OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN SEUDULLINEN KUNTAPALVELUTOIMISTO PALVELUSOPIMUKSEN LIITE NRO 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN SEUDULLINEN KUNTAPALVELUTOIMISTO PALVELUSOPIMUKSEN LIITE NRO 1"

Transkriptio

1 Henkilöstöpalveluiden prosessikuvaukset ja vastuunjakotaulukot TYÖNJAKO/HENKILÖSTÖPALVELUT Palkanmaksupäivät on yhtenäistetty 15. pv: vakituiset kk-palkkaiset, kansalaisopiston tuntiop., omaishoitajat viim.pv: määräaikaiset ja sijaiset, perhehoitajat Kahden viikon välein tiistaisin tuntipalkkaiset Neljännesvuosittain luottamustoimipalkat Kuntien Peluhti-käyttäjilta tiedot valmiina: Ed vuoden joulukuulta maksamattomat: Tammi-maaliskuulta Huhti-kesäkuulta Heinä-syyskuulta Loka-joulukuulta Luottamustoimien ansionmenetykset kunkin kk:n viimeinen päivä; Ii neljännesvuosittain Aineistojen määräajat: 15. pv:n palkat - aineistot 31 pv:n mennessä viim. pv:n palkat - aineistot 15 pv:n mennessä tuntipalkkaiset - aineisto toimitetteva heti jakson päätyttyä - aikataulutus; jakso päättyy su:na ; ma:na tiedot web:iin ja travel:iin ja tuntilaput fa:lla Yhteydenotot: sähköpostitse puhelinpalveluaika: ma-pe klo 9-11 Vuoden 2011 aikan käyttöönotetaan help-deskpalvelu (kunta) KPT Huomioitavaa 1. Palkanlaskenta Henkilön perustiedot Työsopimus/virkamääräys web-tallennusohjelmalla Työsopimusten siirto palkanlaskentaan Henkilötietojen ja maksutietojen täydennys Palvelussuhteen täydennys tiedoilla, jotka eivät siirry Työaika- ym. korvaukset : Titania, Pro Consona/Päivähoidon osuus, Hellewi, Päivähoito- Effica (vuorotyö, perhepäivähoitajat, maatalouslomittajat, kansalaisopiston tuntiopettajat ym.) Yo ohjelmien pääkäyttäjä Pudasjärven Kuha-ohjelman palkkatietojen siirto käsin, selvitetään siirtona/web:n kautta Siirtotiedostojen ajo sovelluksessa: MdTitania, Travel Siirtotiedostojen ajo sovellusesssa: Pro Consona/päivähoito, Hellewi, Effica/päivähoito, Kuha Keräilytiedostojen siirto: MdTitania, web-tallennus, Travel, Kuha, Hellevi, ProConsona, Effica, (siirtoajo Pegasoksessa) Titania muodostaa siirtotiedoston kun tulostetaan listoja Luonnos (5)

2 Tuntipalkat; jakson päättyessä su:na -Web:n keskeytykset ja matkalaskut Travel:iin tulee olla maanantai-iltaan mennessä hyväksyttyinä - Tuntilistat tulee olla kuntapalvelutoimistossa viimeistään seuraavaan maanantaihin mennessä fa:lla kuntapalvelutoimiston ilmoittaman fanumeroon lähetteyinä - Alkuperäiset tuntilaput kunnassa Palkanlaskenta-aineiston kokoaminen Muutostiedot/päätökset webtallennusohjelmalla Keskeytystietojen tallentaminen ja hyväksyminen webtallennuksella Palvelusuhteen päättymisilmoitus web-tallennuksella - palvelussuhteen päättymisessä esimies tekee lisäksi ilmotukset myös sekä työterveyshuollon kunnan vastuuhlölle, Rondoa varten Kunta nimeää työtervyshuollon vastuuhlön Ii; Liisa Virkkunen Pj: Seija Turpeinen Uj: Tarja Haapapuro Va: Juha Torvinen Ok: Kukin esimies, muutetaanko myös kunnille Palkanlaskentatietojen tarkistus Palkka-ajot:, maksatutiedosto, palkkalaskelmat, palkkapäivitys, palkkalista, Rondo-arkistoon siirto samalla Tilitykset verottajalle, ay-liitoille, eläkelaitoksille yms. Palkanmaksuun liittyvien kirjanpitotietojen siirrot ja täsmäytykset Raporttien tarkastus ja analysointi Työllistämistukitilitys -ajaa raportin Pegasoksesta - tilityslomakkeiden täyttäminen - allekirjoitus Palkanlaskennan täsmäytykset kuukausittain Projektiselvitykset: palkkojen kirjausten korjaus kirjanpitoon, yhteenvedot ja selvitykset rahoittajille Luottamustoimipalkat: Henkilön perustietojen, maksutietojen, palvelussuhdetietojen avaus Toimielintietojen avaus Kokoustietojen syöttö: Peluhti-ohj. Ansionmenetyskorvausten syöttö kunnan käyttäjällä on raportointioikeus Pegasokseen Palkoista yhteenvedot projektin vetäjälle, joka tekee tilitykset eteenpäin Tarkistus ja hyväksyminen, palkkoihin siirto (PELUHTI) Palkka-ajot samoin kuin muutkin palkka-ajot Takautuvat palkat: Päätös peruskunnassa: vuosisid.lisä, palkakorotus ym. päätös Muutoksen tekeminen palkkajärjestelmään Takautuva laskenta, tarkistus Palkka-ajo normaalien palkka-ajojen yhtedessä Muut kuin lakisääteiset palkasta perinnät: Perintämääräys: autopaikat, vuokrat, työnantajan saatavat ym. Peruskunta hoitaa palvelukassajärjestelmällä Luonnos (5)

3 Loma- ja poissaolot, keskeytykset: Poissaolokirjaukset Päätökset poissaoloista web-tallennusohjelmalla Poissaolojen siirto keskeytystietoihin: siirto kaksi kertaa/vko Lomien käsittely: Lomaoikeuksien laskenta Lomasuunnittelu Lomien web-tallennus ao. henkilö tai esimies Lomien siirto palkkajärjestelmään Työntekijä kirjaa omat poissaolonsa web-lomasuunnittelu tulossa tuotantoon Logicalta Palveluaikalaskenta: Käytössä WebPala-ohjelma Valmistelu ja ilmoitus hyväksyntää odottavasta päätöksestä Päätös vuosisidonnaisesta lisästä Päätöksen mukaisen lisän tallentaminen vakiopalkkoihin Palveluaikojen täyttymisen jatkuva seuranta webpalaohjelmalla Matkalaskupalvelut: Travel-ohjelma käytössä V.2010 ajan Henkilöt tekevät matkalaskut ohjelmaan -> hyväksyjät hyväksyvät Siirtoajo Travel - Pegasos Keräilytiedoston kautta maksuun seuraavan mahd. palkanmaksun yhteydessä Raportointipalvelu: Ags-raportointiohjelmalla raporttipohjia Esimiehet saavat omalta koneelta webpohjaisia raportteja Pyynnöstä erilaisia raportteja; poissaolot, palkkaneuvottelua varten ym. Tilastot: tilastokeskuksen tilastot Työmarkkinalaitoksen erilaiset kyselyt Todistukset ja hakemukset: Palkkatodistukset palkkajärjestelmästä Palkkatodistukset aikaisemmasta ajasta Palvelutodistukset ilman arviointia Palvelutodistukset aikaisemmasta ajasta tai arvioinilla Sairauspäivärahahakemukset ja korvaushakemukset Kelan toimistoon Työtapaturmakorvaushakemukset täytetään sähköisessä tai paperitse asiointipalvelussa Täydennetään palkkatiedoilla ja lähetetään vakuutusyhtiöön Henkilöstöhallinnon pääkäyttäjätehtävät Kaikki sairauslomatodistukset kptstoon Pegasos, Web-tallennus, Travel, Tyvi, Ags, WebPala MdTitania Kunta nimeää pääkäyttäjän ja varapääk Ii; Pj: Uj: Va: Ok: Rondo arkisto-hehan pääkäyttäjä Kohdat 2-4 kunnat ostavat tarpeen mukaan ja laskutus käytetyn työajan suhteessa Luonnos (5)

4 2. Palvelusuhdeneuvonta Etsii tietoa Kysyy tietoa Selvitää asian, vastaa kysymyksiin Ylläpitää ohje/vastaustietokantaa Ylläpitää prosessikuvia, työohjeita, ohjeistuksia, lomakkeita Seuraa tiedotteita, kommentoi, lukee ohjeita Hyödyntää tietoa (päätökset, asiakirjat, ohjeet, lomakkeet) Sopimusmuutokset; palkankorotukset ym.: Sopimustulkinta ja neuvonta palkka-asiamiehen toimesta. Kuntapalvelutoimiston palkka-asiamies peruskuntien käytettävissä. Ohjeistus jakosumman laskentaan (palkka-asiamies) Laskenta ohjeistuksen perusteella Korotusten kohdentaminen, päätös tehdään peruskunnassa Päätöksen täytäntöönpano, korotusten maksaminen Eläkeneuvonta (Kuntien eläkevakuutuksen eläkeasiamies): Kuntapalvelutoimiston eläkeasiamiehet peruskuntien käytettävissä. Antaa henkilökunnalle eläkeneuvontaa, tiedotusta Auttaa eläkkeenhakijaa sekä sähköisen että paperisen eläkehakemuksen täyttämisessä Tarvittaessa järjestää yhteistyössä Kuntien eläkevakuutuksen kanssa kuntien henkilökunnalle eläkeasioita koskevia luentoja Laskutetaan käytetyn työajan suhteessa 3. Rekrytointipalvelut, sijaisvälitys ja sisäiset työmarkkinat Rekrytointipalvelut (käytössä rekrytointisovellus): Henkilöstötarpeen määrittely Ohjeistaa ja auttaa hakuilmoituksen laadinnassa Laatii hakukuulutuksen Laatii hakukuulutuksen perusteella sähköisen hakulomakkeen kunnan www-sivuille Laatii ja lähettää hakuilmoitukset mediaan, työhallinnon sivuille Vastaanottaa paperilla tulleet hakemukset Hakuajan päätyttyä laatii/tulostaa hakijayhteenvedon (paperilla tulleet hakemukset + sähköiset hakulomakkeet) Lähettää hakemukset sekä hakijayhteenvedot esimiehelle/valitsijalle Haastattelee ja tekee valintapäätöksen Tiedottaa hakijoille Vaatii rekrytointisovelluksen yhteinen kilpailutus Sisäiset työmarkkinat (rekrytointisovellus): Ilmoittaa avoimesta työpaikasta Laatii sähköisen hakulomakkeen Luonnos (5)

5 Hakee rekisteristä työnhakijoita, etsii sopivia työntekijöitä Haastattelee ja valitsee työntekijän, tekee valintapäätöksen Etsii sopivia työpaikkoja sisäisille työmarkkinoille ilmoittautuneille 4. Työhyvinvointipäällikkö - yhteinen seudullinen, onko kuntien yhteinen (isäntäkunta) vai kuntapalvelutoimiston henkilöstöä Luonnos (5)

Palvelujen myyjä: Liikelaitoskuntayhtymä Puhti

Palvelujen myyjä: Liikelaitoskuntayhtymä Puhti 1 KARKKILAN KAUPUNGIN, NUMMI-PUSULAN JA VIHDIN KUNTIEN, PERUSTURVA KUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN JA LIIKELAITOSKUN- TAYHTYMÄ PUH DIN VÄLINEN SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTA- MISESTA VUONNA 2011 Kyh 25.1.2011 12 Kyh

Lisätiedot

TYÖNJAKO/TALOUSPALVELUT

TYÖNJAKO/TALOUSPALVELUT Talouspalveluiden prosessikuvaukset ja vastuunjakotaulukot TYÖNJAKO/TALOUSPALVELUT Aikataulutus: muuttunut Ostolaskut Edelliseen kauteen tositepäivätään kaikki seur. kk 10 pv:n saapuneet ao.kk:ta koskevat

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu Oikeusministeriö LIITE 2 Prosessikuvaukset Versio 1.0 5.1.2005 A. Menojen maksamisen palvelut Ostolaskujen käsittely, ostoreskontra

Lisätiedot

Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi.

Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi. 1 Liite 1 b - Eurajoen kunta Henkilöstöhallinnon palvelukuvaus Saatesanat Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi.

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 (7) Lauta- ja johtokunnat sekä toimistot VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

1. Taloushallinto TAVOITETILA

1. Taloushallinto TAVOITETILA Oulun yliopisto 1. Taloushallinto TAVOITETILA 3.12.2008 1.1. Menojen maksaminen 1.2. Tulojen kerääminen 1.3. Maksuliike 1.4. Kirjanpito ja tilinpäätös 1.5. Käyttöomaisuuskirjanpito ja irtaimistorekisteri

Lisätiedot

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti Loppuraportti Toimittanut Martti Tokola, Lena Siikaniemi, Marko Monni, Janita Markwort, Merja. Helminen, Ulla Iivonen 14.1.2010 Esipuhe

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Liite 5. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys. Turun hovioikeus

Liite 5. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys. Turun hovioikeus Liite 5 Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Turun hovioikeus Laatinut: Kai Kokko 30.3.2004 Turun hovioikeus 1.1 Johdanto Turun hovioikeus on maan toiseksi

Lisätiedot

Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea:

Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea: Työsuhdetta säätelevät mm. Työsopimuslaki Vuosilomalaki Työaikalaki Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea: Työehtosopimuslaki Työterveyshuoltolaki Työturvallisuuslaki Laki

Lisätiedot

Visma L7 Vuodenvaihde: palkanlaskenta. Tiedote 2013

Visma L7 Vuodenvaihde: palkanlaskenta. Tiedote 2013 Visma L7 Vuodenvaihde: palkanlaskenta Tiedote 2013 Oppaan päiväys: 4.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562

Lisätiedot

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely SISÄLLYS Esipuhe 4 1 Kieku-ratkaisu 5 2 Seurantakohdemalli 6 3 Kieku-henkilöstöhallinto 9 3.1 Perustiedot 10 3.1.1 Organisaatiorakenne 10 3.2 Palvelussuhteen hallinta

Lisätiedot

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. Rantasalmen kunta 12.1.2015 Toimialat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1.Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Lisätiedot

Liite 3. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys. Tampereen KO 3.2.2004

Liite 3. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys. Tampereen KO 3.2.2004 Liite 3 Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Tampereen KO 3.2.2004 1.1 Johdanto Tampereen käräjäoikeus on maan 63 käräjäoikeudesta toiseksi suurin. Käräjäoikeuden

Lisätiedot

Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014

Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014 Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014 5.6.2014 Oulu Asiakkuusjohtaja Jorma Rautakoski, Keva Kouluttaja Birgitta Moisala, Keva Eläkejohtaja Eija Korhonen, Keva Kouluttaja Liisi Gråstén-Weckström, Keva Palvelussuhdeasiantuntija,

Lisätiedot

LIITE 2. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden. organisointia koskeva jatkoselvitys. Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti

LIITE 2. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden. organisointia koskeva jatkoselvitys. Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti LIITE 2 Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti 29.3.2004 1 1.1 Johdanto Selvityksen kohteena olevan tulevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Rekisteriseloste 1 (14) HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto. Helsingin kaupungin henkilöstöhallinto-rekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste 1 (14) HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto. Helsingin kaupungin henkilöstöhallinto-rekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste 1 (14) Laatimispäivä/Päivityspäivä 3.1.2014/30.10.2014 Helsingin kaupungin henkilöstöhallinto-rekisterin rekisteriseloste 1. Rekisterin nimi 2. Rekisterinpitäjä 3. Rekisterin vastuuhenkilö

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä Terveydenhuoltoala Palvelualat Opetusala Päiväkoti- ja nuorisoala llä Kun työ on väliä Sisältö Sisältö Tervetuloa Seureen! Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisesti

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUHMON KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUHMON KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON N JA KUHMON KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Tämä sopimus on Kainuun kuntien (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi,

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle TURKU Hyvinvointitoimiala Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 : etunimi.sukunimi@turku.fi Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Käyntiosoite: Linnankatu 23, 5. kerros Henkilökohtaisen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

HENKILOSTOHALLINNON OHJEITA

HENKILOSTOHALLINNON OHJEITA L!) F 3r1JsR,E1IvEI Li ku r-it iyhtym 2-2014 HENKILOSTOHALLINNON OHJEITA V SISALTO Sivu 1.YLEISTA 1 1.1 Henkilokunnan palkkaarnisessa huomloon otettavia asioita 1 2. TYOSOPIMUKSENNIRKAMAARAYKSEN TEKEMINEN

Lisätiedot