YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA"

Transkriptio

1 YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

2 Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11 A, Helsinki Vaihde (09) Faksi (09) Internet Yleinen sähköposti

3 Sisällys Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa 2 Miksi oppisopimuskoulutus? 2 Yrittäjän oppisopimuskoulutus 3 Yrittäjällä on yli 350 erilaista koulutusmahdollisuutta oppisopimuksella 4 Mentori yrittäjän tukena ja työssä oppimisen arvioijana 6 Henkilökohtainen opiskeluohjelma 7 Ulkomaanjaksot yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa 8 Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen käytännön asiat 9 Rahoitus 9 Tietopuolisen koulutuksen kustannukset 9 Yrittäjä saa tietopuolisen koulutuksen ajalta 9 Korvaus mentoroinnista (koulutuskorvaus) 10 Sopimuksen tekeminen 11 Oppisopimuksen muutokset 12 Kun oppisopimus päättyy 13 Oppisopimuskoulutuksessa tarvittavat lomakkeet 14 Mistä löytyy lisätietoa? 15 Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot 15 Hyödyllisiä linkkejä 15

4 sanottua Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa Anitta Järvenpäälle Oulusta yrittäjän ammattitutkintoon mukaan lähteminen merkitsi yrittäjätoiminnan laajentumista uudelle toimialalle. (Osaaja lehti 1/2004) Päivi Tikkanen Elävä Kieli yrityksestä sanoi lähtevänsä mukaan oppisopimuskoulutukseen, koska se sopii hyvin yrittäjälle. Siinä kaikki opiskelu tapahtuu omassa yrityksessä. (Osaaja -lehti 2/2005) Miksi oppisopimuskoulutus? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista osaamistasi kun olet vailla ammatillista koulutusta tai haluat jatkaa opintojasi suorittamalla ammatillisen tutkinnon kun olet aloitteleva yrittäjä ja haluat kehittää liiketoimintaasi kun olet jo kokenut yrittäjä ja haluat kehittää strategista osaamistasi kun haluat verkostoitua toisten yrittäjien kanssa kun haluat opiskella joustavasti työn ohessa sukupolvenvaihdostilanteisiin koska saat mentorin tuen ja ohjauksen opiskelulle 4

5 Yrittäjän oppisopimuskoulutus sanottua Oy Radio Vaasa Ab:n omistajista Hippi Hovi aloitti yrittäjän ammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuksella. Hovi sanoo, että hän on tehnyt asioita pitkälti vaistolla ja onnella. Hän halusi hankkia myös hyvän tietopohjan. Hovi uskoi saavansa oppisopimuskoulutuksestaan virikkeitä, joista on hyötyä sekä yritystoiminnalle että toimittajan työlle. (Osaaja -lehti 1/2004) Yrittäjälle voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta omassa yrityksessään. Yrittäjän oppisopimus perustuu yrittäjän ja Helsingin oppisopimustoimiston väliseen sopimukseen. Koulutukseen sovelletaan samoja tavoitteita ja sisältöjä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen. Koulutus sisältää henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaista yrityksessä tapahtuvaa työssä oppimista, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Helsingin oppisopimustoimiston kanssa voidaan sopia myös toisen yrityksen (mentori) osallistumisesta yrittäjän ohjaamiseen. Tällöin ohjaavalle yritykselle maksetaan mentoroinnin korvausta erikseen sovittava määrä. Korvauksen suuruus vaihtelee tutkinnosta ja alasta riippuen. Yrittäjän oppisopimus voidaan tehdä, mikäli yrittäjällä on yritystoiminta käynnistetty eli y-tunnus on olemassa. 5

6 Yrittäjällä on yli 350 erilaista koulutusmahdollisuutta oppisopimuksella sanottua Yrittäjän ammattitutkinto antaa Anitta Järvenpään mukaan hyvän pohjan liiketoiminnalle. Esimerkiksi markkinointi ja mainonta antoivat konkreettisia ideoita omaan liiketoimintaan, hän kiittelee. (Osaaja lehti 1/2004) Yrittäjä voi suorittaa oppisopimuksella kaikkia virallisen koulutusjärjestelmän mukaisia näyttötutkintoja. Tutkintoja on valittavana yli 350 sen mukaan, onko yrittäjällä tarve kehittää ammatillista osaamista vai liiketoimintaosaamista. Mahdollisuudet oman ammattitaidon kehittämiseen ovat monipuoliset eri alojen perustutkintojen, ammattitutkintojen tai erikoisammattitutkintojen avulla. Yrittäjän liiketoimintaosaamisen kehittämisen mahdollistavat yrittäjän ammattitai erikoisammattitutkinto, jotka ovat suosituimmat yrittäjien suorittamat tutkinnot. Yrittäjän ammattitutkinto antaa valmiudet oman yritystoiminnan käynnistämiseen ja yrittäjän erikoisammattitutkinto syventää yrittäjänä toimimista ja kehittää yrittäjän strategista osaamista. Tutkintoon valmistavat koulutukset ovat n. 1 3 vuoden pituisia riippuen tutkinnosta, aikaisemmasta koulutuksesta ja osaamisesta. Tutkintojen kuvaukset ja tutkintojen perusteet löytyvät Opetushallituksen sivuilta > Ammatilliset näyttötutkinnot. Yrittäjälle on mahdollista myös järjestää ei-tutkintotavoitteista koulutusta oppisopimuskoulutuksena. Ei-tutkintotavoitteinen koulutus voi olla lyhyempi kestoista koulutusta jostain erityisaiheesta (esim. talous, henkilöstöhallinto, markkinointi). 6

7 Tutkintorakenne Suomessa Yliopistot ja korkeakoulut Lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot Työelämän näyttötutkinnot Ammattikorkeakoulut AMKjatkotutkinnot Erikoisammattitutkinnot Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto AMK-tutkinnot Ammattitutkinnot Lukio/ylioppilastutkinto Ammatilliset perustutkinnot Peruskoulu Esiopetus Punaisella merkityt tutkinnot on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena. 7

8 Mentori yrittäjän tukena ja työssä oppimisen arvioijana sanottua Yrittäjän erikoisammattitutkinnon Pietarsaaressa suorittanut Olof Snellman sanoo, että yrittäjä on usein hyvin yksin. Silloin on hyvä, että on tukihenkilö, jonka kanssa voi keskustella. Olen saanut paljon apua mentoriltani, jonka kanssa olen voinut testata omia ajatuksiani. (Osaaja -lehti 2/2006) Yrittäjän oppisopimuksessa yrittäjän tukena toimii mentori. Mentori on yleensä kokenut yrittäjä, joka löytyy yrittäjän omasta verkostosta. Helsingin oppisopimustoimisto voi auttaa mentorin löytämisessä tarpeen mukaan. Mentorin tehtävä on toimia tukena, ohjata opiskelua ja toimia sparraajana oppisopimuskoulutuksen aikana. Mentorilta saa usein myös arvokkaita neuvoja yritystoiminnan kehittämiseksi. 8

9 Oppisopimuskoulutukseen liittyy kiinteästi työssä oppiminen. Teoriassa opittuja tietoja sovelletaan käytäntöön omassa työssä. Mentorin kanssa käydään arviointikeskustelu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Arviointikeskustelussa kiinnitetään huomiota kuluneeseen opiskelujaksoon ja sen tavoitteisiin, arvioidaan yrittäjänä kehittymistä ja suunnitellaan seuraavan jakson tavoitteita. Arviointikeskustelu on vuorovaikutteinen palautekeskustelu, jossa molemmat osapuolet oppivat toisiltaan. Henkilökohtainen opiskeluohjelma sanottua Porilainen Pia Hyppönen osallistui yrittäjän ammattitutkintoon ja hänen mielestään koulutus on joustavaa. Esimerkiksi taloushallinnon osioihin Pian ei tarvinnut osallistua. (Osaaja -lehti 1/2006) Oppisopimuskoulutuksessa opiskeluohjelma laaditaan yrityksen ja yrittäjän tarpeista lähtien. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadinta alkaa jo hakeutumisesta koulutukseen. Hakeutumisessa selvitetään opiskelijan tarpeet, määritellään sopiva tutkinto/koulutus ja koulutuksen järjestämismuoto. Opiskeluohjelman rungon muodostavat opiskelijan tarpeet, opiskelijan lähtötaso (aikaisempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen) ja opiskeltavan tutkinnon perusteet. Opiskeluohjelmassa määritellään ammattitaidon saavuttamisen ja koulutuksen kannalta keskeiset tavoitteet, työssä oppiminen, tietopuolinen opiskelu, mentori ja muut opiskelun kannalta tarpeelliset opiskelun järjestämiseen liittyvät asiat. Opiskeluohjelman laativat yhdessä yrittäjä, mentori, oppilaitoksen edustaja ja koulutustarkastaja. 9

10 EUROPASSI Ulkomaanjaksot yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa sanottua Päivi Tikkanen Elävä Kieli yrityksestä oli mukana kahden viikon ulkomaan opintojaksolla Haagissa. Hän pyrki ulkomaanjakson avulla saamaan tietoa siitä, miten hän yrittäjänä voisi kehittä palvelujaan niin, että voi tarjota niitä myös ulkomaille. (Osaaja lehti 2/2005) Oppisopimustoimiston järjestämässä koulutuksessa voidaan jokin osa opinnoista suorittaa ulkomailla. Toisessa EU/ETAmaassa suoritettavassa oppimistarkoituksessa käytetään Europassia, jolloin ulkomainen opiskelu voidaan hyväksyä osaksi suomalaiseen tutkintoon valmistavaa koulutusta. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa ulkomaanjakso voisi tarkoittaa esimerkiksi tutustumista toisen maan yrittäjäjärjestöihin, osallistumista seminaareihin, tietyn aiheen opiskelua ulkomaisessa oppilaitoksessa tms. yrittäjyyttä tukevaa toimintaa. Ulkomaanjaksoista sovitaan koulutustarkastajan kanssa erikseen. Eurooppalaisesta ulkomaanjakson toteutumisesta huolehtii kaksi kumppanuusorganisaatiota, toinen on Helsingin oppisopimustoimisto ja toinen isäntämaan organisaatio. Isäntäorganisaatio voi esimerkiksi olla yrittäjäjärjestö, yritys, korkeakoulu tai oppilaitos. Sopiva ulkomaanjakso yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa on vähintään 2 viikkoa. Oppisopimustoimisto voi avustaa matkakustannuksissa. Lisätietoja Europassista saat osoitteesta 10

11 Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen käytännön asiat Rahoitus Oppisopimuskoulutukseen liittyvät maksut kustannetaan valtion varoista. Rahoituksen käytännön asioista huolehtii Helsingin oppisopimustoimisto, joten koulutusmuoto on yrittäjälle vaivaton ja helppo rahoituksen suhteen. Tietopuolisen koulutuksen kustannukset Tietopuolisen koulutuksen järjestävä oppilaitos tai muu yhteisö laskuttaa koulutuksen kustannukset oppisopimustoimistolta. Tietopuolinen koulutus on maksutonta yrittäjälle eikä yrittäjän tarvitse huolehtia koulutuskustannuksista. Yrittäjän maksettavaksi jää ainoastaan näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa tutkintomaksu, jonka näyttötutkinnon järjestävä oppilaitos perii suoraan yrittäjältä. Tutkintomaksun suuruus on 50,50 euroa ja sillä katetaan tutkintotoimikunnan toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Yrittäjä saa tietopuolisen koulutuksen ajalta päivärahaa lähipäivältä, mikäli palkanmaksu ei toteudu lähipäivien aikana perheavustusta lähipäivältä, mikäli hänellä on alle 18-vuotiaita huollettavia ja mikäli palkanmaksu ei toteudu lähipäivien aikana 11

12 matkakustannusten korvausta koti- tai työpaikkakunnalta lähiopetuspaikkakunnalle ja takaisin halvimman kulkutavan mukaan majoituskorvausta lähipäivältä, mikäli lähipäivät järjestetään opiskelijan koti- tai työpaikkakunnan ulkopuolella Edellä mainituista etuuksista ja niiden suuruudesta on säädetty opetusministeriön asetuksella ja niistä sovitaan aina oppisopimuksen teon yhteydessä koulutustarkastajan kanssa. Etuuksia haetaan Helsingin oppisopimustoimistosta sopivin väliajoin. Tarvittava lomake löytyy Helsingin oppisopimustoimiston internet-sivuilta: > lomakkeet. Etuudet ovat verottomia. Korvaus mentoroinnista (koulutuskorvaus) Mentori saa korvausta yrittäjän tukemisesta. Korvauksen suuruus vaihtelee koulutusalan ja suoritettavan tutkinnon kustannusten mukaan. Korvauksesta sovitaan aina oppisopimuksen teon yhteydessä koulutustarkastajan kanssa. Mentori hakee korvausta kaksi kertaa vuodessa arviointikeskustelujen yhteydessä seuraavasti: kausi 1 ( ) kausi 2 ( ) Tarvittavat lomakkeet löytyvät Helsingin oppisopimustoimiston internet-sivuilta: > lomakkeet. 12

13 Sopimuksen tekeminen Kun sinusta tuntuu, että oppisopimus on sopiva vaihtoehto opiskella, ota yhteys lähimpään oppisopimustoimistoon. Helsingin oppisopimustoimisto palvelee helsinkiläisiä ja helsinkiläisiä yrityksiä. Lähimmän oppisopimustoimiston löydät osoitteesta: Yhteydenottosi yhteydessä sinulta kysytään aikaisemmasta koulutuksesta, työkokemuksesta ja kartoitetaan alustavasti sopivaa tutkintoa. Tämän jälkeen koulutustarkastaja sopii kanssasi tapaamisen, jossa suunnitellaan tarkemmin koulutuksesi tavoitteet ja sisältö ja tehdään alustava henkilökohtainen opiskeluohjelma. Tapaamisessa voi olla jo mukana mentori, mikäli sellainen löytyy helposti lähipiiristä. Tapaamisen yhteydessä tehdään oppisopimus yrittäjän ja Helsingin oppisopimustoimiston kanssa. Samalla varmistetaan tietopuolista opetusta antava oppilaitos. Oppisopimuksen teon yhteydessä sovitaan myös opintososiaalisista eduista ja mentorille maksettavasta koulutuskorvauksesta. Koulutustarkastaja ilmoittaa yrittäjän tiedot oppilaitokseen ja oppilaitos kutsuu aikanaan opiskelijan tietopuoliseen koulutukseen. 13

14 Oppisopimuksen muutokset Oppisopimukseen, opiskeluohjelmaan, mentorin vaihdokseen, yhteystietoihin yms. asioihin liittyvät muutokset on ilmoitettava Helsingin oppisopimustoimistoon välittömästi. Opiskeluajan pidentämisestä, lyhentämisestä, keskeyttämisestä ja purkamisesta neuvotellaan aina ensin koulutustarkastajan kanssa. Helsingin oppisopimustoimisto toivoo myös palautetta ja yhteydenottoa silloin, kun tarvetta on tai opinnot eivät etene sovitulla tavalla. Koulutustarkastaja on opiskelijaa varten! Kaikista muutoksista tehdään muutosilmoitus erillisellä lomakkeella. Tarvittava lomake löytyy Helsingin oppisopimustoimiston internet-sivuilta: fi/ > lomakkeet. 14

15 O P P Kun oppisopimus päättyy Oppisopimuksen päätyttyä mentori antaa opiskelijalle hänen ammatillisesta osaamisestaan päättöarvioinnin. Jokainen koulutuksen tavoitteena oleva tutkinnon osa/kokonaisuus arvioidaan työssä oppimisen osalta asteikolla 1 5 (tyydyttäväkiitettävä). Alkuperäinen arviointilomake jää opiskelijalle ja kopio päättöarvioinnista toimitetaan Helsingin oppisopimustoimistoon koulutustarkastajalle. Päättöarviointi lähetetään yrittäjälle vähän ennen oppisopimusajan päättymistä. Tietopuolisen koulutuksen järjestävä oppilaitos antaa opiskelijalle arvioinnin tietopuolisesta koulutuksesta asteikolla 1 5 ja toimittaa kopion siitä Helsingin oppisopimustoimistoon. Oppisopimuskoulutuksesta annetaan osallistumistodistus oppisopimustoimiston toimesta, jonka liitteiksi em. todistukset tulevat. Arviointi tehdään asteikolla 1 5. Kun kaikki tutkintoon kuuluvat tutkintotilaisuudet on hyväksytysti suoritettu, opiskelija saa tutkintotodistuksen. Sen myöntää ko. tutkinnon tutkintotoimikunta. Opiskelija saa alkuperäisen tutkintotodistuksen näyttötutkinnon järjestävän oppilaitoksen kautta. I M U S I S O P O P P I M U S I S O P I S O P O P P I M U S L Ä R O A V L Ä R O A V H e l s i n k i T A L L Ä R O A V H e l s i n k i T A L H e l s i n k i T A L 15

16 Oppisopimuskoulutuksessa tarvittavat lomakkeet Lomake Mistä löytyy / mistä sen saa? Kuinka usein tarvitaan? Kenelle toimitetaan? Yrittäjän oppisopimus Koulutustarkastajalla Oppisopimuksen solmimisessa Koulutustarkastajalle Henkilökohtaistettu opiskeluohjelma Koulutustarkastajalla Päivitetään koulutuksen ajan Kopio 1. versiosta koulutustarkastajalle Lasku opintososiaalisista eduista > lomakkeet Sopivin väliajoin Koulutustarkastajalle Mentorin koulutuskorvaushakemus > lomakkeet 2 kertaa vuodessa: * huhtikuussa * lokakuussa Koulutustarkastajalle Päättöarviointi Lähetetään yrittäjälle oppisopimustoimistosta Koulutuksen päättyessä Koulutustarkastajalle Oppisopimuksen muutokset > lomakkeet Tilanteen mukaan Koulutustarkastajalle YRITTÄJÄN OPPISOPIMUS MENTORIN KULUKORVAUSHAKEMUS OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET Todistus LASKU OPINTOSOSIAALISISTA EDUISTA HENKILÖKOHTAISTETTU OPISKELUOHJELMA 16

17 I Mistä löytyy lisätietoa? Hyödyllisiä linkkejä Helsingin oppisopimustoimisto Pääkaupunkiseudun oppisopimustoimistot Kaikki oppisopimustoimistot Opetushallitus Suomen yrittäjät Helsingin yrittäjät Helsingin seudun kauppakamari Europass P P O S P O S I M U T O I M H e l s i n g i s s ä I S T O 50 vuotta 0 17

18 18

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Tutkintoon hakeutuminen Oikean tutkinnon valinta Tutkintovastaava selvittää yhdessä tutkintoon hakeutujan kanssa hänen aikaisemman

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi OPISKELIJAN OPAS www.psk.fi SISÄL LY S 1. REHTORIN SAATESANAT... 4 2. AIKUISKOULUTUKSEN TEHTÄVÄT... 5 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 2.2 TUTKINNOT JA AMMATTITUTKINTOLAKI... 5 3. ORGANISAATION ESITTELY... 6 4.

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Oppaan tarkoituksena on antaa kipinä opiskeluun. Aikuisopiskelijan opas Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Miten aikuisopiskelijaksi... 4 Opiskellen elämässä eteenpäin... 5 Harrastus ohjasi ammatinvalintaa...

Lisätiedot

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS 2013-2014 1 opiskelijan opas 2013-2014 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 9 10 12 16 17 18 20 20 21 21

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

YRITTÄJÄKIN VOI OPISKELLA OPPISOPI- MUKSELLA. Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2014

YRITTÄJÄKIN VOI OPISKELLA OPPISOPI- MUKSELLA. Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2014 Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot