PowerPointin jatkokurssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PowerPointin jatkokurssi"

Transkriptio

1 1 PowerPointin jatkokurssi Ohje PowerPoint 00 -ohjelman monipuoliseen käyttöön 1 Kuvion liittäminen diaesitykseen Kuvion piirtäminen Kuvion siirtäminen Kuvion koon muuttaminen Kuvion värin vaihtaminen Kuvion kopioiminen Useamman kuvion muokkaaminen kerralla Yhden tai useamman kuvion poistaminen Tekstin lisääminen kuvion sisään Kuvioiden ryhmittely Kuvioiden järjestäminen Kuvion muuttaminen hyperlinkiksi... 5 Tehosteiden liittäminen diaesitykseen Dian vaihtumisen tehoste Animaation lisääminen tekstiin Animaatioiden lisääminen kuvioihin Animaatioiden muokkaaminen Animaatioiden muut säädöt...11 Omien kuvien ja videoiden liittäminen esitykseen Diaesitys ja hyvä esitystapa...14 Tässä oppaassa käsitellään PowerPointin toimintoja, joiden osaaminen edellyttää ohjelman aiempaa käyttöä. PowerPointin perusteet voi opiskella materiaalista, joka on laadittu peruskurssia varten. Materiaali löytyy verkosta osoitteesta: /opettajille/tipsntricks.htm Tämän oppaan avulla opit tekemään kaavioita käyttämällä apuna PowerPointin piirtotyökaluja sekä automaattisia muotoja. Opit myös lisäämään diaesitykseen monipuolisia tehosteita. Ohjeen lopussa opastetaan omien kuvien ja videoiden liittäminen diaesitykseen, sekä kerrotaan diaesityksen esittämiseen liittyvistä asioista. 1 Kuvion liittäminen diaesitykseen Officen ohjelmat (Excel, PowerPoint, Word) sisältävät yhteisen kuvakirjaston, ClipArtin. ClipArt sisältää erilaisia piirroskuvia, jotka on luokiteltu erilaisiin aihepiireihin. Aina valmiiden kuvien joukosta ei kuitenkaan löydy sopivaa kuvaa, vaan tulee tarve piirtää oma kuva tai kaavio. ClipArt-kuvat alkavat myös olla tuttuja monilta luennoilta, eikä niillä siksi välttämättä saavuteta samaa hyötyä, kuin aivan uudella kuvalla. PowerPointissa on mahdollista piirtää muotoja vapaasti, aivan kuten esim. Paint-piirto-ohjelmassa. PowerPoint sisältää myös monipuolisen automaattisten muotojen kokoelman. Seuraavassa käsitellään laajasti kuvioiden ja kaavioiden piirtämistä PowerPointin omilla piirrostyökaluilla.

2 1. Klikkaa Automaattiset muodot (AutoShapes) -valikkoa piirtotyökaluriviltä. Etsi sopiva kuvioryhmä liikuttamalla hiiren kohdistinta avautuvassa valikossa. Klikkaa valitsemaasi kuviota. Nyt hiiren kohdistin muuttuu +:ksi ja voit aloittaa piirtämisen Kuvion piirtäminen Vie hiiren kohdistin dian päälle. Klikkaa hiiren vasen näppäin pohjaan ja liikuta hiirtä kuvion koon ja muodon määrittämiseksi. Päästä vasen näppäin irti, kun kuvio on sopivan kokoinen. Automaattisen muotojen lisäksi piirtotyökalurivillä on muitakin piirto-objekteja, kuten nuolia. Näitä lisätään diaan samoin kuten automaattisia muotoja. Kaikkien piirto-objektien ulkonäköä päästään muokkaamaan objektia tuplaklikkaamalla. 1. Kuvion siirtäminen Kuvion piirtämisen ei tarvitse onnistua heti ensimmäisellä kerralla. Kuvion sijaintia, kokoa, muotoa ja kulmaa voidaan muuttaa helposti myös jälkeenpäin. Kuvion sijaintia muutetaan raahaamalla se haluttuun kohtaan. Siirrä hiiren osoitin kuvion päälle ja tartu kuvion keskeltä hiirellä. Vie kuvio haluamaasi kohtaan diassa ja päästä hiiren painike irti. 1. Kuvion koon muuttaminen Kuvion kokoa muutetaan muotoilukahvoista. Muotoilukahvat ovat valkoisia ympyröitä, jotka ilmestyvät kuvion ympärille klikattuasi sitä hiirellä. Kuvion sivuilla olevat muotoilukahvat levittävät tai venyttävät kuviota. Kuvion nurkissa olevista muotoilukahvoista on mahdollista skaalata kuvaa, eli säilyttää kuvion mittasuhteet, mutta kasvattaa tai pienentää kokoa. Kuvion kokoon ja muotoon vaikutetaan tarttumalla näihin kahvoihin. 1. Paina hiiren vasen painike pohjaan kahvan päällä ja liikuta hiirtä haluamaasi suuntaan.. Jos haluat muuttaa kuvion kulmaa, vie kohdistin kiertokahvan päälle, klikkaa hiiren vasen näppäin pohjaan ja kierrä kuviota kunnes kulma on sopiva. Lopuksi vapauta hiiren näppäin. 1

3 1.4 Kuvion värin vaihtaminen 1. Valitse kuvio tuplaklikkaamalla sitä hiirellä. Klikkaa avautuvasta ikkunasta Väri (Color)-valikkoa, josta voit valita kuviolle värin. Alasvetovalikosta löytyy myös lukuisia erilaisia täytön tehosteita.. Jos haluat muuttaa kuvion reunaviivan väriä, valitse väri alemmasta Väri (Color)-valikosta. Kuvin värityksen lisäksi kuviolle on mahdollista lisätä varjo, tai tehdä kuviosta kolmiulotteinen. Nämä työkalut löytyvät piirtotyökaluriviltä, näytön alareunasta. Valitse kuvio, jota haluat muokata. Paina varjostus tai -D-painiketta. Molemmat sisältävät useita eri vaihtoehtoja, joiden avulla voit valita mm. varjon tai valon suunnan. Lisäksi molempia toimintoja voi laajentaa Varjostuksen asetukset (Shadow Settings ) ja Kolmiulotteisuusasetukset (-D Settings ) - valinnoista. 1.5 Kuvion kopioiminen Jos kaaviosi sisältää esim. useita eri laatikoita joissa on tekstiä, tai ympyröitä, joissa on jokin erityinen taustaväri tai reunaviiva, ei jokaista kuviota kannata piirtää erikseen. Tee ensin yksi kuvio valmiiksi ja kopioi tätä tarvittava määrä. Kuvion kopiointi tapahtuu kopioi ja liitä -toiminnolla (esim. ctrl+c, ctrl+v), tai PowerPointin omalla monistustoiminnolla, jonka näppäinyhdistelmä on ctrl + D (Duplicate). 1.6 Useamman kuvion muokkaaminen kerralla Toisinaan olisi hyödyllistä pystyä kohdistamaan tietyt muutokset useampaan kuvioon kerrallaan. Tällöin kuviot tulee ensin valita, ja toimia sitten kuten edellä kuvatuissa esimerkeissä. Usean kuvion valinta onnistuu painamalla näppäimistön ctrl-näppäin pohjaan. Napsauta tämän jälkeen kaikkia niitä kuvioita, joita haluat muutoksen koskevan. Päästä lopuksi irti ctrl-näppäimestä. Kun halutut kuviot on valittu, siirry jonkin niistä kohdalle ja tuplaklikkaa hiirtä. Tee halutut muutokset. Nyt muutokset kohdistuvat kaikkiin valittuina oleviin kuvioihin. Jos painat vahingossa valittujen kuvioiden ulkopuolella, valinta raukeaa ja joudut tekemään valinnan uudelleen. Useamman kuvion valinta onnistuu kätevästi myös tavalla, joka kerrotaan luvun 1.7. kohdassa.

4 4 1.7 Yhden tai useamman kuvion poistaminen 1. Valitse kuvio ja paina näppäimistöltä Delete. Valitse useampia kuvioita piirtämällä hiirellä kehys kuvioiden ympärille. Jos haluat poistaa kuviot, paina Delete 1.8 Tekstin lisääminen kuvion sisään Tekstilaatikoita varten PowerPointissa on erityinen piirrosobjekti, Tekstikehys (Text Box). Kehyksen avulla voidaan piirtää nelikulmioita, jotka sisältävät tekstiä. Nelikulmioiden kokoa, reunaviivaa, taustaväriä ja fonttia voidaan muuttaa. PowerPoint-esityksessä saatetaan kuitenkin tarvita myös muun muotoisia tekstiä sisältäviä objekteja. Siksi kaikkiin PowerPointilla tehtyihin piirrosobjekteihin onkin mahdollista lisätä tekstiä. Tekstin lisäys piirrosobjektiin tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse kuvio klikkaamalla sitä hiirellä. Kirjoita haluamasi teksti kuvioon Voit myös painaa kuviota hiiren oikealla painikkeella ja valita esiin tulevasta valikosta kohdan Add Text (Lisää teksti). Tällöin kursori alkaa vilkkua kuviossa osoittaen seuraavaksi ilmestyvän kirjaimen paikan. 1.9 Kuvioiden ryhmittely Kuvioiden ryhmittelyllä voit liittää useita kuvioita yhdeksi objektiksi. Näin voit siirtää ja muokata niitä yhdessä. 1. Paina näppäimistön Ctrl-painike pohjaan ja valitse ryhmiteltävät kuviot klikkaamalla niitä hiirellä. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä jonkun valitun kuvion päällä. Valitse avautuvasta valikosta Ryhmittely (Grouping) ja Ryhmitä (Group) Tämän jälkeen voit muuttaa ryhmiteltyjen kuvioiden kokoa siten, että muutos vaikuttaa kerralla kaikkiin ryhmiteltyihin kuvioihin, voit myös siirtää kaikkia ryhmiteltyjä kuvioita yhdellä kertaa. Pura ryhmitys valitsemalla Pura ryhmittely (Ungroup)

5 Kuvioiden järjestäminen Kuviot järjestäytyvät PowerPoint-dialle päällekkäin. Päällekkäisyydellä tarkoitetaan sitä, että dialle ensimmäisenä piirretyt kuviot jäävät myöhemmin piirrettyjen kuvioiden alle. Järjestyksen ei tarvitse kuitenkaan olla alkuperäinen, vaan kuvioiden järjestystä on mahdollista muuttaa jälkeenpäin. 1. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä järjestettävän kuvion päällä. Valitse avautuvasta valikosta Järjestys (Order) ja se, mihin haluat kuvion asettaa 1.11 Kuvion muuttaminen hyperlinkiksi Kuvio voi toimia myös hyperlinkkinä. Tästä on hyötyä silloin, kun kaavion eri osat esittävät esim. laitoksia, joilla on kotisivut. Samalla toiminnolla diassa olevat kuviot saadaan osoittamaan diaesityksen eri dioihin. Näin esim. viimeisessä diassa voisi olla nuoli, joka osoittaisi diaesityksen alkuosaan - kuvioiden avulla voidaan siis toteuttaa myös diaesityksen sisäinen linkitys. 1. Klikkaa valitsemaasi kuviota hiiren oikealla näppäimellä. Valitse avautuvasta valikosta Toimintoasetukset (Action settings). Valitse avautuvasta ikkunasta Hyperlinkki (Hyperlink to) -valikosta kohta URL 4. Kirjoita avautuvaan tekstikenttään linkitettävän sivun internet-osoite 1 4

6 6 Tehosteiden liittäminen diaesitykseen Kun esitykseen on saatu piirrettyä halutut kuviot, voidaan alkaa suunnitella kuvioihin liitettäviä tehosteita. Tehosteiden avulla kuviot saadaan ilmestymään kaavioon halutussa järjestyksessä. Seuraavassa luvussa kerrotaan kuinka diaesitykseen lisätään dian vaihtumiseen liittyvät tehosteet. Myöhemmin tässä kappaleessa kerrotaan kuinka diassa oleviin kuvioihin liitetään tehosteita..1 Dian vaihtumisen tehoste PowerPointissa on kahdenlaisia tehosteita: dian vaihtoon liittyvät tehosteet ja dian sisältämiin elementteihin liittyvät tehosteet. Tehosteet voivat olla sekä liikettä että ääntä. Tehosteen käynnistyminen voidaan ajastaa tai asettaa alkamaan hiiren painalluksesta. Kaikki tehosteisiin liittyvät työkalut ja valikot löytyvät Diaesitys (Slide Show) -valikosta. Dian vaihtumisen tehoste Dian vaihtumisen tehosteet on helpointa lisätä dialajittelunäkymässä (Slide Sorter View). Näkymä vaihdetaan näytön vasemman alanurkan näkymäpainikkeista tai Näytä (View) Dialajittelu (Slide Sorter). Tässä näkymässä halutut diat voidaan vaivattomasti maalata ja esikatselun avulla saadaan kuva valitusta tehosteesta. Dian vaihtumisen tehosteita varten tehtäväruutuun avautuu oma erityinen näkymänsä. Valitse valikosta Diaesitys (Slide Show) Dian vaihtuminen (Slide Transition). Tehtäväruutuun vaihtuu dian vaihtumiseen liittyvät eri vaihtoehdot Valitse haluamasi dian vaihdon tehoste. Voit käyttää apuna ruudussa näkyvää esikatselua.. Valitse tehosteen nopeus. Äänen liittäminen dian vaihtoon tapahtuu tästä 4. Dian vaihdon voi ajastaa tai asettaa dia vaihtumaan hiirtä painettaessa 4 Tehoste voidaan liittää yksittäiseen diaan, valittuihin dioihin tai kaikkiin dioihin. Tehosteen saa liitettyä kaikkiin dioihin tehtäväruudun alareunan painikkeella Käytä kaikissa dioissa (Apply to All Slides). Jos haluat liittää tehosteen vain joihinkin tiettyihin dioihin, valitse nämä ja tee edellä kuvattu tehosteen lisääminen.

7 7. Animaation lisääminen tekstiin Animaatiolla voidaan esityksessä määrittää kohteita mm. ilmaantumaan, liikkumaan, muuttamaan muotoaan tai katoamaan. Kohteita voivat olla esimerkiksi otsikko, tekstilause, tekstikappale, kuva tai kuvio. Seuraavissa kappaleissa kuvaillaan, kuinka PowerPoint-esityksessä käytetään erilaisia tehosteita. PowerPoint animaatioiden hyödyntämisessä on aineistoa tuottavalla luennoitsijalla kaksi lähtökohtaa: 1. Valmiin PowerPoint-esityksen uudistaminen animaatioita käyttäen. Uuden PowerPoint-esityksen laatiminen käyttäen apuna animaatioita Valmiiseen esitykseen lisätään animaatioita Kuvassa näkyvässä diassa ei ole lainkaan animaatioita. Tekstiä sisältävän dian tekstit voidaan animoida mm. ilmestymään diaan hiiren painalluksesta. 1. Avaa ylävalikosta toiminto Diaesitys (Slide Show) Mukautettu animaatio (Custom Animation). Tehtäväruutu avautuu näytön oikeaan reunaan. Valitse hiirellä maalaten ensimmäinen animoitava teksti 4. Paina Lisää tehoste (Add Effect) - painiketta 4 5. Tällöin avautuu pudotusvalikko, josta voit valita maalatulle tekstille halutun animaation: Sisääntulo (Entrance) ilmaantuminen Korostus (Emphasis) korostaminen Lopeta (Exit) poistuminen Liikeradat (Motion Effects) muu animaatio 5

8 8 6. Valitse sopivan yläkategorian alta mieleisesi tehoste. Lisää tehosteita (More Effects ) -valikon alta löytyy harvemmin käytettyjä tehosteita. Valinnan jälkeen PowerPoint asettaa animointitoiminnon valitulle tekstille Tekstiin liitetty animointi ilmaistaan pienenä numerona, joka näkyy tekstin edessä. Ensimmäisenä animoitu teksti saa numerokseen 1, ja tämän jälkeen animoidut, jne. Numero kuvaa myös tekstin ilmestymisjärjestystä. Esiintymisjärjestystä voi vaihtaa jälkeenpäin. Järjestyksen vaihtamisesta kerrotaan myöhemmin tässä ohjeessa. 8. Voit testata animointia painamalla Tehtäväruudun alareunassa olevaa Toista (Play)-painiketta. 7 8 Tehosteen kopiointi muihin tekstiriveihin Tämän jälkeen on helpointa tehdä vastaava animointi muihin kahteen tekstiosaan näin: 1. Vie hiiri toisen tekstiosan alkuun ja paina askelpalautinta (backspace), jolloin teksti hyppää kiinni ensimmäiseen tekstiosaan ja luettelomerkki poistuu 1. Tämän jälkeen paina Enteriä ja toinen tekstiosa saa samanlaisen animaation. Jatka näin, kunnes kaikki diassa olevat tekstirivit ovat saaneet saman animaation.

9 9 Uuden animoidun esityksen laatiminen Esitys aloitetaan otsikkodialla. Otsikkodia ei yleensä sisällä tehosteita, sen tähden tämä ohje alkaa ensimmäisestä sisältödiasta. Uuden animoidun esityksen teko ei tekstin osalta eroa paljon edellä kuvatusta vanhan diaesityksen animoinnista. Siinä missä vanhassa esityksessä teksti on diassa valmiina, kirjoitetaan sitä uudessa esityksessä sitä mukaa kun ideoita syntyy. Tekstin animointi aloitetaan maalaamalla hiirellä se osa tekstiä, jota animoinnin halutaan koskevan. Kirjoita siis diaan ensimmäinen tekstirivi ja maalaa se. Paina Tehtäväruudun Lisää tehoste (Add Effect) - painiketta. Tällöin avautuu pudotusvalikko, josta valitset maalatulle tekstille halutun animaation. Animaatiot on jaoteltu neljään luokkaan sisältämiensä tehosteiden mukaan: Entrance ilmaantuminen Emphasis korostaminen Exit poistuminen Motion Effects muu animaatio Valitsemalla näistä yläluokista jonkun, saat auki valikon, jossa on nähtävillä kaikki mahdolliset luokkaan kuuluvat tehosteet. Valinnan jälkeen PowerPoint asettaa animointitoiminnon valitulle tekstille. Tämän jälkeen paina Enter jolloin diaan ilmestyy luettelomerkki ilmaisemaan seuraavan rivin alkamista. Kirjoita luettelomerkin perään seuraava rivi. PowerPoint kopioi ensimmäisen rivin tehosteet dian muihin riveihin.

10 10. Animaatioiden lisääminen kuvioihin Osa piirretyistä kaavioista hyötyy animoinnista. Animoinnin avulla kaavion eri osat ilmestyvät diaan haluttuna aikana. Animoinnin avulla kaavion eri osia voidaan myös korostaa: niiden koko, väriä ja sijaintia voidaan muuttaa. Kaavion osien korostaminen tapahtuu kuten diassa olevan tekstinkin korostaminen. 1. Valitse hiirellä kuvio, johon haluat lisätä tehosteen.. Paina hiiren oikeaa painiketta ja valitse Muokattu animaatio (Custom Animation) 1. Tehtäväpalkkiin avautuu animaationäkymä 4. Valitse Lisää tehoste (Add Effect) -painikkeen alta jokin sopiva animaatiotoiminto 4 5. Kuvion eteen ilmestyy järjestysnumero osoittamaan onnistuneen animoinnin liittämistä 6. Nyt voit muokata tehtäväruudussa animoinnin yksityiskohtia: mm. valita milloin animointi käynnistyy Animaatioiden muokkaaminen PowerPoint asettaa esitysjärjestyksen oletuksena siihen järjestykseen, missä animaatiot on kuvioihin liitetty. Tämän ei kuitenkaan tarvitse olla animaation lopullinen järjestys, vaan animaatioiden järjestystä voidaan muuttaa. Animaatioiden järjestyksen lisäksi animaatiota voidaan muokata jälkeenpäin monin eri tavoin. Yleisin muokkaustoiminto on animaation poisto. Seuraavassa ohjeessa opastetaan, kuinka animoitujen kuvioiden tai tekstin esiintymisjärjestyksen voi muuttaa, kuinka animaatiota muokataan jälkeenpäin ja kuinka ne poistetaan kokonaan.

11 11 Animoinnin järjestyksen muuttaminen Kun halutut animaatiot on tehty, ne näkyvät tehtäväruudun animaatiokentässä listana. Jokaisella erillisellä animaatiolla on listassa järjestysnumero. Sama numero löytyy varsinaisesta diasta, animoidun kohteen edestä. Animoitujen osien esiintymisjärjestystä voi muuttaa raahaamalla hiirellä rivit uuteen järjestykseen. Kun järjestys on muuttunut, PowerPoint päivittää diaan kuvion edessä olevan numeron vastaamaan uutta esitysjärjestystä. Animoinnin muokkaus jälkikäteen Animoinnin muuttaminen jälkikäteen onnistuu tehtäväruudun Muuta (Change) -painikkeesta. Valitse haluamasi animaatio tehtäväruudun listalta, ja valitse Muuta (Change) -painikkeen alta avautuvasta valikosta uusi animointi. Animoinnin poisto Tehtäväruudun Muuta (Change) -painikkeen vieressä on Poista (Remove) -painike, josta valitun animaation voi poistaa. Poisto ei poista kuviota diasta, poistolla poistuu ainoastaan kuvioon liitetyt tehosteet..5 Animaatioiden muut säädöt Eräissä animaatiotyypeissä on mahdollista tehdä myös suuntaan ja nopeuteen liittyviä säätöjä. Jos tämä on mahdollista, ovat Suunta (Direction)- ja Vauhti (Speed)-valikot käytettävissä. Näistä alasvetovalikoista on mahdollisuus tehdä lisäsäätöjä animaatioihin. Huomaa: tällaiset muutokset kannattaa tehdä dian ensimmäiseen animaatioon, samassa tekstikentässä olevat seuraavat animaatiot saavat siten samat ominaisuudet Animaation toteutumisen voi testata animaatiokentän alareunassa olevilla painikkeilla. Toista (Play)-painike näyttää ko. dian animaation kokonaan sarjana ilman että käyttäjän tarvitsee välillä klikkailla mitään. Diaesitys (Slide show) -painike käynnistää PowerPointin luentotilassa jolloin voit testata miten kukin animaatio toimii kuten luennolla.

12 1 Omien kuvien ja videoiden liittäminen esitykseen Omien kuvien liittäminen PowerPoint-esitykseen Itse otettujen kuvien lisääminen PowerPoint-esitykseen tapahtuu Lisää (Insert)-valikon kautta. 1. Valitse Lisää (Insert ). Valitse Kuva (Picture ). Valitse Tiedostosta (From file ) 4. Etsi kuva muiden tiedostojen joukosta ja paina lopuksi Lisää (Insert) -painiketta. Kuva asettuu keskelle käsittelyssä olevaa diaa. Itse otetun kuvan kokoa ja sijaintia dialla voi muuttaa kuten muitakin kuvia PowerPoint-dioissa. Liikkuvan kuvan liittäminen PowerPoint-esitykseen PowerPoint sisältää valmiita animoituja piirroskuvia. Näiden esityksiin tuoma lisäarvo on kuitenkin enemmän viihteellinen kuin tietoa lisäävä. Jos kuitenkin haluat lisätä tällaisen liikkuvan piirretyn kuvan esitykseesi, se onnistuu seuraavalla tavalla: 1. Valitse Uusi Dia (New Slide). Valitse tehtävärivin diarakenteiden joukosta sellainen sisältödia, johon voit lisätä Media Clipin 1. Paina dian keskellä olevaa Lisää medialeike (Insert Media Clip) -painiketta 4. Kirjoita auenneen ikkunan hakusanakenttään haluamasi sana ja paina Etsi (Search) 5. Etsi sopiva kuva ja napsauta sitä hiiren vasemmalla painikkeella. Paina lopuksi OK. Animoitu gif-kuva ilmestyy diaan. 4 5

13 1 Videon liittäminen PowerPoint-esitykseen Jos haluat liittää animoitujen gif-kuvien sijaan diaesitykseen varsinaista videokuvaa, tulee muutama seikka pitää mielessä: PowerPointiin liitettävien videoiden tulee olla AVI, mpeg, wmv -muotoisia tiedostoja Videotiedoston esittäminen vaatii tehokkaan tietokoneen varmista etukäteen, että video toimii siinä tietokoneessa, jolla esitys aiotaan esittää Videotiedosto on pidettävä tallessa samassa kansiossa kuin esityskin jos myöhemmin siirrät tai kopioit esityksen, muista siirtää myös videotiedosto Videokuvan viemää tilaa diassa voi muuttaa, mutta tämä aiheuttaa kuvan rakeistumista Videoon kuuluva ääni tarvitsee äänentoistolaitteet - onko esitystilassa kaiuttimia? 1. Avaa valikko Lisää (Insert). Valitse Filmit ja äänet (Movies and Sounds). Valitse Filmi tiedostosta (Movies from File ) ja etsi tiedostojen joukosta lisättävä video 1 4. Valitse avautuvasta ikkunasta haluatko käynnistää videon heti, kun dia tulee esiin, vai vasta hiiren painalluksesta 4 5. Video asettuu oletuksena dian keskelle. Voit siirtää videota diassa, tai venyttää sitä siten, että se täyttää koko dian. Painamalla hiiren oikeaa näppäintä videon päällä ja valitsemalla valikosta Muokkaa Objekti: Filmi (Edit Movie Object), pääset tekemään joitakin videon esittämiseen liittyviä säätöjä. 5

14 14 4 Diaesitys ja hyvä esitystapa PowerPoint sisältää runsaasti erilaisia mahdollisuuksia esityksen elävöittämiseen. Diaesitysten elävöittämisessä on kuitenkin muistettava kohtuus. Dia joka sisältää kuvia, liikkuvia osia, paljon eri tavoin muokattua tekstiä ja mahdollisesti vielä taustaääniä, on usein esityksen kuulijasta epämieluisa ja sekava. Hyvä diaesitys voi olla hyvin monenlainen. Tässä kuitenkin yleisiä neuvoja hyvän esityksen laatimiseksi: Yhdessä diassa enintään 6-8 riviä tekstiä Tekstin fonttikoko on kyllin suuri, esim. 0pt Dian teksti koostuu avainsanoista tai lyhyistä virkkeistä Yhden dian sisältö muodostaa asiakokonaisuuden Diojen tekstiä on hyödyllistä korostaa tarpeen mukaan värein ja muotoiluin. Kahdella, kolmella eri fontilla saa jo huomattavia korostuksia aikaan. Useamman fontin käyttö tekee esityksestä sekavan ja vaikeasti seurattavan. Samoin muotoilulla tehdyt tehosteet ovat tehokkaita keinoja korostamaan tiettyä kohtaa tekstissä. Yhdellä dialla teksti kannattaa korostaa samalla muotoilulla, eikä sekoittaa yhdessä diassa useita eri muotoiluja. Kuvien käyttö diassa on hyvä tapa elävöittää esitystä. Jos käytät esityksessä muita kuin ClipArt-kuvia, ole tietoinen tekijänoikeuksista! Jos diaesityksessä käytetään tehosteita, on suositeltavaa käyttää niitä yhdenmukaisesti läpi koko esityksen. Äänitehosteita käytettäessä kannattaa pitää mielessä tila, jossa esitys pidetään. Kaiuttimia ei välttämättä ole saatavilla ja tärkeä ääni saattaa mennä sen vuoksi hukkaan. Esimerkki huonosta ja hyvästä diasta on tällainen: Diaesityksen aikana diaan voi tehdä merkintöjä PowerPointin omilla työkaluilla. Myös laserosoitin ja perinteinen karttakeppi ovat hyviä esityksen apuvälineitä. Painamalla diaa esityksen aikana hiiren oikealla painikkeella avautuu kuvassa esitetty valikko. Diassa olevaa tekstiä voi siis korostaa kynällä, tussilla ja korostuskynällä. Lisäksi esityksen päätyttyä voidaan päättää tallennetaanko dioihin tehdyt merkinnät vai pyyhitäänkö ne pois tallentamatta.

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

PowerPoint -esitysgrafiikka

PowerPoint -esitysgrafiikka TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint -esitysgrafiikka jatkokurssi SisällysError! Not a valid link. 1 Automaattiset muodot 1 2 Piirrosobjektin

Lisätiedot

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset POWERPOINT A-ajokorttivaatimukset Kurssin suorittaminen Tunneille osallistuminen Tehtävien teko ja palauttaminen Tämän A-ajokorttivaatimukset tehtävän täydentäminen Tuo kuvakaappauksia ja tee malleja toiminnoista

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

PowerPoint. esitysgrafiikan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PowerPoint. esitysgrafiikan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint esitysgrafiikan perusteet Sisällys PowerPoint 1 1 PowerPointin käynnistäminen 2 2 Esityksen luominen

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9.

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9. Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, osaat seuraavat toiminnot: 1. Uuden esityksen aloittaminen 2. Otsikkodian tekeminen 3. Teeman ottaminen käyttöön 4. Tekstin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona).

Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona). Esitysgrafiikka 1 (8) ESITYSGRAFIIKKA Yleistä Kansiossa Y:\Taitaja2009\Materils\PowerPoint\Fi on tehtäviin liittyvät tiedostot. Kopioi kansio C:\Temp -kansioon. Muuta kansion nimeksi pp_omanimi, jossa

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

KODU. Lumijoen peruskoulu

KODU. Lumijoen peruskoulu KODU Lumijoen peruskoulu Sisällysluettelo 1. Aloitus... 2 1.1 Pelin tallennuspaikka... 2 1.2 Kodu Game lab... 3 2 Maan luominen... 4 2.1. Seinän tekeminen... 5 2.2. Vesialueen tekeminen peliin... 6 2.3.

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen.

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen. MULTIMEDIA 1 (5) H - Tehtävä 8 MULTIMEDIA Tässä osuudessa tarvitsemasi tiedostot löydät verkkokansiosta T:\Multimedia Kopioi kansio C: aseman juureen. Käytä tätä kansiota työhakemistonasi. Kun olet valmis,

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Valokuvien muokkaaminen Käynnistettyäsi Picasa-ohjelman, eteesi avautuu niin sanottu arkistonäkymä. Näet täältä olemassa olevia valokuvia.

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Siirtyminen PowerPoint versioon

Siirtyminen PowerPoint versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin PowerPoint 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

Adobe Connect peruskäyttö

Adobe Connect peruskäyttö Adobe Connect peruskäyttö Anne Rongas, Niina Kesämaa, Kaisa Honkonen-Ratinen AVO-hanke - 2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Avointen verkostojen voimin Tämän diasarjan on tuottanut AVO-hanke,

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

GEOS 1. Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle

GEOS 1. Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle GEOS 1 Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle GIMP-kuvankäsittelyohjelma on ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa: https://www.gimp.org/ Tässä ohjeessa on käytetty GIMP 2.8.16 versiota. Tarvittaessa

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

WebOodissa (KV koordinaattorit)

WebOodissa (KV koordinaattorit) Ohje Courses in English for Exchange Students oppaan laatimiseen WebOodissa (KV koordinaattorit) WebOodissa on kahdenlaisia käyttöoikeuksia OpasOodiin. Ne KV koordinaattorit, joilla ennestään on OpasVastuuhenkilö

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 28.9.2009

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 28.9.2009 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 28.9.2009 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Windows Movie Maker. Digitaaliset porfoliot oppimisen tukena Taitotyöpajat 7.12.2010. Videonkäsittely. Miisa Brännfors

Windows Movie Maker. Digitaaliset porfoliot oppimisen tukena Taitotyöpajat 7.12.2010. Videonkäsittely. Miisa Brännfors Windows Movie Maker Digitaaliset porfoliot oppimisen tukena Taitotyöpajat 7.12.2010 Videonkäsittely Miisa Brännfors MovieMaker:llä voit: Tuoda ohjelmaan videokuvaa ja valokuvia Muokata videokuvaa Listätä

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE SISÄLLYS 1 Mittausten (outing) avaus ja analysointi 2 HD videoiden teko 1 MITTAUSTEN AVAUS JA ANALYSOINTI Asenna Comparo PC-ohjelma ja käynnistä ohjelma pikakuvakkeesta.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Oulun yliopisto / Tietohallinto / 9.10.2014 1 Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka Koivun sähköpostit on mahdollista siirtää käytettäväksi O365-sähköpostissa ja kuinka

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot