HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS terveydenhuoltoala sosiaaliala

2 Sisällysluettelo Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi!... 3 KUHILAS TYÖNANTAJANA... 4 PALKANMAKSU... 5 Ylityöt...6 Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha...6 Verokortti...6 Palkkatodistus ja palvelustodistus...6 SAIRASTUMINEN... 7 Oma sairastuminen...7 Palkan maksaminen sairausajalta edellyttää, että...7 Lapsen sairastuminen...7 Palkan maksaminen lapsen sairausajalta edellyttää, että...8 TYÖTAPATURMAN SATTUESSA... 9 Jos työmatkalla/työpaikalla sattuu tapaturma...9 Palkanmaksu työtapaturman ajalta...9 ELÄKE TUNTILISTA Tuntilistan täyttöohje...10 Tuntilistan toimitus...11 KUHILAS/REKRYTOINTITIIMI

3 Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi! Kuhilas Oy on kuntien omistama henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja kunnille ja julkisyhteisöille tuottava osakeyhtiö. Palveluihimme kuuluvat palkka- ja kirjanpitopalvelut sekä ostolaskujen käsittely. Uutena toimintana olemme aloittaneet alkaen rekrytointipalvelun. Palkkaamme ja välitämme sairaanhoitajia, lähi- ja perushoitajia, kodinhoitajia, kotiavustajia ja laitoshuoltajia alle kolmen kuukauden sijaisuuksiin Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen koti- ja laitoshoidon eri yksiköihin. Työtä ei voi tehdä varastoon sinua tarvitaan! 3

4 KUHILAS TYÖNANTAJANA Kuhilas Oy on työnantaja ja tekee työsopimuksen, hoitaa palkanmaksun sekä huolehtii muista työnantajan velvoitteista. Työsuhteen ehdot määräytyvät PTY työehtosopimuksen mukaan. Rekrytointitiimi tilaa Pegasos- ja TieTus-tunnukset ja toimittaa ne työntekijälle. TYÖNANTAJA KUHILAS OY REKRYTOINTITIIMI TILAAJA KUOPION KAUPUNKI KOTI- JA LAITOSHUOLTO Esimiesvastuu Työsuoritus TYÖNTEKIJÄ Työnjohdollinen vastuu kuuluu Kuopion kaupungin työyksiköiden esimiehille. Työnjohdolliseen vastuuseen kuuluvat esimerkiksi työtehtäviin ja työyksikön käytäntöihin opastaminen sekä työturvallisuus ja työergonomia. Työnhakijat jättävät hakemuksensa tehtäväkohtaisiin sijaisuuksiin osoitteessa -> avoimet työpaikat > Kuhilas. 4

5 PALKANMAKSU Palvelussuhteen ehdot määräytyvät PTY työehtosopimuksen mukaan. Työaikamuoto työsuhteissa on jaksotyöaika. Peruspalkan lisäksi maksetaan kokemuslisää 5 ja 10 kokemuslisään oikeuttavan palvelusvuoden jälkeen. Kumpikin kokemuslisä on 5 % työntekijän peruspalkasta. Kokemuslisään oikeuttavaa palveluaikaa on kaikki oman työnantajan palvelu (Kuhilas Oy) ja sellainen muun työnantajan palvelu, josta on olennaista hyötyä Kuhilas Oy:n välittämissä tehtävissä. Kokemuslisää ei tarvitse hakea, mutta työntekijän on toimitettava kirjallinen yhteenveto työkokemuksestaan, jonka hän haluaa otettavan huomioon kokemuslisää laskettaessa. Kun työsuhde kestää enintään 12 päivää, niin palkka maksetaan tuntipalkkana. Yli 12 päivän työsuhteista maksetaan palkka päivä-/kuukausipalkkana. Enintään 12 päivän työsuhteista palkanmaksupäivä on kuukauden 15. ja/tai viimeinen päivä. Yli 12 päivää kestävissä työsuhteissa varsinaisen palkan maksupäivä on kuukauden viimeinen päivä ja vuorotyökorvausten maksupäivä joko kuukauden 15. tai viimeinen päivä. Tuntilistan liitteenä on työjakso- ja maksuaikataulu. iltatyökorvaus klo % varsinaisesta tuntipalkasta yötyökorvaus klo % varsinaisesta tuntipalkasta lauantaityökorvaus sunnuntaityökorvaus klo la klo 18 su klo % varsinaisesta tuntipalkasta 100 % varsinaisesta tuntipalkasta aattokorvaus klo % varsinaisesta tuntipalkasta 5

6 Ylityöt Ylityöstä on aina sovittava etukäteen Kuhilaan rekrytointihenkilökunnan kanssa. Työpaikan esimiehen on hyväksyttävä ylityöt allekirjoittamalla tuntilista. Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha Työsuhteen päättyessä maksetaan lomakorvaus, lomakorvauksen lomalisä ja mahdollinen lomaraha. Verokortti Toimita verokortti Kuhilaan rekrytointitiimiin heti, kun olet sopinut ensimmäisestä työsuhteesta. Toimittamalla verokorttisi hyvissä ajoin varmistat, että saat palkkasi ajoissa ja veronpidätys menee oikein. Ilman verokorttia pidätys on verohallinnon ohjeiden mukaan 60 %. Mikäli olet toimittanut ay-jäsenmaksuvaltakirjan Kuhilaan rekrytointitiimiin, niin ilmoita kirjallisesti, jos haluat, että työnantaja lopettaa ay-jäsenmaksunperinnän. Palkkatodistus ja palvelustodistus Palkkatodistuksen ja palvelustodistuksen voit pyytää rekrytointisihteeriltä. 6

7 SAIRASTUMINEN Oma sairastuminen Sairastuessasi sinun tulee välittömästi ilmoittaa asiasta työyksikköösi ja Kuhilaan rekrytointitiimiin, jotta tilallesi voidaan järjestää toinen työntekijä. Ensisijaisesti hakeudu lääkäriin oman kuntasi terveyskeskukseen. Palkan maksaminen sairausajalta edellyttää, että työsuhteesi on voimassa eli olet aloittanut sovitun työn toimitat Kuhilaan rekrytointitiimiin lääkärin todistuksen ilmoitat työkyvyttömyydestäsi Kuhilaan rekrytointitiimiin mahdollisimman pian Työntekijällä on oikeus saada sairausloman ajalta varsinainen palkkansa enintään 60 kalenteripäivältä ja sen jälkeen 2/3 varsinaisesta palkasta 120 kalenteripäivältä kalenterivuodessa. Edellytyksenä on, että työsuhde on jatkunut ennen sairausloman alkamista vähintään 60 kalenteripäivää. Jos työsuhteesi ei ole kestänyt 60 kalenteripäivää ennen sairausloman alkua, niin varsinainen palkka maksetaan sairausloman ajalta 14 kalenteripäivältä, jonka jälkeen palkkaetuja ei suoriteta. Sairausajan palkka maksetaan enintään työsuhteen ajalta, vaikka sairausloma jatkuisi pidempään. Jos työkyvyttömyys jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeen tai jos sairausajan palkkaa maksetaan vain 14 kalenteripäivältä, Kela maksaa sairausvakuutuspäivärahan työntekijälle, jos hänellä on oikeus sairauspäivärahaan. Lapsen sairastuminen Jos lapsesi sairastuu äkillisesti etkä pääse sovittuun työhön, niin ilmoita mahdollisimman pian työyksikköösi ja Kuhilaan rekrytointitii- 7

8 miin. Lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi eli tilapäisen hoitovapaan ajalta on mahdollista saada palkka työehtosopimuksen mukaan. Tilapäisen hoitovapaan aikana kolme ensimmäistä päivää on palkallista. Jos hoidon järjestäminen vaati vielä neljännen päivän, niin se on palkaton. Palkan maksaminen lapsen sairausajalta edellyttää, että lapsi on alle 10-vuotias tai vammainen lapsi, jonka hoito on verrattavissa alle 10-vuotiaan lapsen hoitoon työsuhteesi on voimassa eli olet aloittanut työn toimitat terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen lapsesi sairausajalta. Todistuksesta on käytävä ilmi vanhemman nimi ja lapsen syntymäaika toimitat todistuksen, että toinen lapsen huoltaja on ollut työssä ilmoitat Kuhilaaseen mahdollisimman pian 8

9 TYÖTAPATURMAN SATTUESSA Kuhilas Oy:n työntekijät on vakuutettu työmatkoilla ja työpaikalla tapahtuvien tapaturmien varalta Vahinkovakuutusyhtiö Pohjolassa. Jos työmatkalla/työpaikalla sattuu tapaturma: ilmoita työpaikan esimiehelle ja Kuhilaan rekrytointitiimiin työtapaturmasta hakeudu lähimpään lääkäriin. Kerro lääkärille, että kysymyksessä on työtapaturma ja ilmoita myös työnantajasi nimi. Kuhilas toimittaa vakuutustodistuksen lääkärille, joten sinun ei tarvitse itse maksaa työtapaturmasta aiheutuneita kuluja. Jos kuitenkin joudut itse maksamaan työtapaturmakuluja, niin toimita alkuperäiset kuitit Kuhilaan rekrytointitiimiin. Pohjola maksaa kulut tilillesi myöhemmin toimita lääkärinlausunto rekrytointitiimiin ja käy tekemässä tapaturmailmoitus rekrytointisihteerin luona Palkanmaksu työtapaturman ajalta Työntekijälle maksetaan tapaturmasta johtuvasta työkyvyttömyydestä varsinainen palkka 120 kalenteripäivältä ja sen jälkeen 2/3 palkkaa 120 kalenteripäivältä saman tapaturman johdosta. Palkkaoikeus loppuu työsuhteen päättyessä. Jos työkyvyttömyys jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeen, niin Pohjola maksaa tapaturmapäivärahan työntekijälle, jos hänellä on oikeus tapaturmapäivärahaan. 9

10 ELÄKE Kuhilaan työntekijät kuuluvat kunnallisen eläkelain piiriin ja Kuntien eläkevakuutus huolehtii työeläketurvasta. TUNTILISTA Palkanmaksua varten sinun on toimitettava työyksikön esimiehen hyväksymä/kuittaama tuntilista Kuhilaan rekrytointitiimiin. Toimitamme sinulle tarvittavat tuntilistat. Tuntilistan täyttöohje: kirjoita tuntilistasi aina kuulakärkikynällä ja selkeällä käsialalla aloita listan täyttäminen aina voimassa olevan jakson oikean viikonpäivän kohdalta (katso työjakso- ja maksuaikataulu) merkitse vuoron alkamis- ja loppumisajankohta, jos joudut lähtemään työstä kesken päivän esim. sairauslomalle, merkitse poissaolon syy ja se kelloaika jolloin poistuit työyksiköstä voit käyttää samaa tuntilistaa eri työyksiköissä niin kauan kuin työsuhde jatkuu ilman katkoa muista pyytää kunkin työyksikön esimieheltä tehtyjen työtuntien hyväksyminen täytä tuntilista huolellisesti, puutteellisesti täytetty tuntilista voi viivästyttää palkanmaksua muista allekirjoittaa tuntilista tuntilistan liitteenä saat palautus-, työaikajakso- ja palkanmaksuaikataulut 10

11 87 Tuntilistan toimitus Tuntilistan palautus Toimita tuntilista kirjekuoressa osoitettuna Kuhilaan rekrytointitiimille kaupungin sisäisessä postissa postitse Kuhilaan toimitalon C- rapussa olevaan postilaatikkoon, arkisin klo 8-15 Toimita tuntilista kirjekuoressa osoitettuna Kuhilaan rekrytointitiimille kaupungin muina aikoina B-rapun sisäisessä ulko-oven postissa vieressä olevaan postilaatikkoon postitse Kuhilaan toimitalon C-rapussa olevaan postilaatikkoon, arkisin klo 8 15 muina aikoina B-rapun ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon 11

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä Terveydenhuoltoala Palvelualat Opetusala Päiväkoti- ja nuorisoala llä Kun työ on väliä Sisältö Sisältö Tervetuloa Seureen! Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisesti

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun haluat perehtyä oppaassa mainittuihin asioihin tarkemmin, löydät lisätietoa ja tarkempia kuvauksia kustakin aiheesta intranetistä.

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvosto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.11.2010 31.10.2013 PL 340 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 853, Faksi (09) 664 616 etunimi.sukunimi@apta.fi www.apta.fi Toimitusjohtaja Jukka

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot

Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017

Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Suomen Optometrian Ammattilaiset 1 Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA 6 1 Sopimuksen ulottuvuus 6 2 Paikallinen sopiminen

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Forssan kaupunki 2010 Perusturvalautakunnan 16.12.2010 hyväksymä Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen avustaja on sinun

Lisätiedot

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö OPISTON TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIOT... 2 Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:... 2 KURSSIEN SUUNNITTELU... 2 TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE

KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE 1.4.2012 30.4.2014 Kaupan työehtosopimus ja palkkaliite 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy, 2012 KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely

1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely 2. TYÖSUHDE 3 Työnjohto 4 Työsopimus ja koeaika 5 Määräaikainen työsopimus 6 Työsuhteen päättyminen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus 1.5.2012-31.5.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry/kirkon alat ry Palvelualojen työnantajat PALTA PL 62 (Eteläranta

Lisätiedot

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Suomen Näyttelijäliitto

Lisätiedot

VARTIOINTIALAN työehtosopimus

VARTIOINTIALAN työehtosopimus Vartiointialan työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry Paino: Libris Oy, 2014 VARTIOINTIALAN työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Sisältö

Lisätiedot

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus 1.11.2010 30.4.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys Palvelualojen ammattiliitto PAM PALVELUALOJEN

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 SISÄLTÖ 1 Sopimuksen soveltamisala 1 2 Järjestäytymisoikeus 1 3 Työsuhteen alkaminen, työn

Lisätiedot