Introduction. Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Includes. Description of parts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Introduction. Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Includes. Description of parts"

Transkriptio

1 Introduction Under-Sink Bathroom Cabinet Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and for the specified applications. Store these instructions in a safe place. If passing this product on to a third party also include all documents. Intended use This product is intended for the storage of small and light objects in an indoor domestic environment. Any use other than the aforementioned or any product modification is prohibited and can lead to injuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than its intended purpose. This product is not intended for commercial use. Description of parts 1 Left intermediate shelf 2 Right intermediate shelf 3 Bottom 4 Top 5 Right side panel 6 Left side panel 7 Glass door 8 Removable shelf 9 Left back 10 Right back 11 Buffer for door hinge 12 Magnetic catch 13 Screw (approx. ø 3.3 x 13.5 mm) 14 Handle 15 Screw (approx. ø 3.8 x 10 mm) 16 Wooden dowel 17 Screw-in dowel 18 l key 19 Castor with brake 20 Castor 21 Screw (approx. ø 4 x 16 mm) 22 Bottom beam 23 Upper door hinge 24 Lower door hinge 25 Guard (metal U-section) 26 Guard (door hinge) 27 Plastic plain washer 28 Hinge cover 29 Towel rail 30 Left edge rail 31 Right edge rail 32 Hand rail 33 Hexagonal socket head screw 34 Metal plain washer 35 Screw cap 36 Metal U-section 37 Decorative cap for bottom Includes Immediately after unpacking please check the package contents for completeness and if all parts and the product are in good condition. Do not assemble the product if the package contents are incomplete. 1 Left intermediate shelf 1 Right intermediate shelf 1 Bottom 1 Top 1 Right side panel 1 Left side panel 1 Glass door 1 Removable shelf 1 Left back 1 Right back 2 Buffers for door hinges 1 Magnetic catch 2 Screws (approx. ø 3.3 x 13.5 mm) 1 Handle 2 Screws (approx. ø 3.8 x 10 mm) 12 Wooden dowels 18 Screw-in dowels 1 l key 2 Castors with brake 2 Castors GB/IE _mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

2 Introduction / Safety information 16 Screw (approx. ø 4 x 16 mm) 4 Bottom beam 1 Upper door hinge 1 Lower door hinge 1 Guard (metal U-section) 2 Guards (door hinge) 2 Plastic plain washers 2 Hinge covers 1 Towel rail 2 Left edge rails 2 Right edge rails 2 Hand rails 2 Hexagonal socket head screws 2 Metal plain washers 2 Screw caps 1 Metal U-section 1 Decorative cap for bottom 1 Assembly instructions Technical details Dimensions: Max. load: Approx. 70 x 72 x 43 cm (W x H x D) 5 kg per removable shelf 1 kg for towel rail Safety information PLEASE READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE USE! PLEASE KEEP THE ASSEMBLY IN- STRUCTIONS IN A SAFE PLACE! WARNING! RISK OF LIFE AND ACCIDENTS IN INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unattended with the packaging material. Risk of suffocation. Keep children away from the product. CAUTION! RISK OF INJURY! Keep children away from the work area when the product is being assembled. The scope of delivery contains some screws and other small parts. They could pose a lethal hazard if they are swallowed or inhaled. CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure all parts are undamaged and correctly assembled. Incorrect assembly poses the risk of injury. Damaged parts may affect safety and function. CAUTION! Do not leave children without supervision! The product is not a climbing frame or toy! Make sure that nobody stands or pulls themselves up on the product; this applies particularly to children. The product may fall over. This can result in injury and / or damage to property. Make sure that the product is standing on a solid, even surface. Injury and / or damage to property may otherwise occur. CAUTION! FIRE HAZARD! Do not place the product anywhere near an open fire. Make sure that the product is only assembled by competent persons. Make sure that all connections are fitted together securely and check all joints for stability. Do not lift the cabinet up and do not carry it when it is full. Injuries may result and the product could be damaged. Do not expose the product to direct sunlight. Otherwise the product may fade. CAUTION! RISK OF SHEARING OR CRUSHING INJURY! Please ensure that your fingers do not get themselves between the door and any other part of the product when you are opening or closing the door. Ensure that the removable shelf 8 5 kg is only loaded up to max. 5 kg. The towel rail 29 may be loaded up to max. 1 kg. Failure to observe this advice could result in injury and / or damage to property. Always load the base panel first. Then you can load the shelf 8. Apply the brakes to the castors after you have rolled the product into the desired position. Otherwise the product could roll away and cause injury or damage to property. 4 GB/IE 54536_mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

3 Assembly / How to use / Cleaning and Care / Disposal Assembly Note: Assemble the product on a scratch-resistant floor that is sufficiently large for the purpose. You may have to cover the floor in order to avoid making any scratches. Assemble the product in line with Figures A -. How to use Use the product only for light articles, such as cosmetic articles or laundry. At regular intervals, check that all connections are tight and tighten all screws regularly. Cleaning and Care Use a dry, non-fluffing cloth for cleaning and care of the product. Remove more stubborn dirt with a slightly dampened, non-fluffing cloth and a mild washing-up liquid. Never use caustic cleaners. The product material may otherwise be damaged. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. Description of product: Under-Sink Bathroom Cabinet Model no.: Z30374 Version: GB/IE _mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

4 Johdanto Pesualtaan alahylly Johdanto Tutustu tuotteeseen ennen kuin asennat sen. Lue huolellisesti seuraavat asennusja turvaohjeet. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeiden mukaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti. Anna kaikki tätä tuotetta koskevat paperit aina tuotteen mukana eteenpäin. Käyttötarkoitus Tämä tuote on tarkoitettu pienten ja kevyiden esineiden säilytykseen yksityisissä sisätiloissa. Se voi aiheuttaa loukkaantumisia ja / tai tuotteen vanhinkoitumista. Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuneista vahingoista. Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Osaluettelo 1 Vasen välihylly 2 Oikea välihylly 3 Pohjalevy 4 Peitelevy 5 Vasen sivuseinä 6 Oikea sivuseinä 7 Lasiovi 8 Hylly 9 Vasen takaseinä 10 Oikea takaseinä 11 Ovisaran pysäytin 12 Magneettilukitsin 13 Ruuvi (n. ø 3,3 x 13,5 mm) 14 Kädensija 15 Ruuvi (n. ø 3,8 x 10 mm) 16 Puutulppa 17 Ruuvitulppa 18 Kuusiokoloavain 19 Pyörä jarrulla 20 Pyörä 21 Ruuvi (n. ø 4 x 16 mm) 22 Lattiakannatin 23 Ylempi ovisarana 24 Alempi ovisarana 25 Suojus (metallikisko) 26 Suojus (ovisarana) 27 Muovinen aluslevy 28 Saranan suojus 29 Pyyheliinatanko 30 Vasen reunalista 31 Oikea reunalista 32 Pidiketanko 33 Kuusiokoloruuvi 34 Metallinen aluslevy 35 Ruuvihattu 36 Metallikisko 37 Pohjalevyn koristekappa Toimituksen sisältö Tarkista heti avattuasi pakkaukset toimituksen täydellisyys sekä tuotteen ja osien moitteeton kunto. Älä missään tapauksessa asenna tuotetta, jos toimitus ei ole täydellinen. 1 vasen välihylly 1 oikea välihylly 1 pohjalevy 1 peitelevy 1 oikea sivuseinä 1 vasen sivuseinä 1 lasiovi 1 hylly 1 vasen takaseinä 1 oikea takaseinä 2 ovisaranan pysäytintä 1 magneettilukitsin 2 ruuvia (n. ø 3,3 x 13,5 mm) 1 kahva 2 ruuvia (n. ø 3,8 x 10 mm) 12 puutulppaa 18 ruuvitulppaa 1 kuusiokoloavain 2 pyörää jarrulla 2 pyörää 16 ruuvia (ø n. 4 x 16 mm) 4 lattiakannatin 6 FI 54536_mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

5 Johdanto / Turvaohjeet 1 ylempi ovisarana 1 alempi ovisarana 1 suojus (metallikisko) 2 suojusta (ovisarana) 2 muovista aluslevyä 2 saranan suojusta 1 pyyheliinatanko 2 vasenta reunalistaa 2 oikeaa reunalistaa 2 pidiketankoa 2 kuusioruuvia 2 metallista aluslevyä 2 ruuvikappaa 1 metallikisko 1 pohjalevyn koristekappa 1 asennusohje Tekniset tiedot Mitat: n. 70 x 72 x 43 cm (l x k x s) Maksimi kuormitus: 5 kg / hylly 1 kg / pyyheliinatanko Turvaohjeet LUE ASENNUSOHJE LÄPI ENNEN TÖIHIN RYH- TYMISTÄ! SÄILYTÄ ASENNUSOHJE HUOLELLI- SESTI VASTAISUUDEN VARALTA! VAROLTUS! LAPSILLE HENGEN- JA ONNETTO- MUUSVAARA! Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalin kanssa ilman aikuisten valvontaa. On olemassa tukehtumisvaara. Pidä lapset pois tuotteen ulottuvilta. VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Pidä lapset tuotteen asennuksen aikana loitolla työskentelyalueelta. Toimitukseen kuuluu muutamia ruuveja ja muita pienosia. Nämä voivat olla hengenvaarallisia, jos ne niellään tai ne joutuvat henkitorveen. VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Varmista että, kaikki osat ovat vahingoitumattomia ja asianmukaisesti asennettu. Ei asianmukainen asennus merkitsee loukkaantumisvaaraa. Vanhingoittuneet osat voivat vaikuttaa turvallisuuteen ja toimintaan. VARO! Älä jätä lapsia ilman valvontaa! Tuote ei ole kiipeämistä varten eikä leikkikalu! Huolehdi siitä, ettei kukaan, erityisesti lapset, pääse nousemaan tuotteelle tai nojaamaan siihen. Tuote voi kaatua. Tästä voi olla seurauksena loukkaantumisia ja / tai aineellisia vahinkoja. Varmistaudu, että tuote seisoo kiinteällä ja tasaisella alustalla. Siitä voi muuten aiheutua loukkaantumisia ja / tai aineellisia vahinkoja. VARO! TULIPALOVAARA! Älä milloinkaan sijoita tuotetta avoimen tulen läheisyyteen. Muista, että tuotteen saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö. Varmistaudu, että kaikki liitokset on kiinnitetty kunnolla toisiinsa ja tarkista kaikkien liitoskohtien tukevuus. Älä nosta kaappia äläkä kanna sitä, jos se on täynnä. Siitä voi aiheutua loukkaantumisia ja tuote voi vaurioitua. Älä altista tuotetta välittömälle auringonpaisteelle. Tuote voi haalistua. VARO! PURISTUKSEENJOUTUMISVAA- RA! Varo, ettet ovea avatessasi ja sulkiessasi pane sormiasi oven ja tuotteen väliin. Pidä huoli siitä, että hylly 8 kuormitetaan korkeintaan 5 kilolla. Pyyhelii- 5 kg natankoa 29 saadaan kuormittaa korkeintaan 1 kilolla. Muuten seurauksena voi olla loukkaantumisia ja / tai aineellisia vahinkoja. Sijoita esineet aina ensin alimmalle hyllylle. Tämän jälkeen voit täyttää hyllyn 8. Lukitse rullien jarrut, kun olet työntänyt tuotteen haluttuun paikkaan. Muuten tuote voi vieriä pois paikoiltaan ja seurauksena voi olla loukkaantumisia ja / tai aineellisia vahinkoja. FI _mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

6 Asennus / Käyttö / Puhdistus ja hoito / Jätehuolto Asennus Huomautus: Asenna tuote riittävän suurelle, naarmuuntumattomalle pinnalle. Suojaa lattia tarvittaessa, jotta vältät mahdolliset naarmut. Asenna tuote kuvien A - osoittamalla tavalla. Käyttö Säilytä tässä kaapissa ainoastaan kevyitä esineitä kuten esimerkiksi kosmetiikkaa tai liinavaatteita. Tarkista säännöllisin välein, ovatko kaikki liitokset kunnossa ja kiristä kaikki ruuvit säännöllisesti. Puhdistus ja hoito Käytä puhdistuksessa ja hoitamisessa kuivaa, nukatonta kangasta. Puhdista pinttynyt lika hieman kostutetulla, nukattomalla kankaalla ja miedolla astianpesuaineella. Älä missään tapauksessa käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Muuten tuotteen materiaali voi vahingoittua. Jätehuolto Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista ja voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin. Voit tiedustella käytettyjen tuotteiden jätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista kunnan tai kaupungin virastosta. Tuotenimitys: Pesualtaan alahylly Malli-nro.: Z30374 Versio: 8 FI 54536_mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

7 Inledning Underskåp för tvättställ Inledning Informera dig om produkten före monteringen. Läs noga igenom följande monteringsinstruktion och säkerhetsinformationen. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Förvara denna anvisning väl. Överlämna även dessa handlingar om du överlåter produkten till en tredje person. Ändamålsenlig användning Denna produkt är avsedd för förvaring av mindre och lättare föremål inomhus för privat bruk. En annan användning än den som beskrivits eller en förändring av produkten är inte tillåten och kan förorsaka personskador och / eller skador på produkten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas av icke ändamålsenlig användning. Denna produkt är ej lämplig för yrkesmässig användning. Beskrivning av delarna 1 Vänster mellanbotten 2 Höger mellanbotten 3 Bottenplatta 4 Täckplatta 5 Vänster sidovägg 6 Höger sidovägg 7 Glasdörr 8 Hyllplan 9 Vänster bakvägg 10 Höger bakvägg 11 Stopp för dörrgångjärn 12 Magnetlås 13 Skruv (ca. ø 3,3 x 13,5 mm) 14 Handtag 15 Skruv (ca. ø 3,8 x 10 mm) 16 Träplugg 17 Skruvplugg 18 Insexnyckel 19 Rulle med broms 20 Rulle 21 Skruv (ca. ø 4 x 16 mm) 22 Bottenhållare 23 Övre dörrgångjärn 24 Undre dörrgångjärn 25 Skyddsanordning (metallskena) 26 Skyddsanordning (dörrgångjärn) 27 Underläggsbricka i plast 28 Gångjärnstäckning 29 Handduksstång 30 Vänster kantlist 31 Höger kantlist 32 Stång 33 Insexskruv 34 Underläggsbricka i metall 35 Skruvkåpa 36 Metallskena 37 Dekorationskåpa för bottenplatta Leveransomfång Kontrollera att leveransomfånget är fullständigt omedelbart efter att du har packat upp produkten. Kontrollera även att produkten och alla dess delar är i felfritt skick. Montera aldrig produkten, om leveransomfånget inte är fullständigt komplett. 1 vänster mellanbotten 1 höger mellanbotten 1 bottenplatta 1 täckplatta 1 höger sidovägg 1 vänster sidovägg 1 glasdörr 1 hyllplan 1 vänster bakvägg 1 höger bakvägg 2 stopp för dörrgångjärn 1 magnetlås 2 skruvar (ca. ø 3,3 x 13,5 mm) 1 handtag 2 skruvar (ca. ø 3,8 x 10 mm) 12 träpluggar 18 skruvpluggar 1 insexnyckel SE _mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

8 Inledning / Säkerhetsinformation 2 rullar med broms 2 rullar 16 skruvar (ca. ø 4 x 16 mm) 4 bottenhållare 1 övre dörrgångjärn 1 undre dörrgångjärn 1 skyddsanordning (metallskena) 2 skyddsanordningar (dörrgångjärn) 2 underläggsbrickor i plast 2 gångjärnstäckningar 1 handduksstång 2 vänster kantlister 2 höger kantlister 2 stänger 2 insexskruvar 2 underläggsbrickor i metall 2 skruvkåpor 1 metallskena 1 dekorationskåpa för bottenplatta 1 monteringsanvisning Tekniska data Mått: ca. 70 x 72 x 43 cm (B x H x D) Max. belastning: 5 kg per hyllplan 1 kg för handduksstång Säkerhetsinformation LÄS MONTERINGSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING. FÖRVARA MONTERINGSAN- VISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK! VARNING! LIVSFARA OCH RISK FÖR OLYCKSFALL FÖR SMÅBARN OCH BARN! Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning. Håll barn borta från produkten. OBSERVERA! RISK FÖR PERSONSKA- DOR! Håll alltid mindre barn på avstånd när produkten monteras. Leveransen innehåller ett flertal skruvar och andra smådelar. Dessa kan vara livsfarliga om de sväljs eller andas in. OBSERVERA! RISK FÖR PERSONSKA- DOR! Säkerställ att alla delar är oskadade och har monterats på ett fackmässigt sätt. Vid ej fackmässig montering risk för personskador. Skadade delar kan påverka säkerhet och funktion. OBSERVERA! Lämna aldrig barn utan uppsikt! Produkten är ingen klätterställning eller leksak! Säkerställ att inte personer, speciellt barn klättrar eller lutar sig mot produkten. Produkten kan tippa. Risk för personskador och / eller materialskador. Kontrollera att produkten är placerad på fast och jämnt underlag. Risk för personskador och / eller materialskador. OBSERVERA! BRANDRISK! Placera inte produkten i närheten av öppen eld. Säkerställ att produkten endast monteras av behörig person. Kontrollera att alla förbindelser sitter fast ordentligt och kontrollera stabiliteten i stängernas förbindelser. Lyft inte skåpet eller bär det när det är fullt. Du kan skada dig själv eller produkten. Utsätt inte produkten för direkt solljus. Produkten kan blekna. OBSERVERA! RISK FÖR KLÄMSKADOR! Se till att inte klämma fingrarna mellan dörr och produkt när dörren öppnas och stängs. Se till att hyllplanen 8 endast belastas till max. 5 kg. Handduksstång- 5 kg en 29 får endast belastas med max. 1 kg. Risk för personskador och / eller materialskador. Belasta alltid den understa hyllan först. Sedan kan du belasta hyllplanen 8. Lås produktens bromsar när du rullat den till önskad plats. Annars kan produkten rulla iväg och förorsaka personskador / materialskador. 10 SE 54536_mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

9 Montering / Användning / Rengöring och skötsel / Avfallshantering Montering Obs: Montera produkten på tillräckligt stor och tålig yta. Skydda golvet för att undvika eventuella repor. Montera produkten enligt bild A -. Användning Förvara endast lättare föremål i lådor, t.ex. kosmetikartiklar eller tvätt. Kontrollera regelbundet om alla förbindelser är stabila och efterdra alla skruvarna regelbundet. Rengöring och skötsel Använd torr luddfri duk för rengöring. Använd fuktig luddfri duk för stark nedsmutsning och och ev. milt rengöringsmedel. Använd aldrig frätande rengöringsmedel. Det kan leda till materialskador på produkten. Avfallshantering Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Information om möjligheterna för avfallshantering när det gäller kasserade produkter erhåller du hos kommunen. Produktbeteckning: Underskåp för tvättställ Modell nr: Z30374 Version: SE _mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

10 Indledning Toiletskab Indledning Gør dig fortrolig med produktet inden du begynder at samle det. Hertil bedes du læse den efterfølgende monteringsvejledning og sikkerhedsreglerne grundig igennem. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Opbevar denne vejledning omhyggelig. Hvis du giver produktet videre til en anden person, bedes du ligeledes videregive alle dokumenter. Formålsbestemt anvendelse Dette produkt er beregnet til opbevaring af små og lette genstande i private rum indendørs. En anden anvendelse end beskrevet ovenfor eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan føre til personskader og / eller beskadigelser på produktet. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået ved anvendelse i strid med produktets bestemmelse. Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål. Beskrivelse af delene 1 Venstre mellembund 2 Højre mellembund 3 Bundplade 4 Dækplade 5 Venstre sidevæg 6 Højre sidevæg 7 Glasdør 8 Hylde 9 Venstre bagvæg 10 Højre bagvæg 11 Puffer til dørhængsel 12 Magnetsnapper 13 Skrue (ca. ø 3,3 x 13,5 mm) 14 Håndtag 15 Skrue (ca. ø 3,8 x 10 mm) 16 Trædyvel 17 Dyvelskrue 18 Unbrakonøgle 19 Rulle med bremse 20 Rulle 21 Skrue (ca. ø 4 x 16 mm) 22 Bundholder 23 Dørhængsel oppe 24 Dørhængsel nede 25 Beskyttelsesanordning (metalskinne) 26 Beskyttelsesanordning (dørhængsel) 27 Plastikmellemlægskive 28 Hængselafdækning 29 Håndklædestang 30 Venstre kantliste 31 Højre kantliste 32 Holdestang 33 Unbrakoskrue 34 Metalmellemlægskive 35 Skruekappe 36 Metalskinne 37 Pyntekappe til bundplade Leveringensomfang Kontroller umiddelbart efter udpakningen, at alle dele er leveret med og at produktet og alle delene befinder sig i en upåklagelig tilstand. Saml ikke produktet, hvis ikke alle dele er leveret med. 1 Venstre mellembund 1 Højre mellembund 1 Bundplade 1 Dækplade 1 Højre sidevæg 1 Venstre sidevæg 1 Glasdør 1 Hylde 1 Venstre bagvæg 1 Højre bagvæg 2 Puffere til dørhængsel 1 Magnetsnapper 2 Skruer (ca. ø 3,3 x 13,5 mm) 1 Håndtag 2 Skruer (ca. ø 3,8 x 10 mm) 12 Trædyvler 18 Dyvelskruer 1 Unbrakonøgle 12 DK 54536_mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

11 Indledning / Sikkerhedsregler 2 Ruller med bremse 2 Ruller 16 Skruer (ca. ø 4 x 16 mm) 4 Bundholder 1 Dørhængsel oppe 1 Dørhængsel nede 1 Beskyttelsesanordning (metalskinne) 2 Beskyttelsesanordninger (dørhængsel) 2 Plastikmellemlægskiver 2 Hængselafdækninger 1 Håndklædestang 2 Venstre kantlister 2 Højre kantlister 2 Holdestænger 2 Unbrakoskruer 2 Metalmellemlægskiver 2 Skruekapper 1 Metalskinne 1 Pyntekappe til bundplade 1 Monteringsvejledning Tekniske specifikationer Mål: ca. 70 x 72 x 43 cm (B x H x D) Maks. belastning: 5 kg per hylde 1 kg for håndklædestang Sikkerhedsregler FØR BERUGEN SKAL MONTAGEVEJLEDNIN- GEN LÆSES IGENNEM! MONTAGEVEJLED- NINGEN SKAL OPBEVARES OMHYGGELIGT! ADVARSEL! LIVSFARE OG FARE FOR ULYKKER FOR SMÅ BØRN OG BØRN! Lad aldrig børn lege med emballagen uden voksent opsyn. Der er fare for kvælning. Hold børn borte fra produktet. OBS! RISIKO FOR TILSKADEKOMST! Hold børn væk fra monteringspladsen mens produktet monteres. Leveringsomfanget indeholder nogle skruer og andre smådele. Disse kan være livsfarlige, hvis de sluges eller indåndes. FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKA- DER! Kontroller at alle dele er ubeskadigede og monteret korrekt. Ved uhensigtsmæssig montering er der fare for personskader. Beskadigede dele kan have indflydelse på sikkerheden og funktionen. FORSIGTIG! Børn skal være under opsyn! Serveringsvognen er ikke noget klatrestativ eller legetøj. Ingen - og heller ikke børn - må stille sig på vognen eller læne sig til den. Serveringsvognen vælte omkuld hvilket kan resultere i kvæstelse eller materielle skader. Serveringsvognen skal stå på et fast og jævnt underlag. Ellers kan det komme til kvæstelse eller materielle skader. FORSIGTIG! BRANDFARE! Serveringsvognen må ikke stilles i nærheden af åben ild. Serveringsvognen skal sættes sammen af sagkyndige personer. Alle forbindelsessteder på vognen skal være faste og jævnligt kontrolleres for stabilitet. Løft og bær ikke skabet, når det er fyldt. Herved kan det komme til tilskadekomst og produktet kan blive beskadiget. Udsæt ikke produktet for direkte sollys. Ellers kan produktet falme. OBS! RISIKO FOR KVÆSTELSER! Sørg for, at De ikke kommer mellem dør og produkt med fingrene, når De åbner og lukker døren. Det skal sikres, at hylden 8 belastes med mak. 5 kg. Håndklæde- 5 kg stangen 29 må belastes med op til maks. 1 kg. Ellers kan det resultere i tilskadekomst og / eller materielle skader. Belæs altid først den nederste bund. Efterfølgende kan De belæsse hylden 8. Sæt bremserne på produktets ruller fast, efter De har rullet det på den ønskede plads. Ellers kan produktet rulle væk og forårsage tilskadekomster / materielle skader. DK _mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

12 Montering / Anvendelse / Rengøring og pleje / Bortskaffelse Montering Bemærk: Monter produktet på en tilstrækkelig stor, ridsefast overflade. Dæk gulvet i givet fald af, for at undgå eventuelle ridser. Monter produktet i henhold til illustrationerne A -. Anvendelse Brug produktet udelukkende til lette genstande, som f.eks. kosmetikartikler eller tøj. Kontroller i regelmæssige tidsafstande, om alle forbindelser er faste, og spænd regelmæssigt alle skruer efter. Rengøring og pleje Anvend til rensning og pleje en tør, fnugfri klud. Anvend til grovere tilsmudsninger en let fugtet, fnugfri klud og et mildt rensemiddel. Brug under ingen omstændigheder ætsende rengøringsmidler. I modsat fald kan produktets materiale tage skade. Bortskaffelse Emballagen består af miljøvenlige materialer der kan bortskaffes over genbrugsstationen. Du kan høre mere om mulighederne for bortskaffelse af et udtjent produkt ved at henvende dig til din kommune eller din bys forvaltning. Produktbetegnelse: Toiletskab Model nr.: Z30374 Version: 14 DK 54536_mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

13 Einleitung Waschbecken-Unterschrank Einleitung Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Produkt ist zum Aufbewahren kleiner und leichter Gegenstände in privaten Innenräumen bestimmt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produktes führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Teilebeschreibung 1 Linker Zwischenboden 2 Rechter Zwischenboden 3 Bodenplatte 4 Abdeckplatte 5 Linke Seitenwand 6 Rechte Seitenwand 7 Glastür 8 Einlegeboden 9 Linke Rückwand 10 Rechte Rückwand 11 Puffer für Türscharnier 12 Magnetschnapper 13 Schraube (ca. ø 3,3 x 13,5 mm) 14 Griff 15 Schraube (ca. ø 3,8 x 10 mm) 16 Holzdübel 17 Einschraubdübel 18 Innen-Sechskantschlüssel 19 Rolle mit Feststellbremse 20 Rolle 21 Schraube (ca. ø 4 x 16 mm) 22 Bodenträger 23 Oberes Türscharnier 24 Unteres Türscharnier 25 Schutzvorrichtung (Metallschiene) 26 Schutzvorrichtung (Türscharnier) 27 Unterlegscheibe aus Plastik 28 Scharnierabdeckung 29 Handtuchstange 30 Linke Randleiste 31 Rechte Randleiste 32 Haltestange 33 Innen-Sechskantschraube 34 Unterlegscheibe aus Metall 35 Schraubenkappe 36 Metallschiene 37 Zierkappe für Bodenplatte Lieferumfang Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist. 1 Linker Zwischenboden 1 Rechter Zwischenboden 1 Bodenplatte 1 Abdeckplatte 1 Rechte Seitenwand 1 Linke Seitenwand 1 Glastür 1 Einlegeboden 1 Linke Rückwand 1 Rechte Rückwand 2 Puffer für Türscharniere 1 Magnetschnapper 2 Schrauben (ca. ø 3,3 x 13,5 mm) 1 Griff 2 Schrauben (ca. ø 3,8 x 10 mm) 12 Holzdübel DE/AT/CH _mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

14 Einleitung / Sicherheitshinweise 18 Einschraubdübel 1 Innen-Sechskantschlüssel 2 Rollen mit Feststellbremse 2 Rollen 16 Schrauben (ca. ø 4 x 16 mm) 4 Bodenträger 1 Oberes Türscharnier 1 Unteres Türscharnier 1 Schutzvorrichtung (Metallschiene) 2 Schutzvorrichtungen (Türscharnier) 2 Unterlegscheiben aus Plastik 2 Scharnierabdeckungen 1 Handtuchstange 2 Linke Randleisten 2 Rechte Randleisten 2 Haltestangen 2 Innen-Sechskantschrauben 2 Unterlegscheiben aus Metall 2 Schraubenkappen 1 Metallschiene 1 Zierkappe für Bodenplatte 1 Montageanleitung Technische Daten Abmessungen: ca. 70 x 72 x 43 cm (B x H x T) Max. Belastung: 5 kg pro Einlegeboden 1 kg für Handtuchstange Sicherheitshinweise VOR GEBRAUCH BITTE DIE MONTAGE- ANLEITUNG LESEN! MONTAGEANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! WARNUNG! LEBENS - UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern. VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält einige Schrauben und andere Kleinteile. Diese können lebensgefährlich sein, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden. VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen oder daran hochziehen. Das Produkt kann umfallen. Verletzungen und / oder Sachschäden können die Folgen sein. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenen Untergrund steht. Andernfalls können Verletzungen und / oder Sachschäden die Folgen sein. VORSICHT! BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und überprüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Stabilität. Heben Sie den Schrank nicht hoch und tragen Sie ihn nicht, wenn er voll ist. Es könnte dabei zu Verletzungen kommen und das Produkt könnte beschädigt werden. Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonnenbestrahlung aus. Das Produkt könnte sonst ausbleichen. VORSICHT! QUETSCHGEFAHR! Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit den Fingern zwischen Tür und Produkt geraten, wenn Sie die Tür öffnen und schließen. 5 kg Stellen Sie sicher, dass der Einlegeboden 8 bis max. 5 kg belastet wird. Die Handtuchstange 29 darf bis max. 1 kg belastet werden. Verletzungen und / oder Sachschäden können sonst die Folgen sein. 16 DE/AT/CH 54536_mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

15 Sicherheitshinweise / Montage / Gebrauch / Reinigung und Pflege / Entsorgung Beladen Sie immer zuerst den untersten Boden. Anschließend können Sie den Einlegeboden 8 beladen. Stellen Sie die Bremsen an den Rollen des Produkts fest, nachdem Sie es an den gewünschten Platz gerollt haben. Das Produkt könnte sonst wegrollen und Verletzungen / Sachschäden verursachen. Montage Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Produktbezeichnung: Waschbecken-Unterschrank Modell-Nr.: Z30374 Version: Hinweis: Montieren Sie das Produkt auf einer ausreichend großen, kratzfesten Fläche. Decken Sie den Boden ggf. ab, um eventuelle Kratzer zu vermeiden. Montieren Sie das Produkt gemäß Abbildungen A. Gebrauch Gebrauchen Sie das Produkt nur für leichte Gegenstände, wie z.b. Kosmetikartikel oder Wäsche. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob alle Verbindungen fest sind, und ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben nach. Reinigung und Pflege Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein trockenes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch und ein mildes Spülmittel. Verwenden Sie keinesfalls ätzende Reinigungsmittel. Andernfalls kann das Material des Produktes beschädigt werden. Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern. DE/AT/CH _mio_Bad-Unterschrank_Content_LB3.indd :00

16 2 1 x 1 1 x 2 1 x 3 1 x 4 1 x 5 1 x 6 1 x 7 1 x 8 1 x 9 1 x 10 2 x 30 2 x 31 1 x 29 2 x 32 2 x 11 1 x 12 2 x 13 1 x 14 2 x x x 17 1 x 18 2 x 19 2 x x 21 4 x 22 1 x 23 1 x 24 1 x 25 2 x 26 2 x 27 2 x 28 2 x 33 2 x 34 2 x 35 1 x 36 1 x 37 18

17 A 1 x 3 1 x x x x B 1 x 4 1 x 5 1 x 6 4 x 16 2 x 17 1 x x

18 C 1 x 3 4 x 16 4 x 17 1 x D 1 x 9 1 x 10 6 x x

19 E x 1 1 x x 16 6 x 17 1 x F 21 2 x 19 2 x x

20 G 1 x 8 4 x H x 7 2 x 26 2 x 27 1 x x

21 I 1 x 23 1 x 24 1 x 25 2 x x

22 J 1 x 18 1 x 29 2 x 30 2 x 31 2 x 32 2 x 33 2 x 34 1 x

23 K 25

done by Mukade Technical Documentation

done by Mukade Technical Documentation BATHROOM STORAGE UNIT Assembly and safety advice KYLPYHUONEEN HYLLY Asennus- ja turvaohjeet BADRUMSHYLLA Monterings- och säkerhetsanvisningar REOL TIL BADEVÆRELSE Montage- og sikkerhedsanvisninger BADREGAL

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Storage Bench Introduction / Safety information Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips.

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Shelf unit Introduction Please familiarise yourself with the pro duct prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the

Lisätiedot

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications Bathroom Storage Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and

Lisätiedot

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Storage stool Introduction Before using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly

Lisätiedot

Introduction/ Safety information

Introduction/ Safety information Introduction/ Safety information Kids storage shelves Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Introduction / Safety infor ation

Introduction / Safety infor ation Laundry basket Introduction / Safety inforation Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips.

Lisätiedot

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts Introduction Table with 2 chairs Introduction Before assembling and using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar TV Stand Assembly and safety advice TV-taso Asennus- a turvaoheet TV-bord Monterings- och säkerhetsanvisningar TV-bord Montage- og sikkerhedsanvisninger TV-Tisch Montage- und Sicherheitshinweise Z30368

Lisätiedot

Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Technical specifications. Description of parts. Safety information.

Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Technical specifications. Description of parts. Safety information. Under-Sink Bathroom Cabinet Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described

Lisätiedot

Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care

Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care Fabric Wardrobe Technical data Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Toy chest Introduction / Safety information Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Introduction. Bedside Table. Introduction. Supply Scope. Proper Use. Description of parts and features

Introduction. Bedside Table. Introduction. Supply Scope. Proper Use. Description of parts and features Introduction Bedside Table Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions and

Lisätiedot

Introduction. Chest of Drawers. Introduction. Proper Use. Supply Scope. Description of parts and features

Introduction. Chest of Drawers. Introduction. Proper Use. Supply Scope. Description of parts and features Introduction Chest of Drawers Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 A 1 B 2 C 3 64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 Introduction / Safety advice Folding chair Introduction Before using the item for the first time, take time to familiarise yourself with

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Family Toilet Seat Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

Z Fabric Wardrobe. Vaatekaappi. Textilgarderob. Tekstilklædeskab. Textilkleiderschrank. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Fabric Wardrobe. Vaatekaappi. Textilgarderob. Tekstilklædeskab. Textilkleiderschrank. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Fabric Wardrobe Assembly and safety advice Vaatekaappi Asennus- a turvaoheet Textilgarderob Monterings- och säkerhetsanvisningar Tekstilklædeskab Montage- og sikkerhedsanvisninger Textilkleiderschrank

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Bathroom Drawer Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ GB TOILET SEAT FI WC-ISTUIMEN KANSI SE WC-SITS DK IE TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D 3 67114 manual CB3 new.indd 1 6/7/2011 10:57:50 AM Scope of delivery / Toimitus sisältää

Lisätiedot

Z Postilaatikko, ruostumatonta terästä. Brevlåda av specialstål. Postkasse i rustfrit stål. Edelstahl-Briefkasten. Assembly and safety advice

Z Postilaatikko, ruostumatonta terästä. Brevlåda av specialstål. Postkasse i rustfrit stål. Edelstahl-Briefkasten. Assembly and safety advice Stainless Steel Letterbox Assembly and safety advice Postilaatikko, ruostumatonta terästä Asennus- a turvaoheet Brevlåda av specialstål Monterings- och säkerhetsanvisningar Postkasse i rustfrit stål Montage-

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Z29552A Z29552B. WC-Sitz. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar. Montage- og sikkerhedsanvisninger

Z29552A Z29552B. WC-Sitz. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar. Montage- og sikkerhedsanvisninger Toilet Seat Assembly and safety advice WC-istuimen kansi Asennus- a turvaoheet WC-sits Monterings- och säkerhetsanvisningar Toiletbræt Montage- og sikkerhedsanvisninger WC-Sitz Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Introduction / Safety advice

Introduction / Safety advice Introduction / Safety advice Collector s Display Cabinet Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Hand Operated Meat Mincer

Hand Operated Meat Mincer Hand Operated Meat Mincer Art.no 34-178 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Z Greenhouse. Kasvihuone. Växthus. Drivhus. Gewächshaus. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Greenhouse. Kasvihuone. Växthus. Drivhus. Gewächshaus. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Greenhouse Assembly and safety advice Kasvihuone Asennus- a turvaoheet Växthus Monterings- och säkerhetsanvisningar Drivhus Montage- og sikkerhedsanvisninger Gewächshaus Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 1 2 3 4 3 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 Table of Contents Introduction Intended Use...Page 5 Delivery scope...page 5 Description of parts...page 6 Technical information...page

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen:

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 3 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 3 24.06.11 16:25 A 3 4 B 3 1 C D 5 2 6 4 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 4

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. Kitchen Timer Art.no 34-2360-1, -2, -3 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. Elegant Table Lamp Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

120 cm Decorative LED Tree

120 cm Decorative LED Tree 120 cm Decorative LED Tree Art.no 36-6106 Model WX-LED44-160WW-10-1 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Z29705 KITCHEN TROLLEY PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN KÖKSBÄNK PÅ HJUL RULLEBORD TIL KØKKENET KÜCHENROLLWAGEN. Assembly and safety advice

Z29705 KITCHEN TROLLEY PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN KÖKSBÄNK PÅ HJUL RULLEBORD TIL KØKKENET KÜCHENROLLWAGEN. Assembly and safety advice KITCHEN TROLLEY Assembly and safety advice PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN Asennus- a turvaoheet KÖKSBÄNK PÅ HUL Monterings- och säkerhetsanvisningar RULLEBORD TIL KØKKENET Montage- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output.

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output. HDMI Switch, manual Art.no. 38-2263 Model HD-0411 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover. ENGLISH Step Counter Art.no. 34-7355 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää. SIRIUS FLOOD S SIRIUS FLOOD M SIRIUS FLOOD L GLFS 20W GLFS 40W GLFS 65W GLFM 88W GLFM 110W GLFL 134W GLFL 160W GLFL 182W DIM* 1.8m 2.0m 2.3m 2.8m 2.8m 6.5m 6.5m 6.5m * SIRIUS valaisin on asemoitava siten,

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit LCD/Plasma Screen Cleaning Kit Art.no 38-4373 Model PT-9006 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland GAMMA 34W GAMMA 42W GAMMA 56W GAMMA 69W GAMMA 82W GAMMA 95W GAMMA 114W GLG00034 GLG00042 GLG00056 GLG00069 GLG00082 GLG00095 GLG00115 34 W 42 W 56 W 69 W 82 W 95 W 115W Greenled Oy Tarjusojantie 12-14

Lisätiedot

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED Lamps Operation and Safety Notes LED-valosara Käyttö- a turvaoheet LED-lampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lamper Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-Leuchten Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length Art.no 18-2802, 18-2803 Model CS-MT021-UK, CS-FL017-UK Vera Floor/Table Lamp 36-5232, 36-5233 CS-MT021, CS-FL017 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save

Lisätiedot

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Alfa Line TW 47W Alfa Line 34W Alfa Line 45W Alfa Line 88W GLALTW00047 GLAL00034 GLAL00045 GLAL00088 47 W 34 W 45 W 88 W 5400 lm 4500 lm 5800 lm 10100 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials Introduction 1 2 3 4 Food Warmer Introduction These operating instructions form a part of this product. They contain important information on safety, use and disposal. Make yourself familiar with all the

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 A 1 B 3 C 3 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 D E 2 4 5 F 6 8 7 4 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 4 17.06.11 09:11 G ON/OFF H 5 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland ECO S 29W ECO S 34W ECO S 40W ECO S 52W ECO S 62W ECO S 70W ECO S 74W GLES000029 GLES000034 GLES000040 GLES000052 GLES000062 GLES000070 GLES000074 29W 34W 40W 52W 62W 70W 74W ECO S 82W ECO S 97W ECO S

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows DOMICET MINI Suitable for mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. Optimized for tilting windows and the spring mechanism is suited also

Lisätiedot

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH Picture Light Art.no 8-590-, - Model PLED-5ZS-BK 36-4565-, - PLED-5ZS-WH ENGLISH Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS L SIRIUS 134L SIRIUS 160L SIRIUS 182L GLS134L GLS160L GLS182L 134 W 160 W 182 W 16800 lm 19800 lm 21800 lm * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa

Lisätiedot

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV.

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV. Art.no 38-4566 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM904 2011-08 ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.2 2/8 SLIW17.2 PEM904 2011-08 GENERAL INFORMATION (ENG) - Check

Lisätiedot

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen How to build a bird house Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen a How to build a bird house: Use 20 thick wood. The kind of

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m² Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste VARAOSIEN TILAAMINEN BESTÄLLNING AV RESERVDELAR HOW TO ORDER SPARE PARTS WIE

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYCLE LIFT

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYCLE LIFT MEG30 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515 ( SE ) Instruktion för byte av ben på Base ( DK ) Instruktion i ombytning af støtteben på Base ( NO ) Instruksjon for bytte av støtteben på Basen. ( DE )Anleitung zum Austausch des Stützbeins an der Base

Lisätiedot

White high gloss painted body with walnut facades. One shelf. Doors with soft closing mechanisms. Metal chromeplated. handles. Optionally, metal legs.

White high gloss painted body with walnut facades. One shelf. Doors with soft closing mechanisms. Metal chromeplated. handles. Optionally, metal legs. CREDO. A new series of furniture for a modern bathroom. The furniture is made in a traditional white colour, with dark imitation walnut parts. Credo bottom cabinets are produced in two widths under high

Lisätiedot

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English Acacia Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical

Lisätiedot

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes LED-KAAPPIVALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BELYSNING INDE I SKABET Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Art. No. mirror / peili / spegel bottom cabinet with washbasin / allaskaappi pesualtaalla / underskåp med handfat tall unit / kaappi / hushållsskåp

Art. No. mirror / peili / spegel bottom cabinet with washbasin / allaskaappi pesualtaalla / underskåp med handfat tall unit / kaappi / hushållsskåp SCANDIC. Sets of this furniture with its light design will give more space even in a small bathroom. The furniture is assembled together with ceramic washbasins, which come in sizes of 40 and 50 cm, and

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring Vexve-teräsventtiilin DN10-50 Venttiileille jotka valmistettu vuonna 2006 tai sen jälkeen ja kahva (2) irroita pidätinrengas (3) irroita rajoitin (4) karan tiivisteholkki (5) vaihda vioittunut o-rengas

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions Brugsanvisning Manuel d utilisation

Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions Brugsanvisning Manuel d utilisation ÖL PUKULEVY ØKJÆR CHEERÄUMCHIL OW LE EKRER CHE-EIGE Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon edienungsanleitung Instructions rugsanvisning Manuel d utilisation 953 53 07-01 T-30341 ME I L Y KOV 101 90 78-20

Lisätiedot

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED PICTURE LIGHT Operation and Safety Notes LED-VALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BILLEDLAMPE Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-BILDERLEUCHTE

Lisätiedot

Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste. [Type text]

Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste. [Type text] Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste [Type text] KRONOS 140 4WDM SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING CONTENT INHALT 1 Kokoonpano Slutmontering Main assembly Grundkonstruktion

Lisätiedot

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Art.no 36-6139 Model A3860 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot