Oppisopimuskoulutuksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppisopimuskoulutuksen"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

2 Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijan, työpaikkakouluttajan ja työnantajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Oppaaseen on koottu kaikki oppisopimukseen liittyvät oleelliset ohjeet. Tietoa löytyy työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista sekä etuuksien maksamisesta. Oppisopimuskoulutus on yhteistyötä. Kun kaikki osapuolet tietävät omat tehtävänsä tässä koulutustyössä, ollaan jo matkalla onnistuneeseen oppisopimuskoulutukseen. SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS

3 Perusasioita oppisopimuskoulutuksesta 1 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen alkuvaihe Oppisopimusopiskelijan työsopimus ja palkka-asiat Yrittäjä oppisopimusopiskelijana Oppisopimuskoulutuksen eri osapuolten tehtävät Tutkintotavoitteiset oppisopimuskoulutukset: ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto Ei tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Edut ja korvaukset 8 Taloudelliset tuet opiskelijalle Taloudelliset tuet työnantajalle Palkkatuki Henkilökohtaistaminen 11 Henkilökohtaistaminen Tietopuolinen koulutus 12 Tietopuolinen koulutus Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja sen ohjaus 13 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu Ohjeita työpaikkakouluttajalle Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi 15 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi eli koulutuskertomus Ohjeita arviointikeskusteluun Milloin arvioidaan Päättöarviointi työpaikalla tapahtuneesta koulutuksesta Oppisopimuksen muutokset 19 Oppisopimuksen muutokset Oppiajan pidentäminen/lyhentäminen 19.2 Oppisopimuksen keskeytyminen 19.3 Oppisopimuksen purkaminen 19.4 Työnantajatietojen muutokset 19.5 Kuinka ilmoitat muutoksesta? Muita tärkeitä tietoja 20 Ammattitutkintostipendi Jatko-opintokelpoisuus Oppisopimuskoulutusta säätelevät lait ja säädökset Sanasto Nettiosoitteita Lomakkeet Yhteystiedot Yhteystiedot 40 4

4 Perusasioita oppisopimuskoulutuksesta Perustietoja oppisopimuskoulutuksesta 5

5 Oppisopimuskoulutus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla, laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98 17 yksilöllisesti suunniteltua ja toteutettavaa ammatillista koulutusta: aikaisemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan opiskelussa ammatillisten tietojen ja taitojen oppimista työpaikalla työpaikkakouluttajan ohjauksessa Oppisopimuskoulutus on vaihtoehto, kun saat töitä uudelta alalta työtehtäväsi muuttuvat haluat opiskella itsellesi ammatillisen tutkinnon haluat syventää ammatillista osaamistasi Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa n. 350 eri tutkintoa 6

6 Oppisopimuskoulutuksen alkuvaihe Ensimmäinen tapaaminen, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset. Mukana opiskelija, työnantaja, työpaikkakouluttaja, oppisopimuskeskuksen edustaja ja mahdollisesti oppilaitoksen edustaja. Oppisopimus tehdään uusille työntekijöille myös työsopimus. Työnantaja tekee palkkatukihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon, mikäli tukea haetaan. Oppisopimuskeskus hankkii tietopuolisen koulutuksen. Työpaikalla tapahtuva koulutus alkaa Tietopuolisen koulutuksen kouluttaja tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhdessä opiskelijan ja työnantajan/työpaikkakouluttajan kanssa. Työpaikkakouluttaja ja opiskelija tekevät yhdessä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelman. Tietopuolisen koulutuksen lähijaksot alkavat. 7

7 Oppisopimusopiskelijan työsopimus ja palkka-asiat uuden työntekijän kanssa solmittava oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tapahtuva oppisopimuskoulutus ei muuuta työsuhteen etuja muilta osin sinulla on voimassa oleva työsopimus koko oppisopimuksen keston ajan työnantaja maksaa sinulle työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoppimisen ajalta työaikasi on vähintään 85 % kokonaistyöajasta sinulle kertyy palkallisia vuosilomapäiviä olet oikeutettu työterveyshuollon palveluihin oppisopimusaika lasketaan mukaan eläkekertymääsi sinua koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin muitakin työntekijöitä: esim. vakuutusturva, työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus Tietoa työsopimuslaista ja työehtosopimuksista löydät 8

8 Yrittäjä oppisopimusopiskelijana Yrittäjänä voit vahvistaa osaamistasi opiskelemalla oppisopimuskoulutuksena yrittäjän ammattitutkinnon yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai opiskelemalla toimialasi ammatillisen perustutkinnon ammattitutkinnon erikoisammattitutkinnon tai muun lisäkoulutuksen Yrittäjän oppisopimuskoulutus tapahtuu pääsääntöisesti yrittäjän omassa yrityksessä perustuu koulutuksen järjestäjän (oppisopimuskeskus) ja yrittäjän väliseen sopimukseen työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla tutkinnon tavoitteiden ja yrittäjän koulutustarpeiden mukaisesti on yrittäjälle maksutonta tietopuolisen koulutuksen järjestäjä perii tutkintomaksun 50,50 euroa Mentori perehtyy tutkinnon sisältöön ja arvioinnin kriteereihin (tutkinnon perusteet) sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan ammattitaidon saavuttamisessa antaa palautetta, joka ohjaa oppisopimusopiskelijaa kehittämään toimintaansa arvioi työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistymistä säännöllisesti yhdessä oppisopimusopiskelijan kanssa (ks. väliarvioinnit ja päättöarviointi) Oppisopimuskeskus maksaa mentorin yritykselle koulutuskorvausta ohjaus- ja arviointityöstä. Jokaiselle yrittäjänä toimivalle oppisopimusopiskelijalle nimetään opiskelujen tueksi mentori. Yrittäjä itse hankkii itselleen toisesta yrityksestä mentorin. 9

9 Oppisopimuskoulutuksen eri osapuolten tehtävät Vastuunalainen työpaikkakouluttaja Työnantaja Noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta Maksaa tutkinnon suorittajalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa Nimeää tutkinnon suorittajalle vastuunalaisen työpaikkakouluttajan Tarjoaa tutkinnon suorittajalle monipuolisia työtehtäviä Antaa mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen koulutukseen ja tutkintotilaisuuksiin Oppilaitos Laatii tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelman yhteistyössä tutkinnon suorittajan sekä työpaikkakouluttajan kanssa ja hyväksyy sen allekirjoituksellaan Järjestää valmistavan koulutuksen tietopuolisen osuuden ja tutkintotilaisuudet Tekee yhteistyötä työnantajien, työpaikkakouluttajien ja oppisopimuskeskuksen kanssa Arvioi tutkinnon suorittajan osaamisen edistymistä ja antaa siitä todistuksen Ohjaa, tukee ja opastaa tutkinnon suorittajaa työtehtävissä Osallistuu tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelman laatimiseen ja hyväksyy sen allekirjoituksellaan Järjestää tavoitteita tukevia työtehtäviä ja noudattaa henkilökohtaistamissuunnitelmaa Toimii yhteistyössä oppilaitoksen kanssa Arvioi tutkinnon suorittajan kanssa oppimisen edistymistä sekä työssä oppimista Tutkinnon suorittaja (opiskelija) Tekee työtä ja noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita työn suorittamisesta Laatii henkilökohtaistamissuunnitelman yhteistyössä työpaikkakouluttajan ja oppilaitoksen edustajan kanssa ja hyväksyy sen allekirjoituksellaan Noudattaa henkilökohtaistamissuunnitelmaansa Osallistuu valmistavan koulutuksen tietopuolisiin opintoihin ja tutkintotilaisuuksiin Arvioi omaa edistymistään itsenäisesti sekä yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa Oppisopimuskeskus (oppisopimuskoulutuksen järjestäjä) Neuvoo ja tiedottaa oppisopimuskoulutuksesta Suunnittele ja käynnistää oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä tutkinnon suorittajan, työnantajan ja oppilaitoksen kanssa Ohjeistaa henkilökohtaistamissuunnitelman laadintaa ja hyväksyy sen allekirjoituksellaan Ohjaa tarvittaessa oppisopimuksen aikana Ostaa valmistavaan koulutukseen sisältyvät tietopuolisen koulutuksen sekä tutkintotilaisuudet oppilaitokselta Seuraa valmistavan koulutuksen edistymistä ja arvioinnin toteutumista Maksaa koulutuskorvauksia ja opintososiaalisia etuja Antaa todistuksen oppisopimuksen päätyttyä 10

10 Tutkintotavoitteiset oppisopimuskoulutukset: ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto Oppisopimuksella voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon - jos ei aiempaa tutkintoa eikä pitkää työkokemusta alalta ammattitutkinnon - jos perustutkinto suoritettu tai vähintään n. 3 vuoden työkokemus alalta erikoisammattitutkinnon - jos on pitkä työkokemus alalta tai kokemusta esimiestehtävistä tai muista vaativaa erityisosaamista edellyttävistä tehtävistä. Opetushallituksen nettisivuilta: löydät kaikista ammattitutkinnoista, joita voit Suomessa suorittaa sekä millaisia tietoja ja taitoja tutkinnon suorittaminen edellyttää. -sivuilla voit arvioida omaa osaamistasi ennen opintoja ja opintojen aikana kehittymistäsi suhteessa tutkinnon vaatimuksiin. Oppisopimuskoulutuksen eteneminen: Valmistava koulutus Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammattialan työtehtävät kehittävä ote työhön työpaikkakouluttajan ohjaus ja tuki Tietopuolinen koulutus opiskelua oppilaitoksessa oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä kouluttajan ohjaus ja tuki oppisopimusopiskelija & työpaikkakouluttaja arvioivat Oppimisen arviointi Yhteistyössä Yhteistyössä oppilaitoksen kouluttaja(t) arvioi(vat) Tutkinnon suorittaminen, osaamisen arviointi kolmikanta-arviointi: työntekijä-, työnantaja- & oppilaitoksen edustaja(t) Todistus todistus työpaikalla tapahtuneesta oppimisesta: työnantaja tutkintotodistus: tutkintotoimikunta todistus tietopuolisesta koulutuksesta: oppilaitos osallistumistodistus oppisopimuskoulutuksesta: oppisopimuskeskus 11

11 Ei tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Muuta ammatillista lisäkoulutusta voidaan toteuttaa oppisopimuksella, jolloin tavoitteena on pääsääntöisesti osatutkinto. Lisäkoulutus on suunnattu erityisesti vastavalmistuneille pitkään työelämästä poissa olleille alan vaihtajille erityisosaamisen lisäämiseksi Muun ammatillisen lisäkoulutuksen tavoitteet määrittelee yleensä työnantaja yhdessä opiskelijan kanssa. Muu ammatillinen lisäkoulutus on mahdollista myös yrittäjille yritystoiminnan tukemiseen. Lisäkoulutuksen kesto on 4 kk 12 kk. Kysy lisää ei tutkintotavoitteisesta lisäkoulutuksesta koulutustarkastajilta. 12

12 Edut ja korvaukset Edut ja korvaukset 13

13 Taloudelliset tuet opiskelijalle Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta tietopuolisen koulutuksen lähipäivien ajalta, ellei erikseen niin sovita. Päivärahan, perheavustuksen sekä matka- ja majoituskorvausten maksuperusteet Päiväraha, perheavustus sekä matka- ja majoituskorvaus ovat oppisopimuskeskuksen opiskelijalle maksamia opintososiaalisia etuja. edut ovat verottomia Ansionmenetyksen korvauksena palkattomilta tietopuolisilta koulutusjaksoilta opiskelijalle maksetaan päivärahaa ja tarvittaessa perheavustusta tosiasiallisten ansiomenetysten perusteella. Päiväraha 15 euroa/opetuspäivä Perheavustus 17 euroa/opetuspäivä, mikäli opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Mikäli yrittäjälle tulee ansionmenetystä tietopuolisen koulutuksen lähipäivien ajalta, on hänelläkin oikeus hakea päivärahaa ja perheavustusta. Matka- ja majoituskorvaus Satakunnan oppisopimuskeskus maksaa matkakorvausta tietopuolisten koulutusten lähipäiviltä, jos yhdensuuntainen matka kotisi ja opetuspaikan välillä on yli 10 kilometriä. Matkat korvataan halvimman julkisen kulkuneuvon kilometriveloituksen mukaan. Majoituskorvaus 8 euroa/opetuspäivä maksetaan, jos tietopuolinen opetus järjestetään kotipaikkakuntasi ulkopuolella ja majoitut opiskelupaikkakunnalla. Sairauspoissaolopäivät Jos sinä tai lapsesi sairastutte ja joudut olemaan poissa lähiopetuspäivältä, ilmoita asiasta tietopuolisesta koulutuksestasi vastaavalle kouluttajalle. Mikäli sairastuminen tapahtuu lähiopetuspäivien aikana, eikä sinulle makseta siltä ajalta palkkaa, maksaa oppisopimuskeskus päivärahat ja perheavustukset myös sairauspäiviltä, lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta vastaan. Opintososiaalisten etuuksien maksuehdot ja laskulomake löytyy internetistä: sekä esitteen lopusta. Opintososiaalisten etujen maksatukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä oppisopimuskeskukseen. 14

14 Taloudelliset tuet työnantajalle Koulutuskorvaus Oppisopimuskeskus maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, joka on määritetty oppisopimusta solmittaessa. Koulutuskorvaus on tarkoitettu kattamaan työnantajalle koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Koulutuskorvaus maksetaan työnantajalle neljän kuukauden välein työssä oppimisen arviointia vastaan. Mikäli oppisopimus päättyy kesken sopimuskauden, on siitä ilmoitettava oppisopimuskeskukselle yhden kuukauden kuluessa päättymispäivästä. Tällöin työnantajan on mahdollisuus saada puuttuva koulutuskorvaus ajallaan. Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa työnantajalle. Koulutuskorvausten maksatukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä oppisopimuskeskukseen. Palkkatuki Koulutuskorvauksen lisäksi työnantajalla on mahdollisuus saada työvoimahallinnon myöntämää palkkatukea tai työvoimahallinnon ja kansaneläkelaitoksen myöntämää yhdistelmätukea. työnantaja hakee työ- ja elinkeinotoimistosta palkkatukea palkatakseen työttömän työnhakijan oppisopimusopiskelijaksi tukea maksetaan päiviltä, joilta työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle palkkaa maksetaan kuukausittain työnantajan TEtoimistolle toimittaman tilityksen perusteella Tietoa palkkatuesta ja sen hakemus löytyy työvoimahallinnon sivuilta: www. mol.fi 15

15 Muistiinpanoja.. 16

16 Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistaminen 17

17 Henkilökohtaistaminen Opetushallitus on antanut määräyksen näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta, Dno 43/011/2006 (ks. normi/660001/). Henkilökohtaistamisen tarkoituksena on ohjata toimintaa, jonka tuloksena syntyy suunnitelma siitä, miten oppisopimukselle asetettavat tavoitteet on tarkoitus saavuttaa sekä sen aikatauluttaminen. Henkilökohtaistaminen eri vaiheissa Hakeutuminen selvitetään koulutustarpeesi ja sinulle soveltuva tutkinto selvitetään, onko sinulla oppimiseen liittyviä erityistarpeita selvitetään työnantajasi tarpeet sekä työpaikan tarjoamat oppimis- ja kouluttamismahdollisuudet Tutkinnon suorittaminen tunnistetaan osaamistasosi suhteessa tutkinnon vaatimuksiin eli selvitetään, millaista aiempaa työkokemusta tai koulussa hankittua alaan liittyvää osaamista sinulla jo on tunnustetaan aiemmin hankkimasi osaaminen eli hyväksytään aiemmin suorittamiasi opintoja tai työkokemusta tutkintoon tehdään henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta, jossa määritellään, miten ja missä osoitat vaaditun ammatillisen osaamisen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen arvioit, mitkä ovat vahvuutesi oppimisessa ja opiskelussa perehdyt opiskeltavaan alaan kirjaat oppimistavoitteesi (työpaikalla tapahtuva oppiminen ja tietopuolinen oppiminen) suunnitelmaan ja päivität suunnitelmaa tarpeen mukaan hyödynnät tarvittaessa opinto-ohjausta hankit ammattitaitoa työtehtävissäsi osallistut tietopuoliseen koulutukseen osallistut tutkintotilaisuuksiin Koulutuksen suunniteltu toteutuminen kirjataan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmaan. Henkilökohtaistamissuunnitelma sisältää oman osaamisen arvioinnin, työssä oppimisen, tietopuolisen koulutuksen sekä suunnitelman tutkintotilaisuuksien (näyttöjen) toteutuksesta. Henkilökohtaistamissuunnitelman vahvistavat allekirjoituksellaan opiskelija, työnantajan edustaja ja tietopuolisen koulutuksen edustaja. Henkilökohtaistamissuunnitelma ohjaa tutkinnon suorittajan valmistavaa koulutusta ja/tai tutkintotilaisuuksia. Suunnitelmaa päivitetään koulutuksen aikana ja sitä käytetään myös koulutuksen seurantavälineenä. 18

18 Tietopuolinen koulutus Tietopuolinen koulutus 19

19 Tietopuolinen koulutus täydentää työpaikalla tapahtuvaa oppisopimuskoulutusta toteutuu lähiopetuspäivinä, erilaisina oppimistehtävinä, itsenäisenä opiskeluna ja verkko-opiskeluna Oppilaitoksen vastuukouluttaja ottaa yhteyttä työnantajaan ja sopii tapaamisen suunnittelee tietopuolisen koulutuksen määrän, sisällöt ja aikataulutuksen yhdessä opiskelijan, työpaikkakouluttajan sekä työnantajan kanssa vastuukouluttaja tiedottaa hyvissä ajoin tietopuolisen koulutuksen lähiopetuksen ajankohdista hyväksyy opiskelijan ja työnantajan tekemän suunnitelman tutkinnon suorittamisesta Oppisopimusopiskelija osallistuu lähiopetuspäiville tekee annetut oppimistehtävät noudattaa aikatauluja ottaa aktiivisesti selvää asioista ja kysele tarpeen mukaan välittää tietoa opintojen sisällöstä ja aikatauluista työpaikalle soveltaa tietopuolisissa opinnoissa opittuja asioita käytännön työtehtäviin tekee suunnitelman tutkinnon suorittamisesta sopii tutkintotilaisuudet yhdessä oppilaitoksen vastuukouluttajan, työpaikkakouluttajan ja työnantajan kanssa mikäli sinulla on vaikeuksia opinnoissa, voit olla yhteydessä vastuukouluttajaan, opintoohjaajaan tai erityisopettajaan Asuminen jos lähiopetuspäivät järjestetään muualla kuin kotipaikkakunnallasi, voit tiedustella mahdollisuutta majoittua oppilaitoksen asuntolassa Ateriat tiedustele oppilaitoksesta, onko heillä alennettuja ateriahintoja oppisopimusopiskelijoille Sairauspoissaolot kysy vastuukouluttajaltasi, kuinka sairauspoissaolojen opinnot voidaan korvata mikäli työnantaja maksaa sinulle palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta, toimi työnantajan ohjeiden mukaan kuten sairauspoissaoloista on sovittu Vakuutusturva tietopuolisen koulutuksen aikana jos saat palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta, kuulut työnantajan vakuutusturvan piiriin jos sinulle ei makseta palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta, selvitä oma vakuutusturvasi oppisopimuskeskukselta 20

20 Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja sen ohjaus Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja sen ohjaus 21

21 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuva oppiminen on avainasemassa. Pääosan ammattitaidosta opit työpaikalla. Opettelet siis käytännössä niitä asioista, joita ammattitaidon oppimiseksi vaaditaan. Työtehtäviesi tulee vastata tutkinnon perusteissa määriteltyjä sisältöjä tai sovittuja oppimistavoitteita. Näin työpaikalla tapahtuva oppiminen omalta osaltaan antaa sinulle valmiuksia tutkinnon suorittamiseen tai opintojesi tavoitteiden saavuttamiseen. Ota myös itse vastuuta koulutuksesi edistymisestä työpaikalla. Hyvä suunnittelu helpottaa osaltaan opintojesi edistymistä. Suunnittelussa voit hyödyntää palvelua. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamiseksi kannattaa sopia seuraavista asioista: Keskeiset työtehtävät ja oppimistavoitteet Mieti, millaisia työtehtäviä teet ja miten ne vastaavat tutkinnon perusteiden vaatimuksia. Tämä on haastava tehtävä, joka kannattaa kuitenkin tehdä, koska se helpottaa jatkossa oppimista ja arviointia. Aseta itsellesi eri arviointijaksoille realistisia oppimistavoitteita. hänen ja/tai työkavereiden ohjausta. Varsinkin uusi työntekijä tarvitsee enemmän ohjausta opintojensa alkuvaiheessa. Aikataulutus Jotta oppiminen on suunnitelmallista ja ajankäytöltään järkevää, on hyvä laatia aikataulut erilaisille oppimistavoitteille. Huomioi myös, että tietyt työtehtävät ovat kausiluonteisia ja voivat tulla eteesi vain kerran vuodessa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus Työnantaja nimeää sinulle työpaikkakouluttajan, joka auttaa, ohjaa ja opastaa käytännön työtehtävissä. Ohjaukseesi vaikuttavat esimerkiksi seuraavat asiat: aikaisempi koulutuksesi ja työkokemuksesi koulutuksesi tavoite työtehtäväsi yksilölliset tarpeesi Oppisopimusopiskelijana olet työpaikalla kahdessa roolissa: työntekijänä ja opiskelijana. Roolit painottuvat tarpeen mukaan työtehtäviesi ja työpaikan työtilanteen mukaan. Työpaikkakouluttajasi on siten sovitettava yhteen kaksi eri roolia. Ohjauksen tarve ja ohjausvastuun jakaminen Suunnitelkaa yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa mihin työtehtäviin erityisesti tarvitset 22

22 Työkierto ja työpaikalla tapahtuva oppiminen toisessa yksikössä tai organisaatiossa Jos oppisopimusopiskelija ei voi työtehtävissään oppia kaikkia tarvittavia tietoja ja taitoja, niitä voidaan opiskella oppilaitoksessa tietopuolisessa koulutuksessa, tai järjestää työpaikalla työkierto. Työkierto voi tähdätä uusiin työtehtäviin tutustumiseen tai syvällisempään tehtävien hallintaan. Joskus on myös tarpeen käydä työssäoppimassa jossakin toisessa yksikössä tai yhteistyöyrityksessä. Toisella työpaikalla tapahtuvat oppimisjaksot ovat mahdollisia, jos ne katsotaan tarpeelliseksi, ja työnantaja maksaa myös niiltä ajoilta työntekijälle normaalisti palkkaa. Koko työpaikan asia Oppisopimuskoulutuksen alkamisesta ja periaatteista on hyvä tiedottaa etukäteen koko työyhteisölle. Tämä koskee myös henkilöstökoulutuksena toteutettavaa oppisopimuskoulutusta, vaikka työpaikka ja työkaverit ovat jo ennestään tuttuja. Työpaikalla tapahtuva oppiminen pitäisi mahdollisimman hyvin saattaa osaksi tuottavaa työtä ja työprosessia, jolloin sinun oppimisesi tehostuu ja uudet kehittämisideat mahdollistuvat. Opiskelijana tuot yritykseen uutta osaamista ja viimeisintä tietoa alan koulutuksesta, josta koko työyhteisö voi hyötyä. Opiskelusi voi välillä tuntua haastavalta. Hyödynnä hankalissa tilanteissa työpaikkakouluttajasi asiantuntemusta ja työkavereittesi kokemusta, jotta saat tukea opintoihisi. 23

23 Ohjeita työpaikkakouluttajalle Työpaikkakouluttajan onnistumisen avaimet Pyri tunnistamaan tutkinnon suorittajalle paras ohjaustapa heti oppisopimuksen alkaessa. Selvitä mm. minkälaisia odotuksia hänellä on ja kuinka paljon ohjausta tutkinnon suorittaja tarvitsee ja toivoo. Ohjaa alussa enemmän. Ohjauksen määrää voi ja tulee vähentää, kun tutkinnon suorittaja osoittaa valmiutta ottaa vastuuta omasta työstään. Ole kiinnostunut tutkinnon suorittajan tietopuolisista opinnoista. Keskustele hänen kanssaan ja kysele kuulumisia. Keskustelkaa mm. siitä, mitä tietopuolisilla koulutusjaksoilla on opittu ja miten opittua voi soveltaa käytännön työtehtävissä. Pohtikaa keskeisiä ongelmia ja ratkaisuja niihin. Keskustele tutkinnon suorittajan näkemyksistä. Esitä myös perusteltuja ideoita, tietoa ja hyväksi koettuja käytäntöjä. Hiljaisen tiedon siirtyminen kokeneelta ammattilaiselta aloittelijalle tapahtuu työyhteisön sisällä. Hyödynnä ohjauksessa henkilökohtaistamissuunnitelmaa. Käykää läpi tavoitteita ja niiden toteutumista. Pohtikaa myös tulevaisuutta. Varmista, mitä on tarkoitus oppia. Tavoitteet löytyvät tutkinnon perusteista, à säädökset ja ohjeet à opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet à näyttötutkintojen perusteet Tietoa saat myös oppilaitoksen vastuukouluttajalta. Suunnittele oppisopimusopiskelijan työtehtävät niin, että hän voi niitä tekemällä oppia keskeisiä tietoja ja taitoja. Tarpeen mukaan järjestä mahdollisuuksia työkiertoon. Kerro myös muille työpaikalla oppisopimusopiskelijan tavoitteista. Ohjausvastuuta voit jakaa muillekin työtovereille. Kysele aktiivisesti oppisopimusopiskelijalta, mitä materiaaleja ja tehtäviä hän on saanut oppilaitokselta. Pysyt itsekin ajan tasalla, miten koulutus etenee. Osallistu koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien suunnitteluun. Neuvo ja ohjaa tarpeen mukaan työtehtävissä. Anna palautetta. Arvioi oppimisen edistymistä säännöllisesti yhdessä oppisopimusopiskelijan kanssa. Työpaikkakouluttajan koulutusta järjestetään vuosittain. Katso: ajankohtaista Jos oppisopimusopiskelija on uusi työntekijä, perehdytä hänet talon tapoihin ja työtehtäviin. 24

24 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi Työpaikalla tapahtuva oppimisen arviointi 25

25 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi eli koulutuskertomus Kuka arvioi? oppisopimusopiskelija ja työpaikkaohjaaja tarvittaessa mukana myös muita työntekijöitä, jos he ovat osallistuneet työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen Mitä ja miten arvioidaan? arvioinnin kohteena ammattitaidon kehittyminen tutkinnon eri osissa tutkinnon perusteissa määritellään taidot ja tiedot, mitä pitää osata muun lisäkoulutuksen osalta arviointi tehdään sovittujen oppimistavoitteiden mukaan arviointiasteikko 1 3 Ohjeita arviointikeskusteluun Valmistautuminen Varatkaa arviointikeskusteluun aikaa riittävästi. Valmistautukaa keskusteluun etukäteen miettimällä mm. seuraavia asioita: Mitkä ovat tutkinnon osat? Mitä niihin liittyviä työtehtäviä arviointijakson aikana on tehty? Sopikaa, mitkä tutkinnon osat arvioidaan kuluneessa jaksossa. Mitkä työtehtävät sujuvat jo hyvin? Mitä pitäisi vielä harjoitella lisää? Miksi? Mitä tavoitteeksi asetettuja taitoja ja tietoja ei ole ehditty opetella lainkaan työpaikalla? Ovatko työtehtävät riittävän monipuolisia (mahdollisuudet työkiertoon ja vierailuihin)? Mitä haasteita tai ongelmia olette työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa kohdanneet? Onko ohjaus ollut riittävää ja auttanut kehittymisessä? Mitkä ovat ohjauksen vahvuudet ja kehittämiskohteet? Miten muut työtoverit ovat osallistuneet ohjaukseen? Voisiko työyhteisön/asiakkaiden palautetta hyödyntää oppisopimusopiskelijan kehittymisessä kohti ammattilaisuutta? Miten sopeutuminen työyhteisöön on onnistunut (uudet työntekijät)? Miten tietopuolista koulutusta on pystytty hyödyntämään työssä ja työyhteisössä? Miten arviointi tapahtuu? Palauttakaa mieliin tutkinnon perusteen mukaiset ammattitaitovaatimukset. Arvioikaa, kuinka oppisopimusopiskelija hallitsee arvioitavan tutkinnon osan/osat. Antakaa tutkinnon osalle arvosana. Kirjoittakaa muistiin esiinnousseet keskeiset asiat. Lopuksi tehkää arvioinnin pohjalta suunnitelma, mitä taitoja, tietoja ja työtehtäviä seuraavien kuukausien aikana pitäisi oppia. Päättöarvioinnissa on arvioitava kaikki tutkinnon osat. Arviointikriteerit Osaamista arvioidaan tutkinnon osittain. Perustutkintojen osalta tarkemmat arviointikohteet ja -kriteerit sekä arviointiasteikko löytyvät tutkinnon perusteista. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen arviointi perustuu tutkinnon perusteissa oleviin ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Muun lisäkoulutuksen osalta arviointi tehdään sovittujen oppimistavoitteiden mukaan. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi tapahtuu kaikissa oppisopimuskoulutuksissa numeroarviona asteikolla yhdestä kolmeen: Kiitettävä = 3 Hyvä = 2 Tyydyttävä = 1 26

26 Milloin arvioidaan Koulutuskertomus/ koulutuskorvaushakemus edeltäneistä neljästä kuukaudesta toimitetaan sopimuksen mukaan joko sähköisesti tai paperilla kolme kertaa vuodessa koulutuksen järjestäjälle Koulutuskertomuksen lähettäminen Oppisopimuskeskus lähettää työnantajalle/ työpaikkakouluttajalle tai oppisopimuksessa nimetylle työpaikan yhteyshenkilölle arviointipyynnön kolme kertaa vuodessa jakson päättymisen yhteydessä. Arvioinnin suorittaminen Työpaikkakouluttaja ja opiskelija suorittavat arvioinnin ja täyttävät koulutuskertomuksen. Viimeinen arviointi on päättöarviointi, jossa arvioidaan kaikki tutkinnon osat/toimintakokonaisuudet. Koulutuskertomuksella työnantaja hakee samalla oppisopimuksessa sovittua koulutuskorvausta. Koulutuskertomuksen palauttaminen Täytetty koulutuskertomus palautetaan oppisopimuskeskukseen: väliseltä ajalta mennessä väliseltä ajalta mennessä väliseltä ajalta mennessä Koulutuskertomuksen palauttaminen Täytetty koulutuskertomus palautetaan oppisopimuskeskukseen sovittuun ajankohtaan mennessä. Viimeinen koulutuskertomus, joka on päättöarviointi, toimitetaan oppisopimuskeskukseen välittömästi koulutuksen päätyttyä. Koulutuskorvauksen maksaminen Oppisopimuskeskus maksaa koulutuskorvaukset hakemuksen perusteella. Ajallaan saapuneet hakemukset maksetaan sovitun mukaisesti. Myöhästynyt hakemus maksetaan seuraavan maksukauden yhteydessä. Hakematta jääneet koulutuskorvaukset maksetaan taannehtivasti ainoastaan edeltävän 4 kk:n ajalta. Koulutuskorvauksen maksaminen Oppisopimuskeskus maksaa koulutuskorvaukset kunkin jakson jälkeen arviointia ja hakemusta vastaan seuraavasti: väliseltä ajalta heinäkuussa väliseltä ajalta marraskuussa väliseltä ajalta helmikuussa Unohtuiko sähköisen palvelun salasana ja/tai käyttäjätunnus? Unohtuneen salasanan ja käyttäjätunnuksen saat tilattua omaan sähköpostiisi palvelun etusivulta. Salasana ja käyttäjätunnus toimitetaan sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut oppisopimuskeskukseen. Jos viestiä ei tule sähköpostiin, tarkista sähköpostin roskakori/ roskaposti. Lisätietoja sähköisestä palvelusta ja apua sen käyttöön saat oppisopimuksen vastuusihteereiltä. Ohjeet sähköiseen arviointiin löytyvät: https://oppisopimus.pori.fi 27

27 Päättöarviointi työpaikalla tapahtuneesta koulutuksesta Yhteenvedon aika Oppisopimuskoulutuksen lopussa käydään kokoava arviointikeskustelu työpaikkakouluttajan ja tutkinnon suorittajan kesken. Keskustelussa arvioidaan oppisopimuskoulutuksen tavoitteiden toteutumista kokonaisuutena, henkilökohtaistamista, työssä oppimista ja tietopuolisen koulutuksen antia ja järjestelyjä. Mitä arvioidaan ja kriteerit Arviointi tehdään tutkinnon osittain. Tutkinnon suorittajan osaamista on verrattava tutkinnon osien tavoitteisiin ja niiden pohjalta laadittuihin arvioinnin kriteereihin. Arvioinnin kohteet ja kriteerit löytyvät tutkinnon perusteissa esitetyistä ammattitaitovaatimuksista. Arviointimenetelmät Arviointimenetelmät tulee valita siten, että ne mittaavat asetettujen ammattitaitovaatimusten saavuttamista. Niiden tulee soveltua käytettyihin opiskelumenetelmiin. Koska tutkinnon suorittajat osaavat ilmaista osaamisensa eri tavoin, heille tulee antaa mahdollisuus myös osoittaa osaamisensa eri tavoilla. Todistukset Oppisopimuskeskus kirjoittaa opiskelijalle oppisopimuskoulutuksesta osallistumistodistuksen, jonka liitteenä on työnantajan antama arviointi työpaikalla tapahtuneesta koulutuksesta sekä oppilaitoksen arviointi tietopuolisista opinnoista. 28

28 Oppisopimuksen muutokset Oppisopimuksen muutokset 29

29 Oppisopimuksen muutokset Henkilökohtaisessa elämässä tai yrityksessä tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa oppisopimukseen muutoksia Oppiajan pidentäminen / lyhentäminen Oppiaikaa voidaan lyhentää tai pidentää työnantajan ja oppisopimusopiskelijan yhteisestä hakemuksesta. Hakemuksessa tulee perustella muutoksen syyt. Oppiajan pidentämisen/lyhentämisen perusteena voi olla: aiempien opintojen ja työkokemuksen ennakoitua suurempi vaikutus opintojen etenemiseen työpaikan tai työtehtävien muuttuminen opiskeluaikana ilmenneet oppimisvaikeudet oppisopimuksen keskeytyksen aiheuttama viivästyminen olosuhteiden yllättävät muutokset 19.2 Oppisopimuksen keskeytyminen Keskeytymisen perusteena voi olla äitiysloma varusmiespalvelus yli 1 kk kestävä sairausloma Keskeytymisestä on aina ilmoitettava oppisopimuskeskukselle muutoslomakkeella. Oppisopimuksen jatkumisesta keskeyttämisen jälkeen on aina ilmoitettava oppisopimuskeskukseen Oppisopimuksen purkaminen koeaikana oppisopimusopiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta yksipuolisesti työnantajan joutuessa konkurssiin tai kuollessa yksipuolisesti, työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 1 ja 3 :ssä säädetyillä perusteilla koulutuksen järjestäjän luvalla myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen oppisopimusopiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ao. lainsäädännön ja tehdyn sopimuksen määräyksiä tai tutkinnon suorittaminen ei edisty yrittäjän oppisopimus yrittäjän omalla ilmoituksella Oppisopimuksen purkamisesta on aina viipymättä ilmoitettava oppisopimuskeskukselle kirjallisesti, ilmoittamisesta huolehtii työnantaja tai yrittäjä itse Työnantajatietojen muutokset Seuraavien työantajatietojen muutoksista tiedotetaan oppisopimustoimistolle kirjallisesti: yrityksen nimi muuttuu yritys fuusioituu yrityksen toiminta lakkaa Y-tunnus muuttuu omistaja vaihtuu 19.5 Kuinka ilmoitat muutoksesta? Muutoslomake löytyy osoitteesta kohdasta lomakkeet, sekä tämän esitteen lopusta. Toimita allekirjoitettu muutoslomake aina oppisopimuskeskukseen. Oppisopimuksen muutosasioissa ota yhteyttä sopimuksen tehneeseen koulutustarkastajaan. 30

30 Muita tärkeitä tietoja 31 Muita tärkeitä tietoja

31 Ammattitutkintostipendi Ammattitutkintostipendin myöntää ja maksaa Koulutusrahasto kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Stipendin suuruus on 365 euroa. Stipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkintotodistukseen merkitystä tutkinnon suorittamispäivästä. Stipendin saamisen edellytyksenä on, että henkilö on ennen tutkinnon suorittamista ollut työtai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteensä vähintään viisi vuotta, eikä ole täyttänyt 64 vuotta. Tarkemmat ohjeet stipendin hakemisesta löytyvät Koulutusrahaston sivuilta Poikkeustapauksissa, mikäli Koulutusrahasto hylkää opiskelijan hakemuksen, opiskelija voi saada stipendin oppisopimuskeskuksesta. Tällaisessa tapauksessa tulee ottaa yhteyttä oppisopimuskeskukseen. Jatko-opintokelpoisuus Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat kukin kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. 32

32 Oppisopimuskoulutusta säätelevät lait ja säädökset Henkilökohtaistamismääräys: Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) ja laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) säätävät oppisopimuksen puitteet. Lisäksi työsopimuslaki (55/2001) ja alakohtaiset työehtosopimukset luovat oppisopimuksen työoikeudelliset raamit. Oppisopimukseen sovelletaan myös, mitä työntekijän osalta säädetään työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta ja työntekijän muusta suojelusta. Tietoa työsopimuslaista ja työehtosopimuksista Opintososiaalisten etujen maksamista säätelevät: Laki 630/1998, 39 OPM:n asetus n:o 799/2007 Todistus Oppisopimuskoulutuksesta annettavia todistuksia säätelevä Opetushallituksen määräys Dno 56/011/2009 Sanasto Henkilökohtaistamissuunnitelma Suunnitelmaan dokumentoidaan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Kolmikanta Kolmikantainen edustus näyttötutkintojärjestelmässä tarkoittaa työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa sekä edustusta tutkintotoimikunnassa. Koulutuksen järjestäjä Tässä oppaassa koulutuksen järjestäjä tarkoittaa Satakunnan oppisopimuskeskusta. Näyttötutkinto Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Näyttötutkinnon järjestäjä Koulutuksen järjestäjä tai muu yhteisö tai säätiö, joka on tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa tiettyä näyttötutkintoa koskevan järjestämissopimuksen. Näyttötutkinnon suorittaja Näyttötutkintoa suorittava henkilö. Näyttöympäristö Toimintaympäristö, jossa tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan. Osaamisen tunnistaminen Kartoitetaan hakeutujan lähtötilanne eli selvitetään hänen aiemmin osoitettu osaamisensa ja aiemmin saavutettu osaamisensa. Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteet on asiakirja, joka antaa tietoa tutkinnon tutkintovaatimuksista, sisällöstä ja ammattitaitokriteereistä. Tutkintosuoritus Näyttötutkinnon suorittajan tutkintotilaisuudessa antama osoitus tutkinnon perusteissa vaadittavasta ammattitaidosta. Tutkintotilaisuus Tapahtuma, jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon. 33

33 Nettiosoitteita Oppisopimuskoulutusta koskevat lait mm: laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 työsopimuslaki 55/2001 OPM asetus 799/ Tietoa ammattitutkintostipendistä Matkahuollon palvelut Tietoa työ- ja elinkeinotoimistojen palveluista ja tehtävistä. Opetushallituksen sivusto, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet ja sisällöt Opetusministeriön palvelu, joka kokoaa yhteen verkosta löytyvät koulutustiedot Yleistä tietoa oppisopimuskoulutuksesta työnantajalle ja oppisopimusopiskelijalle Voit arvioida omaa osaamistasi ennen opintoja ja opintojen aikana kehittymistäsi suhteessa tutkinnon vaatimuksiin Työsuhdeasiat Työsuojelutoiminta Työsuhdelainsäädännön neuvontapalvelut Työehtosopimusasiat VR:n palvelut 34

34 SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Lasku opintososiaalisista eduista Lähetetään: Porin toimipiste Rauman toimipiste Otavankatu 5 A, PORI Satamakatu 17, RAUMA puh. (02) , fax (02) puh. (02) Lähettäjä Nimi Osoite Positoimipaikka puh. Pankkiyhteys Palkkausta koskevat tiedot Päiväraha ja perheavustus Saan palkkaa/muita lakisääteisiä etuja tietopuolisen koulutuksen ajalta Vakuutan, että en saa palkkaa/muita lakisääteisiä etuja tietopuolisen koulutuksen ajalta Haen päivärahaa Haen perheavustusta, koska minulla on huollettavana alle 18-vuotias lapsi Päiväraha 15 /pv x pv yht. Perheavustus 17 /pv x pv yht. Matka- ja majoituskorvaus Omalla autolla ajettu matka maksetaan Matkahuollon hinnaston mukaan Matkakorvaus maksetaan koti- tai oppisopimuspaikan ja oppilaitoksen välisestä matkasta jos yhdensuuntainen matka ylittää 10 km. ( Merkitse lähtö- ja saapumisosoitteet ) Hae näyttöpäivistä korvaukset erikseen. Mistä: Yhdensuuntainen matka km Majoituskorvaus 8 /pv x pv yht. Mihin: Matkojen lukumäärä kpl. Tietopuolisen koulutuksen päivät Oppilaitoksen merkinnät Matkaliput ja lisäselvitykset liitteenä Oppilaitos Läsnäolo- tai näyttöpäivät. Vajailta päiviltä ilmoitetaan myös tunnit. (esim /4h) Tietopuolinen koulutus on järjestetty iltaopetuksena Tietopuolisen koulutuksen järjestäjä täyttää Vahvistan edellä olevat tietopuolisen koulutuksen tiedot oikeiksi Päiväys Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus ja nimen selvennys Allekirjoitus Paikka ja aika Opiskelijan allekirjoitus Tämä osa on varattu koulutuksen järjestäjän merkinnöille Pvm Hyväksyjä Eräpvm (Laskun saapumispvm) Nro tark. Asiatark. TILI DK KU KP S 1 Lomakkeen voit tulostaa osoitteesta:

35 Opintososiaalisten etuuksien maksuperusteet: Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 39 OPM:n asetus 799/2007 Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa opiskelijalle tietopuolisen koulutuksen ajalta, eikä hän saa muita lakisääteisiä etuuksia, maksaa oppisopimuskeskus opiskelijalle opintososiaalisia etuuksia: Päiväraha Perheavustus 15 / opetuspäivä 17 /opetuspäivä, mikäli opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi Majoituskorvaus 8 /opetuspäivä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Jos opiskelijalle korvataan erityisestä syystä päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei ole oikeutta majoituskorvaukseen. Matkakorvaus Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä jos yhdensuuntainen matka opetuspaikkakunnalle on yli 10 kilometriä, ja lisäksi kerran viikossa jos opetus kestää yli viikon. Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta sekä halvimman matkustustavan mukaan opetuspaikan ja kodin tai oppisopimuspaikan välillä tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan. Erityisestä syystä haettavat päivittäiset matkakustannukset on aina perusteltava kirjallisesti. Edut ovat verottomia. Hakuohjeet Hakija: - merkitse omat- sekä pankkiyhteystietosi selvästi - täytä palkkausta koskevat tiedot. Päiväraha ja perheavustus: - täytä päivärahaa ja perheavustusta koskevat tiedot, mitä haet ja kuinka monelta päivältä? Matka- ja majoituskorvaus: - merkitse tosiasiallinen, yhdensuuntainen lähtö ja saapumisosoite ja matkan pituus (km) - merkitse moneltako kerralta matkakorvausta haet. Oppilaitoksen merkintä: MUISTA ALLEKIRJOITTAA HAKEMUS Matkakustannukset korvataan julkisen kulkuneuvon (linja-auto/juna) matkalippu-ja vastaan. Omalla autolla matkustettaessa matka korvataan Matkahuollon hinnaston meno paluu- hinnan mukaisesti. Majoittumiskorvausta voi hakea niiltä lähiopetus-/näyttöpäiviltä, kun tietopuolinen koulutus järjestetään muualla kuin koti- tai oppisopimuspaikkakunnalla. Majoittumiskorvauksen hakeminen edellyttää yöpymistä. Päivärahaa ja perheavustusta maksetaan vain silloin kun tietopuolisesta koulutuksesta aiheutuu opiskelijalle tosiasiallista ansionmenetystä. Tarvittaessa liitettävä mukaan työnantajan todistus työvuoroista. Jos opiskelija sairastuu tietopuolisen koulutuksen aikana ja on estynyt osallistumaan opetukseen hänelle voidaan maksaa opintososiaalisia etuuksia lääkärin-/terveydenhoitajan todistusta vastaan. Hakijan on pyydettävä oppilaitoksesta vahvistus läsnäolostaan lähiopetus-/näyttöpäiville. Muuta huomioitavaa Maksettavista opintososiaalisista etuuksista on sovittu oppisopimusta solmittaessa ja ne on merkitty oppisopimusasiakirjaan. Etuudet maksetaan opiskelijan tilille kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Täytä hakemus huolellisesti, sillä puuttellinen hakemus palautetaan täydennettäväksi, mikä hidastaa sen käsittelyä. Etuuksien maksatuksesta lähetetään opiskelijalle maksuilmoitus. Väärin perustein maksetut etuudet voidaan periä takaisin.

36 Porin toimipiste Otavankatu 5 A, PORI puh. (02) , fax (02) Rauman toimipiste Satamakatu 17, RAUMA puh. (02) SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET Työnantaja: Opiskelija: 1. Yhteystietojen muutokset opiskelija työnantaja Uudet yhteystiedot alkaen: Uusi osoite: Postitoimipaikka: Puhelin: Ilmoittajan allekirjoitus 2. Vastuunalaisen kouluttajan vaihtuminen Muutospäivä (alkaen): Kouluttajan nimi: Kouluttajan puhelin: matkapuhelin: Kouluttajan sähköposti: 3. Oppiajan muutos Esitämme oppisopimuksen: lyhentämistä jatkamista Alkuperäinen oppiaika: Uusi päättymispäivä: Perustelut: kääntöpuolella erillisellä liittellä 4. Oppisopimuksen keskeyttäminen Esitämme oppisopimuksen keskeyttämistä seuraavasti: Keskeytyksen alkamispäivä: / / Keskeytyksen päättymispäivä / / Sopimuksen uusi päättymispäivä: / / Perustelut: äitiysloma perustelu seuraavalla sivulla armeija erillisellä liitteellä muu 5. Oppisopimuksen purku Purkautumispäivämäärä: Purkatumisen syy: koeaikana yksimielisesti muilla perustein TSL 8 luvun 1, 3 (katso seuraava sivu) Perustelut: seuraavalla sivulla erillisellä liitteellä 6. Allekirjoitukset ja päiväys työnantaja opiskelija Lomakkeen voit tulostaa osoitteesta:

37 Koulutuksen järjestäjä hyväksyy oppisopimuksen muutokset Esitys / selvitys / perustelu 7. Päätös Esitys hyväksytty: Esitys hylätty: Päiväys: koulutuksen järjestäjä Työsopimuslaki 55/ luku Työsopimuksen purkaminen 1 Purkamisperuste Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseesn olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. 2 Purkamisoikeuden raukeaminen Purkamisoikeus raukeaa, jos työsoimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa ssitä, kun sopijapuoli sai tiedon 1 :ssä tarkoitetun purkamisperusteen täyttymisestä. Jos purkaminen estyy pätevän syyn vuoksi, sen saa toimittaa 14 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta. 3 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. Jos työnantaja on poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälleen pätevää syytä poissaololleen, työntekijä saa katsoa työsopimuksen purkautuneen. Jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa toiselle sopijapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu.

38 Satakunnan oppisopimuskeskuksen yhteystiedot Seppo Laakkonen Koulutusjohtaja Tiina García Koulutustarkastaja Palvelu-, sosiaali-ja terveysala Janne Koskela Koulutustarkastaja Tekniikan ja liikenteen ala Riitta Lehtonen Koulutustarkastaja Palvelu-, sosiaali-ja terveysala Juha Nurmi Koulutustarkastaja Tekniikan ja liikenteen ala Anne Puutio Koulutustarkastaja Merja Tuomola Koulutustarkastaja Palvelu-, sosiaali-ja terveysala Ulla-Maija Heino Koulutusasiantuntija Erityiset kehitystehtävät Kari Lilja Koulutusasiantuntija Erityiset kehitystehtävät Kirsi Aulapalo Koulutussihteeri (02) Sirpa Häyhtiö Koulutussihteeri (02) Kirsi Jokisuo Koulutussihteeri (02) Sanna Männistö Koulutussihteeri (02) Anne Nurmimäki Koulutussihteeri Satu Uusi-Uola Koulutussihteeri Jaana Viitala Koulutussihteeri (02) Porin toimipiste, Otavankatu 5 A, PORI p. (02) Rauman toimipiste, Satamakatu 17, RAUMA p. (02) SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Miia Salonen toteuttaa unelmaansa ja opiskelee oppisopimuksella lähihoitajaksi. Opiskelun ja työn yhdistäminen on mukavaa

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU 1 (7) TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys. Hän on ammattilainen, joka

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 1 Oppisopimuskoulutuksen luonne Yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Kansion sisältö. Lapin oppisopimuskeskus. Lapin oppisopimuskeskuksen yhteystiedot... 2

Kansion sisältö. Lapin oppisopimuskeskus. Lapin oppisopimuskeskuksen yhteystiedot... 2 Kansion sisältö oppisopimuskeskuksen yhteystiedot... 2 1. Tervetuloa opiskelemaan!... 3 Mitä oppisopimuskoulutus on?... 3 Oppisopimuskoulutuksen osapuolten tehtävät... 4 Työsuhteeseen liittyvät asiat...

Lisätiedot

Päiväraha: 15 / tietopuolinen opetuspäivä Perheavustus: 17 / tietopuolinen opetuspäivä, kun opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia

Päiväraha: 15 / tietopuolinen opetuspäivä Perheavustus: 17 / tietopuolinen opetuspäivä, kun opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia OPINTOSOSIAALISET EDUT Oppisopimusopiskelijalla on oikeus hakea tietopuolisen opetuksen (=lähipäivien) ajalta opintososiaalisia etuuksia. On suositeltavaa hakea opintososiaaliset edut heti kurssijakson

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa Anne Tuomoja koulutussihteeri Oppisopimuskoulutus Noin 80 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää Julkishallinnollisia ja yksityisiä 80 % Oppisopimustoimiston tehtävät

Lisätiedot

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnittelusta käytäntöön Mari Pastila-Eklund Oulu 14.11.2017 Tampere 16.11.2017 Mikkeli 29.11.2017 Helsinki 30.11.2017

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA OMISTAUTUNUT SINULLE Erotu eduksesi OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA Rastorin opas Oppisopimusmaailmaan www.rastor.fi 01 Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Oppisopimus on yhteistyötä,

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA Erotu eduksesi OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA Rastorin opas Oppisopimusmaailmaan Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright Rastor Oy www.rastor.fi 01 Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen!

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE Sisällys Tervetuloa oppisopimusyhteistyöhön!...3 Oppisopimus koulutusmuotona...4 Suomen tutkintojärjestelmä... 4 Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN!

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! Oppisopimuskansio on tehty auttamaan opiskelijaa, työpaikkakouluttajaa ja työnantajaa oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPAS. OPISKELIJALLE, TYÖNANTAJILLE ja TYÖPAIKKAOHJAAJILLE. Tietoa oppisopimusopiskelua ja oppisopimusta koskevista asioista

OPPISOPIMUS OPAS.  OPISKELIJALLE, TYÖNANTAJILLE ja TYÖPAIKKAOHJAAJILLE. Tietoa oppisopimusopiskelua ja oppisopimusta koskevista asioista OPPISOPIMUS Tietoa oppisopimusopiskelua ja oppisopimusta koskevista asioista OPISKELIJALLE, TYÖNANTAJILLE ja TYÖPAIKKAOHJAAJILLE OPAS VARALA www.varala.fi VARALAN URHEILUOPISTON OPPISOPIMUSPALVELUIDEN

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset)

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Ohje 1 (4) Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Koulutuksen tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta ammattitaidon

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot