuu Maksuehto Hinnaston voimassaolo Hinnaston tuotteet on hinnoiteltu vapaasti varastossamme Helsingissä.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

LED Downlights. Mounting. Safety

LED Downlights. Mounting. Safety LED Downlights Art.no 36-5610 Model MD-1000 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We cannot be held responsible for any errors

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikka Tietoverkko ja Internet-modeemi

Tietoverkkotekniikka Tietoverkko ja Internet-modeemi Tietoverkko ja Internet-modeemi Nykyään valtaosa laajakaistayhteyksistä tehdään Internet-modeemin avulla. Modeemi voi koostua yhdestä tai kahdesta osasta (eli kaksi laitetta). Alla on esitetty esimerkkejä

Lisätiedot

Erilaisia akkuja, paristoja ja pattereita

Erilaisia akkuja, paristoja ja pattereita Erilaisia akku, paristo pattereita NiCd-paristot, nikkelihydridiparistot, UN3496 - Ei voi ladata uudelleen - Käytetään kaikenlaisissa laitteissa: kelloissa, taskulampuissa, laskimissa, kameroissa, kaukosäätimissä,

Lisätiedot

Digital Window Thermometer

Digital Window Thermometer Digital Window Thermometer Art.no 36-1270 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making

Lisätiedot

Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit. Tehtävän kohderyhmä. Tehtävän konteksti. saksa; yläkoulun A- ja B-kieli

Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit. Tehtävän kohderyhmä. Tehtävän konteksti. saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit Tehtävän kohderyhmä saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Tehtävän konteksti Suomalainen nuori kertoo harrastuksistaan saman ikäisille ulkomaalaisille nuorille. Aihepiirinä

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

Hotelliin saapuminen An der Rezeption

Hotelliin saapuminen An der Rezeption 1 Tehtävän kohderyhmä saksa A- ja B-kieli, 7.-9.-luokka 2 Tehtävän konteksti matkustaminen aihepiirin käsittelyvaihe: Hotelliin saapuminen An der Rezeption Ennakkoon on käsitelty lukukirjasta tekstikappale,

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Technical Details Article number: 36.2961 Type number: 0497-1-02M Supply voltage: 230V, 0Hz Bulb: Max 100W, E27 Tekniska uppgifter Artikel Nr: 36.2961 Typ Nr: 0497-1-02M Spänning: 230V, 0Hz Lampa: Max

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

T 7/1. Kätevän kokoinen, käyttömukavuudeltaan erinomainen pölynimuri ammattimaiseen käyttöön. Virtakytkintä käytetään jalalla. Ergonomista ja kätevää.

T 7/1. Kätevän kokoinen, käyttömukavuudeltaan erinomainen pölynimuri ammattimaiseen käyttöön. Virtakytkintä käytetään jalalla. Ergonomista ja kätevää. T 7/1 Kätevän kokoinen, käyttömukavuudeltaan erinomainen pölynimuri ammattimaiseen käyttöön. 1 2 1 Virtakytkintä käytetään jalalla. Ergonomista ja kätevää. 2 Virtakytkimen käyttö jalalla. Ei tarvetta kumarteluun.

Lisätiedot

FNT 9683 A++ FNT 9683 XA++

FNT 9683 A++ FNT 9683 XA++ Cooler/Freezer Køl/Frys Kyl/Frys Kjøl/Frys Jääkaappi/Pakastin FNT 9683 A++ FNT 9683 XA++ Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Huomautus: ÄLÄ KOSKAAN aseta näitä instrumentteja ainoastaan kruunun ja vastapurijan väliin.

Huomautus: ÄLÄ KOSKAAN aseta näitä instrumentteja ainoastaan kruunun ja vastapurijan väliin. Käännös saksasta SUOMI FIMA-CouronneTEC -zirkoniumoksidikruunut lapsille Zirkoniumoksidikruunut on kehitetty lasten poskihampaiden pitkäaikaiseen, tilapäiseen hoitoon. Kullekin neljännekselle on käytettävissä

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

T 7/1. Kätevän kokoinen, käyttömukavuudeltaan erinomainen pölynimuri ammattimaiseen käyttöön. Virtakytkintä käytetään jalalla. Ergonomista ja kätevää.

T 7/1. Kätevän kokoinen, käyttömukavuudeltaan erinomainen pölynimuri ammattimaiseen käyttöön. Virtakytkintä käytetään jalalla. Ergonomista ja kätevää. T 7/1 Kätevän kokoinen, käyttömukavuudeltaan erinomainen pölynimuri ammattimaiseen käyttöön. 1 2 1 Virtakytkintä käytetään jalalla. Ergonomista ja kätevää. 2 Virtakytkimen käyttö jalalla. Ei tarvetta kumarteluun.

Lisätiedot

Asennusohje. Rockfon Contour

Asennusohje. Rockfon Contour Asennusohje Rockfon Contour Yleistietoja Järjestelmän kuvaus: Rockfon Contour on kehyksetön akustinen melunvaimennin, joka on valmistettu 50 mm:n kivivillalevystä. Sen kumpikin puoli on esteettisesti miellyttävää

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Window Vac Fönstertvätt Vindusvasker Ikkunapesuri Fensterputzer

Window Vac Fönstertvätt Vindusvasker Ikkunapesuri Fensterputzer Window Vac Fönstertvätt Vindusvasker Ikkunapesuri Fensterputzer ENGLISH SVENSKA DEUTSCH SUOMI NORSK Art. No.: 34-1313 English 2 Svenska 8 Norsk 14 Suomi 20 Deutsch 26 Ver. 20141023 ENGLISH Window Vac Art.no:

Lisätiedot

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM 31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM S N DK FIN GB INSTALLATIONSBLAD Minsta avstånd från olika typer av spisar: 43 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis, gasolspis och koleldad spis). Följ

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

WPS/Reset Hold i 5 sekunder for å automatisk konfigurere med WPS. Hold i 10 Seoncds å tilbakestille WiFi å faktor standardinnstillingene.

WPS/Reset Hold i 5 sekunder for å automatisk konfigurere med WPS. Hold i 10 Seoncds å tilbakestille WiFi å faktor standardinnstillingene. WiFi Push the front button you get the status of the WiFi device Trykk foran knappen får du status for WiFi-enhet Työnnä eteen painiketta saat tilan WiFi laitteen When the button blinks blue the WiFi is

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

Microwave Oven. Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrowellenofen. Art.no Model 18-4666 MM720CPV-PM 44-1561 MM720CPV-PM Ver. 20150428.

Microwave Oven. Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrowellenofen. Art.no Model 18-4666 MM720CPV-PM 44-1561 MM720CPV-PM Ver. 20150428. Microwave Oven Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrowellenofen English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no Model 18-4666 MM720CPV-PM 44-1561 MM720CPV-PM Ver. 20150428 English Microwave Oven Art.no

Lisätiedot

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass?

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet Kompassia voi käyttää 25 eri kielellä. Oletuskielenä on suomi, mutta kielen voi vaihtaa alareunasta Kieli- kohdasta.

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

I E DK NL N S SF. AL-KO safety AK 160 / AK 300 / AKS 1300 AKS 2004/3004 j

I E DK NL N S SF. AL-KO safety AK 160 / AK 300 / AKS 1300 AKS 2004/3004 j D GB F I E DK NL N S Ihr leistungsfähiger Partner in Europa und Übersee. YOUR efficient partner in Europe and overseas. Votre partenaire de confiance en Europe et dans le monde. Vostro socio efficiente

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Bil: MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 16 kg 16.622 D-värde: 7,86 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 1875 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt

Lisätiedot

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Yleiskatsaus... 2 Ilmoita projektisi yksityiskohdat... 2 Valitse lisäpalvelut... 3 Tallenna projekti... 4 Vahvista tilaus... 5 Käytettyjä lyhennyksiä... 6 Yhteenveto

Lisätiedot

PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO 9/2015 BIRCH CRYSTALS - KOIVUKRISTALLIT

PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO 9/2015 BIRCH CRYSTALS - KOIVUKRISTALLIT PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO 9/2015 BIRCH CRYSTALS - KOIVUKRISTALLIT 1. Birch crystal decoration - Koivukristalli-koristeet 3. Himmel mobiles - Himmeli-mobilet 5. Christmas tree star - Joulukuusen

Lisätiedot

CLEANING JOB ORIENTATION

CLEANING JOB ORIENTATION CLEANING JOB ORIENTATION CLEANING EQUIPMENT 1. cleaning trolley 2. cleaning bucket 3. garbage sack 4. squegee - You can dry windows, mirrors and floors. 5. floor mop and cloth 6. window washing applicator

Lisätiedot

PALLOVENTTIILI Sarja Ballstar 50 BALL VALVE Series Ballstar 50

PALLOVENTTIILI Sarja Ballstar 50 BALL VALVE Series Ballstar 50 KOLMIOSAINEN PALLOVENTTIILI Käsipalloventtiili Haponkestävää terästä CF8M DN 10-50 PN 64 DN 65-100 PN 40 THREE - PIECE Manually operated ball valve Stainless steel CF8M 3/8 to 2 1000* PSI 2 1/2 to 4 800*

Lisätiedot

SOFTWARE-INSTALLATION UND USB-ANSCHLUSS VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

SOFTWARE-INSTALLATION UND USB-ANSCHLUSS VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING SOFTWARE-INSTALLATION UND USB-ANSCHLUSS DEUTSCH VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING DANSK OHJELMAN ASENNUS- JA USB-LIITÄNTÄOHJE SUOMI LYT1635-004A . Inhalt Für alle Benutzer Für alle

Lisätiedot

TV-SAFE OND-8330. BRUKSANVISNING Svenska SE BRUKSANVISNING Norsk NO KÄYTTÖOHJE Suomi FI GEBRAUCHSANLEITUNG Deutsch DE USERINSTRUCTION English GB

TV-SAFE OND-8330. BRUKSANVISNING Svenska SE BRUKSANVISNING Norsk NO KÄYTTÖOHJE Suomi FI GEBRAUCHSANLEITUNG Deutsch DE USERINSTRUCTION English GB TV-SAFE BRUKSANVISNING Svenska SE BRUKSANVISNING Norsk NO KÄYTTÖOHJE Suomi FI GEBRAUCHSANLEITUNG Deutsch DE USERINSTRUCTION English GB Bruksanvisning för TV-SAFE SVENSKA TV-SAFE är ett kombinerat överspänningsskydd

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Get Instant Access to ebook Kasvuyritys PDF at Our Huge Library KASVUYRITYS PDF. ==> Download: KASVUYRITYS PDF

Get Instant Access to ebook Kasvuyritys PDF at Our Huge Library KASVUYRITYS PDF. ==> Download: KASVUYRITYS PDF KASVUYRITYS PDF ==> Download: KASVUYRITYS PDF KASVUYRITYS PDF - Are you searching for Kasvuyritys Books? Now, you will be happy that at this time Kasvuyritys PDF is available at our online library. With

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-))

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-)) BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Avaa http://wordpress.com/ -sivu. Aloita oman

Lisätiedot

Power BI 29.5.2015. Tech Conference 28.-29.5.2015. Power BI. Pekka.Korhonen@sovelto.fi. #TechConfFI. Johdanto

Power BI 29.5.2015. Tech Conference 28.-29.5.2015. Power BI. Pekka.Korhonen@sovelto.fi. #TechConfFI. Johdanto Tech Conference 28.-29.5.2015 Power BI Pekka.Korhonen@sovelto.fi #TechConfFI Johdanto 2 1 Microsoft BI komponentit Azure Machine Learning Stream Analytics HDInsight DocumentDB Blob/table storage VM SQL

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

ELECTRIC COOL BOX REK 230 B2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 B2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 B2 Electric Cool Box Operation and Safety Notes Sähkökäyttöinen kylmälaukku Käyttö- ja turvaohjeet Elektrisk kylväska Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Elektrisk køleboks

Lisätiedot

www.vikbykennelhotel.fi

www.vikbykennelhotel.fi Puh Tel 050 516 6340 www.vikbykennelhotel.fi YKSILÖLLISTÄ HOITOA KOIRILLE JA KISSOILLE YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA INDIVIDUELL SKÖTSEL AV HUNDAR OCH KATTER MED 20 ÅRS ERFARENHET HOITOLASSAMME on oma siipi

Lisätiedot

91531, 91533, 91538 91580, 91584 91590 91540 91559. Sitsar av mjuk plast 91130 91100 91260 91280 91110 91190

91531, 91533, 91538 91580, 91584 91590 91540 91559. Sitsar av mjuk plast 91130 91100 91260 91280 91110 91190 IDO Istuinkannet Sitsar Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot - Färgalternativ och VVS-nummer :1 :1 Kovat muovikannet IDO Seven D IDO Mosaik IDO Trevi IDO Viva IDO Pehmeät

Lisätiedot

SOT Oy:n neuvottelutilat, Salomonkatu 17 A, Helsinki

SOT Oy:n neuvottelutilat, Salomonkatu 17 A, Helsinki 1 (2) YHDISTYKSEN KOKOUS Aika Perjantai kello 18:04-18:20 Paikka SOT Oy:n neuvottelutilat, Salomonkatu 17 A, Helsinki Läsnä Esko Wessman Ilpo Nyyssönen Olli Lounela Maria Zevenhoven Jani Markkanen Kim

Lisätiedot

26. - 27.5.2012. Roadbook

26. - 27.5.2012. Roadbook 26. - 27.5.2012 Roadbook Sisällysluettelo - Index - 3 - Sivu Page Reittimerkkien selitteet / Route marker descriptions 4 Roadbook sivun merkintöjen selite / Roadbook entry description 6 Tehtävämerkkien

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Festo Online Shop käyttöohje. www.festo.fi

Festo Online Shop käyttöohje. www.festo.fi Festo Online Shop käyttöohje www.festo.fi Festo Online Shop käyttöohje Oletko jo tutustunut Festo Online Shopiin? Kannattaa rekisteröityä Online shop käyttäjäksi: Voit tarkistaa hintoja ja toimitusaikoja

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE Copyright TeleWell Oy Tekniset tiedot: - - - - - - - Yhteensopiva IEEE 802.11b/g/n/ac - standardien kanssa Taajuusalueet 2.4 GHz ja 5 GHz Maksiminopeus: 300 Mbps

Lisätiedot

Yhteisömedia. Raisa Laukkanen tuottaja, Stadi.TV Forum Virium Helsinki! 1.4.2014

Yhteisömedia. Raisa Laukkanen tuottaja, Stadi.TV Forum Virium Helsinki! 1.4.2014 Yhteisömedia Raisa Laukkanen tuottaja, Stadi.TV Forum Virium Helsinki 1.4.2014 Kirjallisuutta Sanna Valtonen, Sanna Ojajärvi, Ilkka Uronen 2008: Yhteisötelevisiosta totta? Alueellisen ja yhteisöllisen

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot