LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTTO JA ENSIAPU SEKÄ LÄÄKETIETEELLISTEN TUKIPALVELUIDEN STRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTTO JA ENSIAPU SEKÄ LÄÄKETIETEELLISTEN TUKIPALVELUIDEN STRATEGIA 2015-2018"

Transkriptio

1 LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTTO JA ENSIAPU SEKÄ LÄÄKETIETEELLISTEN TUKIPALVELUIDEN STRATEGIA Majapuro Elina Aho Juhani Kurunmäki Harri Issakoff-Talala Katja Lehtimaa Kari Metsä-Ketelä Sisko Hirsimäki Elise Luhtanen Kaija Kaartunen Päivi Kujanen Sanna Kujala Maire Näppä Miia Johtokunta Yhtymäkokous

2 TOIMINNAN KUVAUS Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen esimiehenä toimii johtava ylilääkäri, ja terveyskeskuskohtaisesti toiminnasta vastaavat lähipalvelujen/kliininen ylilääkärit. Hoitotyön osalta toiminnasta vastaa hoitotyönjohtaja ja hänen alaisuudessaan avoterveydenhuollon osastonhoitajat. Vastuualue jakaantuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: - lääkärien vastaanotto ja ensiapu: Jalasjärven tk, Ilmajoen tk, Kurikan tk ja Jurvan terveysasema lääketieteelliset tukipalvelut: laboratorio, röntgen, fysioterapia jokaisessa tk:ssa laboratorioissa ja röntgenissä otetaan myös yksityislääkärin lähetteillä tutkimuksia, joista peritään maksut asiakkailta fysioterapian perustoiminta on ohjausta ja neuvontaa itsehoidon tueksi sekä siihen liittyvää terapeuttista harjoittelua ja tarvittaessa manuaalista terapiaa. välinehuolto, sisältää myös hammashuollon välinehuolto Jalasjärvellä, Kurikassa ja Ilmajoella lääkepalvelut ostosopimuksella Seinäjoen sairaalasta. JIK:ssä toimii oma farmaseutti.

3 ASIAKAS TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIÄ Palveluiden laatu ja saatavuus Väestö saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti TOIMENPIDE - lääkäreitä ja sairaanhoitajia rekrytoidaan aktiivisesti olemassa oleviin virkoihin ja toimiin - sh ja th vastaanottojen toiminnan kehittäminen pitkäaikaisiin kansansairauksiin - potilaiden vastuuttaminen omahoitoon (omahoitoseurannat ja valmisteltu vastaanotto, sähköiset asiointipalvelut) - ajanvaraustoiminnan kehittäminen huomioiden paikallinen asiantuntemus - lääkäreiden, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien määrä vastaamaan tarvetta lvo:illa väestön ikärakenne ja sairastavuus huomioiden TAVOITETASO/ MITTARI - lääkärin ja sairaanhoitajan viroissa ja toimissa vakinaiset työntekijät - hoidon jatkuvuus turvattu - virka-aikana päivystyksellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle - virka-aikana välitön yhteyden saanti terveyskeskukseen/ puhelujen seuranta - pitkäaikaisten sairauksien poliklinikat toimivat joka terveyskeskuksessa ja vastuuhoitajat nimetty - hoitosuunnitelmien aktiivinen yhteinen käyttö moniongelmaisilla asiakkaille (esh pth ) VASTUUTAHO - JIK:n johto - hoitotyön johtaja - osastonhoitajat Väestö saa laadukasta hoitoa ja laadukkaita tutkimuksia lääkärinvastaanotoilla ja niihin liittyvissä tukipalveluissa - pätevä henkilökunta - oikea hoidon porrastus - asiakastyytyväisyys-mittaus - pitkäaikaiset hoitosuhteet - lääkäri- hoitaja yhteistyötä kehitetään - enintään 1000 asukasta/ hoitoprosessiin osallistuva työntekijä ( pl. lääkärit) - tehtävien mukainen henkilöstörakenne ja osaaminen - vuonna 2015 tehtävä kyselytulos parempi kuin v pyritään antamaan aika samalle lääkärille - Ylilääkärit, hoitotyönjohtaja, osastonhoitajat, röntgenien ja laboratorioiden vastuuhenkilöt - henkilökunnan erityisosaamisen - valmisteltu vastaanotto tarvittaessa (

4 hyödyntäminen monisairaat) - työntekijöille tarjottu erityisosaamistaan vastaaviin tehtäviin Asiakaspalvelu toteutuu lähipalveluperiaatteella sekä laajennettu valinnan vapaus JIK:n toimipisteiden välillä - vastaanotto- ja päiväpäivystys sekä tukipalvelut saatavana lähipalveluna terveyskeskuksissa - tarvittavien täydentävien erikoislääkäripalveluiden hankinta ostopalveluna - tukipalvelujen yhteistyö JIK ky:ssä - toimipisteet jokaisessa kunnassa - fysiatri, kardiologi, radiologi, geriatri, gastroenterologi, psykiatri Jalasjärven mty:ssä, nuorisopsykiatri - käyntimäärien seuranta. - johtaja/ johtokunta - johtoryhmä - osastonhoitajat 2. Tiedottaminen ja palautteet - potilasohjaus asiakaskontaktien yhteydessä - aktiivinen ja vakioitu tiedottamistapa: paikallislehdet, www- sivut ym. - ajankohtainen tiedottaminen - asiakaspalautelaatikot, sähköinen palautemahdollisuus ym. - Haipro ilmoitusten määrä - väestöltä ja henkilökunnalta saatu palaute - potilaan Haipron käyttöönotto v ajan tasalla oleva nopea reagointi - yhdessä sovitut käytännöt - ylilääkärit - os. hoitajat - tiedottaja PROSESSIT / PALVELUTUOTANTO TAVOITE/ KRIITTINEN 1.Palvelutarpeiden tunnistaminen TOIMENPIDE - ammattitaitoinen hoidontarpeen arvio - porrastus pth ja esh välillä toteutuu - palveluohjauksen kehittäminen TAVOITETASO/ MITTARI - resurssien oikea kohdentaminen oikea potilas oikeassa paikassa - oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon käytön seuranta kuukausittain - yhteiset käytännöt ja ohjeet VASTUUTAHO -lääkärit ja hoitohenkilökunta - johto, tietohallinto - pth ja esh

5 2.Terveyden edistäminen - kansansairauksien ehkäisy, tunnistaminen ja niiden hoito - omahoidon tuki ja varhainen puuttuminen kaikissa potilaskontakteissa Lääkärit ja hoitohenkilökunta 3. Palvelurakenne ja sen kehittäminen -lähipalveluperiaate toimipisteittäin ja alueellisesti JIK:n sisällä - tehtävän siirrot: päivystävähoitaja-toiminnan kehittäminen, rajoitettuun lääkkeenmääräämiskoulutukseen panostetaan - asiantuntijahoitajat ja tiimit/ työparit - palvelut tuotetaan lähimmässä toimipisteessä resurssien mukaan - jokaisessa tk:ssa päivystävän hoitajantoimi itsenäiseen vastaanottotoimintaan - laki hoitoon pääsystä toteutuu - arkipäivien päivystysaikojen resursointi realistisemmaksi - johtokunta/ johtaja/ ylilääkärit/ hoitotyönjohtaja/ osastonhoitaja -fysioterapeutin tekemä hoidontarpeen arvio ja/ tai nopea pääsy akuuttitilanteissa ohjauskäynnille - konsultoivat erikoislääkärit ja työntekijät JIK:n alueella - hoitoprosessin hallinta säilyy perusterveydenhuollossa ja henkilökuntaresurssit vastaavat esh:sta pth:lle tuleviin tehtävänsiirtoihin - monisairailla kirjallinen hoitosuunnitelma 4. Yhteistyön ja toiminnan kehittäminen - laadunseuranta ja kehittäminen: käypähoitosuositusten ja/tai valtakunnallisten ja /shp:n laatusuositusten hyödyntäminen soveltuvin osin - hoitokäytäntöjä ja toimintatapoja yhtenäistetään edelleen - hoitokäytäntöjen vaikuttavuuteen panostetaan - päivystyksen järjestäminen- JIK:ssä oma päivystys päivystysasetuksen - nimetty laatusuunnittelija ja - työryhmä - hoidon tason seurantaa: mm. diabetespotilaiden kohdalla pitkäaikaissokeri seuranta alle 75- vuotiailla, amputaatioiden määrä - JIK:n ja shp:n yhteiset ohjeet käytännöistä - selkeät hoitopolut - kroonisten sairauksien raportointijärjestelmän luominen - kiireellinen ajanvarauksella toimiva ilta- ja viikonloppuvastaanotto - ylilääkärit/ hoitotyönjohtaja/ osastonhoitajat/ shp:n triagetyöryhmä

6 mukaisesti virka-aikana. - käytössä olevan teknologian hyödyntämistä tehostetaan - uuden teknologian seuranta ja siitä tiedottaminen - avoin, vastavuoroinen vuorovaikutus 5. Toimitilat ja välineistö - toimivat ja riittävät työtilat jotka tukevat tehokasta hoitoprosessia - tilojen käyttöturvallisuus ( sisäilma, päällekarkaus ym) - ajanmukainen välineistö - käyntien seuranta, - kustannustehokkuus - tietojärjestelmien suunniteltu ja yhdenmukainen tehokas käyttö toimipisteissä shp:n alueella ja Kansallisessa potilastiedon arkistossa - ajantasainen tieto päätösten pohjana - palautteiden laatu - ergonomia ja valaistus huomioitu - ilmastointi asianmukainen - henkilökunnan ei tarvitse etsiä vapaata työtilaa - kiinteistökierrosten ja RiskiArvitulosten seuranta ja toimenpiteet - hoitotarvikkeet, apuvälineet ja atklaitteistot / ohjelmistot ovat ajanmukaisia ja tukevat toiminnan kehittämistä - JIK ky:n johto - tietohallinto, esimiehet JIK ky:n johto, kunnat - henkilökunta, esimiehet, JIK- ky:n johto TALOUS TAVOITE/ KRIITTINEN 1. Talousarvion realistisuus: talousarvion ja käyttösuunnitelman laadinta liitetään selkeästi tavoitteisiin ja kehittämistoimenpiteisiin osoittamalla myös niiden toteuttamiseen tarvittavat TOIMENPIDE - talousarvio tehdään yhteistyössä taloushallinnon ja yksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa suunnittelupalavereissa - talouden ja toiminnan säännölliset ja selkeät raportit lvo:n toiminnasta TAVOITETASO/ MITTARI - tuotannon ja talouden tasapaino on saavutettu - toiminta on määrärahojen mukaista - toiminnan ja talouden seuranta on reaaliaikaista ja antaa riittävät ja oikeat tiedot VASTUUTAHO - lähipalvelujen esimiehet, ylilääkärit - taloushallinto - johto

7 resurssit - raportit - osavuosikatsaus kolme kertaa vuodessa jokaiseen yksikköön 2. Yhteistyön kustannustehokkaat vaikutukset resursseihin - yhteistyö ostopalveluissa - sijaisten rekrytointi - erikoishenkilöstön yhteiskäyttö - riittävä sijaisten määrä ja joustava liikkuvuus JIK:n sisällä - ylilääkärit, hoitotyönjohtaja - rekrytointiyksikkö - yhteiset tavarahankinnat - soveltuvin osin lääkäripulassa voidaan palkata määräaikaista hoitajatyövoimaa - hoidetaan tilaukset keskitetysti soveltuvin osin - sh- vastaanottotoimintaa järjestetään joka yksikössä arkisin - taloushallinto - kuntalaskutuksen kehittäminen tilastoinnin pohjalta - itsenäinen hoitajavastaanotto kuntalaskutuksen piiriin HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN TAVOITE/ KRIITTINEN 1. Henkilöstön osaaminen ja sitoutuneisuus TOIMENPIDE - koulutussuunnitelma - ammattitaitoisen henkilökunnan täydennyskoulutus 3-10 pv / vuosi/ työntekijä - oman työn sisältöön vaikuttaminen - erityisosaamisten lisääminen ja niiden käyttö TAVOITETASO/ MITTARI - strategian mukaisten painopistealueiden määrittely joka 2. vuosi parittomina vuosina polien yhteisesti - koulutuspäivien seuranta - osaamiskartoitus säännöllisin välein kehityskeskusteluiden yhteydessä - hoitajienkin lääketieteellisen osaamisen turvaaminen - erikoisosaajien toimet täytettynä ja yhteistyötä kehitetään (depressiohoitaja, muistihoitaja, päihdehoitajat) VASTUUTAHO - osastonhoitajat, hoitotyönjohtaja, ylilääkärit, koulutussuunnittelija

8 - kehityskeskustelut vuosittain 2.Henkilöstövoimavarojen oikea käyttö - koulutuksen mukainen työ - perustehtävän korostaminen - työajan joustot sekä työntekijä että työnantaja lähtöisesti - riittävä resursointi - tehtävien määrittely osaamista vastaavaksi - tehtävänkuvaukset tehty - ylitöiden seuranta - osastonhoitajat, hoitotyönjohtaja, ylilääkärit 3. Henkilöstöjohtaminen - esimiesten yhteistyön tiivistäminen - henkilökunnan kuuleminen - lähipalvelujen yhteistyöryhmä joka tk:ssa -kokoukset säännöllisesti strategian sisäistämisen välineinä - kehityskeskustelut toimivat henkilöstön työhyvinvoinnin välineinä -vastuiden ja oikeuksien selkeyttäminen -avoin vuoropuhelu ja Jikkarin etusivun käyttö tiedottamiseen esityslistasta -sisäinen raportointi - säännöllinen tiedottaminen palavereista työyhteisössä kerran kuukaudessa jokaiselle työyksikölle vuorovaikutteisesti - esimiehet raportoivat suoritetuista - hallintojohtaja, johtoryhmä, - esimiehet

9 4. Henkilöstön asema ja työhyvinvointi - perehdytys - työssä jaksamisesta huolehtiminen ( varhainen puuttuminen) - kannustava työilmapiiri ja monipuoliset työtehtävät kehityskeskusteluista henkilöstöhallinnolle - perehdytys suunnitelman käyttö - pätevät sijaiset - ylitöiden määrän seuranta - riittävä henkilöstömäärä - työilmapiirikartoitus - Esimiehet, tth, henkilöstö - asianmukaiset ja viihtyisät toimitilat 5. Rekrytointi - työtehtävät monipuolisia ja hyvä työilmapiiri - houkuttelevat työolosuhteet - kilpailukykyinen palkkaus -henkilökunnan ja sijaisten vaihtuvuus vähäistä - säännölliset ja vaikuttavat kiinteistökartoitukset kiinteistön omistajan kanssa - alueellisesti kilpailukykyinen palkkaus - Rekrytointikoordinaattori, esimiehet, henkilöstö

10 JIK KY:N RÖNTGEN STRATEGIA Johtoryhmä Yhteistoimintaryhmä

11 ASIAKAS KRIITTINEN PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella asiakkaiden liikkuminen palvelun saatavuuden mukaan kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; sijaisen hankkiminen vkon mittaisissa lomissa/poissaoloissa röntgen palvelut saatavilla joka terveyskeskuksessa tilastotulokset: tutkimusmäärät pyytävän yksikön mukaan kuvaukset ohjataan kiireellisyysluokituksen mukaan tarvittaessa toiseen yksikköön, sijainen saadaan Johtokunta röntgenhoitajat, osastonhoitajat, hoitotyön esimies KUVANLAADUN PARANTAMINEN Itsearviointi: lannerangan rtg röntgenhoitajan osallistuminen rtgmeetingeihin 2xkk Arvioinnin tulokset avoin vuorovaikutus rh:t, radiologit ja lähettävät lääkärit KUNTALAISTEN KUULEMINEN JA TIEDOTTAMINEN Asiakastyytyväisyyskysely syksyllä 2015 tarvittavat tiedotukset JIK:n nettisivuilla ja paikallislehdessä. Lyhytkestoiset poikkeusolot ilmoitetaan ajanvarauksen yhteydessä. asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Tulokset lähiesimiehille ja hyve-johtoryhmään. röntgenhoitajat, oh:t, tiedottaja

12 PALVELUTUOTANNON KEHITTÄMINEN/PALVELURAKENNE KRIITTINEN PALVELUTARPEIDEN TUNNISTAMINEN TOIMENPIDE potilaan kokonaisvaltaisen hoidon sujuvuus radiologin pitämä koulutus 1x vuosi tutkimusindikaatioista, tutkimuksien tarpeellisuuden arviointia lähettävältä taholta MITTARI palaute keskussairaalan kliinikoilta turhat tutkimukset karsiutuvat pois VASTUUTAHO Seks, johtava ylilääkäri, radiologi YHTEISTYÖ JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Oikomishammaslääkärin pitämä koulutus lasten hammaskuvista Koulutus saadaan saadaan heti riittävät kuvat Oh:t, rh:t, hammaslääkäri TOIMITILAT JA VÄLINEISTÖ välineistön ajanmukainen huolto ja kunnossapito laadunvarmistukset turvalliset ja ergonomiset työtilat Vuosihuollot tehty laadunvarmistukset tehty rh:t, laitevalmistajat oh:t, rh:t

13 TALOUS KRIITTINEN TALOUSARVION REALISTISUUS TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO palvelutarpeiden, investointien arviointi ja vertailu oikein mitoitetut resurssit taloushallinto, johtoryhmä, johtokunta TUOTETUT PALVELUT kuvauksia myös yksityisvastaanottojen lähetteellä Kuvaukset ensisijaisesti Jalasjärven tk:ssa, mahd. mukaan myös Ilmajoen ja Kurikan tk:ssa johto, taloushallinto

14 HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN KRIITTINEN HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SITOUTUNEISUUS TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO täydennyskoulutuksiin osallistuminen osallistuminen rtgmeetingeihin jokaisen toimipaikan röntgenhoitaja osallistuu täydennyskoulutuksiin vähintään 3 pvää vuodessa valtakunnallisiin alan koulutuksiin osallistuu kerrallaan 2 hoitajaa rtghoitajan osallistuu työssään tarvittaviin sisäisiin koulutuksiin rh:t, oh:t HENKILÖSTÖVOIMA- VAROJEN OIKEA KÄYTTÖ työmäärän tasaaminen yksiköiden välillä suunnitellusti varataan aikaa kirjallisiin töihin tilastot, vertailu kirjallisiin töihin varataan 1,5pvää/vuosi/yksikkö, laadunvarmistuksiin 1,5pvää/vuosi/yksikkö rh:t, oh:t HENKILÖSTÖ- JOHTAMINEN kehityskeskustelut 1x vuosi 1yhteinen lähiesimies röntgeniin kehityskeskusteluiden pohjalta tehdyt toimenpiteet ja niiden raportointi/seuranta toiminnan organisointi mm. työkierron aikana oh:t, rh:t, hoitotyön johtaja HENKILÖSTÖN ASEMA JA TYÖHYVINVOINTI työssä jaksamisen turvaaminen Sijainen saadaan vkon tai yli mittaisissa lomissa kiireellisyysluokituksen noudattaminen työmäärän tasaaminen johto, oh:t, rh:t, lähettävät lääkärit, ajanvarauksen hlökunta

15 JIK KY:N LABORATORIOIDEN STRATEGIA Johtoryhmä Yhteistoimintaryhmä

16 KRIITTISET T ASIAKAS KRIITTINEN 1. Palveluiden laatu ja saatavuus 2.Asiakaspalvelu TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO - laboratorion säilyttäminen lähipalveluna - nettiajanvarauksen käyttöönotto (esim.työikäiset) Hyvis-portaalin kautta Asiakaspalvelun kehittäminen: - kuntalaisten kuuleminen ja tiedottaminen - aktiivinen ja vakioitu tiedottamistapa: paikallislehdet, netti, suora hoitotilanne - asiakaspalautteet - 3 laboratoriota jatkaa + Jurvan näytt.ottoyksikkö - laboratorioalan koulutuksen omaava henkilökunta - laaduntarkkailun jatkuminen -ajanvarauksen kehittäminen vuoden 2015 aikana - asiakastyytyväisyyskysely 2014 ja jatkossa joka toinen vuosi (parilliset). Tiedoksi esimiehille ja hyvejohtoryhmään. JIK: n johto Ss: n kemisti -lab.hlökunta, hoitotyön johtaja, tietohallinto Hoitotyön johtaja osastonhoitajat, laboratoriohenkilökunta Yhteistyötahojen palvelun kehittäminen - lääkäreiltä ja muilta yhteistyökumppaneilta (esim. KSH, TTH, ym.) kerätyn palautteen pohjalta - asiakkaiden ohjeistaminen mm. sähköisen asioinnin käyttöön - Palaute lääkäreiltä ja muilta tarpeen mukaan ja palautejärjestelmän kehittäminen - Kerran vuodessa yhteinen palaveri lääkäreiden kanssa talokohtaisesti yhteisten käytäntöjen tarkistamiseksi - tiedottaminen käytännöistä ja Kantapalveluista - kotisivujen vastaavat, lab henkilökunta, tiedottaja

17 PALVELUTUOTANNON KEHITTÄMINEN /PALVELURAKENNE KRIITTINEN 1. Palvelutarpeiden tunnistaminen TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO - yhteinen tietokanta, labrakaavake ja tutkimusrekisteri E-P:n alueella - labrapyynnöt ja vastaukset näkyvät kaikkialla E-P:n alueella JIK: n johto EPSH:n tietohallinto - pyritään ottamaan vain lääketieteellisesti tarpeelliset tutkimukset 2. Palvelurakenne - lähipalvelu - laboratoriot terveyskeskuksissa JIK: n johto 3. Yhteistyön ja toiminnan kehittäminen - toimintatapojen yhtenäistäminen - yhteinen kehityssuunnitelma - lähetteiden tekeminen lähettävältä taholta valmiiksi - laboratorioille oma yhteinen laboratorio-alan koulutuksen omaava osastonhoitaja -yhteistyö laboratorioiden välillä poikkeustilanteissa - yllättävien tutkimusten äkillisen lisääntymisen tiedottaminen esimiehelle - yksi laboratorio, yhdet ohjeet, kolme analytiikka- yksikköä ja Jurvan näytteenottoyksikkö - yhteiset palaverit määräajoin 3 krt / v - tukkimiehen kirjanpidolla määräajoin 2 krt/ v viikon ajan ( viikot 7 ja 41) puuttuvat lähetteet - kehityskeskustelut - yhteistyön sujuminen erikoisalalla toiminnan yhtenäistämiseksi - hlökunnan ja näytteiden liikkuvuus tarpeen mukaan Hoitotyön johtaja/ laboratorioiden oma tuleva osastonhoitaja 4. Toimitilat ja välineistö - ajanmukainen välineistö - työtilojen toimivuus - laitteiston vanhetessa / rikkoutuessa uudet ajanmukaiset laitteet - JIK- laboratorioiden laiterekisterin ylläpito - tilankäyttö uusien laitteiden mukaisiksi JIK: n johto laboratoriohenkilökunta,

18 - palveluiden esteettömän saatavuuden varmistaminen - yksityisyyden turvaaminen asiakkaille - työntekijöiden ergonomian parantaminen osastonhoitaja TALOUS KRIITTINEN 1. Talousarvion realistisuus TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO - palvelutarpeiden, todennäköisten investointien ja kustannustehokkuuden arviointi ja vertailu yksiköittäin - huomioidaan edellisen vuoden toteutumaan verrattaessa - resurssien määrä tulee huomioida suhteessa peruspalveluiden laatuun ja riittävyyteen sekä tutkimusmääriin JIK: n johto 2. JIK:n ulkopuolelle tuotetut palvelut - yksityis- ja työterveyslääkäreille pyritään tarjoamaan palveluita helpolla saatavuudella ja laadukkaalla palvelulla - kaikilla yksityistahon lähetteillä labratutkimuksiin laboratorioresurssien mukaan - vertailu aikaisempaan resurssien riittävyyden seuraamiseksi JIK: n johto - hajautettu näytteenotto Seinäjoen sairaalasta -kunnollinen korvaus tehdystä työstä ja välineistä ulkopuolisilta HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN KRIITTINEN 1. henkilöstön osaaminen ja sitoutuneisuus TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO - ajanmukaisen osaamisen ylläpito - työntekijäkohtaiset vastuualueet - aktiivinen osallistuminen yksiköittäin lab.alan ajankohtaisiin ja alueellisiin koulutuksiin ja valtakunnallisiin laboratorioalan opintopäiviin 1 lab hoitaja kerralla vuorottain keväisin ja syksyisin - tiedon välittäminen eteenpäin - osastonhoitajat, henkilökunta, JIK ky johto

19 2. Henkilöstövoimavarojen oikea käyttö - työviihtyvyyden ja tilojen parantaminen - mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön - työmäärän tasapainottaminen yksiköittäin tehtäväjaolla - tehtävien jako - saneeraukset - kehityskeskustelut - tutkimusmäärät vs. paperityöt - osastonhoitajat, henkilökunta - ammattitaitoisten sijaisten rekrytointi ja opiskelijoiden vastaanottaminen harjoitteluihin 3. Henkilöstöjohtaminen - lähiesimies / vastuu henkilönä toimivan laboratoriohoitajan aktiivinen panos henkilöstön toiminnan ohjaamisessa ja tiedottamisessa - loma-aikana kaikilla ensisijaisesti sijainen - lähiesimiehen/ hoitotyönjohtajan säännölliset palaverit, joihin myös laboratoriohenkilökunta osallistuu - osastonhoitajat, hoitotyönjohtaja, henkilökunta

OSASTON / VASTUUALUEEN NIMI Terveys ja sairaanhoitopalvelut

OSASTON / VASTUUALUEEN NIMI Terveys ja sairaanhoitopalvelut OSASTON / VASTUUALUEEN NIMI Terveys ja sairaanhoitopalvelut Lääkärien vastaanotto ja ensiapu sekä lääketieteelliset tukipalvelut v. 2013-2014 6.8.2013 TOIMINNAN KUVAUS Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen

Lisätiedot

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; käytäntö, sijaisen hankkiminen lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella

Lisätiedot

JIK KY:N FYSIOTERAPIAN STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N FYSIOTERAPIAN STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N FYSIOTERAPIAN STRATEGIA 2015-2018 Näppä Miia Timo Järvi Etelämäki Maria Hakala Reetta Mäki-Mantila Nina Reiniö Sari Kaartunen Päivi Johtokunta 27.3.2015 Yhtymäkokous PERUSTEHTÄVÄ: perustehtävä

Lisätiedot

Aikuisten terveysneuvonnan strategia 2015-2018

Aikuisten terveysneuvonnan strategia 2015-2018 Aikuisten terveysneuvonnan strategia 2015-2018 Elise Lepistö, hoitotyön johtaja Päivi Kaartunen, laatusuunnittelija Maarit Niemistö, oh Ilmajoen neuvolatyö, pj Sinikka Kaakinen, oh Jalasjärven neuvolatyö

Lisätiedot

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia Anu Leinonen pj Elise Lepistö Sinikka Kaakinen Maarit Niemistö Jaana Syväjärvi Anu Tekoniemi Asta Hakala Tarja

Lisätiedot

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 Leinonen Anu Kaakinen Sinikka Niemistö Maarit Syväjärvi Jaana Tekoniemi Anu Hakala Asta Koivumäki Raija Issakoff-Talala Katja

Lisätiedot

JIK KY:N AKUUTTI JA KUNTOUTUSYKSIKÖIDEN STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N AKUUTTI JA KUNTOUTUSYKSIKÖIDEN STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N AKUUTTI JA KUNTOUTUSYKSIKÖIDEN STRATEGIA 2015-2018 Hannele Koivisto Riikka Saarinen Elina Majapuro Reetta Kananoja Jaana Ala-Välkkilä Päivi Ropponen Liisa Koivumäki Marja-Leena Kuusniemi Elina

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Kalasataman terveysasemapalveluiden johtaminen

Kalasataman terveysasemapalveluiden johtaminen Kalasataman terveysasemapalveluiden johtaminen Kalasataman terveysasemapalvelut alayksikkö kuuluu Etelän terveysasemat -yksikköön. Etelän ja pohjoisen terveysasemien johtava ylilääkäri yhteistyössä ylihoitajan

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategiaryhmä 7.4.2015 Johtoryhmä 16.4.2015 Johtokunta 24.4.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lastenneuvolatyön strategia

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lastenneuvolatyön strategia JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lastenneuvolatyön strategia Elise Lepistö pj Sinikka Kaakinen Marita Tuomaala Niina Rintala Pirkko Yli-Krekola Aila Alestalo Anna-Maija Lahikainen Eeva-Liisa Yrttimaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Kokkolan ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika T0 16.3.2017 klo 16.00 19.35 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Äänekosken terveyskeskus Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Shp:n talousarvio 2018 Shp:n talousarviossa on Äänekosken osuus 22,425 miljoonaa euroa ( + 2,2 % verrattuna vuoden 2017 ennusteeseen) Kaupungin raami

Lisätiedot

Terveyden ja sairaanhoito

Terveyden ja sairaanhoito Esiselvitys Terveyden ja sairaanhoito Päivystys Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut Vuodeosastot Lääketieteelliset tukipalvelut Suun terveydenhuolto Operatiivinen toiminta Työterveyshuolto Terveyden ja

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 2013 Markku Oinaala 7.2.2013 Terveydenhuollon palvelut, palvelusopimus 2013 Terveydenhuollon palvelut sisältävät: lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnan,

Lisätiedot

Heinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio

Heinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio Heinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio 1. Asiakasnäkökulma (palvelukyky ja vaikuttavuus) menestystekijöiden suhteen) LAADUKKAAT LUKIOPALVELUT Ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategiasta Tämä strategia on laadittu koko henkilöstötoiminnan perustaksi. Strategia ulottuu vuoteen 2017 saakka, kuten Pyhännän kuntastrategiakin. Tässä

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon strategia 2015-2018 päivitetty 1/2015

Suun terveydenhuollon strategia 2015-2018 päivitetty 1/2015 Työryhmän jäsenet: Inkilä Riitta, Kananoja Reetta, Koivisto Hannele, Kriikkula Johanna, Loima Minna, Majapuro Elina, Mylläri Seppo, Niemistö Maarit ja Säntti Mari Johtokunta 27.3.2015 Yhtymäkokous Suun

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

JIK KY:N KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO STRATEGIA 2015-2018 Hakala Asta Kaartunen Päivi Niemistö Maarit Koivulahti Riitta Yli-Hannuksela Gita Heikkilä Susanna Uusimäki Sirkka-Liisa Rajamäki Mari Ala-Karvia

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Sirpa Salin, projektipäällikkö, TtT, PSHP 6.9.2011 Sirpa Salin 1 Tavoitteena on Kehittää poliklinikkatoimintaa aiempaa Tuottavammaksi Vaikuttavammaksi Laadukkaammaksi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Lääkärityöstä hyvinvointia. Lääkärien työhyvinvointi - työryhmän loppuraportti

Lääkärityöstä hyvinvointia. Lääkärien työhyvinvointi - työryhmän loppuraportti Lääkärityöstä hyvinvointia Lääkärien työhyvinvointi - työryhmän loppuraportti Työryhmä Teppo Heikkilä, puheenjohtaja Ermo Haavisto Hannu Halila Anja Hallberg Kaarina Huuskonen Ulla-Kaija Lammi Kari-Pekka

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi KEHITTÄVÄ VUOROPUHELU STRATEGIA TULOSKORTIT / TA -kirja NELIKENTTÄ PP pohja (työyhteisötaso) KEHITTYMISSUUNNITELMA KEHITYSKESKUSTELU OSAAMISKARTTA

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi

Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi Päivi Koivuranta-Vaara LKT, hallintoylilääkäri Valinnanvapaus 1) Perusterveydenhuolto Oikeus valita

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA

SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA Työnjakohankkeen päätösseminaari Levi 16.10.2009 Tuula Ylisaukko oja Taustaa Pellon kunnassa on käynnistetty vuonna

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta, projektipäällikkö, TtT, PSHP 1 Arvoa tuottamaton tapa toimia VeTe Nyt arjessa ajoin tavattua Työntekijä ensin Odottaminen on hyväksyttävää

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Johtaja Anna-Kaisa Pusa Johtaja Anna-Kaisa Pusa

Johtaja Anna-Kaisa Pusa Johtaja Anna-Kaisa Pusa JIK ky 01 Johtaja Anna-Kaisa Pusa Johtaja Anna-Kaisa Pusa Hallinto 02 Johtaja Anna-Kaisa Pusa Johtaja Anna-Kaisa Pusa Hallinto ja talous 03 Johtaja Anna-Kaisa Pusa Johtaja Anna-Kaisa Pusa Johtaja Anna-Kaisa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa. Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä

Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa. Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä 18. -19.5.2017 24.05.2017 PPL Mikä ihmeen Seututerveyskeskus Seututerveyskeskus on

Lisätiedot

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Sähköisen ajanvarauksen ja palvelutekstiviestin käyttöönotto

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa; Säteilystä vastaava johtaja

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa; Säteilystä vastaava johtaja Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa; Säteilystä vastaava johtaja 13.4.2015 Annikka Nikkola-Sihto Seinäjoen Keskussairaala Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Alueellinen radiologian yksikkö

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kliinisen auditoinnin

Kliinisen auditoinnin Kliinisen auditoinnin tulokset Mirja Hirvonen-Kari THM, MQ 12.12.2006 Sisältö Selvityksen lähtökohdat Kliinisen auditoinnin havainnot ja kehittämissuositukset Toinen kierros 12.12.2006 mirja h-k 2 Tausta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015

Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015 Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 KOKKOLA... 1 KRUUNUPYY... 3 2 HYVÄ POTKU -HANKE KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN TERVEYSASEMILLA 5 LÄHTÖTILANNE...

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Jane Marttila Vt. Ylilääkäri, perusterveydenhuolto Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun SoTe 19.4.2012 1 Suomalainen STM potilasturvallisuusstrategia

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista Yhtymähallitus 15 22.01.2013 Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista 574/00.01.02.03/2012 Yhall 15 Valmistelijat: Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta TERVEYSKESKUSTEN JOHDON NEUVOTTELUPÄIVÄT10.2.2012 Puheenvuoro: Raija Puustinen Helsingin terveysasemien kokemuksia johtamisesta, kehittämisen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

YHTEENVETO. Sote-integraatio workshop Peurunka Markku Puro Päivi Koikkalainen. Keski-Suomen Sote 2020

YHTEENVETO. Sote-integraatio workshop Peurunka Markku Puro Päivi Koikkalainen. Keski-Suomen Sote 2020 YHTEENVETO Sote-integraatio workshop Peurunka 6.10.2014 Markku Puro Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote 2020 Mistä olemassa olevasta voidaan luopua tai mitä voidaan vähentää? Mikä on vähemmän tärkeää

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Kehittäjän kokemukset

Kehittäjän kokemukset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Kehittäjän kokemukset Hankkeen

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Kuntatalo 8.2 213 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Tavoite: Hyvä vastaanotto-projekti syksy 21-kevät 211 Vastaanottojen lääkäreiden ja hoitajien aikojen saatavuuden parantaminen Jonojen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot