TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008"

Transkriptio

1 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen tekemistä Viihtyisä asuinympäristö Asukastyytyväisyys Asuinympäristön kehittäminen yhteistyössä tonttilaitoksen kanssa SISÄISET PROSESSIT JA RAKENTEET Yhteistyö ja vuorovaikutus Käyttäjien ja kuntalaisten tyytyväisyys Vuorovaikutus on asiallista ja rakentavaa kaikilla tasoilla Tarkoituksenmukainen johtamisjärjestelmä Esimiestaitojen hyödyntäminen toiminnan johtamisessa Kehittämissopimuksen hyödyntäminen Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Olevan kunnallistekniikan käyttöaste Rakentaminen ohjataan alueille, joissa on valmis tiestö ja vesihuolto, ltk Henkilöstövoimavarojen kohdentaminen Töiden tuloksellinen edistyminen Henkilöstövoimavarojen priorisointi Toiminnan taloudellisuus Palvelutuotanto Kilpailukyvyn ylläpitäminen

2 2 Osaava ja motivoitunut henkilöstö Työtaito Työtyytyväisyys TYHY-indeksi Työyhteisökoulutuksen jatkaminen Otetaan käyttöön uusia työmenetelmiä ja tarkennetaan työhön perehdyttämisohjeita TYHY-indeksin tason säilyttäminen Kehityskeskustelu RAKENNUSTOIMEN TULOSKORTIT 2008 Katujen ja teiden kunto Kunnossapidon hyvä taso oikealla ajoituksella Liikenneturvallisuus paranee tm Katuympäristön rakentamistaso Uudishankkeissa sadevesiviemäröinti, trkm Päällystetyt tiet Päällystysprosentti Päällystysprosentti pidetään 85 %, tm Yhtenäiset ja turvalliset pyörätiereitit Koulujen pyörätiereittien määrä Uusia pyörätieyhteyksiä vähintään 1 km, tm Tärkeiden pyöräteiden ja kokoojateiden valaistus Valaistusprosentti Valaistusprosentti pidetään 33 %, tm SISÄISET PROSESSIT JA RAKENTEET Toimivat ja kunnossapidon kannalta edulliset uudet katualueet Aktiivinen osallistuminen kaavoitusprosessiin Menettelytapojen kehittämistä jatketaan, tm

3 3 Oikea henkilöstömäärä ja oman työn ja urakoinnin optimointi Kouluttautuminen uuden hankintalain vaatimuksiin Töiden edistyminen Työohjelma toteutuu, mestarit Valitusten määrä Virheetön hankintaprosessi, mestarit Katuverkoston kunto Peruskorjaushankkeet Tiestön kunto paranee peruskorjauksilla, tm Ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät/koulutuskortti Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Toimintatapojen kehittäminen Työtyytyväisyys Työtyytyväisyys kasvaa TILAPALVELUN TULOSKORTIT 2008 Viihtyisä ja turvallinen Haukipudas Asiakastyytyväisyys Suoritetaan alueittain kysely vuoro vuosittain Hoidettu ympäristö Asuinympäristön turvallisuus Kannustetaan kuntalaisten omatoimisuutta Tieympäristön tasoa korotetaan Toteutetaan kunnassa hyväksyttyä turvallisuusasiakirjaa ua ua

4 4 PROSESSIT JA RAKENTEET Yhteistyö ja vuorovaikutus Tietotarve Tiedostojen lukuoikeuksien laajentaminen Seutuyhteistyö Luottamushenkilö- ja viranhaltijayhteistyö Ollaan aloitteellisia seutuyhteistyöverkoston luomisessa Luottamushenkilöiden perehdyttäminen tilapalvelun toimintaan Tasapainoinen talous Henkilöstön sitoutuminen Panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen Jälkilaskennan aikajanan lyhentäminen Kehitetään työmääräysjärjestelmää Infrastruktuurin kehittäminen ja ylläpito Kiinteistömassan kunnossapito Kunnossapitosuunnitelmien loppuun tekeminen tame Energiakatselmuksen päivitys Päivitetään vuonna 1995 tehty energiakatselmus lvi-i Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen Johtamisen valmennus ja tukeminen Kehityskeskustelut 100 % tesi Luovuuden ylläpito ja kehittäminen Innovaation aktivointi Palkitsemisjärjestelmä Palkkalaskennan virtaviivaistaminen Tuntipalkkaiset työntekijät muutetaan kuukausipalkkaisiksi Ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät/koulutuskortti Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Alueellinen yhteistyö Laajempi ammattimiesverkosto Paikallisen ja alueellisen yhteistyön lisääntyminen, ltk

5 VALVONNAN TULOSKORTIT Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen tekemistä rt SISÄISET PROSESIT JA RAKENTEET Kriittiset menestystekijät Kriteeri, mittari tai tapa Tavoitetaso 2008 Vastuutaso Ekologisuus/ympäristöystävällisyys Hyvä kuntakuva Rakentamisen taso Energian säästäminen rt Viihtyisä kunta Ympäristökuormitus Viemäriliittymien lisääminen ys Kriittiset menestystekijät Kriteeri, mittari tai tapa Tavoitetaso 2008 Vastuutaho Hyvinvoipa henkilöstö Rakennuslupien käsittelyaika 4 viikkoa rt Ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät/koulutuskortti Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö LYHENTEET tekninen johtaja trkm toimistorakennusmestari ua ulkoalueiden esimies tm tiemestari kiinteistöpäällikkö tame talonrakennusmestari ys ympäristösihteeri lvi lvi-insinööri rt rakennustarkastaja tesi tilapalvelun esimiehet