TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE"

Transkriptio

1 Päivitetty TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Olette saaneet vammaispalvelutoimistosta päätöksen henkilökohtaisesta avusta työnantajamallilla. Tämä tarkoittaa, että te, teidän omaisenne tai edunvalvojanne tulette toimimaan avustajanne työnantajana. Tässä tiedotteessa kerrotaan, miten työnantajalle kuuluvia lakisääteisiä velvoitteita hoidetaan. Näitä ovat: 1) työsopimuksen tekeminen 2) työnantajan lakisääteisten vakuutusten ottaminen sekä lakisääteisten ilmoitusten tekeminen verottajalle ja vakuutusyhtiöille 3) ehkäisevän työterveyshuollon järjestäminen työntekijöille 4) palkanmaksu. Tilitoimisto Econia Yrityspalvelut Oy hoitaa avustajien palkanlaskennan sekä auttaa verojen ja vakuutusten hoitamisessa. Avustajaportti, sähköinen verkkopalvelu, helpottaa henkilökohtaisten avustajien löytämistä. Henkka, Henkilökohtaisen avun keskus, luo henkilökohtaisen käyttäjäprofiilin Avustajaporttiin sekä neuvoo ja ohjaa työnantajana toimimisessa. 1. TYÖSOPIMUS Jokaisen avustajan kanssa on tehtävä kirjallinen työsopimus (Liite 1). Käyttäkää aina liitteen mukaista työsopimuslomaketta. Työsopimus tehdään kolmena kappaleena, joista yksi jää työnantajalle, yksi avustajalle ja yksi toimitetaan tilitoimistoon. Kopio jokaisesta voimassa olevasta työsopimuksesta (myös sijaisten) on toimitettava tilitoimistoon, koska vain siten tilitoimisto tietää ne työsuhteet, joihin palkanmaksu perustuu. Vakituiselle sijaiselle voi tehdä työsopimuksen, johon kirjataan, että työntekijä tulee töihin tarvittaessa esim. vakituisen avustajan sijaiseksi. Näin jokaisesta lyhyestä työsuhteesta ei tarvitse tehdä erillistä työsopimusta. Lisäksi tilitoimistoon tulee toimittaa työnantajan perustiedot -lomake (Liite 2).

2 Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön perheenjäsen, ellei sitä joissakin poikkeustapauksissa erikseen sovita vammaispalvelun työntekijän kanssa. 2. TYÖNANTAJAN LAKISÄÄTEISET VAKUUTUKSET SEKÄ LAKISÄÄTEISTEN ILMOI- TUSTEN TEKEMINEN VEROTTAJALLE JA VAKUUTUSYHTIÖILLE Jokaiselle työntekijälle on otettava lakisääteiset työeläke- ja työtapaturmavakuutukset. Työeläkevakuutus: Kunnan vammaispalvelutoimisto hoitaa sijaismaksajana keskitetysti työntekijöiden työeläkevakuutuksen. Työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutus: Tilitoimisto (Econia) ottaa työnantajan puolesta vakuutukset ja hoitaa maksut sekä vuosi-ilmoitukset vakuutusyhtiölle, kun työnantaja on lähettänyt sitä koskevan valtakirjan tilitoimistoon (Liite 3). Tapaturman sattuessa työnantajan tulee ottaa yhteyttä oman kuntansa vammaispalvelutoimistoon. Jokaisella työnantajalla on verottajan hallinnoima verotili, jonne kirjautuvat annetut ilmoitukset ja maksetut maksut työnantajavelvoitteista. Työnantaja voi valtuuttaa tilitoimiston seuraamaan verotiliä puolestaan (Liite 3), jolloin varmistutaan siitä, että verotili pysyy ajan tasalla. Lisätietoa valtuuttamisesta saa tilitoimistosta. Verotiliotteen voi saada tilitoimistosta postitse kotiinsa erillisestä pyynnöstä. Mikäli verotiliä haluaa seurata itse, pitää kirjautua verottajan internet-sivuilta verotilipalveluun. 3. EHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO Työnantajan on tehtävä työterveyshuoltopalvelujen tuottajan kanssa sopimus lakisääteisestä työterveyshuollosta (Liite 4-5). Sopimus lähetetään työterveyspalvelujen tuottajalle. Lakisääteinen työterveyshuolto tarkoittaa ehkäisevää työterveyshuoltoa (esim. työpaikkaselvitys, työterveystarkastus). Se ei kata sairaanhoitoa. Työterveyshuollon laskut toimitetaan tilitoimistoon. Tilitoimisto hoitaa työnantajan puolesta tarvittavat työterveyshuoltoa koskevat ilmoitukset Kelalle, kun työantaja on lähettänyt valtakirjan tilitoimistoon (Liite 6). 4. PALKANMAKSU Työehtosopimus Kaakkois-Suomen kunnissa noudatetaan avustajien palkkauksessa Henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta riippumatta siitä, kuuluuko työnantaja Heta-liittoon (Henkilökohtaisten avustajien työnantajaliitto). Avustajien työnantajat voivat kuitenkin halutessaan liittyä Heta-liittoon. Liittyminen mahdollistaa työaikalakia joustavamman työajan käytön sekä liiton taholta juridisen neuvonnan työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Lisätietoa Heta-liittoon liittymisestä Kuitti Heta-liiton jäsenmaksun maksamisesta toimitetaan tilitoimistoon. Jäsen- 2

3 maksu ei kuulu kunnan korvattaviin kustannuksiin. Työsopimukseen merkitään Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Palkkaus Econia Yrityspalvelut Oy hoitaa avustajien palkanlaskennan. Avustajan palkan perusteena on tuntipalkka, joka merkitään työsopimukseen. Avustaja ja työnantaja sopivat työsopimuksessa myös, maksetaanko palkka kerran vai kaksi kertaa kuukaudessa. Palkkakausi on kuukauden päivä (palkka maksetaan saman kuun 27. päivä) ja 16. viimeinen päivä (palkka maksetaan seuraavan kuun 15. päivä). Lähettäkää tilitoimistoon oikeaksi todistetut jäljennökset avustajan työtodistuksista. Tilitoimisto tarvitsee ne vuosilomaoikeuden ja kokemuslisien laskemista varten. Kokemuslisiä laskettaessa otetaan työehtosopimuksen mukaan huomioon vain henkilökohtaisena avustajana toimiminen. Laskettaessa vuosilomapäivien ansaintaa huomioidaan myös esimerkiksi koulunkäyntiavustajana tai vanhustyössä hankittu työkokemus. Kun uusi avustaja aloittaa työssä, hänen tulee lähettää oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta tilitoimistoon (vain Haminassa ja Kouvolassa). Avustajan verokortti Avustajan tulee toimittaa verokorttinsa tilitoimistolle. Päätoimea koskevasta verokortista tulee toimittaa alkuperäinen kappale tilitoimistolle. Sivutuloverokortista tilitoimistolle riittää kopio. Verokorttiin on merkittävä työnantajan nimi ja työnantajan kotikunta. Tuntilistojen toimittaminen Kaikista avustajista on toimitettava tuntilista (Liite 7) tilitoimistoon. Tuntilistan avulla tilitoimisto tietää, ketkä edelleen työskentelevät. Siitä nähdään peruste lisien maksulle tai osataan korjata esim. palkattomat poissaolot seuraavassa tilissä. Toteutunut ja työnantajan allekirjoituksellaan hyväksymä tuntilista tulee postittaa heti palkkakauden päättymistä seuraavana arkipäivänä, jotta se ehtii perille ja palkka maksetaan ajallaan. Tuntilistan myöhästymisestä johtuen palkanmaksu siirtyy seuraavaan palkanmaksupäivään (15. tai 27. päivä). Työnantajan ja (mielellään myös) työntekijän allekirjoittaman tuntilistan voi toimittaa joko perinteisesti kirjepostina tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen Sähköpostitse lähetettävän, allekirjoitetun tuntilistan voi skannata tai kuvata esimerkiksi matkapuhelimen tai tabletin kameralla. Allekirjoituksellaan työnantaja vahvistaa tuntilistan paikkansapitävyyden. Jos työnantaja käyttää sähköistä tuntilistaa, se tulee täyttää ja lähettää tallennettuna työnantajan sähköpostista osoitteeseen Tuntilistan viite-kohtaan on merkittävä työnantajan kotikunta. Sairauslomatodistukset Kopio sairauslomatodistuksesta on toimitettava tilitoimistoon tuntilistan mukana, jotta avustajalle maksetaan palkka sairauspäiviltä. Todistus tarvitaan ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. Sairauslomatodistuksen voi toimittaa myös sähköpostilla skannattuna tuntilistan liitteenä. Työsopimuslain mukaisesti avustajalle maksetaan palkka sairastumispäivältä ja sitä seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä, mikäli työsuhde on kestänyt yli kuukauden. Jos avustajan työsuhde on kestänyt alle 3

4 kuukauden, korvataan sairausajan palkkana 50 % avustajan palkasta. Työntekijä hakee itse palkattomalta sairausajalta korvauksen Kelalta. Matkalaskut Avustajalle maksettavista matkakuluista on sovittava etukäteen vammaispalvelutoimiston kanssa. Matkalasku toimitetaan tuntilistan liitteenä tilitoimistolle. Matkalaskulomakkeita (Liite 8) saa vammaispalvelutoimistosta tai Henkilökohtaisen avun keskuksesta. MITEN PALKANLASKENTA KÄYNNISTYY Vammaispalvelutoimisto on tiedottanut tilitoimistolle uudesta työnantajasta. Jotta tilitoimisto pystyy hoitamaan työnantajan puolesta tässä kirjeessä mainitut hallinnolliset tehtävät, työnantajan ja avustajan tulee toimittaa Econia Yrityspalvelut Oy:lle seuraavat asiakirjat: kopio avustajan työsopimuksesta (Liite 1) työnantajan perustiedot -lomake (Liite 2) valtakirja verottajaa ja vakuutuksia varten (Liite 3) avustajan verokortti (Huom! Merkitkää verokorttiin työnantajan nimi ja kotikunta) avustajan valtakirja ay-jäsenmaksujen perimistä varten (valtakirjoja saa ammattiliitoista ja se on toimitettava, mikäli haluaa että tilitoimisto perii ay-jäsenmaksut suoraan palkasta) oikeaksi todistetut jäljennökset avustajan työtodistuksista ja tutkintotodistuksesta Toimittakaa asiakirjat tilitoimistoon palautuskuoressa tai osoitteella: Econia Yrityspalvelut Oy/Avustajat Antinkatu Pori Työnantaja saa halutessaan tilitoimistolta yhteenvedon työnantajan puolesta maksetuista palkoista, veroista ja vakuutuksista. Työsopimuslomakkeita saa soittamalla henkilökohtaisen avun keskukseen tai vammaispalvelutoimistoon. Tilitoimiston palautuskuoria ja tuntilistoja saa vammaispalvelutoimistosta. 4

5 Lisätietoja: Hamina vammaispalvelut: Ulla Paronen p tai Kotkan vammaispalvelutoimisto: Tuija Moilanen p Kouvolan vammaispalvelutoimisto: Maija-Liisa Löksy p Miehikkälä-Virolahti vammaispalvelut: Virpi Rökman-Pakkanen p Pyhtää vammaispalvelut: Marjut Chydenius puhelinaika ma -pe klo , p Imatran vammaispalvelutoimisto: p tai Leena Luukka p Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri: Lappeenrannan vammaispalvelutoimisto: Merja Haiko p tai Arja Nokelainen p Lemin, Luumäen ja Savitaipaleen vammaispalvelutoimisto:katriina Kunttu p Parikkalan vammaispalvelutoimisto: Minna-Kaisa Heinonen p Rautjärven vammaispalvelutoimisto: Päivi Hömppi p Ruokolahden vammaispalvelutoimisto: Sirpa-Riitta Kautonen p Econia Yrityspalvelut Oy: Minna Salo p tai Lea-Tuulikki Kuusisto p Henkilökohtaisen avun keskus Henkka: puhelinaika ma-ke klo 9-10 ja to klo Leena Kaukio p tai Pirjo Herttuainen p Liitteet: 1. työsopimuslomake (3 kpl) 2. työnantajan perustiedot -lomake 3. valtakirja verottajaa ja vakuutuksia varten 4. työterveyshuollon ohje/-perustiedot 5. työterveyshuollon sopimus/-ilmoitus 6. valtakirja työterveyshuollon Kela-korvauksista 7. avustajan tuntilista 8. avustajan matkalaskulomake 9. henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 10. henkilökohtaisen avun keskuksen Henkan esite 5

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2010 Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA Mervi Valta Yleisopas 2010 Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 64 2(8) YLEISTÄ Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä Terveydenhuoltoala Palvelualat Opetusala Päiväkoti- ja nuorisoala llä Kun työ on väliä Sisältö Sisältö Tervetuloa Seureen! Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisesti

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA SISÄLLYS Mitä on henkilökohtainen apu? 1 Kuka voi saada henkilökohtaista apua? 2 Mihin henkilökohtaista apua on mahdollista saada? 3 Miten

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2008 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen Terveysosasto Dno 3/310/2014 Terveydenhuoltoryhmä Työterveyshuoltotiimi 15.5.2014 Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen 1 Johdanto

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus 1.10.2008 30.9.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO/Toimihenkilöunioni TU Tilitoimistojen

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun haluat perehtyä oppaassa mainittuihin asioihin tarkemmin, löydät lisätietoa ja tarkempia kuvauksia kustakin aiheesta intranetistä.

Lisätiedot

Työskentely Norjassa. Norjaan töihin 2012.indd 1 26.3.2012 10:46:05

Työskentely Norjassa. Norjaan töihin 2012.indd 1 26.3.2012 10:46:05 Työskentely Norjassa Norjaan töihin 2012.indd 1 26.3.2012 10:46:05 Työskentely Norjassa Tarvitsenko työ- ja oleskeluluvan voidakseni työskennellä Norjassa? Onko minun maksettava veroa Norjaan? Täältä löydät

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot