Introduction / Safety information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Introduction / Safety information"

Transkriptio

1 Toy chest Introduction / Safety information Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the product as described and for the specified applications. Store these instructions in a safe place. If passing this product on to a third party also include all documents. Intended use The toy chest is intended for the keeping of small and lightweight obects in interior domestic environment. Any use other than the aforementioned or any product modification is prohibited and can lead to inuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than its intended purpose. This product is not intended for commercial use. Description of Parts 1 Lid 2 Front 3 Bottom 4 Sides 5 Back 6 Hinge 1 7 Hinge 2 8 Phillips screw (approx. ø 4 mm x 12 mm) 9 Eccentric screw 10 Antitwist insert 11 Phillips screw (approx. ø 6 mm x 42 mm) 12 Nut 13 Phillips screw (approx. ø 4 mm x 18 mm) 14 Antiscratch pad 15 Wooden dowel Immediately after unpacking please check the package contents for completeness and if all parts and the product are in good condition. Do not assemble the product if the package contents are incomplete. 1 Lid 1 Front 1 Bottom 2 Sides 1 Back 1 Hinge 1 2 Hinges 2 12 Phillips screws (approx. ø 4 mm x 12 mm) 8 Eccentric screws 8 Antitwist inserts 4 Wooden dowels 4 Phillips screws (approx. ø 6 mm x 42 mm) 4 Nuts 4 Phillips screws (approx. ø 4 mm x 18 mm) 1 Antiscratch pad 1 Assembly instructions Technical data Dimensions: Material: Approx. 59 x 32 x 26 cm (W x H x D) MDF board Safety information PLEASE READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE USE! PLEASE KEEP THE ASSEMBLY IN- STRUCTIONS IN A SAFE PLACE! Warning! RISK OF LIFE AND ACCIDENTS IN INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unattended with the packaging material. Risk of suffocation. Keep children away from the product. The product is not a toy. m CAUTION! RISK OF INURY! Ensure all parts are undamaged and correctly assembled. GB/IE _liv_Spielzeugtruhe_Content_LB3.indd :23

2 Safety information / Assembly / Cleaning and care / Disposal Incorrect assembly poses the risk of inury. Damaged parts may affect safety and function. m CAUTION! Do not leave children without supervision! The product is not a climbing frame or toy! Make sure that nobody stands or pulls themselves up on the product; this applies particularly to children. The product may fall over. This can result in inury and / or damage to property. CAUTION! RISK OF FIRE! Do not position the product near open flames or radiant fires. Regularly check the stability of all connections and retighten the screws. Make sure that the product is standing on a solid, even surface. Safe use of the product can only be ensured if all the parts are securely fitted together and the connections are securely locked in place. Check that the product is stable before using it for the first time. m CAUTION! Watch out for your fingers. One moment of inattention could result in a shearing or crushing inury. m CAUTION! Do not lift or move the product if it is supporting any obect. Keep the product away from water and moisture. Damage to property may otherwise occur. Cleaning and care Use a slightly damp, fluff-free cloth for cleaning the product. Use a slightly moist, fluff-free cloth and a mild cleaning agent to remove stubborn dirt. Never use petrol, solvents or corrosive cleaners. CAUTION! RISK OF FIRE! Please be aware that used oily cloths can easily catch fire. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. Description of product: Toy chest Model no.: Z30612 A-B Version: 12 / 2010 Note: Ensure that the product is assembled by adults. Assembly Note: Assemble the product on a carpet, a sheet or another soft substrate to avoid causing scratches. Note: Check regularly that all the threaded connections are tight and retighten all the screws if necessary. Assemble the toy chest in accordance with Figures A D. 4 GB/IE 56151_liv_Spielzeugtruhe_Content_LB3.indd :23

3 ohdanto / Turvaoheet Leikkikaluarkku ohdanto Tutustu tuotteeseen ennen kuin asennat sen. Lue huolellisesti seuraavat asennusa turvaoheet. Käytä tuotetta ainoastaan oheiden mukaan a siinä mainittuihin tarkoituksiin. Säilytä nämä oheet huolellisesti. Anna kaikki tätä tuotetta koskevat paperit aina tuotteen mukana eteenpäin. Käyttötarkoitus Lastenleluen säilytyskirstu on tarkoitettu pienten a kevyiden tavaroiden säilytykseen yksityisissä sisätiloissa. Se voi aiheuttaa loukkaantumisia a / tai tuotteen vanhinkoitumista. Valmistaa ei vastaa virheellisestä käytöstä ohtuneista vahingoista. Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Älä missään tapauksessa asenna tuotetta, os toimitus ei ole täydellinen. 1 Kansilevy 1 Etulevy 1 Pohalevy 2 Sivuseinät 1 Takaseinä 1 Sarana 1 2 Sarana 2 12 Ristikantaruuvit (ø n. 4 mm x 12 mm) 8 Epäkeskoruuvit 8 Vääntymissuoat 4 Puutulppaa 4 Ristikantaruuvit (ø n. 6 mm x 42 mm) 4 Ruuvimutteri 4 Ristikantaruuvit (ø n. 4 mm x 18 mm) 1 Suoapäällyste naarmuuntumista vastaan 1 Kasausohe Tekniset tiedot Osaluettelo Mitat: n. 59 x 32 x 26 cm (B x H x T) Materiaali: MDF-levy 1 Kansilevy 2 Etulevy 3 Pohalevy 4 Sivuseinät 5 Takaseinä 6 Sarana 1 7 Sarana 2 8 Ristikantaruuvi (ø n. 4 mm x 12 mm) 9 Epäkeskoruuvi 10 Vääntymissuoa 11 Ristikantaruuvi (ø n. 6 mm x 42 mm) 12 Ruuvimutteri 13 Ristikantaruuvi (ø n. 4 mm x 18 mm) 14 Suoapäällyste naarmuuntumista vastaan 15 Puutulppa Toimituksen sisältö Tarkista heti avattuasi pakkaukset toimituksen täydellisyys sekä tuotteen a osien moitteeton kunto. Turvaoheet LUE ASENNUSOHE LÄPI ENNEN TÖIHIN RYHTYMISTÄ! SÄILYTÄ ASENNUSOHE HUOLELLISESTI VASTAISUUDEN VARALTA! Varoltus! LAPSILLE HENGEN- A ONNETTO- MUUSVAARA! Älä koskaan ätä l apsia pakkausmateriaalin kanssa ilman aikuisten valvontaa. On olemassa tukehtumisvaara. Pidä lapset pois tuotteen ulottuvilta. Tuote ei ole lasten leikkikalu. m VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Varmista että, kaikki osat ovat vahingoitumattomia a asianmukaisesti asennettu. Ei asianmukainen asennus merkitsee loukkaantumisvaaraa. Vanhingoittuneet osat voivat vaikuttaa turvallisuuteen a toimintaan. FI _liv_Spielzeugtruhe_Content_LB3.indd :23

4 Turvaoheet / Kasaaminen / Puhdistus a hoito / ätehuolto m VARO! Älä ätä lapsia ilman valvontaa! Tuote ei ole kiipeämistä varten eikä leikkikalu! Huolehdi siitä, ettei kukaan, erityisesti lapset, pääse nousemaan tuotteelle tai noaamaan siihen. Tuote voi kaatua. Tästä voi olla seurauksena loukkaantumisia a / tai aineellisia vahinkoa. VARO! TULIPALOVAARA! Älä milloinkaan sioita tuotetta avoimen tulen a / tai lämpösäteiliöiden läheisyyteen. Tarkista säännöllisesti, että kaikki liitoskohdat ovat kunnossa a kiristä ruuvit säännöllisesti. Varmistaudu, että tuote seisoo kiinteällä a tasaisella alustalla. Tuotteen turvallinen käyttö voidaan taata vain, os kaikki osat on kiinnitetty tiukasti toisiinsa a liitokset sulettu varmasti. Tarkista ennen tuotteen käyttöönottoa sen vakaus. m VAROITUS! Varo sormiasi. Hetkenkin tarkkkaamattomuus voi aiheuttaa ruhevammoa. m VARO! Älä nosta tuotetta äläkä siirrä sitä paikoiltaan, os sillä on painoa. Pidä tuote loitolla vedestä a kosteudesta. Ne voivat aiheuttaa aineellisia vaurioita. Huomautus: Varmista, että tuotteen kasaavat aikuiset ihmiset. Käytä hieman kostutettua liinaa a tarvittaessa mietoa puhdistusainetta, os tuote on erittäin likainen. Älä käytä missään tapauksessa bensiiniä, liuottimia tai syövyttäviä puhdistusaineita. VAROITUS! PALOVAARA! Ota huomioon, että käytetyt, ölyiset liinat syttyvät helposti palamaan. ätehuolto Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista a voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin. Voit tiedustella käytettyen tuotteiden ätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista kunnan tai kaupungin virastosta. Tuotenimitys: Leikkikaluarkku Malli-nro.: Z30612 A-B Versio: 12 / 2010 Kasaaminen Huomautus: Kasaa tuote maton, huovan tai onkun muun pehmeän alustan päällä välttääksesi mahdollista naarmuuntumista. Huomautus: Tarkista säännöllisin välein, ovatko kaikki ruuviliitokset kunnolla kiinni a kiristä kaikki ruuvit säännöllisesti. Asenna lastenleluen säilytyskirstu kuvien A D mukaisesti. Puhdistus a hoito Käytä puhdistukseen hieman kostutettua nukkautumatonta liinaa. 6 FI 56151_liv_Spielzeugtruhe_Content_LB3.indd :23

5 Leksakslåda Inledning / Säkerhetsinformation Leveransomfång Inledning Informera dig om produkten före monteringen. Läs noga igenom fölande monteringsinstruktion och säkerhetsinformationen. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Förvara denna anvisning väl. Överlämna även dessa handlingar om du överlåter produkten till en trede person. Ändamålsenlig användning Leksakskistan för barn är avsedd för förvaring av små och lätta föremål i privata utrymmen. En annan användning än den som beskrivits eller en förändring av produkten är inte tillåten och kan förorsaka personskador och / eller skador på produkten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas av icke ändamålsenlig användning. Denna produkt är e lämplig för yrkesmässig användning. Kontrollera att leveransomfånget är fullständigt omedelbart efter att du har packat upp produkten. Kontrollera även att produkten och alla dess delar är i felfritt skick. Montera aldrig produkten, om leveransomfånget inte är fullständigt komplett. 1 täckplatta 1 frontplatta 1 bottenplatta 2 sidoväggar 1 bakre vägg 1 gångärn 1 2 gångärn 2 12 krysskruvar (ca. ø 4 mm x 12 mm) 8 excenterskruvar 8 vridsäkringar 4 träpluggar 4 krysskruvar (ca. ø 6 mm x 42 mm) 4 skruvmuttrar 4 krysskruvar (ca. ø 4 mm x 18 mm) 1 reptåligt belägg 1 monteringsanvisning Beskrivning av delarna Tekniska data 1 Täckplatta 2 Frontplatta 3 Bottenplatta 4 Sidoväggar 5 Bakre vägg 6 Gångärn 1 7 Gångärn 2 8 Krysskruv (ø ca. 4 mm x 12 mm) 9 Excenterskruv 10 Vridsäkring 11 Krysskruv (ø ca. 6 mm x 42 mm) 12 Skruvmutter 13 Krysskruv (ø ca. 4 mm x 18 mm) 14 Reptåligt belägg 15 Träplugg Mått: ca. 59 x 32 x 26 cm (B x H x D) Material: MDF-platta Säkerhetsinformation LÄS MONTERINGSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING. FÖRVARA MONTERINGSAN- VISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK! Varning! LIVSFARA OCH RISK FÖR OLYCKSFALL FÖR SMÅBARN OCH BARN! Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning. Håll barn borta från produkten. Produkten är ingen leksak. m OBSERVERA! RISK FÖR PERSONSKA- DOR! Säkerställ att alla delar är oskadade och har monterats på ett fackmässigt sätt. Vid e fack SE _liv_Spielzeugtruhe_Content_LB3.indd :23

6 Säkerhetsinformation / Montering / Rengöring och skötsel / Avfallshantering mässig montering risk för personskador. Skadade delar kan påverka säkerhet och funktion. m OBSERVERA! Lämna aldrig barn utan uppsikt! Produkten är ingen klätterställning eller leksak! Säkerställ att inte personer, speciellt barn klättrar eller lutar sig mot produkten. Produkten kan tippa. Risk för personskador och / eller materialskador. OBSERVERA! BRANDRISK! Placera inte produkten i närheten av öppen eld och / eller värmestrålare. Kontrollera regelbundet att alla förbindelser är stabila och efterdra skruvarna regelbundet. Kontrollera att produkten är placerad på fast och ämnt underlag. Produktens säkra användning kan endast garanteras om alla delar är fast åtdragna och förbindelserna säkert stängda. Kontrollera produktens stabilitet innan den används. m OBSERVERA! Var aktsam om fingrarna. En ögonblicks ouppmärksamhet kan medföra klämskador. m OBSERVERA! Lyft inte produkten eller flytta den när den är belastad. Håll produkten borta från vatten och fukt. Annars kan materialskador uppstå. Rengöring och skötsel Använd lätt fuktad luddfri duk för rengöring. Använd lätt fuktad luddfri duk för stark nedsmutsning och ev. milt rengöringsmedel. Använd inte bensin, lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel. OBSERVERA! BRANDRISK! Observera att förbrukade oliga trasor kan antändas. Avfallshantering Förpackningen består av milövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Information om möligheterna för avfallshantering när det gäller kasserade produkter erhåller du hos kommunen. Produktbeteckning: Leksakslåda Modell nr: Z30612 A-B Version: 12 / 2010 Obs: Se till att produkten monteras av en vuxen person. Montering Obs: Montera produkten på en matta, en filt eller annat mukt underlag för att undvika repor på produkten. Obs: Kontrollera regelbundet om alla skruvförbindelser är stabila och efterdra alla skruvarna regelbundet. Montera leksakskistan för barn enligt bild A D. 8 SE 56151_liv_Spielzeugtruhe_Content_LB3.indd :23

7 Legetøskiste Indledning / Sikkerhedsregler Leveringensomfang Indledning Gør dig fortrolig med produktet inden du begynder at samle det. Hertil bedes du læse den efterfølgende monteringsveledning og sikkerhedsreglerne grundig igennem. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Opbevar denne veledning omhyggelig. Hvis du giver produktet videre til en anden person, bedes du ligeledes videregive alle dokumenter. Formålsbestemt anvendelse Børnelegetøskisten er beregnet til opbevaring af små og lette obekter i private rum indendørs. En anden anvendelse end beskrevet ovenfor eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan føre til personskader og / eller beskadigelser på produktet. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået ved anvendelse i strid med produktets bestemmelse. Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål. Beskrivelse af delene 1 Lågplade 2 Frontplade 3 Bundplade 4 Sidevægge 5 Bagvæg 6 Hængsel 1 7 Hængsel 2 8 Sterneskrue (ø ca. 4 mm x 12 mm) 9 Excenterskrue 10 Vridningssikring 11 Sterneskrue (ø ca. 6 mm x 42 mm) 12 Møtrik 13 Sterneskrue (ø ca. 4 mm x 18 mm) 14 Coating for beskyttelses mod ridser 15 Trædyvel Kontroller umiddelbart efter udpakningen, at alle dele er leveret med og at produktet og alle delene befinder sig i en upåklagelig tilstand. Saml ikke produktet, hvis ikke alle dele er leveret med. 1 Lågplade 1 Frontplade 1 Bundplade 2 Sidevægge 1 Bagvæg 1 Hængsel 1 2 Hængsler 2 12 Sterneskruer (ø ca. 4 mm x 12 mm) 8 Excenterskruer 8 Vridningssikringer 4 Trædyvler 4 Sterneskruer (ø ca. 6 mm x 42 mm) 4 Møtrikker 4 Sterneskruer (ø ca. 4 mm x 18 mm) 1 Coating for beskyttelses mod ridser 1 monteringsveledning Tekniske specifikationer Mål: ca. 59 x 32 x 26 cm (B x H x D) Materiale: MDF-plade Sikkerhedsregler FØR BERUGEN SKAL MONTAGEVELEDNIN- GEN LÆSES IGENNEM! MONTAGEVELED- NINGEN SKAL OPBEVARES OMHYGGELIGT! Advarsel! LIVSFARE OG FARE FOR ULYKKER FOR SMÅ BØRN OG BØRN! Lad aldrig børn lege med emballagen uden voksent opsyn. Der er fare for kvælning. Hold børn borte fra produktet. Produktet er ikke noget legetø. m FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKA- DER! Kontroller at alle dele er ubeskadigede og monteret korrekt. Ved uhensigtsmæssig DK _liv_Spielzeugtruhe_Content_LB3.indd :23

8 Sikkerhedsregler / Montering / Rensning og plee / Bortskaffelse montering er der fare for personskader. Beskadigede dele kan have indflydelse på sikkerheden og funktionen. m FORSIGTIG! Børn skal være under opsyn! Serveringsvognen er ikke noget klatrestativ eller legetø. Ingen - og heller ikke børn - må stille sig på vognen eller læne sig til den. Serverings vognen vælte omkuld hvilket kan resultere i kvæstelse eller materielle skader. OBS! RISIKO FOR BRAND! Stil ikke produktet i nærheden af åben ild og / eller varmestråleapparater. Kontroller regelmæssigt, om alle forbindelsessteder er uskadte og spænd regelmæssigt skruerne efter. Serveringsvognen skal stå på et fast og ævnt underlag. Sikkert brug af produktet kan kun garanteres, hvis alle dele er spændt godt fast og forbindelserne er lukket sikkert. Overbevis Dem om produktets stabilitet inden ibrugtagen. m OBS! Pas på fingrene. Et øebliks uagtsomhed kan resultere i tilskadekomst grundet kvæstelser. m OBS! Løft og bevæg ikke produktet, når det er belastet med vægt. Vognen må ikke komme i berøring med vand eller fugtighed da dette kan skade den. Rensning og plee Brug en let fugtet, fnugfri klud til rensning. Ved stærkere tilsmudsninger bruges en let fugtet klud og et mildt rensemiddel.. Brug under ingen omstændigheder benzin, løsningsmidler eller ætsende rensemidler. OBS! RISIKO FOR BRAND! Bemærk, at brugte klude, som indeholder olie, er let antændelige. Bortskaffelse Emballagen består af miløvenlige materialer der kan bortskaffes over genbrugsstationen. Du kan høre mere om mulighederne for bortskaffelse af et udtent produkt ved at henvende dig til din kommune eller din bys forvaltning. Produktbetegnelse: Legetøskiste Model nr.: Z30612 A-B Version: 12 / 2010 Bemærk: Det skal sikres, at produktet udelukkende monteres af voksne. Montering Bemærk: Monter produktet på et gulvtæppe, et tæppe eller en anden blød undergrund, for at undgå ridser på delene. Bemærk: Kontroller i regelmæssige afstande, om alle skrueforbindelser er faste, og spænd regelmæssigt alle skruer efter. Børnelegetøskisten monteres i henhold til illustrationerne A D. 10 DK 56151_liv_Spielzeugtruhe_Content_LB3.indd :23

9 Spielzeugtruhe Einleitung / Sicherheitshinweise Lieferumfang Einleitung Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montage anleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Die Spielzeugtruhe ist zum Aufbewahren von kleinen und leichten Obekten in privaten Innenräumen bestimmt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produktes führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Teilebeschreibung 1 Deckelplatte 2 Frontplatte 3 Bodenplatte 4 Seitenwände 5 Rückwand 6 Scharnier 1 7 Scharnier 2 8 Kreuzschlitzschraube (ø ca. 4 mm x 12 mm) 9 Exzenterschraube 10 Verdrehsicherung 11 Kreuzschlitzschraube (ø ca. 6 mm x 42 mm) 12 Schraubenmutter 13 Kreuzschlitzschraube (ø ca. 4 mm x 18 mm) 14 Kratzschutz-Belag 15 Holzdübel Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist. 1 Deckelplatte 1 Frontplatte 1 Bodenplatte 2 Seitenwände 1 Rückwand 1 Scharnier 1 2 Scharniere 2 12 Kreuzschlitzschrauben (ø ca. 4 mm x 12 mm) 8 Exzenterschrauben 8 Verdrehsicherungen 4 Holzdübel 4 Kreuzschlitzschrauben (ø ca. 6 mm x 42 mm) 4 Schraubenmuttern 4 Kreuzschlitzschrauben (ø ca. 4 mm x 18 mm) 1 Kratzschutz-Belag 1 Montageanleitung Technische Daten Abmessungen: ca. 59 x 32 x 26 cm (B x H x T) Material: MDF-Platte Sicherheitshinweise VOR GEBRAUCH DIE MONTAGEANLEITUNG- LESEN! MONTAGEANLEITUNG BITTE SORG- FÄLTIG AUFBEWAHREN! Warnung! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug. m VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt DE/AT/CH _liv_Spielzeugtruhe_Content_LB3.indd :23

10 Sicherheitshinweise / Montage / Reinigung und Pflege / Entsorgung und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. m VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht auf das Produkt stellen oder daran hochziehen. Das Produkt kann umfallen. Verletzungen und / oder Sachschäden können die Folge sein. VORSICHT! BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und / oder Heizstrahlern auf. Kontrollieren Sie regelmäßig die Unversehrtheit aller Verbindungsstellen und ziehen Sie regelmäßig die Schrauben nach. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht. Der sichere Gebrauch des Produkts kann nur garantiert werden, wenn alle Teile fest angezogen und die Verbindungen sicher geschlossen sind. Überzeugen Sie sich vor der Ingebrauchnahme des Produkts von seiner Stabilität. m VORSICHT! Achten Sie auf Ihre Finger. Ein Moment der Unaufmerksamkeit kann uetschungen zur Folge haben. m VORSICHT! Heben Sie das Produkt nicht an oder bewegen Sie es nicht, wenn es durch Gewicht belastet ist. Halten Sie das Produkt von Wasser und Feuchtigkeit fern. Andernfalls können Sachschäden die Folge sein. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Produkt von Erwachsenen montiert wird. Montage Hinweis: Montieren Sie das Produkt auf einem Teppich, einer Decke oder einer anderen weichen Unterlage, um eventuelle Kratzer zu vermeiden. Hinweis: Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob alle Schraubverbindungen fest sind und ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben nach. Montieren Sie die Spielzeugtruhe gemäß der Abbildungen A D Reinigung und Pflege Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Lösungsoder ätzende Reinigungsmittel. VORSICHT! BRANDGEFAHR! Beachten Sie, dass gebrauchte, ölhaltige Tücher leicht Feuer fangen können. Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Produktbezeichnung: Spielzeugtruhe Modell-Nr.: Z30612 A-B Version: 12 / DE/AT/CH 56151_liv_Spielzeugtruhe_Content_LB3.indd :23

11 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 x 1 1 x 2 1 x 3 2 x 4 1 x 5 1 x 6 2 x 7 12 x 8 8 x 9 8 x 10 4 x 11 4 x 12 4 x 13 1 x 14 4 x _liv_Spielzeugtruhe_Content_LB3.indd :23

12 A B _liv_Spielzeugtruhe_Content_LB3.indd :23

13

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Storage stool Introduction Before using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly

Lisätiedot

Introduction/ Safety information

Introduction/ Safety information Introduction/ Safety information Kids storage shelves Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Shelf unit Introduction Please familiarise yourself with the pro duct prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the

Lisätiedot

done by Mukade Technical Documentation

done by Mukade Technical Documentation BATHROOM STORAGE UNIT Assembly and safety advice KYLPYHUONEEN HYLLY Asennus- ja turvaohjeet BADRUMSHYLLA Monterings- och säkerhetsanvisningar REOL TIL BADEVÆRELSE Montage- og sikkerhedsanvisninger BADREGAL

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Storage Bench Introduction / Safety information Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips.

Lisätiedot

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar TV Stand Assembly and safety advice TV-taso Asennus- a turvaoheet TV-bord Monterings- och säkerhetsanvisningar TV-bord Montage- og sikkerhedsanvisninger TV-Tisch Montage- und Sicherheitshinweise Z30368

Lisätiedot

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications Bathroom Storage Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and

Lisätiedot

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts Introduction Table with 2 chairs Introduction Before assembling and using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

Z29552A Z29552B. WC-Sitz. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar. Montage- og sikkerhedsanvisninger

Z29552A Z29552B. WC-Sitz. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar. Montage- og sikkerhedsanvisninger Toilet Seat Assembly and safety advice WC-istuimen kansi Asennus- a turvaoheet WC-sits Monterings- och säkerhetsanvisningar Toiletbræt Montage- og sikkerhedsanvisninger WC-Sitz Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Introduction. Bedside Table. Introduction. Supply Scope. Proper Use. Description of parts and features

Introduction. Bedside Table. Introduction. Supply Scope. Proper Use. Description of parts and features Introduction Bedside Table Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions and

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Bathroom Drawer Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Z Postilaatikko, ruostumatonta terästä. Brevlåda av specialstål. Postkasse i rustfrit stål. Edelstahl-Briefkasten. Assembly and safety advice

Z Postilaatikko, ruostumatonta terästä. Brevlåda av specialstål. Postkasse i rustfrit stål. Edelstahl-Briefkasten. Assembly and safety advice Stainless Steel Letterbox Assembly and safety advice Postilaatikko, ruostumatonta terästä Asennus- a turvaoheet Brevlåda av specialstål Monterings- och säkerhetsanvisningar Postkasse i rustfrit stål Montage-

Lisätiedot

Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Technical specifications. Description of parts. Safety information.

Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Technical specifications. Description of parts. Safety information. Under-Sink Bathroom Cabinet Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described

Lisätiedot

Introduction / Safety infor ation

Introduction / Safety infor ation Laundry basket Introduction / Safety inforation Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips.

Lisätiedot

Introduction. Chest of Drawers. Introduction. Proper Use. Supply Scope. Description of parts and features

Introduction. Chest of Drawers. Introduction. Proper Use. Supply Scope. Description of parts and features Introduction Chest of Drawers Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

Z Fabric Wardrobe. Vaatekaappi. Textilgarderob. Tekstilklædeskab. Textilkleiderschrank. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Fabric Wardrobe. Vaatekaappi. Textilgarderob. Tekstilklædeskab. Textilkleiderschrank. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Fabric Wardrobe Assembly and safety advice Vaatekaappi Asennus- a turvaoheet Textilgarderob Monterings- och säkerhetsanvisningar Tekstilklædeskab Montage- og sikkerhedsanvisninger Textilkleiderschrank

Lisätiedot

Introduction / Safety a dvice

Introduction / Safety a dvice Table Easel Introduction / Safety a dvice Technical data Introduction Familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use

Lisätiedot

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 A 1 B 2 C 3 64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 Introduction / Safety advice Folding chair Introduction Before using the item for the first time, take time to familiarise yourself with

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Family Toilet Seat Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Z Greenhouse. Kasvihuone. Växthus. Drivhus. Gewächshaus. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Greenhouse. Kasvihuone. Växthus. Drivhus. Gewächshaus. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Greenhouse Assembly and safety advice Kasvihuone Asennus- a turvaoheet Växthus Monterings- och säkerhetsanvisningar Drivhus Montage- og sikkerhedsanvisninger Gewächshaus Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care

Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care Fabric Wardrobe Technical data Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

Introduction. Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Includes. Description of parts

Introduction. Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Includes. Description of parts Introduction Under-Sink Bathroom Cabinet Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Hand Operated Meat Mincer

Hand Operated Meat Mincer Hand Operated Meat Mincer Art.no 34-178 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. Kitchen Timer Art.no 34-2360-1, -2, -3 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. Elegant Table Lamp Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ GB TOILET SEAT FI WC-ISTUIMEN KANSI SE WC-SITS DK IE TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D 3 67114 manual CB3 new.indd 1 6/7/2011 10:57:50 AM Scope of delivery / Toimitus sisältää

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 1 2 3 4 3 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 Table of Contents Introduction Intended Use...Page 5 Delivery scope...page 5 Description of parts...page 6 Technical information...page

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED Lamps Operation and Safety Notes LED-valosara Käyttö- a turvaoheet LED-lampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lamper Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-Leuchten Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen:

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 3 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 3 24.06.11 16:25 A 3 4 B 3 1 C D 5 2 6 4 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 4

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover. ENGLISH Step Counter Art.no. 34-7355 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary

Lisätiedot

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length Art.no 18-2802, 18-2803 Model CS-MT021-UK, CS-FL017-UK Vera Floor/Table Lamp 36-5232, 36-5233 CS-MT021, CS-FL017 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 A 1 B 3 C 3 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 D E 2 4 5 F 6 8 7 4 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 4 17.06.11 09:11 G ON/OFF H 5 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd

Lisätiedot

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials Introduction 1 2 3 4 Food Warmer Introduction These operating instructions form a part of this product. They contain important information on safety, use and disposal. Make yourself familiar with all the

Lisätiedot

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV.

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV. Art.no 38-4566 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Z29705 KITCHEN TROLLEY PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN KÖKSBÄNK PÅ HJUL RULLEBORD TIL KØKKENET KÜCHENROLLWAGEN. Assembly and safety advice

Z29705 KITCHEN TROLLEY PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN KÖKSBÄNK PÅ HJUL RULLEBORD TIL KØKKENET KÜCHENROLLWAGEN. Assembly and safety advice KITCHEN TROLLEY Assembly and safety advice PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN Asennus- a turvaoheet KÖKSBÄNK PÅ HUL Monterings- och säkerhetsanvisningar RULLEBORD TIL KØKKENET Montage- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH Picture Light Art.no 8-590-, - Model PLED-5ZS-BK 36-4565-, - PLED-5ZS-WH ENGLISH Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indoor Fountain Assembly, operating and safety instructions Suihkulähde sisätiloihin Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Inomhusfontän Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indendørs kilde Monterings-,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit LCD/Plasma Screen Cleaning Kit Art.no 38-4373 Model PT-9006 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

120 cm Decorative LED Tree

120 cm Decorative LED Tree 120 cm Decorative LED Tree Art.no 36-6106 Model WX-LED44-160WW-10-1 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right

Lisätiedot

Introduction / Safety advice

Introduction / Safety advice Introduction / Safety advice Collector s Display Cabinet Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää. SIRIUS FLOOD S SIRIUS FLOOD M SIRIUS FLOOD L GLFS 20W GLFS 40W GLFS 65W GLFM 88W GLFM 110W GLFL 134W GLFL 160W GLFL 182W DIM* 1.8m 2.0m 2.3m 2.8m 2.8m 6.5m 6.5m 6.5m * SIRIUS valaisin on asemoitava siten,

Lisätiedot

Assembly Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing.

Assembly Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing. Ice crusher Art.no 34-1369 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. Description Simple, easy-to-use hand-powered ice crusher no batteries needed. Crushes ice

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output.

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output. HDMI Switch, manual Art.no. 38-2263 Model HD-0411 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar For Husqvarna Parts Call 606-678-963 or 606-56-4983 ccessories ERVICE 9 I00050 IPL, ozer lade medium T-3034, 953 53 06-0 00-0, 06 4 69-6 ozer lade medium pare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve

Lisätiedot

Z30618A Z30618B. Table Lamp. Pöytävalaisin. Bordslampa. Bordlampe. Tischleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z30618A Z30618B. Table Lamp. Pöytävalaisin. Bordslampa. Bordlampe. Tischleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Table Lamp Operation and Safety Notes Pöytävalaisin Käyttö- a turvallisuusoheet Bordslampa Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Bordlampe Betenings- og sikkerhetshenvisninger Tischleuchte Bedienungs-

Lisätiedot

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland GAMMA 34W GAMMA 42W GAMMA 56W GAMMA 69W GAMMA 82W GAMMA 95W GAMMA 114W GLG00034 GLG00042 GLG00056 GLG00069 GLG00082 GLG00095 GLG00115 34 W 42 W 56 W 69 W 82 W 95 W 115W Greenled Oy Tarjusojantie 12-14

Lisätiedot

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LED Lights Operation and Safety Notes LEDvalaisin Käyttö a turvallisuusoheet Mobila LEDlampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LEDlamper Betenings og sikkerhetshenvisninger Z29649

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS L SIRIUS 134L SIRIUS 160L SIRIUS 182L GLS134L GLS160L GLS182L 134 W 160 W 182 W 16800 lm 19800 lm 21800 lm * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

Z Beach Shelter. Rantateltta. Strandtält. Strandtelt. Strandmuschel. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Beach Shelter. Rantateltta. Strandtält. Strandtelt. Strandmuschel. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Beach Shelter Assembly and safety advice Rantateltta Asennus- a turvaoheet Strandtält Monterings- och säkerhetsanvisningar Strandtelt Montage- og sikkerhedsanvisninger Strandmuschel Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland ECO S 29W ECO S 34W ECO S 40W ECO S 52W ECO S 62W ECO S 70W ECO S 74W GLES000029 GLES000034 GLES000040 GLES000052 GLES000062 GLES000070 GLES000074 29W 34W 40W 52W 62W 70W 74W ECO S 82W ECO S 97W ECO S

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Camping Chair. Safety. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Art.no: 31-1171 ENGLISH

Camping Chair. Safety. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Art.no: 31-1171 ENGLISH ENGLISH Camping Chair Art.no: 31-1171 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English Acacia Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical

Lisätiedot

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Art.no 36-6139 Model A3860 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Patent by Multibrackets Art.no. 38-4637 Ver. 20130926 2 Wall Bracket Art.no. 38-4637 English Please read the entire instruction manual before

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED PICTURE LIGHT Operation and Safety Notes LED-VALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BILLEDLAMPE Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-BILDERLEUCHTE

Lisätiedot

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Alfa Line TW 47W Alfa Line 34W Alfa Line 45W Alfa Line 88W GLALTW00047 GLAL00034 GLAL00045 GLAL00088 47 W 34 W 45 W 88 W 5400 lm 4500 lm 5800 lm 10100 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Art.no. 38-4936 Ver. 20150807 2 Wall Bracket Art.no. 38-4936 English Please read the entire instruction manual before use and save it for

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Z Multi-Purpose Detector. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Operation and Safety Notes

Z Multi-Purpose Detector. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Operation and Safety Notes Multi-Purpose Detector Operation and Safety Notes Rakenneilmaisin Käyttö- a turvaoheet Multifunktionsdetektor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Multifunktionsdetektor Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in den Dörfern von Virrat Henkilökuljetukset Personentransporte Sivistystoimi Schulverwaltungsamt Koulukuljetukset Asiointiliikenne - Schülertransport

Lisätiedot

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DIGITAL Battery tester Operation and Safety Notes Paristoen testauslaite Käyttö- a turvaoheet BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Batteritester Betenings- og sikkerhetshenvisninger IAN

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

ENGLISH. This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

ENGLISH. This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. ENGLISH Camping Table Art.no 31-1168 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Z29850A. Gazebo. Taitettava puutarhapaviljonki. Sammenklappelig havepavillon. Faltbarer Gartenpavillon. Assembly and safety advice

Z29850A. Gazebo. Taitettava puutarhapaviljonki. Sammenklappelig havepavillon. Faltbarer Gartenpavillon. Assembly and safety advice Gazebo Assembly and safety advice Taitettava puutarhapavilonki Asennus- a turvaoheet Hopfällbar trädgårdspavilong Monterings- och säkerhetsanvisningar Sammenklappelig havepavillon Montage- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m² Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste VARAOSIEN TILAAMINEN BESTÄLLNING AV RESERVDELAR HOW TO ORDER SPARE PARTS WIE

Lisätiedot

Introduction. Rope light. Introduction. Description of parts. Technical data. Intended use. Delivery scope. 20 x x. 20 x

Introduction. Rope light. Introduction. Description of parts. Technical data. Intended use. Delivery scope. 20 x x. 20 x Introduction 1 x 1 20 x 2 20 x 3 20 x 4 Rope light Introduction The instructions for use are to be considered as part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal.

Lisätiedot

GKX5 Gaming Keyboard. Programming the macro keys. Buttons and functions. Care and maintenance. Disposal. Specifications. English

GKX5 Gaming Keyboard. Programming the macro keys. Buttons and functions. Care and maintenance. Disposal. Specifications. English English GKX5 Gaming Keyboard Art.no 1-36 Model GKX5 3-6216-1, -2 GKX5 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for

Lisätiedot

Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions Brugsanvisning Manuel d utilisation

Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions Brugsanvisning Manuel d utilisation ÖL PUKULEVY ØKJÆR CHEERÄUMCHIL OW LE EKRER CHE-EIGE Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon edienungsanleitung Instructions rugsanvisning Manuel d utilisation 953 53 07-01 T-30341 ME I L Y KOV 101 90 78-20

Lisätiedot

Z30347C. Wall & Ceiling Light. Seinä- ja kattovalaisin. Tak- och väggplafond. Væg- og loftslampe. Wand- und Deckenleuchte. Assembly and safety advice

Z30347C. Wall & Ceiling Light. Seinä- ja kattovalaisin. Tak- och väggplafond. Væg- og loftslampe. Wand- und Deckenleuchte. Assembly and safety advice Wall & Ceiling Light Assembly and safety advice Seinä- a kattovalaisin Asennus- a turvaoheet Tak- och väggplafond Monterings- och säkerhetsanvisningar Væg- og loftslampe Montage- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Expandable LED String Light

Expandable LED String Light Expandable LED String Light Art.no 36-5663, 36-5664 Model WX-LED44-50WW ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the

Lisätiedot