JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018"

Transkriptio

1 JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA Leinonen Anu Kaakinen Sinikka Niemistö Maarit Syväjärvi Jaana Tekoniemi Anu Hakala Asta Koivumäki Raija Issakoff-Talala Katja Johtokunta Yhtymäkokous

2 Äitiys- ja perhesuunnittelutyön perustehtävä, arvot ja tavoitteet PERUSTEHTÄVÄ on tuottaa JIK ky:n alueella seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluja perhekeskeisesti ja moniammatillisesti. ARVOT 1. ASIAKAS- JA PERHEKESKEISYYS Hoidetaan yksilöä, mutta nähdään yksilö osana isompaa kokonaisuutta 2. TASA-ARVOISUUS palvelut kohdennetaan perheiden tarpeiden mukaan ja järjestetään kohdennettua tukea lisäseurantaa vaativissa tilanteissa 3. KUNNIOITUS ja ARVOSTUS Annetaan yhdenmukaista palvelua jokaiselle asiakkaalle riippumatta asiakkaan ja työntekijän erilaisuudesta Edistetään erilaisuuden hyväksymistä työyhteisössä ja tuetaan samalla työyhteisössä työskentelevien ammatillista kasvua ja kehittymistä TAVOITTEET 1. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen elämän eri vaiheissa 2. Raskaana olevan naisen, sikiön, vastasyntyneen ja perheen parhaan mahdollisen terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen 3. Parisuhteen sekä vanhemmuuteen kasvun tukeminen 4. Moniammatillinen ja monialainen perheen tukeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

3 JIK/ Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia ASIAKASVAIKUTTAVUUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETAS0/ MITTARI VASTUUTAHO Perheen kokonaisvaltainen hyvinvointi 1. Terveyttä edistävä työote 1.1 Laaja terveystarkastus 1.2 Suositusten mukaiset määräaikaiset terveystarkastukset 1. Tunnistaa varhain erityistä tukea tarvitsevat yksilöt, vanhemmat ja perheet 1.1 Tilastot (SPAT) 2. Moniammatillinen ja monialainen perheiden kanssa tehtävä yhteistyö perhekeskusmallin mukaisesti 3. Asiakasosallisuuden lisääminen 2.1. Moniammatillinen tiimityö 2.2 Perhekeskustoiminnan perhetyöntekijöiden ja perheohjaajien lisääminen perhekeskuksen perhetyöhön 3. Asiakaspalaute ja -kysely joka toinen vuosi

4 Palvelujen saatavuus 1. Neuvoloiden toiminnan 1.1 Työntekijäresurssien (hoitohenkilökunta ja lääkärit) seuraaminen 1. Valtakunnallisten neuvolasuositusten (2013) mukaisesti 76 synnyttäjää/ terveydenhoitaja/vuosi tarveharkintaisten lisäkäyntien osuus 20 % käytettävästä työajasta perhesuunnittelu 10 asiakasta/ työpäivä perhesuunnittelun ensikäynti viikon sisällä yhteydenotosta vastuulääkäri äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolaan 600 synnyttäjää/ kokopäivätoiminen lääkäri lääkäriresurssit riittävät ja tasapuoliset joka kunnassa Lähiesimies Palvelujen laadukkuus ja tasa-arvoisuus 1. Toiminta perustuu tieteelliseen näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin 1.Valtakunnallisten suositusten toteutuminen 1.1 Asiakaspalaute asiakastyytyväisyyskysely joka toinen vuosi Hoitotyön johtaja Lähiesimies 2. Henkilöstöresurssit oikein mitoitetut sekä ammattitaitoinen henkilökunta 2. Virat ja toimet täytetty pätevillä henkilöillä 3. Tasa-arvoiset palvelut lähipalveluina 3. Perhekeskus/neuvolatoiminta lähipalveluna

5 PROSESSIT MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO Perheen kokonaisvaltaiset, terveyttä edistävät matalan kynnyksen palvelut 1. Moniammatillisen työotteen tehostaminen 1.1 Ennalta ehkäisevän yhteistyön eri yhteistyötahojen kanssa 1.1 Moniammatillinen työote perhekeskuksissa 1.2 Lastensuojeluun siirtyy vähemmän asiakkuuksia 2. Seksuaaliterveysneuvonnan 2. Raskauden keskeytysten ja sukupuolitautien määrän seuranta 3. Perhevalmennuksen 3.1 Vertaistukiryhmät 3.1 Perhevalmennuksen sisältöjen jatkuva päivittäminen 3.2 Asiakaspalaute 3.3 Sosiaalisen median hyödyntäminen Yhteistyö JIK kuntien ja Epshp välillä 1. JIK kuntien välinen yhteistyö 2. Yhteinen sähköinen asiakastietojärjestelmä 1.1 Yhteisesti sovitut toimintatavat 1.2 Yhteiset koulutus- ja yhteistyöpäivät 1.3 Tiedonkulun tehostuminen Epshp, JIK tietohallinto ja työntekijät Teknologian hyödyntäminen 1. Sähköisen asiointimahdollisuuksien lisääminen 1. Toimivat tietojärjestelmät, esim. sähköinen esitietolomake Tietohallinto 2. Ohjeistuksen ja terveyskasvatusmateriaalin jatkuva päivittäminen 2. Ohjeistukset löytyvät JIK:n internet- ja/tai intranetverkosta Tiedottaja

6 TALOUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO Tarkoituksenmukaine n toiminta taloudellisesti 1. Realistinen talousarvio 1.1 Toimintasuunnitelman mukainen määrärahojen käyttö ja mahdollisuudet kehittää toimintaa talousarvion puitteissa 1.2 Neuvola-asetuksen ja äitiysneuvolasuosituksen edellyttämän toiminnan huomioiminen Lähiesimiehet 2. Henkilöstön taloustietoisuus 3. Riittävät resurssit terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin 2.1 Lähiesimiehet osallistuvat talousarvion suunnitteluun ja seurantaan 2.2 Henkilöstö tietää talousarvion raamit ja toimii sen edellyttämällä tavalla 3. Korjaavien palvelujen tarpeen väheneminen 3.1 Erikoissairaanhoidon kustannusten seuranta Taloushallinnon henkilöstö Hoitotyönjohtaja Lähiesimiehet

7 HENKILÖSTÖ MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO Osaava ja motivoitunut henkilöstö 1. Tarpeenmukainen koulutussuunnitelma 2. Toimiva työnjako 2.1 Erityisosaamisen hyödyntäminen 2.2 Tehtävänsiirrot lääkäriltä terveydenhoitajalle (esim. terveydenhoitajan tekemät normaalisynnytysten jälkitarkastukset ja ehkäisyn aloitus) 1. Täydennyskoulutusta keskimäärin 3-10 päivää/ hlö/ vuosi 2.1 Työntekijöiden erityisosaamisen lisääminen 2.2 Vähintään 38 synnyttäjää/ vuosi/ terveydenhoitaja Lähiesimiehet 3. Äitiyshuollosta vastaa asianmukaisen koulutuksen omaava työntekijä 3. Kätilökoulutuksen omaava kuntakohtainen vastuuhenkilö äitiyshuollossa 4. Seksuaalineuvonta 5. Alueellisesti kilpailukykyiset työedut 4. Seksuaaliterveyteen liittyvän osaamisen lisääminen 5. Työetujen säännöllinen tarkistus Työkyky 1. Jatkuva työhyvinvoinnista huolehtiminen 1.1 Resurssit suositusten mukaiset 1.1 Suunnitellussa työajassa pysyminen 1.2 Välittävä työyhteisö-mallin mukainen toiminta 1.3 Henkilöstöilmapiiri/työhyvinvoi ntikysely Lähiesimiehet 2. Osaavat sijaiset 2. Varahenkilöstön lisääminen 2.1 Perehdytyssuunnitelman Käyttö 3. Työnohjaus 3. Työnohjaustarpeen säännöllinen kartoittaminen

8 Avoin ja välittävä johtaminen 1. Johtamisen jatkuva 1. Keskusteleva työilmapiiri 1.1 Työhyvinvointikysely 1.2 Koko työyhteisön osallistuminen kehittämiseen Lähiesimies 2. Avoin ja aktiivinen tiedonkulku 2. Helmi henkilöstötiedote, intranet, sähköposti, säännölliset palaverit 3. Kehityskeskustelut 3. Henkilökunnalle kehityskeskustelu vähintään joka toinen vuosi

NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016

NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016 NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 2(6) SOSTERIN NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 ÄITIYS-, PERHESUUNNITTELU - JA LASTENNEUVOLATOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

Riskipotilaat hammashoidossa

Riskipotilaat hammashoidossa TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen

Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen 1 TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ KOKKOLAN KAUPUNGISSA JA KRUUNUPYYN KUNNASSA 2 JOHDANTO Valtioneuvoston

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa 1. OSAPUOLET 1.1. Tilaaja (toimeksiantaja) Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen tuen avainprosessi 1.2. Tuottaja (toimeksisaaja)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 8.3.2012 1 Ohjeistus Hakulinen-Viitanen T,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018

Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategia Hyvinvoiva henkilöstö 2015 2018 Henkilöstöstrategiaryhmä 7.4.2015 Johtoryhmä 16.4.2015 Johtokunta 24.4.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 13.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012... 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 4 2.1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 2.1.1 Oma toiminta...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksesta tuloskorttiin. kuntayhtymän johtaja palvelulinjajohtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi

Toiminta-ajatuksesta tuloskorttiin. kuntayhtymän johtaja palvelulinjajohtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Toiminta-ajatuksesta tuloskorttiin Riitta-Liisa Reiterä Pirkko Hynynen kuntayhtymän johtaja palvelulinjajohtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Karviainen ja PARAS-hanke Mihin kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT.

TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. PALVELUTARJOUS 2011 LIITE 1 TERVEYSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Vastaanotto Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynti 119,05 600 71 428,44 Käynti lääkärinvastaanotolla Käynti 79,58 5800 461

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot