PowerPointin jatkokurssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PowerPointin jatkokurssi"

Transkriptio

1 1 PowerPointin jatkokurssi Ohje PowerPoint 00 -ohjelman monipuoliseen käyttöön 1 Kuvion liittäminen diaesitykseen Kuvion piirtäminen Kuvion siirtäminen Kuvion koon muuttaminen Kuvion värin vaihtaminen Kuvion kopioiminen Useamman kuvion muokkaaminen kerralla Yhden tai useamman kuvion poistaminen Tekstin lisääminen kuvion sisään Kuvioiden ryhmittely Kuvioiden järjestäminen Kuvion muuttaminen hyperlinkiksi... 5 Tehosteiden liittäminen diaesitykseen Dian vaihtumisen tehoste Animaation lisääminen tekstiin Animaatioiden lisääminen kuvioihin Animaatioiden muokkaaminen Animaatioiden muut säädöt...11 Omien kuvien ja videoiden liittäminen esitykseen Diaesitys ja hyvä esitystapa...14 Tässä oppaassa käsitellään PowerPointin toimintoja, joiden osaaminen edellyttää ohjelman aiempaa käyttöä. PowerPointin perusteet voi opiskella materiaalista, joka on laadittu peruskurssia varten. Materiaali löytyy verkosta osoitteesta: /opettajille/tipsntricks.htm Tämän oppaan avulla opit tekemään kaavioita käyttämällä apuna PowerPointin piirtotyökaluja sekä automaattisia muotoja. Opit myös lisäämään diaesitykseen monipuolisia tehosteita. Ohjeen lopussa opastetaan omien kuvien ja videoiden liittäminen diaesitykseen, sekä kerrotaan diaesityksen esittämiseen liittyvistä asioista. 1 Kuvion liittäminen diaesitykseen Officen ohjelmat (Excel, PowerPoint, Word) sisältävät yhteisen kuvakirjaston, ClipArtin. ClipArt sisältää erilaisia piirroskuvia, jotka on luokiteltu erilaisiin aihepiireihin. Aina valmiiden kuvien joukosta ei kuitenkaan löydy sopivaa kuvaa, vaan tulee tarve piirtää oma kuva tai kaavio. ClipArt-kuvat alkavat myös olla tuttuja monilta luennoilta, eikä niillä siksi välttämättä saavuteta samaa hyötyä, kuin aivan uudella kuvalla. PowerPointissa on mahdollista piirtää muotoja vapaasti, aivan kuten esim. Paint-piirto-ohjelmassa. PowerPoint sisältää myös monipuolisen automaattisten muotojen kokoelman. Seuraavassa käsitellään laajasti kuvioiden ja kaavioiden piirtämistä PowerPointin omilla piirrostyökaluilla.

2 1. Klikkaa Automaattiset muodot (AutoShapes) -valikkoa piirtotyökaluriviltä. Etsi sopiva kuvioryhmä liikuttamalla hiiren kohdistinta avautuvassa valikossa. Klikkaa valitsemaasi kuviota. Nyt hiiren kohdistin muuttuu +:ksi ja voit aloittaa piirtämisen Kuvion piirtäminen Vie hiiren kohdistin dian päälle. Klikkaa hiiren vasen näppäin pohjaan ja liikuta hiirtä kuvion koon ja muodon määrittämiseksi. Päästä vasen näppäin irti, kun kuvio on sopivan kokoinen. Automaattisen muotojen lisäksi piirtotyökalurivillä on muitakin piirto-objekteja, kuten nuolia. Näitä lisätään diaan samoin kuten automaattisia muotoja. Kaikkien piirto-objektien ulkonäköä päästään muokkaamaan objektia tuplaklikkaamalla. 1. Kuvion siirtäminen Kuvion piirtämisen ei tarvitse onnistua heti ensimmäisellä kerralla. Kuvion sijaintia, kokoa, muotoa ja kulmaa voidaan muuttaa helposti myös jälkeenpäin. Kuvion sijaintia muutetaan raahaamalla se haluttuun kohtaan. Siirrä hiiren osoitin kuvion päälle ja tartu kuvion keskeltä hiirellä. Vie kuvio haluamaasi kohtaan diassa ja päästä hiiren painike irti. 1. Kuvion koon muuttaminen Kuvion kokoa muutetaan muotoilukahvoista. Muotoilukahvat ovat valkoisia ympyröitä, jotka ilmestyvät kuvion ympärille klikattuasi sitä hiirellä. Kuvion sivuilla olevat muotoilukahvat levittävät tai venyttävät kuviota. Kuvion nurkissa olevista muotoilukahvoista on mahdollista skaalata kuvaa, eli säilyttää kuvion mittasuhteet, mutta kasvattaa tai pienentää kokoa. Kuvion kokoon ja muotoon vaikutetaan tarttumalla näihin kahvoihin. 1. Paina hiiren vasen painike pohjaan kahvan päällä ja liikuta hiirtä haluamaasi suuntaan.. Jos haluat muuttaa kuvion kulmaa, vie kohdistin kiertokahvan päälle, klikkaa hiiren vasen näppäin pohjaan ja kierrä kuviota kunnes kulma on sopiva. Lopuksi vapauta hiiren näppäin. 1

3 1.4 Kuvion värin vaihtaminen 1. Valitse kuvio tuplaklikkaamalla sitä hiirellä. Klikkaa avautuvasta ikkunasta Väri (Color)-valikkoa, josta voit valita kuviolle värin. Alasvetovalikosta löytyy myös lukuisia erilaisia täytön tehosteita.. Jos haluat muuttaa kuvion reunaviivan väriä, valitse väri alemmasta Väri (Color)-valikosta. Kuvin värityksen lisäksi kuviolle on mahdollista lisätä varjo, tai tehdä kuviosta kolmiulotteinen. Nämä työkalut löytyvät piirtotyökaluriviltä, näytön alareunasta. Valitse kuvio, jota haluat muokata. Paina varjostus tai -D-painiketta. Molemmat sisältävät useita eri vaihtoehtoja, joiden avulla voit valita mm. varjon tai valon suunnan. Lisäksi molempia toimintoja voi laajentaa Varjostuksen asetukset (Shadow Settings ) ja Kolmiulotteisuusasetukset (-D Settings ) - valinnoista. 1.5 Kuvion kopioiminen Jos kaaviosi sisältää esim. useita eri laatikoita joissa on tekstiä, tai ympyröitä, joissa on jokin erityinen taustaväri tai reunaviiva, ei jokaista kuviota kannata piirtää erikseen. Tee ensin yksi kuvio valmiiksi ja kopioi tätä tarvittava määrä. Kuvion kopiointi tapahtuu kopioi ja liitä -toiminnolla (esim. ctrl+c, ctrl+v), tai PowerPointin omalla monistustoiminnolla, jonka näppäinyhdistelmä on ctrl + D (Duplicate). 1.6 Useamman kuvion muokkaaminen kerralla Toisinaan olisi hyödyllistä pystyä kohdistamaan tietyt muutokset useampaan kuvioon kerrallaan. Tällöin kuviot tulee ensin valita, ja toimia sitten kuten edellä kuvatuissa esimerkeissä. Usean kuvion valinta onnistuu painamalla näppäimistön ctrl-näppäin pohjaan. Napsauta tämän jälkeen kaikkia niitä kuvioita, joita haluat muutoksen koskevan. Päästä lopuksi irti ctrl-näppäimestä. Kun halutut kuviot on valittu, siirry jonkin niistä kohdalle ja tuplaklikkaa hiirtä. Tee halutut muutokset. Nyt muutokset kohdistuvat kaikkiin valittuina oleviin kuvioihin. Jos painat vahingossa valittujen kuvioiden ulkopuolella, valinta raukeaa ja joudut tekemään valinnan uudelleen. Useamman kuvion valinta onnistuu kätevästi myös tavalla, joka kerrotaan luvun 1.7. kohdassa.

4 4 1.7 Yhden tai useamman kuvion poistaminen 1. Valitse kuvio ja paina näppäimistöltä Delete. Valitse useampia kuvioita piirtämällä hiirellä kehys kuvioiden ympärille. Jos haluat poistaa kuviot, paina Delete 1.8 Tekstin lisääminen kuvion sisään Tekstilaatikoita varten PowerPointissa on erityinen piirrosobjekti, Tekstikehys (Text Box). Kehyksen avulla voidaan piirtää nelikulmioita, jotka sisältävät tekstiä. Nelikulmioiden kokoa, reunaviivaa, taustaväriä ja fonttia voidaan muuttaa. PowerPoint-esityksessä saatetaan kuitenkin tarvita myös muun muotoisia tekstiä sisältäviä objekteja. Siksi kaikkiin PowerPointilla tehtyihin piirrosobjekteihin onkin mahdollista lisätä tekstiä. Tekstin lisäys piirrosobjektiin tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse kuvio klikkaamalla sitä hiirellä. Kirjoita haluamasi teksti kuvioon Voit myös painaa kuviota hiiren oikealla painikkeella ja valita esiin tulevasta valikosta kohdan Add Text (Lisää teksti). Tällöin kursori alkaa vilkkua kuviossa osoittaen seuraavaksi ilmestyvän kirjaimen paikan. 1.9 Kuvioiden ryhmittely Kuvioiden ryhmittelyllä voit liittää useita kuvioita yhdeksi objektiksi. Näin voit siirtää ja muokata niitä yhdessä. 1. Paina näppäimistön Ctrl-painike pohjaan ja valitse ryhmiteltävät kuviot klikkaamalla niitä hiirellä. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä jonkun valitun kuvion päällä. Valitse avautuvasta valikosta Ryhmittely (Grouping) ja Ryhmitä (Group) Tämän jälkeen voit muuttaa ryhmiteltyjen kuvioiden kokoa siten, että muutos vaikuttaa kerralla kaikkiin ryhmiteltyihin kuvioihin, voit myös siirtää kaikkia ryhmiteltyjä kuvioita yhdellä kertaa. Pura ryhmitys valitsemalla Pura ryhmittely (Ungroup)

5 Kuvioiden järjestäminen Kuviot järjestäytyvät PowerPoint-dialle päällekkäin. Päällekkäisyydellä tarkoitetaan sitä, että dialle ensimmäisenä piirretyt kuviot jäävät myöhemmin piirrettyjen kuvioiden alle. Järjestyksen ei tarvitse kuitenkaan olla alkuperäinen, vaan kuvioiden järjestystä on mahdollista muuttaa jälkeenpäin. 1. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä järjestettävän kuvion päällä. Valitse avautuvasta valikosta Järjestys (Order) ja se, mihin haluat kuvion asettaa 1.11 Kuvion muuttaminen hyperlinkiksi Kuvio voi toimia myös hyperlinkkinä. Tästä on hyötyä silloin, kun kaavion eri osat esittävät esim. laitoksia, joilla on kotisivut. Samalla toiminnolla diassa olevat kuviot saadaan osoittamaan diaesityksen eri dioihin. Näin esim. viimeisessä diassa voisi olla nuoli, joka osoittaisi diaesityksen alkuosaan - kuvioiden avulla voidaan siis toteuttaa myös diaesityksen sisäinen linkitys. 1. Klikkaa valitsemaasi kuviota hiiren oikealla näppäimellä. Valitse avautuvasta valikosta Toimintoasetukset (Action settings). Valitse avautuvasta ikkunasta Hyperlinkki (Hyperlink to) -valikosta kohta URL 4. Kirjoita avautuvaan tekstikenttään linkitettävän sivun internet-osoite 1 4

6 6 Tehosteiden liittäminen diaesitykseen Kun esitykseen on saatu piirrettyä halutut kuviot, voidaan alkaa suunnitella kuvioihin liitettäviä tehosteita. Tehosteiden avulla kuviot saadaan ilmestymään kaavioon halutussa järjestyksessä. Seuraavassa luvussa kerrotaan kuinka diaesitykseen lisätään dian vaihtumiseen liittyvät tehosteet. Myöhemmin tässä kappaleessa kerrotaan kuinka diassa oleviin kuvioihin liitetään tehosteita..1 Dian vaihtumisen tehoste PowerPointissa on kahdenlaisia tehosteita: dian vaihtoon liittyvät tehosteet ja dian sisältämiin elementteihin liittyvät tehosteet. Tehosteet voivat olla sekä liikettä että ääntä. Tehosteen käynnistyminen voidaan ajastaa tai asettaa alkamaan hiiren painalluksesta. Kaikki tehosteisiin liittyvät työkalut ja valikot löytyvät Diaesitys (Slide Show) -valikosta. Dian vaihtumisen tehoste Dian vaihtumisen tehosteet on helpointa lisätä dialajittelunäkymässä (Slide Sorter View). Näkymä vaihdetaan näytön vasemman alanurkan näkymäpainikkeista tai Näytä (View) Dialajittelu (Slide Sorter). Tässä näkymässä halutut diat voidaan vaivattomasti maalata ja esikatselun avulla saadaan kuva valitusta tehosteesta. Dian vaihtumisen tehosteita varten tehtäväruutuun avautuu oma erityinen näkymänsä. Valitse valikosta Diaesitys (Slide Show) Dian vaihtuminen (Slide Transition). Tehtäväruutuun vaihtuu dian vaihtumiseen liittyvät eri vaihtoehdot Valitse haluamasi dian vaihdon tehoste. Voit käyttää apuna ruudussa näkyvää esikatselua.. Valitse tehosteen nopeus. Äänen liittäminen dian vaihtoon tapahtuu tästä 4. Dian vaihdon voi ajastaa tai asettaa dia vaihtumaan hiirtä painettaessa 4 Tehoste voidaan liittää yksittäiseen diaan, valittuihin dioihin tai kaikkiin dioihin. Tehosteen saa liitettyä kaikkiin dioihin tehtäväruudun alareunan painikkeella Käytä kaikissa dioissa (Apply to All Slides). Jos haluat liittää tehosteen vain joihinkin tiettyihin dioihin, valitse nämä ja tee edellä kuvattu tehosteen lisääminen.

7 7. Animaation lisääminen tekstiin Animaatiolla voidaan esityksessä määrittää kohteita mm. ilmaantumaan, liikkumaan, muuttamaan muotoaan tai katoamaan. Kohteita voivat olla esimerkiksi otsikko, tekstilause, tekstikappale, kuva tai kuvio. Seuraavissa kappaleissa kuvaillaan, kuinka PowerPoint-esityksessä käytetään erilaisia tehosteita. PowerPoint animaatioiden hyödyntämisessä on aineistoa tuottavalla luennoitsijalla kaksi lähtökohtaa: 1. Valmiin PowerPoint-esityksen uudistaminen animaatioita käyttäen. Uuden PowerPoint-esityksen laatiminen käyttäen apuna animaatioita Valmiiseen esitykseen lisätään animaatioita Kuvassa näkyvässä diassa ei ole lainkaan animaatioita. Tekstiä sisältävän dian tekstit voidaan animoida mm. ilmestymään diaan hiiren painalluksesta. 1. Avaa ylävalikosta toiminto Diaesitys (Slide Show) Mukautettu animaatio (Custom Animation). Tehtäväruutu avautuu näytön oikeaan reunaan. Valitse hiirellä maalaten ensimmäinen animoitava teksti 4. Paina Lisää tehoste (Add Effect) - painiketta 4 5. Tällöin avautuu pudotusvalikko, josta voit valita maalatulle tekstille halutun animaation: Sisääntulo (Entrance) ilmaantuminen Korostus (Emphasis) korostaminen Lopeta (Exit) poistuminen Liikeradat (Motion Effects) muu animaatio 5

8 8 6. Valitse sopivan yläkategorian alta mieleisesi tehoste. Lisää tehosteita (More Effects ) -valikon alta löytyy harvemmin käytettyjä tehosteita. Valinnan jälkeen PowerPoint asettaa animointitoiminnon valitulle tekstille Tekstiin liitetty animointi ilmaistaan pienenä numerona, joka näkyy tekstin edessä. Ensimmäisenä animoitu teksti saa numerokseen 1, ja tämän jälkeen animoidut, jne. Numero kuvaa myös tekstin ilmestymisjärjestystä. Esiintymisjärjestystä voi vaihtaa jälkeenpäin. Järjestyksen vaihtamisesta kerrotaan myöhemmin tässä ohjeessa. 8. Voit testata animointia painamalla Tehtäväruudun alareunassa olevaa Toista (Play)-painiketta. 7 8 Tehosteen kopiointi muihin tekstiriveihin Tämän jälkeen on helpointa tehdä vastaava animointi muihin kahteen tekstiosaan näin: 1. Vie hiiri toisen tekstiosan alkuun ja paina askelpalautinta (backspace), jolloin teksti hyppää kiinni ensimmäiseen tekstiosaan ja luettelomerkki poistuu 1. Tämän jälkeen paina Enteriä ja toinen tekstiosa saa samanlaisen animaation. Jatka näin, kunnes kaikki diassa olevat tekstirivit ovat saaneet saman animaation.

9 9 Uuden animoidun esityksen laatiminen Esitys aloitetaan otsikkodialla. Otsikkodia ei yleensä sisällä tehosteita, sen tähden tämä ohje alkaa ensimmäisestä sisältödiasta. Uuden animoidun esityksen teko ei tekstin osalta eroa paljon edellä kuvatusta vanhan diaesityksen animoinnista. Siinä missä vanhassa esityksessä teksti on diassa valmiina, kirjoitetaan sitä uudessa esityksessä sitä mukaa kun ideoita syntyy. Tekstin animointi aloitetaan maalaamalla hiirellä se osa tekstiä, jota animoinnin halutaan koskevan. Kirjoita siis diaan ensimmäinen tekstirivi ja maalaa se. Paina Tehtäväruudun Lisää tehoste (Add Effect) - painiketta. Tällöin avautuu pudotusvalikko, josta valitset maalatulle tekstille halutun animaation. Animaatiot on jaoteltu neljään luokkaan sisältämiensä tehosteiden mukaan: Entrance ilmaantuminen Emphasis korostaminen Exit poistuminen Motion Effects muu animaatio Valitsemalla näistä yläluokista jonkun, saat auki valikon, jossa on nähtävillä kaikki mahdolliset luokkaan kuuluvat tehosteet. Valinnan jälkeen PowerPoint asettaa animointitoiminnon valitulle tekstille. Tämän jälkeen paina Enter jolloin diaan ilmestyy luettelomerkki ilmaisemaan seuraavan rivin alkamista. Kirjoita luettelomerkin perään seuraava rivi. PowerPoint kopioi ensimmäisen rivin tehosteet dian muihin riveihin.

10 10. Animaatioiden lisääminen kuvioihin Osa piirretyistä kaavioista hyötyy animoinnista. Animoinnin avulla kaavion eri osat ilmestyvät diaan haluttuna aikana. Animoinnin avulla kaavion eri osia voidaan myös korostaa: niiden koko, väriä ja sijaintia voidaan muuttaa. Kaavion osien korostaminen tapahtuu kuten diassa olevan tekstinkin korostaminen. 1. Valitse hiirellä kuvio, johon haluat lisätä tehosteen.. Paina hiiren oikeaa painiketta ja valitse Muokattu animaatio (Custom Animation) 1. Tehtäväpalkkiin avautuu animaationäkymä 4. Valitse Lisää tehoste (Add Effect) -painikkeen alta jokin sopiva animaatiotoiminto 4 5. Kuvion eteen ilmestyy järjestysnumero osoittamaan onnistuneen animoinnin liittämistä 6. Nyt voit muokata tehtäväruudussa animoinnin yksityiskohtia: mm. valita milloin animointi käynnistyy Animaatioiden muokkaaminen PowerPoint asettaa esitysjärjestyksen oletuksena siihen järjestykseen, missä animaatiot on kuvioihin liitetty. Tämän ei kuitenkaan tarvitse olla animaation lopullinen järjestys, vaan animaatioiden järjestystä voidaan muuttaa. Animaatioiden järjestyksen lisäksi animaatiota voidaan muokata jälkeenpäin monin eri tavoin. Yleisin muokkaustoiminto on animaation poisto. Seuraavassa ohjeessa opastetaan, kuinka animoitujen kuvioiden tai tekstin esiintymisjärjestyksen voi muuttaa, kuinka animaatiota muokataan jälkeenpäin ja kuinka ne poistetaan kokonaan.

11 11 Animoinnin järjestyksen muuttaminen Kun halutut animaatiot on tehty, ne näkyvät tehtäväruudun animaatiokentässä listana. Jokaisella erillisellä animaatiolla on listassa järjestysnumero. Sama numero löytyy varsinaisesta diasta, animoidun kohteen edestä. Animoitujen osien esiintymisjärjestystä voi muuttaa raahaamalla hiirellä rivit uuteen järjestykseen. Kun järjestys on muuttunut, PowerPoint päivittää diaan kuvion edessä olevan numeron vastaamaan uutta esitysjärjestystä. Animoinnin muokkaus jälkikäteen Animoinnin muuttaminen jälkikäteen onnistuu tehtäväruudun Muuta (Change) -painikkeesta. Valitse haluamasi animaatio tehtäväruudun listalta, ja valitse Muuta (Change) -painikkeen alta avautuvasta valikosta uusi animointi. Animoinnin poisto Tehtäväruudun Muuta (Change) -painikkeen vieressä on Poista (Remove) -painike, josta valitun animaation voi poistaa. Poisto ei poista kuviota diasta, poistolla poistuu ainoastaan kuvioon liitetyt tehosteet..5 Animaatioiden muut säädöt Eräissä animaatiotyypeissä on mahdollista tehdä myös suuntaan ja nopeuteen liittyviä säätöjä. Jos tämä on mahdollista, ovat Suunta (Direction)- ja Vauhti (Speed)-valikot käytettävissä. Näistä alasvetovalikoista on mahdollisuus tehdä lisäsäätöjä animaatioihin. Huomaa: tällaiset muutokset kannattaa tehdä dian ensimmäiseen animaatioon, samassa tekstikentässä olevat seuraavat animaatiot saavat siten samat ominaisuudet Animaation toteutumisen voi testata animaatiokentän alareunassa olevilla painikkeilla. Toista (Play)-painike näyttää ko. dian animaation kokonaan sarjana ilman että käyttäjän tarvitsee välillä klikkailla mitään. Diaesitys (Slide show) -painike käynnistää PowerPointin luentotilassa jolloin voit testata miten kukin animaatio toimii kuten luennolla.

12 1 Omien kuvien ja videoiden liittäminen esitykseen Omien kuvien liittäminen PowerPoint-esitykseen Itse otettujen kuvien lisääminen PowerPoint-esitykseen tapahtuu Lisää (Insert)-valikon kautta. 1. Valitse Lisää (Insert ). Valitse Kuva (Picture ). Valitse Tiedostosta (From file ) 4. Etsi kuva muiden tiedostojen joukosta ja paina lopuksi Lisää (Insert) -painiketta. Kuva asettuu keskelle käsittelyssä olevaa diaa. Itse otetun kuvan kokoa ja sijaintia dialla voi muuttaa kuten muitakin kuvia PowerPoint-dioissa. Liikkuvan kuvan liittäminen PowerPoint-esitykseen PowerPoint sisältää valmiita animoituja piirroskuvia. Näiden esityksiin tuoma lisäarvo on kuitenkin enemmän viihteellinen kuin tietoa lisäävä. Jos kuitenkin haluat lisätä tällaisen liikkuvan piirretyn kuvan esitykseesi, se onnistuu seuraavalla tavalla: 1. Valitse Uusi Dia (New Slide). Valitse tehtävärivin diarakenteiden joukosta sellainen sisältödia, johon voit lisätä Media Clipin 1. Paina dian keskellä olevaa Lisää medialeike (Insert Media Clip) -painiketta 4. Kirjoita auenneen ikkunan hakusanakenttään haluamasi sana ja paina Etsi (Search) 5. Etsi sopiva kuva ja napsauta sitä hiiren vasemmalla painikkeella. Paina lopuksi OK. Animoitu gif-kuva ilmestyy diaan. 4 5

13 1 Videon liittäminen PowerPoint-esitykseen Jos haluat liittää animoitujen gif-kuvien sijaan diaesitykseen varsinaista videokuvaa, tulee muutama seikka pitää mielessä: PowerPointiin liitettävien videoiden tulee olla AVI, mpeg, wmv -muotoisia tiedostoja Videotiedoston esittäminen vaatii tehokkaan tietokoneen varmista etukäteen, että video toimii siinä tietokoneessa, jolla esitys aiotaan esittää Videotiedosto on pidettävä tallessa samassa kansiossa kuin esityskin jos myöhemmin siirrät tai kopioit esityksen, muista siirtää myös videotiedosto Videokuvan viemää tilaa diassa voi muuttaa, mutta tämä aiheuttaa kuvan rakeistumista Videoon kuuluva ääni tarvitsee äänentoistolaitteet - onko esitystilassa kaiuttimia? 1. Avaa valikko Lisää (Insert). Valitse Filmit ja äänet (Movies and Sounds). Valitse Filmi tiedostosta (Movies from File ) ja etsi tiedostojen joukosta lisättävä video 1 4. Valitse avautuvasta ikkunasta haluatko käynnistää videon heti, kun dia tulee esiin, vai vasta hiiren painalluksesta 4 5. Video asettuu oletuksena dian keskelle. Voit siirtää videota diassa, tai venyttää sitä siten, että se täyttää koko dian. Painamalla hiiren oikeaa näppäintä videon päällä ja valitsemalla valikosta Muokkaa Objekti: Filmi (Edit Movie Object), pääset tekemään joitakin videon esittämiseen liittyviä säätöjä. 5

14 14 4 Diaesitys ja hyvä esitystapa PowerPoint sisältää runsaasti erilaisia mahdollisuuksia esityksen elävöittämiseen. Diaesitysten elävöittämisessä on kuitenkin muistettava kohtuus. Dia joka sisältää kuvia, liikkuvia osia, paljon eri tavoin muokattua tekstiä ja mahdollisesti vielä taustaääniä, on usein esityksen kuulijasta epämieluisa ja sekava. Hyvä diaesitys voi olla hyvin monenlainen. Tässä kuitenkin yleisiä neuvoja hyvän esityksen laatimiseksi: Yhdessä diassa enintään 6-8 riviä tekstiä Tekstin fonttikoko on kyllin suuri, esim. 0pt Dian teksti koostuu avainsanoista tai lyhyistä virkkeistä Yhden dian sisältö muodostaa asiakokonaisuuden Diojen tekstiä on hyödyllistä korostaa tarpeen mukaan värein ja muotoiluin. Kahdella, kolmella eri fontilla saa jo huomattavia korostuksia aikaan. Useamman fontin käyttö tekee esityksestä sekavan ja vaikeasti seurattavan. Samoin muotoilulla tehdyt tehosteet ovat tehokkaita keinoja korostamaan tiettyä kohtaa tekstissä. Yhdellä dialla teksti kannattaa korostaa samalla muotoilulla, eikä sekoittaa yhdessä diassa useita eri muotoiluja. Kuvien käyttö diassa on hyvä tapa elävöittää esitystä. Jos käytät esityksessä muita kuin ClipArt-kuvia, ole tietoinen tekijänoikeuksista! Jos diaesityksessä käytetään tehosteita, on suositeltavaa käyttää niitä yhdenmukaisesti läpi koko esityksen. Äänitehosteita käytettäessä kannattaa pitää mielessä tila, jossa esitys pidetään. Kaiuttimia ei välttämättä ole saatavilla ja tärkeä ääni saattaa mennä sen vuoksi hukkaan. Esimerkki huonosta ja hyvästä diasta on tällainen: Diaesityksen aikana diaan voi tehdä merkintöjä PowerPointin omilla työkaluilla. Myös laserosoitin ja perinteinen karttakeppi ovat hyviä esityksen apuvälineitä. Painamalla diaa esityksen aikana hiiren oikealla painikkeella avautuu kuvassa esitetty valikko. Diassa olevaa tekstiä voi siis korostaa kynällä, tussilla ja korostuskynällä. Lisäksi esityksen päätyttyä voidaan päättää tallennetaanko dioihin tehdyt merkinnät vai pyyhitäänkö ne pois tallentamatta.

Kotiope Aarno Hyvönen p. 045 349 05 99 1/13. Ohjelma löytyy Microsoft Office -ohjelmaryhmästä

Kotiope Aarno Hyvönen p. 045 349 05 99 1/13. Ohjelma löytyy Microsoft Office -ohjelmaryhmästä Kotiope Aarno Hyvönen p. 045 349 05 99 1/13 PowerPoint 2010 Ohjelman käynnistäminen Ohjelma löytyy Microsoft Office -ohjelmaryhmästä Kirjoita otsikko ja alaotsikko. Alaotsikkona voi olla myös oma nimi.

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint 2010 Opas

Microsoft PowerPoint 2010 Opas Microsoft PowerPoint 2010 Opas PowerPoint on Microsoftin esitysgrafiikkaohjelma jolla on helppo laatia esityksiä eri tarpeisiin, kuten vaikkapa esitelmien pitoon tai opetukseen. PowerPoint esitys koostuu

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy.

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy. 1 Kuvankäsittelyn perusteet Photoshop CS Yleisohjeita harjoituksia varten lue nämä ensin! Kansion luominen: Luo ennen harjoituksia H asemalle itsellesi kansio harjoituksissa käytettäville kuville (esim.

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä 1/6 PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä PowerPoint 2003 toiminnot Toiminnot PowerPoint 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta

Lisätiedot

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman opas Tähän oppaaseen on koottu opiskelussa tarvittavia Word-ohjelman perustoimintoja. Pidemmälle vietyjä ohjeita löytyy opaskirjoista ja muista lähteistä. Tämä opas

Lisätiedot

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Tekstinkäsittely PERUSMATERIAALI Microsoft Word 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Tekstinkäsittely Microsoft Word 2010 3/32 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET 1 Gimp sivuja http://www.gimp.org/tutorials/ opas englanniksi http://www.joutsi.com/gimp.html suomenkielinen opas + hyviä harjoituksia http://opigimp.gimp-suomi.org/ suomenkielinen

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versio 17 Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Elämäsi elokuvina Copyright 2013 Corel Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Kunnioita taiteilijoiden ja muiden

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1 Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Kari J Keinonen 1 Käyttöoikeustiedot Ornanet Koulutuksen e-kirjat Apu- ja harjoitustiedostot Excel 2010 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain,

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

SMART Response VE. Käyttöopas

SMART Response VE. Käyttöopas SMART Response VE Käyttöopas Sisältö Johdanto... 2 SMART Notebook ja Response... 3 Käytön aloittaminen... 4 Valmistellut kysymykset... 8 Opettajan työkalut... 13 Arvosanakirja... 16 Valmiit arvioinnit...

Lisätiedot

Opiskelijan ohje. LearnLinc 10. http://ilinc.tokem.fi

Opiskelijan ohje. LearnLinc 10. http://ilinc.tokem.fi Tämä peruskäyttöohje on tuotettu Lapin etäopetuksen tukipalvelut (LATU) -hankkeen 1.8.2008 31.12.2010 tuella. ilinc 10 Opiskelijan peruskäyttöohje Opiskelijan ohje LearnLinc 10 http://ilinc.tokem.fi Virtuaaliopintojen

Lisätiedot

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 1 Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 TC 7.2 Käyttöohje Tuotettu: heinäkuu 2014 tuotteelle TC 7.2 2 Sisällys Tämän ohjeen sisältö Johdanto videoneuvotteluun Paras käytäntö... 4 Kosketusnäytön

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo ESY Q16.2/2007/43 28.8.2007 Espoo Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.08.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

PHOTOSHOP. kuvankäsittelyn perusteet. Lauri Tolppa

PHOTOSHOP. kuvankäsittelyn perusteet. Lauri Tolppa PHOTOSHOP kuvankäsittelyn perusteet Lauri Tolppa Tavalliset digitaalikuvat voivat olla usein sellaisenaan kovin tylsiä. Oikeaa ohjelmaa käyttäessä kuvankäsittelyssä mahdollisuudet ovat melkein rajattomat.

Lisätiedot