Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts"

Transkriptio

1 Introduction Table with 2 chairs Introduction Before assembling and using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions and safety instructions carefully. Only use the product as described and for the designated areas of application. Please keep these instructions in a safe place. If you hand this product on to a third party, you must also pass on all documents relating to the product. Proper Use This article is intended for use as piece of furniture in a private domestic environment only. Any use other than that described or any modification of the product is not permissible and may result in injury and / or damage to the product. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use. The product is not intended for commercial use. Description of parts 1 Table leg (front) 2 Table leg (middle) 3 Table leg (back) 4 Screw (approx. ø 5.8 x 23 mm) 5 Screw (approx. ø 5.8 x 15 mm) 6 Metal angle 7 Table top 8 Shelf 9 Screw (approx. ø 5.8 x 48 mm) 10 Spring washer 11 Connecting strut 1 12 Connecting strut 2 13 Mesh panel 14 Plain washer 15 Screw (approx. ø 7.8 x 40 mm) 16 Metal basket 17 Hook for wall attachment 18 Dowel 19 S-hook 20 Screw (approx. ø 4.9 x 36 mm) 21 Allen key (approx. ø 4 mm) 22 Allen key (approx. ø 5 mm) 23 Screw (approx. ø 5.8 x 33 mm) Included items Please check immediately on unpacking that the delivery is complete and that the product and all parts are in perfect condition. Do not under any circumstances assemble the product if the delivery is incomplete. 1 Table leg (front) 1 Table leg (middle) 1 Table leg (back) 6 Screws (approx. ø 5.8 x 23 mm) 2 Screws (approx. ø 5.8 x 15 mm) 1 Metal angle 1 Table top 2 Shelves 12 Screws (approx. ø 5.8 x 48 mm) 14 Spring washers 2 Connecting struts 1 1 Connecting strut 2 1 Mesh panel 2 Plain washers 2 Screws (approx. ø 7.8 x 40 mm) 1 Metal basket 1 Hook for wall attachment 3 Dowels 2 S-hooks 3 Screws (approx. ø 4.9 x 36 mm) 1 Allen key (approx. ø 4 mm) 1 Allen key (approx. ø 5 mm) 2 Screws (approx. ø 5.8 x 33 mm) 2 Chairs 1 Assembly instructions GB/IE _liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

2 Introduction / Safety advice / Assembly Technical data Dimensions: Table: Approx. 50 x 168 x 105 cm (W x H x L) Chair: Approx. 37 x 82 x 43 cm (W x H x D) Material: MDF, PVC / powder coating steel Weight: Table: Approx kg Chair: Approx kg Max. load: Table: 80 kg Chair: 100 kg Safety advice KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE! RISK OF LOSS OF LIFE OR ACCIDENT TO IN- FANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging materials. Danger of suffocation. This product is not a toy! RISK OF LOSS OF LIFE! Ensure that you do not strike electrical cables, gas or water pipes when you are drilling into the wall. If necessary, check the wall using a suitable detector before you drill. CAUTION! RISK OF INJURY! Please ensure that no parts are damaged and that all parts are correctly assembled. Incorrect assembly could lead to injury. Damaged parts could adversely affect safety and proper function. CAUTION! Do not leave children unsupervised! The product is not a climbing frame or a toy! Make sure that nobody, especially a child, climbs on or leans against the product. Otherwise the load on the product could become unbalanced and cause it to overturn, and result in injury and / or damage. CAUTION! RISK OF FIRE! Do not position the product near open flames or radiant fires. Make sure that all the welded connections are intact. Regularly check the stability of all connections and retighten the screws regularly. Make sure that the product stands on a solid surface at floor level. Safe use of the product can only be ensured if all the parts are securely fitted together and the connections are securely locked in place. Check that the product is stable before using it. CAUTION! RISK OF SHEARING OR CRUSHING INJURY! Make sure your fingers do not become trapped when you are unpacking the product. A moment of inattention may result in a shearing or crushing injury. CAUTION! Do not lift or move the product if it is supporting any object. Do not exceed the allowable maximum loads on the table (80 kg) and kg the chairs (100 kg each). Failure to observe this advice may lead to injury and / or damage to the product. Never change the position of the product if objects are resting on the table / chairs. Distribute objects evenly on the table / chairs so that they do not tip over. Keep the product away from sources of water or moisture. Failure to observe this advice may result in damage to the product. Assembly Note: Assemble the product on an adequately large, scratch-proof surface. If necessary place a cover down first to prevent the product or the surface from being scratched. Assemble the product in accordance with Figs. A D. Note: Retighten all threaded connections regularly. 4 GB/IE 63939_liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

3 Cleaning and care / Disposal / Service Cleaning and care Never use petrol, solvents or corrosive cleaning agents for cleaning the product. Use a slightly damp, fluff-free cloth for cleaning the product. Use a moist cloth and if necessary a mild detergent to remove stubborn dirt. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. Service GB Service Great Britain Tel.: (0,10 GBP/Min.) IAN IE Service Ireland Tel: (0,08 EUR/Min. (peak) 0,06 EUR/Min. (off peak)) IAN Product description: Table with 2 chairs Model No.: Z30842 Version: 04 / 2011 GB/IE _liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

4 Johdanto Pöytä ja 2 tuolia Johdanto Tutustu tuotteeseen ennen ensimmäistä käyttöä. Lue huolellisesti seuraavat asennus- ja turvaohjeet. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeiden mukaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti. Anna kaikki tätä tuotetta koskevat paperit aina tuotteen mukana eteenpäin. Käyttötarkoitus Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi kalusteena yksityisissä sisätiloissa. Se voi aiheuttaa loukkaantumisia ja / tai tuotteen vanhinkoitumista. Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuneista vahingoista. Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Osien kuvaus 1 Pöydänjalka (etupuolella) 2 Pöydänjalka (keskellä) 3 Pöydänjalka (takapuolella) 4 Ruuvi (n. ø 5,8 x 23 mm) 5 Ruuvi (n. ø 5,8 x 15 mm) 6 Metallikulma 7 Pöytälevy 8 Säilytystila 9 Ruuvi (n. ø 5,8 x 48 mm) 10 Jousilevy 11 Liitäntätuki 1 12 Liitäntätuki 2 13 Ristikkoseinä 14 Aluslevy 15 Ruuvi (n. ø 7,8 x 40 mm) 16 Metallilankakori 17 Koukku seinäkiinnitykseen 18 Tulppa 19 S-koukku 20 Ruuvi (n. ø 4,9 x 36 mm) 21 Kuusiokoloavain (n. ø 4 mm) 22 Kuusiokoloavain (n. ø 5 mm) 23 Ruuvi (n. ø 5,8 x 33 mm) Toimitukseen kuuluu Tarkista välittömästi toimituksen purkamisen jälkeen, että toimitus on täydellinen ja tuote sekä sen osat ovat moitteettomassa kunnossa! Älä missään tapauksessa asenna tuotetta, ellei toimituksessa ole kaikki osat mukana. 1 pöydänjalka (etupuolella) 1 pöydänjalka (keskellä) 1 pöydänjalka (takapuolella) 6 ruuvia (ø n. 5,8 x 23 mm) 2 ruuvia (ø n. 5,8 x 15 mm) 1 metallikulma 1 pöytälevy 2 säilytystilaa 12 ruuvia (ø n. 5,8 x 48 mm) 14 jousilevyä 2 liitäntätukea 1 1 liitäntätuki 2 1 ristikkoseinä 2 aluslevyä 2 ruuvia (ø n. 7,8 x 40 mm) 1 metallilankakori 1 koukku seinäkiinnitykseen 3 tulppaa 2 S-koukkua 3 ruuvia (ø n. 4,9 x 36 mm) 1 kuusiokoloavain (n. ø 4 mm) 1 kuusiokoloavain (n. ø 5 mm) 2 ruuvia (ø n. 5,8 x 33 mm) 2 tuolia 1 asennusohje Mitat: Tekniset tiedot Materiaali: Pöytä: n. 50 x 168 x 105 cm (l x k x p) Tuoli: n. 37 x 82 x 43 cm (l x k x s) MDF, PVC / jauhepinnoitteinen teräs 6 FI 63939_liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

5 Johdanto / Turvallisuusohjeet / Asennus / Puhdistus ja hoito Paino: Kuormitettavuus enintään: Pöytä: n. 13,5 kg Tuoli: n. 3,25 kg Pöytä: 80 kg Tuoli: 100 kg Turvallisuusohjeet SÄILYTÄ KAIKKI TURVA- JA MUUT OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN! HENGENVAA- RA JA TAPATURMAVAARA PIKKULAPSILLE JA LAPSILLE! Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman valvontaa. Tukehtumisvaara. Tämä tuote ei ole leikkikalu! HENGENVAARA! Varmistaudu, ettet seinää poratessasi osu sähkö-, kaasu tai vesijohtoihin. Tarkista seinä tarvittaessa johtojen etsintälaitteella, ennen kuin ryhdyt poraamaan sitä. VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Varmistaudu, että kaikki osat on asennettu asiantuntemuksella ja vahingoittumatta. Loukkaantumisvaara, ellei asennusta suoriteta ammattitaidolla. Vahingoittuneet osat voivat vaikuttaa turvallisuuteen ja tuotteen toimivuuteen. VARO! Älä jätä lapsia ilman valvontaa! Tuote ei ole kiipeilyteline eikä tarkoitettu lasten leikkeihin! Varmistaudu, ettei kukaan, erityisesti lapset, pääse kiipeämään tuotteelle tai nojaamaan siihen. Tuote voi menettää tasapainonsa ja kaatua. Tästä voi olla seurauksena loukkaantumisia ja / tai vaurioita. VARO! TULIPALOVAARA! Älä milloinkaan sijoita tuotetta avoimen tulen ja / tai lämpösäteilijöiden läheisyyteen. Varmistaudu, että kaikki hitsatut liitokset ovat kunnossa. Tarkista säännöllisesti, että kaikki liitoskohdat ovat moitteettomat ja kiristä ruuvit säännöllisesti. Varmistaudu, että tuote seisoo tukevasti kiinteällä alustalla maan tasalla. Tuotteen turvallinen käyttö voidaan taata vain, kun kaikki osat on kiristetty ja liitokset suljettu moitteettomasti. Tarkista, että tuote seisoo tukevasti ennen kuin otat sen käyttöön. VARO! PURISTUKSEENJOUTUMISVAA- RA! Pidä huoli siitä, etteivät sormesi jää puristukseen tuotetta purkaessasi. Jos olet varomaton, voit joutua puristukseen ja loukkaantua. VARO! Älä nosta äläkä liikuta tuotetta, jos sillä on painoa. Älä kuormita pöytää yli 80 kilolla ja kg tuoleja yli100 kilolla. Loukkaantumisvaara ja / tai tuotteen vaurioituminen ellei tätä ohjetta noudateta. Älä koskaan siirrä tuotetta toiseen paikkaan jos pöydällä / tuolilla on jotain esineitä. Jaa esineet tasaisesti pöydälle / tuolille jotta välttäisit tuolin / pöydän kaatumisen. Pidä tuote loitolla kosteudesta. Tuote voi muuten vahingoittua. Asennus Huomautus: Asenna tuote riittävän suurelle, naarmuuntumattomalle alustalle. Aseta tarvittaessa jokin peite tms. tuotteen alle, jottei tuote ja pinta naarmuuntuisi. Asenna tuote kuvien A D esittämällä tavalla. Huomautus: Kiristä kaikki ruuviliitokset säännöllisesti. Puhdistus ja hoito Älä missään tapauksessa käytä tuotteen puhdistukseen bensiiniä, liuotteita äläkä aggressiivisia puhdistusaineita. Käytä puhdistukseen hieman kostutettua nukkautumatonta liinaa. Käytä kosteaa liinaa ja tarvittaessa mietoa puhdistusainetta, jos tuote on erittäin likainen. FI _liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

6 Jätehuolto / Huolto Jätehuolto Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista ja voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin. Voit tiedustella käytettyjen tuotteiden jätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista kunnan tai kaupungin virastosta. Huolto FI Huolto Suomi Tel.: IAN Tuotenimitys: Pöytä ja 2 tuolia Malli nro.: Z30842 Versio: 04 / FI 63939_liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

7 Inledning Bord med 2 stolar Inledning Gör dig bekant med produkten innan du använder den. Läs noga igenom följande monteringsinstruktion och säkerhetsinformationen. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Förvara denna anvisning väl. Överlämna även dessa handlingar om du överlåter produkten till en tredje person. Ändamålsenlig användning Denna artikel är avsedd som möblemang i privata hushåll. Se voi aiheuttaa loukkaantumisia ja / tai tuotteen vanhinkoitumista. Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuneista vahingoista. Denna produkt är ej lämplig för yrkesmässig användning. De olika delarna 1 Bordsben (framsida) 2 Bordsben (mitten) 3 Bordsben (baksida) 4 Skruv (ca. ø 5,8 x 23 mm) 5 Skruv (ca. ø 5,8 x 15 mm) 6 Metallvinkel 7 Bordskiva 8 Fack 9 Skruv (ca. ø 5,8 x 48 mm) 10 Fjäderbricka 11 Sträva 1 12 Sträva 2 13 Galler 14 Underläggsbricka 15 Skruv (ca. ø 7,8 x 40 mm) 16 Metallkorg 17 Hakar för väggmontering 18 Plugg 19 S-hakar 20 Skruv (ca. ø 4,9 x 36 mm) 21 Insexnyckel (ca. ø 4 mm) 22 Insexnyckel (ca. ø 5 mm) 23 Skruv (ca. ø 5,8 x 33 mm) Leveransens omfattning Kontrollera att leveransen är fullständigt omedelbart efter att du har packat upp produkten. Kontrollera även att produkten och alla dess delar är i felfritt skick. Montera aldrig produkten, om leveransen inte är fullständigt komplett. 1 bordsben (framsida) 1 bordsben (mitten) 1 bordsben (baksida) 6 skruvar (ca. ø 5,8 x 23 mm) 2 skruvar (ca. ø 5,8 x 15 mm) 1 metallvinkel 1 bordskiva 2 fack 12 skruvar (ca. ø 5,8 x 48 mm) 14 fjäderbrickor 2 strävor 1 1 sträva 2 1 galler 2 underläggsbrickor 2 skruvar (ca. ø 7,8 x 40 mm) 1 metallkorg 1 hake för väggmontering 3 pluggar 2 S-hakar 3 skruvar (ca. ø 4,9 x 36 mm) 1 insexnyckel (ca. ø 4 mm) 1 insexnyckel (ca. ø 5 mm) 2 skruvar (ca. ø 5,8 x 33 mm) 2 stolar 1 monteringsanvisning SE _liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

8 Inledning / Säkerhetsanvisningar / Montering / Rengöring och skötsel Mått: Tekniska data Material: Vikt: Max. belastning: Bord: ca. 50 x 168 x 105 cm (B x H x L) Stol: ca. 37 x 82 x 43 cm (B x H x D) MDF, PVC / pulverbeskiktat stål Bord: ca. 13,5 kg Stol: ca. 3,25 kg Bord: 80 kg Stol: 100 kg Säkerhetsanvisningar FÖRVARA ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BEHOV! RISK FÖR LIVSFARLIGA SKADOR FÖR SPÄDBARN OCH BARN! Låt inte barn leka med förpackningsmaterial. Kvävningsrisk föreligger. Denna produkt är ingen leksak! LIVSFARA! Kontrollera att inga dolda ström-, gas- eller vattenledningar ligger bakom borrhålen innan hålen borras upp. Kontrollera eventuellt väggen med strömprövare innan du borrar i väggen. OBSERVERA! RISK FÖR PERSONSKA- DOR! Kontrollera att alla delar är oskadade och korrekt monterade. Osakkunnig montering kan innebära risk för personskador. Skadade delar kan påverka säkerhet och funktion. OBSERVERA! Lämna inte barn utan uppsikt! Produkten är ingen klätterställning eller leksak. Säkerställ att ingen kan hänga i eller luta sig mot produkten, speciellt barn. Produkten kan komma ur balans och tippa. Detta kan medföra personskador och / eller skador. OBSERVERA! BRANDRISK! Placera inte produkten i närheten av öppen eld och / eller värmestrålare. Kontrollera att alla svetsade förbindelser är oskadade. Kontrollera regelbundet att alla förbindelser är stabila och efterdra skruvarna regelbundet. Kontrollera att produkten står på fast jämnt underlag. Produktens säkra användning kan endast garanteras om alla delar är fast åtdragna och förbindelserna säkert stängda. Kontrollera att produkten är stabil innan den används. OBSERVERA! RISK FÖR KLÄMSKADOR! Se till att inte klämma fingrarna när du packar upp produkten. Risk för personskador pga klämskador. OBSERVERA! Lyft inte produkten eller flytta den när den är belastad. Belasta inte bordet över 80 kg och kg stolarna över 100 kg per stol. Risk för personskador och / eller materialskador. Förändra inte produktens position när det ligger föremål på bordet / stolarna. Fördela föremålen jämnt över bordet / stolen så att inte bordet / stolen kan tippa. Produkten får inte utsättas för väta. Annars föreligger risk för produktskador. Montering Obs: Montera produkten på tillräckligt reptålig, stor och tålig yta. Lägg ev. en filt under för att undvika eventuella repor. Montera produkten enligt bild A D. Obs: Efterdra förskruvningar regelbundet. Rengöring och skötsel Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten. Använd lätt fuktad luddfri duk för rengöring. Använd fuktig duk för stark nedsmutsning och ev. milt rengöringsmedel. 10 SE 63939_liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

9 Avfallshantering / Service Avfallshantering Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Information om möjligheterna för avfallshantering när det gäller kasserade produkter erhåller du hos kommunen. Service SE Service Sverige Tel.: IAN FI Service Suomi Tel.: IAN Produktbeteckning: Bord med 2 stolar Modell nr: Z30842 Version: 04 / 2011 SE _liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

10 Indledning Bord med 2 stole Indledning Gør Dem fortrolig med produktet inden færste anvendelse. Hertil bedes du læse den efterfølgende monteringsvejledning og sikkerhedsreglerne grundig igennem. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Opbevar denne vejledning omhyggelig. Hvis du giver produktet videre til en anden person, bedes du ligeledes videregive alle dokumenter. Formålsbestemt anvendelse Denne artikel er beregnet som møbel til anvendelse i private områder indendørs. En anden anvendelse end beskrevet ovenfor eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan føre til personskader og / eller beskadigelser på produktet. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået ved anvendelse i strid med produktets bestemmelse. Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål. Beskrivelse af delene 1 Bordben (forside) 2 Bordben (midt) 3 Bordben (bagside) 4 Skrue (ca. ø 5,8 x 23 mm) 5 Skrue (ca. ø 5,8 x 15 mm) 6 Metalbeslag 7 Bordplade 8 Hylde 9 Skrue (ca. ø 5,8 x 48 mm) 10 Fjederskive 11 Forbindelsesstøtte 1 12 Forbindelsesstøtte 2 13 Gittervæg 14 Mellemlægsskive 15 Skrue (ca. ø 7,8 x 40 mm) 16 Metalkurv 17 Krog til fastgørelse på væggen 18 Rawlplug 19 S-krog 20 Skrue (ca. ø 4,9 x 36 mm) 21 Unbrakonøgle (ca. ø 4 mm) 22 Unbrakonøgle (ca. ø 5 mm) 23 Skrue (ca. ø 5,8 x 33 mm) Leveringsomfang Kontroller umiddelbar efter udpakning, om leveringsomfanget er komplet samt om produktet og alle dele er i upåklagelig tilstand. Monter under ingen omstændigheder produktet, hvis leveringsomfanget ikke er komplet. 1 bordben (forside) 1 bordben (midt) 1 bordben (bagside) 6 skruer (ca. ø 5,8 x 23 mm) 2 skruer (ca. ø 5,8 x 15 mm) 1 metalbeslag 1 bordplade 2 hylder 12 skruer (ca. ø 5,8 x 48 mm) 14 fjederskiver 2 forbindelsesstøtter 1 1 forbindelsesstøtter 2 1 gittervæg 2 mellemlægsskiver 2 skruer (ca. ø 7,8 x 40 mm) 1 metalkurv 1 krog til fastgørelse på væggen 3 rawlplug 2 S-kroge 3 skruer (ca. ø 4,9 x 36 mm) 1 unbrakonøgle (ca. ø 4 mm) 1 unbrakonøgle (ca. ø 5 mm) 2 skruer (ca. ø 5,8 x 33 mm) 2 stole 1 monteringsvejledning 12 DK 63939_liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

11 Indledning / Sikkerhedshenvisninger / Montering / Rensning og pleje Mål: Tekniske specifikationer Materiale: Vægt: Maks. belastning: Bord: ca. 50 x 168 x 105 cm (B x H x L) Stol: ca. 37 x 82 x 43 cm (B x H x D) MDF, PVC / pulverlakeret stål Bord: ca. 13,5 kg Stol: ca. 3,25 kg Bord: 80 kg Stol: 100 kg Sikkerhedshenvisninger ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER OG ANDRE DOKUMENTER BØR OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG! DER KAN VÆRE RISIKO FOR BØRNS LIV OG HELBRED! Børn må aldrig være alene med indpakningsmaterialet. Der er risiko for kvælning. Det er ikke legetøj! LIVSFARE! Forvis Dem om, at De ikke støder på strøm-, gas- eller vandledninger, når De borer i væggen. Kontroller i givet fald med en ledningssøger, inden du borer i en væg. OBS! RISIKO FOR TILSKADEKOMST! Det skal sikres, at alle dele er ubeskadiget og monteret sagligt rigtigt. Usaglig montering resulterer i risiko for tilskadekomst. Beskadigede dele kan tage indflydelse på sikkerhed og funktion. OBS! Lad ikke børn være uden opsyn! Produktet er ikke noget klatre- eller legeapparat! Det skal sikres, at personer, især børn, ikke kan klatre op på produktet hhv. læne sig op ad det. Produktet kan komme ud af balance og vælte. Det kan resultere i tilskadekomst og / eller materielle skader. OBS! RISIKO FOR BRAND! Stil ikke produktet i nærheden af åben ild og / eller varmestråleapparater. Sørg for, at alle svejsede forbindelser er intakte. Kontroller regelmæssigt, om alle forbindelsessteder er uskadte og spænd regelmæssigt skruerne efter. Det skal sikres, at produktet står på en fast undergrund på gulvhøjde. Sikkert brug af produktet kan kun garanteres, hvis alle dele er spændt godt fast og forbindelserne er lukket sikkert. Kontroller produktets stabilitet inden brug. OBS! RISIKO FOR KVÆSTELSER! Sørg for, ikke at klemme fingerene ved udpakning af produktet. Uagtsomhed kan resultere i risiko for tilskadekomst og kvæstelser. OBS! Løft og bevæg ikke produktet, når det er belastet med vægt. Belast ikke bordet med mere end kg 80 kg og stolene med mere end 100 kg hver. Ellers er der risiko for tilskadekomst og / eller beskadigelser på produktet. Produktets position må aldrig ændres, når der befinder sig genstande på bordet / stolen. Fordel genstandene jævnt på bordet / stolen, for at undgå, at bordet / stolen vælter. Produktet holdes væk fra væde. Ellers kan det resulter i beskadigelser på produktet. Montering Bemærk: Produktet monteres på en ridsesikker, tilstrækkelig stor overflade. I givet fald lægges et tæppe under, for at undgå ridser på produkt og overflade. Monter produktet i henhold til illustrationerne A D. Bemærk: Spænd skrueforbindelserne efter jævnligt. Rensning og pleje Brug under ingen omstændigheder benzin, løsningsmidler eller aggressive rensemidler til rensning af produktet. Brug en let fugtet, fnugfri klud til rensning. I givet fald bruges en fugtig klud og et mildt rensemiddel ved stærkere tilsmudsninger. DK _liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

12 Bortskaffelse / Service Bortskaffelse Emballagen består af miljøvenlige materialer der kan bortskaffes over genbrugsstationen. Du kan høre mere om mulighederne for bortskaffelse af et udtjent produkt ved at henvende dig til din kommune eller din bys forvaltning. Service DK Service Danmark Tel.: IAN Produktbetegnelse: Bord med 2 stole Modelnr.: Z30842 Version: 04 / DK 63939_liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

13 Einleitung Tisch mit 2 Stühlen Einleitung Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dieser Artikel ist als Möbelstück für die Anwendung im privaten Innenbereich vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produkts führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Teilebeschreibung 1 Tischbein (Vorderseite) 2 Tischbein (Mitte) 3 Tischbein (Hinterseite) 4 Schraube (ca. ø 5,8 x 23 mm) 5 Schraube (ca. ø 5,8 x 15 mm) 6 Metallwinkel 7 Tischplatte 8 Ablagefach 9 Schraube (ca. ø 5,8 x 48 mm) 10 Federscheibe 11 Verbindungsstrebe 1 12 Verbindungsstrebe 2 13 Gitterwand 14 Unterlegscheibe 15 Schraube (ca. ø 7,8 x 40 mm) 16 Metallkorb 17 Haken zur Wandbefestigung 18 Dübel 19 S-Haken 20 Schraube (ca. ø 4,9 x 36 mm) 21 Innensechskantschlüssel (ca. ø 4 mm) 22 Innensechskantschlüssel (ca. ø 5 mm) 23 Schraube (ca. ø 5,8 x 33 mm) Lieferumfang Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist. 1 Tischbein (Vorderseite) 1 Tischbein (Mitte) 1 Tischbein (Hinterseite) 6 Schrauben (ca. ø 5,8 x 23 mm) 2 Schrauben (ca. ø 5,8 x 15 mm) 1 Metallwinkel 1 Tischplatte 2 Ablagefächer 12 Schrauben (ca. ø 5,8 x 48 mm) 14 Federscheiben 2 Verbindungsstreben 1 1 Verbindungsstrebe 2 1 Gitterwand 2 Unterlegscheiben 2 Schrauben (ca. ø 7,8 x 40 mm) 1 Metallkorb 1 Haken zur Wandbefestigung 3 Dübel 2 S-Haken 3 Schrauben (ca. ø 4,9 x 36 mm) 1 Innensechskantschlüssel (ca. ø 4 mm) 1 Innensechskantschlüssel (ca. ø 5 mm) 2 Schrauben (ca. ø 5,8 x 33 mm) 2 Stühle 1 Montageanleitung DE/AT/CH _liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

14 Einleitung / Sicherheitshinweise / Montage Maße: Technische Daten Material: Gewicht: Max. Belastung: Tisch: 80 kg Stuhl: 100 kg Tisch: ca. 50 x 168 x 105 cm (B x H x L) Stuhl: ca. 37 x 82 x 43 cm (B x H x T) MDF, PVC / pulverbeschichteter Stahl Tisch: ca. 13,5 kg Stuhl: ca. 3,25 kg Sicherheitshinweise BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Das Produkt ist kein Spielzeug. LEBENSGEFAHR! Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf Strom-, Gasoder Wasserleitungen stoßen, wenn Sie in die Wand bohren. Prüfen Sie ggf. mit einem Leitungssucher, bevor Sie in eine Wand bohren. VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt klettern bzw. sich nicht am Produkt anlehnen. Das Produkt könnte aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen. Verletzungen und / oder Beschädigungen können die Folgen sein. VORSICHT! BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und / oder Heizstrahlern auf. Stellen Sie sicher, dass alle verschweißten Verbindungen intakt sind. Kontrollieren Sie regelmäßig die Unversehrtheit aller Verbindungsstellen und ziehen Sie regelmäßig die Schrauben nach. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht. Der sichere Gebrauch des Produkts kann nur garantiert werden, wenn alle Teile fest angezogen und die Verbindungen sicher geschlossen sind. Überprüfen Sie vor der Benutzung die Stabilität des Produkts. VORSICHT! QUETSCHGEFAHR! Achten Sie beim Auspacken des Produkts darauf, dass Sie Ihre Finger nicht einklemmen. Bei Unachtsamkeit besteht Verletzungsgefahr durch Quetschungen. VORSICHT! Heben Sie das Produkt nicht an oder bewegen Sie dieses nicht, wenn dieses durch Gewicht belastet ist. Belasten Sie den Tisch nicht über 80 kg kg und die Stühle nicht über je 100 kg. Andernfalls drohen Verletzungsgefahr und / oder Beschädigungen des Produkts. Ändern Sie niemals die Position des Produkts, wenn sich Gegenstände auf dem Tisch / Stuhl befinden. Verteilen Sie Gegenstände gleichmäßig auf dem Tisch / Stuhl, um ein Umkippen des Stuhls / Tisches zu vermeiden. Halten Sie das Produkt von Nässe fern. Andernfalls drohen Beschädigungen des Produkts. Montage Hinweis: Montieren Sie das Produkt auf einer kratzfesten, ausreichend großen Oberfläche. Legen Sie ggf. eine Decke unter, um Kratzer an Produkt und Oberfläche zu vermeiden. Montieren Sie das Produkt gemäß den Abbildungen A D. Hinweis: Ziehen Sie regelmäßig sämtliche Schraubverbindungen nach. 16 DE/AT/CH 63939_liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

15 Reinigung und Pflege / Entsorgung / Service Reinigung und Pflege Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein feuchtes Tuch und ggf. ein mildes Reinigungsmittel. Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. CH Service Schweiz Tel.: (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) IAN Produktbezeichnung: Tisch mit 2 Stühlen Modellnr.: Z30842 Version: 04 / 2011 Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Service DE Service Deutschland Tel.: (0,14 EUR / Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR / Min.) IAN AT Service Österreich Tel.: (0,15 EUR/Min.) IAN DE/AT/CH _liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

16 2 ø 8 mm You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 x 1 1 x 2 1 x 3 6 x 4 2 x 5 1 x 6 approx. / ca. ø 5,8 x 23 mm approx. / ca. ø 5,8 x 15 mm 1 x 7 2 x 8 12 x 9 14 x 10 2 x 11 1 x 12 approx. / ca. ø 5,8 x 48 mm 1 x 13 2 x 14 2 x 15 1 x 16 approx. / ca. ø 7,8 x 40 mm _liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

17 1 x 17 3 x 18 2 x 19 3 x 20 1 x 21 1 x 22 2 x 23 approx. / ca. ø 4,9 x 36 mm approx. / ca. ø 4 mm approx. / ca. ø 5 mm approx. / ca. ø 5.8 x 33 mm A x 1 1 x 2 1 x 3 6 x 4 2 x x B x x x 10 2 x 11 1 x 12 2 x _liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

18 C 13 1 x 13 2 x 14 2 x 15 1 x D x 17 3 x x 19 3 x _liv_Tisch_mit_Stühlen_Content_LB3.indd :14

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications Bathroom Storage Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and

Lisätiedot

Introduction/ Safety information

Introduction/ Safety information Introduction/ Safety information Kids storage shelves Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 A 1 B 2 C 3 64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 Introduction / Safety advice Folding chair Introduction Before using the item for the first time, take time to familiarise yourself with

Lisätiedot

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar TV Stand Assembly and safety advice TV-taso Asennus- a turvaoheet TV-bord Monterings- och säkerhetsanvisningar TV-bord Montage- og sikkerhedsanvisninger TV-Tisch Montage- und Sicherheitshinweise Z30368

Lisätiedot

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen:

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 3 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 3 24.06.11 16:25 A 3 4 B 3 1 C D 5 2 6 4 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 4

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 A 1 B 3 C 3 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 D E 2 4 5 F 6 8 7 4 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 4 17.06.11 09:11 G ON/OFF H 5 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd

Lisätiedot

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. Elegant Table Lamp Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 1 2 3 4 3 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 Table of Contents Introduction Intended Use...Page 5 Delivery scope...page 5 Description of parts...page 6 Technical information...page

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover. ENGLISH Step Counter Art.no. 34-7355 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length Art.no 18-2802, 18-2803 Model CS-MT021-UK, CS-FL017-UK Vera Floor/Table Lamp 36-5232, 36-5233 CS-MT021, CS-FL017 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save

Lisätiedot

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED PICTURE LIGHT Operation and Safety Notes LED-VALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BILLEDLAMPE Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-BILDERLEUCHTE

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indoor Fountain Assembly, operating and safety instructions Suihkulähde sisätiloihin Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Inomhusfontän Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indendørs kilde Monterings-,

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit LCD/Plasma Screen Cleaning Kit Art.no 38-4373 Model PT-9006 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen How to build a bird house Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen a How to build a bird house: Use 20 thick wood. The kind of

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

TV/Monitor Wall Bracket

TV/Monitor Wall Bracket English TV/Monitor Wall Bracket Art.no 38-5324 Model Wall mount 50/75/100 Read the entire instruction manual before use and then safe it for future reference. We reserve the right to make changes to text,

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

TV/Monitor Wall Bracket

TV/Monitor Wall Bracket English TV/Monitor Wall Bracket. Drill holes in the wall using a suitable drill bit.. Screw the wall plate to the wall.. Fasten the bracket using the included bolts. Art.no - Model Wall mount 0//00/00

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Art.no 36-5574, 36-5575 Model 7G1H/1A, 7G6H/1A English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We

Lisätiedot

Camping Chair. Safety. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Art.no: 31-1171 ENGLISH

Camping Chair. Safety. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Art.no: 31-1171 ENGLISH ENGLISH Camping Chair Art.no: 31-1171 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

38-2929. TV Table. TV-bänk TV-benk TV-taso. Ver. 200804. www.clasohlson.com

38-2929. TV Table. TV-bänk TV-benk TV-taso. Ver. 200804. www.clasohlson.com 38-22 TV Table TV-bänk TV-benk TV-taso SUOMI NORSK SVENSKA ENGLISH Ver. 200804 www.clasohlson.com TV Table Art. No: 38-22 Please read the entire instruction manual before using the product and save it

Lisätiedot

Assembly Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing.

Assembly Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing. Ice crusher Art.no 34-1369 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. Description Simple, easy-to-use hand-powered ice crusher no batteries needed. Crushes ice

Lisätiedot

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin - DUO - Liitin 1 et Liitin CASAFLEX - DUO 3 2 6 1 9 4 5 8 10 7 1 Stützring 2 Graphitdichtring 3 Anschlussstück 4 Druckring 5 Pressplatte A 6 Konusplatte B 7 Innen-Sechskantschraube 8 Schutzkappe (2 - teilig)

Lisätiedot

LED ILLUMINATED MAGNIFIER

LED ILLUMINATED MAGNIFIER LED ILLUMINATED MAGNIFIER GB IE User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation AT CH Bedienungsanleitung

Lisätiedot

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED Lamps Operation and Safety Notes LED-valosara Käyttö- a turvaoheet LED-lampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lamper Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-Leuchten Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

10 40 kg Hand Grippers

10 40 kg Hand Grippers ENGLISH 10 40 kg Hand Grippers Art.no 31-5077 Normal use Exercises From a standing position Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

Balcony Table. Balkongbord Balkongbord Parvekepöytä. Art.no 31-5233 Ver. 201209. English. Svenska. Norsk. Suomi

Balcony Table. Balkongbord Balkongbord Parvekepöytä. Art.no 31-5233 Ver. 201209. English. Svenska. Norsk. Suomi Balcony Table Balkongbord Balkongbord Parvekepöytä English Svenska Suomi Norsk Art.no 31-5233 Ver. 201209 2 Balcony Table Art.no 31-5233 Please read the entire instruction manual before use and save it

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Art.no 36-6139 Model A3860 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Art.no. 38-4936 Ver. 20150807 2 Wall Bracket Art.no. 38-4936 English Please read the entire instruction manual before use and save it for

Lisätiedot

ENHANDS VINKELSLIPHÅLLLARE Monterings- bruks- och säkerhetsanvisningar. ENHÅNDS VINKELSLIBER-STATIV Montage-, betjenings- og sikkerhedsinformationer

ENHANDS VINKELSLIPHÅLLLARE Monterings- bruks- och säkerhetsanvisningar. ENHÅNDS VINKELSLIBER-STATIV Montage-, betjenings- og sikkerhedsinformationer ANGLE GRINDER STAND Assembly-, Operation and Safety Notes KULMAHIOMAKONEEN TELINE Asennun-, käyttö- a turvallisuusoheet ENHANDS VINKELSLIPHÅLLLARE Monterings- bruks- och säkerhetsanvisningar ENHÅNDS VINKELSLIBER-STATIV

Lisätiedot

1241/022L + 1242/022L

1241/022L + 1242/022L 1241/022L + 1242/022L Energy-Saving Father & Child Floor Lamp Energy-Saving Father & Child Floor Lamp Operation and Safety Notes Energiaa säästävä lattiavalaisin Käyttö- ja turvaohjeet Lågenergigolvlampa

Lisätiedot

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m² Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste VARAOSIEN TILAAMINEN BESTÄLLNING AV RESERVDELAR HOW TO ORDER SPARE PARTS WIE

Lisätiedot

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DIGITAL Battery tester Operation and Safety Notes Paristoen testauslaite Käyttö- a turvaoheet BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Batteritester Betenings- og sikkerhetshenvisninger IAN

Lisätiedot

Känslighet Frånslagsfördröjning Luxtröskel

Känslighet Frånslagsfördröjning Luxtröskel Monteringsanvisning för vägg-/takarmaturer med inbyggd mikrovågssensor funktion TILL FRÅN. Gäller Ifö TYP 8263 och 8263/GX24. Viktigt att tänka på vid installation av armatur: Sensorns känslighet gör att

Lisätiedot

18525-1. E x 4. w w w. p l u s. d k. Senest revideret: Feb. 2013. Advarsel. Kun til privat brug. Max 140 kg. H x 2 M12. G x 4 M12.

18525-1. E x 4. w w w. p l u s. d k. Senest revideret: Feb. 2013. Advarsel. Kun til privat brug. Max 140 kg. H x 2 M12. G x 4 M12. 18525-1 Senest revideret: Letzte Änderung: Senast ändrad: Päivitetty viimeksi Helmik Feb. 2013 C B w w w. p l u s. d k AKKU C 18 mm xxv A E x 4 A F x 2 G x 4 H x 2 D D I x 2 J x 4 K x 8 5 x 80 mm Læs denne

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

TRUE COLOUR LAMP TRUE COLOUR LAMP. PÄIVÄNVALOLAMPPU Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information

TRUE COLOUR LAMP TRUE COLOUR LAMP. PÄIVÄNVALOLAMPPU Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information TRUE COLOUR LAMP GB IE TRUE COLOUR LAMP User manual and service information FI PÄIVÄNVALOLAMPPU Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE DAGSLJUSLAMPA Bruksanvisning och serviceinformation DK DAGSLYSLAMPE Brugervejledning

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes LED-KAAPPIVALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BELYSNING INDE I SKABET Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS FI SISÄLTÖ YLEISKUVAUS TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA... S. 02 TURVAOHJEET... S. 02 ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA... S. 02 LAITTEEN YLEISKUVAUS ZENEC-JÄRJESTELMÄ... S. 03 MONITOIMIOHJAUSPYÖRÄ...

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Pizza Stone. Safety. Product description. Baking pizza in a standard oven. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art.

Pizza Stone. Safety. Product description. Baking pizza in a standard oven. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art. Pizza Stone Art.no 34-3867 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Z10601 WOK SET WOKKISETTI WOKSET WOK-SÆT WOK-SET. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z10601 WOK SET WOKKISETTI WOKSET WOK-SÆT WOK-SET. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar WOK SET Operation and Safety Notes WOKKISETTI Käyttö- ja turvallisuusohjeet WOKSET Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar WOK-SÆT Betjenings- og sikkerhetshenvisninger WOK-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi Wollmeisenbad GB F N S FIN USA CDN AUS Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi FIN Hienopesuun Tämän hienopesuaineen tutkittu koostumus

Lisätiedot

ELECTRIC SAUNA HEATERS. Experience the Genuine Finnish Sauna. Experience SAWO.

ELECTRIC SAUNA HEATERS. Experience the Genuine Finnish Sauna. Experience SAWO. ELECTRIC SAUNA HEATERS Experience the Genuine Finnish Sauna. Experience SAWO. Mini,,0, Separate control panel or builtin controls on the left or right side of the heater Erillinen tai sisäänrakennettu

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

Preparing for use Placing the electric underblanket...page 9 Switching on / off / Selecting the temperature...page 9

Preparing for use Placing the electric underblanket...page 9 Switching on / off / Selecting the temperature...page 9 Table of Contents Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 7 Included items...page 7 Technical data...page 7 Important safety advice...page 7 Safety system...page 8 Preparing for use

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

Combination Key Box. Operation The lock is preset to the combination 0-0-0-0. The key box is designed for temporary key storage.

Combination Key Box. Operation The lock is preset to the combination 0-0-0-0. The key box is designed for temporary key storage. Combination Key Box Art.no 40-7714, 40-8727 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515 ( SE ) Instruktion för byte av ben på Base ( DK ) Instruktion i ombytning af støtteben på Base ( NO ) Instruksjon for bytte av støtteben på Basen. ( DE )Anleitung zum Austausch des Stützbeins an der Base

Lisätiedot

Table of Contents. Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 6 Included items...page 7 Technical data...page 7

Table of Contents. Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 6 Included items...page 7 Technical data...page 7 Table of Contents Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 6 Included items...page 7 Technical data...page 7 Important safety advice...page 7 Safety system...page 8 Use Switching on

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER A T V 1 MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER KÄYTTÖOHJE MANUAL HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. NOTE!

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço 0132-anhaeng--L.qxd 13.03.2005 13:39 Uhr eite 1 03/05 Betriebsanleitung Owner s manual otice d'emploi struzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing nstrucciones de funcionamiento nstruções de serviço Οδηγίες

Lisätiedot

LED Rectangular Downlight/s (LED-spotlight/s)

LED Rectangular Downlight/s (LED-spotlight/s) LED Rectangular Downlight/s (LED-spotlight/s) Art.no. 8-76 Model XH-B00-UK 8-7 XH-B000-UK 6-759 XH-B00 6-86 XH-B000 6-494 XH-B00 Please read the entire instruction manual before using the product and save

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring Vexve-teräsventtiilin DN10-50 Venttiileille jotka valmistettu vuonna 2006 tai sen jälkeen ja kahva (2) irroita pidätinrengas (3) irroita rajoitin (4) karan tiivisteholkki (5) vaihda vioittunut o-rengas

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot