PowerPointin jatkokurssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PowerPointin jatkokurssi"

Transkriptio

1 1 PowerPointin jatkokurssi Ohje PowerPoint 00 -ohjelman monipuoliseen käyttöön 1 Kuvion liittäminen diaesitykseen Kuvion piirtäminen Kuvion siirtäminen Kuvion koon muuttaminen Kuvion värin vaihtaminen Kuvion kopioiminen Useamman kuvion muokkaaminen kerralla Yhden tai useamman kuvion poistaminen Tekstin lisääminen kuvion sisään Kuvioiden ryhmittely Kuvioiden järjestäminen Kuvion muuttaminen hyperlinkiksi... 5 Tehosteiden liittäminen diaesitykseen Dian vaihtumisen tehoste Animaation lisääminen tekstiin Animaatioiden lisääminen kuvioihin Animaatioiden muokkaaminen Animaatioiden muut säädöt...11 Omien kuvien ja videoiden liittäminen esitykseen Diaesitys ja hyvä esitystapa...14 Tässä oppaassa käsitellään PowerPointin toimintoja, joiden osaaminen edellyttää ohjelman aiempaa käyttöä. PowerPointin perusteet voi opiskella materiaalista, joka on laadittu peruskurssia varten. Materiaali löytyy verkosta osoitteesta: /opettajille/tipsntricks.htm Tämän oppaan avulla opit tekemään kaavioita käyttämällä apuna PowerPointin piirtotyökaluja sekä automaattisia muotoja. Opit myös lisäämään diaesitykseen monipuolisia tehosteita. Ohjeen lopussa opastetaan omien kuvien ja videoiden liittäminen diaesitykseen, sekä kerrotaan diaesityksen esittämiseen liittyvistä asioista. 1 Kuvion liittäminen diaesitykseen Officen ohjelmat (Excel, PowerPoint, Word) sisältävät yhteisen kuvakirjaston, ClipArtin. ClipArt sisältää erilaisia piirroskuvia, jotka on luokiteltu erilaisiin aihepiireihin. Aina valmiiden kuvien joukosta ei kuitenkaan löydy sopivaa kuvaa, vaan tulee tarve piirtää oma kuva tai kaavio. ClipArt-kuvat alkavat myös olla tuttuja monilta luennoilta, eikä niillä siksi välttämättä saavuteta samaa hyötyä, kuin aivan uudella kuvalla. PowerPointissa on mahdollista piirtää muotoja vapaasti, aivan kuten esim. Paint-piirto-ohjelmassa. PowerPoint sisältää myös monipuolisen automaattisten muotojen kokoelman. Seuraavassa käsitellään laajasti kuvioiden ja kaavioiden piirtämistä PowerPointin omilla piirrostyökaluilla.

2 1. Klikkaa Automaattiset muodot (AutoShapes) -valikkoa piirtotyökaluriviltä. Etsi sopiva kuvioryhmä liikuttamalla hiiren kohdistinta avautuvassa valikossa. Klikkaa valitsemaasi kuviota. Nyt hiiren kohdistin muuttuu +:ksi ja voit aloittaa piirtämisen Kuvion piirtäminen Vie hiiren kohdistin dian päälle. Klikkaa hiiren vasen näppäin pohjaan ja liikuta hiirtä kuvion koon ja muodon määrittämiseksi. Päästä vasen näppäin irti, kun kuvio on sopivan kokoinen. Automaattisen muotojen lisäksi piirtotyökalurivillä on muitakin piirto-objekteja, kuten nuolia. Näitä lisätään diaan samoin kuten automaattisia muotoja. Kaikkien piirto-objektien ulkonäköä päästään muokkaamaan objektia tuplaklikkaamalla. 1. Kuvion siirtäminen Kuvion piirtämisen ei tarvitse onnistua heti ensimmäisellä kerralla. Kuvion sijaintia, kokoa, muotoa ja kulmaa voidaan muuttaa helposti myös jälkeenpäin. Kuvion sijaintia muutetaan raahaamalla se haluttuun kohtaan. Siirrä hiiren osoitin kuvion päälle ja tartu kuvion keskeltä hiirellä. Vie kuvio haluamaasi kohtaan diassa ja päästä hiiren painike irti. 1. Kuvion koon muuttaminen Kuvion kokoa muutetaan muotoilukahvoista. Muotoilukahvat ovat valkoisia ympyröitä, jotka ilmestyvät kuvion ympärille klikattuasi sitä hiirellä. Kuvion sivuilla olevat muotoilukahvat levittävät tai venyttävät kuviota. Kuvion nurkissa olevista muotoilukahvoista on mahdollista skaalata kuvaa, eli säilyttää kuvion mittasuhteet, mutta kasvattaa tai pienentää kokoa. Kuvion kokoon ja muotoon vaikutetaan tarttumalla näihin kahvoihin. 1. Paina hiiren vasen painike pohjaan kahvan päällä ja liikuta hiirtä haluamaasi suuntaan.. Jos haluat muuttaa kuvion kulmaa, vie kohdistin kiertokahvan päälle, klikkaa hiiren vasen näppäin pohjaan ja kierrä kuviota kunnes kulma on sopiva. Lopuksi vapauta hiiren näppäin. 1

3 1.4 Kuvion värin vaihtaminen 1. Valitse kuvio tuplaklikkaamalla sitä hiirellä. Klikkaa avautuvasta ikkunasta Väri (Color)-valikkoa, josta voit valita kuviolle värin. Alasvetovalikosta löytyy myös lukuisia erilaisia täytön tehosteita.. Jos haluat muuttaa kuvion reunaviivan väriä, valitse väri alemmasta Väri (Color)-valikosta. Kuvin värityksen lisäksi kuviolle on mahdollista lisätä varjo, tai tehdä kuviosta kolmiulotteinen. Nämä työkalut löytyvät piirtotyökaluriviltä, näytön alareunasta. Valitse kuvio, jota haluat muokata. Paina varjostus tai -D-painiketta. Molemmat sisältävät useita eri vaihtoehtoja, joiden avulla voit valita mm. varjon tai valon suunnan. Lisäksi molempia toimintoja voi laajentaa Varjostuksen asetukset (Shadow Settings ) ja Kolmiulotteisuusasetukset (-D Settings ) - valinnoista. 1.5 Kuvion kopioiminen Jos kaaviosi sisältää esim. useita eri laatikoita joissa on tekstiä, tai ympyröitä, joissa on jokin erityinen taustaväri tai reunaviiva, ei jokaista kuviota kannata piirtää erikseen. Tee ensin yksi kuvio valmiiksi ja kopioi tätä tarvittava määrä. Kuvion kopiointi tapahtuu kopioi ja liitä -toiminnolla (esim. ctrl+c, ctrl+v), tai PowerPointin omalla monistustoiminnolla, jonka näppäinyhdistelmä on ctrl + D (Duplicate). 1.6 Useamman kuvion muokkaaminen kerralla Toisinaan olisi hyödyllistä pystyä kohdistamaan tietyt muutokset useampaan kuvioon kerrallaan. Tällöin kuviot tulee ensin valita, ja toimia sitten kuten edellä kuvatuissa esimerkeissä. Usean kuvion valinta onnistuu painamalla näppäimistön ctrl-näppäin pohjaan. Napsauta tämän jälkeen kaikkia niitä kuvioita, joita haluat muutoksen koskevan. Päästä lopuksi irti ctrl-näppäimestä. Kun halutut kuviot on valittu, siirry jonkin niistä kohdalle ja tuplaklikkaa hiirtä. Tee halutut muutokset. Nyt muutokset kohdistuvat kaikkiin valittuina oleviin kuvioihin. Jos painat vahingossa valittujen kuvioiden ulkopuolella, valinta raukeaa ja joudut tekemään valinnan uudelleen. Useamman kuvion valinta onnistuu kätevästi myös tavalla, joka kerrotaan luvun 1.7. kohdassa.

4 4 1.7 Yhden tai useamman kuvion poistaminen 1. Valitse kuvio ja paina näppäimistöltä Delete. Valitse useampia kuvioita piirtämällä hiirellä kehys kuvioiden ympärille. Jos haluat poistaa kuviot, paina Delete 1.8 Tekstin lisääminen kuvion sisään Tekstilaatikoita varten PowerPointissa on erityinen piirrosobjekti, Tekstikehys (Text Box). Kehyksen avulla voidaan piirtää nelikulmioita, jotka sisältävät tekstiä. Nelikulmioiden kokoa, reunaviivaa, taustaväriä ja fonttia voidaan muuttaa. PowerPoint-esityksessä saatetaan kuitenkin tarvita myös muun muotoisia tekstiä sisältäviä objekteja. Siksi kaikkiin PowerPointilla tehtyihin piirrosobjekteihin onkin mahdollista lisätä tekstiä. Tekstin lisäys piirrosobjektiin tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse kuvio klikkaamalla sitä hiirellä. Kirjoita haluamasi teksti kuvioon Voit myös painaa kuviota hiiren oikealla painikkeella ja valita esiin tulevasta valikosta kohdan Add Text (Lisää teksti). Tällöin kursori alkaa vilkkua kuviossa osoittaen seuraavaksi ilmestyvän kirjaimen paikan. 1.9 Kuvioiden ryhmittely Kuvioiden ryhmittelyllä voit liittää useita kuvioita yhdeksi objektiksi. Näin voit siirtää ja muokata niitä yhdessä. 1. Paina näppäimistön Ctrl-painike pohjaan ja valitse ryhmiteltävät kuviot klikkaamalla niitä hiirellä. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä jonkun valitun kuvion päällä. Valitse avautuvasta valikosta Ryhmittely (Grouping) ja Ryhmitä (Group) Tämän jälkeen voit muuttaa ryhmiteltyjen kuvioiden kokoa siten, että muutos vaikuttaa kerralla kaikkiin ryhmiteltyihin kuvioihin, voit myös siirtää kaikkia ryhmiteltyjä kuvioita yhdellä kertaa. Pura ryhmitys valitsemalla Pura ryhmittely (Ungroup)

5 Kuvioiden järjestäminen Kuviot järjestäytyvät PowerPoint-dialle päällekkäin. Päällekkäisyydellä tarkoitetaan sitä, että dialle ensimmäisenä piirretyt kuviot jäävät myöhemmin piirrettyjen kuvioiden alle. Järjestyksen ei tarvitse kuitenkaan olla alkuperäinen, vaan kuvioiden järjestystä on mahdollista muuttaa jälkeenpäin. 1. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä järjestettävän kuvion päällä. Valitse avautuvasta valikosta Järjestys (Order) ja se, mihin haluat kuvion asettaa 1.11 Kuvion muuttaminen hyperlinkiksi Kuvio voi toimia myös hyperlinkkinä. Tästä on hyötyä silloin, kun kaavion eri osat esittävät esim. laitoksia, joilla on kotisivut. Samalla toiminnolla diassa olevat kuviot saadaan osoittamaan diaesityksen eri dioihin. Näin esim. viimeisessä diassa voisi olla nuoli, joka osoittaisi diaesityksen alkuosaan - kuvioiden avulla voidaan siis toteuttaa myös diaesityksen sisäinen linkitys. 1. Klikkaa valitsemaasi kuviota hiiren oikealla näppäimellä. Valitse avautuvasta valikosta Toimintoasetukset (Action settings). Valitse avautuvasta ikkunasta Hyperlinkki (Hyperlink to) -valikosta kohta URL 4. Kirjoita avautuvaan tekstikenttään linkitettävän sivun internet-osoite 1 4

6 6 Tehosteiden liittäminen diaesitykseen Kun esitykseen on saatu piirrettyä halutut kuviot, voidaan alkaa suunnitella kuvioihin liitettäviä tehosteita. Tehosteiden avulla kuviot saadaan ilmestymään kaavioon halutussa järjestyksessä. Seuraavassa luvussa kerrotaan kuinka diaesitykseen lisätään dian vaihtumiseen liittyvät tehosteet. Myöhemmin tässä kappaleessa kerrotaan kuinka diassa oleviin kuvioihin liitetään tehosteita..1 Dian vaihtumisen tehoste PowerPointissa on kahdenlaisia tehosteita: dian vaihtoon liittyvät tehosteet ja dian sisältämiin elementteihin liittyvät tehosteet. Tehosteet voivat olla sekä liikettä että ääntä. Tehosteen käynnistyminen voidaan ajastaa tai asettaa alkamaan hiiren painalluksesta. Kaikki tehosteisiin liittyvät työkalut ja valikot löytyvät Diaesitys (Slide Show) -valikosta. Dian vaihtumisen tehoste Dian vaihtumisen tehosteet on helpointa lisätä dialajittelunäkymässä (Slide Sorter View). Näkymä vaihdetaan näytön vasemman alanurkan näkymäpainikkeista tai Näytä (View) Dialajittelu (Slide Sorter). Tässä näkymässä halutut diat voidaan vaivattomasti maalata ja esikatselun avulla saadaan kuva valitusta tehosteesta. Dian vaihtumisen tehosteita varten tehtäväruutuun avautuu oma erityinen näkymänsä. Valitse valikosta Diaesitys (Slide Show) Dian vaihtuminen (Slide Transition). Tehtäväruutuun vaihtuu dian vaihtumiseen liittyvät eri vaihtoehdot Valitse haluamasi dian vaihdon tehoste. Voit käyttää apuna ruudussa näkyvää esikatselua.. Valitse tehosteen nopeus. Äänen liittäminen dian vaihtoon tapahtuu tästä 4. Dian vaihdon voi ajastaa tai asettaa dia vaihtumaan hiirtä painettaessa 4 Tehoste voidaan liittää yksittäiseen diaan, valittuihin dioihin tai kaikkiin dioihin. Tehosteen saa liitettyä kaikkiin dioihin tehtäväruudun alareunan painikkeella Käytä kaikissa dioissa (Apply to All Slides). Jos haluat liittää tehosteen vain joihinkin tiettyihin dioihin, valitse nämä ja tee edellä kuvattu tehosteen lisääminen.

7 7. Animaation lisääminen tekstiin Animaatiolla voidaan esityksessä määrittää kohteita mm. ilmaantumaan, liikkumaan, muuttamaan muotoaan tai katoamaan. Kohteita voivat olla esimerkiksi otsikko, tekstilause, tekstikappale, kuva tai kuvio. Seuraavissa kappaleissa kuvaillaan, kuinka PowerPoint-esityksessä käytetään erilaisia tehosteita. PowerPoint animaatioiden hyödyntämisessä on aineistoa tuottavalla luennoitsijalla kaksi lähtökohtaa: 1. Valmiin PowerPoint-esityksen uudistaminen animaatioita käyttäen. Uuden PowerPoint-esityksen laatiminen käyttäen apuna animaatioita Valmiiseen esitykseen lisätään animaatioita Kuvassa näkyvässä diassa ei ole lainkaan animaatioita. Tekstiä sisältävän dian tekstit voidaan animoida mm. ilmestymään diaan hiiren painalluksesta. 1. Avaa ylävalikosta toiminto Diaesitys (Slide Show) Mukautettu animaatio (Custom Animation). Tehtäväruutu avautuu näytön oikeaan reunaan. Valitse hiirellä maalaten ensimmäinen animoitava teksti 4. Paina Lisää tehoste (Add Effect) - painiketta 4 5. Tällöin avautuu pudotusvalikko, josta voit valita maalatulle tekstille halutun animaation: Sisääntulo (Entrance) ilmaantuminen Korostus (Emphasis) korostaminen Lopeta (Exit) poistuminen Liikeradat (Motion Effects) muu animaatio 5

8 8 6. Valitse sopivan yläkategorian alta mieleisesi tehoste. Lisää tehosteita (More Effects ) -valikon alta löytyy harvemmin käytettyjä tehosteita. Valinnan jälkeen PowerPoint asettaa animointitoiminnon valitulle tekstille Tekstiin liitetty animointi ilmaistaan pienenä numerona, joka näkyy tekstin edessä. Ensimmäisenä animoitu teksti saa numerokseen 1, ja tämän jälkeen animoidut, jne. Numero kuvaa myös tekstin ilmestymisjärjestystä. Esiintymisjärjestystä voi vaihtaa jälkeenpäin. Järjestyksen vaihtamisesta kerrotaan myöhemmin tässä ohjeessa. 8. Voit testata animointia painamalla Tehtäväruudun alareunassa olevaa Toista (Play)-painiketta. 7 8 Tehosteen kopiointi muihin tekstiriveihin Tämän jälkeen on helpointa tehdä vastaava animointi muihin kahteen tekstiosaan näin: 1. Vie hiiri toisen tekstiosan alkuun ja paina askelpalautinta (backspace), jolloin teksti hyppää kiinni ensimmäiseen tekstiosaan ja luettelomerkki poistuu 1. Tämän jälkeen paina Enteriä ja toinen tekstiosa saa samanlaisen animaation. Jatka näin, kunnes kaikki diassa olevat tekstirivit ovat saaneet saman animaation.

9 9 Uuden animoidun esityksen laatiminen Esitys aloitetaan otsikkodialla. Otsikkodia ei yleensä sisällä tehosteita, sen tähden tämä ohje alkaa ensimmäisestä sisältödiasta. Uuden animoidun esityksen teko ei tekstin osalta eroa paljon edellä kuvatusta vanhan diaesityksen animoinnista. Siinä missä vanhassa esityksessä teksti on diassa valmiina, kirjoitetaan sitä uudessa esityksessä sitä mukaa kun ideoita syntyy. Tekstin animointi aloitetaan maalaamalla hiirellä se osa tekstiä, jota animoinnin halutaan koskevan. Kirjoita siis diaan ensimmäinen tekstirivi ja maalaa se. Paina Tehtäväruudun Lisää tehoste (Add Effect) - painiketta. Tällöin avautuu pudotusvalikko, josta valitset maalatulle tekstille halutun animaation. Animaatiot on jaoteltu neljään luokkaan sisältämiensä tehosteiden mukaan: Entrance ilmaantuminen Emphasis korostaminen Exit poistuminen Motion Effects muu animaatio Valitsemalla näistä yläluokista jonkun, saat auki valikon, jossa on nähtävillä kaikki mahdolliset luokkaan kuuluvat tehosteet. Valinnan jälkeen PowerPoint asettaa animointitoiminnon valitulle tekstille. Tämän jälkeen paina Enter jolloin diaan ilmestyy luettelomerkki ilmaisemaan seuraavan rivin alkamista. Kirjoita luettelomerkin perään seuraava rivi. PowerPoint kopioi ensimmäisen rivin tehosteet dian muihin riveihin.

10 10. Animaatioiden lisääminen kuvioihin Osa piirretyistä kaavioista hyötyy animoinnista. Animoinnin avulla kaavion eri osat ilmestyvät diaan haluttuna aikana. Animoinnin avulla kaavion eri osia voidaan myös korostaa: niiden koko, väriä ja sijaintia voidaan muuttaa. Kaavion osien korostaminen tapahtuu kuten diassa olevan tekstinkin korostaminen. 1. Valitse hiirellä kuvio, johon haluat lisätä tehosteen.. Paina hiiren oikeaa painiketta ja valitse Muokattu animaatio (Custom Animation) 1. Tehtäväpalkkiin avautuu animaationäkymä 4. Valitse Lisää tehoste (Add Effect) -painikkeen alta jokin sopiva animaatiotoiminto 4 5. Kuvion eteen ilmestyy järjestysnumero osoittamaan onnistuneen animoinnin liittämistä 6. Nyt voit muokata tehtäväruudussa animoinnin yksityiskohtia: mm. valita milloin animointi käynnistyy Animaatioiden muokkaaminen PowerPoint asettaa esitysjärjestyksen oletuksena siihen järjestykseen, missä animaatiot on kuvioihin liitetty. Tämän ei kuitenkaan tarvitse olla animaation lopullinen järjestys, vaan animaatioiden järjestystä voidaan muuttaa. Animaatioiden järjestyksen lisäksi animaatiota voidaan muokata jälkeenpäin monin eri tavoin. Yleisin muokkaustoiminto on animaation poisto. Seuraavassa ohjeessa opastetaan, kuinka animoitujen kuvioiden tai tekstin esiintymisjärjestyksen voi muuttaa, kuinka animaatiota muokataan jälkeenpäin ja kuinka ne poistetaan kokonaan.

11 11 Animoinnin järjestyksen muuttaminen Kun halutut animaatiot on tehty, ne näkyvät tehtäväruudun animaatiokentässä listana. Jokaisella erillisellä animaatiolla on listassa järjestysnumero. Sama numero löytyy varsinaisesta diasta, animoidun kohteen edestä. Animoitujen osien esiintymisjärjestystä voi muuttaa raahaamalla hiirellä rivit uuteen järjestykseen. Kun järjestys on muuttunut, PowerPoint päivittää diaan kuvion edessä olevan numeron vastaamaan uutta esitysjärjestystä. Animoinnin muokkaus jälkikäteen Animoinnin muuttaminen jälkikäteen onnistuu tehtäväruudun Muuta (Change) -painikkeesta. Valitse haluamasi animaatio tehtäväruudun listalta, ja valitse Muuta (Change) -painikkeen alta avautuvasta valikosta uusi animointi. Animoinnin poisto Tehtäväruudun Muuta (Change) -painikkeen vieressä on Poista (Remove) -painike, josta valitun animaation voi poistaa. Poisto ei poista kuviota diasta, poistolla poistuu ainoastaan kuvioon liitetyt tehosteet..5 Animaatioiden muut säädöt Eräissä animaatiotyypeissä on mahdollista tehdä myös suuntaan ja nopeuteen liittyviä säätöjä. Jos tämä on mahdollista, ovat Suunta (Direction)- ja Vauhti (Speed)-valikot käytettävissä. Näistä alasvetovalikoista on mahdollisuus tehdä lisäsäätöjä animaatioihin. Huomaa: tällaiset muutokset kannattaa tehdä dian ensimmäiseen animaatioon, samassa tekstikentässä olevat seuraavat animaatiot saavat siten samat ominaisuudet Animaation toteutumisen voi testata animaatiokentän alareunassa olevilla painikkeilla. Toista (Play)-painike näyttää ko. dian animaation kokonaan sarjana ilman että käyttäjän tarvitsee välillä klikkailla mitään. Diaesitys (Slide show) -painike käynnistää PowerPointin luentotilassa jolloin voit testata miten kukin animaatio toimii kuten luennolla.

12 1 Omien kuvien ja videoiden liittäminen esitykseen Omien kuvien liittäminen PowerPoint-esitykseen Itse otettujen kuvien lisääminen PowerPoint-esitykseen tapahtuu Lisää (Insert)-valikon kautta. 1. Valitse Lisää (Insert ). Valitse Kuva (Picture ). Valitse Tiedostosta (From file ) 4. Etsi kuva muiden tiedostojen joukosta ja paina lopuksi Lisää (Insert) -painiketta. Kuva asettuu keskelle käsittelyssä olevaa diaa. Itse otetun kuvan kokoa ja sijaintia dialla voi muuttaa kuten muitakin kuvia PowerPoint-dioissa. Liikkuvan kuvan liittäminen PowerPoint-esitykseen PowerPoint sisältää valmiita animoituja piirroskuvia. Näiden esityksiin tuoma lisäarvo on kuitenkin enemmän viihteellinen kuin tietoa lisäävä. Jos kuitenkin haluat lisätä tällaisen liikkuvan piirretyn kuvan esitykseesi, se onnistuu seuraavalla tavalla: 1. Valitse Uusi Dia (New Slide). Valitse tehtävärivin diarakenteiden joukosta sellainen sisältödia, johon voit lisätä Media Clipin 1. Paina dian keskellä olevaa Lisää medialeike (Insert Media Clip) -painiketta 4. Kirjoita auenneen ikkunan hakusanakenttään haluamasi sana ja paina Etsi (Search) 5. Etsi sopiva kuva ja napsauta sitä hiiren vasemmalla painikkeella. Paina lopuksi OK. Animoitu gif-kuva ilmestyy diaan. 4 5

13 1 Videon liittäminen PowerPoint-esitykseen Jos haluat liittää animoitujen gif-kuvien sijaan diaesitykseen varsinaista videokuvaa, tulee muutama seikka pitää mielessä: PowerPointiin liitettävien videoiden tulee olla AVI, mpeg, wmv -muotoisia tiedostoja Videotiedoston esittäminen vaatii tehokkaan tietokoneen varmista etukäteen, että video toimii siinä tietokoneessa, jolla esitys aiotaan esittää Videotiedosto on pidettävä tallessa samassa kansiossa kuin esityskin jos myöhemmin siirrät tai kopioit esityksen, muista siirtää myös videotiedosto Videokuvan viemää tilaa diassa voi muuttaa, mutta tämä aiheuttaa kuvan rakeistumista Videoon kuuluva ääni tarvitsee äänentoistolaitteet - onko esitystilassa kaiuttimia? 1. Avaa valikko Lisää (Insert). Valitse Filmit ja äänet (Movies and Sounds). Valitse Filmi tiedostosta (Movies from File ) ja etsi tiedostojen joukosta lisättävä video 1 4. Valitse avautuvasta ikkunasta haluatko käynnistää videon heti, kun dia tulee esiin, vai vasta hiiren painalluksesta 4 5. Video asettuu oletuksena dian keskelle. Voit siirtää videota diassa, tai venyttää sitä siten, että se täyttää koko dian. Painamalla hiiren oikeaa näppäintä videon päällä ja valitsemalla valikosta Muokkaa Objekti: Filmi (Edit Movie Object), pääset tekemään joitakin videon esittämiseen liittyviä säätöjä. 5

14 14 4 Diaesitys ja hyvä esitystapa PowerPoint sisältää runsaasti erilaisia mahdollisuuksia esityksen elävöittämiseen. Diaesitysten elävöittämisessä on kuitenkin muistettava kohtuus. Dia joka sisältää kuvia, liikkuvia osia, paljon eri tavoin muokattua tekstiä ja mahdollisesti vielä taustaääniä, on usein esityksen kuulijasta epämieluisa ja sekava. Hyvä diaesitys voi olla hyvin monenlainen. Tässä kuitenkin yleisiä neuvoja hyvän esityksen laatimiseksi: Yhdessä diassa enintään 6-8 riviä tekstiä Tekstin fonttikoko on kyllin suuri, esim. 0pt Dian teksti koostuu avainsanoista tai lyhyistä virkkeistä Yhden dian sisältö muodostaa asiakokonaisuuden Diojen tekstiä on hyödyllistä korostaa tarpeen mukaan värein ja muotoiluin. Kahdella, kolmella eri fontilla saa jo huomattavia korostuksia aikaan. Useamman fontin käyttö tekee esityksestä sekavan ja vaikeasti seurattavan. Samoin muotoilulla tehdyt tehosteet ovat tehokkaita keinoja korostamaan tiettyä kohtaa tekstissä. Yhdellä dialla teksti kannattaa korostaa samalla muotoilulla, eikä sekoittaa yhdessä diassa useita eri muotoiluja. Kuvien käyttö diassa on hyvä tapa elävöittää esitystä. Jos käytät esityksessä muita kuin ClipArt-kuvia, ole tietoinen tekijänoikeuksista! Jos diaesityksessä käytetään tehosteita, on suositeltavaa käyttää niitä yhdenmukaisesti läpi koko esityksen. Äänitehosteita käytettäessä kannattaa pitää mielessä tila, jossa esitys pidetään. Kaiuttimia ei välttämättä ole saatavilla ja tärkeä ääni saattaa mennä sen vuoksi hukkaan. Esimerkki huonosta ja hyvästä diasta on tällainen: Diaesityksen aikana diaan voi tehdä merkintöjä PowerPointin omilla työkaluilla. Myös laserosoitin ja perinteinen karttakeppi ovat hyviä esityksen apuvälineitä. Painamalla diaa esityksen aikana hiiren oikealla painikkeella avautuu kuvassa esitetty valikko. Diassa olevaa tekstiä voi siis korostaa kynällä, tussilla ja korostuskynällä. Lisäksi esityksen päätyttyä voidaan päättää tallennetaanko dioihin tehdyt merkinnät vai pyyhitäänkö ne pois tallentamatta.

PowerPointin perusteet

PowerPointin perusteet Pikaohje PowerPoint 00 -ohjelman käyttöön. Käyttöliittymä.... Diaesityksen valmistaminen.... Dian rakenne (Slide Layout)... 4. Tallennus... 5. Kuvan lisääminen ja muokkaus... 6. Taulukon lisääminen...

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint perusohje 2003

Microsoft PowerPoint perusohje 2003 1 Microsoft PowerPoint perusohje 2003 Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK 21.10.2005 2 YLEISTÄ POWERPOINT- ESITYKSEN TEOSTA...3 1. SUUNNITELUMALLIN VALINTA UUDELLE ESITYKSELLE...4 2. UUDEN DIAN LISÄÄMINEN...4

Lisätiedot

Kotiope Aarno Hyvönen p. 045 349 05 99 1/13. Ohjelma löytyy Microsoft Office -ohjelmaryhmästä

Kotiope Aarno Hyvönen p. 045 349 05 99 1/13. Ohjelma löytyy Microsoft Office -ohjelmaryhmästä Kotiope Aarno Hyvönen p. 045 349 05 99 1/13 PowerPoint 2010 Ohjelman käynnistäminen Ohjelma löytyy Microsoft Office -ohjelmaryhmästä Kirjoita otsikko ja alaotsikko. Alaotsikkona voi olla myös oma nimi.

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint - perusohjeet

Microsoft PowerPoint - perusohjeet 1 Microsoft PowerPoint - perusohjeet Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK 06.09.2002 2 YLEISTÄ POWERPOINT- ESITYKSEN TEOSTA...4 1. ESITYSTYYLIN VALINTA...4 1.1 OHJATUN SISÄLLÖN LUOMINEN...5 1.2 MALLI...6 1.3

Lisätiedot

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA MICROSOFT E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä PowerPoint P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA 6 Sisällysluettelo JOHDANTO TIKAS-PROJEKTI KIRJAN RAKENNE JA TASOMERKINNÄT

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

PowerPoint -esitysgrafiikka

PowerPoint -esitysgrafiikka TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint -esitysgrafiikka jatkokurssi SisällysError! Not a valid link. 1 Automaattiset muodot 1 2 Piirrosobjektin

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä 1/6 PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä PowerPoint 2003 toiminnot Toiminnot PowerPoint 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta

Lisätiedot

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset POWERPOINT A-ajokorttivaatimukset Kurssin suorittaminen Tunneille osallistuminen Tehtävien teko ja palauttaminen Tämän A-ajokorttivaatimukset tehtävän täydentäminen Tuo kuvakaappauksia ja tee malleja toiminnoista

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

PowerPoint. esitysgrafiikan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PowerPoint. esitysgrafiikan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint esitysgrafiikan perusteet Sisällys PowerPoint 1 1 PowerPointin käynnistäminen 2 2 Esityksen luominen

Lisätiedot

PowerPoint tutuksi Elävyyttä esityksiin Keijo Salakari 12. lokakuuta 2013

PowerPoint tutuksi Elävyyttä esityksiin Keijo Salakari 12. lokakuuta 2013 PowerPoint tutuksi Elävyyttä esityksiin Keijo Salakari 12. lokakuuta 2013 2 (25) Microsoft Excel perusteita Sisältö 1 MICROSOFT POWERPOINT... 3 1.1 MIKÄ ON MS POWERPOINT... 3 1.2 MS POWERPOINT OHJELMAN

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Openoffice Impress-pikakurssi

Openoffice Impress-pikakurssi Openoffice Impress-pikakurssi Openofficen saat kotikoneellesi ilmaiseksi osoitteesta www.openoffice.org Writer on MS Wordin vastine, eli tekstinkäsittelyohjelma Calc on MS Exelin vastine, eli taulukkolaskenta-

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 2.10.2012. 7.1 Mallin käyttäminen ja vaihtaminen... 2. 7.2 Taustaväri / taustakuva...

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 2.10.2012. 7.1 Mallin käyttäminen ja vaihtaminen... 2. 7.2 Taustaväri / taustakuva... 7. Esitysgrafiikka Sisällysluettelo 7.1 Mallin käyttäminen ja vaihtaminen... 2 7.2 Taustaväri / taustakuva... 2 7.3 Dian lisääminen ja diarakenteet... 2 7.4 Tekstin kirjoittaminen ja asettelu, fonttien

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9.

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9. Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, osaat seuraavat toiminnot: 1. Uuden esityksen aloittaminen 2. Otsikkodian tekeminen 3. Teeman ottaminen käyttöön 4. Tekstin

Lisätiedot

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 1 MICROSOFT POWERPOINT 2010 Esitysgrafiikkaohjelman peruskäyttö ja uudet ominaisuudet 2 Voit tehdä näyttävät esitykset helposti Voit lisätä esitykseen kuvia, taulukoita, kaavioita, kuvia, piirroksia, ääntä,

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Miten tehdään diaesitys

Miten tehdään diaesitys Miten tehdään diaesitys Yleistä Tämän harjoituksen tavoitteena on perehtyä diaesityksen luomiseen esitysgrafiikkaohjelmalla. Harjoitukset keskittyvät diaesityksen tekniikkoihin. Tekniikkoihin kuuluu mm.

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona).

Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona). Esitysgrafiikka 1 (8) ESITYSGRAFIIKKA Yleistä Kansiossa Y:\Taitaja2009\Materils\PowerPoint\Fi on tehtäviin liittyvät tiedostot. Kopioi kansio C:\Temp -kansioon. Muuta kansion nimeksi pp_omanimi, jossa

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

KUVAT. Word 2013. Kuvat

KUVAT. Word 2013. Kuvat Word 2013 Kuvat KUVAT KUVAT... 1 Kuvatiedoston lisääminen... 1 Microsoftin-kuvien lisääminen... 1 Koon muuttaminen ja kääntäminen... 2 Kuvan siirtäminen... 2 Tekstiin tasossa... 2 Kelluva kuva, tekstin

Lisätiedot

ISIS Draw (Windows versio 2.5)

ISIS Draw (Windows versio 2.5) 1 ISIS Draw (Windows versio 2.5) ISIS Draw on helppokäyttöinen kemian piirto-ohjelma, jolla voidaan muun muassa piirtää kemiallisia rakenteita, reaktioyhtälöitä ja yksinkertaisia proteiinirakenteita. Lisäksi

Lisätiedot

Esitysgrafiikka (20 pistettä)

Esitysgrafiikka (20 pistettä) Esitysgrafiikka (20 pistettä) Yleistä Tehtävänäsi on rakentaa PowerPoint esitys osavuosikatsauksesta mielikuvituksellista automyyntiä tekevälle yritykselle Skills Car Turku. Käytettävät tiedostot Tiedostot

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

ECDL Esitysgrafiikka. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Esitysgrafiikka Sivu 1 / 7

ECDL Esitysgrafiikka. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Esitysgrafiikka Sivu 1 / 7 ECDL Esitysgrafiikka Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Esitysgrafiikka Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Esitysgrafiikka, joka määrittelee tarvittavat tiedot ja

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy Office 365 Web Apps Ohjelmat verkossa 1 Sisältö Esittely ja ohjelmat Yleiset toiminnot Word Web App Excelin Web App PowerPointin Web App 2 Esittely ja Ohjelmat Mitä ovat Web Appit? Office Web Apps SharePoint

Lisätiedot

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio.

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio. ActivInspire JATKO AINEISTON TUOTTAMINEN Uuden aineiston tekemisen alkua helpottaa etukäteen tehty suunnitelma (tekstit, kuvat, videot, linkit) miellekarttaa hyödyntäen. Valmista aineistoa voi muokata

Lisätiedot

PowerPoint 2002/2003 Osa 1, perinteiset esitykset Hannu Matikainen

PowerPoint 2002/2003 Osa 1, perinteiset esitykset Hannu Matikainen PowerPoint 2002/2003 Osa 1, perinteiset esitykset Päivitetty 6.4.2009 2000-2009 Sisällysluettelo 1 PowerPointin käyttöliittymä...1 2 Uuden esityksen luomisen alkutyövaiheet...1 2.1 Uuden esityksen luomisvaihtoehdot...1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO POWERPOINT-ESITYSGRAFIIKKAOHJELMA JA SEN

Lisätiedot

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1. Avaa Paint: 2. Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Apuohjelmat/Paint. 3. Pienennä Paint -ohjelma kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin, ohjelman pienennyspainikkeesta. 4. Avaa Internet

Lisätiedot

Flow!Works Pikaohjeet

Flow!Works Pikaohjeet 1 Flow!Works Pikaohjeet FW 3.0.0 Piirtotyökalut Kynä Sivellin Kirjoituskynä Korostuskynä Loistekynä Kuviokynä Älykynä Elekynä Valitse Kuvion Piirtotoiminnot Täytä llä Leveys Pyyhekumi Pyyhi alku muoto

Lisätiedot

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen.

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen. MULTIMEDIA 1 (5) H - Tehtävä 8 MULTIMEDIA Tässä osuudessa tarvitsemasi tiedostot löydät verkkokansiosta T:\Multimedia Kopioi kansio C: aseman juureen. Käytä tätä kansiota työhakemistonasi. Kun olet valmis,

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tehtävä 1 (8) PowerPoint

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tehtävä 1 (8) PowerPoint HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tehtävä 1 (8) POWERPOINT-etätehtävä Tee seuraavanlainen diasarja. Etsi kuvat, voit käyttää mitä kuvia tahansa. Liitä niihin muotoilut ym. Teema Sivupohja Laita diasarjaan

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. PP 2007 Startti. Tekijä: Matti Lehtonen

Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. PP 2007 Startti. Tekijä: Matti Lehtonen PP 2007 Startti Tekijä: Matti Lehtonen Sisällysluettelo Ohjelman käynnistäminen... 1 Vista - käyttöjärjestelmä... 1 XP - käyttöjärjestelmä... 1 Ohjelman avautumisnäkymä... 2 Esityksen tallentaminen...

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Linkin lisääminen tehtävänannon yhteyteen. Web-linkin lisääminen

MOODLE-OHJE: Linkin lisääminen tehtävänannon yhteyteen. Web-linkin lisääminen Web-linkin lisääminen Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson etusivulta yläoikealta. Kun muokkaustila

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi helpottaa tietokoneen käyttöä. Valitsemalla Käynnistä/Ohjauspaneeli/Helppokäyttökeskus

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

KODU. Lumijoen peruskoulu

KODU. Lumijoen peruskoulu KODU Lumijoen peruskoulu Sisällysluettelo 1. Aloitus... 2 1.1 Pelin tallennuspaikka... 2 1.2 Kodu Game lab... 3 2 Maan luominen... 4 2.1. Seinän tekeminen... 5 2.2. Vesialueen tekeminen peliin... 6 2.3.

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot

ATK-taitojen päivitys luento 1. Maaningan seurakunta Hannu Räisänen 2013

ATK-taitojen päivitys luento 1. Maaningan seurakunta Hannu Räisänen 2013 ATK-taitojen päivitys luento 1 Maaningan seurakunta Hannu Räisänen 2013 1 Taustaa Pielavesi, Hyvinkää, Helsinki, Maaninka Yhden megan Winchester WordPerfect korvaa sihteerin Pankki on kotona Sitä sanaa

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

Harjoitus Bones ja Skin

Harjoitus Bones ja Skin LIITE 3 1(6) Harjoitus Bones ja Skin Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Yksinkertaisen jalan luominen sylinteristä Luurangon luominen ja sen tekeminen toimivaksi raajaksi Luurangon yhdistäminen jalka-objektiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) 1 NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) Kirjaudu iwowwe Back Officeen. HOME Klikkaa kotisivullasi (HOME) olevaa vihreää Video E-mail kuvaa Vastaava linkki Video Email on myös Video Tools - alasvetovalikossa

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint 2007 Esitysgrafiikka

Microsoft PowerPoint 2007 Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2007 Esitysgrafiikka 2011 AIKUISKOULUTUS ESedu 2007 by MA PowerPoint 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. OHJELMAN PERUSTEET... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Tiedostomuodon valitseminen kuville

Tiedostomuodon valitseminen kuville Kuvan lisääminen sivulle Valitse työkaluriviltä Lisää Kuva tiedostosta painike 1. Ruudulle aukeaa sekä Kuva-ikkuna että Valitse tiedosto ikkuna 2. Selaa Valitse tiedosto ikkunassa esiin se kuva, jonka

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot