Z30618A Z30618B. Table Lamp. Pöytävalaisin. Bordslampa. Bordlampe. Tischleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Z30618A Z30618B. Table Lamp. Pöytävalaisin. Bordslampa. Bordlampe. Tischleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet"

Transkriptio

1 Table Lamp Operation and Safety Notes Pöytävalaisin Käyttö- a turvallisuusoheet Bordslampa Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Bordlampe Betenings- og sikkerhetshenvisninger Tischleuchte Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z30618A Z30618B

2 GB / IE Operation and Safety Notes Page 4 FI Käyttö- a turvaoheet Sivu 9 SE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Sidan 14 DK Brugs- og sikkerhedsanvisninger Side 19 DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 24

3 Z30618A Z30618B

4 Table of Contents Introduction Intended Use... Page 5 Description of parts... Page 5 Technical information... Page 5 Included items... Page 5 Safety Safety Information... Page 6 Use Replacing a bulb... Page 7 Maintenance and Cleaning... Page 8 Disposal... Page 8 4 GB/IE

5 Table Lamp Introduction Description of parts Introduction The instructions for use are to be considered as part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. The product must only be used as described and for the stated fields of application. If you pass the product on to third parties, please give them all of the documentation as well. Intended Use This lamp is intended for use indoors only, in dry and enclosed rooms. Other forms of use or changes to the product are deemed to be contrary to the intended use and may result in risks such as the danger of death, inuries and damage. The manufacturer does not accept any liability for inury or damage resulting from use of this product contrary to its intended use. The product is not intended to be used for commercial purposes. 1 Ring of lampholder 2 Lamp shade 3 Bulb 4 Mains plug 5 ON / OFF switch 6 Lamp base Technical information Lamp voltage: Bulb: Rated max. power: 9 Watts Protection class: Dimensions: Z30618A: Z30618B: Included items 230 V ~ 50 Hz Energy-saving bulb, 230 V ~, E27 approx x 44.6 x 13.5 cm (w x h x d) approx. 18 x 36.5 x 18 cm (w x h x d) Check that all the items and accessories are present and that the lamp is in perfect condition immediately after unpacking. 1 Table Lamp 1 Bulb 1 Operating instructions GB/IE 5

6 Safety Safety Safety Information In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the guarantee claim becomes invalid! No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal inury caused by incorrect handling or noncompliance with the safety instructions, no liability is accepted! WARNING! DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Please keep children away from the device at all times. This device is not a toy and should not be played by children. Children are not able to understand the dangers that can occur when handling this device. Children or other individuals who do not know or have no experience of handling this device, or whose physical, sensory or mental abilities are restricted, must not use the device without supervision or instruction by an individual responsible for their safety. Children must be supervised in order to ensure that they do not play with the device. Caution! Danger of burns! The lamp and bulb 3 become hot during operation. Allow the lamp and bulb 3 to cool down before you touch them. Never look directly into the light! Please observe that the energy-saving bulb is not dimmable. Avoid the danger of death from electric shock! Before use, ensure that the mains voltage available is the same as the required operating voltage for the device (230 Volt ~ ). Before connecting the device to the mains you should always check the device and the mains lead for any damage. A damaged device represents the danger of death from electric shock. Do not use the device if you find any damage. Please consult a specialist electrician if you discover any damage or 6 GB/IE

7 Safety / Use problems with the device, or for the performance of repairs to the device. Never open any of the electrical equipment or insert any obects into it. Such interventions represent the danger of death from electric shock. It is essential that the device does not come into contact with water or other liquids. Never touch the mains plug 4 with damp or wet hands. Protect the mains lead against sharp edges, mechanical stresses and hot surfaces. Never use the device in the immediate vicinity of a bathtub, shower or swimming pool. If the lamp is not to be used for an extended period (e.g. during your holidays), pull the mains plug 4 out of the mains socket. This lamp is only intended for use indoors. Use more on to the lamp base 6. Screw the ring of lampholder 1 back on to the lamp base 6. Insert the bulb 3 into the fitting and tighten by turning it clockwise. Ensure that the bulb 3 is securely and firmly seated. Set up the lamp on a horizontal, even surface. Insert the mains plug 4 into the socket. Press the ON / OFF switch 5 to turn the table lamp on or off. For model Z30618B Before using the lamp for the first time, screw the supplied bulb 3 into the fitting of the lamp. Ensure that the bulb 3 is securely and firmly seated. Set up the lamp on a horizontal, even surface. Insert the mains plug 4 into the socket. Press the ON / OFF switch 5 to turn the table lamp on or off. For Model Z A only: Before using the lamp for the first time, remove the ring of lampholder 1 by screwing it anticlockwise off the lamp base 6. Take off the lamp shade 2, turn it upside down and place it once Replacing a bulb Switch off the lamp using the ON / OFF switch 5. Pull the mains plug 4 out of the mains socket and allow the lamp to cool for at least 10 minutes. GB/IE 7

8 Use / Maintenance and Cleaning / Disposal Screw the old bulb 3 out of the socket (see Use ). Screw a bulb of the same type into the fitting of the lamp. Ensure that the bulb is securely and firmly seated. Maintenance and Cleaning Caution! Danger of electric shock! For electrical safety reasons do not clean the lamp with water or other liquids and never immerse it in water. Always use a dry fluff-free cloth for cleaning the device. Do not use any solvents, petrol or similar. This would cause damage to the light. Pull the mains plug 4 out of the mains socket and allow the lamp to cool for at least 10 minutes. Always use a dry fluff-free cloth for cleaning the device. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. Under no circumstances should the device / article and its bulbs be disposed of with normal household rubbish. The device / article and its bulbs should be disposed of at an officially approved disposal centre or at your local communal disposal facility. Observe the applicable regulations. If you are uncertain of what to do please contact your local authority s refuse disposal department. Product Information: Table Lamp Model no.: Z30618A / Z30618B Version: 01 / 2011 EMC 8 GB/IE

9 Sisällysluettelo ohdanto Tarkoituksenmukainen käyttö... Sivu 10 Osien kuvaus... Sivu 10 Tekniset tiedot... Sivu 10 Toimitukseen kuuluu... Sivu 10 Turvallisuus Turvaoheet... Sivu 11 Käyttö Valonlähteen vaihtaminen... Sivu 12 Huolto a puhdistus... Sivu 13 ätehuolto... Sivu 13 FI 9

10 ohdanto Pöytävalaisin ohdanto Käyttöohe on osa tätä tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusoheita sekä käyttöä a hävitystä koskevia oheita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttö- a turvallisuusoheisiin. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla a ilmoitetulla käyttöalalla. Anna kaikki oheet mukaan, os luovutat tuotteen edelleen. Tarkoituksenmukainen käyttö Tämä valaisin on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan sisällä, kuivissa a suletuissa tiloissa. Kaikenlainen tuotteen muu käyttö tai tuotteeseen tehtävät muutokset ovat käyttötarkoituksen vastaista käyttöä a voivat ohtaa vaaroihin (hengenvaara, loukkaantuminen a vioittuminen). Valmistaa ei vastaa virheellisestä käytöstä ohtuneista vahingoista. Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Osien kuvaus 3 Valonlähde 4 Verkkopistoke 5 PÄÄLLE- /POIS-kytkin 6 Valaisimen alka Tekniset tiedot Valaisimen ännite: Valonlähde: Nimellisteho maksimi: Suoausluokka: Mitat: Z30618A: Z30618B: 230 V ~ 50 Hz Energiansäästölamppu: 230 V ~, E 27 9 Wattia n. 13,5 x 44,6 x 13,5 cm (l x k x s) n. 18 x 36,5 x 18 cm (l x k x s) Toimitukseen kuuluu Tarkista välittömästi aina pakkauksen avaamisen älkeen toimituksen täydellisyys sekä laitteen virheetön kunto. 1 pöytävalaisin 1 valonlähdettä 1 käyttöohe 1 Valaisimen pidikerengas 2 Lampunvarostin 10 FI

11 Turvallisuus Turvaoheet Takuu ei korvaa vahinkoa, oiden syynä on tässä käyttöoheessa annettuen tietoen noudattamatta ättäminen! Valmistaa ei ota vastuuta välillisistä vahingoista! Valmistaa ei vastaa esine- tai henkilövahingoista, otka aiheutuvat tuotteen asiaankuulumattomasta käsittelystä tai turvallisuusoheiden noudattamatta ättämisestä! Varoltus! HENGEN- A TAPA- TURMANVAARA PIKKULAPSILLE A LAPSILLE! Älä koskaan ätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman valvontaa. Pakkausmateriaaleihin liittyy tukehtumisvaara. Lapset aliarvioivat usein tuotteeseen liittyvät vaarat. Pidä lapset aina loitolla tuotteesta. Tämä laite ei ole lelu eikä sitä saa antaa lapsille. Lapset eivät ymmärrä laitteen käsittelyyn sisältyviä vaaroa. Lapset tai henkilöt, otka kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät ole kykeneviä käyttämään laitetta tai oilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä vammoa, eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa tai Turvallisuus ilman, että heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva ihminen on opastanut heidät laitteen käyttöön. Lapsia on valvottava, että he eivät ala leikkiä laitteella. Varo! Palovammavaara! Valaisin a valonlähde 3 kuumenevat käytön aikana. Anna valaisimen a valonlähteen 3 äähtyä ennen kuin kosketat niitä. Älä katso suoraan valaisimen valoa kohti! Huomaa, ettei energiansäästölamppu ole himmennettävä. Vältä sähköiskusta aiheutuva hengenvaara! Varmista ennen käyttöä, että käytössä oleva verkkoännite vastaa laitteen tarvitsemaa käyttöännitettä (230 V ~ ). Tarkista, että laitteessa a verkkoohdossa ei ole vikoa aina, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan. Viallinen laite on hengenvaarallinen, sillä siitä voi saada sähköiskun. Älä käytä laitetta, os havaitset siinä vikoa. Käänny vikoen, korausten tai muiden ongelmien yhteydessä sähkömiehen puoleen. Älä koskaan avaa sähkölaitteita tai FI 11

12 Turvallisuus / Käyttö työnnä niiden sisään mitään esineitä. Tällaiset toimenpiteet merkitsevät sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa. Vältä ehdottomasti saattamasta laitetta kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa. Älä milloinkaan kosketa verkkopistoketta 4 kostein tai märin käsin. Suoaa verkkoohto teräviltä reunoilta, mekaaniselta rasitukselta a kuumilta pinnoilta. Älä koskaan käytä laitetta kylpyammeen, suihkun äläkä uima-altaan välittömässä läheisyydessä. Irrota verkkopistoke 4 pistorasiasta, os et käytä valaisinta pitempään aikaan (esim. loman aaksi). Valaisin soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön. Käyttö Vain malli Z30618A: Ennen kuin otat valaisimen ensi kerran käyttöön, poista valaisimen pidikerengas 1 valaisimen alalta 6 ruuvaamalla se auki vastapäivään. Poista lampunvarostin 2, käännä se a aseta takaisin lampunalalle 6. Ruuvaa valaisimen pidikerengas 1 takaisin valaisimen alalle 6. Aseta valonlähde 3 lampun kantaan a kiristä se myötäpäivään kiertämällä. Tarkista, että valonlähde 3 on tiukasti a kunnolla kiinni. Aseta valaisin tasaiselle a vaakasuoralle alustalle. Kiinnitä verkkopistoke 4 pistorasiaan. Paina PÄÄLLE- / POIS -kytkintä 5, kun haluat sytyttää tai sammuttaa pöytävalaisimen. Malli Z30618B: Ruuvaa ennen ensimmäistä käyttöä toimitukseen kuuluva valonlähde 3 valaisimen kantaan. Tarkista, että valonlähde 3 on tiukasti a kunnolla kiinni. Aseta valaisin tasaiselle a vaakasuoralle alustalle. Kiinnitä verkkopistoke 4 pistorasiaan. Paina PÄÄLLE- / POIS -kytkintä 5, kun haluat sytyttää tai sammuttaa pöytävalaisimen. Valonlähteen vaihtaminen Kytke valaisin pois PÄÄLLE-/POIS -kytkimellä 5. Vedä verkkopistoke 4 pistorasiasta 12 FI

13 Käyttö / Huolto a puhdistus / ätehuolto a anna valaisimen äähtyä vähintään 10 minuuttia. Kierrä vanha valonlähde 3 pois lampun kannasta (katso Käyttö ). Ruuvaa samantyyppinen valonlähde lampun kantaan. Tarkista, että valonlähde on tiukasti a kunnolla kiinni. Älä missään tapauksessa hävitä laitetta / tuotetta a valonlähdettä normaalina kotitalousätteenä. Hävitä laite / tuote a valonlähde hyväksytyssä ätteiden hävityspisteessä tai toimita se paikkakuntasi ätehuoltoon. Huolto a puhdistus Varo! Sähköiskun vaara! Sähköturvallisuussyistä valaisinta ei milloinkaan saa puhdistaa vedellä tai muilla nesteillä tai upottaa veteen. Älä käytä mitään liuotusainetta, bensiiniä tms. Valaisin vaurioituisi tästä. Vedä verkkopistoke 4 pistorasiasta a anna valaisimen äähtyä vähintään 10 minuuttia. Käytä puhdistukseen kuivaa, nukkautumatonta liinaa. Noudata voimassa olevia määräyksiä. Ota tarvittaessa yhteys paikkakuntasi ätehuoltoon. Tuoteinfo: Pöytävalaisin Malli nro.: Z30618A / Z30618B Versio: 01 / 2011 EMC ätehuolto Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista a voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin. Kysy käytöstä poistetun tuotteen hävittämistä koskevia oheita kunnan / kaupunginvirastolta. FI 13

14 Innehållsförteckning Inledning Ändamålsenlig användning... Sidan 15 De olika delarna... Sidan 15 Tekniska data... Sidan 15 Leveransens omfattning... Sidan 15 Säkerhet Säkerhetsanvisningar... Sidan 16 Användning Byta lampa... Sidan 17 Rengöring och underhåll... Sidan 18 Avfallshantering... Sidan SE

15 Inledning Bordslampa De olika delarna Inledning Bruksanvisningen är en del av den kompletta produkten. Den innehåller viktiga anvisningar för säkerhet, användning och avfallshantering. Läs säkerhetsanvisningarna och monteringsanvisningen innan du använder produkten. Använd endast produkten i enlighet med beskrivningen och för angivna ändamål. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig även vid vidare användning av trede man. Äändamålsenlig användning Denna lampa är endast avsedd för användning inomhus, i torra och slutna rum. Vare annan användning gäller som icke avsedd användning och kan medföra livsfara, allvarliga skador eller skadad produkt. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas av icke ändamålsenlig användning. Denna produkt är e avsedd för yrkesmässig användning. 1 Lampfattningsring 2 Lampskärm 3 Lampa 4 Nätkontakt 5 TILL- / FRÅN-brytare 6 Lampfot Tekniska data Lampans spänning: Lampa: Nominell effekt maximal: Skyddsklass: Mått: Z30618A: Z30618B: Leveransens omfattning 230 V ~ 50 Hz Energisparlampa, 230 V ~, E 27 9 Watt ca. 13,5 x 44,6 x 13,5 cm (B x H x D) ca. 18 x 36,5 x 18 cm (B x H x D) Kontrollera att alla delarna finns med i leveransen och att alla delar är oskadade. 1 bordslampa 1 lampor 1 bruksanvisning SE 15

16 Säkerhet Säkerhetsanvisningar Garanti gäller inte om skador uppstår, vilka kan härledas till att bruksanvisningen inte har beaktats Vi ansvarar inte för földskador! Vi ansvarar inte för personoch / eller materialskador som uppkommit genom felaktig hantering av utrustningen eller icke beaktande av säkerhetsanvisningarna. Varning! RISK FÖR LIVSFARLIGA SKADOR FÖR SPÄDbARN OCH BARN! Låt inte barn leka med förpackningsmaterial. Kvävningsrisk föreligger vid hantering av förpack-ningsmaterialet. Mindre barn förstår inte farorna som lurar. Håll alltid mindre barn på avstånd. Denna produkt är ingen leksak och skall inte hanteras av barn. Barn förstår inte faror som lurar vid hantering av produkten. Barn och personer med bristande kunskaper eller erfarenhet samt personer med nedsatta fysiska, motoriska hinder, handikappade personer eller barn skall om möligt inte använda apparaten utan uppsikt eller handledning av säkerhetsansvarig person. Barn skall hållas Säkerhet under uppsikt och får absolut inte använda apparaten som leksak. Observera! RISK FÖR BRÄNNSKADOR! Lampan och lamporna 3 blir heta under användningen. Låt lampan och lamporna 3 svalna helt innan du rör dem. Titta aldrig direkt in i lampans lus! Observera att energisparlampan inte kan dimmas. Undvik personskador p.g.a. strömstötar! Kontrollera att befintlig nätspänning överenstämmer med produktens driftsspänning (230 V ~ ) innan produkten monteras och används. Kontrollera före vare användning att produkten och nätanslutningskabeln inte är skadade. En skadad produkt kan medföra elstötar och livsfara. Använd aldrig produkten om den uppvisar någon form av skada. Kontakta behörig elektriker eller kundtänst om produkten uppvisar skador eller för reparationer eller problem av annat slag. Öppna aldrig elektriska komponenter. Stick inte in främmande föremål i dessa komponenter. Dylika ingrepp kan medföra elstötar och livsfara. 16 SE

17 Säkerhet / Användning Undvik att produkten kommer i kontakt med vatten eller annan vätska. Greppa aldrig nätkontakten 4 med fuktiga eller våta händer. Skydda nätkabeln för skarpa kanter, mekanisk belastning och heta ytor. Använd aldrig produkten i närheten av badkar, dusch eller simbassäng. Dra ut nätkontakten 4 ur vägguttaget när lampan inte skall användas under längre tid (t.ex. semester). Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Anslut nätkontakten 4 i ett vägguttag. Tryck TILL- / FRÅN-brytaren 5 för att tända eller släcka bordslampan. För modell Z30618B: Skruva i medlevererad lampa 3 i lampans fattning före första användning. Kontrollera att lampan 3 sitter stabilt i fattningen. Placera alltid lampan på ämnt och vågrätt underlag. Anslut nätkontakten 4 i ett vägguttag. Tryck TILL- / FRÅN-brytaren 5 för att tända eller släcka bordslampan. Användning Byta lampa Endast för modell Z30618A: Innan du använder lampan första gången, ta bort lampfattningsringen 1 genom att skruva av den motsols från lampfoten 6. Ta bort lampskärmen 2, vänd den och sätt fast den på lampfoten 6 igen. Sätt på lampfattningsringen 1 på lampfoten 6 igen. Sätt in lampan 3 i fattningen och vrid medsols. Kontrollera att lampan sitter stabilt i fattningen. Placera alltid lampan på ämnt och vågrätt underlag. Släck lampan med TILL/FRÅNbrytaren 5. Dra ut nätkontakten 4 ur vägguttaget och låt lampan svalna i minst 10 minuter. Skruva ur den gamla lampan 3 ur fattningen (se Användning ). Skruva i en lampa av samma typ i lampans fattning. Kontrollera att lampan sitter stabilt i fattningen. SE 17

18 Rengöring och underhåll / Avfallshantering Rengöring och underhåll Föl gällande föreskrifter. Kontakta avfallshanteringsföretaget i tveksamma fall. Varning! Risk för elstötar! Av säkerhetsskär får inte lampan rengöras med vatten eller annan vätska. Rengör inte under rinnande vatten. Använd inga lösningsmedel, bensin eller likn. Lampan kan skadas. Dra ut nätkontakten 4 ur vägguttaget och låt lampan svalna i minst 10 minuter. Använd torr luddfri duk för rengöring. Produktinformation: Bordslampa Modell nr: Z30618A / Z30618B Version: 01 / 2011 EMC Avfallshantering Förpackningen består av milövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Kontakta milökontoret på din ort för vidare information om avfallshantering av förbrukad produkt. Produkten / artikeln och lamporna får inte kastas i vanliga hushållssopor. Avfallshantera produkten / artikeln och lamporna hos ansvarig avfallshanteringsföretag eller den kommunala avfallshanteringen. 18 SE

19 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse...side 20 Beskrivelse af delene...side 20 Tekniske specifikationer...side 20 Leveringsomfang...Side 20 Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger...Side 21 Anvendelse Lyskilde skiftes...side 22 Plee og rengøring...side 23 Bortskaffelse...Side 23 DK 19

20 Bordlampe Indledning Beskrivelse af delene Indledning Brugsveledningen er del af dette produkt Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortkastning. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betenings- og sikkerhedsinformationer. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de dertil oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver apparatet videre til tredemand. Formålsbestemt anvendelse Denne lampe er udelukkende beregnet til anvendelse indendørs, i tørre og lukkede rum. Andre former for anvendelse eller ændringer af apparatet gælder som værende i strid med formålet og kan medføre risiko for liv, legeme og helbred samt beskadigelser. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået ved anvendelse i strid med produktets bestemmelse. Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål. 1 Lampeholderring 2 Lampeskærm 3 Lyskilde 4 Strømstik 5 TÆND- / SLUK-knap 6 Lampefod Tekniske specifikationer Lampespænding: Lyskilde: Maksimal nominel kapacitet: Beskyttelsesklasse: Mål: Z30618A: Z30618B: 230 V ~ 50 Hz Energisparlampe, 230 V ~, E 27 9 Watt ca. 13,5 x 44,6 x 13,5 cm (B x H x D) ca. 18 x 36,5 x 18 cm (B x H x D) Leveringsomfang Kontroller altid umiddelbart efter udpakningen leveringsomfanget for fuldstændighed samt for apparatets upåklagelige tilstand. 1 bordlampe 1 lyskilder 1 beteningsveledning 20 DK

21 Sikkerhed Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger I tilfælde af skader der opstår som følge af misagtelse af denne veledning, bortfalder garantien! Vi påtager os ingen hæftelse for følgeskader! I tilfælde af materielle eller personskader der er forårsaget af forkert behandling eller misagtelse af sikkerhedsanvisningerne, påtager vi os intet ansvar! Advarsel! RISI- KO FOR BØRNS LIV OG HELBRED! Børn må ikke være alene og uden opsyn med indpakninhgsmaterialet. Der er risiko for kvælning i emballagematerialet. Børn er som regel ikke i stand til at vurdere faremomenterne. De skal holdes borte fra produktet. Dette redskab er ikke noget legetø og hører ikke til i børnehænder. Børn er ikke i stand til at indse de risikomomenter der opstår ved omgang med redskabet. Børn eller personer der mangler viden eller erfaring i behandlingen af dette udstyr, eller som har indskrænkede legemlige, sensoriske eller åndelige evner, må ikke anvende antennen uden at være under opsyn eller veledning fra en person der har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, og det skal sikres at de ikke bruger dette udstyr som legetø. OBS! RISIKO FOR FORBRÆN- DING! Lampen og lyskilden 3 bliver varme under drift. Lampen og lyskilden 3 skal køle af, inden de røres. Se ikke direkte ind i lampens lys! Husk, at energisparelampen ikke kan dimmes. Vær forsigtig med elektrisk stød. Det kan være livsfarligt! Før montagen skal man se til at spændingen i lysnettet passer sammen med den nødvendige spænding til udstyret (230 V ~ ). Før apparatet sluttes til, skal dette og ledningen efterses for eventuelle beskadigelser. Er det beskadiget, kan der opstå livsfare fra elektrisk stød. Det må ikke tages i brug, hvis der bliver konstateret nogen beskadigelser. I tilfælde af beskadigelser, reparationer eller andre problemer rettes der henvendelse til en elektrofagmand. De elekriske driftsmidler må ikke DK 21

22 åbnes, og der må ikke stikkes nogen genstande ind i disse. Den slags indgreb er livsfarlige på grund af elektriske stød. Apparatet må absolut ikke komme i berøring med vand eller andre væsker. Rør aldrig strømstikket 4 med fugtige eller våde hænder. Beskyt strømledningen mod skarpe kanter, mekaniske belastninger og varme overflader. Brug aldrig apparatet i umiddelbar nærhed til et badekar, en bruser eller et svømmebassin. Træk strømstikket 4 ud af stikkontakten, når lampen ikke bruges i længere tid (f. eks. i ferien). Lampen er udelukkende egnet til brug indendørs. Sikkerhed / Anvendelse spænd den fast i retning med uret. Sørg for, at lyskilderne 3 sidder sikkert og fast. Stil lampen på en lige og vandret overflade. Sæt strømstikket 4 i stikkontakten. Tryk TÆND- / SLUK-knappen 5 for at tænde eller slukke bordlampen. For model Z30618B: Inden første anvendelse spændes den medleverede lyskilde 3 i lampens fatning. Sørg for, at lyskilden 3 sidder sikkert og fast. Stil lampen på en lige og vandret overflade. Sæt strømstikket 4 i stikkontakten. Tryk TÆND- / SLUK-knappen 5 for at tænde eller slukke bordlampen. Anvendelse Kun for model Z30618A: inden lampen bruges første gang, fernes lampeholderringen 1, idet den skrues af fra lampefoden 6 i retning mod uret. Lampeskærmen 2 fernes, vendes og sættes på lampefoden 6 igen. Lampeholderringen 1 spændes på lampefoden 6 igen. Indsæt lyskilden 3 i fatningen og Lyskilde skiftes Sluk lampen ved hælp af TÆND/ SLUK-knappen 5. Træk strømstikket 4 ud af stikkontakten og lad lampen køle af i mindst 10 minutter. Dre den gamle lyskilde 3 ud af fatningen (se Anvendelse ). Spænd en lyskilde af samme type ind i lampens fatning. Sørg for, at lyskilden sidder sikkert og fast. 22 DK

23 Plee og rengøring / Bortskaffelse Plee og rengøring Forsigtig! Risiko for elektrisk stød! Af hensyn til den elektriske sikkerhed må lampen aldrig rengøres med vand eller andre væsker eller neddyppes i vand. Brug ikke opløsningsmidler, benzin eller lignende. Lampen tager skade af sådanne midler. Træk strømstikket 4 ud af stikkontakten og lad lampen køle af i mindst 10 minutter. Anvend til rensning udelukkende en tør, fnugfri klud. Bortskaffelse Apparatet / artiklen og lyskilder bortskaffes via en godkendt renovationsvirksomhed eller via den lokale genbrugsstation. Vær opmærksom de gældende foreskrifter. Hvis De er i tvivl, sæt Dem i forbindelse med Deres genbrugsplads. Produktinformation: Bordlampe Model-nr.: Z30618A / Z30618B Version: 01 / 2011 EMC Emballagen består af miløvenlige materialer der kan bortskaffes over genbrugsstationen. Muligheder for bortskaffelse af det udtente produkt kan De erfare hos de lokale myndigheder. Apparatet / artiklen og lyskilder må under ingen omstændigheder bortskaffes via det almindelige husholdningsaffald. DK 23

24 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung...Seite 25 Teilebeschreibung...Seite 25 Technische Daten...Seite 25 Lieferumfang...Seite 25 Sicherheit Sicherheitshinweise...Seite 26 Verwendung...Seite 27 Leuchtmittel auswechseln...seite 28 Wartung und Reinigung... Seite 28 Entsorgung...Seite DE/AT/CH

25 Tischleuchte Teilebeschreibung Einleitung Einleitung Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise fu r Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der ersten Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und fu r die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Diese Leuchte ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen. Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Lebensgefahr, Verletzungen und Beschädigungen fu hren. Fu r aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden u bernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht fu r den gewerblichen Einsatz bestimmt. 1 Leuchtenhalter-Ring 2 Leuchtenschirm 3 Leuchtmittel 4 Netzstecker 5 EIN- / AUS-Schalter 6 Leuchtenfuß Technische Daten Leuchten-Spannung: 230 V ~ 50 Hz Leuchtmittel: Energiespar-Lampe, 230 V ~, E 27 Nennleistung maximal: 9 Watt Schutzklasse: Abmessungen: Z30618A: ca. 13,5 x 44,6 x 13,5 cm (B x H x T) Z30618B: ca. 18 x 36,5 x 18 cm (B x H x T) Lieferumfang Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes. 1 Tischleuchte 1 Leuchtmittel 1 Bedienungsanleitung DE/AT/CH 25

26 Sicherheit Sicherheit Sicherheitshinweise Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Fu r Folgeschäden wird keine Haftung u bernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung u bernommen! Warnung! LEBENS- UND UN- FALLGEFAHR FÜR kleinkinder UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Dieses Gerät ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Gerät entstehen, nicht erkennen. Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, du rfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine fu r ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder mu ssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Vorsicht! VerbrennungSgefahr! Die Leuchte und das Leuchtmittel 3 werden während des Betriebs heiß. Lassen Sie die Leuchte und das Leuchtmittel 3 erst abku hlen, bevor Sie sie beru hren. Schauen Sie nicht direkt in das Licht der Leuchte! Beachten Sie, dass die Energiesparlampe nicht dimmbar ist. Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Gerätes u bereinstimmt (230 Volt ~ ). Überpru fen Sie vor edem Netzanschluss das Gerät und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Ein beschädigtes Gerät bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. 26 DE/AT/CH

27 Sicherheit / Verwendung Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Gerät an eine Elektrofachkraft. Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Vermeiden Sie unbedingt die Beru hrung des Gerätes mit Wasser oder anderen Flu ssigkeiten. Fassen Sie den Netzstecker 4 niemals mit feuchten oder nassen Händen an. Schu tzen Sie die Netzleitung vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen. Benutzen Sie das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens. Ziehen Sie den Netzstecker 4 aus der Steckdose, wenn Sie die Leuchte fu r längere Zeit nicht benutzen (z.b. während des Urlaubs). Die Leuchte ist ausschließlich fu r den Betrieb im Innenbereich geeignet. Verwendung Nur für Modell Z30618A: Bevor Sie die Leuchte zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie den Leuchtenhalter-Ring 1, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn vom Leuchtenfuß 6 abschrauben. Entfernen Sie den Leuchtenschirm 2, drehen Sie ihn um und setzen Sie ihn wieder auf den Leuchtenfuß 6. Schrauben Sie den Leuchtenhalter- Ring 1 wieder auf den Leuchtenfuß 6. Setzen Sie das Leuchtmittel 3 in die Fassung und drehen Sie es im Uhrzeigersinn fest. Achten Sie auf einen festen und sicheren Sitz des Leuchtmittels 3. Stellen Sie die Leuchte auf eine gerade und waagerechte Oberfläche. Stecken Sie den Netzstecker 4 in die Steckdose. Betätigen Sie den EIN- / AUS- Schalter 5 um die Tischleuchte ein- oder auszuschalten. Für Modell Z30618B: Schrauben Sie vor der ersten Verwendung das mitgelieferte Leuchtmittel 3 in die Fassung der Leuchte. Achten Sie dabei auf einen festen und sicheren Sitz des Leuchtmittels 3. DE/AT/CH 27

28 Verwendung / Wartung und Reinigung / Entsorgung Stellen Sie die Leuchte auf eine gerade und waagerechte Oberfläche. Stecken Sie den Netzstecker 4 in die Steckdose. Betätigen Sie den EIN- / AUS- Schalter 5 um die Tischleuchte ein- oder auszuschalten. Leuchtmittel auswechseln Wasser getaucht werden. Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte wu rde hierbei Schaden nehmen. Ziehen Sie den Netzstecker 4 aus der Steckdose und lassen Sie die Leuchte mindestens 10 Minuten lang abku hlen. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Schalten Sie die Leuchte mit dem EIN- / AUS-Schalter 5 aus. Ziehen Sie den Netzstecker 4 aus der Steckdose und lassen Sie die Leuchte mindestens 10 Minuten abku hlen. Schrauben Sie das alte Leuchtmittel 3 aus der Fassung (siehe Verwendung ). Schrauben Sie ein Leuchtmittel gleichen Typs in die Fassung der Leuchte. Achten Sie dabei auf einen festen und sicheren Sitz des Leuchtmittels. Wartung und Reinigung VORSICHT! STROMSCHLAG- GEFAHR! Aus Gru nden der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flu ssigkeiten gereinigt oder gar in Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie u ber die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie das Gerät / den Artikel und Leuchtmittel keinesfalls in den normalen Hausmu ll. Das Gerät / Den Artikel und Leuchtmittel u ber einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder u ber Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung entsorgen. 28 DE/AT/CH

29 Entsorgung Beachten Sie die gu ltigen Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Produktinformation: Tischleuchte Modell-Nr.: Z30618A / Z30618B Version: 01 / 2011 EMC DE/AT/CH 29

30 IAN Milomex Ltd. c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK45 5HP UK by ORFGEN Marketing Last Information Update Tietoen tila Informationsstatus Tilstand af information Stand der Informationen: 11 / 2010 Ident.-No.: Z30618A/B

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 1 2 3 4 3 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 Table of Contents Introduction Intended Use...Page 5 Delivery scope...page 5 Description of parts...page 6 Technical information...page

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Storage stool Introduction Before using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Alfa Line TW 47W Alfa Line 34W Alfa Line 45W Alfa Line 88W GLALTW00047 GLAL00034 GLAL00045 GLAL00088 47 W 34 W 45 W 88 W 5400 lm 4500 lm 5800 lm 10100 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND

Lisätiedot

Z30348A LED DESK LAMP LED-TYÖVALAISIN LED-SKRIVBORDSLAMPA LED-SKRIVEBORDSLAMPE LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE. Operation and Safety Notes

Z30348A LED DESK LAMP LED-TYÖVALAISIN LED-SKRIVBORDSLAMPA LED-SKRIVEBORDSLAMPE LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE. Operation and Safety Notes LED DESK LAMP Operation and Safety Notes LED-TYÖVALAISIN Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED-SKRIVBORDSLAMPA Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-SKRIVEBORDSLAMPE Betjenings- og sikkerhetshenvisninger

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää. SIRIUS FLOOD S SIRIUS FLOOD M SIRIUS FLOOD L GLFS 20W GLFS 40W GLFS 65W GLFM 88W GLFM 110W GLFL 134W GLFL 160W GLFL 182W DIM* 1.8m 2.0m 2.3m 2.8m 2.8m 6.5m 6.5m 6.5m * SIRIUS valaisin on asemoitava siten,

Lisätiedot

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland GAMMA 34W GAMMA 42W GAMMA 56W GAMMA 69W GAMMA 82W GAMMA 95W GAMMA 114W GLG00034 GLG00042 GLG00056 GLG00069 GLG00082 GLG00095 GLG00115 34 W 42 W 56 W 69 W 82 W 95 W 115W Greenled Oy Tarjusojantie 12-14

Lisätiedot

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen:

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 3 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 3 24.06.11 16:25 A 3 4 B 3 1 C D 5 2 6 4 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 4

Lisätiedot

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. Elegant Table Lamp Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland ECO S 29W ECO S 34W ECO S 40W ECO S 52W ECO S 62W ECO S 70W ECO S 74W GLES000029 GLES000034 GLES000040 GLES000052 GLES000062 GLES000070 GLES000074 29W 34W 40W 52W 62W 70W 74W ECO S 82W ECO S 97W ECO S

Lisätiedot

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 A 1 B 3 C 3 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 D E 2 4 5 F 6 8 7 4 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 4 17.06.11 09:11 G ON/OFF H 5 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd

Lisätiedot

L L L

L L L 7594-010L 7594-012L 7594-014L Energy-Saving Table Lamp Energy-Saving Table Lamp Operation and Safety Notes Energiaa säästävä kiroituspöytävalaisin Käyttö- a turvaoheet Skrivbordsbelysning med lågenergilampa

Lisätiedot

L / -014L / -015L

L / -014L / -015L 7596-010L / -014L / -015L Halogen Desk Lamp Halogen Desk Lamp Operation and Safety Notes Halogen-bordslampa Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Halogeeni Pöytävalaisin Käyttö- ja turvaohjeet Halogen

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS L SIRIUS 134L SIRIUS 160L SIRIUS 182L GLS134L GLS160L GLS182L 134 W 160 W 182 W 16800 lm 19800 lm 21800 lm * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa

Lisätiedot

Z LED LAMP LED-KORISTEVALAISIN LED-PRYDNADSLAMPA DEKORATIV LED-LAMPE LED-DEKOLEUCHTE. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z LED LAMP LED-KORISTEVALAISIN LED-PRYDNADSLAMPA DEKORATIV LED-LAMPE LED-DEKOLEUCHTE. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED LAMP Operation and Safety Notes LED-KORISTEVALAISIN Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED-PRYDNADSLAMPA Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DEKORATIV LED-LAMPE Betjenings- og sikkerhetshenvisninger

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length Art.no 18-2802, 18-2803 Model CS-MT021-UK, CS-FL017-UK Vera Floor/Table Lamp 36-5232, 36-5233 CS-MT021, CS-FL017 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. Kitchen Timer Art.no 34-2360-1, -2, -3 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

done by Mukade Technical Documentation

done by Mukade Technical Documentation BATHROOM STORAGE UNIT Assembly and safety advice KYLPYHUONEEN HYLLY Asennus- ja turvaohjeet BADRUMSHYLLA Monterings- och säkerhetsanvisningar REOL TIL BADEVÆRELSE Montage- og sikkerhedsanvisninger BADREGAL

Lisätiedot

1241/022L + 1242/022L

1241/022L + 1242/022L 1241/022L + 1242/022L Energy-Saving Father & Child Floor Lamp Energy-Saving Father & Child Floor Lamp Operation and Safety Notes Energiaa säästävä lattiavalaisin Käyttö- ja turvaohjeet Lågenergigolvlampa

Lisätiedot

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DIGITAL Battery tester Operation and Safety Notes Paristoen testauslaite Käyttö- a turvaoheet BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Batteritester Betenings- og sikkerhetshenvisninger IAN

Lisätiedot

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ GB TOILET SEAT FI WC-ISTUIMEN KANSI SE WC-SITS DK IE TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D 3 67114 manual CB3 new.indd 1 6/7/2011 10:57:50 AM Scope of delivery / Toimitus sisältää

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Max. 510 mm 90º _livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

Max. 510 mm 90º _livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15 A 1 2 5 4 3 B 6 7 6 7 Max. 510 mm 90º 3 66456_livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd 3 01.06.11 16:15 Introduction / Safety Information LED Torch Introduction as well. Keep all the safety advice and instruction

Lisätiedot

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications Bathroom Storage Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and

Lisätiedot

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED Lamps Operation and Safety Notes LED-valosara Käyttö- a turvaoheet LED-lampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lamper Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-Leuchten Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes LED-KAAPPIVALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BELYSNING INDE I SKABET Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Art.no 36-5574, 36-5575 Model 7G1H/1A, 7G6H/1A English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We

Lisätiedot

Z30347C. Wall & Ceiling Light. Seinä- ja kattovalaisin. Tak- och väggplafond. Væg- og loftslampe. Wand- und Deckenleuchte. Assembly and safety advice

Z30347C. Wall & Ceiling Light. Seinä- ja kattovalaisin. Tak- och väggplafond. Væg- og loftslampe. Wand- und Deckenleuchte. Assembly and safety advice Wall & Ceiling Light Assembly and safety advice Seinä- a kattovalaisin Asennus- a turvaoheet Tak- och väggplafond Monterings- och säkerhetsanvisningar Væg- og loftslampe Montage- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Introduction. Rope light. Introduction. Description of parts. Technical data. Intended use. Delivery scope. 20 x x. 20 x

Introduction. Rope light. Introduction. Description of parts. Technical data. Intended use. Delivery scope. 20 x x. 20 x Introduction 1 x 1 20 x 2 20 x 3 20 x 4 Rope light Introduction The instructions for use are to be considered as part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal.

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover. ENGLISH Step Counter Art.no. 34-7355 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV.

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV. Art.no 38-4566 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes

Lisätiedot

L L. Halogen Clip Lamp. Klipsivalaisin Käyttö- ja turvaohjeet. Halogenlampa med klämfot Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

L L. Halogen Clip Lamp. Klipsivalaisin Käyttö- ja turvaohjeet. Halogenlampa med klämfot Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar 2973-010L 2973-016L Halogen Clip Lamp Halogen Clip Lamp Operation and Safety Notes Klipsivalaisin Käyttö- a turvaoheet Halogenlampa med klämfot Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Halogenlampe med

Lisätiedot

120 cm Decorative LED Tree

120 cm Decorative LED Tree 120 cm Decorative LED Tree Art.no 36-6106 Model WX-LED44-160WW-10-1 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right

Lisätiedot

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar TV Stand Assembly and safety advice TV-taso Asennus- a turvaoheet TV-bord Monterings- och säkerhetsanvisningar TV-bord Montage- og sikkerhedsanvisninger TV-Tisch Montage- und Sicherheitshinweise Z30368

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Shelf unit Introduction Please familiarise yourself with the pro duct prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

6729 / 062 L 6729 / 068 L

6729 / 062 L 6729 / 068 L 6729 / 062 L 6729 / 068 L Halogen Recessed Spotlights Halogen Recessed SPOTLIGHTS Operation and Safety Notes Infällda HALOGENLAMPOR, SET Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Halogen- EINBAULEUCHTEN-SET

Lisätiedot

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH Picture Light Art.no 8-590-, - Model PLED-5ZS-BK 36-4565-, - PLED-5ZS-WH ENGLISH Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Z LED Garden Parasol Light. Puutarhavarjon LED-valaisin. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z LED Garden Parasol Light. Puutarhavarjon LED-valaisin. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED Garden Parasol Light Operation and Safety Notes Puutarhavaron LED-valaisin Käyttö- a turvallisuusoheet LED-parasollampa Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lampe til parasollen Betenings- og

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Glass Tube Table Lamp

Glass Tube Table Lamp Glass Tube Table Lamp Art.no 18-1391 Model OCC-752-Marble-BK-UK ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for

Lisätiedot

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indoor Fountain Assembly, operating and safety instructions Suihkulähde sisätiloihin Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Inomhusfontän Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indendørs kilde Monterings-,

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials Introduction 1 2 3 4 Food Warmer Introduction These operating instructions form a part of this product. They contain important information on safety, use and disposal. Make yourself familiar with all the

Lisätiedot

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts Introduction Table with 2 chairs Introduction Before assembling and using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Introduction/ Safety information

Introduction/ Safety information Introduction/ Safety information Kids storage shelves Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2809 Model EFM700DB Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output.

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output. HDMI Switch, manual Art.no. 38-2263 Model HD-0411 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös INSTRUCTIONS MANUAL Original instructions MALLI/MODEL: Holly 1500: ERC2-1507 Holly 2000: ERC2-2009 DT Istr (ERC

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Art.no , Model OCC-751-Marble-BK, OCC-751-Marble-WH , OCC-751-Marble-BK, OCC-751-Marble-WH

Art.no , Model OCC-751-Marble-BK, OCC-751-Marble-WH , OCC-751-Marble-BK, OCC-751-Marble-WH Big Base Table Lamp Art.no 18-1389, 18-1390 Model OCC-751-Marble-BK, OCC-751-Marble-WH ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference.

Lisätiedot

Hand Operated Meat Mincer

Hand Operated Meat Mincer Hand Operated Meat Mincer Art.no 34-178 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Z9850. Pocket Binoculars Operation and Safety Notes. Taskukiikarit Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Lommekikkert Betjenings- og sikkerhetshenvisninger

Z9850. Pocket Binoculars Operation and Safety Notes. Taskukiikarit Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Lommekikkert Betjenings- og sikkerhetshenvisninger Pocket Binoculars Operation and Safety Notes Taskukiikarit Käyttö- a turvallisuusoheet Fickkikare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Lommekikkert Betenings- og sikkerhetshenvisninger Taschenfernglas

Lisätiedot

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Art.no 36-6139 Model A3860 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

LED ILLUMINATED MAGNIFIER

LED ILLUMINATED MAGNIFIER LED ILLUMINATED MAGNIFIER GB IE User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation AT CH Bedienungsanleitung

Lisätiedot

Z Postilaatikko, ruostumatonta terästä. Brevlåda av specialstål. Postkasse i rustfrit stål. Edelstahl-Briefkasten. Assembly and safety advice

Z Postilaatikko, ruostumatonta terästä. Brevlåda av specialstål. Postkasse i rustfrit stål. Edelstahl-Briefkasten. Assembly and safety advice Stainless Steel Letterbox Assembly and safety advice Postilaatikko, ruostumatonta terästä Asennus- a turvaoheet Brevlåda av specialstål Monterings- och säkerhetsanvisningar Postkasse i rustfrit stål Montage-

Lisätiedot

Z29552A Z29552B. WC-Sitz. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar. Montage- og sikkerhedsanvisninger

Z29552A Z29552B. WC-Sitz. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar. Montage- og sikkerhedsanvisninger Toilet Seat Assembly and safety advice WC-istuimen kansi Asennus- a turvaoheet WC-sits Monterings- och säkerhetsanvisningar Toiletbræt Montage- og sikkerhedsanvisninger WC-Sitz Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English Acacia Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical

Lisätiedot

Table Lamp. Safety. Warning symbols. Care and maintenance. Responsible disposal. Specifications ENGLISH

Table Lamp. Safety. Warning symbols. Care and maintenance. Responsible disposal. Specifications ENGLISH Table Lamp Art.no 18-2951 Model NL-CO-1730-16UK ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in

Lisätiedot

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LED Lights Operation and Safety Notes LEDvalaisin Käyttö a turvallisuusoheet Mobila LEDlampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LEDlamper Betenings og sikkerhetshenvisninger Z29649

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in den Dörfern von Virrat Henkilökuljetukset Personentransporte Sivistystoimi Schulverwaltungsamt Koulukuljetukset Asiointiliikenne - Schülertransport

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 A 1 B 2 C 3 64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 Introduction / Safety advice Folding chair Introduction Before using the item for the first time, take time to familiarise yourself with

Lisätiedot

Z Sähkökäyttöinen suola- tai pippurimylly. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z Sähkökäyttöinen suola- tai pippurimylly. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Electric Salt/Pepper Mill Operation and Safety Notes Sähkökäyttöinen suola- tai pippurimylly Käyttö- a turvaoheet Elektrisk salt- eller pepparkvarn Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Elektrisk salt-

Lisätiedot

USB Charger 2. Safety. Charging. Care and maintenance. Troubleshooting guide. Disposal. Specifications

USB Charger 2. Safety. Charging. Care and maintenance. Troubleshooting guide. Disposal. Specifications USB Charger 2 Art.no 36-5757 Model Vanson SP-10USBi English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Z Greenhouse. Kasvihuone. Växthus. Drivhus. Gewächshaus. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Greenhouse. Kasvihuone. Växthus. Drivhus. Gewächshaus. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Greenhouse Assembly and safety advice Kasvihuone Asennus- a turvaoheet Växthus Monterings- och säkerhetsanvisningar Drivhus Montage- og sikkerhedsanvisninger Gewächshaus Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin - DUO - Liitin 1 et Liitin CASAFLEX - DUO 3 2 6 1 9 4 5 8 10 7 1 Stützring 2 Graphitdichtring 3 Anschlussstück 4 Druckring 5 Pressplatte A 6 Konusplatte B 7 Innen-Sechskantschraube 8 Schutzkappe (2 - teilig)

Lisätiedot

Z Multi-Purpose Detector. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Operation and Safety Notes

Z Multi-Purpose Detector. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Operation and Safety Notes Multi-Purpose Detector Operation and Safety Notes Rakenneilmaisin Käyttö- a turvaoheet Multifunktionsdetektor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Multifunktionsdetektor Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

Z30652 A. 5 Min. 64065_liv_Steckerleuchte_Content_LB3.indd 3 24.02.11 11:36. Min. Max. Max

Z30652 A. 5 Min. 64065_liv_Steckerleuchte_Content_LB3.indd 3 24.02.11 11:36. Min. Max. Max A Z30652 A 1 2 5 Min 3 4 Max Min Max 3 64065_liv_Steckerleuchte_Content_LB3.indd 3 24.02.11 11:36 B Z30652B 1 2 5 Min Max 3 4 Min Max 4 64065_liv_Steckerleuchte_Content_LB3.indd 4 24.02.11 11:36 C Z30652C

Lisätiedot

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b)

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b) ÜB. 1. a) Lektion 7 Ein Gute-Nacht-Bier 1. Mozart-Straße 23 2. Kahden hengen huone maksaa 103-170 euroa. 3. Ensin lähijunalla Marienplatzille ja sitten metrolla Universitätille (yliopiston pysäkille).

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED PICTURE LIGHT Operation and Safety Notes LED-VALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BILLEDLAMPE Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-BILDERLEUCHTE

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

EN / FI / SE / DK / DE. Table lamp. with one light INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY 52697, /2011, Lidl - Block 3; BK68999; 52697,52698

EN / FI / SE / DK / DE. Table lamp. with one light INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY 52697, /2011, Lidl - Block 3; BK68999; 52697,52698 EN / FI / SE / DK / DE Table lamp with one light INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY 52697,52698 10/2011, Lidl - Block 3; BK68999; 52697,52698 2/24 10/2011; Lidl - Block 3; BK68999; 52697,52698 English /

Lisätiedot

Travel Toothbrush. Specifications Batteries: 1 x AAA/LR03 (included).

Travel Toothbrush. Specifications Batteries: 1 x AAA/LR03 (included). Travel Toothbrush Art.no 34-3080-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

Z30348B LED DESK LAMP LED-TYÖPÖYTÄVALAISIN LED-SKRIVBORDSLAMPA LED-SKRIVEBORDSLAMPE LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE. Operation and Safety Notes

Z30348B LED DESK LAMP LED-TYÖPÖYTÄVALAISIN LED-SKRIVBORDSLAMPA LED-SKRIVEBORDSLAMPE LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE. Operation and Safety Notes LED DESK LAMP Operation and Safety Notes LED-TYÖPÖYTÄVALAISIN Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED-SKRIVBORDSLAMPA Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-SKRIVEBORDSLAMPE Betjenings- og sikkerhetshenvisninger

Lisätiedot

Expandable LED String Light

Expandable LED String Light Expandable LED String Light Art.no 36-5663, 36-5664 Model WX-LED44-50WW ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the

Lisätiedot