Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen"

Transkriptio

1 Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies toimii perhepalvelujen Iin palvelualueen perhepalvelujen esimiehenä oman työnsä ohella yhdessä prosessikohtaisten vastuuhenkilöiden kanssa sekä sosiaalityön ja vammaispalvelujen lähiesimiehenä. Perhepalvelujen palveluesimies vastaa perhepalvelujen Iin palvelualueen ydinprosessin laadukkaasta, vaikuttavasta ja kustannustehokkaasta tuottamisesta asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti yhdessä seudullisen perhepalvelujohtajan kanssa. Virkatehtäviin sisältyy sosiaalityön asiakastyön ohjausta sekä Iin perhepalvelualueen henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä sovitun työnjaon mukaisesti. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk. Pätevyysvaatimukset: Sosiaalihuollon kelpoisuuslain 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Edellytetään hyvää sosiaalihuollon ja perheiden palvelujen toimialaosaamista sekä riittävää esimiestaitoa. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja kehittävää työotetta. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote on esitettävä tarvittaessa. Täyttäminen: sisäinen haku. Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies toimii perhepalvelujen Pudasjärven palvelualueen perhepalvelujen esimiehenä oman työnsä ohella yhdessä prosessikohtaisten vastuuhenkilöiden kanssa sekä sosiaalityön ja vammaispalvelujen lähiesimiehenä. Perhepalvelujen palveluesimies vastaa perhepalvelujen Pudasjärven palvelualueen ydinprosessin laadukkaasta, vaikuttavasta ja kustannustehokkaasta tuottamisesta asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti yhdessä seudullisen perhepalvelujohtajan kanssa. Virkatehtäviin sisältyy asiakastyön ohjausta sekä Pudasjärven perhepalvelualueen henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä sovitun työnjaon mukaisesti. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk. Pätevyysvaatimukset: Sosiaalihuollon kelpoisuuslain 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Edellytetään hyvää sosiaalihuollon ja perheiden palvelujen toimialaosaamista sekä riittävää esimiestaitoa. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja kehittävää työotetta. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote on esitettävä tarvittaessa. Täyttäminen: sisäinen haku. Sivu 1 / 7

2 Sosiaalityö ja vammaispalvelut Nimike: seudullinen erityisryhmien asumispalveluvastaava, määräaikainen virka Tehtävät: Erityisryhmien asumispalveluvastaava toimii erityisryhmien (kehitysvammaisten, vaikeavammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdeasiakkaiden) asumispalvelujen seudullisena prosessivastaavana oman työnsä ohella. Viran tehtäviin sisältyy yhteistoiminta-alueen erityisryhmien asumispalvelumallin rakentaminen ja käytäntöön vieminen yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa sekä maksusitoumus/palvelupäätösten ja asiakasmaksupäätösten tekeminen palvelutuotantolautakunnan päättämien taksojen perusteella. Virka täytetään kahden vuoden määräajaksi ja määräaikaisuuden perusteena on, että yhteistoiminta-alueen palvelujärjestelmän rakentaminen ja yhdenmukaistaminen on kesken. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk. Pätevyysvaatimukset: Tehtävään soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto, sosiaalija terveyspalvelujen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön hyvä tuntemus. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, esimiestaitoa, yhteistyökykyä ja kehittävää työotetta. Täyttäminen: sisäinen haku Neuvolapalvelut Nimike: seudullinen vastaava terveydenhoitaja, työsopimussuhde Tehtävät: Vastaava terveydenhoitaja toimii neuvolapalvelujen prosessivastaavana oman työnsä ohella koko sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueella vastaten neuvolapalvelujen laadukkaasta, vaikuttavasta ja kustannustehokkaasta tuottamisesta asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti yhdessä seudullisen perhepalvelujohtajan ja alueellisen henkilöstön kanssa. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk. Pätevyysvaatimukset: Laillistetun terveydenhoitajan kelpoisuus. Edellytetään perhekeskeisen, terveyttä ja hyvinvointia edistävien neuvolapalvelujen kehittämisnäkemystä sekä riittävää esimiestaitoa ja yhteistyökykyä. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote on esitettävä tarvittaessa. Täyttäminen: sisäinen haku Työ- ja päivätoimintapalvelut Nimike: seudullinen vastaava ohjaaja, virka Tehtävät: Vastaava ohjaaja toimii työ- ja päivätoiminta-palvelujen prosessivastaavana yhden palvelualueen lähiesimiestehtävän lisäksi koko sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueella vastaten työ- ja päivätoimintapalvelujen laadukkaasta, vaikuttavasta ja kustannustehokkaasta tuottamisesta asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti yhdessä seudullisen perhepalvelujohtajan ja alueellisen henkilöstön kanssa. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk. Sivu 2 / 7

3 Pätevyysvaatimukset: Tehtävään soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto, hyvä toimiala-osaaminen, riittävä esimiestaito ja yhteistyötaidot. Edellytetään seudullisten työ- ja päivätoimintapalvelujen kehittämisnäkemystä. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote on esitettävä tarvittaessa. Täyttäminen: sisäinen haku. Terveyspalvelut Nimike: vastaava lääkäri, virka, 2 vakanssia Tehtävät: Vastaava lääkäri toimii virkansa ohessa lääketieteellisten asioiden vastuullisena asiantuntijana ja johtajana omalla palvelualueellaan. Hän on alueensa terveyskeskuslääkäreiden lähiesimies. Vastaava lääkäri toimii terveyspalvelujohtajan kumppanina alueensa terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja taloudellisessa seurannassa yhteistyössä alueensa tulosvastuullisten lähiesimiesten kanssa. Vastaava lääkäri toimii koko yhteistoiminta-alueen vastuulääkärinä erikseen sovittavissa asioissa (esim. tartuntataudit, kutsunta-asiat). Palkkaus lääkärisopimuksen mukainen. Pätevyysvaatimukset: Laillistetun lääkärin pätevyys. Lisäksi edellytetään hyviä Täyttäminen: Pudasjärven palvelualueen vastaavaksi lääkäriksi nimetään Seppo Leppänen ja Utajärvi-Vaalan palvelualueen vastaavaksi lääkäriksi nimetään Teemu Strengell. Vastaanotto Nimike: vastaanoton palveluesimies, työsuhde, 3 vakanssia Tehtävät: Vastaanoton palveluesimies on terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan esimies ja palveluprosessien vastaava oman työnsä ohessa. Vastaanottotoimintaan sisältyvät lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanoton lisäksi laboratorio- ja kuvantamistoiminnot. Vastaanoton palveluesimies osallistuu sairaanhoitajana yksikön päivittäiseen toimintaan ja vastaa palvelujen tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta sekä palvelujen kehittämisestä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk. Pätevyysvaatimukset: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sairaanhoitaja (AMK) tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään riittävää kokemusta terveyskeskuksen toiminnasta, esimiestaitoa ja yhteistyökykyä sekä hyviä Täyttäminen: Sisäinen haku. Iin palvelualue (1 vakanssi), Pudasjärven palvelualue (1 vakanssi) ja Utajärvi-Vaalan palvelualue (1 vakanssi). Sivu 3 / 7

4 Kuntoutus Nimike: seudullinen kuntoutuksen palveluesimies, määräaikainen työsuhde, 1 vakanssi Tehtävät: Kuntoutuksen palveluesimies vastaa kuntoutuksen palveluprosesseista oman työnsä ohessa. Hän osallistuu yksikkönsä päivittäiseen toimintaan. Lisäksi hän vastaa palvelujen tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta sekä palvelujen kehittämisestä koko yhteistoiminta-alueella asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk. Kahden vuoden määräaikaisuutta perustellaan mm. seuraavilla tekijöillä: kuntoutukseen sisältyvät toiminnot ovat terveyskeskuksissa jossain määrin vakiintumattomat, työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on lähivuosina arvioinnin kohteena ja kuntoutuksesta koituville kustannuksille pyritään hakemaan, yhteisesti hyväksyttävät, oikeat maksajat (kuntalaiset, kunnat, valtio, Kela, vakuutusyhtiöt jne). Pätevyysvaatimukset: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto fysioterapeutti tai toimintaterapeutti (AMK) tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään riittävää kokemusta terveyskeskuksen kuntoutustoiminnasta, esimiestaitoa ja yhteistyökykyä sekä hyviä Täyttäminen: Sisäinen haku. Mielenterveystyö Nimike: seudullinen mielenterveystyön palveluesimies, määräaikainen työsuhde, 1 vakanssi Tehtävät: Mielenterveystyön palveluesimies vastaa mielenterveystyön palveluprosesseista oman työnsä ohessa. Hän osallistuu yksikkönsä päivittäiseen toimintaan. Lisäksi hän vastaa palvelujen tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta sekä palvelujen kehittämisestä koko yhteistoiminta-alueella asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk. Kahden vuoden määräaikaisuutta perustellaan mm. seuraavilla tekijöillä: mielenterveystyöhön sisältyvät toiminnot ovat terveyskeskuksissa jossain määrin vakiintumattomat. Lisäksi työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä saattaa muuttua lähivuosina, ja erityisesti psykiatriselle avokuntoutukselle etsitään uusia tekijöitä ja siitä koituville kustannuksille vastuullisia maksajia. Pätevyysvaatimukset: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (AMK) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään riittävää kokemusta terveyskeskuksen mielenterveystyöstä, esimiestaitoa ja yhteistyökykyä sekä hyviä Täyttäminen: Sisäinen haku. Sivu 4 / 7

5 Suun terveydenhuolto Nimike: seudullinen johtava hammaslääkäri, virka, 1 vakanssi Tehtävät: Johtava hammaslääkäri toimii virkansa ohessa suun terveydenhuollon esimiehenä ja johtajana yhteistoiminta-alueella. Hän osallistuu oman yksikkönsä päivittäiseen toimintaan. Lisäksi hän vastaa palvelujen tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta sekä palvelujen kehittämisestä koko yhteistoiminta-alueella asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palkkaus lääkärisopimuksen mukainen. Pätevyysvaatimukset: Laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Lisäksi edellytetään hyviä Täyttäminen: Yhteistoiminta-alueen johtavaksi hammaslääkäriksi nimetään Ismo Kaivorinne Pudasjärven palvelualueelta. Suun terveydenhuolto Nimike: vastaava hammaslääkäri, virka, 2 vakanssia Tehtävät: Vastaava hammaslääkäri toimii virkansa ohessa suun terveydenhuollon lähiesimiehenä ja johtajana omalla palvelualueellaan. Hän osallistuu oman yksikkönsä päivittäiseen toimintaan. Lisäksi hän vastaa palvelujen tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta sekä palvelujen kehittämisestä omalla palvelualueellaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palkkaus lääkärisopimuksen mukainen. Pätevyysvaatimukset: Laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Lisäksi edellytetään hyviä Täyttäminen: Iin palvelualueen vastaavaksi hammaslääkäriksi nimetään Anna-Kaisa Kaarivaara ja Utajärvi-Vaalan palvelualueen vastaavaksi hammaslääkäriksi nimetään Raija Yrjämä. Osastohoito Nimike: osastohoidon osastonhoitaja, työsuhde, 2 vakanssia Tehtävät: Osastohoidon osastonhoitaja vastaa oman työnsä ohella lyhytaikaisen, kuntouttavan osastohoidon palveluprosesseista. Hän osallistuu sairaanhoitajana osaston päivittäiseen toimintaan. Lisäksi hän vastaa osastohoidon palvelujen tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta sekä palvelujen kehittämisestä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk. Pätevyysvaatimukset: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sairaanhoitaja (AMK) tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään riittävää kokemusta terveyskeskuksen toiminnasta, esimiestaitoja ja yhteistyökykyä sekä hyviä Täyttäminen: Sisäinen haku. Iin palvelualue (1 vakanssi), Pudasjärven palvelualue (1 vakanssi) Sivu 5 / 7

6 Nimike: osastohoidon osastonhoitaja, työsuhde, 1 vakanssi Tehtävät: Osastohoidon osastonhoitaja vastaa oman työnsä ohella lyhytaikaisen, kuntouttavan osastohoidon palveluprosesseista ja hoivahoidon toiminnan organisoinnista seurannasta ja kehittämisestä sekä osallistuu sairaanhoitajana välilliseen ja välittömään hoitotyöhön Utajärven ja Vaalan palvelualueella. Lisäksi hän vastaa osastohoidon palvelujen tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta sekä palvelujen kehittämisestä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk. Pätevyysvaatimukset: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sairaanhoitaja (AMK) tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään riittävää kokemusta terveyskeskuksen toiminnasta ja vanhustyöstä, esimiestaitoja ja yhteistyökykyä sekä hyviä Täyttäminen: Sisäinen haku. Utajärvi-Vaalan palvelualue (1 vakanssi). Vanhuspalvelut Kotihoito Nimike: kotihoidon palveluesimies, virka, 3 vakanssia Tehtävät: Kotihoidon palveluesimies vastaa palvelualueensa kotihoidon toiminnan organisoinnista, kehittämisestä ja seurannasta. Palveluesimies toimii oman virkansa ohella vastuualueensa lähiesimiehenä omalla palvelualueellaan ja osallistuu välilliseen ja tarvittaessa välittömään asiakastyöhön. Palveluesimies vastaa kotihoidon palveluiden tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä vastaa osaltaan kotihoidon talousarviosuunnittelusta, talouden seurannasta ja raportoinnista. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk. Kelpoisuusehdot: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (AMK) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä lisäksi riittävä hallinnollinen kokemus. Hakijalle katsotaan eduksi kuntouttavan työotteen ja hoitotyön osaaminen sekä kyky organisoida ja kehittää kotihoidon toimintaa. Lisäksi edellytetään kokemusta vanhustyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, esimiestaitoja ja kehittävää työotetta. Täyttäminen: Sisäinen haku: Iin palvelualue (1 vakanssi), Pudasjärven palvelualue (1 vakanssi) ja Utajärvi-Vaalan palvelualue (1 vakanssi). Asumispalvelut Nimike: asumispalvelujen palveluesimies, virka, 3 vakanssia Tehtävät: Asumispalvelujen palveluesimiehen tehtävinä ovat asumispalveluiden toiminnan organisointi, seuranta ja kehittäminen, sekä osallistuminen välilliseen ja välittömään asiakastyöhön. Palveluesimies toimii oman virkansa ohella vastuualueensa Sivu 6 / 7

7 lähiesimiehenä ja vastaa tehtäväalueensa palveluiden tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä vastaa omalta osaltaan asumispalveluiden talousarviosuunnittelusta, talouden seurannasta ja raportoinnista. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk. Kelpoisuusehdot: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (AMK) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä lisäksi riittävä hallinnollinen kokemus. Hakijalle katsotaan eduksi kuntouttavan työotteen ja hoitotyön osaaminen sekä kyky organisoida ja kehittää asumispalvelujen toimintaa. Lisäksi edellytetään kokemusta vanhustyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, esimiestaitoja ja kehittävää työotetta. Täyttäminen: Sisäinen haku. Ii palvelualue (1 vakanssi), Pudasjärvi palvelualue (1 vakanssi) ja Utajärven ja Vaalan palvelualue (1 vakanssi). Hoivahoito Nimike: hoivakodin vastaava hoitaja, työsuhde, 2 vakanssia Tehtävät: Hoivakodin vastaavan hoitajan tehtävinä ovat hoivahoidon toiminnan organisointi, seuranta ja kehittäminen sekä osallistuminen välilliseen ja välittömään hoitotyöhön. Vastaava hoitaja toimii yksikkönsä lähiesimiehenä ja vastaa hoivapalveluiden tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtäviin kuuluu oman yksikön talousarviosuunnittelu, talouden seuranta ja raportointi. Kelpoisuusehdot: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (AMK) tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä lisäksi riittävä hallinnollinen kokemus. Tehtävässä katsotaan eduksi kuntouttavan hoitotyön osaaminen sekä kyky organisoida ja kehittää vastuualueensa toimintaa. Lisäksi edellytetään kokemusta vanhustyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, esimiestaitoja ja kehittävää työotetta. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk. Täyttäminen: Sisäinen haku. Iin palvelualue (1 vakanssi) ja Pudasjärven palvelualue (1 vakanssi). Sivu 7 / 7

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

A. VAKINAISET TOIMET:

A. VAKINAISET TOIMET: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 18.3.2013 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset ja määräaikaiset toimet:

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006. TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta

LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006. TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006 TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta Oulunkaaren seutukunta ja Vaala Kuntien väkiluku 30.6.2006

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta)

AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta) AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta) YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, RUNKORYHMÄ PALAUTE- Kommentit Työterveyshuolto (hk 11) Laboratorio

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti 1.1.2011 30.4.2011 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja Pentti Laamanen on toimittanut 16.4.2014 seuraavan ilmoituksen työnantajalle eläkkeelle jäämisestään:

KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja Pentti Laamanen on toimittanut 16.4.2014 seuraavan ilmoituksen työnantajalle eläkkeelle jäämisestään: Kaupunginhallitus 247 04.06.2014 Kaupunginhallitus 315 19.08.2014 Kaupunginhallitus 329 02.09.2014 Ympäristöjohtajan viran täyttäminen 422/03.05/2014, 468/03.05/2014 KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ RAPORTTI Päivi Cheney Jukka Juvonen Paula Reponen Mauno Saari Eeva Tolonen Aaro Tolonen Olli Vesala 1 JOHDANTO...4 2 TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot